Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen Linda Jenssen Irene Henriksen Aune Signe Sollien Haugå Marianne Landaas Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Forfall meldes snarest mulig til Før møtet vil Stein Svalestad fra Gabler Investment Consulting presentere deres forslag til valg av forvaltere. Arendal, 10. april 2015 Atle Svendal Styreleder Side1

2 Side2

3 Saksnr ST 15/44 Innhold Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 20. februar 2015 ST 15/45 Oppfølging av tildelte tilskudd april 2015 ST 15/46 Avkastning på fondets kapital pr ST 15/47 Høringsuttalelse - Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, ST 15/48 Utlysningstekst 2015 ST 15/49 ST 15/50 Juridiske forhold knyttet til depotløsning Valg av forvaltere ST 15/51 Eventuelt til 17. april 2015 Side3

4 Dato: Arkivref: / /2015 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 15/44 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 20. FEBRUAR FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 20. februar godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra styremøte 20. februar 2015 Side4 1

5 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Arne Thomassen Medlem Irene Henriksen Aune Medlem Marianne Landaas Medlem Linda Jenssen Medlem Signe Sollien Haugå hadde meldt forfall til styremøte. Vara kunne ikke stille. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John G. Bergh Daglig leder Bent Sørensen Rådgiver Tine Mette Falck Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent Åshild J. Tveit Trainee 1 Side5

6 Arendal, 20. februar 2015 Atle Svendal Terje Stalleland Marianne Landaas Styreleder Arne Thomassen Linda Jenssen Irene Henriksen Aune 2 Side6

7 Saksnr ST 15/24 Innhold Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 6. februar 2015 ST 15/25 Oppfølging av tildelte tilskudd 20. februar 2015 ST 15/26 Avkastning på fondets kapital per ST 15/27 ST 15/28 ST 15/29 ST 15/30 ST 15/31 ST 15/32 ST 15/33 Handelsplattform og depottjenester Søknad fra VRI Agder - VRI 3, nye stier på Agder Søknad fra Devoteam - ehelse: Test- og sertifiseringssenter Søknad fra SunSense AS - SunSense UV-sensor Søknad fra Eydenettverket - Eyde Zero Waste Søknad fra Bioforsk Landvik - kompetanse og infrastruktur oppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk og planter Søknad fra Contentio - Predikativ analyse ST 15/34 Søknad fra TeamTec AS/ IMS Group AS - Team IMS 2019 ST 15/35 Søknader fra Agderforskning 2014 ST 15/36 ST 15/37 ST 15/38 ST 15/39 ST 15/40 ST 15/41 ST 15/42 Søknader fra Sørlandet Sykehus HF Søknader fra Norsk Institutt for Vannforskning Søknader fra Teknova Diverse søknader til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2014 Søknad fra Cardialarm - Uttesting og videreutvikling av Cardialarm sensor og system Søknad fra NYMO - Analyse av fabrikasjonsprosesser og utvikling av ny maskinlinje Søknader 2014 som er unntatt offentligheten ST 15/43 Eventuelt til 20. februar Side7

8 ST 15/24 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 6. februar 2015 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 06. februar 2015 godkjennes. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/25 Oppfølging av tildelte tilskudd 20. februar 2015 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/26 Avkastning på fondets kapital per Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 4 Side8

9 ST 15/27 Handelsplattform og depottjenester Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår avtale med Gabler Performa. 2. Daglig leder får fullmakt til å undertegne avtalen. 3. Det fremmes sak i styremøte 17.april med tilråing til valg av forvaltere for AAUKFs aktivaklasser. 4. Strategi for 2015 implementeres etter at valg av forvaltere er foretatt. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/28 Søknad fra VRI Agder - VRI 3, nye stier på Agder Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på til sammen kroner for 2014 og 2015 til VRI Agders siste prosjektfase VRI 3, Nye stier på Agder. 2. Totaltrammen for prosjektet er på 11,8 mill. kroner for 2014 og tilsvarende for Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i 2014 eller 2015 i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre tilskudd for 2016, som VRI Agders siste prosjektår, gitt at programmet har en tilfredsstillende fremdrift. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Side9

10 Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/29 Søknad fra Devoteam - ehelse: Test- og sertifiseringssenter Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Devoteam et tilskudd på 1,4 mill. kroner for 2015 til prosjektet ehelse: Continua Test- og sertifiseringssenter. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 13,72 mill. kroner for perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølgning av prosjektet i gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift og at bevilgningen er innenfor EU sitt statstøtteregelverk. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Irene Henriksen Aune ble erklært inhabil ved behandling av saken. Styreleder fremmet følgende forslag til nytt punkt 5: Støtte gis til målrettede kompetansetiltak, det gis ikke støtte til utstyr eller til ordinære driftsutgifter. Sekretariatets innstilling med styreleders forslag til punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Devoteam et tilskudd på 1,4 mill. kroner for 2015 til prosjektet ehelse: Continua Test- og sertifiseringssenter. 6 Side10

11 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 13,72 mill. kroner for perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølgning av prosjektet i gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift og at bevilgningen er innenfor EU sitt statstøtteregelverk. 5. Støtte gis til målrettede kompetansetiltak, det gis ikke støtte til utstyr eller til ordinære driftsutgifter. ST 15/30 Søknad fra SunSense AS - SunSense UV-sensor Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger SunSense AS et tilskudd på kroner til prosjektet SunSense UV-sensor i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kroner i Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 7 Side11

12 ST 15/31 Søknad fra Eydenettverket - Eyde Zero Waste Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Eyde-nettverket et tilskudd på kroner i 2015 til prosjektet Eyde Zero Waste. Det forutsettes at Sørlandets kompetansefond bevilger midler til dette prosjektet i samsvar med finansieringsplanen. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kroner i Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/32 Søknad fra Bioforsk Landvik - kompetanse og infrastruktur oppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk og planter Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Bioforsk Landvik et tilskudd på til sammen kroner til prosjektet kompetanse og infrastruktur oppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr i perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 8 Side12

13 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2016 under forutsetning av prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Styreleder fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: Støtte gis til målrettede kompetansetiltak, det gis ikke støtte til utstyr eller til ordinære driftsutgifter. Sekretariatets innstilling med styreleders forslag til punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Bioforsk Landvik et tilskudd på til sammen kroner til prosjektet kompetanse og infrastruktur oppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr i perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2016 under forutsetning av prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. 4. Støtte gis til målrettede kompetansetiltak, det gis ikke støtte til utstyr eller til ordinære driftsutgifter. ST 15/33 Søknad fra Contentio - Predikativ analyse Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Contentio et tilskudd på kroner i 2015 til prosjektet Predikativ analyse. 9 Side13

14 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 7,2 mill. kroner for perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/34 Søknad fra TeamTec AS/ IMS Group AS - Team IMS 2019 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger TeamTec/ IMS Group et tilskudd på kroner til prosjektet Team IMS 2019 i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 5,4 mill. kroner i perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2016 under forutsetning av prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Side14

15 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Linda Jenssen fremmet følgende forslag til nytt punkt 5: Det er en forutsetning at bedriftene deltar aktivt i Sørlandsparken teknologinettverk med erfaringsutveksling fra prosjektet. Sekretariatets innstilling med styreleders forslag til punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger TeamTec/ IMS Group et tilskudd på kroner til prosjektet Team IMS 2019 i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 5,4 mill. kroner i perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2016 under forutsetning av prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. 5. Det er en forutsetning at bedriftene deltar aktivt i Sørlandsparken teknologinettverk med erfaringsutveksling fra prosjektet. ST 15/35 Søknader fra Agderforskning 2014 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Studie av innovasjonspraksis i Hidden Champions med erfaringsoverføring til andre industribedrifter i regionen, søknad fra Agderforskning, avslås. 2. Dybdestudie av treindustrien i Aust-Agder, søknad fra Agderforskning, avslås. 11 Side15

16 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/36 Søknader fra Sørlandet Sykehus HF Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Flåttbårne sykdommer og subjektive helseplager; en helseundersøkelse i Søgne kommune, Vest-Agder, søknad fra Sørlandet Sykehus HF, avslås. 2. Utviklingsplan for avdelingsvis forskningsgruppe basert på fagnivå-vurdering som gruppe 1- avdelingsfunksjoner ved SSHF, søknad fra Sørlandet Sykehus HF, avslås. 3. Felles telemedisinsk løsning Agder, søknad fra Sørlandet Sykehus HF, avslås. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Irene Henriksen Aune ble erklært inhabil ved behandling av punkt 3 i saken. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 12 Side16

17 ST 15/37 Søknader fra Norsk Institutt for Vannforskning Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Utprøving av mikroanlegg for slurrykalk til kvalitetskalking av sideelver for laks, søknad fra Norsk Institutt for Vannforskning, avslås. 2. Styrking av regionalt samarbeid om forskning på land-sjø interaksjoner, søknad fra Norsk Institutt for Vannforskning, avslås. 3. Sjøørret på Sørlandet, et forprosjekt, søknad fra Norsk Institutt for Vannforskning, avslås. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/38 Søknader fra Teknova Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains pilotovn, søknad fra Teknova, avslås. 2. Cleantech Foresight 2015, søknad fra Teknova, avslås. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Side17

18 Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Linda Jenssen ble erklært inhabil ved behandling av saken. Styreleder fremmet følgende alternative forslag til punkt 1: a) Aust Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på kr til Teknova og prosjektet Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains pilotovn. b) Tilskuddet bevilges utifra et kostnadsnivå på kr Ved avkorting av prosjektets endelige prosjektkostnader blir tilskudd tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. c) Administrasjonen bes ta kontakt med Teknova med sikte på å avklare om prosjektet kan gjennomføres innenfor disse rammene. Sekretariatets innstilling med styreleders forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. a) Aust Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på kr til Teknova og prosjektet Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains pilotovn. b) Tilskuddet bevilges utifra et kostnadsnivå på kr Ved avkorting av prosjektets endelige prosjektkostnader blir tilskudd tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. c) Administrasjonen bes ta kontakt med Teknova med sikte på å avklare om prosjektet kan gjennomføres innenfor disse rammene. 2. Cleantech Foresight 2015, søknad fra Teknova, avslås. ST 15/39 Diverse søknader til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2014 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 14 Side18

19 1. Data- scanning/fotanalyse, forebyggende helse: Såler/spesialsko for bedrifter/private, søknad fra B-beauty, avslås. 2. Balanse Osteopati, søknad fra Balanse Osteopati, avslås. 3. Aglia Park, søknad fra Helge A. Nevisdal, avslås. 4. Ogge yurtcamp, søknad fra Ogge Gjestheim AS, avslås. 5. Elevatum, søknad fra Elevatum AS, avslås. 6. Utvikling av FoU-basert innovasjon i mindre bedrifter, søknad fra Arendal Næringsforening, avslås. 7. Kommersialisering av ideer fra Universitetet i Agder, søknad fra Coventure AS, avslås. 8. Tannhelseundersøkelse av 2-åringer, søknad fra Tannhelsetjenesten Aust- Agder, avslås. 9. Folket i bedre form. Multifunksjonell balansetrening som et tiltak i folkehelsesatsingen, søknad fra Avigo, Svennevig & Ødegård AS og TRABBIC AS, avslås. 10. Ivy ads, søknad fra IVY AS, avslås. 11. Huset, søknad fra Huset, avslås. 12. Forprosjekt Demenslandsby, søknad fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand og avd. Grimstad på vegne av prosjektpartnere, avslås. 13. Sammen for jobbsøkere, søknad fra Avigo AS, avslås. 14. Kvalitetssikret nettverkskompetanse i etablering og vedlikehold av toppidrettsnivå innen håndball og fotball i Aust-Agder, søknad fra Aust-Agder idrettskrets, avslås. 15. Establishment of a Coffee Research Lab, søknad fra Coffee Circulor/Torungen Kaffe, avslås. 16. Research Based Coffee Education (RBCE), søknad fra Coffee Circulor/Torungen Kaffe, avslås. 17. Digitalisering av kommunale tjenester og utvikling av samarbeidspartnere for Grimstad commune og studenter og forskningsmiljø ved Universitetet I Agder, søknad fra Grimstad kommune, avslås. 18. Utvikling av Kommersialisering av Norske Algeprodukter, søknad fra Algefrisk, avslås. 19. Reiseliv og næringsutvikling langs Telemarksvegen, søknad fra prosjekt Telemarksvegen og Menneskelige Ressurser AS, avslås. 15 Side19

20 20. Nasjonalt Kompetansesenter for Livskvalitet og Mestring, søknad fra Senter for Livskvalitet og Mestring, avslås. 21. Publish Now- et forenklet verktøy for musikkbransjen, søknad fra Wicks Media, avslås. 22. Forprosjekt: Agder som litterær turistdestinasjon- en internasjonal mulighet, søknad fra Sørlandets Europakontor, avslås. 23. Videreutvikling av Evjeklinikken Interaktive, søknad fra Evjeklinikken AS, avslås. 24. Forprosjekt: Utvikling av fotobioreaktor for kommersiell produksjon av mikroalger, søknad fra J.Kristiansens Gartneri, avslås. 25. Forskningsbasert dokumentasjon for bruk av Nevrotapper i systematisk behandling av utvalgte pasientgrupper, søknad fra Nevroflex AS, avslås. 26. Laks og sjøørret potensielle ressurser i turistnæringen på Sørlandet, søknad fra Universitetet i Agder, avslås. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Ved behandling av punkt 9, 13 og 25 ble Arne Thomassen erklært inhabil. Ved behandling av punkt 17 ble Terje Stalleland erklært inhabil. Ved behandling av punkt 26 ble Atle Svendal erklært inhabil. Ved punktvis avstemning ble sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. ST 15/40 Søknad fra Cardialarm - Uttesting og videreutvikling av Cardialarm sensor og system Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 16 Side20

21 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Cardialarm et tilskudd på kroner i 2015 til prosjekt Utvikling og videreutvikling av Cardialarm sensor og system. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kroner i Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/41 Søknad fra NYMO - Analyse av fabrikasjonsprosesser og utvikling av ny maskinlinje Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Nymo et tilskudd på kroner i 2015 til prosjektet Analyse av fabrikasjonsprosesser og utvikling av ny maskinlinje. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kroner i Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 17 Side21

22 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 15/42 Søknader 2014 som er unntatt offentligheten Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Glassfiber/komposittboliger, søknad fra ISITEC, avslås. 2. Kompetansesenter for opplevelser og kulturarv pilotsatsning immateriell kulturarv folklore og opplevelsesnæringer langs setesdalsvegen, søknad fra Visit Setesdal og Bygland kommune, avslås. 3. Utvikling av helautomatisert pakkemaskin for ved, Moen&Haugeto AS, avslås. 4. OAAS- Online Atomic Absorption Spectroscopy, Universitetet i Agder, avlås. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Saken kommer til endelig behandling i styremøte 20. februar Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Atle Svendal ble erklært inhabil ved behandling av punkt 4 i saken. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 18 Side22

23 ST 15/43 Eventuelt til 20. februar 2015 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Ingen saker under Eventuelt. 19 Side23

24 Dato: Arkivref: / /2015 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Lisbeth Ramsdal Saksnr. Utvalg Møtedato 15/45 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond OPPFØLGING AV TILDELTE TILSKUDD APRIL FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. Side24 1

25 2. BAKGRUNN FOR SAKEN I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det ved hvert styremøte informeres om status angående delutbetalinger og sluttutbetalinger i de ulike prosjektene. 3. TILSAGN GITT I 2011 Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i TILSAGN GITT I 2012 Sluttbetaling til prosjektet Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer og til UIA med kr Tilsagn nr. 2012/41 5. TILSAGN GITT I 2013 Delutbetaling til prosjektet Kompetanse og rekruttering og til Agderforskning med kr Tilsagn nr. 2013/60. Delutbetaling til prosjektet Trening, yrke og helse og til Atletica med kr Tilsagn nr. 2013/60. Delbetaling til prosjektet Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer og til UIA med kr Tilsagn nr. 2013/54. Delbetaling til prosjektet Barn som strever og til Agderforskning med kr Tilsagn nr. 2013/ TILSAGN GITT I 2015 Delutbetaling til prosjektet Contentio Predikativ analyseprosjekt og til Contentio med kr Tilsagn nr. 2015/09. Delutbetaling til prosjektet VRI 3 nye stier på Agder og til Agderforskning med kr Tilsagn nr. 2012/41 Delutbetaling til prosjektet SunSense UV Sensor og til Sunsense AS med kr Tilsagn nr. 2015/06. Side25

26 Vedlegg: Oversikt tilsagn og utbetalinger 2012, 2013 og 2015 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Dato: Arkivref: / /2015 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/46 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond AVKASTNING PÅ FONDETS KAPITAL PR FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Side30 1

31 2. BAKGRUNN FOR SAKEN Ved inngangen til 2015 hadde Aust-Agder utviklings og kompetansefond (AAUKF) en markedsverdi på 403,5 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av februar 2015 en markedsverdi på 410,3 mill. kroner. Markedsverdien av aktivaklassene per , kjøp og salg av andeler, verdiendringer og markedsverdi av aktivaklassene per har vært slik: Markedsverdi Kjøp/salg Verdiendring Markedsverdi Norske aksjer 31,1 0,0 1,0 32,1 Utenlandske aksjer 97,2 0,0 4,9 102,1 Eiendom 34,0 0,0 0, Bank 0,6 2,6 0,0 3,2 Norske obligasjoner 159,2-4,0 0,7 155,9 Utenlandske obligasjoner 81,5 0,0 1,2 82,7 Sum 403,5-1,4 8,1 410,3 Tabell viser markedsverdi av porteføljen per , kjøp og salg siden , verdiendring siden og markedsverdi per Beløp i mill. kroner. Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering av porteføljen. Porteføljen er sammensatt etter AAUKFs strategi for Investeringsporteføljens fordeling på ovennevnte aktivaklasser ved utgangen av januar, april, juli og oktober skal legges til grunn for beslutning om det skal foretas rebalansering eller ikke. Hvis faktisk allokering i en aktivaklasse avviker mer enn 3 prosentpoeng fra strategivektene, skal man rebalansere porteføljene tilbake til strategivektene. Det skal også foretas rebalansering dersom den samlede allokeringen til aksjer avviker med mer enn 3 prosentpoeng fra samlet strategisk vekt. Det skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond. Per skal det ut fra ovenstående ikke vurderes rebalansering. Styret vedtok ny kapitalforvaltningsstrategi for 2015 i styremøte Tilpasning til ny kapitalforvaltningsstrategi foretas etter at styret har vedtatt hvilke kapitalforvaltere en skal bruke videre. 3. NÆRMERE OM AVKASTNINGEN PER Den første tabellen porteføljeoversikt siste måned i vedlegget, viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for februar måned. Videre vises aktivasammensetningen, avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Samlet er det en verdiendring på 3,8 mill. kroner i februar måned. Følgende tabell viser verdiendringer for hver enkelt aktivaklasse: Side31

32 Verdiendring Norske aksjer 0,5 Utenlandske aksjer 4,0 Norske obligasjoner -0,4 Utenlandske obligasjoner -0,5 Eiendom 0,2 Sum 3,8 Tabellen viser verdiendring for februar i mill. kroner. Samlet er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i februar på 0,9 %. Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning i desember på 1,4 %. Dette gir en mindreavkastning på 0,5 %. Tabell under viser avkastning for portefølje, avkastning for indeks og meravkastning for hver enkelt aktivaklasse: Avkastning portefølje (%) Avkastning indeks (%) Meravkastning (%) Norske aksjer 1,4 3,3-1,8 Utenlandske aksjer 4,1 5,9-1,8 Norske obligasjoner -0,3-0,3 0,0 Utenlandske obligasjoner -0,5-0,5 0,0 Eiendom 0,5 0,5 0,0 Pengemarked 0,3 0,1 0,2 Totalt (gjennomsnitt) 0,9 1,4-0,5 Tabell viser avkastning portefølje, avkastning indeks og meravkastning for hver enkelt aktivaklasse for februar Den andre tabellen porteføljeoversikt i kroner i vedlegget viser markedsverdien på totalporteføljen fordelt på aktivaklasser for perioden fra januar til og med februar Videre vises aktivasammensetningen og avkastningen og utviklingen i referanseindeksene, også det fordelt på aktivaklasser. Som det går frem av tabellen i vedlegget er avkastningen 8,1 mill. kroner de to første månedene i Den tredje tabellen porteføljeoversikt i % i vedlegg viser en samlet gjennomsnittlig avkastning de to første månedene på 2,0 %. Referanseindeksen viser en vekst på 2,3 %. Dette gir en mindreavkastning på 0,2 % (avrunding). For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: Side32

33 Avkastning (MNOK) Avkastning (%) Indeks (%) Meravkastning (%) Utenlandske aksjer 4,9 5,1 5,2-0,2 Norske aksjer 1,0 3,1 6,9-3,8 Norske obligasjoner 0,7 0,5 0,4 0,1 Utenlandske obligasjoner 1,2 1,4 1,5-0,1 Eiendom 0,3 0,9 0,9 0,0 Pengemarked 0,0 0,6 0,2 0,4 Totalt 8,1 2,0 2,3-0,2 Tabell viser avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til indeks de to første månedene av året. Tabellarket porteføljeoversikt i % i vedlegget viser også totalporteføljens utvikling siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med februar Her vises bl.a. gjennomsnittlig årlig avkastning på porteføljen og for referanseindeksene. Som en ser har fondet når vi ser hele perioden under ett en årlig avkastning på 6,6 % og en årlig meravkastning på 1,0 %. Videre viser arket for relativ avkastning II avkastningstall for hvert av de siste 4 kalenderårene og de siste 3, 6 måneder, samt grafisk framstilling av tre andre parametre. 4. KONKLUSJON Det er stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen i 2015 og det er derfor vanskelig å si noe om avkastningen i 2015 på bakgrunn av utviklingen de to første månedene i året. De to første måneder har isolert sett en avkastning som er betydelig bedre enn plassering i bank, med en samlet avkastning på 8,1 millioner kroner eller 2,0 %. Porteføljen har totalt en mindreavkastning på 0,2 % i årets to første måneder. Norske aksjer, utenlandske aksjer og obligasjoner har i perioden en mindreavkastning. Eiendom har i perioden en avkastning som indeks. Norske obligasjoner har en meravkastning i perioden. Vedlegg: Avkastning på fondets kapital pr Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Side37

38 Dato: Arkivref: / /2015 / 242 Saksframlegg Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/47 Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond HØRINGSUTTALELSE - STRATEGI FOR FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON I AGDER, FORSLAG TIL VEDTAK Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar høringsutkastet for Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder til etterretning. Kompetansefondet understreker at en slik strategi er i tråd med fondets målsettinger om bl.a. å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder. 2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil særlig vektlegge betydningen av å arbeide målrettet for at Agder skal styrke konkurransekraften med hensyn til nasjonale og internasjonale forskningsmidler, og betydningen av arbeidet med å drive frem klynger på områder hvor regionen har særlige forutsetninger for å lykkes. 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har merket seg at strategien ikke er tematisk oppbygget, og gir sin tilslutning til prinsippet om sektoruavhengighet over tid. Kompetansefondet understreker samtidig at det også kan være behov for tiltak innrettet mot konkrete områder, basert på vurderinger av den til enhver tid gjeldende situasjon. Kompetansefondet anbefaler at dette diskuteres i strategien. Side38 1

39 2. BAKGRUNN FOR SAKEN: OPPSUMMERING AV FOU-STRATEGIEN Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder) er en oppfølging av Regionplan Agder VINN-planen skal være Agders verdiskapingsstrategi, basert på samarbeid og samhandling mellom næringsliv, arbeidsliv, FoU-institusjoner og offentlig sektor. Fylkesutvalgene i Agderfylkene vedtok den 10. mars 2015 at VINN Agder skal sendes ut på høring med frist 30. april I denne forbindelse ble også Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder sendt til høring med samme høringsfrist som VINN-planen. FoU-strategien inngår som element i VINN-planen, men er også et selvstendig dokument. Strategien retter seg spesielt mot: - Premissgivere for regional utvikling i Agder - Strategiske toppledere, politikere og andre beslutningstakere - Aktører som forvalter FoU-midler og ressurser i hele det regionale virkemiddelapparatet FoU-strategiens målsettinger er skissert som overordnede ambisjoner i tiden frem til Hovedmålet er at Agder i 2030 ligger i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv. Innovative løsninger bidrar til økonomisk og samfunnsmessig bærekraft. I tillegg til hovedmålet inneholder dokumentet en rekke konkrete delmål, hvorav flere peker på betydningen av å delta i nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer, prosjekter og piloter. I arbeidet med revisjon av FoU-strategien gis det en betydelig oppmerksomhet til FoUoIbegrepet, som er et nytt og utvidet FoU-begrep, og som omfatter innovasjon i tillegg til forskning og utvikling. Bakgrunnen for dette er ønsket om at strategien skal bidra til en regional utvikling som er tuftet på forskningsbasert innovasjon og innovasjonsbasert forskning. Sentralt i strategien er at regionens FoUoI-potensial utløses gjennom kombinasjonen av en rekke aktører og virkemidler innen finansieringsordninger, rådgivning, kompetansemegling og forskjellige fasilitatorfunksjoner. Regionale toppsatsinger og prioriteringer er avgjørende for at en samlet region mobiliserer i felles retning. Høringsutkastet til FoU-strategien gir en oversikt over utviklingstrekk og situasjonsbeskrivelse når det gjelder forskning, utvikling og innovasjon i Agderfylkene. Videre gis en gjennomgang av fire regionale case eller suksesshistorier : Realisering av SFI Offshore Mechatronics, næringsklyngen Arena USUS, forskningsenheten ved Sørlandet sykehus, og interkommunalt samarbeid på FoUoI-området. Dokumentet gir også en skjematisk oversikt over infrastrukturen for FoUoI i Agder, nærmere bestemt aktører og virkemidler som har til oppgave å legge til rette for, bidra med ressurser og kompetanse og/eller finansiere FoUoIvirksomhet i Agder. For å nå målene foreslås det strategiske grep på områdene kultur, politikk og ledelse og infrastruktur. Betydningen av bedre formidling av FoUoI-aktivitet vektlegges. Strategien legger opp til 14 strategiske grep for å realisere regionale toppsatsinger. Ett av disse er at regionale finansieringskilder og virkemidler støtter regionale toppsatsinger over tid, og bidrar til å sikre tilstrekkelig økonomisk forutsigbarhet, gjennom dialog omkring regionale prioriteringer. Regionalt forskningsfond Agder, Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond nevnes i denne sammenheng som hovedansvarlige, sammen med fylkeskommunene, Fylkesmannen m.fl. Side39

40 3. VURDERING I lys av kompetansefondets formål og målsettinger om bl.a. økt kompetanse og nyskapingsevne, vurderes det som positivt at den gjeldende FoU-strategien nå revideres og fornyes, slik at strategien er oppdatert og tilpasset den til enhver tid gjeldende kontekst og situasjon. Videre er det positivt at strategien har et langsiktig perspektiv. Etter sekretariatets vurdering er det klokt å arbeide målrettet for at Agder skal styrke konkurransekraften med hensyn til nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Videre er det fornuftig å videreføre arbeidet med å drive frem klynger på områder hvor regionen har særlige forutsetninger for å lykkes. Det er positivt at planens hovedmål understøttes av en rekke mer konkrete delmål. Utover dette har sekretariatet ingen merknader til målene som sådanne. I strategien for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er det nevnt fire hovedmålsettinger som søkes realisert gjennom fondets arbeid. Flertallet av disse er relativt generelt formulert. I tillegg nevnes seks satsingsområder for tildeling av midler. Disse områdene er i samsvar med satsingsområdene i nåværende FoU-strategi for Agder. Utgangspunktet for de valgte områdene har vært vurderinger knyttet til områder hvor regionen allerede i dag har komparative fortrinn, og til områder hvor Aust-Agder har spesielle forutsetninger eller utviklingsmuligheter. Slik kan fondet styrke regionale satsinger og supplere andre regionale aktører som fylkeskommunen, RFF, Innovasjon Norge og VRI. I den reviderte FoU-strategien som nå er til høring, beveger man seg imidlertid fra en tematisk til en mer generell strategi, der felles hovedmål og delmål for Agder vektlegges fremfor konkrete områder som klima, maritim sektor eller opplevelsesnæringer. Etter sekretariatets vurdering kan kompetansefondet i hovedsak gi sin tilslutning til dette. Samtidig kan det være behov for tiltak eller strategier innrettet mot konkrete områder, basert på vurderinger av den til enhver tid gjeldende situasjon. Et eksempel på dette kan være knyttet til den nyere tids utvikling i oljesektoren. Etter sekretariatets vurdering kan dette med fordel diskuteres i strategien, og eventuelt følges opp i handlingsprogrammet for oppfølging av VINN-planen. Når det gjelder strategiens formuleringer om støtte til regionale toppsatsinger over tid, er dette i tråd med Kompetansefondets strategi og den praksis fondet har utøvet gjennom de årlige tildelingene styret har besluttet å gi. Samtidig står styret selvsagt fritt til å vurdere hvilken støtte fondet til enhver tid ønsker å tildele. Sekretariatet vil før utlysning av midler for 2016/17 legge frem en egen sak hvor man drøfter fondets strategi bl.a. i lys av vedtatt strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, KONKLUSJON Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar høringsutkastet for Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder til etterretning. Kompetansefondet understreker at en slik strategi er i tråd med fondets målsettinger om bl.a. å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil særlig vektlegge betydningen av å arbeide målrettet for at Agder skal styrke konkurransekraften med hensyn til nasjonale og internasjonale forskningsmidler, og betydningen av arbeidet med å drive frem klynger på områder hvor regionen har særlige forutsetninger for å lykkes. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har merket seg at strategien ikke er tematisk oppbygget, og gir sin tilslutning til prinsippet om sektoruavhengighet over tid. Side40

41 Kompetansefondet understreker samtidig at det også kan være behov for tiltak innrettet mot konkrete områder, basert på vurderinger av den til enhver tid gjeldende situasjon. Kompetansefondet anbefaler at dette diskuteres i strategien. Vedlegg: Høringsutkast - Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, Side41

42 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, Høringsutkast mars 2015 Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side42

43 Innhold 1. Innledning Definisjoner og begrepsavklaringer Mål mot Hovedmål Mål og delmål Utviklingstrekk og situasjonsbeskrivelse Forskning og utvikling og innovasjon i Agder Likestilling Regionale case SFI Offshore Mechatronics Næringsklyngen USUS Forskningsenheten ved Sørlandet sykehus Interkommunalt FoUoI samarbeid Om å legge til rette for FoUoI Kultur, politikk og ledelse Infrastruktur for FoUoI i Agder Veien til kunnskapsregionen Agder Strategiske grep for å mobilisere og styrke FoUoI i bredden Strategiske grep for å realisere regionale toppsatsninger Strategiske grep for å formidle, dele og å spre FoUoI-aktivitet Vedlegg Vedlegg til kapittel 4 Utviklingstrekk og situasjonsbeskrivelse Vedlegg til kapittel 5.2 Infrastruktur for FoUoI i Agder Fylkeskommunene som regional utviklingsaktør UiA en drivkraft for regional FoUoI virksomhet Regionalt Forskingsfond Agder (RFF) VRI Agder Forskningsrådets regionskontor Regionalt forskningsforum Agder Innovasjon Norge Agder Næringsklyngene Internasjonalisering Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side43

44 1. Innledning Temagruppen FoU er en av fem tematiske arbeidsgrupper som inngår i utarbeidelsen av Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder). Det vises til planprogrammet til denne for nærmere redegjørelse av mål og bakgrunn for arbeidet med VINN Agder. Temagruppen har hatt som mandat å utarbeide et høringsutkast til FoU-strategi Agder I dette arbeidet er det valgt å fokusere på det nye og utvidete FoU-begrepet, FoUoI, som omfatter både forskning, utvikling og innovasjon. Dette fordi vi i et verdiskapingsperspektiv ønsker at FoU strategien skal bidra til en regional utvikling som er tuftet på forskningsbasert innovasjon og innovasjonsbasert forskning. Dette er en vekselvirkning som viser seg både bærekraftig og bestandig og kan ha stor effekt på sysselsetting og verdiskaping regionalt og nasjonalt. For at forskning og utvikling skal komme samfunnet til gode, er det derfor avgjørende å sørge for at ny forskningsbasert kunnskap formidles på en slik måte at den forstås og dermed raskt tas i bruk. Gjennom å etablere gode og robuste strukturer og fremdyrke et lederskap som tilstreber en kultur der enkeltpersoner og grupper gis handlingsrom til forskning, utvikling og innovasjon skal Agder forsterke sin attraktivitet og bærekraft mot Etablerte samarbeidsstrukturer må være robuste, langsiktige og målrettede. Kulturen må kjennetegnes av både strukturert og ad hoc-samarbeid på tvers av sektorer og fag. Videre blir det viktig at det samarbeides godt med å formidle regionens suksesshistorier omkring FoU både lokalt, regionalt og internasjonalt. FoU-strategien inngår som element i VINN-planen men er også et selvstendig dokument. Målgruppen for FoU-strategien er aktører som allerede har eller som ønsker å utvikle FoU-virksomhet både innenfor privat og offentlig virksomhet. FoU-strategien retter seg spesielt mot: Premissgivere for regional utvikling i Agder Strategiske toppledere, politikere og andre beslutningstakere Aktører som forvalter FoU-midler og ressurser i hele det regionale virkemiddelapparatet Temagruppen har bestått av følgende medlemmer: Inger N. Holen (Regionplan Agder 2020, leder), Bodil Slettebø Lindestad (Regionalt forskningsfond Agder), Siri Mathiesen (NHO Agder) Siren M. Neset (Norges forskningsråd) Rita Schage (Innovasjon Norge) Ann Camilla Schulze-Krogh (VRI Agder) Anne Karen Aunevik (Kristiansand kommune) Rachel Funderud Syrtveit (Universitet i Agder) Tine Mette Falck (Aust-Agder fylkeskommune, sekretær) Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side44

45 2. Definisjoner og begrepsavklaringer I dette kapittelet redegjøres det for de begreper og definisjoner som er lagt til grunn i strategidokumentet. Forskning og utvikling (FoU) Strategien bygger på OECD sin definisjon 1 av forsknings og utviklingsarbeid, forkortet FoU: Forskning og utviklingsarbeid er definert som kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap - herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn - og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. Det skilles videre mellom grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk. Anvendt forskning er utførelse av forskning for å skaffe til veie ny kunnskap rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser. Utviklingsarbeid er å anvende eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, rettet mot å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester. Innovasjon Strategien legger Forskningsrådets brede forståelse av innovasjon til grunn, gjennom følgende definisjon 2 : Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå bedriftsøkonomisk verdiskaping og/eller samfunnsnytte. I denne strategien forstås innovasjon også å gjelde nyskaping i offentlig sektor. Forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI) Begrepet FoUoI (Forskning og Utvikling og Innovasjon) kobler FoU- og innovasjonsbegrepet sammen. FoUoI er en utvidelse av FoU-begrepet hvor innovasjonsdimensjonen i forskning og utvikling også vektlegges. I et innovasjonsperspektiv må verdien av forskningen vurderes ut fra mulighetene til å skape økonomiske og/eller samfunnsnyttige verdier. Agder vil både satse på forskning som kilde til innovasjon (forskningsdrevet innovasjon) og forskning som et middel for å oppnå innovasjon (innovasjonsdrevet forskning). Vi ser dermed viktigheten av en gjensidig vekselvirkning mellom tradisjonelle forskningsmiljøer (akademia) og aktører (arbeidslivet og brukere) som kan definere behovene for nye løsninger. Det er avgjørende at idéhavere i regionen har tilgang til et effektivt og profesjonelt støtteapparat som kan koble ideen og idéhaver opp til regionale, nasjonale og internasjonale virkemidler. 1 OECD 2002, Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, 6tf Edition. 2 Baserer seg på OECDs innovasjonsdefinisjon i Oslomanualen Oslo Manual Guidelines For Collecting And Interpreting Innovation Data, 3rd Edition 2005 Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side45

46 FoU-miljøene Med FoU- miljøer forstår vi forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor som har FoUaktiviteter. FoU-miljøer omfatter FoUoI. Det regionale partnerskapet Det regionale partnerskapet er en samarbeidsform mellom fylkeskommuner og andre aktører for mobilisering, legitimering, koordinering, finansiering og til dels implementering av strategier for en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling i egen region. 3 Regionale virkemidler Med regionale virkemidler forstår vi i denne sammenheng alle tiltak som retter seg mot å styrke FoUoI virksomhet i Agder. Virkemidler innebærer både strukturelle og kulturelle tiltak som er beskrevet i kapittel 6. Det offentlige virkemiddelapparatet i regionen består av Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Regionalt forskingsfond Agder, VRI Agder, SIVA ved inkubatorene Coventure og Innoventus samt Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg har Agder to regionale kompetansefond som finansierer kompetanseprosjekter; Sørlandets kompetansefond (Vest-Agder) og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Triple Helix Triple Helix er en modell som beskriver samarbeidet mellom næringsliv, forsknings- og utviklingsmiljø, og det offentlige virkemiddelapparatet. 3 Kommunal- og regionaldepartementet (2004), Drøftingsnotat «Regionale partnerskap». Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side46

47 3. Mål mot 2030 Målene er skissert som overordnede ambisjoner mot Delmålene er retningsgivende og kan derfor brukes i VINN-planens handlingsprogram og Regionplan Agder 2020s overordnede handlingsprogram. Målene operasjonaliseres i kapittel Hovedmål Agder ligger i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv. Innovative løsninger bidrar til økonomisk og samfunnsmessig bærekraft. 3.2 Mål og delmål Agder har tatt nasjonale og internasjonale prestisjetunge posisjoner på flere områder o Innen 2017 har Agder fått et Senter for fremragende forskning (SFF) o Regionen har etablert et regionalt kompetansesenter for innovasjon i offentlig sektor o Regionen har markert seg gjennom deltagelse i flere prosjekter i Horisont FoU-miljøene i Agder samarbeider godt og er attraktive som samarbeidspartnere i nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer, prosjekter og piloter. o Sentrale aktører som politikere og toppledere er godt kjent med regionens FoU-satsing og bidrar til å bringe historiene ut av regionen i aktuelle fora o Det etableres en plan for formidling av regionens FoU-satsing Pågående FoU-arbeid synliggjøres i og utenfor regionen gjennom formidling på aktuelle arenaer og plattformer nasjonalt og internasjonalt o Det etableres digitale løsninger for informasjon, erfaringsutveksling og gjensidig læring på tvers av FoU-miljøene o Et økende antall nasjonale og internasjonale prosjektsøknader innvilges Forskningsforum Agder har bidratt til å initiere flere store forskningssøknader FoU-miljøene kvalifiserer seg til å lede nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer, prosjekter og piloter o FoU-miljøene i Agder har god oversikt og kjennskap til lokale, regionale og internasjonale finansieringskilder Det etableres rutiner og system for effektiv og tilgjengelig informasjonsflyt omkring utlysninger av regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmidler Det legges til rette for regionale møteplasser/workshops/prosjektverksted med formål å dele og å spre erfaringer fra arbeid med prosjektsøknader o Regionens kapasitet med hensyn til å lede nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer, prosjekter og piloter kartlegges o Innen 2016 er det lagt til rette for at FoU-personale i FoU-miljøene i Agder kan delta i målrettede prosjektlederprogram for å styrke regional kapasitet til å lede nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer/prosjekter/piloter o Innen 2017 er Mechatronic Innovation Lab (MIL) etablert ved UiA FoU-miljøene på Agder vektlegger god kjønnsbalanse o FoU-virkemiddelapparatet vekter kjønnsbalanse i den helhetlige vurderingen av søknader 4 Horisont 2020 er EUs nye store rammeprogram for forskning og innovasjon. Programmet skal tildele 70 milliarder euro over sju år fra 2014 Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side47

48 o De enkelte forskningsinstitusjonene har et ansvar for å gjennomføre egne tiltak for å oppnå høyere grad av kjønnsbalanse og likestilling FoUoI-aktiviteten i næringslivet og offentlig sektor er over landsgjennomsnittet o Agder er et nasjonalt og internasjonalt "utstillingsvindu" for testing av nye produkter og løsninger for næringslivet og offentlig sektor ("living lab" 5 ) o Forskningsbaserte innovasjoner er attraktive for investorer og kapitaleiere Andelen ansatte med doktorgrad i næringslivet og offentlig sektor er over landsgjennomsnitt o Arbeidsgiver legger til rette for å øke formalisert akademisk kompetanse for de ansatte. o Det er etablert nye statlige "kompetansearbeidsplasser" i regionen for å øke andel sysselsatte med høyere utdanning Barn og unge i Agder har økt forståelse og opplevelser knyttet til FoUoI o Hele utdanningsløpet i Agderskolen har fokus på å koble lek, læring, forskning og innovasjon 5 Wikipedia: A living lab is a research concept. A living lab is a user-centred, open-innovation ecosystem, often operating in a territorial context (e.g. city, agglomeration, region), integrating concurrent research and innovation processes within a public-private-people partnership Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side48

49 4. Utviklingstrekk og situasjonsbeskrivelse I dette kapittelet fremstilles utviklingstrekk omkring FoU-virksomhet basert på utvalgte nasjonale indikatorer og statistikk. Som supplement til statistikken presenteres utvalgte case i Agder. Casene baseres på målrettet arbeid med å styrke FoU-miljøene på ulike fagområder i Agder. Forskning og forskningens rolle har globalt sett gjennomgått ulike faser, fra å ha en verdi i seg selv der den frie forskningen ble høyt verdsatt, og universitetet ble snakket om som en stat i staten, til at forskningen har en strategisk betydning i samfunnsutviklingen. Dagens situasjon globalt, nasjonalt og regionalt preges av at ny kunnskap utvikles i stadig økende fart og er raskt tilgjengelig, samtidig som kompleksitet i og mellom teknologi og samfunn stadig øker. Næringsstruktur og lokaliseringen av store utdanningsinstitusjoner, særlig universitetene, påvirker omfanget av FoU-utgifter i det enkelte fylket. Som i mange andre land, er FoU-innsatsen i Norge relativt konsentrert. Nær tre fjerdedeler av FoU-utgiftene i Norge blir brukt i de fire fylkene Oslo, Sør- Trøndelag, Akershus og Hordaland. Lokalisering av universitetene har stor betydning for hvor FoUaktiviteten i Norge utføres. I alt 85 % av FoU-utgiftene blir brukt i ett av landets åtte universitetsfylker. I de nye universitetsfylkene spiller næringslivet en viktigere rolle enn universitetsog høgskolesektoren. De nye universitetene (Stavanger, Nordland og Agder), samt vitenskapelige og statlige høgskoler utenfor storbyer, er mest aktive innenfor forskningssamarbeid, og forskjellene her er statistisk signifikante. Flere vitenskapelig ansatte ved de nye universitetene og høgskolene opplever at lærestedene har tydelige målsettinger på området og opplever større grad av støtte fra ledelsen og administrasjonen 6. Et annet viktig moment i lokalisering av FoU-aktiviteten er at kunnskap er knyttet til mennesker, og mennesker er knyttet til steder. Hvor høyt utdannede mennesker finner det attraktivt å bo, har også stor betydning for lokalisering av FoU og innovasjon. Det er derfor grunn til å forstå regional FoU og innovasjon ut fra et større, systemisk perspektiv Forskning og utvikling og innovasjon i Agder Norge og Agder er sårbare for svingninger i det globale markedet. For å få til en bærekraftig utvikling, må Agder være i stand til å utvikle og ta i bruk ny og aktuell kunnskap. Agderfylkene stod for til sammen 2,4 prosent av landets samlede FoU-aktivitet i For næringslivet er denne andelen noe høyere, mens den er lavere for universitets- og høgskolesektoren (U&H) og instituttsektoren (se vedlegg, figur 1). Det meste av FoU-aktiviteten i næringslivet på Agder skjer i Kristiansandsområdet. Totalt sett ligger imidlertid FoU-aktiviteten i næringslivet betydelig under det en skulle forvente ut fra næringsstruktur. Det meste av FoU-aktiviteten i næringslivet foregår innenfor metallvare- og maskinindustrien. 6 Indikatorrapporten 2014 Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side49

50 Figur 2: Forskning, utvikling og innovasjon i Agder ¹ FoU-utgifter i næringslivet per sysselsatt i næringslivet. ² Andel tilsagn fra Innovasjon Norge med innovasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå. ³ Kilde: SSB/NIFU, FoU-statistikk og SSB, Innovasjonsundersøkelsen 2012 Figur 2 viser fylkets profil på åtte utvalgte FoU- og innovasjonsindikatorer sammenlignet med profilen for Norge. Indikatorene "FoU-utgifter totalt per innbygger" og "FoU som andel av fylkets bruttoprodukt" gir et uttrykk for det samlede omfanget av FoU-aktivitet i fylket. Det er viktig at beskrivelsen av Agderfylkene sees i lys av den strukturen man har i næringslivet og i forskningsinstitusjonene i fylket. Spesielt fører organiseringen av Universitets og høyskole (UoH)- sektoren og instituttsektoren til store regionale forskjeller. Indikatoren «FoU-utgifter i UoH-sektoren per innbygger» vil derfor gi meget høye tall i fylker med mange læresteder, mens fylker med en lite utbygget sektor vil skåre lavt. Tilsvarende vil strukturen i næringslivet ha stor betydning for indikatoren «FoU-intensitet i næringslivet». Det er derfor viktig at indikatorene ikke oppfattes normativt, men som uttrykk for strukturelle forhold ved FoU-aktiviteten i fylket. Agder har ett universitet og flere regionale avdelinger av nasjonale forskningsinstitutt (NIVA, Havforskningsinstituttet og Bioforsk). De regionale avdelingenes FoU-aktivitet blir imidlertid rapport inn under hovedkontorets aktiviteter. Dette gjelder også for deler av FoU-aktivitetene til bedrifter i Agder som er del av et nasjonalt/internasjonalt konsern. I perioden har det vært en realnedgang på omlag 9 prosent i den samlede FoU-aktiviteten i Agder, og Agder er blant fylkene som har den største tilbakegangen i perioden. Tilbakegangen skyldes at det har vært en betydelig nedtrapping av FoU-aktiviteten i næringslivet, blant annet innenfor IKT-næringen tidlig på 2000-tallet. På den annen side har det vært en meget sterk vekst i universitets- og høgskolesektoren med godt over dobling i realvekst, mens det i instituttsektoren har skjedd nesten en firdobling. Men siden disse to sektorene i utgangspunktet har vesentlig mindre FoU-aktivitet enn næringslivet, har denne veksten ikke vært tilstrekkelig til å kompensere for nedgangen i næringslivet (se vedlegg, figur 3 og 4). Andelen sysselsatte med høyere utdanning i et fylke er en indikasjon på kunnskapsnivået i arbeidsstokken. Høy FoU-aktivitet henger ofte sammen med høy andel forskere. I fylker der store utdanningsinstitusjoner holder til, vil utdanningsnivået blant de sysselsatte være høyere enn i fylker med færre arbeidsplasser som etterspør høyere kompetanse. Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side50

51 Agderfylkene har en relativt god fordeling av FoU-personale mellom de ulike sektorene (se vedlegg, figur 5), og andelen FoU-personale med doktorgrad. i næringslivet er høyere i Vest-Agder (10 %) enn landsgjennomsnittet (8 %) 7. FoU-personale er alt personale som jobber med FoU-relaterte aktiviteter. Andelen forskerpersonal med lengre høyere utdanning (master- og doktorgradsnivå) indikerer næringslivets evne til å tilegne seg og implementere ny kunnskap (absorpsjonskapasitet) og kapasitet til å lede og gjennomføre FoU-prosjekter. FoU-intensiteten i Agders næringsliv (FoU-utgifter pr. sysselsatt i næringslivet) er likevel betydelig under det en skulle forvente ut fra næringsstrukturen - den er kun på 58 %. Med forventet FoU-aktivitet utfra næringsstruktur menes den FoU-aktiviteten fylket ville hatt i en næring dersom næringens samlede FoU-aktivitet i Norge var jevnt fordelt på alle bedrifter i bransjen (se vedlegg, figur 6). Tallene kan tyde på at virksomhetene konsentrerer de FoUintense delene av næringene til bestemte deler av landet. Potensialet for mer forskning i næringslivet i Agder er imidlertid stort med tanke på den relativt store andelen FoU-personale med doktorgrad i denne sektoren i fylket. Agder har tradisjonelt ligget lavt når det gjelder tildeling fra Norges forskningsråd. Dette gjelder for alle sektorene. Det har imidlertid vært en positiv utvikling de siste årene ved at flere søknader er sendt fra regionen, og flere av søknadene vinner fram i den nasjonale konkurransen om forskningsmidler. viser tildeling av midler fra Forskningsrådet, SkatteFUNN-ordningen og Innovasjon Norge i 2013 (se vedlegg, figur 7). Agderfylkene scorer høyest av fylkene med hensyn til tilsagn på de mest innovative virkemidlene i Innovasjon Norge, spesielt gjelder dette Miljøteknologiordningen. I Agder utgjør bevilgninger fra det regionale forskningsfondet (RFF Agder) en betydelig styrking av forskningsinnsatsen. Som figur 8 i vedlegget viser, utgjør tildelinger fra RFF Agder hele 25 % av tildelingene fra Forskningsrådet 8. De regionale forskningsfondene utløser også en omfattende samarbeidsaktivitet. Når det gjelder tildeling av midler fra EUs syvende rammeprogram (FP7), har Agderfylkene hentet hjem lite midler (se vedlegg, figur 9). Flere av fagmiljøene ved Universitetet i Agder og NODE- og EYDE-klyngene jobber nå målrettet mot de nye mulighetene som ligger i Horisont 2020, EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram. 4.2 Likestilling På Agder er likestilling, både i forhold til kjønn og andre diskrimineringsgrunnlag en særlig utfordring. Derfor har regionen satt i gang en 10-årssatsing for likestilling i 2008, og nedfelt tydelige mål om økt likestilling i Regionplan Agder Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold Agder (LIMplanen) ble vedtatt i desember 2014, og ett av hovedmålene er at "likestillingsperspektiver er en naturlig del av planlegging, strategiarbeid, budsjettering, forskning og analyser i offentlig, privat og frivillig sektor". For Agder er det av stor betydning å integrere kjønn -og likestillingsperspektiver i all forskning hvor det er relevant. LIM-planen synliggjør også kunnskapshull i regional forskning om likestilling knyttet til flere diskrimineringsgrunnlag. 7 Indikatorrapporten 2014, tabell A Regionale forskningsfond Felles årsrapport 2012 Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side51

52 På nasjonalt nivå var kvinneandelen blant forskerpersonale på 36 % i Kvinneandelen i næringslivet var imidlertid betydelig lavere (22 % i 2012) enn i de øvrige to forskningsutførende sektorene. Finnmark var fylket med høyest kvinneandel (58 %) (se vedlegg, figur 10), og der foregår det meste av forskningsaktivitetene ved statlige høgskoler hvor kvinneandelen er høy. I Agderfylkene var andelen kvinnelig forskerpersonale 31 % i 2012; fordelt på 42 % i universitets- og høgskolesektoren og kun 15 % i næringslivet 9. Dette kan ha en sammenheng med at det meste av FoU-aktiviteten i næringslivet foregår innenfor metallvare- og maskinindustrien. Når det gjelder kjønnsbalanse, bør Agderregionen bruke de samme insentivsystemer som Forskingsrådet, ved at god kjønnsbalanse i forskerteam vektes i den helhetlige vurderingen av søknader. Dette har hatt dokumentert effekt på nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg har de enkelte forskningsinstitusjonene et ansvar for å gjennomføre egne tiltak for å oppnå høyere grad av kjønnsbalanse og likestilling. Ved å gjennomføre disse tiltakene også i det regionale virkemiddelapparatet, samt å styrke den samlede kompetansen i regionen knyttet til kjønns- og mangfoldsperspektiver i forskning, vil regionen styrke sin posisjon når det gjelder søknader til Norges forskningsråd og Horisont Regionale case Vi har valgt å presentere fire case som grunnlag for å trekke frem erfaringer med å styrke FoU miljøene i regionen. Casene trekker frem suksesskriterier på veien mot å oppnå ambisiøse mål. Gjennom å bygge på erfaringer viser vi hvor og hvordan det regionale virkemiddelapparatet slår inn og bidrar steg for steg. Gjennom å bygge på deres erfaringer og gjøre mer av det som har virket tenker vi at vi er ved kjernen av strategiske grep for å nå målene. SFI Offshore Mechatronics Høsten 2014 fikk UiA sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) 10. SFI Offshore Mechatronics er et resultat av samarbeid med flere sentrale bedrifter i regionen, samt nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Prosjektet har et budsjett på i underkant av 200 mill. kroner over 8 år. Bedriftene og UiA selv bidrar med betydelig egeninnsats, og senteret skal arbeide innenfor 7 arbeidspakker med et 8 års perspektiv. Suksessen bygger på målrettet langvarig satsing fra UiA og regionale aktører og kan skisseres slik: De første årene etter at UiA fikk universitetsstatus ble det satset på å bygge opp kompetanse og volum innenfor mekatronikk, på bakgrunn av leverandørindustriens ønske og behov for kandidater og forskning på området. Bachelorprogrammet i mekatronikk ble utformet med referansegruppe fra industrien. Etablering av master- og doktorgradsprogram ble etablert på rekordtid. VRI Agder bidro med finansiering av NODE- klyngen med formål å etablere en robust strategi og felles prosjekter gjennom en omfattende foresight-prosess. 9 Indikatorrapporten 2014, kap Forskningsrådets SFI-ordning skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side52

53 NODE-klyngen gikk fra et ARENA-prosjekt videre til NCE-status for så å oppnå GCE-status i 2014, Et samlet regionalt partnerskap bidro til denne utvikling. I 2013 ville også regionen, blant annet gjennom fylkestingenes bestillingsbrev til RFF Agder, støtte opp om de miljøene som kunne klare å hevde seg i den harde konkurransen om å få et nasjonalt forskningssenter; SFF (Senter for fremragende forsking) eller SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon). o I begynnelsen av 2013 ble UiA tildelt 4 mill. kroner fra RFF Agder til kompetansebyggingsprosjekt rettet mot å kvalifisere seg til SFI-utlysning i Prosjektet bidro til oppbygging av forskningskompetanse og forsterking av relasjoner til næringsliv og andre viktige samarbeidspartnere. Erfaringer regionen bør bygge videre på Samarbeide regionalt om langsiktige investeringer innen prioriterte satsingsområder der en bygger stein på stein. Det er viktig å identifisere kritiske fokusområder. Satsingen må være en kombinasjon av top-down og bottom-up-prosesser. Arenaer for dialog og nettverksarbeid er viktige. Det er også viktig å ha samhandlingsaktiviteter av mindre skala som i sum har skapt bredde og grobunn for felles satsinger. Et viktig suksesskriterium er å ha dyktige personer med sterk motivasjon for å drive prosesser og å bygge opp grunnleggende kjernekompetanse. Etablere regional enighet omkring felles innsats og betydning, og se sammenhengen mellom regionens strategier for utvikling og UiAs strategier. Disse strategiene bør harmoniseres. Bygge opp utdanningsprogram og forskningsaktivitet i samarbeid med det regionale næringslivet. Næringsklyngen USUS Arena USUS er en klynge med 99 (februar 2015) virksomheter innen reiseliv, kultur og opplevelsesnæringen. Virksomhetene samhandler om utvikling av gjestehåndteringssystem basert på gjenkjøp. I utviklingen av klyngen ble det gjort vesentlige grep for å tydeliggjøre ønske om å forsterke den forskningsbaserte innovasjonsaktiviteten: Klyngen engasjerte prosjektleder med forskningskompetanse og tilknytning til forskningsmiljø. Det ble foretatt en strategisk samordning med den regionale VRI-satsingen. Dette utløste nye muligheter ved at det var tilgjengelig: o et lavterskeltilbud hvor næringen, som ikke har tradisjon for å være forskningsbasert, kunne utforske risikoprosjekt sammen med ulike forskningsmiljø både regionalt og internasjonalt, o kompetansemeklere som arbeidet tett sammen med klyngen. Disse kunne kjapt fange opp bedriftenes forskningsbehov og kople på forskere med relevant kompetanse for de ulike problemstillingene. RFF Agder og de regionale kompetansefondene gjorde næringen til et strategisk regionalt satsingsområde. o Dette gjorde det mulig å videreutvikle forskningsprosjekt av større omfang. Her var både prosjekt som finansierte phd-stipendiater og post-dok-stillinger. De regionale forskningsfondene initierte fellesutlysninger med andre regioner, og RFF Agder lyste ut større kvalifiseringsprosjekt. Addisjonalitet 11 var en sterk begrunnelse for den regionale satsingen, da det finnes få nasjonale forskningsprogram rettet mot næringen. 11 Addisjonalitet er et uttrykk for i hvilken grad støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet vil påvirke prosjektet slik at det utløses innsats og handlinger hos partnerne i målgruppen som ikke ville skjedd dersom støtten ikke var blitt gitt. Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side53

54 På grunn av disse regionale satsingene, har forskningsprosjekt fra USUS-klyngen vært konkurransedyktige i de få nasjonale utlysninger som har vært. Klyngen har også tatt beslutninger om å utvikle store nasjonale prosjekt med høy risiko, som mot Forskningsrådets SFI-ordning (Senter for forskningsbasert Innovasjon), og vurdert det som verdifullt å bygge erfaring og partnerskap til tross for at prosjektet ikke fikk tilslag. Erfaringer regionen bør bygge videre på Særlig de store bedriftene opplever å få hurtigere avkastning enn de er vant med fra andre former for samarbeid. Forskningsfinanseringen er brukerstyrt og anvendt, hvor bedriftene sitter i førersetet på utvikling av problemstillinger og definerer selv forskningsbehovet. Stimulere til større nasjonale og internasjonale prosjektutviklinger gjennom finansiering av kvalifiseringsprosjekt. Vurdere addisjonalitet som viktig kriterium. Opprette Innovasjon Express med «fast-tracks» som kan erstatte VRI-programmets mulighet til å ta ned umiddelbare forskningsbehov med høy-risiko-profil etter 2017 når VRI-programmet avsluttes. Forskningsenheten ved Sørlandet sykehus Forskningsenheten ved Sørlandet sykehus har gått fra enkeltprestasjoner til koordinert forskningssatsning med 51 forskningsårsverk og budsjett på 62 mill. (2013) i løpet av vel 10 år. Forskningsenheten ble etablert ved daværende Vest-Agder Sentralsykehus i 2002, for å legge til rette for organisert forskningssatsning. Før dette var forskningen ved institusjonen uten bevisst koordinering, og avhengig av enkeltpersoner med sterkt personlig initiativ. Enheten ble oppbygd som utskilt forskningsorganisasjon med egen ledelse og økonomi etter modell av Forskningsforum Ullevål Sykehus, som hadde vist seg å være velfungerende og produktiv. I 2002 var Sørlandet en region med stadig sterkere ambisjoner og visjoner. Økonomisk støtte var også mulig, blant annet fra Sørlandets kompetansefond, som tydelig støttet forskningsenheten og satsning på at Høyskolen i Agder skulle få universitetsstatus. Fra 2004 ble forskningen organisert på tvers i det nye SSHF (Sørlandet sykehus), og deretter bidro også Aust-Agder Utviklingsfond med støtte til forskningsoppbygging knyttet til SSHFs forskningsaktiviteter i Arendal. Forskningsenhetens ambisiøse mål ved oppstarten var å kunne vise til 100 publiserte vitenskapelige artikler og 10 PhD-er i løpet av 10 år. Etter 10 år hadde man passert 300 artikler og 30 PhD-er. I 2012, 2013 og 2014 fikk 24 stipendiater sin doktorgrad ved SSHF. SSHF er i dag det sykehuset, uten status som universitetssykehus, i Norge som forsker mest, i hht alle statistikker. I tillegg har SSHF nå 6 personer med Professor II-stillinger ved UiB og NTNU. Fra å være en virksomhet som de første årene ble støttet fra lokale kompetansefond, så oppnådde forskningssøknadene fra SSHF til Helse Sør-Øst, Forskningsrådet etc. omtrent like høy tildelingsprosent som universitetssykehusene etter få år. Pr er SSHF dessuten med på tre EUfinansierte prosjekter. SSHF har fått nasjonalt kompetansesenter for flåttbårne sykdommer. Erfaringer regionen bør bygge videre på Forskningen er viktig både for organisasjonen SSHF og de enkelte forskere. Men forskningsaktivitetene er aller viktigst for pasientene. Internasjonal statistikk viser at best kvalitet på Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side54

55 sykehusbehandling oppnås på de sykehus som også forsker mest. Det er viktig med funksjonell infrastruktur med godt kvalifiserte og sterkt motiverte ressurspersoner som har tydelige visjoner og stor gjennomføringsevne, også i møte med utfordringer. Det er også viktig med handlingsrom for nytenkning både økonomisk og prinsipielt. Konkrete tiltak: Kartlegging av kompetanse og forskningsønsker og behov ved oppstart Tilrettelegging for deltidsforskning kombinert med klinisk drift samt attraktive stimuleringstiltak og belønningsordninger Statistikk/metodeseminarer Den lille forskerskolen lokal forskningsutdanning i samarbeid med UiA Prosjektplanlegging og oppfølging, inkludert veiledning ved søknad om ekstern finansiering Internkontroll/årlige prosjektgjennomganger og økonomistyring av forskningsprosjekter Systemutvikling/styrende dokumentasjon for forskningsaktivitet Ferdige PhD-kandidater i bistillinger for veiledning av nye kandidater Samarbeid og nettverk med andre forskningsinstitusjoner, alle norske universiteter og universitetssykehus og en rekke tilsvarende institusjoner i utlandet. SSHFs forskere er med i flere store nasjonalt og internasjonalt finansierte forskningsnettverk. Interkommunalt FoUoI samarbeid Kommunene i Agder er involvert i en rekke utviklings-, innovasjons- og kompetanseprosjekt. Det gjelder i særlig grad innen kommunale helse- og omsorgstjenester. I økende grad utveksler kommunene erfaringer og kompetanse, noe som har resultert i at kommunal sektor i Agder framstår proaktiv og utviklingsorientert. Helsedirektoratet har uttalt at Agder er den regionen med størst prosjektaktivitet innen e-helse og velferdsteknologi i Norge. Dette gjør Agder til en interessant utprøvingsregion for nasjonale piloter som er avhengig et robust og modent interkommunalt samarbeid. Et eksempel på dette er at Agder nylig har fått tildelt 5 av 25 off. Phd. stipender som ble utlyst av Norges forskningsråd. Også i dette caset har utviklingen skjedd over tid og viser hvordan resultatene skapes når flere faktorer spiller sammen og forsterker hverandre: Kommunene har etablert formelle interkommunale beslutningsstrukturer gjennom kommuneregionene samt fagnettverk som fremmer samarbeid om prioriterte tema. Kommunene og SSHF har etablert fagutvalg på prioritert tema som kan koordinere kontakt med virkemiddelapparat og nasjonale aktører. Senter for e-helse, som er tverrfaglig og driftes av tre fakultet, har vært en pådriver for utviklingsog forskningsprosjekt for kommunene gjennom samarbeid om søknader, prosjekt og kobling til phd-stipendiater. Fylkeskommunene har vært pådriver for regionalt samarbeid gjennom nettverksbygging (ehelsealliansen), strategisk finansiering av prosjekt og pådriverfunksjoner i kommunene, UiA og instituttsektoren. UiA har bidratt med forskerkompetanse inn mot kommunale utviklingsprosjekt. Sørlandets Europakontor har bidratt med koblinger til internasjonale nettverk, strategiske kontakter og finansieringsmuligheter. Forskningsrådet regionalt har informert og forberedt beslutningstakere om muligheter for å finansiere forskningsaktiviteter. Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side55

56 Innovasjon Norge har gjennom sine Offentlige utviklingskontrakter (OFU-kontrakter) finansiert teknologiutvikling rettet mot offentlig sektor. Arendalskonferansen har posisjonert Agder som en innovasjonspådriver for offentlig sektor. Fylkesmannen i begge Agder-fylker har bidratt med midler til prosjekt og utprøvingstiltak. Næringsklyngen DIGIN har fått økende interesse for offentlig sektor og arrangert møteplasser og seminar mellom leverandører og offentlig sektor. Kristiansand kommune har vært pådriver for økt forskningssamarbeid mellom UiA og kommuner i Agder, blant annet gjennom universitetsbymelding, partnerskap, felles søknader og nettverksetableringer. Lister-regionen har deltatt i internasjonale nettverk og prosjekt innen velferdsteknologi, og er i front nasjonalt når det gjelder interkommunalt samarbeid om teknologiutvikling i kommuner. KS Agder har vært pådriver for å øke kunnskap om innovative anskaffelser og innkjøp. RFF Agder har understøttet prioriterte satsninger av stor relevans for kommunene, for eksempel ved å støtte opprettelsen av senter for e-helse og omsorgsteknologi ved UiA. De regionale forskingsfondene initierte fellesutlysninger mellom flere regioner der kommuner i Agder har vært attraktive partnere og deltakere i større FoUoI-prosjekt. Erfaringer regionen bør bygge videre på Etablering av interkommunale fagbaserte nettverk og felles prosjekt Kobler seg opp til aktører med "større muskler", eksempelvis SSHF Tar i bruk et mangfold av regionens virkemidler og finansieringsordninger Mobiliserer og jobber målrettet Samarbeid med og drivkraft fra UiA underveis i prosessen Kristiansand kommune har tatt en koordinerende rolle når det gjelder å profilere muligheter i det interkommunale samarbeidet innenfor FoUoI Arendal har tatt vertskapsrollen for Arendalskonferansen som arena for inspirasjon og spredning av ideer og kunnskap om innovasjon i kommunesektoren. Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side56

57 5. Om å legge til rette for FoUoI I dette kapittelet peker vi på faktorer som på ulike måter kan bidra til å utvikle FoU-aktiviteten i Agder. Tilrettelegging omfatter både kulturelle og strukturelle faktorer. 5.1 Kultur, politikk og ledelse Avhengig av hvem vi spør, vil vi få ulike svar når vi spør om hvilken betydning forskning har som grunnlag for å videreutvikle Agder til en fremtidsrettet region. Med kultur forstår vi i denne sammenheng hvordan vi omtaler forskning, forskningsresultater, forskere og akademia. Dette kan få store konsekvenser når premissgivere og beslutningstakere må prioritere mellom økte bevilgninger til FoUoI og kortsiktige driftstiltak. Noen vil kunne hevde at forskning først og fremst er unødvendig merarbeid, det koster mye, tar lang tid, er mest interessant for forskerne men gir liten regional verdiskaping på kort sikt. Andre vil hevde at forskning er en avgjørende og nødvendig investering for gode, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Det at regionale premissgivere og beslutningstakere har felles forståelse for betydningen av forskning kan bety mye for regional måloppnåelse. Kulturdimensjonen handler også om hvordan vi snakker med hverandre. Økt samhandling mellom dem som bidrar til å produsere forskning og dem som skal ta den i bruk er nødvendig. Forskning formidles ofte gjennom vitenskapelig tidsskrift som kan være tungt tilgjengelige for personer uten akademisk bakgrunn. "Forskningsspråket" må derfor ofte oversettes til med dagligdagse termer når det skal formidles til befolkningen generelt. Det er spesielle utfordringer knyttet til innovasjon i offentlig sektor og de er sammensatte. Det er ikke tilstrekkelig at offentlig sektor gjør mer av det samme for å møte nåværende og fremtidige utfordringer. Muligheter og løsninger ligger i økt innovasjon ved å ta i bruk nye metoder og nye løsninger som er nyttige og som nyttiggjøres. Innovasjonsbarrierer i offentlig sektor handler ikke bare om mangel på økonomiske og/eller menneskelige ressurser. De største barrierene kan være relatert til holdninger, verdier, kultur, riktig kunnskap, regler og normer. Dette er forhold som både kan relatere seg til systemer/organisasjoner og enkeltpersoner/enkeltgrupper. Slike forhold lar seg ikke fjerne eller redusere gjennom politiske vedtak, og/eller planer. Kommunesektoren har stort fokus på daglig drift og det kan derfor være en utfordring å prioritere ressurser og kompetanse til tiltak som fremmer innovasjon. De politiske rammebetingelsene er ulike kommunene i mellom. Det er mye bra endrings- og forbedringsarbeid i offentlig sektor, uten at dette forstås som drivere til nyskaping og innovasjon. Offentlig sektor er pekt på som et nasjonalt satsningsområde der det må settes inn spesielle tiltak for å fornye og forbedre tjenester, systemer og rutiner. Casene i kapittel 4 gir tydelige signaler på at ingen blir gode alene men at resultatene først utløses når mange aktører bidrar sammen og over tid. Poenget blir da nettopp å legge til rette for møteplasser og arenaer og å jobbe aktivt for å styrke kvalitet i alle ledd og mellom aktører. Sentrale aktører i arbeidet med å forsterke strukturer omkring FoUoI-samarbeid kan beskrives som Triple helix og består av det offentlige virkemiddelapparat, akademia og arbeidslivet. I vår sammenheng handler det om at en rekke aktører og virkemidler sammen utløser regionens FoUoI-potensial. Det Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side57

58 handler om finansieringsordninger, rådgivning, kompetansemegling og ulike fasilitatorfunksjoner som smører maskineriet. 5.2 Infrastruktur for FoUoI i Agder Med regional infrastruktur forstår vi alle aktører og virkemidler som har til oppgave å legge til rette for, bidra med ressurser og kompetanse og/eller finansierer FoUoI-virksomhet i Agder. Den enkelte virksomhet/bedrift har et selvstendig ansvar for å prioritere ressurser, kompetanse og midler til FoUoI- aktivitet. Casene i kapittel 4 har pekt på betydningen av samarbeid på tvers av etablerte strukturer og å bruke regionens virkemidler. Det finnes en rekke regionale aktører og virkemidler i Agder. En FoUoI-strategi med klare ambisjoner om å øke konkurransekraften i kampen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler må jobbe godt på alle nivå. Aktørene har ulike roller, ansvar og oppgaver. Det at virkemidlene er tilgjengelige og samordnet er viktig. Konkrete anbefalinger og strategiske grep beskrives i kapittel 6. Tabellen på neste side gir en oversikt over de mest sentrale virkemidlene for FoUoI i Agder. Den enkelte aktør er beskrevet i vedlegg. Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side58

59 Infrastruktur for FoUoI i Agder Virksomhet/aktør Rolle/ansvar Kommentarer Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune UiA Regionalt forskningsfond Agder Regional utviklingsaktør Regional planmyndighet Regionale utviklingsmidler Forskning, utdanning og innovasjon Regional finansieringskilde, kompetansemegling (samarbeid med KS Agder), rådgivning Regionplan Agder 2020 med tilhørende regionale planer: Likestilling, inkludering og mangfold (LIM), Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskapning (VINN) og Regional transportplan (RTP) Regionens tyngste aktør på FoUoI Sekretariat i Aust-Agder fylkeskommune på vegne av Aust- Agder og Vest-Agder fylkeskommune Triple helix Innovasjon Norge Agder Forvalter nasjonale virkemidler i Agder Forskningsrådets regionkontor Rådgivning og formidling Støtter opp om økt samarbeid basert på Triple Helix prinsippet Regionalt forskningsforum Agder Styrket tverrfaglig samarbeid Består av regionens FoU-miljø. (se vedlegg) omkring regionale toppsatsinger Etablert februar 2015 VRI Agder Kompetansemegling Kobler bedrifter sammen med Regional finansieringskilde forskere. Merk: Prosjekt frem til SIVAs næringshager i Agder KS Agder (i samarbeid med Regionalt forskningsfond Agder), nyopprettet funksjon NHO- Agder Fagorganisasjoner Næringsklyngene i Agder Tilrettelegger lokaler for små bedrifter i et næringshagemiljø Forvalter infrastruktur i næringshagene Kompetansemegling i kommunal sektor 2017 Lindesnesregionen Næringshage (Mandal), Lister Nyskaping (Flekkefjord og Lyngdal), Sørlandsporten Næringshage (Risør). Koble kommunal sektor med forskningsmiljø Stimulerer næringslivet til FoU Viktige støttespillere Regionale FoUoI-aktører i samarbeid med UiA Interkommunale nettverk Regionale utviklingsaktører med bestillerkompetanse Internasjonalt fagråd Rådgiver og koordinator Internasjonalisering Sørlandets Europakontor Rådgivning og informasjon Internasjonalisering Nordisk informasjonskontor Rådgivning og informasjon Internasjonalisering Sørlandets Kompetansefond Regional finansieringskilde Dekker Vest-Agder Privat næringsliv/koordinering/ bestillerkompetanse Innovasjon i offentlig sektor Aust-Agder utviklings og Regional finansieringskilde Dekker Aust-Agder kompetansefond Fylkesmannen Regional finansieringskilde Finansierer hovedsakelig utviklingsprosjekter i offentlig sektor Cultiva Lokal finansieringskilde Kulturnæringen Coventure/Innoventus Regional Inkubator Fusjonert, i etableringsfase Agdering Kompetanse-nettverk Triple helix Vitensenteret Sørlandet Kobler lek, læring og forskning i hele utdanningsløpet, fra barnehage til videregående skole Dekker hele Agder Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side59

60 6. Veien til kunnskapsregionen Agder I dette kapittelet foreslås strategiske grep for å nå ambisiøse mål mot Det å tenke 15 år frem i tid er ingen lett øvelse. Casene i kapittel 4 er eksempler på hvordan fagmiljø i regionen har bygget stein på stein de siste 15 årene for å lykkes med sine FoUoI-satsinger. Casene viser videre hvordan det er satset på kvalitet i alle ledd. Målrettet og solid arbeid fra mange aktører som samarbeider godt og over tid, gir resultater. Det er viktig å bygge videre på disse erfaringene. Regionale aktører kan stimulere til og legge til rette for at FoU miljø fortsetter å utveksle erfaringer og kompetanse for gjensidig vekst. Målene i kapittel 3 er ambisiøse og krever at FoUoI-kapasiteten styrkes betydelig i årene fremover. FoUoI- miljøene som Agder konkurrerer mot, har selv ambisiøse mål. Regionen må iverksette tiltak som er enda smartere, mer målrettede og virkningsfulle enn de regionene vi normalt sammenligner oss med. Agder skal styrke konkurransekraften både med hensyn til nasjonale og internasjonale FoUmidler. FoU-strategien skal styrke bredde i bunnen og spissing i toppen. Det regionale virkemiddelapparatet må styrkes i alle ledd, regionale toppsatsinger må pekes ut og må få prioritet for å realiseres. FoUoI fra bredde til toppsatsninger Fase 1: Fra behov og idé til igangsetting Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Virksomhet/bedrif t/bruker ser et behov og/eller får en ide/løsning Søker råd og bistand fra virkemiddelapparatet Etablerer dialog med aktuelle samarbeidspartnere (nasjonale og Enighet om videre samarbeid, ansvar og roller Det søkes prosjektmidler internasjonale) Fase 2: Gjennomføring og vurdering Trinn 6 Trinn 7 Trinn 8 Trinn 9 Trinn 10 Prosjektmidler Prosjektet Prosjektfase 1 Vurdere innvilges gjennomføres avsluttes videreføring Forankrer beslutning om å satse videre Fase 3: Videreutvikling og oppskalering vurderes Trinn 11 Trinn 12 Trinn 13 Trinn 14 Trinn 15 Videreutvikling og Søker råd fra Forsterker evt. Søker midler til Se trinn 6-9 oppskalering av aktiviteten er avklart virkemiddelappara tet med nye nasjonale og/eller internasjonale partnere hovedprosjekt Fase 4: Regionale toppsatsinger Trinn 16 Trinn 17 Trinn 18 Trinn 19 Trinn 20 Fra prosjekt til pilotering/utrulling implementering/ drift Finansieringsplan, finansiering og/eller dialog med investorer Testfase med evaluering Utrulling av ny praksis/løsning Implementert i ordinært drift som ny kunnskap/tjenester/ rutiner/produkter Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side60

61 Tabellen på neste side viser strategiske grep, tiltak og ansvar basert på modellen over. Det foreslås strategiske grep og tiltak for å legge til rette på området kultur, politikk og ledelse og på området infrastruktur. Det foreslås også hvor hovedansvaret for iverksetting bør ligge. I kapittel 6.1 er det skissert strategiske grep og tiltak som omfatter bredden av FoUoI. I kapittel 6.2 er det pekt på spesielle faktorer som skal bidra til å møte målene om å være attraktive samarbeidspartnere samt ta ledelsen i topptunge prosjekt både nasjonalt og internasjonalt. I kapittel 6.3 er det pekt på strategiske grep og tiltak for å kommunisere og formidle FoUoI på en god måte. 6.1 Strategiske grep for å mobilisere og styrke FoUoI i bredden I kapittel 5 er det vist en oversikt over regionens infrastruktur for å styrke FoUoI i Agder. Modellen på forrige side er en forenklet skisse med faser og trinn i en ideell FoUoI-prosess fra behov/idé og frem til ny kunnskap og/eller løsninger er implementert i ordinær drift. Modellen omfatter alle aktører som involveres i en slik prosess, fra forskeren eller den ansatte som ser et behov eller en mulig løsning til premissgivere, både innenfor beslutningstakere og det regionale virkemiddelapparatet. Det er nødvendig å anerkjenne at utfordringene ligger på ulike nivå og å sikre at strategiske grep og tiltak møter disse utfordringene. Regional tilrettelegging er et supplement til og kan ikke erstatte ansvaret som påhviler den enkelte virksomhet når det gjelder å styrke egen FoUoI-aktivitet. Dette gjelder både privat og offentlig sektor. Kommunesektoren har spesielle utfordringer og det foreslås tiltak for å møte disse. Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side61

62 Strategiske grep og tiltak for å styrke FoUoI i bredden Fase 1: Fra behov og ide til igangsetting Kultur, politikk og ledelse: Bedrifter, virksomheter og kommuner i Agder vurderer egen personalpolitikk/hr- strategier med tanke på at ansatte motiveres til å komme med behov og ideer. Det etableres ordninger i den enkelte virksomhet med "kom i gang-midler" som raskt kan utløses for enkelte eller grupper for å planlegge aktuelle søknader Infrastruktur: Etablere et felles nettsted/digital servicesenterfunksjon med oversikt over tilgjengelige virkemidler, verktøy og eksempler Fase 2: Prosjektfase Kultur, politikk og ledelse: Etablere god dialog og styring i prosjektfasen Infrastruktur: Etablere regionalt nettsted/digital servicesenterfunksjon med verktøy for prosjektledere Fase 3: Vurdere utvidelse/oppskalering Kultur, politikk og ledelse: Legge til rette for at bedrifter, virksomheter og kommuner i Agder utvikler egne strategier med handlingsplaner for FoUoI virksomhet. Infrastruktur: Etablere et felles nettsted/ digital servicesenterfunksjon med oversikt over tilgjengelige virkemidler, verktøy og eksempler Strategiske grep og tiltak for å styrke FoUoI i kommunesektoren Kultur, politikk og ledelse Øke volum av FoUoI-prosjekter gjennom relevante programmer i NFR/RFF og andre finansieringskilder. Kartlegge innovasjonsgrad og evne i kommunene på Agder. Øke antall offentlige PhD-prosjekt Jobbe strategisk gjennom kravspesifikasjoner og anbudsprosesser for å påvirke markedet til å levere innovative løsninger Infrastruktur Skreddersy etter- og videreutdanningstilbud (EVU) på innovasjon i offentlig sektor Stimulere til økt samarbeid mellom privat og offentlig sektor og UiA Etablere samarbeidsarena mellom UiA, kommunesektoren og entreprenørskap/næringsliv for å avdekke behov og løsninger Videreutvikle eksisterende fagnettverk og legge til rette for å etablere nye Strategiske grep og tiltak for å styrke FoUoI i privat bedrifter Avklare hvordan ressurser og kompetanse fra VRI-3 skal videreføres i Agder etter 2017, da prosjektfasen avsluttes Strategiske grep og tiltak for å styrke FoUoI erfaringer hos barn og unge Skoleeier legger til rette for undervisningsopplegg med fokus på å koble lek, læring, forskning og nyskaping. Hovedansvar Toppledere, politikere linjeledere og prosjekteiere Fylkeskommunene i samarbeid med regionale aktører Hovedansvar Toppledere, politikere linjeledere og prosjekteiere Fylkeskommunene i samarbeid med regionale aktører Hovedansvar Toppledere, politikere linjeledere og prosjekteiere Fylkeskommunene i samarbeid med regionale aktører Hovedansvar Politikere og toppledere i kommunene på Agder i samarbeid med KS Agder Kommunene i samarbeid med regionale og nasjonale virkemidler Hovedansvar Eiere av VRI Hovedansvar Skoleeier Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side62

63 6.2 Strategiske grep for å realisere regionale toppsatsninger Regionen har allerede blitt tildelt prestisjetunge FoUoI-prosjekter slik som SFI Offshore Mechatronics. I tillegg har forskningsmiljøet på Sørlandet sykehus (SSHF) oppnådd å få et nasjonalt kompetansesenter for flåttbårne sykdommer. Nylig fikk dette miljøet bevilget 25 mill. kroner fra Forskningsrådet. SSHF omtaler kombinasjonen nasjonalt kompetansesenter for flåttbårne sykdommer og tildelingen fra Forskningsrådet som det første eksempel på klyngedannelse ved SSHF. UiA er med som samarbeidspartner i prosjektet. Målet er å ta nasjonale og internasjonale prestisjetunge posisjoner på områder der Agder har et potensiale. Regionale toppsatsinger og prioriteringer er avgjørende for at en samlet region mobiliserer i felles retning. Bygging av et robust vegnett som E-18 mellom Kristiansand og Grimstad, store bygg som Kilden eller å få universitet i regionen var muligens enklere enn å samles om en felles toppsatsing som krever store bevilgninger og langsiktig finansiering. Dette vil være investeringer med høy risiko som man ikke vil se resultater av før etter flere valgperioder. Arbeidet med Mechatronic Innovation Lab (tidligere Sørlandslab) ved UiA er et eksempel på dette. Det er avgjørende å sikre politiske vedtak som prioriterer FoUoI som grunnlag for å videreutvikle en attraktiv region. Videre er det nødvendig å sikre beslutninger som sikrer garantier for medfinansiering av store regionale FoUoIprosjekter. Fase 4: Strategiske grep for å realisere regionale toppsatsinger Kultur, politikk og ledelse: UiA spisser strategiske satsingsområder i dialog med privat næringsliv og offentlig sektor. Regionale aktører bygger opp om UiA sine satsingsområder. Sentrale beslutningstakere ser merverdien av å samordne FoUoI-strategiene. Jobbe med en smart spesialiserings tilnærming Kommunesektoren i Agder peker ut sine felles satsingsområder gjennom interkommunalt samarbeid og samarbeid med UiA og evt. næringslivet. Rekruttere akademisk og administrativ kvalifisert kjernekompetanse og erfaring fra prestisjetunge FoUoI-prosjekt. Bruke etablerte arenaer til politisk debatt omkring betydningen av å øke regionale bevilgninger til FoUoI Mobilisere næringslivet til å bidra med midler til FoUoI Regionale finansieringskilder og virkemidler støtter regionale toppsatsinger over tid gjennom dialog omkring regionale prioriteringer. Satsingen sikres tilstrekkelig økonomisk forutsigbarhet. Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Hovedansvar UiA- styret, fylkesting, Politisk samordningsgruppe og aktuelle toppledere Fylkeskommunene Kommunene i Agder Arbeidsgivere i dialog med organisasjoner Politisk samordningsgruppe, Sørlandstinget, Fylkesting, kommunestyrer NHO og næringslivet Regionalt forskingsfond Agder, Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklingsog kompetansefond, fylkeskommunene og Fylkesmannen m.m. 21 Side63

64 Infrastruktur: Videreutvikle etablerte arenaer til gjensidig å utveksle kunnskaper og erfaringer samt motivere og utfordre hverandre. Rekruttere akademisk og administrativ kvalifisert FoU-personalet med og erfaring fra prestisjetunge FoUoI-prosjekt Styrke samarbeidet, avklare roller, ansvar og forventninger for å styrke effekten av regionale virkemidler med hensyn til FoUoI Videreutvikle og styrke regionale fellesressurser Råd, veiledning og støtte til å skrive søknader på alle nivå Arrangere nasjonale og internasjonale konferanser Videreutvikle møteplasser mellom virkemiddelapparat og offentlig sektor + evt. private investorer (som ønsker samfunns/sosial(e) investeringer) Forsterke eksisterende nettverk Hovedansvar Medlemmer i regionalt forskningsforum Agder. Regionale nettverk kan motivere aktuelle til å søke Premissgivere, styreledere, medlemmer FoU-aktører UiA, næringsklynger og aktuelle FoU-miljø Det regionale partnerskapet og det regionale virkemiddelapparatet Det regionale partnerskapet og det regionale virkemiddelapparatet Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side64

65 6.3 Strategiske grep for å formidle, dele og å spre FoUoI-aktivitet Formidling av FoU er ofte et forsømt område. Forskere bruker mye tid til rapportering. Publisering av forskningen i vitenskapelige tidsskrifter får som regel fokus fremfor mer publikumsvennlig formidling. Virksomheten rundt FoUoI-miljøene må derfor ta grep for å sikre at forskningen kommuniseres til befolkningen og gjøres tilgjengelig, implementeres og skaper samfunnsnyttig- og/eller økonomisk verdi. Erfaringsmessig har formidling av FoU-aktiviteter lav prioritet i media i konkurranse med andre nyhetsoppslag. Derfor er det nødvendig å etablere et eget apparat som sikrer at FoU formidles til aktuelle mottakere på en god måte. Dette handler om å synliggjøre ny kunnskap, spre informasjon ut til befolkningen, samt inspirere nye grupper til å satse videre og knytte til seg ressurspersoner med aktuell kompetanse. Strategisk grep og tiltak: Kommunikasjon og formidling av FoUoI Infrastruktur: Etablere et felles nettsted med oversikt over tilgjengelige virkemidler, regionale ressurser, fellesverktøy og eksempler (ressursdatabasen). Etablering av en kommunikasjonsportal for FoUoI i Agder på Regionplan Agder 2020 sin hjemmeside. Denne skal bidra til å: Mobilisere til økt FoUoI i regionen og inspirere nye til forskningsaktiviteter Skape økt forståelse for hvorfor FoUoI er et viktig instrument for regional utvikling ved å vise til økt verdiskaping i regionens næringsliv og offentlig sektor Være en regional arena for formidling av FoUoI-resultater Etablere tverrfaglig tematiske og faglige nettverk Forenkle søkeprosesser og tydeliggjøre krav til rapportering Synliggjøre Agder som kunnskapsregion med nyskapende FoUoIresultater og tiltrekke seg nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen FoUoI (store deler oversettes til engelsk) Stimulere og legge til rette for at forskningsresultater formidles og gjøres tilgengelige på en slik måte at de blir samfunnet til nytte Etablere forskningsblogg Agder Utnytte sosiale medier Hovedansvar Fylkeskommunene i samarbeid med FoUmiljøene i Agder FoU- miljøene og regionale fellesressurser FoU-miljøene og forskere FoU-miljøene og forskere Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side65

66 Vedlegg Vedlegg til kapittel 4 Utviklingstrekk og situasjonsbeskrivelse Statistikken i kapittel 4 er hentet fra Indikatorrapporten 2014 («Det norske forsknings- og innovasjonssystemet statistikk og indikatorer»), som er et oppslagsverk med faktagrunnlag i form av både figurer, tabeller og analyse. Rapporten gir en samlet oversikt over status og utvikling av virksomheten innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi og bygger bl.a. på resultater fra de FoU-statistiske undersøkelsene. Indikatorrapporten bygger på statistikk fra NIFU (FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren), SSB (næringslivet) og Forskningsrådet (bevilgninger). Figur 1. FoU- og innovasjonsaktiviteten i Agderfylkene i FoU-aktivitet i Agderfylkene FoU-utgifter etter sektor (2012) Agderfylkene Andel av Norge (%) mill. kr Universitets- og høgskolesektoren 285 1,9 Instituttsektoren 182 1,5 Næringslivet 677 3,2 Helseforetak (inngår i UoH- og instituttsektor) 57 1,8 Totalt ,4 FoU-aktivitet etter innbyggere (2012) Agderfylkene Norge FoU per innbygger i kroner Forskere/faglig personale per sysselsatte 9 17 Finansiering av FoU og innovasjon (2013) Agderfylkene Andel av Norge (%) mill. kr Bevilgninger fra Forskningsrådet 75 1,2 Herav næringsrettet forskning 26 0,7 Pågående SkatteFUNN-prosjekter (kostnadsbudsjett) 88 4,1 Innovasjon Norge - brutto-tilsagn 363 5,3 Innovasjon Norge - netto-tilsagn 224 8,5 Forskningsrådets bevilgninger per forskerhode og sektor (2012) Kilde: Indikatorrapporten 2014 Agderfylkene i 1000 kr Norge Universitets- og høgskolesektoren 9 74 Instituttsektoren Næringslivet Forskningssentre under Forskningsrådets senterordninger Agderfylkene Norge Sentre for fremragende forskning (SFF) Ingen 21 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Ingen 21 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Ingen 11 Pågående klyngeprosjekter med finansiering fra Norwegian Innovation Clusters (2014) GCE: GCE Node NCE: Ingen Arena: Arena Eyde, Arena USUS, Arena Digin ¹ FoU-utgifter i næringslivet per sysselsatt i næringslivet. ² Andel tilsagn fra Innovasjon Norge med innovasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå. ³ 2011 ⁴ Forventet FoU er den FoU-aktiviteten fylket ville hatt i en næring dersom næringens samlede FoU-aktivitet var jevn fordelt på alle bedrifter i bransjen. Se nærmere forklaring i kapittel Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side66

67 Figur 3. Totale FoU-utgifter i 2012 etter sektor for utførelse Næringslivet Instituttsektoren UoH-sektoren Helseforetak med universitetssykehusfunksjoner er registrert i universitets- og høgskolesektoren, øvrige helseforetak i instituttsektoren. For de helseforetakene som har virksomhet i flere fylker vil all FoU-aktivitet være registrert i fylket hvor hovedkontoret ligger. Figur 4. FoU-utgifter i 2012 etter fylke og utførende sektor (her er helseforetakene skilt ut). Buskerud Vestfold Telemark Møre og Sogn og Rogaland Oppland Akershus Agderfylkene Østfold Nord-Trøndelag Nordland Oslo Hedmark Sør-Trøndelag Hordaland Troms Finnmark Svalbard 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Prosent Universi- Insti- Helse- Næringstets- og tutt- fore- livet høgskole- sektoren takene Kilde: Indikatorrapporten 2014 (NIFU/SSB, FoU-statistikk) Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side67

68 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Agder-fylkene Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Figur 5. Antall FoU-personale i 2012 etter fylke og sektor. FoU-personale i 2012 etter utdanningsnivå og fylke. Kilde: Indikatorrapporten 2014 Figur 6. Faktiske FoU-utgifter i næringslivet i fylkene i 2012 sammenliknet med forventede FoUutgifter ut fra fylkenes næringsstruktur. Mill. kr Faktiske FoU-utgifter Forventede FoU-utgifter Forventet Faktisk FoU er FoU er større større enn enn faktisk forventet FoU FoU Kilde: Indikatorrapporten SSB/FoU-statistikk Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side68

69 Figur 7. Midler fra Norges forskningsråd, SkatteFUNN og Innovasjon Norge i 2013 etter fylke.¹ ¹ Tallene omfatter totale bevilgninger fra Norges forskningsråd, provenytap i tilknytning til SkatteFUNN og netto-tilsagn (tilskudd) fra Innovasjon Norge. Merk at det er forskjellig skala på de ulike aksene. Kilde: Indikatorrapporten Figur 8. Tildelinger fra regionale forskningsfond etter forskningsfondsregion i Kilde: NIFU, Spilling (Følgeevaluering av regionale forskningsfond 2013) Høringsutkast, FoU-strategi for Agder Side69

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 20.02.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 06.02.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Linda Jenssen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 17.04.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00. Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00. Medlem. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: 13.05.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 03.02.2017 Tid 12:15 Sted: Fylkeshuset møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Leder i utvalg Terje Stalleland

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 17.02.2017 Tid 12:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Morten Kraft Terje Stalleland Irene Henriksen Aune Kjetil Glimsdal

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Eurekabygget, møterom Sokrates Dato: 15.03.2013 Tid: 10:00 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Atle

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 25.11.2016 Tid 12:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Styreleder Terje Stalleland Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteinnkalling. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteinnkalling Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 01.09.2017 Tid: 12:15 Sted: Havforskningsinstituttet, HIS Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed.

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: Tid: 14:00. Leder Nestleder Medlem Medlem

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: Tid: 14:00. Leder Nestleder Medlem Medlem Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gabler, Bergen Dato: 21.05.2015 Tid: 14:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Clarion Hotel Admiral, Bergen Dato: 13.05.2016 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møteprotokoll. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Dato: 05.05.2017 Tid 10:00 Sted: 1 Bread Street, London Møtende medlemmer: Navn Funksjon Vara for Morten Kraft Styreleder Terje Stalleland Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: 24.09.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: 24.03.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Leder Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder 16-17. september 2015, Sogndal Kilde: Regionaldirektør VAF Kilde: Arne Isaksen, leder forskningsprosjektet

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 08.06.2016 2010/1663-21110/2016 / 070 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 19.02.2016 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Høringsutkast mars 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer... 3 3. Mål mot 2030... 5 3.1 Hovedmål... 5

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 19.02.2016 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014

Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder. Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Forskning for innovasjon slik har vi tenkt i Agder Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder, 4. juni 2014 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi for Agder FoU-strategien for Agder er utarbeidet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2007/2012-3817/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET

Detaljer

Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Fylkesutvalgsssalen, Vest-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 16:00

Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Fylkesutvalgsssalen, Vest-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Fylkesutvalgsssalen, Vest-Agder Fylkeshus Dato: 19.03.2013 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Sam Eyde Videregående skole Dato: 05.09.2014 Tid: 11:30 Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Atle

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Universitet i Agder - satsing innen helse- og velferdsteknologi

Universitet i Agder - satsing innen helse- og velferdsteknologi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2098-1 Saksbehandler Tine Mette Falck Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Universitet i Agder - satsing innen helse- og velferdsteknologi

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Grete Ellingsen Medlem Statens kand. Tellef Inge Mørland Medlem Aust Agder

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Grete Ellingsen Medlem Statens kand. Tellef Inge Mørland Medlem Aust Agder Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Akvariet, Vest-Agder Fylkeshus Dato: 26.10.2015 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nere Skomedal Medlem Vest-Agder

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nere Skomedal Medlem Vest-Agder Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 24.03.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder Aust-Agder

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Christiane Marie Ødegård, kompetansemegler RRF Agder/KS Agder. Sak: Tema: Ansvar:

Christiane Marie Ødegård, kompetansemegler RRF Agder/KS Agder. Sak: Tema: Ansvar: Agenda Rådmannsgruppen Dato/tid: 03.11.2016 kl. 12.00 15.30, felles lunsj fra kl. 11.30 Møtested: Kristiansand, Styrhuset, Markensgt. 8 (inngang fra Dronningsnegt.), 4. etg. Møte innkalt av: Møtedeltakere:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND. Tilstede var: Knut Brautaset styreleder Aust-Agder Camilla Dunsæd nestleder Vest-Agder Tellef Inge Mørland styremedlem Aust-Agder

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om regionale forskningsfond Opprettet som en del av forvaltningsreformen med det formål å mobilisere til økt

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 20.12.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Kåre Gunnar Fløystad Medlem SP Maiken

Detaljer

Siren Neset Observatør Norges Forskningsråd

Siren Neset Observatør Norges Forskningsråd Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Fylkesutvalgssalen, Vest-Agder Fylkeshus Dato: 27.01.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Daglig leder, Regionalt forskningsfond Agder Observatør, Vest-Agder fylkeskommune. Sak 13/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.

Daglig leder, Regionalt forskningsfond Agder Observatør, Vest-Agder fylkeskommune. Sak 13/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JANUAR 2013 FYLKESHUSET I VEST-AGDER, KRISTIANSAND Tilstede var: Knut Brautaset styreleder Aust-Agder Camilla Dunsæd nestleder Vest-Agder Tellef Inge Mørland styremedlem Aust-Agder

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2005/1249-4054/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR

Detaljer

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av Fylkeskommunen

Detaljer

Saksframlegg Arkivsak-dok. Saksbehandler 16/ Lisbeth Ramsdal Utvalg Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtedato Godkjennelse

Saksframlegg Arkivsak-dok. Saksbehandler 16/ Lisbeth Ramsdal Utvalg Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtedato Godkjennelse Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (17.02.2017) Saksdokumenter med vedlegg Dato: 17.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Aust-Agder fylkeshus, møterom Vegår Styremedlemmer innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Nilsen Holen Medlem Statens kand.

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Nilsen Holen Medlem Statens kand. Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 09.12.2015 Tid: 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder

Detaljer

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING Aust-Agder fylkeskommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2009 2007/3113-1437/2009 / 242/&33 Saksbehandler: Torleiv Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL

Detaljer

VRI-Kompetansemekler Muligheter og utfordringer

VRI-Kompetansemekler Muligheter og utfordringer VRI-Kompetansemekler Muligheter og utfordringer Daniel Nordgård Agderforskning VRI Agder VRI Agder er støttet av Norges Forskningsråd, Aust- og Vest- Agder fylkeskommuner, Sørlandets Kompetansefond, Aust-

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 05.02.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 05.02. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 05.02.2016 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje

Detaljer

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016 Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon Campus Helgeland, 21. januar 2016 DEL 1: Sirkulær økonomi 11:30 Resultater fra FoU-mobilisering - og veivalg for samarbeid v/monica Paulsen, Kunnskapsparken

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Relevante virkemidler for FoU Narvik 27.4.2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Hovedpoenger i min presentasjon 1. Nordland i et næringsrettet FoU perspektiv 2. Relevante virkemidler for finansiering

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

Universitetet møter Sørlandsrådet Feb. 2, 2017

Universitetet møter Sørlandsrådet Feb. 2, 2017 Universitetet møter Sørlandsrådet Feb. 2, 2017 Visjon Samskaping av kunnskap Sørlandsrådet file:///c:/users/frank/dropbox/0000%20rektor%202016/styre%20uia/170202/regionplan-agder-2020-norsk-.pdf http://regionplanagder.no/media/6006248/fouoi_2030_lr.pdf

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 11.03.2009 2007/3113-4928/2009 / 242/&33 Melding Saksbehandler: Torleiv Momrak Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkestinget REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING AV VITENSENTERET SØRLANDET - ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING. BEVILGNING TIL VITENSENTERET SØRLANDET 2016

SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING AV VITENSENTERET SØRLANDET - ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING. BEVILGNING TIL VITENSENTERET SØRLANDET 2016 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.05.2016 2010/1385-16406/2016 / U02 Saksbehandler: Torleiv Olavson Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets utdanningskomité Fylkestinget SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 27.11.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland

Detaljer

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 37/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 17. februar /17 O

Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 37/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 17. februar /17 O Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (31.3.217) Saksdokumenter med vedlegg Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Styresaker 37/17 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Saksnr.: 2017/8169 Løpenr.: 147854/2017 Klassering: A60 Saksbehandler: Therese Kastet Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 14.09.2017 Innspill til revisjon av Langtidsplan

Detaljer

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon?

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Vi ser konturene Mobilisere og kvalifisere vi skal fortsette å mobilisere og kvalifisere bedrifter til forskning Sterke

Detaljer

Tilsagn om midler fra NY VEKST i Agder 2016

Tilsagn om midler fra NY VEKST i Agder 2016 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/7866-1 Saksbehandler Tine Mette Falck Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 29.11.2016 Tilsagn om midler fra NY VEKST i Agder 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Daglig leder. Konsulent

Daglig leder. Konsulent Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Fylkesutvalgssalen, Vest-Agder fylkeshus Dato: 08.02.2016 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde

Detaljer

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Utlysninger fra RFF Agder høsten 2013 daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET "FRITT VALG - 10-ÅRSSATSING FOR LIKESTILLING PÅ SØRLANDET"

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET FRITT VALG - 10-ÅRSSATSING FOR LIKESTILLING PÅ SØRLANDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/2204-6031/2009 / 006 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30. Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30. Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Laila Øygarden Fylkesordfører AP Oddvar Skaiaa Fylkesvaraordfører KRF Tellef

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer