Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr. 1. 58. årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM"

Transkript

1 Nr årg. Menigheten vår har besøkt Arnlaug Lien. Side 12 MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM _ Alf Prøysen 100 år Det gikk en kjæmpe igjennom læinnet, og hæin var ydmjuk om hæin var stor. Hæin trådte varsamt på væg og vidde og hæin for itte med store ord. - Og itte veit je men jamen trur je at hæin var redd for å setta spor. 23. juli er det 100 år siden Alf Prøysen ble født. Prøysenåret skal preges av en rekke arrangementer som kan være med på å minne og hedre Alf Prøysen og til å aktualisere hans unike forfatterskap. gir et tilbakeblikk på den folkekjære forfatterens liv og virke side _ Strikkedamene på Hagatun Annenhver mandag klokka 11 møtes damer på Hagatun, og fram til klokka 13 er det strikking, prat og kaffe det dreier seg om. Dette har de holdt på med siden har besøkt strikkedamene. (Foto: Olav Magne Heldal) Side 14 Ny skole Mandag 3. mars kunne elever og ansatte ved Brøttum skole endelig ta i bruk nyskolen. Den nye fløyen inneholder klasserom, bibliotek og kontorer for administrasjon og lærere. slutter seg til gratulantene! (Foto: Marit Hovde)

2 2 Viktige telefonnummer: Brøttum kirkekontor Postboks Moelv E-post: Sokneprest: Siri Sunde Boligtelefon Mobil Sekretær: Inger Christine Groseth Organist: Kari Borud Kirketjener Brøttum: Rune Glemmestad Brøttum kirke Kirketjener Mesnali: Rune Glemmestad Mesnali kirke Menighetsrådets leder: Gurid Torill Solberg Holtev Brøttum Menighetsrådets kasserer: Rønnaug Lagmandsveen Holtevegen Brøttum Redaksjonskomité: Jarle Rømo Astrid S. Thorstad Åse Marie Hamnes Sletvold Olav Magne Heldal Torbjørn Hovde Kirkevergekontoret: Telefon Har du bruk for litt støtte av og til? Ring Gurid Torill Solberg / eller Randi Sætherstuen / Diakongruppa for Brøttum sogn kan yte hjelp. BROEN HETER KJÆRLIGHET Vi er i ferd med å gå inn i påsken og har lagt det meste av fastetiden bak oss. Faste. Påske. Vi kjenner ordene, men hva legger vi egentlig i dem? For de fleste er vel ordet faste noe vi forbinder med mat: vi må være fastende før narkose eller før visse undersøkelser eller prøver på sykehus eller hos lege. Eller man faster en eller to ganger i uken for å gå ned i vekt. Faste som et religiøst begrep har de færreste et forhold til. Påske forbinder vi helst med ferie og fritid: med sol, snø, ski, hyttetur, peiskos, krim og kulturopplevelser. Men påsken som en religiøs høytid? De fleste kjenner til fortellingene om at Jesus ble pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Og at han sto opp fra de døde tredje dag. Langfredag og første påskedag har vi peiling på. Kanskje også skjærtorsdag med påskemåltidet og innstiftelse av nattverden. Påskelammet har i alle fall overlevd som begrep på menyene i de tusen hjem. Jul handler om glede. Det er en allmenn forestilling enten man har noe forhold til det religiøse eller ikke. Faste og påske, derimot, har egentlig et nokså dystert preg i utgangspunktet. Det handler om forsakelse, lidelse og død. Men også om et grensesprengende håp! Og håpets grunn er Guds kjærlighet. Er det noen sammenheng mellom forsakelse, lidelse og død og kjærligheten? Vi tenker ofte på kjærligheten som en følelse. Vi lengter etter den og jakter på den ikke bare på TV. Kjærligheten som følelse vil vi helst ikke leve uten. Det er en allmenn erfaring at kjærligheten som følelse ikke overlever uten at man gjør noe for å holde den ved like. Det krever at man er villig til å ofre noe og sette den andres behov foran sine egne når det er nødvendig. Paulus sier om kjærligheten at den er tålmodig, velvillig, at den ikke krenker eller søker sitt eget, og at den tror alt, håper alt og tåler alt. Skal vi virkeliggjøre en sånn kjærlighet, så krever det noe av oss. Men kanskje offeret og forsakelsen er verdt det? Kanskje betyr det et bedre liv for vår partner, for våre barn, for våre venner, for andre mennesker vi møter eller utfordres av? Den kjærligheten Paulus beskriver, er først og fremst Guds kjærlighet. Og Guds Sønn viste i handling hva denne kjærligheten kostet. Han ga avkall på sin guddommelige makt og herlighet for å vise Guds kjærlighet til menneskene gjennom sitt liv. Det kostet. Vi forstår ikke hvor mye og hva som egentlig skjer, men når Jesus ber for sine torturister og strekker armene ut på korset, så er det som han hilser fra Gud og sier: kom, for alt er gjort ferdig. Og når han står opp i stråleglans første påskedag, så er det for å vise oss at det går en bro fra livet her og inn i Guds evige, milde lys. Og broen heter kjærlighet. Guds kjærlighet. Erik Brøntveit _

3 _ 3 Slekters gang Døpte: Sollai Aspen Jonasson Brøttum kirke Ada Tuana Lishagen-Cakan Mesnali kirke Emilie Loise Brekken Brøttum kirke Alma Bø Østdahl Mesnali kirke Emine Victoria Løkken Torgersen Mesnali kirke Carmen Sofie Lysgård-Bjørnstad Brøttum kirke Alexander Mathisen Brodalen Ringsaker kirke Døde: Odd Andreassen Brøttum kirke Bjørn Leine Brøttum kirke Brøttum skolekor i samarbeid med Mesnali barnekor og elever fra Søre Ål skole, arrangerer søndag 6. april en Melodi Grand Prix konsert i Gildehallen på Nedre Berg gård. Tema er selvsagt norske og internasjonale slagere fra hele MGPs historie. Dette blir en virkelig godbit for hele familien og det blir selvfølgelig også salg av kaffe og biteti. Konserten starter kl Billetter vil bli lagt ut på Kiwi Brøttum i god tid før konserten, samt at det blir salg av billetter i døra (kontant). Menighetsrådet ønsker å male deler av Brøttum kirke på dugnad til våren! Også i år ber vi bygdefolket om hjelp til å ta vare på kirken vår. Vi trenger hjelp til skraping, pussing og maling. Kirkevergen skaffer stillas slik at arbeidet vil foregå på en trygg måte Vi kommer til å henvende oss spesielt til beboerne langs Mælumsvegen og Holtevegen. De vil få et brev i postkassa med opplysninger når tida nærmer seg, men alle er velkomne til å delta. Vi satser på å komme i gang i slutten av april. Gi beskjed til Gurid Torill Solberg hvis du vil være med: Mobil: Utvidet nummer av menighetsbladet. På grunn av 100-årsjubileet for vår store dikter Alf Prøysens fødsel, ønsket redaksjonen en fyldig omtale om dikterens liv og noe av det han skreiv. Dette bladet er derfor på 16 sider fire sider mer enn vanlig. Neste nummer av bladet som utgis 15. mai, vil også bli av denne størrelsen. Da ønsker vi å ta med en bred omtale om historien bak Grunnloven, om Grunnloven og de 112 mennene på Eidsvoll som sto bak denne store begivenheten for 200 år siden. Vi tar også med en del historikk om feiringen av 17. mai, både nasjonalt og lokalt, samt en bildekavalkade fra 17. maidagene i Brøttum sokn før og nå. Hvis det er noen i menigheten som har gode bilder fra 17. mai, både gamle og nye bilder, er redaksjonen takknemlig for å få låne dem til bruk i bladet. For Mesnali og Lismarka kan dere kontakte Åse Sletvold, for Brøttum krets Olav Magne Heldal og for Nordheim Torbjørn Hovde. Vi tror det er mange som har gode bilder som vil være av interesse. Bildene vil bli skannet og bearbeidet av Arvid Rognhaugen, og de blir levert tilbake til eieren snarest. Vi er takknemlige for å få reaksjoner på dette før påske. takker alle som gir sitt bidrag til utgivelsen av bladet. Etter at bladet nå produseres i farger, koster det ca kroner årlig i trykke- og distribusjonsutgifter. I tillegg til kirkelig stoff forsøker redaksjonen også å skrive om aktuelle saker og om personer som vi synes fortjener omtale fra bygdene våre. Vi tar gjerne imot tips fra leserne. I tillegg til annonseinntekter er vi avhengige av frivillige gaver og er takknemlige for en skjerv, stor eller liten, til konto nr

4 4 Verdig og stilfull festgudstjeneste i Ringsaker kirke søndag 23. februar i anledning grunnlovsjubileet. Ringsaker Kantori med sin dirigent Torgeir Ziener f o r g j e n g e r åpnet gudstjenesten med en praktfull versjon av Gerhard Gunnerus Petter Dass sin salme Herre Gud, ditt dyre navn og Gar- ære. Deretter leste skuespiller Ingjerd Egeberg den mann Bergh, fine prologen som forfatteren Edvard Hoen har skrevet Harald Mo- i anledning 200-årsjubileet. Vi deler vår framtid berg hadde med alle, heter det i prologen. rollen som Prost Gerd Th. Christensen holdt prekenen for dagen, sorenskriver der hun minnet om at våre privilegier ikke er Erik Gløer- noen selvfølge rundt om i verden. Vi har vår frihet sen og Ole E. og vår grunnlov som tar menneskers rettigheter på Storlien spilte alvor. Kirkens motto er frihet til å tjene, tro og tale, sa klokker Peder hun. Vi har grunn til å være takknemlige. Hoff. I kirken Etter postludiet framført av Kantoriet med orgelledsagelse ble prinsre- ble det sagt: Vi vender oss mot vest og gentens bud minnes den 25. februar 1814 og det som skjedde i kirken og den høy- vår den dagen. tidelige full- Ringsaker kirke var en av de 39 valgkirkene i Norge, makten som der det ble valgt valgmenn som sammen med andre de valgte menn skulle ta med seg videre, lest. valgmenn i Hedemarkens Amt igjen skulle kåre tre Til slutt avduket ordfører Anita Ihle Steen et minneskilt utsendinger fra amtet til Riksforsamlingen på Eidsvoll. som viser det historiske faktum om at Ringsa- To representanter ble valgt til å representere ker var valgkirke. Alle 39 kirkene som var valgkirker, vårt distrikt. har fått et slikt minneskilt. Det som skjedde i Ringsakkirka den dagen ble som Etter gudstjenesten som var godt besøkt, var det tablå framført av lokale folk. Det var lensmann Terje kirkekaffe med kulturelt innslag. Krogstad i tidsriktig mundur fra 1814 som leste opp navna på de to valgmennene. Sokneprest Amund Gillebo Tekst: Jarle Rømo. Foto Torbjørn Hovde spilte iført svart prestedrakt med kvit krage sin 2014 et markant jubileumsår Vi jubilerer for et eller annet hvert år, og det er bra. Heller stemann flaug over Nordsjøen. Dette var i flyhistoriens sjelden er det så markante feiringer som det året vi er inne spede barndom, og ferden ble sett på som en stor bragd. i nå. Grunnloven topper det hele med sitt 200-årsjubileum Vi må heller ikke glemme at det i år er 100 år siden det og med hovedmarkering på Eidsvoll 17. mai. Så har vi 100- første flyet landet i Lillehammer. Det skjedde den 4. april årsjubileet til vår og store dikter, Alf Prøysen, som ble åpnet 1914, og det var mange som hadde møtt fram for å bivåne med festforestilling ved Det Norske Teatret lørdag den det historiske øyeblikket. 18. januar. Utpå sommeren og høsten blir det store tilstellinger, Så over til telefonens utvikling. Den første telefonlin- særlig rundt 23. juli og 23. november. ja mellom Grotli og Geiranger ble ferdig og åpnet i Av 100-årsmarkeringer ellers i dette året tar vi med Det var et vanskelig terreng å ta seg fram i når stolpene og noen. trådverket skulle settes på plass. Lillehammer og vårt distrikts store organist, komponist Dette året er det 100 år siden presten og forfatteren og dirigent, Leif Solberg, runder 100 år dette året. Han er Ivar Mortensen Egnund ble nektet å holde gudstjeneste på kjent som en av vårt lands dyktigste organister, har komponert landsmål i Lillehammer kirke en merkelig avgjørelse. flere store orkesterverk og var en dyktig og inspire- Vår store forsker og oppdagelsesreisende, Thor Hey- rende dirigent for flere orkester og kor. erdal ble født i 1914 altså for 100 år siden. Han gjorde Vår store forfatter og lyriker Jan Magnus Bruheim ble Norge kjent over store deler av verden. født i Skjåk den 15. juli 1914 og døde i Han var lærer Brøttum sokn sin dyktige organist fra , Peder både i Vågå og Skjåk, men sluttet som lærer på 1960-tallet Skjæret, ville ha fylt 100 år høsten som en sterk motstander av sentraliseringspolitikken Til slutt kan vi nevne at det i år er 100 år siden tronfølge- i skoleverket. Han bodde i flere år i Bremanger før han i ren av Østerrike og hans kone ble skutt i Sarajevo, og den 1985 flyttet tilbake til Skjåk. Bruheim har skrevet mange første verdenskrigen med store lidelser var et faktum. fine og tankevekkende dikt og ei rekke med bøker. Han fikk flere priser for forfatterskapet sitt. Jarle Rømo Så er det 100 år siden vår flypilot Trygve Gran som før- _

5 _ 5 Alf Prøysen 100 år siden vår store forfatter ble født. dem, visesangere over heile landet framfører dem, og det leses opp prosa og dikt av ham ved utallige anledninger. Mye er også oversatt til andre språk. Hans dikting er i ordets beste forstand blitt folkeeie. Som ung gutt skrev han mye, og han likte å tegne. Men først 31 år gammel, i 1945, debuterte han med Dørstokken heme 12 fortellinger og prosastubber. Nevnes må også at han 6 år seinere skrev vår kjære Julekveldsvise, en folkelig beretning om heile juleevangeliet. Her vil jeg trekke fram to linjer fra 4. verset som lyder slik: Den fyrste gong hu skinte, så laga hu ei bru imilla seg og himmelen og ei krubbe og ei ku. Det er genialt sagt, enkelt, men dyptgripende. Mor Julie var fra Brøttum Mor til Alf het Julie, og hun var født på Brøttum. Foreldrene var husmannsfolk og bodde på Dehlieie en husmannsplass som tilhørte Dehli. Mora het Mathea og faren Matheas. Matheas var skredder og for fra gard til gard og sydde klær. Mathea tjente også på garder som budeie og ellers altmulighjelp. Hun hadde slektsrøtter fra flere garder på Brøttum. Da Alf Prøysen døde 23. november 1970, skrev Erik Bye disse tre versene om sin gode venn og medarbeider. Det gikk en kjæmpe igjennom læinnet, og hæin var ydmjuk om hæin var stor. Hæin trådte varsamt på væg og vidde og hæin for itte med store ord. - Og itte veit je men jamen trur je at hæin var redd for å setta spor. Bestemor til Alf - Mathea Kristiansdtr. Syljuåsen ( ) Men spora sto der og spora står der, og i dem blømer en sammardag. I æille lier på æille stier der kæin du kjinne hans andedrag. - Og itte veit je men jamen trur je vi vart et varmere folkeslag. Hæin gjorde sliter n mer rak i ryggen hæin tente lys over gråbeinskveld. Hæin sang for æille, men helst for onga, og dom veit best at n Alf var tel. Og itte trur je nei, jamen vet jeg: Om hæin er borte så lever n lell. Ja, spora etter vår store dikter, visesanger og kulturarbeider står der, og i dem blømer det alle steder, i lier og på stier. De fleste av oss kan en god del av de vakre visene han laget. Vi nynner på dem, kor av forskjellige slag synger Vi æ da folk vi som ændre, sa a Julie Det brede lag av befolkningen i jordbruksbygda Ringsaker kjente seg igjen i det Alf Prøysen sang og skrev om. Forfatteren Arvid Møller skrev dette i boka si om Julie, mor til Alf Prøysen: Han sang om menneskene i de grå stuene, om de saktmodige, de tålmodige, forbeholdsløst tjenende av både natur og sosial orden. Alf sang om protesten, om opprøret. Han skrev om sitt eget folk, om slekta si og hverdagsmennesker han møtte på sin ferd gjennom livet. Han var stolt av dem alle, han ga både sine nærmeste og andre kvinner og menn i grenda det de manglet til hverdags, han ga dem verdighet de både trengte og fortjente. Han ga dem mot til å rette ryggen og se både storbønder og andre rett inn i øynene.

6 6 En vinterdag først på 1880-tallet slår ulykka ned i skredderstua. Matheas gikk Mjøsisen til Lillehammer, men kom ikke tilbake. Dagen etter fant de ham bevisstløs på Mjøsisen, og han døde noen timer seinere på Lillehammer sykehus, bare 36 år gammel. Mathea satt igjen med 6 unger. Hun måtte gi fra seg Dehlieie, og flere av ungene ble satt bort. Julie, som var nest yngst, kom til Alm der morsslekta kom fra. Mathea dreiv som budeie på forskjellige garder til hun var 85 år. Hun døde 93 år gammel. Det var harde tider for Julie som måtte arbeide seint og tidlig for føda og husrommet. En gang ble hun sendt ut som bearjente. Hun tok med seg gardshunden og skulle be folk i nabolaget til begravelse. Et sted ble hun bedt inn hoveddøra, noe som var uvanlig for en legdunge. Til folk som syntes dette var merkelig, sa hun tørt: Å, du vet, dom kjinte hunden. Som godt voksen, tok Julie seg arbeid på garder lenger sør i bygda. Da traff hun snart Olaf Andreassen, som var tømmerhogger og husmann. De giftet seg i 1907, og snart fikk de ei datter. Før giftemålet hadde Julie ei datter som hun hadde fått mens hun tjente på Brøttum. Til Prøysen Julie og Olaf fartet rundt på flere husmannsplasser før de i 1914 kom til Prøysen som husmannsfolk under garden Hjelmstad. Der ble de boende. Den 23. juli i 1914 fødte Julie en gutt som ved dåpen i Ringsaker kirke fikk navnet Alf. Som husmann under Hjelmstad, arbeidde Olaf der både seint og tidlig sammen med andre husmenn. Barneår i Prøysenstua Stua i Prøysen var i dårlig forfatning da familien flyttet dit i Det var kalde rom med glisne dører og vinduer. Etter hvert ble stua restaurert, og da ble det bedre for familien å bo der. Ofte var det sparsommelig med mat, men de spiste seg som oftest mette. I fjøset hadde de et par kyr og noen høner, og det kom godt med i husholdningen. Ute på den skrinne jorda dyrket de litt poteter og bygg, og fikk dermed byggmjøl. Under disse forholda vokste Alf opp. Han ble etter hvert nokså vitebegjerlig, og spurte mor si om alt mulig. Julie var flink til å fortelle, og gutten satt ofte stille i fanget hennes og lyttet. Dette sette sitt preg på barnesinnet. Han la også tidlig merke til standsforskjellen som rådde i nabolaget og grublet mye over det. Etter hvert skjønte nok Julie at hun hadde en spesiell gutt å ta vare på. Alf var meget flink til å tegne, og alt som 5-åring lærte han å lese. I 1922 begynte han på Furu skole. Han undret seg over Gode år. mye på skolen. Blant annet syntes han det var rart at lærerinna var så dårlig til å tegne. Dersom hun var like dårlig i i tussmørke. Det var ei bok om kjærlighet og svermerier. Den andre visesamlinga til Alf kom i Den heter Viser regnefaget, så det mørkt ut for å lære noe på det området, Visa Klara på Dal står der. Fra dette året og i 20 år framover skriver Alf lørdagsstubber i Arbeiderbladet illustrert tenkte han. Han opplevde dansen ved steinen ved Prøysenstua om av Borghild Rud et givende samarbeid for ham. Litt seinere kom Teddybjørnen og andre fine barneviser. Heile sommeren og basarer på lokalet. Dette gav også næring til fantasien. tida hadde Alf faste oppdrag i kringkastingen. Så en dag Alf gikk ut av folkeskolen i 1929 og ble konfirmert i utpå høsten spør Nils Johan Rud om Alf vil skrive ei julevise. Kan du ikke forsøke å bringe himmelen ned på orda? Ringsaker kirke. Noen videre skolegang skulle jo ikke en husmannsgutt ha, men det ble til at han fikk begynne på spurte han. Så kom Julekveldsvisa som han fikk rosende fortsettelsesskolen på Kirkekretsen skole. Han hadde alt omtale for fra enormt mange. Trost i taklampa ble samme året satt opp på Det Norske Teatret med stor suksess. i folkeskolen utmerket seg som en god stilskriver, og han begynte å ta 10 øre for å skrive stil for andre. Han fikk også Gode kritikker strømmet inn. Folk fra fjern og nær kom for _ etter hvert erfaring med griskokkarbeid og livet i drengstu- å se forestillingen. I alt 208 forestillinger ble avviklet, og ene. Ved siden av var han opptatt av teater og maling av kulisser. Heldigvis kom han inn som elev ved folkehøgskolen som lå ved Ringsaker kirke. Norsklæreren Prestkvern oppdaget evnene til Alf og gav ham oppmuntring. Trolig var det ham som ledet Alf inn i Ringsakerdialekta som et godt redskap å bruke når han skulle skrive. Han var meget flink til å skrive, og fikk alltid den beste karakteren. Til Oslo 25 år gammel I ungdomsåra begynte Alf å lengte ut mot Oslotraktene. Før den tida hadde han fått solid erfaring med mye som rørte seg i nærmiljøet bl.a. livet ved mjølkerampa og griskokkjobben. Han ble i disse åra kjent med en ny handelsbetjent på samvirkelaget som het Knut Fjæstad. Dette bekjentskapet varte også etter at Alf reiste ut. Fjæstad oppdaget evnene til Alf og oppmuntret ham til å sende sine dikt til ukemagasinene særlig til Arbeidermagasinet. Etter hvert kom flere dikt på trykk der og i andre ukeblader. I 1939 drog Alf fra hjembygda og reiste mot Oslo, og året etter tok han etternavnet Prøysen. Han kom først til Kløfta og seinere til Sem i Asker, der han bosatte seg ei stund. Til slutt bosatte han seg sammen med barna,ketil og Elin, og kona Else i Nittedal. Han ville bare skrive og tegne. Han ble nå også kjent med forfatteren Nils Johan Rud, og søstera hans, Borghild Rud. Borghild var meget flink til å tegne og til å lage illustrasjoner. Den gode kontakten med Knut Fjæstad fortsatte. Både Arbeidermagasinet og Cooperatøren tok nå inn flere av diktene hans. I 1945 kom debutboka hans ut. Den het Dørstokken heme og besto av 12 noveller. Den ble stort sett godt mottatt. Etter hvert begynte visene hans også å lyde ute i eteren. NRK hadde oppdaget ham. Han synger nå ofte barnesanger i radioen, og hvem av oss litt eldre husker ikke Husmannspolka og Hæin Lars er på Hamar med slakt. Ved starten av året 1948 begynner Alf å bli godt kjent utover landet, og det var radioen som brakte navnet hans ut. Året 1948 var i sin helhet et godt år for Alf. Da går alt i hans lei. Men ikke alle syntes om diktene hans. De som hadde en politisk brodd, ble mislikt av noen, og derfor var det mange på Hedmarken som skrudde av radioen når flere av diktene hans ble kringkastet ja, også når Trost i taklampa ble lest. Men det gikk over etter hvert. Kunstneren ble anerkjent. Litt før jul i 1948 gav Prøysen ut Drengstu viser. Der sto de sangene av ham som alt var kjent, på trykk 12 stykker i alt. Han var alt blitt en anerkjent kunstner.

7 _ 7 det fortelles at oppsettingen reddet økonomien til teateret som på forhånd var skral. Produksjonen fra Alf var stor utover 1950-tallet og ut i Sommer i Prøysenstua av Marit Austerheim 1960-åra. Han jobbet mye for NRK, og reiste ofte på turnèer, og da fjernsynet kom, tok han på seg oppgaver der også særlig et konstruktivt samarbeid med Anne Cath Westly og Jo Westly. Men Alf likte seg bedre i radioen enn på tv-skjermen. På midten av 1950-tallet kjøpte Alf husmannsplassen Prøysen av Johannes Hjelmstad. Han var stolt av å bli eier av barndomshjemmet sitt. Omtrent samtidig hadde han en turne på flere lokaler på nordenden av Mjøsa alle steder med stappfulle lokaler. Utenfor Bøndernes Hus på Brøttum fikk han en klump i halsen, han var i moras fødebygd. Alf innledet også på denne tiden et meget godt samarbeid med den svenske visesangeren og poeten Ulf Peder Orlog. Resultatet ble fremført med brask og bram flere steder i Sverige. Over alt de kom, var det fulle hus. Visesangen hadde kommet i fokus. Søndagsposten Visesangeren og poeten Otto Nilsen, som ledet Søndagsposten i NRK, hadde en dyp og inderlig respekt for Alf Prøysen. På flere måter var Otto en pådriver overfor Alf. Han fikk Alf til å skrive en masse flotte og dyptgripende viser som ble framført i Søndagsposten. Alf gikk aldri trøtt av dette samarbeidet, som også hans gode venn Erik Bye var involvert i. Ulykke, sykdom og Tv-produksjon Sønnen til Alf og Else, Ketil, ble rundt 1960-tallet utsatt for ei alvorlig ulykke etter sammenstøt med en lastebil. Han lå alvorlig skadd i lengre tid på sykehus, men etter hvert ble han bedre og frisknet til. Omtrent på samme tid følte Alf seg uvel, og han fikk ved legebesøk konstatert at han hadde fått sukkersyke, alvorlig nok den gangen. Han ble nå mer hjemme, og skrivinga ble det noe mindre av. Han fikk dermed mer tid sammen med barna deres, Elin og Ketil. Det ble færre turnèer, men samarbeidet med NRK fortsatte som før. I denne fasen av Prøysens liv kan en også finn mange gullkorn i produksjonen hans. Alf blir innlemmet i fjernsynet da det kom rundt 1960, men på en måte fant han seg aldri til rette med dette mediet. Han følte seg ofte fremmedgjort og stiv i studio da kameraene sto på. Til tross for at han strever med helsa si, deltar han i flere gode fjernynsprogram. Vi må nevne Kanutten som blir sendt i Programmet Kosekroken utover heile 1960-tallet. Det var et samarbeid med Anne- Cath Westby som Kanutten og Alf som Rome og Clive, gatesangeren. Manuskriptet hadde Anne-Cath og Johan Westly stelt i stand. Alf koste seg med denne serien. Det må nevnes at han i disse åra, i 1964, skrev Slipsteinsvalsen som er minner fra barndommen da det duva av blommer med raulette kinn, og enga står sommerkledt. Det var da det og itte nå I 1967 ble Alf spurt om å lage en radioserie over Det var da det og itte nå. Han sa ja og fikk ideen om å dele inn barndommen sin i temaer. Så ble gjort, men manuset var ufullstendig syntes de ansvarlige for programmet. De hadde nok glemt Alfs eventyrlige evne til å improvisere og hans ledighet i studio. Det ble et flott og inspirerende program som ble sendt på fra juli til september Mot slutten Da programserien Det var da det og itte nå var over og sendt ferdig 10. september 1967, hadde Alf litt over 3 år igjen å leve. Sykdommen herjet med ham, og helsa ble svakere og svakere. Likevel fortsatte han å dikte, om ikke så mye som før. Ett av hans kanskje beste dikt ble til litt før denne perioden, nemlig Jørgen Hattemaker i Fem år før hadde han skrevet Du ska få en dag i måtå, også en udødelig perle blant hans mange dikt. Han hadde også nå et utmerket samarbeid med visesangeren Alf Cranner, som han gledet seg stort over når han tolket hans viser. Han fikk også på den tida den store belønningen for den suksessen Teskjekjærringa fikk, som ble oversatt til tysk, engelsk og japansk. Midtsommeren 1969 tok han seg en tur til hjemtraktene sine, til Rudshøgda. Han ville møte mennesker han reiste fra for 30 år siden, og han ville se di stier og steder han vandret på og ikke minst få sitte i Prøysenstua og mimre. En gang om dagen ei hel uke gikk han en lang tur alene og tenkte på den tida da han undret seg og kanskje gråt før han forsto hva han var født til. Sommeren 1970 gikk Prøysen i gang med en programserie om sine barneår og ungdomsår på Rudshøgda. Vel halvvegs med serien fikk han så voldsomme magesmerter at Alf, Else og Elin Prøysen.

8 8 han ble sendt til Rikshospitalet i Oslo. De trodde det var galdesten, men legene fant ut at han hadde andre lidelser som var mer alvorlige. Den 22. november 1970 var heile familien samlet rundt Alf. Han hadde fått store kreftsmerter. De siste timene våket kona over ham, og han sovnet inn utpå natta 23. november. Han ble gravlagt på Vår Frelses Gravlund. Folkegaven I anledning 100årsjubileet i år skal det settes opp ei Prøysensterne like ved Prøysenstua. Tanken er fostret av Hans Chr. Medlien og presentert for formannskapet i Ringsaker, som gav den sin fulle tilslutning. Det skal være en folkegave, og innsamlinga er alt kommet godt i gang. Pengene skal bekoste stjerna, og rentene av et eventuelt overskudd skal deles ut til unge meget lovende kunstnere. Planen er å sette opp ei 27 meter høg mast. Den skal som nevnt settes opp ved Prøysenstua. Stua og stjerna skal danne en trenighet og bli synlig fra E6. Stjerna skal være et symbol et håp og lys i mørket. Masta som stjerna skal reises på toppen av, blir produsert og levert av Moelven Limtre. Stjerna skal stå klar til 100 årsdagen den 23. juli. Den skal overleveres kommunen noen dager før. Tenningsdatoen skal være 23. november dødsdagen da vår største stjerne sloknet. Det er billedkunstner Linda Bakke fra Stange som har designet stjerna, som skal bli 4 meter høg og 3 meter bred. Inne i stjerna skal det monteres ei lyspære som holder i minst timer. Prøysen skriver ofte om stjerner fattigmannsstjerna var Du ska få en dag i mårå Siste gangen Alf besøkte mor si fortalte hun at hun kjente på synda og skamma si på en slik måte at hun ikke var verdig til å slippe gjennom perleporten. Du har gjort så mye godt, sa Alf. Det fins tilgivelse for alt. Og så skal du huske orda dine fra den gangen du va lægdjinte, at det kjæm en dag i mårå, du ska bli rein, mor! Dagen etter, den 17. desember 1961, døde Julie. Da var stunda kommet til at Alf satte seg ned og skrev Du ska få en dag i mårå, som rein og ubrukt står Det var nok Julies død som utløste trangen til Alf om å skrive den sangen, som ble en perle i hans viseskatt. Det var drømmen og håpet han ville gi uttrykk for. For Alf fikk kanskje denne visa en slags religiøs betydning. den sterkest skinnende stjerna på himmelen, mente Alf. Den var et symbol et håp. Fattigfolk skulle ikke nektes husrom der den skinner, skrev han. Det skal bli spennende å se stjerna øverst på masta der den blir stående å blunke over granskogen ved Prøysenstua. Alf Prøysen er fortsatt aktuell Alfs dikting vil alltid være hos oss. Det er stort med kunst som en kan oppdage som barn, seinere som voksen og som en stadig kan oppdage større og større dybder i. Alf er fortsatt aktuell. Gjennom dikterkarrieren løftet han fram en samfunnsgruppe som ikke hadde stor plass i samfunnet før. Sjøl om husmannsklassen i dag er borte, så finnes det svake grupper i samfunnet som trenger et løft. Derfor er det politiske ved Alf Prøysen aktuelt fortsatt. Han skrev ofte om mennesker lavt nede på den sosiale rangstien. Det var folk i et husmannsmiljø som han løftet fram i skrift og tale. Han møtte så mye kjærlighet, og han hadde så uendelig mye å gi. Han hadde geniet i seg, og det strålte ut fra ham. Vi må arbeide for å se helheten i hans budskap og dikting, og så langt vi makter, prøve å forstå hva han ville fortelle oss. Dette bør vi bringe videre til kommende generasjoner. Kjempen er borte, men han lever lell! Tekst: Jarle Rømo Litterære perler for voksne (slik je ser det!) Alf Prøysen er kanskje en av etterkrigstidens betydeligste skapere av norske sangtekster, og han har en sentral rolle i moderne norsk barnelitteratur. Denne populariteten har ofte lett for å overskygge hans forfatterskap for voksne. Det betyr selvsagt ikke at det han har skrevet for barn, ikke kan leses med utbytte av voksne. Alf Prøysen reiste ut fra Ringsaker. Han ønsket noe mer ut av livet sitt enn å slite på en gård, bare være en tjener for andre. Dette skrev han om i den lille romanen «Trost i taklampa» som kom ut i Den ble en salgssuksess med over solgte eksemplarer og skapte ganske store bølger. Mange kjenner vel historien om Gunvor Smikkstugun som kommer hjem til bygda på ferie. Hun vil gjerne ha med seg ungdom tilbake til byen, «vise fram bystasen og ha den makta over folk som penger og et pent utseende gir.». Bygda har ingen forståelse for Gunvor, hun har sviktet bygda fordi hun kommer hjem og prøver å få andre med seg inn til byen, og fordi hun ikke føler noe skam over dette. Bygda setter henne på plass, og Gunvor, opprøreren, må reise tilbake til byen. Dette er jo historien om flukten fra landsbygda, om individets rett til å realisere seg selv, til å få oppfylt sine drømmer. Selv sa Alf Prøysen at «den handler om alle dem _ som

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Nr. 3 vinteren 2004 Leder Landsbyliv Er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphill landsbylivet i Norge. Tidskiftet vil være, et vindu

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge

Leder. Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Nr 26 våren 2011 Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

Nå... er det jul igjen!...

Nå... er det jul igjen!... Avisa for store og små i Landåsbygda Julenummeret 2008 Nå... er det jul igjen!... Nå har vi vaske gølvet og vi har børi ved I likhet med Alf Prøysens Julekvelds-vise, kan vi snart sette oss ned å la julestemningen

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57 NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG I N N H O L D Side Med rom for hvorfor 1 Prisdryss 4 Diakoniens år 8 Noen må våke 16 Kultur 21 SMS-varsling 24 Juletrefest 26 Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer