INFORMASJON TIL FYLKES- OG LOKALLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON TIL FYLKES- OG LOKALLAG"

Transkript

1 INFORMASJON TIL FYLKES- OG LOKALLAG Foto: Erlend Haarberg

2 Medlemmene er Naturvernforbundets styrke! Naturvernforbundet er en demokratisk organisasjon, som baserer store deler av arbeidet vårt på frivillig innsats. Derfor er det avgjørende at vi klarer å finne nye engasjerte miljøvernere og få dem med på arbeidet vårt. Flere medlemmer gir gjennomslagskraft i arbeidet lokalt og nasjonalt. Jo flere man klarer å dra med seg, jo lettere blir det å vinne fram med miljøaktivismen. De fl este som ikke er medlem av miljøbevegelsen, har rett og slett ikke blitt spurt. Og vi vet at fl ertallet av befolkningen støtter vår sak. Få er mot miljøvern, men ikke alle vet hvor stor forskjell det kan gjøre å bli medlem i en miljøorganisasjon. Dersom dere vil verve nye medlemmer, lønner deg seg å planlegge i god tid og fi nne de aktivitetene dere har mest tro på og som dere synes er morsomt. Noen lokallag velger å ha en stand ved kjente utfartssteder, noen verver venner og bekjente på SMS, mens andre igjen samarbeider med velforeninger og andre grupper om å rekruttere nye medlemmer. Det kan også være smart å arrangere foredrag, seminarer eller andre aktiviteter som er åpne for alle, og så verve folk som kommer. På fi nner dere vervetips og kan bestille vervemateriell. Husk at det også er mulig å høre med andre lokallag i fylket hva de gjør og hvilke erfaringer de har å dele. Mange måter å melde seg inn på: Medlemmer kan i dag melde seg inn på nett, via SMS eller de kan fylle ut et innmeldingsskjema på vervemateriell. Alle som melder seg inn får en velkomstpakke samt giro (med mindre de betaler når de melder seg inn på nett eller SMS). Tar lokallaget imot første betaling ved innmelding kan lokallaget selv beholde beløpet. Medlemmer som melder seg inn før sommeren får ny medlemskontingent på høsten for året som kommer, mens medlemmer som melder seg inn etter sommeren får først medlemskontingent etter årsskifte. SMS innmelding: Send NATUR til 2377 (200 kr, valgfritt om vil betale med SMS eller ikke) Kan velge å betale med kort eller få faktura i posten. Vervemateriell: fyll ut og send inn innmeldingblanket. Velkomstpakke kommer i posten. Tips fra verveansvarlig i sekretariatet Anders Skrede: Ikke alle synes det er like lett å ta kontakt for å verve nye medlemmer. Da er det lurt å planlegge litt. Tenk på hva som fi kk deg til å melde deg inn, og forberede dere ved å lage en liste med gode grunner til å melde seg inn. Hvordan fortelle om hva dere i lokallaget jobber med? Er det noen arrangementer eller aktiviteter dere kan bli med på, og hvem kan ordne et bord og to store kanner kaffe? Gjør verving til noe sosialt og hyggelig. Kontakt:

3 Nyttige verktøy: Ta steget videre med naturvernskolen Medlemskap i Naturvernforbundet er i seg selv et viktig bidrag til å styrke miljøvernet, men vår aller største styrke er alle lokallagene og medlemmene som engasjerer seg i lokalt naturog miljøvern der de bor. Gjennom hundre år med kamp for naturen, har vi samlet opp mye kunnskap om hva som gjør at vi vinner fram med vår kamp for naturen og et bærekraftig samfunn. På har vi samlet opp foredrag og tips på mange fagfelter. Naturvernskolen-sidene inneholder ferdiglagde foredrag som kan brukes dersom du ønsker å lære nye medlemmer om sakene vi jobber med, og hvordan man jobber med dem. Sidene vil oppdateres i løpet av året, med erfaringer fra arrangementer over hele landet. Her vil du også kunne fi nne nyttige ressurser, som eksempler på gode høringsuttalelser, markeringer og utspill. Kontaktperson for naturvernskolen Eivind Trædal forteller: Naturvernskolen tilbyr opplegg for dem som ønsker å arrangere skolering av gamle eller nye medlemmer. Et naturvernerkurs for nye medlemmer kan være en vitamininnsprøytning for lokallaget, som gir nye engasjerte aktivister i rekkene, og påfyll til dem som allerede er med. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om hvordan ditt lokallag kan avholde kurs, og hvordan man kan få hjelp fra Naturvernforbundets sekretariat. Kontakt: Redd miljøet med loven i hånd Gjennom hundre års miljøkamp, har Naturvernforbundet bidratt til at Norge har fått mange gode lover som beskytter naturen og miljøet. Derfor kan vi oppnå store miljøseire ved å sørge for at lovverket håndheves. På nettsiden gir vi deg enkle trinnvise bruksanvisninger for hvordan du kan bruke norske lover til å beskytte natur og miljø. Målet er å gjøre det enklere å stoppe forurensing og redusere nedbyggingen av norsk natur. Veilederne er bygget på erfaringer fra gode måter å bruke norske lover, på områdene der naturvernere er mest engasjert. De inneholder også vurderinger om når det ikke er lurt å bruke lovverket. Miljøjussportalen vil bli gradvis oppdatert med nye eksempelsaker fra forvaltningen, og nye tema. Finn fram i ENØK-jungelen Energisløsing fører både til naturødeleggelse og økte klimautslipp. Derfor satser Naturvernforbundet stort på energisparing, som er et av de beste miljøtiltakene vi kan gjøre. Men det kan være vanskelig å fi nne fram i jungelen av produkter og tjenester. er Naturvernforbundets forbrukerportal for energisparing i bolig. Her fi nner du en detaljert oversikt over hvilke produkter som bruker minst energi blant de store strømslukene i boligen, og hvordan du kan legge om til energisparende oppvarmingsløsninger. Ved å velge energismarte løsningene kan du spare du både naturen og lommeboka.

4 Vil dere ha besøk på årsmøtet? Ønsker dere at noen fra sekretariatet eller sentralstyret kommer på årsmøtet deres? Trenger dere tips til å verve flere medlemmer, inspirasjon til å få flere ut på tur eller savner dere entusiasme rundt de viktige plansakene? Generalsekretær Maren Esmark: Hun har jobbet med fi sk, miljøforvaltning, naturvern blant mye annet. Generalsekretæren i Naturvernforbundet har lang og variert erfaring fra mange deler av miljøbevegelsen og miljø-norge. Ønsker du noen som snakker med like stor begeistring og entusiasme om offentlig forvaltning som Oljefritt Lofoten, så er Maren den du vil ha på årsmøtet ditt. Kontakt: Holger Schlaupitz: Holger er den personen nyansatte i forvaltning og organisasjoner blir henvist til når de trenger innføring i hvordan samferdselspolitikken er skrudd sammen. Hvordan stopper man best miljøskadelige motorveier, hvordan jobber du best for å få fl ere gang- og sykkelveier i ditt nærområde, og når går egentlig toget til Gjøvik fredag kveld? I tillegg har han som få andre innsikt i norsk energipolitikk og kan fortelle deg hvorfor Norge bør plassere datasentraler i Sulitjelma. Kontakt: Johanne Sæther Houge: Det er godt mulig Johanne allerede er i nabobygget deres og har et møte om oljefrie bygg og energismarte løsninger akkurat nå. De siste årene har hun reist rundt omkring i landet og sørget for at offentlige og private bygg kaster ut oljefyren sin. Og hun har oppnådd strålende resultater. Trenger dere noen som kjenner offentlig forvaltning, næringsliv, organisasjon og media, og vet hvordan de vil dra i miljøvennlig retning, så har Johanne helt sikkert ikke reist fra seg ennå. Kontakt: Arnodd Håpnes: Visste du at det fi nnes urskog i Norge. Og vet du nøyaktig hvor den fi nnes? Det vet Arnodd. Og enda viktigere: han vet hvorfor det er så viktig å ta vare på den, og han kan fortelle dere hvordan man best jobber for å verne skog. Arnodd kjenner de fl este og det meste som rører seg i naturen og forteller gjerne om det. Kontakt: Eivind Trædal: Har dere noen ideer til å gjøre noe spennende på nett og sosiale medier, men er litt usikre på hvordan dere skal komme i gang? Eivind vil ha servert dere fem gode og to middels ideer i løpet av det første minuttet etter at han åpnet munnen. Vil det å komme på twitter hjelpe dere med å komme i lokalavisa? Vil mer aktiv bruk av facebook gjøre naturvernarbeidet mer engasjerende og spennende? Eivind vil overbevise dere om at svaret er et utvetydig ja på alle de spørsmålene. Kontakt: Kontaktinformasjon til sekretariatet finner dere her: Ta gjerne kontakt på Foto: Bård Løken

5 Alt klart til årsmøte? Årsmøte er en anledning til både å evaluere årets som har gått å se framover. Hvilke viktige saker har dere lyst til å jobbe med og hvordan skape engasjement og motivere hverandre? På fi nner dere: Maler til årsmøtepapirer Tips til valgkomité arbeid Oversikt over frister Ferdig årsmøtepapirer kan enten sendes til eller lastes opp på Trenger dere medlemslister eller adresse-etiketter ta kontakt på Har dere e-postadressen til alle i lokallaget? Medlemmer kan registrere e-postadressen sin på Sett gjerne opp en lapp på årsmøte så alle husker å oppgi e-postadressen sin. Nytt fra Naturvernforbundet (nyhetsbrev) Nytt fra Naturvernforbundet sendes ca. annenhver uke og inneholder viktig og nyttig informasjon til lokallagene fra organisasjonen. Dersom dere ikke får e-posten, gi beskjed til Har dere et arrangement eller aktivitet andre lokallag trenger tips om. Send to setninger og lenke til mer informasjon til

6 Hvordan feire jubileet til Naturvernforbundet? Naturvernforbundets 100-årsjubileum vil bli markert med store og små arrangementer rundt omkring i landet. Markeringene vil bli spredt utover året, og de første vil være den 18. februar, som var stiftelsesdagen til Naturvernforbundet. For eksempel vil Naturvernforbundet i Kongsberg ta skogen til byen og ha bål og pølsegrilling i gågata. De vil også verve og dele ut informasjonsmateriell. Lokallagene i Kristiansand og Søgne inviterer til guidet busstur for å vise lokale miljøseire; ei nedlagt søppelfylling, ei friskmeldt lakseelv og et naturreservat. 31.juli til 3. august er årets Miljøfestival i Nordmarka i utenfor Oslo som avsluttes med en Folkefest for å feire 100 årsdagen på Kontraskjæret v/ Akershus festning i Oslo. Det blir et åpent arrangement som vil by på naturopplevelser, kulturelle innslag og bursdagskake. Viktig datoer: 18. februar: Selve bursdagen! 31.juli til 3. august: Miljøfestival i Nordmarka. 3. August: Folkefest på Kontraskjæret v/ Akershus festning i Oslo Ønsker dere å markere Naturvernforbundets bursdag lokalt, f.eks arrangere naturglede-turer/natursti, lokale utstillinger, bursdagsfest på torget/søndagstur-steder, seminar, fest for de aktive osv. Gå inn på For fl ere tips! Jubileumsmateriell Alle fylkeslag får en jubileumsfotoutstilling i str. A2 som kan vandre rundt i fylket i jubileumsåret. Den kan henges opp på f.eks det lokale biblioteket, forsamlingshuset, foajeen på det lokale sykehuset eller andre steder, ta kontakt med ditt fylkeslag for om dere ønsker utstillingen. Det er fi nt om så mange som mulig har en utstilling på selve bursdagen 18. februar. På den offi sielle jubileumsnettsiden kan dere lese om jubileumsfeiringer rundt om i landet, historien vår, våre seire, og hva vi tenker om fremtiden. NB! Tips oss om deres arrangementer slik at vi kan legge de inn i kalenderen på I midten av februar kommer Natur & miljø med et eget og utvidet jubileumsnummer i et ekstra stort opplag. Ønsker dere å få tilsendt fl ere av jubileumsnummeret sender vi dere gjerne en ekstra bunke. Det er også laget nye vervebrosjyrer og annet informasjonsmateriell til utdeling; bl.a. noen mindre bannere som dere kan få tilsendt. For spørsmål eller bestilling av materiell ta kontakt med sekretariatet på Brevmal og power point med jubileumsmerket på, kan lastes ned fra nettsiden:

7 Har du deltatt i jubileumsstafetten? Send en enkel oppfordring til 3 andre om å gi en gave eller blir medlem! A. Fyll inn e-postadresser B. Fyll inn navn Foto: Bård Løken C. Trykk på send Du kan skrive om teksten hvis du ønsker

8 Har dere lyst til å arrangere noe sammen Natur og Ungdom? Her finner dere kontaktpersoner til lokallagene i Natur og Ungdom. Kontaktpersoner i lokallag vår 2014 Sted Etternavn Fornavn Telefonnummer Mail FINNMARK Alta Andersen Karianne TROMS Tromsø Silvien Cesilie Harstad Meyer Johannesen Vilje NORDLAND Andøy McDougall Siv Marie siv Alstahaug Vold Hansen Tiril Evenes Bartholsen Helene Bodø M. Grønslett Isabelle Vestvågøy Halland Johanna Vefsn Wikrand Strand Ole Kristian Vågan Knutsen Hansen Mina Eline NORD-TRØNDELAG Levanger Haugdahl Solberg Inga SØR-TRØNDELAG Trondheim Sandvik Katja Trondheim Studentlag Sundquist Matilde MØRE OG ROMSDAL Ålesund Vik Nordbrønd Elise Smøla Fabri Lea Molde Stranda Pihl Eline eline SOGN OG FJORDANE Sandane Eitungjerde Høyvik Heidrun Førde Hansen Angelica HORDALAND Høyden Haugsvær Lene Askøy Rojas Isabell Anita Bergen Andersen Sara Voss Sivertsent Prestegaard Gerd Stord Kjelby Karina Fana Sleire Maria ROGALAND Stavanger Nilsen Vatle Ingeborg Jæren Kvinnsland Hielm Silje Haugaland Valentinsen Marta VEST-AGDER AUST-AGDER Arendal Hiis Ida Mathilde Grimstad Melbye Malene Lillesand Olsen Thea Otilie TELEMARK Rauland stud.lag Fjeldstad Hilda Porsgrunn Alangeh Morgan Skien Juve Andresen Mathilde Notodden Hasvik Øyunn

9 Arendal Hiis Ida Mathilde Grimstad Melbye Malene Lillesand Olsen Thea Otilie TELEMARK Rauland stud.lag Fjeldstad Hilda Porsgrunn Alangeh Morgan Skien Juve Andresen Mathilde Notodden Hasvik Øyunn AKERSHUS Nesodden Lorentzen Julian Ås studentlag Styve Johansen Tore Asker/Bærum Killie Veronica Nedre Romerike Bonde Helena Øvre Romerike Bøhn Linda Christine OSLO Katta NU Rønning Fjærli Bjørn Oslo Sør Tuntland Kråkenes Syvert Blindern Haakonsen Andreas Oslo Øst Shillington Isa Oslo Vest Lacasce Johannes Oslo Nord Berger Toril Foss Guldal Bramness Marte BUSKERUD Drammen Hermansen Solveig Kristiane Kongsberg Franck Ane VESTFOLD Horten Rolf Martin Aspenes Tønsberg Askim Odin Sandefjord Nilsen Anne Elisabeth ØSTFOLD Moss og omegn Ronæs Eirin Sarpsborg Holter Malin Kirkeparken NU Wigre Mathilde OPPLAND HIL Natur og Ungdom (student) Ghaffari Nora Gjøvik og Toten Malones Jørgen HEDMARK Hamar Sollid Omsted Sigurd Elverum Øversveen Sina Kongsvinger Kanehl Timo Stange Løvaas Lone Ringsaker Ruud Bjertnes Synnøve Følg Naturvernforbundet på Facebook. Vi legger daglig ut oppdatering om natur og klimaarbeid fra hele landet. Gjør hjemmet ditt fossilfritt og oljefritt!

10 Informasjon til alle fylkes- og lokallag, Informasjon om endring av kontingentsatser fra og med 2014 Landsstyret vedtok i 2013 endringer i kontingentsatsene fra og med 2014 og at medlemskapskategoriene skal forenkles noe. Det ble også gjennomført vedtektsendringer på landsmøte i Trondheim, som får påvirkning på ulike medlemskategorier. Endringene ble implementer fra og med høsten Nedenfor følger kort informasjon om endringene: Familiemedlemskap inkluderer nå gratis medlemskap i Miljøagentene for barn i husstanden, for alle som ønsker det. Tidligere gjaldt dette kun for ett barn. Det vil gjøre det lettere å verve familier med barn i Miljøagentalder. Prisen for familiemedlemskap økes fra 420 til 450 kroner. Pensjonistmedlemskap endrer navn fra «pensjonist» til «rabattert medlemskap», slik at også de som f. eks er uføretrygdet eller arbeidsledige kan få et rimeligere medlemskap. Prisen for denne gruppen øker fra 175 til 200, både for første og andre år. Det er samme pris som for et nytt hovedmedlemskap. Pensjonist familie- og student familiemedlemskap er slått sammen og heter nå «rabattert familiemedlemskap». Pris er 300 kroner. Det tilbys familier med redusert inntekt, slik som studenter, pensjonister og uføre. Det er blitt rimeligere å bli studentmedlem. Prisen er senket fra 100 til 50 kroner for første år, som er det samme man betaler for å melde seg inn i Natur og ungdom. Normal pris heves til 200 kroner, likt med rabattert medlemskap. Prisen for livstidsmedlemskap økes fra til Pris på vanlig hovedmedlemskap (390) er ikke endret. Nedenfor fi nner dere en enkel tabelloppstilling over gjeldende kontingentpriser Medlemskapstype Pris førsteårskontingent Normalkontingent Hovedmedlem 200,- 390,- Rabattert medlemskap 200,- 200,- Familiemedlemskap 300,- 450,- Rabattert familiemedlemskap 200,- 300,- Student 50,- 200,- Livstid ,- BLI MEDLEM - SEND SMS NATUR TIL 2377 (200,-)

11 Hvordan er Naturvernforbundet bygd opp? Landsmøte Landsmøtet fi nner som regel sted om sommeren, og avholdes annenhvert år. Alle lokallag kan stille med en delegat. Fylkeslagene har i tillegg et antall delegater beregnet ut fra fylkeslagets medlemstall. Landsstyret Landsstyret møtes fire ganger i året. Det er det viktigste politiske organet mellom landsmøtene, og den viktigste møteplassen mellom fylkeslagene og sekretariatet. Landstyret består av sentralstyret, en representant fra hvert fylkeslag, to representanter fra Natur og Ungdom, en representant fra Miljøagentene, en representant fra Regnskogsfondet samt en representant fra de ansatte. Generalsekretæren deltar også. Sentralstyret Sentralstyret har ansvar for Naturvernforbundets drift, herunder forbundets sekretariat og dets virksomhet. Det følger opp de politiske retningslinjer fastsatt av landsmøtet og landsstyret. Sentralstyret Lars Haltbrekken (leder) Ellen Munden Paalgard (nestleder) Ingeborg Gjærum Mads Løkeland Ingar Flatlandsmo Eirin Haneberg Arnestein Vestre (NU) Kontaktinformasjon til landsstyret og sentralstyret finner dere her:

12 Forskerne er 95 prosent sikre på at vi forårsaker klimaendringer. Vi kan ikke forspille sjansen til å stoppe klimaendringen på grunn av kortsiktig tenkning. Som fastgiver gir du oss muligheten til å arbeide langsiktig for natur og klima. Send SMS med kodeord NATURVENN til 2377 Vi sender deg informasjon i posten Hva er en fastgiveravtale? Avtalt sum trekkes automatisk (Avtalegiro) Gir du over 500 kroner årlig kan du få skattefradrag Du kan når som helst avslutte avtalen Les mer på eller du kan kontakte oss på e-post Illustrasjon: Benjamin Smith

Landsmøteavisa. Velkommen til Landsmøte 2011 MILJØGRILL. Lørdag 27. august, Østre Torg, Hamar Kl. 11.30-13.30. Miljøtorg med valgdebatt og konsert!

Landsmøteavisa. Velkommen til Landsmøte 2011 MILJØGRILL. Lørdag 27. august, Østre Torg, Hamar Kl. 11.30-13.30. Miljøtorg med valgdebatt og konsert! 26. - 28. august 2011 Landsmøteavisa Følg Naturvernforbundet på facebook under landsmøtet! www.facebook.com/norges. Naturvernforbund Holde deg oppdatert på all informasjon fra Landsmøte underveis. Besøk:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HØYDEPUNKTER 2009 6. 7. 3. 5.

HØYDEPUNKTER 2009 6. 7. 3. 5. ÅRSRAPPORT 2009 HØYDEPUNKTER 2009 1. Foto: Liz Palm, Maria Bratt, Eirik Jagmann, Kristine Wika Haraldsen 2. 6. 7. 3. 5. 4. 8. 1. Deltakerne på Miljøagentenes Landsmøte 2009 2. Prinsesse Ingrid Alexandra

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Landsstevnet 2013: Gjør deg klar til en uke med jovial stemning

Landsstevnet 2013: Gjør deg klar til en uke med jovial stemning BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2013, 78. årgang. Medlemsblad for NBU. Landsstevnet 2013: Gjør deg klar til en uke med jovial stemning Riv ut landsstevneprogrammet side 18 Bildeserien: «Instamoments» fra Vårkurset

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer