Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid stille spørsmål til andres ytringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid stille spørsmål til andres ytringer"

Transkript

1 10 Tid år årstid måned døgn time minutt sekund 4 Tid 5 Tid Om kapitlet Dette kapitlet handler om tid. Gjennom lesetekster og illustrasjoner får elevene mulighet til å utvikle kunnskap og nye begreper knyttet til tid. Den muntlige ferdigheten vi legger vekt på i dette kapitlet, er å stille spørsmål. Sjangerteksten i dette kapitlet er kalender. Gjennom felles lesing lærer elevene hva som kjennetegner kalenderen som sjanger, og hvordan vi henter ut informasjon fra den. Gjennom felles skriving er elevene med på å lage en kalender. Det språklige emnet i dette kapitlet er stavelser. Elevene blir kjent med hvordan vi deler opp ord i stavelser, både skriftlig og muntlig, og hvordan vi kan bruke kunnskap om stavelser til å lese vanskelige ord. Mål Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid stille spørsmål til andres ytringer Muntlige ferdigheter Å stille spørsmål Minn elevene på at å spørre er noe helt annet enn å fortelle. Når vi lurer på noe, vil vite noe, er i tvil om noe, eller ønsker noe fra andre, stiller vi spørsmål. Når vi skal lære noe nytt, er det svært viktig å stille spørsmål. Spørsmål begynner ofte med bestemte ord som hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og når. Når vi skriver et spørsmål, må vi ha spørsmålstegn til slutt, mens når vi stiller et spørsmål muntlig, stiger tonefallet vårt mot slutten. Elevene lærer mer om spørresetninger i kapittel 17. Arbeid med sidene Introduksjon av emnet Fortell elevene at de skal få lese og snakke om tid. Tida går hele tida. Vi måler tida med klokka. Klokketida styres av jordas omdreininger rundt seg selv og dens runder rundt sola. Vi måler tid i sekunder, minutter, timer, døgn, uker, måneder, årstider og år. Hva er det som bestemmer om det er dag eller natt? Hvorfor er det natt noen steder på jorda, mens det er dag andre steder? Hva vil det si å ha god tid? Hva vil det si å ha dårlig tid? Hva bruker vi til å måle tid? Bildesamtale La elevene assosiere fritt, men legg vekt på at de bruker hele setninger. Oppfordre gjerne elevene til å stille egne spørsmål til bildet. Hva ser du på bildet? Hvor bor personene på bildet (USA, Norge, Japan)? Hvor mye er klokka i Tokyo? Hvor mye er klokka i San Diego? Hvilken dato er det i Norge? I Japan? I USA? Hvorfor gjør barna forskjellige ting? Etter samtalen kan du vise hvordan jorda snurrer rundt sin egen akse. Bruk for eksempel en appelsin eller en badeball til å symbolisere sola, mens en annen type ball eller globus forestiller jorda. Vis at jorda går rundt sola og samtidig snurrer rundt sin egen 4 TID

2 akse. La til slutt elevene forklare for hverandre hvordan det blir dag og natt. Ordbanken Snakk med elevene om ordene og still gjerne spørsmål som åpner for undring og refleksjon. Her er noen forslag til formuleringer som kan brukes i samtalen. År: Den tida jorda bruker på å gå en gang rundt sola. Det tar cirka 365 dager. Årstid: De fire delene året er delt inn i. De kalles vinter, vår, sommer og høst. Måned: Den tida månen bruker på å gå en gang rundt jorda. Det tar cirka 30 dager. Døgn: Den tida jorda bruker på å gå rundt seg selv en hel dag og ei hel natt. Det tar 24 timer. Time: En time er det samme som 60 minutter. Det er 24 timer i et døgn. Minutt: Et minutt er det samme som 60 sekunder. Det er 60 minutter i en time. Sekund: Sekund er den grunnleggende måleenheten for tid. Det er 60 sekunder i ett minutt. Ett minutt Fortell elevene at dere skal ha en gjettelek: «Hvor lenge er ett minutt?» Bruk et timeglass til å vise elevene hvordan sanden renner gjennom glasset på ett minutt. Så dekker du til timeglasset slik at barna ikke kan se det. Be dem legge hodet på pulten slik at de ikke ser hverandre. Barna skal så rekke opp hånda når de tror det har gått ett minutt. Når det har gått ett minutt, sier du ifra. Var det noen som rakk opp hånda tidlig? Var det noen som trodde det var lenge igjen? Gjenta aktiviteten. Var det flere som kom nærmere nå? Snakk med elevene: Hva rekker man å gjøre på ett minutt? Hvor langt rekker vi å telle på ett minutt? La barna gjette og skriv gjerne svarene deres på tavla. Tell så sammen høyt i kor mens du snur timeglasset en gang til. Si gjerne tallene slik at du sier ett tall i sekundet. Da kommer dere til cirka 60. Gjenta gjerne aktiviteten. Var det flere som klarte å treffe nærmere ett minutt nå? Hvorfor? Muntlige aktiviteter Spørrelek La elevene gå sammen i grupper på to, og la hver gruppe få et kort med spørreord. I Lærerrommet finner du ferdige kort, klare til utskrift. Vis elevene et bilde av en gjenstand fra gamle dager eller et bilde av et forhistorisk dyr. La elevene bruke kortene og finne på spørsmål til bildet, for eksempel: Hvor levde dyret? Hva spiste det? Elevene trenger cirka fem minutter på å fullføre oppgaven. Til slutt går dere gjennom spørsmålene i fellesskap. Noen av spørsmålene greier dere å svare på, andre spørsmål kan åpne for undring. Lek med språket Lekene er beskrevet på side Lek 1: Ta en ting Lek 2: Jeg ser, jeg ser Andre ressurser Forslag til lekser Leselekser I lærerens bok finner du forslag til leselekseoppdrag til disse tekstene: «Tida går» side 6 7. «Åse og klokka» side «Klokkesurr» side 150. «Gjøkur» side 150. «Kirkeklokka en molbohistorie» side 151. I Arbeidsbok B handler oppgave 7 12 på side 8 11 om leseforståelse. Resultatet av «Vi skriver sammen» kan gjerne brukes som leselekse. Andre lekser Oppgave 2 5 på side 4 6 i Arbeidsbok B. Tilpass oppgavetype og -mengde til hver enkelt elev. I Lærerrommet Kort med spørreord Pusle tøyseord Automatiseringsaktiviteter Ordkort Sanger Referanser til sangene finner du på side 174. Da klokka klang Morgenstund Godnattsang for Jørgen Moes vei nr. 13 For siste gang Høytlesing Les mer om de ulike høytlesingsforslagene på side Tikk takk, sier tiden av Gro Dahle og Svein Nyhus Tiden bor ingen steder av Gerhard Stoltz Saltos bokhylle Saltos bokhylle nivå 1 4 består av 24 nyskrevne lesehefter. Hvert hefte inneholder en lesetekst i to vanskegrader. Adam og klokka av Bjørn Ingvaldsen passer godt til dette kapitlet. Egenvurdering Bruk gjerne Salaby.no for å øve mer. La elevene sitte i par. Den ene eleven forteller om en gang han eller hun var for sent eller for tidlig ute. Den andre eleven bruker et av kortene med spørreord og stiller spørsmål til det som ble fortalt. Gjør en oppsummering i samlet klasse til slutt: Hvordan var det å bruke spørrekortene for å finne på spørsmål? 5

3 Tida går Lesing Vi anbefaler at du bruker Saltos lesemetodikk i arbeidet med lesetekstene. Trinn 1 og 2 gjøres i samlet gruppe, slik at alle blir kjent med alle tekstene. Trinn 3 og 4 gjøres enten i samlet gruppe (vi foreslår at du da bruker -teksten som utgangspunkt) eller i nivådifferensierte grupper. Les mer om Saltos lesemetodikk på innsiden av omslaget bakerst i boka. Trinn 1: Repeter Saltos lure leseknep («Superblikk», «Alt jeg vet», «Lesemåte», «Tenkestopp», «Oppsummering»). Henvis gjerne til plakaten. Forbered lesingen ved å ta et superblikk på teksten i fellesskap: Hva forteller illustrasjonene? Hva forteller overskriften? Hva viser illustrasjonene på side 7 (et solur og en kompassrose)? Snakk om hva elevene vet om dette fra før: Hvordan syns du det er å kjøre bil? Hvordan syns du det er å stå på skøyter? Hva tror du teksten kommer til å handle om? Trinn 2: Modeller og snakk om lesemåte. Gjør tenkestopp underveis for å gi rom for innspill og kommentarer og for å oppklare tekstens innhold: Hva gjør Stian og faren? Hvorfor tror du Stian syns tida går sakte? Hvilken lek leker Ida og vennene? Hvorfor tror du hun syns tida går fort? Hvor på himmelen er sola når det er midt på dagen? Hva vil det si at tida står stille? Har du noen gang følt at tida har stått stille? Snakk om ordene nederst på siden. Deretter bruker du spørsmålene i elevboka til å oppsummere tekstens innhold. Vi trener på å trekke bokstavlyder sammen til ord å automatisere konsonantforbindelsen st- å finne flere betydninger av et ord (homonymer) å lese dialoger å variere lesetempoet Trinn 3: Se på ordet stykke. Finn andre ord som begynner med st-. Skriv ordene på tavla og les i kor. Finn andre ord som rimer på -ykke (lykke, Tida går Isen er speilblank. Ida og vennen ne leker doktorsiste n. De er mange. De har det så gøy! Ida blir ikke hentet før om en time. Plutse lig ser hun på klokk a. Er den seks allerede? Hvor ble tida av? Tid dykke, smykke, rykke). Skriv ordene på tavla og les i kor. Snakk om hvordan vi kan se at ordene rimer. Snakk om skrivemåte og uttale av langt og igjen. Hvilke to betydninger har ordet sukker? Snakk om at et ord som kan bety flere ting, må stå i en sammenheng for at vi skal forstå betydningen, eller at vi skjønner betydningen ut fra hvilket tonefall som brukes. Hvilke andre ord vet du om som kan bety flere ting (tre, bolle, hjul/jul, måke)? Snakk om at talestreken markerer at noen snakker. Modeller hvordan teksten leses med innlevelse, ved å endre tonefall og trykk på enkelte ord og endre karakter i stemmen for hver av personene. Vis hvordan siste setning kan leses med ulikt tempo for å understreke budskapet. Skriv setninger som begynner med «Tida går». Skriv setningene på tavla og les i kor. Er det langt igjen? Et stykke, sier pappa. Stian sukker. Tida går så sakte. Trinn 4: Elevene øver på automatisering av -teksten. Les teksten i kor. Les i ulikt tempo: først veldig sakte, så fort, deretter i normalt tempo. Hvilke ord er vanskelige å lese? Hvorfor? Vi trener på å trekke bokstavlyder sammen til ord å lese kjente ord med flyt å bruke ulike avkodingsstrategier å lese tekst med utropstegn og spørsmåls tegn Trinn 3: Les teksten i kor. Hvilke ord i teksten er lette å lese? Kjenner du igjen noen ord med en gang du ser dem? Hvilke ord er vanskelige å lese? Hvilken lesemåte bruker du når du leser ordene speilblank, doktorsisten, 6 TID

4 I riktig gamle dager brukte menneskene sola som klokke ke. De så opp på himmelen for å se hvor sola sto. Hvis sola sto i øst, var det morge n. Hvis sola sto høyt på himmelen, var det middag. St o sola i vest, var det kveld. De gam le egypterne trodd e at tida gikk fort ere midt på dage n. I dag vet vi at det ikkeke stemmer. Men ofte føles det som om tida går fo rt. Det kan være når vi leker eller leser ei spennende bok. Da kan én time føles som et minutt. Andr dre ganger føles det som om tida står st tille. Det kan være når vi vent er på noen eller gleder oss til noe. Da kan ett minutt føles som en time. Tida går alltid like fort. Eller li ke sakte. Tikk, takk, tikk, takk. Kanskje det er slitsom t for tida aldri å stå stille? Spør smål til teksten 1 Når syns du tida går fort rt? 2 Når syns du tid ida går sakte? 3 Når skulle du ønske at du kunne stoppe tida? 4 Hvis du kunnene skr u tida til bake, når vill lle du ha skrudd den tilbake til? Snakk om: sakte middag fort stå stille plutselig og allerede (lyderer, stavelsesleser, kjenner igjen deler av eller hele ordet)? Snakk om hvilke skilletegn som fins i teksten. Repeter at utropstegn betyr at noen sier noe som et utrop. Spørsmåls tegn markerer at noen stiller et spørsmål. Snakk om at tonefallet går opp mot slutten av et spørsmål. Modeller hvordan teksten skal leses ved utropstegn og spørsmåls tegn. Skriv setninger som begynner med «Tida går fort når». Skriv på tavla og les i kor. Trinn 4: Elevene øver på automatisering av -teksten. Les teksten i kor, linje for linje. La utropstegnene og spørsmåls tegnene avgjøre tonefallet i lesingen. Hvilke ord er vanskelige å lese? Hvorfor? Vi trener på å lese kjente ord med flyt å lese ord med stumme lyder å bruke ulike avkodingsstrategier å ta pause ved komma og punktum Trinn 3: Snakk om uttale og skrivemåte av ordene med stumme lyder: riktig, det, kveld, spennende (uttalen kan variere i ulike dialekter). Kjenner du til andre ord som har stumme lyder (hva, herlig, jord)? Hvilke ord i teksten er lette å lese? Kjenner du igjen noen ord med en gang du ser dem? Hvilke ord er vanskelige å lese? Hvordan leser du ordene himmelen, egypterne, spennende, slitsomt (lyderer, stavelsesleser, kjenner igjen deler av eller hele ordet)? Hvordan bør vi lese en tekst når andre skal høre på? Snakk om og modeller forskjellen på komma og punktum. Komma angir en kort pause, mens punktum forteller at setningen er slutt. Trinn 4: Elevene øver på automatisering av -teksten. La elevene sitte i par og lese teksten som veksellesing der de leser annenhver setning. Hvilke ord er vanskelige å lese? Hvorfor? Snakk om Snakk med elevene om ordene og still gjerne spørsmål som åpner for undring og refleksjon. Her er noen forslag til formuleringer som kan brukes i samtalen. Sakte: At noe har liten fart. Sakte er et annet ord for langsomt. Middag: Midt på dagen, når sola står høyest på himmelen. Tidligere var middagen et måltid som ble inntatt midt på arbeidsdagen, cirka klokka 12. I dag er det mer vanlig å spise middag senere. Fort: Et annet ord for rask eller hurtig. Et fort kan også være en festning som ligger i eller ved sjøen. Stå stille: Ikke å bevege seg. Skriving Enkle skriveoppgaver Elevene skriver ei liste over hva de liker å bruke tid på et tankekart med ord knyttet til tid Mer utfordrende skriveoppgaver Elevene skriver en fortelling om en gang de hadde dårlig tid om en reise tilbake i tid, for ekempel til oldtida eller vikingtida Leseoppdrag Les teksten tre ganger. Øv på å lese teksten i passe tempo. Les teksten tre ganger. Øv på å bruke utropstegn og spørsmålstegn når du leser. Les teksten tre ganger. Øv på å ta pause ved komma og punktum. 7

5 kalender Ukedager Ta et superblikk! Ukenummer 1 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Mats ishockey Dato Mart e svømming Teksten forteller hva som skal skje Pappa tannlege kl. 10 Mart e svømming Mart e svømming Mormor 67 år Foreldremøte Mats kl. 18 Marte skøyte dag kl. 13 Husk boller! Mats ishockey Mart e svømming Mats ishocke y Mats 7 år 8 Tid Kalender Mål Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne gi eksempler på hva som kjenne tegner en kalender lage en bursdagskalender i samarbeid med andre etter mønster fra en eksempeltekst Vi bruker kalendere for å holde orden på tida. Kalendere kan vare i ett eller flere år, og det fins flere typer kalendere. I Norge bruker vi den gregorianske kalenderen, som er den mest brukte kalenderen internasjonalt. Januar Felles lesing Før lesing: Gjør elevene oppmerk- somme på Salto, som ber dem om å ta et superblikk på teksten. Hva betyr det å ta et superblikk på teksten? Hva ser du hvis du bruker superblikket her? Har du sett en slik tabell før? Forklar elevene at vi kaller en slik tabell for en kalender, og at en kalender er et system som hjelper oss med å holde orden på dagene og månedene i året. Under lesing: Denne teksten krever en tydelig modellering for å vise elevene hvordan de får oversikt og leser en slik tekst. Gjør elevene oppmerksomme på strukturen i tabellen, se faksimile. Hvorfor er noen tall røde? Vis elevene at tabeller er oversikter der det er lite hensiktsmessig å lese alt. For å finne informasjon må vi letelese. Å letelese betyr at vi ser etter viktige ord som gir informasjon. Hvis vi for eksempel lurer på når svømmetimen er, må vi letelese etter ordet svømming i tabellen. Hvordan leser vi tabellen hvis vi lurer på hva Marte skal denne uka? Hvordan leser vi tabellen hvis vi lurer på hvilke aktiviteter Mats har denne måneden? Hvordan leser vi tabellen hvis vi lurer på hva som skjer i helgene? Etter lesing: Snakk om spørsmålene på side 9. Les sjangerkjennetegnene. Når er det lurt å bruke en kalender? Hvordan leser vi en kalender? Snakk om at det fins ulike typer kalendere som hjelper oss med å holde orden på tida, for eksempel julekalender og bursdags kalender. Hvilke typer kalendere vet du om? Hvordan ser de ut? Vi skriver sammen Dere skal lage en bursdagskalender i fellesskap. Gjennom samtale blir dere enige om hva teksten skal inneholde, og hvordan den skal utformes. Dere kan for eksempel lage en 8 TID

6 Spørsmål til teksten 1 Hvilken ukedag svømmer Marte på? 2 Hvilken dato skal pappa til tannlegen? 3 Hvor ofte trener Mats ishockey? 4 Når begynner skøytedagen til Marte? 5 Når har Mats bursdag? En kalender er en oversikt over dager, uker og måneder hjelper oss til å få oversikt over tida Tina Ge ir Frikk Vi skriver sammen Lag en felles bursdagskalender for alle i klassen. 1 Snakk om hvordan dere vil at kalenderen skal se ut. 2 Lag ei liste over alle bursdagene i klassen. Begynn med dem som har bursdag i januar. 3 Lag kalenderen slik dere vil den skal være. KALENDER 9 kalender for hver måned eller en kalender med ett ark for hver bursdag. Før skriving: Snakk sammen om hvordan bursdagskalenderen skal se ut (punkt 1 i elevboka). Hvordan bør den se ut for at vi lett skal se hvem som har bursdag neste gang? Hvordan skal vi vise at noen har bursdag? Lag ei liste over alle bursdagene i klassen (punkt 2 i elevboka). Begynn med dem som har bursdag i januar. Under skriving: Skriv navn på måneder og datoer på kalenderen og marker bursdagene (punkt 3 i elevboka). Har dere valgt å lage en kalender med ett ark for hver bursdag, kan elevene eventuelt lage hvert sitt kalenderark med navn og dato. Du kan skrive teksten på tavle, flippover eller datamaskin med projektor, men pass på at elevene ser teksten etter hvert som den trer fram. Etter skriving: Kontroller at alle elevenes bursdager er tatt med i kalenderen, for eksempel ved å be elevene gå sammen i par og finne hverandres bursdager. Videre skrivearbeid Lag en bursdagskalender for familien din. Lag en kalender over denne måneden og skriv inn alle aktivitetene du skal på. Lag en kalender som hjelper deg til å telle ned til noe du gleder deg til, for eksempel vinterferie, påskeferie eller bursdag. Flere aktiviteter Vær datodetektiver På Internett fins det digitale kalendere der det er mulig å finne datoer langt tilbake i tid. Søk for eksempel på «kalender» + ønsket årstall. Bruk Internett til å finne ut hvilken ukedag 17. mai er på i år hvilken ukedag du og de andre i familien din ble født på hvilken ukedag julaften var på i fjor hvilken ukedag julaften faller på i år hvilken ukedag du har bursdag på når du blir 18 år Egenvurdering La elevene sitte i par og vurdere kalenderen de har laget, med utgangspunkt i spørsmålene: Hva er det som gjør dette til en kalender? Hva bruker man en kalender til? Gjør en oppsummering i samlet klasse til slutt. 9

7 Åse og klokka Lesing Vi anbefaler at du bruker Saltos lesemetodikk i arbeidet med lesetekstene. Trinn 1 og 2 gjøres i samlet gruppe, slik at alle blir kjent med alle tekstene. Trinn 3 og 4 gjøres enten i samlet gruppe (vi foreslår at du da bruker -teksten som utgangspunkt) eller i nivådifferensierte grupper. Les mer om Saltos lesemetodikk på innsiden av omslaget bakerst i boka. Trinn 1: Forbered lesingen ved å ta et superblikk på teksten i fellesskap: Hva forteller illustrasjonene? Hva forteller overskriften? Hvorfor er det bilde av så mange urskiver, tror du? Hva viser urskivene? Snakk om hva elevene vet om dette fra før: Hvordan er det å lære seg klokka? Hva tror du teksten kommer til å handle om? Trinn 2: Les teksten høyt. Modeller og snakk om lesemåte. Gjør tenkestopp underveis for å gi rom for innspill og kommentarer og for å oppklare tekstens innhold: Hvem handler teksten om? Hva er det Åse vil lære seg? Hvem er Ola? Hvorfor kan ikke Ola lære henne klokka? Hvorfor kan ikke far lære Åse klokka? Snakk om ordene nederst på siden. Deretter bruker du spørsmålene i elevboka til å oppsummere tekstens innhold. Åse og klokka Åse har fått ei klokke. Klokka er fin. Den har tall og to visere. Men Åse kan ikke klokka. 10 Tid Åse teller tallene. Det er tolv tall på klokka. Viserne går og går. Mor, vil du lære meg klokka? sier Åse. Men mor har ikke tid. Jeg må koke poteter, sier hun. Klokka er jo alt to! Åse ser på klokka. Nå er den to, sier hun. Vi trener på å trekke bokstavlyder sammen til ord å lese stavelser i ord å lese med trykk å bygge ut setninger Trinn 3: Hvor lang kjede av ord kan dere lage når dere begynner med ordet har og bytter ut en og en bokstav (har her der den din osv.)? Skriv ordet visere på en lapp og klipp ut bokstavene. Pusle bokstavene sammen til ord (vi, ser, viser, rise). Skriv ordene på tavla og les i kor. Finn ord med to eller flere stavelser (Å-se, klok-ke, klok-ka, vi-se-re, ik-ke). Skriv ordene på lapper og klipp dem opp i stavelser. La elevene pusle stavelsene sammen til nye tøyseord. Snakk om hvordan vi kan lese teksten med innlevelse ved å legge trykk på enkelte ord (f.eks. klokke, fin, tall). Bygg ut setningen «Åse har fått ei klokke» (Åse har fått ei stilig rosa klokke). Hvor lange setninger klarer dere å lage? Skriv setningene på tavla og les i kor. Trinn 4: Elevene øver på automatisering av -teksten. Les teksten i kor, linje for linje. Gjør tydelige pauser ved punktum. Hvilke ord er vanskelige å lese? Hvorfor? Vi trener på å trekke bokstavlyder sammen til ord å lese kjente ord med flyt å automatisere rimstavingsenheten -all å kjenne igjen høyfrekvente ord å automatisere bøyingsmorfemene -a, -er og -ene å lese dialoger med innlevelse Trinn 3: Finn andre ord som slutter på -all (ball, fall, skall). Skriv på tavla og les i kor. Snakk om hvorfor ordene rimer. La elevene finne ordet hun i teksten. Gjenta med klokka, går, ikke og ser. Hva er forskjellig i ordene tall og tallene? Skriv bøyingen av ordet (et tall tallet tall tallene). Gjør tilsvarende med ordet klokka (ei klokke klokka klokker klokkene). Snakk om skrivemåte og uttale av viserne. Modeller hvordan teksten leses med innlevelse, ved å endre tonefall og trykk på enkelte ord og karakter i stemmen for hver av personene. Trinn 4: Elevene øver på automatisering av -teksten. Elevene sitter i par. En leser setningene med talestrek, den andre leser de fortellende setningene. Etter en runde bytter dere, slik at begge får lest hele teksten. La elevene øve på å lese med innlevelse. Hvilke ord er vanskelige å lese? Hvorfor? 10 TID

8 Ola, kan du lære meg klokka? sier Åse. Jeg må gjøre lekser, sier Ola. Klokka er jo alt kvart over to! Åse ser på klokka. Kvart over to, sier hun. Så kommer far. Han har det travelt. Uff, jeg glemte å kjøpe boller. Og klokka er allerede halv tre! sier han. Åse ser på klokka. Halv tre. Nå vet jeg det, sier hun. Så kommer tante Lotte. Vil du lære meg klokka? sier Åse. Senere, lille venn. Jeg må sette blomstene i vann. Klokka er alt kvart på tre. Kvart på tre, sier Åse og ser på klokka. Om kvelden sier mor og far: Nå har vi tid. Nå kan vi lære deg klokka. Åse ser på klokka si. Nei, nå er den alt åtte. Nå må jeg sove. Hva?! sier de andre. Du kan jo klokka! Hvem har lært deg det? Calli Thaugland: forkortet utdrag fra Da klokka klang. Begynnerbok i lesning Spørsmål til teksten 1 Åse spør mange om hjelp. Hvem spør hun? 2 Hvordan har Åse lært seg klokka? 3 Har du noen gang lært deg noe av deg selv? Snakk om: klokke kvarter travelt sette i vann Vi trener på å lese kjente ord med flyt å letelese å automatisere høyfrekvente ord å bygge ut setninger å lese dialoger med innlevelse Trinn 3: Finn ord i teksten som skrives på en annen måte enn de uttales. Skriv ordene på tavla og les i kor. Snakk om skrivemåte og uttale. Hvor mange ganger står det Åse i teksten (6)? Gjenta med ordene klokka (11), han (2) kvart (4). Finn flere ord dere kan lete etter i teksten. Bygg ut setningen «Åse ser på klokka si» (Åse ser på den nye klokka si). Skriv setningene på tavla og les i kor. Hvor lang setning klarer dere å lage? Snakk om 11 og modeller hvordan teksten leses med innlevelse, ved å endre tonefall, trykk på enkelte ord og karakter i stemmen for hver av personene. Trinn 4: Elevene øver på automatisering av -teksten. La elevene øve på å lese teksten med innlevelse ved å lese roller i kor noen er Åse, noen er mor, noen er Ola, noen er far, og noen er tante Lotte. Les flere ganger, slik at alle får lest hele teksten. Hvilke ord er vanskelige å lese? Hvorfor? Snakk om Snakk med elevene om ordene og still gjerne spørsmål som åpner for undring og refleksjon. Under finner dere noen forslag til formuleringer som kan brukes i samtalen. Klokke: Ei klokke er et instrument som viser tida. Ei klokke kan også være ei bjelle vi kan ringe med. Kvarter: Et kvarter er 15 minutter. Det er det samme som å dele opp en time i fire deler. Et kvarter blir dermed en av de fire delene. Et kvarter kan også være et område der noen bor. Travelt: Å ha mye å gjøre. Sette i vann: Sette blomster i en vase med vann oppi. Skriving Enkle skriveoppgaver Elevene skriver et dikt der de fortsetter dette rimmønsteret: Klokka ett er jeg mett, klokka to tar jeg på sko klokka tre ei liste over hva de gjør på ulike klokkeslett i løpet av en dag. For eksempel: «Klokka sju står jeg opp. Klokka fire går jeg hjem. Klokka fem spiser jeg middag.» en tekst om hvorfor det er lurt å kunne klokka Mer utfordrende skriveoppgaver Elevene skriver en fortelling om en reise tilbake i tida da besteforeldrene var barn en fortelling om en reise inn i framtida Leseoppdrag Les teksten tre ganger. Øv på å ta pause ved punktum. Les teksten tre ganger. Øv på å lese med innlevelse. Les teksten tre ganger. Øv på å lese med innlevelse. 11

9 stavelser Vi leser stavelser Alle ord har stavelser. Vi kan klappe ordet for å finne stavelsene. Vokalene bestemmer hvor mange stavelser ordet har. Hvis vi skal lese et vanskelig ord, kanvilesedetistavelser i stavelser. Kurtamarilteod odorfillifjongsabb bbedus sengelsenjosef efin Time Fritid Tid Ur Klokke Kalender Klokkemaker Sekundviser Ti-me Fri-tid Tid Ur Klok-ke Ka-len-der Klok-ke-ma-ker Se-kund-vi-ser Oppgaver 1 Les ordene sammen høyt og klapp stavelsene. 2 Les ordene for deg selv. Bruk stavelsene til å lese ordene. 3 Les navnet på kaninen. Bruk stavelsene til å lese ordet. 12 Tid Stavelser Mål Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne finne stavelser i ord lese lange ord ved hjelp av stavelseslesing Alle ord har en eller flere stavelser. En stavelse utgjør ett enkelt rytmisk slag i talespråket, og stavelsens kjerne er en vokal eller en diftong. Stavelseslesing innebærer at elevene deler opp skrevne ord på samme måte som de klapper rytmen i talte ord. For å kunne dele ord i stavelser må elevene kjenne igjen vokaler og diftonger i ordene. Stavelseslesing effektiviserer lesingen. Det er lettere å trekke noen få stavelser sammen (le-se-lek-sa) enn å lese en og en bokstav (l-e-s-e-l-e-k-s-a). Stavelseslesing er en av lesemåtene i Saltos lure leseknep, i strategien «Lesemåte». Arbeid med stavelser Forbered lesingen ved å lese overskriften og se på flagget til kaninen. Hva står det på flagget til kaninen? (Navnet er hentet fra Holmsen og Brænne, 1986). Les ordet høyt for elevene. Snakk om at slike lange ord kan bli lettere å lese hvis vi deler dem opp i stavelser. Les teksten som står øverst på venstre side. Hva er en stavelse (et rytmisk slag eller klapp i et ord)? Hvordan finner vi stavelser i et ord? Les ordene i ramma. Klapp ordene samtidig som du leser dem. Skriv ett og ett ord på tavla: Hvor mange stavelser er det i ordet? Hvor mange vokaler er det? Sett en rød prikk under vokalene. Gjenta med resten av ordene. Forklar elevene at når vi skal lese ord i stavelser, leter vi etter vokalene (eller diftongene) og leser stavelse for stavelse. Skriv Kurtamarilteodorfillifjongsabbedussengelsenjosefin på tavla. Finn vokalene i fellesskap og sett en prikk under dem. Deretter setter dere strek etter hver stavelse: Kur ta ma ril te o dor fil li fjong sab be dus seng el sen jo s e fin. Les ordet flere ganger i kor. La elevene finne andre lange ord som kan være vanskelige å lese (f.eks. fargeblyanteske, stiftemaskin). Skriv ordene på tavla, finn vokalene, del i stavelser og les i kor. Etter lesingen gjør dere oppgavene i elevboka for å oppsummere. Familien Ur skal på tur Felles lesing Dette er en tekst der de lange ordene er delt inn i stavelser. På den måten 12 TID

10 Familien Ur skal på tur Her er fa-mi-li-en Ur. Far heter Ur-fa-pa-pa. Mor heter Ur-ma-ma-la. Sto-re-bror heter Ur-fa-li-to. Sto-re-søs-ter heter Ur-ta-ma-ta. Og lil-le-bror heter Ur-ki-ur-ko. Fa-mi-li-en Ur skal på tur. Ur-fa-li-to, Ur-ta-ma-ta, Ur-ki-ur-ko! Hvor er dere? roper Ur-ma-ma-la. Jeg faller, sier Ur-fa-li-to. Jeg spiser to-ma-ter, sier Ur-ta-ma-ta. Hvor er Urk, lille ko-se-klok-ka mi? sutrer Ur-ki-ur-ko. Kom nå, sier Ur-fa-pa-pa. Nå må vi tikke av gårde. Er det farlig? Kan man falle? spør Ur-fa-li-to. Har dere husket to-mat-er? spør Ur-ta-ma-ta. Nei! Jeg tikker ikke et hakk før jeg finner Urk, sier Ur-ki-ur-ko. Oppgaver 1 Hva heter medlemmene i familien Ur? 2 Finn på andre navn i familien Ur ved å bytte om på stavelsene i navnene. Ordbilder: da når dag tid STAVELSER blir det lettere å vise hvordan elevene skal lese ord ved hjelp av stavelseslesing, og å gi dem erfaring med å bruke strategien. Før lesing: Forbered lesingen ved å ta et superblikk på teksten. Hva forteller overskriften? Hva forteller illustrasjonen? Hva tror du teksten kommer til å handle om? Ser du noe spesielt i teksten (det er mange bindestreker)? Under lesing: Les hele teksten høyt for elevene. Les ordene som er delt i stavelser, med trykk på hver vokal. Hvorfor er det mange bindestreker i teksten? Hvilke ord er delt med bindestreker (de lange ordene)? Studer ordene som er delt i stavelser, og les disse i kor. Les teksten flere ganger i kor eller som veksellesing. Du kan for eksempel lese det meste av teksten, mens elevene leser alle navnene etter hvert som de dukker opp. Etter lesing: Hva handler teksten om? Når er det lurt å bruke stavelseslesing? Forklar elevene at å dele opp ord i stavelser er en av lesemåtene i Saltos lure leseknep. Ordbilder Øv på automatisert lesing av ordene da, når, dag og tid. Ordkort og forslag til automatiseringsaktiviteter fins i Lærerrommet. Bruk gjerne ordbildene i tavlerommet til Smart Tavle. Flere aktiviteter Ordkonkurranse Skriv disse stavelsene på tavla: se, de, ne, re, te, le, pe, ke, ba, ga, fi, ha, fa, le, ma, ra, ri, se, so, va. Del inn i grupper på tre fire elever. På signal skal gruppene lage så mange ord de kommer på, ved hjelp av stavelsene. Elevene får fem minutter på seg til å fullføre oppgaven. Gruppene får ett poeng for hvert ord de klarer å lage. Leken kan gjøres vanskeligere ved at elevene får flere poeng for ord som de andre gruppene ikke har, eller for ord som har mer enn to stavelser. Pusle tøyseord Elevene får utdelt ark med stavelser, se Lærerrommet. De skal klippe dem ut og bygge ord. Gi gjerne spesifikke oppgaver, som at de skal lage tøyseord, ord med minst fire stavelser eller ord som slutter på -le. Elevene skriver ned ordene og leser dem etterpå. Egenvurdering Skriv et langt ord på tavla (f.eks. stoppeklokke, sekundviser). La elevene dele ordet i stavelser. Gjør en oppsummering i samlet klasse til slutt: Hvordan delte du ordet? Hvordan syns du det er å lese ord i stavelser? 13

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no ! www.avisiskolen.no Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede bokmål Oppmerksomhet og respons. For han og henne. avis i skolen 3 Innhold hjelp til skriveglede den gode skrivetreneren intervjuteknikk

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag ET T SK RI T T H E F T E F O R foran 1 K U R S H O L D E R Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. Første kvartal. År B

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. Første kvartal. År B B MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide B Første kvartal År B B 1 B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 1. Kvartal

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte 1 Teatertekst i klasserommet Lærerhefte Utarbeidet av Rebekka Brox Liabø Hålogaland Teater september 2009 2 Innledning Vi ønsker og håper at lærerne vil forberede elevene ved å jobbe med noen av øvelsene

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås TEMAHEFTE om antall, rom og form i barnehagen Elin Reikerås Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Matematikkens plass i barnehagen 8 Matematikken en del av barnas verden 8 Ikke bare nytte, men stor

Detaljer

Guds nåde springer ut

Guds nåde springer ut A A Guds nåde springer ut A Andre kvartal Bibelstudieguide for lærere A Et ressurshefte for lærere og ledere i sabbatsskolen, klasse 10-14 Oversikt over GraceLink-leksene År A, andre kvartal REDAKTØR REDAKTØR-ASSISTENT

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Innlevert av 1-4 ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Så ble det nysgjerrigperprosjekt i år. Elevene får et eierforhold til prosjektet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer...

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer... Arbeidsbok 3/B1 FASIT Innhold Kapittel: Familie og venner... 2 Nita forteller om søsteren sin... 2 Avslørt... 4 Nitas familie protesterer... 6 Samir skriver e post... 9 Kapittel: Bolig... 12 Skeidar...

Detaljer