SFO informasjon pr.aug. 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SFO informasjon pr.aug. 2014"

Transkript

1 SFO informasjon pr.aug Håper dere alle har hatt en fin oppstart, spesielt de nye 1. trinnselevene. Det er mye som skal læres og mye nytt å forholde seg til. Mange nye å bli kjent med og mange navn å lære. Åpningstider: Mandag Kl og Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag (14.00) Kl og Hvem jobber på SFO: Navn: Skolen: Barne- og ungdomsarbeider Kari Dalseng Jobber på 4. og 6. trinn Barne- og ungdomsarbeider Mari Anne Løvaas Jobber på 2. trinn Barne- og ungdomsarbeider Gro Olsen Jobber på 1. trinn Barne- og ungdomsarbeider Elisabeth Christiansen Jobber på 2. trinn Barneveileder Gunn Sissel Høiby Jobber på 1. trinn Barneveileder Line Kjelsrud Jobber på 1. og 3. trinn/fys fos Barneveileder Lise Kari Korsgård Jobber på 3, 5, og 7. trinn Barneveileder Trine Finstad Jobber på 2. og 4. trinn Barneveileder Frode Ihle Jobber på 3. og 7. trinn/fys fos Førskolelærer Jorund Narmo SSH Baseleder Brit Lundstein Jobber på 2. og 6. trinn/fys fos Lærlinger Julie Ophus Jobber på 1. trinn Mats Mikkelsen Jobber på 3. trinn SFO leder Hanne Kise SFO/administrasjon Kontaktinformasjon: Nes barneskole, Tingnesveien 51, 2353 Stavsjø Skolens sentralbord: E-post adr: E-postadr SFO: Tlf. nr SFO: Har dere glemt å skrive i planboka om endring av SFO opphold, så ring SFO eller til skolen. Ikke bruk skolens mob tlf nr. Det er ikke hver dag den sjekkes etter kl Mobilnr Hanne: Mobilnr Brit: Driftsform og åpningstider SFO kan tilby hel og delt plass, samt en dag pr. uke Hel plass: mandag til fredag inkludert skoletida. Delt plass: 10 timer pr. uke i tillegg til skoletida. En fast dag pr uke: inkludert skoletida. Det er også mulighet for kjøp av enkelt timer utover den plassen en har. Kjøp av time(r) må avtales med SFO personalet.

2 Bankgiro blir sendt ut av kommunen hver måned. Betaling høst 2014 Foreldrebetaling for de kommunale skolefritidsordningene fastsettes av kommunestyret. Hel plass kr ,- pr. måned Delt plass kr ,- pr. måned 1 fast dag pr. uke kr. 860,- pr. måned Salg av enkelt timer: kr. 65,- pr. time Oppsigelsesfrist Opptaksperioden varer fra 1. august det året søknaden innvilges til 30. juni det året eleven går ut av 4. trinn eller sier opp plassen. En trenger derfor ikke å søke på nytt hvert år. Den som får tildelt plass i SFO, kan foreta oppsigelse av plassen med en frist på 3 måneder regnet fra den 1. påfølgende måned etter at oppsigelsen ble avsendt. Mål for SFO SFO skal være en arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige ferdigheter i samhandling med andre i ulike situasjoner. SFO skal være en del av barnas sosiale nettverk, et sted som gir trygghet og hvor det er godt å være. SFO skal preges av: Trygghet Ta vare på hverandre Omsorg Trivsel Glede Mestring Lek Målene oppnås ved: Tilrettelegge praktiske oppgaver, aktiviteter som barna kan mestre ut i fra egne forutsetninger og evner. Lære barna å ta hensyn gjennom lek, måltider og andre aktiviteter. Bry seg om, ikke med. Skape et miljø som preges av at barn og voksne tar hensyn til hverandre, og der samhold i hverdagen står sentralt. Slik ønsker vi å ha det ved Nes barneskole SFO Barna i fokus Lek Jeg kan få være meg Humor og glede Anerkjennende relasjoner Omsorg og trygghet Læring Vennskap Medvirkning Fellesskap

3 Foreldresamarbeid Ansatte ved Nes barneskole SFO ønsker at dere som foreldre skal ha størst mulig grad av medvirkning og innsikt i barnas hverdag. For å få til dette er kommunikasjon og samarbeid mellom hjem og SFO av sentral betydning. Barnet er foreldrenes og personalets felles interesse, og det er derfor viktig at vi hele tiden utveksler informasjon som kan ha betydning for barnets trivsel og utvikling i skolen/sfo. Skolen/SFO skal være et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Hvert barn er unikt og forskjellig, og det er dere som foreldre som kjenner barnet deres best. Dialogen med foreldrene er en forutsetning for å skape kontinuitet mellom hjem og skole/sfo. Sammen kan vi gi barnet de beste forutsetninger for en trygg og harmonisk oppvekst og utvikling! Foreldresamarbeid er for oss en helhet som består av samarbeid, innflytelse og deltakelse i noe felles, nemlig barna! Foreldresamarbeidet skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Som personale ønsker vi at dere skal oppleve at det er lett å ta opp ting med oss. Det er viktig for oss at eventuelle problemer/spørsmål blir tatt opp. Personalet er underlagt taushetsplikt. Informasjon fra foreldrene kan begrenses til én person, men vil uansett gjelde innenfor skolen/sfo. Mål for oss ansatte - Utvikle et godt samarbeid mellom foreldre og personale - Gjensidig trygghet og åpenhet - Skape interesse og engasjement for SFO og vår aktivitet Hvordan når vi disse målene: - Synliggjøre arbeidet i SFO - Daglig kontakt i hente-bringesituasjoner - Foreldremøte/foreldresamtale - Åpenhet for innspill/tilbakemeldinger - Ta foreldrenes signaler på alvor - Åpenhet for gjensidig informasjon - Månedsinfo - Brukerundersøkelse Daglig kontakt i hente- og bringesituasjoner Den daglige kontakten er en av de store fordelene i SFO. I den daglige kontakten kan vi gi hverandre jevnlige tilbakemeldinger på de tingene som opptar oss. Når dere leverer og henter barna deres, er det viktig at dere spør om ting som opptar dere. Foreldremøter Det holdes minimum et foreldremøte i løpet av året. Foreldresamtaler Hvis det er noen som ønsker samtaler er det rom for det. Avtal gjerne på forhånd med Hanne. Månedsinfo Det gis ut månedsinfo hver måned hvor det står litt om hva som skjer i løpet av måneden. Infoen legges også ut på Fronter.

4 Fronter SFO har eget rom i Fronter. For å logge seg inn har ungene fått hvert sin bruker navn og passord. Du må først gå inn på skolens hjemmeside Frontersiden er under oppdatering. Henting og bringing Dersom barnet skal ha fri, ta bussen eller at barnet skal hentes av andre personer enn vanlig, gi da beskjed slik at vi vet dette. Når dere henter, si fra til garderobransvarlig i SFO. Skoleplanbøker Fint om dere bruker planbøkene eller ringer hvis det er beskjeder angående SFO. Det er viktig at vi får beskjed hvis det er noen som ikke skal på SFO de dagene de har plass. Beskjeder skal skrives i planboka. Lekser i SFO tida Det blir tilrettelagt for elevene på 2., 3. og 4. trinn kan gjøre lekser på mandager. Oppstart mandag 25. august. Hvis det er noen som ønsker å gjøre lekser de andre dagene så er det mulig, men da er det ikke tilrettelagt. Mat SFO Vi spiser mat ca. kl mandager og kl de andre dagene. På mandager er ungene ute ca en halv time før mat. Fint om ungene har med mat til to eller tre (frokost) måltider. Vi har knekkebrød og pålegg i tilfelle noen skulle få for lite mat. I år serverer vi brødskiver på mandager. Ungene trenger da ikke å ha med seg mat til ettermiddagsmåltidet. Hver onsdag lager vi et varmt måltid. Det vil gå på rundgang hvem som skal spise. Oppstart 1. trinn 27. august, 2. trinn 4. september, 3. trinn 10. september og 4. trinn 17. september osv. Fredager er det mulig å ta med seg og koke nudler/rett i koppen. Ny ordning fra Ringsaker Kommune skal fakturere matpengene i stedet for foreldrestyrt konto. Matpenger kr. 300,- for hele skoleåret. Pengene brukes til bursdagsfeiring, brødmat hver mandag, mat hver onsdag, mat i skoleferier, frukt m.m. Kr. 300,- blir da ekstra på september faktura. Melk og yoghurt En får kjøpt melk og yoghurtkort i SFO. Melk 10 klipp: kr. 55,- og Yoghurt 10 klipp kr. 90,-. Klær og sko

5 Kjekt å ha et ekstra klesskift i SFO. Vi er ute i all slags vær og kan fort bli våte. Ekstra tøy legges på plassen i garderoben. Husk navn. Det sparer oss for masse tid, at klær/sko er navnet. Vi har bestillingsskjemaer for navneetiketter. Navnelapper gjør det enkelt å merke klær, sko, sekker, matbokser, termoser og andre eiendeler. Leker Egne leker kan kun tas med i skolens ferier og såkalt tingdager. SFO/trinnene har egne ta med/tingdager et par ganger i året. Datoene står på månedsinfoen. Bursdagsfeiring Vi feirer bursdag(er) den siste mandag eller fredagen i måneden. Vi synger bursdagssangen for de som har hatt bursdagen sin den måneden og spiser is. Satsningsområder: Vi satser på å benytte ballbingen og hallen mye dette året. Frode Ihle er glad i å spille fotball og er ellers en idrettsglad mann. Teater I oppstarten har vi sett at det er mange som er ivrige på å spille skuespill/danse/synge. Vi legger til rette for det og de kan da vise frem det de har øvd på for de andre på SFO. Sjakk/biljard kurs Lise Kari gjennomgår sjakkreglene i løpet av august. Det er populært med sjakk og da er det greit å kunne reglene. I tillegg blir biljardregler gjennomgått for de som ønsker det. Malekurs for 4. trinn Hvert år i de siste 4 årene har 4. trinnselevene hatt malekurs. De skal male et bilde på lerret og bildene skal henge på SFO ut skoleåret. 4. tinn bading på Grande Bading på Grande for 4. trinn. Det sendes ut egen lapp om dette. Høstferien i uke 41 Det blir sendt ut påmeldingskjemaer for plass i skolens høstferie. Påmeldingsfristen er i løpet av uke 38. Planleggingsdager skoleåret Planleggingsdager tirsdag 12., onsdag 13. august, fredag 14. november, fredag 2. januar og fredag 15. mai. SFO er da stengt. Årsplan Det blir ikke sendt ut årsplan i år. Mye av det som står i årsplanen får dere i infoskrivene som dere får hver måned.

6 Barnegruppa Navn 1. trinn Etternavn Klassetrinn Aurora Kongsrud 1 Ayouba Jabateh 1 Camilla Ødegård Sletten 1 Emil Dybvig 1 Emil Moen Taskerud 1 Emma Karlsen Glorud 1 Emma Røhnebæk Kvernmo 1 Fredrik Simensen Plassen 1 Hanna Monsbakken Heggelund 1 Hans Emil Konningrud 1 Håvard Nordsveen 1 Ida Grytting Skjoldknap 1 Ida Natalie Kjønstad-Bronken 1 Ingeborg Helene Ingeberg-Skoglund 1 Ingrid Røhnebæk Kvernmo 1 Jakob Finden 1 Joakim Gjelten-Bergli 1 Linus Lundsveen Harby 1 Marit Terpstra 1 Markus Antonsen 1 Martine Syversen 1 Mathias Strøm 1 Mons Bottel Mølstad 1 Morten Stoltz Tajesveen 1 Nellie Sofie Hegge Smeby 1 Nora Skaug Sandbæk 1 Norah Elise Hegge Smeby 1 Odin Johansen Rostøl 1 Peder Lundstein 1 Petter Tofastrud 1 Sander Konningrud 1 Sarah Duran Sveheim 1 Sigmund Eeg Hundseid 1 Simen E. Askehagen 1 Stefan Haugom Nordby 1 Thorstein Stai 1 Torgrim Hasle Haslestad 1

7 Navn 2. trinn Etternavn Klassetrinn Adele J. Haugom 2 Adrian Dahlen 2 Amalie Raabe 2 Andrea Brække 2 Charlotte Syversen-Myhre 2 Even Kise Bekklund 2 Hennie S. Hoel 2 Ingeborg Tofastrud 2 Jenny Nordhaug Dæhli 2 Joakim Svendsen 2 Johan Skjerpen 2 Johannes Glorud 2 Julia Aaslund Moen 2 Julie H. Petrud 2 Leander M. Gubberud 2 Magnus Hagelund 2 Maria Moen 2 Marie Lundstein 2 Markus L. Holter 2 Martine Dybvig 2 Marthine Hagen 2 Michael Sjøenden 2 Mina Glorud 2 Ole Even Heggenhaugen-Tørud 2 Oliwia Janik 2 Peder Tørud 2 Rainers Philips 2 Sander Petrud 2 Sigurd Lied Børke 2 Trym Bjurling-Anderson 2 Vilte Adomaityte 2 Navn Etternavn Klassetrinn Anna Moen Skjerven 3 Armand Nordhagen Vik 3 Dorte Alhaug Doblaug 3 Dorte Berntsen 3 Eirik Kaulum 3 Eliane Kollmar-Dæhlin 3 Elise Finden 3 Erik Stensby 3 Hanna Haga Holter 3 Ingrid Kaulum 3 Ingrid Cecilie Stadshaug 3 Isaac D. Sveheim 3 Jenny Mathisen 3 Jessica Simensen Bekkevold 3 Joakim Korsbakken 3

8 Jonatan Smeby 3 Jørgen Lystad 3 Kasper Løkken 3 Mari Solhjem Aas 3 Marte Ødegaard 3 Thea Madelein Bøe 3 Tonje Løberg 3 Vilde Aurora Neuberg 3 Navn Etternavn Trinn Elina Hoel 4 Eyvind H. Haslestad 4 Frida Sofie Schønsberg 4 Gea Gubberud Bråthen 4 Håkon Finden 4 Ingeborg Helseth 4 Ingeborg Sinnerud 4 Joacim S. Johannessen 4 Julie Lundstein 4 Jørgen Hundseid 4 Knut Martin Stai 4 Kristoffer Jørgensen 4 Lasse Ihle 4 Magnus F. Austdal 4 Markus H. Smeby 4 Marie L. Børke 4 Martin H. Strøm 4 Mathilde Hatterud 4 Peder Sterud 4 Robin Rudihagen 4 Sigrid E. Askehagen 4 Sofie S. Sandbæk 4 Synne Erika B. Anderson 4 Jørn Ola Statshaug 7 Susann Syversen 9 Er det noe dere lurer på, ta kontakt med oss. Håper på et godt og trivelig samarbeid på SFO! Nes 20. august 2014 Hilsen jintene + Frode på SFO

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

E p l e h a g a n b a r n e h a g e

E p l e h a g a n b a r n e h a g e E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) 2 3 4 5

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på

Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på SFO. Årsplanen skal gi informasjon om den daglige driften og satsningsområder. S FO har en del om morgenen fra 07.15 til 08.15. Tiden vil da være

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag - Lette det daglige samarbeidet - Avklare forventninger DAGSRYTMEN

Detaljer