PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE"

Transkript

1 PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt Drammen Tlf: Epost:

2 Historikk, drift og organisering Lilleløkka barnehage åpnet i august 2006 og drives av Drammen kommunale barnehager. Vi holder til i verneverdige lokaler i det engelske kvartalet på Bragernes. Lilleløkka barnehage har en meget god beliggenhet, med kort vei til alt Drammen har å tilby. Vi har skogen som nabo, og vi har kort gangavstand til elveparken, torg, biblioteket og teateret. Barnehagen har 3 avdelinger, fordelt på to bygg. Avdelingene har ulike aktiviteter de ulike dagene. Dette får dere mer informasjon om i aktivtetsplanene, som dere får tilsendt på mail. Lilleløkka er en Miljøfyrtårnbarnehage dette betyr at vi fokuserer på å være miljøvennlige i hverdagen, og barna gode holdninger til miljøvern. Vår adresse er: Amtmand. Bangsgt Drammen Telefonnummer kontor: Telefonnummer Trampe: Telefon nummer Bambi: Telefon nummer Blomst: E-post: Personalet Det er pr i dag til sammen 11 ansatte i Lilleløkka, som alle har forskjellig yrkesbakgrunn og ressurser. De ansatte hører hjemme på fast avdeling, men ved fravær og omorganisering kan det hende at personalet blir flyttet for å gi et godt tilbud til alle. Alle ansatte er pålagt taushetsplikt og må levere politiattest ved ansettelse. Avdeling Trampe 0-3 år: PEDAGOGISK LEDER: Nina Katrine Hansen(konstituert) (100%) PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE: Kari Aass/Kanjana Burisri (100 %) Serife Aslan (100 %) Avdeling Blomst 0-3 år: PEDAGOGISK LEDER: Ine Lauvlid (100 %) PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE: Mats Eriksson (80 %) Emine Turgut (100 %) Thomas Solli (20%) Avdeling Bambi 3-5 år: PEDAGOGISK LEDER: Lene Engstrøm Winge (100 %) FØRSKOLELÆRER: Mats Nilsen (100%) PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE: Siv Skakstad (90 %) Åse Haugen (80 %) Thomas Solli (30%) STØTTEPEDAGOG Mona Gryting (100%) STØTTEPEDAGOG Inger Reedtz Thorbergsen (8%) STØTTEASSISTENT Thomas Solli 5t/uka STYRER Lilleløkka/Brannposten: Ole Magnus Hetland (100%)

3 Åpningstid Barnehagen er åpen kl kl Dette betyr at barna ikke kan leveres før kl og at de må være ute av barnehagen innen kl Personalet skal kunne låse døren senest kl Hvis barna blir for sent hentet vil foresatte få en muntlig advarsel første gang, en skriftlig advarsel andre gang og en faktura pålydende beløpet det koster å ha personalet på overtid fra tredje gang. Etter fem ganger sier kommunen opp avtalen. Norges Beste Barnehage Prosjektet har tre mål: Det første handler om barna og de tre tidligere nevnte satsningsområdene. Det andre målet handler om kompetanseheving hos personalet, og det tredje er nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom barnehagene og annet utviklingsarbeid. Barns medvirkning Vår pedagogiske virksomhet organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. På denne måten kan barna bli motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sidene ved sitt liv i barnehagen. Barn skal få oppleve tilknytning og fellesskap, og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Det er viktig at barns følelsesmessige uttrykk blir tatt på alvor. Barn skal støttes til å undre seg og stille spørsmål. Vi skal oppmuntre dem til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og de skal møte anerkjennelse for sine uttrykk. Vi jobber med barns medvirkning blant annet - i forhold til i det hverdagslige/spontane: ønsker barna har der og da? - ved å la barna medvirke i temaarbeid: hva er barna opptatt av og interessert i? Barns medvirkning må ikke forstås slik at barn alltid skal inn og bestemme, det er snakk om et demokrati som også vi voksne deltar i. Samtidig har vi ansvar for å få frem hver enkelts stemme. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet, og mellom personalet og foreldrene. Skolegruppa Skolegruppen består av de eldste barna på Bambi de som går siste året i barnehagen før skolestart. Vi samler barna en til to ganger i uken. Vi arbeider målbevisst for at alle skal være godt forberedt til skolestart. Vi jobber blant annet med å skape godt samspill med andre, trene på ansvar og selvstendighet, og innarbeide gode vaner. Foreldre vil få mulighet til å bestemme om informasjon skal overføres fra barnehagen til skolen. Vi markerer en avslutning av barnehagetida og overleverer læringsreisepermen. Mål fra Språktrappa: Se og hør» - skoleforberedende gruppe 1. Mestring å ta imot en beskjed. 2. Gjøre beskjeden om til aktiv handling. 3. Utføre handlingen. 4. Turtaging, kunne vente på tur - gi tur 5. Kunne holde fokus. 6. Sette ord på egne og andres handlinger og følelser

4 Vi har ulike skoleforberedende aktiviteter som blant annet bokstaver, tall, brannvern, miljøvern, IKT, finmotorisk trening, turer.. Det gis ut egne planer for skolegruppa med mer detaljert info. Sammen om barns mestring Sammen om barns mestring er et samarbeidsprosjekt mellom Drammens Ballklubb og barnehagene på Bragernes. Prosjektet er forankret i Bragernes barnehageområde sin virksomhetsplan for Målet er å øke interessen for fysisk aktivitet, og målgruppen er 4-5 åringene. Foreldresamarbeid I tråd med Barnehagelovens formålsparagraf, er vi opptatt av å ha et godt og nært samarbeide med dere foreldre. Det er en forutsetning for kontinuitet mellom hjem og barnehage og for at barnehagen kan bygge sin virksomhet på barnas individuelle erfaringer og livsvilkår. Utover det daglige foreldresamarbeidet ved bringing og henting har barnehagen disse arenaene for formelt foreldresamarbeid: Oppstartsamtaler, når barna er nye i barnehagen Foreldrerådsmøte i aug/sept med valg av representant til FAU og SU. Foreldresamtaler høst og vår Høstmesse FN dag markering Luciafeiring Nissefest og hentegløgg Ta med en du er glad i 17. mai feiring Sommerfest Dugnad ved behov Brukerundersøkelser På foreldremøte i september velges representanter til FAU. Disse representantene har som oppgave å være bindeleddet mellom foresatte og barnehagen, og samarbeide med personalet til beste for barna på vegne av alle foreldrene. I barnehagens samarbeidsutvalg, (SU) sitter to representanter fra de ansatte og to representanter fra FAU. Styrer er sekretær og representant i SU. Oppstart og tilvenning Å begynne i barnehagen vil være en stor overgang for barn og foreldre. Vi må derfor bruke god tid på å gjøre familien kjent og fortrolig med barnehagen. De første dagene må en kjent voksen være med barnet i barnehagen. Det er viktig at barnet kjenner den voksne godt, slik at tilvenningen i barnehagen blir trygg og god for barnet. Når den voksne skal gå fra barnet, er det viktig at barnet får tydelig beskjed om dette. Vi vil ikke at de voksne går uten at barnet ser det, da dette skaper en utrygg situasjon for barnet. Tilvenning i barnehage varierer fra barn til barn, men ofte ser vi at barna begynner å bli trygge etter en periode på 3 5 dager. På småbarnsavdelingene (Trampe og Blomst )følger vi ofte følgende grovplan: 1.dag: Barnet er i barnehagen ca. 1-2 timer m/en trygg voksen. 2.dag: Barnet er i barnehagen noe lenger enn 1. dag m/en trygg voksen, 2 3 timer.

5 3.dag: 4.dag: Barnet spiser og sover i barnehagen. Kanskje mor/far kan forlate barnehagen en liten stund? Barnet er i barnehagen ca en halv dag. Kanskje kan den trygge voksne si farvel og gå etter en liten stund? Barnet spiser og sover i barnehagen. Etter 4 dag øker man gradvis opp til en normal dag ut i fra familien og barnets behov. Men barnet bør ikke ha for lange dager den første tiden i barnehagen, man bør prøve å avslutte dagen før barnet vil hjem fordi sannsynligheten for at barnet gjerne vil tilbake dagen etter er større. Underveis i tilvenningsperioden er det viktig at foreldre og personalet snakker sammen og gjør avtaler fra dag til dag om hva som skal skje. Hensikten med tilvenningsperioden er at barnet skal bli trygt i sitt nye miljø, men også at foreldre og personalet skal bli kjent med hverandre. Barn er forskjellige og har forskjellige behov. Noen trenger lengre tid på tilvenning, mens andre sklir rett inn, derfor legger vi til rette for hvert barn som begynner hos oss Bringe og hente Barna skal normalt følges av foreldre/foresatte og dere må være sikre på at personalet har registrert barnet før dere går. Ta på innesko, disse skal alltid ligge i kurven/hylla til det enkelte barn. Når dere henter må dere alltid ta kontakt med en av personalet, slik at barn og personal får tatt farvel, og personalet vet at barnet er hentet på en trygg måte. Dersom noen andre enn foreldrene skal hente, må det gis beskjed om dette til personalet (en telefon i løpet av dagen er nok). Dersom noen under 18 år skal hente barnet, er det ekstra viktig at barnehagen får tydelig beskjed! De ansatte har ikke noe ansvar for barna etter at de har forlatt barnehagen og det er foreldrenes ansvar at den/de som henter er egnet til ansvaret. Dersom noen ønsker å bringe eller hente utenom kjernetiden i skogen, er dette helt i orden. Snakk med personalet på avdelingen. Mat Frokost kl Barna må ha med matboks hver dag, hvis de skal spise frokost Lunsj kl (Trampe og Blomst) kl (Bambi) Barna får mat i barnehagen. Bambi har med sekk med mat og drikke hver fredag. Frukt kl Barna får ulike frukter. Barna får melk eller vann til frokost og lunsj. Alle må ha med drikkeflaske i barnehagen. Mat og frukt betales av foreldrene: kr per mnd. Beløpet betales over giro for oppholdsbetaling. Vi ønsker en barnehagehverdag med lite sukker og ber dere tenke på hva dere sender med til frokost og i flaskene til barna. Når barna er tørste trenger de vann, ikke saft. Barna skal ha med en fullverdig og sunn frokost. Fødselsdager Alle som feirer fødselsdag blir markert i barnehagen på dagen eller i forkant dersom dagen er i helg eller ferie. Personalet på småbarnsavdelingene lager plakat og krone, henger opp ballonger/flagg, har bursdagsamling. Personalet på storavdeling lager krone, henger opp

6 ballonger/flagg og alle barna på avdelingen lager bursdagstegninger til bursdagsbarnet, og har bursdagssamling. Vi legger vekt på at det er barnets store dag og at det er bursdagsbarnet som får velge innhold i samlingen. Foreldrene tar med kake/frukt/mat og lignende til bursdagen til barnet. Klær Barna må ha klær tilpasset årstiden. De må ha skiftetøy i kurven, varmt tøy/ulltøy til å ha under regntøy m.m. i kurven. Barna må ha innesko i barnehagen. Skiftetøy bør bestå av: (truse), strømpebukse, langbukse, t-skjorte/body, sokker og genser. Barna må ha flere ekstra votter vinterstid. Sjekk skiftetøyet hver dag! Vått og/eller skittent tøy skal tas med hjem. Husk også å sjekke fottøy og gummivotter innvendig. For å trives ute må vi ha nok og riktig tøy. Barn som fryser har det ikke godt. Det er foreldrenes ansvar at barna har tørt og godt tøy å ha på hver dag. Det er viktig at alt tøy blir merket. Evaluering Barnehagen jobber med pedagogisk dokumentasjon, vi skal bli gode på å formidle vårt innhold med bilder og tekst. Dette vil bidra til å gi foreldrene økt innsikt i vår hverdag og bedre mulighetene til å medvirke. Personalet evaluerer barnehagens innhold kontinuerlig utifra tilbakemeldinger fra dere foreldre, barna og egne opplevelser. Personalet bruker tid til evaluering på personalmøter. Vi håper dere alle svarer på brukerundersøkelsene når de kommer, resultatene vil være viktig i vårt arbeid for å nå hovedmål og delmål. RAMMEPLANEN Alle barnehager i Norge må forholde seg til Rammeplanen og dens innhold. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeve4rd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.(barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) Barns medvirkning: Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnas rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Slik kan barn bli motivert til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne, som tar hensyn til hele gruppen. Barnehagen skal innholde: Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse Språklig kompetanse Kulturskaping

7 Fagområdene: I rammeplanen er det sju fagområder som barnehagen skal jobbe med tverrfaglig i løpet av et barnehageår: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Religion og etikk Samarbeid: Rammeplanen pålegger oss å samarbeide med: Grunnskolen Barnevernstjenesten Helsestasjonen Den pedagogiske tjenesten Utdanningsinstitusjoner DRAMMEN BARNEHAGERS KJERNEVERDIER: OMSORG: Vi er opptatt av det enkelte barn, og av at barnet skal få en verdifull barndom og en best mulig inngang til sitt sosiale liv, skole og arbeidsliv. RESPEKT: Vi møter barnet og hjemme med respekt, toleranse og forståelse for deres individualitet og behov. ANSVARLIGHET: Vi inngir tillit og trygghet gjennom oppførsel og kunnskap, og inviterer til medvirkning og åpen kommunikasjon med hjemmet. KUNNSKAPSRIK: Vi legger til rette for individuelle løsninger basert på medvikning, refleksjon, opplevelse, lek og læring. ENTUSIASME: Vi er engasjerte, og jobber her og nå med glede, humor og varme. LØNNSOMHET: Vi skal drive god foretningsmessig virksomhet som gir forutsigbarhet.

8 PEDAGOGISKE VERKTØY Vi har ulike/flere pedagogiske verktøy som vi legger vekt på i vårt arbeid. SNAKKEPAKKEN (Les mer: Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell. Den appellerer til alle barna i barnehagen, og styrker språk- og begrepslæring. Snakkepakken er fylt med konkreter som viser barnet hva man sakker om. Ved at barna får se, høre og være aktive med konkretene i Snakkepakken, vil de oppmuntres til å forstå og snakke norsk. Snakkepakken er bygd opp av seks temaer, samt eventyr, nøkkelord og sanger. SPRÅKTRAPPA (Les mer: Språktrappa er et pedagogisk planleggingsverktøy for å sikre systematisk språk- og begrepslæring i barnehage og skole. Modellen er utarbeidet av Åssiden barnehage og Åssiden skole, Drammen, som et ledd i et statlig prosjekt for barnehager og skoler med mer enn 25 % flerspråklighet. Det skal settes av 1 time pr. uke til arbeid med språktrappa for hvert alderstrinn. Barna mottar et aktivitetskort når de starter opp i barnehagen hver høst som forteller hvilket trinn de er på. Språktrappa har en egen nettside som vi bruker som en idébank i vårt arbeid. USK; UTVIKLINGS STØTTENDE KOMMUNIKASJON (Les mer: Vi benytter oss av prinsippene til Marte Meo som kommunikasjon- og samspillsmetode i vårt arbeid. Her er det samspillet mellom mennesker som er sentrale. Metoden tar utgangspunkt i syv prinsipper; 1. Personalet retter sin oppmerksomhet mot barnets signaler, og følger barnets utspill 2. Personalet gir positiv bekreftelse på at de er oppmerksomme på barnet. 3. Personalet setter ord på det som skjer i samspillet på en positiv måte. 4. Personalet passer på at alle tar tur. 5. Personalet hjelper barnet ved å sette grenser og vise positive alternativer, og gir barnet ros og anerkjennelse. 6. Personalet markerer begynnelse og slutt. 7. Personalet hjelper barnet med å sette seg inn i og dele glede og positive opplevelser. PULS(Pedagogisk utviklings og læringsspeil) Kvalitetsvurdering for kvalitetsarbeid satt i system. Målrettet arbeid mot et bedre læringsmiljø til barn og unge. PULS kan bidra til økt kvalitet og økt handlingskompetanse i barnehagen gjennom refleksjon og bevisstgjøring blant personalet. Vi er pilotbarnehage og utprøver dette verktøyet i 2014.

9 KARTLEGGINGSMATERIELL Observasjon av barn er en del av barnehagens ordinære virksomhet. I tillegg til observasjon benytter vi oss av ulike kartleggingsverktøy. Formålet med kartleggingen er å sikre at vi gir hvert enkelt barn riktig aktivitet som fremmer barnets utvikling. Kartleggingen er ikke et mål i seg selv, men et utgangspunkt for å gi barn som trenger oppfølging, god og tidlig hjelp. Vi benytter SATS og TRAS som kartleggingsverktøy og ALLE MED/ASKELADDEN ved behov. TRAS; Tidlig Registrering Av Språkutvikling (Les mer: søk i statped og skriv TRAS) Vi observerer alle barn kontinuerlig gjennom hele året og bruker TRAS som kartleggingsverktøy. TRAS gir oss et innblikk i barnets språkutvikling, og tydeliggjør utviklingen som har skjedd siden forrige gang testen ble fylt ut. Skjemaet blir fylt ut på bakgrunn av observasjoner gjort i det daglige. SATS; Screening Av Toåringenes Språk (Les mer: gå til søk i statped og skriv SATS) SATS blir tatt på alle 2 åringer, og skal hjelpe oss å kartlegge barnets språkutvikling. Testen tas i barnehagen så nært opp til 2 års dagen som mulig. Den ene delen blir tatt med barnet, sammen med personalet i barnehagen. Den andre delen er et skjema som foreldrene skal fylle ut. ALLE MED: Kartleggingsverktøy ved behov. ASKELADDEN Språkscreening ved behov. Oppholdsbetaling Oppholdsbetaling er inntektsgradert, se egne bestemmelser. Giro for oppholdsbetaling sendes hjem til foresatte hver måned. Administrasjonen for Drammen barnehager er ansvarlig for oppholdsbetaling og andre merkantile oppgaver. Adressen er: Engene Drammen, telefon Besøksadresse: Gamle Kirkeplass Drammen Planleggingsdager Det settes av 5 dager til planlegging pr år. Disse dagene tar ikke barnehagen i mot barn. Barnehagen bestemmer dagene i samarbeid med SU. Informasjon gis ut. Ferie Barnehagen holder åpent alle virkedager, men er stengt jul- og nyttårsaften. Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12:00. I følge vedtektene skal barna ha 4 ukers ferie pr år. Hver sommer samarbeider barnehagene i Bragernesområdet om å holde en barnehage åpen. De som har behov for et tilbud i juli, benytter dette.

10 Forsikring Drammen Kommune har forsikringsavtale med WACO - KLP som gjelder for skader på barn i barnehagen. Ved skader må foresatte i samarbeid med personalet i barnehagen fylle ut skjema som sendes inn av styrer. Denne forsikringen dekker ikke klær, briller eller annet utstyr som barna medbringer til barnehagen. Vedtekter Barnehagen drives i samsvar med vedtekter for Drammen barnehager. Disse får foresatte utlevert ved informasjonsmøte/oppstart i barnehagen. Kontrakt Begge foresatte og styrer underskriver en kontrakt for barnehageplassen når barnet begynner i barnehagen. Denne fylles ut i to originale eksemplarer, en til barnehagen og en til foresatte. Kontrakten gjelder frem til barnet begynner på skolen, eller foresatte velger å si opp ihht. vedtektene. RUTINER VED SYKDOM Dersom barnet har feber, smittsomme sykdommer og/eller dårlig allmenntilstand må barnet være hjemme. Dersom barnet er for dårlig til å være ute må det holdes hjemme fordi uteaktivitet er en del av barnehagehverdagen. Vi ønsker beskjed når barnet er syk. Dersom barnet blir syk i løpet av dagen, vil vi ta kontakt med foresatte hvis vi mener at barnet må hentes. FEBER: Holdes hjemme til barnet er feberfri og har normal allmenntilstand, og kan følge med i dagens aktiviteter uten spesielle hensyn. ØYEKATARR: Barnet må behandles med øyedråper/salve. Barnet skal holdes hjemme 12 timer etter at behandlingen har startet. BRENNKOPPER: Ved mistanke om brennkopper, må lege kontaktes og det må tas bakterieprøver. Barnet kan komme i barnehagen så sant behandling er startet, og barnet ikke har åpne og/eller væskende sår. Brennkopper er veldig smittsomt, og det er viktig at barnehagen får beskjed om eventuell mistanke! OPPKAST/ DIARÉ: Har barnet kastet opp eller hatt diarè om kvelden/natten skal det holdes hjemme neste dag. Barnet må ha hatt en dag uten oppkast/diaré før det er tilbake i barnehagen. Oppkast/diaré smitter lett, og vi ønsker å ha friske barn og personal i barnehagen ta derfor dette på alvor. DIVERSE BARNESYKDOMMER: De ulike barnesykdommene har sine forløp som foresatte må sette seg inn i. Barna kan komme i barnehagen når de er smittefrie og tilbake til normal allmenntilstand. LUS: Dersom det oppdages lus, er det viktig at barnehagen får beskjed straks slik at vi kan forebygge videre smitte ved å gi informasjon. Dersom vi oppdager lus på barnet i barnehagen må barnet hjem for å ta lusebehandling og kan komme tilbake når kuren er avsluttet. Ved tilfelle av lus i barnehagen leverer vi ut brev til alle straks. Kun barn med synlige lus/egg skal

11 behandles. Sjekk hele familien. Foreldre bør foreta etterkontroll annen hver dag i en måned etter siste lusebehandling. Det er viktig å ta to behandlinger med 8 dagers mellomrom for å få tatt livet av alle lus, da behandlingen ikke virker på egg. MEDISINERING: Fortrinnsvis foretas medisinering hjemme, eventuelt avtales dette med personalet. Skal medisinering foretas av personalet i barnehagen, må foresatte fylle ut et avtaleskjema om medisinering. Barnehagen gir kun reseptbelagt medisin foreskrevet av lege. Annen medisin som f eks nesedråper og hostesaft må gis hjemme. Personalet har taushetsplikt noe som innebærer at de ikke kan svare på hvem som har en eventuell sykdom eller for eksempel lus. Vi håper dere hjelper oss med dette slik at vi kan ivareta alle på en god måte. Lilleløkka barnehage et miljøfyrtårn Vi i Lilleløkka barnehage tar vare på og er glad i naturen. Dette innebærer at vi har stort fokus på miljøtiltak i hverdagen. Tiltak som vi fokuserer på i hverdagen er: Miljø er tema i samlingsstund Lære barna å kildesortere ved å ha merkede avfallsbøtter rundt omkring i barnehagen Vi har hengt opp liste med eksempler på hva som skal kastes hvor Vi går turer til returpunktet Vi lager melkekartongkubber og er med i retur lotteriet Vi veier søppel minimum 2 ganger i året Vi har grønnsakshage der barna er med og planter og steller hagen Alle lysbryterne i barnehagen er merket, slik at alle husker å slå av lyset i rom vi ikke bruker Vi leser av strøm regelmessig Vi har en miljøkontakt i barnehagen Vi bruker refill på tonerkassettene til skriverne Vi går vernerunder Vi er bevisst i forhold til miljøvennlige innkjøp Barna er med å vanne blomster og plante om disse til våren. VI TAR VARE PÅ OG ER GLAD I NATUREN

12 KOSTHOLD OG FYSISK AKTIVITET Frokost dagens viktigste måltid! Etter en natt med faste er det nødvendig for kroppen med påfyll av ny energi frokosten bidrar ikke bare med nødvendig energi, vitaminer og mineraler, den er starten på en god måltidsrytme. Legger man til rette for regelmessige måltider vil friske barn regulere sitt eget matinntak etter hva de trenger. At barn utvikler god appetitt regulering er viktig. De trenger å lære å kjenne på sult, tørst og metthet. Det er lett å forstå at maten et lite barn spiser påvirker det. Næringen brukes i form av energi til aktivitet og til å vedlikeholde og bygge opp kroppen. Derfor er det viktig med balanserte måltider. Et balansert måltid består av langsomme karbohydrater, proteiner, sunne fettsyrer og ikke minst vitaminer, mineraler og antioksidanter. I det norske kostholdet består frokosten gjerne av et brødmåltid, grøt eller ulike frokostblandinger. Med enkle grep blir disse alternativene balanserte og fullverdige måltider. Brødmåltidet. Velg grovt brød, grovt mel inneholder 2-4 ganger så mye av enkelte vitaminer og mineraler som fint mel. Sett frem en brødsort om gangen, settes flere sorter frem velger barn ofte den fineste varianten. Barn under tre år bør gis mellom grove kornprodukter fremfor grove. Valg av pålegg. Fisk: Fisk er alltid et godt påleggsalternativ. Makrell og laks er gode eksempler på kilder til sunne umettete fettsyrer, mens fiskepudding, reker og tunfisk er eksempler på fettfattig pålegg. Ost: Innholdet av fett varierer mye mellom de ulike variantene, men fettet er mettet. Velg derfor de magre variantene. Kjøtt: Velg magre varianter som kokt skinke, kalkun og mager leverpostei. Pølsepålegg og servelat innholder mye mettet fett og bør begrenses. Brukes smør/margarin bør en velge plantebasert margarin. Et godt alternativ er å erstatte smør/margarin med majones. Da majones består av sunne fettsyrer. Pynt brødskivene med grønnsaker som paprika, agurk og tomat. Frisk frukt serveres gjerne ved siden av eller som pålegg. Både kiwi og banan er gode alternativer på frukt som fungerer utmerket som pålegg. Drikke. Til frokosten bør det serveres vann eller melk. Velg magre meieriprodukter (skummetmelk eller ekstra lettmelk). De magre variantene inneholder like mye vitaminer og mineraler som de fetere variantene. Frokostblanding. Frokostblanding er et enkelt og kjapt alternativ. Velger du en grov variant, uten tilsatt sukker, kombinert med melk har du ernæringsmessig en knall kombinasjon. Et fullverdig måltid bestående av langsomme karbohydrater, proteiner og mye kostfiber. Server gjerne et glass appelsinjuice til, da sikrer du inntaket av frukt, samtidig som c- vitaminene i juicen øker opptaket av jern fra kornblandingen. Velg en frokostblanding med maksimum ti prosent sukker.

13 Velkommen til oss vi vil gjøre hver dag verdifull

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

E p l e h a g a n b a r n e h a g e

E p l e h a g a n b a r n e h a g e E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) 2 3 4 5

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer