Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer årgang. Slik du husker det side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8"

Transkript

1 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19

2 Strømsoddbygda kvinneforening Foran f.v: Elfrid Haugen, Glenny Bjerknes, Astrid Maribo. Bak f.v: Berit Bråten, Inger Bråten, Thrine-Lise L. Tryterud, Solveig Maribo. Det er vel ikke til å komme forbi at de tradisjonelle kvinneforeningene har blitt færre de senere år. En forening som fortsatt eksisterer i god form er Strømsoddbygda kvinneforening, og jeg fikk anledning til å delta på et møte hos dem en maidag. Strømsoddbygda Santalforening ble stiftet på Åmot i Strømsoddbygda 10. februar 1929 ved emissær Skarsgård. Foreningen skulle ha møte en gang i måneden, og kontingenten var satt til 50 øre. I 1930 kan vi imidlertid lese i protokollen at tidene er nå så dårlige at foreningens medlemmer syns det er meningsløst å sende penger ut av bygda. På første møte om høsten ble det besluttet å nedlegge Strømsoddbygda Santalforening og Strømsoddbygda kvinneforening ble opprettet. Inntektene gikk i sin helhet til å fremme skolene i Strømsoddbygda. Møtene ble holdt vekselsvis på Nordre Åmot og Strømsodd skole. 8. desember 1930 var medlemstallet 20. Strømsoddbygda kvinneforening har eksistert fra 1930 til i dag, kun avbrutt, noen måneder, fra krigsutbruddet i 1940 til januar (Opplysningene fritt sitert fra jubileumsskriftet til Strømsoddbygda kapell.) barnebyer. Foreningen betaler utdannelse frem til barnet er 21 år, og sender ekstra penger til jul og bursdag. Foreningen mottar jevnlig rapporter, og har også mottatt tegninger fra barnet. I dag er det et barn i Bangladesh som nyter godt av dette. Etter at Strømsodd skole ble grendehus har foreningen innimellom arrangert åpne møter her. Da medlemmer flyttet til Trygdeboligen på Sokna, arrangerte foreningen rømmegrøtfest en gang i året på Trygdeboligen. Disse festene har vært avholdt inntil nylig. Foreningen er flink til å komme seg ut på tur, og en gang i året går turen ut av Strømsoddbygda. De har besøkt Kistefossmuseet, Hadeland glassverk, Blaafarveværket og Operaen i Oslo, for å nevne noe, i tillegg til mer lokale hytteturer. Det er stor alderspredning blant medlemmene, 44 år skiller foreningens eldste Glenny Bjerknes og foreningens yngste Thrine-Lise L Tryterud, som for øvrig også er formann. I jubileumsheftet til Strømsoddbygda kapell går det frem at foreningen i 2007 hadde 10 medlemmer, i dag er tallet 7. Trivsel i nærmiljøet kan ikke verdsettes nok, og Strømsoddbygda kvinneforening er en bidragsyter i så måte. Jeg takker for at jeg fikk avlegge foreningen et besøk! Tekst og foto: Karen Dale Juvet Medlemmene i Strømsoddbygda kvinneforening er flittige. De har gjennom årene bidratt med gaver i nærmiljøet, spesielt Strømsoddbygda kapell har fått mye utstyr finansiert av kvinneforeningen. Nå bidrar foreningen med midler til oppfostring og utdannelse av et fadderbarn i SOS 2 KIRKEBLADET NR. 2 12

3 Røter Ro treng eit bån for å feste tægan til livet. Røter treng ein ungdom for å opne blomen mot ljoset. Rotfeste treng eit menneske for å bæra bører i motvind. Av Olav Mostøl Leder Roser mot stein I min samtale med Terje Bøe kom han inn på to viktige læresetninger han prøver å innprente sine konfirmanter. 1. Du er god nok til eget bruk. 2. Hvis du skal være en annen. Hvem skal da være deg? Samme tema er min favoritt artist opptatt av. I sangen «Den beste meg» synger Jahn Teigen: «Skal bli den beste meg i verden. Bedre kan jeg aldri bli.» «Skal bli den beste meg i verden. En annen kan jeg aldri bli.» og i «Utkledd som meg selv» er teksten «Jeg prøvde å ligne andre, men uten særlig hell. Derfor har jeg begynt å være utkledd som meg selv.» Dette er kloke ord fra to personer jeg setter høyt. Mange av oss andre derimot har en lei tendens til å prøve å forandre våre medmennesker. Vi tror vår mal er den rette og at alle bør måles etter den. Presset både fra omgivelsene, og ikke minst fra reklamen kan være tung å bære, for en som våger å være annerledes enn det mange anser for å være idealet. Det lyder gjerne; «Slank deg så blir du like fin som oss.», «Legg på deg noen kilo så blir du flott som oss.», «Tren så du får muskler som oss.», «Bruk rett Shampo så får du fint hår som oss.», «Tenk, føl og men som oss.». La oss kaste alle disse, kanskje velmente, rådene på båten. Isteden har jeg følgende oppfordringer å komme med: 1. Vær den beste deg, du kan være! 2. La andre være den beste seg de kan være. Ikke press dem inn i din form! Bare på den måten kan både du og jeg være en rose i en stein-verden. Kun når man får være seg selv, uten begrensninger, kan man være en rose. En rose som lyser opp i tilværelsen for omgivelsene. Vær en rose i en stein-verden! Tore Hafnor Kirkebladet for Lunder, Norderhov og Ask, Tyristrand, Ullerål og Veme Gravstedpynt Vi pynter og vedlikeholder gravsteder på kirkegårdene i Hønefoss, Haug, Norderhov, Hole og Veme. Ring gjerne for avtale. HØNEFOSS OG OMEGN BYGDESERVICE BA 3 Tlf.: Redaksjonskomité: Nils Skjørvold Tlf Unni Brun Tlf Jenny Hafnor Tlf Tore Hafnor Tlf Karen Dale Juvet Tlf Kasserer/annonseansvarlig: Anny Andreassen Tlf Grete Lyseng Tlf Utgiver: Menighetsrådene Forside: Roser mot stein, foto Erik Hafnor Korrekturleser: Gunnar Abelgaard Frivillig kontingent kr. 150,- Bankgiro Støtt våre annonsører, de støtter oss! Layout og trykk: Menova as - grafisk Frist for innlevering til neste nummer er 31. oktober Stoff leveres til Unni Brun. KIRKEBLADET NR

4 LUNDER 26. august Lunder kirke kl Prest: Arne Braut Offer: Menighetsarbeidet 9. september Høsttakkefest og konfirmantpresentasjon Lunder kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen Offer: Kirkens Nødhjelp Slekters gang 21. oktober - Konfirmantpresentasjon Strømsoddbygda kapell kl Prest: Kai Helge Reinertsen Offer: Menighetsarbeidet Kirkekaffe hos Morten Strømsodd 28. oktober Konfirmantjubileum Lunder kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen Offer: Redd Barna 4. november Allehelgensdag Lunder kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen Offer: Blå Kors 25. november Lunder kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen Offer: Menighetsarbeidet Lunder kirke Jazlyn Aringal Jensson NORDERHOV OG ASK 19. august Norderhov kirke kl Prest: Kristin Moen Saxegaard Offer: Menighetsarbeidet 2. september - Konfirmantpresentasjon Ask kapell kl Busserullgjengen kommer. 9. september Konfirmantpresentasjon Norderhov kirke kl Prest: Bjørnar Tho Offer: Kirkens SOS i Buskerud 23. september Høsttakkefest og 4-årsbok Norderhov kirke kl Offer: IKO Kirkelig pedagogisk senter Marianne Engemoen og Roar Bråten Marianne Rustad og Geir Andre Thoresen Berit Fuglesang og Asle Langvandsbråten Kathrine Nesbø Søfteland og Stian Roa Kristine Roa og Knut Sørsdal Fodnæss 14. oktober Norderhov kirke kl oktober Ask kapell kl Prest: Bjørnar Tho 4. november Allehelgensdag Norderhov kirke kl Offer: Menighetsarbeidet 11. november Visitasgudstjeneste Norderhov kirke kl Biskop, prost og sokneprest deltar. 25. november Ask kapell kl Offer: Sjømannskirken Einar E. Breili Berit Ingrid Svenskerud Gerd Ingrid Grønlie Svein Solli Wiggo Kristiansen Inga Almestrand 2. desember Norderhov kirke kl Offer: Menighetsarbeidet ANNONSER Lunner kirkes barnekor trenger frivillige voksne medarbeidere. Trenger du skyss til Ullerål kirke? Ta kontakt med Ringerike Frivilligsentral, tlf , innen kl onsdag før gudstjenesten. De ringer tilbake innen fredag og gir beskjed om de har klart å skaffe skyss eller ikke. 4 KIRKEBLADET NR. 2-12

5 Slekters gang Norderhov kirke Martin Myhre Bråthen Frida Odden Stella Sophie Børresen Johnsrud Ingrid Helene Bergsund Kihle Jeppe Strandi Frida Sophie Arnesen Carina Goa Mathilde Hillestad Iversen Ellinor Eide Hillestad André Sadewa Smedshammer Anna Granum Skafjeld Torunn Grinde Strømmen Mathias Leander Moholdt Milla Sofie Grøthe Hurum Thea Lærum Aasen Nikolai Bjerke TYRISTRAND 19. august Tyristrand kirke kl Prest: Kristin Moen Saxegaard 2. september Konfirmantpresentasjon Tyristrand kirke kl september Høsttakkefest og 4-årsbok Tyristrand kirke kl Slekters gang Tyristrand kirke Celina Hamre-Lilleberg Amelia Costuya Sandum Ella Sofie Molid Oliver Molid Ida Vigdal Niklas Hedly-Engen Helene Sørland Elena Gårud Varg André Stenberg Vangen Hedda Christoffersen Pia Heieren Solbakken Ask kapell: Christiane Frøhaug Fegri og Stian Skjølsvik Norderhov kirke: Marita Skougstad Johnsrud og Per Inge Johansen Gro Jensen og Pål Jensen Mona Grenne og Vincent Denis Banterla Tove Irene Rønning og Knut Røste Jeanett Frog og Steffen André Aaslund Solberg Tatsiana Rusevich og Runar Magnussen Ove Ragnar Arntsen 7. oktober Tyristrand kirke kl oktober Tyristrand kirke kl Offer: Ringkollkapellet 4. november Allehelgensdag Tyristrand kirke kl Offer: Kirkens SOS Anne Marte Nyfløtt Linkas og Andre Haugen Opperud Ellef Paulsen Birgitt Ellingsen Oddlaug Dorthea Haugen Ruth Dahle Harald Pettersen Yngve Haslene Harald Nymoen Tore Roland Else Korsdalen Sølve Anders Mykleseth Karstein Kristian Nergård Andreas Moholt Leif Otto Strøm Målfrid Torp Grete Bakken Grete Bodil Poole Randi Borg Tore Karlsen Roy Ingvar Rotefoss Brita Helgesen Johannes Berg Sundeid Sigmund Øverstad Geirun Olaug Lervik Kari Skotland Ellen Brekke Tore Ødegaard Kjell Kleiven 10. november Ungdomsgudstjeneste Tyristrand kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen 18. november Tyristrand kirke kl Offer: Menighetsarbeidet 2. desember Tyristrand kirke kl Julegrantenning etter gudstjenesten Leif Reiersen Anna Heggelien Arne Otto Johansen Johan Paulsen Sigrid Hansen Knut Kristiansen a.s Klekkenveien 155, 3514 Hønefoss Tlf Fax KIRKEBLADET NR

6 ULLERÅL 12. august Ullerål kirke kl Prest: Bjørnar Tho Offer: Kirkens SOS Kirkevaffel. 26. august Ullerål kirke kl Prest: Torunn Aschim Offer: Menighetsarbeidet 2. september Takk til Terje Bøe Ullerål kirke kl Prest: Terje Bøe. Torunn Aschim deltar også. Kirkekaffe i Storsalen og Ungdomssalen. 16. september - Høsttakkegudstjeneste Ullerål kirke kl Ringerike Mannskor deltar. Enkel kirkekaffe i Menighetssalen. Slekters gang Ullerål kirke Edvard Andreas Bergsrud Mathilde Løland Teisbo Peder Aurdal Théa Sophie Jenshagen-Buttingsrud Maria Atkla Mjaasæth Kverno Simen Andre Pettersen Sander Haukedalen Kviberg 14. oktober Konfirmantpresentasjon Ullerål kirke kl Prest: Torunn Aschim Offer: Ullerål menighets misjonsprosjekt. Kirkevaffel 28. oktober Ullerål kirke kl november - Allehelgensdag Ullerål kirke kl Kirkevaffel 18. november 4 årsboka Ullerål kirke kl Offer: Redd Barna 2. desember Lysmesse Ullerål kirke kl Ringerike Veterankorps deltar Kirkevaffel. Birgitte Karlsaune og Ståle Ringsjø Målfrid Myrvold Anders Høgberg Spesielle ting som skjer i menigheten vår denne høsten: 2. september: vil Ullerål menighet takke Terje Bøe for det han har gjort og betydd for menigheten. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. 16. september: høsttakkefest 14. oktober: konfirmantpresentasjon. 2. desember: lysmesse Helge Otto Johansen Kjell Thore Fodnæss Harald Hybertsen Steffen Spildrejordet Walstad Arne Kauserud Benny Evelyn Nergård Åge Sverre Espelin Per-Eric Andersen Margrethe Wilhelmsen Svanhild Margrethe Brekke Kristian Fredrik Halvorsen Berit Bøhler Astrid M. Martinsen VEME 2. september Høsttakkefest og konfirmantpresentasjon Veme kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen 23. september - Konfirmantjubileum Veme kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen Slekters gang Veme kirke May-Britt Ramstad og Odd Arne Fredriksen 14. oktober Veme kirke kl november - Allehelgensdag Veme kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen Erling Konrad Veme Randi Pedersen 2. desember - Lysmesse Veme kirke kl Prest: Kai Helge Reinertsen VEME Trenger du skyss? Trenger du skyss til gudstjenesten kan du ringe: Sigrun Tronrud Per Henrik Fagerås Svein-Olav Møtteberg KIRKEBLADET NR. 2-12

7 Veme barneklubb Etter noen år i dvale kan vi meddele at barneklubben igjen er tilbake. Et tilbud for alle barn i aldersgruppen 4 10 år. Vi starter med en gang i måneden, på torsdager fra kl. 17:30 19:00. Vi holder til i kirkestua. Anny Åshild Stensæter og Kristin Heia Karlsen som leder barneklubben er begge erfarne med barn. Vi starter opp igjen torsdag 30 august kl 17:30. Ta gjerne med far eller mor. Her har vi det gøy med mange forskjellige aktiviteter. Kontaktperson: Anny Ashild Stensæter, epost mobil På bildet ser vi noen av barna og lederne Anny og Kristin. Tekst og foto: Svein Olav Møtteberg Høsten 2012 i Tyristrand menighet: Her kommer en liten oversikt over spesielle ting som skjer i menigheten vår denne høsten, så langt vi har oversikt i skrivende stund: Søndag 2.september kl. 11: Presentasjon av årets konfirmantkull. Velkommen til å bli nærmere kjent med ungdommene våre. Kirkekaffe. Sang av Barnekoret. Søndag 16.september kl. 16: Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok. Sang av Minigospel og Barnekoret. Bygdekvinnelaget pynter kirken og inviterer til kirkekaffe. Søndag 21. oktober kl. 11: Konfirmantjubileum. Denne dagen vil vi gjøre ekstra stas på dem som ble konfirmert for 25, 50, 60, 70 og 75 år siden. BISPEVISITAS: I tiden november kommer biskop Laila Riksaasen Dahl på visitas til menighetene i Soknedalen og Tyristrand, Ask og Norderhov. Det blir et ungdomsarrangement med biskopen i Tyristrand kirke enten fredag 9. eller lørdag 10.nov. TenSing-ungdommer fra hele Buskerud fylke deltar. Visitasgudstjenesten blir i Norderhov kirke søndag 11.november kl MINIGOSPEL Minigospel er et tilbud til barn fra ca 4 år og oppover. Vi møtes på Menighetshuset hver mandag I løpet av den timen gjør vi mye koselig: Vi synger barnesanger, hører bibelfortellinger, leiker og tegner. Noen ganger ser vi film og koser oss med litt godt å spise. Voksenledere er Bjørg Nygaard Halvorsen og Olaug Bjørnstad Ringkjøb. Velkommen til å være med oss! Vi starter opp mandag 27.august kl Meningsmåling Leser du «Slekters gang»? Redaksjonskomiteen ønsker å vite om «Slekters gang» blir lest. For deg som ikke leser det, kan vi opplyse om at det forteller hvem som er døpt, har giftet seg eller gått bort siden forrige nummer. Vi håper flest mulig svarer, enten de leser spalten eller ikke. Bare på den måten kan vi få et mest mulig riktig bilde av interessen deres. Svaret kan sendes til samme adresse som quizen-lomma eller formidles muntlig til en av medlemmene i redaksjonskomiteen. Dropin eller timebestilling KIRKEBLADET NR

8 Slik du husker det Vi i Kirkebladet prøver oss med en ny fast serie, som vi kaller «Slik du husker det.» Riktignok åpner vi med å la et av redaksjonskomitemedlemmene skrive denne gangen, men det er kun av mangel på innlegg. For, som tittelen sier, er dette ment som en spalte skrevet av deg! Se mer om dette nederst i artikkelen. Det andre som ligger i tittelen er at det er en subjektiv framstilling av hva man husker. En annen husker kanskje andre ting eller ting annerledes enn deg. Her har hver i sær rett. Kolonialforretningene på nordsida: Her lå Arnesens kolonialforretning i gamle dager. Foto: Erik Hafnor Om jeg er gammel eller ikke kommer vel an på øynene som ser. Sett med mine øyne, er jeg ikke det. (Men så bruker jeg da også briller!) En ting er sikkert, jeg husker at Hønefoss så annerledes ut den gang jeg var ung, enn byen gjør nå. Jeg har valgt å starte med kolonialforretningene på nordsida. Det var jo disse som ble frekventert oftest. Og akkurat det har nok ikke endret seg.(selv om de mange dameklærforretningene nå for tiden kan tyde på noe annet.) I dag kaller vi dem ikke lenger kolonialforretninger, dagligvarebutikker er vel det offisielle navnet nå? Og vi har nok av dem, eller har vi egentlig det? Jeg teller raskt og finner at det per i dag er 12 slike forretninger i det jeg regner som Hønefoss. Hvor mange det var i gamle dager er jeg ikke sikker på. Den gang reiste vi ikke tvers gjennom byen for å handle mat og brød, slik vi gjør i dag. (Snakk om å gå over fossen etter mat!) En rask opptelling i min hukommelses nærområde forteller meg at det var 3 kolonialforretninger nærmere enn den nærmeste nå. Fortsetter jeg så nedover «Hønegata» med stikkveier, finner jeg 7 til før jeg kommer til bybrua. Tar jeg med den på Vesterntangen, blir summen 11 på nordsiden av byen, mot nå 12 totalt i hele byen. La meg så kort presentere noen av de 11, å ta med alle ville være for plasskrevende. Først og fremst var det Arnesen i krysset Fossekallveien/Ullerålsveien (nå Sagaveien). I dag ligger det en butikk for dyreutstyr der. Denne skal jeg komme tilbake til, for den gang støttet vi nærbutikken, så det var absolutt der jeg handlet mest. Grunnen til det kan jo ha vært flere, men en var nok at bilene var atskillig mindre i bruk den gang. (Ja bilen var oppfunnet da jeg var ung, selv om min sønn ikke tror det!) Man tok heller beina fatt enn å kjøre, og da er det jo lettest å handle i nærmeste butikk. Dessuten kjente man kjøpmannen, og han kjente de som handlet. Dermed kunne man, om nødvendig, handle «på bok». Det het slik fordi gjelda ble skrevet inn i kjøpmannens store bok, og så betalte man når lønna kom. (I hvert fall håpet kjøpmannen på det.) På Rabba lå det 2 butikker rett over veien for hverandre. Den ene er nå gatekjøkkenet «Rabba Senter». Den andre som den gang var et samvirkelag, er nå beboelseshus. Her handlet jeg nok av og til, men svært sjelden. Kanskje bare når Arnesen ikke hadde det jeg trengte? På hjørnet av Krokenveien/«Hønegata», i det huset som ble revet for å gjøre plass til parkeringsplassen foran Kiwi, var det også en 8 KIRKEBLADET NR. 2-12

9 I huset til venstre var det samvirkelag. Også huset til høyre rommet en kolonialforretning. Foto: Erik Hafnor forretning. Her ble det senere prøvd å drive en storkiosk, men Hønefoss var nok ikke klar for det. Dette var lenge før alle dagligvareforretningene hadde åpent «døgnet rundt». Så fortsetter jeg nedover «Hønegata» og tar en avstikker til krysset Asbjørnsensgate/Bekkegata. Dette er nå et beboelseshus. Etter at kolonialforretningen ble lagt ned, var det en tid brusutsalg der. I kjelleren holder fortsatt «Rakfiskspesialisten» til. Anders Odden huskes spesielt for sine mange morsomme annonser, og for sin gode rakfisk. (Ifølge dem som liker slikt!) Så fortsetter vi nedover «Hønegata» og kommer til «Troll tuning». Her var det i gamle dager en mann/kone butikk. (Det het så, selv om salgsvarene også der var dagligvarer.) Denne butikken ble senere svært kjent da sønnen i huset, Aage Thoresen, startet AKA-imperiet der. Butikken ble utvidet og gjort om til selvbetjeningsbutikk, og store tilbudsannonser trakk folk i store mengder til butikken. I krysset ved Nygata fantes Henriksen kolonial. Den lå der Rema 1000 ligger i dag, men var mye mindre og hadde utgangen mot det som i dag kalles lyskrysset (fordi det var det første lyskrysset i Hønefoss). La oss så ta en titt inn i en av disse kolonialforretningene: Da velger jeg altså Arnesens kolonial, som er den jeg kjenner best. Opprinnelig var alle disse forretningene slik at når man kom inn, så kom man til disken. Bak denne befant alle varene seg, og 1 eller 2 ekspeditører som fant fram varene til deg. Et lite tankeeksperiment. La oss se for oss Mega eller Rema 1000 Stormarked på en slik måte. Vi kommer inn i butikken, stiller oss foran disken og ber om alle de mange varene vi har på handlelista den dagen. Stakkars butikkansatte, de måtte nok ha løpt bena av seg. Og selv om de hadde vært flere enn 1-2 på jobb, så ville nok køen av kjøpende blitt svært lang. Kanskje derfor at det var KIRKEBLADET NR så mange flere kolonialforretninger den gang. Dessuten må nok tålmodigheten ha vært større hos de handlende. Den gang kunne man alltids ha brukt tida til å slå av en prat med naboen, mens man ventet på tur. Det kan/har man ikke tid til i dag. Så tilbake til fortiden. Disken forsvant jo etter hvert og forretningene ble selvbetjente. Hos Thoresen, der jeg leverte avisene, var de sent ut med å fjerne disken. Tror ikke det skjedde før butikken ble til AKA. Så der var det svært koselig å stikke innom og handle, eller levere avisen. Hos Arnesen innbiller jeg meg at endringen skjedde tidlig. Jeg husker i hvert fall at jeg en gang måtte spørre etter noe jeg ikke fant, etter at butikken var gjort om. Og jeg fikk forklart at det stod til høyre (eller var det venstre) på en reol. Problemet var at jeg ikke visste forskjell på høyre og venstre. Nei takke meg til å kunne fortelle kjøpmannen hva man ønsket og så fant han (eller hun) det fram. Tore Hafnor Nå er det opp til dere lesere å sende inn bidrag. (Hvis ikke truer Tore med å skrive i neste nummer også.) Dere trenger ikke å skrive så langt, vi samler gjerne bidrag fra flere til et nummer. Vi forbeholder oss retten til å forkorte innlegg eller til å legge dem på vent til et senere nummer. Send gjerne med tegninger eller bilder så lenge de er deres eget verk og ikke copyright beskyttet. Hvilket tema dere skal skrive om er helt opp til dere, men skulle dere trenge noen ideer så kommer det noen tips her: Dagligvarer. (Hva kjøpte vi på den tida.) Konserveringsmåter. (Hva gjorde vi før fryseboksen.) Lek På skolen Butikker. På jobb Mulige bidrag sendes til eller Kirkebladet c/o Tore Hafnor, Konvallveien 3, 3515 Hønefoss 9

10 Quiz Det gleder oss at antall innsendte svar øker. Det gir mer konkurranse for de faste innsenderne og det gjør det morsommere å lage quizen når responsen er på bedringens vei. Vi mottar imidlertid gjerne enda flere svar neste gang. Svarene sendes som vanlig til: Kirkebladet c/o Tore Hafnor, Konvallveien 3, 3515 Hønefoss. Merk ny e-postadresse er Sender du på e-post så kan du forvente bekreftelse på at den er mottatt. Oppgi adresse, i tilfelle du vinner, og også hvilken menighet du vil gi ditt deltagerpoeng til. Her er det mulig å delta også for menigheter utenfor statskirken, og utenfor Ringerike. Svarfristen denne gangen er 15. september Konkurransen var hard i toppen i begge quizene, denne gangen også. I begge tilfelle måtte det trekning til for å kåre vinneren blant de som hadde fullt hus. Jan og Synnøve Dahl var de heldige uttrukne på bibelquizen, mens Wenche og Fredrik Gjevestad ble trukket ut på blandet quiz. Når det gjelder vår uhøytidelige konkurranse menighetene i mellom, så ser Norderhov og Ask uslåelig ut, men er det ikke. Bare sett i gang og mobiliser i din menighet. Første menighet til 25 poeng vinner, og hvert innsendte svar gir ett poeng. Men hva skal premien være? Forslag mottas med takk. Stillingen er nå: Norderhov og Ask Ullerål Andre, utenfor Ringerike Lunder Tyristrand Veme 11 poeng 5 poeng 1 poeng 1 poeng 1 poeng 0 poeng Bibelquiz, svar: 1. Hvor lenge bodde israelittene i Egypt før Moses ledet dem hjem? 430 år 2. Hva er 135 m. langt, 23 m. bredt og 14 m. høyt? b. Noahs ark (1. Mos 6:15) Her er nok et eksempel på spørsmålsstillers manglende kunnskap eller unøyaktighet. I følge Bibelen så er Noahs ark 300 alen lang, 50 bred og 30 høy, spørsmålet burde følgelig vært oppgitt i alen. Hvor lang en alen er det nemlig delte meninger om. En skriver at 1 alen = 50 cm, andre at det varierer fra NT til GT og før og etter Og her er man ved sakens kjerne. I det gamle testamentet er 1 alen ca. 50 cm, mens det i det nye testamentet er ca. 45 cm. I oppgaven, fra GT er målene fra NT benyttet for å regne om til meter, dermed ble det feil mål i oppgaven. Heldigvis svarte allikevel alle riktig. 3. Hvilken profet sovnet under en busk, og våknet med at en engel hadde laget mat til ham? Elia (1. Kong. 19:5-8) 4. Hva het svigerfaren til Moses? Jetro. Dette hadde alle svart. Men en skrev også Re uel. Det ser ut til at han også går under det navnet. Etter å ha finlest alle stedene Re uel var nevnt ser det for meg ut som om det er samme mann som Jetro, altså ikke 2 forskjellige svigerfedre. Kanskje han hadde to forskjellige navn eller byttet navn? Jeg hører gjerne fra dere om dere har mer informasjon om dette. 5. Hvem vasket føttene til disippelen Peter? Jesus 6. Hva het moren til Samuel? Hanna (1. Sam. 1) 7. I hvilket år, etter skapelsen (Adams «fødsel») kom den store flommen? Hvor var den barmhjertige mannen fra som hjalp en mann som ble overfalt av røvere? Samaria 9. Hvem var den første kristne martyr? Stefanus (Ap.gj. 7:54-60) 10. Levde Adam og Noah på samme tid? Nei, Adam døde 126 år før Noah ble født 11. I hvilken by bodde tolleren Sakkeus? Jeriko (Luk. 19:1-10) 12. Hvordan erobret kong David Jerusalem? c. Soldatene krøp inn via en tunnel. 13. Hvilken konge brukte 13 år på å bygge kongeborgen sin? Salomo 14. Ved hvilken elv døpte døperen Johannes? Jordanelven (Markus 1:4-5) 15. Hvilken profet var vegetarianer? Daniel (Dan. 1) Blandet quiz, svar: Her hadde det dessverre sneket seg inn en trykkfeil i nummereringen, i og med at 2 spørsmål var nummerert med nummer 12. Noen hadde oppdaget det, og svart på begge, mens noen kun hadde svart på et av de to spørsmålene. Her har jeg valgt å la tvilen komme «tiltalte» til gode og gi ett poeng for det spørsmålet som var ubesvart. 1. Klarte du å svare på bibelspørsmål nummer 4? I så fall vet du kanskje navnet på en engelsk rockegruppe også? Dette er ikke tull. Eller kanskje det er nettopp det det er? Jethro Tull 2. En norsk gjøglende sangkvartett ( ) og en amerikansk gjøglende popgruppe ( ) hadde nesten samme navn. Klarer du navnet på begge så er det 2 poeng å hente. Monn Keys og The Monkees. 3. I forrige oppgave fikk du lite opplysninger, så den er kanskje en nøtt. Jeg skal til gjengjeld være snillere nå. Hun ble født i 1950, var liten av vekst og spilte bassgitar. Hun var nok mer populær i England og i Norge enn i USA, der hun kom fra. Hun hadde hits som «Can the can» og «48 crash». At hun også var skuespillerinne er nok mindre kjent. Suzi Quatro. En visste at hennes egentlige navn var Susan Kay Quatro. Dette ga ikke ekstrapoeng, men det ga pluss i margen. 4. Hvor i kroppen produseres insulin? I bukspyttkjertelen 5. Hvor er hypofysen? I hjernen 6. Hva kalles tiden fra man blir smittet av en sykdom til den bryter ut? Inkubasjonstiden 7. Hva er Ming og Geisha? Ris 8. Hva er et annet navn på hjortetakksalt? Hornsalt 9. I hvilken norsk by ligger Gastronomisk Institutt? Stavanger 10. I hvilket fylke ligger Trollveggen? Møre og Romsdal 11. Hvilket fylke grenser både til Sverige og Finland? Troms 12. Hva heter Norges største innsjø? Mjøsa 13. Hva het han som spilte Egon Olsen? Arve Opsahl 10 KIRKEBLADET NR. 2-12

11 14. Han har spilt i filmene «Bussen», «Fjols til fjells» og «Den forsvundne pøsemaker.» Hvem er det? Leif Juster 15. Som barn fikk hun sitt gjennombrudd i en film om en som var langt hjemmefra og ønsket å ringe hjem. Siden gikk det nedover med henne privat. Hun klarte imidlertid å komme seg ut av den onde sirkelen, og er den dag i dag en berømt og talentfull skuespillerinne. Hun har blant annet spilt i et par filmer, som er basert på en gammel tv-serie og i en romantisk komedie med Hugh Grant. Drew Barrymore Bibelquiz, spørsmål: 1. I hvilket land var farao herskeren? 2. Var det Salomo eller David som bygde det første store templet i Jerusalem? 3. Vi vet at Jesus ble forrådt for 30 sølvpenger, men hvem ble solgt for 20 sjekel sølv? 4. Ester, som har gitt navnet til Esters bok, hva var hun? a. dronning, b. dommer c. profet 5. Hvilke(n) lignelse(r) er det Jesus forteller i Johannesevangeliet? 6. Hvor mange liter ca. rommer 1 tønne i NT? 7. Hvilken bok finnes i midten av Bibelen? 8. Hvem var Sippora kona til? a. Moses b. David c. Jesaja 9. Mange av brevene i NT er skrevet av Paulus, men jeg har funnet 2 brev som jeg tolker dithen at er fra flere enn kun Paulus. Hvilke brev, og fra hvem? Skulle det være flere enn de jeg har funnet, så vil dere få poeng for de også. Det er også lov å være uenig med meg, men det gir neppe poeng. 10. Hva het Davids beste venn? a. Abigajil b. Natan c. Jonatan Blandet quiz, spørsmål: Dagens temaer er litteratur, historie, tall, tv og lokal kunnskap. 1. Hvem skrev «Min kamp»? Her er to forskjellige svar mulig. Hver gir ett poeng. 2. Hvilke tre nordmenn har fått Nobels literaturpris. Et poeng for hver. 3. Hvilken person fra literaturen beskrives slik: Født: Høsten 1855, dato ukjent, et sted på Santa Fé-veien. Høyde: 192 cm Øyne: Skifergrå Spesielle kjennetegn: Stjerneformet arr på høyre håndbak. Lam ringfinger på høyrehånd. Ett poeng for navnet på personen, ett poeng for forfatteren, ett poeng for forfatterens pseudonym og ett bonuspoeng om du vet navnet på en annen av personene som forfatteren har diktet opp og skrevet om i flere bøker. 4. I hvilken by ble Martin Luther King drept? 5. Hvem var far til Harald Hårfagre? 6. Hva het perioden før middelalderen? 7. Hvor mange år har man vært gift når man feirer jernbryllup? 8. Hvor mange knop tilsvarer 100 km/t? 9. Hva er pi? (Det er nok med 2 desimaler) 10. Hvilken rolle ble Peter Falk kjent for? 11. Hvilket år ble «Nytt på nytt» sendt første gang? 12. Horst Tappert spilte en tysk detektiv i en serie, som ble svært populær i Norge. Hva het detktiven/serien? 13. Hva het Kuben før ombygging og navneskifte? 14. Hvilken kirke er Ringerikes nyeste? Når stod den ferdig? 15. I hvilket år ble den siste «nåværende» jernbanestasjonsbygningen åpnet? I hvilken sammenheng skjedde dette? Lykke til, hilsen Tore Hafnor Avskjed med Håvar Norendal 2.pinsedag tok vi avskjed med prostiprest Håvar Norendal under gudstjenesten på Hovinsetra. Håvar og familien hans har ikke bodd på Ringerike så lenge. Men det er mange som har rukket å møte Håvar i glede og sorg. Han gjorde tjeneste på Ringerike Sykehus og fartet ellers rundt i prostiet. Vi har satt pris på hvordan Håvar har fått god kontakt med både barn og voksne, med sin klare og engasjerte forkynnelse. Siden han har vært mye på Tyristrand, synes vi det passet fint at han også ble takket av i en gudstjeneste i Tyristrand sogn. Etter gudstjenesten, fikk Håvar gaver og hilsninger fra Tyristrand menighet, prosten og kollegaer i prostiet. Og Håvar takket for ei fin tid på Ringerike. Både han og familien trivdes her. Siden de har nettverket sitt i Skienområdet, valgte de alikevel å flytte ditt. Vi ønsker Håvar og familien hans Guds velsignelse for livet videre. Tekst og foto: Bjørg Elisabeth Oserud KIRKEBLADET NR

12 Kontor- og sekretærtjenester Rolf Rolf Edgar Elvigen Nedre Nedre Dahlsvei Dahlsvei 3B, 3B, Hønefoss Hønefoss Tlf. Tlf Mob. Mob FAKTURERING FAKTURERING - LØNN LØNN - KONSULENTBISTAND KONSULENTBISTAND FARGEKOPIERING FARGEKOPIERING - INNBINDING INNBINDING Distributør Distributør for for Xango Xango mangostan mangostan juice juice og og helseprodukter helseprodukter fra fra Tiens. Tiens. Ha en fin dag! Kom gjerne innom oss en tur! Hilsen Nancy, Mary-Anne, Runa og Ove Kremmerhuset Hønefoss AS SØNDRE TORV 2B Stua-Fjeld Eget serviceverksted Blomster HØLEN ELEKTRISKE A/S Ø. Hønengt. Sentrum, tlf Hønefoss Røyse, tlf Ø. Ø. Hønengt., Hønengt., Hønefoss Hønefoss Tlf. Tlf Löchengården, Löchengården, S. S. Torv Torv Boks Boks 295, 295, Hønefoss Hønefoss Telefon Telefon BRILLER BRILLER OG OG KONTAKTLINSER KONTAKTLINSER VI VASKER, RENSER, STRYKER, RULLER OG PRESSER Nordsiden Renseri Renseri AS Ullerålsgt. 4, 4, Hønefoss (Bak (Bak UnoX i Hønengt.) Tlf Åpent man.-fre. kl. kl FOR GRØNT OG VAKKERT MILJØ Sprøyting - utstyr til golfbaner og øvingsområder - frø - gjødsel Barlindveien 44, 3512 Hønefoss Tlf , Fax: Web: - E-post: Blomster-Bua MEGA Industrigt Hønefoss Tlf ÅPNINGSTIDER: Hverd.: Lørd.: Stua-Fjeld Sønd.: Blomster Sentrum, tlf Oslovn pb. 3068, 3501 Hønefoss Røyse, tlf Tlf.: Fax: Berg Begravelsesbyrå Berg Begravelsesbyrå ETABL Tove Raastad Breien KVALITET TIL LAV-PRIS Tlf Gratis utkjøring Tlf Telefonvakt hele døgnet Ringerike - Hole - Jevnaker Tove Raastad Breien - Tlf Telefonvakt hele døgnet Blomster-Bua RINGERIKE - HOLE - JEVNAKER Ringeriks-Kraft - det trygge valget Kontakt oss gjerne på tlf Her er en ledig plass for din annonse. Ta kontakt og støtt Kirkebladet. Byens egen bank Lyseng Billakkering Alt Alt innen innen OPPRETTING OG OG LAKKERING av av store og og små små skader. Forsikringsjobber/Taksering Forsikringsjobber/Taksering Tlf KIRKEBLADET NR KIRKEBLADET NR

13 Tlf.: Mail: Web: Hønefoss Begravelsesbyrå SUKKEN A.S Etablert 1912 Tlf Nordre Torv 5 - Hønefoss Alltid telefonvakt RUSTAD KAFE Sokna - Tlf Kafeteria - Selskapslokaler PIANO/FLYGEL REPARASJON STEMMING RESTAURASJON TAKSERING KJØP SALG RINGERIKE PIANOSERVICE Autorisert pianostemmer og reparatør Tore Leinebø - Kvernberggt Hønefoss - Tlf Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss Tlf Alt du trenger av trykksaker får du hos oss... Hensmoveien 19, Postboks Hønefoss Tlf.: Faks: Når frisyre betyr noe Dame- og herrefrisør Søndre torg Hønefoss Tlf HØNEFOSS STEINHUGGERI Kirkegt. 2 - Tlf Godt utvalg i Monumenter - skrift-tilføyelser på gamle monumenter Berits Søm v/berit Langvandsbråten Furumoen 42, 3534 Sokna Tlf Tlf.: Medlemsfordeler der folk møtes Kjøpeutbytte hver gang du handler Medlemskortet gir deg kjøpeutbytte MEGA 4KIRKEBLADET NR KIRKEBLADET NR

14 Tlf Stabellsgt. 4, 3510 Hønefoss Fossveien 3, 3510 Hønefoss ADVOKAT MAGNHILD BJERTNÆS MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Kartverksveien 5, 3511 Hønefoss Telefon: , Mobiltlf.: , Faxnr.: E-post: - Org.nr.: MVA Ivar A. Kinn HERREFRISØR Fossveien 1, 3510 Hønefoss Tlf Hverven Revisjon AS Kartverksveien 5, 3511 Hønefoss Tlf.: Fax: Judith F. Karlsrud Stangsgt. 7, 3510 Hønefoss Tel: Mob: Åsaveien 832, Hesselberg, 3512 Hønefoss Telefon Vi tilbyr veterinære tjenester til smådyr og hest Vårt smådyrkontor holder til i landlige omgivelser på Hesselberg i Norderhov Til hest kjører vi ambulant praksis og kommer til stallen for undersøkelse og behandling Ringerike Tak og Membran AS Postboks 59, 3526 Hallingby Tlf: Mob: Borgergt. 30, Borger Bad Tlf Jeg behandler både akutte og kroniske lidelser DIN LOKALE TUROPERATØR Vi har 10 busser og turer til mange spennende reisemål, bl.a.: Kroatia, Rothenburg, St. Petersburg, Irland, og Hurtigruta. Vi har eget reisebyrå i Osloveien. Tlf HØNEFOSS - STORGGT. 6 A - TLF Asbjørnsens gate 10, 3513 Hønefoss Tlf KIRKEBLADET NR KIRKEBLADET NR

15 BILDER FRA TYRISTRAND MENIGHET «Barnekirken på Ringkollen» der Tyristrand Minigospel og Sokneprest Tor Magnus Amble hadde en flott familiegudstjeneste. Vårkonserten til barnekoret i april. Den hadde tema om årstidene. Fra barnekorets karneval i februar. Fra 5. klasse weekend i april i sammen med NT har vi en helg der vi blir kjent med Jesu liv og der vi har mange ute og inneaktiviteter. Foto: Bjørg Nygård Halvorsen KIRKEBLADET NR

16 Prestens hjørne Søndag 22. juli holdt biskopen tale i Hole kirke. Teksten hun valgte var fra Paulus brev til Romerne, kapittel 12, vers 21: La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode! Det finnes vel knapt noe bibelord som passer bedre enn dette, nå, et år etter alt det onde som skjedde i fjor. Hvordan kan vi la bli noe vi tar lærdom av, ikke bare ved at vi øker sikkerheten rundt oss, men at det utfordrer og preger oss som enkeltmennesker? Da Gud hadde skapt menneskene, så han på alt han hadde skapt, og så at det var svært godt. Vi er skapt til å være gode. Men vi må også velge å være det. Dette fikk Kain merke, da han gikk med tanker om å ta livet av sin bror Abel. Gud så hva Kain tenkte og sa til han: «Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den.» Jeg vet ikke hvor ondskapen kommer fra eller hva som får enkelte mennesker til å søke den. Men jeg vet noe om hvordan ondskap kan bekjempes. Vi må velge det gode, hver dag. Vi må søke å overvinne bevisst ondskap ved å fortsette å stå opp og stå imot, slik så mange gjorde i fjor sommer. Og vi må velge det gode for vår egen del, så heller ikke vi tillater at ondskapen kommer snikende inn i våre handlinger. Det er lett å sløves. Det er lett å ikke se lenger enn til sin egen navle. Gud ber oss å se opp og holde fast på det gode. Vi kan om vi vil, for vi er skapt til det! Kristin Moen Saxegaard Prost i Ringerike Min salme Når dette skrives kan vi notere juli 2012, og vi forbereder ettårsmarkering og minnegudstjeneste etter tragedien 22. juli i fjor. I den anledning velger jeg en sang som ble fremført på Youngstorget i Oslo 26. april i år av mennesker sammen med artisten Lillebjørn Nilsen som en folkelig protest mot det som hadde skjedd i Olso og på Utøya. Sangen er opprinnelig skrevet av aktivisten Pete Seeger i 1967 under tittelen My Rainbow Race, men ble gjendiktet av Lillebjørn Nilsen til norsk i 1973 som Et barn av regnbuen, også ofte kalt En himmel full av stjerner Med dyp respekt for ofrene og deres pårørende, måtte vi aldri glemme Liv Thomasrud Barn av regnbuen En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser, en jord der blomster gror, kan du ønske mer? Sammen skal vi leve hver søster og hver bror, små barn av regnbuen og en frodig jord. Noen tror det ikke nytter, andre kaster tiden bort med prat, noen tror visst vi kan leve av plast og syntetisk mat, Og noen stjeler fra de unge som blir sendt ut for å slåss, noen stjeler fra de mange som kommer etter oss. En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser, en jord der blomster gror, kan du ønske mer? Sammen skal vi leve hver søster og hver bror, små barn av regnbuen og en frodig jord. Men si det til alle barna, og si det til hver far og mor, dette er vår siste sjanse til å dele et håp og en jord. En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser, en jord der blomster gror, kan du ønske mer? Sammen skal vi leve Jeg utfordrer Jennifer Fransrud. 16 KIRKEBLADET NR. 2-12

17 (Foto: Trond Berggaard, tatt på Vennetreff i april) Vennetreff på Tyristrand Vennetreffene har trofaste deltakere. Tre ganger hvert halvår inviterer Tyristrand menighetsråd til hyggelig samvær på lørdag formiddag. Det fins ingen aldersgrense verken oppad eller nedad, og alle som ønsker en koselig stund i selskap med andre, er hjertelig velkommen! Vi har variert program innenfor faste rammer, og hver gang er det allsang, andakt i en eller annen form, god mat og utlodning. Noen ganger har vi konkurranse, og da er aktiviteten på topp. Men det aller viktigste er god tid til å prate sammen og hygge seg. Menighetsrådet sørger for mannskap til praktiske oppgaver, og vi har en fast leder, Kristi Marthe Sandsbakk. Hun representerer kontinuiteten, og hun er høyt verdsatt av alle som kommer på Vennetreff. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til høstens samlinger: 22.september, 27.oktober, og 1. desember. De blir også kunngjort i Ringerikes Blad og ved oppslag. Autorisert regnskapsførerselskap Kartverksveien 11, 3511 Hønefoss Tlf /Fax KIRKEBLADET NR Når ord blir fattige, eller gleden for stor, leverer vi Åpningstider: 09 Søndre Torv 7B, 3510 H Når ord blir fattige, leverer vi blomster fo Kvalitet og service til en rimelig pris. Butikken med det li blomster for deg. Kvalitet og service til en rimelig pris. Butikken med det lille ekstra Søndre Torv 7B, 3510 Hønefoss - Tlf Åpningstider: (15.00) 17

18 Mitt bibelvers Eva Nicolaysen ble utfordret av Nelly Voreland og utfordrer Anna Mo til neste gang. Bibelverset Eva ønsker å dele med oss er fra Jesaja 41. kapittel og 10. vers: Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja holder deg oppe med min frelserhånd. Jubileumsboken for Lunder er fortsatt til salgs hos Else Marie Abelgaard og menighetsrådsleder Arild Karlengen. Tlf.: Vi arrangerer deres slik dere ønsker den der dere ønsker. Komplett minnestund fra kr 145,- pr. pers. Ta kontakt for godt tilbud. Tlf Vi står til tjeneste Norderhov og Ask: Kontor, Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sokneprest Bjørg E. Oserud... Tlf Organist Audun F. Ringkjøb... Tlf Mobil... Tlf Kirketjener Ole André Flattum... Tlf Kirketjener Jan Denné... Tlf Kirketjener Gro E. Håkenrud... Tlf Norderhov kirkegård, Mobil... Tlf Ask kapell... Mob Menighetsråd Guro Bentsop... Mob Tyristrand: Kontor Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sokneprest Bjørg E. Oserud... Tlf Klokker Olaug B. Ringkjøb... Tlf Organist Audun F. Ringkjøb... Tlf Mobil... Tlf Kateket Bjørg N. Halvorsen... Tlf treffes på Tyristrand skole... Tlf Kirketjener Per Ø. Aamodt... Mob Menighetsråd Olaug B. Ringkjøb... Tlf Tyristrand kirke... Mob Lunder og Strømsoddbygda: Kontor Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sogneprest Kai Helge Reinertsen... Mob Organist Nikita Sirotenko... Mob Kirketjener Erik Sjømyr Hansen... Mob Menighetsråd Arild Karlengen... Tlf Veme: Kontor Storgt. 11, Hønefoss... Tlf Sogneprest Kai Helge Reinertsen... Mob Organist Nikita Sirotenko... Mob Kirketjener Leif Rode... Mob Menighetsråd Svein Olav Møtteberg... Mob Ullerål: Kontor, Krokenvn. 42, Hønefoss, man-tir... Tlf Sogneprest Torunn Aschim... Tlf Kontor mandag og tirsdag... Tlf Organist Leif Berger... Tlf Mobil... Tlf Kirketjenervikar Helene Orvang... Tlf Soknediakon Per M. Kristiansen... Tlf Mob Menighetsråd Tore Hafnor... Tlf mob Web: og Ringerike kirkelige fellesråd... Tlf Storgt. 11, Hønefoss 18 KIRKEBLADET NR. 2-12

19 Tusen takk, Terje! Foto: Erik Hafnor Bakgrunnen for dette intervjuet er at Terje har sluttet som prest i Ullerål. Han hadde sin siste offisielle gudstjeneste i Ullerål sommeren 2011, 33 år etter at han begynte som kallskapellan i Norderhov med ansvar for Haug og Ullerål. Nå jobber han i 60 % stilling og har valgt å fokusere på konfirmantarbeid (i Haug) og begravelser. Menighetsrådet i Ullerål var dessverre litt uforberedt på denne nye situasjonen og har derfor ikke fått markert hans avgang. Derfor har vi nå invitert ham til å komme og ha gudstjeneste med oss 2. september. Etterpå blir det kirkekaffe hvor menigheten ønsker å uttrykke sin takknemlighet for det han har gjort og betydd for oss. Skryt Terje avslutter samtalen med de samme ordene som han ofte får i forbindelse med forberedelse til minneord. «Ikke skryt, bare kom med fakta.» Lista er dermed lagt for dette intervjuet. For hans egen del gjelder tydeligvis ikke denne begrensningen. I løpet av samtalen skryter han av prestekollegiet, av prosten, av menighetene han har jobbet i og menneskene der, og ikke minst av sin kjære kone Karen-Anne. Intervjuet Litt av intensjonen med intervjuet er å få fram mennesket Terje. Hvordan er han når han ikke er prest? I etterkant er inntrykket at de to rollene kan ikke skilles ad. Terje er prest tvers igjennom. Uttalelsen, «Det er helt greit at folk vil snakke med meg om livet sitt, hvor som helst. Da blir jeg stolt og glad.», bør være et bevis for det. Det er to ting Terje brenner for. Det ene er menneskene rundt han. Det andre er å spre evangeliet til disse menneskene. Terje ikke er redd for å by på seg selv. I løpet av intervjuet bryter han ut i sang, han resiterer dikt, siterer visdomsord, og han deler sine erfaringer på godt og vondt. Praten flyter lett. Det er ikke nødvendig å dra noen svar ut av han. Han legger heller ikke skjul på sine følelser. Når samtalen kommer inn på ting som har vært vanskelige eller viktige for ham, dukker det opp en liten tåre i øyekroken. Han er et godt intervjuobjekt, som har mye å fortelle. Ringerike Den som tror Terje kom til Ringerike frivillig tar grundig feil, han ble nemlig beordret hit! Den gang kjente han ikke til stort mer enn Steinssletta. Han skulle avtjene verneplikten og 26. juli 1977 ble han beordret til Hvalsmoen og Eggemoen som feltprest. Der ble han et flott og lærerikt år. Noe må han og Karen-Anne ha likt ved Ringerike, for han søkte og fikk jobb som kallskapellan i Norderhov, med ansvar for Haug og Ullerål. Der ble han innsatt 27. august Nå bygger han og Karen-Anne sin pensjonistbolig, så her har de tenkt å bli. Hva er det som er så fint med Ringerike? Mange kjenner Terje som et naturmenneske som liker å gå på ski og løpe i skogen. Mulighetene til det er jo mange når man bor i Haug. Men når han skal trekke fram 3 ting som gleder ham mest på Ringerike, så er ikke naturen med på topp tre lista. For da nevner han menneskene, menneskene og menneskene. Riktignok prøvde han en periode å søke seg bort herfra. Det var imidlertid ikke Ringerike, men jobben han prøvde å komme bort fra. Jobben tok nesten livet av han. Han var totalt utslitt og overarbeidet. For eksempel hadde han i løpet av 3 uker 21 begravelser. KIRKEBLADET NR

20 Dessuten hadde han veldig mange konfirmanter både i Haug og Ullerål. Det ble uutholdelig. Hva var det så som fikk deg til å fortsette i jobben? «Folkene gjorde at jeg holdt ut.» Igjen er det altså menneskene han trekker fram. «Jeg lærte mine egne grenser å kjenne, men det var menigheten, og ikke jeg, som gjorde at jeg kunne fortsette.» Han trekker fram små ord, et takkens ord i døra og vennligheten han ble møtt med. Men største æren for at han fortsatt bor og jobber på Ringerike går til Karen-Anne. Hun overbeviste ham om at det ikke ville bli noe bedre et annet sted. Det viktigste var å forandre arbeidsbyrden, ikke arbeidssted. Vi er henne takknemlig for det. Presten «Du er presten min du.» sa en gang en eldre dame til Terje. En slik uttalelse gjør ham takknemlig. Hvordan begynte så det hele? Terje vokste opp i Sandefjord, som en av 3 brødre. Faren var hvalfanger og var langt hjemmefra da Terje ble født. Faren trodde han fikk ei datter og kjøpte med seg ei dukke hjem. Dukka ble allikevel godt brukt før den vandret videre til neste generasjon. Da Terje var 2 år begynte faren som kirketjener i Sandar kirke, og Terje ble godt kjent i kirkas kriker og kroker. Han er stolt av sine foreldre. «De delte troen med hverandre og med oss.» Allikevel var det ikke prest han drømte om å bli. Han ville bli bonde. Men hverken han eller Karen-Anne hadde odelsrett på gård. Så istedenfor å så hvete på åkrene, ble hans livsoppgave å så Guds ord blant menneskene. Det var der Gud hadde mest bruk for ham. Avgjørelsen om å bli prest har sin bakgrunn i en tragisk hendelse: Sommeren etter gymnaset ble klassevenninnen Kristine drept av en fyllekjører. I begravelsen viste presten fram en tegning Kristine hadde laget. Det var et kors på grønn bunn. Presten forkynte korsets håp i begravelsen på en slik måte at det frigjorde frimodigheten til å bli prest hos Terje. Dermed begynte han å studere på Menighetsfakultetet i Oslo. Kampen Terje har aldri hatt noe ønske om å være en ener. Han liker ikke en gang å stå foran folk. Det høres kanskje utrolig ut når man vet at han er prest, men han har en trang som overstyrer dette. Det er trangen etter å dele Guds ord med sine medmennesker. For Terje har tro på at budskapet har betydning og er viktig for menneskene. Sett utenfra, stiller han store krav til seg selv. Kanskje for store? Men på den måten har han da også nådd mange med Guds ord, og truffet dem rett i hjertet. Mange kan bevitne at hans preken har gitt dem noe, enten det er glede eller noe å tenke over. For han har det hele tiden vært en kamp for å få fram det viktige budskapet. Forberedelsene til neste preken har begynt når han går ned fra prekestolen. Hans skrekk har vært at folk skal gå ut av kirken og si: «Hvorfor gikk vi til kirka?». Derimot gir det ham stor glede når ordet tas i mot. Han hadde ikke orket å gå på prekestolen om det ikke hadde betydning det han hadde å formidle. Derfor har det altså vært en kamp for ham, hver gang han skulle opp på prekestolen for å formidle Guds ord. Mennesket For Terje har ikke prestegjerningen formet livet hans, det har vært livet! «Livet mitt er å gi det videre.» Skal jeg allikevel prøve å omtale mennesket Terje og se litt bort fra hans prestegjerning, så er det naturlig å fremheve den som betyr mest av alt for han, hans kone gjennom 38 år, Karen-Anne. «Hun er min viktigste og mest betydningsfulle støttespiller. Uten henne var jeg mindre enn ½. Kanskje bare 1/8? Uten henne hadde det ikke gått!» Hun har ikke skrevet noen preken, men hun har gitt meg stikkord. Terje framhever også hvor fantastisk det er at den som kjenner dine feil, også er glad i deg. «Det er for mye spill i verden.» Ovenfor den som står en nærmest trenger man ikke å spille. Han har mye godt å si om sin bedre halvdel! Sammen har de 3 barn og 4 barnebarn. Barnebarna er i alderen 3 måneder til 6 år. Den siste ankomne, Isild, hadde det så travelt at Lars-Martin (sønnen til Terje) måtte ta i mot henne hjemme, de rakk ikke å komme seg til fødestua. Heldigvis gikk alt bra. Terje er både morfar og farfar, men går gjerne litt i surr i disse titlene, men heldigvis holder barnebarna orden på ham når han roter! Så snart de reiser etter å ha vært på besøk, så savner han dem. Alle barnebarna bor på Vestlandet. Det er langt unna, men som han sier: «Det viktigste er at de har det bra, ikke hvor de bor.» Foruten familien har han også vært en ivrig maratonløper og deltager i «Birken». Også i den forbindelse trekker han fram det å treffe nye mennesker som det mest positive. Nå går mesteparten av fritida med til husbygging. Takk! Ullerål menighet takker for den tiden du har vært VÅR PREST! Vi har satt pris på deg og det du har gjort og betydd for menigheten. Husk du er alltid velkommen, enten som prest, kirkegjenger eller som medarbeider! Tekst: Tore Hafnor RØROSTWEED Stort utvalg i pledd fra Røros Tweed. Taktekkermester Bjørn Schramm Vi utfører alt innen tak og blikkenslagerarbeid Husfliden Hønefoss, Storgt 8, 3510 Hønefoss Telefon Tlf.: Trykk: Menova as - grafisk

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57 NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG I N N H O L D Side Med rom for hvorfor 1 Prisdryss 4 Diakoniens år 8 Noen må våke 16 Kultur 21 SMS-varsling 24 Juletrefest 26 Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG Hver en dag er en gave en mulighet Hver dag er en nåde fra himmelen ned SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 2006 1 Gaven og OPPGAVEN Livet er en gave, en

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer