Add a friend. Jentegruppemanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Add a friend. Jentegruppemanual"

Transkript

1 Add a friend Jentegruppemanual

2

3 Mennesket har et driv mot å stadig utvikle seg. Jakob Levi Moreno Innhold Forord Bakgrunn for add a friend - jentegruppe Kort om manualen Målsetting Målgruppe Gruppeledere Om aktivitetene Rom Viktig at lærer/ gruppeleder Dag 1, Det rause, inkluderende, trygge mennesket Dag 2, Rydd plass for følelser Dag 3, Selvtillit eller makt? Dag 4, Det tause språket Dag 5, Baksnakking og konfliktløsing Dag 6, Vi trener på det vi har lært Teori Jentegruppe rusforebyggende? Litteratur Ekstraoppgaver

4 Forord Add a friend jentegruppe er en manual som er utviklet av Namsos kommune og Kompetansesenter rus Midt-Norge. Manualen kan brukes av alle som arbeider med ungdomsskoleelever, og tilbys også som ett av flere kurstilbud i Premis 1. Utviklingen av manualen ble finansiert av Helsedirektoratet. Følgende har deltatt i prosjektgruppen som har hatt ansvaret for å utvikle jentegruppemanualen: - Mette Brustad, lærer, Namsos ungdomsskole. - Marit Brøndbo, forebyggingsrådgiver, Namsos kommune. - Eli-Anne Willard, rådgiver psykisk helsearbeid, Namsos kommune. - Hege Aar, spesialvernepleier, Namsos kommune. - Siri Haugland, rådgiver, Kompetansesenter Rus Midt-Norge. Bakgrunn for Add a friend - jentegruppe Forskning viser økende rusbruk blant jenter. Å styrke jentenes selvtillit, deres trygghet og sosiale kompetanse vil kunne være et godt rusforebyggende tiltak. Å arbeide med å styrke den sosiale kompetansen hos jenter kan virke forebyggende på flere måter. På den ene siden er det beskyttende på et individuelt plan at hver enkelt jente får økt sin sosiale kompetanse og dermed mestring i sosiale relasjoner. På den andre siden kan sosial kompetanse bedre det sosiale miljøet og forebygge utestengelse av enkeltindivider. Når vi gjennom jentegruppearbeidet vektlegger at sterke jenter med selvtillit er inkluderende for andre, kan dette skape en bedre livssituasjon for jenter som er i faresonen for å falle utenfor. Add a friend jentegruppe er en universell metode 2 for alle jentene i en skoleklasse. Manualen er beregnet for jenter på 8. trinn, men kan også benyttes av andre. Se målgruppe for nærmere beskrivelse. Vi viser til teorikapittelet samt anbefalt litteratur bak i manualen. 1Premis er et folkehelseprogram med fokus på rusforebygging. Les mer på 2 Universelle tiltak rettes mot en hel gruppe generelt før problematferd oppstår. Selektive tiltak rettes mot en definert gruppe med en identifiserbar forhøyet risiko for en problemutvikling. Indikative tiltak definseres som tiltak rettet mot individer som allerede har indikasjoner på begynnende problematferd. 4

5 Kort om manualen Manualen inneholder et opplegg over 6 skoletimer for jentegrupper i skolen. Hver time har samme struktur, med en oppvarmingsaktivitet, et rollespill, samtaler til rollespillet, en aktivitet og avslutning. Aktivitetene er berammet til 40 minutter. Selv om dette er en manual, har den rom for skjønn. Dersom det er tid til overs så er det en del kan -øvelser som vedlegg. Ønsker man å bruke lenger tid på temaet, eller at rollespillet tar lang tid, kan den siste aktiviteten utelates. Vedleggene kan også brukes som tema i en vanlig skoletime. Aktivitetene er utprøvd av lærer Mette Brustad gjennom jentegruppearbeid ved Namsos ungdomsskole over flere år. På bakgrunn av erfaringer som er gjort der, er manualen Add a friend jentegruppe utarbeidet. Manualen er utprøvd på de øvrige ungdomsskoler i Namsos og det er gjennomført en evaluering av HiNT avd. Namsos (Berg og Tommelstad, 2009). Målsetting Målet er å styrke jentene gjennom å bygge deres selvtillit og sosiale kompetanse. Målgruppe Innholdet er utviklet med tanke på alle jenter i 8.trinn, men erfaringer viser at det godt kan brukes på 9.trinn. De fleste øvelsene antas også å kunne brukes blant yngre jenter, men her må leder vurdere de enkelte øvelsene opp mot elevenes modenhet og situasjon. Gruppeledere Add a friend Del 1 er utviklet slik at kontaktlærer, sosiallærer, helsesøster eller andre kan gjennomføre opplegget i skoletiden. Det er en fordel om en lærer som kjenner jentene fra før er gruppeleder slik at man lettere kan følge opp temaene i etterkant, men det er ikke avgjørende for å kunne bruke materialet. Om aktivitetene Stort sett alle jenter ønsker å få bedre selvtillit. Jentene skal gjennom samtale, refleksjon, rollespill og lek forstå at det å være raus, inkluderende og løsningsfokusert skaper god selvtillit. Deltakelsen bør være lystbetont. Mange av lekene er plukket nettopp med tanke på å skape morsomme fellesopplevelser. Dette gjelder spesielt oppvarmingsøvelsene, men de har også en annen hensikt; de skal hjelpe elevene forbi det intellektuelle nivået, og inn i det følelsesmessige og spontane. 5

6 Før hvert rollespill trekker lærer skuespillerne til side og diskuterer oppgaven med dem, forsikrer seg om at de har forstått sin rolle, hjelper dem med forslag til replikker osv. For at jentene skal tørre å prøve ut rollene må de føle seg trygge i gruppa. Gruppeleder må derfor prøve å skape trygghet og forutsigbarhet i gruppa. Rom Det er en fordel å gjennomføre timene i et stort rom eller i en gymsal der man kan bevege seg fritt og rope høyt. I samtale skal alle (også lærer) sitte i sirkel, enten på gulvet eller på stoler. Ordet scene er i manualen brukt om en åpen plass midt på gulvet hvor elevene sitter rundt og ser på. Viktig at lærer/ gruppeleder Gir jentegruppa status og verdighet! Gjør hver enkelt jente til en betydningsfull person! Prosjektet har en stabil forankring m.h.t. timeplan og rom! Følger programmet for hver gang. Jentene vil etter hvert se at alle samlingene følger et visst mønster. Dette gir forutsigbarhet og trygghet, og baner vei for spontanitet og trivsel. Tar tak i og tydeliggjør evt. negative kommentarer eller kroppsspråk/mimikk underveis. Er åpen og spørrende, ikke dømmende: jeg lurer litt på hvorfor dere to ler nå/ puster tungt/ stønner.. Hva tenker du når du stønner sånn? Hva tror du, (den som snakket) tenker når du stønner? Gi anerkjennelse når den som stønnet angrer seg/ beklager at hun gjorde det. Dette kan være tidkrevende, og sprenge tidsskjemaet, men hvis man ikke tar tak i det, signaliserer lederen at det er ok å krenke andre med blikk, kroppsspråk osv. Har en positiv og inkluderende holdning til alle jentene. Lærer må vise tillit til den enkelte, og være åpen for det hun sier. Vær i utgangspunktet positiv til de løsningsforslagene jenta kommer med, det finnes mange løsninger på et problem og mange tolkninger på et rollespill. Løfter fram og gir hver enkelt jente tid og rom. Når jentene skal dele tanker, erfaringer og refleksjoner, må ALLE få ordet. Fremhever samtalene som verdifulle. Om du ikke finner løsning på alle spørsmål, har det en egenverdi å ta de opp. Det er egostyrkende for jentene å snakke om slike ting, forutsatt at alle blir hørt og respektert. På et foreldremøte bør temaet tas opp. 6

7 Når konflikten allerede er der: - Ta det gjerne med en gang. La jentene få slippe til med sine tanker. Spør; Hva tenkte/ følte du da du gjorde osv. Utfordre den andre: Hva tenker du nå når NN forklarer hvordan hun hadde det da Kunne du gjort noe annerledes? Beveg deg både på handlings-planet og følelsesplanet. Hensikten med samtalen er at begge parter får uttrykt sine følelser og blir hørt. Gjenta gjerne deler av det de sier: Så du ble lei deg da osv. Da føler de seg hørt. Hvis den ene åpenbart har krenket den andre, pass da på å skjerme/støtte den som har blitt krenket. Hvis ikke, kan samtalen fungere som en ny krenkelse. - NB! Ved åpenbar mobbing må man unngå en slik samtale. Da skal mobberen konfronteres med skolereglene og ta de konsekvensene som følger ved brudd på dem. OBS! Deroll skuespillerne etter hvert rollespill: Børst av jenta rollen, samtidig som du sier høyt: Jeg tar av deg rollen som (rollenavnet). Nå er du (navnet hennes). Dette er en kort, men uhyre viktig prosedyre som må gjøres! Hvis ikke kan rolleinnehaveren føle at rollefigurens personlighet henger igjen på henne, og det er svært ubehagelig! Vedrørende lekse: Lekselapp deles ut etter hver time. Den kan ligge i pennalet hele uka. Det er lagt opp til en kort samtale om leksa alle gangene bortsett fra de to siste, da samtalen kanskje kan bli litt for privat. 7

8 8

9 DAG 1 Det rause, inkluderende, trygge mennesket Hensikt: Å etablere en trygg atmosfære i gruppa. La jentene få kjenne på sammenhengen mellom en raus, inkluderende kultur og psykisk velvære. Vise hvordan raushet uttrykkes i tanker, språk, kroppsspråk og mimikk. Aktiviteter: Levende lotto/memory 10 minutter Gruppearbeid om Europa, m/samtale 15 minutter Kjærlighetssirkel 10 minutter Avslutning 5 minutter Forberedelse: Kopier og klipp opp rollekort. Kopier navnelapp som festes med tape på skuespillerne, og lekselapp/pennallapp som deles ut på slutten av timen. Tape. 9

10 DAG 1 - Det rause, inkluderende, trygge mennesket Levende lotto/memory (ca 10 min.) Hensikt: Å varme opp jentene og skape en positiv og morsom fellesopplevelse. Aktiviteten Denne leken minner litt om billedspillet memory eller lotto. Da skal man som kjent finne de to kortene som er like/ hører sammen. Nå er det jentene som skal være like /høre sammen. En jente sendes ut av rommet, resten blir bedt om å gå sammen i par. Når de har funnet en partner, skal de to bli enige om en bestemt bevegelse og en bestemt lyd (for eksempel stå på en fot og rope kykeliky). Denne bevegelsen og lyden skal jentene gjøre hver gang de blir prikket på skulderen av hun som ble sendt ut. Hun skal altså komme inn og finne ut hvem som er par. Parene setter seg på gulvet etter hvert som de blir identifisert. Parene må ikke stå ved siden av hverandre når hun kommer inn, for da blir det for enkelt for henne å finne ut at de hører sammen! La de stå i en sirkel. Når de er ferdig med første omgang sendes en ny jente ut, og de andre danner nye par. Dette kan skje: Når du har gjort denne leken noen ganger, kan det hende at to ender opp med hverandre igjen. Stokk om på parene, slik at alle får ny partner hver gang! 10

11 DAG 1 - Det rause, inkluderende, trygge mennesket Rollespill: gruppearbeid om europa (ca 10 min.) Hensikt: At jentene skal få en følelsesmessig opplevelse av at den som er raus og inkluderende oppfattes som sterk. Aktiviteten Dette rollespillet handler om fem jenter som har gått sammen i gruppe i klasserommet for å jobbe med et nytt prosjekt. De har fått en prosjektoppgave om Europa. Nå sitter de og diskuterer oppgaveteksten og arbeidsfordeling. Så kommer ei jente (Sunniva) og spør om å få være med i deres gruppe. Hun var syk den dagen klassen ble delt inn i grupper. Når hun spør gruppa om å få være med er tre av jentene avvisende, og viser dette med mimikk, kommentarer og kroppsspråk. Den fjerde jenta (Trine) har et annet syn. La fem jenter trekke rollekort, trekk de til side og forklar dem i korte trekk hva rollespillet går ut på. La de få lese/diskutere rollene et par minutter. Sett fram fire stoler i en sirkel. Resten av jentene er publikum. Dette kan skje: Jentene er usikre og trenger litt briefing: Hva slags kroppsspråk er avvisende? Kan dere vise meg? Hva med mimikk og stemmebruk? Hjelp Trine med å være tydelig, både i kroppsspråk og stemmebruk. Gi ros og oppmuntring. 11

12 DAG 1 - Det rause, inkluderende, trygge mennesket

13 DAG 1 - Det rause, inkluderende, trygge mennesket Kopieringsoriginal Rollekort Kari Oppgave i samfunnsfag: Gruppa skal finne informasjon om tre europeiske land. Dere skal se på bosettingsforhold, levestandard, skolesystem, arbeidsliv, klima og naturforhold. Arbeidet skal legges frem for klassen fredag. Du og tre jenter sitter i klasserommet og diskuterer oppgaven over. Du leser oppgaveteksten høyt for gruppa. Etterpå kan du f.eks. si: Jeg har lyst til å skrive om Sverige, for der har jeg vært. Når Sunniva (som ofte er litt ensom) kommer og spør om å få være med i deres gruppe er du avvisende, og viser dette med mimikk og kroppsspråk. Du kan f.eks. si: Vi avtalte allerede i går at vi skulle være en gruppe. Vi bor nær hverandre og skal jobbe med oppgaven på kveldstid også. Marit Oppgave i samfunnsfag: Gruppa skal finne informasjon om tre europeiske land. Dere skal se på bosettingsforhold, levestandard, skolesystem, arbeidsliv, klima og naturforhold. Arbeidet skal legges frem for klassen fredag. Du og tre jenter sitter i klasserommet og diskuterer oppgaven over. Når Kari har lest oppgaven, kan du f.eks. si: Jeg vil skrive om Tyskland, for der bor onkelen min. Jeg har masse bilder fra Tyskland som vi kan bruke. Når Sunniva (som ofte er litt ensom) kommer og spør om å få være med i deres gruppe er du avvisende, og viser dette med mimikk og kroppsspråk. Du kan f.eks. si: Kan du ikke gå til gruppa til Pål og dem? De er bare tre. Du skjønner, vi har kommet så godt i gang alt. Brita Oppgave i samfunnsfag: Gruppa skal finne informasjon om tre europeiske land. Dere skal se på bosettingsforhold, levestandard, skolesystem, arbeidsliv, klima og naturforhold. Arbeidet skal legges frem for klassen fredag. Du og tre jenter sitter i klasserommet og diskuterer oppgaven over. Når Kari har lest oppgaven, kan du f.eks. si: Jeg har lyst til å skrive om USA i stedet. Det er mye kulere Når Sunniva (som ofte er litt ensom) kommer og spør om å få være med i deres gruppe er du avvisende, og viser dette med mimikk og kroppsspråk. Du kan f.eks. si: Jeg syns ikke det skal være mer enn fire i gruppa. Vi jobber så godt sammen vi fire. 13

14 DAG 1 - Det rause, inkluderende, trygge mennesket

15 DAG 1 - Det rause, inkluderende, trygge mennesket Kopieringsoriginal ROLLEKORT Trine Oppgave i samfunnsfag: Gruppa skal finne informasjon om tre europeiske land. Dere skal finne opplysninger om bosettingsforhold, levestandard, skolesystem, arbeidsliv, klima og naturforhold. Arbeidet skal legges frem for klassen fredag. Du og tre jenter sitter i klasserommet og diskuterer oppgaven over. Når Kari har lest oppgaven, sier alle noe. Du kan f.eks. si: Jeg har lyst til å skrive om et varmt land. Italia eller Spania! Når Sunniva (som ofte er litt ensom) kommer og spør om å få være med i deres gruppe er de andre på gruppa avvisende. Det er ikke du. Du sitter en stund og hører på dem, av og til sier du mot dem, du kan f.eks. si: Men vi har ikke kommet særlig i gang med dette prosjektet da! Men selv om vi bor nær hverandre, kan sikkert Sunniva ta buss/ sykle til oss hvis vi skal jobbe på kveldstid. Men det hadde vært greit å være fem personer, syns jeg da. Men på gruppa til Pål er det bare kaos! (når Marit foreslår at Sunniva skal gå dit) Når Sunniva til slutt sier nei vel, snur seg og går, roper du etter henne: Hei, Sunniva kom hit. Klart du kan være med i gruppa vår. Vi skal finne en løsning på dette! Sunniva Oppgave i samfunnsfag: Gruppa skal finne informasjon om tre europeiske land. Dere skal finne opplysninger om bosettingsforhold, levestandard, skolesystem, arbeidsliv, klima og naturforhold. Arbeidet skal legges frem for klassen fredag. Klassen har fått en prosjektoppgave om Europa. Siden du var syk den dagen klassen ble delt inn i grupper, har du ingen gruppe å gå til. Du er ei litt sjenert jente i tillegg. Med nølende skritt går du mot jentene som sitter på stolene. (Men vent til alle har snakket litt om prosjektoppgaven!) Du sier: Jeg var syk i går da dere ble delt inn i grupper. Kan jeg få være sammen med dere? Etterpå blir du bare stående og høre på det de sier. Du skal ikke kommentere det eller argumentere i mot. Du vil høre at Trine er den eneste som syns du kan være med i gruppa. Når alle har sagt litt, snur du og begynner å gå tilbake. Du stopper når Trine roper deg tilbake. 15

16 DAG 1 - Det rause, inkluderende, trygge mennesket

17 DAG 1 - Det rause, inkluderende, trygge mennesket Kopieringsoriginal Roller KARI MARIT BRITA SUNNIVA TRINE 17

18 DAG 1 - Det rause, inkluderende, trygge mennesket 18

19 DAG 1 - Det rause, inkluderende, trygge mennesket Samtale til rollespill Aktivitet Forslag til spørsmål: Hva skjedde? Gjenfortell på handlingsplanet. Tre av rollefigurene var avvisende til å få Sunniva på gruppa. Bare Trine var positiv. Hvilke egenskaper har Trine? Hvordan påvirkes klassemiljøet av personer som Trine? Hvem av rollefigurene hadde mest selvtillit? Er det ofte slik at den som er inkluderende har god selvtillit? Kreves det mot for å være inkluderende? Hvordan har du det med deg selv når du har innlemmet noen som ofte faller litt utenfor? Tror dere at dere får bedre selvtillit og blir tryggere på dere selv når dere innlemmer en som ofte faller litt utenfor? Er det godt å være tilskuer til at mennesker innlemmer hverandre? Kan alle øve seg på å være inkluderende? Hvordan blir klassemiljøet når alle er inkluderende? Er det noen i klassen vår som trenger å bli inkludert bedre? Spør skuespillerne : Til Trine : Hvordan var det å spille rollen som inkluderende? Til Sunniva : Hvordan var det å ha rollen som Sunniva? Til de tre andre: Hvordan var det å ha rollen som avvisende? Deroll skuespillerne: Børst av eleven rollen, samtidig som du sier høyt: Jeg tar av deg rollen som, nå er du Dette kan skje: En av de som har fått tildelt rollen som avvisende har i virkeligheten stor selvtillit. Forklar at man må skille mellom rollefigur og person. Presiser rollen, bruk rollenavnet: Sunniva/ Marit/ Brita osv. i samtalen etterpå. 19

20 DAG 1 - Det rause, inkluderende, trygge mennesket Kjærlighetssirkel (ca 10 min.) Aktivitet Alle sitter i ring, etter tur gir man den personen som sitter til venstre for seg et kompliment. Den som får komplementet skal si takk. Blikk-kontakt er viktig! Den som har fått kompliment, gir et nytt til den som sitter til venstre, helt til man er kommet helt rundt! Komplementet kan gå på utseende, væremåte eller mer personlige egenskaper. Avslutning (ca 5 min.) Hensikt: Å gi jentene ros for sin innsats, og oppsummere hva vi har funnet ut om sammenhengen mellom et raust, inkluderende miljø og psykisk velvære. Aktivitet Oppsummer, f. eks: I dag har vi lekt memory-leken, der alle turte å eksponere lyder og bevegelser. Mange syns faktisk dette er en vanskelig øvelse. Hvorfor det, tror dere? Dere gjennomførte et rollespill som handlet om det å inkludere andre. Alle erfarte at det var godt å være i den rollen som inkluderer andre. Vi snakket litt om at de som inkluderer andre utstråler god selvtillit. Vi snakket litt om at vi har det godt, når vi er greie og rause med hverandre. Til slutt øvde vi på å gi kompliment til hverandre gjennom kjærlighetssirkelen. Nå skal dere få en lekselapp som dere kan ha i pennalet. Når du gjør denne leksa trener du opp din egen selvtillit og selvrespekt. 20

21 DAG 1 - Det rause, inkluderende, trygge mennesket Kopieringsoriginal Lekselapper Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Si takk for maten hjemme, gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. 21

22 22

23 DAG 2 Rydd plass for følelser Hensikt: Trening i å gjenkjenne og godta egne følelser. Aktiviteter: Ulv, sau, stein 10 minutter Trist, sint, sjalui osv. 15 minutter Bæ bæ lille lam 10 minutter Avslutning 5 minutter Forberedelser/utstyr: Kritt, evt. farget tape, hvis krittet ikke fester seg på gulvet Kopier lekselapp Ulv, sau, stein (ca 10 min.) Hensikt: Oppvarming; få jentene vekk fra grubling og intellektualisering. Fremme kontakt med følelsene. Aktivitet Denne leken handler om en ulv som springer mellom steiner, på jakt etter en sau. Plukk ut en til å være ulv og en til å være sau. La resten av jentene være steiner. De som er steiner, skal sitte sammenkrøpet spredt rundt på gulvet. Hun som er ulv skal springe etter sauen. Begge springer oppreist. Hvis hun greier å fange sauen (røre borti henne), skifter de rolle. Da blir sauen med ett til ulv, og ulven blir sau. Begge tverrsnur og jakten går motsatt vei. Det eneste sauen kan gjøre for å unnslippe ulven, er å kaste seg ned ved siden av en stein. Da blir hun selv til stein. Og steinen som lå der fra før av, den blir med ett til ulv. Og(den gamle) ulven? Ja, hun blir like brått til sau. Hun tverrsnur og springer vekk fra den nye ulven, hiver seg etter en stund ned ved en stein. Og steinen? Blir til ny ulv osv. Velg en til å være ulv, og en til å være sau. Kryp sammen i knestående og vær stein som de andre. 23

24 DAG 2 - Rydd plass for følelser Trist, sint, sjalu, skamfull, glad, flau, stolt (ca 15 min.) Hensikt: Gjenkjenne og godta egne følelser. Aktivitet Tegn med kritt på gulvet 7 store sirkler. Skriv trist, sint, sjalu, skamfull, glad, flau, stolt inn i hver sin sirkel. Lekse til i dag var å si takk for maten hjemme og å gi kompliment til noen i familien din som fortjener det. Spør hvordan det gikk med leksa fra forrige gang. Be jentene beskrive de følelsene som dukket opp i dem når de ga kompliment. Gå gjerne selv til den sirkelen som heter stolt og spør om det er en passende følelse. Si at dere skal ha fokus på følelser i dag. Still deg i alle sirklene etter tur og si hva de betyr. Denne aktiviteten går ut på at du leser opp situasjonsbeskrivelsene på neste side. Dette er situasjoner som ofte fremkaller en eller flere av disse følelsene. Etter hver opplesning skal jentene gå til den sirkelen som de syns passer til hendelsen. Si til dem at det ikke er bare ett fasitsvar som er riktig! Ofte kan en hendelse fremkalle både sorg, sinne og sjalusi. Be dem prøve å finne fram til den følelsen som er sterkest i seg. De skal ikke bry seg om hvor de andre går, men prøve å finne den følelsen som passer seg best. Minn dem på at det er bra for selvtilliten å vende blikket innover mot egne følelser, og ikke bry seg så mye om hva de andre gjør. Dette kan skje: Her kan for så vidt alt skje. Jentene kan fortelle om pinlige situasjoner og flaue hendelser. Husk at når de gjør dette er de svært sårbare, og det er veldig viktig at du, uansett hva de kommer med, støtter dem på at det er normal å bli flau, skamfull, redd osv i den situasjonen de beskriver. Normaliser følelsen; jeg tror nok alle ville blitt flaue hvis de hadde opplevd det samme osv. Vær glad for at du har evnen til å bli flau og at kroppen din reagerer normalt! 24

25 DAG 2 - Rydd plass for følelser Les opp situasjonsbeskrivelsene på de neste sidene, en av gangen. Når jentene har valgt sirkel, kan du intervjue noen av dem litt. Eksempel på spørsmål: Hvordan føles det å stå i den sirkelen? Hvordan har kroppen din det nå? Hvor i kroppen sitter følelsen? Har følelsen farge, lukt, bevegelse el.? Hvilke? Blir følelsen mindre intens etter hvert som dagene går? Er dette en situasjon som krever at du sier noe tilbake/gjør noe, eller er det nok å vente på at følelsen skal blekne av seg selv. Tror dere det fins et normalt menneske som aldri har denne følelsen? På en skala fra en til ti, hvor ille er det å ha denne følelsen? Kan man dø av å ha denne følelsen? (særlig viktig i forbindelse med skamfull!) Er dette en følelse det er lett å innrømme at man har? Kjenn hva som skjer med kroppen din når du tenker på denne hendelsen. Vær klar over at kroppen din er et perfekt instrument, den er ærlig og lyver aldri. Vær stolt over å ha en levende kropp og ikke en maskinkropp! Vet dere om andre hendelser som fremkaller samme følelse? Vil noen av dere fortelle om sine tanker? Forestill deg at det kom en fe og sa at du er et ei klok og flott jente. Ville det blitt lettere for deg å bære denne følelsen da? Kan det være en ide å trylle frem en sånn fe av og til? (For unge som sliter med mye skyldfølelse) Er det sånn at den som tør innrømme at hun har denne følelsen oppfattes som sterk? Går det an å le av denne følelsen? Går det an å ta en prat på tomannshånd med den som har fremkalt denne følelsen? 25

26 DAG 2 - Rydd plass for følelser Situasjonsbeskrivelser: Trist, sint, sjalu, skamfull, glad, flau, stolt Situasjonsbeskrivelse 1 Skolen skal arrangere pysjamasfest førstkommende fredag. Det er friminutt, og du står sammen med noen jenter fra klassen. Alle ler og prater om hva de skal ha på seg. Noen skal låne pysjamasen til brødrene sine, andre skal ha tynne nattkjoler med blonder, og noen har ikke peiling på hva de skal ha på. Ei foreslår plutselig at de kan møtes hjemme hos henne før festen. Hun ser ikke på deg, og siden du vanligvis ikke holder sammen med henne, er det tydelig at hun ikke mener at du skal komme. Du venter og håper at hun skal henvende seg til deg også, men hun gir deg ikke blikk-kontakt, og når det ringer inn, stormer alle bare inn i klasserommet. Du vet du ikke vil bli invitert til å komme. Finn den følelsen som er sterkest hos deg nå. Situasjonsbeskrivelse 2 Det er friminutt. Du har vært på do, og kommer inn i klasserommet igjen. Fem jenter sitter og prater og ler. Ei av dem sitter på pulten din. Du spør om hun kan flytte seg. Hun sier: herregud, det er friminutt, du skal vel ikke jobbe nå! Finn den følelsen som er sterkest hos deg nå. Situasjonsbeskrivelse 3 Ei jente flørter med typen din. Han smiler til henne og ser etter henne når hun krysser skolegården. Du ser at hun titter på han hele tiden. Finn den følelsen som er sterkest hos deg nå. Situasjonsbeskrivelse 4 Du har fått mensen uten å merke det. Det er først når en gutt i klassen sier at det er noe rødt på stolen din, at du skjønner hva som har skjedd. Finn den følelsen som er sterkest hos deg nå. Situasjonsbeskrivelse 5 Ei jente i klassen blir gjort narr av på grunn av klær og frisyre. Du tør plutselig si fra til de som gjør narr av henne, du sier du syns de er barnslige og misliker de teite kles reglene deres. Hun som ble krenket hører hva du sier. I neste time ser du at hun som ble gjort narr av har det godt, hun tør bl.a. rekke opp hånda og delta muntlig. Finn den følelsen som er sterkest hos deg nå. 26

27 DAG 2 - Rydd plass for følelser Situasjonsbeskrivelse 6 Du har mistet dagboka. Der står alle dine private tanker og følelser. På skolen kommer neste dag tre gutter med den. De hadde funnet den i skolegården. De gliser, og det er tydelig at de har tatt seg tid til å lese den. Finn den følelsen som er sterkest hos deg nå. Situasjonsbeskrivelse 7 Håndball-laget har vært på tur. Du ble syk på bussen og måtte spy. På skolen dagen etter sitter noen og forteller hvor jævlig spyet ditt luktet, hvordan det så ut osv. Finn den følelsen som er sterkest hos deg nå. Situasjonsbeskrivelse 8 Ei populær jente på skolen sniker i kantine køen. Du blir irritert og sier fra. En lærer hører hva som skjer, og gir denne jenta en anmerkning. Jenta blir sur på deg og hevner seg ved å fryse deg ut resten av skoledagen. Hun får flere med seg. Finn den følelsen som er sterkest hos deg nå. (Her kan det være nyttig å spørre etter denne feen. Kanskje vil noen få kontakt med stolthet over å ha sagt ifra, og skifte sirkel fra trist til stolt). Situasjonsbeskrivelse 9 Du rekker opp hånda for å svare på et spørsmål læreren har stilt. Du svarer feil. Noen medelever ler og himler med øynene. Finn den følelsen som er sterkest hos deg nå. (Også her kan det være nyttig å spørre etter feen. Kanskje vil noen få kontakt med stolthet over å ha turt å rekke opp hånda, og skifte sirkel fra skamfull til stolt, evt. kjenne at følelsen skamfull er lettere å bære). 27

28 DAG 2 - Rydd plass for følelser Bæ bæ lille lam (ca 10 min.) Hensikt: Vise ulike måter å vise følelser på. Aktivitet Gå sammen i en ring på gulvet. Hold hverandre i hendene. Snakk bæ bæ lille lam, uten melodi. Demonstrer litt hvordan bæ bæ lille lam kan sies med ulike følelsesuttrykk, sint og glad. Del jentene i par etter den de står ved siden av. Be dem si sangen til hverandre (begge to samtidig), med det følelsesuttrykket du roper ut: Trist Lykkelig Sjenert Rasende 28

29 DAG 2 - Rydd plass for følelser Avslutning (ca 5 min.) Hensikt: Å gi jentene ros for sin innsats, oppsummere dagens hovedtema og å gi egne følelser oppmerksomhet. Aktivitet Oppsummer, f.eks.: I dag har vi hatt fokus på egne følelser. De som godtar egne og er ærlige på egne følelser oppleves ofte som sterke. Tren deg på å sette ord på følelsene som dukker opp i deg. Hvordan skal du gjøre det? o o o o o Kanskje kan du også spørre deg: Er dette en følelse som blekner med tiden? Finnes det andre hendelser som fremkaller samme følelse? Finnes det aktiviteter som kan lindre denne følelsen? (Musikk, film, bok, tegneserie, dans, samtale, tegning..) Noen av følelsene kom av at noen krenket oss. Ofte kan det være nyttig å snakke med den som har krenket oss, det skal vi se på senere. I dag har vi trent på å sortere ut syv ulike følelser. Kommer dere på andre viktige følelser? De som stadig vekk krenker andre, får ikke god selvtillit. Det kan bare se sånn ut fordi de er gode til å skaffe seg makt over andre. Noen som krenker andre er vant til å få det akkurat som de vil. De kan gjøre forskjellige ting hvis de ikke får det som de vil, hva kan disse tingene være? Å være følelsesmessig robust/ sterk betyr at du greier å takle forskjellige følelser uten å krenke andre. 29

30 DAG 2 - Rydd plass for følelser 30

31 DAG 2 - Rydd plass for følelser Kopieringsoriginal Lekselapper Minst 3 ganger hver dag skal du sette navn på en følelse som oppstår i deg. Du skal også finne ut hva denne følelsen gjør med kroppen din. Blir du tung, slapp f.eks.? Eller kanskje lett, fylt med energi? Eller Husk at den som er ærlig med følelsene sine ofte oppfattes som sterk! Minst 3 ganger hver dag skal du sette navn på en følelse som oppstår i deg. Du skal også finne ut hva denne følelsen gjør med kroppen din. Blir du tung, slapp f.eks.? Eller kanskje lett, fylt med energi? Eller Husk at den som er ærlig med følelsene sine ofte oppfattes som sterk! Minst 3 ganger hver dag skal du sette navn på en følelse som oppstår i deg. Du skal også finne ut hva denne følelsen gjør med kroppen din. Blir du tung, slapp f.eks.? Eller kanskje lett, fylt med energi? Eller Husk at den som er ærlig med følelsene sine ofte oppfattes som sterk! Minst 3 ganger hver dag skal du sette navn på en følelse som oppstår i deg. Du skal også finne ut hva denne følelsen gjør med kroppen din. Blir du tung, slapp f.eks.? Eller kanskje lett, fylt med energi? Eller Husk at den som er ærlig med følelsene sine ofte oppfattes som sterk! Minst 3 ganger hver dag skal du sette navn på en følelse som oppstår i deg. Du skal også finne ut hva denne følelsen gjør med kroppen din. Blir du tung, slapp f.eks.? Eller kanskje lett, fylt med energi? Eller Husk at den som er ærlig med følelsene sine ofte oppfattes som sterk! Minst 3 ganger hver dag skal du sette navn på en følelse som oppstår i deg. Du skal også finne ut hva denne følelsen gjør med kroppen din. Blir du tung, slapp f.eks.? Eller kanskje lett, fylt med energi? Eller Husk at den som er ærlig med følelsene sine ofte oppfattes som sterk! Minst 3 ganger hver dag skal du sette navn på en følelse som oppstår i deg. Du skal også finne ut hva denne følelsen gjør med kroppen din. Blir du tung, slapp f.eks.? Eller kanskje lett, fylt med energi? Eller Husk at den som er ærlig med følelsene sine ofte oppfattes som sterk! Minst 3 ganger hver dag skal du sette navn på en følelse som oppstår i deg. Du skal også finne ut hva denne følelsen gjør med kroppen din. Blir du tung, slapp f.eks.? Eller kanskje lett, fylt med energi? Eller Husk at den som er ærlig med følelsene sine ofte oppfattes som sterk! Minst 3 ganger hver dag skal du sette navn på en følelse som oppstår i deg. Du skal også finne ut hva denne følelsen gjør med kroppen din. Blir du tung, slapp f.eks.? Eller kanskje lett, fylt med energi? Eller Husk at den som er ærlig med følelsene sine ofte oppfattes som sterk! Minst 3 ganger hver dag skal du sette navn på en følelse som oppstår i deg. Du skal også finne ut hva denne følelsen gjør med kroppen din. Blir du tung, slapp f.eks.? Eller kanskje lett, fylt med energi? Eller Husk at den som er ærlig med følelsene sine ofte oppfattes som sterk! 31

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER INNBLIKK ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER 2 Informasjon This PDF is registered for copyright under

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

Konflikthåndtering og fredsbygging

Konflikthåndtering og fredsbygging Konflikthåndtering og fredsbygging K u r s p e r m f o r f r e d s u n d e r v i s e r e Den globale fredsskole - Et samarbeid mellom Norges Fredslag og Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolene - D e

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer