Årsplan for Reveenka 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Reveenka 2014/2015"

Transkript

1 Årsplan for Reveenka 2014/2015 Stinaløkka Kanvas Barnehage

2 UKE/DAGSRYTME PÅ REVEENKA Klokka Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag åpner åpner åpner åpner åpner Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Tur til biblioteket en gang i måneden barna turdag 10-barna turdag 11-barna turdag 09-barna skolegruppe Lekegrupper Fellessamling på huset en gang i måneden Samlingsstund Samlingsstund Samlingsstund Samlingsstund Samlingsstund Lunsj (varm) Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj (varm) Hvilestund Hvilestund Hvilestund Hvilestund Hvilestund Matpakke og frukt Vi samler alle barna på avdeling Lykkeliten stenger Matpakke og frukt Vi samler alle barna på avdeling Lykkeliten stenger Matpakke og frukt Vi samler alle barna på avdeling Lykkeliten stenger Matpakke og frukt Vi samler alle barna på avdeling Lykkeliten stenger Matpakke og frukt Vi samler alle barna på avdeling Lykkeliten stenger Fra kl vil alle barna i barnehagen samles på en avdeling, og de siste 15 minuttene av barnehagens åpningstid vil det kun være en voksen på jobb. Årsaken til dette er bedre utnyttelse av voksentettheten. Klokken stenges døra på Reveenka og dere må bruke inngangen til vognhallen. Varm mat: Vi får sunn og variert varmmat laget fra bunnen hver mandag og fredag. Vi lager mat/baker med barna hver onsdag. Det blir rullering i hvilke barn som deltar. En fredag i måneden drar vi på biblioteket med 8 barn og to voksne. Det blir rullering på hvilke barn som drar. Den siste fredagen i måneden vil det være felles musikkstund for hele barnehagen i vognhallen. SATSNINGSOMRÅDE LEK Dette året er satsningsområdet vårt lek. Alle barn øker sin sosiale kompetanse ved å være deltakende i lek og lekpregede aktiviteter. Viktige utviklingsområder som turtaking, ta imot/utføre beskjeder, huske rekkefølger, ta initiativ til aktiviteter, tåle

3 endringer, samarbeide og vise empati oppøves i lek. Barna øver på egenledelse i lek og læring: det å kunne planlegge, gjennomføre og avslutte en lek gir nyttige erfaringer som barna trenger videre i livet. Derfor er det viktig at vi i barnehagen legger til rette for at alle barn får delta i god lek. Vi har fjernet en del av de faste aktvitetene på ukeplanen fra i fjor for å gi større muligheter til lek. Det vil kun være faste aldersinndelte turdager. På hvilken måte jobber vi med lek? 3 ulike lekefokus gjennom dagen: Lek som spontan aktivitet Lek i styrte lekegrupper Lek med utgangspunkt i tema/fokus som avdelingen er opptatt av. Mål: Voksne som fremmer barns lek. Vi gir barna felles opplevelse som kan inspirere leken Leketur som starter ved at en voksen legger klart noe som kan bli anslaget for fortellingen. Det kan være noen kostymer, rekvisitter, eller byggemateriell som får det hele i gang. Det kan ligge som en overraskelse der stien begynner, eller i et annet egnet sted i skogen. Når vi finner tingene innleder vi en utdypende samtale med barna, forhandler og finner ut for eksempel: - Hva eller hvem vi kan leke at vi er? - Hvordan vi skal bruke tingene? - Har vi noen tanker om hva som kan komme til å skje i leken? Barn og voksne er kreative sammen og skaper ting de kan bruke i leken. Voksne som aktive veiledere når det trengs (hjelpe barn til å hevde seg selv, reflektere sammen med barna, hjelpe barna med å lære seg lekekodene, komme inn i lek osv.) Vi deler barnegruppene som pedagogisk virkemiddel. De voksne fordeler seg for å skape ro og verne leken fra forstyrrelser. De voksne må undersøke graden av lystbetont og frivillighet i leken De voksne er bevisst barnas utviklingsnivå og gir dem nye utfordringer. Barn som leker ensidig eller velger samme aktiviteter/lekekamerater gang på gang, blir utfordret i styrte lekegrupper/temaarbeid. Alle barn opplever voksne som støtter dem når de har behov for hjelp til å være med i lek.

4 De voksne bruker ulike pedagogiske hjelpemidler for å lære barna gode strategier for å delta i lek. Tema I år vil vi ha et tema som varer over lengre tid. Temaarbeid planlegges ut fra målet om å utvikle leken ut fra barnas ståsted. Hvilket tema vi jobber med vil stå i månedsplanen og vil bli jobbet med kontinuerlig uten å ha faste dager. Temaarbeidet skal inspirere til mer kunnskap og gi inspirasjon til leken, med utgangspunkt i det barna er opptatt av. Hovedmål: Barna skal få fantasiopplevelser som stimulerer leken. Gjennom arbeidet med tema vil vi også få inn alle fagområdene. Delmål: Barna skal få erfare hvordan vi jobber sammen om et tema. Barna skal utvide sin begrepsforståelse (språkutvikling). Barna skal bli kjent med digitale verktøy. Barna skal bli kjent med ulikt materiale (saks, maling, plastelina, lim o.l). Tur Mål: Barna skal få gode erfaringer med friluftsliv. Hvor langt vi går, hvor vi går og hva vi gjør på turene varierer fra alder, vær og barnas ønsker. De eldste vil ha mer varierte turer enn de yngste. Vi har med oss spikkekniver, sag, tau, forstørrelsesglass, faktabøker o.l. på tur. Voksne som er positive til friluftsliv. Voksne som lytter til barna og «fanger» opp deres interesser. Voksne som lager spennende og morsomme prosjekter på turene. Leketurer Mat på bål Sosialt samspill Mål: vi vil ha et inkluderende miljø

5 Voksne som roser og fremhever når barna hjelper hverandre Voksne som lærer barna å spørre før de tar en av de andres leker Voksne som styrker barna til å løse uenigheter selv verbalt. Voksne som er tydelige på at vi ikke lar et barn stå utenfor leken. Voksne som er tydelige på, når barna har med leker så må alle barna få låne - ikke bare enkelte utvalgte. Voksne som ikke tillater at barn nekter å sitte ved siden av enkelte. Voksne som er gode rollemodeller. Språk Mål: vi snakker ordentlig til hverandre Voksne som er der barna er for å veilede og reflektere med barna ved behov Mål: Reveenka skal være en språkstimulerende avdeling Tall og språksprell Tekstskaping Rim/regler, dikt og sang Gåter og vitser Høytlesing og lydbøker Bøker og eventyr Gode samtaler med barna Undring Voksne som er gode rollemodeller for barna Språkgrupper Tema over tid Lek Voksne som snakker med barna og ikke med andre voksne Skoleforberedende/skolebarna (09-barna) Mål: Skolebarna skal forberedes til skolestart

6 Skolegruppe en time i uka. Vi rekker opp hånda når vi skal si noe. Vi lytter når andre snakker. Vi sitter pent på plassen. Vi stiller gradvis høyere krav og har større forventninger til skolebarna enn de andre barna. Selvstendighet (toalettbesøk, finne frem klær selv, ta strikken under skoen, knapper o.l) Skolebarna vil få lov til å være ute alene på området utenfor Reveenka. De som ikke klarer å være på dette området, eller på en annen måte ikke klarer å være ute alene mister denne friheten. Vi jobber med områder som er viktig for barna Skrive navnet sitt Ukedag, dato og årstid Jobbe med hel og halv time på klokka Reflektere med barna om påkledning i forhold til været Lytte til høytlesning Gjenfortelle en historie Lage en historie Sortere Forstå mengde opp til ti Kjenne tallene opp til ti Kjenne former Kunne tegne et menneske, former o.l. Fargelegge innenfor strekene Klippe etter streker Forstå instruksjoner til leker og aktiviteter Forstå må ting og ikke vil ting Sitte stille over tid (minimum 20 minutter) Ansvarsbevissthet Voksne som gjør skolebarna bevisste på at de er rollemodeller for de yngre barna. Vi snakker med barna, på en positiv måte, om hvordan det er på skolen. RUTINER I HVERDAGEN Mål: alle våre rutiner i hverdagen skal gi rom for god læring

7 Vi vurderer jevnlig at våre rutiner på Reveenka fungerer slik at alle barna blir ivaretatt. Voksne som gir barna tid i alle rutinesituasjoner. Aktivitet Mål Metoder Måltid Frokost ( barna har med matpakke) Barna kan også spise frokost utenom dette tidspunktet, men en voksen kan da ikke sitte sammen med barnet måltidet barna har med matpakke serverer lunsj, grønnsaker og frukt hver dag Øve opp gode bordmanerer. Barna skal få oppleve fellesskapet rundt bordet. Barna skal sitte rolig ved bordet. Oppfordre barna til å vente på tur. Smøre maten selv, bruke kniv og gaffel. Gi hverandre hjelp. Be andre sende det du trenger. Vi snakker ikke med mat i munnen. Spise opp det vi har begynt på før vi tar noe nytt. Si takk for maten. Setter matboksen i kjøleskapet etter frokost, og på hylla etter måltidet. Rydder opp kopp, skje osv. etter seg. De voksne har fokus på den gode samtale med barna. De voksne har ansvar for å inkludere alle barn. Barna skal smake på maten. Voksne som begrunner hvorfor barna skal smake på maten (smakssansen endrer seg, næring osv.) Rydding Barna skal rydde opp etter at de er ferdig å leke eller hvis de skal begynne med en ny Voksne som følger opp at barna rydder.

8 aktivitet. Alle skal delta i felles rydding. Hvert barn rydder uavhengig av hva det har lekt med. Samlingsstund Ha en hyggelig stund. Barns medvirkning Lære sanger og vers. Månedens sanger/regler og eventyr. Vente på tur. Lære å lytte. Vi snakker om aktuelle problemstillinger i hverdagen. Refleksjoner omkring barns undring, og hverdagsutfordringer. Bleieskift og do/pottetrening. Tilhørighet på avdelingen. Godt samspill mellom barn og voksne under stellesituasjonen Opprop Telle hvor mange vi er. Vi snakker om hvem som er borte. De voksne har blikkontakt. Tull og tøys. Sang og regler. Samtaler Barnet skal ha positive opplevelser knyttet til do/potte trening. Barna skal få gode renslighetsvaner. Barna får tilbud om å gå potte/do etter måltidene. Dobesøk og bleieskift avsluttes med håndvask for liten og stor. Selvstendighetstrening Hjelper barna til å huske å gå på do. Øve på å tørke seg selv, trekke opp i do og lukke do lokket. Av- og påkledning Barna skal kle av og på seg selv. Få barn i garderoben av gangen. En voksen i garderoben som motiverer, veileder og hjelper

9 til ved behov. Barna skal holde det ryddig på plassen sin. Voksne må minne barna på å rydde opp etter seg. PRAKTISK INFORMASJON IT Vi har en PC på avdelingen som er tilgjengelig for barna til å: Bli kjent med PC/utforske Søke etter kunnskap Skrive ut bilder/informasjon Skrive navnet sitt Pedagogiske spill Utetid Vi er ute hver dag i all slags vær. Det er dager på vinteren det er for kaldt til å være ute. Her kan vi ikke bare ta hensyn til hvor mange minusgrader det er, men også vinden. Hvor lenge vi er ute avhenger av noen rammebetingelser (antall voksne, vær, planer og klær). Bursdager Det blir hengt opp flagg den dagen barnet har bursdag. Skulle bursdagen falle på en fridag, så avtaler vi når det passer best å feire den i barnehagen. Barna får velge farge på bursdagskronen sin og være med å pynte den noen dager i forveien. Vi lager en plakat hvor de andre barna sier noe positivt om bursdagsbarnet. På dagen hvor vi feirer bursdagsbarnet blir det sunget og tent lys. Vi holder også en tale om historien fra barnet ble født og frem til dagen i dag. Feiringen blir avsluttet med at barnet blir kastet like mange ganger som den er år opp i lufta. Syke barn i barnehagen Av hensyn til barnet selv, og også av hensyn til smittefaren for de andre barna, skal barnet være hjemme når det er sykt. Ved feber, oppkast og diarè skal barnet være hjemme, men vurder også barnets allmenntilstand selv om det ikke har feber. Husk at det er mer anstrengende for et barn å være i barnehagen hvis det ikke er i form, enn det er å være hjemme. Ring avdelingen dersom du er i tvil om du skal sende barnet i barnehagen eller ikke. Klær og utstyr Alle klær og utstyr må merkes! På den måten blir det enklere for oss å legge riktige klær på riktig plass. Det er en kasse på avdelingen med umerket tøy som vi ikke vet

10 hvem eier. Sjekk at barna har skiftetøy og klær som er tilpasset årstiden med jevne mellom rom. Vi ser frem til ett flott barnehage år med mange spennende nye muligheter for både store og små, og ikke minst et godt samarbeid med dere foreldre! Tlf. til Reveenka: Mail til Reveenka:

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje?

Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? Liten? Jeg? Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013/2014 På Maurtua er det 8 barn

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer