Bumsedingser og Dingsebumser, eit utviklingsprosjekt i Tjødnalio barnehage, våren 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bumsedingser og Dingsebumser, eit utviklingsprosjekt i Tjødnalio barnehage, våren 2012."

Transkript

1 Bumsedingser og Dingsebumser, eit utviklingsprosjekt i Tjødnalio barnehage, våren I samband med språkprosjektet vårt Bumsedingser og Dingsebumser, hadde me utforma følgjande problemstilling: Kan materiellet med tilbyr barna, berika eller avgrensa språket deira? Hypotesen vår var at: Ferdig materiell, i liten grad utfordrar barn til språkleg samspel og kreativitet. Leikene er ofte ferdig utforma, og kan berre nyttast på ein avgrensa måte, medan gjenbruks materiell, ikkje har ein ferdig definert bruksform og derfor inviterar til samspel, utforsking og kreativitet. Me var og på flotte studiebesøk til Trodlahaugen- og Kårevikmarka FUS barnehage. Og som ein kick off start på prosjektet, drog personalet i februar på studietur til Trondheim og besøkte ReMida senteret og Svartlamoen kutlur barnehage. Kva er ReMida? ReMida samler inn og tilbyr et mangfold av materialer til bruk i kreativitet og utdanningsprosjekter. Oppkalla etter myten om Kong Midas, kor alt han tok på vart forvandla til gull, som et bilete på det å forvandla noke så verdiløst som søppel til noe vakkert, fascinerende og meiningsfylt. Samtidig forteller myta oss at ønsket om å eiga for mykje førar til problem. ReMida åpenbarer det som er vakkert og verdifullt i avfallet frå den lokale industrien. ReMida senteret er starta opp i regi av Trondheim kommune, og de kan finne informasjon om senteret på heimesida deira. Oi, skal me leike med så masse boss var det ei jenta som forundra sa, då me tok til med prosjektet vårt. Me gjennomførte prosjektet vårt i ulike rom og med ulikt materiale frå aldersgruppa til aldersgruppa, då me ønskja erfaring med korleis dei vaksne sitt val av materiell kunne påverka barna sitt høve til variert språkutvikling, gjennom leik og sosialt samspel. Luren, 1-3 år: Var i grupperommet sitt, og fekk gradvis tilført nytt materiale dag for dag. Me såg at barna nytta beskrivande ord for farger og utstyr som, koppar, teppe, fat osv. Dei henvendte seg direkte til kvarandre ved å nytte namn, men dei nytta og min og mitt om seg sjølv. Då gjennbruksmatriellet vart tilført, kom det nye ord som jordbær, blåbær, lokk, ugla, sukker osv. I tillegg gav materiellet barna assosiasjonar til andre barn som ikkje var tilstade. Med andre ord uttrykk for gjenkjenning og klassifisering av materiell. Barna fekk i tillegg knyta mange ulike erfaringa til plasseringsord som t.d. inni og oppi.

2 Bilete 1: Huldragruppa 3-4 år: Var på konstruksjonsrommet og fekk tilført meir og meir materiale frå dag til dag. Me såg at barna nyttar språket svært aktivt og beskrivande, både i høve til form, farge og funksjon. Barna nytta beskrivande ord for utstyr og plasseringsord som oppå og under osv. Dei henvendte seg og direkte til kvarandre i dialogen. Da gjenbruksmateriallet vart tilført, kom det nye ord som ofte var beskrivande og den typisk rekkefølgje me observerte var; Tilføring av nytt materiell utforsking, utprøving, sortering og beskriving av materiellet - utveljing og inkludering i rolleleik. Me observerte at kvar gong me tilførte nytt materiell vidareutvikla leiken seg, og dette er ein erfaring me tek med oss vidare. Ei lita praksisfortelling: Dagen før hadde barna fått ein del tomme youghurtbeger som dei leika med, i dag fekk dei enda fleire, noko som førte til følgjande samtale mellom barna: Hannah: Da er jo dobbelt så mange som igår. Maria jublar Ja, ja. Mali, den runde der har eg faktisk drukket av. Nam nam jordbær, Nam nam blåbær forteller Hannah. Mali spør Maria: Kan du telle? Maria teller 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Andreas seier: Denne kan me ha mold i. Me kan planta blomar i dei. Hannah lukter på nokre av boksane. Denne stinkar da av... Denne luktar da faktisk godteri av. seier ho. Hannah gir nokre beger til Mali: No får du tusenvis av dei. Så fortsett ho: Me kan faktisk svømma i dei... Me badar i youghurtboksar... For ein tur, no er eg heilt slitt. utbryt Hannah nøgd. Bilete 2: Me kan faktisk svømma i dei Me bader i youghurtboksar.

3 Tussagruppa 4-5 år: Var på grupperommet sitt, dette kunne dei som einaste gruppe låsa av, slik at dei kunne la prosjekta sine stå, og jobbe vidare med desse frå dag til dag. Me såg at barna utvekslar mange idear og tankar i aktivitetane. Dei planla kva dei skulle gjera, og stort sette fulgte dei opp planen, og vidareutvikla denne undervegs. Me såg og at når barna fekk samarbeide over tid, utvikla dei eit samhold og ein vilje til å inkludera kvarandre sine idear, og tankar, utan at det vart negativt for nokon. Eit lite døme: Martin: Idag har Mamma bursdag. Morten: Jammen, Mammaen min har ikkje bursdag idag. Det vert ein liten pause innan Martin seier: Når det er morsdag, då har alle mammaene bursdag. Det var og ein positiv erfaring å arbeide med den samme gruppa over litt tid, slik at me kom oss forbi etableringsfasen der barna vart mest opptekne av å finne materiale til seg sjølv. Her fekk dei høve til å samarbeide og vidareutvikle konkrete tankar og idear, som dei nytta til å bygge ein drage, Hulken og ein kjøttetande plante. Bilete 3: Eg får litt av deg, og du får litt av meg. Saman får me alle vera med å påverke og utvikle ny erfaring og kunnskap. Trollgruppa 5-6 år: Var på vannrommet, og me såg at dialogen og leiken umiddelbart endra seg positivt, då gjenbruksmaterialet vart tilført. Materialet innbyr ikkje til rett eller feil bruk, ein kan sjølv bestemme kva det skal vera eller fungera. Dette opnar opp for mange moglegheiter. Me såg og at når barna fekk leike saman over tid, vart leiken meir innhaldsrik, og den klarte etterkvart å engasjera og inkludera alle barna. Dei forsto dei ulike kodene, t.d. laboratorium og apotek. Å la barna få lov til å etablera små leikegrupper, med materiale som innbyr til variert bruk, ser ut til å vera gunstig for innhaldet, dialogen og samarbeidet deira. Barna byrja umiddelbart å leike at dei laga mat, eller var i eit laboratorium då dei fekk tilført gjenbruksmateriellet. Ei Lita praksisfortelling frå korleis dette kunne utvikla seg: Hanna: Ikkje sant da e gøy med apotek. Magnus: Nei da e laboratorium. Hanna: Eg kallar da apotek. Barna vart opptekne av å utprøve nokre sprøyter som dei har fått idag.

4 Kristian: Eg fekk da opp til femtalet... Heilt til nitalet. Magnus: Eg er veldig go, eg blanda medisin... Sant dåke viste ikkje at eg laga onde ting. Kristian: Eg lager sprøyte. Vidare seier han på bokmål: Hvem vil ha medisin. Hvem er syke? Magnus oppdaga etterkvart korleis vatnet steig opp i sprøyta når han stikk den ned i vatnet og suge opp. No gjekk det raskt å fylle opp medisinglasa. Magnus: Hei, sprøyta mi er ein vannmagnet. utbryter han forundra. Bilete 4: Tjødnalio kabareten: Med så mange gode erfaringar med gjenbruksmateriale frå prosjektet vårt, er svaret til jenta som lurte på om me skulle leike med så masse boss, eit klart og sprudlande JA. Me hadde lyst til å bruke slikt materiale enda meir, med ein gong og inkluderte erfaringane våre i Tjødnalio karbareten som me framførte for full gymsal på Tjødnalio skule den 13 juni. Her lot me barna sin fantasi og kunnskap få fri utfalding, noko som førte til fantastiske kulissar, instrument og kostymer laga av m.a. boksar, youghurtbeger, brukte telys, og gaveband. Dei yngste barna fekk syna oss, at med rytmepinnar som dei hadde laga av kosteskaft kunne dei halda takten, rime og synge. Huldragruppa var oppteken av korleis mauren bur og lever, og dei hadde laga ei heil maurtua som dei dansa og song rundt. Dei to eldste gruppene hadde laga sine eigne forteljingar, som dei illustrerte med song og dans. Her fekk både superhelter, prinsesser, Hello Kitty, Minni Mus, Dolly Parton, vaktmenn, Michael Jackson og sjørøvare utfalda seg på scenen, sjølvsagt med slott og sjørøverskuta som dei sjølv hadde laga. Bilete 5: Trollgruppa i aksjon på scenen under Tjødnalio kabareten.

5 Bilete 6: Tussagruppa i aksjon på scenen under Tjødnalio kabareten. Gjennom Tjødnalio kabareten opplever me at barnehagen på ein god måte ivaretek 2 barnehagens innhald: Barnehagen skal formildle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i ei sosialt og kulturelt fellesskap Verdiane me ønskjer å få fram er m.a: Fellesskap. Samarbeid. Glede andre. I tillegg opplever me at barna får oppleva eiga kulturskaping, og samstundes ivaretek deler av den tradisjonelle barnekulturen. Barna får utfordra seg sjølv, og oppleve meistringsglede. Og dei sett seg felles mål, som dei når saman. Barna ser konkrete resultat av si eiga innsats, som dei seinare kan overføre til å hjelpe andre. Me gjer ein innsats - Me gjev av oss sjølv Me får til. I år har me som mål å utvide sandkassa i barnehagen vår og gjera denne litt meir spennande, noko me får til ved hjelp av eit engasjert og tilstadeverande personale, barna sin fantastiske kreativitet og skaparevne, i tillegg til flotte foreldre som ikkje berre stiller opp med kaker, men og hjelper oss med store og små dugnader. Tusen takk alle saman for årets innsats. Me har stor tru på: barn familien barnehage. Når me jobbar saman mot felles mål, er alt mogeleg. Om nokon vil lese meir om det spennande prosjektet vårt, finn de det på nettsida til Tjødnalio barnehage. Med helsing Helena S. Kvarme Einingsleiar Tjødnalio barnehage.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Er det ART dei treng?

Er det ART dei treng? Er det ART dei treng? tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan høsten 2014 Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Med dette så meiner vi: når vi samarbeider og står saman så lykkast vi best! mellom barn-personale foreldre og andre samarbeidspartnarar. Enkeltindividet

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser.

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser. F 4393 Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse gjennom «klare selv»opplevelser. Side 3 Har du nokon gong tenkt på kor du lærte å finne og behalde - ein venn? Side 4 «Man kan

Detaljer

MANDATORY ASSIGNMENT 5 PRODUCT WEBSITE

MANDATORY ASSIGNMENT 5 PRODUCT WEBSITE MANDATORY ASSIGNMENT 5 PRODUCT WEBSITE MALIN ERSLAND BJØRGEN 14.02.2014 24.04.2015 NOROFF NETTSTUDIER GRAFISK DESIGN 1 http://www.malinersland.com/mandatory5/index.html Rapport Mandatory Assignment 05

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Tekstskaping som leseundervisning

Tekstskaping som leseundervisning Tekstskaping som leseundervisning 9 Tekstskaping som leseundervisning I denne artikkelen vil eg fokusera på tekstskaping som leseundervisning. Lorentzen meiner at teksten vert lettlest når elevane har

Detaljer

Dialogisk spiritualitet. Kan dialog springe ut av spiritualitet, fra fromhet eller praksis? Kan spiritualiteten hente noe fra dialogen?

Dialogisk spiritualitet. Kan dialog springe ut av spiritualitet, fra fromhet eller praksis? Kan spiritualiteten hente noe fra dialogen? 1 Dialogisk spiritualitet. Kan dialog springe ut av spiritualitet, fra fromhet eller praksis? Kan spiritualiteten hente noe fra dialogen? Innleiing Forum for Dialog i Paulus kirke 22.04.2008, Anne Anita

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen.

Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Studie av spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvanskar i barnehagen. Synnøve Solheim Masteroppgåve i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 NESTE ÅR, 2015 MED LIVIVINJE Me har jo hatt ein del år med Livivinje -aktivitetar no. Prosjekttida er jo over og

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer