Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer årgang. Slik du husker det side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8"

Transkript

1 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19

2 Strømsoddbygda kvinneforening Foran f.v: Elfrid Haugen, Glenny Bjerknes, Astrid Maribo. Bak f.v: Berit Bråten, Inger Bråten, Thrine-Lise L. Tryterud, Solveig Maribo. Det er vel ikke til å komme forbi at de tradisjonelle kvinneforeningene har blitt færre de senere år. En forening som fortsatt eksisterer i god form er Strømsoddbygda kvinneforening, og jeg fikk anledning til å delta på et møte hos dem en maidag. Strømsoddbygda Santalforening ble stiftet på Åmot i Strømsoddbygda 10. februar 1929 ved emissær Skarsgård. Foreningen skulle ha møte en gang i måneden, og kontingenten var satt til 50 øre. I 1930 kan vi imidlertid lese i protokollen at tidene er nå så dårlige at foreningens medlemmer syns det er meningsløst å sende penger ut av bygda. På første møte om høsten ble det besluttet å nedlegge Strømsoddbygda Santalforening og Strømsoddbygda kvinneforening ble opprettet. Inntektene gikk i sin helhet til å fremme skolene i Strømsoddbygda. Møtene ble holdt vekselsvis på Nordre Åmot og Strømsodd skole. 8. desember 1930 var medlemstallet 20. Strømsoddbygda kvinneforening har eksistert fra 1930 til i dag, kun avbrutt, noen måneder, fra krigsutbruddet i 1940 til januar (Opplysningene fritt sitert fra jubileumsskriftet til Strømsoddbygda kapell.) barnebyer. Foreningen betaler utdannelse frem til barnet er 21 år, og sender ekstra penger til jul og bursdag. Foreningen mottar jevnlig rapporter, og har også mottatt tegninger fra barnet. I dag er det et barn i Bangladesh som nyter godt av dette. Etter at Strømsodd skole ble grendehus har foreningen innimellom arrangert åpne møter her. Da medlemmer flyttet til Trygdeboligen på Sokna, arrangerte foreningen rømmegrøtfest en gang i året på Trygdeboligen. Disse festene har vært avholdt inntil nylig. Foreningen er flink til å komme seg ut på tur, og en gang i året går turen ut av Strømsoddbygda. De har besøkt Kistefossmuseet, Hadeland glassverk, Blaafarveværket og Operaen i Oslo, for å nevne noe, i tillegg til mer lokale hytteturer. Det er stor alderspredning blant medlemmene, 44 år skiller foreningens eldste Glenny Bjerknes og foreningens yngste Thrine-Lise L Tryterud, som for øvrig også er formann. I jubileumsheftet til Strømsoddbygda kapell går det frem at foreningen i 2007 hadde 10 medlemmer, i dag er tallet 7. Trivsel i nærmiljøet kan ikke verdsettes nok, og Strømsoddbygda kvinneforening er en bidragsyter i så måte. Jeg takker for at jeg fikk avlegge foreningen et besøk! Tekst og foto: Karen Dale Juvet Medlemmene i Strømsoddbygda kvinneforening er flittige. De har gjennom årene bidratt med gaver i nærmiljøet, spesielt Strømsoddbygda kapell har fått mye utstyr finansiert av kvinneforeningen. Nå bidrar foreningen med midler til oppfostring og utdannelse av et fadderbarn i SOS 2 KIRKEBLADET NR. 2 12

3 Røter Ro treng eit bån for å feste tægan til livet. Røter treng ein ungdom for å opne blomen mot ljoset. Rotfeste treng eit menneske for å bæra bører i motvind. Av Olav Mostøl Leder Roser mot stein I min samtale med Terje Bøe kom han inn på to viktige læresetninger han prøver å innprente sine konfirmanter. 1. Du er god nok til eget bruk. 2. Hvis du skal være en annen. Hvem skal da være deg? Samme tema er min favoritt artist opptatt av. I sangen «Den beste meg» synger Jahn Teigen: «Skal bli den beste meg i verden. Bedre kan jeg aldri bli.» «Skal bli den beste meg i verden. En annen kan jeg aldri bli.» og i «Utkledd som meg selv» er teksten «Jeg prøvde å ligne andre, men uten særlig hell. Derfor har jeg begynt å være utkledd som meg selv.» Dette er kloke ord fra to personer jeg setter høyt. Mange av oss andre derimot har en lei tendens til å prøve å forandre våre medmennesker. Vi tror vår mal er den rette og at alle bør måles etter den. Presset både fra omgivelsene, og ikke minst fra reklamen kan være tung å bære, for en som våger å være annerledes enn det mange anser for å være idealet. Det lyder gjerne; «Slank deg så blir du like fin som oss.», «Legg på deg noen kilo så blir du flott som oss.», «Tren så du får muskler som oss.», «Bruk rett Shampo så får du fint hår som oss.», «Tenk, føl og men som oss.». La oss kaste alle disse, kanskje velmente, rådene på båten. Isteden har jeg følgende oppfordringer å komme med: 1. Vær den beste deg, du kan være! 2. La andre være den beste seg de kan være. Ikke press dem inn i din form! Bare på den måten kan både du og jeg være en rose i en stein-verden. Kun når man får være seg selv, uten begrensninger, kan man være en rose. En rose som lyser opp i tilværelsen for omgivelsene. Vær en rose i en stein-verden! Tore Hafnor Kirkebladet for Lunder, Norderhov og Ask, Tyristrand, Ullerål og Veme Gravstedpynt Vi pynter og vedlikeholder gravsteder på kirkegårdene i Hønefoss, Haug, Norderhov, Hole og Veme. Ring gjerne for avtale. HØNEFOSS OG OMEGN BYGDESERVICE BA 3 Tlf.: Redaksjonskomité: Nils Skjørvold Tlf Unni Brun Tlf Jenny Hafnor Tlf Tore Hafnor Tlf Karen Dale Juvet Tlf Kasserer/annonseansvarlig: Anny Andreassen Tlf Grete Lyseng Tlf Utgiver: Menighetsrådene Forside: Roser mot stein, foto Erik Hafnor Korrekturleser: Gunnar Abelgaard Frivillig kontingent kr. 150,- Bankgiro Støtt våre annonsører, de støtter oss! Layout og trykk: Menova as - grafisk Frist for innlevering til neste nummer er 31. oktober Stoff leveres til Unni Brun. KIRKEBLADET NR

4 LUNDER 26. august Lunder kirke kl Prest: Arne Braut Offer: Menighetsarbeidet 9. september Høsttakkefest og konfirmantpresentasjon Lunder kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen Offer: Kirkens Nødhjelp Slekters gang 21. oktober - Konfirmantpresentasjon Strømsoddbygda kapell kl Prest: Kai Helge Reinertsen Offer: Menighetsarbeidet Kirkekaffe hos Morten Strømsodd 28. oktober Konfirmantjubileum Lunder kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen Offer: Redd Barna 4. november Allehelgensdag Lunder kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen Offer: Blå Kors 25. november Lunder kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen Offer: Menighetsarbeidet Lunder kirke Jazlyn Aringal Jensson NORDERHOV OG ASK 19. august Norderhov kirke kl Prest: Kristin Moen Saxegaard Offer: Menighetsarbeidet 2. september - Konfirmantpresentasjon Ask kapell kl Busserullgjengen kommer. 9. september Konfirmantpresentasjon Norderhov kirke kl Prest: Bjørnar Tho Offer: Kirkens SOS i Buskerud 23. september Høsttakkefest og 4-årsbok Norderhov kirke kl Offer: IKO Kirkelig pedagogisk senter Marianne Engemoen og Roar Bråten Marianne Rustad og Geir Andre Thoresen Berit Fuglesang og Asle Langvandsbråten Kathrine Nesbø Søfteland og Stian Roa Kristine Roa og Knut Sørsdal Fodnæss 14. oktober Norderhov kirke kl oktober Ask kapell kl Prest: Bjørnar Tho 4. november Allehelgensdag Norderhov kirke kl Offer: Menighetsarbeidet 11. november Visitasgudstjeneste Norderhov kirke kl Biskop, prost og sokneprest deltar. 25. november Ask kapell kl Offer: Sjømannskirken Einar E. Breili Berit Ingrid Svenskerud Gerd Ingrid Grønlie Svein Solli Wiggo Kristiansen Inga Almestrand 2. desember Norderhov kirke kl Offer: Menighetsarbeidet ANNONSER Lunner kirkes barnekor trenger frivillige voksne medarbeidere. Trenger du skyss til Ullerål kirke? Ta kontakt med Ringerike Frivilligsentral, tlf , innen kl onsdag før gudstjenesten. De ringer tilbake innen fredag og gir beskjed om de har klart å skaffe skyss eller ikke. 4 KIRKEBLADET NR. 2-12

5 Slekters gang Norderhov kirke Martin Myhre Bråthen Frida Odden Stella Sophie Børresen Johnsrud Ingrid Helene Bergsund Kihle Jeppe Strandi Frida Sophie Arnesen Carina Goa Mathilde Hillestad Iversen Ellinor Eide Hillestad André Sadewa Smedshammer Anna Granum Skafjeld Torunn Grinde Strømmen Mathias Leander Moholdt Milla Sofie Grøthe Hurum Thea Lærum Aasen Nikolai Bjerke TYRISTRAND 19. august Tyristrand kirke kl Prest: Kristin Moen Saxegaard 2. september Konfirmantpresentasjon Tyristrand kirke kl september Høsttakkefest og 4-årsbok Tyristrand kirke kl Slekters gang Tyristrand kirke Celina Hamre-Lilleberg Amelia Costuya Sandum Ella Sofie Molid Oliver Molid Ida Vigdal Niklas Hedly-Engen Helene Sørland Elena Gårud Varg André Stenberg Vangen Hedda Christoffersen Pia Heieren Solbakken Ask kapell: Christiane Frøhaug Fegri og Stian Skjølsvik Norderhov kirke: Marita Skougstad Johnsrud og Per Inge Johansen Gro Jensen og Pål Jensen Mona Grenne og Vincent Denis Banterla Tove Irene Rønning og Knut Røste Jeanett Frog og Steffen André Aaslund Solberg Tatsiana Rusevich og Runar Magnussen Ove Ragnar Arntsen 7. oktober Tyristrand kirke kl oktober Tyristrand kirke kl Offer: Ringkollkapellet 4. november Allehelgensdag Tyristrand kirke kl Offer: Kirkens SOS Anne Marte Nyfløtt Linkas og Andre Haugen Opperud Ellef Paulsen Birgitt Ellingsen Oddlaug Dorthea Haugen Ruth Dahle Harald Pettersen Yngve Haslene Harald Nymoen Tore Roland Else Korsdalen Sølve Anders Mykleseth Karstein Kristian Nergård Andreas Moholt Leif Otto Strøm Målfrid Torp Grete Bakken Grete Bodil Poole Randi Borg Tore Karlsen Roy Ingvar Rotefoss Brita Helgesen Johannes Berg Sundeid Sigmund Øverstad Geirun Olaug Lervik Kari Skotland Ellen Brekke Tore Ødegaard Kjell Kleiven 10. november Ungdomsgudstjeneste Tyristrand kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen 18. november Tyristrand kirke kl Offer: Menighetsarbeidet 2. desember Tyristrand kirke kl Julegrantenning etter gudstjenesten Leif Reiersen Anna Heggelien Arne Otto Johansen Johan Paulsen Sigrid Hansen Knut Kristiansen a.s Klekkenveien 155, 3514 Hønefoss Tlf Fax KIRKEBLADET NR

6 ULLERÅL 12. august Ullerål kirke kl Prest: Bjørnar Tho Offer: Kirkens SOS Kirkevaffel. 26. august Ullerål kirke kl Prest: Torunn Aschim Offer: Menighetsarbeidet 2. september Takk til Terje Bøe Ullerål kirke kl Prest: Terje Bøe. Torunn Aschim deltar også. Kirkekaffe i Storsalen og Ungdomssalen. 16. september - Høsttakkegudstjeneste Ullerål kirke kl Ringerike Mannskor deltar. Enkel kirkekaffe i Menighetssalen. Slekters gang Ullerål kirke Edvard Andreas Bergsrud Mathilde Løland Teisbo Peder Aurdal Théa Sophie Jenshagen-Buttingsrud Maria Atkla Mjaasæth Kverno Simen Andre Pettersen Sander Haukedalen Kviberg 14. oktober Konfirmantpresentasjon Ullerål kirke kl Prest: Torunn Aschim Offer: Ullerål menighets misjonsprosjekt. Kirkevaffel 28. oktober Ullerål kirke kl november - Allehelgensdag Ullerål kirke kl Kirkevaffel 18. november 4 årsboka Ullerål kirke kl Offer: Redd Barna 2. desember Lysmesse Ullerål kirke kl Ringerike Veterankorps deltar Kirkevaffel. Birgitte Karlsaune og Ståle Ringsjø Målfrid Myrvold Anders Høgberg Spesielle ting som skjer i menigheten vår denne høsten: 2. september: vil Ullerål menighet takke Terje Bøe for det han har gjort og betydd for menigheten. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. 16. september: høsttakkefest 14. oktober: konfirmantpresentasjon. 2. desember: lysmesse Helge Otto Johansen Kjell Thore Fodnæss Harald Hybertsen Steffen Spildrejordet Walstad Arne Kauserud Benny Evelyn Nergård Åge Sverre Espelin Per-Eric Andersen Margrethe Wilhelmsen Svanhild Margrethe Brekke Kristian Fredrik Halvorsen Berit Bøhler Astrid M. Martinsen VEME 2. september Høsttakkefest og konfirmantpresentasjon Veme kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen 23. september - Konfirmantjubileum Veme kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen Slekters gang Veme kirke May-Britt Ramstad og Odd Arne Fredriksen 14. oktober Veme kirke kl november - Allehelgensdag Veme kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen Erling Konrad Veme Randi Pedersen 2. desember - Lysmesse Veme kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen VEME Trenger du skyss? Trenger du skyss til gudstjenesten kan du ringe: Sigrun Tronrud Per Henrik Fagerås Svein-Olav Møtteberg KIRKEBLADET NR. 2-12

7 Veme barneklubb Etter noen år i dvale kan vi meddele at barneklubben igjen er tilbake. Et tilbud for alle barn i aldersgruppen 4 10 år. Vi starter med en gang i måneden, på torsdager fra kl. 17:30 19:00. Vi holder til i kirkestua. Anny Åshild Stensæter og Kristin Heia Karlsen som leder barneklubben er begge erfarne med barn. Vi starter opp igjen torsdag 30 august kl 17:30. Ta gjerne med far eller mor. Her har vi det gøy med mange forskjellige aktiviteter. Kontaktperson: Anny Ashild Stensæter, epost mobil På bildet ser vi noen av barna og lederne Anny og Kristin. Tekst og foto: Svein Olav Møtteberg Høsten 2012 i Tyristrand menighet: Her kommer en liten oversikt over spesielle ting som skjer i menigheten vår denne høsten, så langt vi har oversikt i skrivende stund: Søndag 2.september kl. 11: Presentasjon av årets konfirmantkull. Velkommen til å bli nærmere kjent med ungdommene våre. Kirkekaffe. Sang av Barnekoret. Søndag 16.september kl. 16: Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok. Sang av Minigospel og Barnekoret. Bygdekvinnelaget pynter kirken og inviterer til kirkekaffe. Søndag 21. oktober kl. 11: Konfirmantjubileum. Denne dagen vil vi gjøre ekstra stas på dem som ble konfirmert for 25, 50, 60, 70 og 75 år siden. BISPEVISITAS: I tiden november kommer biskop Laila Riksaasen Dahl på visitas til menighetene i Soknedalen og Tyristrand, Ask og Norderhov. Det blir et ungdomsarrangement med biskopen i Tyristrand kirke enten fredag 9. eller lørdag 10.nov. TenSing-ungdommer fra hele Buskerud fylke deltar. Visitasgudstjenesten blir i Norderhov kirke søndag 11.november kl MINIGOSPEL Minigospel er et tilbud til barn fra ca 4 år og oppover. Vi møtes på Menighetshuset hver mandag I løpet av den timen gjør vi mye koselig: Vi synger barnesanger, hører bibelfortellinger, leiker og tegner. Noen ganger ser vi film og koser oss med litt godt å spise. Voksenledere er Bjørg Nygaard Halvorsen og Olaug Bjørnstad Ringkjøb. Velkommen til å være med oss! Vi starter opp mandag 27.august kl Meningsmåling Leser du «Slekters gang»? Redaksjonskomiteen ønsker å vite om «Slekters gang» blir lest. For deg som ikke leser det, kan vi opplyse om at det forteller hvem som er døpt, har giftet seg eller gått bort siden forrige nummer. Vi håper flest mulig svarer, enten de leser spalten eller ikke. Bare på den måten kan vi få et mest mulig riktig bilde av interessen deres. Svaret kan sendes til samme adresse som quizen-lomma eller formidles muntlig til en av medlemmene i redaksjonskomiteen. Dropin eller timebestilling KIRKEBLADET NR

8 Slik du husker det Vi i Kirkebladet prøver oss med en ny fast serie, som vi kaller «Slik du husker det.» Riktignok åpner vi med å la et av redaksjonskomitemedlemmene skrive denne gangen, men det er kun av mangel på innlegg. For, som tittelen sier, er dette ment som en spalte skrevet av deg! Se mer om dette nederst i artikkelen. Det andre som ligger i tittelen er at det er en subjektiv framstilling av hva man husker. En annen husker kanskje andre ting eller ting annerledes enn deg. Her har hver i sær rett. Kolonialforretningene på nordsida: Her lå Arnesens kolonialforretning i gamle dager. Foto: Erik Hafnor Om jeg er gammel eller ikke kommer vel an på øynene som ser. Sett med mine øyne, er jeg ikke det. (Men så bruker jeg da også briller!) En ting er sikkert, jeg husker at Hønefoss så annerledes ut den gang jeg var ung, enn byen gjør nå. Jeg har valgt å starte med kolonialforretningene på nordsida. Det var jo disse som ble frekventert oftest. Og akkurat det har nok ikke endret seg.(selv om de mange dameklærforretningene nå for tiden kan tyde på noe annet.) I dag kaller vi dem ikke lenger kolonialforretninger, dagligvarebutikker er vel det offisielle navnet nå? Og vi har nok av dem, eller har vi egentlig det? Jeg teller raskt og finner at det per i dag er 12 slike forretninger i det jeg regner som Hønefoss. Hvor mange det var i gamle dager er jeg ikke sikker på. Den gang reiste vi ikke tvers gjennom byen for å handle mat og brød, slik vi gjør i dag. (Snakk om å gå over fossen etter mat!) En rask opptelling i min hukommelses nærområde forteller meg at det var 3 kolonialforretninger nærmere enn den nærmeste nå. Fortsetter jeg så nedover «Hønegata» med stikkveier, finner jeg 7 til før jeg kommer til bybrua. Tar jeg med den på Vesterntangen, blir summen 11 på nordsiden av byen, mot nå 12 totalt i hele byen. La meg så kort presentere noen av de 11, å ta med alle ville være for plasskrevende. Først og fremst var det Arnesen i krysset Fossekallveien/Ullerålsveien (nå Sagaveien). I dag ligger det en butikk for dyreutstyr der. Denne skal jeg komme tilbake til, for den gang støttet vi nærbutikken, så det var absolutt der jeg handlet mest. Grunnen til det kan jo ha vært flere, men en var nok at bilene var atskillig mindre i bruk den gang. (Ja bilen var oppfunnet da jeg var ung, selv om min sønn ikke tror det!) Man tok heller beina fatt enn å kjøre, og da er det jo lettest å handle i nærmeste butikk. Dessuten kjente man kjøpmannen, og han kjente de som handlet. Dermed kunne man, om nødvendig, handle «på bok». Det het slik fordi gjelda ble skrevet inn i kjøpmannens store bok, og så betalte man når lønna kom. (I hvert fall håpet kjøpmannen på det.) På Rabba lå det 2 butikker rett over veien for hverandre. Den ene er nå gatekjøkkenet «Rabba Senter». Den andre som den gang var et samvirkelag, er nå beboelseshus. Her handlet jeg nok av og til, men svært sjelden. Kanskje bare når Arnesen ikke hadde det jeg trengte? På hjørnet av Krokenveien/«Hønegata», i det huset som ble revet for å gjøre plass til parkeringsplassen foran Kiwi, var det også en 8 KIRKEBLADET NR. 2-12

9 I huset til venstre var det samvirkelag. Også huset til høyre rommet en kolonialforretning. Foto: Erik Hafnor forretning. Her ble det senere prøvd å drive en storkiosk, men Hønefoss var nok ikke klar for det. Dette var lenge før alle dagligvareforretningene hadde åpent «døgnet rundt». Så fortsetter jeg nedover «Hønegata» og tar en avstikker til krysset Asbjørnsensgate/Bekkegata. Dette er nå et beboelseshus. Etter at kolonialforretningen ble lagt ned, var det en tid brusutsalg der. I kjelleren holder fortsatt «Rakfiskspesialisten» til. Anders Odden huskes spesielt for sine mange morsomme annonser, og for sin gode rakfisk. (Ifølge dem som liker slikt!) Så fortsetter vi nedover «Hønegata» og kommer til «Troll tuning». Her var det i gamle dager en mann/kone butikk. (Det het så, selv om salgsvarene også der var dagligvarer.) Denne butikken ble senere svært kjent da sønnen i huset, Aage Thoresen, startet AKA-imperiet der. Butikken ble utvidet og gjort om til selvbetjeningsbutikk, og store tilbudsannonser trakk folk i store mengder til butikken. I krysset ved Nygata fantes Henriksen kolonial. Den lå der Rema 1000 ligger i dag, men var mye mindre og hadde utgangen mot det som i dag kalles lyskrysset (fordi det var det første lyskrysset i Hønefoss). La oss så ta en titt inn i en av disse kolonialforretningene: Da velger jeg altså Arnesens kolonial, som er den jeg kjenner best. Opprinnelig var alle disse forretningene slik at når man kom inn, så kom man til disken. Bak denne befant alle varene seg, og 1 eller 2 ekspeditører som fant fram varene til deg. Et lite tankeeksperiment. La oss se for oss Mega eller Rema 1000 Stormarked på en slik måte. Vi kommer inn i butikken, stiller oss foran disken og ber om alle de mange varene vi har på handlelista den dagen. Stakkars butikkansatte, de måtte nok ha løpt bena av seg. Og selv om de hadde vært flere enn 1-2 på jobb, så ville nok køen av kjøpende blitt svært lang. Kanskje derfor at det var KIRKEBLADET NR så mange flere kolonialforretninger den gang. Dessuten må nok tålmodigheten ha vært større hos de handlende. Den gang kunne man alltids ha brukt tida til å slå av en prat med naboen, mens man ventet på tur. Det kan/har man ikke tid til i dag. Så tilbake til fortiden. Disken forsvant jo etter hvert og forretningene ble selvbetjente. Hos Thoresen, der jeg leverte avisene, var de sent ut med å fjerne disken. Tror ikke det skjedde før butikken ble til AKA. Så der var det svært koselig å stikke innom og handle, eller levere avisen. Hos Arnesen innbiller jeg meg at endringen skjedde tidlig. Jeg husker i hvert fall at jeg en gang måtte spørre etter noe jeg ikke fant, etter at butikken var gjort om. Og jeg fikk forklart at det stod til høyre (eller var det venstre) på en reol. Problemet var at jeg ikke visste forskjell på høyre og venstre. Nei takke meg til å kunne fortelle kjøpmannen hva man ønsket og så fant han (eller hun) det fram. Tore Hafnor Nå er det opp til dere lesere å sende inn bidrag. (Hvis ikke truer Tore med å skrive i neste nummer også.) Dere trenger ikke å skrive så langt, vi samler gjerne bidrag fra flere til et nummer. Vi forbeholder oss retten til å forkorte innlegg eller til å legge dem på vent til et senere nummer. Send gjerne med tegninger eller bilder så lenge de er deres eget verk og ikke copyright beskyttet. Hvilket tema dere skal skrive om er helt opp til dere, men skulle dere trenge noen ideer så kommer det noen tips her: Dagligvarer. (Hva kjøpte vi på den tida.) Konserveringsmåter. (Hva gjorde vi før fryseboksen.) Lek På skolen Butikker. På jobb Mulige bidrag sendes til eller Kirkebladet c/o Tore Hafnor, Konvallveien 3, 3515 Hønefoss 9

10 Quiz Det gleder oss at antall innsendte svar øker. Det gir mer konkurranse for de faste innsenderne og det gjør det morsommere å lage quizen når responsen er på bedringens vei. Vi mottar imidlertid gjerne enda flere svar neste gang. Svarene sendes som vanlig til: Kirkebladet c/o Tore Hafnor, Konvallveien 3, 3515 Hønefoss. Merk ny e-postadresse er Sender du på e-post så kan du forvente bekreftelse på at den er mottatt. Oppgi adresse, i tilfelle du vinner, og også hvilken menighet du vil gi ditt deltagerpoeng til. Her er det mulig å delta også for menigheter utenfor statskirken, og utenfor Ringerike. Svarfristen denne gangen er 15. september Konkurransen var hard i toppen i begge quizene, denne gangen også. I begge tilfelle måtte det trekning til for å kåre vinneren blant de som hadde fullt hus. Jan og Synnøve Dahl var de heldige uttrukne på bibelquizen, mens Wenche og Fredrik Gjevestad ble trukket ut på blandet quiz. Når det gjelder vår uhøytidelige konkurranse menighetene i mellom, så ser Norderhov og Ask uslåelig ut, men er det ikke. Bare sett i gang og mobiliser i din menighet. Første menighet til 25 poeng vinner, og hvert innsendte svar gir ett poeng. Men hva skal premien være? Forslag mottas med takk. Stillingen er nå: Norderhov og Ask Ullerål Andre, utenfor Ringerike Lunder Tyristrand Veme 11 poeng 5 poeng 1 poeng 1 poeng 1 poeng 0 poeng Bibelquiz, svar: 1. Hvor lenge bodde israelittene i Egypt før Moses ledet dem hjem? 430 år 2. Hva er 135 m. langt, 23 m. bredt og 14 m. høyt? b. Noahs ark (1. Mos 6:15) Her er nok et eksempel på spørsmålsstillers manglende kunnskap eller unøyaktighet. I følge Bibelen så er Noahs ark 300 alen lang, 50 bred og 30 høy, spørsmålet burde følgelig vært oppgitt i alen. Hvor lang en alen er det nemlig delte meninger om. En skriver at 1 alen = 50 cm, andre at det varierer fra NT til GT og før og etter Og her er man ved sakens kjerne. I det gamle testamentet er 1 alen ca. 50 cm, mens det i det nye testamentet er ca. 45 cm. I oppgaven, fra GT er målene fra NT benyttet for å regne om til meter, dermed ble det feil mål i oppgaven. Heldigvis svarte allikevel alle riktig. 3. Hvilken profet sovnet under en busk, og våknet med at en engel hadde laget mat til ham? Elia (1. Kong. 19:5-8) 4. Hva het svigerfaren til Moses? Jetro. Dette hadde alle svart. Men en skrev også Re uel. Det ser ut til at han også går under det navnet. Etter å ha finlest alle stedene Re uel var nevnt ser det for meg ut som om det er samme mann som Jetro, altså ikke 2 forskjellige svigerfedre. Kanskje han hadde to forskjellige navn eller byttet navn? Jeg hører gjerne fra dere om dere har mer informasjon om dette. 5. Hvem vasket føttene til disippelen Peter? Jesus 6. Hva het moren til Samuel? Hanna (1. Sam. 1) 7. I hvilket år, etter skapelsen (Adams «fødsel») kom den store flommen? Hvor var den barmhjertige mannen fra som hjalp en mann som ble overfalt av røvere? Samaria 9. Hvem var den første kristne martyr? Stefanus (Ap.gj. 7:54-60) 10. Levde Adam og Noah på samme tid? Nei, Adam døde 126 år før Noah ble født 11. I hvilken by bodde tolleren Sakkeus? Jeriko (Luk. 19:1-10) 12. Hvordan erobret kong David Jerusalem? c. Soldatene krøp inn via en tunnel. 13. Hvilken konge brukte 13 år på å bygge kongeborgen sin? Salomo 14. Ved hvilken elv døpte døperen Johannes? Jordanelven (Markus 1:4-5) 15. Hvilken profet var vegetarianer? Daniel (Dan. 1) Blandet quiz, svar: Her hadde det dessverre sneket seg inn en trykkfeil i nummereringen, i og med at 2 spørsmål var nummerert med nummer 12. Noen hadde oppdaget det, og svart på begge, mens noen kun hadde svart på et av de to spørsmålene. Her har jeg valgt å la tvilen komme «tiltalte» til gode og gi ett poeng for det spørsmålet som var ubesvart. 1. Klarte du å svare på bibelspørsmål nummer 4? I så fall vet du kanskje navnet på en engelsk rockegruppe også? Dette er ikke tull. Eller kanskje det er nettopp det det er? Jethro Tull 2. En norsk gjøglende sangkvartett ( ) og en amerikansk gjøglende popgruppe ( ) hadde nesten samme navn. Klarer du navnet på begge så er det 2 poeng å hente. Monn Keys og The Monkees. 3. I forrige oppgave fikk du lite opplysninger, så den er kanskje en nøtt. Jeg skal til gjengjeld være snillere nå. Hun ble født i 1950, var liten av vekst og spilte bassgitar. Hun var nok mer populær i England og i Norge enn i USA, der hun kom fra. Hun hadde hits som «Can the can» og «48 crash». At hun også var skuespillerinne er nok mindre kjent. Suzi Quatro. En visste at hennes egentlige navn var Susan Kay Quatro. Dette ga ikke ekstrapoeng, men det ga pluss i margen. 4. Hvor i kroppen produseres insulin? I bukspyttkjertelen 5. Hvor er hypofysen? I hjernen 6. Hva kalles tiden fra man blir smittet av en sykdom til den bryter ut? Inkubasjonstiden 7. Hva er Ming og Geisha? Ris 8. Hva er et annet navn på hjortetakksalt? Hornsalt 9. I hvilken norsk by ligger Gastronomisk Institutt? Stavanger 10. I hvilket fylke ligger Trollveggen? Møre og Romsdal 11. Hvilket fylke grenser både til Sverige og Finland? Troms 12. Hva heter Norges største innsjø? Mjøsa 13. Hva het han som spilte Egon Olsen? Arve Opsahl 10 KIRKEBLADET NR. 2-12

11 14. Han har spilt i filmene «Bussen», «Fjols til fjells» og «Den forsvundne pøsemaker.» Hvem er det? Leif Juster 15. Som barn fikk hun sitt gjennombrudd i en film om en som var langt hjemmefra og ønsket å ringe hjem. Siden gikk det nedover med henne privat. Hun klarte imidlertid å komme seg ut av den onde sirkelen, og er den dag i dag en berømt og talentfull skuespillerinne. Hun har blant annet spilt i et par filmer, som er basert på en gammel tv-serie og i en romantisk komedie med Hugh Grant. Drew Barrymore Bibelquiz, spørsmål: 1. I hvilket land var farao herskeren? 2. Var det Salomo eller David som bygde det første store templet i Jerusalem? 3. Vi vet at Jesus ble forrådt for 30 sølvpenger, men hvem ble solgt for 20 sjekel sølv? 4. Ester, som har gitt navnet til Esters bok, hva var hun? a. dronning, b. dommer c. profet 5. Hvilke(n) lignelse(r) er det Jesus forteller i Johannesevangeliet? 6. Hvor mange liter ca. rommer 1 tønne i NT? 7. Hvilken bok finnes i midten av Bibelen? 8. Hvem var Sippora kona til? a. Moses b. David c. Jesaja 9. Mange av brevene i NT er skrevet av Paulus, men jeg har funnet 2 brev som jeg tolker dithen at er fra flere enn kun Paulus. Hvilke brev, og fra hvem? Skulle det være flere enn de jeg har funnet, så vil dere få poeng for de også. Det er også lov å være uenig med meg, men det gir neppe poeng. 10. Hva het Davids beste venn? a. Abigajil b. Natan c. Jonatan Blandet quiz, spørsmål: Dagens temaer er litteratur, historie, tall, tv og lokal kunnskap. 1. Hvem skrev «Min kamp»? Her er to forskjellige svar mulig. Hver gir ett poeng. 2. Hvilke tre nordmenn har fått Nobels literaturpris. Et poeng for hver. 3. Hvilken person fra literaturen beskrives slik: Født: Høsten 1855, dato ukjent, et sted på Santa Fé-veien. Høyde: 192 cm Øyne: Skifergrå Spesielle kjennetegn: Stjerneformet arr på høyre håndbak. Lam ringfinger på høyrehånd. Ett poeng for navnet på personen, ett poeng for forfatteren, ett poeng for forfatterens pseudonym og ett bonuspoeng om du vet navnet på en annen av personene som forfatteren har diktet opp og skrevet om i flere bøker. 4. I hvilken by ble Martin Luther King drept? 5. Hvem var far til Harald Hårfagre? 6. Hva het perioden før middelalderen? 7. Hvor mange år har man vært gift når man feirer jernbryllup? 8. Hvor mange knop tilsvarer 100 km/t? 9. Hva er pi? (Det er nok med 2 desimaler) 10. Hvilken rolle ble Peter Falk kjent for? 11. Hvilket år ble «Nytt på nytt» sendt første gang? 12. Horst Tappert spilte en tysk detektiv i en serie, som ble svært populær i Norge. Hva het detktiven/serien? 13. Hva het Kuben før ombygging og navneskifte? 14. Hvilken kirke er Ringerikes nyeste? Når stod den ferdig? 15. I hvilket år ble den siste «nåværende» jernbanestasjonsbygningen åpnet? I hvilken sammenheng skjedde dette? Lykke til, hilsen Tore Hafnor Avskjed med Håvar Norendal 2.pinsedag tok vi avskjed med prostiprest Håvar Norendal under gudstjenesten på Hovinsetra. Håvar og familien hans har ikke bodd på Ringerike så lenge. Men det er mange som har rukket å møte Håvar i glede og sorg. Han gjorde tjeneste på Ringerike Sykehus og fartet ellers rundt i prostiet. Vi har satt pris på hvordan Håvar har fått god kontakt med både barn og voksne, med sin klare og engasjerte forkynnelse. Siden han har vært mye på Tyristrand, synes vi det passet fint at han også ble takket av i en gudstjeneste i Tyristrand sogn. Etter gudstjenesten, fikk Håvar gaver og hilsninger fra Tyristrand menighet, prosten og kollegaer i prostiet. Og Håvar takket for ei fin tid på Ringerike. Både han og familien trivdes her. Siden de har nettverket sitt i Skienområdet, valgte de alikevel å flytte ditt. Vi ønsker Håvar og familien hans Guds velsignelse for livet videre. Tekst og foto: Bjørg Elisabeth Oserud KIRKEBLADET NR

12 Kontor- og sekretærtjenester Rolf Rolf Edgar Elvigen Nedre Nedre Dahlsvei Dahlsvei 3B, 3B, Hønefoss Hønefoss Tlf. Tlf Mob. Mob FAKTURERING FAKTURERING - LØNN LØNN - KONSULENTBISTAND KONSULENTBISTAND FARGEKOPIERING FARGEKOPIERING - INNBINDING INNBINDING Distributør Distributør for for Xango Xango mangostan mangostan juice juice og og helseprodukter helseprodukter fra fra Tiens. Tiens. Ha en fin dag! Kom gjerne innom oss en tur! Hilsen Nancy, Mary-Anne, Runa og Ove Kremmerhuset Hønefoss AS SØNDRE TORV 2B Stua-Fjeld Eget serviceverksted Blomster HØLEN ELEKTRISKE A/S Ø. Hønengt. Sentrum, tlf Hønefoss Røyse, tlf Ø. Ø. Hønengt., Hønengt., Hønefoss Hønefoss Tlf. Tlf Löchengården, Löchengården, S. S. Torv Torv Boks Boks 295, 295, Hønefoss Hønefoss Telefon Telefon BRILLER BRILLER OG OG KONTAKTLINSER KONTAKTLINSER VI VASKER, RENSER, STRYKER, RULLER OG PRESSER Nordsiden Renseri Renseri AS Ullerålsgt. 4, 4, Hønefoss (Bak (Bak UnoX i Hønengt.) Tlf Åpent man.-fre. kl. kl FOR GRØNT OG VAKKERT MILJØ Sprøyting - utstyr til golfbaner og øvingsområder - frø - gjødsel Barlindveien 44, 3512 Hønefoss Tlf , Fax: Web: - E-post: Blomster-Bua MEGA Industrigt Hønefoss Tlf ÅPNINGSTIDER: Hverd.: Lørd.: Stua-Fjeld Sønd.: Blomster Sentrum, tlf Oslovn pb. 3068, 3501 Hønefoss Røyse, tlf Tlf.: Fax: Berg Begravelsesbyrå Berg Begravelsesbyrå ETABL Tove Raastad Breien KVALITET TIL LAV-PRIS Tlf Gratis utkjøring Tlf Telefonvakt hele døgnet Ringerike - Hole - Jevnaker Tove Raastad Breien - Tlf Telefonvakt hele døgnet Blomster-Bua RINGERIKE - HOLE - JEVNAKER Ringeriks-Kraft - det trygge valget Kontakt oss gjerne på tlf Her er en ledig plass for din annonse. Ta kontakt og støtt Kirkebladet. Byens egen bank Lyseng Billakkering Alt Alt innen innen OPPRETTING OG OG LAKKERING av av store og og små små skader. Forsikringsjobber/Taksering Forsikringsjobber/Taksering Tlf KIRKEBLADET NR KIRKEBLADET NR

13 Tlf.: Mail: Web: Hønefoss Begravelsesbyrå SUKKEN A.S Etablert 1912 Tlf Nordre Torv 5 - Hønefoss Alltid telefonvakt RUSTAD KAFE Sokna - Tlf Kafeteria - Selskapslokaler PIANO/FLYGEL REPARASJON STEMMING RESTAURASJON TAKSERING KJØP SALG RINGERIKE PIANOSERVICE Autorisert pianostemmer og reparatør Tore Leinebø - Kvernberggt Hønefoss - Tlf Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss Tlf Alt du trenger av trykksaker får du hos oss... Hensmoveien 19, Postboks Hønefoss Tlf.: Faks: Når frisyre betyr noe Dame- og herrefrisør Søndre torg Hønefoss Tlf HØNEFOSS STEINHUGGERI Kirkegt. 2 - Tlf Godt utvalg i Monumenter - skrift-tilføyelser på gamle monumenter Berits Søm v/berit Langvandsbråten Furumoen 42, 3534 Sokna Tlf Tlf.: Medlemsfordeler der folk møtes Kjøpeutbytte hver gang du handler Medlemskortet gir deg kjøpeutbytte MEGA 4KIRKEBLADET NR KIRKEBLADET NR

14 Tlf Stabellsgt. 4, 3510 Hønefoss Fossveien 3, 3510 Hønefoss ADVOKAT MAGNHILD BJERTNÆS MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Kartverksveien 5, 3511 Hønefoss Telefon: , Mobiltlf.: , Faxnr.: E-post: - Org.nr.: MVA Ivar A. Kinn HERREFRISØR Fossveien 1, 3510 Hønefoss Tlf Hverven Revisjon AS Kartverksveien 5, 3511 Hønefoss Tlf.: Fax: Judith F. Karlsrud Stangsgt. 7, 3510 Hønefoss Tel: Mob: Åsaveien 832, Hesselberg, 3512 Hønefoss Telefon Vi tilbyr veterinære tjenester til smådyr og hest Vårt smådyrkontor holder til i landlige omgivelser på Hesselberg i Norderhov Til hest kjører vi ambulant praksis og kommer til stallen for undersøkelse og behandling Ringerike Tak og Membran AS Postboks 59, 3526 Hallingby Tlf: Mob: Borgergt. 30, Borger Bad Tlf Jeg behandler både akutte og kroniske lidelser DIN LOKALE TUROPERATØR Vi har 10 busser og turer til mange spennende reisemål, bl.a.: Kroatia, Rothenburg, St. Petersburg, Irland, og Hurtigruta. Vi har eget reisebyrå i Osloveien. Tlf HØNEFOSS - STORGGT. 6 A - TLF Asbjørnsens gate 10, 3513 Hønefoss Tlf KIRKEBLADET NR KIRKEBLADET NR

15 BILDER FRA TYRISTRAND MENIGHET «Barnekirken på Ringkollen» der Tyristrand Minigospel og Sokneprest Tor Magnus Amble hadde en flott familiegudstjeneste. Vårkonserten til barnekoret i april. Den hadde tema om årstidene. Fra barnekorets karneval i februar. Fra 5. klasse weekend i april i sammen med NT har vi en helg der vi blir kjent med Jesu liv og der vi har mange ute og inneaktiviteter. Foto: Bjørg Nygård Halvorsen KIRKEBLADET NR

16 Prestens hjørne Søndag 22. juli holdt biskopen tale i Hole kirke. Teksten hun valgte var fra Paulus brev til Romerne, kapittel 12, vers 21: La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode! Det finnes vel knapt noe bibelord som passer bedre enn dette, nå, et år etter alt det onde som skjedde i fjor. Hvordan kan vi la bli noe vi tar lærdom av, ikke bare ved at vi øker sikkerheten rundt oss, men at det utfordrer og preger oss som enkeltmennesker? Da Gud hadde skapt menneskene, så han på alt han hadde skapt, og så at det var svært godt. Vi er skapt til å være gode. Men vi må også velge å være det. Dette fikk Kain merke, da han gikk med tanker om å ta livet av sin bror Abel. Gud så hva Kain tenkte og sa til han: «Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den.» Jeg vet ikke hvor ondskapen kommer fra eller hva som får enkelte mennesker til å søke den. Men jeg vet noe om hvordan ondskap kan bekjempes. Vi må velge det gode, hver dag. Vi må søke å overvinne bevisst ondskap ved å fortsette å stå opp og stå imot, slik så mange gjorde i fjor sommer. Og vi må velge det gode for vår egen del, så heller ikke vi tillater at ondskapen kommer snikende inn i våre handlinger. Det er lett å sløves. Det er lett å ikke se lenger enn til sin egen navle. Gud ber oss å se opp og holde fast på det gode. Vi kan om vi vil, for vi er skapt til det! Kristin Moen Saxegaard Prost i Ringerike Min salme Når dette skrives kan vi notere juli 2012, og vi forbereder ettårsmarkering og minnegudstjeneste etter tragedien 22. juli i fjor. I den anledning velger jeg en sang som ble fremført på Youngstorget i Oslo 26. april i år av mennesker sammen med artisten Lillebjørn Nilsen som en folkelig protest mot det som hadde skjedd i Olso og på Utøya. Sangen er opprinnelig skrevet av aktivisten Pete Seeger i 1967 under tittelen My Rainbow Race, men ble gjendiktet av Lillebjørn Nilsen til norsk i 1973 som Et barn av regnbuen, også ofte kalt En himmel full av stjerner Med dyp respekt for ofrene og deres pårørende, måtte vi aldri glemme Liv Thomasrud Barn av regnbuen En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser, en jord der blomster gror, kan du ønske mer? Sammen skal vi leve hver søster og hver bror, små barn av regnbuen og en frodig jord. Noen tror det ikke nytter, andre kaster tiden bort med prat, noen tror visst vi kan leve av plast og syntetisk mat, Og noen stjeler fra de unge som blir sendt ut for å slåss, noen stjeler fra de mange som kommer etter oss. En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser, en jord der blomster gror, kan du ønske mer? Sammen skal vi leve hver søster og hver bror, små barn av regnbuen og en frodig jord. Men si det til alle barna, og si det til hver far og mor, dette er vår siste sjanse til å dele et håp og en jord. En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser, en jord der blomster gror, kan du ønske mer? Sammen skal vi leve Jeg utfordrer Jennifer Fransrud. 16 KIRKEBLADET NR. 2-12

17 (Foto: Trond Berggaard, tatt på Vennetreff i april) Vennetreff på Tyristrand Vennetreffene har trofaste deltakere. Tre ganger hvert halvår inviterer Tyristrand menighetsråd til hyggelig samvær på lørdag formiddag. Det fins ingen aldersgrense verken oppad eller nedad, og alle som ønsker en koselig stund i selskap med andre, er hjertelig velkommen! Vi har variert program innenfor faste rammer, og hver gang er det allsang, andakt i en eller annen form, god mat og utlodning. Noen ganger har vi konkurranse, og da er aktiviteten på topp. Men det aller viktigste er god tid til å prate sammen og hygge seg. Menighetsrådet sørger for mannskap til praktiske oppgaver, og vi har en fast leder, Kristi Marthe Sandsbakk. Hun representerer kontinuiteten, og hun er høyt verdsatt av alle som kommer på Vennetreff. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til høstens samlinger: 22.september, 27.oktober, og 1. desember. De blir også kunngjort i Ringerikes Blad og ved oppslag. Autorisert regnskapsførerselskap Kartverksveien 11, 3511 Hønefoss Tlf /Fax KIRKEBLADET NR Når ord blir fattige, eller gleden for stor, leverer vi Åpningstider: 09 Søndre Torv 7B, 3510 H Når ord blir fattige, leverer vi blomster fo Kvalitet og service til en rimelig pris. Butikken med det li blomster for deg. Kvalitet og service til en rimelig pris. Butikken med det lille ekstra Søndre Torv 7B, 3510 Hønefoss - Tlf Åpningstider: (15.00) 17

18 Mitt bibelvers Eva Nicolaysen ble utfordret av Nelly Voreland og utfordrer Anna Mo til neste gang. Bibelverset Eva ønsker å dele med oss er fra Jesaja 41. kapittel og 10. vers: Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja holder deg oppe med min frelserhånd. Jubileumsboken for Lunder er fortsatt til salgs hos Else Marie Abelgaard og menighetsrådsleder Arild Karlengen. Tlf.: Vi arrangerer deres slik dere ønsker den der dere ønsker. Komplett minnestund fra kr 145,- pr. pers. Ta kontakt for godt tilbud. Tlf Vi står til tjeneste Norderhov og Ask: Kontor, Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sokneprest Bjørg E. Oserud... Tlf Organist Audun F. Ringkjøb... Tlf Mobil... Tlf Kirketjener Ole André Flattum... Tlf Kirketjener Jan Denné... Tlf Kirketjener Gro E. Håkenrud... Tlf Norderhov kirkegård, Mobil... Tlf Ask kapell... Mob Menighetsråd Guro Bentsop... Mob Tyristrand: Kontor Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sokneprest Bjørg E. Oserud... Tlf Klokker Olaug B. Ringkjøb... Tlf Organist Audun F. Ringkjøb... Tlf Mobil... Tlf Kateket Bjørg N. Halvorsen... Tlf treffes på Tyristrand skole... Tlf Kirketjener Per Ø. Aamodt... Mob Menighetsråd Olaug B. Ringkjøb... Tlf Tyristrand kirke... Mob Lunder og Strømsoddbygda: Kontor Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sogneprest Kai Helge Reinertsen... Mob Organist Nikita Sirotenko... Mob Kirketjener Erik Sjømyr Hansen... Mob Menighetsråd Arild Karlengen... Tlf Veme: Kontor Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sogneprest Kai Helge Reinertsen... Mob Organist Nikita Sirotenko... Mob Kirketjener Leif Rode... Mob Menighetsråd Svein Olav Møtteberg... Mob Ullerål: Kontor, Krokenvn. 42, Hønefoss, man-tir... Tlf Sogneprest Torunn Aschim... Tlf Kontor mandag og tirsdag... Tlf Organist Leif Berger... Tlf Mobil... Tlf Kirketjenervikar Helene Orvang... Tlf Soknediakon Per M. Kristiansen... Tlf Mob Menighetsråd Tore Hafnor... Tlf mob Web: og Ringerike kirkelige fellesråd... Tlf Storgt. 11, Hønefoss 18 KIRKEBLADET NR. 2-12

19 Tusen takk, Terje! Foto: Erik Hafnor Bakgrunnen for dette intervjuet er at Terje har sluttet som prest i Ullerål. Han hadde sin siste offisielle gudstjeneste i Ullerål sommeren 2011, 33 år etter at han begynte som kallskapellan i Norderhov med ansvar for Haug og Ullerål. Nå jobber han i 60 % stilling og har valgt å fokusere på konfirmantarbeid (i Haug) og begravelser. Menighetsrådet i Ullerål var dessverre litt uforberedt på denne nye situasjonen og har derfor ikke fått markert hans avgang. Derfor har vi nå invitert ham til å komme og ha gudstjeneste med oss 2. september. Etterpå blir det kirkekaffe hvor menigheten ønsker å uttrykke sin takknemlighet for det han har gjort og betydd for oss. Skryt Terje avslutter samtalen med de samme ordene som han ofte får i forbindelse med forberedelse til minneord. «Ikke skryt, bare kom med fakta.» Lista er dermed lagt for dette intervjuet. For hans egen del gjelder tydeligvis ikke denne begrensningen. I løpet av samtalen skryter han av prestekollegiet, av prosten, av menighetene han har jobbet i og menneskene der, og ikke minst av sin kjære kone Karen-Anne. Intervjuet Litt av intensjonen med intervjuet er å få fram mennesket Terje. Hvordan er han når han ikke er prest? I etterkant er inntrykket at de to rollene kan ikke skilles ad. Terje er prest tvers igjennom. Uttalelsen, «Det er helt greit at folk vil snakke med meg om livet sitt, hvor som helst. Da blir jeg stolt og glad.», bør være et bevis for det. Det er to ting Terje brenner for. Det ene er menneskene rundt han. Det andre er å spre evangeliet til disse menneskene. Terje ikke er redd for å by på seg selv. I løpet av intervjuet bryter han ut i sang, han resiterer dikt, siterer visdomsord, og han deler sine erfaringer på godt og vondt. Praten flyter lett. Det er ikke nødvendig å dra noen svar ut av han. Han legger heller ikke skjul på sine følelser. Når samtalen kommer inn på ting som har vært vanskelige eller viktige for ham, dukker det opp en liten tåre i øyekroken. Han er et godt intervjuobjekt, som har mye å fortelle. Ringerike Den som tror Terje kom til Ringerike frivillig tar grundig feil, han ble nemlig beordret hit! Den gang kjente han ikke til stort mer enn Steinssletta. Han skulle avtjene verneplikten og 26. juli 1977 ble han beordret til Hvalsmoen og Eggemoen som feltprest. Der ble han et flott og lærerikt år. Noe må han og Karen-Anne ha likt ved Ringerike, for han søkte og fikk jobb som kallskapellan i Norderhov, med ansvar for Haug og Ullerål. Der ble han innsatt 27. august Nå bygger han og Karen-Anne sin pensjonistbolig, så her har de tenkt å bli. Hva er det som er så fint med Ringerike? Mange kjenner Terje som et naturmenneske som liker å gå på ski og løpe i skogen. Mulighetene til det er jo mange når man bor i Haug. Men når han skal trekke fram 3 ting som gleder ham mest på Ringerike, så er ikke naturen med på topp tre lista. For da nevner han menneskene, menneskene og menneskene. Riktignok prøvde han en periode å søke seg bort herfra. Det var imidlertid ikke Ringerike, men jobben han prøvde å komme bort fra. Jobben tok nesten livet av han. Han var totalt utslitt og overarbeidet. For eksempel hadde han i løpet av 3 uker 21 begravelser. KIRKEBLADET NR

20 Dessuten hadde han veldig mange konfirmanter både i Haug og Ullerål. Det ble uutholdelig. Hva var det så som fikk deg til å fortsette i jobben? «Folkene gjorde at jeg holdt ut.» Igjen er det altså menneskene han trekker fram. «Jeg lærte mine egne grenser å kjenne, men det var menigheten, og ikke jeg, som gjorde at jeg kunne fortsette.» Han trekker fram små ord, et takkens ord i døra og vennligheten han ble møtt med. Men største æren for at han fortsatt bor og jobber på Ringerike går til Karen-Anne. Hun overbeviste ham om at det ikke ville bli noe bedre et annet sted. Det viktigste var å forandre arbeidsbyrden, ikke arbeidssted. Vi er henne takknemlig for det. Presten «Du er presten min du.» sa en gang en eldre dame til Terje. En slik uttalelse gjør ham takknemlig. Hvordan begynte så det hele? Terje vokste opp i Sandefjord, som en av 3 brødre. Faren var hvalfanger og var langt hjemmefra da Terje ble født. Faren trodde han fikk ei datter og kjøpte med seg ei dukke hjem. Dukka ble allikevel godt brukt før den vandret videre til neste generasjon. Da Terje var 2 år begynte faren som kirketjener i Sandar kirke, og Terje ble godt kjent i kirkas kriker og kroker. Han er stolt av sine foreldre. «De delte troen med hverandre og med oss.» Allikevel var det ikke prest han drømte om å bli. Han ville bli bonde. Men hverken han eller Karen-Anne hadde odelsrett på gård. Så istedenfor å så hvete på åkrene, ble hans livsoppgave å så Guds ord blant menneskene. Det var der Gud hadde mest bruk for ham. Avgjørelsen om å bli prest har sin bakgrunn i en tragisk hendelse: Sommeren etter gymnaset ble klassevenninnen Kristine drept av en fyllekjører. I begravelsen viste presten fram en tegning Kristine hadde laget. Det var et kors på grønn bunn. Presten forkynte korsets håp i begravelsen på en slik måte at det frigjorde frimodigheten til å bli prest hos Terje. Dermed begynte han å studere på Menighetsfakultetet i Oslo. Kampen Terje har aldri hatt noe ønske om å være en ener. Han liker ikke en gang å stå foran folk. Det høres kanskje utrolig ut når man vet at han er prest, men han har en trang som overstyrer dette. Det er trangen etter å dele Guds ord med sine medmennesker. For Terje har tro på at budskapet har betydning og er viktig for menneskene. Sett utenfra, stiller han store krav til seg selv. Kanskje for store? Men på den måten har han da også nådd mange med Guds ord, og truffet dem rett i hjertet. Mange kan bevitne at hans preken har gitt dem noe, enten det er glede eller noe å tenke over. For han har det hele tiden vært en kamp for å få fram det viktige budskapet. Forberedelsene til neste preken har begynt når han går ned fra prekestolen. Hans skrekk har vært at folk skal gå ut av kirken og si: «Hvorfor gikk vi til kirka?». Derimot gir det ham stor glede når ordet tas i mot. Han hadde ikke orket å gå på prekestolen om det ikke hadde betydning det han hadde å formidle. Derfor har det altså vært en kamp for ham, hver gang han skulle opp på prekestolen for å formidle Guds ord. Mennesket For Terje har ikke prestegjerningen formet livet hans, det har vært livet! «Livet mitt er å gi det videre.» Skal jeg allikevel prøve å omtale mennesket Terje og se litt bort fra hans prestegjerning, så er det naturlig å fremheve den som betyr mest av alt for han, hans kone gjennom 38 år, Karen-Anne. «Hun er min viktigste og mest betydningsfulle støttespiller. Uten henne var jeg mindre enn ½. Kanskje bare 1/8? Uten henne hadde det ikke gått!» Hun har ikke skrevet noen preken, men hun har gitt meg stikkord. Terje framhever også hvor fantastisk det er at den som kjenner dine feil, også er glad i deg. «Det er for mye spill i verden.» Ovenfor den som står en nærmest trenger man ikke å spille. Han har mye godt å si om sin bedre halvdel! Sammen har de 3 barn og 4 barnebarn. Barnebarna er i alderen 3 måneder til 6 år. Den siste ankomne, Isild, hadde det så travelt at Lars-Martin (sønnen til Terje) måtte ta i mot henne hjemme, de rakk ikke å komme seg til fødestua. Heldigvis gikk alt bra. Terje er både morfar og farfar, men går gjerne litt i surr i disse titlene, men heldigvis holder barnebarna orden på ham når han roter! Så snart de reiser etter å ha vært på besøk, så savner han dem. Alle barnebarna bor på Vestlandet. Det er langt unna, men som han sier: «Det viktigste er at de har det bra, ikke hvor de bor.» Foruten familien har han også vært en ivrig maratonløper og deltager i «Birken». Også i den forbindelse trekker han fram det å treffe nye mennesker som det mest positive. Nå går mesteparten av fritida med til husbygging. Takk! Ullerål menighet takker for den tiden du har vært VÅR PREST! Vi har satt pris på deg og det du har gjort og betydd for menigheten. Husk du er alltid velkommen, enten som prest, kirkegjenger eller som medarbeider! Tekst: Tore Hafnor RØROSTWEED Stort utvalg i pledd fra Røros Tweed. Taktekkermester Bjørn Schramm Vi utfører alt innen tak og blikkenslagerarbeid Husfliden Hønefoss, Storgt 8, 3510 Hønefoss Telefon Tlf.: Trykk: Menova as - grafisk

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer