PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALET PÅ KRABBESKJULET"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET

2 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få jobbe i barnehage er noe jeg alltid har villet, så derfor var jeg ganske sikker på valget førskolelærerutdannelsen. Det jeg syns er fascinerende med barn og deres tilstedeværelse, er at de er fulle av liv, nyskjerighet og lekenhet. Jeg som voksen vil ta del i disse opplevelsene og støtte de på veien. Jeg bor sammen med samboeren min, Lasse i Ytre Sandviken, og trives godt med det. Ellers på fritiden liker jeg å gå turer og sosialiseres med venner. Cathrine : Jeg er en 28 år gammel jente, og har de siste 8 årene jobbet her i Grønskjeret barnehage. Sammen med min samboer, Christian, har jeg en sønn, Didrik, på1 ½ år. På fritiden liker jeg å være aktiv, og er sjelden vanskelig å be med på en tur i fjellet. Ellers bruker jeg tiden på familie og venner. Anita Hjortland: Jeg er 45 år, bor i Ytre- Arna, er gift og har to barn, Karoline 20 år og William 18 år. Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i juni 2010, og har nå begynt på mitt femte år som pedagogiskleder på Krabbeskjulet. Tidligere har jeg jobbet 15 år i barnehage som assistent/barnepleier, 9 år i Hunstad barnehage og 6 år i Grønskjeret barnehage, avd. Humlesvingen. Å være sammen med barn gir meg svært mye, det er spennende og flott å oppleve barn, at de vokser og utvikler seg Jeg er veldig glad i jobben min!!! Min fritidsinteresse, utenom å være sammen med barn og familie, er å synge i kor, Arne Sangforening.

3 BARNEGRUPPEN PÅ KRABBESKJULET: Sindre Konrad Ingvild Lucas Lisa Erik Øystein Nicoline Jonathan Nicolas Eivind Tobias Miriam Liv Borghild Victoria Lily William

4 DAGSRYTMEN PÅ KRABBESKJULET 07:00 Barnehagen åpner, rolig lek/aktivitet. Alle barna er på Humlesvingen frem til kl.07.30, da går alle til sine avdelinger Frokost der barna i størst mulig grad smører maten sin selv. Hver dag har vi en liten samlingsstund under frokostmåltidet. Det er fint om de som skal spise frokost i barnehagen er kommet til kl :30 Planlagte aktiviteter inne/ute begynner, for eksempel lekegrupper, forming, turer, kor, skolestartergr. etc. 11:30-12:00 Bleieskift. Lunsj der barna i størst mulig grad smører maten sin selv. Vi har et varmt måltid/baker noe en gang i uken. 12:00 Toalettbesøk. Vi kler på oss og går ut, sovebarna legger seg Bleieskift. Fruktmåltid. Knekkebrød. De som ønsker yoghurt, har det med hjemmefra Lek inne/ute Barnehagen stenger. Vaskehendersang Melodi: «Fader Jakop» Vaske hender, vaske hender, såpe på, såpe på. Hendene blir rene, neglene blir pene. Gnikk og skyll, gnikk og skyll!

5 La været være som det er! La været være som det er, med regn og vind og ruskevær. For regnet må vi regne med, det frakter vann fra sted til sted. Og vinden kan vi blåse i, den farer jo så fort forbi. Men blir det fint allikevel, da stråler vi som sola selv! FASTE AKTIVITETER MANDAG: På Krabbeskjulet har vi fast tur dag hver mandag, ellers legger vi opp til spontane turer med hel eller delt gruppe. Vi ønsker å la barna bli kjent med nærmiljøet, og få positive naturopplevelser utenfor barnehageporten. Skal barn bli glad i, kjent med, lære om og ta vare på naturen, må de få anledning til å være i/ leke i den og få oppleve dens mangfold. Naturen er dessuten en fantastisk plass for barna å bevege seg i. Når barna får leke og bevege seg i naturen får de velge utfordringer etter egne grenser for trygghet, fysisk dyktighet og vågemot. Å bevege seg ute i naturen, i ulendt terreng til forskjellige årstider gir rom for allsidig motorisk/ sansemotorisk trening og utfordringer. Siste mandag i måneden er det 4 års tur, fellestur for alle -10 barna i barnehagen. Målet med disse turene er å gjøre noe kjekt med de andre jevnaldrende barna på huset, bli kjent på tvers av avdelingene.

6 TIRSDAG: Tirsdag er fast kor dag. Alle barna i barnehagen som er født i -09 har kor i partallsuker, mens de barna som er født i -10 har kor i oddetallsuker. Den tirsdagen barna ikke er på kor, har de lesestund på avdelingen. De yngste barna på Krabbeskjulet har mini kor sammen med Andedammen hver tirsdag. Målet med koret er å la barna: oppleve glede med sang og musikk, oppleve samhørighet, oppleve sang og musikk som en måte å kommunisere på. Sist men ikke minst, sang og musikk er med på å stimulere barns språkutvikling. ONSDAG: ( kl )De voksne på Krabbe har avd. møte, Ekorn passer barna). Alle de eldste barna i barnehagen, barn født i -09, er på skolestartergruppen hver onsdag. Her vil vi legge til rette for aktiviteter som bygger opp til skolestart. Vi skal ikke være skole, men gjøre ulike oppgaver ut fra barnas forutsetninger. Resten av barnegruppen leker ute eller på avd. TORSDAG: På Krabbeskjulet kaller vi torsdagen for matdag. Vi vil denne dagen lage varm mat eller bake noe til lunsj. Her er målet å gi barna litt variasjon i kosten, legge til rette for at barna får smake/bli vant med ulik mat og grønnsaker. Torsdag er det også leke dag på Krabbeskjulet, noe som betyr at barna denne dagen kan ta med leker hjemmefra, på eget ansvar. Vi ser helst at barna ikke har med egne leker i barnehagen hver dag. Grunnen til det er at vi har erfart at det ofte kan bli konflikter, noen får låne men ikke andre, lekene blir borte eller ødelagt etc. Vi har i stedet valgt å ha en leke dag i uken. Leker som består av mange små deler er ikke ideelle, da deler lett kan bli borte. Vi voksne i bhg. har sammen blitt enig om at det ikke er lov å ha med seg våpen eller Nintendo. FREDAG: Etter planen vil vi ha samlingsstund før lunsj om fredagen, enten hele gruppen sammen eller i mindre grupper. Vi har ingen andre faste aktiviteter om fredagen, slik vil vi også ha det. Hva vi bruker fredagen til, vil vi bestemme fra uke til uke, ut fra barnas interesser, og ut fra månedens tema. Barns medvirkning. PS. En dag i mnd. kommer 2-3 barn + Anita til å kjøre på biblioteket å låne bøker til Krabbeskjulet.

7 BURSDAGSFEIRING PÅ KRABBESKJULET Hele barnehagen har bestemt at barna ikke skal ha med seg noe mat når de har bursdag. I stedet lager hver avdeling varmmat, baker noe (eller eventuelt dessert) etter bursdagsbarnets ønske den dagen de har bursdag. Uker hvor det er bursdagsbarn blir det da matdag på bursdagen. Årsaken til at vi har valgt å gjøre det slik er at dere skal slippe å ta med noe, og at vi lettere kan styre det slik at det ikke blir så mye søt saker. Vi vil også gi barnet ekstra fokus på bursdagen sin, ha samling hvor barnet får være med å velge sanger, leker, synge bursdagssang og lignende. Vi lager krone til bursdagsbarnet og vi har en kappe som bursdagsbarnet får på seg. På veggen utenfor Krabbeskjulet henger vi opp flagg. SAMLINGSSTUND På Krabbeskjulet har vi en liten samlingsstund under hvert frokostmåltid, her går vi igjennom hvilken dag/dato/måned/ årstall det er. Vi snakker om hvilket vær og hvor mange grader det er. Og hva som skal foregå den aktuelle dagen. Vi gjør dette for at barnas dager i barnehagen skal være så trygg, oversiktlig og forutsigbar som mulig. Ellers legger vi ikke opp til samlingsstund hver dag, men innimellom etter som vi ser at dette passer inn i forhold til de andre aktivitetene i barnehagen. Det blir samlingsstunder med både hel og delt gruppe. I samlingsstunden vil barna kunne oppleve et sosialt fellesskap. Vi øver på å vente på tur, lytte når andre snakker og å rekke opp hånden når vi vil si noe. Aktiviteter vi legger opp til er samtaler om det som opptar oss, emner som inngår i temaarbeid, sang, rim & regler, eventyr, instrumenter, leker, fortellinger/ lese bøker etc. TRIVSEL, TRYGGHET OG SELVBILDE Barna skal trives og føle seg trygg når de er i barnehagen, dette er noe vi jobber med hele tiden. For at barna skal trives må de føle seg trygg. Trygghet er viktig for at barna skal ha størst mulig forutsetning for læring og utvikling. Den voksne har et ansvar for å gi trygghet gjennom kjærlighet og ved å sette grenser (Askland 2006:60). Faste rutiner, grenser, forutsigbare voksne, at en blir sett, verdsatt og elsket for den man er, er nøkkelord for å føle seg trygg. Noen av disse kan vi også si er nøkkelord for at barn skal utvikle et godt selvbilde.

8 Selvbilde (selvfølelse) refererer til alle opplevelser som individene har om seg selv, med spesiell vekt på individenes opplevelser av egen verdi og egne evner (Elvemo 1999:61). Ut fra dette forstår vi at mennesker vurderer seg selv, ut fra hvordan de opplever at andre ser på de (vi speiler oss i andre). Det er derfor svært viktig å gi barnet positiv oppmerksomhet for den de er, og når det har gjort noe bra. Signalene fra andre, både voksne og barn, om hvordan de ser på barnet, spiller sterkt inn på hvordan barnet opplever seg selv, hvordan deres selvbilder blir utviklet. SOSIAL KOMPETANSE For at barn/ mennesker skal kunne fungere i, og være en del av forskjellige sosiale lag, må de sosialiseres. Sosial kompetanse handler altså om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Dette innebærer at de må tilegne seg verdier, holdninger, ferdigheter og kunnskap som er aktuell i det samfunnet de er en del av. Hvordan forholder vi oss til andre, hvordan trer vi inn i en lek, ta initiativ, opprettholde vennskap osv. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser, og skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Gjennom egen væremåte bidrar vi voksne til barns læring av sosiale ferdigheter, det er derfor viktig å være bevisst hvilke rollemodeller vi faktisk er. De verdier og holdninger, alt det barna lære når de er små, vil mest sannsynlig være grunnleggende for barna resten av livet. I den forbindelse vil vi her legge til at barn er små apekatter, de gjør som vi voksne gjør og ikke nødvendigvis som vi sier. Dette handler om etikk og moral. Etikk er det vi sier vi må/ skal gjøre, mens moral er det vi faktisk gjør. Satt på spissen foregår den moralske opplæringen etter papegøyemetoden[ ] De kopierer de voksne på godt og vondt (Leer-Salvesen og Eidhamar 2000:130).

9 OPPDRAGELSE OG OMSORG Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling (Barnehageloven 2) Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg kommer til uttrykk når barn leker, i påkledningssituasjoner, ved måltider, på stellebordet osv. Omsorg omfatter altså alle hverdagslige gjøremål. Vi voksne på Krabbeskjulet ønsker å aktivt jobbe for å hjelpe det enkelte barn til å bli trygge og selvstendige mennesker. Vi ønsker også alltid å være der med en skulder å gråte på, eller med en god klem når det trengs. Vi ønsker å oppdra barna til normal høflighet og folkeskikk. Eksempelvis: Vi venter med å forsyne oss til vi har sunget bordverset eller det blir sagt værsågod. Vi tar av bordet etter oss og takker for maten. Vi sier takk når vi får noe. Vi sier kan jeg få melk i stedet for jeg skal ha melk. Vi sier hei når vi kommer og ha det bra når vi går. Høflighet og folkeskikk gjelder både store og små, barn, foreldre og personalet. Vi jobber også med å hjelpe barna å utvikle en forståelse for ulikheter, at vi har forskjellige ønsker og behov. At hverdagen din er ikke lik naboen sin. Å lære oss å lytte, vente på tur og øve oss på å være litt tålmodige er også noe vi jobber med. LEK Å leke er en naturlig aktivitet for barn, barn leker fordi det er gøy. Når barn leker går de ut av den virkelige verden, og er i en liksom verden. Dette fører til at de gjerne tør å utfolde seg og gjøre andre ting en de ville ha gjort i den virkelige verden. Lek er og skal være en aktivitet for aktivitetens skyld, men det er allikevel viktig for oss voksne å vite at den har betydning for barnets utvikling og læring. Når barn leker prøver de ut, eller bearbeider ting de har opplevd. De eksperimenterer, løser problemer, og konflikter, lærer å samarbeide, utvikler empati. De lærer seg hvordan de skal forholde seg til andre for å få være med i leken, og for å få leken til å fungere. De lærer å uttrykke egnetanker og meninger, og å forstå at andre kan ha andre tanker og meninger en de selv. Lek er også viktig for utvikling av språk og motoriske ferdigheter. I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det at: Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen (Kunnskapsdepartementet 2006).

10 LÆRING Læring kan deles opp i formelle og uformelle læringssituasjoner. Formelle læringssituasjoner er planlagt og ledet av personalet. Uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her-og-nå situasjoner. Vi sier også at læring finner sted gjennom indre og ytre motivasjon. Læring gjennom indre motivasjon er til stede når barnet/mennesket er motivert eller interessert i den aktuelle aktiviteten for aktivitetens skyld. Læring gjennom ytre motivasjon vil si den læringen som finner sted når barnet/mennesket blir anerkjent/ får ros eller positive tilbakemeldinger. Ros er blant de enkleste motivasjonsmidler en kan benytte (Lillemyr 2004:52). Ros og anerkjennelse er motivasjonsmiddel som vi voksne på Krabbeskjulet bruker hele tiden og mener er svært viktig i det daglige samværet med barna. Dessuten mener vi at barn/mennesker lærer gjennom å gjøre ting, Learning by doing. Vi voksne på Krabbeskjulet vil at barna skal få rike og gode opplevelser og erfaringer, og ønsker å legge til rette for at barna får et utfordrende miljø i trygge omgivelser. Barna må få lære gjennom utforsking og utprøving, og vi voksne skal ta barna på alvor, støtte de i deres engasjement og undre oss sammen med de. Vi voksne skal være Støttende stillas for barna, hjelpe, støtte og oppmuntre barna når de strever med å klare noe, og trekke oss tilbake etter hvert som barna mestrer på egenhånd. Det er viktig at barna opplever mestring, for at de skal få motivasjon til å ta fatt på nye utfordringer. BARNS MEDVIRKNING I Rammeplanen for barnehagen står det blant annet dette om barns medvirkning: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barn gir uttrykk for hvordan de har det både verbalt og nonverbalt. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk, mens de litt eldre barna bruker verbalt språket aktivt for å gi uttrykk for sine ønsker og synspunkter. Barns medvirkning vil på Krabbeskjulet blant annet ha innvirkning på hvilke temaer vi velger å jobbe med og hvordan vi jobber med de ulike temaene. Hvor vi velger å ta turene våre. Hvilke mat vi lager/ pålegg. Hvilke aktiviteter og leker vi vil ha på avdelingen. At barna får være med å påvirke hverdagen deres på Krabbeskjulet betyr samtidig ikke at alt er opp til dem. Barn trenger fremdeles tydelige voksne slik at barna forstår hva som er ok og hva som ikke er akseptert i et felleskap og hvorfor.

11 FORELDRE- SAMMARBEID/MEDVIRKNING Et godt samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen er viktig for at barnas tid i barnehagen skal bli så god som mulig. Fortell oss gjerne hva barnet er opptatt av for tiden, om aktiviteter, eller om steder dere har vært, slik at vi lettere kan forstå og følge opp barna når de forteller. Vi på Krabbeskjulet ønsker å gjøre vårt beste for å ta imot og følge opp beskjeder om barna, samt å gi dere tilbake meldinger om barnas dag i barnehagen, både muntlig og gjennom å skrive «Dagen i dag» som blir hengt opp på Krabbeskjulets oppslagstavle i garderoben. På oppslagstavlen blir det også hengt opp plan over den kommende uken. I etterkant av hver mnd. sender vi ut månedsbrev med info. om hva som har foregått på Krabbeskjulet forrige mnd., og litt om hva som skal skje den kommende mnd. En gang i året, i januar/februar, får dere tilbud om foreldresamtaler. Her snakker vi om barnets trivsel, utvikling og hvordan barnet har det i barnehagen. Det er viktig at informasjonen går begge veier. Vi ønsker å skape et felles ståsted som kan bidra til å styrke barnets utviklings potensiale. Om noen har behov for en foreldresamtale utover den fastsatte, er det bare å ta kontakt. På høsten inviterer vi til foreldre møte på Krabbeskjulet. Her tas opp generelle planer og informasjon til de foresatte. Vi ønsker svært gjerne innspill fra dere foreldre. PS. Om noen har ideer, ønsker, tips. om saker og ting som dere tenker at barna/ barnehagen kan ha glede, interesse eller nytte av, er det bare å gi en lyd. Vi er åpen for innspill og ønsker gjerne å innfri disse så langt det lar seg gjøre. Dette kan for eksempel være å medvirke til hvilke mat barna blir tilbudt i barnehagen, sanger/eventyr som dere syntes det hadde vært kjekt at barna lærte. Foreldre kan for eksempel komme i bhg. å formidle om eller lage mat fra andre kulturer, eller å lære oss andre spennende ting Kanskje har noen av dere kunnskap/kompetanse på områder som personalgruppen i barnehagen kan ha nytte av.

12 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING I barnehageloven er det fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold, på grunnlag av dette gir Rammeplan for barnehager retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Målet med Rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. PLANLEGGING På Krabbeskjulet planlegger vi ut fra Rammeplan for barnehager, tidligere vurderinger av arbeidet vårt, observasjoner, barnas behov og ønsker og innspill fra foreldrene. Vi utarbeider årsplan og ukeplan. Vi planlegger på planleggingsdager med hele personalet, personalmøter, pedagogiske leder møter og på avdelingsmøter. Planene våre er fleksible med rom for både barns medvirkning og spontanitet. DOKUMENTASJON Dokumentasjon synliggjør personalets arbeid i barnehagen, og gir informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjonen gir grunnlag for refleksjon, nye ideer og tanker. På Krabbeskjulet vil dokumentasjon gjøres gjennom dags rapporter, ukeplaner, månedsbrev, årsplan, bilder, barnas arbeid og samtaler. VURDERING Å vurdere vil si å lære seg å analysere, reflektere, begrunne og å sette ord på handlingene sine og hvorfor en velger å gjøre slik en gjør. Vurdering bidrar både til bevisstgjøring av personalet og som dokumentasjon på arbeidet vårt. På Krabbeskjulet bruker vi observasjon, kartlegging, samtaler med barna, brukerundersøkelser som metode for å vurdere arbeide vårt. Målet med vurderingsarbeidet er å sikre kvaliteten på innholdet i barnehagen, for å skape best mulig grobunn for barnas utvikling og læring. Det neste utviklingsarbeidet vi vil ta for oss på Krabbeskjulet er måltidene. Vi føler det er for høyt lydnivå og for mye uro rundt måltidene, og vil derfor gjøre systematisk observasjon av måltidene på høsten 2014, for å finne ut hvordan vi, både voksne og barn, handler og forholder oss til hverandre under måltidene. I etterkant av observasjonene vil vi gå gjennom disse, og finne ut om der er ting som kan forandres på for at måltidene skal bli roligere og ha et lavere lydnivå.

13 SATSINGS OMRÅDER Bergen kommune prioriterer tre satsingsområder for barnehagene fra 2013 til 2016, de tre satsingsområdene er språk som basiskompetanse, matematisk kompetanse og pedagogisk relasjons kompetanse. For å bidra til at barna får økt kompetanse på disse områdene vil vi på Krabbeskjulet, blant annet tilføre økt bruk av eventyr og fortellinger i hverdagen. Bruke den nye sofaen vår til å se/ lese bøker i. Reise på biblioteket å låne bøker. Bli kjent med de vanligste geometriske formene. Spille spill. Gi barna førstehånds erfaringer. Snakke om bokstavene og tallene vi har på veggen. Leke leker for å bli kjent med begreper Lage kart. Rydde/ sortere leker o.l. i kategorier. Aktivt bruk av språket, både non verbalt og verbalt, samt skriftspråket. Hele tiden jobbe med verdier og holdninger, vi er alle forskjellige, vi kommer fra forskjellige familier, ser forskjellig ut og har forskjellige meninger, men er like verdifull. Krabbesangen (melodi: Lofottorsk) En liten krabbe det er jeg og se nå krabber jeg i vei, Krabbe rabberabberabb, krabbe rabberabberabb, Krabbe rabbe rabbe rabb. Jeg kan klype, jeg kan klø, kan hende du har kjent meg før? Krabbe rabberabberabb, krabbe rabberabberabb, Krabbe rabbe rabbe rabb. Men kommer det en fiskermann, jeg gjemmer meg så fort jeg kan! Krabbe rabberabberabb, krabbe rabberabberabb, Krabbe rabbe rabbe rabb.

14 FAGOMRÅDENE Når vi planlegger barnehagens innhold er det med utgangspunkt i de 7 fagområdene i Rammeplan for barnehager. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. I et temaarbeid, en tur eller en hverdagssituasjon vil flere av fagområdene gå inn i hverandre. Fagområdene vil opptre både i spontane situasjoner og i planlagte voksen ledede situasjoner, for eksempel i et temaarbeid. Fagområdene skal tilpasses det enkelte barn, barnegruppe og lokale forhold. Vi har laget en plan over hvert fagområde, her kan dere se mer detaljert hvordan vi tenker å jobbe med fagområdene på Krabbeskjulet, også progresjon i forhold til alder. Vi vil selvfølgelig ta hensyn til barnas individuelle utvikling i dette arbeidet. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Ta kontakt med, og samhandle med andre barn og voksne. -Gjøre seg forstått ved å bruke mimikk, gester og ord. -Være i dialog i korte perioder. -Holde oppmerksomheten mot noe i korte perioder. -Bli kjent med og få et positivt forhold til bildebøker, bøker med enkel tekst, rim og regler og bevegelsesanger. -Peke ut dagligdagse gjenstander og bruke ord fra dagliglivet -Være med på frokostsamling: dag, dato, mnd., år, kalender. -Følge regler, vente på tur og imitere andres adferd. -Bruke språket relevant i forhold til situasjonen. -Være i dialog over litt tid. -Formulere ønsker verbalt, og bruke spørreord. -Kunne ca. fem farger. -Huske rim, regler og sanger vi bruker ofte. Tulle med språket. -Lytte til andre og få trening i å ta ordet i små «forsamlinger». -Bli lest for og kunne snakke om det vi har lest. -Delta under frokostsamling. -Sortere ting i kategorier -Bli kjent med bokstaver og tall, vise interesse for lekeskriving og kunne skrive navnet sitt. -Bli oppfordret til å fortelle historier og medvirke i formidling for en større gruppe. -Lese litt lengre bøker, og kunne fortelle om hva vi har lest. -Rim og regler. -Klappe navnet sitt (rytmen i språket) -Være i samlek med andre over tid, og delta i rollelek. -Lede frokostsamling sammen med en voksen.

15 Kropp, bevegelse og helse 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring -Få erfaring med å bevege seg i ulendt terreng, på forskjellig underlag til forskjellige årstider. -Øve på å kle av/på seg enkle plagg m/hjelp. -Potte/do trening (bleieavvenning) -Enkle puslespill, duplo -Bli introdusert for forskjellig mat m/ulik smak/konsistens. -Smøre på brødskiven selv m/hjelp. -Være med å si/synge forskjellige regler/sanger om kroppsdeler. -Innøve gode vaner med håndvask. -Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. -Klare å kle på seg det meste selv. -Bleieavvenning, bruke toalettet, få hjelp til toalettbesøk. -Puslespill med flere biter, duplo/små lego (enkle konstruksjoner) - Få erfaring med å bruke saks -Smøre brødskiven sin, helle i glasset. -Kunne navne på å vite hvor de forskjellige kroppsdelene er. -Mestre allsidig fysisk aktivitet. -Øve på å finne frem riktige klær. Kle på seg selv, også glidelås, knapper, strikk. -Bruke toalettet, klare å ordne seg selv ved toalettbesøk (mot skolestart). -Etter hvert klare å klippe etter en strek. -Smøre maten selv, helle i drikke, hjelpe de som er mindre. -Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp, og for at alle er forskjellig.

16 Kunst, kultur og kreativitet 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Få erfaring med ulike formings-materialer/ redskaper. -Få oppleve formidling av eventyr. (Dramatisering og flanellograf). -Være med på mini kor, med bevegelses sanger. -Få høre på og bevege seg til musikk. -Få trening i å bruke sin fantasi og kreativitet til å skape personlige uttrykk. -Være med å dramatisere enkle eventyr. -Dramalek, utkledning. -Synge i kor. Korkonsert. -Høre på og bevege seg etter musikk. -Utvikle evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk gjennom skapende aktivitet (Visuelt språk, musikk, sang, dans og drama). -Dramatisere eventyr, evnt. opptre for andre (For eksempel: Julespillet i bedehuset) -Synge i kor. Korkonsert. Synge/opptre på eldretreff og sykehjem. -Sang, musikk, dans og regelleker. Natur, miljø og teknikk 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Gå turer og leke i naturen. -Få gode erfaringer med uteliv til ulike årstider. -Oppleve/ få førstehåndserfaringer i naturen (trær, blomster, bær, blader, kongler, fisk, små dyr og innsekter...) -Bli oppmerksom på forandringene i naturen gjennom året. -Bli kjent med insekter, fisk, krabber og planter i naturen. -Lære å ta vare på/rydde opp etter seg i naturen. -Kreativ bruk av naturmateriale (naturvev, blad trykk, steintroll ) -Få gode erfaringer med uteliv til ulike årstider. -Lære litt om hva som skjer i naturen i de ulike årstidene. -Kunne fortelle litt om forskjellige «ting» som leve i naturen (sjø og land) -Ha kjennskap til hvorfor vi må ta vare på/rydde opp etter oss i naturen. -Kreativitet. -Få en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen.

17 Etikk, religion og filosofi 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Bli sett. Få omsorg og nærhet fra voksne og andre barn for å oppnå trivsel og trygghet. -Øve på å være god mot andre. -Gi tid til samtale og undring. -Oppleve tradisjoner i forbindelse med høytider. -Bli hørt og tatt hensyn til. -Oppleve grensesetting og tydelige/trygge voksne. -Oppleve vennskap, øve på å dele, hjelpe og ta hensyn til hverandre og begynnende utvikling av empati. -Øve på å si unnskyld og finne løsninger i konfliktsituasjoner med hjelp fra en voksen. -Oppleve å bli møtt med interesse og respekt fra voksne når de lurer på noe. -Bli kjent med jul- og påskeevangeliet. -Øve i større grad på å mestre konflikthåndtering på egenhånd. -Be om unnskyldning. -Vise empati (etter hvert kunne sette seg inn i andre sin situasjon). -Snakke, fantasere og filosofere over «ting». -Ha kjennskap til jul- og påskeevangeliet, og at noen feirer jul og påske av andre grunner. Nærmiljø og samfunn 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Oppleve gruppefølelse og tilknytning gjennom felles aktiviteter og hverdagssituasjoner. -Gå turer i og bli kjent med bhg. nærområde. -Være med å feire samefolkets dag 6.feb. -Bli introdusert for vers med de tre nød numrene. 110, 112 og Oppleve å bli hørt og sett, og å være viktig i gruppen. -Tur til den gamle malingfabrikken, Åsane Brannstasjon, Golfbanen, Biblioteket. -Få kjennskap til samisk kultur, og feire samefolkets dag 6.feb. -Være med å si vers med de tre nødnumrene. -Føle seg som en i gruppen, og kunne være trygg på at hun/han blir regnet med. -Tur til den gamle malingfabrikken, Åsane Brannstasjon, Golfbanen, Biblioteket, Midtbygda sykehjem, Stolzen. -Kjenne til samisk kultur,at samene er Norges urbefolkning og feire 6.feb. -Kunne de tre nød numrene.

18 Antall, rom og form 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Vi lar barna bli kjent med tallrekka og oppleve en til entelling i lek. (Nå tar vi på en sko og nå har vi tatt på to sko ) -Putte oppi/tømme ut lek. -Lek med former -Lek med klosser -Bevege/plassere seg i forskjellige «rom» (inne, ute). -Fortsette med tall rekken fra en til ti. -Blir kjent med ulike former og figurer, mål og størrelser gjennom hverdags- aktiviteter og lek. -Sortere leker i forskjellige kasser. -Bygge med duplo/lego. -Få hjelp til å finne løsninger (F.eks. bruke en bøtte til å stå på for å komme seg oppi dissen) -Lokalisering/orientering inne/ute i barnehagen, i skogen. -Kunne telle med en konkret til hvert tall fra 1 til 20. -Kunne begreper som firkant, trekant, sirkel. -Spille Brett/terningspill. -Volum, vekt og lengde (F.eks. likt innhold, men forskjellig form) -Følge en instruksjon når de bygger f.eks. lego. -Problem løsning (f.eks. hvordan må vi plaser oss for å kunne disse på en vippedisse). -Lokalisering, lage kart over f.eks skogen. Ormen lang! Ormen den lang, krøyp som en slange. Under et gjerde, tok seg en pære. Delte den i to, vær så god!

19 AUGUST 2014 Bursdager på Krabbeskjulet: august: Miriam 3år august: Lucas 5år Tema i august: - Tilvenning: De nye barna, William, Borghild, Lily og Victoria, skal bli kjent og trygg.

20 SEPTEMBER 2014 Bursdager på Krabbeskjulet: september: Lisa 5år september: Lily 2år september: Liv 3år Andre viktige datoer: september: Planleggingsdag Bhg. stengt og 18. september: Fotografering i barnehagen september: Store koret CD innspilling Tema i september: - «Hvem er vi» KROPPEN: Lære navn på kroppsdeler. Sanger. Samtaler. Formingsaktiviteter. - «REN HÅND» undervisningsopplegget fra helsetjenesten i Bergen kommune om håndhygiene. Uke 38 og Turer Månedens eventyr: Den stygge andungen!

21 OKTOBER 2014 Bursdager på Krabbeskjulet: oktober: Erik 5år Andre viktige datoer: oktober: Foreldremøte på Krabbeskjulet kl til ca oktober: Planleggingsdag Bhg. stengt oktober: Høstfest. Tema i oktober: - Høst. Hvorfor skifter bladene farge og faller av? Samtaler. Sanger. Formingsaktiviteter. - Turer. - I slutten av mnd. «Livet i fjæra» Vi setter krabbeteiner. Månedens dikt: La været være som det er!

22 NOVEMBER 2014 Bursdager på Krabbeskjulet: november: Øystein 5år november: Nicolas 4år Andre viktige datoer: november: Planleggingsdag. Bhg. stengt - 18., 19., 25., og 26. november: Juleverksted november: Fotballturnering for skolestarterne i Vestlandshallen? Tema i november: - «Livet i fjæra» Vi setter krabbeteiner. - Turer. Månedens eventyr: Bukkene Bruse!

23 DESEMBER 2014 Bursdager på Krabbeskjulet: desember: Sindre 6år Andre viktige datoer: desember: Adventsstund i Bedehuset desember: Foreldrefrokost på Krabbeskjulet desember: Lucia Skolestarterne går i tog desember: Nissefest desember: Jul. Bhg. stengt desember: Nyttårs aften. Bhg. stengt. Tema i desember: - Julesanger, forming, baking, adventsamlinger, kalender. - Bli kjent med historien om Jesus. - Turer. Lek i snø? Månedens eventyr: Snøjenta!

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer