PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALET PÅ KRABBESKJULET"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET

2 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få jobbe i barnehage er noe jeg alltid har villet, så derfor var jeg ganske sikker på valget førskolelærerutdannelsen. Det jeg syns er fascinerende med barn og deres tilstedeværelse, er at de er fulle av liv, nyskjerighet og lekenhet. Jeg som voksen vil ta del i disse opplevelsene og støtte de på veien. Jeg bor sammen med samboeren min, Lasse i Ytre Sandviken, og trives godt med det. Ellers på fritiden liker jeg å gå turer og sosialiseres med venner. Cathrine : Jeg er en 28 år gammel jente, og har de siste 8 årene jobbet her i Grønskjeret barnehage. Sammen med min samboer, Christian, har jeg en sønn, Didrik, på1 ½ år. På fritiden liker jeg å være aktiv, og er sjelden vanskelig å be med på en tur i fjellet. Ellers bruker jeg tiden på familie og venner. Anita Hjortland: Jeg er 45 år, bor i Ytre- Arna, er gift og har to barn, Karoline 20 år og William 18 år. Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i juni 2010, og har nå begynt på mitt femte år som pedagogiskleder på Krabbeskjulet. Tidligere har jeg jobbet 15 år i barnehage som assistent/barnepleier, 9 år i Hunstad barnehage og 6 år i Grønskjeret barnehage, avd. Humlesvingen. Å være sammen med barn gir meg svært mye, det er spennende og flott å oppleve barn, at de vokser og utvikler seg Jeg er veldig glad i jobben min!!! Min fritidsinteresse, utenom å være sammen med barn og familie, er å synge i kor, Arne Sangforening.

3 BARNEGRUPPEN PÅ KRABBESKJULET: Sindre Konrad Ingvild Lucas Lisa Erik Øystein Nicoline Jonathan Nicolas Eivind Tobias Miriam Liv Borghild Victoria Lily William

4 DAGSRYTMEN PÅ KRABBESKJULET 07:00 Barnehagen åpner, rolig lek/aktivitet. Alle barna er på Humlesvingen frem til kl.07.30, da går alle til sine avdelinger Frokost der barna i størst mulig grad smører maten sin selv. Hver dag har vi en liten samlingsstund under frokostmåltidet. Det er fint om de som skal spise frokost i barnehagen er kommet til kl :30 Planlagte aktiviteter inne/ute begynner, for eksempel lekegrupper, forming, turer, kor, skolestartergr. etc. 11:30-12:00 Bleieskift. Lunsj der barna i størst mulig grad smører maten sin selv. Vi har et varmt måltid/baker noe en gang i uken. 12:00 Toalettbesøk. Vi kler på oss og går ut, sovebarna legger seg Bleieskift. Fruktmåltid. Knekkebrød. De som ønsker yoghurt, har det med hjemmefra Lek inne/ute Barnehagen stenger. Vaskehendersang Melodi: «Fader Jakop» Vaske hender, vaske hender, såpe på, såpe på. Hendene blir rene, neglene blir pene. Gnikk og skyll, gnikk og skyll!

5 La været være som det er! La været være som det er, med regn og vind og ruskevær. For regnet må vi regne med, det frakter vann fra sted til sted. Og vinden kan vi blåse i, den farer jo så fort forbi. Men blir det fint allikevel, da stråler vi som sola selv! FASTE AKTIVITETER MANDAG: På Krabbeskjulet har vi fast tur dag hver mandag, ellers legger vi opp til spontane turer med hel eller delt gruppe. Vi ønsker å la barna bli kjent med nærmiljøet, og få positive naturopplevelser utenfor barnehageporten. Skal barn bli glad i, kjent med, lære om og ta vare på naturen, må de få anledning til å være i/ leke i den og få oppleve dens mangfold. Naturen er dessuten en fantastisk plass for barna å bevege seg i. Når barna får leke og bevege seg i naturen får de velge utfordringer etter egne grenser for trygghet, fysisk dyktighet og vågemot. Å bevege seg ute i naturen, i ulendt terreng til forskjellige årstider gir rom for allsidig motorisk/ sansemotorisk trening og utfordringer. Siste mandag i måneden er det 4 års tur, fellestur for alle -10 barna i barnehagen. Målet med disse turene er å gjøre noe kjekt med de andre jevnaldrende barna på huset, bli kjent på tvers av avdelingene.

6 TIRSDAG: Tirsdag er fast kor dag. Alle barna i barnehagen som er født i -09 har kor i partallsuker, mens de barna som er født i -10 har kor i oddetallsuker. Den tirsdagen barna ikke er på kor, har de lesestund på avdelingen. De yngste barna på Krabbeskjulet har mini kor sammen med Andedammen hver tirsdag. Målet med koret er å la barna: oppleve glede med sang og musikk, oppleve samhørighet, oppleve sang og musikk som en måte å kommunisere på. Sist men ikke minst, sang og musikk er med på å stimulere barns språkutvikling. ONSDAG: ( kl )De voksne på Krabbe har avd. møte, Ekorn passer barna). Alle de eldste barna i barnehagen, barn født i -09, er på skolestartergruppen hver onsdag. Her vil vi legge til rette for aktiviteter som bygger opp til skolestart. Vi skal ikke være skole, men gjøre ulike oppgaver ut fra barnas forutsetninger. Resten av barnegruppen leker ute eller på avd. TORSDAG: På Krabbeskjulet kaller vi torsdagen for matdag. Vi vil denne dagen lage varm mat eller bake noe til lunsj. Her er målet å gi barna litt variasjon i kosten, legge til rette for at barna får smake/bli vant med ulik mat og grønnsaker. Torsdag er det også leke dag på Krabbeskjulet, noe som betyr at barna denne dagen kan ta med leker hjemmefra, på eget ansvar. Vi ser helst at barna ikke har med egne leker i barnehagen hver dag. Grunnen til det er at vi har erfart at det ofte kan bli konflikter, noen får låne men ikke andre, lekene blir borte eller ødelagt etc. Vi har i stedet valgt å ha en leke dag i uken. Leker som består av mange små deler er ikke ideelle, da deler lett kan bli borte. Vi voksne i bhg. har sammen blitt enig om at det ikke er lov å ha med seg våpen eller Nintendo. FREDAG: Etter planen vil vi ha samlingsstund før lunsj om fredagen, enten hele gruppen sammen eller i mindre grupper. Vi har ingen andre faste aktiviteter om fredagen, slik vil vi også ha det. Hva vi bruker fredagen til, vil vi bestemme fra uke til uke, ut fra barnas interesser, og ut fra månedens tema. Barns medvirkning. PS. En dag i mnd. kommer 2-3 barn + Anita til å kjøre på biblioteket å låne bøker til Krabbeskjulet.

7 BURSDAGSFEIRING PÅ KRABBESKJULET Hele barnehagen har bestemt at barna ikke skal ha med seg noe mat når de har bursdag. I stedet lager hver avdeling varmmat, baker noe (eller eventuelt dessert) etter bursdagsbarnets ønske den dagen de har bursdag. Uker hvor det er bursdagsbarn blir det da matdag på bursdagen. Årsaken til at vi har valgt å gjøre det slik er at dere skal slippe å ta med noe, og at vi lettere kan styre det slik at det ikke blir så mye søt saker. Vi vil også gi barnet ekstra fokus på bursdagen sin, ha samling hvor barnet får være med å velge sanger, leker, synge bursdagssang og lignende. Vi lager krone til bursdagsbarnet og vi har en kappe som bursdagsbarnet får på seg. På veggen utenfor Krabbeskjulet henger vi opp flagg. SAMLINGSSTUND På Krabbeskjulet har vi en liten samlingsstund under hvert frokostmåltid, her går vi igjennom hvilken dag/dato/måned/ årstall det er. Vi snakker om hvilket vær og hvor mange grader det er. Og hva som skal foregå den aktuelle dagen. Vi gjør dette for at barnas dager i barnehagen skal være så trygg, oversiktlig og forutsigbar som mulig. Ellers legger vi ikke opp til samlingsstund hver dag, men innimellom etter som vi ser at dette passer inn i forhold til de andre aktivitetene i barnehagen. Det blir samlingsstunder med både hel og delt gruppe. I samlingsstunden vil barna kunne oppleve et sosialt fellesskap. Vi øver på å vente på tur, lytte når andre snakker og å rekke opp hånden når vi vil si noe. Aktiviteter vi legger opp til er samtaler om det som opptar oss, emner som inngår i temaarbeid, sang, rim & regler, eventyr, instrumenter, leker, fortellinger/ lese bøker etc. TRIVSEL, TRYGGHET OG SELVBILDE Barna skal trives og føle seg trygg når de er i barnehagen, dette er noe vi jobber med hele tiden. For at barna skal trives må de føle seg trygg. Trygghet er viktig for at barna skal ha størst mulig forutsetning for læring og utvikling. Den voksne har et ansvar for å gi trygghet gjennom kjærlighet og ved å sette grenser (Askland 2006:60). Faste rutiner, grenser, forutsigbare voksne, at en blir sett, verdsatt og elsket for den man er, er nøkkelord for å føle seg trygg. Noen av disse kan vi også si er nøkkelord for at barn skal utvikle et godt selvbilde.

8 Selvbilde (selvfølelse) refererer til alle opplevelser som individene har om seg selv, med spesiell vekt på individenes opplevelser av egen verdi og egne evner (Elvemo 1999:61). Ut fra dette forstår vi at mennesker vurderer seg selv, ut fra hvordan de opplever at andre ser på de (vi speiler oss i andre). Det er derfor svært viktig å gi barnet positiv oppmerksomhet for den de er, og når det har gjort noe bra. Signalene fra andre, både voksne og barn, om hvordan de ser på barnet, spiller sterkt inn på hvordan barnet opplever seg selv, hvordan deres selvbilder blir utviklet. SOSIAL KOMPETANSE For at barn/ mennesker skal kunne fungere i, og være en del av forskjellige sosiale lag, må de sosialiseres. Sosial kompetanse handler altså om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Dette innebærer at de må tilegne seg verdier, holdninger, ferdigheter og kunnskap som er aktuell i det samfunnet de er en del av. Hvordan forholder vi oss til andre, hvordan trer vi inn i en lek, ta initiativ, opprettholde vennskap osv. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser, og skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Gjennom egen væremåte bidrar vi voksne til barns læring av sosiale ferdigheter, det er derfor viktig å være bevisst hvilke rollemodeller vi faktisk er. De verdier og holdninger, alt det barna lære når de er små, vil mest sannsynlig være grunnleggende for barna resten av livet. I den forbindelse vil vi her legge til at barn er små apekatter, de gjør som vi voksne gjør og ikke nødvendigvis som vi sier. Dette handler om etikk og moral. Etikk er det vi sier vi må/ skal gjøre, mens moral er det vi faktisk gjør. Satt på spissen foregår den moralske opplæringen etter papegøyemetoden[ ] De kopierer de voksne på godt og vondt (Leer-Salvesen og Eidhamar 2000:130).

9 OPPDRAGELSE OG OMSORG Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling (Barnehageloven 2) Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg kommer til uttrykk når barn leker, i påkledningssituasjoner, ved måltider, på stellebordet osv. Omsorg omfatter altså alle hverdagslige gjøremål. Vi voksne på Krabbeskjulet ønsker å aktivt jobbe for å hjelpe det enkelte barn til å bli trygge og selvstendige mennesker. Vi ønsker også alltid å være der med en skulder å gråte på, eller med en god klem når det trengs. Vi ønsker å oppdra barna til normal høflighet og folkeskikk. Eksempelvis: Vi venter med å forsyne oss til vi har sunget bordverset eller det blir sagt værsågod. Vi tar av bordet etter oss og takker for maten. Vi sier takk når vi får noe. Vi sier kan jeg få melk i stedet for jeg skal ha melk. Vi sier hei når vi kommer og ha det bra når vi går. Høflighet og folkeskikk gjelder både store og små, barn, foreldre og personalet. Vi jobber også med å hjelpe barna å utvikle en forståelse for ulikheter, at vi har forskjellige ønsker og behov. At hverdagen din er ikke lik naboen sin. Å lære oss å lytte, vente på tur og øve oss på å være litt tålmodige er også noe vi jobber med. LEK Å leke er en naturlig aktivitet for barn, barn leker fordi det er gøy. Når barn leker går de ut av den virkelige verden, og er i en liksom verden. Dette fører til at de gjerne tør å utfolde seg og gjøre andre ting en de ville ha gjort i den virkelige verden. Lek er og skal være en aktivitet for aktivitetens skyld, men det er allikevel viktig for oss voksne å vite at den har betydning for barnets utvikling og læring. Når barn leker prøver de ut, eller bearbeider ting de har opplevd. De eksperimenterer, løser problemer, og konflikter, lærer å samarbeide, utvikler empati. De lærer seg hvordan de skal forholde seg til andre for å få være med i leken, og for å få leken til å fungere. De lærer å uttrykke egnetanker og meninger, og å forstå at andre kan ha andre tanker og meninger en de selv. Lek er også viktig for utvikling av språk og motoriske ferdigheter. I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det at: Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen (Kunnskapsdepartementet 2006).

10 LÆRING Læring kan deles opp i formelle og uformelle læringssituasjoner. Formelle læringssituasjoner er planlagt og ledet av personalet. Uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her-og-nå situasjoner. Vi sier også at læring finner sted gjennom indre og ytre motivasjon. Læring gjennom indre motivasjon er til stede når barnet/mennesket er motivert eller interessert i den aktuelle aktiviteten for aktivitetens skyld. Læring gjennom ytre motivasjon vil si den læringen som finner sted når barnet/mennesket blir anerkjent/ får ros eller positive tilbakemeldinger. Ros er blant de enkleste motivasjonsmidler en kan benytte (Lillemyr 2004:52). Ros og anerkjennelse er motivasjonsmiddel som vi voksne på Krabbeskjulet bruker hele tiden og mener er svært viktig i det daglige samværet med barna. Dessuten mener vi at barn/mennesker lærer gjennom å gjøre ting, Learning by doing. Vi voksne på Krabbeskjulet vil at barna skal få rike og gode opplevelser og erfaringer, og ønsker å legge til rette for at barna får et utfordrende miljø i trygge omgivelser. Barna må få lære gjennom utforsking og utprøving, og vi voksne skal ta barna på alvor, støtte de i deres engasjement og undre oss sammen med de. Vi voksne skal være Støttende stillas for barna, hjelpe, støtte og oppmuntre barna når de strever med å klare noe, og trekke oss tilbake etter hvert som barna mestrer på egenhånd. Det er viktig at barna opplever mestring, for at de skal få motivasjon til å ta fatt på nye utfordringer. BARNS MEDVIRKNING I Rammeplanen for barnehagen står det blant annet dette om barns medvirkning: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barn gir uttrykk for hvordan de har det både verbalt og nonverbalt. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk, mens de litt eldre barna bruker verbalt språket aktivt for å gi uttrykk for sine ønsker og synspunkter. Barns medvirkning vil på Krabbeskjulet blant annet ha innvirkning på hvilke temaer vi velger å jobbe med og hvordan vi jobber med de ulike temaene. Hvor vi velger å ta turene våre. Hvilke mat vi lager/ pålegg. Hvilke aktiviteter og leker vi vil ha på avdelingen. At barna får være med å påvirke hverdagen deres på Krabbeskjulet betyr samtidig ikke at alt er opp til dem. Barn trenger fremdeles tydelige voksne slik at barna forstår hva som er ok og hva som ikke er akseptert i et felleskap og hvorfor.

11 FORELDRE- SAMMARBEID/MEDVIRKNING Et godt samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen er viktig for at barnas tid i barnehagen skal bli så god som mulig. Fortell oss gjerne hva barnet er opptatt av for tiden, om aktiviteter, eller om steder dere har vært, slik at vi lettere kan forstå og følge opp barna når de forteller. Vi på Krabbeskjulet ønsker å gjøre vårt beste for å ta imot og følge opp beskjeder om barna, samt å gi dere tilbake meldinger om barnas dag i barnehagen, både muntlig og gjennom å skrive «Dagen i dag» som blir hengt opp på Krabbeskjulets oppslagstavle i garderoben. På oppslagstavlen blir det også hengt opp plan over den kommende uken. I etterkant av hver mnd. sender vi ut månedsbrev med info. om hva som har foregått på Krabbeskjulet forrige mnd., og litt om hva som skal skje den kommende mnd. En gang i året, i januar/februar, får dere tilbud om foreldresamtaler. Her snakker vi om barnets trivsel, utvikling og hvordan barnet har det i barnehagen. Det er viktig at informasjonen går begge veier. Vi ønsker å skape et felles ståsted som kan bidra til å styrke barnets utviklings potensiale. Om noen har behov for en foreldresamtale utover den fastsatte, er det bare å ta kontakt. På høsten inviterer vi til foreldre møte på Krabbeskjulet. Her tas opp generelle planer og informasjon til de foresatte. Vi ønsker svært gjerne innspill fra dere foreldre. PS. Om noen har ideer, ønsker, tips. om saker og ting som dere tenker at barna/ barnehagen kan ha glede, interesse eller nytte av, er det bare å gi en lyd. Vi er åpen for innspill og ønsker gjerne å innfri disse så langt det lar seg gjøre. Dette kan for eksempel være å medvirke til hvilke mat barna blir tilbudt i barnehagen, sanger/eventyr som dere syntes det hadde vært kjekt at barna lærte. Foreldre kan for eksempel komme i bhg. å formidle om eller lage mat fra andre kulturer, eller å lære oss andre spennende ting Kanskje har noen av dere kunnskap/kompetanse på områder som personalgruppen i barnehagen kan ha nytte av.

12 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING I barnehageloven er det fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold, på grunnlag av dette gir Rammeplan for barnehager retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Målet med Rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. PLANLEGGING På Krabbeskjulet planlegger vi ut fra Rammeplan for barnehager, tidligere vurderinger av arbeidet vårt, observasjoner, barnas behov og ønsker og innspill fra foreldrene. Vi utarbeider årsplan og ukeplan. Vi planlegger på planleggingsdager med hele personalet, personalmøter, pedagogiske leder møter og på avdelingsmøter. Planene våre er fleksible med rom for både barns medvirkning og spontanitet. DOKUMENTASJON Dokumentasjon synliggjør personalets arbeid i barnehagen, og gir informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjonen gir grunnlag for refleksjon, nye ideer og tanker. På Krabbeskjulet vil dokumentasjon gjøres gjennom dags rapporter, ukeplaner, månedsbrev, årsplan, bilder, barnas arbeid og samtaler. VURDERING Å vurdere vil si å lære seg å analysere, reflektere, begrunne og å sette ord på handlingene sine og hvorfor en velger å gjøre slik en gjør. Vurdering bidrar både til bevisstgjøring av personalet og som dokumentasjon på arbeidet vårt. På Krabbeskjulet bruker vi observasjon, kartlegging, samtaler med barna, brukerundersøkelser som metode for å vurdere arbeide vårt. Målet med vurderingsarbeidet er å sikre kvaliteten på innholdet i barnehagen, for å skape best mulig grobunn for barnas utvikling og læring. Det neste utviklingsarbeidet vi vil ta for oss på Krabbeskjulet er måltidene. Vi føler det er for høyt lydnivå og for mye uro rundt måltidene, og vil derfor gjøre systematisk observasjon av måltidene på høsten 2014, for å finne ut hvordan vi, både voksne og barn, handler og forholder oss til hverandre under måltidene. I etterkant av observasjonene vil vi gå gjennom disse, og finne ut om der er ting som kan forandres på for at måltidene skal bli roligere og ha et lavere lydnivå.

13 SATSINGS OMRÅDER Bergen kommune prioriterer tre satsingsområder for barnehagene fra 2013 til 2016, de tre satsingsområdene er språk som basiskompetanse, matematisk kompetanse og pedagogisk relasjons kompetanse. For å bidra til at barna får økt kompetanse på disse områdene vil vi på Krabbeskjulet, blant annet tilføre økt bruk av eventyr og fortellinger i hverdagen. Bruke den nye sofaen vår til å se/ lese bøker i. Reise på biblioteket å låne bøker. Bli kjent med de vanligste geometriske formene. Spille spill. Gi barna førstehånds erfaringer. Snakke om bokstavene og tallene vi har på veggen. Leke leker for å bli kjent med begreper Lage kart. Rydde/ sortere leker o.l. i kategorier. Aktivt bruk av språket, både non verbalt og verbalt, samt skriftspråket. Hele tiden jobbe med verdier og holdninger, vi er alle forskjellige, vi kommer fra forskjellige familier, ser forskjellig ut og har forskjellige meninger, men er like verdifull. Krabbesangen (melodi: Lofottorsk) En liten krabbe det er jeg og se nå krabber jeg i vei, Krabbe rabberabberabb, krabbe rabberabberabb, Krabbe rabbe rabbe rabb. Jeg kan klype, jeg kan klø, kan hende du har kjent meg før? Krabbe rabberabberabb, krabbe rabberabberabb, Krabbe rabbe rabbe rabb. Men kommer det en fiskermann, jeg gjemmer meg så fort jeg kan! Krabbe rabberabberabb, krabbe rabberabberabb, Krabbe rabbe rabbe rabb.

14 FAGOMRÅDENE Når vi planlegger barnehagens innhold er det med utgangspunkt i de 7 fagområdene i Rammeplan for barnehager. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. I et temaarbeid, en tur eller en hverdagssituasjon vil flere av fagområdene gå inn i hverandre. Fagområdene vil opptre både i spontane situasjoner og i planlagte voksen ledede situasjoner, for eksempel i et temaarbeid. Fagområdene skal tilpasses det enkelte barn, barnegruppe og lokale forhold. Vi har laget en plan over hvert fagområde, her kan dere se mer detaljert hvordan vi tenker å jobbe med fagområdene på Krabbeskjulet, også progresjon i forhold til alder. Vi vil selvfølgelig ta hensyn til barnas individuelle utvikling i dette arbeidet. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Ta kontakt med, og samhandle med andre barn og voksne. -Gjøre seg forstått ved å bruke mimikk, gester og ord. -Være i dialog i korte perioder. -Holde oppmerksomheten mot noe i korte perioder. -Bli kjent med og få et positivt forhold til bildebøker, bøker med enkel tekst, rim og regler og bevegelsesanger. -Peke ut dagligdagse gjenstander og bruke ord fra dagliglivet -Være med på frokostsamling: dag, dato, mnd., år, kalender. -Følge regler, vente på tur og imitere andres adferd. -Bruke språket relevant i forhold til situasjonen. -Være i dialog over litt tid. -Formulere ønsker verbalt, og bruke spørreord. -Kunne ca. fem farger. -Huske rim, regler og sanger vi bruker ofte. Tulle med språket. -Lytte til andre og få trening i å ta ordet i små «forsamlinger». -Bli lest for og kunne snakke om det vi har lest. -Delta under frokostsamling. -Sortere ting i kategorier -Bli kjent med bokstaver og tall, vise interesse for lekeskriving og kunne skrive navnet sitt. -Bli oppfordret til å fortelle historier og medvirke i formidling for en større gruppe. -Lese litt lengre bøker, og kunne fortelle om hva vi har lest. -Rim og regler. -Klappe navnet sitt (rytmen i språket) -Være i samlek med andre over tid, og delta i rollelek. -Lede frokostsamling sammen med en voksen.

15 Kropp, bevegelse og helse 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring -Få erfaring med å bevege seg i ulendt terreng, på forskjellig underlag til forskjellige årstider. -Øve på å kle av/på seg enkle plagg m/hjelp. -Potte/do trening (bleieavvenning) -Enkle puslespill, duplo -Bli introdusert for forskjellig mat m/ulik smak/konsistens. -Smøre på brødskiven selv m/hjelp. -Være med å si/synge forskjellige regler/sanger om kroppsdeler. -Innøve gode vaner med håndvask. -Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. -Klare å kle på seg det meste selv. -Bleieavvenning, bruke toalettet, få hjelp til toalettbesøk. -Puslespill med flere biter, duplo/små lego (enkle konstruksjoner) - Få erfaring med å bruke saks -Smøre brødskiven sin, helle i glasset. -Kunne navne på å vite hvor de forskjellige kroppsdelene er. -Mestre allsidig fysisk aktivitet. -Øve på å finne frem riktige klær. Kle på seg selv, også glidelås, knapper, strikk. -Bruke toalettet, klare å ordne seg selv ved toalettbesøk (mot skolestart). -Etter hvert klare å klippe etter en strek. -Smøre maten selv, helle i drikke, hjelpe de som er mindre. -Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp, og for at alle er forskjellig.

16 Kunst, kultur og kreativitet 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Få erfaring med ulike formings-materialer/ redskaper. -Få oppleve formidling av eventyr. (Dramatisering og flanellograf). -Være med på mini kor, med bevegelses sanger. -Få høre på og bevege seg til musikk. -Få trening i å bruke sin fantasi og kreativitet til å skape personlige uttrykk. -Være med å dramatisere enkle eventyr. -Dramalek, utkledning. -Synge i kor. Korkonsert. -Høre på og bevege seg etter musikk. -Utvikle evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk gjennom skapende aktivitet (Visuelt språk, musikk, sang, dans og drama). -Dramatisere eventyr, evnt. opptre for andre (For eksempel: Julespillet i bedehuset) -Synge i kor. Korkonsert. Synge/opptre på eldretreff og sykehjem. -Sang, musikk, dans og regelleker. Natur, miljø og teknikk 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Gå turer og leke i naturen. -Få gode erfaringer med uteliv til ulike årstider. -Oppleve/ få førstehåndserfaringer i naturen (trær, blomster, bær, blader, kongler, fisk, små dyr og innsekter...) -Bli oppmerksom på forandringene i naturen gjennom året. -Bli kjent med insekter, fisk, krabber og planter i naturen. -Lære å ta vare på/rydde opp etter seg i naturen. -Kreativ bruk av naturmateriale (naturvev, blad trykk, steintroll ) -Få gode erfaringer med uteliv til ulike årstider. -Lære litt om hva som skjer i naturen i de ulike årstidene. -Kunne fortelle litt om forskjellige «ting» som leve i naturen (sjø og land) -Ha kjennskap til hvorfor vi må ta vare på/rydde opp etter oss i naturen. -Kreativitet. -Få en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen.

17 Etikk, religion og filosofi 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Bli sett. Få omsorg og nærhet fra voksne og andre barn for å oppnå trivsel og trygghet. -Øve på å være god mot andre. -Gi tid til samtale og undring. -Oppleve tradisjoner i forbindelse med høytider. -Bli hørt og tatt hensyn til. -Oppleve grensesetting og tydelige/trygge voksne. -Oppleve vennskap, øve på å dele, hjelpe og ta hensyn til hverandre og begynnende utvikling av empati. -Øve på å si unnskyld og finne løsninger i konfliktsituasjoner med hjelp fra en voksen. -Oppleve å bli møtt med interesse og respekt fra voksne når de lurer på noe. -Bli kjent med jul- og påskeevangeliet. -Øve i større grad på å mestre konflikthåndtering på egenhånd. -Be om unnskyldning. -Vise empati (etter hvert kunne sette seg inn i andre sin situasjon). -Snakke, fantasere og filosofere over «ting». -Ha kjennskap til jul- og påskeevangeliet, og at noen feirer jul og påske av andre grunner. Nærmiljø og samfunn 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Oppleve gruppefølelse og tilknytning gjennom felles aktiviteter og hverdagssituasjoner. -Gå turer i og bli kjent med bhg. nærområde. -Være med å feire samefolkets dag 6.feb. -Bli introdusert for vers med de tre nød numrene. 110, 112 og Oppleve å bli hørt og sett, og å være viktig i gruppen. -Tur til den gamle malingfabrikken, Åsane Brannstasjon, Golfbanen, Biblioteket. -Få kjennskap til samisk kultur, og feire samefolkets dag 6.feb. -Være med å si vers med de tre nødnumrene. -Føle seg som en i gruppen, og kunne være trygg på at hun/han blir regnet med. -Tur til den gamle malingfabrikken, Åsane Brannstasjon, Golfbanen, Biblioteket, Midtbygda sykehjem, Stolzen. -Kjenne til samisk kultur,at samene er Norges urbefolkning og feire 6.feb. -Kunne de tre nød numrene.

18 Antall, rom og form 1-2 år 3-4 år 5-6 år -Vi lar barna bli kjent med tallrekka og oppleve en til entelling i lek. (Nå tar vi på en sko og nå har vi tatt på to sko ) -Putte oppi/tømme ut lek. -Lek med former -Lek med klosser -Bevege/plassere seg i forskjellige «rom» (inne, ute). -Fortsette med tall rekken fra en til ti. -Blir kjent med ulike former og figurer, mål og størrelser gjennom hverdags- aktiviteter og lek. -Sortere leker i forskjellige kasser. -Bygge med duplo/lego. -Få hjelp til å finne løsninger (F.eks. bruke en bøtte til å stå på for å komme seg oppi dissen) -Lokalisering/orientering inne/ute i barnehagen, i skogen. -Kunne telle med en konkret til hvert tall fra 1 til 20. -Kunne begreper som firkant, trekant, sirkel. -Spille Brett/terningspill. -Volum, vekt og lengde (F.eks. likt innhold, men forskjellig form) -Følge en instruksjon når de bygger f.eks. lego. -Problem løsning (f.eks. hvordan må vi plaser oss for å kunne disse på en vippedisse). -Lokalisering, lage kart over f.eks skogen. Ormen lang! Ormen den lang, krøyp som en slange. Under et gjerde, tok seg en pære. Delte den i to, vær så god!

19 AUGUST 2014 Bursdager på Krabbeskjulet: august: Miriam 3år august: Lucas 5år Tema i august: - Tilvenning: De nye barna, William, Borghild, Lily og Victoria, skal bli kjent og trygg.

20 SEPTEMBER 2014 Bursdager på Krabbeskjulet: september: Lisa 5år september: Lily 2år september: Liv 3år Andre viktige datoer: september: Planleggingsdag Bhg. stengt og 18. september: Fotografering i barnehagen september: Store koret CD innspilling Tema i september: - «Hvem er vi» KROPPEN: Lære navn på kroppsdeler. Sanger. Samtaler. Formingsaktiviteter. - «REN HÅND» undervisningsopplegget fra helsetjenesten i Bergen kommune om håndhygiene. Uke 38 og Turer Månedens eventyr: Den stygge andungen!

21 OKTOBER 2014 Bursdager på Krabbeskjulet: oktober: Erik 5år Andre viktige datoer: oktober: Foreldremøte på Krabbeskjulet kl til ca oktober: Planleggingsdag Bhg. stengt oktober: Høstfest. Tema i oktober: - Høst. Hvorfor skifter bladene farge og faller av? Samtaler. Sanger. Formingsaktiviteter. - Turer. - I slutten av mnd. «Livet i fjæra» Vi setter krabbeteiner. Månedens dikt: La været være som det er!

22 NOVEMBER 2014 Bursdager på Krabbeskjulet: november: Øystein 5år november: Nicolas 4år Andre viktige datoer: november: Planleggingsdag. Bhg. stengt - 18., 19., 25., og 26. november: Juleverksted november: Fotballturnering for skolestarterne i Vestlandshallen? Tema i november: - «Livet i fjæra» Vi setter krabbeteiner. - Turer. Månedens eventyr: Bukkene Bruse!

23 DESEMBER 2014 Bursdager på Krabbeskjulet: desember: Sindre 6år Andre viktige datoer: desember: Adventsstund i Bedehuset desember: Foreldrefrokost på Krabbeskjulet desember: Lucia Skolestarterne går i tog desember: Nissefest desember: Jul. Bhg. stengt desember: Nyttårs aften. Bhg. stengt. Tema i desember: - Julesanger, forming, baking, adventsamlinger, kalender. - Bli kjent med historien om Jesus. - Turer. Lek i snø? Månedens eventyr: Snøjenta!

ÅRSHJUL FOR LERKESTUEN 2015-2016

ÅRSHJUL FOR LERKESTUEN 2015-2016 ÅRSHJUL FOR LERKESTUEN 2015-2016 MÅNED TEMA MÅL/INNHOLD DIVERSE AUGUST -Tilvenning -Ta imot nye barn og foreldre. -Skape trygghet. -Få den nye gruppen til å fungere sammen, skape samhold og tilhørighet

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene i arbeidet vårt. Det gjør vi mest og best mulig gjennom leken, ved gjøremål,

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2008. Avdeling: Fantasia Telefonnr:64974285

Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2008. Avdeling: Fantasia Telefonnr:64974285 Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2008 Avdeling: Fantasia Telefonnr:64974285 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Find Jørgensen, pedagogisk leder Aina Gaarder, pedagogisk leder Jo

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 FAMILIEBARNEHAGEN I ASKER INNHOLD Presentasjon av den enkelte familiebarnehage Familiebarnehagens visjon og voksenrollen Innhold, mål og samhandling i hverdagsaktiviteter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR SOSIAL kompetanse barnehagens satsingsområde For at barna skal utvikle sosial kompetanse, må vi som voksne være nære, varme og engasjerte! 3-åringen har en sterk vilje, men trenger støtte til konfliktløsning.

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 ÅS KOMMUNE Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009 Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 1 Velkommen til nytt barnehage år på Konglius Vi ønsker de nye og de gamle barna som har gått

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE 5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG LÆRING Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Turdag Naturgruppen på langtur 08 på kort tur Langtur for alle Bruke båten når det er mulig

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Turdag Naturgruppen på langtur 08 på kort tur Langtur for alle Bruke båten når det er mulig Avdelingene våre Ramsøy barnehage har 3 avdelinger, Kråkebolle for de over tre år og Sjøstjerne og Krabbe for de under tre år. Hvordan avdelingene jobber vil være både likt og ulikt. Hver avdeling vil

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer