NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn"

Transkript

1 NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

2 Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland Gøran Byberg Tone Middelthon Morgan Fjelde Tegninger: Jens Flesjå Et samarbeid mellom: Bogafjell Menighet, ByMenigheten Sandnes, Stavanger International Church Ålgård Menighet 2

3 Tenk om vi i møte med Lukasevangeliet kan... bli grepet av Jesusfortellingen på nytt bli inspirert til å vise godhet bli overbevist om evangeliets troverdighet skape rom for å stille spørsmål, «grunne på» og «ta vare på dette i våre hjerter» (Luk 2,19 og 2,51) INNHOLD: Innledning s 4 Lukas 1 s 8 Lukas 2 s 12 Lukas 3 s 16 Lukas 4 s 20 Lukas 5 s 24 Lukas 6 s 28 Lukas 7 s 32 Lukas 8 s 36 Lukas 9 s 40 Lukas 10 s 44 Lukas 19 (palmesøndag) s 48 Lukas 24 (påskedag) s 52 Å se dagen med Guds øyne s 56 Kall og sendelse s 57 Ut forslag s 58 3 i bønn s 59 LUKÅS Velkommen til et møte med Lukas. Håper dette heftet vil gi deg et nytt møte med personen Jesus! 3

4 INNLEDNING Symbolet for Lukas er ofte en okse. Hva tror du er årsaken til det? LUKAS NYTT PÅ NYTT Verdens viktigste fortelling må fortelles på nytt og på nytt. Mye tyder på at Lukas-evangeliet er skrevet år etter Jesu død og oppstandelse. Fortellingene om Jesu liv hadde for lengst blitt skrevet ned i detalj. Hvorfor bestemmer historikeren og legen Lukas seg for å lage en ny detaljert fremstilling av det som skjedde? (Luk. 1,1-4). Kan han ha skjønt at de gode nyhetene trenger å formidles på nye måter, til nye generasjoner og på stadig nye steder? Det har gått mange år siden misjonæren Paulus reiste fra land til land og plantet de første kristne menighetene. Hva kan ha skjedd i mellomtiden? Sikre kan vi ikke være, men det kan ha vært sånn: Den første bølgen av entusiasme og vekst er i ferd med å avta. Det hender ikke så sjelden med hurtigvoksende bevegelser. Kirkene er i ferd med å fylles av andregenerasjons kristne. De mangler noe av lidenskapen og begeistringen til de aller første Jesus-etterfølgerne. I begynnelsen var de kristne sikre på at Jesus ville komme tilbake veldig snart. Og så drar det ut. Hvordan ville vi ha reagert? Det var dessuten fortsatt tøft å stå opp for Jesus. Det skulle gå lang tid før det ble «in» i samfunnet å kalle seg 4 kristen. Dalende entusiasme innad i rekkene. Økende press fra utsiden. Kjenner vi oss litt igjen? Trenger vi å tennes av det gamle budskapet på nytt? Vi vet i alle fall at kirker til alle tider har hatt perioder hvor de har stagnert og glemt sin identitet som misjonerende bevegelse. Da har Gud kalt evangelister, profeter og historiefortellere som Lukas til å tenne misjonsilden igjen. Gjennom hele dette evangeliet blir vi minnet om at Jesus-fortellingene slettes ikke tilhører fortiden. Det som skjedde med Jesus og de første disiplene kan fortsatt skje i dag, fordi Jesus er midt i blant oss ved Den hellige ånd. Lukas snakker mer om Den hellige ånd enn de andre evangelistene. Lukas minner oss om at Jesus leder en grensesprengende omsorgsbevegelse med et spesielt øye for outsiderne. Han var selv en outsider, som greker og trolig eneste ikke-jøde blant alle de nytestamentlige forfatterne. Lukas elsker å fortelle om hvordan Jesus inkluderer dem som ble holdt utenfor av den religiøse eliten på sin tid: Kvinner, lavklassearbeidere (gjetere), utlendinger (samaritaner), fattige og marginaliserte. Den som har kjent seg utenfor, finner her dørene vid åpne, ønsket velkommen av Gud gjennom Jesus. Hva venter du på? Våger du å tro at noen av dine innskytelser kommer fra Gud?

5 FAKTA OM LUKASEVANGELIET Hvem var Lukas? I den tidlige kristne kirke var det bred enighet om at Lukas-evangeliet og Apostlenes gjerninger var skrevet av samme person, legen Lukas, en av Paulus nære følgesvenner. Det er god grunn til å feste lit til dette. Denne Lukas er nevnt i Paulus brev til Filemon (1,24) og også i Kol 4,14 og 2 Tim 4,11. Det er sannsynlig at den samme Lukas er med i Paulus reisefølge på noen av hans misjonsreiser, der fortellerstemmen skifter fra «de» til «vi». Se for eksempel Apgj. 16,10. Lukas var ikke i Jesu følge, men ble kristen senere. Han gir en fremstilling av det som er blitt overlevert «fra dem som fra først av var øyenvitner» (Luk 1,2). Teofilus mannen Lukas skriver til Navnet betyr den som elsker Gud. Sannsynligvis en romersk velstående venn av Lukas med sterk interesse for å bli bedre kjent med Jesus. Begynner og slutter i tempelet Det er nok ikke tilfeldig at Lukas begynner og slutter sin første bok i tempelet i Jerusalem. Evangeliet begynner med at Sakarja er i tempelet når engelen snakker til han. (Luk 1,8). Det slutter med ordene: Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. (Luk 24,52). Jerusalem og tempelet er et nøkkelmotiv i Lukasevangeliet. Hele fortellingen er bygget opp som Jesu lange reise mot Jerusalem og hendelsene der mot slutten. I Apostlenes gjerninger fortsetter historien der den slapp. Men så sprer bevegelsen seg utover som ringer i vann, som Jesus forutsa: Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. (Apgj. 1,8) LUKÅS Eneste evangeliet som har med historien om den barmhjertige samaritan og den bortkomne sønn! 5

6 NOEN ORD FØR DERE BEGYNNER INNLEDNING Våg å ta med barna i bruken av dette heftet. Særlig større unger vil ha glede og nytte av det! Oppbygningen av heftet Heftet henter temaer fra de første 10 kapitlene i Lukas -evangeliet, samt kapittel 19 og 24. Gruppeoppleggene er knyttet opp til gudstjenesten og den undervisning store og små har mottatt der. Dere får også tips til egen bibellesning, bønn og samtale i familien. Åndelig liv handler om praksiser. Ta dere gjerne tid til å lære Mannakornene utenat. Tro på hjemmebane Dere som har barn utfordres til å inkludere barna deres i bruken av dette heftet. Det dreier seg spesielt om det vi kaller Tro på hjemmebane - verdens viktigste arena for åndelig vekst! På sengekanten er tenkt for de minste barna, Ved middagsbordet er når hele familien er samlet og I bilen har vi tenåringen i tankene. Finn et tidspunkt i løpet av uka/dagen hvor dere bruker dette sammen. Husk å les gjennom det på forhånd for å justere og tilpasse det bedre til deres situasjon. 6 Gruppeopplegg Gruppeopplegget er bygget opp rundt strukturen Opp- Inn-Ut. OPP Handler om tilbedelse og fokusendring. Det er viktig at noen har forberedt dette litt på forhånd. For noen grupper vil det være naturlig å synge sammen, for andre vil det være naturlig å lytte. Prøv dere frem, både på innhold og tidsramme. Det er ønskelig at dere setter av minst 10 min. av kvelden til dette. INN Stedet for Bibellesning, samtale og bønn for og med hverandre. Her møter vi bibelteksten og lar den tale til oss! UT Ikke hopp over dette punktet, men la dere utfordre til å bety en forskjell for noen. Jobb med minst 2 prosjekter i løpet av denne perioden. (se s. 58) Be jevnlig for mennesker utenfor menighetsfellesskapet! Bruk skjemaet på side 59 for å bruke den 3 i BØNN

7 7 NYTT PÅ NYTT I MØTE MED LUKASEVANGELIET

8 STEMMEN FRA GUD LUKÅS 1 Er det fortsatt plass til Guds stemme i livet ditt? Trenger Gud fortsatt mennesker i sin plan? I kapittel en er det sterke skildringer av to menneskers møte med Guds stemme, gjennom engelen Gabriel. Engelen kommer i begge tilfellene med budskap om unnfangelse, men her skiller også historiene seg. Sakarja var en eldre prest som møtte engelen ved røkelsesalteret i tempelet. Her forteller Gabriel at han og kona skal få et barn, på tross av at de er gamle. Seks måneder senere dukker engelen Gabriel opp igjen, denne gangen til en ung tenåringsjente. Han forteller henne at hun skal bli gravid uten å ha hatt sex med en mann. I begge tilfellene kommer engelen med et budskap om noe som skal skje i deres liv. Det forandrer hele deres tilværelse. Gud griper inn i historien. Sakarja og Maria er sammen med Elisabeth og Josef mennesker som blir ilagt en stor tjeneste for Gud. Sakarja og Maria setter spørsmålstegn ved det engelen sier. De blir først redde. Så forandres redselen til glede. Maria lovsynger Gud når hun forstår hvem hun har møtt og hva hun har hørt. Sakarja blir fylt av Den hellige ånd og taler profetisk idet han får talen igjen. Begge to opplever det som skjer som en velsignelse for dem selv og for deres folk. Når det utrolige skjer, er det lett å tenke at dette er mennesker som er veldig ulike oss. Maria og Sakarja var også svært forskjellige. En ung kvinne og en gammel mann møtte en gang en engel, og de hørte stemmen fra Gud. De er ikke romanfigurer, og det var ingen filmtriks. De var mennesker som du og jeg. De ble vitner om Guds godt planlagte frelsesplan og hvordan vanlige mennesker samarbeidet med Gud for å få det til. Lukas vil fortelle om disse hendelsene, slik at vi skal forstå hvor pålitelig det er, det vi har blitt undervist i. Tenk deg at du møter Maria to dager etter at hun møtte engelen. Hun forteller deg sin historie. Og tenk deg at du ser Sakarja komme stum og blek ut av tempelet. Er det fortsatt plass for Guds stemme i livet ditt? Trenger Gud fortsatt mennesker i sin plan? 8

9 SAMTALEOPPLEGG ISBRYTER Hvilket forhold har dere til engler? Del med hverandre OPP gjør en eller flere av følgende Les sammen Luk 1,46-55 (Marias Lovsang) Lytt sammen til en lovsang Syng en eller flere lovsanger sammen INN Les innledningen på forrige side. Les Luk 1,5-20. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk sammen: Kan Gud kan bruke mennesker i dag? Trenger Gud mennesker i sin plan i dag? Hvordan kan man høre Guds stemme? Bruker Gud engler i dag? Har noen i gruppen hørt Guds stemme? CELLEGRUPPE UT Jobb med et av forslagene side 58 På hvilken måte kan gruppen være med i Guds store plan? I menigheten, på jobben, i gruppesamværet. TRE I BØNN: Husk å be for dine 3 kirkefremmede venner. Be om åpen dør og frimodighet til å gå inn den døren Gud åpner! (SE SIDE 59) Ut-delen av samtaleopplegget kan være handlingen med en evighetsforskjell for en person. 9

10 BIBELLESEPLAN HUSK Gal 1, 11: Jeg sier dere, brødre: Det evangelium jeg har forkynt er ikke menneskeverk! Søndag Lukas 1, 5-23 (tekst til talen) Frykt ikke, Sakarja! Mandag Lukas 1, Herren er med deg. Tirsdag Lukas 1,33-37 La det skje med meg som du har sagt Onsdag Luk 1, Velsignet er du blant kvinner Torsdag Lukas1,45-56 Min sjel opphøyer Herren Fredag Lukas 1, Hans navn er Johannes Lørdag Lukas 1,67-80 Lovet være Herren 10 Søndag 1. Mos 16, Du skal bli med barn Mandag Apg 4, 8-14 De undret seg Tirsdag 1. Mos 22, 9-16 Da ropte Herrens engel Onsdag Dommerne 13, 1-5 Herrens engel viste seg for henne Torsdag Dommerne 13, Nå må vi dø, for vi har sett Gud Fredag Apg 7, Hvem har gjort deg til leder og dommer? Lørdag Gal. 1, Da rådførte jeg meg ikke med mennesker.

11 TRO PÅ HJEMMEBANE NYTTIG Å VITE Gud bryr seg om oss og vil at vi mennesker skal ha det godt. Derfor er ikke Gud en som holder seg langt unna. Vi kan lese om at Gud har gode tanker om menneskene. Derfor hender det at han snakker til oss. Det kan være mange mulige måter at Gud snakker til oss på. Av og til kjenner vi det I hjertene våre, at Gud vil oss noe. Da kan vi være sikker på at det er noe godt, og at han er på vår side. LES I BIBELEN Les historien om Sakarja og Maria Denne historien finnes også i de vanligste barnebiblene og kan evt leses derfra. BØNN Kjære Jesus, takk for at du bryr deg om alle mennesker. Takk Jesus for at du viste deg spesielt for han/henne. Vi ber deg Jesus om at vi må hjelpe til slik at flere oppdager hvem Jesus er. Hjelp oss å kunne fortelle andre mennesker om deg på en slik måte at de ser hvem du er! HVA BETYR DETTE FOR OSS? På sengekanten (små barn): Hva betyr det for dere å be til Jesus? Er det å snakke med Jesus? Ved middagsbordet (fellesskapet): Hva tenker dere om at Jesus er hos dere alltid? Bruk gjerne X-amen fast ved middagsbordet. (SE SIDE 56) I bilen (tenåringen): Hvordan kan dere hjelpe andre mennesker til å oppdage hvem Jesus er? HUSK LUKAS 1, 74 Så vi frelst fra fiendehånd og uten frykt kan få tjene ham 11

12 INNSKYTELSER I Luk 2 dumper vi borti to karakterer som er med på avslutningen av julefortellingen. Ingen av dem er kjent fra andre bibelhistorier. De finnes heller ikke på dagens julekort. Den ene var Simeon. Den andre var profeten Anna. Begge var gamle, begge hadde ventet lenge. Ordet som brukes om deres forventninger peker på at det er en person de venter på. En redningsmann. En såkalt Messias. Guds salvede, som skulle redde Israels folk. Begges forventninger er intense. Som et barn som venter på pakkene julaften. Anna ventet på TILGIVELSE. Det står at Anna ventet på frihet for Jerusalem. Etter at mannen til Anna døde, viet hun seg til faste og bønn. Det står at hun aldri forlot tempelet. Hun ventet på samme person som Simeon, men med en annen grunn. Hun ventet på frihet. Ordet frihet, som brukes i vår norske oversettelse, handler om frihet fra fangenskap. Hun forventet en redningsmann som kunne redde henne selv og hennes folk fra skyldens fangenskap. Hun ventet på tilgivelse. LUKÅS 2 Våger du å tro at noen av dine innskytelser kommer fra Gud? Simeon ventet på TRØST. Det står at Simeon ventet på Israels trøst. Det gikk ikke særlig bra for Israel som nasjon på denne tiden. De hadde ikke hørt fra Gud på mange år. De var under romersk herredømme, og mange hadde mistet troen på den redningsmannen som skriftene talte om. Gud hadde lovet Simeon at han ikke skulle dø før han hadde sett denne redningsmannen. Så da han så Josef og Maria med den ca. 6 uker gamle gutten, visste han at Gud hadde holdt sitt løfte. Her var han som skulle gi trøst for både Simeon selv, hans folk og alle andre folkeslag. Begge HANDLER. Både Simeon og Anna hadde en sufflør i sitt liv; Den Hellige Ånd. Alle karakterene i julefortellingen kjennetegnes av at de responderer på Guds stemme. De handler på det de opplever. Også Simeon og Anna handler når de merker Den Hellige Ånds innskytelse. De reagerer. Simeon går til tempelet. Det blir beskrevet som en innskytelse. Han kommer der samtidig med Jesu foreldre. Anna fulgte den samme type innskytelse, og dukker opp i forlengelsen av Simeons profeti. Hva venter du på? Våger du å tro at noen av dine innskytelser kommer fra Gud? 12

13 SAMTALEOPPLEGG ISBRYTER Hva rødmer du av? Ta en runde i gruppa hvor alle får fortelle om en situasjon i den senere tid da man dummet seg ut. OPP Gjør en eller flere av følgende: - Les Simeons lovsang i Luk 2, som starten på en felles bønn i stillhet. Vær stille i minimum 3 minutter. Avslutt gjerne med at en leser lovsangen en gang til. - Lytt sammen på en lovsang - Syng en eller flere lovsanger sammen. INN Les sammen innledningen på forrige side Les Luk 2, Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk sammen om følgende spørsmål: Hva forventer du at skal skje i ditt liv den neste 5 årsperioden? Hva forventer du fra Gud? Noen av de innskytelsene du opplever i hverdagen sammenfaller med Guds vilje for ditt liv. Greier du skille ut hvilke? Har du erfart å handle på innskytelser? Hva skal til for at du våger å handle på slike innskytelser som kan være fra Gud? UT Jobb med et av forslagene side 58 På hvilken måte kan gruppen som fellesskap være med i Guds store plan? I menigheten, på jobben, i lokalsamfunnet. Diskuter muligheten for å ha ett prosjekt dere satser på å bidra felles til dette semesteret. TRE I BØNN: Husk å be for dine 3 kirkefremmede venner. Be om en åpen dør og frimodighet til å gå inn i den døren Gud åpner! (SE SIDE 59) 13 CELLEGRUPPE På hvilken måte kan gruppen som fellesskap være med i Guds store plan?

14 BIBELLESEPLAN HUSK Lukas 2,19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Søndag Luk 2, (tekst til talen) Å handle på Guds innskytelse Mandag Luk 2, 1-14 Jesus blir født Tirsdag Luk 2, Maria grunnet på det i sitt hjerte Onsdag Luk 2, 21 Jesus får navn Torsdag Luk 2, Jesus blir båret fram i tempelet Fredag Luk 2, Simeons lovsang Lørdag Luk 2, Jesus som tolvåring i tempelet Søndag Apgj. 8, Filip og den etiopiske hoffmannen Mandag Luk. 10, Den barmhjertige samaritan Tirsdag Apgj. 4, 8-14 Peter og Johannes for Rådet Onsdag Matt 4, De første disiplene Torsdag Apgj. 1, En ny apostel Fredag Matt. 1, Jesu fødsel Lørdag Apgj. 15, Fra apostelmøtet i Jerusalem 14

15 TRO PÅ HJEMMEBANE NYTTIG Å VITE Bibelen er full av situasjoner hvor vi ser at mennesker handler på innskytelser. Dette forklares med at det er Guds Ånd som medvirker. Å tro dette, og lære seg å sjeldne de innskytelsene som kan samstemme med Guds vilje, er en viktig del av det å modnes som kristne. HVA BETYR DETTE FOR OSS? På sengekanten (små barn): Hva forventer barnet av dagen i morgen? Har barnet forventning til at Jesus skal være med denne dagen? LES I BIBELEN Les sammen historien om Simeon og Anna i tempelet, Luk 2, EKSEMPEL PÅ BØNNER Kjære Gud. Lær meg å godta og sette pris på at du ofte snakker til meg og møter mine behov på en annen måte enn jeg selv tror. Kjære Hellige Ånd. Jeg vil så gjerne lære hvilke av mine innskytelser som kommer fra deg. Hjelp meg å stole på at alt som fører til det gode hører til dette, og hjelp meg å tørre å handle på det. Ved middagsbordet (fellesskapet): Har denne dagen blitt slik vi forventet? Har vi sett noe vi tror Gud har gjort i vårt liv i dag? I bilen (tenåringen): Kan noen av de innskytelsene jeg har hatt i dag være fra Gud? I så fall hvilke? HUSK Lukas 2,30-31 For mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn 15

16 DØPT TIL ET NYTT LIV LUKÅS 3 Da var det som om himmelen revnet i to. Hva skjedde egentlig i dag? Det hele var over så fort. Men jeg fikk det med meg. Jeg må ikke glemme det korte øyeblikket. Prøve å holde fast på det. Fortelle det videre. Jeg begynner forfra. Den mannen er en av oss. Jeg vokste opp med ham. Han er jo fetteren til kjendisen Johannes. Men det har aldri vært noe spesielt med Jesus før. Helt til i dag. De fleste jeg kjenner har kommet hit til Jordan-elva for lengst for å bli døpt av Johannes. Fetter Jesus har holdt seg hjemme. Ja, hvem skulle ha trodd det? At han som Johannes har snakket om i sine storslåtte taler her ute, er vår egen Jesus. Men jeg vet hva jeg så og hørte. Jeg stod bare noen få meter unna da han gikk ut i vannet til Johannes. Den berømte taleren og profeten er ikke redd for noen. Han langer ut mot alle, til og med kong Herodes. Men nå lyste det respekt av øynene hans. Han må ha visst det. Og han nølte. Men Jesus sa at det som nå skulle skje var nødvendig og viktig. Dåpen var helt lik som alle andre jeg har sett. Men så begynte ting å skje. Jesus stod midt i elva, løftet hendene og ba. Da var det som om himmelen revnet i to. En fugl kom flygende rett ned mot ham. Den kunne minne om en due, bare mye vakrere. 16 Og så hørte jeg stemmen, klart og tydelig, fra et sted høyt oppe: «Dette er min elskede Sønn, i ham har jeg min glede». Der og da så jeg Jesus som i et nytt lys. Johannes sin fetter, ja. Snekkeren Josefs sønn, ja. Men her var mer. Den stemmen kunne ikke være andre enn Gud selv. Og da må jo Jesus være Tør jeg tro det? Og jeg kjenner ham! Det beste av alt: Jeg tror dette bare er begynnelsen. Da han kom opp av vannet, nikket han til meg, og jeg fulgte etter han. Han er så annerledes og samtidig så nær. Og det er som om kjærligheten fra han som han kaller «vår Far», strømmer videre til oss som er rundt ham: «Dere er mine elskede barn, i dere har jeg min glede» Andreas

17 SAMTALEOPPLEGG ISBRYTER De fleste vet når de har bursdag, men er det noen som kan si hva som er deres dåpsdag? Har noen tradisjon for å markere sin egen eller andres dåpsdag, f.eks noen man er fadder til? OPP I Jesus er Gud vår Far. Vi er hans elskede barn. Ha litt rolig bakgrunnsmusikk se for deg Gud som sier: «Du er min sønn/datter, min elskede, i deg har jeg min glede». Be sammen den bønnen som Jesus lærte oss å be til Vår Far (Fadervår). Forsøk å be den litt saktere enn vanlig, og ta en liten pause til ettertanke mellom hver bønnedel. INN Les teksten i Lukas 3, Les den først høyt sammen, og bruk litt tid på å reflektere over den hver for dere. Les så innledningen som er en tenkt øyenvitneskildring. Del gjerne tanker og opplevelser dere fikk i møte med teksten og øyenvitnet. Les Kolosserne 2,12 høyt. Ulik forståelse av kristen dåp er fortsatt noe som splitter kristne i forskjellige kirkesamfunn. Vi kan tenke at det enkleste er å legge mindre vekt på dåpen. Men kanskje skal vi heller lete etter styrken i ulike dåpssyn, og forsøke å lære av hverandre. Drøft disse utsagnene og finn gjerne flere: Det er Gud som handler til vår frelse, i Jesus Kristus. Tro er først og fremst tillit. Kunnskap om innholdet i troen er noe man kan vokse inn i, på samme måte som man vokser i en familie og forstår stadig mer om hvem man er og hvor man kommer fra. (Lutheraner). Barnedåpen kan lett bli en magisk sovepute hvor personlig tro og overgivelse ikke er viktig. Full neddykkelse er dessuten et sterkere uttrykk for at vi dør og oppstår med Jesus. (Baptist). UT Jobb med et av forslagene side 58 Bruk litt tid til å be for enhet mellom kristne brødre og søstre, på tvers av ulike kirkesamfunn. Be gjerne konkret for ledere, venner eller bekjente i andre kirkesamfunn der dere bor, at Gud velsigner dem og at arbeidet skal ha framgang. TRE I BØNN: Husk å be for dine 3 kirkefremmede venner. Be om åpen dør og frimodighet til å gå inn den døren Gud åpner! (SE SIDE 59) 17 CELLEGRUPPE De fleste vet når de har bursdag, men er det noen som kan si hva som er deres dåpsdag?

18 BIBELLESEPLAN HUSK LUKAS 3,22 Du er min Sønn (mitt barn), den elskede, i deg har jeg min glede. Søndag Luk 3,21-22 (tekst til talen) I deg har jeg min glede Mandag Luk 3,1-6 Rydd Herrens vei Tirsdag Luk 3,7-9 Bær da frukt Onsdag Luk 3,10-14 Hva skal så vi gjøre? Torsdag Luk 3,15-18 Sterkere enn jeg Fredag Luk 3,18-20 Johannes refser Herodes Lørdag Luk 3, Jesus og Adam Søndag Titus 3,5 Badet som gjenføder Mandag Kol. 2,6-12 Kristi fylde og dåpen Tirsdag Efes 4,1-6 Åndens enhet Onsdag 1 Kor 12,13 Døpt til å være en kropp Torsdag 1 Peter 3,18-22 Frelst gjennom vann Fredag Rom 6,3-4 Døpt til hans død, vandre i et nytt liv Lørdag Apgj. 16,11-15 Med alle i sitt hus 18

19 TRO PÅ HJEMMEBANE LES I BIBELEN Gjenfortell teksten i Luk 3, Les evt. sammen øyenvitneskildringen i innledningen. HVA BETYR DETTE FOR OSS? På sengekanten (små barn) Da Jesus ble døpt var både hans Far i himmelen og Helligånden der som vitner. Når noen døpes i dag er både Gud vår Far, Jesus og Helligånden usynlig til stede. I tillegg til familien pleier det også å være med noen øyenvitner som vi kaller faddere. Hvis barna er døpt, snakk sammen om hvem som var deres faddere i dåpen. Hvorfor spurte Mamma og Pappa akkurat dem om å være øyenvitner? Mamma eller Pappa kan avslutte med å si: Hør Gud, vår Fars stemme som sier til deg akkurat nå: Du er mitt elskede barn! Jeg blir glad når jeg ser deg! Ved middagsbordet (fellesskapet) Snakk om dåpsdagen. Hvis alle i familien er døpt, kan dere gjerne dele minner og finne fram bilder fra den dagen. Hvem er det som har dåpsdag først? Kan dere legge planer for hvordan den kan markeres? Her er noen tips: Tenn gjerne dåpslyset hvis dere har det, eller tenn et annet litt stort lys. La den som har dåpsdag få bestemme middagsmenyen. Inviter en eller flere av fadderne på middag. I bilen (tenåringen) En venn av oss som er prest, kaller dåpen for troslivets navle. Navlen vår minner oss om hvem vi er: Vi er mennesker som har fått livet i gave og som lever av å ta i mot livets gaver mat, klær, nærhet, fellesskap for å leve videre. Et barn som er født må lære å leve og ta i mot det livet en er født til. Barnet må lære å spise, gå, snakke, synge og leke med andre. Livet er like verdifullt uansett hvor langt vi er kommet i denne læringen. På samme måten er dåpen som en ny fødsel til et liv sammen med Jesus og hans familie. Dåpen minner oss om hvem vi er i Jesus. Slik navlen minner oss om at livet er en gave, slik minner dåpen oss om at troen og livet i Jesus fikk vi i gave. Men den minner oss også om det nye livet, der vi skal vokse og lære stadig mer sammen med Jesus og hans familie. 19 HUSK For dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.

20 LUKÅS 4 Det koster å være en del av den kroppen som skal være Jesus for fattige, for undertrykte og blinde. RAUSHET I de første århundrene etter Kristus, var Romerriket rammet av store pestepidemier som ofte førte til at opp mot 1/3 av befolkningen døde. Det var da helt vanlig å kaste folk på gata for å dø alene ved det minste tegn til sykdom. Der måtte de klare seg på egen hånd. Men en gruppe mennesker begynte å fylle gatene. Med sitt eget liv som innsats gikk de ut på gatene, tok seg av de svakeste av de svake, stelte dem og tok seg av dem. Da budskapet kom til Norge skapte dette endringer også her. Små barn ble ikke lenger satt ut i skogen, fordi de var uønsket. Dette var både naturlig og vanlig før kristendommen ble en del av menneskers hverdag i Norge. Slike vitnesbyrd er det mange av gjennom kirkens historie. En kirke som reiser seg opp og betyr en forskjell for de syke, for de utstøtte, for de farløse, for de fattige osv. Teksten fra Luk 4,14-19 viser oss tydelig hvor de får sin arbeidsinstruks fra. Han som sa om seg selv at han er kommet for å forkynne et godt budskap for de fattige, for fanger, for de blinde og de undertrykte. I møte med Jesus blir mange ting snudd opp ned. Suksess slik vi ser det er ikke alltid suksess i Hans øyne. Rikdom handler ikke for Jesus om hva en har på en bankkonto eller i ulike aksjefond, men hva som bor i ens hjerte. Jesu budskap har opp gjennom årene skapt en bevegelse av mennesker som lever radikalt annerledes enn den rådende kultur. Slik har og den kristne kirken hatt en evne til å forandre miljøer, trender og menneskeliv. Som Jesu kropp på jorden er det kirkens oppdrag å videreføre dette. Det er ikke bare Kirkens Bymisjon sin oppgave å være til stede for mennesker som er utsatt for moderne slavehandel og trafficking. Det er kirkens oppgave og mulighet å reise opp de undertrykte og frigjøre dem fra slaveri, menneskers grusomheter og misbruk. Finnes det andre former for undertrykkelse i vår tid? Hva med rusmisbruk, pornografi, gambling, dataspill osv.? Det koster å leve ut kallet fra han som gav oss oppdraget. Det koster å være en del av den kroppen som skal være Jesus for fattige, for undertrykte og blinde. Men det gjorde det også for Jesus.. 20

21 SAMTALEOPPLEGG ISBRYTER 50 % av verdens befolkning lever for 2 dollar eller mindre pr dag. Når vil et menneske oppleve at det har nok penger? OPP gjør en eller flere av følgende Les sammen Salme 115 gjerne som en veksellesning Lytt sammen på en lovsang Øker bevisstheten og graden av godhet mot de fattige, undertrykte osv. i den menigheten du er, i den gruppen du tilhører og ditt eget liv eller er den redusert? Jobb sammen med forslag på hvordan dere som gruppe kan vise godhet mot noen som enten opplever en vanskelig økonomisk situasjon, mennesker som på ulikt vis blir undertrykt eller mennesker som er fanget av rus eller andre vanskelige ting. Syng en eller flere lovsanger sammen INN Les innledningen på forrige side. Les Luk 4, Les den sammen høyt to ganger bruk tid hver for dere til å lese og be over teksten Del med hverandre tanker i møte med denne teksten. Les sammen teksten fra Matt 25, Når dere holder disse tekstene sammen, hvilke utfordringer og muligheter gir det den menigheten du tilhører? UT Jobb med et av forslagene side 58 Utfør minst et av forslagene dere kom med i punktet over. Husk å be for dine 3 kirkefremmede venner. Be om at det skal åpnes en dør og frimodighet til å gå inn den døren Gud åpner! Se side CELLEGRUPPE 50 % av verdens befolkning lever for 2 dollar eller mindre pr dag. Når vil et menneske oppleve at det har nok penger?

22 BIBELLESEPLAN Søndag Luk 4, Et godt budskap for fattige Søndag Matt. 25, Dere tok imot meg Mandag Luk 4, 1-8 Ham alene skal du tjene Mandag Matt 25,41-46 Dere tok ikke imot meg Tirsdag Luk 4,9-13 Det er sagt Tirsdag Matt.5, 1-11 Salige er de barmhjertige. HUSK MATT 25, 40 Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Onsdag Luk 4, Alle i synagogen ble rasende Torsdag Luk 4, Med makt og myndighet Fredag Luk 4, Han la hendene på hver enkelt Lørdag Luk 4, Og han fortsatte å forkynne 22 Onsdag Jes 58,1-7 Den rette fasten Torsdag Jes 58, 8-12 Og mette din sjel Fredag Efeserne 3, Rotfestet i Kristus Lørdag Joh. Åpenbaring 22,17 Den som tørster, skal få livets vann for intet.

23 TRO PÅ HJEMMEBANE NYTTIG Å VITE Hvert barn i Norge eier i gjennomsnitt 500 ulike ting etter en viss alder. Det er ikke slik mange andre steder i verden. LES I BIBELEN Les eller gjenfortell teksten fra Luk 4, HVA BETYR DETTE FOR OSS? På sengekanten (små barn): Hemmelig venn: En hemmelig venn er å være god mot en eller flere uten at han/hun/de egentlig vet hvem det er som gjør de gode tingene. Er det en person eller en familie dere kan være en hemmelig venn for de neste ukene? Ved middagsbordet (fellesskapet): Snakk sammen om hva barna mener er årsakene til fattigdom i denne verden. Har dere som familie ett eller flere fadderbarn i et fattig land? Dersom dere har, snakk sammen om hvordan dere tror fadderbarnet har det akkurat nå. I bilen (tenåringen): Kjenner dere folk som er avhengige av noe? Hva er vanligst å være avhengig av? HUSK Lukas 4,18 Han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. 23

24 LUKÅS 5 Det er ikke øyeblikkene som mangler - det er vår evne til å se dem og legge merke til dem. CARPE DIEM Carpe Diem Grip dagen. Carpe Diem er en setning fra et latinsk dikt av Horatius. Uttrykket ble første gang brukt om å gripe dagen i dag, for du vet ikke hva som skjer deg i morgen. Du skulle nyte den slik at du ikke gikk glipp av noe. I et bibelsk perspektiv utfordres vi og på å gripe denne dagen. I historien fra Luk 5,1-11 så starter nok dagen som en vanlig dag. Men møtet med Jesus gjorde at dagen ble helt annerledes. Det var mange ved stranden som grep denne dagen. Lyttende og undrende til Jesu undervisning. Hva han underviste om står det ingenting om. Men kanskje var det et Carpe Diem budskap. Et budskap om at denne dagen kan være en helt spesiell dag. La oss leke oss med tanken på at det var noe sånn Peter hørte der han sitter i båten sammen med Jesus. Grip dagen, sier Jesus. Våg å la denne dagen bli betydningsfull. Grip dagen sammen med meg og det jeg leder dere til.. Så snur Læreren, Mesteren og Rabbien Jesus seg mot fiskeren Peter. Han sier: Legg ut på dypet og sett garnet til fangst! Peter har hørt etter på undervisningen litt tvilende bestemmer han seg for å gripe øyeblikket. Han får med resten av båtlaget ut på dypet. Ikke på grunn av at det var der fisken var, men det var der Jesus utfordret han til å ro. Derfor sier han: På ditt ord vil jeg sette garn! Slike øyeblikk med store og små under ligger hver dag til rette for oss i vår hverdag. Dagen i dag har kanskje inneholdt ett eller flere slike øyeblikk. Grep du det? Grep du det da barnet spurte et spørsmål om tro, eller ønsket å bli møtt av omsorg? Grep du øyeblikket da arbeidskollegaen åpnet opp for en dypere samtale om livet? Carpe Diem handler om dagen i dag. En dag som vandres sammen med Jesus vil alltid inneholde store og små Carpe Diem øyeblikk. Det er ikke øyeblikkene som mangler - det er vår evne til å se dem og legge merke til dem. Når vi så har sett dem, utfordres vi til å svare som Peter: På ditt ord Herre vil jeg ta den samtalen, vise den omsorgen, tørke den tåren, be om den tilgivelsen osv... På ditt ord Herre vil jeg Carpe Diem! 24

25 SAMTALEOPPLEGG ISBRYTER Fortell hverandre om en av de største overraskelsene dere har opplevd OPP Les sammen Salme 23 gjerne som en veksellesning Lytt sammen på en lovsang Syng en eller flere lovsanger sammen INN Les innledningen på forrige side Les teksten fra Luk 5, Del med hverandre tanker dere får i møte med teksten. Vi bruker ofte begrepet om at Gud åpner noen dører om slike Carpe Diem øyeblikk. Hvilke små og store dører opplever du at Gud har åpnet for deg i det siste i møte med andre mennesker? Har dere opplevd som gruppe at Gud har åpnet dører og dere grep øyeblikket? Hvordan opplevde dere det? Bruk bønneopplegget X-amen på side 36. Bruk god tid hver for dere til å gå gjennom dagen. Skriv gjerne ned konkrete tanker og innskytelser du får mens du jobber gjennom opplegget! UT Jobb med et av forslagene side 58 Teksten fra Luk 5,1-11 handler og om å være en menneskefisker! Tenk dere at dere som gruppe er en del av dette båtlaget. Hvor er det Jesus utfordrer dere til å sette ut garn? Vær gjerne i stillhet noen minutt og be Gud om å vise dere. Del så de tankene dere sitter igjen med. Be denne bønnen hver dag: Herre led meg denne dagen, gi meg mot til å gjøre det du leder meg til, både med min munn, mine hender og føtter! Husk å be for dine 3 kirkefremmede venner. Be om åpen dør og frimodighet til å gå inn den døren Gud åpner! 25 CELLEGRUPPE Herre led meg denne dagen, gi meg mot til å gjøre det du leder meg til, både med min munn, mine hender og føtter!

26 HUSK Luk 5,10 Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker! BIBELLESEPLAN Søndag Luk 5,1-11 (tekst til talen) Men på ditt ord vil jeg Mandag Luk 5, Jeg vil, sa han. Tirsdag Luk 5, Jesus hadde Herrens kraft Onsdag Luk 5, Stå opp, ta båren din og gå hjem! Torsdag Luk 5, Følg meg Fredag Luk 5, Men syndere til omvendelse Lørdag Luk 5, Da skal de faste Søndag Salme 118, Dette er dagen som Herren har gjort Mandag Esek 39,7-8 Dette er dagen jeg har talt om Tirdag Jes 25, 6 9 Dette er Herren, vi håpet på han. Onsdag Hebr 3, 6 8 I dag, om dere hører hans røst Torsdag Joh 21, 4 8 Det er Herren Fredag Joh 21, 9 13 Kom og få mat Lørdag Joh 21, Elsker du meg? 26

27 TRO PÅ HJEMMEBANE NYTTIG Å VITE På Jesus sin tid fantes det ikke mikrofoner og høyttalere. Det å snakke til masse mennesker på en gang kunne være vanskelig. Å snakke fra en båt noen meter ute på vannet var vanlig. Da var det ofte at mennesker hørte bedre det som ble sagt. HVA BETYR DETTE FOR OSS? På sengekanten (små barn) Hva tror dere Peter tenkte da han kastet ut garnet og det plutselig var masse fisk i garnet? LES I BIBELEN Les historien fra Luk 5,1-11 sammen. Les den høyt 3 ganger sakte. Prøv så at alle skal gjenfortelle denne historien. Ved middagsbordet (fellesskapet) Jesus sier til Peter at han skal være en menneskefisker. Hva er det å være en menneskefisker og hvordan kan dere som familie være det sammen? I bilen (tenåringen) Peter sier at han vil stole på det Jesus sier, og gjøre det. I hvilke situasjoner er det lett å stole på det som står i Bibelen, og når er det vanskelig? BØNN Bruk X-amen bønnen som står på side HUSK SALME 118 Dette er dagen som Herren har gjort; La oss juble og glede oss på den!

28 LUKÅS 6 Vi er Guds barn. Derfor kaller Gud oss til seg, hele tiden. KOM OG GÅ Ellen er seks år og tegner en bil i barnehagen. Hun er kjempestolt og kommer hjem til pappa med tegningen sin. Der stråler han tilbake mot henne. Så flink du er! Du er jo en ekte maler! skryter pappa, og Ellen blir stolt. Hun føler seg flink og elsket. Jamen liknet ikke bilen på mamma sin. Den hadde de samme fargene, og hjulene var nesten like runde. Hun hadde klart å gjøre noe riktig, noe som gjorde pappa glad i henne. Dersom du spør pappa, så er han glad i Ellen uansett hva hun hadde tegnet. Hjertet hans blir varmt når hun kryper opp i fanget hans, og når hun våkner om morgenen med bustete hår. Ynglingslyden hans er lyden av føttene hennes når hun tasser rundt barbeint. Han er glad i henne fordi hun er datteren hans. Gud kaller seg ikke vår Far for ingenting. En far med stor forbokstav. Hvem vi er for Gud er ikke grunnfesta i hva vi gjør, men i hva vi er. Vi er Guds barn. Derfor kaller Gud oss til seg, hele tiden. For å holde rundt oss og se hvordan vi har det. Når vi gråter vil han være der for oss, og når vi er glade vil han være det med oss. Mor Teresa skriver: Vårt kall er ikke å arbeide for de spedalske og døende, vårt kall er å tilhøre Jesus. Fordi jeg tilhører Ham, er arbeidet en måte å omsette min kjærlighet til ham i handling. Det gjør noe med oss å tilhøre Jesus og leve som en disippel. Å kjenne at man er elsket gjør noe med hva vi tenker om oss selv. Jesus tilbringer tid i bønn og kaller disiplene til seg. Deretter sender han dem ut. For å gjøre noe for dem som han også er glad i. Kallet er alltid til Jesus. Sendelsen er til våre søsken. Omsorg for andre begynner alltid med at vi selv opplever kjærlighet. Når vi selv kjenner tryggheten, friheten og nåden som alltid ligger åpen for oss, blir vår innsats for andre mennesker en kjærlighetshandling. Og hele tiden er bønnen der for oss, som et varmt fang å sette seg i. Når vi savner en som liker det bustete håret vårt, lyden av de barbeinte føttene våre, eller skrytet for noe vi er stolte av. Og i det fanget kan vi fortelle om alle barna som ikke har det så godt. 28

29 SAMTALEOPPLEGG ISBRYTER Hva gjorde Gud da han hvilte på den 7. dagen? Bruk fantasien OPP - Velg en eller to av følgende opplevelsen ekstra verdifull? Snakk sammen om hvordan dere møter mennesker dere ikke har sett på lenge. I en samtale med disse menneskene, spør dere om hvordan de har det eller snakker dere om hva dere gjør? Er det en forskjell på dette? Les sammen Lukas 6, les sakte vers for vers. Hør på en eller flere sanger fra en CD sammen. Syng noen sanger sammen. I Lukas 6, leser vi om Jesus sine holdninger til fattige og rike. Hvordan kan disse holdningene utfordre oss til å gjøre noe for lokalsamfunnet? INN Les innledningen på forrige side. Les sammen teksten fra Lukas 6, Del med hverandre tanker fra denne teksten. Drøft påstanden til Mor Teresa i innledningen. Ta en runde i gruppen, og snakk sammen om forhold til kall og sendelse. Hva er forskjellen mellom disse to begrepene. Hvilke følelser gir disse ordene? Se graf side 57 Beskriv en opplevelse av å være elsket. Hva gjorde denne UT Jobb med et av forslagene side 58 Finn en person eller et bønneemne ut fra det dere har snakket om. Be jevnlig for dette i tiden framover. Husk å be for dine 3 kirkefremmede venner. Be om åpen dør og frimodighet til å gå inn den døren Gud åpner! Andre forslag til UT - aktiviteter (cellesøndag) finner dere side 58? 29 CELLEGRUPPE Hva er forskjellen mellom kall og sendelse?

30 BIBELLESEPLAN HUSK Gal 3, 26 For dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. Søndag Lukas 6,6-16 hele natten var han der i bønn Mandag Lukas 6,1-5 Menneskesønnen er Herre over Sabbaten. Tirsdag Lukas 6, Det gikk ut fra ham en kraft Onsdag Lukas 6,20-23 Salige er dere fattige Torsdag Lukas 6, Men ve dere rike Fredag Lukas 6, Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt! Lørdag Lukas 6, Et tre kjennes på frukten. Søndag Matteus 5, 1-12 Salige er de fattige i seg selv Mandag Matteus 5, barn av deres Far I himmelen. Tirsdag Markus 10, Barn, hvor vanskelig det er Onsdag Romerne 9, 6-8 Det er de som er barn Torsdag Galaterne 3, For dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. Fredag Efeserne 5, 1-7 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn Lørdag Johannes 3. Brev 1, 1-8 Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever I sannheten. 30

31 TRO PÅ HJEMMEBANE NYTTIG Å VITE Grunnen til at Gud er glad i oss er fordi vi er Hans barn. Ingenting vi gjør kan føre til at han slutter å være glad i oss. Grunnen til at han vil at vi skal være gode mot andre mennesker er at alle mennesker er Guds barn. Dersom noen er slemme mot oss eller noen vi kjenner er det lurt å si ifra til noen voksne. LES I BIBELEN. Les sammen Lukas 6, Hvorfor var det sånn at noen mente at Jesus ikke kunne helbrede noen på Sabbaten? Hvorfor gjorde Jesus det likevel? HVA BETYR DETTE FOR OSS? På sengekanten (små barn) Hvorfor er mamma/pappa/foresatte glad i deg? Hvorfor er Gud glad i deg? Er det fordi du er flink til noe, eller er det fordi du er den du er? Ved middagsbordet (fellesskapet) Har vi bedt i løpet av dagen? Når ber vi? Er det når vi føler oss glade eller lei oss? Er det noen vi vet om som vi kan be for sammen? I bilen (tenåringen) Snakker vi sant om livet sammen? Pynter vi på historien når vi snakker sammen? Det er ofte vanskelig å snakke om ting som gjør at vi blir lei oss og som gjør at vi skammer oss. Det kan være sex, alkohol, krangling med venner eller kjærlighetssorg. Det viktigste er ikke at vi gjør masse riktige ting, men at vi ikke er alene med alt som skjer i livet og alt vi grubler på. Det er det familie er til. Fordi vi er glad i hverandre uansett. Fordi vi er familie hører vi sammen. Tåler vi å snakke om det som vi ikke snakker med alle andre om? BØNN Kjære Jesus. Takk for at du er glad i oss akkurat slik som vi er. Takk for at vi kan komme til deg med alt det vi tenker på. Takk for at du er opptatt av hvordan vi har det, og hvordan alle har det. Takk for at vi kan være sinna, lei oss, skuffa, glade eller ha det helt greit, og likevel vil du alltid være pappaen vår. Vi ber for og ber om at vi kan vise andre at du heier på dem i livet deres! Amen HUSK Efeserne 5, 1 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn 31

32 HELBREDER GUD I DAG? LUKÅS 7 Det sies at mange enkeltmennesker får sine liv forandret. Men hva med alle de andre? Var det noen som slo av lyset? Det føles sånn. De kaller meg Johannes Døperen. For noen måneder siden var mitt navn på alles lepper. Det kjennes som minner fra en fjern fortid. Den dagen jeg fikk lov til å døpe Jesus, var lyset utrolig sterkt og klart. Og jeg hørte Guds stemme så tydelig. Jeg visste jo at det ikke var jeg som var lyset. Jeg skulle bare vitne om det. Likevel, mørket som omslutter meg her i fengselet er nå så totalt. Alt jeg så, hørte og gjorde den gangen, føles helt uvirkelig. Jeg har venner som besøker meg. De kommer med nyheter. Den siste uka har han helbredet den dødssyke tjeneren til en offiser i Kapernaum. I Nain sies det at han vekket en ung mann opp fra de døde. De var allerede på vei til gravplassen med ham da det skjedde! Overalt hvor han beveger seg skjer uhørte ting. Jesus, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Jeg klarer ikke glede meg over alle helbredelsene som skjer. Det er som om mørket bare blir mer intenst når jeg hører at lyset skal være så nær og samtidig så utenfor rekkevidde. Hvorfor har du ikke styrtet den korrupte kong Herodes av tronen og satt deg på den? 32 Hvorfor har du ikke sprengt disse fengselsdørene og gitt meg friheten tilbake? Har egentlig noe skjedd med den dype urettferdigheten i dette landet? Det sies at mange enkeltmennesker får sine liv forandret. Men hva med alle de andre? Det er ikke helt taust. I dag kom vennene mine med svaret fra Jesus. Var det egentlig et svar? Han ramset opp: «Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.» Dette visste jeg jo allerede. Samtidig er det noe her. En kodet melding til meg? Jeg tror han vil si: «Guds rike bryter gjennom. Alt som skjer er synlige tegn på det som kommer. Hold ut, Johannes!» Jeg synes ikke svaret er godt nok. Men jeg skimter glimt av lys Johannes D

33 SAMTALEOPPLEGG ISBRYTER Del en erfaring av sykdom i eget eller andres liv. Hva gjorde det med troen din? OPP Les sammen hele Jesaja 53 som en lovsang til Jesus. Les ett vers hver. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår, ble vi helbredet. INN Les sammen teksten fra Lukas 7, En i gruppa leser etterpå høyt innledningen på forrige side. Del tanker og opplevelser dere fikk i møte med teksten og refleksjonene til Johannes D. Enkelthelbredelser er synlige tegn på det som kommer. Diskuter dette utsagnet. Er det et godt svar til dem som ikke blir helbredet? Hvordan reagerer vi når vi møter sykdom? Har vi erfaringer og opplevelser som gjør dette vanskelig for oss? Er cellegruppa en trygg ramme hvor vi kan be om helbredelse? Er det også greit å ikke ønske forbønn? Les Jakob 5,14-15a. Hvilken betydning har troens bønn i denne sammenhengen? Noen har sagt: Mer enn å ha en sterk tro, handler det om å ha tro på Han som er sterk. Hva er forskjellen? Legg merke til at i evangeliene er det noen ganger den sykes egen tro som fremheves, andre ganger troen hos dem som står rundt. (Se Luk 7,9 og Luk 5,20). Les 2 Kor 12, Noen ganger helbreder Gud, andre ganger ikke. Hvordan kan vi hjelpe folk til å leve med sykdom? Be for hverandre i grupper på 3-4 personer. Er noen syke, spør om det er greit at vi ber om helbredelse her og nå. UT Jobb med et av forslagene side 58 Vet dere om noen som akkurat nå ville kjent seg godt igjen i historien til Johannes D? Hvordan kan du være et mellomledd mellom dem og Jesus i løpet av de neste dagene. Be de andre i gruppen spørre deg hvordan det har gått. Husk å be for dine 3 kirkefremmede venner. Be om åpen dør og frimodighet til å gå inn den døren Gud åpner! 33 CELLEGRUPPE Er det også greit å ikke ønske forbønn?

34 BIBELLESEPLAN Søndag Luk 7, (tekst til talen) Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt! Søndag Mark 7, «Effata!» - det betyr: «Lukk deg opp!» Mandag Lukas 7, 1-10 Den syke tjeneren og offiserens tro Mandag Apgj 5, De bar også syke ut på gatene Tirsdag Lukas 7, Gud har gjestet sitt folk! Tirsdag Jak 5, Da skal troens bønn redde den syke HUSK Gå og fortell hva dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Onsdag Luk 7, Jesus hedrer Johannes Døperen Torsdag Luk 7, Alltid noe å være misfornøyd med Fredag Luk 7, Kvinnen som fikk syndene tilgitt Lørdag Luk 7, Den som får lite tilgitt, elsker lite 34 Onsdag Joh 9, 1-3 Sykdom og skyld Torsdag Rom 8, Også vi som har fått Ånden sukker og lengter Fredag 2 Kor 12, 7-10 En torn i kroppen Lørdag Åp 21,4 Ikke sorg eller skrik eller smerte

35 TRO PÅ HJEMMEBANE NYTTIG Å VITE På Jesu tid var det vanlig å tenke at sykdom kom av at den syke selv eller foreldrene hadde gjort noe galt. Det er en helt ny forståelse Jesus kommer med når han i Joh 9, 1-3 gjør det klart at det ikke trenger å være noen sammenheng mellom synd og sykdom. LES I BIBELEN Gjenfortell teksten i Luk 7, Les evt. høyt innledningen med tankene til «Johannes D». HVA BETYR DETTE FOR OSS? På sengekanten (små barn) I fortellingen fra i dag sitter Johannes i et mørkt fengsel. Han hører samtidig om at mange andre opplever helbredelser og under i nærheten av Jesus. Et bilde på denne opplevelsen: Når det er mørkt hos oss, skinner sola et annet sted i verden. Vi kan vite at sola fortsatt er der, selv om vi ikke ser eller kjenner den nå. Snakk med barna om det å be for mennesker som er syke. Noen blir helbredet, men ikke alle. Føles det urettferdig? Kan vi likevel fortsette å be? Ved middagsbordet (fellesskapet) Tenk på menneskene dere har snakket med hittil i dag: Hva har de delt med dere? Var det noen som delte noe de var glade for eller lei seg for? Lo dere sammen med noen i dag? Lo dere av noen i dag? Be for disse menneskene. Prøv å be for det disse menneskene var opptatt av, enten det var gode ting eller leie ting. I bilen (tenåringen) Snakk om denne påstanden: I andre deler av verden virker det som de opplever flere tegn og under enn her hos oss. Hvis det er noe sant i denne påstanden, hva kan være årsaker til dette? (Husk at her finnes ingen entydige svar!) 35 HUSK 1. JOH 2,8 For mørket viker, og det sanne lys skinner allerede.

36 DEL GLEDEN LUKÅS 8 Sorgen er seg selv nok, men for å ha fullt utbytte av gleden, må man ha noen å dele den med. Mark Twain skal ha sagt: Sorgen er seg selv nok, men for å ha fullt utbytte av gleden, må man ha noen å dele den med. Gleden kan i dag formidles gjennom mange kanaler. En telefonsamtale med gledelige nyheter om et nytt liv som er på gang. En SMS med et gledesbudskap om en forlovelse. En blogg hvor en formidler store reiseopplevelser. En post på Facebook og Twitter om barnet som sa noe som ble morsomt. Et besøk osv. Felles for alle disse er som Mark Twain sier, at skal en ha fullt utbytte av gleden, må den deles med noen. Gleden kan aldri være alene. Da dør den. Forskning støtter opp om dette. Den sier at det isolerte menneske er et ulykkelig menneske. Det glade mennesket har mennesker rundt seg. Vi er skapt for å kunne både dele gleder og sorger sammen. Teksten fra Luk 8 knytter lignelsen om såmannen og lignelsen om oljelampen sammen. Såkornet vokser i den gode jord. Oljelampen lyser opp rommet. Evangeliet bærer frukt. Luk 8 forteller om viktigheten av å dele det som lyser opp livet. En gjemmer ikke lyset. Nei en løfter det opp. Da lar 36 vi effekten av lyset få komme til sin rett. Gleden i Herren skal være deres styrke, lærer vi fra Bibelen! Men evangeliet mister sin kraft om det ikke deles. Virkningen av evangeliet rett formidlet og tatt imot, gir frihet og glede. Evangeliet har i seg en kraft som gjør deling til noe naturlig. I land hvor kristne blir mishandlet og forfulgt deles evangeliet. Med livet som innsats deles gleden i budskapet om Jesus Kristus. Men hva med vår kirke og våre liv? Er gleden i Herren vår styrke? Har vi vår styrke gjennom at vi har organisert gudstjenestene godt, god finansiering og ordnede strukturer? Bærer lovsangen i menigheten preg av en menighet som takker for alt den er gitt og gleder seg over det? Eller er lovsangen stilnet og erstattet av plikt og rutiner? En menighet som deler gleden i ord og handling, vil være en menighet som er god å være i.

37 SAMTALEOPPLEGG ISBRYTER Hva er det som får deg til å kjenne glede? OPP - Velg en eller to av følgende Ta så en runde og gi eksempler på hvordan du har kjent på glede over de andre i gruppen? I løpet av den siste måneden hvilke gode erfaringer har du da hatt i ditt liv? Del de med gruppen. Les sammen Salme 81 les sakte vers for vers. Hør på en eller flere sanger fra en CD sammen. Syng noen sanger sammen. INN Bruk litt tid på å lese innledningen på forrige side. Les sammen teksten fra Luk 8, Les først høyt en gang, og så la den leses sakte av hver enkelt i stillhet. Del med hverandre tanker dere får i møte med denne teksten. Hva er ekte glede? (jmf v 15 glede som er utholdende og bærer frukt). Hva tror du mennesker rundt deg legger merke til når du er glad? UT Jobb med et av forslagene side 58 Er det en person som dere kan positivt overraske til neste gang dere samles? Bestem dere for å gjøre det og avtal når og hvordan! Husk å be for dine 3 kirkefremmede venner. Be om åpen dør og frimodighet til å gå inn den døren Gud åpner! CELLEGRUPPE Hva er det som får deg til å kjenne glede? 37

38 BIBELLESEPLAN Søndag Luk 8, Pass derfor på Søndag Luk 8, Barnet mitt, stå opp! Mandag Luk 8, 1 3 Bar fram det gode budskapet Mandag 2 Tim 2,1-7 Som en god stridsmann Tirsdag Luk 8, 4 15 De er utholdende og bærer frukt Tirsdag 2 Tim 4,1-5 Og fullfør din tjeneste HUSK Luk 8, 16 Nei, man setter den på en holder, så de som kommer inn, kan se lyset! Onsdag Luk 8, Som hører Guds ord og gjør etter det Torsdag Luk 8, Hvem er han? Fredag Luk 8, Fortell om alt det Gud har gjort Lørdag Luk 8, Gå i fred! 38 Onsdag 2 Kor 9,10-13 Vil de prise Gud fordi dere var lydige Torsdag 2 Krøn 16 Styrke dem som helhjertet holder seg til ham. Fredag Salme 100 Tjen Herren med glede Lørdag Ef 6,6-9 Som helhjertet gjør Guds vilje

39 TRO PÅ HJEMMEBANE LES I BIBELEN Gjenfortell teksten i Luk 8, NYTTIG Å VITE På den tiden dette ble skrevet fantes det ingen gatelykter, ingen elektriske lys eller andre typer lys. Det var kun lys fra en flamme som kunne lyse opp om kvelden og natten. HVA BETYR DETTE FOR OSS? På sengekanten (små barn) Snakk sammen om hva dere synes har vært ekstra kjekt i det siste. Del gledene dere har opplevd i bønn og takk til Jesus. Ved middagsbordet (fellesskapet) Spør hver enkelt hva det er ved de andre som gjør deg glad? Hva er det med Jesus som gjør deg glad? I bilen (tenåringen) Post på Facebook en gang pr dag noe kjekt som har hendt eller noe fint om noen dere kjenner. Snakk sammen om hvordan dere kan være lys som skinner for mennesker dere omgås. Er det noen som på en spesiell måte trenger at dere er et lys for vedkommende? 39 HUSK GAL 6,9 La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

40 JESUS MØTER OSS GJENNOM Kapittel 9 markerer avslutningen på Jesu tjeneste i Galilea og er et vendepunkt i Lukas-evangeliet. Her hører vi om Peters bekjennelse til Jesus. Peter, Jakob og Johannes får se Jesu herlighet på fjellet. Jesus starter vandringen mot Jerusalem og forbereder disiplene på at han skal dø. Legg merke til kontrasten i disse versene: Mens alle undret seg over alt Jesus gjorde, sa han til disiplene: Hør nøye etter hva jeg nå sier: Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender. Luk. 9, Når Jesus bruker et barn som eksempel, er dette mye mer radikalt enn vi forstår det i dag. Jødene på Jesu tid tenkte at barna først fikk en åndelig utvikling rundt års alderen. Derfor er det helt naturlig at vi ikke hører om Jesus som barn, før han er 12 år! Det var tiden for Bar mitsvah eller det ritualet som innlemmet deg i det åndelige fellesskapet. Mye av dette har hengt igjen i norsk sammenheng i debatten om når barn kan delta i nattverdfellesskapet. Det er ikke mange år siden at barn kun ble velsignet ved alterringen. LUKÅS 9 Kanskje skal vi ta oss mer tid til å lytte til hva vi FÅR av Gud gjennom barna? Disiplene forstår ikke. I stedet drømmer de om Guds rike på jord med Jesus som konge. Hvilke posisjoner skal de selv inneha? Hvem er den største blant dem? Disipler er som folk flest; de krangler om hvem som er størst. Vi kan kjenne oss igjen i behovet for å være betydningsfulle, behovet for å bli sett. Dette vil vi ha med oss hele livet! Men mye kan gå galt når vi begynner å sammenligne oss med andre. Jesus tar et lite ban og stiller det opp ved siden av seg. Den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot meg. Noen ganger brukte Jesus et lite barn for å synliggjøre en enkel, tillitsfull tro (Matt. 18,2). Andre ganger var han opptatt av at vi ikke skal hindre barna i å komme til Jesus (Lukas 18,16) Her er budskapet at Jesus møter oss gjennom barna eller gjennom dem som har liten status. Ofte har vi fokus på hva vi skal GI til barna. Vi ønsker å fylle dem med bibelkunnskap, troserfaringer osv. Kanskje skal vi ta oss mer tid til å lytte hva vi FÅR av Gud gjennom barna? Jesus møter oss gjennom barna. Hvordan kan det være en inspirasjon til oss både i familie, hverdag og menighet? 40

41 SAMTALEOPPLEGG ISBRYTER Hvem er størst, best, flinkest? Del en historie der du hadde behovet for å hevde deg selv. OPP tilbake Hva har du lært, eller hva har Gud vist deg gjennom barnas plass i menigheten? Snakk sammen om hva dere drømmer om for barna i menigheten? (i gudstjeneste/barneopplegg/søndagsskole, smågrupper a la Between, klubb, trosopplæring med mer). Er det noen aldersgrupper som trenger ekstra oppmerksomhet nå? Les Salme 139, Les gjerne hvert sitt vers. Finn takkeemner i teksten. INN Les teksten i Lukas 9, høyt sammen. Les så innledningen på foregående side. Ta litt tid i stillhet før dere deler tanker og opplevelser dere fikk i møte med tekstene. Hør nøye etter! Har du noen ganger fornemmet at Gud gjennom Bibelen, en annen kristen eller på annet vis har villet understreke noe viktig for deg? Den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot meg, sier Jesus. Et utrolig perspektiv på både foreldrerolle og barnearbeid i menigheten! Tenk litt UT Jobb med et av forslagene side 58 Les Jesaja 43, Jesus sender oss for at vi skal nå ut til nye mennesker, også barn! På hvilken måte kan dere være med å invitere / legge til rette for at flere barn blir inkludert i menighetens arbeid? Er det noe som spirer fram? Be for barna til de som er i gruppen. Dersom dere ikke har noen barn, finn barn i menigheten som dere vil be for til neste gang. TRE I BØNN: Husk å be for dine 3 kirkefremmede venner. Be om åpen dør og frimodighet til å gå inn den døren Gud åpner! (SE SIDE 59) 41 CELLEGRUPPE Hva drømmer dere om for barna i menigheten?

42 BIBELLESEPLAN Søndag Lukas 9, Hør nøye etter (Tekst til talen) Søndag Lukas 9,1-6 Overalt forkynte de deg gode budskapet og helbredet syke Mandag Lukas 9, Dere skal gi dem mat Mandag Matteus 18, 1-5 Vende om og bli som barn Tirsdag Lukas 9, Du er Guds Messias Tirsdag Matteus 10, Den som gir en av disse små HUSK Lukas 9,48 Den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot meg. Onsdag Lukas 9, Om noen vil følge etter meg Torsdag Lukas 9, Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham! Fredag Lukas 9, Han er det eneste barnet jeg har. Lørdag Lukas 9, Følg meg! 42 Onsdag Matteus 21, Hører du hva de sider? Torsdag Lukas 18,15-17 Hindre dem ikke i å komme til meg Fredag Apg. 20, 7-12 Da Paulus talte så lenge... Lørdag Matteus 17,14-18 Ha barmhjertighet med sønnen min

43 TRO PÅ HJEMMEBANE NYTTIG Å VITE På Jesu tid tenkte de fleste jødene at voksne er viktigere enn barn. Barn fikk sjelden lov til å være med i synagogen før de var år. Det var først da de kunne sitte stille og forstå hva som stod i Bibelen. Det er ikke så lenge siden hos oss i Norge heller at barn ikke kunne delta i nattverden. Enten ble de velsignet eller så syntes de voksne at det var forstyrrende og unødvendig med barn under nattverden. Slik tenker vi ikke i dag, og slik tenkte heller ikke Jesus: Han vil at både barn og voksne kan være med selv om vi ikke forstår alt. LES I BIBELEN Les Lukas 9, og Lukas 18, Hva sier Jesus til både barn og voksne? HVA BETYR DETTE FOR OSS? På sengekanten (små barn) Snakk litt sammen om at Jesus har tid til alle. Han synes det er spennende å høre hva vi har gjort i dag, og hva vi tenker på. Takk for det som er godt. Snakk med Jesus om det som er leit. Be for andre som ikke har det så godt. Ved middagsbordet (fellesskapet) Runden - I forlengelsen av bordverset, tenn et lys og takk for at Jesus har vært sammen med hver enkelt i hele dag, og at Jesus er sammen med dere nå. Mens dere spiser, ta en runde der alle får si litt om hvordan dagen har vært. Når vi deler med hverandre i familien, så er alle like viktige. I bilen (tenåringen) Synes du at vi som foreldre forskjellsbehandler dere barna i familien vår? Tror du Gud forskjellsbehandler oss? Hvis nei, hva gjør at vi noen ganger opplever det slik selv? 43 HUSK Lukas 18,16 La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

44 FREDENS MENNESKE LUKÅS 10 Jesus gav dem et klart kriterium for hvem de skulle satse på, hvem de skulle bli værende hos og få en relasjon til. Tiden var kommet for at disiplene skulle få praktisere hva de hadde lært. Jesus sendte dem ut i praksis. Han sendte dem to og to til de byene han selv skulle komme. Disiplene skulle altså gå dit først, for å berede grunnen, for å etablere relasjoner. Jesus gav dem et klart kriterium for hvem de skulle satse på, hvem de skulle bli værende hos og få en relasjon til. Disse kalte han for fredens mennesker. Har du tenkt på hvem som er slike fredens mennesker i vår tid? Slike mennesker har noen særtrekk: De kan være hvem som helst, men de er positive både til deg som person og til det du står for. De er positive til at du kaller deg en kristen, men det er ikke sikkert de kaller seg selv kristne. De er mer enn villige til å hjelpe deg i din aktivitet i menigheten, og ønsker at andre rundt seg skal få del i det du kommer med. 44 De er mottakelige for budskapet om Jesus. De har som regel et rykte med seg, enten godt eller dårlig. De er også svært ofte døråpnere, dvs. den første av flere som vender seg til Gud. Mennesker kommer til tro i kjølvannet av slike personer. En undersøkelse påstår at det i Norge finnes 48 kristne personer pr innbyggere. Den samme undersøkelsen viser at det finnes 21 pr innbyggere som kan kalles fredens mennesker ut fra definisjonen ovenfor. Ut fra dette, kjenner du en person du tror kan være et fredens menneske?

45 SAMTALEOPPLEGG ISBRYTER Del gruppa i to. Konkurrer mot hverandre i følgende oppgave. Alle får ett A4 ark hver. Man lager hvert sitt papirfly av dette. Etter stafettmetoden skal lagene sende hvert sitt fly mot en strek på gulvet minimum 4 meter borte. Det flyet som er nærmest streken vinner. Taperen går ut. Det laget hvor det ikke er igjen personer taper konkurransen. OPP Gjør en eller flere av følgende: Les Luk 10, 1-9 hver for dere i stillhet. Mediter over teksten i 5-10 minutter. Oppdaget du noe nytt i teksten? Del en av de tingene du oppdaget i teksten med de andre i gruppa. Avslutt denne delerunden med en felles bønn. - Lytt sammen på en lovsang - Syng en eller flere lovsanger sammen. INN Om dere ikke brukte første punkt i OPP-delen, les Luk 10, 1-9 og del tanker med hverandre om teksten. Les sammen innledningen på forrige side. Bruk tallene fra undersøkelsen til å finne antallet potensielle døråpnere for evangeliet i den skolekretsen du tilhører. Hvor mange blir det? Klarer hver av dere å navngi 5 fredens mennesker? Av de ressursene som din menighet bruker på ulike aktiviteter, hvor mye brukes på fredens mennesker? Samsvarer denne ressursbruken med Jesu oppdrag og sendelse for oss kristne i evangeliene (se bibelleseplan om sendelse)? UT Jobb med et av forslagene side 58 På hvilken måte kan gruppen som fellesskap være med i Guds store plan? I menigheten, på jobben, i lokalsamfunnet. Se på muligheten dere har som gruppe til å engasjere dere i relasjonsbygging med de fredens mennesker dere kjenner. TRE I BØNN: Husk å be for dine 3 kirkefremmede venner. Be om en åpen dør og frimodighet til å gå inn i den døren Gud åpner! (SE SIDE 59) CELLEGRUPPE På hvilken måte kan gruppen som fellesskap være med i Guds store plan? 45

46 BIBELLESEPLAN HUSK Luk. 10, 5 Men når dere kommer inn i et hus skal dere først si: Fred være med dette hjemmet! Søndag Tekst: Lukas 10, 1-9 (prekentekst) Jesus sender ut de syttito Mandag Tekst: Lukas 10, Jesus sender ut de syttito del 2 Tirsdag Tekst: Lukas 10, Verop over byer i Galilea Onsdag Tekst: Lukas 10, De syttito vender tilbake Torsdag Tekst: Lukas 10, Hvem Sønnen er Fredag Tekst: Lukas 10, Den barmhjertige samaritan Lørdag Tekst: Lukas 10, Jesus hos Marta og Maria Søndag Tekst: Johannes 20, Jesu sendelse Mandag Tekst: Matteus 28, Misjonsbefalingen Tirsdag Tekst: Markus 16, Disiplenes oppdrag Onsdag Tekst: Lukas 24, Oppdrag og avskjed Torsdag Tekst: Matteus 9, Høsten er stor Fredag Tekst: Matteus 10, 1-4 De tolv apostlene Lørdag Tekst: Matteus 10, 4-15 Apostlene sendes ut 46

47 TRO PÅ HJEMMEBANE LES I BIBELEN Les historien om at Jesus sender ut de syttito i Lukas 10, 1-9. NYTTIG Å VITE Det er ikke alle barn eller voksne som kaller seg kristne, eller går på gudstjenester regelmessig. Mange synes likevel det er fint å være med når det skjer noe spesielt i kirken. Mange av disse kaller Jesus for fredens mennesker, og Jesus oppmuntrer oss å til å være venner med dem. Vi har noe å gi dem, men de har også mye å gi oss. Eksempel på bønner: Kjære Gud. Takk for at jeg får kjenne deg, og at du er glad i meg for den jeg er. Kjære Jesus. Lær oss å fortelle andre om deg i vår hverdag. Kjære Hellige Ånd. Hjelp oss å snakke om deg til de som er interessert i å høre om deg. HVA BETYR DETTE FOR OSS? På sengekanten (små barn): Hva sier de andre i barnehagen / på skolen om deg når du sier du tror på Jesus? Syns du det er lett eller vanskelig å fortelle andre hva du tror på? Ved middagsbordet (fellesskapet): Er det mange som tror på Jesus i klassen eller på arbeidsplassen? Har noen sagt at det er positivt at dere tror på Jesus? I bilen (tenåringen): Av alle vennene ungdommen har, er det noen som er positive til kristen tro? Kan det tenkes at vedkommende er et fredens menneske (se kriteriene i innledningen)? 47 HUSK Joh 20, 21 Igjen sa Jesus til dem: Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.

48 LUKÅS Her bygger fortellingen om Jesus seg opp mot et høydepunkt. PALMESØNDAG Det nærmer seg påskehøytiden. Jesus og disiplene er, som så mange andre, på vei mot Jerusalem. De kommer til Betfage ved Oljeberget da Jesus plutselig overrasker disiplene sine nok en gang. Han sender to av dem av sted for å hente en eselfole. Kanskje undrer disiplene seg over dette, men de går i alle fall av sted og finner folen. I det de løser den kommer naturligvis eieren med spørsmål om hvorfor de gjør dette. Kanskje har det vært en lengre samtale her. Uansett får disiplene eselfolen med seg når de kan vise til at Herren har bruk for den. Valget av ridedyr er ikke tilfeldig. Hadde Jesus kommet ridende på en hest, ville det hele sett annerledes ut. Hester ble brukt i forbindelse med krig og maktbruk og hadde helt andre forventninger knyttet til seg. Slik understreker Jesus at han er en annerledes konge. Han har fredelige hensikter og fremstår med ydmykhet. En ydmykhet som viser seg i barmhjertighet og omsorg for andre mennesker. Og folket tar godt imot ham. De legger kappene sine på veien slik vi i våre dager ville rullet ut en rød løper for kongen. I tillegg skriver Johannes at folk også brukte palmegreiner i hyllesten av Jesus. Sannsynligvis fikk ikke denne hyllesten stor oppmerksomhet i Jerusalem denne dagen. Hadde det blitt for mye oppstyr, ville Jesus antakelig straks ha blitt arrestert. 48 Disiplene roper Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høyeste! I følge Matteus bruker de bønneropet hosianna. Det er hebraisk og betyr gi frelse. Folket ber om frelse og sier samtidig at Jesus er Messias. Hendelsen er beskrevet i alle fire evangeliene som en opptakt til det som skjer i resten av påsken. Her bygger fortellingen om Jesus seg opp mot et høydepunkt. Betfage ble regnet som yttergrense for Jerusalem i følge jødisk lov. Oljeberget var et viktig sted for jødene siden det var knyttet mange endetidsforventninger til dette stedet. I følge Sakarja skulle Herren selv komme på Oljeberget og dra inn i Jerusalem. Dette skjønte disiplene først etterpå. Kanskje har du hørt denne teksten utallige ganger opp gjennom årene? Så mange ganger at den går gjennom ørene uten at du legger merke til innholdet? Uansett om teksten er ny eller gammel for deg inviteres du nå til å utforske og grunne på den i dagene som kommer.

49 SAMTALEOPPLEGG ISBRYTER Fortell om et menneske du vil karakterisere som ydmyk. OPP Les Sakarja 9,9. Den Jesus som red inn i Jerusalem, er også hos dere nå. Bruk tid på å lovprise han som Herre! Denne historien står som innledningen til det vi kan kalle høydepunktet i historien om Jesus: Hans lidelse, død og oppstandelse. Ser dere noen kontrast/link mellom denne fortellingen og det som kommer etterpå? (Se for eksempel vers i forhold til resten av hendelsene i påskeuka.) Jesus er både ydmyk og tydelig. Han kom ridende på et esel og etterpå renset han templet. Det er lett å spille ydmykhet og tydelighet ut mot hverandre. Hva kan vi lære av Jesus? INN Les innledningen. Les Luk 19,28-39 høyt to ganger og la det deretter være litt stille. Se for deg at du er til stede der det skjer. Se og hør hva som skjer når Jesus kommer ridende inn i Jerusalem. Snakk sammen om tanker dere får i møte med teksten. UT Jobb med et av forslagene side 58 TRE I BØNN: Husk å be for dine 3 kirkefremmede venner. Be om åpen dør og frimodighet til å gå inn den døren Gud åpner! (SE SIDE 59) CELLEGRUPPE Jesus er både ydmyk og tydelig 49

50 BIBELLESEPLAN HUSK SAKARJA 9,10b Han skal forkynne fred for folkeslagene, hans velde skal nå fra hav til hav, fra Storelven til jordens ender. Søndag Tekst til talen: Luk 19, Velsignet er han, kongen Mandag Sakarja 9, 9-10 Se din konge kommer til deg Tirsdag Joh 12, Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Onsdag Lukas 19,1-10 I dag er frelse kommet til dette huset Torsdag Lukas 19,11-27 Den som har, skal få, og den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har Fredag Luk 19, Fordi du ikke forstod at tiden var kommet Lørdag Luk 19, Mitt hus skal være et bønnens hus 50 Søndag Luk 22,14-23 Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike. Mandag Luk 22, Hvordan kan dere sove? Tirsdag Luk 22, Dere har rykket ut med sverd og stokker, som om jeg var en røver. Onsdag Luk 23,1-12 Er du jødenes konge? Torsdag Luk 23, korsfestet de både ham og forbryterne der.. Fredag Luk 23,44-56 Far, i dine hender overgir jeg min ånd Lørdag Salme 22 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

51 TRO PÅ HJEMMEBANE NYTTIG Å VITE I riktig gamle dager var det vanlig både for konger og andre folk å bruke esel til å ri på. Eselet ble også brukt som arbeidsdyr. Det var vanlig at mange folk dro til Jerusalem for å feire påske. LES I BIBELEN Les fortellingen om Jesus sitt inntog i Jerusalem, Luk 19,28-39, enten i en barnebibel, en vanlig bibel eller lytt til historien her: rle/kristendom/hellige-skrifter/det-nye-testamentet/ jesus-rir-inn-i-jerusalem HVA BETYR DETTE FOR OSS? Ved sengekanten (små barn) Nå er det snart påske. Snakk sammen om hva som skjer i påsken og hvordan dere skal markere påsken i deres familie. Ved middagsbordet (fellesskapet) Etter maten: Finn fram et fat, blomsterløk som spirer (påskeliljer), jord, litt steiner og grønt. Lag et påskefat med Jesu grav på. La steinen være foran åpningen til påskedag kommer. HUSK BØNN Takk, Jesus, for at du kom til verden som en annerledes konge. Takk for at du kommer til oss og er sammen med oss nå. Velsign familien vår. Amen I bilen (tenåringen) Jesus dør og står opp igjen. Hva tenker du om døden? Er det liv etter døden? LUKAS 9,46 Mitt hus skal være et bønnens hus. 51

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Veirydder for Herren

Veirydder for Herren Veirydder for Herren Et folk, forberedt for Herren Døperens vitnesbyrd (Joh.1:19-23) 19 Dette er det vitnesbyrd Johannes gav da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre:

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Såmannssøndag (16.februar) Hovedtekst: Luk 8,4-15. GT tekst: Jes 55,8-13. Epistel tekst: Hebr 4,12-13. Barnas tekst: Matt 4,1-11.

Såmannssøndag (16.februar) Hovedtekst: Luk 8,4-15. GT tekst: Jes 55,8-13. Epistel tekst: Hebr 4,12-13. Barnas tekst: Matt 4,1-11. Såmannssøndag (16.februar) Hovedtekst: Luk 8,4-15 GT tekst: Jes 55,8-13 Epistel tekst: Hebr 4,12-13 Barnas tekst: Matt 4,1-11 Støy på linja 26 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E : L UK 8, 4-1

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER FORFATTER BRED STØTTE I OLDKIRKEN: JOHANNES MARKUS SKREV NED PETERS UNDERVISNING OM JESUS. DE PLEIDE Å SAMLES HJEMME HOS MOREN HANS (APG 12:12) KANSKJE

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25

T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25 T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25 M : G Flere steder i det nye testamentet møter vi en mann ved navn Johannes som ble kalt Markus. Kanskje er det også han som skrev Markus evangeli- et. Markus hadde det beste

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten Visjon for Familiekirken Januar 2013 1. En oase av kjærlighet Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten 1 Joh 3 vers: 11, 16, 18, 23 11For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av:

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen.

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. DÅPEN. Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. Ingen mennesker har funnet på sannheten om den bibelske dåp, hverken pinsevenner eller andre venner, men som vi skal se senere i dette emne,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. en I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

Fortid, nåtid og evighet 84. Hovedtekst: Matt 3,11-12. GT tekst: 2 Mos 14,15-22. Epistel tekst: Tit 3,4-7. Barnas tekst: Apg 9,1-19

Fortid, nåtid og evighet 84. Hovedtekst: Matt 3,11-12. GT tekst: 2 Mos 14,15-22. Epistel tekst: Tit 3,4-7. Barnas tekst: Apg 9,1-19 2. søndag i treenighetstiden (22. juni) Hovedtekst: Matt 3,11-12 GT tekst: 2 Mos 14,15-22 Epistel tekst: Tit 3,4-7 Barnas tekst: Apg 9,1-19 Fortid, nåtid og evighet 84 S ø n d a g e n s t e k s t F OR

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer