Nr. 3 - november Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 - november - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul!"

Transkript

1 Nr. 3 - november Gjerdrum Næringslivsforening God Jul! Julebakst hos Baker Thorsen Norsk Mølleservice - 30 år Vestvangprosjektet på gang

2 Aktiv høst og førjulstid Det er mye positivt som skjer i Gjerdrum og som gleder styret i Gjerdrum Næringslivsforening. Vi får stadig flere medlemmer og det var fullt hus i møtet vi hadde sammen med Bondelaget om lokalprodusert mat. Norsk lokalmat er mer populært enn noensinne. Salget av norske matspesialiteter i dagligvarehandelen vokser dobbelt så mye som totalmarkedet for mat og drikke. GNF vil arbeide sammen med landbruket, kommunen og kulturetaten for å løfte denne saken videre. Vi arbeider aktivt for næringshage og selv om det går langsommere enn ønsket, tror vi bestemt at vi skal få det til. Lokalisering og finansiering ser nå ut til å løse seg på en god måte. Veiledning og tilrettelegging vil vi kunne få fra Odal Næringshage gjennom tilskudd fra SIVA. Små gründervirksomheter som har en eller få ansatte vil ha behov for rimelige lokaler og god tilrettelegging i starten. Gjerdrum er et attraktivt sted å bo og andelen med høy utdanning i kommunen er høyere enn i mange andre kommuner på Romerike. Vi er en pendlerkommune og ønsker derfor også å ha kontor tilrettelagt for «hjemmekontor» i næringshagen. Ordfører, Sparebank 1 og undertegnede, har vært på befaring til Solør Næringshage, og vi er blitt ytterligere inspirert av deres suksesshistorie. En felles lokalisering av enkeltmannsforetak og små virksomheter skaper utvikling, kreativitet og vekst. Andre virksomhet kan knyttes til næringshagen og ta del i informasjonen, nettverket og felleskapet. Det er nå 100 vellykkede næringshager rundt om i landet og i statsbudsjettet for 2014 er tilskuddene til næringshager foreslått økt. Gjerdrum ligger strategisk til mellom Oslo og Gardermoen og mye kommer til å skje her i årene som kommer. Prognosene viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med personer i løpet av de neste 20 årene. Antallet arbeidsplasser forventes å øke med pr. år. Hvor skal disse menneskene bo, arbeide og hvordan skal de reise i fremtiden? Det er ingen tvil om at skal vi få noen innflytelse på denne utviklingen, må vi engasjere oss. God førjulstid! Med vennlig hilsen Turid Jødahl Leder Næringslivsprisen 2013 Prisen gis ttil personer/firmaer i Gjerdrum som har utmerket seg på en slik måte at de har blitt lagt merke til av flere av våre innbyggere, på en positiv måte. Prisen deles ut på GNFs årsmøte i mars. Best begrunnelse teller like mye som antall stemmer. Det er juryen som velger vinner utifra innbyggernes kandidater. Juryen består av: Ordfører Trond Østensen, Marit Rønning, Helge Bjørklund og Hege L. Thoresen. Send forslaget til: eller som brev til: Gjerdrum Næringslivsforening, Postboks 45, 2024 Gjerdrum Frist for å sende inn forslag: 15. januar 2014 Bli medlem i Gjerdrum Næringslivsforening! Alle registrerte virksomheter som driver næring og handel i Gjerdrum kan bli medlem. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og samfunnet for øvrig. Foreningen vil medvirke til informasjon og nettverksbygging mellom virksomhetene. Ta kontakt: telefon eller: Gjerdrum Næringslivsforening, postboks 45, 2022 Gjerdrum Styret 2013: Turid Jødahl - Hege L. Thoresen - Vegard Bjørnstad - Rolf Gauterud - Ole Bernard Stake - Marit Aadnøy og Anita Brennmoen Aasland, varamedlemmer Revisor Hanne Kopperud Valgkomite Randi Enger Skallerud Tone Granerud Hans Anders Fjeldstad Gjerdrum Næringslivsforening Velkommen til Jul i Gjerdrum Søndag 1. desember Julegrantenning og åpne butikker kl kl Tilbud i butikkene. Gjerdrum bygdekor dukker opp her og der med julesang. Vi serverer gløgg og pepperkaker utenfor Kulturhuset. Pepperkaker og gløgg Ta på nisselue!! Jury for Næringslivsprisen Gjerdrum Næringslivsforening Anders Østensen Marit Rønning Redaksjon: Turid Jødahl, Hege L. Thoresen Helge Bjørklund Grafisk design og annonser: Gdesign AS Bilde fra Maihaugen Hege Lindhardt Thoresen Distribusjon: Gjerdrum, Holter Opplag: stk Arr.: Gjerdrum kommune, Gjerdrum Næringslivsforening, Ask Storvel, Gjerdrum bondelag 3 kl kl Hest og slede rundt alders- og sykehjemmet. Deretter blir det muligheter for sledetur for alle, med oppstart utenfor kulturhuset. Julegrana tennes av barn fra Alveskogen barnehage. Åpning med hilsen fra ordfører og prest. Gjerdrum skolekorps, Gjerdrum Musikklag og Gjerdrum Bygdekor bidrar med vakre juletoner, og leder oss gjennom allsangen sammen med konferansier Ola Kroken. Superbarna og Gjerdrum Barnegospel underholder også under selve Julegrantenninga. Gjerdrum Jeger og Fisk og Gjerdrum 4H stiller med bål. Gjerdrum ungdomsfotball selger julenek. Salg av nissegrøt i Smia Café Poser til alle barna Fotoutstilling Julemarked inne på Kulturhuset

3 Ved Turid Jødahl Gjerdrum Almenning gull verdt! Det forteller styreleder Jon K. Ødegaard i Gjerdrum Almenning og daglig leder i Almenningsdrift Romerike SA, Espen Asakskogen. Litt om bakgrunn og historien til Gjerdrum Almenning. I mange hundre år har allmenningsskogen vært en ressurs for bygda. Det ble tatt ut «hustømmer», virke til ved og gjerder. Alle vangene er dessuten minner om en aktiv setring i allmenninga I lang tid bakover. Bygdefolket kunne også bruke allmenninga til jakt og fiske. Hele tiden hevdet kongen eiendomsrett. Og fra ca lot kongen bergverkene hogge gratis i skogene, så også i Gjerdrum. Bergverkene, som her Hakadal verk, ble en konkurrent for bygdefolket og allmenningen ble etter hvert nokså uthogd. Ca ville kongen selge allmenninga til bøndene i bygda. Bøndene ble ikke enige, de syntes prisen var for høg. Det dro ut og staten bestemte seg for å beholde skogen. Det ble da statsallmenning som drives som bygdeallmenning, det vil si at grunnrettighetene forvalets av staten gjennom Statskog, beite, jakt og fiske forvaltes av fjellstyre (politisk valgt). Og Skogen med bruksrett (virkesrett) forvaltes av allmenningsstyret (valgt av de bruksberettigede). Bruksrett har jordbrukseiendommer i bygdelaget som fra gammel tid har utøvd bruksrett i allmenninga. Med jordbrukseiendom forstås eiendom som etter dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk. Hvem arbeider i allmenninga i dag og hvordan har utviklingen vært siden starten? På det meste har det vært 20 til 30 ansatte. I dag er det ingen direkte ansatte i Gjerdrum Almenning. Daglig leder i Almenningsdrift Romerike SA, har i samarbeid med 2 ansatte i samme firma, det daglige ansvaret for Gjerdrum allmenning. Foruten Gjerdrum Almenning forvalter de i tillegg fire andre allmenninger på Øvre Romerike. Dette som et resultat av de effektiviseringer som har vært nødvendig å gjennomføre for å få en god drift og med det en god økonomi i bedriften. Tømmerprisene er meget lave i forhold til kostnadene ved den daglige drifta av allmenninga. Avvirkning er den viktigste inntektskilden for allmenninga. Sagtømmer som tas ut går til Moelven og Sødra Skog AS. Mens slipen i all hovedsak går til Norske Skog Saugbrugs AS og til Borregaard Industrier. Hva har allmenninga betydd for de bruksberettigede? Allmenninga har hatt stor betydning for de bruksberettigede eiendommene gjennom tidene. I tidligere tider fikk de tilgang til «hustømmer» gjennom hogstteiger i allmenninga. I dag får de støtte ved innkjøp av materialer til vedlikehold og nybygg på den bruksberettigede eiendommen fra allmenninga. Tilskudd og støtte gis nå på bakgrunn av inntektene fra skogen. Hva har allmenninga betydd for øvrige innbyggere i kommunen? Allmenninga med sin beliggenhet i Romeriksåsen er en høyt verdsatt ressurs for øvrige beboere i kommunen og Romerike forøvrig. Gjerdrum Almennings styre føler et stort samfunnsansvar. Først og fremst er ansvaret å forvalte skogressursene best mulig for de bruksberettigede, men også å tilrettelegge for friluftslivet. Allmenningen gir muligheter for helsebringende friluftsliv og sportsaktiviteter Allmenningen har 6 hytter som alle benyttes av frivillige organisasjoner. Allmenningen har sammen med Fjellstyret tilrettelagt for skiløyper, turstier, badeplass, parkeringsplasser osv. Det er et godt samarbeid med bygdas befolkning og organisasjonene. Det forutsetter vilje til å ta hensyn til hverandre, gjensidig respekt og samarbeidsvilje. Jon Ødegaard og Espen Asakskogen kan til slutt fortelle at i forbindelse med ny skogbruksplan, vil det bli utarbeidet ny landskapsplan hvor tilrettelegging for friluftsliv vil få en vesentlig plass. Dette for å bedre forutsetningene både for skogbruk som næring og friluftsliv. Espen Asakskogen og Jon Ødegaard. Gjerdrum Almenning Areal totalt dekar herav dekar produktivt. Styreleder Jon K. Ødegaard Nestleder Elisabeth Engø Styremedlem Jens Thori Kogstad, Espen Madsen Devold, Torer Fladby, Jon Henrik Thorshaug Daglig ledelse Allmenningsdrift Romerike SA, boks 24, 2032 Maura. 4 5

4 Rustad Gård AS RENHOLD Kontorvask Husvask Flyttevask VAKTMESTER- TJENESTER PRIVAT/BEDRIFT Vi har nye, fine kontorlokaler til leie! Bygget er fra 2009 og inneholder flere kontorer i moderne form med parkett, skifer og glassvegger. Rommene er fleksible og kan tilpasses den enkelte leietager. Vi har ca 150m2 ledig av totalt 600m2, leid ut til forskjellige bedrifter som alle inngår i et fellesskap med møterom og kjøkken. God parkering rett utenfor og beliggenhet inntil Rv 120 nord for Ask sentrum. I tillegg leier vi også ut varmtlager/kaldtlager. God økonomisk bærekraft Rune Snildal, leder samfunnsutvikling, utredning og styre, Gjerdrum kommune. NHO måler hvert år kommunenes økonomiske bærekraft. Gjerdrum er på en god 47. plass. Den lokale og regionale samfunns- og næringsutviklingen er viktig for mange bedrifters konkurranseevne. Kommuner med en robust lokal samfunnsutvikling vil derfor ha gode forutsetninger for å tiltrekke seg både bedrifter og kompetent arbeidskraft. NHO måler og rangerer kommunenes økonomiske bærekraft på fem hovedområder: Arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal attraktivitet. Hvert hovedområde har flere indikatorer basert på offentlig statistikk som gir et godt grunnlag for å sammenligne kommuner både nasjonalt og fylkesvis. Innen hovedområdet Arbeidsmarked er det antall arbeidsplasser og privat sysselsetting Gjerdrum scorer dårlig på. Innen hovedområdet Kompetanse rangeres alle Akershus-kommunene med unntak av Ullensaker, svært lavt på området Fagutdannede. Gjerdrum har hatt en fin stigning, fra 62. plass av 430 kommuner i 2008 til årets 47. plass. Kommunens plassering innen de 5 hovedområdene varierer betydelig: Arbeidsmarked arbeidsplasser, privat sysselsetting, uføre, arbeidsledige 242 Demografi befolkningsvekst, yngre vs eldre i befolkningen, flytting 36 Kompetanse andel kun grunnskoleutdanning, andel høyere utdanning, fagutdannede, teknisk/naturvitenskaplig utdanning 175 Lokal bærekraft kommuneinntekter i forhold til utgifter, gjeldsbelastning, kjøpekraft, eldrebølgen 35 Kommunal aktivitet administrasjonsutgifter, eiendomsskatt, private tjenester 20 Totalt 47 Det finnes en rekke ulike kåringer i kommune-norge. Slike kåringer kan være en vekker og både føre til refleksjon og diskusjon om mål og strategier. På denne kåringen gjør Gjerdrum det bra. Indikatorene som måles kan jo diskuteres. Også andre indikatorer kan være relevante. Blant annet kan arealpolitikk, boligpolitikk, barnehagedekning og gode skoler være viktige suksesskriterier. Når kommunen har planer om store investeringer i skole, forutsetter dette lånefinansiering og innføring av eiendomsskatt. På denne kåringen vil Gjerdrum når dette er gjennomført, få vesentlig dårligere plasseringer innen hovedtemaene Lokal bærekraft og Kommunal attraktivitet. Gjerdrum blir ikke nødvendigvis en dårligere kommune å bo i eller å drive næring i av den grunn. Kommunestyrets flertall mener Gjerdrum blir en bedre kommune ved å gjøre disse investeringene. Mer om kåringen finnes her: resultat/?fnr=2&knr=234 Ta en tur innom eller kontakt oss på: - tlf Hellenvegen 1, 2022 Gjerdrum Hans Ask Eiendom AS 6 7

5 Ved Turid Jødahl Baker Thorsen på Ask Når en kommer inn i gangen til bakeriutsalget på Ask, dufter det gode bakervarer. Blide damer er det bak disken også! Her er julekaker, andre kaker, brød og boller i skjønn forening. Ikke rart en får lyst på både det ene og det andre... Dette er et bakeri med lang historie, hvorfor ville du ta over bakeriet? Eier og daglig leder i Baker Trygve Thorsen Bakeri AS, Anne Katrine Thorsen Fjeldstad svarer slik på spørsmålet: Å bli tredje generasjon baker, har aldri vært noe press hjemmefra hos oss. Vi har blitt oppfordret til å velge de skolene vi hadde lyst på. Jeg valgte markedsføring på videregående, samt at jeg tok et år på reiseliv i tillegg. Etter utplasseringer i reiselivsbransjen, fant jeg ut at det skulle jeg ikke jobbe med. Da jeg ikke visste helt hva jeg skulle gjøre, tok jeg ½ årig «husmorskole». Å lære å lage mat kunne vel bli morsomt!!! Det ble det!!! Jeg var her inne i en «rosa» periode i mitt liv, og da vi skulle lage bløtkake til et kveldsmøte på skolen, ble min rosa. Læreren fikk først sjokk, men etterpå syntes hun den var kjempefin og jeg fikk toppkarakter. Og jeg fant ut hva jeg ville bli: KONDITOR. Jeg begynte i lære i mine foreldres bakeri. Da jeg var ferdig utdannet konditor, valgte jeg å fortsette å jobbe i familiebakeriet. Etter et par år tok jeg Mesterbrev som konditor. Jeg stortrives som konditor. En dag er aldri lik. Vi lager mange spennende kaker og får en del utfordringer fra kunder som ønsker spesielle ting. Det er gøy. I 2007 ble jeg tredje generasjon Thorsen som driver bakeriet. Nå jobber jeg både som baker og konditor og trives med det. Hvem er kundene? Baker Trygve Thorsen sine kunder er alle typer. Vi har mange firmaer som bruker oss som kakeleverandør ved ulike anledninger som for eksempel jubileum for ansatte eller firmaet. Firma som gir kaker til kunder, kunder som ønsker kaker til ulike anledninger, bursdag, dåp, bryllup m.m. Alle aldre er representert. Potensielle kunder vi må nok jobbe litt mer mot de yngre. Når de er i tidsklemma, skal vi være der. Hva er viktig som næringsdrivende på Ask? Her er det viktig å være «synlig». Det er viktig å lage gode produkter som kundene vil ha, slik at de kommer tilbake. Skape et koselig utsalg, hvor folk synes det er koselig å sette seg ned, treffe kjente og kose seg med kaffe og kake. Noe du vil tilføye? Å drive butikk på et lite sted som Ask er koselig. Her har man mulighet til å bli kjent med kundene og skape et trivelig miljø. Det er spennende med boligutbygging og nye potensielle kunder, samt at næringslivet utvides på Ask. Baker Thorsen Ask Industrimontasje feirer 30 år i 2014 og vil markere dette ved å trekke ut 1 jobb pr. uke i hele 2014 som vil bli fakturert til samme pris som for 30 år siden!! Blir du den heldige? Ta kontakt for oppdrag: Hellenvegen 1 Tlf Velkommen til variert trening på GFT. Hos oss kan du delta på spinning, aerobic, step, Corebar, Zumba og pilates eller bare trene styrke/kondisjon i salen. Vi har personlig trener, PT Linda Cedell. Timer kan bookes hos oss eller direkte på tlf GFT tilbyr avtalegiro, årskort, halvårskort og klippekort. Les mer på Tlf Vi ønsker alle en riktig God Jul! Med PRO har vi gjort hverdagen enklere for deg som bedriftseier, og samlet alle bank og forsikringstjenester på ett sted. De blide butikkdamene i bakeriutsalget på Ask, Torild Aamodt, Iren Bøhler og Nina Dahl. Etablert i 1938 av Trygve Thorsen i Lillestrøm. Bakeriet ligger i dag på Skedsmokorset. Butikkutsalg på Skedsmokorset, Lillestrøm, Kløfta og Gjerdrum. Drives i dag av Anne Katrine Thorsen Fjeldstad, tredje generasjon Baker Thorsen. I dag er det 28 ansatte fordelt på 18 årsverk. Snakk med oss om hva som er den beste løsningen for din bedrift. Ring oss på

6 Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm - Hva kan den bety for Gjerdrum? Vi er nå innbyggere på Romerike. I medlemsorganisasjonen Kunnskapsbyen Lillestrøm er både Skedsmo, Sørum, Rælingen, Aurskog-Høland og Fet med. I tillegg er mange videregående skoler, Høgskolen i Oslo og Akershus, forskningsinstituttene på Kjeller og en del privat næring medlemmer. Felles for medlemsvirksomhetene er at alle ønsker å bidra på sin måte til den videre utviklingen av Romerike. Gjennom deltakelse på våre møteplasser og i prosjekter bygges nettverk, og nye forbindelser gir virksomhetene nye forretningsmuligheter. Sammen kan vi gjøre Romerike til en enda sterkere del av Osloregionen. Det er krevende å få ny næring til å velge Romerike framfor Oslo og vestkorridoren, men likeartet kompetansenæring søker gjerne sammen og derfor bør f.eks. flere teknologibedrifter kunne trekkes til regionen. For å få til dette er det viktig å jobbe sammen, både mellom det offentlige og det private og på tvers av kommunegrenser. KL skal bidra til ny aktivitet basert på innovasjon og arbeide for at regionen er vekstkraftig, konkurransedyktig og attraktiv Strategiske satsningsområder, speiler våre medlemmers særskilte kompetanseområder. Energi og miljø Samfunnssikkerhet By- og regionutvikling Kunnskapsbyen har ulike roller (initiativtaker, tilrettelegger, formidler og utfordrer) Vår viktigste funksjon er å bygge byens og regionens omdømme knyttet til kunnskapsbedrifter, skape nettverk, ta initiativ til samhandling i prosjekter og slik skape utvikling og bærekraftig vekst. Marit Heiberg SPORT OG FRITID BIRKELUND ER HOVEDLEVERANDØR TIL GJERDRUM IL Gjerdrum er et attraktivt sted å bo og andelen med høy utdanning i kommunen er høyere enn i mange andre kommuner på Romerike. Vi ønsker både Gjerdrum kommune og kompetansebedrifter i Gjerdrum velkommen som aktive medlemmer i Kunnskapsbyen. Her vil dere komme tettere på mulige samarbeidspartnere og også kunne høste av vårt fordelsprogram. Vi leder prosjekter innen bl.a. IT-sikkerhet, fornybar energi, energieffektivisering, energigjenvinning fra avfall og innovativ ivaretagelse av restprodukter og hydrogenkjøretøy. Visjonen til Kunnskapsbyen Lillestrøm er: Lillestrøm - Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Vi ønsker å styrke høgskolen, forskningsinstituttene og kunnskapsbedriftene som allerede er lokalisert her og vi ønsker å tiltrekke flere til byen og regionen. Formål: Kunnskapsbyen Lillestrøm skal være en pådriver og utvikler for bedring av kunnskapsvirksomhetenes infrastruktur, lokale rammevilkår og stimulere til samhandling mellom medlemmene. Kunnskapsbyen Lillestrøm er involvert i en lang rekke prosjekter og er et dynamisk utviklingsnettverk for de som vil være med å skape noe nytt. Skal du drive næringsutvikling er samhandling et nøkkelord og blant våre drøyt 120 medlemsvirksomheter finner du helt sikkert noen å dele erfaringer og kunnskap med. Les mer på SPORT&FRITID BIRKELUND AS KLØFTA Tlf: Åpningstider: (10-18) Mail: 10 11

7 Ved Turid Jødahl Norsk Mølleservice AS Daglig leder og eier Leif Engelstad og administrasjonssekretær Gry Lamøy Vi gratulerer med 30 år i Gjerdrum Takk! Medlemmene i Gjerdrum Næringslivsforening ga kroner ,- til årets TV-aksjon som går til forskning på sykdommen demens. GNF har 83 medlemmer, så dette er nærmere 1000 kroner per medlemsbedrift i gjennomsnitt. Tusen takk for fantastisk innsats! Juledikt Det er Desember, det er lys og glede. Men også til ettertanke, for de som ikke er til stede. Sammen med to andre stiftet jeg Norsk Mølleservice AS i 1983, kan Leif Engelstad fortelle. Vi har leid lokaler her siden Vi var fra starten 4 mann, og er et firma som engasjerer mellom 15 og 20 mann kontinuerlig. For øyeblikket er vi 8 fast ansatte. Alle utfyller sine oppgaver på en fremragende måte og er viktige for bedriften. Da vi startet var det bygdemøller i alle kommuner. I dag er det noen få store aktører igjen. Fra starten var hovedproduksjonen rettet mot korn og kraftfòr industri, i dag er det også mange andre aktører som er våre kunder. Vi produserer maskiner og utstyr for prosessindustrien, kraftfòrbransjen og matmelprodusentene. Fòrindustrien til husdyr og fiskeoppdrett har kanskje vært det viktigste de siste ti årene. Bryggerier og næringsmiddelprodusentene er også gode kunder av oss. I de senere år har teknisk utstyr for produksjon av biobrensel blitt en betydelig aktivitet. Vi produserer våre produkter i rustfritt stål og aluminium. Prosjekteringen foregår i egen teknisk avdeling. Vi importerer og har agentur for maskiner til ovennevnte industri. Norsk Mølleservice har også egenutviklede produkter. Det er viktig for oss å være en etterrettelig servicebedrift. Det er behagelig å være i sentrum. Styret arbeider med en langtidsplan som tar høyde for at vi kanskje må flytte. Vi har 8 mål tomt i Knipla som også kan benyttes. Norsk Mølleservice er opptatt av miljø og foretar kildesortering av alt avfall fra bedriften. Det er forventninger, Julen er her igjen. Store og små hender strekker seg frem, i håp om at en fred skal senke seg over det lang strakte land. At lys blir tent i hvert et hjem, slik at mørket ikke når frem. Måtte alle få en bit av det som jorden oss gir, slik at alle kan få en minnerik tid. Fakta: Vivi Ann Sundt, Ask Styret består av Gry Lamøy, Leif Engelstad, Martin Tronrud, Fred Torgersen og Johnny Rasmussen. Stiftet 1. September ansatte Omsetning millioner kroner 12 13

8 Hanne på landet I fjøset på Asktunet, der det inntil på 70 tallet sto melkekuer, har det kommet en ny interiørbutikk. Butikken har sjel og er ikke helt som andre interiørbutikker. Hos «Hanne på landet» kan du finne det lille ekstra enten det er til hjemmet, en gave eller det er noe til deg selv du er ute etter. Ola-lompa står for kvalitet.... så når du spiser pølser er Ola-lompa en selvfølge! Hellenvegen Gjerdrum Telefon Telefaks Bak butikken står Hanne Lister Jødahl. Om seg selv forteller hun: Bor på gård... derav navnet Hanne på landet. Kallenavnet Hanne på landet ble hyppig brukt på meg som mindre... med tilhørende regle ;-) Hvorfor ønsket du å starte interiørbutikk? Interessen er utvilsom stooooor. Tenk å få jobbe med hobbyen sin? Samtidig synes jeg Gjerdrum behøver en butikk som dette. Jeg tror mange med meg, synes det er synd at man må reise ut av bygda for å få tak i en gave/vertinnegave. Nå finnes det et tilbud for alle som ønsker å ha det lille ekstra til hjemmet eller seg selv. I min butikk er tanken at du kan du finne de litt spesielle tingene som du ikke finner alle andre steder. Det er også viktig å nevne at det er veldig hyggelig å drive en liten butikk som dette. Du får et nært forhold til kundene, og det er hyggelig å kunne gi det lille ekstra, som er vanskelig å få i store kjedebutikker. Også er jeg ganske glad i prate da ;-)))) Hva er viktig for deg som næringsdrivende på Ask? Det viktigste for oss må være å kunne gi den lokale befolkningen et godt tilbud av varer som man ellers må ut av kommunen for å finne. Vi er små, så det fordrer selvfølgelig at så mange som mulig bruker tilbudene som finnes i det lokale miljøet, hvis ikke forsvinner det, og et lite sentrum som Ask uten aktivitet, blir et stusselig sentrum for alle som bor her. Når dette er sagt, må jeg jo veldig raskt si at jeg har fått en fantastisk start her! Generelt er Gjerdrum en dugnadsbygd på alle mulige måter, og jeg har inntrykk av at folk er opptatt av å bruke det lokale, så langt det går! Oppfordringen må bli; fortsett med det, og er vi heldige så dukker det opp flere små butikker av alle slag! Er det noe spesielt du vil trekke fram som positivt med å drive i Ask? Jeg synes Ask er veldig spennende. Det er et sentrum i forandring. Befolkningen øker, og det kommer stadig nye innbyggere til bygda! Jeg mener at Ask har alle forutsetninger til å bli et veldig koselig sentrum. Mine tanker går til Bærums Værk... tenk hvis vi kunne få til noe lignende på nordsiden av Oslo? Alt ligger til rette for det, så jeg håper at kommunen og næringslivet tenker seg godt om når nye bygg skal settes opp etc. Store sentre har vi nok av rundt oss; her har vi muligheten til å skape noe unikt som også folk fra andre steder har lyst til å oppsøke fordi det er et koselig sted

9 Ved Turid Jødahl Nybygg på Ask Vinmonopol i Ask Ansvarlig for utsalget i Gjerdrum, distriktssjef Trond Idar Nilsen. Det reiser seg nytt bygg på Asktunet. Her kommer leiligheter for utleie. Utbygger er Asktunet Eiendom AS, byggmester er Jon Dahle i Dahle Byggservice med god hjelp av Johnny Lillestrøm, CFA og Sørum Elektriske. Bygget skal etter planen stå ferdig april Det er med glede vi ønsker Vinmonopolet velkommen til Gjerdrum! Dette vil bety en styrkning av øvrig handel på Ask, og gjøre det lettere for flere bransjer å etablere seg her. Ansvarlig for utsalget distriktssjef Trond Idar Nilsen kan fortelle at det er Jan Magne Skartlien (i dag kjøkkensjef på Quality Airport Gardermoen) som blir butikksjef. Jeg er veldig fornøyd med å ha fått med meg Jan Magne på laget, sier Nilsen. Kan du si litt om utsalget som er kommet i Gjerdrum? Trond Idar Nilsen forteller at dette er en butikk i kategori 2 som er kategorien med de minste butikkene Vinmonopolet har. Han antar butikken kommer til å selge ca liter. Butikken blir omtrent like stor som butikken i Nannestad. Sentrumsplanen er forsinket Vi har spurt Tom Foss, prosjektleder for Områdeplan Ask sentrum, om status og framdrift for sentrumsplanen. Foss kan fortelle at det har kommet inn mange høringsuttalelser både fra lokale interessenter og fra overordnede myndigheter, som fylkesmann og fylkeskommune/vegvesenet. Disse krever grundig behandling og målsettingen nå er å forelegge planen for endelig politisk behandling i mars Foss sier at det er en del viktige forhold av politisk karakter som må avklares før dette. Kommen skal prøve å arrangere en workshop/uformell dialog med planutvalget/ formannskapet for å drøfte viktige forhold av politisk karakter. Dette gjelder saker som plassering av barneskole, svømmehall og eller flerbrukshall, trafikale forhold, byggehøyder og utnyttelsesgrad innenfor planområdet, samt estetiske bestemmelser. Rekkefølge bestemmelser er også viktige. Hvordan prioritere rekkefølge på ny infrastruktur, f.eks forlengelse av Nystuliaveien opp til Belstadsvingen. Dette gjelder også Tverrveien fra Askheim og ned til Nystulia og rundkjøring i nord på fylkesvei 120, samt eventuelt oppgradering med parkeringsplasser langs riksvegen gjennom sentrum. Foss sier dette er kostnadskrevende tiltak. Ikke minst er det viktig å håndtere boligprogrammet innenfor planområdet og avklare hvilke boligområder som skal prioriteres, avslutter Tom Foss. Vi ber Nilsen fortelle litt om Vinmonopolet i Norge. Hvor mange utsalg som finnes. Nilsen forteller at ved årsskiftet var det i Norge 278 Vinmonopol. Disse har kommet til i år: Hemsedal, Madla, Lonevåg, Kvinesdal, Bjugn, Bagn, Mortensrud og Gjerdrum. Vinmonopolet i Ask: Åpnet 21. november 2013 kl Butikken holder åpent tirsdag fredag og lørdag fra Mandager stengt. Har 3 ansatte inkludert butikksjef. Butikken vil ha et godt sammensatt utvalg med hele 400 varianter. Ca 230 typer av svakvin (rød og hvit) brennevin /sterkvin øl og ca. 15 alkoholfrie varianter

10 God tannhelse er viktig. Ta en kontroll hos oss! Vi har åpent søndag 1.12 fra kl med mange gode tilbud! Vi har det nye Skappelgarnet Fra vårt store garnutvalg kan du lage julegaven til deg selv eller de du er glad i. Vi selger også ferdige plagg, smykker, neglelakk og annet tilbehør. Varmt velkommen til julehandel i det gule, koselige huset! Har du problemer med ditt TORVTAK? Vi har opparbeidet oss en bred kompetanse på rehabilitering av torvtak, og kan i dag tilby faste priser på alt synlig arbeid. Radonmembran - Membranen er Sintef godkjent for legging i Bruksgruppe A og B - Membranen er veldig fleksibel, alle detaljer blir laget på stedet - Kan legges i alt slags vær Torvtakmembran - Membranen festes mekanisk til underlaget. - Sklisikker overflate - Kan benytte skjulte takrenner Myragutua 61, 2022 Gjerdrum Tlf / Ny logo? Ny grafisk profil? Vi holder monterings- og sveisekurs for håndverkere. Hvordan skille seg ut i mengden? Ønsker du å fremstå helhetlig og seriøst i markedet? Kanskje tiden er moden for å redesigne din firmaprofil? En visuell profil skal gjenspeile bedriftens egenskaper og ambisjoner, og er grunnmuren i all visuell kommunikasjon. Gjennom virkemidler som logo, typografi, farger, grafiske elementer og bildebruk gir den et helhetlig og unikt bilde av din bedrift. Vi utvikler visuelle profiler, fra enkel logodesign til omfattende profilprogrammer, alltid med kundens virksomhet i fokus. Ved Turid Jødahl VESTVANG i Ask sentrum Gjerdrum Næringslivsforening er glad for og ser fram til at dere skal bygge nytt nærings- og boligbygg i Ask sentrum. Det at vi bygde Askheim for noen år siden, og de kontaktene det skapte, er bakgrunn til at vi er tilbake for å gjøre nye prosjekter i Ask, kan styreleder Knut Bunde fortelle. Vi vil gjerne høre litt om de planene dere har for nybygg her, med næringsvirksomhet og leiligheter. Når er det planen å starte opp? Det har lenge vært vår plan å komme i gang så snart som mulig på nyåret, sier Knut Bunde. Nå ser vi at det går noe seinere med sentrumsplanen enn kommunen forutsatte. Det medfører at Maxbobygget blir stående tomt til planene er ferdig behandlet og vi får berammet byggestart. Men vi jobber uansett videre med Vestvangprosjektet i samme tempo, og håper at saksbehandlingen går så fort som det er mulig. Bakgrunn for Bundegruppen og hvem er eiere? Bedriften ble etablert Bundefamilien eier ca.70%, og det er ca.30 % fordelt på to andre eiere. Alle eierne er ansatt i bedriften. Vi er totalt nå 200 ansatte, og omsetter for ca mill. i år. Ca. en tredjedel er boligbygg. Hvordan blir det nye prosjektet? I Vestvangbygget planlegges 51 nye, flotte boliger over en etasje med næringsarealer. Det er leiligheter i forskjellig størrelse og med forskjellig utforming. Alle leilighetene har direkte adkomst med heis fra egen parkeringskjeller, alle har egen gangadkomst fra gateplan og alle leiligheter har store, flotte balkonger. Det vil bli anlagt en frodig takhave over 1.etasjen. Alle leiligheter i 2.etasje får sitt eget, private uteareal på taket, og i tillegg blir det opparbeidet og beplantet et større oppholdsareal felles for hele bebyggelsen. I første etasje på Vestvang blir det forretninger og areal for service. Vi har kontrakt med Rema på plass, og arbeider med å fylle opp resten. Det er tre hovedinnganger til boligene, to mot Smia og en mot utearealet på motsatt side. Nye flotte boliger i Ask sentrum. VESTVANG er det historiske navnet på stedet. mellom de tre fløyene, slik at man får utsyn og sol fra flere vinkler både inne på takhagen og i de enkelte leiligheter. De 3 byggene har forskjellig høyde. Dette for å gjøre bebyggelsen variert sett utenfra, men også for å få best mulig solforhold for flest mulig. Mot Smia er det 3 boligetasjer og mot Gjerdrum Torg er det 3 boligetasjer + en tilbaketrukket toppetasje. Toppetasjen mot Gjerdrum Torg får 3 større leiligheter, alle med store terrasser. Boligstørrelsen vil variere fra 45 m 2 til 140 m 2. De største leilighetene ligger på hjørnene og i toppetasjen mot Gjerdrum Torg. Målsettingen er at alle leilighetene skal kunne brukes av alle om man skulle bli avhengig av rullestol, hjelp og service. Vi legger vekt på at Vestvang skal fremstå som et flott, spennende bygg. Det blir varierende høyder, sprang, balkonger mot utsiden, varierende materialbruk både med panelkledning og med pussede flater. Det blir noen skråtak og det blir åpninger sett utenfra, slik at bebyggelsen fremstår som oppdelt, med harmoniske proporsjoner og uten for lange og høye fasader. Bygning og omgivelser er viktig for å gi sentrum et løft. Sammen med eier av Coopbygget planlegger vi å få til en torgdannelse med et parkpreg mellom byggene. Det er selvsagt viktig med parkeringsplasser, men forsøker å få til en innpakking som gir området et mer trivelig preg. Vår intensjon er å lage prosjekter som står godt i fremtiden og som bidrar til trivsel og skaper et godt miljø. Boligbebyggelsen er oppdelt i tre bygg som omkranser takhagen. En større fløy mot Smia, en fløy mot Gjerdrum Dersom folk trives med det vi lager, så har vi lykkes, ÅPNINGSTIDER: Torg og et lavere og mindre bygg med 6 rekkehus som Eivenstuen 1 man - fre Tlf kun er på 2 etasjer over forretningsetasjen (townhouse), avslutter Knut Bunde. lørdag Følg oss på facebook og instagram Gdesign avd. Gjerdrum: Tlf.: / vendt mot parkdraget på sydsiden. Mot Askheim er bebyggelsen åpen og nedtrappet, og det er åpninger 18 19

11 SMIEGÅRDEN - for de gode opplevelsene Hos Nabo`n er en hyggelig flerbrukskafé midt i Ask sentrum. Vi tilbyr lunsj alle dager (unntatt søndag) og en god kake til kaffen. Vi har kveldsåpent på onsdager. I tillegg til vanlig åpningstid har vi åpent på søndager kl frem til jul! Vi selger juleting, te og kaffe i løsvekt, sjokolade og annet søtt i gavepakninger. Pesto, oljer og pasta og mange andre spennende, spiselige julegaver! tlf Blomsterbutikk med vri. Fest- og sorgbinderier, potteplanter, gaver og interiør. Det hele krydret med litt egenprodusert i form av malerier, smykker, heklede produkter og re-design. Nå er butikken stæsjet med masse juleting! Tlf Smiegården 20 - IB LAURSEN - GREENGATE - MILJÖGÅRDEN - AFFARI - - VINDING - WATT&VEKE - LISBETH DAHL - Velkommen til oss!

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Hus C. www.jessheimpark.no

Hus C. www.jessheimpark.no Hus C www.jessheimpark.no Om prosjektet P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Refleksjonsbrev for Veslefrikk - november 2015

Refleksjonsbrev for Veslefrikk - november 2015 HVERDAG OG PROSJEKT PÅ VESLEFRIKK I møte med deg utvikler jeg meg! Satsningsområder: - Pedagogisk dokumentasjon og språk - Kommunikasjon, fysisk miljø og voksenrollen Et prosjekt med fokus på kommunikasjon

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis Da har november gått og den har gått fort. Desember nærmer seg med stormskritt. Jeg legger ved en egen månedsplan for desember som viser de ulike aktivitetene vi har tenkt å

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ Industrikonferansen, Kongsberg, 24. juni 2011 Eva Næss Karlsen, ass.direktør, Kunnskapsbyen Lillestrøm KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ 2 Skedsmo kommune 49.000 innbyggere

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy midgardrennesoy.no Sentrale leiligheter Midgard var det vakre og frodige stedet de norrøne guder skapte for at mennesker skulle kunne leve sammen i fred og fordragelighet.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Statsallmenning. -litt mitt, litt ditt

Statsallmenning. -litt mitt, litt ditt Statsallmenning Dorthe Huitfeldt Nestleder i Norges Fjellstyresamband Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27 november 2007 arrangert av FRIFO -litt mitt, litt ditt

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende oppgave.

Detaljer

I november har vi på Furukammen hatt en produktiv måned, med mange hemmeligheter på gang. Vi har snakket mye med barna om

I november har vi på Furukammen hatt en produktiv måned, med mange hemmeligheter på gang. Vi har snakket mye med barna om HURRA! Desember er her, julen nærmer seg med stormskritt og vi skal gjøre desember til en magisk førjulstid full av spenning, undring, varme og nestekjærlighet. Men før all kosen starter, må vi ha et tilbakeblikk

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Lav attraktivitet Høy attraktivitet Først en rask oppsummering av den regionale analysen for Vestfold Uheldig struktur Basis

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Bosteds- attraktivitet

Bosteds- attraktivitet Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Skadbergtunet B1, Sola Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Stavanger Visste du at Skadberg på Sola bare er 8 minutter unna - på sykkelsetet? Sola golfklubb Faktisk så er det aller meste

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Småbyen Spydeberg. Presentasjon 20.1.2014 Jan Gander

Småbyen Spydeberg. Presentasjon 20.1.2014 Jan Gander Småbyen Spydeberg Presentasjon 20.1.2014 Jan Gander Dette er er en Spydbæring! Spydbæringer på kick-off Fra stasjonsby til ..trivelig småby! Småbyen Spydeberg Selskapet skal: Være en drivkraft i å samordne

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Knut Vareide Telemarkforsking-Bø

Attraktivitetsbarometeret. Knut Vareide Telemarkforsking-Bø Attraktivitetsbarometeret Knut Vareide Telemarkforsking-Bø Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet: Attraktivitetsbarometeret 2007 (NHO) Forskerprosjekt i VRI: Kultur som attraksjonskraft

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Tanker og teori om attraktivitet

Tanker og teori om attraktivitet Buskerud fylkeskommune Tanker og teori om attraktivitet Lars Ueland Kobro forsker/statsviter/tankerløser Lars Ueland Kobro Lars Ueland Kobro Lars Ueland Kobro Hva kjennetegner attraktive steder? At det

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Drift av Frivilligsentralen

Drift av Frivilligsentralen Årsmelding 2014 Drift av Frivilligsentralen 1.1 Årets Drift Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning. Styreleder: Jan Torkildsen Nestleder: Anvor Sundli Styremedlem: Magne Barane Berit Moseng Vera

Detaljer

ET PROSJEKT MED MANGE SIDER

ET PROSJEKT MED MANGE SIDER ET PROSJEKT MED MANGE SIDER Moltestien Aspekt vil utgjøre 24 nye leiligheter fordelt på tre bygg, og ligger svært solrikt plassert øverst på Justneshalvøya i området Justnes Panorama. Fra tomten er det

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Informasjon til søknad om privat barnehageplass i Trysil 2017/2018

Informasjon til søknad om privat barnehageplass i Trysil 2017/2018 Informasjon til søknad om privat barnehageplass i Trysil 2017/2018 FELLES OPPLYSNINGER: Søskenmoderasjon gis i henhold til kommunale vedtak, 30 % for barn nr 2 og 50% for barn nr 3 og 4 osv. Husholdninger

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Næringsmonitor for Øst- Telemark Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Nei, tror ikke det. 3,2 % Nei, dette har vi ikke behov for! 1,3 % Vet ikke 5,1 % Nei, synes

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Oslo og Omland friluftsråd er i stor grad fornøyd med forslaget til planprogram. Vi har gått grundig gjennom

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Foto: Jo Michael NHO og skognæringen Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Om NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24 000 medlemmer og 560 000 årsverk Dette jobber vi for NHO arbeider

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer