Hvem bestemmer på huset ditt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem bestemmer på huset ditt?"

Transkript

1 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 28 NR ÅRGANG 16. NOVEMBER JANUAR 2011 Hvem bestemmer på huset ditt? 10: HVA KOSTER DU? 51: EN ANELSE ATLE ANTONSEN

2 innhold Meninger Ekskluderende fadderuke Nyhet 28 All makt i denne sal? Leder 05 Siden sist Meningsløse studentboliger Vil slukke studentboligsorgen 10 Hva koster du? 13 Dragvollstudenter får lese på Gløs Aldri skrevet mer om forskning Kan få katastrofale konsekvenser for SiT Klart du kan redde verden Frustrerte over sparetiltak ved HiST Forskningsfunn: Homsefakter 18 Transit: Kjemper mot budsjettkutt 24 Kronikk: Soldater trenger støtte Demonstrasjonstoget fikk visestatsminister Nick Clegg gjennomgå med plakater med teksten «Such a rotten Clegg» og bilder av seg selv med djevelhorn og høygaffel. Nyhetskommentar (Foto: Tharald Giæver) Samtidskunstnere vil brenne kunsthall-forslag Dagsorden: Forskningsfallitt Portrettet: Ingrid Riddervold Reportasje: Juleøl Reportasje: Dragedreperne Sidespor: Spionasje Kulturkommentar: Stagnert norsk humor Kulturpuls - lest og hørt Ruiner på Rissa skaper interesse Kunstnerisk farvel med Høyblokka 50 SiT-støtte til prosjekter 52 Kulturtegn: Musikalsk marihuana Kulturprofil: Atle Antonsen Anmeldelser Kulturkalenderen Rørvik, Thomas Lien og Trygve Norum Lunås. Elgesetergate 1, 7030 Trondheim Tlf: Fax: E-post: Kontortid: 9-16, Lucas-bygget, Singsakerbakken 2e Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgittitrondheimavasmediastud.underduskenblir deltutgratispålærestederitrondheimmedmedlemsrettistudentersamfundet.underduskenkommerut åtte ganger i semesteret. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Under Dusken arbeider etter reglene i Vær Varsomplakaten for god presseskikk. De som føler seg urettmessig rammet av omtale i avisen, oppfordres til å kontakte redaksjonen. REDAKSJON FOTOREDAKTØR Eivind Sponga, tlf: ANSVARLIG REDAKTØR Anne Skalleberg Gjerde, tlf: MARKEDSANSVARLIG Hanne Næss, tlf: DAGLIG LEDER Bendik Laukeland Knapstad, tlf: KRONIKK- OG DEBATTANSVARLIG Silje Løvstad Thjømøe, tlf: GRAFISK ANSVARLIG Kristin Nymo Malvik, tlf: ØKONOMIsjef Marthe Rosenvinge Ervik, tlf: NYHETSREDAKTØR Thomas Solberg, tlf: MASKINIST Magnus Kirø, tlf: REPORTASJEREDAKTØR Karoline Marie Aursland, tlf: JOURNALISTER Atli Bjarnason, Henrik Sigstad, Hilde Ørbo, Line Hammeren, Markus Tobiassen, Marthe Rosenvinge Ervik, Silje Løvstad Thjømøe, Eirin Stensønes, Erik Meling Sele, Hanne Grydeland, Lars Vingelsgård, Anders Havdal Tangenes, Borghild Bråtveit, Hans Magnus Ellingsen, Helene Melseth Flaaen, Ida Aasgaard, Ingrid Anna Teigen, Karianne Ommundsen, Lars Fredrik Lund Godbolt, Martin T. Johannessen, Monica Michelsen, Oda Opdal Zachrisen, Siri Mette Fridén, Stine Rimmereid KULTURREDAKTØR Sveinung Wålengen, tlf: NETTREDAKTØR John Thomas Silseth Aarø, tlf: FOTOGRAFER Bendik Laukeland Knapstad, Christina Undrum Andersen, Eirik Indergaard, Lars Erlend Leganger, Torje Næss, Jens Westbye, Johannes Selvaag, Therese Andreassen, Tormod Haugene og Wanda Nathalie Nordstrøm. ILLUSTRATØRER Jesper Kjerland Grieg, Kristine Hovemoen Solli, Anastasia Bakhilkina, Håvard Karlsen, Nina Eide Martinsen og Åshild Mikalsen Egelid. GRAFISKE MEDARBEIDERE Line Skjærvik (nyhet), Hilde Aasbø Tharaldsen (reportasje), Fredrik Dolve (kultur), Lisa Landvik, Bård Hugo Rynning og Henning Smistad. DATA Håvar Aambø Fosstveit, Jan-Preben Mossin, Benjamin Bjørnseth, Marvin Bredal Lillehaug, Jørgen Bøe Svendsen og Magnus Westergaard KORREKTUR David Bach, Bjørn Grimsmo,, Ann-Helen Kjøde, Amanda Larimore og Jonathan Økland Torstensen. FORSIDEFOTO: Eivind Sponga DESIGNMAL Ingrid Elise Kirknes / mustasj.no TRYKK Trykkpartner Grytting ANNONSE OG MARKEDSFØRING Anders Ballari, Sigurd Buskov, Ida Flaathe og Katrine Baastad Karlsen 52 uker, 16 helger, ikke èn deadline. Fuglene flyr senere, men vi skal alle fly i morgen. Takk for oss. NYHE T Kultur Letter på trykket I denne utgaven av Under Dusken retter vi søkelyset mot Studentersamfundet, og dets organisasjons- og maktstruktur. Samfundsmøtepunktet «politisk femminutt» har to lørdager på rad blitt benyttet av gjengmedlemmer på Huset til å ytre sitt ønske om endringer. En av dem er tidligere styremedlem Eivind Berstad, nå infosjef i ISFiT, som lørdag 6. november uttalte følgende: «Jeg synes vi skal benytte anledningen, når vi nå er 100 år, til å tenke framover, og ikke oppføre oss som en hundreåring som er treg, delvis tunghørt og svaksynt (..) Den beste jubileumsgaven vi kan gi våre medlemmer, lederen av Samfundet, Styret og alle som bruker så mye tid på Samfundet, er en fungerende organisasjon.» Men debatten har pågått mye lengre enn et par uker, og i helt andre fora enn Samfundsmøtet. Problemet er at debatten over lang tid har hatt formen «murring i gangene». Det er aldri et sunnhetstegn i en organisasjon. Det tradisjonelle skillet mellom forening og forretning på Samfundet er langt på vei blitt visket ut. Leder Nils Kobberstad i Finansstyret (FS) mener en strategisk plan for hvordan organisasjonsstrukturen på Huset kan bedres bør være forankret i foreningen og ikke i forretningen. Det er Styret som leder foreningen, og skal ifølge lovverket være et styre for medlemsorganisasjonen. Derfor er dette absolutt en debatt Styret bør og skal løfte. Det virker til å skje nå. I denne utgavens hovedreportasje beskriver økonomiansvarlig Chris Klemmetvold i Samfundet-styret den mangelfulle diskusjonen på Samfundsmøtet som en kjele med vann som har kokt for lenge med lokket på. Ved å oftere ta av lokket, vil man kunne lette på trykket - før det koker over. Derfor er det et gledelig tiltak som nå legges fram av Samfundet-leder Mari Norman og hennes styre: Å avholde noen samfundsmøter som er rene foreningsmøter. På denne måten vil man slippe å måtte diskutere prinsippsaker og lovendringer på et Samfundsmøte en vilkårlig lørdag, med tilhørere som først og fremst har kommet til Storsalen i kraft av å være interesserte i møtets tema og innledere. Men et annet aspekt ved ideen om foreningsmøter er minst like viktig: Det vil være et tydelig signal til Husets medlemmer om at man ønsker å lytte til deres meninger. Samtidig er det også en oppfordring til medlemmene om å ytre sine ønsker, tanker og frustrasjon i et mer formelt og seriøst forum enn Samfundet-gangene - uten å måtte vente til Generalforsamlingen. Når FS-leder Kobberstad uttaler at det for han er «en ny situasjon at Storsalen ytrer et ønske om å komme med innspill», er det et svært tydelig bevis på at internkommunikasjonen skriker etter forbedring. At Kobberstad videre omtaler dette ønsket om mer involvering av medlemmene som «inspirerende og skjerpende» er, om ikke annet, et godt utgangspunkt for å starte en sunn debatt. Det er en lang vei å gå for å eventuelt skulle endre Samfundets styrende organers beslutningsmyndighet. Per i dag virker veien uendelig, fordi ingen har forutsetninger og en helhetlig innsikt til å kunne skissere et slikt endringsforslag. Dette krever en grundig, åpen diskusjon - fri for sorte hull. Lett på lokket, kjør debatt! (Illustrasjon: Håvard Karlsen) Blitsen blender budskapet Når kjendiser går ut i media med meningene sine havner innholdet ofte i andre rekke. Anders Havdal Tangenes Nyhetsjournalist kommentar Det har vært vanskelig å ikke få med seg Dyrebeskyttelsens avsløringer av de forferdelige forholdene ved flere av landets pelsoppdrettsfarmer. I kjølvannet av disse avsløringene har Julie Voldberg (Høyre) dratt i gang en særdeles tåpelig debatt om dyrevernkjendisers dobbeltmoral. Hun gikk 10. november ut i media og hevdet at det var «dobbeltmoralsk og navlebeskuende» av norske kjendiser å heller ta avstand fra pelsindustrien enn å engasjere seg i lidelsene til kvinner rundt omkring i verden som lever under bomullsindustriens inhumane kår. Prøver hun å si at man ikke kan ha to tanker i hodet samtidig? Bomullsindustrien har ikke fått mye oppmerksomhet og det er nok mange som ikke er klare over hvor problematisk denne industrien er, både menneskeog miljømessig. Jeg mistenker at også Voldberg skjønner at det er mangel på kunnskap og innsikt som er mye av grunnen til at kjendisene ikke har gått i bresjen for denne saken. Det gjorde ikke saken bedre da Voldberg og kjendisdyrevernerne møttes til debatt i Dagsnytt 18 på P2, hvor Voldberg debatterte mot blant andre forfatter og dyrevenn Unni Lindell. Man skulle tro at et noenlunde reflektert menneske ville møte Voldberg og bare legge ballen død. Rett og slett fortelle henne at dette er ikke en saklig debatt, og at hun roter sammen to viktige saker til en mediasuppe. Men Lindell valgte heller å legge seg på et like lavt nivå som Voldberg og fortsette denne poengløse meningsutvekslingen. Voldberg kom i P2-debatten med den edruelige og legitime meningen at et menneskeliv er mer verdt enn et minkeliv. Da utbrøt Lindell at Voldberg med det utsagnet sier at dyr ikke er verdt noe som helst, og at grunnen til at flere engasjerer seg mot pels enn mot bomullsindustrien er at bomull tross alt er en nødvendighet. Dermed forsterket også hun inntrykket av at det finnes en motsetning mellom de to sakene, og kastet ny bensin på en konstruert og tabloid debatt om ingenting. Voldberg har i ettertid forklart angrepet på kjendisene med at hun ønsker å illustrere hvordan man raser mot forholdsvis små saker her i Norge, men vender det døve øret til mot langt alvorligere saker ute i verden. Hadde hun nyansert det poenget med en gang hadde vi kanskje fått en offentlig debatt med et konstruktivt innhold. Sakens problematiske kjerne ligger altså ikke hos Julie Voldberg eller Unni Lindell, men i hvordan man må gå frem i media for å skape oppmerksomhet rundt en sak. Man konstruerer falske konflikter basert på poengløse premisser, gjerne med kjendiser i harnisk over et eller annet for å mette et konflikt- og kjendissultent publikum. Det var nok Voldberg fullt klar over da hun kom med sine krasse utspill og slik fikk den spalteplassen hun ønsket. Julie Voldberg skader sin egen sak ved å gå ut med den på en fordummende og useriøs måte. Unni Lindell skader dyrevernsaken ved å fremstå som unyansert og ensporet. Kanskje det er på tide å rette mer fokus mot budskapet og mindre fokus på statusen til de som kommer med det. 60 3

3 A ANNONSERE I UNDER DUSKEN? DUSKEN.NO/ANNONSER NYHET u d fo r hendt: 75 år siden NTNUs miljøprofil er tragisk Millionunderskudd for TØH «Kostnadene er under kontroll ved alle avdelinger unntatt TØH», melder Høgskoleavisa. Ironisk nok er det bare økonomiavdelingen på Moholt som går i underskudd etter tredjekvartalsrapportene kom inn forrige uke, mens resten av HiST ser ut til å klare seg godt. Det er ikke til å legge skjul på at TØH har hatt en del store utgifter i forbindelse med to nye masterutdanninger. I tillegg har det gått med ressurser til å skrive en søknad om egen doktorgradsutdanning, sier økonomidirektør Geir Ove Frostad ved HiST til Høgskoleavisa. Frostad hevder at underskuddet skyldes satsingen på nye masterstudier som betyr store utgifter til undervisning og administrasjon, og som først gir inntekter to år etter at studentene er ferdige studenter gikk ifølge VG amok i Londons gater. Under Duskens mann på stedet anslår at 30 til 40 personer skapte uro og knuste vinduer. Les mer om «opptøyene» på side 18-19! (ILL: Jesuscm/Flickr) På hjemmesiden til NTNU står det at universitetet har som mål å produsere minst mulig avfall ved å legge til rette for gjenbruk og gjenvinning. Likevel har studenter på Dragvoll ingen mulighet til å ta del i noen form for kildesortering. Det henger til og med plakater på Dragvoll hvor det står: «For et rent miljø. Ditt bidrag til et renere miljø er å sortere avfallet i rett avfallsbeholder». Men hvor? Skal jeg ta bussen ned til Gløshaugen for å sortere yoghurtbegeret, spør statsvitenskapstudent Julie Isdahl. Årlig genereres rundt 1900 tonn avfall på NTNU. Psykologisk lidelse Ifølge Universitetsavisa (UA) er forholdene ved Psykologisk Institutt nå verre enn noen sinne. To arbeidsrettssaker er under behandling, samtidig som det har vært to varslingssaker det siste året. I tillegg er instituttets leder Leif Edward Ottesen Kennair anmeldt til politiet. Anmeldelsen kom i 2009, og bunnet ut i det en vitenskapelig ansatt mente var brudd på arbeidsmiljøloven. 1. mars 2010 ble anmeldelsen henlagt grunnet manglende bevis. Under Dusken skrev i vår om førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved Psykologisk institutt på NTNU som fikk vite om sin egen oppsigelse via en mail til en av sine studenter. Flere studenter stod uten veileder til sine masteroppgaver. De turbulente forholdene ved instituttet skal i all hovedsak dreie seg om misnøye med ledelsen og instituttlederen. Kennair ønsker ikke å kommentere saken, melder UA. Saken er sågar tatt opp i Morgenbladet, der dekan Jan Morten Dyrstad ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse tar lederen i forsvar. Kennair har satt igang en rekke tiltak som gjør instituttet sterkere, sier Dyrstad til Morgenbladet. <<Kanskje besteforeldrene vil se hva ungdommene og NRK driver med>> Analysesjef Kristian Tolonen i NRK spekulerer i årsaken til hvorfor sexopplysningsprogrammet Trekant slår så godt ann blant seniorene. Mastergrad på Facebook Det er nå mulig å ta en mastergrad på Facebook. Det er prestisjetunge London School of Business and Finance (LSBF) og University of Wales som tilbyr Master of Business Administration (MBA) i et samarbeid med nettsamfunnet. Vi regner med å få brukere i løpet av det første året, og det er et forsiktig anslag, forteller stifter av LSBF, Aaron Etingen, til nettstedet Pocket-lint. Etingen tror tidsbegrensninger er grunnen til at mange lar være å ta en Master of Business Administration (MBA), som er en høyere grad innen økonomi og ledelse, og at samarbeidet med Facebook kan forandre på dette. Kursmateriell, forelesninger og paneldebatter streames via skolens Facebook-side slik at studenter kontinuerlig kan holde seg oppdatert i faget. Samene åtte ganger dyrere Hver student ved Samisk høgskole kostet i fjor kroner. Til forskjell kostet hver student ved Høgskolen i Lillehammer og Norges Handelshøyskole i gjennomsnitt kroner. Dette viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Ukritisk sammenligning av høgskolens totalkostnader målt mot antall produserte studiepoeng gir et absurd bilde av de faktiske kostnadsforhold ved Samisk høgskole, sier direktør Anders J.H. Eira ved Samisk høgskole i Kautokeino til NRK. Han mener hovedårsaken til den høye kostnaden per student er en meget høy andel eksternfinansiert virksomhet (EFV), det vil si aktivitet utover årlig rammebevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Alle vil være klar over at Ernst Sars hører med blandt førerne i det norske folk. Man kan vel trygt si at ingen norsk historiker har grepet så avgjørende inn i vårt folks politiske utvikling. Men når hans tidligere motstandere anlegger en historisk betraktnng på hans livsgjerning, hender det at deres synsfelt blir ikke lite innsnevret under virningen av gamle partifølelser. (...) Sars var nasjonalpolitisk ideolog. Økonomisk historiebetraktning stod ham i veien. 25 år siden Studenttingets behandling av Samskipnadens budsjett ble en kjedelig forestilling. Studenttingsrepresentantene fikk budsjettet kort tid i forveien. Få hadde satt seg inn i sakene. Få hadde evne eller vilje til innsigelser. Resultat: Vedtatt underskuddsbudsjett og heving av semesteravgifta. (...) De konservative hadde glemt sine argumenter fra i fjor i år gikk de inn for underskuddsbudsjettering og, indirekte, heving av semesteravgifta. 10 år siden Eksamensavviklingen nærmer seg med stormskritt. Bak stabler av gørrkjedelige pensumbøker og med høyt inntak av kaffe prøver fortvilte studenter å suge til seg kunnskap. Men dette skjer i siste liten, og lærer studentene noe av all puggingen? Dagens eksamensform er for dårlig i forhold til det som forventes i arbeidslivet. Arbeidsgivere rister på hodet og synes eksamenskarakterene forteller lite om kvaliteten på studiene. Vi skal ikke se bort i fra at eksamensformen slik den praktiseres i dag er direkte unyttig, sier Ragnar Thyresen, som er førsteamanuensis ved Pedagogisk institutt. 5

4 66 NY ET KuH ltur Studentboliger like dyrt som private Utleieprisene i Trondheim øker mest på landsbasis. Med stadig stivere studentboligpriser, frykter studenter, Velferdstinget og SiT at de skal miste sin markedsregulerende effekt. bolig Tekst: FOTO: Thomas Lien Christina Undrum Andersen De 1000 studentboligene som regjeringen flagger så høyt begynner å bli en vits dersom det fine, runde tallet er det eneste ved avtalen som fortsatt overholdes, sier leder Mari Helenedatter Aarbakke i Velferdstinget (VT). Hun mener regjeringens manglende vilje til å bevilge flere midler truer statusen som Studentsamskipnadens boliger har i markedet. I en undersøkelse Utleiemegleren har gjennomført kommer det fram at det i snitt koster 8900 kroner å leie en 2-roms leilighet i Trondheim. Det er en oppgang på 2,9 prosent sammenlignet med september måned. Sammenlignet med et år tilbake er det en oppgang på 11,9 prosent; den største økningen i landet. Meningsløse SiT-boliger Trondheim er den utdanningsbyen i Norge med høyest andel tilflyttede studenter. Flere studenter sliter med å finne en rimelig bolig. Antall studenter i Trondheim utgjør nå i underkant av 20 prosent av det totale innbyggertallet. Student Hans Olav Hågenvik bor i SiT-bolig i Singsakerbakken, og betaler 4800 kroner i måneden uten strøm. Det er for stort press på boligene og for få boliger. Det koster det samme som om jeg hadde leiet privat, sier Hågenvik. Han mener det er altfor mye å skulle betale 5000 kroner for å få et sted å bo. Student Hilde Jensen som bor i en av SiTs studenthybler i Korsgata er enig. Det er altfor dyrt å bo i SiT-bolig, sier Jensen. Hun mener det er meningsløst at SiT skal ha studentboliger når de likevel koster det samme som en privat hybel. Studielånet går jo ikke opp selv om boligprisene går opp. SiT hevder at de har «studentvennlige priser», noe jeg stiller meg uforstående til. Om prisene skrus opp ytterlige, må man skaffe seg jobb bare for å ha råd til mat hver måned, sier Jensen. Staten løper fra sitt ansvar Under Dusken skrev tidligere i høst om tilskuddsrammen SiT fikk av regjeringen Økning på 12 prosent det siste året. per boligenhet. I fjor lå tilskuddsrammen på kroner, mens den i år ble økt til kroner uten at tilskuddsandelen økte tilsvarende. Studentsamskipnadene settes i en lei knipe når de ikke gjøres i stand til å holde seg på et prisnivå tilsvarende studentenes kjøpekraft. Studentboligenes økonomiske rolle trues når prisnivået stadig presses oppover uten at studentenes kjøpekraft økes tilsvarende, sier Aarbakke. VT-lederen mener det er studentene selv som må betale for regjeringens manglende vilje til å endre tilskuddsandelen. Her mener jeg staten løper fra sitt ansvar. Dersom ikke vilkårene i avtalen snart oppdateres med en like fin og rund tilskuddsandel, ser jeg heller at man bevilger færre boliger med større tilskudd, sier hun. Aarbakke poengterer at ifølge søknaden SiT Bolig sendte til Kunnskapsdepartementet vil SiTs neste studentboligprosjekt koste 4300 kroner per hybelenhet. Dette skyldes i all hovedsak dagens lave tilskuddsandel. 500 Lerkendal-hybler 8. november søkte SiT Kunnskapsdepartementet om tillatelse til å bygge 500 nye studentboliger på Lerkendal Park. Prosjektet er utarbeidet sammen med Skanska, og skal stå ferdig i I løpet av de siste årene er tilskuddsandelen redusert fra 60 prosent tilskudd og 40 prosent lån, til ca 35 prosent tilskudd og 65 prosent lån. Med andre ord: en større låneandel som det skal betales renter og avdrag av betyr at husleienivået øker, sier direktør Terje Bostad i SiT-bolig. Han mener at denne utviklingen er uheldig, og påvirker prisnivået for husleie for studentene. Vi som arbeider i det daglige med å bygge studentboliger må hele tiden forholde oss til de retningslinjer og budsjetter som legges av Kunnskapsdepartementet, sier Bostad. FOR STORT PRESS: Student Hans Olav Hågenvik tror for få studentboliger og for stort Unnvikende utdanningsminister Ber kommunen ta ansvar Daglig leder Stine Hostad i Utleiemegleren Trondheim mener at kommunen kan lette noe av trykket på studentmassen - hvis de vil. Det er over registrerte beboere i Trondheim pluss rundt studenter, som alle skal ha boliger samtidig i perioden juli-august. Sånn jeg ser det bør kommunen ta ansvar i mye større grad enn de gjør idag, sier Hostad. Hun påpeker at kommunen har flere tomter som de kan bruke til studentboliger om de ønsker det.ud press på de som finnes kan være en årsak. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland vil ikke love noe som helst. LERKENDAL PARK: SiT ser for seg 500 nye hybelenheter på Lerkendal. Anslått månedsleie er 4300 kroner per hybel. (Tegning: Celberg Arkitektkontor AS) Vi mener det er riktig å holde tilskuddsandelen der den er, sier Aasland. Hun fastholder at Regjeringen holder løftet fra Soria Moria, hvor det ble lovet å bygge 1000 nye studentboliger på landsbasis hvert år. Men hun unnlater å svare på spørsmål om hvorfor tilskuddsandelen ikke er blitt økt. Jeg mener at kostnadene skal fordeles slik at leien til studentene blir så lav som mulig. Hele hensikten med å bygge studentboliger er å gi studentene en mulighet til å bo rimeligere enn om man hadde hatt bolig på det private markedet, sier hun. KD har åpnet for å øke antall studenter til universitetene. Burde ikke bevilgningene til å bygge flere studentboliger da økes? Jeg kan ikke love noe, men jeg ser utfordringen og at det kan bli en større belastning for studentene. Målet vårt er at studentboligene skal utgjøre en forskjell. Det skal være rimeligere for studentene, så vi vil helst holde et lavt prisnivå for at det ikke skal gå for mye utover studentenes økonomi, sier Statsråden.UD- 7 kommentar SILJE løvstad TJØME Nyhetsjournalist Vi sees på Trondheim Torg Boligprisene i en av Norges største studentbyer har økt med hele 11,9 prosent på ett år. SiT-boliger skal være et godt alternativ til det private markedet, men når de selv er med på å øke prisene på markedet, ser det svart ut. Studentsamskipnadens boliger som egentlig skal virke markedsregulerende, er med på å presse prisene opp. Samtidig er Trondheim den byen flest studenter flytter til, og med allerede studerende i byen, oppleves semesterstart for mange som en lang og hard kamp om å finne et bosted. SiT har ikke nok hybler til sine studenter, og har en dekningsgrad på knappe 12,6 prosent. SiT må betale mer for å bygge studentboliger enn tidligere, uten å få større tilskudd fra Kunnskapsdepartementet (KD). Tora Aasland svarer unnvikende på alle spørsmål, og sier at tilskuddsandelen burde være som den er, selv om tilskuddsrammen har gått opp. Hun svarer med andre ord skremmende likt med flere av sine kollegaer: Hun kan ikke love noe som helst. Hvor lett er det ikke for henne å si dette, der hun sitter i sine fine enebolig på Oslos vestkant og verken trenger å bekymre seg for om boligen hennes er brannsikker eller har mugg i veggene. Hva med oss studentene, da? Hvordan blir hverdagen vår når vi presses ut på det private markedet, der vi møter konkurranse fra folk som har mye større kjøpekraft enn oss? De fleste må skaffe seg deltidsjobb ved siden av studiene for å kunne klare å betale husleia. Og vi snakker ikke om en luksustilværelse. Med de stusselige 6700 kronene man får utbetalt i måneden av Lånekassen i åtte av ti måneder, sier det seg selv at det blir økonomisk trangt, når en 2-roms leilighet i Trondheim gjennomsnittlig koster 8900 kroner i måneden. Studentmassene er større enn noen gang, og SiT får ikke nok penger til å bygge studenthybler. Mange studenter bor i skrøpelige og utrygge boliger fordi de tvinges ut på et marked de ikke burde vært en del av. Samtidig søker NTNU etter de gode hodene. Disse er dessverre for opptatte i deltidsjobbene sine på Trondheim Torg de har for å få endene til å møtes.

5 88 NY ET KuH ltur 3 Vil slukke studentboligsorgen i Storsalen Hva synes du om Forsker Grand Prix? Jan Frode Hatlen, doktorgradsstipendiat og deltager i FGP formidlet seg til topps: Utrolig artig at jeg klarte å fenge folk med noe så spesielt som vibrerende rør på havets bunn, sier doktorstipendiat Ida M. Aglen fra Centre for Ships and Ocean Structures. Jeg synes det er et kjempespennende prosjekt. Da jeg sto på scenen ble jeg veldig gira og samtidig helt skjelven. At humaniora kan nå så langt ved NTNU at man blir blant de tre beste i denne konkurransen er jo helt utrolig. Samtidig er det veldig spennende å nå ut til enda flere enn man vanligvis gjør. Aldri skrevet mer om forskning Publikasjoner om forskning i media er tidoblet siden Norske forskere har fortsatt mye å lære av Forsker Grand Prix, mener informasjonssjef ved NTNU. forskning Tekst: FOTO: Studenter på sorgenfri: Leder Sven Jørund Kolstø i Senterstud og initiativtaker Jørgen Endal på Team Trafikks bussdepot. Her vil de ha en ny studentby. Senterstud oppfordrer til å bygge studentboliger på Sorgenfri. Forslaget kan bli en del av byutviklingsplanen for Tempe, sier ordfører Rita Ottervik. bolig Tekst: FOTO: Thomas Solberg Christina Undrum Andersen Etter at Team Trafikk vant anbudet på AtB, må de flytte fra sitt bussdepot på Sorgenfri. Senterpartiets Studentorganisasjon, Senterstud, ønsker at kommunen skal gi Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) førsteretten på tomta, slik at det kan bygges nye studentboliger der. Trondheim kommune må være en aktiv pådriver for studentboliger i Trondheim, og dermed må de være på tilbudssiden når det gjelder tomter. Dette området kan gi i overkant av 500 nye studentboliger dersom det bygges ut, sier leder Sven Jørund Kolstø i Trondheim Senterstud. Team Trafikk har leieavtale på tomta med kommunen frem til 2018, men Kolstø mener det er mulig å fremskynde utflyttingen. Det er i alles interesse. Både Team Trafikk, kommunen og studentene, sier han. Senterstud ser på dårlige og farlige studenthybler som den største trusselen for studentene. Derfor lette vi etter et egnet sted, og kom opp med dette alternativet. Det ligger meter fra Lerkendal, og er dermed nært både HiST og Gløshaugen, sier Kolstø. Ideell tomt Dette er en ideell tomt for studentboliger. Hele området bør åpenbart utvikles i den retning, og utviklingsmessig er det dumt å vente med flytting. Det er helt riktig å gi billige tomter til SiT, selv om mange pengesterke aktører kan betale langt mer, sier kommunalråd Tone Sofie Aglen, som også er medlem av Senterpartiet. SiT, som nettopp har levert en søknad til Kunnskapsdepartementet om 500 nye boliger på Lerkendal, stiller seg også positive til forslaget. Vi er åpne for Senterstuds forslag, og skal ha et møte med dem. Rita Ottervik er positiv til en aktiv tomtepolitikk med tanke på studentene, og dette er nedfelt i den helhetlige studentboligpolitikken til kommunen, sier boligdirektør Terje Bostad i SiT. Han viser til at SiT fikk 70 prosent rabatt av rådende markedspris i forbindelse med sitt Europan-prosjekt i Elgeseter gate, som skal stå klart høsten På Sorgenfritomten kan vi bygge på størrelse med Berg studentby, eller enda større, sier Bostad. Team Trafikk-kork Kommunen er positive til forslaget. Men det er ikke bare studentboliger som er aktuelt i området, dette kan bli en del av byutviklingsplanen for Tempe som vi snart skal utrede. Vi ønsker at området skal utvikles til å bli et område for forskning og utviklingssektoren, med forskningslaboratorier, kontorer, lesesalsplasser og studentboliger, sier ordfører Rita Ottervik. Hun understreker at man ikke sikkert vet hvordan denne planen vil se ut, men at kommunen vil ta med forslaget videre. Når det gjelder tidsfristen ligger ikke ballen hos kommunen. Vi har sagt opp leieforholdet til Team Trafikk, og dermed har vi gjort det vi kan gjøre, sier Ottervik. Team Trafikk kan foreløpig ikke si noe sikkert om fristen. Vi har mulighet til å si opp tidligere enn Men det er vår oppdragsgiver som bygger det nye bussdepotet, og jeg vil dermed ikke kommentere hvorvidt vi flytter tidligere enn tidsfristen, sier plansjef Jon Olav Sætertrø i Team Trafikk.UD Silje Løvstad Tjøme Wanda Nathalie Nordstrøm Onsdag 10. november ble det arrangert Forsker Grand Prix i på Samfundet. Ti doktorgradsstipendiater ble gitt fire minutter på å formidle sin forskning, for deretter å bli dømt av både en fagjury og publikum. NTNU var tredje arrangør ut i landet, og ønsker med dette å sette større fokus på forskning, og dens tilgjengelighet. Det har aldri blitt skrevet så mye om forskning i norske aviser som i dag. Og nordmenn har aldri vært så opptatt av å lese om forskning som i dag. Forskning er spennende, sier informasjonssjef Christian Fossen ved NTNU. Ifølge et analyseverktøy for medier retriever.no er antall publikasjoner om forskning i media mer enn tidoblet siden år 2000, og nådde en absolutt topp i fjor da over forskningsrelaterte artikler ble publisert. Ikke videre imponert Arrangementet er omstridt i den akademiske verden. Førsteamanuensis Berit Skog ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap er ikke videre imponert over arrangementet. I et satirisk leserinnlegg på universitetsavisa.no gjør hun blant annet narr av konseptet med skildringer som «Det smeller ikke høyt nok fra reagensrøret. «BUUUH!» roper publikum. (...) Dødskjedelig!!». Informasjonssjef Fossen er forbauset over norske forskeres svært begrensede interesse for å formidle forskningen sin, og viser til førstehåndserfaring med problemet fra sin tid som redaksjonssjef i NRKs forskningsprogram Schrödingers katt. Det var ingen som ringte inn tips, og vi måtte alltid aktivt ut og lete etter forskning. Derfor er det fint å se unge forskere stille opp på scenen her i dag og formidle sin forskning på en mindre høytidelig måte, sier Fossen. Det å gå ut på scenen og presentere sitt livsverk på så kort tid er imponerende. Rektor Torbjørn Digernes ved NTNU Dette synet deler han med prosjektleder i et annet NRK-program, Kirsti Moe fra Newton, som ble positivt overrasket over FGP. Dette er veldig spennende, og det er deilig å se forskning bli presentert på en slik sprek måte, sier Moe. Hun mener at forskere må delta mer i samfunnet, og at arrangementer som FGP bidrar til at forskerne må skjerpe seg og komme ut og møte folk. Vant med vibrerende rør De ti doktorgradsstipendiatene hadde fått profesjonell hjelp til å fremføre sin forskning på en mest mulig engasjerende måte. Rektor Torbjørn Digernes var mer enn fornøyd. Samtidig erkjenner han at NTNU fortsatt har mye å gå på når det gjelder forskningsformidling. Det å gå ut på scenen og presentere sitt livsverk på så kort tid er imponerende. Vi trenger slike ting som det her, for å fremme den forskningen vi driver med, sier Digernes. Det som fenget aller mest denne kvelden var Ida M. Aglens vibrerende rør på havets bunn, som skal hindre gasslekkasjer i fremtiden. Den unge forskeren fra Fosen holdt et meget engasjerende innlegg, og det var lett å bli smittet av Aglens levende entusiasme for prosjektet. Hun vant en knapp seier foran Maiken Bratt Elvestads kreftforskning og Jan Frode Hatlens doktoroppgave «Familievold i senantikken».ud Ole F. Nordland, masterstudent i historie ved NTNU Jeg synes det var veldig gøy å se på, fordi det er interessant å høre hva forskere driver med på andre institutter og fakulteter enn det jeg selv tilhører. Og så liker jeg at de får en utfordring ved å måtte klare å formidle det de selv driver med. For det er jo nettopp det en foreleser må kunne klare: å formidle sin kunnskap videre. Marit Lauritzen, studerer samfunssøkonomi ved NTNU Jeg synes det var veldig spennende å se på, og jeg liker at det var annerledes enn vanlige talentkonkurranser. Det er viktig å få frem nye ideer og forskning, slik at flere får vite om det og får inspirasjon. Samtidig er det positivt at det er så mye forskjellige forskningsfelt som blir presentert her i kveld. 9

flaskehalsen Manglende budsjett-penger til HiST stanser byggeplaner 9: HISSI VENTER PÅ IDRETTSBYGG 42: VARIERENDE SØKERVILJE

flaskehalsen Manglende budsjett-penger til HiST stanser byggeplaner 9: HISSI VENTER PÅ IDRETTSBYGG 42: VARIERENDE SØKERVILJE STUDENTAVISA I TRONDHEIM 6 NR. 14 96. ÅRGANG 19. OKTOBER - 02. NOVEMBER 2010 flaskehalsen Manglende budsjett-penger til HiST stanser byggeplaner 9: HISSI VENTER PÅ IDRETTSBYGG 42: VARIERENDE SØKERVILJE

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 13 96. ÅRGANG 05. - 19. OKTOBER 2010 26 Gratulerer!

STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 13 96. ÅRGANG 05. - 19. OKTOBER 2010 26 Gratulerer! STUDENTAVISA I TRONDHEIM 26 NR. 13 96. ÅRGANG 05. - 19. OKTOBER 2010 Gratulerer! 33 innhold 26 06 SiT lagrer treningsdata ulovlig. Reportasje 22 Meninger Samfundets grunnfjell. 44 03 Leder 05 Siden sist

Detaljer

20 Et enkelt regnestykke

20 Et enkelt regnestykke STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 14 20 Et enkelt 97. ÅRGANG regnestykke 25. OKTOBER - 08. NOVEMBER 2011 UD Leder Midler til selvtillit De humanistiske fakultetene lever av smulene i utdannings-norge. Nedbygging

Detaljer

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG STUDENTAVISA I TRONDHEIM I 1914 1914-2008 - 2008 NR. NR. 14 1 94. 94. ÅRGANG 21. 15. OKTOBER JANUAR - 28. - 3. JANUAR NOVEMBER 8 NTNU i omstridt oljesatsning 18 / presidentvalget i usa 28 / Forskere fortviler

Detaljer

Møt folket. På innsida av Norges mest utskjelte revolusjonære gjeng. Badekarpadlingen går en usikker framtid i møte side 7

Møt folket. På innsida av Norges mest utskjelte revolusjonære gjeng. Badekarpadlingen går en usikker framtid i møte side 7 09. OKTOBER- 23. OKTOBER 2012 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 13 98. ÅRGANG Møt folket På innsida av Norges mest utskjelte revolusjonære gjeng side 22 Badekarpadlingen går en usikker framtid i møte side 7

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR Studenter i den gamle stad Side 32 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no

Detaljer

Idrettens nye høyborg

Idrettens nye høyborg STUDENTAVISA I TRONDHEIM I 1914 -- 2008 NR. 13 1 94. ÅRGANG 15. 7. JANUAR OKTOBER - 28. - 20. JANUAR OKTOBER 25 Idrettens nye høyborg 12/ krever billigere boliger for handikappede 30 / selvskaderen 51/

Detaljer

Side 40-42 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 7 94. ÅRGANG 22. APRIL - 05. MAI

Side 40-42 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 7 94. ÅRGANG 22. APRIL - 05. MAI Side 40-42 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 7 94. ÅRGANG 22. APRIL - 05. MAI Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no Annonse: annonse@underdusken.no

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR LEDER 7.februar - 20.februar 2006 Massedebatt om eliteuniversitet Ikke før har debatten rundt Samskipnadens israelboikott kommet

Detaljer

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 10 90. ÅRGANG 24. AUGUST - 6. SEPTEMBER Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18 Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering

Detaljer

Alene med Gud. Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL

Alene med Gud. Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL Alene med Gud Side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 6 93. ÅRGANG 27.MARS - 23.APRIL NYHET REDAKSJON 7 studentpolitikk Mot én nasjonal studentorganisasjon 12 ntnu 2020 Langt til målet om eliteuniversitetet

Detaljer

Budsjettsmell for Søndre side

Budsjettsmell for Søndre side STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 01 99. ÅRGANG 15. JANUAR - 29. JANUAR 2013 Nye eksamensrutiner ved NTNU side 8 Hils på den nye NTNU-rektoren side 30 Tafatt program fra Samfundet side 48 Budsjettsmell for

Detaljer

Under Dusken 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8. studentavisa i Trondheim

Under Dusken 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8 Samskipnaden tjener rått Klart for bygg på Fengselstomta Eksamen, liksom Kunstnerne ut i verden Pøbelrock Sixpackprat

Detaljer

Hamideh nektes å studere. PST stoler ikke på NTNU s.6 Burde vært på lesesalen - tvinges til å jobbe s.18

Hamideh nektes å studere. PST stoler ikke på NTNU s.6 Burde vært på lesesalen - tvinges til å jobbe s.18 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 09-100. ÅRGANG 12. AUGUST - 26. AUGUST 2014 Hamideh nektes å studere PST stoler ikke på NTNU s.6 Burde vært på lesesalen - tvinges til å jobbe s.18 Dropper studiepoeng for

Detaljer

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 LEDER Ja til regnbuebarn Uka vi er inne i, skal i Trondheim stå i regnbuens tegn. At Homouka behøves,

Detaljer

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse studentavisa i Trondheim 14/2003 21. oktober - 4. november 2003 88. årgang Omstridt prispåslag fra Samskipnaden På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse Studielånet i boks LEDER Statsbudsjettets

Detaljer

Bredt seiersglis, bred UKE?

Bredt seiersglis, bred UKE? STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 4 91. ÅRGANG 21. FEBRUAR - 6. MARS Bredt seiersglis, bred UKE? side 42 LEDER 21. februar - 6. mars 2006 Treg trafikant I 1999 undertegnet Trafikanten Midt-Norge en

Detaljer

Under Dusken. Eksamen i bleieskift s. 21 16/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Eksamen i bleieskift s. 21 16/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 16/2001 Eksamen i bleieskift s. 21 Psykisk syke får ikke forsikring Mistillit mot konsernsjefen Renessanserektoren Ode til eksamensvaktene Fittpreik på scenen INNHOLD

Detaljer

Studielånet på spill SIDE 21

Studielånet på spill SIDE 21 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 2 2004 90. ÅRGANG 27. JANUAR - 10. FEBRUAR Studielånet på spill SIDE 21 Klart for nytt idrettsbygg SIDE 11 Nye mastergrader på HiST SIDE 9 Trondheim filmfestival i 2005 SIDE

Detaljer

Diplom i miniatyr SIDE 49. Tyven ringte Sesam-sjefen SIDE 3 Bitteliten revolusjon SIDE 23 Hiphop får et hjem SIDE 38

Diplom i miniatyr SIDE 49. Tyven ringte Sesam-sjefen SIDE 3 Bitteliten revolusjon SIDE 23 Hiphop får et hjem SIDE 38 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 5 91. ÅRGANG 8. MARS - 4. APRIL Diplom i miniatyr SIDE 49 Tyven ringte Sesam-sjefen SIDE 3 Bitteliten revolusjon SIDE 23 Hiphop får et hjem SIDE 38 LEDER KOMMENTAR

Detaljer

Kan bli gransket. Fossilet Ida: Forsker sår tvil om prestisjeprosjekt. Klonene angriper

Kan bli gransket. Fossilet Ida: Forsker sår tvil om prestisjeprosjekt. Klonene angriper «Klonene angriper Drømmen om universitetsstatus vil føre til et dårligere tilbud til laveregradsstudenter. UiO-studenter utvikler roboter som kan klone seg selv. Reportasje, s. 18» Kommentar, side 2 Bendik

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER Fattigmannskunst? Sentrum under lupen side 46 LEDER Å omstille seg for fellesskapet 1. desember i år får vi se resultatet

Detaljer

Større sosiale forskjeller

Større sosiale forskjeller Studentsvindlere lopper Lånekassen for 72 mill. Nyhet, side 7 Forveksla India med Indonesia UiO sendte 1,2 mill. til feil land Nyhet, side 12 Sykepleiereksamen: 44% strøk Nyhet, side 13 Chateau Neuf 200

Detaljer

studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus

studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus LEDER INNHOLD 09/2003 Reform er blitt hverdag I høst er ikke kvalitetsreformen

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

En ubehagelig sannhet

En ubehagelig sannhet Bibliotekarene retter blikket mot framtiden. Kultur, side 20-21 Lover mye holder det? Nyhet, side 11-12. En høne å plukke med matbransjen Norges største studentavis årgang 67, utgave 9 www.universitas.no

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 8 93. ÅRGANG 8. MAI - 13. AUGUST. Deler sin kunnskap. Side 34

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 8 93. ÅRGANG 8. MAI - 13. AUGUST. Deler sin kunnskap. Side 34 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 8 93. ÅRGANG 8. MAI - 13. AUGUST Deler sin kunnskap Side 34 NYHET REDAKSJON BITCHMASTER Bjørken står Rolig ved Stranden PUPPEGROSSIST Tester Ny Tandem OPPDATERT Evaluerer

Detaljer

Solgt for hemmelig sum

Solgt for hemmelig sum Ekspert på alternativ medisin: Vil knekke kiropraktikken «Vi trenger mer forskning på hva som er god formidling» Thea Storøy Elnan, idé- og debattredaktør i Universitas Kultur side 18 og 19 Kommentar side

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Møt lederen i Juristforeningen

Møt lederen i Juristforeningen Nr. 01, okt. 2012 Tidsskriftet for studentene ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Tromsø Jus tnr. 01, okt. 2012 Kontakt: E-post: just@juristforeningen.eu Tlf.: 988 39 578 Møt lederen i Juristforeningen

Detaljer