ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

2 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som er nye i høst. Denne årsplanen er utviklet i samarbeid med de andre Skolefritidsordningene i Aurskog- Høland kommune, men hver enkelt SFO har satt sitt lokale preg på planen. Årsplanen er knyttet opp mot Aurskog-Høland kommunes verdigrunnlag RAUS (Respekt Ansvar Utvikling Service), Kvalitetsplan for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune og Vedtekter for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune. Årsplanen skal synliggjøre og systematisere det arbeid som gjøres gjennom året, samt gi tilfredsstillende praktisk informasjon om virksomheten. Kvalitetsplanen for SFO definerer 4 fokusområder. I denne årsplanen vil vi si noe om hvordan vi lokalt jobber med disse fokusområdene i SFO-hverdagen. Formålet med SFO: «Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet for formålet». Opplæringsloven 13-7 Skolefritidstilbudet er et lekpreget omsorgs- og fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn, og for barn med funksjonshemminger fra 5. til 7. trinn. Formålet med tilbudet er som nevnt over å tilrettelegge for et helhetlig oppvekstmiljø gjennom å gi barn i denne aldersgruppa trygge rammevilkår for lek, sosial læring og organiserte aktiviteter. Aurskog-Høland kommunestyre vedtar kvalitetsplan og vedtekter for virksomheten. Fagansvarlig for SFO har ansvaret for den administrative og daglige driften av skolefritidsordningen. Rektor ved Setskog skole er øverste leder for virksomheten. Vi håper du som leser er fornøyd med innholdet i årsplanen og at vi har klart å formidle vår kunnskap og våre holdninger på en god måte.

3 PRESENTASJON AV SMÅ OG STORE VED SETSKOG SFO Barnegruppa: Ved skolestart august 2014 var det registrert 27 barn på Setskog SFO. Seks elever fra 1. klasse, sju fra 2., seks fra 3. og åtte fra 4. klasse. Vi gleder oss til å tilbringe tid sammen med barna og vil legge til rette for en meningsfylt og morsom fritid! SFO-telefon: Adresse: Setskog oppvekstsenter SFO Mosebyveien Setskog. Personalet ved SFO: Hanne Engen, Linda Arnesen, Aina S. Sundby og Irene Bråthen. Fagansvarlig: Ann Iren Åsheim. E-post Rektor Setskog oppvekstsenter: Kari Høgnes tlf: FOKUSOMRÅDER Kvalitetsplanen for SFO gir føringer for den enkelte SFO`s mål, innhold og oppgaver. Det er definert 4 fokusområder som SFO skal arbeide etter. Nedenfor står det litt om de 4 fokusområdene og hvordan vi jobber med disse på de ulike SFOène i kommunen. Vi har også valgt å si litt om trygghet, glede og respekt som er grunnleggende for alt som foregår på SFO. Lek og fysisk aktivitet: Lek er en typisk aktivitet for barn og er en vesentlig del av SFO-tilbudet. Leken er lystbetont for barna. Barn lærer, bearbeider opplevelser og inntrykk gjennom lek. Vi legger vekt på at barna får muligheten til variasjon i leken både inne og ute. Det må gis tid til frilek. Dette er det viktig å ta hensyn til når voksne snakker om mangfoldet i aktivitetstilbudet på SFO. Leken kan også brukes som metode i strukturerte aktiviteter. Gjennom variert fysisk aktivitet inne og ute skal SFO bidra til at barna får økt motorisk utvikling og kroppsbeherskelse. Videre vil fokus på fysisk aktivitet hjelpe barna i å utvikle en positiv selvoppfatning, forståelse og respekt for egen kropp. På SFO Setskog legger vi mye vekt på frilek og samhold. Vi har mange muligheter til fysisk aktivitet i naturen og bruker skogen mye. Vi har tilgang til fotballbane og gymsal. Om vinteren har vi mange muligheter med ski og skøyter.

4 Kulturaktiviteter: SFO skal gi alle barn muligheter til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom uttrykksformer som sang, dans, drama og ulike formingsaktiviteter vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering og skapende virksomhet. Gjennom kunst og kulturaktiviteter vokser skaperevnen og kreativiteten. Uttrykksformene er mange. Uttrykksmulighetene økes gjennom de voksnes formidling av kunnskap om redskap og teknikker. Det foregår aktiv kulturformidling gjennom barns egen kultur. Barnekulturen synliggjøres i deres ulike lekaktiviteter, deres vitser og rim, sang og dans, skriblerier og ulike prosjekter. Vår felles kulturarv gir identitet og fellesskapsfølelse. SFO`s aktivitetstilbud følger årstidene og ivaretar tradisjoner ved høytidene. På Setskog SFO er det musikk, utkledningsklær, klipp og lim, maling og enkle ting tilgjengelig som elevene kan bruke kreativiteten sin på. Vi har tilgang til data og kan benytte det når vi skal finne fakta. Vi har godt samarbeid med foreldre, besteforeldre og andre som ønsker å holde Setskogs historier vedlike. Mat og helse: God ernæring har positive effekter på helse, konsentrasjon og læringsutbytte. SFO skal legge til rette for at barn lærer om god ernæring og får varierte (og kanskje noen nye) smaksopplevelser. Måltidet er også en viktig arena for læring av sosiale ferdigheter, som bordskikk og gode måltidsvaner. Matlaging som aktivitet kan bidra til utvikling av de grunnleggende ferdighetene og økt språklig kompetanse. Norske helsemyndigheter gir anbefalinger og gode råd om sunt kosthold, ansatte på SFO forplikter å jobbe i tråd med dette. Aurskog-Høland kommune har som målsetting å servere 15 % økologisk mat, noen som også er nasjonalmålsetting innen Vi på Setskog SFO ønsker å bruke god tid på måltider. Dette er for at alle elevene skal kunne kjenne på roen ved matbordet, spise seg passe mette og vente på hverandre til alle er ferdige. Elevene hos oss er ofte med på matlaging. Vi benytter oss mye av det vi kan høste i naturen. Vi ønsker å lære elevene våre om godt kosthold, ha variert mat med fisk en dag i uka.

5 Natur, teknikk og miljø: Lek og aktivitet i naturen skal gi barna mulighet til å reflektere, bruke sansene, gjenkjenne og kunne beskrive naturen og noen av dens kjennetegn. De ansatte på SFO skal ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og interesser, og legge til rette slik at de blir kjent med ulike planter, dyr, årstider, landskap og værforhold. Videre skal de ansatte jobbe for at barna opplever glede og undring over naturens mangfold, samt implementere fysikk og teknikk i hverdagsaktiviteter og lek. I Aurskog-Høland kommune har vi store muligheter til friluftsliv og lek ute. Vi tar naturen i bruk gjennom hele året - den er en kilde til god trivsel og helse. Setskog oppvekstsenter er miljøfyrtårn. Voksne og elever har felles ansvar på søppel sortering og tar vare på natur og miljø. Vi har alltid tilgang til bøker om naturen, dyr og fugler. Vi ønsker å være mye ute, lytte og bli kjent med naturens lyder. Trygghet, glede og respekt: Alle barn på SFO skal føle trygghet gjennom tydelige voksne i et strukturert miljø. Dette innebærer at personalet har en klar kommunikasjon seg i mellom og at alle er enige om felles regler. Alle barn skal være sikre på at de blir sett, hørt og får dekket sine elementære behov. Dette innebærer at personalet må bruke tid på å bli kjent med hvert enkelt barn og legge til rette for gode relasjoner. Alle barn på SFO skal oppleve glede gjennom lek, tilpasset opplæring, mestring og vurdering. Dette innebærer at det er positive voksne som jobber på SFO. Det er personalets ansvar å skape de positive situasjonene! Aktivitetstilbudet skal tilpasses alder, funksjonsnivå og mestringsnivå. For at barn skal oppleve glede gjennom aktiviteter må disse tilrettelegges slik at de kan mestres. Det er også viktig at barna får være med å bestemme over egen fritid vi legger derfor stor vekt på barns medbestemmelse!

6 Alle barn på SFO skal oppleve respekt gjennom å være inkludert og akseptert i hverdagen. Dette innebærer at vi sammen skal jobbe for at alle viser toleranse ovenfor hverandre uansett hvem vi er, eller hvor vi kommer fra! Barn skal lære å ha respekt for hverandres egenart, og forhåpentligvis også se på det som positivt. For å få til dette må vi bli kjent med hverandre den beste måten å gjøre det på er gjennom lek, aktivitet og samtale. Personalet bidrar gjennom å tilrettelegge for allsidig og variert lek/aktivitet, der alle kan delta ut fra sine forutsetninger og på den måten bli inkludert. På Setskog gjør vi som regel aktiviteter sammen som en gruppe. Vi samarbeider mye på tvers av alder og ønsker at alle skal vise respekt og empati. Vi har mye fokus på at elevene skal forholde seg til regler, rutiner og tilpasse seg hverandre.

7 AKTIVITETSPLAN SFO SETSKOG TID TEMA LÆRINGSMÅL ARBEIDSMÅTE ANNET INNHOLD EVALUERING AUG. Lek og lær på SFO *1.klasse inn på SFO SEP. Mat og helse *Bli kjent med hverandre *Forholde seg til regler og rutiner. *Markens grøde. *Godt kosthold. OKT. Høsten *Dyr og fugler. *Mørket og refleks. NOV. Quiz og data *Logisk tenking. *Bli kjent med data. DES. Jul *Ha det koselig sammen. *Finne roen i en ellers masete hverdag. JAN. Motorikk *Grovmotorikk og kondisjon. *Finmotorikk. *Lek og samarbeid i grupper. *Mot mobbing. *Matlaging med elevene. *Sopptur. *Plukke bær og lage egen yoghurt. *Lage/tegne dyr og fugler. *Gå i skogen og lytte til naturen. *fuglebrett. *Voksne lager quiz. *Elevene lager quiz til hverandre. *datarommet på skolen. *Juleverksted. *Bake julekaker. *Julestemning. *Ski, skøyter og akebakke. *Plukke kongler og annet til dekorasjoner. *Vaffeldag på Joker. *Høstferie på skolen. *Eple og refleksdagen. *Elgjakt. *Halloween. *Bruker Undersøkelse. *Ha med uke. *Pakke Kalender. *Synge julesanger på Joker. *Nissemarsj. *Alf Prøysen 100 år *Lage is skulpturer. *Julebord. *Elevene må finne seg til rette i ny elevgruppe. *Lytte til hverandre. *Si hyggelige ting til hverandre. *køkultur. *Lære om ernæring. *Lære om refleks og sikkerhet. *Lære å tenke sammen med andre.(tenke høyt) *Låne bort egne ting. *Lære å synge sammen. (lytte) *Gjøre koselige innesysler sammen. *Balanse og koordinasjon. *Viser elevene respekt og empati? *Har alle noen å leke med? *Viser noen mistrivsel? *Forholder elevene seg til rutiner og regler? *Kan alle forskjellen på sunt og /eller dårlig kosthold? *Kan alle klippe og lime? *Kan alle litt om sikkerhet? *Tør alle snakke høyt i gruppe. *Har alle fokus og tålmodighet? *Greier alle å låne bort? *Godtar alle å vente på tur. *Kan alle samarbeide i hel gruppe utenfor SFO området. *Har alle normal kondisjon, motorikk og styrke?

8 TID TEMA LÆRINGSMÅL ARBEIDSMÅTE ANNET INNHOLD EVALUERING FEB. Kroppen vår MAR. Musikk og dans *Motorikk. *Turn. *Samspill *Lære rytmer. *Sangleker. APR. Årstider *Kunne navn på mnd. Og årstider. *Når har jeg bursdag? MAI. Miljø fyrtårn *Natur og miljø. *Frigjørings Dagen. JUN. Kultur *Lære om stedet vi bor på, før og nå. *Livet i Setten. *Stafetter og ballspill i gymsal. *Spille instrumenter. *Høre på forskjellige musikkarter. *Komponere egne danser. *Se hva som skjer i naturen om våren. *Lage kalender. *Gjenbruk. *Plukke søppel. *Snakke om krigen. *Flyktning Ruta. *Besøke Jahre butikken. *Gamle saga i veltasvingen. *Kirkevika. *Vinterferie. *Sløyd (for 4.klasse) *Karneval. *Valentines dag. *Ha med uke. *Elevsamtaler. *Påske. *Velkommen plakater til skolestartere. *Førskole Dager. *17. mai. *Vannkrig. *avslutning 4.klasse. *Sommerferie *Kunne kaste og ta i mot ball. *Fungere på lag. *Alle er like mye verd, selv om vi er forskjellig. *Lære takt og toner. *Spille instrumenter i rytme. *Lære om de fire årstider og hvilken mnd. Som hører til. *Hvorfor sorterer vi søppel. *Lære litt om før og nå. *Gamle og nye historier om Setskog. *Hva skjer på og under vann. *Har alle respekt for egen og andres kropp og helse. *Har alle kropps Kontroll? *Hører elevene forskjell på rytmer? *Har alle eget musikkøre? *Kan alle kalenderen? *Vet alle sin egen bursdag? *Har alle respekt for naturen? *Skjønner alle kildesortering *Har vi lært noe om krigen? *Kan alle tenke seg hvordan det var i gamledager? *Har vi lært noe om livet i vann*

9 INFORMASJON FRA SFO I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE «RAUS» (gavmild; rundhåndet; storsinnet) De fire bokstavene i verdigrunnlaget står for: Respekt - Alle har rett til å bli sett, hørt og tatt på alvor! Ansvar - Vi tar ansvar og er til å stole på! Utvikling Vi ser muligheter og gjør noe med dem! Service Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig! RAUS er forpliktende for kommunen/alle ansatte i forhold til: Taushetsplikt: Personalet har taushetsplikt etter Forvaltningsloven 13. Taushetsplikten er en lovbestemt nødvendighet innen alt arbeid i skolen. «Løft»: LØFT står forløsningsfokusert tilnærming som har fokus på ressurser og løsninger. I Aurskog- Høland kommune skal alle skolefritidsordningene arbeide etter denne metoden. LØFT kjennetegnes som metode av at den ikke fokuserer på problemer, men på å finne løsninger og positive veier for utvikling. Modellen bygger på tre læresetninger: Det som fungerer skal ikke rettes på Hvis noe virker, gjør mer av det Det som ikke virker, gjør det på en annen måte Det du gir mest oppmerksomhet, får du mest av!

10 Åpningstid: SFO er åpent fra kl til kl mandag fredag (Setskog til 08.10), samt fra skoleslutt til kl mandag til fredag. I skolens ferier holder SFO åpent hele dager, dvs. fra kl Det kan forekomme at SFO-tilbudet gis på annen skole eller i barnehage i kommunen. SFO holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, samt 4 uker i juli. I tillegg holder vi stengt følgende 5 dager i forbindelse med planlegging: og 15.08, 07.11, og Sommeren 2015 er SFO stengt f.o.m. mandag t.o.m. fredag Betalingssatser pr. måned skoleåret 2014/2015: Betalingen skjer forskuddsvis hver måned til kommunens økonomiavdeling. Betalingen foretas for det tidsrom plassen er tildelt. Manglende betaling fører etter 2 purringer til oppsigelse av plassen. Det betales for hele måneder. Betalingen må være àjour til 1. august hvert år, dersom dette ikke er tilfellet mistes retten til å påbegynne nytt år i SFO. Ett måltid pr. dag er inkludert i foreldrebetalingen. Betalingssatsene vedtas av kommunestyret. Satser Kostpenger 5 dager/uke Kr Kr dager/uke Kr Kr dager/uke Kr Kr 105 Halv plass Kr Kr dager/uke Kr 990 Kr dag/uke Kr 500 Kr % søskenmoderasjon for 1. søsken 50% søskenmoderasjon for 2. søsken eller flere I tillegg kommer faktureringsgebyr Påmelding, endring eller oppsigelse av SFO-plass: Påmelding til SFO kan gjøres gjennom hele skoleåret, dette gjøres elektronisk via kommunens hjemmeside. Påmelding til SFO for nye 1. klassinger har frist 1. mai. Dersom plassen skal reduseres er det 1 måneds varslingsplikt. Varslingen gjelder da fra den 1. i påfølgende måned.

11 Dersom plassen skal økes avtales dette med fagansvarlig og endringen vil normalt kunne tre i kraft etter 1 uke. Det er 1 måneds oppsigelse. Oppsigelsen løper fra den 1. påfølgende måned. Endringer eller oppsigelser skal gjøres skriftlig og leveres til fagansvarlig. Egne skjemaer for endring og oppsigelse skal benyttes. Disse kan lastes ned fra kommunens hjemmeside, eller fås i papirutgave av personalet på SFO. Barn med varierende SFO-dager: De barna som har plass på ulike dager fra uke til uke (turnus), må levere en skriftlig oversikt til SFO over hvilke dager de skal være på SFO i god tid. INFORMASJON FRA SETSKOG SFO Måltider: Vi spiser medbrakt frokost kl De som kommer senere, må ha spist frokost hjemme. Drikke får de på SFO (melk/vann). Elevene går over til skolen Etter skoletid serveres det et måltid. I skolens ferier, hvor SFO er åpent fra , serverer SFO et måltid. Barna må ha med seg matpakke som spises ca. kl SFO serverer et måltid ca. kl Oppmøte: SFO har ikke ansvaret for barna før det har meldt sin ankomst inne på SFO om morgenen. Henting/hjemsending: Barnet må ikke hentes fra SFO uten at en ansatt gjøres oppmerksom på dette. Barnet skal krysses ut på egne lister. Vi kan, etter avtale med foresatte, sende hjem barn til et avtalt klokkeslett. For deres barns sikkerhet ønsker vi faste, og helst skriftlige, avtaler hvis barnet skal gå hjem selv. Dersom avtalen skal endres ønsker vi skriftlig beskjed. Sykdom/fravær: Dersom barnet skal være borte fra SFO grunnet sykdom, eller andre årsaker, skal alltid SFO ha beskjed. Dere kan sende oss melding eller ringe på mobilen Vår erfaring er at kontaktlærere er veldig flinke til å videreformidle beskjeder til oss. Vi kan dessverre ikke godta muntlige beskjeder fra barna.

12 Aktiviteter: På Setskog SFO er vi opptatt av at det er fritid for barna når de er hos oss. Det er stor grad av medbestemmelse og vi tilstreber hele tiden å tilby varierte aktiviteter slik at hele barnegruppa opplever SFO-hverdagen som meningsfylt, utfordrerne og morsom. Det vil i år bli leksehjelp på onsdager for de som ønsker det. Aktiviteter skjer ut i fra kvalitetsplan. Kvalitetsplan for Aurskog-Høland kommune finnes på hjemmesiden til kommunen. Bursdager feirer vi enkelt, ved å synge bursdag sanger og spise is. Holdninger: Det er liten plass hos oss på Setskog. Elevene må lære seg tålmodighet og køkultur. Målet vårt er at hver enkelt elev skal passe sine egne saker og ta ansvar for egne handlinger. Gjøre avtaler om å være med hverandre hjem, må skje sammen med foresatte utenom skole og SFO tiden Uteområdet: Vi benytter hele skolegården og har grenser på hvor vi kan oppholde oss. Om vi går forbi den usynlige grensen skal det alltid være med en voksen. Vi legger stor vekt på frilek og samhold, og at elevene tar lærdom i praktiske ting. Skiftetøy/utstyr: Alle barn får ved skolestart sin egen garderobeplass med navn. Her kan de oppbevare skiftetøy og yttertøy. Det er viktig at alle har et skift liggende til enhver tid, samt yttertøy som passer for årstid og værforhold. Det er viktig å merke seg at vi er ute hver dag på SFO, samt at barna også er ute i skoletiden. Skitne og våte klær må imidlertid tas med hjem for vask og/eller tørk. Alt av klær og utstyr må merkes. Barnet har selv ansvar for skolesekk, klær og utstyr. Alle bør ha innesko. Gjenglemt tøy ligger i egne bokser. Med jevne mellomrom oppfordrer vi dere om å ta en ekstra titt i disse boksene. Det som eventuelt ligger der etter en slik oppfordring gis til veldedighet. Private leker/utstyr: Barna kan ta med egne leker på SFO, men da på eget ansvar! Barna bør da også være forberedt på å låne bort lekene. Lekene bør merkes. Vi har en felles ha med uke vår og høst. Bruk av mobiltelefon er ikke lov. Det er imidlertid greit at barn som har avtale om å gå hjem alene har mobiltelefon telefonen skal da oppbevares av personalet (ikke i barnets sekk eller på hylla) og returneres til barnet når det forlater SFO.

13 Medisinering: Dersom barnet ditt har behov for medisinering i den tiden det er hos oss, skal det lages skriftlig avtale med SFO om hvordan dette skal gjøres, når det skal gjøres og hvilket ansvar SFO har for medisineringen. SFO benytter egne skjemaer for dette. Dersom barnet ditt har allergi vil vi gjerne ha beskjed om dette slik at vi kan forhindre reaksjoner. Barnesamtaler og brukerundersøkelser: I løpet av året vil en av de voksne gjennomføre en samtale med barnet ditt om hvordan han/hun har det på SFO. Hensikten med barnesamtalene er å undersøke barnets trivsel, forebygge mobbing og å øke barnets innflytelse på sin SFO-hverdag. I løpet av skoleåret 2014/2015 skal det gjennomføres en brukerundersøkelse blant foresatte. Brukerundersøkelsen er et verktøy i utviklingsarbeidet av SFO-tilbudet. Barnesamtalen og brukerundersøkelsen vil bli brukt for å evaluere vårt arbeid. Vi arbeider kontinuerlig for å bli enda litt bedre og å heve kvaliteten på tilbudet ytterligere ett hakk! Foreldremøter og foreldresamtaler: Foreldremøter og foreldresamtaler gjennomføres kun ved behov, enten meldt fra foresatte eller fra SFO. Vi ønsker god kommunikasjon blant elever og foresatte. Kom til oss og si i fra om det er noe dere ønsker å snakke om. Er det vanskelig, kan dere kontakte FAU. Registreringsskjema: I forbindelse med oppstart skal dere fylle ut et registreringsskjema med opplysninger som er viktige for oss å vite. Det er blant annet deres telefonnummer, eventuelt e-post adresser og opplysninger om hvem som kan hente barnet. Dette er opplysninger som kan endres det er derfor viktig at dere sørger for at vi til enhver tid har korrekte (oppdaterte) opplysninger.

14 SAMARBEID For å sikre et helhetlig og godt SFO-tilbud, er det en forutsetning med et velfungerende samarbeid mellom SFO og skole, ulike eksterne virksomheter og ikke minst foresatte. Internt: Ansatte ved SFO har jevnlige planleggingsmøter. Ansatte i SFO får veiledning av lærere/inspektør ved behov, og kan delta på møter i skolen ved behov. Ansatte i SFO deltar i ansvarsgruppemøter for barn med særskilte behov. Personalet i SFO og skolens øvrige personale har deler av planleggingsdager felles. Fagansvarlig ved SFO har faste møter med skolens rektor, samt samarbeid med inspektør og kontaktlærerne. Eksternt: Fagansvarlig ved SFO deltar i nettverk med fagansvarlig ved andre SFOèr i kommunen, nettverket møtes jevnlig. Fagansvarlig ved SFO samarbeider med eksempelvis barnehager, barnevern, PPT, BUP og helsesøster dersom det er nødvendig. SFO samarbeider med kulturskolen i Aurskog-Høland kommune, for gjennomføring av deres aktiviteter i SFO-tiden. Vi ønsker stadig mer samarbeid med lokale idrettslag og/eller frivillige organisasjoner. Dette gjør at vi kan tilby et mer komplett aktivitetstilbud til barna på SFO, samt at vi kan avlaste familier i en ellers travel hverdag. Samarbeid mellom barnehage og skole/sfo: For å sikre at overgangen fra barnehage til skole og SFO blir best mulig, har Aurskog-Høland kommune utarbeidet «Tiltaksplan for tverrfaglig samarbeid ved overgang Barnehage Skole/SFO». Planen legger til grunn en detaljert oversikt over hva som skal gjøres, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Foresatte mottar planen i god tid før deres barn begynner på skolen. I tillegg til overnevnte plan har Aurskog-Høland kommune et samarbeidsprosjekt som heter «Matte på tvers». Prosjektet har i hovedsak resultert i et idéhefte med matte-aktiviteter som skal være med på å styrke barns interesse og forståelse av matematikk. Idéheftet inneholder leker/aktiviteter med tall og matematiske begreper, og skal styrke barnas tallforståelse og motivasjon for faget. På Setskog er skolestartere fast med 1. og 2. klasse på uteskole en dag i uken. De er også en del på besøk på SFO.

15 Samarbeid med foresatte: Aurskog-Høland modellen ble politisk vedtatt våren 2009, og den beskriver hvordan ansatte i kommunen skal møte «barn vi lurer på». Modellen bygger på en forståelse av at foresatte er de viktigste menneskene i et barns liv, og at løsningene for at et barn skal få det bedre lig ger i nettopp i et godt samarbeid med hjemmet og nærmiljøet. Målet med å innføre modellen er i hovedsak å bidra til at barn får en trygg og god oppvekst, samt at barn og deres foresatte opplever positive møter med kommunen. De ansatte i kommunens SFO forpliktes gjennom denne modellen til raskt å ta initiativ i forhold til «barn vi lurer på», foresatte skal informeres og trekkes inn i prosessen umiddelbart. Gjennom samarbeid med foresatte utarbeides relevante tiltaksplaner og avtaler om oppfølging av barnet. I tilfeller hvor barn over tid ikke har fått det bedre vil det være aktuelt å trekke inn eksempelvis barnevernstjenesten, PPT, BUP og/eller helsestasjonen. På SFO arbeider vi hele tiden for å gi et optimalt tilbud, et viktig ledd i å nå denne målsetningen er et godt foreldresamarbeid. Vi mener at et slikt samarbeid bærer preg av åpen og god kommunikasjon, ansvar og tillitt. Vi ønsker oss tilbakemeldinger på den jobben vi gjør og det tilbudet vi gir! I hverdagen er det ønskelig at det overnevnte viser seg på følgende måte i praksis: Ansatte på SFO har daglig kontakt med de foresatte som leverer/henter barnet sitt. Ansatte på SFO gir alltid beskjed til foresatte dersom det har skjedd noe avvikende med barnet. Slike beskjeder gis som regel pr. telefon, eller at det bes om en samtale i forbindelse med henting/levering. Foresatte er velkommen til å be om en avtale med fagansvarlig for en nærmere samtale om barnets sosiale fungering på SFO, trivsel eller vedrørende barnets helsesituasjon. Fagansvarlig ved SFO deltar på informasjonsdager/besøksdager for nye 1. klassinger i forkant av skolestart. Det er viktig at foresatte formidler informasjon som er av betydning om barna, og gir tilbakemelding innen frister.

ÅRSPLAN 2016/2017 SKOLEFRITIDSORDNING LYNGHEIMSSKOLE

ÅRSPLAN 2016/2017 SKOLEFRITIDSORDNING LYNGHEIMSSKOLE ÅRSPLAN 2016/2017 SKOLEFRITIDSORDNING LYNGHEIMSSKOLE Tlf. direkte til SFO: 75 14 42 30 Åpningstider: Morgen fra kl. 07:00-08:30 Dagtid kl. 13:15 16.30 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Bjørkelangen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2015

PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2015 PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Bjørkelangen SFO. I dette skrivet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning for

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

INFORMASJON OG ÅRSPLAN FOR LØKEN SFO

INFORMASJON OG ÅRSPLAN FOR LØKEN SFO INFORMASJON OG ÅRSPLAN FOR LØKEN SFO 2017-2018 1 VELKOMMEN Vi ønsker både gamle og nye brukere velkommen til et nytt og spennende år på SFO, vi gleder oss! Håper dette heftet kan gi deg svar på noen av

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 Haneborg SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 Haneborg SFO ÅRSPLAN 2014/2015 Haneborg SFO 1 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Haneborg SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015. Bjørkelangen SFO

ÅRSPLAN 2014/2015. Bjørkelangen SFO ÅRSPLAN 2014/2015 Bjørkelangen SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Bjørkelangen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. Bjørkelangen SFO

ÅRSPLAN 2015/2016. Bjørkelangen SFO ÅRSPLAN 2015/2016 Bjørkelangen SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Bjørkelangen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent

Detaljer

Årsplan Haneborg SFO 2015-2016

Årsplan Haneborg SFO 2015-2016 Årsplan Haneborg SFO 2015-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Formålet med SFO side 3 Presentasjon av små og store ved Haneborg SFO side 4 Fokusområder side 5 Lek og fysisk aktivitet side 5 Kulturaktiviteter

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2017/2018 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2017/2018 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Bjørkelangen SFO. B j ø r k e l a n g e n S F O - Å r s p l a n / Side 1

ÅRSPLAN 2016/2017. Bjørkelangen SFO. B j ø r k e l a n g e n S F O - Å r s p l a n / Side 1 ÅRSPLAN 2016/2017 Bjørkelangen SFO B j ø r k e l a n g e n S F O - Å r s p l a n 2 0 1 6 / 2 0 1 7 Side 1 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Bjørkelangen SFO og et

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 for Bråte Skolefritidsordning Vi skal bidra til at barn får sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv.

ÅRSPLAN 2015/2016 for Bråte Skolefritidsordning Vi skal bidra til at barn får sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv. ÅRSPLAN 2015/2016 for Bråte Skolefritidsordning Vi skal bidra til at barn får sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv. Mestring, vennskap, lek og glede. 1 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i!

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! FORORD Denne årsplanen er en plan over drift, mål og satsningsområder for Lerstad SFO 2014-2015. Planen bygger på Ålesund kommunes

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016

ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016 ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016 INNLEDNING: Definisjon: Opplæringslovens 13.7 sier: Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-til 4.-klassetrinn og for barn med særskilte

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017

LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017 LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017 Telefonnummer 1. og 2. trinn: 51 33 75 13 / 97 51 05 81 3. og 4. trinn: 94 15 11 30 Velkommen til Lura SFO 2016/2017 Vi ønsker dere velkommen som foresatte til barn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BØRSA SFO 2015/16

ÅRSPLAN FOR BØRSA SFO 2015/16 ÅRSPLAN FOR BØRSA SFO 2015/16 1 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til et nytt og innholdsrikt SFO-år på en ny og flott Børsa skole. Vi har allerede funnet oss godt til

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Nordstrand ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

AKTIVITETER HELE ÅRET/DELER AV ÅRET:

AKTIVITETER HELE ÅRET/DELER AV ÅRET: På SFO følger vi områdene i kvalitetsplanen for SFO-er i Elverum kommune. Årsplanen viser hvilke temaer vi særlig har fokus på. Dette blir utdypet mer på månedsbrev og månedsplan. Informasjon over ukens

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 Askøy kommune 1 Velkommen til SFO! Skolefritidsordningen ved Davanger skole drives etter vedtekter fastsatt i Askøy kommune, gjeldende fra 1.8.2007. Rektor har

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

Sammen om positiv lek og læring

Sammen om positiv lek og læring Sammen om positiv lek og læring Opplæringsloven 13-7. Skolefritidsordninga, fastslår at «Kommunen skal ha et eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn, og for barn med særskilte

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING 2015-16 VELKOMMEN TIL SFO VED VUKU OPPVEKSTSENTER! Vi har startet dett skoleåret med 22 barn i SFO. 8 barn har helplass,4 barn har 80 % plass og 10 barn har 50 % plass.

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/ 2018 for Bråte Skolefritidsordning Vi skal bidra til at barn får sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv.

ÅRSPLAN 2017/ 2018 for Bråte Skolefritidsordning Vi skal bidra til at barn får sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv. ÅRSPLAN 2017/ 2018 for Bråte Skolefritidsordning Vi skal bidra til at barn får sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv. Mestring, vennskap, lek og glede. 1 INNLEDNING Vi ønsker alle barn

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

AKTIVITETER HELE ÅRET/DELER AV ÅRET:

AKTIVITETER HELE ÅRET/DELER AV ÅRET: På SFO følger vi områdene i kvalitetsplanen for SFO-er i Elverum kommune. Årsplanen viser hvilke temaer vi særlig har fokus på. Dette blir utdypet mer på månedsbrev og månedsplan. AKTIVITETER HELE ÅRET/DELER

Detaljer

«Et trygt og godt sted å være»

«Et trygt og godt sted å være» «Et trygt og godt sted å være» Innledning Skolefritidstilbudet i Vestby Kommune skal i hovedregel være et tilbud til alle barn i 1.- 4.klasse ved den enkelte skole og for funksjonshemmede barn som etter

Detaljer

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Velkommen til SFO foreldremøte Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Agenda SFO info Dagsplan Mål Aktiviteter Forventninger Plasstyper Praktisk info Garderoben Stille rom 18.09.2015 2 SFO INFO 92 flotte

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. LITT OM VÅR SFO:... 4 3. ÅPNINGSTID:... 4 3.1 PLANLEGGINGSDAGER:... 4 4. ORGANISERING:... 5 4.1 Personalet på Volsdalen SFO

Detaljer

DRANGEDAL KOMMUNE Sektor for kunnskap, mangfold og kultur. Rammeplan for skolefritidsordningen i Drangedal kommune.

DRANGEDAL KOMMUNE Sektor for kunnskap, mangfold og kultur. Rammeplan for skolefritidsordningen i Drangedal kommune. DRANGEDAL KOMMUNE Sektor for kunnskap, mangfold og kultur Rammeplan for skolefritidsordningen i Drangedal kommune. FORMÅL FOR SFO I DRANGEDAL-SKOLENE SFO skal i nært samarbeid med foresatte legge til rette

Detaljer

Årsplan for Venn SFO

Årsplan for Venn SFO Årsplan for Venn SFO Skoleåret 2016-2017. Innholdsfortegnelse 1 Definisjon av SFO... 3 2 Vedtekter for SFO i Skaun kommune... 3 3 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune... 3 3.1 Fokusområdene hvordan skal vi

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO. Vi håper det kan gi litt informasjon om hva som skjer hos oss. Dalgård skole SFO er

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN/ AKTIVITETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN/ AKTIVITETSPLAN VIRKSOMHETSPLAN/ AKTIVITETSPLAN ØSTGÅRD SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2015/2016 SKOLENS VISJON: GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET HOVEDMÅL FOR SFO SFO skal: «Skape gode oppvekstsvilkår

Detaljer

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) KRINGSJÅ SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2014/2015 o Mye å lære et godt sted 1 Lillehammer kommune Grunnskole mai 2014 Til foreldre med barn i SFO Formål Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever i

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014

BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014 BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014 Åpningstider: 07.00 17.00 Første dag for barna på SFO er torsdag 1. august. SFO har stengt 4 uker i juli og 5 planleggingsdager pr. år. Egne påmeldingsskjemaer for skoleferier/fridager

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO ved de kommunale skolene i Arendal. Rom for alle

Kvalitetsplan for SFO ved de kommunale skolene i Arendal. Rom for alle Kvalitetsplan for SFO ved de kommunale skolene i Arendal Innledning Rom for alle Denne planen avløser PLAN for UTVIKLING av kvalitet i Arendal SFO fra 2011. Målet med planen er primært å gi ledere og øvrige

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØMSKOG SKOLEFRITIDSORDNING

VELKOMMEN TIL RØMSKOG SKOLEFRITIDSORDNING VELKOMMEN TIL RØMSKOG SKOLEFRITIDSORDNING Vi vil ønske barn og foreldre velkommen til oss i Rømskog skolefritidsordning (SFO). I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning for

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim INFORMASJON SKOLESTARTERE 2017 14/6-17 Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Hentet fra Kvalitetsmelding for SFO Etter en lang skoledag skal SFO ivareta barnas behov for frilek,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Damsgård skolefritidsordning Årsplan

Damsgård skolefritidsordning Årsplan Damsgård skolefritidsordning Årsplan 1 Innhold Damsgård skolefritidsordning... 1 1. Informasjon... 3 1.1 Plasser og priser... 3 1.2 Telefonnummer til SFO:... 4 Ansatte på Sfo... 4 1.trinn... 4 2. trinn...

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN SFO 2014-2015

ÅRSPLAN SFO 2014-2015 ÅRSPLAN SFO 2014-2015 INNLEDNING Årlivoll skole har omtrent 200 elever. Som en del av skolens virksomhet har vi SFO, et frivillig omsorgs og fritidstilbud. Vi holder til i de samme rommene som 1. klasse,

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Skolefritidsordningen ved Olsvik Skole

Skolefritidsordningen ved Olsvik Skole OLSVIK SKOLE -SFO- Årsplan 2015-2016 Skolefritidsordningen ved Olsvik Skole 1 Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Bergen kommunes overordnede felles mål for SFO(Håndbok og vedtekter), og i tråd

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO

VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO SKOLEÅRET 2014 / 2015 Telefon 38 00 60 54 www.minskole.no/todda TORDENSKJOLDSGATE SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) Tordenskjoldsgate skolefritidsordning er et frivillig omsorgs-

Detaljer

ÅRSPLAN MØHLENPRIS SFO

ÅRSPLAN MØHLENPRIS SFO ÅRSPLAN MØHLENPRIS SFO 2014-2015 En årsplan skal være et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO). Den skal kunne fortelle foresatte, eiere og andre interesserte noe om innholdet og

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Slettebakken skolefritidsordning

Slettebakken skolefritidsordning Slettebakken skolefritidsordning Innhold 2015/2016 Hva er en skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordninger er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 Skolefritidsordningen Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VI ØNSKER VELKOMMEN Vi vil med dette ønske alle barn og foreldre velkommen til Skatval SFO. Denne informasjonsavisa vil gi dere en del

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Rammeplan. for. skolefritidsordning ved Lyngdal Kristne grunnskole

Rammeplan. for. skolefritidsordning ved Lyngdal Kristne grunnskole Rammeplan for skolefritidsordning ved Lyngdal Kristne grunnskole Innledning Lyngdal Kristne Grunnskole sin visjon er å fostre unge mennesker med sunne, bibelske karaktertrekk i deres liv, samt utruste

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer