Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no"

Transkript

1 Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage

2 Barna fortjener det beste I var barnehage er leken i sentrum. Velkommen til et nytt og spennende år! Nå er barnehageåret 2011/2012 i gang og vi gleder oss til å ta fatt på hverdagen sammen med barna. Etter en lang sommerferie er det alltid hyggelig å treffe store og små igjen, og vi ønsker spesielt alle nye barn velkommen på gården. Vi gleder oss til å bli kjent med dere og til å dele de gode dagene sammen med dere. Vi har også noen nye ansatte på gården, som vi også ønsker velkommen. Denne virksomhetsplanen skal gi dere innblikk i våre pedagogiske planer og virkemidler, samtidig som at den skal gi dere informasjon om hva som skal skje i barnehagen til en hver tid. Vi håper også den kan benyttes som en kalender for familien, og at den vil være til glede for store og små. Mottoet til barnehagen er Barna fortjener det beste, og det er dette som er drivkraften vår hver eneste dag. I Store Tune Gård barnehage skal barna oppleve den gode dagen fylt med humor og glede, masse god tid til lek og sosialt samvær med vennene sine. Vi er stolte av personalgruppen vår, som vi vet alltid gjør sitt ytterste for at barna på gården skal ha gode dager. Vi vil at hvert enkelt barn skal bli ivaretatt av voksne som: Tar dem på alvor. Ser deres behov. Har tid til dem. Er lydhøre for barnas ønsker. Er opptatt av de gode opplevelsene. Setter av god tid til lek. Har fokus på gode sosiale relasjoner. Bruker humor aktivt i hverdagen. Gir omsorg. For barn er det en selvfølge å leke, uten å tenke på at leken skal være nyttig for dem i wfremtiden. For barnet er det å delta i lek med andre barn forbundet med den gode barndom. Å stå utenfor dette sosiale fellesskapet tilhører barndommens skyggeside. Det er derfor av vesentlig betydning at de voksne er tilsted i barnas lek og observerer og veileder, slik at man med sikkerhet vet at alle barna er del av et lekefellesskap. I Store Tune gård skal alle barna oppleve de gode hverdagene fylt av lek, latter, humor og glede. I barnehageloven 2 står det: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende miljøer. Rammeplanen for barnehagen (06) sier at leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. I Store Tune Gård står leken i fokus og vi ønsker å være en god og trygg lekearena for barna. Her skal de få utrykke seg gjennom lek og her skal vennskapene få rom til å blomstre. Gjennom leken får barna mulighet til: Å oppleve frihet Være et midtpunkt Leve ut følelser Øve seg i samarbeid og konfliktløsning Oppleve mestring Bruke fantasi og kreativitet Å trene språket sitt

3 Avdelingene Våningshuset Tlf: Totalt 23 barn Født i: 2006: 5 barn 2007: 8 barn 2008: 4 barn 2009: 2 barn 2010: 4 barn Personalet: Mette Ødegård (ped. medarbeider/husansvarlig), Marius Tømmerholdt (førskolelærer), Sigrun Bislingen (ped. medarbeider), Malin M. Filtvedt (ped.medarbeider). Låven Tlf: Totalt 36 barn Født i: 2006: 8 barn 2007: 11 barn 2008: 10 barn 2009: 7 barn Personalet: Renate Strand (ped. leder/husansvarlig), Kine Johannessen (ped. leder), Lene Berg Dias (førskolelærer), Hege Anita Gundersen (ped. medarbeider), Anlaug Thorbjørnsen (ped. medarbeider), Birgitte Aarum Bøckman (ped. medarbeider), Agata Hermansen (ped. medarbeider), Terese Fosby (ped. medarbeider). Bryggerhuset Tlf: Totalt 18 Født i: 2006: 8 barn 2007: 10 barn Personalet: Cathrine Klavestad (ped. leder), Heidi Jeanette Hansen (ped.leder), Sølvi Guthu (ped. medarbeider), Marit Andreassen Acar (ped. medarbeider). Ledelsen Eiere: Joar Kristiansen Lisbeth Langvik Kristiansen Daglig leder/eier: Malin Lind tlf: Faglig leder: Linda Hovden tlf: Barna fortjener det beste Blå avdeling RØD AVDELING Gul avdeling Grønn avdeling Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Totalt 19 barn Født i: 2006: 4 barn 2007: 2 barn 2008: 4 barn 2009: 5 barn 2010: 4 barn Personalet: Eivind Toft (ped. leder), Gro Kristiansen (ped. medarbeider), Siv Moen (ped. medarbeider), Ida Kjernsbæk (ped. medarbeider). Totalt 19 barn Født i: 2006: 3 barn 2007: 7 barn 2008: 2 barn 2009: 5 barn 2010: 2 barn Personalet: Anders Vik Minge (ped. leder), Ann Cecilie Korsæth (ped. medarbeider), Monica Westborg (ped. medarbeider), Joylin Haugen (ped. medarbeider). Totalt 19 barn Født i: 2006: 3 barn 2007: 4 barn 2008: 6 barn 2009: 3 barn 2010: 3 barn Personalet: Anniken Pedersen (ped. leder), Annett Bakke (førskolelærer), Wenche Carlsen (ped. medarbeider), Line Oliversen Teie (ped. medarbeider), Tonje Handelsby (ped. medarbeider). Totalt 36 barn Født i: 2008: 7 barn 2009: 16 barn 2010: 12 barn 2011: 1 barn Personalet: Ida Linn Langvik (ped. leder/husansvarlig), Elise Hennestad (ped. leder), Line Wahlberg (ped. leder), Heidi Jeanette Hansen (ped. leder), Anne-Marthe Johannsen (førskolelærer), Hilde I. A. Halvorsen (ped. medarbeider), Inger Marie Garder Stavn (ped.medarbeider), Linda Hermansen (ped. medarbeider), Karen Abrahamsen (ped. medarbeider), Silje Juliussen (ped. medarbeider).

4 Rammeplan for barnehagen Kunnskapsdepartementet har fastsatt Rammeplanen, for barne-hagens innhold og oppgaver. Forskriften trådde i kraft 1. august Målet med planen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen skal også gi informasjon til foreldre og tilsynsmyndighet. Store Tune gård barnehage og sikkerhet Vi er en Veritasgodkjent barnehage, og vi var stolte over å være først ut i Sarpsborg kommune med godkjenning av hele uteområdet. Fra og med 2012 slutter Veritas med godkjenning av barnehager. Vi har derfor gjort avtale med et nytt selskap som utfører samme kontroll, nemlig Lekeplasskontrollen. Dette er med på å gjøre barnehagen til en trygg lekearena for barna. Vi legger stor vekt på sikkerhet, og at barna fortjener det beste gjelder selvfølgelig også her. Vi har gode sikkerhetsrutiner for barna i barnehagen, både hjemme og på turer og utflukter. Rammeplanen tar for seg 7 fagområdet som vi skal innom i løpet av året: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Store Tune Gård barnehage har også en felles ulykkesforsikring for alle barna i barnehagen. Den gjelder hele døgnet så lenge de har plass i barnehagen. Barnehagen betaler egenandelen på forsikringen den tiden barnet oppholder seg i barnehagen. Vi ønsker også å sette fokus på sikkerhet rundt våre turer og utflukter. Vi legger opp til å bruke buss på alle turer (ikke privatbiler). Det blir mye tryggere for barn og voksne. Barnas sikkerhet er vårt ansvar. Derfor arrangerer vi også regelmessige kurs for hele personalet i førstehjelp og livredning.

5 Etikk, religion og filosofi Kropp, bevegelse og helse I år har vi valgt Kropp, bevegelse og helse som vårt satsningsområde. I løpet av småbarnsalderen tilegner barnas seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslige aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer de seg selv og verden å kjenne. Store Tune gård har utvidet kristen formålsparagraf. I barnehagens vedtekter ( 2) står det: Barnehagen bygger på den kristne tro og de kristne grunnverdier, og den forteller barna om Jesus ut i fra Bibelens fortellinger. For barna i barnehagen betyr dette i det daglige livet på avdelingen at: En til to ganger i uka er det kristen samling der vi forteller om Jesus ut i fra fortellinger fra Bibelen. Virkemidler kan for eksempel være: 1. Sanger 2. Muntlige fortellinger ofte med hjelp av dukker og/ flanellograf 3. Dramatisering 4. Høytlesning 5. Barna får selv være med i rollespill Mye av musikken som barna hører på har et kristent innhold. Mange av bøkene som leses for barna har et kristent innhold. Det er viktig for oss å presentere Jesus for barna. Budskapet er enkelt, men kraftfullt: Jesus er glad i alle, alltid og uansett! Jesus elsker oss for den vi er, ikke for den vi skal bli. Han er alles beste venn, selv om vi gjør rare ting, eller at ting ikke ble som vi trodde. Jesus er forutsigbar og rettferdig. Han dømmer ingen, og Han har er åpen og imøtekommende holdning overfor alle mennesker. Vi ønsker å lære barna den toleransen som Jesus har.

6 Barnehagens innhold 1.august 2010 trådte ny formålsbestemmelse inn for barnehagen. Med dette får barnehagene et tydeligere samfunnsmandat hvor alle vil være forpliktet til å drive i samsvar med et felles verdigrunnlag. 1. Formål for barnehagen. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. ( Utdrag fra barnehageloven) Det er Lov om barnehager, Rammeplanen for barnehager og barnehagens vedtekter som danner grunnlaget for vår pedagogiske virksomhet og planlegging av innholdet i Store Tune gård barnehage. I tillegg har vi egne visjoner og mål som danner fundamentet i virksomheten vår. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet skal ivare tas. Barnehagen skal gi barn et oppvekstmiljø som gir utfordringer som er tilpasset barnets alder, modenhet og funksjonsnivå. Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser. Barnehagen har i oppgave å forebygge diskriminering, mobbing og respektere forskjellighet. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal gi omsorg, kjærlighet og varme. Barnehagen har respekt for barndommen som en livs fase med egenverdi. Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Barnehagen er en viktig arena for sosial kompetanse/ utvikling. Barnehagen er en viktig arena for språklig kompetanse/utvikling. Barnehagens hverdag må preges av glede og humor. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

7 Barnehagen som en pedagogisk virksomhet og som en læringsarena Planlegging Store Tune gård utarbeider en felles virksomhetsplan for hele barnehagens pedagogiske virksomhet. I tillegg utarbeider hver avdeling periodeplaner som tar for seg de 3 neste månedene. I periodeplanen blir det skissert hvordan de ønsker å jobbe med fagområdet kropp, bevegelse og helse, hvordan de skal gripe an temaet for perioden, hva som trengs å fokuseres på i barnegruppen og hvordan de kristne samlingene skal legges opp. Denne periodeplanen er utgangspunktet for månedsplan og ukeplan som også går ut til foreldrene. Månedsplanen blir en oversikt over hva om skal skje den kommende måneden, med bursdager, spesielle aktiviteter og turdager. Ukeplanen blir mer detaljert, og denne ønsker vi å utarbeide sammen med barna. På den måten får barna være med planlegge sin egen hverdag i barnehagen. Vi i Store Tune gård har latt oss inspirere av Reggio Emilia filosofien og ønsker å tilpasse dette til vår barnehage. Reggio Emilia er en by i Nord Italia, og grunnleggeren av Reggio Emilia filosofien het Loris Mallaguzzi (barnepsykolog og pedagog). Han utviklet et syn på barnet som gjør demokrati og delaktighet til to svært viktige begrep i denne filosofien. Reggio Emilia bygger på et syn på barn hvor en i hovedsak ser på barnet som kompetent og som medskaper av kultur og kunnskap. Man ser på barnet som et subjekt og ikke et objekt, og i dette ligger at man tar barna på alvor, ser deres behov og støtter dem i deres ønsker. Barnet er et tenkende og selvstendig individ, som skal få lov til å være delaktig i barnehagens hverdag. Et verktøy i denne sammenheng er pedagogisk dokumentasjon. Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre arbeidet til barna og den pedagogiske praksisen. Den grunnleggende filosofien er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine, og kompetente, nysgjerrige voksne. Vurdering Vi ønsker å være i en kontinuerlig evalueringsprosess, for å sikre kvaliteten i barnehagen. Det evalueres opp mot rammeplanen for barnehagen, virksomhetsplanen, periodeplanen og månedsplanene for den enkelte avdeling. Hver tredje måned har hver avdeling og ledergruppa evalueringsprosedyrer med utgangspunkt i det arbeidet som er gjort, med utgangspunkt i barnegruppen, satsningsområdet Kropp, bevegelse og helse, teamarbeidet, det kristne opplegget og eventuelt andre ting de har vært opptatt av de siste månedene. Dette evalueringsskjemaet er grunnlaget for neste periodeplan. Dokumentasjon For at barnehagen skal ha et godt grunnlag for vurdering er det helt nødvendig at det arbeides systematisk med dokumentasjon. Uten dokumentasjon vil det være nærmest umulig å utføre vurderingsarbeidet. Dokumentasjonen skaper grunnlaget for refleksjon og diskusjon, og i neste instans endring av praksis når det viser seg nødvendig. Vi ønsker å dokumentere for: Å synliggjøre viktigheten av det vi gjør, og hva vi gjør i barnehagen. Hensynet til det enkelte barnet. Å synliggjøre arbeidene og opplevelsene til barna og den pedagogiske prosessen. Vi dokumenterer gjennom: Dagsrapport Bilder og film av barna og livet i barnehagen. Praksisfortellinger synliggjøre det usynlige. Prosjektbeskrivelser Vår hjemmeside: Der finner du bilder og nyheter. Barnas arbeider

8 Observasjon Observasjon er en viktig del av planleggingsprosessen. Observasjonene er grunnlaget for refleksjoner, og for å vurdere om det som skjer eller oppnås, stemmer overens med målene som er satt. I tillegg er det formelle og uformelle observasjoner av det enkelte barn som er en dokumentasjon på barnets trivsel og utvikling. Observasjonene danner også grunnlaget for foreldresamtalene. Det blir fylt ut et observasjonsskjema for hvert barn i forkant av foreldresamtalen. I dette skjemaet/skrivet blir det skissert hvordan vi i barnehagen opplever barnet i forhold til Sosial utvikling, lek, motorisk utvikling, språkutvikling og trivsel. Dere foreldre vil også få et tilsvarende skjema hjem i forkant av samtalen, slik at dere kan gi deres inntrykk av barnet på hjemmebane. På denne måten vil vi få en mulighet til å sammenligne inntrykk av barnets trivsel og utvikling, og samtale om barnets hverdag i barnehagen. Læring Barnehagen som læringsarena og barnehagens læringssyn står i fokus i dagens samfunn. Barnehagen er underlagt Kunnskapsdepartementet, vi har en rammeplan som har fokus på læring. Stortingsmelding 16 inkluderer barnehagen som en viktig arena for at alle skal få en lik start i sin livslange læring. Barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og lærelyst, og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Læring omfatter både formell og uformell læring, foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Læring i barnehagen skjer både i formelle og uformelle situasjoner. Det er viktig at en voksen er til stede, og fanger opp barnas initiativ og lærelyst. Læring skjer på ulike arenaer hele livet. Smågrupper I flere år har vi i Store Tune Gård barnehage delt inn barna på avdelingen i mindre grupper. Arbeidet med smågrupper har vært veldig vellykket og svært positivt for barna. Vi har også fått meget god respons fra foreldrene på dette arbeidet. Ved å dele inn barna i små grupper sikrer vi også at alle barn blir sett og hørt. Hver gruppe har en fast voksen. Barna blir fordelt på ulike aktiviteter, som henger sammen med temaet til barnehagen. Også i frilek og i utetiden vil barna ofte være inndelt i sine grupper. Gruppene utnytter også de arealene som barnehagen har som for eksempel gymsalen, bålhytta og vannrommet. Hvorfor smågrupper? - For å sikre at alle barn blir sett, hørt og forstått - For å sikre større voksen-barn-tetthet, og for å skape rom for rolige aktiviteter. - For at foreldrene skal oppleve at deres synspunkter blir tatt alvorlig, og kjenne dere trygge på barnas hverdag. - For at hele personalgruppa skal få brukt sine ressurser og videreutvikle sin kompetanse. Smågruppearbeidet tar sikte å fremme følgende beskyttende faktorer hos barnet: 1. Styrke barnets strategier for samhandling med sine omgivelser 2. Styrke barnets sosiale ferdigheter 3. Styrke barnets problemløsningsferdigheter 4. Styrke barnets empati 5. Styrke barnets evne til å kjenne igjen egne og andres følelser 6. Styrke barnets trygghet i barnehagehverdagen 7. Styrke barnets behov for å bli sett og hørt 8. Styrke barnets gruppetilhørighet

9 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. I Store Tune gård barnehage ønsker vi at barns medvirkning i det daglige livet på avdelingene innebærer at: Barna erfarer ansvarsfulle voksne som tar hensyn til det enkelte barnet og hele gruppen i hverdagsrutiner. Et bevisst forhold til forskjellighet i barnegruppen er en forutsetning for å kunne ivareta alle barns rett til medvirkning. For eksempel valg av: lekekamerater, hva salgs mat, hvor mye mat, hvem man vil leke med, sove med, spise med, hva man vil leke med, hvor man vil leke, hvem man vil ha kos av og hvem man vil ha trøst av. Barna erfarer voksne som ser barna som medmennesker og har en grunnleggende holdning til barn som innebærer at man tar barns utsagn på alvor. Barna får god tid til samtale i smågrupper og samlinger. De voksne plikter til å få frem barnas synspunkter og ha respekt for det de uttaler og må la det de uttrykker få konsekvenser for det pedagogiske arbeidet. Barna blir møtt av tydelige og lydhøre voksne som kan motivere barn til å påvirke sin egen hverdag. De voksne må være bevisste i hvordan rommene i barnehagen brukes, og hvordan utstyret er plassert. Dette styrer mye av barns mulighet for medvirkning når det gjelder valg av lek. De voksne må ta barns medvirkning inn i sin planlegging, vurdering og dokumentasjon. De voksne må åpne opp for all den kreativitet, nyvinning, annerledeshet og de mange spennende løsninger økt medvirkning fra barn kan skape i barnehagen. Foreldresamarbeid Vi ønsker at samarbeidet mellom Store Tune Gård barnehage og hjemmene skal bygges på gjensidig tillit og respekt. Idealet er å skape et samarbeidsforhold der personalet og hjemmet gir hverandre råd, hjelp og støtte. Dette gjøres gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter. Videre gjennomfører vi en tilfredshetsundersøkelse hver vår, der alle foreldrene anonymt kan svare på et skjema om hvor tilfredse de er med barnehagen. Vi legger vekt på at den daglige kontakten ved henting/ bringing skal gi muligheter for utveksling av informasjon om barnet. Dette har betydning for at barnet skal få det best mulig, i barnehagen og hjemmet. Videre innkaller vi til foreldresamtaler. I slike samtaler kan man sammenligne inntrykk av barnets trivsel og utvikling, og diskuterer barnets hverdag i barnehagen. Dette gir personalet mulighet til å ivareta sine pedagogiske oppgaver bedre. I tillegg vil personalet innkalle til foreldremøte i løpet av barnehageåret. På foreldremøte informerer personalet om barnehagehverdagen og det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Det gis også en del praktisk informasjon, samt at foreldrene kan stille spørsmål. Samarbeidsutvalget i Store Tune Gård barnehage er: Joar Kristiansen: leder/eiers representant. Sølvi Guthu: ansattes representant. Katrine S Johannessen: foreldrenes representant. Linda Hovden møter som faglig leder. Malin Carita Lind møter som daglig leder (Vararepresentant og én foreldrekontakt fra hver avdeling velges på foreldremøtene i oktober.)

10 Tilvenning og primae rkontakter Nytt barnehageår bringer med seg mye forventning. Små og store gleder seg til å møte hverandre igjen etter en lang sommerferie. De gamle barna gleder seg til å treffe vennene sine, og for de som er de nye Maxibarna er nok forventningene til det nye året spesielt store. Det er noe eget ved det å være eldst i barnehagen. De nye barna ønskes velkommen og vi ønsker å gjøre den første tiden så trygg og god som mulig. Hvert barn i Store Tune gård skal ha en primærkontakt. Dette er en fast voksen som skal se barnet litt ekstra hver dag. Ved å dele hovedansvaret for barna i barnegruppen sikrer man at alle barna blir sett og ivaretatt på en best mulig måte. I tilvenningsperioden blir primærkontakten spesielt viktig fordi denne da har ansvar for etablering av trygghet i barnehagen og barnets inntreden i barnegruppen. Primærkontakten skal i løpet av hele dagen inne og ute ha positiv og nær kontakt med sine primærbarn. Den skal prate og leke med dem, gi barnet ekstra oppmerksomhet og ta hensyn til barnets eget tempo. Barnet skal føle at en voksen bryr seg spesielt om han / hun. Vi skal i tillegg sørge for god kontakt og kommunikasjon mellom hjem og barnehage. Sangforslag: Tøffe, tøffe toget Tøffe tøffe toget gjennom berg og dal, tuter i tunnelen, tut tut tut. Stopper på stasjonen og Anders (barnets navn) han går av. Tusen takk for turen den var veldig bra.

11 August 2011 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag. Barnehagen stengt. Oppstart nytt barnehageår! Tilvenning av barn. Tilvenning av nye barn. Tilvenning av nye barn Maxibarna deltar på åpning av Inspiria Science center

12 Kropp, bevegelse og helse Vi ønsker at barna i Store Tune gård skal oppleve bevegelsesglede. Barn er født kroppslige og allerede i fosterstadiet begynner utvikling av de motoriske ferdighetene. Vår påstand er at alle barn er glade i å bevege seg, men de individuelle forskjellene er store. Noen barn ønsker å være fysisk aktive fra de står opp til de går og legger seg, mens andre er mer tilbaketrukket og vet ikke helt hvordan de skal løse de ulike bevegelsesutfordringene. Denne følelsen og opplevelsen skal barna oppleve gjennom at vi arbeider målbevisst med fagområdet Kropp, bevegelse og helse. Vi skal strebe mot å se lek i aktiviteten og aktivitet i leken. Vi ønsker å være med på å skape gode bevegelsesvaner som barna kan ta med seg videre i livet. Helsemyndighetene anbefaler at barn bør være fysisk aktive i minutter hver dag. Dette stiller krav til oss i barnehagen og krever god og gjennomtenkt tilrettelegging av fysisk aktivitet og bevegelseslek. Vi skal ikke skape idrettsstjerner, men fokuset vårt er å gi barna de gode opplevelsene ved det å bruke kroppen sin. Vi skal gi dem varierte erfaringer i ulike miljøer. Ved å tilrettelegge for aktiviteter der barn opplever variasjon mellom ulike bevegelser, vil dette være allsidig stimulerende for den motoriske utviklingen hos hvert enkelt barn. Samtidig kan variasjon være med på å skape motivasjon hos barn fordi de stadig opplever noe nytt. Den viktigste grunnen til at man bør tilrettelegge for variasjon, er at man har bedre forutsetning for å få med seg alle. Barna i Store Tune gård skal oppleve at det å være i bevegelse er gøy! Sangforslag: Nederst sitter tærne. Nederst sitter tærne, helen kommer så leggene og knærne, med enden ovenpå Mage, bryst og hode, hvor nesa stikker ut håret er i toppen, slik er vi skapt av Gud. Panne, øyne, ører, med røde kinner små skuldrer, armer, hender, med fingrer fikk vi så, Lungene og hjertet, muskler og skjelett, Slik har Herren skapt oss, fantastisk rett og slett! Babababam, babam, babam, babam Babababam, babam, babam,babam Babababam.

13 September 2011 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Foreldremøte kl 18:30 Våningshuset og Bryggerhuset. Foreldremøte kl 18:30 Låven. Foreldremøte kl 18:30 Lågården (Blå, Rød og Gul). Foreldremøte kl 18:30 Grønn Fotografering kl 09:00 Bryggerhuset og Grønn. Sangstund på Tingvollheimen. Fotografering kl 09:00 Vånings-huset og Låven. Fotografering kl 09:00 Lågården (Blå, Rød og Gul).

14 Forut prosjekt Gjennom FORUTs barneaksjon møter barn i Norge barn i andre land. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. FORUTs visjon er å bidra til å gjøre verden litt bedre. Gjennom årets barneaksjon skal vi bli kjent med Indrani på 5 år som snart skal begynne på skolen. Hun bor i slummen i Bangalore i India. Indrani er blant millioner av barn i verden som lever i storbyslum. Selv om mye er vanskelig, er det også mye som er bra for Indrani og familien hennes. Seksåringen går i en FORUTstøttet barnehage, men i 2011 er hun klar for skolestart og går inn en ny og spennende fase i livet. Vi presenterer Indrani for barna gjennom fortelling, bilder, musikk og film. Barneaksjonen lar barn i Norge oppleve sammenhengen mellom kunnskap og handling på en god måte. Barneaksjonens materiell er gratis, men vi forplikter oss til å gjennomføre sin egen innsamlingsaksjon til inntekt for FORUTs solidaritetsarbeid. Barnehagen kommer derfor til å arrangere en FORUTkafé på hver avdeling, der det blir lotteri, basar og salg av kaffe og kaker. Alle inntektene går da til FORUTs solidaritetsarbeid. Sangforslag: Jeg folder mine hender små Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. La alle barn i verden få det like godt som jeg. Vern alle med din sterke hånd mot fattigdom og død. Og hjelp små barn i alle land så ingen lider nød. La ingen krig og sult og sott få gjøre oss fortred. La alle leve trygt og godt i frihet og i fred.

15 Oktober 2011 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Besteforeldredag med Forutcafe: Våningshuset og Bryggerhuset Besteforeldredag med Forutcafe: Låven. Sangstund på Tingvollheimen Besteforeldredag med Forutcafe: Lagården (Blå, Rød og Gul). Besteforeldredag med Forutcafe: Grønn.

16 2011 Sangforslag: Nå tennes tusen julelys Nå tennes tusen julelys, det stråler rundt vår jord. Og himlens stjerner blinker ned til liten og til stor. Lystenning I tradisjonens tro skal tuntreet vårt tennes i år også. De 2000 lysene på treet er med på å skape julestemning i nærområdet vårt. Vi er stolte av dette. Vi håper så mange som mulig har lyst til å delta i vårt fakkeltog og bli med på denne minnerike opplevelsen. Det blir kakemann og saft til barna og gløgg til de voksne. Og over land og by i kveld går julens glade bud. Om han som fødtes i en stall. Vår Frelser og vår Gud. Du stjerne over Betlehem, send dine stråler ned. Og minn oss om at julens bud er kjærlighet og fred. Til hvert et fattig hjerte send et lysstreif ifra sky. Så finner det den rette vei, og det blir jul på ny.

17 November 2011 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Planleggingsdag. Barnehagen stengt Lystenning av tuntreet kl 18:00. (Fakkeltog går fra Grålum Pizza kl 17.50) Sangstund på Tingvollheimen.

18 Jul Desember er en måned full av forventninger, og vi skal gjøre vårt for at dette blir en koselig og rolig tid for barna. Vi ønsker at barna skal skjermes fra samfunnets stress og mas, og heller oppleve denne måneden som en forventningsfull tid med rom for gode samtaler og undring. Det blir mange morsomme arrangementer som både julebord og nissefest, og vi håper kreativiteten og skapergleden kommer til syne i årets julegaver som havner under juletreet. I desember skal vi på kirkebesøk i Tune kirke. For oss i Store Tune gård står det kristne budskapet om Jesu fødsel i fokus og vi ønsker å formidle juleevangeliet til barna. For oss er det viktig at barna i barnehagen vet at Jesus er glad i dem alle, alltid og uansett. Vi ønsker å formidle til barna at Jesus elsker oss for den vi er, ikke for den vi kan bli. Jesus er alles bestevenn, uansett om vi gjør bra eller dumme ting. Jesus dømmer ingen, og vi ønsker å gi barna den samme toleransen og åpenheten til alle mennesker som Jesus har. Sangforslag: Jeg er så glad hver julekveld Jeg er så glad hver julekveld. Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født. Da lystes stjernen som er sol, og engler sang så søtt. Det lille barn i Betlehem Han var en konge stor. Som kom fra himmelens høye slott, Ned til vår arme jord. Nå bor han høyt i himmelrik, Han er Guds egen sønn. Men husker alltid på de små Og hører deres bønn. Jeg er så glad hver julekveld Da synger vi hans pris. Da åpner han for alle små Sitt søte paradis.

19 Desember 2011 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Juletrehenting på Solli Gård for 4-åringene kl Julebord på avdelingene Foreldregløgg kl Grønn Kirkebesøk Tune kirke kl Foreldregløgg kl Lagården (Blå, rød og Gul) Foreldregløgg kl Låven Foreldregløgg kl Våningshuset og Bryggerhuset Nissefest fra kl Nissen kommer til gården. Julaften 1. Juledag Juledag Barnehagen stengt. Sangstund på Tingvollheimen Nyttårsaften

20 Nytt prosjekt: Sirkus Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet (Rammeplanen 2006). I de neste 6 månedene er sirkus temaet vi skal jobbe med i Store Tune gård barnehage. Gjennom dette temaet ønsker vi at barna skal utforske nye måter å bruke kroppen sin på. Ved å leke at man er akrobater, elefanter, linedansere, tigere og klovner vil et hvert barn finne en bevegelsesform som passer for seg. Utfordring og mestring henger nøye sammen og vi skal legge til rette for aktiviteter der barna finner den gode balansen mellom det å strekke seg til nye høyder og det å oppleve trygghet og mestring i aktiviteten. Gjennom arbeidet med sirkus vil barna jobbe tverrfaglig med alle fagområdene og vi ønsker å avslutte temaperioden på hver avdeling med en sirkusforestilling. Sangforslag: En elefant kom marsjerende En elefant kom marsjerende bortover edderkoppens fine spinn syntes veien var så int ressant at han ville ha med seg en annen elefant. To elefanter kom marsjerende bortover edderkoppens fine spinn syntes veien var så int ressant at de ville ha med seg en annen elefant. Tre elefanter kom marsjerende bortover edderkoppens fine spinn syntes veien var så int ressant at de ville ha med seg en annen elefant. Fire elefanter osv.

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Virksomhetsplan og kalender

Virksomhetsplan og kalender Barna fortjener det beste Virksomhetsplan og kalender Store Tune Gård barnehage 2012 2013 www.storetunegaard.no Med fokus på leken Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Det er med stor glede vi ønsker

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.:

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: Mosjordet barnehage Årsplan 2017-2018 Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: 61 05 62 90 Forord Barnehagen skal ha en årsplan som arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer