Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr. 1. 58. årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM"

Transkript

1 Nr årg. Menigheten vår har besøkt Arnlaug Lien. Side 12 MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM _ Alf Prøysen 100 år Det gikk en kjæmpe igjennom læinnet, og hæin var ydmjuk om hæin var stor. Hæin trådte varsamt på væg og vidde og hæin for itte med store ord. - Og itte veit je men jamen trur je at hæin var redd for å setta spor. 23. juli er det 100 år siden Alf Prøysen ble født. Prøysenåret skal preges av en rekke arrangementer som kan være med på å minne og hedre Alf Prøysen og til å aktualisere hans unike forfatterskap. gir et tilbakeblikk på den folkekjære forfatterens liv og virke side _ Strikkedamene på Hagatun Annenhver mandag klokka 11 møtes damer på Hagatun, og fram til klokka 13 er det strikking, prat og kaffe det dreier seg om. Dette har de holdt på med siden har besøkt strikkedamene. (Foto: Olav Magne Heldal) Side 14 Ny skole Mandag 3. mars kunne elever og ansatte ved Brøttum skole endelig ta i bruk nyskolen. Den nye fløyen inneholder klasserom, bibliotek og kontorer for administrasjon og lærere. slutter seg til gratulantene! (Foto: Marit Hovde)

2 2 Viktige telefonnummer: Brøttum kirkekontor Postboks Moelv E-post: Sokneprest: Siri Sunde Boligtelefon Mobil Sekretær: Inger Christine Groseth Organist: Kari Borud Kirketjener Brøttum: Rune Glemmestad Brøttum kirke Kirketjener Mesnali: Rune Glemmestad Mesnali kirke Menighetsrådets leder: Gurid Torill Solberg Holtev Brøttum Menighetsrådets kasserer: Rønnaug Lagmandsveen Holtevegen Brøttum Redaksjonskomité: Jarle Rømo Astrid S. Thorstad Åse Marie Hamnes Sletvold Olav Magne Heldal Torbjørn Hovde Kirkevergekontoret: Telefon Har du bruk for litt støtte av og til? Ring Gurid Torill Solberg / eller Randi Sætherstuen / Diakongruppa for Brøttum sogn kan yte hjelp. BROEN HETER KJÆRLIGHET Vi er i ferd med å gå inn i påsken og har lagt det meste av fastetiden bak oss. Faste. Påske. Vi kjenner ordene, men hva legger vi egentlig i dem? For de fleste er vel ordet faste noe vi forbinder med mat: vi må være fastende før narkose eller før visse undersøkelser eller prøver på sykehus eller hos lege. Eller man faster en eller to ganger i uken for å gå ned i vekt. Faste som et religiøst begrep har de færreste et forhold til. Påske forbinder vi helst med ferie og fritid: med sol, snø, ski, hyttetur, peiskos, krim og kulturopplevelser. Men påsken som en religiøs høytid? De fleste kjenner til fortellingene om at Jesus ble pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Og at han sto opp fra de døde tredje dag. Langfredag og første påskedag har vi peiling på. Kanskje også skjærtorsdag med påskemåltidet og innstiftelse av nattverden. Påskelammet har i alle fall overlevd som begrep på menyene i de tusen hjem. Jul handler om glede. Det er en allmenn forestilling enten man har noe forhold til det religiøse eller ikke. Faste og påske, derimot, har egentlig et nokså dystert preg i utgangspunktet. Det handler om forsakelse, lidelse og død. Men også om et grensesprengende håp! Og håpets grunn er Guds kjærlighet. Er det noen sammenheng mellom forsakelse, lidelse og død og kjærligheten? Vi tenker ofte på kjærligheten som en følelse. Vi lengter etter den og jakter på den ikke bare på TV. Kjærligheten som følelse vil vi helst ikke leve uten. Det er en allmenn erfaring at kjærligheten som følelse ikke overlever uten at man gjør noe for å holde den ved like. Det krever at man er villig til å ofre noe og sette den andres behov foran sine egne når det er nødvendig. Paulus sier om kjærligheten at den er tålmodig, velvillig, at den ikke krenker eller søker sitt eget, og at den tror alt, håper alt og tåler alt. Skal vi virkeliggjøre en sånn kjærlighet, så krever det noe av oss. Men kanskje offeret og forsakelsen er verdt det? Kanskje betyr det et bedre liv for vår partner, for våre barn, for våre venner, for andre mennesker vi møter eller utfordres av? Den kjærligheten Paulus beskriver, er først og fremst Guds kjærlighet. Og Guds Sønn viste i handling hva denne kjærligheten kostet. Han ga avkall på sin guddommelige makt og herlighet for å vise Guds kjærlighet til menneskene gjennom sitt liv. Det kostet. Vi forstår ikke hvor mye og hva som egentlig skjer, men når Jesus ber for sine torturister og strekker armene ut på korset, så er det som han hilser fra Gud og sier: kom, for alt er gjort ferdig. Og når han står opp i stråleglans første påskedag, så er det for å vise oss at det går en bro fra livet her og inn i Guds evige, milde lys. Og broen heter kjærlighet. Guds kjærlighet. Erik Brøntveit _

3 _ 3 Slekters gang Døpte: Sollai Aspen Jonasson Brøttum kirke Ada Tuana Lishagen-Cakan Mesnali kirke Emilie Loise Brekken Brøttum kirke Alma Bø Østdahl Mesnali kirke Emine Victoria Løkken Torgersen Mesnali kirke Carmen Sofie Lysgård-Bjørnstad Brøttum kirke Alexander Mathisen Brodalen Ringsaker kirke Døde: Odd Andreassen Brøttum kirke Bjørn Leine Brøttum kirke Brøttum skolekor i samarbeid med Mesnali barnekor og elever fra Søre Ål skole, arrangerer søndag 6. april en Melodi Grand Prix konsert i Gildehallen på Nedre Berg gård. Tema er selvsagt norske og internasjonale slagere fra hele MGPs historie. Dette blir en virkelig godbit for hele familien og det blir selvfølgelig også salg av kaffe og biteti. Konserten starter kl Billetter vil bli lagt ut på Kiwi Brøttum i god tid før konserten, samt at det blir salg av billetter i døra (kontant). Menighetsrådet ønsker å male deler av Brøttum kirke på dugnad til våren! Også i år ber vi bygdefolket om hjelp til å ta vare på kirken vår. Vi trenger hjelp til skraping, pussing og maling. Kirkevergen skaffer stillas slik at arbeidet vil foregå på en trygg måte Vi kommer til å henvende oss spesielt til beboerne langs Mælumsvegen og Holtevegen. De vil få et brev i postkassa med opplysninger når tida nærmer seg, men alle er velkomne til å delta. Vi satser på å komme i gang i slutten av april. Gi beskjed til Gurid Torill Solberg hvis du vil være med: Mobil: Utvidet nummer av menighetsbladet. På grunn av 100-årsjubileet for vår store dikter Alf Prøysens fødsel, ønsket redaksjonen en fyldig omtale om dikterens liv og noe av det han skreiv. Dette bladet er derfor på 16 sider fire sider mer enn vanlig. Neste nummer av bladet som utgis 15. mai, vil også bli av denne størrelsen. Da ønsker vi å ta med en bred omtale om historien bak Grunnloven, om Grunnloven og de 112 mennene på Eidsvoll som sto bak denne store begivenheten for 200 år siden. Vi tar også med en del historikk om feiringen av 17. mai, både nasjonalt og lokalt, samt en bildekavalkade fra 17. maidagene i Brøttum sokn før og nå. Hvis det er noen i menigheten som har gode bilder fra 17. mai, både gamle og nye bilder, er redaksjonen takknemlig for å få låne dem til bruk i bladet. For Mesnali og Lismarka kan dere kontakte Åse Sletvold, for Brøttum krets Olav Magne Heldal og for Nordheim Torbjørn Hovde. Vi tror det er mange som har gode bilder som vil være av interesse. Bildene vil bli skannet og bearbeidet av Arvid Rognhaugen, og de blir levert tilbake til eieren snarest. Vi er takknemlige for å få reaksjoner på dette før påske. takker alle som gir sitt bidrag til utgivelsen av bladet. Etter at bladet nå produseres i farger, koster det ca kroner årlig i trykke- og distribusjonsutgifter. I tillegg til kirkelig stoff forsøker redaksjonen også å skrive om aktuelle saker og om personer som vi synes fortjener omtale fra bygdene våre. Vi tar gjerne imot tips fra leserne. I tillegg til annonseinntekter er vi avhengige av frivillige gaver og er takknemlige for en skjerv, stor eller liten, til konto nr

4 4 Verdig og stilfull festgudstjeneste i Ringsaker kirke søndag 23. februar i anledning grunnlovsjubileet. Ringsaker Kantori med sin dirigent Torgeir Ziener f o r g j e n g e r åpnet gudstjenesten med en praktfull versjon av Gerhard Gunnerus Petter Dass sin salme Herre Gud, ditt dyre navn og Gar- ære. Deretter leste skuespiller Ingjerd Egeberg den mann Bergh, fine prologen som forfatteren Edvard Hoen har skrevet Harald Mo- i anledning 200-årsjubileet. Vi deler vår framtid berg hadde med alle, heter det i prologen. rollen som Prost Gerd Th. Christensen holdt prekenen for dagen, sorenskriver der hun minnet om at våre privilegier ikke er Erik Gløer- noen selvfølge rundt om i verden. Vi har vår frihet sen og Ole E. og vår grunnlov som tar menneskers rettigheter på Storlien spilte alvor. Kirkens motto er frihet til å tjene, tro og tale, sa klokker Peder hun. Vi har grunn til å være takknemlige. Hoff. I kirken Etter postludiet framført av Kantoriet med orgelledsagelse ble prinsre- ble det sagt: Vi vender oss mot vest og gentens bud minnes den 25. februar 1814 og det som skjedde i kirken og den høy- vår den dagen. tidelige full- Ringsaker kirke var en av de 39 valgkirkene i Norge, makten som der det ble valgt valgmenn som sammen med andre de valgte menn skulle ta med seg videre, lest. valgmenn i Hedemarkens Amt igjen skulle kåre tre Til slutt avduket ordfører Anita Ihle Steen et minneskilt utsendinger fra amtet til Riksforsamlingen på Eidsvoll. som viser det historiske faktum om at Ringsa- To representanter ble valgt til å representere ker var valgkirke. Alle 39 kirkene som var valgkirker, vårt distrikt. har fått et slikt minneskilt. Det som skjedde i Ringsakkirka den dagen ble som Etter gudstjenesten som var godt besøkt, var det tablå framført av lokale folk. Det var lensmann Terje kirkekaffe med kulturelt innslag. Krogstad i tidsriktig mundur fra 1814 som leste opp navna på de to valgmennene. Sokneprest Amund Gillebo Tekst: Jarle Rømo. Foto Torbjørn Hovde spilte iført svart prestedrakt med kvit krage sin 2014 et markant jubileumsår Vi jubilerer for et eller annet hvert år, og det er bra. Heller stemann flaug over Nordsjøen. Dette var i flyhistoriens sjelden er det så markante feiringer som det året vi er inne spede barndom, og ferden ble sett på som en stor bragd. i nå. Grunnloven topper det hele med sitt 200-årsjubileum Vi må heller ikke glemme at det i år er 100 år siden det og med hovedmarkering på Eidsvoll 17. mai. Så har vi 100- første flyet landet i Lillehammer. Det skjedde den 4. april årsjubileet til vår og store dikter, Alf Prøysen, som ble åpnet 1914, og det var mange som hadde møtt fram for å bivåne med festforestilling ved Det Norske Teatret lørdag den det historiske øyeblikket. 18. januar. Utpå sommeren og høsten blir det store tilstellinger, Så over til telefonens utvikling. Den første telefonlin- særlig rundt 23. juli og 23. november. ja mellom Grotli og Geiranger ble ferdig og åpnet i Av 100-årsmarkeringer ellers i dette året tar vi med Det var et vanskelig terreng å ta seg fram i når stolpene og noen. trådverket skulle settes på plass. Lillehammer og vårt distrikts store organist, komponist Dette året er det 100 år siden presten og forfatteren og dirigent, Leif Solberg, runder 100 år dette året. Han er Ivar Mortensen Egnund ble nektet å holde gudstjeneste på kjent som en av vårt lands dyktigste organister, har komponert landsmål i Lillehammer kirke en merkelig avgjørelse. flere store orkesterverk og var en dyktig og inspire- Vår store forsker og oppdagelsesreisende, Thor Hey- rende dirigent for flere orkester og kor. erdal ble født i 1914 altså for 100 år siden. Han gjorde Vår store forfatter og lyriker Jan Magnus Bruheim ble Norge kjent over store deler av verden. født i Skjåk den 15. juli 1914 og døde i Han var lærer Brøttum sokn sin dyktige organist fra , Peder både i Vågå og Skjåk, men sluttet som lærer på 1960-tallet Skjæret, ville ha fylt 100 år høsten som en sterk motstander av sentraliseringspolitikken Til slutt kan vi nevne at det i år er 100 år siden tronfølge- i skoleverket. Han bodde i flere år i Bremanger før han i ren av Østerrike og hans kone ble skutt i Sarajevo, og den 1985 flyttet tilbake til Skjåk. Bruheim har skrevet mange første verdenskrigen med store lidelser var et faktum. fine og tankevekkende dikt og ei rekke med bøker. Han fikk flere priser for forfatterskapet sitt. Jarle Rømo Så er det 100 år siden vår flypilot Trygve Gran som før- _

5 _ 5 Alf Prøysen 100 år siden vår store forfatter ble født. dem, visesangere over heile landet framfører dem, og det leses opp prosa og dikt av ham ved utallige anledninger. Mye er også oversatt til andre språk. Hans dikting er i ordets beste forstand blitt folkeeie. Som ung gutt skrev han mye, og han likte å tegne. Men først 31 år gammel, i 1945, debuterte han med Dørstokken heme 12 fortellinger og prosastubber. Nevnes må også at han 6 år seinere skrev vår kjære Julekveldsvise, en folkelig beretning om heile juleevangeliet. Her vil jeg trekke fram to linjer fra 4. verset som lyder slik: Den fyrste gong hu skinte, så laga hu ei bru imilla seg og himmelen og ei krubbe og ei ku. Det er genialt sagt, enkelt, men dyptgripende. Mor Julie var fra Brøttum Mor til Alf het Julie, og hun var født på Brøttum. Foreldrene var husmannsfolk og bodde på Dehlieie en husmannsplass som tilhørte Dehli. Mora het Mathea og faren Matheas. Matheas var skredder og for fra gard til gard og sydde klær. Mathea tjente også på garder som budeie og ellers altmulighjelp. Hun hadde slektsrøtter fra flere garder på Brøttum. Da Alf Prøysen døde 23. november 1970, skrev Erik Bye disse tre versene om sin gode venn og medarbeider. Det gikk en kjæmpe igjennom læinnet, og hæin var ydmjuk om hæin var stor. Hæin trådte varsamt på væg og vidde og hæin for itte med store ord. - Og itte veit je men jamen trur je at hæin var redd for å setta spor. Bestemor til Alf - Mathea Kristiansdtr. Syljuåsen ( ) Men spora sto der og spora står der, og i dem blømer en sammardag. I æille lier på æille stier der kæin du kjinne hans andedrag. - Og itte veit je men jamen trur je vi vart et varmere folkeslag. Hæin gjorde sliter n mer rak i ryggen hæin tente lys over gråbeinskveld. Hæin sang for æille, men helst for onga, og dom veit best at n Alf var tel. Og itte trur je nei, jamen vet jeg: Om hæin er borte så lever n lell. Ja, spora etter vår store dikter, visesanger og kulturarbeider står der, og i dem blømer det alle steder, i lier og på stier. De fleste av oss kan en god del av de vakre visene han laget. Vi nynner på dem, kor av forskjellige slag synger Vi æ da folk vi som ændre, sa a Julie Det brede lag av befolkningen i jordbruksbygda Ringsaker kjente seg igjen i det Alf Prøysen sang og skrev om. Forfatteren Arvid Møller skrev dette i boka si om Julie, mor til Alf Prøysen: Han sang om menneskene i de grå stuene, om de saktmodige, de tålmodige, forbeholdsløst tjenende av både natur og sosial orden. Alf sang om protesten, om opprøret. Han skrev om sitt eget folk, om slekta si og hverdagsmennesker han møtte på sin ferd gjennom livet. Han var stolt av dem alle, han ga både sine nærmeste og andre kvinner og menn i grenda det de manglet til hverdags, han ga dem verdighet de både trengte og fortjente. Han ga dem mot til å rette ryggen og se både storbønder og andre rett inn i øynene.

6 6 En vinterdag først på 1880-tallet slår ulykka ned i skredderstua. Matheas gikk Mjøsisen til Lillehammer, men kom ikke tilbake. Dagen etter fant de ham bevisstløs på Mjøsisen, og han døde noen timer seinere på Lillehammer sykehus, bare 36 år gammel. Mathea satt igjen med 6 unger. Hun måtte gi fra seg Dehlieie, og flere av ungene ble satt bort. Julie, som var nest yngst, kom til Alm der morsslekta kom fra. Mathea dreiv som budeie på forskjellige garder til hun var 85 år. Hun døde 93 år gammel. Det var harde tider for Julie som måtte arbeide seint og tidlig for føda og husrommet. En gang ble hun sendt ut som bearjente. Hun tok med seg gardshunden og skulle be folk i nabolaget til begravelse. Et sted ble hun bedt inn hoveddøra, noe som var uvanlig for en legdunge. Til folk som syntes dette var merkelig, sa hun tørt: Å, du vet, dom kjinte hunden. Som godt voksen, tok Julie seg arbeid på garder lenger sør i bygda. Da traff hun snart Olaf Andreassen, som var tømmerhogger og husmann. De giftet seg i 1907, og snart fikk de ei datter. Før giftemålet hadde Julie ei datter som hun hadde fått mens hun tjente på Brøttum. Til Prøysen Julie og Olaf fartet rundt på flere husmannsplasser før de i 1914 kom til Prøysen som husmannsfolk under garden Hjelmstad. Der ble de boende. Den 23. juli i 1914 fødte Julie en gutt som ved dåpen i Ringsaker kirke fikk navnet Alf. Som husmann under Hjelmstad, arbeidde Olaf der både seint og tidlig sammen med andre husmenn. Barneår i Prøysenstua Stua i Prøysen var i dårlig forfatning da familien flyttet dit i Det var kalde rom med glisne dører og vinduer. Etter hvert ble stua restaurert, og da ble det bedre for familien å bo der. Ofte var det sparsommelig med mat, men de spiste seg som oftest mette. I fjøset hadde de et par kyr og noen høner, og det kom godt med i husholdningen. Ute på den skrinne jorda dyrket de litt poteter og bygg, og fikk dermed byggmjøl. Under disse forholda vokste Alf opp. Han ble etter hvert nokså vitebegjerlig, og spurte mor si om alt mulig. Julie var flink til å fortelle, og gutten satt ofte stille i fanget hennes og lyttet. Dette sette sitt preg på barnesinnet. Han la også tidlig merke til standsforskjellen som rådde i nabolaget og grublet mye over det. Etter hvert skjønte nok Julie at hun hadde en spesiell gutt å ta vare på. Alf var meget flink til å tegne, og alt som 5-åring lærte han å lese. I 1922 begynte han på Furu skole. Han undret seg over Gode år. mye på skolen. Blant annet syntes han det var rart at lærerinna var så dårlig til å tegne. Dersom hun var like dårlig i i tussmørke. Det var ei bok om kjærlighet og svermerier. Den andre visesamlinga til Alf kom i Den heter Viser regnefaget, så det mørkt ut for å lære noe på det området, Visa Klara på Dal står der. Fra dette året og i 20 år framover skriver Alf lørdagsstubber i Arbeiderbladet illustrert tenkte han. Han opplevde dansen ved steinen ved Prøysenstua om av Borghild Rud et givende samarbeid for ham. Litt seinere kom Teddybjørnen og andre fine barneviser. Heile sommeren og basarer på lokalet. Dette gav også næring til fantasien. tida hadde Alf faste oppdrag i kringkastingen. Så en dag Alf gikk ut av folkeskolen i 1929 og ble konfirmert i utpå høsten spør Nils Johan Rud om Alf vil skrive ei julevise. Kan du ikke forsøke å bringe himmelen ned på orda? Ringsaker kirke. Noen videre skolegang skulle jo ikke en husmannsgutt ha, men det ble til at han fikk begynne på spurte han. Så kom Julekveldsvisa som han fikk rosende fortsettelsesskolen på Kirkekretsen skole. Han hadde alt omtale for fra enormt mange. Trost i taklampa ble samme året satt opp på Det Norske Teatret med stor suksess. i folkeskolen utmerket seg som en god stilskriver, og han begynte å ta 10 øre for å skrive stil for andre. Han fikk også Gode kritikker strømmet inn. Folk fra fjern og nær kom for _ etter hvert erfaring med griskokkarbeid og livet i drengstu- å se forestillingen. I alt 208 forestillinger ble avviklet, og ene. Ved siden av var han opptatt av teater og maling av kulisser. Heldigvis kom han inn som elev ved folkehøgskolen som lå ved Ringsaker kirke. Norsklæreren Prestkvern oppdaget evnene til Alf og gav ham oppmuntring. Trolig var det ham som ledet Alf inn i Ringsakerdialekta som et godt redskap å bruke når han skulle skrive. Han var meget flink til å skrive, og fikk alltid den beste karakteren. Til Oslo 25 år gammel I ungdomsåra begynte Alf å lengte ut mot Oslotraktene. Før den tida hadde han fått solid erfaring med mye som rørte seg i nærmiljøet bl.a. livet ved mjølkerampa og griskokkjobben. Han ble i disse åra kjent med en ny handelsbetjent på samvirkelaget som het Knut Fjæstad. Dette bekjentskapet varte også etter at Alf reiste ut. Fjæstad oppdaget evnene til Alf og oppmuntret ham til å sende sine dikt til ukemagasinene særlig til Arbeidermagasinet. Etter hvert kom flere dikt på trykk der og i andre ukeblader. I 1939 drog Alf fra hjembygda og reiste mot Oslo, og året etter tok han etternavnet Prøysen. Han kom først til Kløfta og seinere til Sem i Asker, der han bosatte seg ei stund. Til slutt bosatte han seg sammen med barna,ketil og Elin, og kona Else i Nittedal. Han ville bare skrive og tegne. Han ble nå også kjent med forfatteren Nils Johan Rud, og søstera hans, Borghild Rud. Borghild var meget flink til å tegne og til å lage illustrasjoner. Den gode kontakten med Knut Fjæstad fortsatte. Både Arbeidermagasinet og Cooperatøren tok nå inn flere av diktene hans. I 1945 kom debutboka hans ut. Den het Dørstokken heme og besto av 12 noveller. Den ble stort sett godt mottatt. Etter hvert begynte visene hans også å lyde ute i eteren. NRK hadde oppdaget ham. Han synger nå ofte barnesanger i radioen, og hvem av oss litt eldre husker ikke Husmannspolka og Hæin Lars er på Hamar med slakt. Ved starten av året 1948 begynner Alf å bli godt kjent utover landet, og det var radioen som brakte navnet hans ut. Året 1948 var i sin helhet et godt år for Alf. Da går alt i hans lei. Men ikke alle syntes om diktene hans. De som hadde en politisk brodd, ble mislikt av noen, og derfor var det mange på Hedmarken som skrudde av radioen når flere av diktene hans ble kringkastet ja, også når Trost i taklampa ble lest. Men det gikk over etter hvert. Kunstneren ble anerkjent. Litt før jul i 1948 gav Prøysen ut Drengstu viser. Der sto de sangene av ham som alt var kjent, på trykk 12 stykker i alt. Han var alt blitt en anerkjent kunstner.

7 _ 7 det fortelles at oppsettingen reddet økonomien til teateret som på forhånd var skral. Produksjonen fra Alf var stor utover 1950-tallet og ut i Sommer i Prøysenstua av Marit Austerheim 1960-åra. Han jobbet mye for NRK, og reiste ofte på turnèer, og da fjernsynet kom, tok han på seg oppgaver der også særlig et konstruktivt samarbeid med Anne Cath Westly og Jo Westly. Men Alf likte seg bedre i radioen enn på tv-skjermen. På midten av 1950-tallet kjøpte Alf husmannsplassen Prøysen av Johannes Hjelmstad. Han var stolt av å bli eier av barndomshjemmet sitt. Omtrent samtidig hadde han en turne på flere lokaler på nordenden av Mjøsa alle steder med stappfulle lokaler. Utenfor Bøndernes Hus på Brøttum fikk han en klump i halsen, han var i moras fødebygd. Alf innledet også på denne tiden et meget godt samarbeid med den svenske visesangeren og poeten Ulf Peder Orlog. Resultatet ble fremført med brask og bram flere steder i Sverige. Over alt de kom, var det fulle hus. Visesangen hadde kommet i fokus. Søndagsposten Visesangeren og poeten Otto Nilsen, som ledet Søndagsposten i NRK, hadde en dyp og inderlig respekt for Alf Prøysen. På flere måter var Otto en pådriver overfor Alf. Han fikk Alf til å skrive en masse flotte og dyptgripende viser som ble framført i Søndagsposten. Alf gikk aldri trøtt av dette samarbeidet, som også hans gode venn Erik Bye var involvert i. Ulykke, sykdom og Tv-produksjon Sønnen til Alf og Else, Ketil, ble rundt 1960-tallet utsatt for ei alvorlig ulykke etter sammenstøt med en lastebil. Han lå alvorlig skadd i lengre tid på sykehus, men etter hvert ble han bedre og frisknet til. Omtrent på samme tid følte Alf seg uvel, og han fikk ved legebesøk konstatert at han hadde fått sukkersyke, alvorlig nok den gangen. Han ble nå mer hjemme, og skrivinga ble det noe mindre av. Han fikk dermed mer tid sammen med barna deres, Elin og Ketil. Det ble færre turnèer, men samarbeidet med NRK fortsatte som før. I denne fasen av Prøysens liv kan en også finn mange gullkorn i produksjonen hans. Alf blir innlemmet i fjernsynet da det kom rundt 1960, men på en måte fant han seg aldri til rette med dette mediet. Han følte seg ofte fremmedgjort og stiv i studio da kameraene sto på. Til tross for at han strever med helsa si, deltar han i flere gode fjernynsprogram. Vi må nevne Kanutten som blir sendt i Programmet Kosekroken utover heile 1960-tallet. Det var et samarbeid med Anne- Cath Westby som Kanutten og Alf som Rome og Clive, gatesangeren. Manuskriptet hadde Anne-Cath og Johan Westly stelt i stand. Alf koste seg med denne serien. Det må nevnes at han i disse åra, i 1964, skrev Slipsteinsvalsen som er minner fra barndommen da det duva av blommer med raulette kinn, og enga står sommerkledt. Det var da det og itte nå I 1967 ble Alf spurt om å lage en radioserie over Det var da det og itte nå. Han sa ja og fikk ideen om å dele inn barndommen sin i temaer. Så ble gjort, men manuset var ufullstendig syntes de ansvarlige for programmet. De hadde nok glemt Alfs eventyrlige evne til å improvisere og hans ledighet i studio. Det ble et flott og inspirerende program som ble sendt på fra juli til september Mot slutten Da programserien Det var da det og itte nå var over og sendt ferdig 10. september 1967, hadde Alf litt over 3 år igjen å leve. Sykdommen herjet med ham, og helsa ble svakere og svakere. Likevel fortsatte han å dikte, om ikke så mye som før. Ett av hans kanskje beste dikt ble til litt før denne perioden, nemlig Jørgen Hattemaker i Fem år før hadde han skrevet Du ska få en dag i måtå, også en udødelig perle blant hans mange dikt. Han hadde også nå et utmerket samarbeid med visesangeren Alf Cranner, som han gledet seg stort over når han tolket hans viser. Han fikk også på den tida den store belønningen for den suksessen Teskjekjærringa fikk, som ble oversatt til tysk, engelsk og japansk. Midtsommeren 1969 tok han seg en tur til hjemtraktene sine, til Rudshøgda. Han ville møte mennesker han reiste fra for 30 år siden, og han ville se di stier og steder han vandret på og ikke minst få sitte i Prøysenstua og mimre. En gang om dagen ei hel uke gikk han en lang tur alene og tenkte på den tida da han undret seg og kanskje gråt før han forsto hva han var født til. Sommeren 1970 gikk Prøysen i gang med en programserie om sine barneår og ungdomsår på Rudshøgda. Vel halvvegs med serien fikk han så voldsomme magesmerter at Alf, Else og Elin Prøysen.

8 8 han ble sendt til Rikshospitalet i Oslo. De trodde det var galdesten, men legene fant ut at han hadde andre lidelser som var mer alvorlige. Den 22. november 1970 var heile familien samlet rundt Alf. Han hadde fått store kreftsmerter. De siste timene våket kona over ham, og han sovnet inn utpå natta 23. november. Han ble gravlagt på Vår Frelses Gravlund. Folkegaven I anledning 100årsjubileet i år skal det settes opp ei Prøysensterne like ved Prøysenstua. Tanken er fostret av Hans Chr. Medlien og presentert for formannskapet i Ringsaker, som gav den sin fulle tilslutning. Det skal være en folkegave, og innsamlinga er alt kommet godt i gang. Pengene skal bekoste stjerna, og rentene av et eventuelt overskudd skal deles ut til unge meget lovende kunstnere. Planen er å sette opp ei 27 meter høg mast. Den skal som nevnt settes opp ved Prøysenstua. Stua og stjerna skal danne en trenighet og bli synlig fra E6. Stjerna skal være et symbol et håp og lys i mørket. Masta som stjerna skal reises på toppen av, blir produsert og levert av Moelven Limtre. Stjerna skal stå klar til 100 årsdagen den 23. juli. Den skal overleveres kommunen noen dager før. Tenningsdatoen skal være 23. november dødsdagen da vår største stjerne sloknet. Det er billedkunstner Linda Bakke fra Stange som har designet stjerna, som skal bli 4 meter høg og 3 meter bred. Inne i stjerna skal det monteres ei lyspære som holder i minst timer. Prøysen skriver ofte om stjerner fattigmannsstjerna var Du ska få en dag i mårå Siste gangen Alf besøkte mor si fortalte hun at hun kjente på synda og skamma si på en slik måte at hun ikke var verdig til å slippe gjennom perleporten. Du har gjort så mye godt, sa Alf. Det fins tilgivelse for alt. Og så skal du huske orda dine fra den gangen du va lægdjinte, at det kjæm en dag i mårå, du ska bli rein, mor! Dagen etter, den 17. desember 1961, døde Julie. Da var stunda kommet til at Alf satte seg ned og skrev Du ska få en dag i mårå, som rein og ubrukt står Det var nok Julies død som utløste trangen til Alf om å skrive den sangen, som ble en perle i hans viseskatt. Det var drømmen og håpet han ville gi uttrykk for. For Alf fikk kanskje denne visa en slags religiøs betydning. den sterkest skinnende stjerna på himmelen, mente Alf. Den var et symbol et håp. Fattigfolk skulle ikke nektes husrom der den skinner, skrev han. Det skal bli spennende å se stjerna øverst på masta der den blir stående å blunke over granskogen ved Prøysenstua. Alf Prøysen er fortsatt aktuell Alfs dikting vil alltid være hos oss. Det er stort med kunst som en kan oppdage som barn, seinere som voksen og som en stadig kan oppdage større og større dybder i. Alf er fortsatt aktuell. Gjennom dikterkarrieren løftet han fram en samfunnsgruppe som ikke hadde stor plass i samfunnet før. Sjøl om husmannsklassen i dag er borte, så finnes det svake grupper i samfunnet som trenger et løft. Derfor er det politiske ved Alf Prøysen aktuelt fortsatt. Han skrev ofte om mennesker lavt nede på den sosiale rangstien. Det var folk i et husmannsmiljø som han løftet fram i skrift og tale. Han møtte så mye kjærlighet, og han hadde så uendelig mye å gi. Han hadde geniet i seg, og det strålte ut fra ham. Vi må arbeide for å se helheten i hans budskap og dikting, og så langt vi makter, prøve å forstå hva han ville fortelle oss. Dette bør vi bringe videre til kommende generasjoner. Kjempen er borte, men han lever lell! Tekst: Jarle Rømo Litterære perler for voksne (slik je ser det!) Alf Prøysen er kanskje en av etterkrigstidens betydeligste skapere av norske sangtekster, og han har en sentral rolle i moderne norsk barnelitteratur. Denne populariteten har ofte lett for å overskygge hans forfatterskap for voksne. Det betyr selvsagt ikke at det han har skrevet for barn, ikke kan leses med utbytte av voksne. Alf Prøysen reiste ut fra Ringsaker. Han ønsket noe mer ut av livet sitt enn å slite på en gård, bare være en tjener for andre. Dette skrev han om i den lille romanen «Trost i taklampa» som kom ut i Den ble en salgssuksess med over solgte eksemplarer og skapte ganske store bølger. Mange kjenner vel historien om Gunvor Smikkstugun som kommer hjem til bygda på ferie. Hun vil gjerne ha med seg ungdom tilbake til byen, «vise fram bystasen og ha den makta over folk som penger og et pent utseende gir.». Bygda har ingen forståelse for Gunvor, hun har sviktet bygda fordi hun kommer hjem og prøver å få andre med seg inn til byen, og fordi hun ikke føler noe skam over dette. Bygda setter henne på plass, og Gunvor, opprøreren, må reise tilbake til byen. Dette er jo historien om flukten fra landsbygda, om individets rett til å realisere seg selv, til å få oppfylt sine drømmer. Selv sa Alf Prøysen at «den handler om alle dem _ som

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ALF PRØYSEN PRØYSENSTUA Alf Prøysen ble født på husmannsplassen Prøysenstua på Rudshøgda i Ringsaker kommune i Hedmark fylke. Husmannsplassen hørte til gården Hjelmstad, og faren til Alf arbeidet der som

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ei bok om Alf Prøysen

Ei bok om Alf Prøysen Stein Erik Lunde Dra krakken bortåt glaset Ei bok om Alf Prøysen Dra krakken bortåt glaset heter denne boka. Tittelen er henta fra ei linje i «Julekveldsvise». Mange kjenner den. De fleste kjenner den

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred,

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred, JULESANGER PÅ LÅVEN SITTER NISSEN På låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Han nikker, og han spiser, og han er så glad, for julegrøten vil han gjerne ha. Men rundt omkring

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Julekveldsvisa FAG TEMA MÅL

Julekveldsvisa FAG TEMA MÅL FAG TEMA MÅL Norsk Litteratur Forfatter Omvendt julekalender Skuespill Juleavslutning Høytlesing Muntlig trening Jeg vet hva en forfatter er. Jeg kan fortelle om Alf Prøysen Jeg lytter til tekster og kan

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer