Årsplan Et godt steg på veien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014-2015. Et godt steg på veien. 38 08 75 40 post@andungen.com www.andungen.com"

Transkript

1 Årsplan Et godt steg på veien

2 Innhold Presentasjon av barnehagen... 3 Visjonspyramiden... 3 Velkommen til Andungen barnehage... 4 Barnehagens styre og samarbeidsutvalg... 5 Praktiske opplysninger... 6 Barnehagens mål... 7 Barnehagens satningsområder Fagområder Personalet Avdelingene Pedagogisk opplegg med kalender Vedlegg og vedtekter FLIK logo Forord Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til lov om barnehager, og kom første gang i Den ble senere revidert i 2006, og sist med forskrift i januar Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i årsplanen i barnehagene. Alle barnehager er pålagt å skrive en årsplan, og den skal presentere barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer fram hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Kunnskapsdepartementet har et overordnet mål om å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en kontinuerlig utvikling av personalets kompetanse. Kompetanseutvikling er helt sentralt for å styrke både barnehagen som pedagogisk institusjon og de ansattes yrkesstatus tok Andungen barnehage selv initiativet for å øke kompetansen hos assistentene. Det ble tilbudt interne forelesninger en kveld pr uke for å hjelpe assistentene fram til fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Våren 2014 var det 3 assistenter som avla fagprøven, og er nå fagarbeidere i vår organisasjon. I Kristiansand er det utarbeidet en felles verdiplattform for alle kommunale og private barnehager, der begrepet «Kristiansandsbarnehagen» er etablert. I 2013 startet Kristiansand et stort prosjekt, hvor nesten alle barnehager og skoler deltar. Prosjektet kalles FLIK Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling I Kristiansand det går over en 3 års-periode, og har fokus på barn og unges læringsmiljø. Alle ansatte deltar i arbeidsgrupper, hvor vi øver på å analysere situasjoner før handling og tiltak settes inn. Barn, ansatte og foreldre var med i en kartlegging (T1) i Ny kartlegging kommer i 2015, hvor vi får se om innsatsen og tiltakene gir resultater. SPRÅK Barnets språklige kompetanse påvirker utviklingen følelsesmessig, intellektuelt og sosialt. Kristiansandsbarnehagen en lærende barnehage LEK I leken blir barnet et hode høyere enn seg selv. Leken er barnets iboende kraft og har avgjørende betyding for hjernens utvikling. LÆRINGSMILJØET Lp modellen Å ta opp uroen Andungen barnehage har samarbeidspartnere som f.eks.; barnevern, pp-tjenesten, helsestasjon, skoler, Uia, andre barnehager. Alle som jobber i barnehager har taushetsplikt og må skrive under taushetserklæring i forhold til informasjon vedrørende barn, foreldre og ansatte. I tillegg må alle ansatte levere politiattest ved tiltredelse. Høsten 2014 innfører vi kommunikasjonssystemet Vigilo i Andungen barnehage. Det er et kommunikasjonssystem mellom foreldre og barnehage. Etter hvert vil foreldre hente ut informasjon om barnehagen og sitt /sine barn i Vigilo, og gi beskjeder til barnehagen. Vi håper etterhvert at vi ikke trenger å gjøre bruk av «lappesystemet». Vi har store forventninger til Vigilo. 2 Les mer:

3 Presentasjon av barnehagen Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarns-foreldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. I Andungen Barnehage har vi en organisasjonsmodell som ivaretar hensynet til familien, barnets sosiale utvikling og det pedagogiske tilbudet Andungen har 2 småbarnsgrupper, 3 søskengrupper og 1 naturgruppe. Dette for at søsken som går i samme barnehage skal få anledning til å være på samme gruppe. Det er enklere for foreldrene å hente og levere, og færre voksne å forholde seg til. Samtidig har barnehagen - i sitt pedagogiske opplegg - lagt vekt på aldershomogene grupper to dager i uka, slik at vi lettere og bedre kan tilby et godt tilpasset pedagogisk opplegg i forhold til barns alder og utvikling. Dette lover vi til foreldrene: Barns aktive medvirkning påvirker hverdagen Trygt og tilpasset læringsmiljø som inviterer til lek og utfoldelse Engasjerte, rause og dyktige medarbeidere Stort mangfold av kulturelle opplevelser Lekne, rause barn med god selvfølelse 3

4 Barnehagens historie Andungen Barnehage er en foreldredrevet barnehage. Barnehagen startet opp 15. august 1992, etter initiativ fra Ingeborg Bugge og Carl Erik Moe, i regi av Ytre Andøya Velforening. Barnehagen ble opprettet som et andelslag med begrenset ansvar ( SA). Foreldre som får plass for sine barn i barnehagen blir medeiere, og må kjøpe en andel pålydende 3000,- kroner. Andelen tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen. Det kjøpes kun en andel pr. familie. Det følger 10 t dugnadsplikt pr år med andelen. Andungen barnehage prioriterer barn bosatt i nærmiljøet og skolekretsen. I 1992 hadde barnehagen 2 avdelinger Andemor og Andrik og det var plass til 34 barn. Det var stor søknad til barnehagen, og i 2000 ble barnehagen utvidet med 18 plasser. I byggeperioden holdt avdelingen til i brakker, men 1. august 2001 var Andebu klar til innflytting. Det var da plass til 50 barn. Barnehagen hadde fremdeles stor søknad, og høsten 2004 opprettet vi en naturgruppe med plass til 12 barn. Naturgruppen har tilhold på Bragdøya 4 dager i uken, og er for barn over 3 år. Barnehagen hadde få plasser for barn under 3 år (9 plasser). Antall søkere av barn under 3 år tredoblet seg, og styret så seg nødt til å utvide barnehagen nok en gang, med en ren småbarnsavdeling. Avdelingen ble midlertidig opprettet i en leilighet i Løvika i juli 2007, og hadde plass for 10 barn under 3 år. Januar 2009 stod nybygget klart, og småbarnsgruppen var komplett med 14 barn. Høsten 2013 omstrukturerte vi småbarnsavdelingen slik at den kunne ta imot 18 barn under 3 år. Fra høsten 2014 er denne gruppen delt inn i to 9-barns-grupper. Naturgruppen ble også høsten 2013 utvidet til 18 barn. Gruppen fikk tilhold i midlertidige brakker, mens tilbygget ble reist og avdelingen kunne flytte inn i nye lokaler i juni Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser; er omgitt av friareal, sjø, strender og masse kultur og historie. Barnehagen er så heldig å ha egen bil, som gir oss frihet til å delta på ulike arrangementer og ta turerutenfor barnehagen. Dette gir barna gode OPPLEVELSER og ERFARINGER som igjen gir økt KUNNSKAP. Andungensangen Alle Andungenbarna synger sammen i et kjempekor. Alle Andungenbarna gynger Stemmen bærer dit du bor. 4 Her er det jammen godt å være - For liten og for stor På Andøya hvor vi bor - Kom igjen! På Andøya hvor vi bor.

5 Barnehagens styre og samarbeidsutvalg mars mars 2015 Barnehagens styre velges på generalforsamling innen utgangen av mars hvert år. Det skal sitte 2 representanter fra eiere, 2 representanter fra foreldre og en representant fra de ansatte. I tillegg sitter daglig leder i styret som fast sekretær. Styret konstituerer seg med leder, nestleder, økonomiansvarlig, styremedlem og varamedlem. Representanter til Samarbeidsutvalget velges på generalforsamlingen. Det velges to representanter fra eiere, to fra foreldre, to fra ansatte, og daglig leder sitter som sekretær. Representantene velges for to år. Styret Styreleder Anders Gaudestad Andøyfaret 104 tlf Samarbeidsutvalget Leder Ole Hasaas Andøyveien 13 tlf Nestleder Bjørge O. Tveito, Løvika 49 tlf Foreldrekontakt Stina Skeie Fruens Alle 4 tlf Økonomiansvarlig Hans Kristian Odland Andøysløyfen 136 tlf Dugnadsleder Are Westbye Andøyfaret 66 tlf Medlem Tonny Bryggeså Saudland Andøysløyfen 132 tlf Medlem Maylinn Moberg Peersen Hammerveien 15 tlf Personalrepresentant Erlend Borge Årekjerret 89 tlf Personalrepresentant Erlend Borge Voielia 15 G tlf Sekretær Ann-Kristin Nilsen Linnkjellveien 6C tlf Personalrepresentant Nina B Øgrey Andøysløyfen 165 tlf Sekretær Ann-Kristin Nilsen Linnkjellveien 6C tlf

6 Praktiske opplysninger Dagsrytme Andebu, Andrik og Andemor Barnehagen åpner. Frokost serveres på kjøkkenet fram til Frilek på tvers av avdelingene Rydding Forsamling på hver avdeling Pedagogisk arbeid i avd./gruppe Samlingsstund Lunsj Utelek/ hvile for de minste Lite måltid ute/inne Fortsatt frilek Barnehagen stenger KLÆR Det er fint, og letter vårt arbeid, hvis foreldrene er flinke til å merke barnas klær og skotøy. Kurven (som står på hylla i garderoben) må inneholde: truse, strømpebukse, bukse, t-skjorte, genser, sokker Foreldrene må selv sjekke at det er tilstrekkelig reservetøy i kurven til enhver tid. Regntøy og støvler bør stå i barnehagen. Hver fredag rydder foreldrene i hyllene i garderoben (skohylle og mellomhylle) på grunn av rengjøring. Sjekk også om regntøyet trenger en vask. Det hoper seg til tider opp med tøy som ikke har eier. Ta en titt i kassen i hjørnet, og se om det er noe som tilhører ditt barn. ÅPNINGSTID Barnehagens åpningstid er Barn som ankommer barnehagen mellom og må foreldrene følge inn på kjøkkenet, da bemanningen er lav på denne tiden. Personalets arbeidstid er til kl Vi oppfordrer foreldrene til å hente barna før kl , slik at personalet kan lukke barnehagen og avslutte arbeidsdagen kl RYDDING Barn som blir hentet etter kl må hjelpe til å rydde før de går hjem. I uteleken kan barna rydde 3 ting, og i inneleken kan de rydde noe av det de har lekt med. FORELDREBETALING Det blir lagt ut bankgiro den 1.hver måned (ikke til de som har fast trekk). Juli er betalingsfri. Frist for betaling er den 15. hver måned. Betaling for barnehageplassen er for den aktuelle måneden, dvs at barnehageplass i september forfaller til betaling den 15. september. For sen betaling blir gebyrlagt med kr. 50,- neste måned (styrevedtak). BURSDAGSFEIRING Vi markerer barnas bursdag ved å henge opp flagget og lage krone til bursdagsbarnet. Vi har en koselig bursdagssamling, hvor barnet selvfølgelig er i sentrum. Til slutt i samlingen går vi i bursdagstog. Etter at vanlig lunch er inntatt, serverer bursdagsbarnet medbrakt kake, is, muffins, frukt, gele eller det de måtte ønske. (Sjekk med personalet om det er noen på avdelingen som allergier mot det som de tar med) Dersom barnet har bursdag på en dag som det ikke er i barnehagen, så avklar med personalet på avdelingen hvilken dag som det passer å ferie barnas bursdag. Bursdagsinvitasjoner skal ikke leveres i barnehagen. BESKJEDER / PÅMINNELSER blir etterhvert gitt kun på Vigilo. Foreldre som ikke kan benytte seg av Vigilo (nettbasert kommunikasjonssystem) må gi beskjed på avdelingen. 6

7 Barnehagens mål I Andungen barnehage kan vi sammenfatte satsningsområdene for alle gruppene som følgende: Godt læringsmiljø INNTRYKK SKAPER UTTRYKK UNDRING SPRÅK/LEK ERFARING OG UTFORSKNING GIR VEKST OMSORG OG OPPDRAGELSE Hvordan arbeider barnehagen med omsorg og oppdragelse? Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Voksne er rollemodeller med alt vi sier og gjør. Oppdragelsen er en prosess, og skal skje i nært samarbeid med hjemmet. Barn trenger å oppleve en sammenheng i tilværelsen for å kunne føle seg trygge. Forutsetningen for at vi skal kunne klare dette er at foreldre og personale bygger opp et gjensidig tillitsforhold. Personalet må være tydelig tilstede og engasjert i barnets trivsel og utvikling. I Andungen barnehage har vi fokus på å skape et godt tillitsforhold mellom foreldre og personalet med daglig kontakt. For nye foreldre har vi et informsjonsmøte på våren før oppstart, ved oppstart har foreldrene en kontaktperson på avdelingen som sørger for å følge barnet tett de første ukene. Senere på høsten er det felles foreldremøte og foreldresamtaler. Vi orienterer foreldre om våre rutiner i HMS-arbeidet, slik at de er trygge på at deres barn blir godt ivaretatt i enhver situasjon. Gjennom vår organisering ved søskengrupper, hvor store og små barn er blandet, mener vi også at vi er i en vinn vinn situasjon, da de store lærer å vise omsorg for de små, og de små ser og lærer av de større barna. Barnehagen er åpen mellom avdelingene, noe som medfører at barn og foreldre blir kjent også på tvers av avdelingene. De voksne er gode rollemodeller, klare og tydelige, og som kan stå for de valg man gjør og påfølgende konsekvenser. BARNS MEDVIRKNING Hvordan arbeider barnehagen med barns medvirkning? Barns medvirkning er nedfelt gjennom FN s barnekonvensjon og i lov om barnehager ( 3). Medvirkning rommer mer enn medbestemmelse. Begrepet kan forstås som å gjøre noe sammen. En måte å oppfatte barns rett til medvirkning, er å si at hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet. En vid forståelse inkluderer barns rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlige og ha en virkning i sosial sammenheng. Barna skal jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Videre må barnehagen organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns innspill og at de blir motivert til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. I Andungen barnehage er barna aktivt deltagende i samlinger, de forteller, spør, og er med på å diskutere seg fram til valg. På lekedager gjør barna selvstendig valg i forhold til lekeaktiviteter. En, to, en, to, marsjerer vi presis, vi skal på torget og kjøpe oss en gris. Får vi ikke kjøpt no o så er vi like bli. En, to, tre, marsjerer vi forbi Tommeltott, slikkepott, langemann, gullebrand og lille Petter Spillemann 7 7

8 På avdelingen er det hver uke utnevnt ukens medhjelper. Medhjelper hjelper til med å dekke på bordet, rydde, og ellers aktuelle ansvarsoppgaver som for eksempel passe ekstra godt på de minste. Barna blir tatt på alvor. I det pedagogiske arbeidet tar vi hensyn til hva barna liker, og hva de synes er gøy. Barna påvirker innholdet i de ulike prosjektene. INKLUDERING OG LIKEVERD Inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder, kjønn, kultur/ språk og familiebakgrunn. Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen, er betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold.inkludering betyr at man må endre helheten, slik at alle finner en plass der. Miljøet må tilpasse seg barnet, ikke motsatt. Inkludering er en kontinuerlig prosess, som man aldri blir ferdig med. Barn skal være inkludert - ikke bare plassert i en barnehage. I Andungen barnehage kan vi gjennom opptak fordele plasser i forhold til alder og kjønn, slik at vi får en jevn fordeling i barnegruppen Barnehagen har gjennom sitt interne HMS-opplegg utarbeidet handlingsplaner for inkludering og mobbing. I FLIK-prosjektet har vi fokus på barns læringsmiljø. I Andungen barnehage respekterer vi hvert enkelt barn for det de er, behandler de likeverdig uansett alder, gir barna positive opplevelser og erfaringer, som igjen gir barna trygghet og videreutvikling. LIKESTILLING Hvordan arbeider barnehagen med likestilling? Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. Barnehagens materiell og utstyr må stimulere til allsidig lek. Her kreves en reflektert holdning til kjønnsroller. Barnehagen skal legge til rette for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til å være seg selv og velge fritt ut fra hvem de er, mer enn de forventninger som ligger i kjønnsrollene. Andungen barnehage har vært med i likestillingsprosjektet Fritt Valg. Det medfører at de voksne har bevisste holdninger i forhold til likestilling, noe som også påvirker de voksnes språkbruk og deres valg og presentasjon av pedagogisk opplegg, blant annet med klatrekurs og ballett dans for den eldste gruppen. Pr i dag er det ansatt 7 menn i barnehagen, og mener vi har et godt utgangspunkt for at likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i vårt pedagogiske arbeid. LEK Forholdet mellom lek og læring Leken er et fenomen, på linje med språket, håpet, kjærligheten. Et fenomen er noe som får selve livet til å tre frem. (Torben H. Rasmussen). Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Lek er glede, begeistring og fantasi. Det er nærmest umulig for barn å la være å leke. Barna har høy kompetanse og viser stort engasjement i leken. I leken foregår det meste på barns premisser og det foregår læring på mange områder. Rolleleken er en viktig arena for å fremme en god språkutvikling og legger grunnlaget for en god sosial kompetanse. Ole dole doff kinkliane koff koffliane birkebane Ole dole doff 8

9 Barn trenger voksne som støtter, stimulerer og gir utviklende innspill til rolleleken. Barnehagen skal legge til rette for variert lek som gir mulighet for læring, gode opplevelser, glede og mestring. Noen aktiviteter i barnehagen planlegges av personalet i forkant, dette er formell læring. Andre læringssituasjoner, uformell læring, er de som bare oppstår her og nå, fordi barna er opptatt av noe. Begge situasjonene har en pedagogisk hensikt og er like viktige for barns læring. I Andungen barnehage deltar vi ofte på ulike kulturelle aktiviteter i Kristiansand og omegn. Vi mener det er viktig å gi barna erfaringer og opplevelser som de kan bearbeide gjennom leken i ettertid. Tilrettelegging av lekemiljøet er viktig, og at lekemiljøet er allsidig og stimulerende for alle sansene. Et godt pedagogisk tilbud gir barna inspirasjon til lek, språklig utvikling og bevisstgjøring. Ofte må de voksne inspirere og være deltagende i leken; det er viktig at vi har lekne voksne, som synes det er gøy å delta i leken på barnas premisser. PROGRESJON I barnehagen får barn mange opplevelser og lærer daglig noe nytt gjennom lek og aktiviteter. Det de lærer, opplever og skaper vil være forskjellig fra barn til barn. Alt etter modning, alder og barnas egne ønsker. Opplevelser, aktiviteter og utfordringer øker ofte i takt med alder. Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel er det naturlig å tenke at noen aktiviteter skal tilpasses og kanskje også forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Dermed kan barnehagen skape en naturlig progresjon i aktivitetene og bidra til utfordringer for barna slik at de har noe strekke seg etter. I Andungen barnehage gjør vi bruk av TRAS (tidlig registrering av språk) på alle barna. På denne måten sikrer vi at vi ser og kjenner til det enkelte barns utviklingsnivå, og kan sette inn ekstra stimulering på områder der det er behov. Vi gjør også bruk av MIO-(Matematikk- individetomgivelsene) ved behov. Barnehagens organisering, med aldershomogene grupper, gjør at barna får en naturlig progresjon i vårt pedagogiske opplegg. I Andungen barnehage er ledelsen og de ansatte opptatt av å følge med i den faglige utviklingen, delta på aktuelle kurs, og til enhver tid være motivert for endringer og nytenkning. PLANER FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for at dette skjer. Dersom det er behov for spesiell tilrettelegging for enkelt barn, skjer dette i nært samarbeid med barnets hjem. I Kristiansand kommune jobbes det med å lage overordnede rutiner for overgangen mellom barnehage og skole. I Andungen barnehage jobber vi bevisst med å forberede barna til skolestart. Siste året barna går i barnehagen får alle tilbud om å gå i førskoleklubb, der temaene er relatert til rammeplanen og fagområdene. Barnehagen er i tillegg aktiv deltaker i et prosjektarbeid som har tittelen: Jakten på tjenlige samarbeidslinjer mellom barnehage og skoler. Dette prosjektet har pågått i 5 år, og har medført en god dialog mellom barnehage og skole. FORELDRESAMARBEID Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom samarbeidsutvalg, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes ansvar i følge barnekonvensjonen og barneloven. Lille mus, hvor har du ditt hus? Lille mus, hvor har du ditt hus? tre skritt til høyre og fire skritt til venstre,fem skritt frem og seks tilbake! sa musa som bodde høyt under taket. 9

10 Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Barnehagen må forholde seg til foreldre enkeltvis, og samtidig hele gruppa. Foreldre skal være trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og respektert og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Andungen barnehage er en foreldredrevet barnehage, og det er naturlig at foreldrene har stor innvirkning i barnehagens drift. Barnehagens foreldre er representert i barnehagens styre, samarbeidsutvalg. Det arrangeres foreldremøter for nye foreldre våren før oppstart, og foreldremøte for alle foreldrene høsten etter oppstart. Alle foreldre inviteres til foreldresamtaler, og vi er nøye med å informere/ snakke med foreldrene ved levering og henting. Barnehagen har tradisjon med å i nvitere til grønnsakssuppe, Lucia/førjulsfest, påskefrokost, sommerfest og besteforeldretreff. HVORDAN BARNEHAGEN DOKUMENTERER OG VURDERER Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder for å sikre at man hele tiden lærer av egen praksis. Gjennom dokumentasjon kan vi gi foreldre, lokalmiljø og barnehagemyndighet informasjon om vår virksomhet som gir mulighet til å fornye og forbedre barnehagen. Vi skal dokumentere hva barna opplever, hvordan de trives og hva de lærer i barnehagen. Et etisk perspektiv må legges til grunn når barnehagen dokumenterer barns lek og læring. I Andungen barnehage dokumenterer vi vår drift og innhold via årsplanen og Vigilo. Det skrives månedsbrev, månedsplaner/ ukeplaner. Vi tar masse bilder fra hverdag og fest, som vi legger ut på Vigilo, limer inn i barnas perm, eller henger opp i barnehagen. Hver avdeling har også infoskjerm i garderoben hvor vi viser bilder/ video fra dagens aktiviteter. SAMARBEID MED UIA/ PRAKSISPLASS FOR BARNEHAGELÆRERSTUDENTER I Andungen Barnehage tar vi imot studenter som skal øve seg på å jobbe med barn i barnehage. Stort sett er det studenter fra 1. og 2. klasse som har praksis hos oss. 1. klasse studentene har 4 uker praksis på høsten og 4 uker på våren. 2. klasse studentene har 6 uker på våren. Studentene blir tilknyttet en øvingslærer/pedagog i barnhagen, og de følger pedagogens avdeling. I gjennomsnitt har vi 8-10 studenter pr. år. I Andungen mener vi det er viktig å gi studentene god og reell praksis, slik at de er godt forberedt når de etter utdanning skal praktisere på egen hånd. Samtidig er vi glad for at studenter tilfører oss nye tanker og ideer. KONTAKTINFO Blomster små Gule, blå Titter opp av marken nå. Vinker til Ada-lill (navn på barn-lill), For hun er så snill! 10

11 Barnehagens satsingsområder Mandag LEKEDAG Målet er å stimulere det sosiale samspillet. ( et opplegg for alle barna untatt den eldste gruppen) Leken er viktig i barns utvikling, den gir mange erfaringer, og er av stor betydning for utvikling av barns sosiale kompetanse. Vi ønsker at alle skal være delaktige i leken, og de voksne skal være med og tilstede på barnas premisser. Barna blir delt inn i grupper internt i avdelingen. Barna blir i fellesskap enige om lekens innhold, hvor de skal leke osv. I tråd med det rammeplanen sier om barns medvirkning. I samlingene har vi tatt i bruk HJERTEPROGRAMMET fra høsten Det er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse. Barna skal skape sin egen identitet og finne ut: Hvem er jeg, hvem er du og hva er min plass i fellesskapet vi! FØRSKOLEKLUBB De eldste barna samles i førskolegruppen hver mandag i tidsrommet I år blir førskoleklubben holdt i Villandas lokaler. Nytt fra i år er at ekstra pedagog (Henriette) og ekstra assistent (Anne-Kirsti) er ansvarlig for førskoleklubben. De vil også innta lunchen i denne gruppen. Rammeplanen sier at vi skal jobbe bevisst i forhold til språk, tall, rom og form. Vi mener det er viktig å gi barna grunnleggende kunnskap og forståelse. Vi har innledet samarbeid med Knutepunkt Sør, og har meldt oss på prosjektet STYRKE. FELLES SAMLINGER Noen ganger har vi felles samlinger på mandag. Det kan være at vi har info-møter om f.eks brannvern, eller at vi har felles samlinger hvor musikk, sang og eventyr står i fokus. Tirsdag og onsdag ALDERSHOMOGENE GRUPPER (Gjelder ikke Villanden og Lille And) I Andungen barnehage har vi 3 søskengrupper (2-5 år). For å kunne gi et godt tilpasset pedagogisk tilbud til alle barna, så har vi valgt å dele barna inn i aldershomogene grupper på tvers av avdelingene. KNERTENE (hovedhuset): Barn født Gruppen består av 9 barn. Ledere for gruppen er: Nicolai Kornbrekke og Rita Berge Vi ønsker å se STORT på de små, og sette barna i sentrum. La dem få innflytelse på eget liv i form av medvirkning og medbestemmelse. Vi legger tilrette for å stimulere barnas iboende nysgjerrighet og utforskertrang, erfare, sanse og oppleve med hele seg i sitt tempo. Vi ønsker å møte barna der de er i sin utvikling, og gi dem individuell støtte og oppmerksomhet. Vi vil være engasjerte og lekne voksne som lar barna få oppleve en hverdag fylt med nysgjerrighet, humor og glede. EVENTYRSKRINET: Barn født Gruppen består av 17 barn. Ledere i gruppen er Lisbeth Hegna, Kjell Gunnar Ytre-Eide og Randi Isaksen. «I eventyr vi ikke kjenner skal vi treffe nye venner. Trollete og rare, med bustehår og hale. De skal få oss til å le, bare vent så skal du se. Her skal det bli smil og latter, trivsel, trygghet og lærehatter.» Eventyrene har mye å by på, både når det gjelder spenning og humor, men inviterer også til ettertanke og refleksjon. Vi håper at barna å gi barna et positivt møte med eventyr, og være med på å stimulere deres fantasi og kreativitet samt fortellerglede og leselyst. Fokus er rettet mot lek, spenning, humor og glede, oppleve metring, positivt selvbilde og trygghet i sitt kroppsspråk. Gutter og jenter Sitter og venter Magen er sulten og halsen er tørst. Nå skal vi spise, men først må vi vise, at vi kan synge verset vårt først (evt at vi kan vente på turen vår først). 11

12 VETTENE: Barn født Gruppen består av 15 barn. Ledere for gruppen er Gunnhild Nordstrand Ose og Erlend Borge. Vettegruppen har sin base på Bragdøya. Målet for gruppen er: - fysisk og psykisk mestring, sosial kompetanse, naturopplevelser og grovmotorisk utvikling. Vettegruppen har med matpakke på tirsdag. Onsdag lager de varm mat. TIGRENE: Barn født Gruppen består av 16 barn. Ledere for gruppen er Nina B. Øgrey og Mette Kjær. Målet for denne gruppen er å gi barna mange og utfordrende opplevelser og erfaringer som de vokser på. Det blir alt fra klatrekurs på Samsen til undring over magnetisme. Vi vil i stor grad benytte nærmiljøet som læringsarena. Torsdag og fredag FELLES TEMA FOR ANDEMOR, ANDRIK, ANDEBU Gjennom hele året fokuserer vi på miljøet vårt, og hvordan vi kan forbedre vårt miljø gjennom gode rutiner for avfallshåndtering. Hver avdeling jobber med et tema i ca. 2 måneder. Barna er med på presentasjonen. Hver avdeling avgjør hvordan de vil vinkle temaet, og det kan bli nokså forskjellig i forhold til for eksempel årstid. Rammeplanen har satt opp 7 fagområder som barnehagen er forpliktet å jobbe med i barnegruppen. Vi har valgt å sette sammen følgende fagområder: 1. Natur, miljø, teknikk, etikk/ religion, filosofi, kommunikasjon, språk, tekst. Fokus: Undring. Hva skjer i de ulike årstidene, og hvorfor? Naturvern: Holdningsskapende arbeid. Hva skjer, og hvorfor? Innenfor temaet ligger også geografi, kulturforskjeller, toleranse for ulikheter. Vi gjør bruk av IKT på flere områder. Barna er med på å dokumentere det arbeidet vi gjør. 2. Kropp, bevegelse, helse, antall, rom og form, kommunikasjon, språk, tekst. Fokus: Erfaring og utforskning gir vekst. Turer. Fysiske oppgaver. Kosthold. Begrepsinnlæring. Vi gjør bruk av kamera og dokumentasjon av turer og aktiviteter. Barna er med på tekstskaping etter tur. 3. Kunst, kultur, kreativitet, nærmiljø og samfunn, kommunikasjon, språk, tekst. Fokus: Inntrykk skaper uttrykk. Vi ønsker å gi barna opplevelser. Vi ønsker å gjøre barna bevisst det de sanser, og at de kan sette ord på det de opplever. Barna skal bli kjent med ulike kulturer. Vi setter oss inn i ulike kunstformer, lokale kunstnere, og funderer på hva som gjør at vi synes noe er fint eller stygt, hva som gjør at vi liker/ ikke liker noe. Vi prøver ut ulike teknikker. Vi håper å få med oss mange konserter, teater, etc. En gul knapp, virre virre vapp Du slapp! 12

13 DAGSRYTME FOR VILLANDEN (TIRS-FRE) 07.00: BARNEHAGEN ÅPNER. FRILEK. FROKOST FOR DE SOM ØNSKER 08.30: FROKOSTEN AVSLUTTES 09.15: PÅKLEDNING 09.45: GÅR NED TIL STEINSUNDET 10.00: AVGANG MED BÅTEN TIL BRAGDØYA 10.10: VI GÅR TIL VÅRT OMRÅDE 10.30: SAMLING (dag, dato, mnd og vær) 10.40: FRILEK 11.00: LUNCH 11.45: TILRETTELAGT/PLANLAGT AKTIVITET 13.00: LESESTUND HVER FREDAG 13.15: PÅKLEDNING. AVGANG TIL BRYGGA : BÅTAVGANG FRA BRAGDØYA 14.10: ANKOMST STEINSUNDET 14.30: ANKOMST BARNEHAGEN. LETTERE MÅLTID 14.45: FRILEK I BARNEHAGEN 17.00: BARNEHAGEN STENGER SATSNINGSOMRÅDER FOR VILLANDEN Hver dag velges en Høvding. Dette barnet passer på at alle barna er med til Bragdøya. Det samme ansvaret har Høvdingen på hjemturen også. Vi har også en Meteorolog som sammen med Høvdingen har ansvaret for å lese av hvor mye regn som har kommet, og hva temperaturen er. Høvdingen har også ansvaret for at vi får plukket opp alt søppelet som ligger langs ruten som vi går. Høvdingen er hovedpersonen ved samlingen på øya. Søppel-plukking og sortering er med oss gjennom hele året. Det er viktig å bevisstgjøre barna på at vi må rydde opp i naturen. Ukeplan for villanden Gruppe 1 = 2009 Gruppe 2 = 2010 Gruppe 3 = 2011 Mandag Alle er på hovedhuset. Førskoleklubb for de eldste Tirsdag Gruppe 1 + gruppe 2 = reiser til Bragdøya Onsdag Gruppe 2 + gruppe 3 = reiser til Bragdøya Torsdag Gruppe 1 + gruppe 3 = reiser til Bragdøya Fredag Hele avdelingen reiser til Bragdøya Når gruppen er inne i barnehagen er det egen ped.opplegg tilpasset alder. Leder for gruppe 1 = Stig Leder for gruppe 2 = Kenneth Leder for gruppe 3 = Bjørg DAGSRYTME FOR LILLE AND 07.00: Barnehagen åpner. Frokost. Frilek 08.30: Frokosten avsluttes 08.30: Frilek på tvers av avdelingene 09.50: Rydding 10.00: Pedagogisk arbeid i avdelinger/grupper 10.45: Kort samling 11.00: Lunsj 11.30: Hvile/ Utelek 14.00: Lite måltid ute/ inne med samling : Frilek ute/ inne SATSNINGSOMRÅDE FOR LILLE AND Hovedfokus er språk og motorisk utvikling gjennom lek og pedagogiske aktiviteter. Vi ønsker å gi barna erfaringsgrunnlag gjennom ulike finmotoriske og grovmotoriske aktiviteter og opplegg. Hjerteprogrammet barn i fokus og utvikling av sosial kompetanse blir tilpasset gruppens nivå. GRUPPENE ER DELT OPP SLIK: Gruppe 1 Anthon, Josephine, Adina, Leonard, Alexander, Noah, Merlin, Caspian, Oskar Voksne: Roy-Cato, Hege, Anette 50 % Gruppe 2 Johan, Mille, Damian, Silas, Matheo, Kristian, Mio, Sarah, Jenny Voksne: Mari, Unni, Anette 50 % 13

14 Rammeplanens fagområder og vårt fokus i Andungen Samtale, tegn, kroppsspråk Tekstskaping og IKT Fagområde 1 Rollelek Flanellograf, kalender, måned kommunikasjon, språk og tekst Rim og regler Bøker og eventyr Bevisst presentasjon av tall og bokstaver på tak og vegger Sang Fagområde 2 Dagsrytme, utelek Måltider, kosthold, hygiene Bevisstgjøring av egen kropp Bevegelse og sanseintrykk Kropp, bevegelse og helse Klatrekurs, svømmekurs, dansekurs Turgåing Fotballturnering Tilrettelagt ute og innemiljø Eget bevegelsesrom 14

15 Inntrykk skaper uttrykk Konserter Teaterforestillinger Fagområde 3 Deltagelse i Shantykoret IKT, musikk, drama Kunst, kultur og kreativitet Ha utstillinger, gå på utstillinger Ulike aktiviteter: musikk, leire, landart, tre, tegning, maling Fotballturnering Kurs Fagområde 4 Konstruere i ulike materialer Naturgruppe, vettegruppe, egne oppholdsplasser Bygge Undring på hvordan ting ser ut, hvordan ting virker Natur, miljø og teknikk Årstider, endringer i naturen, været Natur og miljøvern, kildesortering, kompost Bevisstgjøring Planter og dyr i naturen 15

16 Verdier Likeverd. Reflektere over mangfold Fagområde 5 Empati Utforsking og problemløsning Etikk, religion og filosofi Respekt toleranse for ulike livssyn Sosial kompetanse Tid til undring Markere høytider og tradisjoner Fagområde 6 Likestilling Samarbeid med eldresenter Gjøre bruk av nærmiljø/ bli kjent Nærmiljø og samfunn Besteforeldretreff Samarbeid barnehage skole Lokal kulturhistorie 16

17 Overgang barnehageskole, førskoleklubb Spill, dataspill Fagområde 7 Telling, sortering Ukemånedskalender Antall, rom og form Medhjelper, dekke bord, koblinger Rim, regler, bøker Mengder, tall, målinger Drama, muskk, forming Elle, melle, deg fortelle Skipet går ut i år Rygg i rand, to i spann Snipp, snapp, snute, du-er-ute! 17

18 Ansatte Ann-Kristin Nilsen...Daglig leder Stig E. Andreassen...Pedagogisk leder...villanden Nina B. Øgrey...Pedagogisk leder...andrik Mari Brinis...Pedagogisk leder...lille And Roy-Cato Myrvang...Pedagogisk leder...lille And Lisbeth Hegna...Pedagogisk leder...andebu Gunnhild Nordstrand Ose...Pedagogisk leder...andemor Henriette Webb Verås...Ekstra pedagog Gunn Inger Jakobsen...Spesialpedagog Rita Berge...Fagarbeider...Andebu Mette Kjær...Fagarbeider...Andemor Unni Helle...Fagarbeider...Lille And Nicolai G. Kornbrekke...Fagarbeider...Andrik Kenneth Larsen...Assistent...Villanden Bjørg Krogh...Assistent...Villanden Kjell Gunnar Ytre-Eide...Assistent...Andemor Randi Isaksen...Assistent...Andrik Erlend Borge...Assistent...Andebu Hege Wikstøl...Assistent...Lille And Anette Grønli...Assistent -vikar...lille And Anne Kirsti Tønnessen...Assistent Nexhmije Mujai...Kjøkkenassistent Hoa Van Phung...Ekstra assistent...andrik Reidun Hofsmo Mørne...Vikar

19 Ansatte på avdelingen er: Lisbeth Hegna, Erlend Borge, Rita Berge Andebu Vilma Græe-Stensrød Voielia / Jørgen Høivik Enge Lumberveien 22 b / Selmer Haga Aavitsland Ærfuglveien / Pauline Tveito Løvika / Tilda Jungell Andøyfaret / Fredrikke Lid Andøysløyfen / Oda Marie Lid Andøysløyfen / Julian Berhus Løvika / Ole Grosaas-Kristiansen Andøytoppen / Oda Græe-Stensrød Voielia / Celine Kathlin Wiik Langeneskilen 14 B Ida Marie Sørensen Løvika / Adi Dizdarevic Andøysløyfen / Ingrid Østerberg Gravermoen Andøysløyfen / Matteus Høivik Enge Lumberveien 22 b / Amalie Christensen Andøyveien / Angelina Bao An Nguyen Linnkjellveien 6b / Shelina Nguyen Linnkjellveien / Noah Frigstad Andøysløyfen Direktenr

20 Villanden Ansatte på avdelingen er: Stig E. Andreassen, Kenneth Larsen, Bjørg Krogh Simen Sundgot Grønnehaven 8a / Isabella Borcoman-Foss Andøysløyfen / Ola C. Grøntoft Mellomveien / Amalie Vollan Aas Løvika / Nila Munkejord Pedersen Krooddveien 9b / Fredrik Hegna Brøviglia / Ella O. Kittelsen Andøysløyfen / Mathias Hasaas Andøyveien / Emilian Østebø Andøyfaret / Linus Alexander Våge Alvestad Andøysløyfen / Mads Hjalmar Aateigen Andøysløyfen / Ruben Brattås Linnkjellveien 6 g / Ava Kleiven Olsen Hammerveien / Marcus Oliveira Høxbroe Andøytoppen / Nadia Borcoman Foss Andøysløyfen / Bjørk Skeie Bjørnsdottir Fruens Alle / Mie Moberg Peersen Hammerveien / Ella Sofie Aanensen Andøyfaret Direktenr

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN. Andungen barnehage 2013-2014. Et godt steg på veien. 38 08 75 40 post@andungen.com www.andungen.com

ÅRSPLAN. Andungen barnehage 2013-2014. Et godt steg på veien. 38 08 75 40 post@andungen.com www.andungen.com Andungen barnehage ÅRSPLAN 2013-2014 Et godt steg på veien 38 08 75 40 post@andungen.com www.andungen.com Andungen Barnehage 2013.indd 1 24.09.13 13.59 Innhold Presentasjon av barnehagen... 3 Visjonspyramiden...

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer