Nr. 3 - november Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 - november - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul!"

Transkript

1 Nr. 3 - november Gjerdrum Næringslivsforening God Jul! Julebakst hos Baker Thorsen Norsk Mølleservice - 30 år Vestvangprosjektet på gang

2 Aktiv høst og førjulstid Det er mye positivt som skjer i Gjerdrum og som gleder styret i Gjerdrum Næringslivsforening. Vi får stadig flere medlemmer og det var fullt hus i møtet vi hadde sammen med Bondelaget om lokalprodusert mat. Norsk lokalmat er mer populært enn noensinne. Salget av norske matspesialiteter i dagligvarehandelen vokser dobbelt så mye som totalmarkedet for mat og drikke. GNF vil arbeide sammen med landbruket, kommunen og kulturetaten for å løfte denne saken videre. Vi arbeider aktivt for næringshage og selv om det går langsommere enn ønsket, tror vi bestemt at vi skal få det til. Lokalisering og finansiering ser nå ut til å løse seg på en god måte. Veiledning og tilrettelegging vil vi kunne få fra Odal Næringshage gjennom tilskudd fra SIVA. Små gründervirksomheter som har en eller få ansatte vil ha behov for rimelige lokaler og god tilrettelegging i starten. Gjerdrum er et attraktivt sted å bo og andelen med høy utdanning i kommunen er høyere enn i mange andre kommuner på Romerike. Vi er en pendlerkommune og ønsker derfor også å ha kontor tilrettelagt for «hjemmekontor» i næringshagen. Ordfører, Sparebank 1 og undertegnede, har vært på befaring til Solør Næringshage, og vi er blitt ytterligere inspirert av deres suksesshistorie. En felles lokalisering av enkeltmannsforetak og små virksomheter skaper utvikling, kreativitet og vekst. Andre virksomhet kan knyttes til næringshagen og ta del i informasjonen, nettverket og felleskapet. Det er nå 100 vellykkede næringshager rundt om i landet og i statsbudsjettet for 2014 er tilskuddene til næringshager foreslått økt. Gjerdrum ligger strategisk til mellom Oslo og Gardermoen og mye kommer til å skje her i årene som kommer. Prognosene viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med personer i løpet av de neste 20 årene. Antallet arbeidsplasser forventes å øke med pr. år. Hvor skal disse menneskene bo, arbeide og hvordan skal de reise i fremtiden? Det er ingen tvil om at skal vi få noen innflytelse på denne utviklingen, må vi engasjere oss. God førjulstid! Med vennlig hilsen Turid Jødahl Leder Næringslivsprisen 2013 Prisen gis ttil personer/firmaer i Gjerdrum som har utmerket seg på en slik måte at de har blitt lagt merke til av flere av våre innbyggere, på en positiv måte. Prisen deles ut på GNFs årsmøte i mars. Best begrunnelse teller like mye som antall stemmer. Det er juryen som velger vinner utifra innbyggernes kandidater. Juryen består av: Ordfører Trond Østensen, Marit Rønning, Helge Bjørklund og Hege L. Thoresen. Send forslaget til: eller som brev til: Gjerdrum Næringslivsforening, Postboks 45, 2024 Gjerdrum Frist for å sende inn forslag: 15. januar 2014 Bli medlem i Gjerdrum Næringslivsforening! Alle registrerte virksomheter som driver næring og handel i Gjerdrum kan bli medlem. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og samfunnet for øvrig. Foreningen vil medvirke til informasjon og nettverksbygging mellom virksomhetene. Ta kontakt: telefon eller: Gjerdrum Næringslivsforening, postboks 45, 2022 Gjerdrum Styret 2013: Turid Jødahl - Hege L. Thoresen - Vegard Bjørnstad - Rolf Gauterud - Ole Bernard Stake - Marit Aadnøy og Anita Brennmoen Aasland, varamedlemmer Revisor Hanne Kopperud Valgkomite Randi Enger Skallerud Tone Granerud Hans Anders Fjeldstad Gjerdrum Næringslivsforening Velkommen til Jul i Gjerdrum Søndag 1. desember Julegrantenning og åpne butikker kl kl Tilbud i butikkene. Gjerdrum bygdekor dukker opp her og der med julesang. Vi serverer gløgg og pepperkaker utenfor Kulturhuset. Pepperkaker og gløgg Ta på nisselue!! Jury for Næringslivsprisen Gjerdrum Næringslivsforening Anders Østensen Marit Rønning Redaksjon: Turid Jødahl, Hege L. Thoresen Helge Bjørklund Grafisk design og annonser: Gdesign AS Bilde fra Maihaugen Hege Lindhardt Thoresen Distribusjon: Gjerdrum, Holter Opplag: stk Arr.: Gjerdrum kommune, Gjerdrum Næringslivsforening, Ask Storvel, Gjerdrum bondelag 3 kl kl Hest og slede rundt alders- og sykehjemmet. Deretter blir det muligheter for sledetur for alle, med oppstart utenfor kulturhuset. Julegrana tennes av barn fra Alveskogen barnehage. Åpning med hilsen fra ordfører og prest. Gjerdrum skolekorps, Gjerdrum Musikklag og Gjerdrum Bygdekor bidrar med vakre juletoner, og leder oss gjennom allsangen sammen med konferansier Ola Kroken. Superbarna og Gjerdrum Barnegospel underholder også under selve Julegrantenninga. Gjerdrum Jeger og Fisk og Gjerdrum 4H stiller med bål. Gjerdrum ungdomsfotball selger julenek. Salg av nissegrøt i Smia Café Poser til alle barna Fotoutstilling Julemarked inne på Kulturhuset

3 Ved Turid Jødahl Gjerdrum Almenning gull verdt! Det forteller styreleder Jon K. Ødegaard i Gjerdrum Almenning og daglig leder i Almenningsdrift Romerike SA, Espen Asakskogen. Litt om bakgrunn og historien til Gjerdrum Almenning. I mange hundre år har allmenningsskogen vært en ressurs for bygda. Det ble tatt ut «hustømmer», virke til ved og gjerder. Alle vangene er dessuten minner om en aktiv setring i allmenninga I lang tid bakover. Bygdefolket kunne også bruke allmenninga til jakt og fiske. Hele tiden hevdet kongen eiendomsrett. Og fra ca lot kongen bergverkene hogge gratis i skogene, så også i Gjerdrum. Bergverkene, som her Hakadal verk, ble en konkurrent for bygdefolket og allmenningen ble etter hvert nokså uthogd. Ca ville kongen selge allmenninga til bøndene i bygda. Bøndene ble ikke enige, de syntes prisen var for høg. Det dro ut og staten bestemte seg for å beholde skogen. Det ble da statsallmenning som drives som bygdeallmenning, det vil si at grunnrettighetene forvalets av staten gjennom Statskog, beite, jakt og fiske forvaltes av fjellstyre (politisk valgt). Og Skogen med bruksrett (virkesrett) forvaltes av allmenningsstyret (valgt av de bruksberettigede). Bruksrett har jordbrukseiendommer i bygdelaget som fra gammel tid har utøvd bruksrett i allmenninga. Med jordbrukseiendom forstås eiendom som etter dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk. Hvem arbeider i allmenninga i dag og hvordan har utviklingen vært siden starten? På det meste har det vært 20 til 30 ansatte. I dag er det ingen direkte ansatte i Gjerdrum Almenning. Daglig leder i Almenningsdrift Romerike SA, har i samarbeid med 2 ansatte i samme firma, det daglige ansvaret for Gjerdrum allmenning. Foruten Gjerdrum Almenning forvalter de i tillegg fire andre allmenninger på Øvre Romerike. Dette som et resultat av de effektiviseringer som har vært nødvendig å gjennomføre for å få en god drift og med det en god økonomi i bedriften. Tømmerprisene er meget lave i forhold til kostnadene ved den daglige drifta av allmenninga. Avvirkning er den viktigste inntektskilden for allmenninga. Sagtømmer som tas ut går til Moelven og Sødra Skog AS. Mens slipen i all hovedsak går til Norske Skog Saugbrugs AS og til Borregaard Industrier. Hva har allmenninga betydd for de bruksberettigede? Allmenninga har hatt stor betydning for de bruksberettigede eiendommene gjennom tidene. I tidligere tider fikk de tilgang til «hustømmer» gjennom hogstteiger i allmenninga. I dag får de støtte ved innkjøp av materialer til vedlikehold og nybygg på den bruksberettigede eiendommen fra allmenninga. Tilskudd og støtte gis nå på bakgrunn av inntektene fra skogen. Hva har allmenninga betydd for øvrige innbyggere i kommunen? Allmenninga med sin beliggenhet i Romeriksåsen er en høyt verdsatt ressurs for øvrige beboere i kommunen og Romerike forøvrig. Gjerdrum Almennings styre føler et stort samfunnsansvar. Først og fremst er ansvaret å forvalte skogressursene best mulig for de bruksberettigede, men også å tilrettelegge for friluftslivet. Allmenningen gir muligheter for helsebringende friluftsliv og sportsaktiviteter Allmenningen har 6 hytter som alle benyttes av frivillige organisasjoner. Allmenningen har sammen med Fjellstyret tilrettelagt for skiløyper, turstier, badeplass, parkeringsplasser osv. Det er et godt samarbeid med bygdas befolkning og organisasjonene. Det forutsetter vilje til å ta hensyn til hverandre, gjensidig respekt og samarbeidsvilje. Jon Ødegaard og Espen Asakskogen kan til slutt fortelle at i forbindelse med ny skogbruksplan, vil det bli utarbeidet ny landskapsplan hvor tilrettelegging for friluftsliv vil få en vesentlig plass. Dette for å bedre forutsetningene både for skogbruk som næring og friluftsliv. Espen Asakskogen og Jon Ødegaard. Gjerdrum Almenning Areal totalt dekar herav dekar produktivt. Styreleder Jon K. Ødegaard Nestleder Elisabeth Engø Styremedlem Jens Thori Kogstad, Espen Madsen Devold, Torer Fladby, Jon Henrik Thorshaug Daglig ledelse Allmenningsdrift Romerike SA, boks 24, 2032 Maura. 4 5

4 Rustad Gård AS RENHOLD Kontorvask Husvask Flyttevask VAKTMESTER- TJENESTER PRIVAT/BEDRIFT Vi har nye, fine kontorlokaler til leie! Bygget er fra 2009 og inneholder flere kontorer i moderne form med parkett, skifer og glassvegger. Rommene er fleksible og kan tilpasses den enkelte leietager. Vi har ca 150m2 ledig av totalt 600m2, leid ut til forskjellige bedrifter som alle inngår i et fellesskap med møterom og kjøkken. God parkering rett utenfor og beliggenhet inntil Rv 120 nord for Ask sentrum. I tillegg leier vi også ut varmtlager/kaldtlager. God økonomisk bærekraft Rune Snildal, leder samfunnsutvikling, utredning og styre, Gjerdrum kommune. NHO måler hvert år kommunenes økonomiske bærekraft. Gjerdrum er på en god 47. plass. Den lokale og regionale samfunns- og næringsutviklingen er viktig for mange bedrifters konkurranseevne. Kommuner med en robust lokal samfunnsutvikling vil derfor ha gode forutsetninger for å tiltrekke seg både bedrifter og kompetent arbeidskraft. NHO måler og rangerer kommunenes økonomiske bærekraft på fem hovedområder: Arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal attraktivitet. Hvert hovedområde har flere indikatorer basert på offentlig statistikk som gir et godt grunnlag for å sammenligne kommuner både nasjonalt og fylkesvis. Innen hovedområdet Arbeidsmarked er det antall arbeidsplasser og privat sysselsetting Gjerdrum scorer dårlig på. Innen hovedområdet Kompetanse rangeres alle Akershus-kommunene med unntak av Ullensaker, svært lavt på området Fagutdannede. Gjerdrum har hatt en fin stigning, fra 62. plass av 430 kommuner i 2008 til årets 47. plass. Kommunens plassering innen de 5 hovedområdene varierer betydelig: Arbeidsmarked arbeidsplasser, privat sysselsetting, uføre, arbeidsledige 242 Demografi befolkningsvekst, yngre vs eldre i befolkningen, flytting 36 Kompetanse andel kun grunnskoleutdanning, andel høyere utdanning, fagutdannede, teknisk/naturvitenskaplig utdanning 175 Lokal bærekraft kommuneinntekter i forhold til utgifter, gjeldsbelastning, kjøpekraft, eldrebølgen 35 Kommunal aktivitet administrasjonsutgifter, eiendomsskatt, private tjenester 20 Totalt 47 Det finnes en rekke ulike kåringer i kommune-norge. Slike kåringer kan være en vekker og både føre til refleksjon og diskusjon om mål og strategier. På denne kåringen gjør Gjerdrum det bra. Indikatorene som måles kan jo diskuteres. Også andre indikatorer kan være relevante. Blant annet kan arealpolitikk, boligpolitikk, barnehagedekning og gode skoler være viktige suksesskriterier. Når kommunen har planer om store investeringer i skole, forutsetter dette lånefinansiering og innføring av eiendomsskatt. På denne kåringen vil Gjerdrum når dette er gjennomført, få vesentlig dårligere plasseringer innen hovedtemaene Lokal bærekraft og Kommunal attraktivitet. Gjerdrum blir ikke nødvendigvis en dårligere kommune å bo i eller å drive næring i av den grunn. Kommunestyrets flertall mener Gjerdrum blir en bedre kommune ved å gjøre disse investeringene. Mer om kåringen finnes her: resultat/?fnr=2&knr=234 Ta en tur innom eller kontakt oss på: - tlf Hellenvegen 1, 2022 Gjerdrum Hans Ask Eiendom AS 6 7

5 Ved Turid Jødahl Baker Thorsen på Ask Når en kommer inn i gangen til bakeriutsalget på Ask, dufter det gode bakervarer. Blide damer er det bak disken også! Her er julekaker, andre kaker, brød og boller i skjønn forening. Ikke rart en får lyst på både det ene og det andre... Dette er et bakeri med lang historie, hvorfor ville du ta over bakeriet? Eier og daglig leder i Baker Trygve Thorsen Bakeri AS, Anne Katrine Thorsen Fjeldstad svarer slik på spørsmålet: Å bli tredje generasjon baker, har aldri vært noe press hjemmefra hos oss. Vi har blitt oppfordret til å velge de skolene vi hadde lyst på. Jeg valgte markedsføring på videregående, samt at jeg tok et år på reiseliv i tillegg. Etter utplasseringer i reiselivsbransjen, fant jeg ut at det skulle jeg ikke jobbe med. Da jeg ikke visste helt hva jeg skulle gjøre, tok jeg ½ årig «husmorskole». Å lære å lage mat kunne vel bli morsomt!!! Det ble det!!! Jeg var her inne i en «rosa» periode i mitt liv, og da vi skulle lage bløtkake til et kveldsmøte på skolen, ble min rosa. Læreren fikk først sjokk, men etterpå syntes hun den var kjempefin og jeg fikk toppkarakter. Og jeg fant ut hva jeg ville bli: KONDITOR. Jeg begynte i lære i mine foreldres bakeri. Da jeg var ferdig utdannet konditor, valgte jeg å fortsette å jobbe i familiebakeriet. Etter et par år tok jeg Mesterbrev som konditor. Jeg stortrives som konditor. En dag er aldri lik. Vi lager mange spennende kaker og får en del utfordringer fra kunder som ønsker spesielle ting. Det er gøy. I 2007 ble jeg tredje generasjon Thorsen som driver bakeriet. Nå jobber jeg både som baker og konditor og trives med det. Hvem er kundene? Baker Trygve Thorsen sine kunder er alle typer. Vi har mange firmaer som bruker oss som kakeleverandør ved ulike anledninger som for eksempel jubileum for ansatte eller firmaet. Firma som gir kaker til kunder, kunder som ønsker kaker til ulike anledninger, bursdag, dåp, bryllup m.m. Alle aldre er representert. Potensielle kunder vi må nok jobbe litt mer mot de yngre. Når de er i tidsklemma, skal vi være der. Hva er viktig som næringsdrivende på Ask? Her er det viktig å være «synlig». Det er viktig å lage gode produkter som kundene vil ha, slik at de kommer tilbake. Skape et koselig utsalg, hvor folk synes det er koselig å sette seg ned, treffe kjente og kose seg med kaffe og kake. Noe du vil tilføye? Å drive butikk på et lite sted som Ask er koselig. Her har man mulighet til å bli kjent med kundene og skape et trivelig miljø. Det er spennende med boligutbygging og nye potensielle kunder, samt at næringslivet utvides på Ask. Baker Thorsen Ask Industrimontasje feirer 30 år i 2014 og vil markere dette ved å trekke ut 1 jobb pr. uke i hele 2014 som vil bli fakturert til samme pris som for 30 år siden!! Blir du den heldige? Ta kontakt for oppdrag: Hellenvegen 1 Tlf Velkommen til variert trening på GFT. Hos oss kan du delta på spinning, aerobic, step, Corebar, Zumba og pilates eller bare trene styrke/kondisjon i salen. Vi har personlig trener, PT Linda Cedell. Timer kan bookes hos oss eller direkte på tlf GFT tilbyr avtalegiro, årskort, halvårskort og klippekort. Les mer på Tlf Vi ønsker alle en riktig God Jul! Med PRO har vi gjort hverdagen enklere for deg som bedriftseier, og samlet alle bank og forsikringstjenester på ett sted. De blide butikkdamene i bakeriutsalget på Ask, Torild Aamodt, Iren Bøhler og Nina Dahl. Etablert i 1938 av Trygve Thorsen i Lillestrøm. Bakeriet ligger i dag på Skedsmokorset. Butikkutsalg på Skedsmokorset, Lillestrøm, Kløfta og Gjerdrum. Drives i dag av Anne Katrine Thorsen Fjeldstad, tredje generasjon Baker Thorsen. I dag er det 28 ansatte fordelt på 18 årsverk. Snakk med oss om hva som er den beste løsningen for din bedrift. Ring oss på

6 Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm - Hva kan den bety for Gjerdrum? Vi er nå innbyggere på Romerike. I medlemsorganisasjonen Kunnskapsbyen Lillestrøm er både Skedsmo, Sørum, Rælingen, Aurskog-Høland og Fet med. I tillegg er mange videregående skoler, Høgskolen i Oslo og Akershus, forskningsinstituttene på Kjeller og en del privat næring medlemmer. Felles for medlemsvirksomhetene er at alle ønsker å bidra på sin måte til den videre utviklingen av Romerike. Gjennom deltakelse på våre møteplasser og i prosjekter bygges nettverk, og nye forbindelser gir virksomhetene nye forretningsmuligheter. Sammen kan vi gjøre Romerike til en enda sterkere del av Osloregionen. Det er krevende å få ny næring til å velge Romerike framfor Oslo og vestkorridoren, men likeartet kompetansenæring søker gjerne sammen og derfor bør f.eks. flere teknologibedrifter kunne trekkes til regionen. For å få til dette er det viktig å jobbe sammen, både mellom det offentlige og det private og på tvers av kommunegrenser. KL skal bidra til ny aktivitet basert på innovasjon og arbeide for at regionen er vekstkraftig, konkurransedyktig og attraktiv Strategiske satsningsområder, speiler våre medlemmers særskilte kompetanseområder. Energi og miljø Samfunnssikkerhet By- og regionutvikling Kunnskapsbyen har ulike roller (initiativtaker, tilrettelegger, formidler og utfordrer) Vår viktigste funksjon er å bygge byens og regionens omdømme knyttet til kunnskapsbedrifter, skape nettverk, ta initiativ til samhandling i prosjekter og slik skape utvikling og bærekraftig vekst. Marit Heiberg SPORT OG FRITID BIRKELUND ER HOVEDLEVERANDØR TIL GJERDRUM IL Gjerdrum er et attraktivt sted å bo og andelen med høy utdanning i kommunen er høyere enn i mange andre kommuner på Romerike. Vi ønsker både Gjerdrum kommune og kompetansebedrifter i Gjerdrum velkommen som aktive medlemmer i Kunnskapsbyen. Her vil dere komme tettere på mulige samarbeidspartnere og også kunne høste av vårt fordelsprogram. Vi leder prosjekter innen bl.a. IT-sikkerhet, fornybar energi, energieffektivisering, energigjenvinning fra avfall og innovativ ivaretagelse av restprodukter og hydrogenkjøretøy. Visjonen til Kunnskapsbyen Lillestrøm er: Lillestrøm - Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Vi ønsker å styrke høgskolen, forskningsinstituttene og kunnskapsbedriftene som allerede er lokalisert her og vi ønsker å tiltrekke flere til byen og regionen. Formål: Kunnskapsbyen Lillestrøm skal være en pådriver og utvikler for bedring av kunnskapsvirksomhetenes infrastruktur, lokale rammevilkår og stimulere til samhandling mellom medlemmene. Kunnskapsbyen Lillestrøm er involvert i en lang rekke prosjekter og er et dynamisk utviklingsnettverk for de som vil være med å skape noe nytt. Skal du drive næringsutvikling er samhandling et nøkkelord og blant våre drøyt 120 medlemsvirksomheter finner du helt sikkert noen å dele erfaringer og kunnskap med. Les mer på SPORT&FRITID BIRKELUND AS KLØFTA Tlf: Åpningstider: (10-18) Mail: 10 11

7 Ved Turid Jødahl Norsk Mølleservice AS Daglig leder og eier Leif Engelstad og administrasjonssekretær Gry Lamøy Vi gratulerer med 30 år i Gjerdrum Takk! Medlemmene i Gjerdrum Næringslivsforening ga kroner ,- til årets TV-aksjon som går til forskning på sykdommen demens. GNF har 83 medlemmer, så dette er nærmere 1000 kroner per medlemsbedrift i gjennomsnitt. Tusen takk for fantastisk innsats! Juledikt Det er Desember, det er lys og glede. Men også til ettertanke, for de som ikke er til stede. Sammen med to andre stiftet jeg Norsk Mølleservice AS i 1983, kan Leif Engelstad fortelle. Vi har leid lokaler her siden Vi var fra starten 4 mann, og er et firma som engasjerer mellom 15 og 20 mann kontinuerlig. For øyeblikket er vi 8 fast ansatte. Alle utfyller sine oppgaver på en fremragende måte og er viktige for bedriften. Da vi startet var det bygdemøller i alle kommuner. I dag er det noen få store aktører igjen. Fra starten var hovedproduksjonen rettet mot korn og kraftfòr industri, i dag er det også mange andre aktører som er våre kunder. Vi produserer maskiner og utstyr for prosessindustrien, kraftfòrbransjen og matmelprodusentene. Fòrindustrien til husdyr og fiskeoppdrett har kanskje vært det viktigste de siste ti årene. Bryggerier og næringsmiddelprodusentene er også gode kunder av oss. I de senere år har teknisk utstyr for produksjon av biobrensel blitt en betydelig aktivitet. Vi produserer våre produkter i rustfritt stål og aluminium. Prosjekteringen foregår i egen teknisk avdeling. Vi importerer og har agentur for maskiner til ovennevnte industri. Norsk Mølleservice har også egenutviklede produkter. Det er viktig for oss å være en etterrettelig servicebedrift. Det er behagelig å være i sentrum. Styret arbeider med en langtidsplan som tar høyde for at vi kanskje må flytte. Vi har 8 mål tomt i Knipla som også kan benyttes. Norsk Mølleservice er opptatt av miljø og foretar kildesortering av alt avfall fra bedriften. Det er forventninger, Julen er her igjen. Store og små hender strekker seg frem, i håp om at en fred skal senke seg over det lang strakte land. At lys blir tent i hvert et hjem, slik at mørket ikke når frem. Måtte alle få en bit av det som jorden oss gir, slik at alle kan få en minnerik tid. Fakta: Vivi Ann Sundt, Ask Styret består av Gry Lamøy, Leif Engelstad, Martin Tronrud, Fred Torgersen og Johnny Rasmussen. Stiftet 1. September ansatte Omsetning millioner kroner 12 13

8 Hanne på landet I fjøset på Asktunet, der det inntil på 70 tallet sto melkekuer, har det kommet en ny interiørbutikk. Butikken har sjel og er ikke helt som andre interiørbutikker. Hos «Hanne på landet» kan du finne det lille ekstra enten det er til hjemmet, en gave eller det er noe til deg selv du er ute etter. Ola-lompa står for kvalitet.... så når du spiser pølser er Ola-lompa en selvfølge! Hellenvegen Gjerdrum Telefon Telefaks Bak butikken står Hanne Lister Jødahl. Om seg selv forteller hun: Bor på gård... derav navnet Hanne på landet. Kallenavnet Hanne på landet ble hyppig brukt på meg som mindre... med tilhørende regle ;-) Hvorfor ønsket du å starte interiørbutikk? Interessen er utvilsom stooooor. Tenk å få jobbe med hobbyen sin? Samtidig synes jeg Gjerdrum behøver en butikk som dette. Jeg tror mange med meg, synes det er synd at man må reise ut av bygda for å få tak i en gave/vertinnegave. Nå finnes det et tilbud for alle som ønsker å ha det lille ekstra til hjemmet eller seg selv. I min butikk er tanken at du kan du finne de litt spesielle tingene som du ikke finner alle andre steder. Det er også viktig å nevne at det er veldig hyggelig å drive en liten butikk som dette. Du får et nært forhold til kundene, og det er hyggelig å kunne gi det lille ekstra, som er vanskelig å få i store kjedebutikker. Også er jeg ganske glad i prate da ;-)))) Hva er viktig for deg som næringsdrivende på Ask? Det viktigste for oss må være å kunne gi den lokale befolkningen et godt tilbud av varer som man ellers må ut av kommunen for å finne. Vi er små, så det fordrer selvfølgelig at så mange som mulig bruker tilbudene som finnes i det lokale miljøet, hvis ikke forsvinner det, og et lite sentrum som Ask uten aktivitet, blir et stusselig sentrum for alle som bor her. Når dette er sagt, må jeg jo veldig raskt si at jeg har fått en fantastisk start her! Generelt er Gjerdrum en dugnadsbygd på alle mulige måter, og jeg har inntrykk av at folk er opptatt av å bruke det lokale, så langt det går! Oppfordringen må bli; fortsett med det, og er vi heldige så dukker det opp flere små butikker av alle slag! Er det noe spesielt du vil trekke fram som positivt med å drive i Ask? Jeg synes Ask er veldig spennende. Det er et sentrum i forandring. Befolkningen øker, og det kommer stadig nye innbyggere til bygda! Jeg mener at Ask har alle forutsetninger til å bli et veldig koselig sentrum. Mine tanker går til Bærums Værk... tenk hvis vi kunne få til noe lignende på nordsiden av Oslo? Alt ligger til rette for det, så jeg håper at kommunen og næringslivet tenker seg godt om når nye bygg skal settes opp etc. Store sentre har vi nok av rundt oss; her har vi muligheten til å skape noe unikt som også folk fra andre steder har lyst til å oppsøke fordi det er et koselig sted

9 Ved Turid Jødahl Nybygg på Ask Vinmonopol i Ask Ansvarlig for utsalget i Gjerdrum, distriktssjef Trond Idar Nilsen. Det reiser seg nytt bygg på Asktunet. Her kommer leiligheter for utleie. Utbygger er Asktunet Eiendom AS, byggmester er Jon Dahle i Dahle Byggservice med god hjelp av Johnny Lillestrøm, CFA og Sørum Elektriske. Bygget skal etter planen stå ferdig april Det er med glede vi ønsker Vinmonopolet velkommen til Gjerdrum! Dette vil bety en styrkning av øvrig handel på Ask, og gjøre det lettere for flere bransjer å etablere seg her. Ansvarlig for utsalget distriktssjef Trond Idar Nilsen kan fortelle at det er Jan Magne Skartlien (i dag kjøkkensjef på Quality Airport Gardermoen) som blir butikksjef. Jeg er veldig fornøyd med å ha fått med meg Jan Magne på laget, sier Nilsen. Kan du si litt om utsalget som er kommet i Gjerdrum? Trond Idar Nilsen forteller at dette er en butikk i kategori 2 som er kategorien med de minste butikkene Vinmonopolet har. Han antar butikken kommer til å selge ca liter. Butikken blir omtrent like stor som butikken i Nannestad. Sentrumsplanen er forsinket Vi har spurt Tom Foss, prosjektleder for Områdeplan Ask sentrum, om status og framdrift for sentrumsplanen. Foss kan fortelle at det har kommet inn mange høringsuttalelser både fra lokale interessenter og fra overordnede myndigheter, som fylkesmann og fylkeskommune/vegvesenet. Disse krever grundig behandling og målsettingen nå er å forelegge planen for endelig politisk behandling i mars Foss sier at det er en del viktige forhold av politisk karakter som må avklares før dette. Kommen skal prøve å arrangere en workshop/uformell dialog med planutvalget/ formannskapet for å drøfte viktige forhold av politisk karakter. Dette gjelder saker som plassering av barneskole, svømmehall og eller flerbrukshall, trafikale forhold, byggehøyder og utnyttelsesgrad innenfor planområdet, samt estetiske bestemmelser. Rekkefølge bestemmelser er også viktige. Hvordan prioritere rekkefølge på ny infrastruktur, f.eks forlengelse av Nystuliaveien opp til Belstadsvingen. Dette gjelder også Tverrveien fra Askheim og ned til Nystulia og rundkjøring i nord på fylkesvei 120, samt eventuelt oppgradering med parkeringsplasser langs riksvegen gjennom sentrum. Foss sier dette er kostnadskrevende tiltak. Ikke minst er det viktig å håndtere boligprogrammet innenfor planområdet og avklare hvilke boligområder som skal prioriteres, avslutter Tom Foss. Vi ber Nilsen fortelle litt om Vinmonopolet i Norge. Hvor mange utsalg som finnes. Nilsen forteller at ved årsskiftet var det i Norge 278 Vinmonopol. Disse har kommet til i år: Hemsedal, Madla, Lonevåg, Kvinesdal, Bjugn, Bagn, Mortensrud og Gjerdrum. Vinmonopolet i Ask: Åpnet 21. november 2013 kl Butikken holder åpent tirsdag fredag og lørdag fra Mandager stengt. Har 3 ansatte inkludert butikksjef. Butikken vil ha et godt sammensatt utvalg med hele 400 varianter. Ca 230 typer av svakvin (rød og hvit) brennevin /sterkvin øl og ca. 15 alkoholfrie varianter

10 God tannhelse er viktig. Ta en kontroll hos oss! Vi har åpent søndag 1.12 fra kl med mange gode tilbud! Vi har det nye Skappelgarnet Fra vårt store garnutvalg kan du lage julegaven til deg selv eller de du er glad i. Vi selger også ferdige plagg, smykker, neglelakk og annet tilbehør. Varmt velkommen til julehandel i det gule, koselige huset! Har du problemer med ditt TORVTAK? Vi har opparbeidet oss en bred kompetanse på rehabilitering av torvtak, og kan i dag tilby faste priser på alt synlig arbeid. Radonmembran - Membranen er Sintef godkjent for legging i Bruksgruppe A og B - Membranen er veldig fleksibel, alle detaljer blir laget på stedet - Kan legges i alt slags vær Torvtakmembran - Membranen festes mekanisk til underlaget. - Sklisikker overflate - Kan benytte skjulte takrenner Myragutua 61, 2022 Gjerdrum Tlf / Ny logo? Ny grafisk profil? Vi holder monterings- og sveisekurs for håndverkere. Hvordan skille seg ut i mengden? Ønsker du å fremstå helhetlig og seriøst i markedet? Kanskje tiden er moden for å redesigne din firmaprofil? En visuell profil skal gjenspeile bedriftens egenskaper og ambisjoner, og er grunnmuren i all visuell kommunikasjon. Gjennom virkemidler som logo, typografi, farger, grafiske elementer og bildebruk gir den et helhetlig og unikt bilde av din bedrift. Vi utvikler visuelle profiler, fra enkel logodesign til omfattende profilprogrammer, alltid med kundens virksomhet i fokus. Ved Turid Jødahl VESTVANG i Ask sentrum Gjerdrum Næringslivsforening er glad for og ser fram til at dere skal bygge nytt nærings- og boligbygg i Ask sentrum. Det at vi bygde Askheim for noen år siden, og de kontaktene det skapte, er bakgrunn til at vi er tilbake for å gjøre nye prosjekter i Ask, kan styreleder Knut Bunde fortelle. Vi vil gjerne høre litt om de planene dere har for nybygg her, med næringsvirksomhet og leiligheter. Når er det planen å starte opp? Det har lenge vært vår plan å komme i gang så snart som mulig på nyåret, sier Knut Bunde. Nå ser vi at det går noe seinere med sentrumsplanen enn kommunen forutsatte. Det medfører at Maxbobygget blir stående tomt til planene er ferdig behandlet og vi får berammet byggestart. Men vi jobber uansett videre med Vestvangprosjektet i samme tempo, og håper at saksbehandlingen går så fort som det er mulig. Bakgrunn for Bundegruppen og hvem er eiere? Bedriften ble etablert Bundefamilien eier ca.70%, og det er ca.30 % fordelt på to andre eiere. Alle eierne er ansatt i bedriften. Vi er totalt nå 200 ansatte, og omsetter for ca mill. i år. Ca. en tredjedel er boligbygg. Hvordan blir det nye prosjektet? I Vestvangbygget planlegges 51 nye, flotte boliger over en etasje med næringsarealer. Det er leiligheter i forskjellig størrelse og med forskjellig utforming. Alle leilighetene har direkte adkomst med heis fra egen parkeringskjeller, alle har egen gangadkomst fra gateplan og alle leiligheter har store, flotte balkonger. Det vil bli anlagt en frodig takhave over 1.etasjen. Alle leiligheter i 2.etasje får sitt eget, private uteareal på taket, og i tillegg blir det opparbeidet og beplantet et større oppholdsareal felles for hele bebyggelsen. I første etasje på Vestvang blir det forretninger og areal for service. Vi har kontrakt med Rema på plass, og arbeider med å fylle opp resten. Det er tre hovedinnganger til boligene, to mot Smia og en mot utearealet på motsatt side. Nye flotte boliger i Ask sentrum. VESTVANG er det historiske navnet på stedet. mellom de tre fløyene, slik at man får utsyn og sol fra flere vinkler både inne på takhagen og i de enkelte leiligheter. De 3 byggene har forskjellig høyde. Dette for å gjøre bebyggelsen variert sett utenfra, men også for å få best mulig solforhold for flest mulig. Mot Smia er det 3 boligetasjer og mot Gjerdrum Torg er det 3 boligetasjer + en tilbaketrukket toppetasje. Toppetasjen mot Gjerdrum Torg får 3 større leiligheter, alle med store terrasser. Boligstørrelsen vil variere fra 45 m 2 til 140 m 2. De største leilighetene ligger på hjørnene og i toppetasjen mot Gjerdrum Torg. Målsettingen er at alle leilighetene skal kunne brukes av alle om man skulle bli avhengig av rullestol, hjelp og service. Vi legger vekt på at Vestvang skal fremstå som et flott, spennende bygg. Det blir varierende høyder, sprang, balkonger mot utsiden, varierende materialbruk både med panelkledning og med pussede flater. Det blir noen skråtak og det blir åpninger sett utenfra, slik at bebyggelsen fremstår som oppdelt, med harmoniske proporsjoner og uten for lange og høye fasader. Bygning og omgivelser er viktig for å gi sentrum et løft. Sammen med eier av Coopbygget planlegger vi å få til en torgdannelse med et parkpreg mellom byggene. Det er selvsagt viktig med parkeringsplasser, men forsøker å få til en innpakking som gir området et mer trivelig preg. Vår intensjon er å lage prosjekter som står godt i fremtiden og som bidrar til trivsel og skaper et godt miljø. Boligbebyggelsen er oppdelt i tre bygg som omkranser takhagen. En større fløy mot Smia, en fløy mot Gjerdrum Dersom folk trives med det vi lager, så har vi lykkes, ÅPNINGSTIDER: Torg og et lavere og mindre bygg med 6 rekkehus som Eivenstuen 1 man - fre Tlf kun er på 2 etasjer over forretningsetasjen (townhouse), avslutter Knut Bunde. lørdag Følg oss på facebook og instagram Gdesign avd. Gjerdrum: Tlf.: / vendt mot parkdraget på sydsiden. Mot Askheim er bebyggelsen åpen og nedtrappet, og det er åpninger 18 19

11 SMIEGÅRDEN - for de gode opplevelsene Hos Nabo`n er en hyggelig flerbrukskafé midt i Ask sentrum. Vi tilbyr lunsj alle dager (unntatt søndag) og en god kake til kaffen. Vi har kveldsåpent på onsdager. I tillegg til vanlig åpningstid har vi åpent på søndager kl frem til jul! Vi selger juleting, te og kaffe i løsvekt, sjokolade og annet søtt i gavepakninger. Pesto, oljer og pasta og mange andre spennende, spiselige julegaver! tlf Blomsterbutikk med vri. Fest- og sorgbinderier, potteplanter, gaver og interiør. Det hele krydret med litt egenprodusert i form av malerier, smykker, heklede produkter og re-design. Nå er butikken stæsjet med masse juleting! Tlf Smiegården 20 - IB LAURSEN - GREENGATE - MILJÖGÅRDEN - AFFARI - - VINDING - WATT&VEKE - LISBETH DAHL - Velkommen til oss!

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Nr. 2 - mai - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Vår og sommer! Vi er igjen inne i en årstid hvor planter, busker og trær utvikles fra

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 3 Oktober 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv 2 06 TEMA: Reiselivsbyen Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. i Bente Dyrseth om kultur og reiseliv Jens Fredrik von der Lippe om konferanser Lise Moe om IKT og

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening.

MONO. Vender nesa hjem. Side 6-7. Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2008 Ny i styret Advokat Torill Valla gleder seg til å ta fatt på styrearbeid i Rana Næringsforening. Side 18 Bom? Regionsveisjef Torbjørn Naimak har bompengeplaner for

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid

Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen OKTOBER 2007 Mer matbutikker å mette Til tross for at vi har 40 dagligvarebutikker i Tromsø, mener Kiwi-kjeden det kan være plass til åtte nye. Tromsøværingen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer