Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30"

Transkript

1 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon: mobil:

2 Innholdsfortegnelse Forord! 2 Barnehagen som pedagogisk virksomhet! 3 Rutinesituasjonene! 6 Dagsrytme! 8 Barns medvirkning! 9 Sosial kompetanse! 10 Dokumentasjon og vurdering! 11 Foreldresamarbeid! 12 Aktivitetsplan for barnehageåret 2012/2013! 14 1

3 Forord Hei alle foreldre! Vi vil ønske alle hjertelig velkommen til et nytt barnehageår i Kvennehaugen Familiebarnehage. Vi håper alle, både store og små, vil trives her hos oss. Det finnes en generell årsplan som er felles for barnehagene i Birkenes kommune. Denne vil dere få utdelt når barnet begynner i barnehagen, og vil gjelde for deres barn til hun eller han begynner på skolen. Denne årsplanen som dere nå har i hendene, er for Kvennehaugen familiebarnehage, og inneholder mål og metoder for arbeidet med barna og en oversikt over tema for barnehageåret 2012/2013. Hver måned vil dere få en månedsplan med hjem. Den vil fortelle litt om hva vi har gjort i måneden som gikk, litt konkret om hva vi skal gjøre den aktuelle måneden, hvem som har bursdag, meny for måneden, sanger, rim og regler, med litt ekstra fokus på denne måneden og på de forskjellige aktivitetene eller hendelsene som ville funnet sted utenom det vanlige. Det vil i løpet av året komme to foreldresamtaler: én nå til høsten og enda én til våren. Det vil også finne sted et foreldremøte i månedsskiftet august/september, og ett i månedsskiftet januar/februar. For barnehageåret 2012/2013 vil det være fem planleggingsdager der barnehagen vil holde stengt, personalet vil bruke denne tiden til kurs og planlegging av det pedagogiske arbeidet til barnehagen. Plangleggingsdager:! Vi ser frem til et godt samarbeid med dere foreldre! Ta for all del kontakt med oss dersom dere skulle lure på noe, ettersom vi er her for deres barn og for dere! 2

4 «Barnehagen som pedagogisk virksomhet «Barna i Kvennehaugen familiebarnehage skal ha gode dager med tid til omsorg, lek og læring Tid er viktig. I en ellers så travel hverdag ønsker vi at barna skal oppleve at de har mye og sammenhengende tid til lek og selvvalgte, lysbetonte aktiviteter. Vi vil at barna skal oppleve minst mulig stress i barnehagehverdagen. Vi har derfor valgt å ha få voksenstyrte aktiviteter, og har lagt dem til tider der det vil være naturlig med et avbrekk. Omsorg, oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring må ses som en helhet i forhold til barns utvikling. Utgangspunktet er barnas egne ressurser og funksjonsnivå. Barnet skal oppleve mestring. Fellesskapet i barnehagen har stor egenverdi, for i samspill med andre blir man seg selv. Vi ønsker å være en inkluderende barnehage, en barnehage som passer for alle barn. Det krever romslighet, evne til fleksibilitet og nytenkning. Humor er et godt arbeidsredskap vi skal bruke i forhold til omsorg, lek og læring. Vi ønsker at humor og glede skal prege miljøet i vår barnehage. Respekt og Omsorg er to verdier vi ønsker å stå for, og hele tiden arbeider mot i forhold til barn, foreldre og personell. For oss betyr Respekt å godta og handle ut ifra, innenfor gitte rammer, at hvert enkelt menneske er unikt, har sine individuelle behov og er rikt på menneskelige ressurser. å lytte til, prøve å forstå og godta andres meninger - barn, foreldre, personal. Vi skal ta andre på alvor, vi er likeverdige. å ta vare på natur og miljø, - turområdene våre, bygninger, leker, inventar og utstyr. Omsorg daglig å se og ha fokus på hvert enkelt barn. å dekke barnets behov for mat, hvile, stell og aktiviteter. å gi barnet kjærlighet, trøst og fysisk nærhet - et fang å sitte i, en klem, et klapp å gi barnet utfordringer. å gi barnet aktivitet, ut fra alder og utvikling. å gi barnet tydelige grenser. å skape et trygt miljø, både fysisk og psykososialt. 3

5 OMSORG OG OPPDRAGELSE Mål Barnet skal oppleve trygghet og omsorg, bli sett og hørt. få et positivt selvbilde og tro på seg selv som den det er. bli mest mulig selvstendig, blant annet ved av-/påkledning. ha god hygiene, vaske hendene før måltider og etter toalettbesøk. få gode bordvaner, be om å få sendt ting, takke for maten, bidra til at måltidet får en hyggelig og rolig atmosfære. vise vanlig høflighet, som å si «god morgen», «unnskyld» når man er uheldig. lære seg gode ryddevaner. ta vare på utstyr og materiell i barnehagen Vi voksne skal være nære voksne og by på oss selv, være personlige i samværet med barna. møte barn og familie med åpenhet og respekt. stimulere barnet til å ha tro på seg selv. møte barnets initiativ med forståelse og innlevelse, være nysgjerrige. utvikle vår evne til å oppfatte hva barnet føler, tenker, prøver å kommunisere til oss. bekrefte og gi respons på barnets uttrykk og følelser. «forskjellsbehandle» barna, gi enkeltbarnet det det trenger. være tydelige. ha samsvar mellom ord og handling. sette grenser. LEK Mål Barnet skal få leke uavbrutt i lengre tid. Temaarbeid og andre planlagte aktiviteter skal ikke ta overhånd, tid og muligheter for barnas egen lek skal prioriteres. Vi skal ta barnas lek på alvor. 4

6 Vi skal gi barna ulike opplevelser i og utenfor barnehagen som stimulerer til lek og utforsking. Vi voksne skal være lekevoksne, være med i leken på barnas premisser, trekke inn nye momenter, være «døråpner» for barn som ikke kan lekekoden og blir utestengt eller som på andre måter strever i leken. Skjerme barnegrupper som er i lek. «Alle skal ikke være med alle». En viktig erfaring for barn, er noen ganger å tåle å bli avvist, utelatt, - få nei på et ønske om å være med. Også naturlig at vi deler de største fra de minste av og til. LÆRING Læring er en helhetlig prosess i alt barnet gjør og opplever i barnehagen (lek, omsorg, hverdagsaktiviteter) i samspill med andre barn og voksne. Vi skal lære barna det de ikke vet at de trenger, og støtte dem der de er. Læring foregår hele tiden, i formelle og uformelle situasjoner. Alle rutinesituasjonene våre er rike på muligheter for læring. Hvordan skaper vi et godt læringsmiljø? Personalet undrer seg sammen med barna, stiller spørsmål med utgangspunkt i barnas interesser. Barn og voksne prøver å finne svar sammen. Barna får varierte opplevelser og sanseinntrykk. Stimulerende leker og utstyr er tilgjengelige. Sammen med barna henter personalet kunnskap fra bøker og internett. «Barn skal lære å lære». 5

7 Rutinesituasjonene STARTEN PÅ DAGEN MÅL En god start på dagen, barnet skal føle seg velkommen i barnehagen. Foreldre og personal skal få utvekslet informasjon om barnet. Én av personalet tar imot barn og foreldre når de kommer til barnehagen om morgenen. Det er viktig at barna føler at de blir sett når de kommer. Barnet får informasjon om ting som kan ha en innvirkning på dagen for barnet, for eksempel lite søvn, mor eller far er bortreist og lignende. SAMLINGSSTUND MÅL At barna får oppleve at de er med i et fellesskap. Oppleve sangglede og humor. Få kunnskaper om forskjellige emner. Lytte til fortellinger og til hverandre. Oppmuntres til å snakke i en gruppe. Trene på å vente på tur og lytte til andre. I samlingsstunden er alle samlet, både barn og voksne. Innholdet er variert, men med fokus på temaarbeid, sang, samtale, bevegelse og leker. Samlingen inneholder alltid navneopprop, trekking av kalender, dag og dato og hvordan været er. Personalet lytter til det barna har å fortelle, og de formidler kunnskap og emner. Vi legger vekt på glede og humor, blant annet i form av sang, dikt, fortellinger og eventyr. MÅLTIDER MÅL Oppleve hygge, fellesskap og samvær med gruppen. Få spisevaner og bli selvhjulpne. Ved måltidene legger vi først og fremst vekt på å skape en trivelig atmosfære rundt bordet. Vi prater og lytter til hverandre. Vi smører mat til frokost og lunch i barnehagen. På ettermiddagen har vi frukt, yoghurt, knekkebrød, frokostblanding og lignende. Én dag i uka har vi varm lunch. Hvilken dag dette dreier seg om vil variere slik at alle barna får det med jevne mellomrom. STELLESITUASJONEN MÅL Stellesituasjonen skal oppleves som tid for kos og individuell oppmerksomhet og omsorg. 6

8 Barna skal lære hygiene. At barna etter hvert skal bruke toalett eller potte når dere som foreldre gir beskjed om det. Barna skal tas på alvor i forhold til kroppen sin, den er privat. Ikke så mange barn på badet om gangen. Etter måltidet settes det av tid til omsorg og individuell oppmerksomhet. Barna blir vasket og får tørr bleie. Barna får selv prøve å kle av seg til legging. HVILE OG SØVN MÅL At barna får dekket sine behov for hvile og søvn. Alle barna har behov for et lite «pust i bakken» i løpet av dagen. Etter maten får de barna som ikke sover hvilestund. I hvilestunden ligger vi på madrasser, sofaer og senger, og slapper av mens vi hører på fortellinger eller musikk. SLUTTEN PÅ DAGEN MÅL At foreldrene og barna får snakket sammen om hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen. Personalet forteller om hva barnet har gjort og om hendelser som kan ha betydning for barnets ettermiddag hjemme. Vi forteller om spesielle hendelser og trivsel i barnehagen. Vi viser for øvrig i-dag-lappen som henger på tavla i garderoben, denne vil også fortelle om hva vi har gjort i løpet av dagen, dersom det er mange som blir hentet samtidig. Det er da vanskelig for personalet å få gitt alle tilbakemelding. 7

9 Dagsrytme For å oppnå en god balanse mellom aktiviteter, lek, måltider og hvile, så har vi en fast dagsrytme. En fast dagsrytme gir trygghet og stabilitet for både barn og voksne. Alle barna må komme til kl. 9.30, ettersom vi da begynner forskjellige aktiviteter for for eksempel tur, formingsaktivitet. Det er veldig dumt for barnet å komme midt i en påbegynt aktivitet. Det kan skje endringer i dagsrytmen på grunn av gruppa og alderen på barna. TID HVA MÅL 7.15 Barnehagen åpner Frilek Få barna med eller inn i leken Barna velger selv hva de vil leke med Frokost For de som ønsker det. Spise selv. Pratestund 9.30 Tur, forming, utelek og lignende Felles opplevelser. Gjøre noe sammen. Frisk luft; fysisk aktivitet og lek Rydding Lære barna å rydde etter seg, rommet blir mer inspirerende til ny lek Samlingsstund Styrke gruppefølelsen, konsentrasjonen og treningen i navn, sanger og hva vi har gjort i dag Lunch Spise selv, vente på tur Stell Skifte bleie, eventuelt dotrening. Hygiene- og renslighetstrening Hvile- eller sovetid Alle barna trenger litt hvile eller søvn Frukt/yoghurt Lade batteriene litt igjen Frilek, ute eller inne Frisk luft og fysisk aktivitet Barnehagen stenger 8

10 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3) Ifølge FNs barnekonvensjon har barn rett til medvirkning i eget liv. I barnehagen har det rett til å gi uttrykk for sitt syn på det som skjer, og det skal få mulighet til å delta i planlegging og vurdering. Våre tanker om barns rett til medvirkning Barn har rett til å uttrykke egne følelser og meninger, og de skal oppmuntres til å gjøre det rette. De skal møte respekt og anerkjennelse for sine uttrykk. Barn skal bli møtt og sett som «den de er» og få en opplevelse av at de voksne har forståelse for deres individuelle behov. Spesielt overfor de minste barna, må personalet være oppmerksomme og tolke barnas kroppsspråk og uttrykk. I noen situasjoner skal barna få muligheten til å velge, tilpasset alder og modning. De skal oppleve hvordan demokratiske spilleregler virker i praksis, at de er en viktig del av gruppen og får mulighet til å markere seg. De skal oppleve at personalet er lyttende og åpne i forhold til innspill og ønsker. I forhold til barns medvirkning er det viktig å huske på at barn vet hva de har lyst til, men ikke hva de har behov for. Det er det fortsatt de voksne som vet og må ta ansvar for. Barn og voksne er likeverdige, men ikke likestilte. 9

11 «Sosial kompetanse «Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og gruppens sosiale ferdigheter. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egne væremåte til barnas læring av sosiale ferdigheter. - Utdrag fra «Rammeplan for barnehagen» - Mål Barna skal: oppleve tilhørighet til en gruppe. få erfaringer i å samarbeide. erfare sosiale, demokratiske spilleregler, som for eksempel vente på tur, innordne seg, hevde seg. få mulighet til å opprette vennskap. få erfaringer i å vise empati, - innlevelse i andre sine følelser. oppøve prososial atferd, - hjelpe andre, dele med andre. få trene på selvkontroll, kunne utsette egne behov og ønsker og å tåle «forskjellbehandling». Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Sosial kompetanse utvikles hele tiden gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i mange situasjoner i løpet av en dag i barnehagen. I omsorg, lek og læring vil barnas sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjoner og kan vise medfølelse. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre. De kan ta hensyn og vise omsorg. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et inkluderende, sosialt miljø. 10

12 Dokumentasjon og vurdering Barnehagens dokumentasjon skal gi foreldre, personal, lokalmiljø og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjon skal synliggjøre vår praksis, og ved vurdering igjen føre til endring av praksis. PLANLEGGING VURDERING GJENNOMFØRING REFLEKSJON DOKUMENTASJON Vi dokumenterer Vi tar bilder som vi henger opp, og som blir lagt i barnas album. Tegninger og andre ting barna lager blir hengt opp eller satt frem. Månedsplan hver måned om hva som har skjedd og om hva som skal skje. Årsplan I-dag-lapp i garderobe der vi skriver litt fra hver dag. «Min bok» til hvert enkelt barn. Der legger vi inn tegninger, ting som barna har laget, referat fra diverse ting og turer, forteller om artige episoder og koselig ting barna sier og gjør, og så videre. Vurdering Vurdering er viktig for å utvikle og fornye barnehagen. Vurdering skjer etter gjennomføring, dokumentasjon og refleksjon. Vurdering fører så til nye planer og praksis. Alle skal være med å vurdere, både barn, foreldre og personal. Barna gir hele tiden tilbakemeldinger muntlig og med kroppsspråk. Personalet må hele tiden «lese» barna og ta deres tilbakemeldinger på alvor. Dere som foreldre blir oppfordret til å komme med deres vurderinger i det daglige, under foreldresamtaler og foreldremøter. Personalet vurderer på personalmøter og planleggingsdager, da blir barnehagens mål, innhold, oppgaver og resultat vurdert. I tillegg blir barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling observert og vurdert fortløpende. 11

13 Foreldresamarbeid Foreldrekontakten bygger på følgende prinsipper: Barnehagen er et supplement til hjemmet, ikke en konkurrent. Foreldrene skal alltid få vite hva vi gjør, hvorfor og hvordan. Planer skal henge framme, og gis ut slik at foreldrene kan se dem. Barnehagen er åpen, det betyr at foreldre kan komme og være med oss en stund. Både dere som foreldre og vi som personal vil alltid det beste for barna, og det er det største målet vi har i barnehagen. Vi ønsker en god og åpen kommunikasjon mellom dere som foreldre og oss som personal. En kommunikasjon som bygger på gjensidig tillit og respekt. Hvorfor er et godt foreldresamarbeid så viktig? Det virker inn på barnas trygghet, trivsel og utvikling. Foreldrene trives og føler trygghet. Personalet trives og blir trygge på foreldrene. Godt miljø på arbeidsplassen. Lettere å forstå barnets måte å reagere og være på. Våre mål for foreldresamarbeidet må derfor bli: Gi foreldrene best mulig service. Respektere foreldrene, det er de som vet mest om deres barn. Trekke foreldrene med i planarbeidet for barnehagen. Forslag fra foreldrene møtes med åpenhet og blir vurdert. Motivere foreldrene til å vise interesse for vårt arbeid, både positivt og negativt. Gi foreldrene informasjon om deres barn. Respektere at foreldrene er ulike, med ulike behov. Skape et gjensidig tillitsforhold. Være vår taushetsplikt bevisst. Det er alltid fint med masse flotte mål, men målene oppnås ikke av seg selv. Vi som personal må ha noe konkret å jobbe med. 12

14 Hva kan vi gjøre for å oppnå målene våre? Arrangere foreldremøter Gi foreldresamtaler Ha foreldrekaffe og -frokost. Ha tid til å prate litt ved bringing og henting. Jobbe med våre holdninger til foreldrene. Ta foreldrene på alvor. Ha respekt for hverandre. Vise omsorg, forståelse og lojalitet begge veier. Orientere om hva som skjer i barnehagen gjennom årsplan og månedsplaner K v e n n e h a u g e n f a m i l i e b a r n e h a g e! 2012/

15 Aktivitetsplan for barnehageåret 2012/2013 MÅNED / TEMA ANDRE AKTIVITETER F O R FORELDRENE AUGUST Bli kjent og trygg i barnehagen Turgåing Begynne så smått med aktiviteter Foreldremøte- 29/8 kl SEPTEMBER Lære litt om farger Gå tur i skogen Sturla, 2 år - 4/9 Jonas, 2 år - 7/9 Foreldremøte- 3/9 kl OKTOBER Farger Høst Frukt Grønnsaker Mathilde, 2 år - 21/10 Foreldresamtaler Foreldrekaffe- 11/10 kl NOVEMBER Eventyr Sangleker Drama Mie, 2 år - 5/11 Mikael, 2 år - 17/11 DESEMBER Nissefest Juleaktiviteter Juleevangeliet Gaver og pynt Julefrokost- 3/12 kl JANUAR Vinter Snøaktiviteter FEBRUAR Fastelaven Fastelavensboller Karneval MARS Vår Såing Tur Foreldrekaffe- 21/3 kl Påskeferie fra 26/3 APRIL Påskeaktiviteter «Gul dag» Eline, 3 år - 17/4 MAI Dyr 17. mai-forberedelser Tur til Dyreparken Mathias, 2 år - 8/5 Emil, 3 år - 18/5 Foreldresamtaler JUNI Sommer, turer og kos Jan Filip, 2 år - 24/6 Sommeravslutning JULI Ferie fra 5/7 Bursdagsfeiring: Vi pynter med flagg, lapp på døra, ballonger, varm mat, is og non-stop, synger gebursdagssanger med instrumenter, det er rettere sagt, stor fest! 14

16 Vi ønsker hverandre et kjempefint barnehageår, vennlig hilsen Nancy H. Moe, Unni Ånesland, Liv Jansen, Synnøve Thorsen, Hilde Sandåker og Siri Anette Sørlien 15

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 DEL 2 1 Vi er opptatt av «Omsorg handler om en gjensidighet i samspillet mellom mennesker. Barn skal møtes på en omsorgsfull måte» Rammeplan for barnehager. På Veslefrikk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE 2012/2013

ÅRSPLAN FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE 2012/2013 ÅRSPLAN FOR GULLUNGENE FAMILIEBARNEHAGE 2012/2013 INNLEDNING Årsplanen skal gi en oversikt over barnehagens innehold, mål og arbeidsmåter. I rammeplanen er det gitt retningslinjer for dette, men med anledning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI

HANDLINGSPLAN FOR REVEHI HANDLINGSPLAN FOR REVEHI Eline har tegnet denne flotte tegningen av en rev 2013-2014 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer,

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

ÅRSPLAN-Del A. Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage

ÅRSPLAN-Del A. Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage ÅRSPLAN-Del A St. Joseph Familiebarnehage :Veståsen 18A 1362 Hosle. Tlf : 67142569 Introduksjon av St Joseph Familiebarnehage St. Joseph familiebarnehage åpnet 17. august 1998. Den er en privat katolsk

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Respekt, omsorg, mangfold, trygghet

Respekt, omsorg, mangfold, trygghet Hverdagsaktivitet: Ankomst i barnehagen om ankomst i bhg? Tar imot i gangen, sier Hei + barnets navn!. Oppfordrer barn og foreldre til å komme inn dersom frokosten er i gang, ellers møtes barnet i gangen

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen Foreldremøte 26.09.13 Velkommen Årsplan Halvårsplan Praktisk informasjon Å skape vennskap Å SKAPE VENNSKAP FILM Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: At barnehagen skal tilby barna et omsorgs-

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Personalet i Tøffe barnehage: Daglig leder/styrer: Tone Mari Steinmoen Dovregubben: Pedagogisk leder Kristin Ek 100% Pedagogisk medarbeider Gro Berg Bentsen 100%

Detaljer

BLAKKEN ÅRSHJUL 2014/ 2015

BLAKKEN ÅRSHJUL 2014/ 2015 BLAKKEN ÅRSHJUL 2014/ 2015 Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å fordele

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer