A K T I V I T E T S P L A N S T O R T I N D B A R N E H A G E Å R E T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A K T I V I T E T S P L A N S T O R T I N D B A R N E H A G E Å R E T 2 0 0 9 2 0 1 0"

Transkript

1 A K T I V I T E T S P L A N S T O R T I N D B A R N E H A G E Å R E T

2 Hei og velkommen til et nytt barnehage år på STORTIND. Årsplanen sendes til hver av dere på mail, men dersom dere ønsker å få den skrevet ut, gir dere bare beskjed om det. Det lages en plan for hver måned som dere kan lime inn i kalenderen. Tilvenningsperson: Det vil være en som tar imot deres barn, men alle de voksne på avdelinga har ansvaret for alle ungene. Dette gjør det lettere dersom det blir fravær blant personalet. Dagsrytme: Barnehagen åpner Alt dette er ca tider. Det blir tatt hensyn til barnas individuelle behov Frokost og ønsker. Mellom disse tidene har vi aktiviteter og lek Vi går ut Vi blir også å gå ut etter frukt noen ganger Samlingstund Arbeidstida til personalet er slutt kl Lunsj Frukt Barnehagen stenger

3 Personalets vaktsystem: Assistentene: Tidligvakta Vi har et avdelingsmøte pr uke som varer i en time. Da passer de andre Mellomvakta voksne i barnehagen på barna på Stortind. Seinvakta Pedagogisk leder: Tidligvakta Mellomvakta Seinvakta Lunsj: Vi har varm lunsj en dag i uka. Her serverer vi f.eks. potet, gulrot, fisk, pasta, kjøttkaker, grøt o.l. Vanlig brød lunsj de andre dagene. Det blir servert hjemmebakt brød. Pålegget varierer vi, og prøver å unngå pålegg med mye sukker i. Bursdag: Når barnet har bursdag, henger vi flagget opp, de får bursdags krone på hodet og vi lager noe godt å spise. Det kan være kjeks, frukt salat, is, potetskruer m.m.

4 Samarbeid: Dere foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. For at vi skal gjøre en best mulig jobb for deres barn, er det viktig at dere gir oss tilbakemelding på det vi gjør. Følg med på tavla i garderoben hvor viktige beskjeder blir hengt opp. I tillegg har vi ei info dør, ytterdøra vår. Der kan det bli hengt opp info som kan ha betydning for dere og deres barn. Foreldresamtaler vil bli i januar/februar. Det vil komme opp en liste i forkant der vi har satt opp dag og klokkeslett for hver enkel samtale. Dersom dere har tid, er dere velkommen til å ta en kaffekopp på morgenen. Dokumentasjon: Det sendes ut en månedsplan i forkant av hver måned på mail til dere. Det vil også bli sendt ut en oppsummering etter hver måned. Vi har en portefolie til hvert av barna. Der setter vi inn ting som ungene har laget, bilder, små gullkorn og skriver om opplevelsene som barnet har. Denne permen vil følge barnet gjennom hele barnehage tida og gjennom skolen til barnet. Satsningsområder og temaer: Hovedtema er språkmiljø, og metodene vi vil bruke er: Natur, Meg selv og Eventyr. I tillegg har vi Steg for steg og begrepsundervisning. Vi vil sikre at barna er innom de 7 fagområdene (se fellesdel). Dette skal vi gjøre gjennom temaarbeid, hverdagsaktiviteter og i forhold til satsningsområdet. Språkmiljø: Personalet skal legge til rette for gode opplevelser og læring gjennom et godt språkmiljø. For videre utvikling av talespråket, er det av stor betydning at personalet oppfatter og bekrefter barnas utrykk, og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser. Personalet skal legge til

5 rette for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Holdningsmål: Kunnskapsmål: Ferdighetsmål: Bli glad i språket, kunne le sammen og få et Lytte til lyder og rytme i språket. Lære rim, Klappe rytmer. Synge ulike sanger. Bruke det godt samhold i gruppa. regler og eventyr. Utvikle begreps forståelse. vi lærer. Gjenta rim og regler. Natur: Personalet skal legge til rette for at barna skal like å være ute. De skal bli trygge ute og i nærmiljøet vårt. Vi blir å gå mye på tur. Vi skal legge til rette for å få gode sanseopplevelser. Holdningsmål: Kunnskapsmål: Ferdighetsmål: Oppleve glede ved å bli kjent ute rundt oss. Kunne undre seg over naturens Bruke sansene våre i naturen. Få godt samhold og ta vare på hverandre. mangfoldighet. Lære å ta vare på naturen vår. Bevege seg i ulent terreng. Meg selv: Personalet skal legge til rette for at barna skal bli oppmerksomme på meg selv. Vi ønsker å utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Holdningsmål: Kunnskapsmål: Ferdighetsmål:

6 Bli trygge på seg selv og de andre i gruppa. Samhold i gruppa Øke sin bevissthet om seg selv, navnet sitt, familien sin og alle i barnehagen. Lære navn på kroppsdelene, og hva de brukes til. Se på likheter og ulikheter. Eventyr : Personalet skal legge til rette slik at barna blir interessert og engasjert i regler, sang og eventyr. Holdningsmål: Kunnskapsmål: Ferdighetsmål: Oppleve glede over egen mestring og felles i Lære ulike måter å utrykke seg på. Lære Dramatisere eventyr. Huske bevegelser i gruppa. sanger med bevegelser i. Lære eventyr. sangene. Steg for steg: Dette er et opplegg for systematisk og målrettet trening av sosiale ferdigheter. Vi har samling en gang pr uke hvor vi snakker om fem ulike følelser. Vi lærer empati, det å bry seg. Holdningsmål: Kunnskapsmål: Ferdighetsmål: Dele opplevelser i lag. Vise omsorg for hverandre. Øke barnas evne til å se etter tegn og kjenne igjen ulike følelser. Ha medfølelse med andre. Sette ord på ulike følelser. Kunne trøste når noen er lei seg og være glad sammen med noen som er det. Begrepsundervisning: I det daglige er personalet bevisst på hvordan vi prater. Vi skal bruke begrepene rett og prate med fullstendige setninger. Vi vil også fokusere på farger og former. Dette gjør vi i samlinger. BU samlingene blir en gang i uka i små grupper. Holdningsmål: Kunnskapsmål: Ferdighetsmål: Utvikle gode ferdigheter for læring. Få kjennskap til form og farge. Klare å bruke de grunnleggende begrepene.

7 Samlingstund: Vi har samlingstund hver dag. I samlinga skal vi variere aktivitetene med rim, regler, sang, eventyr, rytme, opprop, været i dag plakat, leker og sanger med bevegelser. Forming: Vi skal legge til rette for en fast dag med forming, i tillegg skal vi ha stående framme tegnesaker, saks og lim slik at ungene kan velge det selv. Vi skal lage en skrytevegg med hylle på som vi kan sette fram på utstilling. AUGUST 09

8 Informasjon: Nytt barnehage år starter 18.august. Det er planleggingsdag 17. august. Tema: Bli kjent med hverandre og med barnehagen. Tilvenning. Mål: Personalet skal legge til rette slik at barna blir kjent med, trygg på hverandre og personalet i barnehagen. Fri lek inne og ute. Barna skal bli kjent med barnehagens rutiner og regler. Ta bilder av barna og barnas støvler og lage parspill av det. Månedens sanger: Kom nå her.. (start sang til samling) Hvilken dag er det i dag. Navnesang Vi tar hverandres hender (avslutning på samlinga) Månedens regle/sang: Barn er jordens levende blomster. SEPTEMBER 09 Informasjon: Månedens sanger: Månedens regle/sang:

9 10. Foreldrekafe` og Dugnad 29.Foreldremøte Tema: Meg selv og familien min. Høst, brannvern Mål: Bli bevisst på seg selv, navnet sitt og familien sin. Se forandringer i naturen Bli kjent med rutiner ved brann. Opprop i samlingen. Navnesanger. Ser på bilder av familien til barnet. Vi velger ut et tre som vi skal følge hele året og ta bilder av det. Plukke forskjellige ting ute i naturen, og lage bilder av det. Fortsette med parspillet. Snakke om hva vi gjør om det brenner i bhg. Ringe 110, høre hvordan røykvarsler høres ut. Lillegutt kan tromme, tromme lomme lom. Han har ti små venna som kan snu seg om. Han har fått en ball, du, stor og rund som så, og en liten hammer hør hvor den kan slå Lillegutt kan blåse tutt tutt tutt tutt tutt. Han kan hjemme fjeset, bø og bø og BØ. Han kan gå i regnet for han har paraply, og en liten vugge bysse bysse byss Månedens bursdagbarn: 18. Julie 2 år 27. Samuel 3 år 28. Kristian 3 år Sjobang sjokolademann, senga full av lopper, vi kan ikke fange dem slik som de hopper. Dere våre hjertebarn, takk for at dere farger dagene våre i alle livets nyanser OKTOBER 09 Tema: Steg for steg, følelsen GLAD Informasjon:

10 Familien til barnet. Eventyr. Begrepsundervisning. Mål: Kjenne igjen når noen er glad. Bli bevisst på familien sin. Bli kjent med et eventyr. Aktiviteter som vi knytter GLAD til. Samlinger hvor vi viser bilder av familien til barna. Lage mammaer, pappaer, søsken, dyr, hus og la ungene vise hva deres familie består av. Dramatisere eventyr. Månedens sanger: Petter slår med en hammer 02. Knut Erik 3 år Selv om det er en rift i teddybjørnen din, vil ikke kjærligheten hans renne ut. Tema: Steg for steg, følelse GLAD OG LEI SEG Kroppen vår, natur, eventyr, begrepsundervisning NOVEMBER 09 Informasjon: 10. Foreldrekafe 20. Mørketidsfest 27. Planleggingsdag Månedens regle/sang: Hvem banker sa Per Anker Det er min kone sa Per Lone Hva vil hun sa Per Lund

11 Mål: Kjenne igjen ulike følelser Øke kroppsbevisstheten, bruke sansene og dermed skape nye begreper. Undre seg i naturen. Glede og tilhørighet i gruppa. Barna skal få kjennskap til hvordan brannalarmen høres ut. Aktiviteter knyttet til glad og lei seg. Gå i idrettshallen. Fokus på ansiktet, tegne ansikt, sang og regler om ansikt, smake på forskjellig, surt, søtt, se ulike ansiktsuttrykk. Ta bilde av treet vårt og se på forandringene. Gå på tur og plukke med oss inn hvis vi finner noe. Fortsette dramatiseringen av eventyr. Uke 46 Brannvern Månedens sanger: Du har to øyne som du kan se med og munnen kan du blant annet le med, og du kan smake og du kan høre og selv bestemme hva du vil gjøre, og du kan lukte en appelsin, og du kan føle med hånden din. Kjøpe løk sa Per Høk Hvor mange sa Per Lange En to tre fire sa Per Lire Ikke flere sa Per Ler Er det ikke nok sa Per Kokk En baby er sånn en flott måte å starte et menneske på. DESEMBER 09

12 Tema: Advent Julenissen Mål: Barna skal bli trygg på nissen. Lære om tradisjoner Lære å dele med hverandre Adventstund hver dag, med adventskalender, julesanger, nisseregle. Vi lager julepynt, baker julekaker. Førskoleklubben kommer med Lucia boller til oss. Vi har nissefest, da kommer julenissen på besøk og vi spiser nissegrøt. Informasjon: 11. Lucia. Foreldrekaffe, kom å smak på Julebaksten. 15. Nissefest. Barna har på seg røde klær. Månedens sang: På låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt Månedens regle/sang: Her er Nisserød Og her er Nisseblå De har begge fine nisseluer på Nisserød kan nikke Nisseblå kan vrikke Nisserød kan gjemme seg Nisseblå kan klemme seg Her er Nisserød Her er Nisseblå Nå skal begge nissene skynde seg å gå. Det beste du kan gi dine barn, nest etter gode vaner, er gode minner. JANUAR 10

13 Tema : Steg for steg, følelsen LEI SEG OG SINT Natur, eventyr, meg selv, BU Mål : Bli kjent med årstiden vinter og det som kjennetegner vinteren. Kjenne igjen følelsene lei og sint. Gi oppmerksomhet og selvfølelse til det enkelte barn. Lære Innhold : Ta inn snø og bli kjent med hva som skjer med snøen. Bruke speil og bilder for å se når vi er sint og lei oss. Se på bilder av huset og rommet til ungene. Bruker idrettshallen. Lage kostymer til dramatiseringen av eventyr. Informasjon: Godt nyttår til alle sammen! 4. Planleggingsdag, barnehagen er stengt 12. Foreldrekafe Foreldresamtaler, følg med på oppslagstavla Månedens sanger : Det snør det snør tiddelibom det er det det gjør tiddelibom nå snør det mye mer enn før tiddelibom og huttemegtu Månedensregle/sang: Telle til en og telle til to, Høna går ikke med strømper og sko, Telle til tre og telle til fire Fem pakka melk pakka inn i papiret Telle til fem og telle til seks Den som er troll blir nok gift med ei heks Telle til sju og åtte og ni Knapphullet vokser det ingenting i Telle til ti den siste skal stå Alle de andre tar nattlua på Rynker går i arv. Foreldrene får de av barna sine Tema: Steg for steg, SINT OG REDD Meg selv Natur, eventyr, BU FEBRUAR 10 Informasjon: 6. Sameflaggets dag 25. Solfest Månedens sang: Lille Bukken Bruse trippet over trollebru. Nå tar jeg deg, sa trollet, og var så grum i hu. Nei og nei, ta ikke meg! Jeg er tynn og liten, jeg. Den som kommer etter, mye mer

14 Mål: Bli kjent med følelsen sint og redd. Gi oppmerksomhet og selvfølelse til det enkelte barn. Personalet skal legge til rette for at barna skal tørre å opptre foran publikum. Bevege seg i mye snø/glatt føre. Prater om sola som kommer snart og vi lager soler. Vi dramatiserer Bukkene Bruse. Idrettshallen. Gå utfor barnehage gjerdet og lage mønster i snøen. Henge opp bilder av husene og rommene til barna. Månedens sang: Sol, sol kom igjen, sola er min bestevenn.. Sola er god, sola er toppen.. metter. Så gå da sa trollet. (Mellom Bukken..) Store Bukken Bruse tramper over trollebru. Nå tar jeg deg, sa trollet, og var så grum i hu. Jeg er ikke redd for deg, bare kom jeg stanger deg og pang og pang det skramlet, og stygge trollet ramlet. Glede drar glede med seg. Informasjon: 11. Foreldrekafe 24. Påskebrunsj 31. Barnehagen stenger kl Foreldremøte MARS 10 Månedens sanger: En liten kylling i egget lå På Golgata stod det et kors Månedens sang: mel. Tyven, tyven Plupp han er en liten gubbe, ikke større enn som så. Han er rød på kinn og nese, Og et hår som er så blått.

15 Tema: Meg selv, BU, Steg for steg Redd og overrasket. Natur Mål: Glede oss over at sola er tilbake. Undre seg over hvorfor snø blir til vann. Se på ulike størrelser og fasonger på omrissene til barna. Idrettshallen. Lage påskepynt, så karse. Ta inn snø, la den smelte, se hva som er i vannet. Tegne omriss av barna. Pynte sitt eget omriss. 11.Rakel 4 år 21.Miller 3 år 28. Lorianne 4 år Han er venner med Alle dyrene De som bor så langt der oppe I mot nord. Et lys mister ingenting ved å bli brukt til å tenne et annet. Informasjon: Uke 17 Brannvern Tema: Brannvern, meg selv og natur. Steg for steg, Redd og overrasket, BU Mål: APRIL 10 Månedens sang: Mel. Lille Lotte Frøet lå i jorda svart, trengte lys og varme. Jeg vil opp i dagen snart, strekke mine armer. Sola hørte frøets ord, sendte varme under jord. Spiren uti hagen fikk se lyse dagen. Månedens regle: Troll. Troll er bare tull i grunn Hoder tre og kroket munn Hår av hamp og syvmilsnese Digre vorter midt i fjeset Busket kropp og slyngelhale

16 Barna skal få kjennskap til hvordan brannalarmen høres ut. Bli kjent med egen kropp. Vi skal undre oss i lag over blomster og små frø. Ungene vil få høre brannalarmen, og vi øver på å gå til samlingsplassen vår fort. Der er det opprop og vi teller at alle er kommet ut. Se i speil hvilken farge vi har på hår og øyne, lik og ulikt utseende. Vi snakker om hestehoven, ser på bilder av den og leter etter hestehoven ute. Vi sår frø. 5. Ida Pauline 4 år 8. Elisabeth 3 år 11. Annika 35 år 14. Thomas 3 år 30. Inger 3 år Alle troll er splitter gale Tenk så gøy å være sprø! Jeg er trollet. Gjem deg! BØØØ!!! Babyer blir til i gjerningsøyeblikket. Informasjon: 14. Planleggingsdag 18. Markering av nasjonaldagen 27.Sjørøverfest/karneval og foreldrekafe Fotografen kommer. Tema: 17. Mai, Natur, Steg for steg, BU Mål: MAI 10 Månedens sang: Barnehagesangen. Se de høye fjellan og plassen mellom der. Der ligg en barnehage, med blomster og med trær. Der er det godt å være for liten og for stor, det er den beste barnehage her på jord. Nordkjosbotn hei og fallera Her kan vi alle leke og ha det riktig bra. Månedens regle: Så rart å være flaggermus Og flakse rundt fra hus til hus Og gå til sengs i trærne. Men er det noen som forstår Hvordan den kan få sove når den henger etter tærne? Så rart å være edderkopp

17 Barna skal få kjennskap til hvorfor vi feirer 17.mai, hva skjer i naturen når det er vår. Snakke med barna om hvorfor vi feirer 17.mai. Følge med på frøene vi sådde, snakke om hva som har skjedd med treet vårt. X2 29. Leah 3 år Med nøste i sin egen kropp og spinne alle dage. Men hvordan kan den gjemme på så mange kilometer tråd i slik en liten mage? Det som er forskjellen på mennesker og dyr, er at når grisen er passe feit, så blir den spist. Informasjon: 10. Planleggingsdag Tema: Natur, Sang leker, Steg for steg, BU Mål: Personalet skal legge til rette for at barna blir kjent med årstiden sommer og det som hører sommer til. Personalet skal legge til rette for at barna skal kunne fargene, rød, blå, grønn, JUNI 10 Månedens regle: Liten? Jeg? Langt ifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er DU større enn deg selv kanskje? Månedens sang: Lille Hasse hare hadde en flue på sin nese, lille Hasse hare hadde en flue på sin nese, lille Hasse hare hadde en flue på sin nese, bssssss. (Vi peker på nesa, så setter flua seg en ny plass og Hasse hare hadde en flue på sitt hode osv.) Hvis et snøfnugg hadde vært en klem ville jeg

18 gul, brun, svart og hvit. Vi går på tur til elva, prøve å få til en tur til fjæra, plukke med oss materialer til natur bilder. Leke sangleker. Repetere følelsene i steg for steg. 2. Lone 4 år 4. Jonathan 4 år 17. Linnea 4 år ha gitt deg en hel snøstorm. Informasjon: Avdelingene er sammenslått Tema: Sommer Mål: La barna og de voksne få en følelse av ferie, også når de er i barnehagen. Mye ute, bade, spise ute, mye kos. Månedens regle: JULI Janne 45 år 23. Eva 58 år Månedens sang: Sommer kommer, sommer kommer, sol og regn og latter og sang. Sol og regn og latter hahaha latter sol og sang. Et barn er en gave og dets verdi kan ikke måles i noe annet sted en i hjertet

19 Informasjon: Nytt barnehageår starter 15. Tema: Bli kjent med barnehagen og hverandre Tilvenning Mål: Personalet skal legge til rette slik at barna blir kjent med, trygg på hverandre og de voksne AUGUST 10 Månedens regle: Gå i skogen, gå i skogen hogge ved, hogge ved, fryse på fotan,fryse på fotan, springe hjem, springe hjem. 12. Valdemar 3 år Månedens sang: Kom nå her, Hvilken dag er det i dag og Vi tar hverandres hender

20 og barnehagen. Frilek ute og inne, la barna bli kjent med barnehagens rutiner og regler. August Septemer Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni juli Tema Bli kjent Høst Tilvenning Brannvern Høst Meg selv og Familien min Steg for steg Eventyr BU Familien Brannvern Steg for steg Kroppen vår Natur Eventyr Advent Julenissen Steg for steg BU Natur Eventyr Meg selv Meg selv Natur Eventyr BU Steg for steg Meg selv Natur Steg for steg BU Brannvern Meg selv Natur Steg for steg BU 17. mai Natur Steg for steg BU Foto Graf ering Natur Steg for steg BU Sang leker Sommer Turer Turer i Nær miljøet Kirkebesøk Idretts Hallen Idretts Hallen Idrettshallen Idrettshallen Idrettshallen Idrettshallen Idrettshallen Tradisjon Mørketids fest Foreldre samarbeid Plan leggingsdag 17. Dugnad/ Foreldrekafe Foreldre møte Foreldre Kafé Plan leggingsdag 27. Advent stund Nisse fest Foreldre kaffe Foreldre Kafé Plan leggings dag 4. Solfest Same flaggets dag Foreldre samtaler Påske Brunsj Bhg. dag Foreldre møte Foreldre kafé Markere 17.mai Sjørøver Fest/ Karneval Foreldre Kafé Plan leggingsdag 14. Plan leggingsdag 10.

21 Bursdag Valdemar Julie Samuel Kristian Knut Erik Thor Foreldre samtaler Rakel Miller Lorianne Ida Pauline Elisabeth Annika Thomas Inger Leah Lone Jonathan Linnea Janne Eva

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013/2014 På Maurtua er det 8 barn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

SPRÅ KSTIMULERING I ÅSK BÅRNEHÅGE

SPRÅ KSTIMULERING I ÅSK BÅRNEHÅGE SPRÅ KSTIMULERING I ÅSK BÅRNEHÅGE Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer