ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

2 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som er nye i høst. Denne årsplanen er utviklet i samarbeid med de andre Skolefritidsordningene i Aurskog- Høland kommune, men hver enkelt SFO har satt sitt lokale preg på planen. Årsplanen er knyttet opp mot Aurskog-Høland kommunes verdigrunnlag RAUS (Respekt Ansvar Utvikling Service), Kvalitetsplan for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune og Vedtekter for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune. Årsplanen skal synliggjøre og systematisere det arbeid som gjøres gjennom året, samt gi tilfredsstillende praktisk informasjon om virksomheten. Kvalitetsplanen for SFO definerer 4 fokusområder. I denne årsplanen vil vi si noe om hvordan vi lokalt jobber med disse fokusområdene i SFO-hverdagen. Formålet med SFO: «Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet for formålet». Opplæringsloven 13-7 Skolefritidstilbudet er et lekpreget omsorgs- og fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn, og for barn med funksjonshemminger fra 5. til 7. trinn. Formålet med tilbudet er som nevnt over å tilrettelegge for et helhetlig oppvekstmiljø gjennom å gi barn i denne aldersgruppa trygge rammevilkår for lek, sosial læring og organiserte aktiviteter. Aurskog-Høland kommunestyre vedtar kvalitetsplan og vedtekter for virksomheten. Fagansvarlig for SFO har ansvaret for den administrative og daglige driften av skolefritidsordningen. Rektor ved Setskog skole er øverste leder for virksomheten. Vi håper du som leser er fornøyd med innholdet i årsplanen og at vi har klart å formidle vår kunnskap og våre holdninger på en god måte.

3 PRESENTASJON AV SMÅ OG STORE VED SETSKOG SFO Barnegruppa: Ved skolestart august 2014 var det registrert 27 barn på Setskog SFO. Seks elever fra 1. klasse, sju fra 2., seks fra 3. og åtte fra 4. klasse. Vi gleder oss til å tilbringe tid sammen med barna og vil legge til rette for en meningsfylt og morsom fritid! SFO-telefon: Adresse: Setskog oppvekstsenter SFO Mosebyveien Setskog. Personalet ved SFO: Hanne Engen, Linda Arnesen, Aina S. Sundby og Irene Bråthen. Fagansvarlig: Ann Iren Åsheim. E-post Rektor Setskog oppvekstsenter: Kari Høgnes tlf: FOKUSOMRÅDER Kvalitetsplanen for SFO gir føringer for den enkelte SFO`s mål, innhold og oppgaver. Det er definert 4 fokusområder som SFO skal arbeide etter. Nedenfor står det litt om de 4 fokusområdene og hvordan vi jobber med disse på de ulike SFOène i kommunen. Vi har også valgt å si litt om trygghet, glede og respekt som er grunnleggende for alt som foregår på SFO. Lek og fysisk aktivitet: Lek er en typisk aktivitet for barn og er en vesentlig del av SFO-tilbudet. Leken er lystbetont for barna. Barn lærer, bearbeider opplevelser og inntrykk gjennom lek. Vi legger vekt på at barna får muligheten til variasjon i leken både inne og ute. Det må gis tid til frilek. Dette er det viktig å ta hensyn til når voksne snakker om mangfoldet i aktivitetstilbudet på SFO. Leken kan også brukes som metode i strukturerte aktiviteter. Gjennom variert fysisk aktivitet inne og ute skal SFO bidra til at barna får økt motorisk utvikling og kroppsbeherskelse. Videre vil fokus på fysisk aktivitet hjelpe barna i å utvikle en positiv selvoppfatning, forståelse og respekt for egen kropp. På SFO Setskog legger vi mye vekt på frilek og samhold. Vi har mange muligheter til fysisk aktivitet i naturen og bruker skogen mye. Vi har tilgang til fotballbane og gymsal. Om vinteren har vi mange muligheter med ski og skøyter.

4 Kulturaktiviteter: SFO skal gi alle barn muligheter til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom uttrykksformer som sang, dans, drama og ulike formingsaktiviteter vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering og skapende virksomhet. Gjennom kunst og kulturaktiviteter vokser skaperevnen og kreativiteten. Uttrykksformene er mange. Uttrykksmulighetene økes gjennom de voksnes formidling av kunnskap om redskap og teknikker. Det foregår aktiv kulturformidling gjennom barns egen kultur. Barnekulturen synliggjøres i deres ulike lekaktiviteter, deres vitser og rim, sang og dans, skriblerier og ulike prosjekter. Vår felles kulturarv gir identitet og fellesskapsfølelse. SFO`s aktivitetstilbud følger årstidene og ivaretar tradisjoner ved høytidene. På Setskog SFO er det musikk, utkledningsklær, klipp og lim, maling og enkle ting tilgjengelig som elevene kan bruke kreativiteten sin på. Vi har tilgang til data og kan benytte det når vi skal finne fakta. Vi har godt samarbeid med foreldre, besteforeldre og andre som ønsker å holde Setskogs historier vedlike. Mat og helse: God ernæring har positive effekter på helse, konsentrasjon og læringsutbytte. SFO skal legge til rette for at barn lærer om god ernæring og får varierte (og kanskje noen nye) smaksopplevelser. Måltidet er også en viktig arena for læring av sosiale ferdigheter, som bordskikk og gode måltidsvaner. Matlaging som aktivitet kan bidra til utvikling av de grunnleggende ferdighetene og økt språklig kompetanse. Norske helsemyndigheter gir anbefalinger og gode råd om sunt kosthold, ansatte på SFO forplikter å jobbe i tråd med dette. Aurskog-Høland kommune har som målsetting å servere 15 % økologisk mat, noen som også er nasjonalmålsetting innen Vi på Setskog SFO ønsker å bruke god tid på måltider. Dette er for at alle elevene skal kunne kjenne på roen ved matbordet, spise seg passe mette og vente på hverandre til alle er ferdige. Elevene hos oss er ofte med på matlaging. Vi benytter oss mye av det vi kan høste i naturen. Vi ønsker å lære elevene våre om godt kosthold, ha variert mat med fisk en dag i uka.

5 Natur, teknikk og miljø: Lek og aktivitet i naturen skal gi barna mulighet til å reflektere, bruke sansene, gjenkjenne og kunne beskrive naturen og noen av dens kjennetegn. De ansatte på SFO skal ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og interesser, og legge til rette slik at de blir kjent med ulike planter, dyr, årstider, landskap og værforhold. Videre skal de ansatte jobbe for at barna opplever glede og undring over naturens mangfold, samt implementere fysikk og teknikk i hverdagsaktiviteter og lek. I Aurskog-Høland kommune har vi store muligheter til friluftsliv og lek ute. Vi tar naturen i bruk gjennom hele året - den er en kilde til god trivsel og helse. Setskog oppvekstsenter er miljøfyrtårn. Voksne og elever har felles ansvar på søppel sortering og tar vare på natur og miljø. Vi har alltid tilgang til bøker om naturen, dyr og fugler. Vi ønsker å være mye ute, lytte og bli kjent med naturens lyder. Trygghet, glede og respekt: Alle barn på SFO skal føle trygghet gjennom tydelige voksne i et strukturert miljø. Dette innebærer at personalet har en klar kommunikasjon seg i mellom og at alle er enige om felles regler. Alle barn skal være sikre på at de blir sett, hørt og får dekket sine elementære behov. Dette innebærer at personalet må bruke tid på å bli kjent med hvert enkelt barn og legge til rette for gode relasjoner. Alle barn på SFO skal oppleve glede gjennom lek, tilpasset opplæring, mestring og vurdering. Dette innebærer at det er positive voksne som jobber på SFO. Det er personalets ansvar å skape de positive situasjonene! Aktivitetstilbudet skal tilpasses alder, funksjonsnivå og mestringsnivå. For at barn skal oppleve glede gjennom aktiviteter må disse tilrettelegges slik at de kan mestres. Det er også viktig at barna får være med å bestemme over egen fritid vi legger derfor stor vekt på barns medbestemmelse!

6 Alle barn på SFO skal oppleve respekt gjennom å være inkludert og akseptert i hverdagen. Dette innebærer at vi sammen skal jobbe for at alle viser toleranse ovenfor hverandre uansett hvem vi er, eller hvor vi kommer fra! Barn skal lære å ha respekt for hverandres egenart, og forhåpentligvis også se på det som positivt. For å få til dette må vi bli kjent med hverandre den beste måten å gjøre det på er gjennom lek, aktivitet og samtale. Personalet bidrar gjennom å tilrettelegge for allsidig og variert lek/aktivitet, der alle kan delta ut fra sine forutsetninger og på den måten bli inkludert. På Setskog gjør vi som regel aktiviteter sammen som en gruppe. Vi samarbeider mye på tvers av alder og ønsker at alle skal vise respekt og empati. Vi har mye fokus på at elevene skal forholde seg til regler, rutiner og tilpasse seg hverandre.

7 AKTIVITETSPLAN SFO SETSKOG TID TEMA LÆRINGSMÅL ARBEIDSMÅTE ANNET INNHOLD EVALUERING AUG. Lek og lær på SFO *1.klasse inn på SFO SEP. Mat og helse *Bli kjent med hverandre *Forholde seg til regler og rutiner. *Markens grøde. *Godt kosthold. OKT. Høsten *Dyr og fugler. *Mørket og refleks. NOV. Quiz og data *Logisk tenking. *Bli kjent med data. DES. Jul *Ha det koselig sammen. *Finne roen i en ellers masete hverdag. JAN. Motorikk *Grovmotorikk og kondisjon. *Finmotorikk. *Lek og samarbeid i grupper. *Mot mobbing. *Matlaging med elevene. *Sopptur. *Plukke bær og lage egen yoghurt. *Lage/tegne dyr og fugler. *Gå i skogen og lytte til naturen. *fuglebrett. *Voksne lager quiz. *Elevene lager quiz til hverandre. *datarommet på skolen. *Juleverksted. *Bake julekaker. *Julestemning. *Ski, skøyter og akebakke. *Plukke kongler og annet til dekorasjoner. *Vaffeldag på Joker. *Høstferie på skolen. *Eple og refleksdagen. *Elgjakt. *Halloween. *Bruker Undersøkelse. *Ha med uke. *Pakke Kalender. *Synge julesanger på Joker. *Nissemarsj. *Alf Prøysen 100 år *Lage is skulpturer. *Julebord. *Elevene må finne seg til rette i ny elevgruppe. *Lytte til hverandre. *Si hyggelige ting til hverandre. *køkultur. *Lære om ernæring. *Lære om refleks og sikkerhet. *Lære å tenke sammen med andre.(tenke høyt) *Låne bort egne ting. *Lære å synge sammen. (lytte) *Gjøre koselige innesysler sammen. *Balanse og koordinasjon. *Viser elevene respekt og empati? *Har alle noen å leke med? *Viser noen mistrivsel? *Forholder elevene seg til rutiner og regler? *Kan alle forskjellen på sunt og /eller dårlig kosthold? *Kan alle klippe og lime? *Kan alle litt om sikkerhet? *Tør alle snakke høyt i gruppe. *Har alle fokus og tålmodighet? *Greier alle å låne bort? *Godtar alle å vente på tur. *Kan alle samarbeide i hel gruppe utenfor SFO området. *Har alle normal kondisjon, motorikk og styrke?

8 TID TEMA LÆRINGSMÅL ARBEIDSMÅTE ANNET INNHOLD EVALUERING FEB. Kroppen vår MAR. Musikk og dans *Motorikk. *Turn. *Samspill *Lære rytmer. *Sangleker. APR. Årstider *Kunne navn på mnd. Og årstider. *Når har jeg bursdag? MAI. Miljø fyrtårn *Natur og miljø. *Frigjørings Dagen. JUN. Kultur *Lære om stedet vi bor på, før og nå. *Livet i Setten. *Stafetter og ballspill i gymsal. *Spille instrumenter. *Høre på forskjellige musikkarter. *Komponere egne danser. *Se hva som skjer i naturen om våren. *Lage kalender. *Gjenbruk. *Plukke søppel. *Snakke om krigen. *Flyktning Ruta. *Besøke Jahre butikken. *Gamle saga i veltasvingen. *Kirkevika. *Vinterferie. *Sløyd (for 4.klasse) *Karneval. *Valentines dag. *Ha med uke. *Elevsamtaler. *Påske. *Velkommen plakater til skolestartere. *Førskole Dager. *17. mai. *Vannkrig. *avslutning 4.klasse. *Sommerferie *Kunne kaste og ta i mot ball. *Fungere på lag. *Alle er like mye verd, selv om vi er forskjellig. *Lære takt og toner. *Spille instrumenter i rytme. *Lære om de fire årstider og hvilken mnd. Som hører til. *Hvorfor sorterer vi søppel. *Lære litt om før og nå. *Gamle og nye historier om Setskog. *Hva skjer på og under vann. *Har alle respekt for egen og andres kropp og helse. *Har alle kropps Kontroll? *Hører elevene forskjell på rytmer? *Har alle eget musikkøre? *Kan alle kalenderen? *Vet alle sin egen bursdag? *Har alle respekt for naturen? *Skjønner alle kildesortering *Har vi lært noe om krigen? *Kan alle tenke seg hvordan det var i gamledager? *Har vi lært noe om livet i vann*

9 INFORMASJON FRA SFO I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE «RAUS» (gavmild; rundhåndet; storsinnet) De fire bokstavene i verdigrunnlaget står for: Respekt - Alle har rett til å bli sett, hørt og tatt på alvor! Ansvar - Vi tar ansvar og er til å stole på! Utvikling Vi ser muligheter og gjør noe med dem! Service Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig! RAUS er forpliktende for kommunen/alle ansatte i forhold til: Taushetsplikt: Personalet har taushetsplikt etter Forvaltningsloven 13. Taushetsplikten er en lovbestemt nødvendighet innen alt arbeid i skolen. «Løft»: LØFT står forløsningsfokusert tilnærming som har fokus på ressurser og løsninger. I Aurskog- Høland kommune skal alle skolefritidsordningene arbeide etter denne metoden. LØFT kjennetegnes som metode av at den ikke fokuserer på problemer, men på å finne løsninger og positive veier for utvikling. Modellen bygger på tre læresetninger: Det som fungerer skal ikke rettes på Hvis noe virker, gjør mer av det Det som ikke virker, gjør det på en annen måte Det du gir mest oppmerksomhet, får du mest av!

10 Åpningstid: SFO er åpent fra kl til kl mandag fredag (Setskog til 08.10), samt fra skoleslutt til kl mandag til fredag. I skolens ferier holder SFO åpent hele dager, dvs. fra kl Det kan forekomme at SFO-tilbudet gis på annen skole eller i barnehage i kommunen. SFO holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, samt 4 uker i juli. I tillegg holder vi stengt følgende 5 dager i forbindelse med planlegging: og 15.08, 07.11, og Sommeren 2015 er SFO stengt f.o.m. mandag t.o.m. fredag Betalingssatser pr. måned skoleåret 2014/2015: Betalingen skjer forskuddsvis hver måned til kommunens økonomiavdeling. Betalingen foretas for det tidsrom plassen er tildelt. Manglende betaling fører etter 2 purringer til oppsigelse av plassen. Det betales for hele måneder. Betalingen må være àjour til 1. august hvert år, dersom dette ikke er tilfellet mistes retten til å påbegynne nytt år i SFO. Ett måltid pr. dag er inkludert i foreldrebetalingen. Betalingssatsene vedtas av kommunestyret. Satser Kostpenger 5 dager/uke Kr Kr dager/uke Kr Kr dager/uke Kr Kr 105 Halv plass Kr Kr dager/uke Kr 990 Kr dag/uke Kr 500 Kr % søskenmoderasjon for 1. søsken 50% søskenmoderasjon for 2. søsken eller flere I tillegg kommer faktureringsgebyr Påmelding, endring eller oppsigelse av SFO-plass: Påmelding til SFO kan gjøres gjennom hele skoleåret, dette gjøres elektronisk via kommunens hjemmeside. Påmelding til SFO for nye 1. klassinger har frist 1. mai. Dersom plassen skal reduseres er det 1 måneds varslingsplikt. Varslingen gjelder da fra den 1. i påfølgende måned.

11 Dersom plassen skal økes avtales dette med fagansvarlig og endringen vil normalt kunne tre i kraft etter 1 uke. Det er 1 måneds oppsigelse. Oppsigelsen løper fra den 1. påfølgende måned. Endringer eller oppsigelser skal gjøres skriftlig og leveres til fagansvarlig. Egne skjemaer for endring og oppsigelse skal benyttes. Disse kan lastes ned fra kommunens hjemmeside, eller fås i papirutgave av personalet på SFO. Barn med varierende SFO-dager: De barna som har plass på ulike dager fra uke til uke (turnus), må levere en skriftlig oversikt til SFO over hvilke dager de skal være på SFO i god tid. INFORMASJON FRA SETSKOG SFO Måltider: Vi spiser medbrakt frokost kl De som kommer senere, må ha spist frokost hjemme. Drikke får de på SFO (melk/vann). Elevene går over til skolen Etter skoletid serveres det et måltid. I skolens ferier, hvor SFO er åpent fra , serverer SFO et måltid. Barna må ha med seg matpakke som spises ca. kl SFO serverer et måltid ca. kl Oppmøte: SFO har ikke ansvaret for barna før det har meldt sin ankomst inne på SFO om morgenen. Henting/hjemsending: Barnet må ikke hentes fra SFO uten at en ansatt gjøres oppmerksom på dette. Barnet skal krysses ut på egne lister. Vi kan, etter avtale med foresatte, sende hjem barn til et avtalt klokkeslett. For deres barns sikkerhet ønsker vi faste, og helst skriftlige, avtaler hvis barnet skal gå hjem selv. Dersom avtalen skal endres ønsker vi skriftlig beskjed. Sykdom/fravær: Dersom barnet skal være borte fra SFO grunnet sykdom, eller andre årsaker, skal alltid SFO ha beskjed. Dere kan sende oss melding eller ringe på mobilen Vår erfaring er at kontaktlærere er veldig flinke til å videreformidle beskjeder til oss. Vi kan dessverre ikke godta muntlige beskjeder fra barna.

12 Aktiviteter: På Setskog SFO er vi opptatt av at det er fritid for barna når de er hos oss. Det er stor grad av medbestemmelse og vi tilstreber hele tiden å tilby varierte aktiviteter slik at hele barnegruppa opplever SFO-hverdagen som meningsfylt, utfordrerne og morsom. Det vil i år bli leksehjelp på onsdager for de som ønsker det. Aktiviteter skjer ut i fra kvalitetsplan. Kvalitetsplan for Aurskog-Høland kommune finnes på hjemmesiden til kommunen. Bursdager feirer vi enkelt, ved å synge bursdag sanger og spise is. Holdninger: Det er liten plass hos oss på Setskog. Elevene må lære seg tålmodighet og køkultur. Målet vårt er at hver enkelt elev skal passe sine egne saker og ta ansvar for egne handlinger. Gjøre avtaler om å være med hverandre hjem, må skje sammen med foresatte utenom skole og SFO tiden Uteområdet: Vi benytter hele skolegården og har grenser på hvor vi kan oppholde oss. Om vi går forbi den usynlige grensen skal det alltid være med en voksen. Vi legger stor vekt på frilek og samhold, og at elevene tar lærdom i praktiske ting. Skiftetøy/utstyr: Alle barn får ved skolestart sin egen garderobeplass med navn. Her kan de oppbevare skiftetøy og yttertøy. Det er viktig at alle har et skift liggende til enhver tid, samt yttertøy som passer for årstid og værforhold. Det er viktig å merke seg at vi er ute hver dag på SFO, samt at barna også er ute i skoletiden. Skitne og våte klær må imidlertid tas med hjem for vask og/eller tørk. Alt av klær og utstyr må merkes. Barnet har selv ansvar for skolesekk, klær og utstyr. Alle bør ha innesko. Gjenglemt tøy ligger i egne bokser. Med jevne mellomrom oppfordrer vi dere om å ta en ekstra titt i disse boksene. Det som eventuelt ligger der etter en slik oppfordring gis til veldedighet. Private leker/utstyr: Barna kan ta med egne leker på SFO, men da på eget ansvar! Barna bør da også være forberedt på å låne bort lekene. Lekene bør merkes. Vi har en felles ha med uke vår og høst. Bruk av mobiltelefon er ikke lov. Det er imidlertid greit at barn som har avtale om å gå hjem alene har mobiltelefon telefonen skal da oppbevares av personalet (ikke i barnets sekk eller på hylla) og returneres til barnet når det forlater SFO.

13 Medisinering: Dersom barnet ditt har behov for medisinering i den tiden det er hos oss, skal det lages skriftlig avtale med SFO om hvordan dette skal gjøres, når det skal gjøres og hvilket ansvar SFO har for medisineringen. SFO benytter egne skjemaer for dette. Dersom barnet ditt har allergi vil vi gjerne ha beskjed om dette slik at vi kan forhindre reaksjoner. Barnesamtaler og brukerundersøkelser: I løpet av året vil en av de voksne gjennomføre en samtale med barnet ditt om hvordan han/hun har det på SFO. Hensikten med barnesamtalene er å undersøke barnets trivsel, forebygge mobbing og å øke barnets innflytelse på sin SFO-hverdag. I løpet av skoleåret 2014/2015 skal det gjennomføres en brukerundersøkelse blant foresatte. Brukerundersøkelsen er et verktøy i utviklingsarbeidet av SFO-tilbudet. Barnesamtalen og brukerundersøkelsen vil bli brukt for å evaluere vårt arbeid. Vi arbeider kontinuerlig for å bli enda litt bedre og å heve kvaliteten på tilbudet ytterligere ett hakk! Foreldremøter og foreldresamtaler: Foreldremøter og foreldresamtaler gjennomføres kun ved behov, enten meldt fra foresatte eller fra SFO. Vi ønsker god kommunikasjon blant elever og foresatte. Kom til oss og si i fra om det er noe dere ønsker å snakke om. Er det vanskelig, kan dere kontakte FAU. Registreringsskjema: I forbindelse med oppstart skal dere fylle ut et registreringsskjema med opplysninger som er viktige for oss å vite. Det er blant annet deres telefonnummer, eventuelt e-post adresser og opplysninger om hvem som kan hente barnet. Dette er opplysninger som kan endres det er derfor viktig at dere sørger for at vi til enhver tid har korrekte (oppdaterte) opplysninger.

14 SAMARBEID For å sikre et helhetlig og godt SFO-tilbud, er det en forutsetning med et velfungerende samarbeid mellom SFO og skole, ulike eksterne virksomheter og ikke minst foresatte. Internt: Ansatte ved SFO har jevnlige planleggingsmøter. Ansatte i SFO får veiledning av lærere/inspektør ved behov, og kan delta på møter i skolen ved behov. Ansatte i SFO deltar i ansvarsgruppemøter for barn med særskilte behov. Personalet i SFO og skolens øvrige personale har deler av planleggingsdager felles. Fagansvarlig ved SFO har faste møter med skolens rektor, samt samarbeid med inspektør og kontaktlærerne. Eksternt: Fagansvarlig ved SFO deltar i nettverk med fagansvarlig ved andre SFOèr i kommunen, nettverket møtes jevnlig. Fagansvarlig ved SFO samarbeider med eksempelvis barnehager, barnevern, PPT, BUP og helsesøster dersom det er nødvendig. SFO samarbeider med kulturskolen i Aurskog-Høland kommune, for gjennomføring av deres aktiviteter i SFO-tiden. Vi ønsker stadig mer samarbeid med lokale idrettslag og/eller frivillige organisasjoner. Dette gjør at vi kan tilby et mer komplett aktivitetstilbud til barna på SFO, samt at vi kan avlaste familier i en ellers travel hverdag. Samarbeid mellom barnehage og skole/sfo: For å sikre at overgangen fra barnehage til skole og SFO blir best mulig, har Aurskog-Høland kommune utarbeidet «Tiltaksplan for tverrfaglig samarbeid ved overgang Barnehage Skole/SFO». Planen legger til grunn en detaljert oversikt over hva som skal gjøres, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Foresatte mottar planen i god tid før deres barn begynner på skolen. I tillegg til overnevnte plan har Aurskog-Høland kommune et samarbeidsprosjekt som heter «Matte på tvers». Prosjektet har i hovedsak resultert i et idéhefte med matte-aktiviteter som skal være med på å styrke barns interesse og forståelse av matematikk. Idéheftet inneholder leker/aktiviteter med tall og matematiske begreper, og skal styrke barnas tallforståelse og motivasjon for faget. På Setskog er skolestartere fast med 1. og 2. klasse på uteskole en dag i uken. De er også en del på besøk på SFO.

15 Samarbeid med foresatte: Aurskog-Høland modellen ble politisk vedtatt våren 2009, og den beskriver hvordan ansatte i kommunen skal møte «barn vi lurer på». Modellen bygger på en forståelse av at foresatte er de viktigste menneskene i et barns liv, og at løsningene for at et barn skal få det bedre lig ger i nettopp i et godt samarbeid med hjemmet og nærmiljøet. Målet med å innføre modellen er i hovedsak å bidra til at barn får en trygg og god oppvekst, samt at barn og deres foresatte opplever positive møter med kommunen. De ansatte i kommunens SFO forpliktes gjennom denne modellen til raskt å ta initiativ i forhold til «barn vi lurer på», foresatte skal informeres og trekkes inn i prosessen umiddelbart. Gjennom samarbeid med foresatte utarbeides relevante tiltaksplaner og avtaler om oppfølging av barnet. I tilfeller hvor barn over tid ikke har fått det bedre vil det være aktuelt å trekke inn eksempelvis barnevernstjenesten, PPT, BUP og/eller helsestasjonen. På SFO arbeider vi hele tiden for å gi et optimalt tilbud, et viktig ledd i å nå denne målsetningen er et godt foreldresamarbeid. Vi mener at et slikt samarbeid bærer preg av åpen og god kommunikasjon, ansvar og tillitt. Vi ønsker oss tilbakemeldinger på den jobben vi gjør og det tilbudet vi gir! I hverdagen er det ønskelig at det overnevnte viser seg på følgende måte i praksis: Ansatte på SFO har daglig kontakt med de foresatte som leverer/henter barnet sitt. Ansatte på SFO gir alltid beskjed til foresatte dersom det har skjedd noe avvikende med barnet. Slike beskjeder gis som regel pr. telefon, eller at det bes om en samtale i forbindelse med henting/levering. Foresatte er velkommen til å be om en avtale med fagansvarlig for en nærmere samtale om barnets sosiale fungering på SFO, trivsel eller vedrørende barnets helsesituasjon. Fagansvarlig ved SFO deltar på informasjonsdager/besøksdager for nye 1. klassinger i forkant av skolestart. Det er viktig at foresatte formidler informasjon som er av betydning om barna, og gir tilbakemelding innen frister.

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer