Årsplan Et godt steg på veien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014-2015. Et godt steg på veien. 38 08 75 40 post@andungen.com www.andungen.com"

Transkript

1 Årsplan Et godt steg på veien

2 Innhold Presentasjon av barnehagen... 3 Visjonspyramiden... 3 Velkommen til Andungen barnehage... 4 Barnehagens styre og samarbeidsutvalg... 5 Praktiske opplysninger... 6 Barnehagens mål... 7 Barnehagens satningsområder Fagområder Personalet Avdelingene Pedagogisk opplegg med kalender Vedlegg og vedtekter FLIK logo Forord Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til lov om barnehager, og kom første gang i Den ble senere revidert i 2006, og sist med forskrift i januar Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i årsplanen i barnehagene. Alle barnehager er pålagt å skrive en årsplan, og den skal presentere barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer fram hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Kunnskapsdepartementet har et overordnet mål om å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en kontinuerlig utvikling av personalets kompetanse. Kompetanseutvikling er helt sentralt for å styrke både barnehagen som pedagogisk institusjon og de ansattes yrkesstatus tok Andungen barnehage selv initiativet for å øke kompetansen hos assistentene. Det ble tilbudt interne forelesninger en kveld pr uke for å hjelpe assistentene fram til fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Våren 2014 var det 3 assistenter som avla fagprøven, og er nå fagarbeidere i vår organisasjon. I Kristiansand er det utarbeidet en felles verdiplattform for alle kommunale og private barnehager, der begrepet «Kristiansandsbarnehagen» er etablert. I 2013 startet Kristiansand et stort prosjekt, hvor nesten alle barnehager og skoler deltar. Prosjektet kalles FLIK Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling I Kristiansand det går over en 3 års-periode, og har fokus på barn og unges læringsmiljø. Alle ansatte deltar i arbeidsgrupper, hvor vi øver på å analysere situasjoner før handling og tiltak settes inn. Barn, ansatte og foreldre var med i en kartlegging (T1) i Ny kartlegging kommer i 2015, hvor vi får se om innsatsen og tiltakene gir resultater. SPRÅK Barnets språklige kompetanse påvirker utviklingen følelsesmessig, intellektuelt og sosialt. Kristiansandsbarnehagen en lærende barnehage LEK I leken blir barnet et hode høyere enn seg selv. Leken er barnets iboende kraft og har avgjørende betyding for hjernens utvikling. LÆRINGSMILJØET Lp modellen Å ta opp uroen Andungen barnehage har samarbeidspartnere som f.eks.; barnevern, pp-tjenesten, helsestasjon, skoler, Uia, andre barnehager. Alle som jobber i barnehager har taushetsplikt og må skrive under taushetserklæring i forhold til informasjon vedrørende barn, foreldre og ansatte. I tillegg må alle ansatte levere politiattest ved tiltredelse. Høsten 2014 innfører vi kommunikasjonssystemet Vigilo i Andungen barnehage. Det er et kommunikasjonssystem mellom foreldre og barnehage. Etter hvert vil foreldre hente ut informasjon om barnehagen og sitt /sine barn i Vigilo, og gi beskjeder til barnehagen. Vi håper etterhvert at vi ikke trenger å gjøre bruk av «lappesystemet». Vi har store forventninger til Vigilo. 2 Les mer:

3 Presentasjon av barnehagen Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarns-foreldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. I Andungen Barnehage har vi en organisasjonsmodell som ivaretar hensynet til familien, barnets sosiale utvikling og det pedagogiske tilbudet Andungen har 2 småbarnsgrupper, 3 søskengrupper og 1 naturgruppe. Dette for at søsken som går i samme barnehage skal få anledning til å være på samme gruppe. Det er enklere for foreldrene å hente og levere, og færre voksne å forholde seg til. Samtidig har barnehagen - i sitt pedagogiske opplegg - lagt vekt på aldershomogene grupper to dager i uka, slik at vi lettere og bedre kan tilby et godt tilpasset pedagogisk opplegg i forhold til barns alder og utvikling. Dette lover vi til foreldrene: Barns aktive medvirkning påvirker hverdagen Trygt og tilpasset læringsmiljø som inviterer til lek og utfoldelse Engasjerte, rause og dyktige medarbeidere Stort mangfold av kulturelle opplevelser Lekne, rause barn med god selvfølelse 3

4 Barnehagens historie Andungen Barnehage er en foreldredrevet barnehage. Barnehagen startet opp 15. august 1992, etter initiativ fra Ingeborg Bugge og Carl Erik Moe, i regi av Ytre Andøya Velforening. Barnehagen ble opprettet som et andelslag med begrenset ansvar ( SA). Foreldre som får plass for sine barn i barnehagen blir medeiere, og må kjøpe en andel pålydende 3000,- kroner. Andelen tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen. Det kjøpes kun en andel pr. familie. Det følger 10 t dugnadsplikt pr år med andelen. Andungen barnehage prioriterer barn bosatt i nærmiljøet og skolekretsen. I 1992 hadde barnehagen 2 avdelinger Andemor og Andrik og det var plass til 34 barn. Det var stor søknad til barnehagen, og i 2000 ble barnehagen utvidet med 18 plasser. I byggeperioden holdt avdelingen til i brakker, men 1. august 2001 var Andebu klar til innflytting. Det var da plass til 50 barn. Barnehagen hadde fremdeles stor søknad, og høsten 2004 opprettet vi en naturgruppe med plass til 12 barn. Naturgruppen har tilhold på Bragdøya 4 dager i uken, og er for barn over 3 år. Barnehagen hadde få plasser for barn under 3 år (9 plasser). Antall søkere av barn under 3 år tredoblet seg, og styret så seg nødt til å utvide barnehagen nok en gang, med en ren småbarnsavdeling. Avdelingen ble midlertidig opprettet i en leilighet i Løvika i juli 2007, og hadde plass for 10 barn under 3 år. Januar 2009 stod nybygget klart, og småbarnsgruppen var komplett med 14 barn. Høsten 2013 omstrukturerte vi småbarnsavdelingen slik at den kunne ta imot 18 barn under 3 år. Fra høsten 2014 er denne gruppen delt inn i to 9-barns-grupper. Naturgruppen ble også høsten 2013 utvidet til 18 barn. Gruppen fikk tilhold i midlertidige brakker, mens tilbygget ble reist og avdelingen kunne flytte inn i nye lokaler i juni Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser; er omgitt av friareal, sjø, strender og masse kultur og historie. Barnehagen er så heldig å ha egen bil, som gir oss frihet til å delta på ulike arrangementer og ta turerutenfor barnehagen. Dette gir barna gode OPPLEVELSER og ERFARINGER som igjen gir økt KUNNSKAP. Andungensangen Alle Andungenbarna synger sammen i et kjempekor. Alle Andungenbarna gynger Stemmen bærer dit du bor. 4 Her er det jammen godt å være - For liten og for stor På Andøya hvor vi bor - Kom igjen! På Andøya hvor vi bor.

5 Barnehagens styre og samarbeidsutvalg mars mars 2015 Barnehagens styre velges på generalforsamling innen utgangen av mars hvert år. Det skal sitte 2 representanter fra eiere, 2 representanter fra foreldre og en representant fra de ansatte. I tillegg sitter daglig leder i styret som fast sekretær. Styret konstituerer seg med leder, nestleder, økonomiansvarlig, styremedlem og varamedlem. Representanter til Samarbeidsutvalget velges på generalforsamlingen. Det velges to representanter fra eiere, to fra foreldre, to fra ansatte, og daglig leder sitter som sekretær. Representantene velges for to år. Styret Styreleder Anders Gaudestad Andøyfaret 104 tlf Samarbeidsutvalget Leder Ole Hasaas Andøyveien 13 tlf Nestleder Bjørge O. Tveito, Løvika 49 tlf Foreldrekontakt Stina Skeie Fruens Alle 4 tlf Økonomiansvarlig Hans Kristian Odland Andøysløyfen 136 tlf Dugnadsleder Are Westbye Andøyfaret 66 tlf Medlem Tonny Bryggeså Saudland Andøysløyfen 132 tlf Medlem Maylinn Moberg Peersen Hammerveien 15 tlf Personalrepresentant Erlend Borge Årekjerret 89 tlf Personalrepresentant Erlend Borge Voielia 15 G tlf Sekretær Ann-Kristin Nilsen Linnkjellveien 6C tlf Personalrepresentant Nina B Øgrey Andøysløyfen 165 tlf Sekretær Ann-Kristin Nilsen Linnkjellveien 6C tlf

6 Praktiske opplysninger Dagsrytme Andebu, Andrik og Andemor Barnehagen åpner. Frokost serveres på kjøkkenet fram til Frilek på tvers av avdelingene Rydding Forsamling på hver avdeling Pedagogisk arbeid i avd./gruppe Samlingsstund Lunsj Utelek/ hvile for de minste Lite måltid ute/inne Fortsatt frilek Barnehagen stenger KLÆR Det er fint, og letter vårt arbeid, hvis foreldrene er flinke til å merke barnas klær og skotøy. Kurven (som står på hylla i garderoben) må inneholde: truse, strømpebukse, bukse, t-skjorte, genser, sokker Foreldrene må selv sjekke at det er tilstrekkelig reservetøy i kurven til enhver tid. Regntøy og støvler bør stå i barnehagen. Hver fredag rydder foreldrene i hyllene i garderoben (skohylle og mellomhylle) på grunn av rengjøring. Sjekk også om regntøyet trenger en vask. Det hoper seg til tider opp med tøy som ikke har eier. Ta en titt i kassen i hjørnet, og se om det er noe som tilhører ditt barn. ÅPNINGSTID Barnehagens åpningstid er Barn som ankommer barnehagen mellom og må foreldrene følge inn på kjøkkenet, da bemanningen er lav på denne tiden. Personalets arbeidstid er til kl Vi oppfordrer foreldrene til å hente barna før kl , slik at personalet kan lukke barnehagen og avslutte arbeidsdagen kl RYDDING Barn som blir hentet etter kl må hjelpe til å rydde før de går hjem. I uteleken kan barna rydde 3 ting, og i inneleken kan de rydde noe av det de har lekt med. FORELDREBETALING Det blir lagt ut bankgiro den 1.hver måned (ikke til de som har fast trekk). Juli er betalingsfri. Frist for betaling er den 15. hver måned. Betaling for barnehageplassen er for den aktuelle måneden, dvs at barnehageplass i september forfaller til betaling den 15. september. For sen betaling blir gebyrlagt med kr. 50,- neste måned (styrevedtak). BURSDAGSFEIRING Vi markerer barnas bursdag ved å henge opp flagget og lage krone til bursdagsbarnet. Vi har en koselig bursdagssamling, hvor barnet selvfølgelig er i sentrum. Til slutt i samlingen går vi i bursdagstog. Etter at vanlig lunch er inntatt, serverer bursdagsbarnet medbrakt kake, is, muffins, frukt, gele eller det de måtte ønske. (Sjekk med personalet om det er noen på avdelingen som allergier mot det som de tar med) Dersom barnet har bursdag på en dag som det ikke er i barnehagen, så avklar med personalet på avdelingen hvilken dag som det passer å ferie barnas bursdag. Bursdagsinvitasjoner skal ikke leveres i barnehagen. BESKJEDER / PÅMINNELSER blir etterhvert gitt kun på Vigilo. Foreldre som ikke kan benytte seg av Vigilo (nettbasert kommunikasjonssystem) må gi beskjed på avdelingen. 6

7 Barnehagens mål I Andungen barnehage kan vi sammenfatte satsningsområdene for alle gruppene som følgende: Godt læringsmiljø INNTRYKK SKAPER UTTRYKK UNDRING SPRÅK/LEK ERFARING OG UTFORSKNING GIR VEKST OMSORG OG OPPDRAGELSE Hvordan arbeider barnehagen med omsorg og oppdragelse? Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Voksne er rollemodeller med alt vi sier og gjør. Oppdragelsen er en prosess, og skal skje i nært samarbeid med hjemmet. Barn trenger å oppleve en sammenheng i tilværelsen for å kunne føle seg trygge. Forutsetningen for at vi skal kunne klare dette er at foreldre og personale bygger opp et gjensidig tillitsforhold. Personalet må være tydelig tilstede og engasjert i barnets trivsel og utvikling. I Andungen barnehage har vi fokus på å skape et godt tillitsforhold mellom foreldre og personalet med daglig kontakt. For nye foreldre har vi et informsjonsmøte på våren før oppstart, ved oppstart har foreldrene en kontaktperson på avdelingen som sørger for å følge barnet tett de første ukene. Senere på høsten er det felles foreldremøte og foreldresamtaler. Vi orienterer foreldre om våre rutiner i HMS-arbeidet, slik at de er trygge på at deres barn blir godt ivaretatt i enhver situasjon. Gjennom vår organisering ved søskengrupper, hvor store og små barn er blandet, mener vi også at vi er i en vinn vinn situasjon, da de store lærer å vise omsorg for de små, og de små ser og lærer av de større barna. Barnehagen er åpen mellom avdelingene, noe som medfører at barn og foreldre blir kjent også på tvers av avdelingene. De voksne er gode rollemodeller, klare og tydelige, og som kan stå for de valg man gjør og påfølgende konsekvenser. BARNS MEDVIRKNING Hvordan arbeider barnehagen med barns medvirkning? Barns medvirkning er nedfelt gjennom FN s barnekonvensjon og i lov om barnehager ( 3). Medvirkning rommer mer enn medbestemmelse. Begrepet kan forstås som å gjøre noe sammen. En måte å oppfatte barns rett til medvirkning, er å si at hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet. En vid forståelse inkluderer barns rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlige og ha en virkning i sosial sammenheng. Barna skal jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Videre må barnehagen organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns innspill og at de blir motivert til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. I Andungen barnehage er barna aktivt deltagende i samlinger, de forteller, spør, og er med på å diskutere seg fram til valg. På lekedager gjør barna selvstendig valg i forhold til lekeaktiviteter. En, to, en, to, marsjerer vi presis, vi skal på torget og kjøpe oss en gris. Får vi ikke kjøpt no o så er vi like bli. En, to, tre, marsjerer vi forbi Tommeltott, slikkepott, langemann, gullebrand og lille Petter Spillemann 7 7

8 På avdelingen er det hver uke utnevnt ukens medhjelper. Medhjelper hjelper til med å dekke på bordet, rydde, og ellers aktuelle ansvarsoppgaver som for eksempel passe ekstra godt på de minste. Barna blir tatt på alvor. I det pedagogiske arbeidet tar vi hensyn til hva barna liker, og hva de synes er gøy. Barna påvirker innholdet i de ulike prosjektene. INKLUDERING OG LIKEVERD Inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder, kjønn, kultur/ språk og familiebakgrunn. Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen, er betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold.inkludering betyr at man må endre helheten, slik at alle finner en plass der. Miljøet må tilpasse seg barnet, ikke motsatt. Inkludering er en kontinuerlig prosess, som man aldri blir ferdig med. Barn skal være inkludert - ikke bare plassert i en barnehage. I Andungen barnehage kan vi gjennom opptak fordele plasser i forhold til alder og kjønn, slik at vi får en jevn fordeling i barnegruppen Barnehagen har gjennom sitt interne HMS-opplegg utarbeidet handlingsplaner for inkludering og mobbing. I FLIK-prosjektet har vi fokus på barns læringsmiljø. I Andungen barnehage respekterer vi hvert enkelt barn for det de er, behandler de likeverdig uansett alder, gir barna positive opplevelser og erfaringer, som igjen gir barna trygghet og videreutvikling. LIKESTILLING Hvordan arbeider barnehagen med likestilling? Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. Barnehagens materiell og utstyr må stimulere til allsidig lek. Her kreves en reflektert holdning til kjønnsroller. Barnehagen skal legge til rette for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til å være seg selv og velge fritt ut fra hvem de er, mer enn de forventninger som ligger i kjønnsrollene. Andungen barnehage har vært med i likestillingsprosjektet Fritt Valg. Det medfører at de voksne har bevisste holdninger i forhold til likestilling, noe som også påvirker de voksnes språkbruk og deres valg og presentasjon av pedagogisk opplegg, blant annet med klatrekurs og ballett dans for den eldste gruppen. Pr i dag er det ansatt 7 menn i barnehagen, og mener vi har et godt utgangspunkt for at likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i vårt pedagogiske arbeid. LEK Forholdet mellom lek og læring Leken er et fenomen, på linje med språket, håpet, kjærligheten. Et fenomen er noe som får selve livet til å tre frem. (Torben H. Rasmussen). Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Lek er glede, begeistring og fantasi. Det er nærmest umulig for barn å la være å leke. Barna har høy kompetanse og viser stort engasjement i leken. I leken foregår det meste på barns premisser og det foregår læring på mange områder. Rolleleken er en viktig arena for å fremme en god språkutvikling og legger grunnlaget for en god sosial kompetanse. Ole dole doff kinkliane koff koffliane birkebane Ole dole doff 8

9 Barn trenger voksne som støtter, stimulerer og gir utviklende innspill til rolleleken. Barnehagen skal legge til rette for variert lek som gir mulighet for læring, gode opplevelser, glede og mestring. Noen aktiviteter i barnehagen planlegges av personalet i forkant, dette er formell læring. Andre læringssituasjoner, uformell læring, er de som bare oppstår her og nå, fordi barna er opptatt av noe. Begge situasjonene har en pedagogisk hensikt og er like viktige for barns læring. I Andungen barnehage deltar vi ofte på ulike kulturelle aktiviteter i Kristiansand og omegn. Vi mener det er viktig å gi barna erfaringer og opplevelser som de kan bearbeide gjennom leken i ettertid. Tilrettelegging av lekemiljøet er viktig, og at lekemiljøet er allsidig og stimulerende for alle sansene. Et godt pedagogisk tilbud gir barna inspirasjon til lek, språklig utvikling og bevisstgjøring. Ofte må de voksne inspirere og være deltagende i leken; det er viktig at vi har lekne voksne, som synes det er gøy å delta i leken på barnas premisser. PROGRESJON I barnehagen får barn mange opplevelser og lærer daglig noe nytt gjennom lek og aktiviteter. Det de lærer, opplever og skaper vil være forskjellig fra barn til barn. Alt etter modning, alder og barnas egne ønsker. Opplevelser, aktiviteter og utfordringer øker ofte i takt med alder. Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel er det naturlig å tenke at noen aktiviteter skal tilpasses og kanskje også forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Dermed kan barnehagen skape en naturlig progresjon i aktivitetene og bidra til utfordringer for barna slik at de har noe strekke seg etter. I Andungen barnehage gjør vi bruk av TRAS (tidlig registrering av språk) på alle barna. På denne måten sikrer vi at vi ser og kjenner til det enkelte barns utviklingsnivå, og kan sette inn ekstra stimulering på områder der det er behov. Vi gjør også bruk av MIO-(Matematikk- individetomgivelsene) ved behov. Barnehagens organisering, med aldershomogene grupper, gjør at barna får en naturlig progresjon i vårt pedagogiske opplegg. I Andungen barnehage er ledelsen og de ansatte opptatt av å følge med i den faglige utviklingen, delta på aktuelle kurs, og til enhver tid være motivert for endringer og nytenkning. PLANER FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for at dette skjer. Dersom det er behov for spesiell tilrettelegging for enkelt barn, skjer dette i nært samarbeid med barnets hjem. I Kristiansand kommune jobbes det med å lage overordnede rutiner for overgangen mellom barnehage og skole. I Andungen barnehage jobber vi bevisst med å forberede barna til skolestart. Siste året barna går i barnehagen får alle tilbud om å gå i førskoleklubb, der temaene er relatert til rammeplanen og fagområdene. Barnehagen er i tillegg aktiv deltaker i et prosjektarbeid som har tittelen: Jakten på tjenlige samarbeidslinjer mellom barnehage og skoler. Dette prosjektet har pågått i 5 år, og har medført en god dialog mellom barnehage og skole. FORELDRESAMARBEID Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom samarbeidsutvalg, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes ansvar i følge barnekonvensjonen og barneloven. Lille mus, hvor har du ditt hus? Lille mus, hvor har du ditt hus? tre skritt til høyre og fire skritt til venstre,fem skritt frem og seks tilbake! sa musa som bodde høyt under taket. 9

10 Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Barnehagen må forholde seg til foreldre enkeltvis, og samtidig hele gruppa. Foreldre skal være trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og respektert og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Andungen barnehage er en foreldredrevet barnehage, og det er naturlig at foreldrene har stor innvirkning i barnehagens drift. Barnehagens foreldre er representert i barnehagens styre, samarbeidsutvalg. Det arrangeres foreldremøter for nye foreldre våren før oppstart, og foreldremøte for alle foreldrene høsten etter oppstart. Alle foreldre inviteres til foreldresamtaler, og vi er nøye med å informere/ snakke med foreldrene ved levering og henting. Barnehagen har tradisjon med å i nvitere til grønnsakssuppe, Lucia/førjulsfest, påskefrokost, sommerfest og besteforeldretreff. HVORDAN BARNEHAGEN DOKUMENTERER OG VURDERER Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder for å sikre at man hele tiden lærer av egen praksis. Gjennom dokumentasjon kan vi gi foreldre, lokalmiljø og barnehagemyndighet informasjon om vår virksomhet som gir mulighet til å fornye og forbedre barnehagen. Vi skal dokumentere hva barna opplever, hvordan de trives og hva de lærer i barnehagen. Et etisk perspektiv må legges til grunn når barnehagen dokumenterer barns lek og læring. I Andungen barnehage dokumenterer vi vår drift og innhold via årsplanen og Vigilo. Det skrives månedsbrev, månedsplaner/ ukeplaner. Vi tar masse bilder fra hverdag og fest, som vi legger ut på Vigilo, limer inn i barnas perm, eller henger opp i barnehagen. Hver avdeling har også infoskjerm i garderoben hvor vi viser bilder/ video fra dagens aktiviteter. SAMARBEID MED UIA/ PRAKSISPLASS FOR BARNEHAGELÆRERSTUDENTER I Andungen Barnehage tar vi imot studenter som skal øve seg på å jobbe med barn i barnehage. Stort sett er det studenter fra 1. og 2. klasse som har praksis hos oss. 1. klasse studentene har 4 uker praksis på høsten og 4 uker på våren. 2. klasse studentene har 6 uker på våren. Studentene blir tilknyttet en øvingslærer/pedagog i barnhagen, og de følger pedagogens avdeling. I gjennomsnitt har vi 8-10 studenter pr. år. I Andungen mener vi det er viktig å gi studentene god og reell praksis, slik at de er godt forberedt når de etter utdanning skal praktisere på egen hånd. Samtidig er vi glad for at studenter tilfører oss nye tanker og ideer. KONTAKTINFO Blomster små Gule, blå Titter opp av marken nå. Vinker til Ada-lill (navn på barn-lill), For hun er så snill! 10

11 Barnehagens satsingsområder Mandag LEKEDAG Målet er å stimulere det sosiale samspillet. ( et opplegg for alle barna untatt den eldste gruppen) Leken er viktig i barns utvikling, den gir mange erfaringer, og er av stor betydning for utvikling av barns sosiale kompetanse. Vi ønsker at alle skal være delaktige i leken, og de voksne skal være med og tilstede på barnas premisser. Barna blir delt inn i grupper internt i avdelingen. Barna blir i fellesskap enige om lekens innhold, hvor de skal leke osv. I tråd med det rammeplanen sier om barns medvirkning. I samlingene har vi tatt i bruk HJERTEPROGRAMMET fra høsten Det er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse. Barna skal skape sin egen identitet og finne ut: Hvem er jeg, hvem er du og hva er min plass i fellesskapet vi! FØRSKOLEKLUBB De eldste barna samles i førskolegruppen hver mandag i tidsrommet I år blir førskoleklubben holdt i Villandas lokaler. Nytt fra i år er at ekstra pedagog (Henriette) og ekstra assistent (Anne-Kirsti) er ansvarlig for førskoleklubben. De vil også innta lunchen i denne gruppen. Rammeplanen sier at vi skal jobbe bevisst i forhold til språk, tall, rom og form. Vi mener det er viktig å gi barna grunnleggende kunnskap og forståelse. Vi har innledet samarbeid med Knutepunkt Sør, og har meldt oss på prosjektet STYRKE. FELLES SAMLINGER Noen ganger har vi felles samlinger på mandag. Det kan være at vi har info-møter om f.eks brannvern, eller at vi har felles samlinger hvor musikk, sang og eventyr står i fokus. Tirsdag og onsdag ALDERSHOMOGENE GRUPPER (Gjelder ikke Villanden og Lille And) I Andungen barnehage har vi 3 søskengrupper (2-5 år). For å kunne gi et godt tilpasset pedagogisk tilbud til alle barna, så har vi valgt å dele barna inn i aldershomogene grupper på tvers av avdelingene. KNERTENE (hovedhuset): Barn født Gruppen består av 9 barn. Ledere for gruppen er: Nicolai Kornbrekke og Rita Berge Vi ønsker å se STORT på de små, og sette barna i sentrum. La dem få innflytelse på eget liv i form av medvirkning og medbestemmelse. Vi legger tilrette for å stimulere barnas iboende nysgjerrighet og utforskertrang, erfare, sanse og oppleve med hele seg i sitt tempo. Vi ønsker å møte barna der de er i sin utvikling, og gi dem individuell støtte og oppmerksomhet. Vi vil være engasjerte og lekne voksne som lar barna få oppleve en hverdag fylt med nysgjerrighet, humor og glede. EVENTYRSKRINET: Barn født Gruppen består av 17 barn. Ledere i gruppen er Lisbeth Hegna, Kjell Gunnar Ytre-Eide og Randi Isaksen. «I eventyr vi ikke kjenner skal vi treffe nye venner. Trollete og rare, med bustehår og hale. De skal få oss til å le, bare vent så skal du se. Her skal det bli smil og latter, trivsel, trygghet og lærehatter.» Eventyrene har mye å by på, både når det gjelder spenning og humor, men inviterer også til ettertanke og refleksjon. Vi håper at barna å gi barna et positivt møte med eventyr, og være med på å stimulere deres fantasi og kreativitet samt fortellerglede og leselyst. Fokus er rettet mot lek, spenning, humor og glede, oppleve metring, positivt selvbilde og trygghet i sitt kroppsspråk. Gutter og jenter Sitter og venter Magen er sulten og halsen er tørst. Nå skal vi spise, men først må vi vise, at vi kan synge verset vårt først (evt at vi kan vente på turen vår først). 11

12 VETTENE: Barn født Gruppen består av 15 barn. Ledere for gruppen er Gunnhild Nordstrand Ose og Erlend Borge. Vettegruppen har sin base på Bragdøya. Målet for gruppen er: - fysisk og psykisk mestring, sosial kompetanse, naturopplevelser og grovmotorisk utvikling. Vettegruppen har med matpakke på tirsdag. Onsdag lager de varm mat. TIGRENE: Barn født Gruppen består av 16 barn. Ledere for gruppen er Nina B. Øgrey og Mette Kjær. Målet for denne gruppen er å gi barna mange og utfordrende opplevelser og erfaringer som de vokser på. Det blir alt fra klatrekurs på Samsen til undring over magnetisme. Vi vil i stor grad benytte nærmiljøet som læringsarena. Torsdag og fredag FELLES TEMA FOR ANDEMOR, ANDRIK, ANDEBU Gjennom hele året fokuserer vi på miljøet vårt, og hvordan vi kan forbedre vårt miljø gjennom gode rutiner for avfallshåndtering. Hver avdeling jobber med et tema i ca. 2 måneder. Barna er med på presentasjonen. Hver avdeling avgjør hvordan de vil vinkle temaet, og det kan bli nokså forskjellig i forhold til for eksempel årstid. Rammeplanen har satt opp 7 fagområder som barnehagen er forpliktet å jobbe med i barnegruppen. Vi har valgt å sette sammen følgende fagområder: 1. Natur, miljø, teknikk, etikk/ religion, filosofi, kommunikasjon, språk, tekst. Fokus: Undring. Hva skjer i de ulike årstidene, og hvorfor? Naturvern: Holdningsskapende arbeid. Hva skjer, og hvorfor? Innenfor temaet ligger også geografi, kulturforskjeller, toleranse for ulikheter. Vi gjør bruk av IKT på flere områder. Barna er med på å dokumentere det arbeidet vi gjør. 2. Kropp, bevegelse, helse, antall, rom og form, kommunikasjon, språk, tekst. Fokus: Erfaring og utforskning gir vekst. Turer. Fysiske oppgaver. Kosthold. Begrepsinnlæring. Vi gjør bruk av kamera og dokumentasjon av turer og aktiviteter. Barna er med på tekstskaping etter tur. 3. Kunst, kultur, kreativitet, nærmiljø og samfunn, kommunikasjon, språk, tekst. Fokus: Inntrykk skaper uttrykk. Vi ønsker å gi barna opplevelser. Vi ønsker å gjøre barna bevisst det de sanser, og at de kan sette ord på det de opplever. Barna skal bli kjent med ulike kulturer. Vi setter oss inn i ulike kunstformer, lokale kunstnere, og funderer på hva som gjør at vi synes noe er fint eller stygt, hva som gjør at vi liker/ ikke liker noe. Vi prøver ut ulike teknikker. Vi håper å få med oss mange konserter, teater, etc. En gul knapp, virre virre vapp Du slapp! 12

13 DAGSRYTME FOR VILLANDEN (TIRS-FRE) 07.00: BARNEHAGEN ÅPNER. FRILEK. FROKOST FOR DE SOM ØNSKER 08.30: FROKOSTEN AVSLUTTES 09.15: PÅKLEDNING 09.45: GÅR NED TIL STEINSUNDET 10.00: AVGANG MED BÅTEN TIL BRAGDØYA 10.10: VI GÅR TIL VÅRT OMRÅDE 10.30: SAMLING (dag, dato, mnd og vær) 10.40: FRILEK 11.00: LUNCH 11.45: TILRETTELAGT/PLANLAGT AKTIVITET 13.00: LESESTUND HVER FREDAG 13.15: PÅKLEDNING. AVGANG TIL BRYGGA : BÅTAVGANG FRA BRAGDØYA 14.10: ANKOMST STEINSUNDET 14.30: ANKOMST BARNEHAGEN. LETTERE MÅLTID 14.45: FRILEK I BARNEHAGEN 17.00: BARNEHAGEN STENGER SATSNINGSOMRÅDER FOR VILLANDEN Hver dag velges en Høvding. Dette barnet passer på at alle barna er med til Bragdøya. Det samme ansvaret har Høvdingen på hjemturen også. Vi har også en Meteorolog som sammen med Høvdingen har ansvaret for å lese av hvor mye regn som har kommet, og hva temperaturen er. Høvdingen har også ansvaret for at vi får plukket opp alt søppelet som ligger langs ruten som vi går. Høvdingen er hovedpersonen ved samlingen på øya. Søppel-plukking og sortering er med oss gjennom hele året. Det er viktig å bevisstgjøre barna på at vi må rydde opp i naturen. Ukeplan for villanden Gruppe 1 = 2009 Gruppe 2 = 2010 Gruppe 3 = 2011 Mandag Alle er på hovedhuset. Førskoleklubb for de eldste Tirsdag Gruppe 1 + gruppe 2 = reiser til Bragdøya Onsdag Gruppe 2 + gruppe 3 = reiser til Bragdøya Torsdag Gruppe 1 + gruppe 3 = reiser til Bragdøya Fredag Hele avdelingen reiser til Bragdøya Når gruppen er inne i barnehagen er det egen ped.opplegg tilpasset alder. Leder for gruppe 1 = Stig Leder for gruppe 2 = Kenneth Leder for gruppe 3 = Bjørg DAGSRYTME FOR LILLE AND 07.00: Barnehagen åpner. Frokost. Frilek 08.30: Frokosten avsluttes 08.30: Frilek på tvers av avdelingene 09.50: Rydding 10.00: Pedagogisk arbeid i avdelinger/grupper 10.45: Kort samling 11.00: Lunsj 11.30: Hvile/ Utelek 14.00: Lite måltid ute/ inne med samling : Frilek ute/ inne SATSNINGSOMRÅDE FOR LILLE AND Hovedfokus er språk og motorisk utvikling gjennom lek og pedagogiske aktiviteter. Vi ønsker å gi barna erfaringsgrunnlag gjennom ulike finmotoriske og grovmotoriske aktiviteter og opplegg. Hjerteprogrammet barn i fokus og utvikling av sosial kompetanse blir tilpasset gruppens nivå. GRUPPENE ER DELT OPP SLIK: Gruppe 1 Anthon, Josephine, Adina, Leonard, Alexander, Noah, Merlin, Caspian, Oskar Voksne: Roy-Cato, Hege, Anette 50 % Gruppe 2 Johan, Mille, Damian, Silas, Matheo, Kristian, Mio, Sarah, Jenny Voksne: Mari, Unni, Anette 50 % 13

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer