Espira stongafjellet Årsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira stongafjellet Årsplan 2013-14"

Transkript

1 Espira stongafjellet Årsplan S T O N G A F J E L L E T

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk verktøy...5 Sunt kosthold...6 Bursdagsfeiring...7 Grupper...7 Planer...7 Espira Vigilo Pro...8 Barns medvirkning...8 Foreldresamarbeid...8 Informasjon om planleggingsdager...8 Et kompetent personale...8 Tema og viktige datoer...10 DEL 2 Generell del Espira...12 Del 1 FAKTA Åpningstid Åpent 12 måneder i året Oppholdstid % Stort uteområde m/ kupert terreng og utfordrende lekeapparater Leirplass 20 min. gange fra barnehagen Lavvo Grillhytte m/gruve Kjøkkenhage m/kompost Språkrom m/datamaskiner Snekkerbod Aldersinndelte grupper 1 dag/uke for de tre eldste aldersgruppene. Fullkost-barnehage med fokus på sunt kosthold To biler med plass til 7 personer Øvingsbarnehage for norsk lærerakademi sine førskolelærerstudenter Stort fellesrom med ulike instrumenter INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. BARNEHAGEN VÅR Espira Stongafjellet åpnet i oktober Barnehagen ligger på Stongafjellet i Askøy kommune. Barnehagen har 6 avdelinger med plass til ca 120 barn i alderen 0-6 år. Avdelingene våre heter Lerkebarna, Bjørkebarna, Seljebarna, Lønnebarna, Furubarna og Eikebarna. Espira Stongafjellet er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver over 70 barnehager med rundt 7000 barn og ca ansatte. Les mer på 2 3

3 PERSONALET Styrer: Thomas Tande Ass. styrer (tors. og fred.): Anita Bernes Seljebarna- tlf Anita Bernes Ped.leder Benedicte Aasebø Førskolelærer Nicole Bøe Lerkebarna- tlf Iselin Dale Ped. leder Astrid Synnøve Lillebø Førskolelærer Kjersti Bekken Carla Pereira Johannessen Bjørkebarna - tlf Hanne Borlaug Nesse Ped.leder Therese H. Johannessen Førskolelærer Veronika Hartvigsen Fagarbeider Kristin Juvik Fagarbeider Lønnebarna tlf Hege Landsvik Ped. leder Mildrid Austestad Førskolelærer Linn Bernes Sølvi Sævik Eikebarna- tlf Tove Bystøl Svetlana Kotchinna Elene Engevik Ragnhild Ohma Ped. leder Førskolelærer Fagarbeider Furubarna - tlf Julie Villanger Ped. leder Anne Cathrine Drøsdal Førskolelærer Torild Andreassen Karina Soltvedt Fagarbeider AVDELINGENE Espira har fokus på kvalitet i barnehagene, derfor har hver avdeling to pedagoger som samarbeider tett, for å skape et godt pedagogisk tilbud der alle barna blir sett individuelt og i gruppesammenheng. Barnehageåret 2013/2014 gjør vi en omstrukturering i barnehagen. Vi har tidligere hatt 6 blandede avdelinger med barn fra 0-6 år. Fra høsten 2013 gjør vi om til to småbarnsavdelinger (0-3 år) og fire avdelinger for store barn (3-6 år) Lerkebarna og Bjørkebarna vil da fungere som småbarnsavdelinger. I Espira Stongafjellet barnehage har vi tre ulike satsningsområder. Friluftsliv og miljø, språk og sunt kosthold. FRILUFTSLIV OG MILJØ Espira Stongafjellet er en barnehage med fokus på friluftsliv. Vi ønsker at barna skal få oppleve det mangfoldet av opplevelser naturen byr på uansett vær. Barna skal få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen samt oppleve glede ved å ferdes i naturen. Barnehagen har sammen med barna utformet en leirplass ca 20 minutter fra barnehagen. Terrenget opp til leirplassen er utfordrende, og er utmerket for å utvikle god motorikk. På leirplassen har vi slengdisse, taubane, disse, balansestokk, telt med ovn i, ballansetau og spiseplass med grue. Her lager vi varmmat sammen med barna. Vi har nå oppgradert leirplassen vår på haugen ovenfor barnehagen. Her har vi fått et hus med bord og benker i. Denne leirplassen er lett fremkommelig for selv de minste barna. Espira Stongafjellet barnehage ble høsten 2012 miljøsertifiserte. Det vil si at vi fokuserer på både arbeidsmiljø og ytre miljø (avfall, transport, energi, osv. ) Som miljøsertifiserte har vi mottatt et nasjonalt, offisielt sertifikat. Miljøsertifisering betyr at den enkelte virksomhet ved sine innkjøp, ressursbruk og avfallsreduksjon /gjenvinning tar et skritt i bærekraftig utvikling. Hovedmålet vårt for arbeidet er at barnet utvikler kunnskaper, holdninger og ferdigheter knyttet til miljøvern. I tillegg har vi etablert en utviklingsgruppe innen miljø på huset, som er ansvarlige for miljøsatsingen. Den miljøansvarlige på gruppen skal delta på kurs knyttet til miljøarbeid i barnehagen og videreformidle dette til alle ansatte. BILER Barnehagen disponerer to biler slik at vi lettere kan komme oss ut på utflukter, arrangementer og ta spontane turer med barna SPRÅKSTIMULERING OG PEDAGOGISKE VERKTØY Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for språkutvikling. Samspill gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av måten barna nærmer seg andre mennesker på. I barnehagen skal barna få varierte og positive erfaringer med språket som et kommunikasjonsmiddel, som et redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og følelser. Barna lærer gjennom lek, hverdagssituasjoner og voksenstyrte aktiviteter. Vi i Espira Stongafjellet er opptatt av tidlig og god språkstimulering. Barna skal gjennom god tilrettelegging av variert, allsidig lek og felles aktiviteter utvikle god språklig og sosial kompetanse. Vi jobber med språket ved at vi voksne er tydelige ovenfor barna, vi lytter til de og hjelper med å sette ord på objekter, opplevelser og følelser. Vi skal virke som et støttende stillas for barna, hvor vi skal være der for dem og hjelpe dem på veien. I barnehagen vår jobber vi aktivt med begrepsutvikling, lyttetrening, uttale og kommunikasjon. Til dette jobber vi aktivt med snakkepakken (http://www.snakkepakken.no) og mattemeisen (http://www.didaktiv.no/undersider/ mattemeisen) Noen barn kan ha et forsinket språk eller ha uttalevansker, barnehagen vår har derfor utformet et språkrom som er utstyrt med bøker, spill og to datamaskiner. Rommet er ment for mindre grupper, der barna gjennom enkle tilpassete aktiviteter og voksenstøtte skal utvikle sin språklige kompetanse. I våre daglige aktiviteter legger vi opp til musikk og sangstunder, høytlesning, lek med dikt, rim og regler og rollelek. For å kartlegge hvert enkelt barn bruker vi hjelpemidlene Tras og alle med. TRAS : (Tidlig registrering av språkutvikling) er et samarbeidsprosjekt mellom Bredtvet kompetansesenter, Eikelund kompetansesenter, Institutt for spesialpedagogikk, Senter for atferdsforskning og Senter for leseforskning. TRAS blir brukt som et hjelpemiddel i barnehagen for å observere barnets språk og språkutvikling. Fagpersonene som representerer de ulike institusjonene har erfart at barn med forsinket språkutvikling i de aller fleste tilfeller blir bedre med tidlig tilrettelegging. (For mer info.: 4 5

4 ALLE MED : er et observasjonsskjema for kartlegging av sosial atferd hos barn. Alle med skal gjøre det enkelt å fange opp de barna i barnehagen som sliter med sosial mestring, men blir brukt som et hjelpemiddel til å observere alle barna, og et verktøy til forberedelse av foreldresamtaler. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Utsagnene som er utviklet i verktøyet er formulert av førskolelærerne som selv arbeider, og har erfaringsgrunnlaget sitt, i den kulturen barnehagen er. SPRÅKGRUPPER : Etter behov på de ulike avdelingene danner vi i løpet av året små språkgrupper. Her går barn som trenger språklig stimulering i gruppe sammen med en voksen og et par barn som skal fungere som språklig støtte. Barna øver her på de utfordringene de har gjennom lek og moro, som den voksne bevisst planlegger og styrer. STEG FOR STEG : Espira Stongafjellet barnehage ønsker å ha et fokus på sosial kompetanse. Det å forholde seg til andre er kanskje der mest vesentlige barnet lærer i barndommen. Vi har derfor gått til innkjøp av et pedagogisk verktøy som heter Steg for steg. Denne pakken inneholder bl.a flere bilder av barn i ulike dagligdagse situasjoner, som brukes til utgangspunkt til samtale med barna. Barna lærer noe om å sette ord på egne og andres følelser og de blir bevisst på empati for andre. Vi viser også til disse samtalene i hverdagen der barna opplever noe av det samme som barna på bildet opplever. Barna kan da lære å se sin egen situasjon gjennom andre. SUNT KOSTHOLD Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av hverdagen, måltidene betyr samhandling og fellesskap som bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. I Espira Stongafjellet legger vi til rette for at barna tilegner seg gode vaner når det gjelder mat, måltider og hygiene. Vi ønsker at barna skal ha et sunt og variert kosthold. Vi tilbyr smørelunsj der barna selv velger pålegg. Til lunsj serverer vi også grønnsaker, melk og vann. En gang i uken har vi varm lunsj der vi også har fokus på at måltidet skal være sunt og variert. Fra høsten 2013 vil vi bli en fullkost barnehage. Da vil vi servere både frokost, lunsj og fruktmåltid i barnehagen. Om våren tar vi barna med ut i kjøkkenhagen. Der planter vi grønnsaker som vi med jevne mellomrom følger utviklingen på. Grønnsakene blir brukt i matlaging sammen med barna. BURSDAGSFEIRING Det er mange som skal feires, for å minske sukkerinntaket tar ikke barna med kake, men får velge varmmat. Bursdagsbarna blir også selvfølgelig feiret med både krone, kort og bursdagssang. GRUPPER For de to eldste aldersgruppene har vi grupper på tvers av avdelingene en dag hver i uken. Skogtroll er for barna som er født i Dette er en gruppe med fokus på friluftsliv. Disse er på sin grupppedag ute på tur mellom klokken ti og ett. Lunsjen blir inntatt på tur, enten de har matpakken med i sekken, eller at de lager mat i naturen. Vi ønsker at barna skal oppleve glede ved å gå på tur. De skal lære om naturen og ikke minst lære respekt for naturen. Skolespirene er barnehagens førskolegruppe. Disse driver med skoleforberedende arbeid fra klokken 09:45 til 11:00 en formiddag i uken. Vi ønsker å motivere og skape nyskjerrighet for tall og bokstaver gjennom lek og utfordringer. Barna skal også jobbe med brannvern og trafikkregler. På slutten av året har Espira laget tradisjon på en felles idrettsdag for alle Espira-førskolebarn i hele Bergens-området. Førskolegruppen avsluttes med en førskoletur. Dette blir en dag fylt med aktiviteter og avsluttes med overnatting. For 3-åringene har vi i år dannet et barnehagekor på tvers av avdelingene. Disse samles en dag i uken ca 30 min. Målet med dette koret er at de kan få øve på noen nye sanger, som de med tiden kan presentere for resten av barnehagen. Det er stas å høre til en gruppe. En fin forsmak til de året etter blir Skogtroll sammen. PLANER Hver avdeling har sin egen månedsplan. Avdelingen lager plan som bygger på spirene våre, og tilpasser planen i forhold til gruppens sammensetning av barn. Inkludering står sterkt hos oss, det vil si at vi har fokus på at alle planer skal utformes slik at alle uansett alder, forutsetninger og funksjonsnivå skal ha utbytte av dem. Hver avdeling har i tillegg ulike prosjekter som de selv velger å fokusere på. Månedsplanene blir lagt ut på nettsiden vår den første i hver måned og det blir hengt opp et eksemplar på avdelingen. 6 7

5 ESPIRA VIGILO PRO Høsten 2012 tok vi i bruk et nytt datasystem i barnehagen. Dette heter Espira Vigilo Pro, og er et dokumentasjonsverktøy for både foreldre og ansatte. På Vigilo blir barna logget inn når de kommer om morgenen og ut når de går hjem. Det blir også brukt til: Månedsplaner/ukeplaner. Kommunikasjon med foreldre/ansatte via meldinger på Vigilo. Bilder blir lagt ut ca 1 gang i uken. Registrering av bleieskift og soving hos småbarn. Dagen i dag (en kort oppsummering om dagen i barnehagen). BARNS MEDVIRKNING Barn har rett til å uttrykke sine meninger og ta del i det som gjelder seg selv. Barnas synspunkter skal legges vekt på, og påvirke alle sider av livet i barnehagen gjennom aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. I barnehagen prøve vi å ha fokus på dette under for eksempel frilek og samlinger. Barna får være med å velge hva de vil leke med, eller for eksempel velge matrett når de har bursdag. (Barnehagelov 3, Barns rett til medvirking.) Vi planlegger hverdagen vår utfra barnas ønsker og interesser. FORELDRESAMARBEID Foreldre/foresatte kan utøve medvirkning på driften av barnehagen gjennom samarbeidsutvalget (SU) og foreldreutvalget (FAU) i barnehagen. Saker kan meldes til samarbeidsutvalget. Foreldre/foresatte kan si hva de mener om barnehagen vår gjennom vår årlige brukerundersøkelse. Undersøkelsen er anonym og inneholder en rekke ulike spørsmål hvor dere skal gi poeng fra 1-6. Signalene vi får gjennom undersøkelsen forteller oss hva vi er gode på og hvor vi må bli bedre. Hver avdeling tilbyr to foreldresamtaler årlig hvor vi setter av tid til en prat med hver og en av dere foreldre. Den daglige kontakten i garderoben er det viktigste møtepunktet med dere foreldre i løpet av dagen. Her kan dere også ta opp de sakene dere måtte ønske angående barnet deres. FAU/SU møter og INFORMASJON OM PLANLEGGINGSDAGER Barnehagen er pålagt å ha fem planleggingsdager i året. Disse dagene vil barnehagen holde stengt. Planleggingsdagene er som følger; dager i mars/april 2014 (ikke fastsatt) og ET KOMPETENT PERSONALE I Espira Stongafjellet er vi opptatt av at personalet skal utvikle seg i jobben de gjør. Ved hjelp av ulike kurs har personalet muligheter for selvutvikling og kompetanseheving. Vi samarbeider bl.a. tett med Askøy kommune, barnevern, PPT, fysioterapi, skole, helsestasjon, andre barnehager i kommunen og andre Espirabarnehager. Innad i barnehagen legger vi sterk vekt på godt samhold blant personalet. Alle i personalgruppen har mulighet til å uttrykke seg og påvirke hverdagen gjennom avdelingsmøter, planleggingsdager, HMS-møter og personalmøter. Målet er at hele barnehagen skal fremstå som et samlet hus gjennom samarbeid på tvers av avdelingene Utviklingsgrupper Vi voksne i barnehagen ønsker faglig utvikling og bevisstgjøring. Personalgruppen er delt i fire grupper. En dag i måneden settes av til at en gruppe får jobbe med et faglig tema. Dette kan være tema som f.eks sosial kompetanse, friluftsliv, kosthold og miljø. Personalemøter blir brukt til å oppdatere hverandre på hva vi har jobbet med i gruppene. Slik oppnår vi kompetanseheving for alle på alle felt vi jobber med. 8 9

6 Tema og viktige datoer MÅNED TEMA DATO/HENDELSE August Samfunnsspira og vennskap Nytt barnehageår September Samfunnsspira og vennskap Planleggingsdag - barnehagen stengt Foreldremøte Eik og Furu Foreldremøte Bjørk og Lerk Foreldremøte Lønn og Selje Uke 38 Brannvernuke Oktober Språklabben og SOS barneby innsamling Forut aksjon November Skattekista Planleggingsdag - barnehagen stengt Desember Skattekista og jul Lucia - feiring Nissefest Julaften barnehagen stengt juledag barnehagen stengt juledag barnehagen stengt Nyttårsaften barnehagen stengt Januar Miljøspira og kosthold Nyttårsdag - barnehagen stengt Februar Tallbingen og karneval Karneval Mars Språklabben og påske Husk å levere påskeferielappen! April Tumleplassen Barnehagen stenger kl Skjærtorsdag - barnehagen stengt Langfredag - barnehagen stengt påskedag Husk å levere sommerferielappen! Mai Tumleplassen og 17. mai Offentlig høytidsdag - barnehagen stengt Grunnlovsdag - barnehagen stengt Kristi himmelsfartsdag - barnehagen stengt Planleggingsdag - barnehagen stengt Juni Filosofus og under lupen pinsedag Sommerfest Espira-lekene, felles idrettsdag for førskolebarna Førskoletur for de eldste, datoer kommer når det nærmer seg! Juli Filosofus og livet i fjæra I tillegg blir det 2 planleggingsdager i mars/april 2014 (ikke fastsatt) 10 11

7 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Vest Agder, Vestfold og Østfold. ESPIRAS BARNESYN OG FILOSOFI Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vårt barnesyn og vår filosofi er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espira barnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med enormt stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom syv spirer i vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SkolEspira ESPIRA VIGILO PRO Espira Vigilo Pro er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. Systemet skal tas i bruk i alle Espirabarnehagene i løpet av PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol). Dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi/ barnesyn, rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne refleksjonsmøter osv

8 14 15

9 Spirene SPRÅKLABBEN Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. TUMLEPLASSEN Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. SKATTEKISTA Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. SAMFUNNSPIRA Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst

10 MILJØSPIRA Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. FILOSOFUS De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. TALLBINGEN Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv

11 Espira Stongafjellet Stongafjellveien 40,5300 Kleppestø Telefon: Epost:

O P S A H L. Espira Opsahl Årsplan 2013/14

O P S A H L. Espira Opsahl Årsplan 2013/14 O P S A H L Espira Opsahl Årsplan 2013/14 INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Satsningsområder...4 Foreldresamarbeid...5 Skolespira...5 Lek...6 Årshjul...7 DEL 2 Generell del Espira...8

Detaljer

Espira Skåredalen Årsplan 2013-14

Espira Skåredalen Årsplan 2013-14 S K Å R E D A L E N Espira Skåredalen Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering av barnehagen...4 Overgang barnehage - skole...5 Barnesyn og barns medvirkning...5 Utvikling

Detaljer

Espira Grønnestølen Årsplan 2013/14

Espira Grønnestølen Årsplan 2013/14 Espira Grønnestølen Årsplan 2013/14 G R Ø N N E S T Ø L E N INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Del 1 Personalet...4 Planleggingsdager...4 Foreldresamarbeid...4 Espira Vigilo

Detaljer

R A M B J Ø R A. Espira Rambjøra Årsplan 2013-14

R A M B J Ø R A. Espira Rambjøra Årsplan 2013-14 R A M B J Ø R A Espira Rambjøra Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Velkommen til Espira Rambjøra...3 Del 1 Kontaktinfo...4 Faste tradisjoner...4 Kosthold og bevegelse...4 Verdiene våre...4 Barnehagens

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2014-15

Espira Åbol Årsplan 2014-15 Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Omsorg, lek og læring...4 Relasjoner...4 Mangfold...4 Danning...4 Barns medvirkning...4 Prosjektarbeid som metode...4

Detaljer

Espira Trygstad Årsplan 2013-14

Espira Trygstad Årsplan 2013-14 Espira Trygstad Årsplan 2013-14 T R Y G S T A D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Årsplan 2013/14...4 Dagsrytme...4 Lek og læring...4 Barns rett til medvirkning i barnehagen...4

Detaljer

Espira Ulvenvatnet Årsplan 2013/14

Espira Ulvenvatnet Årsplan 2013/14 Espira Ulvenvatnet Årsplan 2013/14 U L V E N V A T N E T INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Om barnehagen...3 Kontaktinfo...4 Fokusområder 2013/14...4 Fagkortene...6 Relasjon...6 Foreldresamarbeid...6 Miljøfyrtårn...6

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Satsningsområde...4 Fullkostbarnehage...4 Bursdagsfeiringer...4

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira Solknatten Årsplan 2013-14

Espira Solknatten Årsplan 2013-14 S O L K N A T T E N Espira Solknatten Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Avdelinger 2013-14...4 Foreldresamarbeid...4 Tema 2013-14...5 Festival 2013...5 Lek, læring, omsorg

Detaljer

Espira Løvestad Årsplan 2013/14

Espira Løvestad Årsplan 2013/14 Espira Løvestad Årsplan 2013/14 L Ø V E S T A D INNHOLD Del 1 DEL 1 Plandager 2013/14...4 HMS-målsetting 2013...4 Danning gjennom lek og læring...5 Barns rett til medvirkning...5 SkolEspira...5 Miljøarbeid...6

Detaljer

Espira Furuholmen Årsplan 2013/14

Espira Furuholmen Årsplan 2013/14 Espira Furuholmen Årsplan 2013/14 F U R U H O L M E N INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Organisering...4 Personalsamarbeid...4 Samarbeid mellom hjem og barnehage...4 Samarbeid med andre

Detaljer

Espira Opsahl Årsplan 2014-15

Espira Opsahl Årsplan 2014-15 Espira Opsahl SOLKNATTEN OPSAHL Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Om barnehagen...4 Personalet...6 Satsningsområder...6 Fagområdene - LekEspira...7 Årshjul...8 Foreldresamarbeid...9 Skolespira...9 Spireportalen...9

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2013-14

Espira Høytorp Fort Årsplan 2013-14 Espira Høytorp Fort Årsplan 2013-14 H Ø Y T O R P F O R T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Overordnet mål...4 Voksenrollen...4 Danning...4 Sosial kompetanse...5 Læring...5

Detaljer

Espira Dragerskogen Årsplan 2013/14

Espira Dragerskogen Årsplan 2013/14 Espira Dragerskogen Årsplan 2013/14 D R A G E R S K O G E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Viktige datoer 2012/13...5 Våre satsingsområder...6 Trygghet...7 Overgang fra

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

STONGAFJELLET. SOLKNATTEN Espira Stongafjellet Årsplan 2014-15

STONGAFJELLET. SOLKNATTEN Espira Stongafjellet Årsplan 2014-15 STONGAFJELLET SOLKNATTEN Espira Stongafjellet Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Friluftsliv og miljø...4 Miljøfyrtårn...4 Språkstimulering og pedagogisk verktøy...5

Detaljer

Espira Stongafjellet. Årsplan 2015-16 STONGAFJELLET SOLKNATTEN

Espira Stongafjellet. Årsplan 2015-16 STONGAFJELLET SOLKNATTEN Espira Stongafjellet STONGAFJELLET SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...4 Personalet...4 Satsingsområder...4 Friluftsliv og miljø...4 Miljøfyrtårn...5 Språkstimulering og

Detaljer

S N U R R E F J E L L E T. Espira Snurrefjellet Årsplan 2013/14

S N U R R E F J E L L E T. Espira Snurrefjellet Årsplan 2013/14 S N U R R E F J E L L E T Espira Snurrefjellet Årsplan 2013/14 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Planleggingsdager...4 Dagsrytmen i barnehagen...4 Mat og måltider i barnehagen...4

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Espira Årølia SOLKNATTEN ÅRØLIA. Årsplan 2014-15

Espira Årølia SOLKNATTEN ÅRØLIA. Årsplan 2014-15 Espira Årølia SOLKNATTEN ÅRØLIA Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontakt...4 Personalet...4 Organisering...4 Nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5

Detaljer

Espira Rå Årsplan 2013/14 R Å

Espira Rå Årsplan 2013/14 R Å Espira Rå Årsplan 2013/14 R Å INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...4 Nærmiljø og samfunn...6 Kropp, bevegelse og helse...7 Språk, kommunikasjon og tekst...7 Skolespira...8 Tradisjoner...9 Foreldresamarbeid...9

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Espira Marthahaugen Årsplan 2013-14

Espira Marthahaugen Årsplan 2013-14 Espira Marthahaugen Årsplan 2013-14 M A R T H A H A U G E N INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Barnehagen vår...4 Personalet...6 Styreren har ordet...6 Barns medvirkning...6 Skolespira...7 Dokumentasjon...7 Årshjul...8

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2015-16

Espira Åbol Årsplan 2015-16 Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL Årsplan 2015-16 Del 1 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Dagsrytmen...4 Barnehagens innhold...4 Samspill i arbeidet vårt...5 Kalender 2015/16...6 DEL 2 Generell del

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2014-15 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2014-15 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Organisering...4 Personalutvikling...4 Plan og evalueringsarbeid...4 Foreldresamarbeid...4 Brukerundersøkelse...6

Detaljer

E V J E. Espira Evje Årsplan 2013/14

E V J E. Espira Evje Årsplan 2013/14 E V J E Espira Evje Årsplan 2013/14 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Om barnehagen...3 Personalet og barnehagens organisering...4 Planarbeidet i Espira Evje...4 Danning...4 Vår praksis...6 Barn under 3 år...7 Barn

Detaljer

SOLKNATTEN GRØNNESTØLEN. Espira Grønnestølen. Årsplan 2014-15

SOLKNATTEN GRØNNESTØLEN. Espira Grønnestølen. Årsplan 2014-15 Espira Grønnestølen GRØNNESTØLEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Planleggingsdager...4 Foreldresamarbeid...4 Spireportalen (Vigilo)...5

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Espira Evje Årsplan 2014-15

Espira Evje Årsplan 2014-15 Espira Evje SOLKNATTEN EVJE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Om oss...3 Presentasjon av barnehagen...4 Vårt pedagogiske arbeid...5 Dokumentasjonsarbeid...5 Vurderingsarbeid...5 Kompetanseutvikling

Detaljer

Espira Ormadalen Årsplan 2013/14

Espira Ormadalen Årsplan 2013/14 Espira Ormadalen Årsplan 2013/14 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt for pedagogiskopplegg

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Espira Vagletjørn. Årsplan 2014-15 VAGLETJØRN SOLKNATTEN

Espira Vagletjørn. Årsplan 2014-15 VAGLETJØRN SOLKNATTEN Espira Vagletjørn VAGLETJØRN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Avdelingene...4 Samarbeid hjem - barnehage...4 Barns medvirkning...5 Sosial kompetanse...5 Danning gjennom omsorg,

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013

HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013 HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013 1. Introduksjon av huset Skogholtet består av 4 avdelinger: 2 småbarnsavdelinger ( Nøtteliten og Voggestua) med 10 barn på hver avdeling i alderen

Detaljer

Espira Århaug Årsplan 2013-14

Espira Århaug Årsplan 2013-14 Espira Århaug Årsplan 2013-14 Å R H A U G INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Årsplan...4 Foreldresamarbeid...5 Omsorg...5 Barns medvirkning...5 Danning...6 SkolEspira...6 Barnehage/skole

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Espira Vagletjørn Årsplan 2013-14

Espira Vagletjørn Årsplan 2013-14 Espira Vagletjørn Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Samarbeid hjem - barnehage...4 Barns rett til medvirkning...5 Sosial kompetanse...5 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

K A R M S U N D. Espira Karmsund Årsplan 2013-14

K A R M S U N D. Espira Karmsund Årsplan 2013-14 K A R M S U N D Espira Karmsund Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens organisering...4 Danning...5 Likestilling...5 Lek og læring...5 Planlegging og

Detaljer

Espira Eventyrskogen Årsplan 2013-14

Espira Eventyrskogen Årsplan 2013-14 E V E N T Y R S K O G E N Espira Eventyrskogen Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon... 4 De voksne i møte med barna...4 Tradisjoner...5 Foreldresamarbeid...6

Detaljer

SNURREFJELLET. SOLKNATTEN Espira Snurrefjellet Årsplan 2014-15

SNURREFJELLET. SOLKNATTEN Espira Snurrefjellet Årsplan 2014-15 SNURREFJELLET SOLKNATTEN Espira Snurrefjellet Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Dagsrytmen i barnehagen...4 Mat og måltider i barnehagen...4 Barnehagens verdigrunnlag...4

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Espira Ulsetskogen Årsplan 2013-14

Espira Ulsetskogen Årsplan 2013-14 U L S E T S K O G E N Espira Ulsetskogen Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Opplysninger om barnehagen...3 Barnehagens pedagogiske innhold...4 Om barns medvirkning som pedagogisk metode...4 Like rammer, forskjellige

Detaljer

Espira Furuholmen. Årsplan 2014-15 FURUHOLMEN SOLKNATTEN

Espira Furuholmen. Årsplan 2014-15 FURUHOLMEN SOLKNATTEN Espira Furuholmen FURUHOLMEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering...4 Personalsamarbeid...4 Samarbeid mellom hjem og barnehage...4 Samarbeid med andre

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Espira Løvestad. Årsplan 2014-15 LØVESTAD SOLKNATTEN

Espira Løvestad. Årsplan 2014-15 LØVESTAD SOLKNATTEN Espira Løvestad SOLKNATTEN LØVESTAD Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...3 Plandager 2014/15...4 Verdigrunnlag...4 HMS-målsetting 2014...4 Danning gjennom lek

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Espira Kuventræ Årsplan 2013/14

Espira Kuventræ Årsplan 2013/14 Espira Kuventræ Årsplan 2013/14 K U V E N T R Æ INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Årsplanen...4 Oppstart i barnehagen...4 Overgang fra små- til storbarnsavdeling...4 Lek,

Detaljer

Espira Veldetun Årsplan 2013-14

Espira Veldetun Årsplan 2013-14 Espira Veldetun Årsplan 2013-14 V E L D E T U N INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Kompetanseheving for personalet...4 Barns medvirkning...4 Ferie...5 Omsorg og danning...5 Samarbeid

Detaljer

Espira Gullhella Årsplan 2013-14 G U L L H E L L A

Espira Gullhella Årsplan 2013-14 G U L L H E L L A Espira Gullhella Årsplan 2013-14 G U L L H E L L A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Del 1 Dokumentasjon...4 Vurdering...4 Satsingsområder...4 Barns medvirkning...4 Likestilling...5 Overgang fra

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Espira Solknatten SOLKNATTEN. Årsplan 2014-15

Espira Solknatten SOLKNATTEN. Årsplan 2014-15 Espira Solknatten SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Avdelinger 2014-15...4 Foreldresamarbeid...4 Tema 2013-14...5 Miljøarbeid i barnehagen...5 Nærmiljø og samfunn...5

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Espira Tau Årsplan 2013/14

Espira Tau Årsplan 2013/14 Espira Tau Årsplan 2013/14 T A U INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Barnehagen vår...4 Kontaktinfo...6 Barnehagens styringsdokument...6 Foreldresamarbeid...6 Visjon...7 Vigilo...7 Vurdering av forrige barnehageår...7

Detaljer

Espira Bjørgene Årsplan 2013-14

Espira Bjørgene Årsplan 2013-14 Espira Bjørgene Årsplan 2013-14 B J Ø R G E N E INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Avdelingene...4 Personalet...4 Språklabben...4 Tumleplassen...5 Danning...5 Omsorg...6 Lek...6 Læring...6 Likestilling...6

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Espira Kniveåsen Årsplan 2013/14

Espira Kniveåsen Årsplan 2013/14 Espira Kniveåsen Årsplan 2013/14 K N I V E Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens organisering...4 Barnegruppen...5 Likestilling...5 Lek og læring...5 Planlegging

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Danning, omsorg, lek og læring...6 Barns rett til medvirkning

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

G J E M B L E. Espira Gjemble Årsplan 2013-14

G J E M B L E. Espira Gjemble Årsplan 2013-14 G J E M B L E Espira Gjemble Årsplan 2013-14 INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Satsingsområder...4 Miljøfyrtårnbarnehage...6 Metoder i pedagogisk opplegg...6 Reveklubb - Skolespira...7 Barns medvirkning...8

Detaljer

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 EVENTYRSKOGEN SOLKNATTEN Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon... 4 De voksne i møte med barna...4 Tradisjoner...5 Foreldresamarbeid...6

Detaljer

Espira Sundbyfoss Årsplan 2013-14

Espira Sundbyfoss Årsplan 2013-14 S U N D B Y F O S S Espira Sundbyfoss Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Satsningsområder 2013/14...4 Sosial kompetanse...4 Merkedager/tradisjoner...6

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Espira Nordmo. Årsplan 2014-15 NORDMO SOLKNATTEN

Espira Nordmo. Årsplan 2014-15 NORDMO SOLKNATTEN Espira Nordmo SOLKNATTEN NORDMO Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Velkommen til Espira Nordmo...4 Plan- og evalueringsarbeid...4 Lek og læring, omsorg og danning...4 Barns

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Espira Vannverksdammen Årsplan 2014-15

Espira Vannverksdammen Årsplan 2014-15 VANNVERKSDAMMEN SOLKNATTEN Espira Vannverksdammen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisasjonskart...4 Satsingsområder...4 Grupper på tvers...5 Fokusområder LekEspira...6 Miljøfyrtårn...7

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009

Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 Halvårsplan for INNSET OG VONHEIM barnehager Avd. LOFTET HØST 2009 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR Innset og Vonheim BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Espira Vedderheia Årsplan 2013-14

Espira Vedderheia Årsplan 2013-14 Espira Vedderheia Årsplan 2013-14 V E D D E R H E I A INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Visjon og verdier...4 Personalet...4 Barnehagens organisering...4 Utegruppa...4 Barnehagens innhold...5

Detaljer

Espira Gåserud. Årsplan 2014-15 GÅSERUD SOLKNATTEN

Espira Gåserud. Årsplan 2014-15 GÅSERUD SOLKNATTEN Espira Gåserud SOLKNATTEN GÅSERUD Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Velkommen til oss i Espira Gåserud barnehage...3 Bemanning...4 Evaluering 2013/14...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...4 Standarder...6

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer