Espira stongafjellet Årsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira stongafjellet Årsplan 2013-14"

Transkript

1 Espira stongafjellet Årsplan S T O N G A F J E L L E T

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk verktøy...5 Sunt kosthold...6 Bursdagsfeiring...7 Grupper...7 Planer...7 Espira Vigilo Pro...8 Barns medvirkning...8 Foreldresamarbeid...8 Informasjon om planleggingsdager...8 Et kompetent personale...8 Tema og viktige datoer...10 DEL 2 Generell del Espira...12 Del 1 FAKTA Åpningstid Åpent 12 måneder i året Oppholdstid % Stort uteområde m/ kupert terreng og utfordrende lekeapparater Leirplass 20 min. gange fra barnehagen Lavvo Grillhytte m/gruve Kjøkkenhage m/kompost Språkrom m/datamaskiner Snekkerbod Aldersinndelte grupper 1 dag/uke for de tre eldste aldersgruppene. Fullkost-barnehage med fokus på sunt kosthold To biler med plass til 7 personer Øvingsbarnehage for norsk lærerakademi sine førskolelærerstudenter Stort fellesrom med ulike instrumenter INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. BARNEHAGEN VÅR Espira Stongafjellet åpnet i oktober Barnehagen ligger på Stongafjellet i Askøy kommune. Barnehagen har 6 avdelinger med plass til ca 120 barn i alderen 0-6 år. Avdelingene våre heter Lerkebarna, Bjørkebarna, Seljebarna, Lønnebarna, Furubarna og Eikebarna. Espira Stongafjellet er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver over 70 barnehager med rundt 7000 barn og ca ansatte. Les mer på 2 3

3 PERSONALET Styrer: Thomas Tande Ass. styrer (tors. og fred.): Anita Bernes Seljebarna- tlf Anita Bernes Ped.leder Benedicte Aasebø Førskolelærer Nicole Bøe Lerkebarna- tlf Iselin Dale Ped. leder Astrid Synnøve Lillebø Førskolelærer Kjersti Bekken Carla Pereira Johannessen Bjørkebarna - tlf Hanne Borlaug Nesse Ped.leder Therese H. Johannessen Førskolelærer Veronika Hartvigsen Fagarbeider Kristin Juvik Fagarbeider Lønnebarna tlf Hege Landsvik Ped. leder Mildrid Austestad Førskolelærer Linn Bernes Sølvi Sævik Eikebarna- tlf Tove Bystøl Svetlana Kotchinna Elene Engevik Ragnhild Ohma Ped. leder Førskolelærer Fagarbeider Furubarna - tlf Julie Villanger Ped. leder Anne Cathrine Drøsdal Førskolelærer Torild Andreassen Karina Soltvedt Fagarbeider AVDELINGENE Espira har fokus på kvalitet i barnehagene, derfor har hver avdeling to pedagoger som samarbeider tett, for å skape et godt pedagogisk tilbud der alle barna blir sett individuelt og i gruppesammenheng. Barnehageåret 2013/2014 gjør vi en omstrukturering i barnehagen. Vi har tidligere hatt 6 blandede avdelinger med barn fra 0-6 år. Fra høsten 2013 gjør vi om til to småbarnsavdelinger (0-3 år) og fire avdelinger for store barn (3-6 år) Lerkebarna og Bjørkebarna vil da fungere som småbarnsavdelinger. I Espira Stongafjellet barnehage har vi tre ulike satsningsområder. Friluftsliv og miljø, språk og sunt kosthold. FRILUFTSLIV OG MILJØ Espira Stongafjellet er en barnehage med fokus på friluftsliv. Vi ønsker at barna skal få oppleve det mangfoldet av opplevelser naturen byr på uansett vær. Barna skal få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen samt oppleve glede ved å ferdes i naturen. Barnehagen har sammen med barna utformet en leirplass ca 20 minutter fra barnehagen. Terrenget opp til leirplassen er utfordrende, og er utmerket for å utvikle god motorikk. På leirplassen har vi slengdisse, taubane, disse, balansestokk, telt med ovn i, ballansetau og spiseplass med grue. Her lager vi varmmat sammen med barna. Vi har nå oppgradert leirplassen vår på haugen ovenfor barnehagen. Her har vi fått et hus med bord og benker i. Denne leirplassen er lett fremkommelig for selv de minste barna. Espira Stongafjellet barnehage ble høsten 2012 miljøsertifiserte. Det vil si at vi fokuserer på både arbeidsmiljø og ytre miljø (avfall, transport, energi, osv. ) Som miljøsertifiserte har vi mottatt et nasjonalt, offisielt sertifikat. Miljøsertifisering betyr at den enkelte virksomhet ved sine innkjøp, ressursbruk og avfallsreduksjon /gjenvinning tar et skritt i bærekraftig utvikling. Hovedmålet vårt for arbeidet er at barnet utvikler kunnskaper, holdninger og ferdigheter knyttet til miljøvern. I tillegg har vi etablert en utviklingsgruppe innen miljø på huset, som er ansvarlige for miljøsatsingen. Den miljøansvarlige på gruppen skal delta på kurs knyttet til miljøarbeid i barnehagen og videreformidle dette til alle ansatte. BILER Barnehagen disponerer to biler slik at vi lettere kan komme oss ut på utflukter, arrangementer og ta spontane turer med barna SPRÅKSTIMULERING OG PEDAGOGISKE VERKTØY Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for språkutvikling. Samspill gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av måten barna nærmer seg andre mennesker på. I barnehagen skal barna få varierte og positive erfaringer med språket som et kommunikasjonsmiddel, som et redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og følelser. Barna lærer gjennom lek, hverdagssituasjoner og voksenstyrte aktiviteter. Vi i Espira Stongafjellet er opptatt av tidlig og god språkstimulering. Barna skal gjennom god tilrettelegging av variert, allsidig lek og felles aktiviteter utvikle god språklig og sosial kompetanse. Vi jobber med språket ved at vi voksne er tydelige ovenfor barna, vi lytter til de og hjelper med å sette ord på objekter, opplevelser og følelser. Vi skal virke som et støttende stillas for barna, hvor vi skal være der for dem og hjelpe dem på veien. I barnehagen vår jobber vi aktivt med begrepsutvikling, lyttetrening, uttale og kommunikasjon. Til dette jobber vi aktivt med snakkepakken (http://www.snakkepakken.no) og mattemeisen (http://www.didaktiv.no/undersider/ mattemeisen) Noen barn kan ha et forsinket språk eller ha uttalevansker, barnehagen vår har derfor utformet et språkrom som er utstyrt med bøker, spill og to datamaskiner. Rommet er ment for mindre grupper, der barna gjennom enkle tilpassete aktiviteter og voksenstøtte skal utvikle sin språklige kompetanse. I våre daglige aktiviteter legger vi opp til musikk og sangstunder, høytlesning, lek med dikt, rim og regler og rollelek. For å kartlegge hvert enkelt barn bruker vi hjelpemidlene Tras og alle med. TRAS : (Tidlig registrering av språkutvikling) er et samarbeidsprosjekt mellom Bredtvet kompetansesenter, Eikelund kompetansesenter, Institutt for spesialpedagogikk, Senter for atferdsforskning og Senter for leseforskning. TRAS blir brukt som et hjelpemiddel i barnehagen for å observere barnets språk og språkutvikling. Fagpersonene som representerer de ulike institusjonene har erfart at barn med forsinket språkutvikling i de aller fleste tilfeller blir bedre med tidlig tilrettelegging. (For mer info.: 4 5

4 ALLE MED : er et observasjonsskjema for kartlegging av sosial atferd hos barn. Alle med skal gjøre det enkelt å fange opp de barna i barnehagen som sliter med sosial mestring, men blir brukt som et hjelpemiddel til å observere alle barna, og et verktøy til forberedelse av foreldresamtaler. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Utsagnene som er utviklet i verktøyet er formulert av førskolelærerne som selv arbeider, og har erfaringsgrunnlaget sitt, i den kulturen barnehagen er. SPRÅKGRUPPER : Etter behov på de ulike avdelingene danner vi i løpet av året små språkgrupper. Her går barn som trenger språklig stimulering i gruppe sammen med en voksen og et par barn som skal fungere som språklig støtte. Barna øver her på de utfordringene de har gjennom lek og moro, som den voksne bevisst planlegger og styrer. STEG FOR STEG : Espira Stongafjellet barnehage ønsker å ha et fokus på sosial kompetanse. Det å forholde seg til andre er kanskje der mest vesentlige barnet lærer i barndommen. Vi har derfor gått til innkjøp av et pedagogisk verktøy som heter Steg for steg. Denne pakken inneholder bl.a flere bilder av barn i ulike dagligdagse situasjoner, som brukes til utgangspunkt til samtale med barna. Barna lærer noe om å sette ord på egne og andres følelser og de blir bevisst på empati for andre. Vi viser også til disse samtalene i hverdagen der barna opplever noe av det samme som barna på bildet opplever. Barna kan da lære å se sin egen situasjon gjennom andre. SUNT KOSTHOLD Måltidene i barnehagen er en vesentlig del av hverdagen, måltidene betyr samhandling og fellesskap som bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. I Espira Stongafjellet legger vi til rette for at barna tilegner seg gode vaner når det gjelder mat, måltider og hygiene. Vi ønsker at barna skal ha et sunt og variert kosthold. Vi tilbyr smørelunsj der barna selv velger pålegg. Til lunsj serverer vi også grønnsaker, melk og vann. En gang i uken har vi varm lunsj der vi også har fokus på at måltidet skal være sunt og variert. Fra høsten 2013 vil vi bli en fullkost barnehage. Da vil vi servere både frokost, lunsj og fruktmåltid i barnehagen. Om våren tar vi barna med ut i kjøkkenhagen. Der planter vi grønnsaker som vi med jevne mellomrom følger utviklingen på. Grønnsakene blir brukt i matlaging sammen med barna. BURSDAGSFEIRING Det er mange som skal feires, for å minske sukkerinntaket tar ikke barna med kake, men får velge varmmat. Bursdagsbarna blir også selvfølgelig feiret med både krone, kort og bursdagssang. GRUPPER For de to eldste aldersgruppene har vi grupper på tvers av avdelingene en dag hver i uken. Skogtroll er for barna som er født i Dette er en gruppe med fokus på friluftsliv. Disse er på sin grupppedag ute på tur mellom klokken ti og ett. Lunsjen blir inntatt på tur, enten de har matpakken med i sekken, eller at de lager mat i naturen. Vi ønsker at barna skal oppleve glede ved å gå på tur. De skal lære om naturen og ikke minst lære respekt for naturen. Skolespirene er barnehagens førskolegruppe. Disse driver med skoleforberedende arbeid fra klokken 09:45 til 11:00 en formiddag i uken. Vi ønsker å motivere og skape nyskjerrighet for tall og bokstaver gjennom lek og utfordringer. Barna skal også jobbe med brannvern og trafikkregler. På slutten av året har Espira laget tradisjon på en felles idrettsdag for alle Espira-førskolebarn i hele Bergens-området. Førskolegruppen avsluttes med en førskoletur. Dette blir en dag fylt med aktiviteter og avsluttes med overnatting. For 3-åringene har vi i år dannet et barnehagekor på tvers av avdelingene. Disse samles en dag i uken ca 30 min. Målet med dette koret er at de kan få øve på noen nye sanger, som de med tiden kan presentere for resten av barnehagen. Det er stas å høre til en gruppe. En fin forsmak til de året etter blir Skogtroll sammen. PLANER Hver avdeling har sin egen månedsplan. Avdelingen lager plan som bygger på spirene våre, og tilpasser planen i forhold til gruppens sammensetning av barn. Inkludering står sterkt hos oss, det vil si at vi har fokus på at alle planer skal utformes slik at alle uansett alder, forutsetninger og funksjonsnivå skal ha utbytte av dem. Hver avdeling har i tillegg ulike prosjekter som de selv velger å fokusere på. Månedsplanene blir lagt ut på nettsiden vår den første i hver måned og det blir hengt opp et eksemplar på avdelingen. 6 7

5 ESPIRA VIGILO PRO Høsten 2012 tok vi i bruk et nytt datasystem i barnehagen. Dette heter Espira Vigilo Pro, og er et dokumentasjonsverktøy for både foreldre og ansatte. På Vigilo blir barna logget inn når de kommer om morgenen og ut når de går hjem. Det blir også brukt til: Månedsplaner/ukeplaner. Kommunikasjon med foreldre/ansatte via meldinger på Vigilo. Bilder blir lagt ut ca 1 gang i uken. Registrering av bleieskift og soving hos småbarn. Dagen i dag (en kort oppsummering om dagen i barnehagen). BARNS MEDVIRKNING Barn har rett til å uttrykke sine meninger og ta del i det som gjelder seg selv. Barnas synspunkter skal legges vekt på, og påvirke alle sider av livet i barnehagen gjennom aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. I barnehagen prøve vi å ha fokus på dette under for eksempel frilek og samlinger. Barna får være med å velge hva de vil leke med, eller for eksempel velge matrett når de har bursdag. (Barnehagelov 3, Barns rett til medvirking.) Vi planlegger hverdagen vår utfra barnas ønsker og interesser. FORELDRESAMARBEID Foreldre/foresatte kan utøve medvirkning på driften av barnehagen gjennom samarbeidsutvalget (SU) og foreldreutvalget (FAU) i barnehagen. Saker kan meldes til samarbeidsutvalget. Foreldre/foresatte kan si hva de mener om barnehagen vår gjennom vår årlige brukerundersøkelse. Undersøkelsen er anonym og inneholder en rekke ulike spørsmål hvor dere skal gi poeng fra 1-6. Signalene vi får gjennom undersøkelsen forteller oss hva vi er gode på og hvor vi må bli bedre. Hver avdeling tilbyr to foreldresamtaler årlig hvor vi setter av tid til en prat med hver og en av dere foreldre. Den daglige kontakten i garderoben er det viktigste møtepunktet med dere foreldre i løpet av dagen. Her kan dere også ta opp de sakene dere måtte ønske angående barnet deres. FAU/SU møter og INFORMASJON OM PLANLEGGINGSDAGER Barnehagen er pålagt å ha fem planleggingsdager i året. Disse dagene vil barnehagen holde stengt. Planleggingsdagene er som følger; dager i mars/april 2014 (ikke fastsatt) og ET KOMPETENT PERSONALE I Espira Stongafjellet er vi opptatt av at personalet skal utvikle seg i jobben de gjør. Ved hjelp av ulike kurs har personalet muligheter for selvutvikling og kompetanseheving. Vi samarbeider bl.a. tett med Askøy kommune, barnevern, PPT, fysioterapi, skole, helsestasjon, andre barnehager i kommunen og andre Espirabarnehager. Innad i barnehagen legger vi sterk vekt på godt samhold blant personalet. Alle i personalgruppen har mulighet til å uttrykke seg og påvirke hverdagen gjennom avdelingsmøter, planleggingsdager, HMS-møter og personalmøter. Målet er at hele barnehagen skal fremstå som et samlet hus gjennom samarbeid på tvers av avdelingene Utviklingsgrupper Vi voksne i barnehagen ønsker faglig utvikling og bevisstgjøring. Personalgruppen er delt i fire grupper. En dag i måneden settes av til at en gruppe får jobbe med et faglig tema. Dette kan være tema som f.eks sosial kompetanse, friluftsliv, kosthold og miljø. Personalemøter blir brukt til å oppdatere hverandre på hva vi har jobbet med i gruppene. Slik oppnår vi kompetanseheving for alle på alle felt vi jobber med. 8 9

6 Tema og viktige datoer MÅNED TEMA DATO/HENDELSE August Samfunnsspira og vennskap Nytt barnehageår September Samfunnsspira og vennskap Planleggingsdag - barnehagen stengt Foreldremøte Eik og Furu Foreldremøte Bjørk og Lerk Foreldremøte Lønn og Selje Uke 38 Brannvernuke Oktober Språklabben og SOS barneby innsamling Forut aksjon November Skattekista Planleggingsdag - barnehagen stengt Desember Skattekista og jul Lucia - feiring Nissefest Julaften barnehagen stengt juledag barnehagen stengt juledag barnehagen stengt Nyttårsaften barnehagen stengt Januar Miljøspira og kosthold Nyttårsdag - barnehagen stengt Februar Tallbingen og karneval Karneval Mars Språklabben og påske Husk å levere påskeferielappen! April Tumleplassen Barnehagen stenger kl Skjærtorsdag - barnehagen stengt Langfredag - barnehagen stengt påskedag Husk å levere sommerferielappen! Mai Tumleplassen og 17. mai Offentlig høytidsdag - barnehagen stengt Grunnlovsdag - barnehagen stengt Kristi himmelsfartsdag - barnehagen stengt Planleggingsdag - barnehagen stengt Juni Filosofus og under lupen pinsedag Sommerfest Espira-lekene, felles idrettsdag for førskolebarna Førskoletur for de eldste, datoer kommer når det nærmer seg! Juli Filosofus og livet i fjæra I tillegg blir det 2 planleggingsdager i mars/april 2014 (ikke fastsatt) 10 11

7 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Vest Agder, Vestfold og Østfold. ESPIRAS BARNESYN OG FILOSOFI Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vårt barnesyn og vår filosofi er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espira barnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med enormt stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom syv spirer i vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SkolEspira ESPIRA VIGILO PRO Espira Vigilo Pro er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. Systemet skal tas i bruk i alle Espirabarnehagene i løpet av PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol). Dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi/ barnesyn, rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne refleksjonsmøter osv

8 14 15

9 Spirene SPRÅKLABBEN Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. TUMLEPLASSEN Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. SKATTEKISTA Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. SAMFUNNSPIRA Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst

10 MILJØSPIRA Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. FILOSOFUS De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. TALLBINGEN Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv

11 Espira Stongafjellet Stongafjellveien 40,5300 Kleppestø Telefon: Epost:

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer