INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: / mobil styrer: e-post:

2 Innhold 1. VELKOMMEN TIL SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE! 2. LIVET I BARNEHAGEN sammen om barna 3. FORELDRESAMARBEID 4. ØVRIGE SAMARBEIDSPARTNERE 5. RAMMER FOR BARNEHAGEN 6. REGGIO EMILIA

3 1. VELKOMMEN TIL SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE! Innledende informasjon Barnehagen eies og drives av Ski kommune. Åpningstiden er fra 7.30 til 17.00, mandag til fredag. Barnehagen ligger innerst i Bekkefaret i et veletablert boligstrøk, nært skolen, kirken og den lokale butikken. Barnehagen ligger i nær tilknytning til skogen og fantastiske turområder. Siggerud Gård Barnehage består av 4 avdelinger. Det er totalt plass til 82 barn i alderen 0 til 6 år. På hver avdeling er det to førskolelærere og to assistenter, totalt 4 årsverk. Barnehagen har i tillegg en styrer, 1 årsverk og en styrerassistent tilsvarende 0,25 årsverk. Historikk Barnehagen åpnet 3. september Den sørget for at mange Siggerudbarn som hadde pendlet til Langhus og Ski i flere år fikk barnehageplass i nærmiljøet sitt. Ski kommune har tatt et langt skritt mot full barnehagedekning på Siggerud. Innhold Rammeplan for barnehagen er en forskrift til Lov om barnehager (se siste del av informasjonsheftet for nærmere orientering) og gir oss tydelige retningslinjer for barnehagens arbeid og innhold. Rammeplan for barnehagen sier blant annet at barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal være både en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Pedagogikk I tråd med føringer i Rammeplan for barnehager bygger Siggerud gård barnehage sin virksomhet på verdier som medmenneskelighet, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. I tillegg er vårt pedagogiske grunnsyn basert på det sett av verdier, holdninger, kunnskaper og erfaringer som hver og en av oss bringer inn i barnehagen. Samlet sett har vi funnet noen verdier som vi alle kan stå bak og som vi mener gir oss et grunnlag for å være en god barnehage. I bunnen ligger et humanistisk menneskesyn, en tro på at alle barn er født med en iboende godhet. Det som er viktig for oss er: å ta utgangspunkt i hvert enkelt barns forutsetninger og behov. Barna skal respekteres som egne individer med egne meninger. Vi skal ta barna på alvor og barna skal ha innflytelse på sin egen barnehagehverdag. Barna er kompetente og likeverdige. Hvert enkelt barn i Siggerud gård barnehage skal oppleve seg selv som godtatt og verdifullt. Respekt og forståelse skal også prege foreldresamarbeidet og samarbeidet mellom de ansatte i barnehagen.

4 at vi er aktive voksne som viser barna mulighetene som finnes. Vi skal fokusere på at barna skal utvikle en god selvfølelse som de kan bære med seg videre i livet. Med god selvfølelse mener vi at barna skal er verdifulle i kraft av den de ER, i motsetning til hva de gjør. God selvtillit er basert på prestasjoner (det vi gjør), mens selvfølelse er en grunnleggende følelse av å være verdsatt og betydningsfull. I barnehagen skal barna få erfare at mange er glad i dem og liker å være sammen med dem. Vi ønsker å bidra til at barna får et positivt selvbilde. at barnehagen har et godt utgangspunkt for et aktivt uteliv. Vi er opptatt av å bruke naturen og gi barna rikelig med utetid. Barna skal bli kjent med årstider og vær, og forhåpentligvis utvikle glede og forståelse for naturen. Uteliv gir også barna gode utviklingsmuligheter så vel motorisk som kognitivt. omsorg, lek og læring henger tett sammen. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagehverdagen og danner grunnlaget for gode relasjoner og et positivt selvbilde. Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagen. For barna er leken en grunnleggende livsog læringsplattform. For oss i Siggerud gård barnehage er det viktig å legge til rette for lek og å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Barn er ofte nysgjerrige, vitebegjærlige og fulle av lærelyst. I barnehagen skal barna møte voksne som har et aktivt forhold til barnas læringsprosesser. Vi skal dele av vår kunnskap, vise engasjement og oppfinnsomhet for å vekke interesse hos barna. Vi organiserer arbeidet i smågrupper hver dag. Det er et pedagogisk valg for å gi barna større rom for medbestemmelse og for lettere å kunne ivareta hvert enkelt barn. Som et hovedprinsipp deler vi barnegruppen i to på formiddagen og ettermiddagen. Færre barn gir også bedre rom for aktiviteter. Vi jobber kontinuerlig med å lage best mulig smågrupper. Ser vi at et barn ikke har noen å leke med eller foretrekker noen i en annen gruppe så endrer vi på gruppen. barns rett til medvirkning er nedfelt i FNs barnekonvensjon og i Lov om barnehager. I barnehagen vår er vi opptatt av at barna i stor utstrekning skal ha innflytelse over sin egen hverdag. Barna skal bli respektert for sine meninger og de skal bli møtt av voksne som lytter til dem. Det betyr ikke at barna ikke skal møte voksne som setter grenser, eller som forteller hvilken atferd som er akseptabel, men voksne som gir barna mulighet til å fortelle sin versjon av situasjonen. Barnehagen er en sertifisert MER barnehage. Det innebærer at vi samarbeider med opplysningskontoret for frukt og grønt gjennom blant annet å tilby barna: alternative bursdager uten kaker eller annet søtt vi serverer daglig frukt og grønt samtlige i personalet har blitt kurset i sunt kosthold Barnehagen er også en SOLVENN barnehage. Det betyr at vi samarbeider med kreftforeningen gjennom blant annet å informere foreldre, barn og ansatte om hvordan vi skal ta hensyn til huden når solen skinner, passe på at barna blir smurt med solkrem og sørge for at barna får pauser fra solen i løpet av dagen.

5 Høytidsdager Rammeplan for barnehager sier: Kristen tro og tradisjoner har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven(s.39). I barnehagen formidler vi julens innhold og forbereder barna på den markeringen som skal skje i de fleste hjem. I adventstiden besøker vi kirken for å være med på en samling der. Det kristne innholdet i påsken er vanskeligere å formidle. Allikevel er temaer som liv og død, sorg og glede viktige for barna. Påskebudskapet tilpasses barnas alder og knyttes sammen med at naturen våkner til nytt liv. Når vi har barn fra andre kulturer og religioner ivaretar vi deres høytider og tradisjoner også i barnehagen. Barna skal få oppleve at ulike kulturer er like verdifulle. Markeringer skjer i samarbeid og forståelse med foreldrene. Festdager 3. september har barnehagen bursdag og det skal selvsagt feires. Vi markerer også Lucia, har nissefest med nissegrøt, gang rundt juletreet og besøk av nissen. I februar har vi karneval hvor vi kler oss ut og slår katta ut av sekken. Dagen før 17. mai går vi i tog sammen med de andre barnehagene på Siggerud, etterfulgt av pølser og leker i barnehagen. I juni arrangerer vi sommerfest i samarbeid med FAU. Om sommeren arrangerer vi sommer OL og om vinteren er det vinter OL. Barnehagens dag feirer vi den 20. mars. Bursdager Barnas fødselsdager gir oss en fin anledning til å sette hvert enkelt barn i et positivt lys. Vi henger opp flagg, lager krone og har en egen samling for bursdagsbarnet. Vi har valgt å ikke feire bursdager med kaker eller andre søtsaker, noe som er i tråd med kriteriene for å være MER barnehage.

6 Personalet Siv Aina Rømo, fagarbeider May Britt Bråthen, fagarbeider Gul avdeling Therese V. Bjørø, pedagogisk leder Trond Henrikssen, førskolelærer i barnegruppe Birgitte Nygaard, assistent Tatiana Ingvoldsen, assistent Hilde Kilhavn, førskolelærer i styrket bemanning Trude Christensen, assistent Rød avdeling Marthe Ensrud Bjerkan, pedagogisk leder Gabrielle Stelling, førskolelærer i barnegruppe Kaja Olsen, assistent Kouresh Harivandi, assistent Toril Bakken, fagarbeider (arbeider også på avd. Blå og Grønn) Grønn avdeling Anne Marie Dominguez, pedagogisk leder (konst.) Alexander Amundsen, førskolelærer i barnegruppe Kontoret Marie Jönsson, styrer 100 % Therese V. Bjørø, assisterende styrer 25 % Ingvild Bergum, assistent Espen Strand, assistent Blå avdeling Lotte Kalhagen, pedagogisk leder Camilla Ostrun, førskolelærer i barnegruppe (konst)

7 2.LIVET I BARNEHAGEN sammen om barna Tilvenning i barnehagen Å begynne i barnehage er ofte en spennende overgang for både barn og foreldre. Hvert barn får en egen tilknytningsperson på avdelingen. Denne personen er spesielt viktig i oppstarten. Det er godt for barnet å slippe og bli kjent med fire voksne samtidig. Etter hvert som barna blir trygge, blir de kjent med flere og de beveger seg bort fra tilknytningspersonen. Vi ser allikevel at denne voksen forblir en viktig person for barnet så lenge barnet går på avdelingen. Vi ønsker at dere setter av minst tre dager til tilvenning. En av foreldrene bør være sammen med barnet den første dagen for så gradvis å trekke seg unna. Dere får tidspunkt for innkjøring i et eget brev fra barnehagen. I løpet av den nærmeste fremtid får dere tilbud om samtale med barnets tilknytningsperson. Bringing og henting Barnets start på dagen er ofte av stor betydning med tanke på hvordan resten av dagen blir. Det er derfor viktig med gode rutiner. Den første halvtimen barnehagen er åpen er det kun en ansatt på jobb på hver avdeling. Vi har derfor erfart at det beste er at dere følger barnet inn på avdelingen. Det vil si at pedagogen ikke møter dere i garderoben, men hilser og er tilgjengelig for dere inne på avdelingen. Det er fordi vi ønsker å skape mest mulig ro og være mest mulig tilstede for de barna som er levert. Det er kjøleskap på hver avdeling hvor dere kan legge matpakkene. Dere bør si tydelig fra til barnet når dere går (og til personalet), dermed så vet barnet at nå går dere og vi har mulighet til å være tilstede og eventuelt trøste barnet om det gråter. Å gå eller lure seg vekk mens barnet er opptatt med andre ting skaper bare utrygghet og uro hos barnet. Dersom levering av barnet er problematisk er vi gjerne behjelpelige med råd og tips. For noen barn er det vanskelig å ta farvel med foreldrene. Dersom dere opplever at avskjeden er vanskelig er det veldig viktig at dere involverer personalet, slik at vi sammen kan finne gode løsninger. Dere regulerer selv når dere ønsker å levere barnet innenfor barnehagens åpningstid. Dersom barnet ikke kommer i barnehagen eller kommer senere enn 9.30 ønsker vi at dere ringer og gir beskjed. Etter 9.30 starter som regel smågrupper, turer og andre aktiviteter. Det er fullt mulig å levere senere enn dette. På ukeplanen vil det alltid stå oppmøtetid for turer utenfor barnehagen og ellers når det skjer noe spesielt. Hvor klare barna er for å bli med hjem når de blir hentet varierer. Det kan hende at de er opptatt med noe når dere kommer, da kan det være lurt å gi barnet litt tid til å avslutte det barnet holder på med. Dersom det over til er vanskelig å få med barnet hjem anbefaler vi at dere tar kontakt med oss slik at vi kan finne en løsning som gjør hentingen lettere. Det kan være at barnet trenger bedre forberedelse på at det skal bli hentet. Dere fører opp hvem som kan hente barnet på et samtykkeskjema som dere får i barnehagen. Barnehagen leverer ikke ut barn til andre enn foreldrene, med mindre en av foreldrene har gitt beskjed om at det er noen andre som skal hente.

8 Ta alltid kontakt med personalet når dere henter, slik at vi kan si takk for i dag og gi dere eventuelle beskjeder. Vi krysser også barna ut av tilstedelisten. Det er viktig at dere formidler dette til eventuelle andre som skal hente, slik at vi ikke risikerer å sette i gang unødvendige tiltak fordi vi tror et barn er borte. Den siste halvtimen er det bare en ansatt på jobb på hver avdeling. Det kan hende at vedkommende er opptatt sammen med barna eller prater med noen andre foreldre. Vi ønsker at dere allikevel kommer bort til oss dersom dere ønsker å vite hvordan dagen har vært og om det er noe spesielt dere lurer på. Vi prøver så langt det er mulig å komme bort til dere når dere kommer for å hente, men det kan hende når det er travelt at dere må oppsøke oss. Barnehagen stenger kl Foreldre og barn skal være ute av barnehagen til da. Dere må derfor beregne å være i barnehagen ca kl slik at dere har tid til å pakke sammen ting, ta i mot beskjeder og kle på barnet. Personalets arbeidstid varer også til kl. 17. Mat Barnehagen bestiller mat, grønnsaker og frukt fra Asko og Meny til ett måltid fire ganger i uken. Et av disse måltidene er varm mat. Året ut tilbyr barnehagen frukt hver dag til alle barn. Dette håper vi at vi kan fortsette med til neste år. Klær I Siggerud Gård barnehage liker vi oss utendørs. Det gamle, utslitte barnehageordtaket Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær, gjelder i aller høyeste grad. Det er GØY å være ute, men det er ikke gøy å fryse eller være våt. Barna skal til en hver tid ha skiftetøy i barnehagen (minst ett skift, gjerne to). I tillegg skal barnet alltid ha følgende i barnehagen: regntøy sydvest og regnvotter støvler egnet dress (høst vinter og vår) lue (tynn høst og vår, tykk om vinteren, sommerhatt/caps om sommeren) ull eller fleece når været tilsier det minst to par votter/ vanter om høst/vinter/vår egnet skotøy (for små sko gjør at barna blir kalde). Vi anbefaler at barna har tynn ull innerst mot kroppen når det er kaldt ute. Ull isolerer varme og absorberer fukt uten å bli kald. Når vi er ute i kaldt vær er det fint med et lag til utenpå den tynne ullen. Dette kan være ull eller fleece. Det tredje laget skal beskytte mot vær og vind. Personalet har mye erfaring med klær etter vær og vi hjelper dere mer enn gjerne med råd og tips. Barna skal ikke ha skjerf eller snorer (i jakker eller hettegenser). Alt tøy og skotøy skal merkes med barnets navn. Dere vil lettere finne igjen tøyet og det letter vårt arbeid, ikke minst frigjøres mye tid når vi slipper å bruke tid på å finne ut hvem som eier hva. Tøyet

9 skal tas med hjem og vaskes etter behov. Vi anbefaler at dere tar med yttertøyet hjem på fredager. Det er en god rutine for å få vasket tøyet, sjekket knapper og strikker samt sørge for at barnet har alt det trenger til en ny uke. Det er ikke tørkemuligheter i barnehagen, så er dress/regntøy fuktig så MÅ det tas med hjem til tørk. Det er ikke hyggelig å kle på seg fuktig tøy neste dag. Sykdom Med mange mennesker samlet på ett sted er det ikke til å unngå at bakterier og virus finner veien til små og store. I Siggerud Gård barnehage er vi opptatt av god hygiene for å redusere smittsom sykdom. Vi vektlegger gode håndvaskrutiner og har desinfiserende middel på alle avdelinger. Barn i barnehage kan lett utsettes for smitte. Det være seg de tradisjonelle barnesykdommer, øyekatarr, oppkast, diaré, virus og lignende. Barnehagen har liggende gode dokumentasjoner som gir retningslinjer til hvordan vi skal forholde oss til sykdom. Hvor mange dager barnet bør være hjemme m.m. Barn som har feber skal være hjemme, det samme gjelder ved barnesykdommer og kraftige forkjølelser. Husk at det er til alles beste at vi klarer å redusere smitten i barnehagen! Det blir fort en ond sirkel dersom vi smitter hverandre etter tur. Det er verdt å huske på at det er mye mer slitsomt for et barn å være i barnehagen enn å være hjemme. Selv om formen er grei hjemme, kan det hende at barnet ikke orker en hel barnehagedag. Barn som ikke kan være ute, må i utgangspunktet være hjemme. Dessverre blir også de voksne i barnehagen syke av og til. I perioder vil det være færre ansatte på jobb. Det er ikke alltid mulig (økonomisk eller praktisk) å sette inn vikar. Ved sykdom hjelper avdelingene hverandre. Noen ganger må aktiviteter eller planer utsettes eller endres. Vi ber om forståelse for dette.

10 Betaling Kommunestyret fastsetter betalingssatsene. Det betales på tilsendt giro innen den 20.hver måned. Juli er betalingsfri måned. En barnehageplass koster pr. mnd kr i kost. Ski kommune har inntektsregulerte satser for de som tjener kr eller lavere. Inntektsregulert sats krever en årlig dokumentasjon fra arbeidsgiver. I følge vedtekter forplikter foreldre å innformere om fortløpende endring i inntekt som kan medføre økt betalingssats. I tillegg gir kommunen søskenmoderrasjon for barn nr 2 og flere. Gebyr: Ved for sent henting som ikke innbefatter spesielle hendelser som trafikkulykker, værforhold eller lignende gis et gebyr pr. påbegynte kvarter på kr 125 kr. Gi alltid beskjed slik at personalet, ikke minst også at barnet kan få beskjed hvorfor de ikke kan hentes til stengetid. Oppsigelse av barnehageplass Oppsigelse av plassen må skje med 1 mnd. Varsel gis fra den 1 eller 15 i måneden. Ved oppsigelse etter 30. april og før 1. juli er oppsigelsestiden på 2 mnd. (se vedtekter for Ski kommune) Ski kommune kan også si opp plassen ved utelatt betaling. Forsikringer Alle barna er forsikret i den tiden de er i barnehagen, og på vei til og fra barnehagen. Forsikringen dekker alle skader som måtte forekomme i løpet av denne tiden, uansett om skaden skjer innenfor barnehagens område eller på tur i regi av barnehagen. Forsikringen dekker ikke privat utstyr som klær, leker, vogner og lignende som barna måtte ha med seg til barnehagen Planleggingsdager Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av et år. Disse dagene bruker personalet til skolering, planlegging og evaluering. Barnehagen er da stengt for barna. Vi følger skolens planleggingsdager. Planleggingsdager for dette året står i årsplan 1. Ferie I vedtektene for Ski kommunes barnehager står det: Foreldre/ foresatte må til sammen ha barnet borte fra barnehagen 4 uker i løpet av barnehageåret. De 5 planleggingsdagene teller med i de fire ukene, og de øvrige ukene skal i utgangspunktet tas ut i hele uker i løpet av skolens sommerferie. Samtlige kommunale barnehager i Ski kommune har to uker sommerstengt. For å lette ferieavviklingen for personalet (som har krav på tre ukers sammenhengende ferie) skal den tredje ferieuken tas ut i sammenheng med at barnehagen er stengt. Det blir i april delt ut et skriv til samtlige foreldre med bindende påmelding for sommerferien. Det er mulig å ta ut ytterligere ferie utenom disse fire obligatoriske ukene. Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før Skjærtorsdag.

11 3. Foreldresamarbeid I Rammeplan for barnehagen står: Det er foreldrene som har ansvaret for barnas oppdragelse barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet.to begrep i loven, forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles(s.14). I det daglige Videre sier Rammeplanen: Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Den daglige, uformelle kontakten er en viktig del av foreldresamarbeidet. Når barnet blir levert i barnehagen har foreldrene mulighet til å formidle beskjeder, eventuelt hvis det har vært en dårlig start på dagen eller annen informasjon som gjør at vi kan ta oss av barnet på best mulig måte. Dersom de ansatte er opptatt med andre barn eller andre foreldre ønsker vi at dere skal ta kontakt og gi uttrykk for at dere trenger oss. Det er ikke alt barna trenger å høre, er det noe dere vil ta opp uten at barnet er til stede så ordner vi det. Ved henting kan det hende at vi har noe vi gjerne vil fortelle, dersom dere har spørsmål er det viktig at dere tar kontakt. På morgenen og etter middagen er det færre voksne på jobb. Tidligvakten går hjem 14.00/14.30 og tidlig mellomvakt en time senere. På morgenen kommer de to som har sen mellomvakt og seinvakt mellom 9 og 10. Dere kan oppleve at den som har vært mest sammen med barnet ditt har gått hjem når dere kommer for å hente. Vi har rutiner for å overføre informasjon fra tidligvaktene til seinvaktene, men noen ganger kan det hende at dere må vente til neste dag med å få svar på konkrete spørsmål om barnets dag. Viktig informasjon og beskjeder om spesielle hendelser vil dere uansett alltid få. Barnehagen har valgt å bruke bilder i den daglige dokumentasjonen. Ved å beregne litt ekstra tid når dere henter kan dere få se en billedframvisning fra dagen som har vært. Det gir dere et godt utgangspunkt for å samtale med barnet om hva som har skjedd i barnehagen den dagen, hvem det har lekt med og hvordan dagen har vært. Foreldrearrangementer Innimellom inviterer vi til foreldrefrokost, foreldrekaffe eller andre små sammenkomster. Det er ønskelig at dere kommer så sant det er mulig. Barna er stolte over å vise frem barnehagen sin, det er en god mulighet for å få et innblikk i hverdagen og ikke minst for å knytte kontakter med de andre foreldrene. Foreldremøter Barnehagen inviterer til foreldremøte 1 2 ganger i året. Foreldremøtene er viktige forum for oss. Vi kan gi dere informasjon og beskjeder, og ikke minst, dere kan komme med tilbakemeldinger til oss. Foreldremøter er en glimrende mulighet for dere til å ta aktivt del i barnehagen!

12 Utviklingssamtale Når barnet begynner i barnehagen får dere tilbud om en oppstartssamtale i løpet av den første måneden. Slik kan vi blir litt kjent med barnet (hva det liker/ikke liker, er redd for, etc.) og dere kan stille oss spørsmål under rolige former. Utenom det får dere tilbud om to utviklingssamtaler i løpet av barnehageåret. En om høsten og en på våren. I samtalen utveksler foreldre og førskolelæreren synspunkter for barnas trivsel og utvikling. Barnehagen har valgt å bruke to forskjellige, anerkjente observasjonsskjemaer: ALLE MED og TRAS. Disse vil bli presentert for dere før de blir tatt i bruk. Barnehagen er pålagt å observere samtlige barn som en del av det pedagogiske arbeidet, observasjon er et av våre viktigste verktøy for å sikre at alle barn får det de trenger i barnehagen. Det er selvfølgelig mulig å be om en samtale også utenom de fastsatte tidene. Dersom foreldrene av en eller annen grunn ikke ønsker å ta opp problemer med personalet på avdelingen bør dere kontakte styrer. Det viktigste er at vi får beskjed dersom det er noe dere ikke er fornøyde med. Kun da kan vi gjøre noe med det. Foreldreråd, / brukerråd /samarbeidsutvalg og foreldrenes arbeidsutvalg I følge Barnehageloven skal hver barnehage ha et foreldreråd, et FAU og SU/brukerråd. Foreldrerådet består av samtlige foreldre i barnehagen. Utover dette velges det to representanter fra hver avdeling som sammen utgjør foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). En av disse foreldrene fra hver avdeling representerer barnehagens samarbeidsutvalg (SU), og to av foreldrene i SU representerer brukerrådet. Brukerrådsleder representerer barnehagen i dialogmøter med politiker. SU / brukerrådet skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Her diskuteres barnehagens indre liv, eks. økonomi, personell, årsplan med mer. Utvalget skal også være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og samarbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet (Rammeplan). Samarbeidet med Brukerrådet/SU er viktig for barnehagen. I brukerrådet sitter også representanter for de ansatte i barnehagen. Styrer innkaller til brukerrådsmøte og er referent. Barnehagens representanter er med ved behov. FAU i Siggerud Gård Barnehage kan kontaktes på e post adresse De åtte representantene møtes på eget initiativ. Der diskuteres for eksempel sommerfest, juletrefest, ting som barnehagen kan trenge hjelp til, eks. snømåking og andre saker som kommer opp. Styrer kan være med hvis FAU ønsker. Representantene velges for to år om gangen og valget blir gjort på foreldremøtet på høsten.

13 4. Øvrige samarbeidspartnere Helsestasjon Barnehagen og helsestasjon samarbeider om enkelte barn, når det er hensiktsmessig. Det skjer alltid etter samtykke med foreldre. Skole Barnehagen har egne rutiner for overgangen mellom barnehage og skole, slik at det kan skje på best mulig måte for barna. Kontakt og informasjon om enkeltbarn skjer kun etter samtykke med foreldre. PPT/SPT Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) bistår barnehagen med råd, utredning, veiledning og hjelp til barn med forskjellige vansker (f. eks lærevanske, språk, sosiale eller emosjonelle vansker). Kontakt med PPT forutsetter foreldrenes samtykke. Spesial pedagogisk team (SPT) i Ski kommune består av spesialpedagoger. De sørger for at barn som har fått innvilget spesialundervisning får denne og kan også bidra med råd og hjelp til barnehagen. Spesialundervisning skjer i nært samarbeid med hjemmet. Barnevern Formålet med barnevernet er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Som hovedregel skal alltid foreldre samtykke i at barnehagen kontakter barnevernet. Unntaket er ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt. Da har barnehageansatte plikt til å melde fra til barnevernet. Det er styrers ansvar. Utdanningsinstitusjoner Vi kan ha elever eller studenter fra ulike skoler i praksis i barnehagen. Det er viktig for barnehagen å bidra til at framtidige barnehagearbeidere får relevant praksis. Det vil alltid være en av de fast ansatte som har hovedansvaret for elever/ studenter som har praksis hos oss. Alle som jobber/ er i praksis i barnehagen må underskrive taushetserklæring. Nav Barnehagen kan fra tid til annen ha praksisplass fra Nav. Det gjelder seg arbeidspraksis eller språktrening. Alle som skal være i barnehagen skal ha politiattest og er underlagt taushetsplikt. Personer som skulle få en slik avtale i vår barnehage vil ikke ha selvstendig ansvar for barn eller dekke vakter.

14 5. Rammer for barnehagen Lov om barnehager Lov om barnehager (2006) sier blant annet følgende: 1 Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunn verdier. 2 og3 Barnehagens innhold og barns rett til medvirkning Utdrag 2: Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn. Utdrag 3: Barn i barnehagen har rett til å gi uttykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Rammeplan for barnehager Rammeplan for barnehagen (2006) er en forskrift til loven. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske leder og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Nytt formål for barnehagen trådte i kraft 1. august På denne bakgrunn ble ny og endret forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fastsatt 10. januar Det nye formålet (lov om barnehager ) sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De sla lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

15 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Formålet slår fast at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg, lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. Pedagogisk arbeid med de 7 fagområdene Rammeplanen inneholder sju fagområder som alle barna skal bli kjent med i løpet av årene de går i barnehagen. Fagområdene skal vise seg i det daglige pedagogiske arbeidet, gjennom prosjektarbeid, i planer og som satsingsområder over lengre tid. Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Antall, rom og form. Natur, miljø og teknikk. Ski kommune, virksomhetsleder I Ski kommune er barnehagene organisert i to grupper barnehage 1 og barnehage 2. Siggerud gård tilhører barnehage 1 med Irene Eriksen Mørk som virksomhetsleder. Irene rapporterer til kommunalsjefen for oppvekst. Årsplan Årsplanene er en plan for barnehageåret og et grunnlag for det arbeidet vi gjør. Her skal rammeplanen konkretiseres og iverksettes. Den skal bidra til å styre og vurdere det som foregår i barnehagen. Den skal også gi foreldrene innblikk i barnehagens arbeid.

16 Tarkus Tarkus er et beltedyr. Han har ni belter på ryggen sin, og når han er i bil har han ti. Da er han et bilbeltedyr. Tarkus er karakterisert ved at han viser stor omsorg for andre og opptatt av hvordan de har det. Det er viktig når vi er i trafikken sammen med mange andre trafikanter. Vi i barnehagen er overbeviste om at opplæringen må starte tidlig, helst lenge før barn skal ut i trafikken på egenhånd. Ved å ta utgangspunkt i det som opptar barna er det større sjanse for at de husker det vi ønsker de skal lære. Trafikk er spennende. Trafikk handler om mer enn å stanse på rødt lys eller gå på fortauet. Trafikk for barn kan være biler, lyder, skilt, refleks, regler, mennesker og dyr. Innfallsvinklene er mange. Trafikk kan være spennende, men også farlig. Det forstår ikke barna, derfor må det læres som alt annet. Barna må først og fremst ut i trafikken for å se, høre og oppleve hva trafikk er og handler om. Barns sikkerhet er de voksnes ansvar. Trafikksikkerhet for barn handler om: - fysisk tilrettelegging av barns lekemiljø. - trafikksikkerhetstiltak som skjermer barna i trafikken. - bruk av sikkerhetsutstyr, bilbelte, sykkelhjelm og refleks. - at voksne forstår hvordan det er å være barn i trafikken. - at barn får kunnskap og hjelp til å trene på de ulike trafikantrollene Barnehagen er forpliktet til å støtte dere som foreldre. Barnehagen er en viktig arena for barns oppdragelse og læring. Gjennom Lov om barnehager er personalet i barnehagen forpliktet til å samarbeide med dere og være lydhøre for deres forventninger og ønsker. Det betyr at dere kan forvente at barnehagen vil bistå dere i trafikkoppdragelsen av barna. Rammeplan for barnehagen pålegger barnehagene å bruke nærmiljøet for å gi barna opplevelser og kunnskaper. Det gjør trafikk til et aktuelt tema. Barnehagen har ansvar for barnas helse og liv Barnehagen skal gi barn er oppvekstmiljø som er helsefrembringende og forebyggende. På turer i nærmiljø eksponeres barna for trafikk. Derfor må trafikksikkerhet inngå som en del av HMS arbeidet i barnehagen.

17 6.Reggio Emilia Siggerud gård er en barnehage som arbeider etter inspirasjon fra Reggio Emilia. Vi er med i et prosjekt som heter Lære sammen i et utforskende miljø. Dette er et prosjekt som skal gå over 10 år i Ski kommune. Vi er nå seks barnehager i prosjektet. Målet er at alle barnehager i Ski skal arbeide med retting mot Reggio Emilia. Å være pilotbarnehage i prosjektet betyr at det er avsatt en del midler til oss som skal brukes til kurs og videreutvikling innom Reggio Emilia. Etter noen år er tanken at vi i Siggerud gård skal være mentor til de barnehagene som ikke er med i prosjektet. Organisasjon En viktig forutsetning for å nå våre mål er å skape en organisasjon som hele tiden utgår fra hvordan vi kan virkeliggjøre våre mål på beste mulige måte. Organisasjonen skal bygge på at vi skal ta tilvare alles kompetanse optimalt, og det innebærer at vi skal tydeliggjøre våre roller. Vi skal gjøre akkurat som med barna, se våre ulikheter som tilganger, ulikheter i form av teoretiske og praktiske kunnskaper og selvfølgelig også våre forskjellige personligheter. Jeg har valgt å nevne alle voksne som arbeider i barnehagen for pedagoger, fordi vi har alle et pedagogisk ansvar i arbeidet med barn, men med forskjellig ansvar. Barnehagens kvalitet blir den som vi bidrar med felles. Barnesynet det kompetente barnet Et kompetent barn er et rikt barn fra fødselen med mange muligheter. Det er et barn som er sterk i sitt ønske å vokse, lære og utforske. Barnet er en forsker, noen som hele tiden jakter på svar. Styrken ser vi i viljen og stoltheten når de kan. Barnet er rikt fordi det konstruerer sin egen kunnskap, gir mening og tar ut retning. Barnet er kompetent i samspill med andre, kompetent i sitt skapende av hypoteser. Dette synet på barnet krever pedagoger som: - er nysgjerrige - er godt kjent med rammeplan og barnehagens årsplan - er medforsker - har en reel menneskesyn - har en holdning som preges av at sette barnet i fremste rekke - ha kjennskap til seg selv - har god kunnskap om barn

18 Det er barnets rettighet å få muligheten til viktige resurser og evner som samarbeid, ta ansvar, ta initiativ, fleksibilitet, empati, refleksjon, aktiv holdning, kommunisere og lære å lære. Læringsmiljøet som den tredje pedagogen. Det kreves at vi er bevisst miljøets funksjon som den tredje pedagogen. Dette har vi når vi har synet på det kompetente barnet. Miljøet skal møte det kompetente barnet. Vi må tilby et miljø som barna kan utforske, oppdage og oppleve konsentrasjon. Det skal være inspirerende, engasjerende, utfordrende, morsomt og lærerikt. For å nå dette kreves en refleksjon som pågår bestandig og dialog rundt miljøet, den må være foranderlig i takt med barnas utvikling og læring. Det er nødvendig med et felles material i huset, for å se til at barna får nye utfordringer. Vi skaper et miljø med en demokratisk atmosfære hvor barna føler tilhørighet og glede til å samarbeide. Vi skaper tydelige hjørne i barnehagens rom, som oppmuntrer barna å velge hva de vil gjøre og spontant dele seg i mindre grupper. Miljøet skal være full av opplevelser for å lokke frem nysgjerrigheten, lysten og kreativiteten til barna. Et barn har hundre språk og atter hundre. Det er viktig å hele tiden stille spørsmål til miljøet, har den det barna trenger? Vi vil vise barna og oss selv respekt og hensyn gjennom å forberede material innefor et arbeid. Det er like viktig å rydde ting på plass etter avsluttet arbeid. Miljøet i barnehagen er en lekeplass, møteplass og arbeidsplass for barna og pedagogene. For å nå dette kreves at pedagogen er: - Instruktør hjelper/viser nye barn rommene og hvordan materialet skal brukes. - Observatør se hvordan hvert enkelt barn bruker materialet og hvordan vi kan hjelpe barnet. - Inspirator hjelpe barnet å utvide sine horisonter, støtte barnas nysgjerrighet og lyst, så de kan gå videre i sin kreativitet. - Beskytter se til at barna ikke blir forstyrret i sin lek og at de får det arealet de trenger. - Samordner vi må hjelpe dem å skape lagom store grupper og bruke hele avdelingen gjennom å spre seg ut. - Innkjøper av material en blandning av gammelt godt kjent materiell og nytt som er spennende og utfordrende. - Forbilde4 å ordne på plass må være en del av leken barna skal klare å sortere materialet på plass. Hver ting på sin plass. - Informator formidle foreldrene at miljøet har stor betydning for barna. Miljøet, materialet og barnegruppa er kjempe viktig for barnas utvikling. Prosjektrettet arbeid og de hundre språkene. Vi skal ha prosjektarbeid som arbeidsmetode og som grunn for den pedagogiske dokumentasjonen. Prosjektets hovedspørsmål og fag kan komme fra barna, men også fra pedagogene. Valg av prosjekt skal utgå fra tanker, ønsker og diskusjoner som barna har i

19 hverdagen. Det kan være prosjekt over lang tid eller prosjekt i en kort tidsperiode. Det er også viktig med de observasjoner, oppdagelser, antagande barna og pedagogen gjør ved siden av hovedprosjektet. Det prosjektområdet vi velger å fordype oss i, vil være til hjelp å fokusere og avgrense det vi for tilfellet vil drive med. Dette så vi kan lede barna og oss selv videre i nye tanker og innsikter. Forutsetninger for arbeid riktet til prosjekt: - Være nysgjerrig til barnas interesse. - Ha viljen å vite mer om et spørsmål, eller et fag som vi eller barna formulert. - Velge fordypningsområde i prosjektet. - Formulere målet med prosjektet - Spørre seg bestandig Hva? Hvordan? Hvorfor? - Ordne happenings for å tenne barnas øyne og interesse - Organisere prosjektet så at det blir mulig å arbeide i mindre grupper - Dokumentere hvordan vi gjør og barnas læringsprosesser - Tolke dokumentasjonene og gi nye spørsmål - Utfordre barna utefra de nye spørsmålene og tenke videre. - Reflektere bestandig med seg selv, barna, kollegene og litteraturen. Målet med en prosjektrettet arbeidsmåte: - Vekke nysgjerrighet - Skape lyst og glede - Viljen å vite mer om hvordan barn tenker og lærer på egen hånd og i gruppe. - Gi barna tilgang til sine egne og sine venners teorier. - Utfordre barna til utvikling, lære/tenke nytt. - La barna streve med problemstillinger - Utfordre barna i deres 100 språk - Synliggjøre barnets og barnas forskjelligheter og kompetanser - Tydeliggjøre demokratiske vurderinger i praksis. - Skape møte mellom barna. - Gi barna tilgang til fantasien sin. - Utfordre barna og oss selv med filosofiske spørsmål, spørsmål som ikke har direkte svar. - Formulere hypotetiske spørsmål, åpne spørsmål. - Fordype sammen med barna, finne ut og tenke i prosjektet. - Gjøre familien delaktig. Det er viktig å evaluere hvert prosjekt. Stille spørsmål som: - Hva har barna økt sin forståelse for, om og gjennom prosjektet? - Hva har vært bra? - Hva kunde vi gjort bedre? - Hva må vi tenke på i neste prosjekt?

20 7. Det pedagogiske året 12 / 13 AUGUST SEPTEMBER TILVENNING & OBSERVASJONER Tilvenningsperiode Observere hva barna er opptatt av. Hvilke spørsmål har de? Samle kunnskap og material om hvilke fag som kan være grunnlag for hvordan vi planlegger prosjektet. Hvilke verktøy trengs. Foreldremøte med målet å involvere og informere foreldrene i arbeidet. OKTOBER NOVEMBER PROSJEKTARBEID Pedagogene vil se på det samlede materialet og tar en beslutning hvilken vei prosjektet skal ta. Korte/lange prosjekt pågår i små eller store grupper. Dokumentasjon og refleksjonsperiode. DESEMBER ADVENT/JUL & SUMMERING Juletradisjoner Summering/avstemnings arbeid for pedagogene med evaluering av første halvdel av barnehageåret. Fundere kring spørsmål som: Hva tenkte vi i august? Hva har vi sett, men valgt bort? Hvordan starter vi opp på nytt etter jul? JANUAR APRIL PROSJEKTARBEID Starte opp prosjektet på nytt med nye spørsmål og utfordringer. Korte/lange prosjekt pågår. Fordype et par deler av prosjektet. Dokumentasjon og refleksjonsperiode. Nye tanker foran høstens prosjekt eller en fortsettelse av det nåværende.

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSKALENDER FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

ÅRSKALENDER FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE ÅRSKALENDER FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår, 2012-2013. Årsplanen har blitt kortere de siste årene, fordi den må sees i sammenheng med årsplan del 2 (informasjonsheftet).

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN TIL SIGGERUD

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA 11/152-411/979 Arkivkode: K2-A10, K2-03.02.2011 11/979 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Eierforhold s. 3 Formål s. 3 Samarbeidsorgan s. 3 Søknad s. 3 Søknad om

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE Siste endret 17.06.2015 1. EIERFORHOLD OG OMFANG Betel Menighetssenter står som eier og er ansvarlig for driften av Betel barnehage. Den skal drives i samsvar med de lover

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN 1. Eier Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver Spiren barnehage, Trondheim, gjennom NLM-barnehagene AS. Styret for aksjeselskapet er ansvarlig organ

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr:

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr: VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjons nr: 989321048 EIERFORM: Almevegen familiebarnehage er privateid barnehage, og blir drevet av Marija Kolak med plass til inntil 5 barn i alderen 0-3

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal gi opplysninger som er av betydning for

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 VEDTEKTER for kommunale barnehager i Bærum Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Bærum kommune. 2. Formål Barnehageloven

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR KANADASKOGEN FRILUFTSLIVSBARNEHAGE I henhold til Barnehageloven 7 Rev. 22.06.17 1 Innhold 1. Eierforhold... 3 2. Daglig leder... 3 3. Formål og verdigrunnlag... 3 3.1 Særlig formål... 3 4.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år.

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. VEDTEKTER 1 EIERFORHOLD Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagens eiere er: Anne Fagrell, førskolelærer Monika Hoven, førskolelærer Liv

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2017 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.05.2012 1. Organisasjon De kommunale barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE Gaustadgrenda barnehage er en (barne)hage der trygghet, samarbeid, likeverd og utvikling gror, og hvor barn og voksne trives, leker og lærer. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer