LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014."

Transkript

1 NR. 1 PÅSKENUMMER ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer!

2 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR trenger aller mest: Far, tilgi dem! ANDAKTEN Morgendemring I begynnelsen skapte Gud himmel og jord.. og det ble kveld og det ble morgen første dag. Det er morgendemring over en nyskapt jord. Jorden lå badet i lyset fra Guds smil. Alt var såre godt. Gud så hvordan menneskene gledet seg over alt som levde og blomstret. Han så lyset i Adams øyne da han beundret sin kvinne. Paradis, vårt tapte hjem, lever i våre drømmer om det gode liv, i våre savn etter fred, frihet og fellesskap, og i lengslene som bruser i oss en vårmorgen når lerka synger til livets pris. Og mens lerkene synger går to kvinner, Maria Magdalena og den andre Maria, først i et uendelig gravfølge: Menneskeslekten på vei mot graven. Hver dag følger døden Adams barn som en truende skygge. Skånselsløst river den fra hverandre det kjærligheten binder sammen. Sorg og savn, lidelse og lengsel er dødens følgesvenner. Alt vi skapte, alt vi bygde, alt vi elsket, legger den i grus. Gråt og graver etterlater vi oss, og foran oss det skremmende ukjente; DØDEN. Men i hvert hjerte protesterer Kjærligheten. Vi vil ikke skilles! Vi av vikarierende sokneprest Svein Ludvig Larsen ble skapt til liv og fellesskap. Derfor er også menneskene de eneste skapningene som søker sammen når døden melder seg. Vi tviholder på fellesskapet. Finnes det et håp, en hjelp i dødens skremmende natt? Langfredagsmørket henger tungt over menneskeheten. Omkring Kristi kors samles alt vårt mørke: krig og vold, terror og tortur, sorg og smerte, svik og skam, likegyldighet og ansvarsfraskrivelse. Vi fikk ansvar for hverandre og for jorden, ansvar for dens gråt og gru. Også mine hender er flekket av skyld. Også jeg skapte noe av lidelsen på jorden. Ansvar, vi skal svare tilbake til Skaperen som ga oss livet og jorden og alt. Over alle graver dirrer det veldige ordet: DOM! Hva skal vi svare den Gud som elsker alt han har skapt? Da reises et kors på Golgata. Her henger historiens mysterium, Jesus fra Nasaret. Forlatt av alle, forlatt av Gud! Så sank du i vår jammer ned, så dypt, så dypt som ingen vet. Men fra korset lyder de ord vår verden, jeg og du Det demrer av dag, den første dag i uken. Med ett skaker grunnen under de forskremte kvinnene. Ukjente krefter rører ved jorden. Han som i begynnelsen satte alt i bevegelse, berører jorden på nytt, og den skjelver. Dette er Livets jordskjelv, fødselsveer. Noe nytt bryter fram. Det lysner i vår tunge natt. Morgendemring, den første dag i uken. Den første dag i en ny uke som ikke skal ta slutt. De første strålene fra en sol som aldri mer skal gå ned, treffer graven. Skaperen, Herren Gud, er igjen i hagen! En Herrens engel steg ned og rullet steinen til side og satte seg på den. Hvem våger å velte gravsteiner? Ødeleggere farer fram over jorden. Sorg, lidelse og død tyner og truer oss. Men han som troner i det høye ler. Guds befriende latter bruser gjennom universet. Livets latter sender sjokkbølger inn i jordens grunnvoller. Hvem kan stanse Kjærligheten? Den første har lagt døden bak seg. Han hilser oss med: Guds Fred! Frykt ikke! Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så går Han i forveien, hjem, til den hagen vi engang kom fra, og dit vår lengsel står. Der døden ikke herjer mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. Nå kan ingen natt og død true oss. For Han som er Livet, Lyset og Kjærligheten er her hos oss og med oss gjennom alt som skjer. Og når vi en dag skal møte døden, da dør vi ikke uten håp. For liksom Herren sto opp påskemorgen skal vi og stå opp til liv, til sang og dans, og dele gleden og kjærligheten i den haven vi ble skapt til å leve i. Herren er oppstanden! Ja, Han er sannelig oppstanden. GOD PÅSKE. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Det er vår i lufta! Fuglene har fått kvitredilla og sola har endelig kommet frem igjen. Etter vintermørket trenger vi å tenke nye lyse tanker. Vinteren i menighetsrådet har vært litt variert: Vi har bl.a. vært involvert i prosessen med å ansette ny prost i Eiker prosti. Dette viste seg å være en utfordring da vi ikke føler oss hørt av Bispedømmerådet. Vi har gitt tilbakemelding på hvordan vi følte prosessen var i håp om at det blir bedre neste gang Nå er det snart valg av ny biskop for Tunsberg og jeg leser i dag (11/3) i DT at prosessen ikke er stort forandret i denne saken heller. Vi har oversendt vårt forslag, så håper vi på det beste! Kirken håper fortsatt kirken er for folket og ikke omvendt. Vi har jobbet med årsmøtesaker, spesielt budsjett og regnskap og vi jobber med en bedre dialog mellom stab og menighetsråd. Det er aldri for seint å begynne med nye ting, så vi håper på en ny, god kommunikasjonsvår. Siden Roar Røkeberg har vært sykemeldt en periode har vi hatt gleden av å bli bedre kjent med Svein Ludvig Larsen som fungerende, vikarierende sokneprest. Hyggelig og interessant! Rådet jobber jevnt og trutt og i godt samarbeid med kirkevergen med å få gode systemer for drift, det dukker stadig opp nye utfordringer, men det gjelder å tenke klart og søke gode råd. Av samarbeidsprosjekter med Mjøndalen kan jeg nevne den forestående Torggudstjenesten søndag 25. mai. Denne må du ikke gå glipp av! Dette blir bra! Mange fra begge sider er godt i gang med planlegging av denne. Konfirmantene er snart i ferd med å springe ut etter en forhåpentligvis lærerik vinter. Jeg vil gjerne takke vår flotte kateket Ingeborg Skagestad spesielt for den jobben hun gjør med disse! Jeg vil også minne om vår flotte hjemmeside som til enhver tid er oppdatert med hva som skjer i menigheten, og det er høy aktivitet for små og store. Besøk oss også på Facebook (Nedre Eiker menighet) og trykk Liker så blir du med i gruppa og får jevnlige oppdateringer om alt fra gudstjeneste, konserter, fortellerkvelder og strikkekafe. Her er det plass til alle. Da vil jeg ønske alle en god påske og husk å kom på gudstjeneste også, det er flere å velge mellom. Husk å vær god mot deg selv og andre og nyt en ny vår. Beste hilsner fra Anett Gode ord... Løft dine øyne og se deg omkring! Q Øyet er kroppens lampe. Når øyet ditt er friskt, får hele kroppen lys. Q Det beste et menneske kan gjøre er å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev.

3 3 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Festmarkering av Trosopplæringen i Nedre Eiker menighet Søndag 16. februar 2014 var det fest i! Vi markerte at vi i ti år har hatt en trosopplæringsreform i landet og at fra 2014 er alle landets menigheter med. Kirken vår var fylt opp av små og store, og det var mange som bidro til å skape en festgudstjeneste! I gudstjenesten var det 2 barn som ble døpt og det var utdeling av Barnas kirkebok til 4-åringene. I tillegg kom Mikrogospel, som sjarmerte alle med sin sang både for og sammen med menigheten. Barna og de voksne ble invitert med på vandring i kirkerommet. Kantor Nils Kristian Bonden spilte på orgel og menigheten vandret til ulike stasjoner; noen tente lys, noen skrev en hemmelig bønnelapp og puttet i bønnekrukken, noen skrev en takk på gul post-it lapp og hang på en plakat. Og ved døpefonten stod en konfirmant og tegnet et kors av vann i hånden til de som ønsket det. Tema for gudstjenesten var å vokse Kateket Ingeborg Skagestad fortalte historien Jesus en gang fortalte; om såmannen som gikk ut for å så kornet sitt. Så ble det en samtale med barna om hva som må til for at et frø skal vokse og hva som må til for at vi mennesker skal vokse. Og helt til slutt; hva skal til for at troen skal vokse? llllllllllllllllllllllllllllll Etterlysning!!!! Tirsdagsklubben er en hobbyklubb for barn fra 7 år og oppover, som samles på Krokstad Bedehus hver tirsdag kl til Klubben ble stiftet for 50 år siden i kirken på oppfordring fra en av guttene i søndagsskolen. Etter et par år flyttet vi til bedehuset. Nå er eldste leder 85 år og vi trenger noen litt yngre som kan føre arbeidet videre. Er det noen som føler seg kallet? Hilsen Grethe Sviggum llllllllllllllllllllllllllllll Utgangspunktet for trosopplæringen er dåpen og at barna som blir døpt skal få kunnskap og kjennskap til den kristne tro. Vi er så stolte over at vi i Nedre Eiker menighet har kommet godt i gang med mange tiltak som vi tilbyr barn og unge fra dåpen og fram til de er 18 år. Mot slutten av gudstjenesten kom representanter for de ulike tiltakene fram. Det var flott å se mangfoldet; med representanter fra Babysang, Mylder, 4-årsbok, Tårnagenter, Lys Våken, Inside, konfirmanter, Tro og Lys, MILK, LIV, foreldre og andre medhjelpere i menigheten. Prest Margrete Schmidt Johansen, sammen med ordfører Bent Inge Bye, ledet hele toget av barn og voksne ned i kirkekjelleren der en stor kirke-sjokoladekake og gelé ventet. Festen kunne fortsette og vi takker alle medvirkende og menigheten for en flott festdag i kirken vår! Ingeborg Skagestad, kateket

4 4 GRUNNLOVSJUBILEET på Eiker. Stortinget opphevet ikke Konventikkelplakaten før 1842, og det må ha vært med tilfredshet Christopher Hoen kunne registrere at hans eldste sønn Borger C. Hoen, som da var valgt til Stortinget, var blant dem som fikk loven endret. Tildragelsen i 1798 førte til at Hauge avla flere besøk på Hoen, og gården ble Buskeruds representant Christoffer Hoen. Gården Voldstad i Øvre Eiker Christopher Hoen var en av de rikeste og mektigste bøndene på Eiker og karakteriseres som en høvding i bygden. Han var bonderepresentant for Buskerud amt på Riksforsamlingen på Eidsvoll i Han var også en av Hans Nielsen Hauges første tilhengere. Hoen var født på gården Voldstad i Øvre Eiker. Han giftet seg i 1790 med Anne Trondsdatter Steinset, og året etter overtok han Nedre Hoen med sag, møllebruk og lakserettigheter i Hellefossen og Døvik fra faren. I 1827 flyttet han imidlertid tilbake til fødegården Voldstad, der han ble boende til han døde. Oppbyggelsesmøte med Hans Nielsen Hauge Da Hans Nielsen Hauge kom til Eiker i 1798, skulle det holdes oppbyggelsesmøte hos Christopher Hoen. Både presten og lensmannen var til stede. Sognepresten forlangte at forsamlingen måtte oppløses, da et slikt møte var i strid med Konventikkelplakaten, og Hauge ble arrestert. Men Hoen, som skulle skysse arrestanten, kjørte fra lensmannen. Han kjørte ut av sognet og utenfor lensmannens jurisdiksjon. At dette ikke fikk noen følger for ham, forteller litt om hans stilling Storstilt feiring på nasjonaldagen Se egne program fra kommunene senter for en stor vennekrets av haugianere på Eiker. Christopher Hoen nøt stor anseelse og hadde mange tillitsverv. I nødsårene stod han for utdeling av mose som kornsurrogat til de fattige, og han styrte Eikers kornmagasin I 1814 ble han Buskeruds representant til Riksforsamlingen på Eidsvoll sammen med prost Frederik Schmidt og fungerende amtmann Johan Collett. Der sluttet han seg avgjort til selvstendighetspartiet, men han var ikke av de representanter som talte i utide. Han drev bondepolitikk og var medunderskriver til et forslag om at ikkun Bønder ere berettigede til at eie og bruge Jordegods og et forslag om sagbruksfrihet. Han avgav ellers bare to vota, ett for Norge som et innskrenket, arvelig monarki og ett for Christian Frederik som norsk konge. Christopher Hoen hadde 8 barn, fire sønner og fire døtre, som alle ble gift rundt om på Eiker. Han døde 17. mai 1845, nøyaktig 31 år etter at han hadde satt sitt navn under Grunnloven. Han er gravlagt på Haug kirkegård. På kirkeveggen er det satt opp en minneplate over ham og prosten Schmidt. Denne platen blir bekranset hver 17. mai. Kirkehistorikeren H. G. Heggtveit omtaler Hoen som en begavet og innsiktsfull mann, dyp og alvorlig i sin kristendom, eksemplarisk i sin vandel, fast av karakter, uten menneskefrykt, snarrådig og modig når det gjaldt, i det daglige liv munter, spøkefull, og i besittelse av et ikke ringe fond av ekte humor. Trond Grimstad og så videre: Søndag 6. juli kl : Haugespelet, et friluftsteater på Fossesholm Herregård. Legpredikanten Hans Nielsen Hauge var en inspirator i frigjøringen fra religiøs og verdslig undertrykkelse. Denne kvelden kan du bli med på møter med ham og folk på Eiker tidlig på 1800-tallet. Skuespillere fra Kristiansand, Telemark og lokalt. Regi: Sigbjørn Ravnåsen, Haugestiftelsen. Søndag 10 august kl : Vandring i Eidsvollsmennenes fotspor. Start ved Sorenskrivergården i Hokksund. Dette er en del av By- og laksefestivalen 59 grader nord. Onsdag 15. oktober kl : Biblioteket i Mjøndalen, Grunnloven av 1814 i historisk perspektiv. Foredrag ved historiker ved UiO Carl Emil Vogt. Grunnloven var i sin tid moderne og radikal, men også rasistisk og religiøst diskriminerende. Men betyr den gamle loven fortsatt noe? Onsdag 5. november kl : Filmkveld i Mjøndalen bibliotek i samarbeid med Eiker Arkiv. Her blir det mange historiske godbiter bl.a. fra tidligere 17. mai feiringer på Eiker i film og bilder. Onsdag 12. november kl : Filmkveld i Hokksund bibliotek i samarbeid med Eiker Arkiv. Her blir det mange historiske godbiter bl.a. fra tidligere 17. maifeiringer på Eiker i film og bilder. NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Forberedelse I balansen mellom det historiske og det aktuelle, har Kirkerådet engasjert forfatteren Edvard Hoem til å skrive noen korte tekster/bønner som på en særlig måte skal forme og prege denne historiske gudstjenesten. Hoems oppdrag har et historisk forelegg i de særskilte tekstene og bønnene som ble formulert i anledning dagen 25. februar På tilsvarende vis har Hoem fått i oppgave å formulere ord som har gyldighet for land og kirke i vår tid. Prologen i gudstjenestens forbered elsesdel er den første av disse tekstene. For å ivareta gudstjenestens høytidsog feststemning, foreslås det derfor at ordinær informasjon utgår under gudstjenesten. I stedet kan denne infor masjonen for eksempel stå i det trykte gudstjenesteprogrammet. Prolog av Edvard Hoem Dette er landet vårt. Her er vi hjemme. Her, mellom fjell og fjord, lyser Guds kjærlighet. Her skal vi trygge vår frihet og rett. Her skal vi takke og ære vår Gud, vi som er borgere av en større verden og deler framtid med alle mennesker. To hundre år er gått siden Napoleonskrigene tok slutt. Kong Frederik den sjette av Danmark avstod landet vårt, som ingen fiende før hadde tatt, til Sveriges tronarving. Forlatt og sveket kjente vi oss. Så snudde alt. Den danske kronprins Christian Frederik skrev et brev som ble lest fra prekestolen i alle Norges kirker. Han ba folket sverge fedrelandet troskap. Og folket svarte: Det sværge vi, saa sandt hjælpe os Gud og hans hellige Ord! En myndig ordre fulgte brevet: Alle distrikt skulle velge talsmenn som skulle møte på Eidsvoll 10. april 1814 for å gi landet en grunnlov. Budet kom på bededagen, den 25. februar. Grunnloven ble vedtatt 17. mai Slik fikk Norge Europas frieste grunnlov. Men ennå var verket uferdig. Mye stod igjen. Bare et fåtall av alle norske menn fikk stemmerett. Kvinner, husmenn, eiendomsløse og arbeidsfolk var ikke med. Jøder og jesuitter var utestengt fra riket. Med trykkefrihet og talefrihet, forsamlingsfrihet og tankefrihet åpnet en vei mot et samfunn med større rettferdighet.

5 5 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Vår 2014 Noen brennende tornebusk så jeg ikke, bare forsiktig smilende blåveisøyne ved kanten av snøen hørte ikke Guds stemme heller bare latter i en bekk og bokfinkjubel mot det blå og en småengel som visket meg i øret: trå varsomt for du er på hellig grunn. Moses fikk bare se Det lovede landet, mens jeg får komme inn i det enda en gang Reidar Lund Stiftelsen Verkstedet Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter UTLEIE AV VEVSTUA til dåp, konfirmasjon og familieselskap Henvendelse på tlf PALETTEN KINARESTAURANT Kjerraten 10 (Tråkkahuset), 3055 Krokstadelva TLF Flere nettsteder: Kirkens SOS i Buskerud trenger flere frivillige til å betjene telefon og e-post Ta kontakt med oss! Telefon E-post: TLF

6 6 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR

7 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Det er i alle fall fem: I en verden med larm og Per Arne Dahl ny biskop i Tunsberg pes tilbyr kirken stillhet. I en virkelighet med overfladisk og billig juggel tilbyr kirken oss han var med på å introdusere samlivskur- det hellige. I en nådeløs kultur inviterer kirken set PREP i Norge til et fristed av en annen verden. I et samfunn - leder ved Kairos Veiledningssenter i Oslo hvor det er fort gjort å bli ufrivillig alene, tilbyr med ansvar for sorgarbeid og kirkens kirken fellesskap. Og i en kompleks tidsalder deltagelse i kriser og katastrofer med mange grunner til resignasjon og kulde er - amanuensis i sjelesorg og pastoralpsyko- kirken garantisten for at håpet skal overvintre. logi ved Menighetsfakultetets praktikum. Med disse gavene i bagasjen kan vi ta fatt på kirkens hovedutfordringer som handler om Per Arne Dahl er kjent for et mangeårig engasjement å gjøre disse fem gavene eksistensielle og som spaltist i Aftenposten Søndag aktuelle. sammen med tegneren Ulf Aas. Han er fast Knapt noen sier dette bedre enn den norske spaltist i avisen Vårt Land og har skrevet mer lyrikeren Stein Mehren: «Vi reiste en gang enn 15 bøker hvor hovedtema er tro, sjelesorg katedralene/ikke for å fange mennesker/men og samlivsspørsmål. Dahl er dessuten flittig for å holde våre liv fast i overskridelsens brukt som andaktsholder i NRK radio og har gåte.» Et spennende prosjekt som vi kun kan ledet flere gudstjenester og samtaleprogrammer lykkes med i fellesskap, og sammen med en på NRK tv. Gud som er stor nok. Per Arne Dahl var medlem av Verdikommisjonens Per Arne Dahl vigsles til sin biskoptjeneste i råd, oppnevnt av Bondevik-regjeringen i Tønsberg domkirke 21. september I 2003 ble han utnevnt til statsstipendiat. Søndag 27. april har biskop Laila Riksaasen Ved bekjentgjørelsen ble det fremhevet at han Dahl sin avskjedsgudstjeneste i Tønsberg med sitt allsidige virke bidrar «til å sprenge domkirke. (Fra kirken.no) grenser når det gjelder kommunikasjon mellom kirke og folk». I 1999 mottok Per Arne Dahl Petter Dassprisen av avisen Vårt Land for sitt engasjement med å formidle tro og verdier i skrift og tale, i kirke og samfunn. Per Arne Dahl (63), ble 12. mars tilsatt som ny biskop i Tunsberg bispedømme. Laila Riksaasen Dahl som har vært biskop i Tunsberg siden 2002, går av med pensjon i sommer. Tilsettingen skjedde på møtet i Kirkerådet i Tønsberg mars. Dette er den andre biskoptilsettingen i Kirkerådet etter grunnlovs- og kirkelovsendringene i Per Arne Dahl som ble ordinert i 1975, er nå Stortingsprest, Domkirkeprest i Oslo og statsstipendiat. Hans brede erfaring fra kirkelig tjeneste omfatter blant annet: - marineprest i Harstad og sjøforsvarsprest for Nord-Norge - småkirkeprest i Lovisenberg i Oslo - sykehusprest ved Lovisenberg Diakonale Sykehus - menighetsprest i Åmot i Modum - leder ved Institutt for Sjelesorg på Modum Bad der han var med å sette i gang kirkens arbeidsveilederutdannelse (ABV) - leder for Modum Bads Samlivssenter der Per Arne Dahl blir den sjette biskopen i Tunsberg bispedømme som ble opprettet i Bispedømmet omfatter Buskerud og Vestfold fylker og består av 10 prostier og 113 menigheter med 174 kirker kirkemedlemmer er bosatt i Tunsberg bispedømme (pr ). Da Tunsberg bispedømmeråd 12. november i fjor nominerte fem bispekandidater, la man fram kandidatenes svar på sentrale spørsmål. Per Arne Dahl svarte slik på spørsmålet Hva er kirkens hovedutfordring i dag, og i tiden framover, slik du ser det? - Før kirken skal utfordres til oppgaver bør vi bevisstgjøre hva som er kirkens gaver til oss. Biskoper i Tunsberg bispedømme: Bjarne Skard Dagfinn Hauge Håkon E. Andersen Sigurd Fredrik Osberg Laila Riksaasen Dahl Per Arne Dahl LER DU? - Kelner, det er et par briller i suppen min! - Jeg ser ingenting jeg! Q - Hvordan er den nye doktoren? - Jeg stoler ikke på han. - Hvorfor ikke? - Alle pasientene hans er syke. THOMAS BILDEHJØRNE

8 8 Menighetens Tirsdagsklubb Ett av de virkelig faste innslag i menighetens arbeid, er Tirsdagsklubben. Det er et tilbud til de barn som er over syv år. I hele femti år har denne klubben eksistert. En av de medhjelperne som har stått på for denne klubben, er Grethe Sviggum (85). Hun har vært med fra oppstarten i Det var søndagsskolen som var utgangspunktet for klubben. En dag kom en av søndagsskolens unge gutter og spurte om det ikke kunne komme i gang en klubb til motvekt for det kommunistiske barnelaget i bygda. Det gikk dermed ikke lang tid før Tirsdagsklubben var et faktum, og den første tiden hadde de sine møter i kirken. Etter hvert flyttet klubben sine aktiviteter til Krokstad Bedehus, hvor de har holdt til siden. I begynnelsen hadde de en nedre aldersgrense på ti år, men den er i ettertid satt ned til sju år. Oppslutningen rundt klubben har variert. På det meste har det vært rundt regnet seksti barn, mens de i nedgangstider har vært nede i kun ett barn! Nå har de ca tjue barn som trofast møter opp på tirsdagene. Da synger de, lager ulike ting og har en andakt. På forsommeren har de en årlig tur til Bjørkedokk, med grilling, pølser og mye moro. På nyåret arrangeres det en juletrefest. Nedre Eiker kommune støtter opp med økonomiske midler. I tillegg har klubben meldt seg inn i Misjonssambandet, noe som fører til at de får midler fra Frifondet. Det er mange som trofast har støttet opp omkring klubben. Laila Tveter og Grethe Sviggum er viktige og gode medhjelpere. Uten deres innsats hadde det ikke eksistert noen Tirsdagsklubb. I tillegg hender det at foreldre deltar på ulike måter, for det er mye praktisk som må tilrettelegges. Da er det godt å ha foreldre som trår til. Vi ønsker alt godt for klubbens eksistens, og takker for en fantastisk innsats som ildsjelene i klubben har lagt ned. Trond Grimstad NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR IKON-MYSTERIET I 2002 fant jeg i en forretning Roma, nærmere bestemt i Vatikanet, en kopi av et interessant byzantisk ikon. Motivet viser to voksne personer med et barn mellom seg. Nonnen som solgte det, forklarte at det forestilte den hellige familie. Jeg stusset over svaret, for det svarte ikke til innskriften på ikonet og slett ikke til fremstillingen. I så fall var Maria utstyrt med skjegg og kledd i mannsklær. Men det var uaktuelt å komme med innvendinger til en myndig, travel nonne som skulle holde styr på mange masete kunder. Jeg tenkte i farten at ikonmaleren hadde begått en feil, men fant at det var helt utelukket fordi ikonmalere var og er svært nøye med hva de gjør. Jeg tenkte også at det kunne være den hellige treenighet, men heller ikke det passet. I likhet med alle ikon, var det satt navn på personene. Jeg prøvde å tyde innskriften, men kom ikke lenger enn til at de var helgener og at den ene het Nicolas. Så inntil videre lot jeg ikonet være uten tolkning. Rett før jul så en venn på det og leste navnene Rafael og Nicolas på de voksne. Noe vanskeligere var det å tyde navnet på barnet, men det så ut til å være Eirini. Dette ansporet meg til nok en gang å gjøre et forsøk på å løse ikonets «gåte.» Jeg gikk ut fra Rafael, en av erkeenglene. Den ortodokse kirke har syv erkeengler. Og Rafael avbildes ofte sammen med erkeenglene Mikael og Gabriel. Nå var den andre voksenpersonen ingen av dem, for han het Nicolas, og ingen av erkeenglene har det navnet. For øvrig er St. Nicholas kjent i en annen sammenheng. Og hva med barnet, Eirini? Et googlesøk på Eirin, Erin, Eirini eller Irene gav ikke noe resultat. Men etter flere søk på google (internett er et godt hjelpemiddel!), var gåten løst! Og ikonet har fått den betydning det fortjener. I det gamle Øst-Romerske rike, som bestod av mesteparten av det gamle Romerrikets erobringer rundt det indre av Middelhavet, var Konstantinopel (Istanbul), hovedstad. I dette riket vokste det fram en utrolig kristen kultur, den byzantiske. I motsetning til Vest-Romerriket med Roma som hovedstad, bestod Øst-Romerriket i over 1000 år. Den greske øya Lesvos, i dag Mytilene var intet unntak. Som over alt i dette kjemperiket var det også der et rikt kristent åndsliv med flere kirker og klostre, bl. a i landsbyen Thermi. Som årene gikk ble den kristne, byzantiske kulturen truet av muslimsk framgang. Og i 1453, falt Konstantinopel for islamske erobrere. Det Øst-Romerske riket gikk til grunne og islam ble etter hvert den dominerende religion. Konstantinopel ble senere til Istanbul. Men så sent som på slutten av 1800-tallet var ca. halvdelen av byens innbyggere kristne og fremdeles er senteret for den ortodokse kirke der. Og så tilbake til vår egentlige historie. Selv om Konstantinopel var falt, måtte erobrerne ennå i flere år kjempe for å få full kontroll over dette veldige riket. I 1462 var turen kommet til Lesvos. Og muslimene gikk hardt fram. Erobrere har aldri, verken da eller nå, behandlet de erobrede med lempe og respekt. Den kristne befolkningen ble hardt presset. I påsken 1463 flyktet flere opp i fjellene og tok tilflukt i et kloster. Skjærtorsdag ble den siste messen der forrettet. Erobrerne ville ha tak i de rømte, og Langfredag ble mange massakrert på den verst tenkelige måte. Eirin, den 12-årige datteren til landsbyens leder, fikk en hånd kuttet av og ble deretter brent levende i en stor leirgryte, mens hennes foreldre måtte se på bundet til et tre. Etterpå ble de og hennes lærer drept. Abbeden i klosteret, Rafael, fikk hodet saget av ved munnen. Klosterets diakon, Nicholas døde av å være vitne til dette. Klosteret ble ødelagt. Overlevende sørget for at de døde ble begravet. På sett og vis ble denne hendelsen glemt. Men tidlig på 1900-tallet og senere fikk både kristne og muslimer sterke og underlige åndelige opplevelser. Man begynte å søke etter om det hadde skjedd noe spesielt der og martyrenes graver ble funnet. Den kristne kulturen fikk ny vitalitet, og i 1963 ble det opprettet et klosterfellesskap for kvinner der massakrene fant sted. Minnedagen for disse helgenene er første tirsdag etter påske. botr

9 9 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR NYTT FRA KIRKEVERGEN Den kanskje aller vakreste årstiden er den vi nå er midt inne i; - våren betyr nytt liv og ny vekst. Og når naturen pynter seg i sin fineste stas, er det ofte en påminnelse om alt det vi også trenger å pynte litt på og rydde litt i, av våre menneskelige ting. Oppussing i Nedre Eiker kapell Hos oss har vi i løpet av senvinteren og våren gjort moe oppussingsarbeid innendørs i Nedre Eiker kapell. Vegger, dører og vinduskarmer har fått et malingsstrøk, gulvet i korpartiet er slipt og nylakkert og det litt grå og forfalne inntrykket kapellrommet ga, er erstattet med en følelse av å komme inn i et mye penere rom. Dette betyr mye når mennesker samles for å ta avskjed med en av sine kjære. Gamle trær på gård I løpet av 2013 ble noen av de gamle trærne på kirkegården felt. Dette hadde sammenheng med at selv om disse gamle kjempene er vakre, er noen av dem dessverre svært fall-farlige og vi måtte prioritere sikkerhet. Nedre Eiker kommune ga i budsjettet for 2014 et ekstratilskudd til felling av fallfarlige trær på Nedre Eiker kirkegård på kr ,-. Vi har derfor kunne starte arbeidet med å la arborister undersøke og vurdere samtlige av disse gamle trærne. Vi vil gjennomføre nødvendige tiltak i nærmeste fremtid. Noen av trærne må felles, for andre vil vi sørge for sikringstiltak. Mjøndalen gravlund er årets store investeringsprosjekt. Gravlunden oppgraderes med nye gangveier, nye vann- og avfallsposter, ny beplantning og generell forskjønnelse. I tillegg sørges det for god drenering og andre tekniske forbedringer. Arbeidet vil være ferdigstilt i løpet av høsten, og vi håper gravlunden på Rygh vil fremstå som et vakkert og fredelig sted når oppgraderingsarbeidene er fullført. Anonym minnelund på Nedre Eiker kirkegård Det er også et sterkt ønske om - og ikke minst behov for - å oppgradere og forskjønne anonym minnelund på gård. Det foreligger plantegninger for slik forskjønnelse og vi tror og håper at arbeidet kan komme i gang i løpet av dette året. Vi har alltid ønske om å kunne sette i gang ulike arbeider for å forbedre, forskjønne, ivareta og videreutvikle både bygninger og gravplasser. Noen ganger må vi være litt tålmodige, fordi finansiering ikke er på plass. Det kan av og til være vanskelig å måtte prioritere noen oppgaver framfor andre. Allikevel gjelder det å glede seg over det vi allerede har fått gjort, være stolt over det vi faktisk er i ferd med å gjennomføre og se fram mot det vi vil få anledning til å ta fatt på etter hvert! Fortsatt GOD VÅR!! Eva Trogstad, kirkeverge Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun Program 1. halvår 2014 Torsdag 24. april kl Besøk av diakon Knut Finquist Fellessang, andakt, kåseri, utlodning og god bevertning. Velkommen til en hyggelig formiddag. Kontaktperson: Mobil Møtene starter kl Alle er hjertelig velkommen. Hilsen Kirkeringen Kvinneforeningen GUSTAVAS ETTERFØLGERE 1. HALVÅR 2014 Nedre Eiker menighetssenter annenhver torsdag kl (oddetalls uker) April: 10. Vanlig Gustavakveld 24. Vanlig Gustavakveld Mai: 08. Vanlig Gustavakveld 22. Vanlig Gustavakveld Juni: 05. Sommeravslutning på en-eller-annen-måte! Kvinneforeningen består av en gjeng med muntre damer i alle aldre. Sosialt samvær med strikketøy og snakketøy i skjønn forening. Har du lyst til å være med så er du hjertelig velkommen. Lurer du på hvem denne Gustava er? Da kan vi fortelle at Kielland er hennes etternavn. Født på Kongsberg i Startet landets første kvinneforening og skrev julesangen Å jul med din glede ; ei grepa dame. Kontaktpersoner Merete Lange Anne Aanestad Toril Schou Moe Gunnlaug Bollerud BABYSANG FOR NEDRE EIKER OG MJØNDALEN MENIGHETER PÅ NEDRE EIKER MENIGHETSSENTER VÅR 2014 Opplegget er beregnet på babyer sammen med mamma, pappa, besteforeldre eller dagmamma. Samlingene starter med uformelt samvær og formiddagskaffe kl Ta med nistepakke. Kaffe/te er inkludert i prisen. Kl er det sangstund. Babysang er en del av kirkens trosopplæring. Vi bruker en blanding av kjente og nyere sanger, rim og regler. Samspillet mellom barnet og den voksne er i fokus. Babysang er mer enn sang: Kroppsbevissthet Dans og bevegelse Regler og rytme Babysang er utviklende for barnets motoriske, språklige og sosiale utvikling. Tilbudet gir mulighet for å bli bedre kjent med andre mammaer/pappaer. Tilbudet kan også benyttes av deg som hører til en annen tro. Det koster kr. 30,- pr gang å delta. Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet Tlf: / Ved å delta på babysang 8 ganger eller mer, får du cd-en Bomchickabom. DATOER FOR RESTEN AV VÅREN 2014: 7. april 28. april Velkommen til sang, lek, dans, kos og hyggelig samvær.

10 10 Konfirmasjon i Nedre Eiker menighet 2014 Søndag 4. mai 2014 kl Andreas Rinker Christoffersen Lisa Opheim Hvidsten Tor Opheim Hvidsten Benedicte Moen Johansen Jørgen Lien Jonas Låstad Daniel Andreas Tokle Poverud Christoffer Heggeseth Skoglund Benedikte Snekkerhaugen Ronja Thorvaldsen Teodor Tømmeraas Anne Sofie Nedberg Walderhaug Søndag 4. mai 2014 kl Kjetil Abelsen Sverre Weum Berge Ola Nilsen Bikset Alexander Meinhardt Børresen Hanna Gundersen Eggen Petter Grønlie Emilia Gunnarsdòttir Andreas Haugstvedt Andreas Eger Holst Adrian Kjøsterud Sindre Myklebust Klausen Martin Henriksen Korneliussen Christian Lande Haakon Grøstad Lie Emilie Lislelid Miriam Lislelid Haakon Løvdokken Helene Nisja Olsen Robin Trønnes Marte Østnæs Lørdag 10. mai kl Elinborg Bardardottir Bjørg Helene Klingsheim Døviken Marius Eystø Martin Gislerud Gundersen Morten Gislerud Gundersen Ingvill Solvam Halstensen Knut Olav Strand Herlofsen Johanne Flaten Hansen Marius Mathiassen Hansen Henrik Lie Hovde Frida Hegseth Jensen Nikolai Opsahl Johansen Sondre Sjødal Larsen Maria Auestad Martinsen Alexander Sandaker Monsen Kristian Sandaker Monsen Tommy Dammen Nordvang Stian Aleksander Olafsen Eirik Sundby Stensås Elisabeth Vanadis Sund Kristin Tollefsen Gard Wilthil Lørdag 10. mai kl David Shaughnessy Ahlborg Hannah Emilie Solvang Basserud Sophie Blomstrøm Bjørnar Schultze Borgersen Andrine Gladhus Eknes Stine Gladhus Eknes Victoria Fjeldvik Marte Steenberg Gran Elias Grimstad Anders Næsset Hansen Lill Kristin Havikhagen Celine Holstad Ida Marie Hundershagen Kristian Hægstad Maja Kristine Laksholm Synne Ween Larsen Kristian Møller Mathilde Arschim Olsen Thea Arschim Olsen Christian Ottesen Anna Linnea Palm Johannes Palm Andrine Høyvik Skjold Henriette Røine Strømme Tobias Trulsen Søndag 11. mai 2014 kl Sarah Aanes Iselin Borgersen Caroline Løwer Dahlquist Mats Andreas Eriksen Katrine Brurberg Fredriksen Emil Bjurstrøm Grønli Silje Hedemark Stine Hedemark Silje Sørvik Innereng NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Trine- Emilie Kjøsterud Pernille Olseth Kortvedt Sjur Sveia Krossen Charlotte Nilsen Endre Rivelsrud Markus Holum Solheim Christoffer Alexander Streitlien Stian Thielemann Iselin Tuften Stian Hjemstad Vatne Søndag 11. mai 2014 kl Ingrid Karoline Bak Per Vidar Eikmo Celine Angelica Gjerberg Lill Madelen Hulbak Halvorsen Marius Jansen Mats André Nordem Kretz Bjørn-Ivar Kristiansen Julia Smirennikova Listau Markus Lysaker Martin Lysaker Thea Marie Nilsen Ingerid Olaussen Thomas Johan Torkelsen Olsen Kaja Eide Olsvik Christoffer Schulsrud-Hansen Even Hereid Solberg Cecilie Storheil Eline Kopland Sætre Ingerid Sørbø Kristine Sørbø Lisa Zunder KONFIRMANT 2015? Er du en av dem som vil være konfirmant i om ett år? Da har vi informasjon til deg her: Vi sender brev med orientering etter påske. Denne orienteringen om konfirmasjonstiden, sendes til alle som står i vårt medlemsregister, dvs. til alle som er døpt i Den norske kirke og født i Om du ikke er døpt, er du likevel hjertelig velkommen til å være konfirmant hos oss. Ta kontakt slik at du får tilsendt informasjon. Informasjonsmøter med påmelding skjer i torsdag 22. mai 2014 kl.1800 for dere som bor i Krokstadelva, kl.1930 for dere som bor i Solbergelva. Ta med utfylt skjema, kopi av attester og bilde. Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt med kateket Ingeborg Skagestad Tlf eller epost;

11 11 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Tro og Lys 5 år I år er det fem år siden Tro og Lys startet opp i Nedre Eiker menighet. Til høsten skal dette feires. Den ansvarlige for Tro og Lys, er Gudrun Klingsheim, diakon i menigheten. Det skal også nevnes at hun har med seg en hel stab av medarbeidere som trår til hver gang Tro og Lys har arrangement: Magne Flatland, Randi Høgmoen, Randi Neple og Monica Landmark. I tillegg er Sigbjørg Bjurstrøm foreldrerepresentant. Vi slo av en prat med Gudrun, og hun kunne fortelle at Tro og Lys sakte, men sikkert har hatt en fin økning i antall fremmøtte fra de startet i 2009, og frem til i dag. Det er rundt regnet tolv utviklingshemmede som møter opp på Tro og Lysarrangementene, og totalt er det anslagsvis tjue til tretti fremmøtte hver gang. Det gledelige er å registrere at det stadig kommer flere til. Landmark, som bor i Oslo. Hun har skrevet en masteroppgave om psykisk utviklingshemmede i kirken, og kunne fortelle meg mye om opprinnelsen til Tro og Lys. Grunnleggeren til Tro og Lys, heter Jean Venier. Han er en kanadisk filosof og teolog, som bor i Frankrike. Allerede i 1971 startet Tro og Lys opp, etter at Venier tok initiativ til en pilegrimstur til Lourdes for utviklingshemmede, deres familier og venner. På den turen deltok det hele mennesker fra hele verden, og i kjølvannet av den turen oppsto Tro og Lys-bevegelsen. Etter hvert spredte Tro og Lys seg til mange land, og ble en økumenisk bevegelse. I dag finnes det rundt 1600 grupper i verden, fordelt på 91 land og inndelt i 50 provinser. I 1990 startet katolikken Aslaug Espe den første norske Tro og Lys-gruppen. Det finnes i dag 12 lokale grupper i Norge. Det er både lutheranere, katolikker, pinsevenner og metodister med i dette arbeidet, i tillegg til noen uten kirketilhørighet. Bevegelsen har senere arrangert tilsvarende pilegrimsturer til Roma i 1975, og igjen til Lourdes i 1981, 1991 og Derfor kan vi av den grunn slå fast at vår gruppe i Nedre Eiker, er del av et stort nettverk Tro og Lys-grupper over hele verden. Vi er takknemlig for det arbeidet som blir gjort, og for at de inntar en naturlig plass i menighetsarbeidet i Nedre Eiker. Vi ønsker Gudrun og hennes medarbeidere lykke til videre i de neste fem år, og håper og tror at Tro og Lys vil utvikle seg og bli enda større i årene som kommer. Trond Grimstad Søndag 9. mars kl var det på ny gudstjeneste i regi av Tro og Lys. Da møttes gjengen i kirkekjelleren et par timer før gudstjenesten, til en egen samling med ulike aktiviteter. Der tente de lys, sang og ba litt før de avsluttet med et godt måltid mat. Den sosiale faktoren er svært høy, og det er tydelig at de som er tilstede på disse samlingene setter pris på dette arrangementet. Da gudstjenesten startet, gikk Tro og Lysgjengen opp fra kirkekjelleren, og tok aktivt del i gudstjenestens program, slik de pleier å gjøre hver gang. Jeg fikk også slått av en prat med Monica Polonesemarsj er en populær aktivitet som alle er med på. Hvem har skapt alle fuglene? Jo, Gud i himmelen... Monica Landmark. Musikerne i gruppa: Tomas Røkeberg og Randi Neple.

12 12 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR AKTIVITETER I MENIGHETEN Mandag : Babysang kl på menighetssenteret, kaffeservering fra kl Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl Mikrogospel (annenhver mandag), kl på menighetssenteret, kontaktperson Ingeborg Skagestad, Speidergruppe på menighetssenteret, kontaktperson Margrete S. Johansen, Tirsdag: Morgensang i N. Eiker kirke kl Tirsdagsklubben på Krokstad bedehus kl for barn over 7 år. Sangkoret Omnibus på menighetssenteret kl Kontaktperson Tone Furevik, Onsdag: Formiddagstreff på Krokstad bedehus kl , kontaktperson: G. Sviggum, Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl kor på menighetssenteret kl Kontaktperson: Kantor Nils Kristian Bonden, Torsdag: Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun kl siste torsdag i måneden. Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere, menighetssenteret, annenhver torsdag kl Oddetallsuker. Kontaktpers.: Toril Schou Moe, , Merete Lange, , Anne Aanestad, Fredag: NETS i Mjøndalen kirke kl Kontaktperson: Kapellan Christine Holmsen Lindbjør, Se også vår nettside: og følg oss også på Facebook! Babysang er blitt et populært tilbud i Nedre Eiker menighet Mandager kl på Nedre Eiker menighetssenter møtes foreldre og babyer til en uformell prat mens man nyter formiddagskaffen. Deretter er det sangstund. Det er samspillet mellom mamma/pappa og babyen som er i fokus. Babysang er en del av trosopplæringen i Nedre Eiker menighet. Babysang er utviklende for barnets motoriske, språklige og sosiale utvikling. Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet

13 13 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Min påskesang TROND GRIMSTAD Oppstått er Jesus Refr. Oppstått er Jesus; Hurra! Hurra! Han lever, Han lever, Han lever nå. Han lever, Han lever, Han lever nå. Tom er graven i klippen. Vet noen hvor mesteren er? Klærne hans ligger han ble lagt, men selv er han ikke der. Selv er han ikke der. Refr. Glade takker vi Jesus: Takk Herre at døden blir kort! Vi skal få leve hos deg en gang. Du tar oss fra døden bort. Du tar oss fra døden bort. Refr. Velkommen til en hyggelig handel på KIWI Stenseth Mennesker skal bli nye. alt gammelt og trist skal ta slutt. Himmel og jord skal forvandles da når Gud skaper allting nytt. Gud skaper allting nytt. Refr. For mange år tilbake, var jeg som ungdom på påskeleir, og der hadde vi tema Nytt liv med Jesus. Denne sangen var temmelig ukjent for de fleste av oss, men det var en frisk og sprudlende sang som jeg på leiren og i årene etterpå er blitt glad i. I forsamlingen av unge mennesker fikk vi høre Påskebudskapet gjennom denne sangen. Den ble gjennomgangstema under leiroppholdet. Vi startet alle møtene med å synge denne sangen, som har en spontanitet i seg som ikke levner tvil om at jubelen står høyt i taket over at Jesus har satt oss fri. Vi får lov å rope Hurra i vill jubel over det Forsoningsverket Jesus gjorde. På en enkel og liketil måte viser forfatteren oss at vi skal få TRO at Jesus døde for oss. Uten å måtte prestere noe tilbake, skal vi bare ta imot av det Herren har gitt oss gjennom korset på Golgata, og Oppstandelsen. Derfor kan vi også i dag få lov å synge denne sangen med frimodighet. Alt det som er gammelt og urent, alt det som har vært og det som vi ønsker å kvitte oss med, kan vi legge vekk. Gjennom Jesu oppstandelse og død, og ikke minst gjennom Hans Oppstandelse kan vi få synge ut denne sangen og virkelig rope et høyt HURRA i pur glede over Påskens essensielle budskap. Nedre Eiker Menighetssenter Utleie av lokale. Passer ypperlig til minnesamvær, barnedåp, bryllup og jubiléer. Kontakt Gunn Zahl på eller menighetskontoret for nærmere informasjon. Etter som dagene på leiren gikk, oppdaget vi mer og mer av dybden i ordene på denne sangen, og Hurra-ropene ble kraftigere og høyere for hver dag som gikk. Glade takker vi Jesus, takk, Herre, at døden blir kort, vi skal få leve hos deg engang, du tar oss fra døden bort. Håpet om at Han gir oss Livet, og at døden kun vil være av forbigående karakter, får vi gjennom å synge slutten på denne sangen. Hans Forsoningsverk er like realistisk og aktuelt i dag som for tjue år siden, for hundre år siden eller som i den spede begynnelsen etter Jesu død og Oppstandelse. Derfor kan vi alltid, og spesielt denne påsken frimodig synge denne sangen, og vite at Påskens Budskap gjelder for oss. Vår, sommer og nytt liv springer ut i 2014, og med det får vi lov å ha troen på at Gud skaper allting nytt. Han vil gi oss en ny vår, hvor vi som mennesker skal bli nye, alt det gamle og alt det som vi sliter med, alt det triste, skal finne sin ende: Himmel og jord skal forvandles da, når Gud skaper allting nytt. Det er dette Påskens budskap handler om, og det kan vi ta med oss ut i hverdagen, og gjennom hele kirkeåret, og det er dette håpet hele den Kristne kirke er bygget på. Trond Grimstad lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Pilegrimstur til Gamle Fiskum kirke torsdag 15. mai Å vandre i stillhet, la tankene fare og naturen tale, lytte til både fuglesang og tekster som leses, skue målet og så endelig komme inn i det hellige. Det er en flott erfaring som sitter igjen i meg. Trond Bollerud, Jan-Otto Eek og kateket Ingeborg har gjennomført flere pilegrimsturer med konfirmant grupper til denne vakre kirken. Nå vil vi invitere til en åpen pilegrimstur! Å vandre mot et hellig mål eller å gjøre en pilegrimsvandring, har fått en renessanse i vår tid.og på de turene vi har hatt med konfirmantene, har jeg lært at det må ikke være kjente og store pilegrimsmål som Nidaros eller Santiago de Compostela, for å få en opplevelse av pilegrimsvandring! Pilegrimsturen vil ha følgende elementer: - Stille vandring - Stopp underveis med fortelling/opplesning - Liturgi i kirken Så blir det også omvisning i kirken og en pilegrimsfest i det fri etterpå! Det er påmelding til denne turen og påmeldingsfristen er 5. mai. Påmelding sendes til neiker.no, sms eller tlf Deltakeravgift kr 100,- betales 15. mai. Turen starter på parkeringsplassen ved menighetssenteret kl.1800 og nødvendig info vil bli gitt de som melder seg på. Ingeborg Skagestad

14 14 STØTT VÅRE ANNONSØRER DE STØTTER OSS! NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling ligger først og fremst på den politiske og administrative ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. Det kan du hjelpe oss med. Ta kontakt. Vi treffes på rådhuset eller på telefon Hilsen ordføreren i Nedre Eiker GRAVSTEINER STOR UTSTILLING INNE OG UTE Omsliping, navnetilføyelser og bolting Fire generasjoners erfaring 3400 Lier, v/lierkroa Tlf ÅPNINGSTIDER: Mand fred: Torsdag: Lørdag: e-post: Vil du være med å gi en gave til Nedre Eiker menighet? Send ditt bidrag til kontonr AUT. MASKINENTREPRENØR TLF KROGSTAD INDUSTRIOMRÅDE 3055 KROKSTADELVA Alt i trykksaker! Ring Vi utfører alt innen: 8 Sorgbinderi 8 Dåp 8 Bryllup 8 Konfirmasjon Arbeidergata, 3050 Mjøndalen Tlf Fristende kaker til alle anledninger! Tlf.: Hovedkontor: Hokksund Nedre Eiker: Blomsterbutikken Opdahl, Mjøndalen Innehavere: Kari og Ole Melbø Gravferdskonsulent: Erik Wilthil For Eiker-bygdene i generasjoner!

15 15 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR DØPTE Alexandra Sofie Andersen Tomine Lyngås-Høiback Kaja Josefine Skar Noah Johannes Olsen Heidi Hofstad Ulriksen Marvin Henning Røste Andersen Hermine Sofie Bye Andersen Theodor Hoff-Larsen Emma-Kristine Lysgård Julie Wernersen Wam Julie Aurora Andersen Trill Åsbryn Ekeberg Kasper Johannes Hæhre Fossum Andreas Timothy Haugaasen Felix Melcher Kaiser Dennis Dyrdal Alfred Lervik Sander Halstvedt Nora Tandberg Killingstad Slekters gang STOFF-FRIST NESTE NR.: MEDIO FEBRUAR 2014 Red.komité: Trond Grimstad og Anne Aanestad. Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, Opplag: 5300 eks. Det utgis 3 nr. pr. år Dorotea Smedsrud Unni Maria Weeren Ivana Anahi Angelin Evensen Elias Intanious Farah Kaja Hermansen Maria Lindborg Frykberg Levi Ravndal Botten Ingeborg Elisabeth Skinnes Borgersen Petter Klem Henriksen Matilda Nes-Eriksson Sofie Gamst Guttormsen Mille Fossholt Lie Alise Tomren Krossen Marie Gulbrandsen Elise Gulbrandsen Ole Hendrik Pedersen Trym Hjørnevik Simensen Martin Aleksander Karlsen Vannebo Milla Jordan Nilsen Sofia Elise Skistad Jacob Bjerke Åsen Lykke Emilie Hammer Preben Gurvin Sveinsson Andrea Bergem Kittelsen VIGDE Knut Harald Oulie og Linn Kristin Lundgård Oulie Erik Johansen og Henriette Borchgrevink DØDE Bjørg Margaret Hansen Anny Thordis Hansen Synnøve Hamarstrøm Odd Paul Hvambsahl Karen Sofie Bekkevold Bjørn Roar Hansen Ella Marie Halvorsen Odd-Harald Hansen Karin Harris Liv Karin Witbank Aarsand Else Marie Sønju Birgit Enevoldsen Eirik Årikstad Sagedal John Erik Aanestad Helge Skistad Steinar Stenklev Svein Sandsbråten Leif Steenberg Bjørn Olav Aasheim Erland Klausen Olav Hennum Randi Larsson Dagny Lysaker Målfrid Holmen Britta Persson Rigmor Gustavsen Tor Erik Fagerhøi Reidar Erik Skjold Kjell Ottar Kristensen Astrid Ingeborg Adele Zirnstein Torill Støa Solveig Olga Berg Olsen Aase Larsen Gerd Sollie Egil Karlsen Sonja May Bringaker Vigdis Bergan Gustav Vinnes Runar Sverre Themte Jeanette Bratsberg Jørn Tore Bernø Larssen Gerd Stenersen Helga Smedberg Nedre Eiker menighet Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva Tlf: Faks: Nettside: Kontortid: Mandag, onsdag, torsdag kl Tirsdag kl Fredag stengt, ved behov ring Mjøndalen kirke Sokneprest Roar Røkeberg Arbeid: Privat: E-post: Kateket Ingeborg Skagestad Arbeid: Mobilt: E-post: Sekretær på kirkevergekontoret Merete Lange Arbeid: E-post: Kirkegårdsleder Tormod Krogrud Arbeid: Mobil: E-post: Kapellan Margrete Schmidt Johansen Arbeid: E-post: Diakon Gudrun Klingsheim Arbeid: E-post: Leder Nedre Eiker menighetsråd Anett Glittfjell Mobil: E-post: Kirkegårdsarbeider Steinar Hunnestad Arbeid: E-post: Kantor Nils Kristian Bonden Arbeid: Privat: Trosopplærer Aina Beathe Øberg Framnes Arbeid: Sykmeldt E-post: ainabeatheoberg. Kirketjener Heidi Tokle Poverud Arbeid: Redaksjonsmedarbeider Trond Grimstad Mobil: E-post: Klokker/kontorleder Anne Aanestad Arbeid: Privat: E-post: Kirkeverge Eva Trogstad Arbeid: E-post: Kirketjener og kirkegårdsarbeider Toril Schou Moe Arbeid: Fotograf Thomas W. Røkeberg

16 16 l 02. april Kl : Fastegudstjeneste. Koret Omnibus medvirker l 06. april 4. søndag i fastetiden Kl : Misjonsgudstjeneste Tro og Lysgruppen medvirker. Dåp og nattverd. Kirkekaffe l 09. april Mjøndalen kirke Kl : Fastegudstjeneste l 13. april Palmesøndag Dåp og nattverd. Kirkekaffe l 17. april Skjærtorsdag Kl : Skjærtorsdagsgudstjeneste Kveldmat i kirkekjelleren. l 18. april Langfredag Mjøndalen kirke Kl : Pasjonsgudstjeneste GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER I KIRKEN OG SOLBERG KAPELL FREDTUN Søndag er kirkedag! Kl : Høytidsgudstjeneste Kirkekoret deltar. Dåp og nattverd l 21. april 2. påskedag Solberg kapell Dåp og nattverd l 27. april 2. søndag i påsketiden l 04. mai 3. søndag i påsketiden Kl : Konfirmasjon Kl : Konfirmasjon l 10. mai Kl : Konfirmasjon Kl : Konfirmasjon l 11. mai 4. søndag i påsketiden Kl : Konfirmasjon Kl : Konfirmasjon l 17. mai Grunnlovsdagen Kl : Bekransning Kl : Festgudstjeneste NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kor, korps, ansatte og frivillige fra begge menigheter l 29. mai Kristi Himmelfartsdag Solberg kapell Dåp og nattverd l 01. juni Søndag før pinse l 08. juni Pinsedag Kl : Høytidsgudstjeneste Kirkekoret deltar. Dåp og nattverd l 09. juni 2. pinsedag l 15. juni Treenighetssøndag l 22. juni 2. søndag i treenighetstiden l 29. juni 3. søndag i treenighetstiden Mjøndalen kirke llllllllllllllllllllllllllllllll Q Tar jeg morgenrødens vinger på og slår meg ned der havet ender, så fører du meg også der, din høyre hånd, den holder meg fast. Og sier jeg: «La mørket dekke meg og lyset omkring meg bli til natt», så er ikke mørket mørkt for deg, og natten er lys som dagen, ja, mørket er som lyset. De som sår med tårer, skal høste med jubelrop. llllllllllllllllllllllllllllllll Vi går dør til døraksjon tirsdag 8. april 2014 l 19. april Påskenatt Kl : Påskenattmesse Magnus Aa. Oseth, trompet, ansatte og frivillige medvirker l 20. april Påskedag l 18. mai 5. søndag i påsketiden Dåp og nattverd l 25. mai 6. søndag i påsketiden Mjøndalen torg Kl : Torggudstjeneste lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll TORGMESSE MJØNDALEN TORG 25. MAI 2014 kl Tradisjonen ser ut for å ha limt seg fast på kalenderen: Hver vår er det friluftsgudstjeneste på Mjøndalen torg med allsidig program, med en viktig gjest og mange medvirkende fra begge sider av elva. I år får vi musikalsk besøk bl.a. av Drammens Glassverks Musikkorps, og dialoggjest er den nye fylkesmannen, Helen Bjørnøy, som har fartstid både som prest, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, politiker, statsråd og daglig leder av Plan Norge. Torgmessen er et samarbeidstiltak i regi av menighetsrådene i Nedre Eiker og Mjøndalen, og i år vil man også feire nattverd under åpen himmel. De øvrige kirkesamfunnene i Nedre Eiker er også invitert til å delta i fellesskapet på denne søndagen. Så får vi håpe at værgudene også er samarbeidsvillige, men vi tar imot alt som kommer ovenfra!

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014 s 6 s 16 s 9 Møt Jon Mihle Myldremesse Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl s 6 Hva er de viktigste ordene i språket vårt? Mjøndalen

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 16. årgang nr. 3-2011 «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Informasjon

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 1-2014. Kråkstad kirke 1814-2014 side 5. Huset side 6. Intervju med Hans Underland side 11

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 1-2014. Kråkstad kirke 1814-2014 side 5. Huset side 6. Intervju med Hans Underland side 11 INFORMASJON Menighetsbladet for Ski og Kråkstad NR. 1-2014 Kråkstad kirke 1814-2014 side 5 Huset side 6 Intervju med Hans Underland side 11 LEDER Vi har alltid et valg? J. Kristian Bjerke I løpet av fjoråret

Detaljer