Din bruksanvisning NOKIA C110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Slå av når du fyller drivstoff Bruk ikke kortet for trådløst LAN på bensinstasjoner. Bruk ikke kortet for trådløst LAN nær brennstoff eller kjemikalier. Slå av nær sprengninger Bruk ikke kortet for trådløst LAN der sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, lover og regler. Fornuftig bruk Bruk kortet kun i normal stilling. Bruk kvalifisert service Kun kvalifisert servicepersonell må installere eller reparere utstyret. Ekstrautstyr Bruk kun godkjent ekstrautstyr. Ikke koble til produkter som ikke er kompatible. Vanntetthet Kortet for trådløst LAN er IKKE vanntett. Garantien gjelder ikke dersom kortet for trådløst LAN blir påført skade som resultat av kontakt med væsker. Ta sikkerhetskopier Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data. Koble til andre enheter Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble til produkter som ikke er kompatible. ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, Nokia Mobile Phones Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. Copyright Nokia Mobile Phones Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Includes MD5 algorithm software from RSA Security. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokiaforhandler. Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 Trådløst LAN Sikkerhet.. 8 Antenner.. 9 Komme i gang 11 Installering Grunnleggende innstillinger Koble til et nettverk.. 14 Fjerne kortet Avinstallere Nokia C110/C111.

3 Funksjoner i Nokia C110/C Monitorvindu Kontrollvindu Profiler Status Generelle innstillinger Diagnose Oppdater. 33 Administrator SIM-tjenester Sikkerhetsalternativer Feilsøking WEP-sikkerhet Smartkort..

4 Installering Nettverk.. 49 Trådløst LAN Ressurser. 52 Maskinvare Smartkort Kortspesifikasjoner 55 Fysiske spesifikasjoner Radiospesifikasjoner.. 55 Viktig sikkerhetsinformasjon Stell og vedlikehold Glossar Stikkordregister Viktig informasjon FCC Declaration of Conformity Statement Introduksjon Nokia C110- og Nokia C111-kort for trådløst LAN er utvidete PC-kort av type II, som yter en dataoverføringshastighet på opptil 11 Mbps i et trådløst lokalnettverk (LAN). Nokia C110 har to interne antenner, som gir et kompakt format.

5 Nokia C111 er utstyrt med interne antenner og to kontakter for eksterne antenner. Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN: Overholder standarden IEEE b. Støtter datahastigheter på 1, 2, 5.5 og 11 Mbps. Fungerer på en frekvens av 2,4 GHz ved hjelp av radioteknologi med spredningsspekter med direktesekvens (DSSS). Støtter operativsystemene Windows 95, Windows 98,Windows Me, Windows 2000 og Windows NT 4.0. Hvis du vil vite mer om andre operativsystem som støttes, kan du besøke Nokias web-område på nokia.com. Nokias kort for trådløst LAN gjør det mulig å opprette trådløs forbindelse fra kompatible bærbare datamaskiner, håndholdte enheter, stasjonære PCer og andre enheter med en type II- eller III PC-kortplass, til et koblet lokalnettverk gjennom et tilgangspunkt. I stedet for kabler brukes radiobølger til å sende og motta data over luften. Med Nokia C110/C111 kan du gjøre følgende: installere et infrastruktur-nettverk, der trådløse stasjoner kommuniserer med koblede og trådløse stasjoner gjennom et tilgangspunkt. Du kan for eksempel få trådløs tilgang til bedriftens database, e-post, Internett og andre nettverksressurser. installere et ad hoc-nettverk der trådløse stasjoner sender og mottar data direkte seg imellom. Det er ikke nødvendig med et tilgangspunkt, og så lenge stasjonene er innenfor rekkevidde, kan du for eksempel dele og utveksle filer. Nokia C110/C111 leveres med en integrert smartkortleser. Viktig informasjon, for eksempel sikkerhetskoder og personlige nettverksprofiler som gjør det enkelt å bevege seg mellom nettverk, kan lagres på et smartkort.

6 Trådløst LAN Kortene for trådløst LAN som beskrives i dette dokumentet, er godkjent for bruk i et trådløst lokalnettverk. Kortet for trådløst LAN bruker dataoverføringsmulighetene i et trådløst LAN til for eksempel å sende og motta data, søke på Internett og opprette forbindelse med andre datamaskiner. 6 Dataoverføringer kan gjøres fra de fleste steder der du kan bruke kortet for trådløst LAN. Det anbefales likevel at du plasserer kortet for trådløst LAN på et sted der du får best mulig signalstyrke. Dette vil gi deg effektiv dataoverføring. Følgende faktorer kan påvirke trådløse forbindelser: Støy Elektroniske apparater og utstyr kan forårsake radioforstyrrelser. Også i områder der det er stor tetthet av kort for trådløst LAN, kan andre kort for trådløst LAN påvirke trådløse forbindelser. Samtrafikk Når en bruker av et kort for trådløst LAN flytter seg fra ett tilgangspunkt til et annet, avtar signalstyrken fra kanalen. Som en konsekvens kan nettverket flytte brukeren over til et dekningsområde og en frekvens der signalet er sterkere. Samtrafikk kan også oppstå når brukeren er i ro, og skyldes da trafikkbelastningen på nettverket. Elektrostatisk utlading En utlading av statisk elektrisitet fra en finger eller annen leder kan føre til feilfunksjon i elektriske apparater. Utladingen kan resultere i ustabil programvarefunksjon. Nettverkskoblinger kan bli ustabile, data kan bli ødelagt og overføringen kan bli avbrutt. I slike tilfeller må du avslutte en eventuell pågående forbindelse, stoppe kortet for trådløst LAN og fjerne det fra PC-kortplassen. Sett deretter kortet for trådløst LAN inn igjen, og prøv å koble til på nytt. Dødpunkter og brudd Dødpunkter er områder hvor radiosignaler ikke kan mottas. Brudd oppstår når brukeren av kortet for trådløst LAN passerer gjennom et område hvor radiosignalet blokkeres eller skjermes av geografiske forhold eller bygninger, for eksempel betongvegger. Signalkvalitet Avstand og hindringer kan forårsake faseforskjøvede, reflekterte signaler som fører til redusert signalstyrke. Lav signalstyrke Avstand og hindringer kan medvirke til at radiosignalet fra et tilgangspunkt ikke er kraftigt eller stabilt nok til å utgjøre en pålitelig trådløs forbindelse for kommunikasjon. Husk følgende punkter for å sørge for best mulig kommunikasjon i hvert tilfelle: Dataforbindelsen fungerer best når kortet for trådløst LAN er i ro. Ikke plasser kortet for trådløst LAN på en overflate av metall. 7 Viktig! Advarsel: Ikke bruk kortet for trådløst LAN når bruken av en trådløs enhet er ulovlig eller når det kan føre til forstyrrelse eller fare. Vær oppmerksom på at kortet for trådløst LAN kan forårsake liknende forstyrrelser som en mobil enhet, og ikke må brukes i områder der bruk av mobile enheter er forbudt. Advarsel: Vær forsiktig når du flytter datamaskinen, slik at du ikke ødelegger den delen av kortet for trådløst LAN som kommer utenfor datamaskinen. Advarsel: I Europa er dette utstyret beregnet for bruk i følgende EU- land: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike. Utstyret kan også brukes i Norge og Sveits. Advarsel: Bruk kortet for trådløst LAN bare i de angitte landene. Bruk av kortet for trådløst LAN i andre land elle skal koble fra kabelen for en ekstern antenne, må du trekke i støpslet, ikke i kabelen. Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelig ekstrautstyr, kan du ta kontakt med forhandleren din. Forsiktig: Du må opprettholde en minimumsavstand på 20 cm mellom antennen og alle personer under overføringen for å overholde FCCs krav for stråling i forbindelse med RF-signaler for mobile sendere. 10 Komme i gang Hvis du vil ha tilgang til og arbeide i et trådløst LAN med Nokia C110/C111kortet for trådløst LAN, må du angi en rekke nettverksinnstillinger. Hvis du vil at trådløse stasjoner skal kommunisere med hverandre i det trådløse lokalnettverket, må stasjonene dele bestemte innstillinger. De fleste innstillingene kan ha standardverdiene. Hvis det er aktuelt, kan du eventuelt bruke det automatiske alternativet, med mindre systemadministratoren anbefaler deg å ikke gjøre det. Merk: Etter at du har endret bestemte innstillinger, kan det være du blir bedt om å starte systemet på nytt. Start datamaskinen på nytt for å aktivere de nye innstillingene. Ulike trådløse lokalnettverk krever ulike innstillinger. Alle nødvendige innstillinger konfigureres når du oppretter en nettverksprofil. En profil er en samling av innstillinger som er nødvendige for å koble til et trådløst LAN. Med Nokia C110/C111 trenger du ikke huske disse innstillingene utenat eller konfigurere dem hver gang du bruker kortet for trådløst LAN. Du kan enkelt skifte mellom nettverk, for eksempel fra hovedkvarter til filial, ved ganske enkelt å velge den rette profilen. Alle innstillingene kan endres ved å redigere de eksisterende profilene. Se "Profiler" på side 21 hvis du vil ha mer informasjon. Tre profiler med forhåndsdefinerte innstillinger opprettes automatisk under programvareinstalleringen. Profilene for hurtig infrastruktur og hurtig ad hoc gir rask og enkel tilgang til et trådløst LAN: du trenger ikke konfigurere noen nettverksinnstillinger. Profilen for hurtig infrastruktur brukes for å få tilgang til felles tilgangssoner eller firmaets nettverk. Profilen for hurtig ad hoc brukes for å installere et nettverk der trådløse stasjoner kommuniserer direkte med hverandre uten tilgangspunkt. Når du aktiverer en av disse profilene, kommer det frem en liste over tilgjengelige nettverk, der du kan velge det nettfverket som gir den beste signalstyrken og datahastigheten for kommunikasjon. Den tredje forhåndsdefinerte profilen, profilen for koblet LAN, inneholder de opprinnelige nettverksinnstillingene som trengs for å få tilgang til det koblede lokalnettverket. Se "Bruke standardprofiler" på side 16 hvis du vil ha mer informasjon.

7 Installering Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du installerer Nokia C110/C111, kan du se den separate installeringsveiledningen på CD-ROM-en. 11 Grunnleggende innstillinger Minimumssettet av parametre som må konfigureres, er oppført nedenfor. Merk: Alle trådløse stasjoner innenfor et trådløst LAN må ha samme grunnleggende innstillinger hvis stasjonene skal kommunisere med hverandre. Land Du må alltid konfigurere landsinnstillingen i henhold til landet der du for øyeblikket bruker kortet for trådløst LAN. Bruk av Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN i andre land som ikke er angitt, eller med feil landsinnstilling, kan være ulovlig. Landsinnstillingen kan konfigureres på siden Generelle innstillinger. Driftsmodus Nokia C110/C111 gjør en annerledes type kommunikasjon mulig i et trådløst LAN. Det finnes to driftsmodi å velge mellom: infrastruktur og ad hoc. Infrastruktur Infrastruktur-driftsmodus muliggjør to typer kommunikasjon: Med Nokia C110/C111 trenger du ikke huske disse innstillingene utenat eller konfigurere dem hver gang du bruker kortet for trådløst LAN. Du kan enkelt skifte mellom nettverk, for eksempel fra hovedkvarter til filial, ved ganske enkelt å velge den rette profilen. Trådløse stasjoner kommuniserer med hverandre gjennom et tilgangspunkt. Figur 2 Infrastruktur-nettverk 12 Fordelen med infrastruktur-driftsmodus er at du kan ha større kontroll over nettverksforbindelsene, fordi de går gjennom et tilgangspunkt. En trådløs stasjon kan få tilgang til tjenestene som er tilgjengelige for et vanlig, koblet LAN ved å bruke et tilgangspunkt. Ad hoc I ad hoc-driftsmodus kommuniserer trådløse stasjoner direkte med hverandre. Et tilgangspunkt er ikke nødvendig. Du setter enkelt inn kortene for trådløst LAN i stasjonene, gjør de nødvendige konfigurasjonene og begynner å kommunisere. Ad hoc-nettverk er enkle å installere, men kommunikasjonen er begrenset til stasjoner som er innenfor rekkevidde. Figur 3 Ad hoc-nettverk Velg den ønskede driftsmodusen når du oppretter en ny profil med Profilveiviseren. Hvis du vil endre driftsmodus senere, går du til Profilersiden og klikker Rediger. Nettverksnavn Nettverksnavnet er navnet på det trådløse lokalnettverket (LAN) kortet kan kobles til. Det er vanligvis programmert inn i et tilgangspunkt av en systemadministrator. Du bør spørre systemadministratoren om nettverksnavnet. Du kan lagre mer enn ett nettverksnavn for hver profil. Hvis du oppgir mer enn ett nettverksnavn, må navnene skilles fra hverandre med et semikolon, for eksempel: Hovedkvarter; Kontor4. Innenfor et nettverk kan det være undernettverk som alle har forskjellige navn, for eksempel: Kontor_wlan1, Kontor_wlan2, Kontor_wlan3 osv. Du kan bruke én profil til å koble til kortet for trådløst LAN i alle undernettverkene. Det kan være at nettverksnavnet inneholder et spesielt tegn, et jokertegn *, som kan brukes som en plassholder for én eller flere bokstaver eller ett eller flere tall. Ved å bruke jokertegnet kan du angi Kontor_wlan* som nettverksnavn, og kortet for trådløst LAN kan kobles til alle nettverk med navn som begynner med Kontor_wlan. I ad hoc-modus gir brukerne selv navn til nettverket. 13 Merk: Nettverksnavnet kan bestå av opptil 32 alfanumeriske tegn. Nettverksnavnet skiller som standard mellom store og små bokstaver. Hvis du vil endre denne egenskapen, må du gå til siden Generelle innstillinger og velge kategorien Avansert. Der kan du fjerne avmerkingen i boksen Nettverksnavn skiller mellom store og små bokstaver. Hvis du vil endre nettverksnavnet senere, går du til Profiler-siden og klikker Rediger. Kanal Nokia C110/C111 fungerer i frekvensbåndet 2,4 GHz. Du må angi en radiofrekvenskanal som kortet for trådløst LAN brukes på. Utvalget av tilgjengelige kanaler kan variere fra land til land, siden bestemte land har et begrenset antall kanaler som kan brukes. Du kan velge alternativet Automatisk kanalvalg når du oppretter en ny profil med Profilveiviseren. Du tildeles da automatisk en tilgjengelig kanal uten at du trenger å angi en. Du kan imidlertid også velge riktig kanal selv. Hvis du gjør det, må du passe på at kortet for trådløst LAN bruker samme kanal som tilgangspunktet. Hvis du vil endre kanalinnstillingen, går du til Profilersiden og klikker Rediger. Koble til et nettverk Nokia C110/C111-kortet for trådløst LAN kobler datamaskinen automatisk til det tilgangspunktet og nettverket som gir den beste kvaliteten for kommunikasjon. Hvis du flytter datamaskinen til en annen plassering innenfor nettverket og utenfor rekkevidden til tilgangspunktet, vil samtrafikkfunksjonen automatisk koble datamaskinen til et annet tilgangspunkt som tilhører samme nettverk. Så lenge du er innenfor rekkevidden til tilgangspunkt som tilhører samme nettverk, vil datamaskinen være tilkoblet nettverket. Så snart du har installert programvaren for Nokia C110/C111, kan du koble til et trådløst LAN. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du installerer Nokia C110/C111, kan du se installeringsveiledningen på CD-ROM-en Sett inn kortet for trådløst LAN i PC-kortsporet på datamaskinen. Se figur 4. Figur 4 Sette inn kortet Forsiktig: Vær oppmerksom på at kortet for trådløst LAN ikke skal settes helt inn i PC-kortsporet, og at det skal være et mellomrom mellom den utstikkende utvidelsesboksen og datamaskinen. Ikke trykk for hardt når du setter inn kortet. 2 Slå på datamaskinen. 3 Hvis du bruker et smartkort, skriver du inn PIN-koden og klikker OK. Merk: Hvis du blir bedt om å oppgi PIN-koden før dialogboksen for nettverkspålogging kommer frem, skriver du først inn PIN-koden. 4 Åpne programmet ved å høyreklikke Nokia C110/C111-ikonet på oppgavelinjen. En snarveimeny åpnes. Klikk Kontrollvindu eller Profiler. 5 Profiler-siden åpnes. Under Profilutvalg velger du den profilen du ønsker å bruke med det aktuelle trådløse lokalnettverket. Klikk Bruk. Det kan hende du må starte datamaskinen på nytt. Hvis du har tenkt å koble til et nytt nettverk og dermed opprette en ny profil, eller hvis du må endre en eksisterende profil, kan du se "Opprette nye profiler" på side 22 eller "Redigere profiler" på side 23. Merk: Hvis du ønsker å koble til et trådløst LAN når du logger på et domene i Windows 2000 og Windows NT 4.

8 0, setter du inn kortet for trådløst LAN i datamaskinen og slår på datamaskinen. Vent så til det lille Nokia C110/C111-ikonet vises nederst i høyre hjørne på skjermen. Etter dette kan du skrive inn brukernavnet og passordet. Installere og slutte seg til et ad hoc-nettverk Ad hoc-nettverk lar trådløse stasjoner kommunisere direkte med hverandre, uten et tilgangspunkt. Stasjonene kan for eksempel dele mapper. Én bruker oppretter ad hoc-nettverket, og de andre brukerne slutter seg deretter til nettverket. 15 Du kan velge å bruke et passord for å beskytte nettverket mot uautoriserte brukere. Bare de stasjonene som har det riktige passordet, kan slutte seg til nettverket. Slik starter du et ad hoc-nettverk: 1 På Profiler-siden velger du Hurtig ad hocprofil og klikker Bruk. 2 Gi et navn til ad hoc-nettverket. Du kan også angi et passord for nettverket. Klikk Start. 3 Velg en passende datahastighet: 2 eller 11 Mbps. Merk at alle stasjoner i et ad hoc-nettverk må bruke den samme datahastigheten. Klikk OK. Slik slutter du deg til et ad hoc-nettverk: 1 På Profiler-siden velger du Hurtig ad hoc-profil og klikker Bruk. 2 Velg nettverket du vil koble deg til, og klikk Tilslutt. Hvis et passord brukes i nettverket, skiver du inn passordet og klikker OK. 3 Velg en passende datahastighet: 2 eller 11 Mbps. Merk at alle stasjoner i et ad hoc-nettverk må bruke den samme datahastigheten. Klikk OK. Merk: Når du velger en profil for ad hoc-nettverk, vil du bli bedt om å starte datamaskinen på nytt hvis nettverksinnstillingene må endres. Start datamaskinen på nytt, og start deretter et nettverk eller velg nettverket du ønsker å slutte deg til. Tips: Opprett din egen profil for ad hoc-nettverk med Profilveiviseren hvis du bruker ad hoc-driftsmodus ofte. Dermed slipper du å starte et nettverk hver gang, og får raskere tilgang. Se "Opprette nye profiler" på side 22 hvis du vil ha mer informasjon. Bruke standardprofiler Det opprettes tre standardprofiler under installeringen: Hurtig infrastruktur, Hurtig ad hoc og Koblet LAN. Med disse profilene kan du raskt og enkelt opprette en nettverksforbindelse: du får en liste over tilgjengelige nettverk, og du kan tilslutte deg ett av disse uten å måtte endre nettverksinnstillingene manuelt. Profilen for koblet LAN inneholder de opprinnelige nettverksinnstillingene som trengs for å få tilgang til det koblede lokalnettverket. Vær oppmerksom på at disse profilene ikke kan redigeres, slettes eller eksporteres. Profilen for koblet LAN kan imidlertid oppdateres til å samsvare med de gjeldende innstillingene for koblet LAN. 1 På Profiler-siden velger du ønsket standardprofil og klikker Bruk. Hvis nettverksinnstillingene må endres, blir du bedt om å starte datamaskinen på nytt. Hvis dette skjer, må du starte datamaskinen på nytt. 2 En dialogboks med en liste over tilgjengelige nettverk kommer frem. Velg ønsket nettverk og klikk OK. Kortet for trådløst LAN tilsluttes nettverket. 16 Fjerne kortet Du må alltid stoppe kortet for trådløst LAN før du fjerner det fra PCkortsporet på datamaskinen. Forsiktig: I Windows NT 4.0 må du som standard ikke fjerne kortet for trådløst LAN uten at du først slår av datamaskinen. Slik stopper du kortet: 1 Klikk Start. Velg Innstillinger og Kontrollpanel. Dobbeltklikk PC-kort- ikonet for å åpne dialogboksen Egenskaper for PC-kort. 2 Velg Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN fra listen og klikk Stopp. 3 Fjern kortet for trådløst LAN når du blir bedt om det. 4 Klikk OK for å avslutte dialogboksen Egenskaper for PC-kort. Tips: En raskere metode for å stoppe kortet for trådløst LAN, er å klikke ikonet PC-kort på oppgavelinjen og velge alternativet Stopp Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN. Også nå må du vente med å fjerne kortet til du blir bedt om det. Forsiktig: Programmet avsluttes ikke når du lukker Monitor- eller Kontrollvindu. Hvis du vil lukke programmet, må du stoppe kortet for trådløst LAN. Forsiktig: Windows 98-operativsystemet stopper alle PC-kort når et nytt PC-kort settes inn i datamaskinen. Hvis du setter inn et annet PC-kort i datamaskinen, må du passe på at du først stopper Nokia C110/C111 og fjerner det fra PC-kortsporet. Avinstallere Nokia C110/C111 Forsiktig: Før du begynner å avinstallere Nokia C110/C111, må du først stoppe kortet for trådløst LAN, og deretter fjerne det fra PCkortplassen i datamaskinen. Se "Fjerne kortet" hvis du vil ha mer informasjon. Merk: Nettverksprofiler vil beholdes uforandret selv om du avinstallerer Nokia C110/C111-programvaren og deretter installerer den på nytt. Windows 95, 98, Me, Klikk Start, velg Programmer og Nokia C110. Klikk Avinstaller Nokia C En dialogboks ber deg bekrefte om du vil fjerne programmet. Klikk OK. 3 Avinstalleringen begynner. En dialogboks forteller deg når avinstalleringen er ferdig. Klikk Fullfør. 17 Windows NT Klikk Start, velg Programmer og Nokia C110. Klikk Avinstaller Nokia C110. En dialogboks ber deg bekrefte om du vil avinstallere programmet. Klikk OK. I dialogboksen Nettverk velger du Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN og klikker Fjern. Klikk Lukk for å lukke dialogboksen Nettverk. Du blir spurt om du vil starte datamaskinen på nytt. Klikk Nei. I dialogboksen Avinstallere nettverksdriver klikker du OK, og programmet begynner å avinstallere filene. En dialogboks forteller deg når avinstalleringen er ferdig. Klikk Fullfør. 18 Funksjoner i Nokia C110/C111 Monitorvindu Brukergrensesnittet for Nokia C110/C111 består av to typer vinduer: Monitorvinduet og kontrollvinduet. Monitorvinduet er et lite vindu som viser informasjon om statusen for nettverksforbindelsen. Når du bruker Nokia C110/C111, kan du raskt sjekke monitorvinduet, for eksempel for å se om du fortsatt er innenfor dekningsområde, eller at kortet for trådløst LAN er koblet til nettverket. Bla gjennom -knapp Figur 5 Monitorvindu Når du setter Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN i datamaskinen, vises Nokia C110/C111-ikonet på oppgavelinjen. Dobbeltklikk ikonet for å åpne Monitorvindu. Monitorvinduet viser navnet på profilen som brukes, og informasjon om nettverksforbindelsen. Følgende meldinger vises i monitorvinduet, avhengig av status for forbindelsen: TILKOBLET Kortet for trådløst LAN er koblet til nettverket. Kan ikke opprette forbindelse.

9 Pass på at du er innenfor dekningsområdet, og at alle innstillingene er riktige. Det er opprettet en nettverksforbindelse, men forbindelsen er svak. Det er noe som hindrer forbindelsen (for eksempel en betongvegg), eller den trådløse stasjonen er flyttet for langt vekk fra tilgangspunktet eller, i ad hoc-driftsmodus, fra de andre stasjonene. WEP-nøkler brukes for å sikre dataoverføring. IKKE TILKOBLET SVAK FORBINDELSE KOBLET TIL MED SIKKERHET 19 IKKE KORT Kortet for trådløst LAN er ikke satt inn, eller det er satt inn feil. Du er tilkoblet abonnementstjenester som leveres av nettverksoperatøren eller leverandøren. KOBLET TIL SIMTJENESTEN Nokia C110/C111-ikonet på oppgavelinjen endres på liknende måte og viser gjeldende status for forbindelsen. Monitorvinduet har også en signalstyrkeindikator og en dataflytindikator. Signalstyrkeindikatoren viser styrken og kvaliteten på radiosignalet mellom et kort for trådløst LAN og et tilgangspunkt på gjeldende sted. Husk at styrken på radiosignalet påvirkes av avstand og hindringer, og at datamaskinen må være innenfor dekningsområdet for et tilgangspunkt, eller, i ad hoc-modus, innenfor rekkevidde for andre stasjoner (se "Trådløst LAN" på side 6). Dataflytindikatoren viser den relative hastigheten data overføres med. Bla gjennom-knappen (se figur 5 på side 19) åpner Kontrollvindu og siden som ble besøkt sist. Kontrollvindu Figur 6 Kontrollvindu 20 I kontrollvinduet kan du konfigurere forskjellige innstillinger for kortet for trådløst LAN og få mer detaljert informasjon om statusen for forbindelsen. Du får tilgang til vinduet enten ved å klikke bla-knappen i Monitorvindu (se figur 5 på side 19), eller ved å høyreklikke Nokia C110/C111-ikonet på oppgavelinjen og velge Kontrollvindu fra hurtigmenyen. Kontrollvinduet kan bestå av følgende sider: Profiler, Status, Generelle innstillinger, Diagnose, Oppdater, Administrator og SIM-tjenester. Administrator-siden brukes av systemadministratorer. Antallet sider kan variere avhengig av hvilke sider som ble valgt under installeringen. Du kan vise de forskjellige sidene ved å klikke på ikonene på venstre ikonlinje. Profiler Hvis Nokia C110/C111 skal fungere i trådløse lokalnettverk, må du konfigurere bestemte innstillinger for hvert nettverk. Når du for eksempel bruker kortet i et kontor-lan, må du ha andre innstillinger enn de som trengs for et LAN på en flyplass du besøker. På Profiler-siden kan du konfigurere de nødvendige innstillingene og opprette nettverksprofiler for bestemte trådløse LAN-miljøer. En profil er en gruppe innstillinger som er spesifikke for trådløst LAN og Windows-nettverk. Du trenger disse for å få tilgang til trådløse lokalnettverk. Profiler gir enkel overføring fra ett nettverk til et annet uten at du trenger å huske alle de forskjellige innstillingene. På Profiler-siden kan du også endre eksisterende profiler og opprette nye profiler. Profiler lagres til en harddisk eller et smartkort. Velge profiler Du må velge en passende nettverksprofil for det trådløse lokalnettverket der du vil at kortet for trådløst LAN skal fungere. Når du setter inn det trådløse LAN-kortet i datamaskinen, velger kortet profilen som ble brukt sist, som en standardprofil. Hvis du imidlertid ønsker å bruke en annen profil, kan du enten velge den fra listen over eksisterende profiler, eller opprette en ny. I området Profilutvalg finner du en liste over profiler der du kan velge en profil med alle de nødvendige innstillingene for et bestemt trådløst LAN. Hvis du har koblet deg til et nettverk tidligere, kan du ganske enkelt velge profilen for det nettverket, og deretter klikke Bruk. Profilen som for er aktiv, vises med et grønt merke, mens en profil som er valgt, men ikke aktivert ennå, har en ramme. En profil som er lagret på et smartkort, vises med et symbol for smartkort. Navnet på den aktive profilen vises i området Driftsinformasjon. Se figur 6 på side 20. Merk: Når du velger en annen profil, kan du bli bedt om å starte datamaskinen på nytt. Merk: Det kan være nødvendig å endre proxy-innstillingene når du endrer profil. 21 Opprette nye profiler Ved å opprette forskjellige profiler for forskjellige trådløse lokalnettverk, kan du enkelt skifte fra et trådløst LAN til et annet uten at du trenger å huske nettverksinnstillingene. 1 Hvis du vil opprette en ny profil, klikker du Ny Profilveiviseren åpnes.. Denne veiviseren hjelper deg med å opprette en ny profil. Klikk Neste for å fortsette. Merk: De fleste innstillingene kan ha standardverdiene, siden disse innstillingene som oftest er tilstrekkelige for å gi kommunikasjon av god kvalitet. Det er imidlertid situasjoner der det kan være nødvendig å endre standardinnstillingene. 2 Skriv inn et navn på den nye profilen. Du kan selv velge et navn som består av inntil 30 alfanumeriske tegn. Du kan skrive inn informasjon i tekstboksen for å identifisere forskjellige profiler. Denne informasjonen kan inneholde opptil 108 tegn. Klikk Neste. Tips: Når du oppretter nye profiler, må navnet på profilen være så beskrivende som mulig. Dette gjør det mulig å raskt velge mellom ulike profiler. Du kan også legge til flere detaljer om profilen i tekstboksen, for eksempel navnet eller adressen til stedet der det trådløse lokalnettverket er plassert. 3 Velg en av de to tilgjengelige driftsmodiene. I infrastrukturmodus kan datamaskiner kommunisere med hverandre og med koblede LANstasjoner gjennom et tilgangspunkt. I ad hoc-modus kan datamaskiner sende og motta data direkte seg imellom. Tilgangspunkt er ikke nødvendig. Se "Driftsmodus" på side 12 hvis du vil ha mer informasjon. Klikk Neste. 4 Skriv inn nettverksnavnet gitt av systemadministratoren, eller velg et fra listeboksen. I ad hoc-driftsmodus navngir brukerne selv det trådløse lokalnettverket. Nettverksnavnet kan bestå av opptil 32 alfanumeriske tegn. Nettverksnavnet skiller som standard mellom store og små bokstaver. Hvis du vil endre denne egenskapen, må du gå til siden Generelle innstillinger og velge kategorien Avansert. Der kan du fjerne avmerkingen i boksen Nettverksnavn skiller mellom store og små bokstaver. Velg en kanal for trådløs kommunikasjon. Hvis du velger alternativet Automatisk kanalvalg, tildeles du automatisk en tilgjengelig kanal uten at du trenger å angi en.

10 Du kan imidlertid også velge riktig kanal selv. Hvis du gjør det, må du passe på at kortet for trådløst LAN bruker samme kanal som tilgangspunktet. Klikk Neste. 5 Merk boksen Hente en IP-adresse fra en DHCP-server hvis du ønsker at DHCP-serveren automatisk skal tilordne en IP-adresse for kortet for trådløst LAN. Pass på at nettverket har en DHCP-server. IP-adressen, nettverksmasken, standard gateway og de avanserte TCP/IP-innstillingene 22 kan også angis og konfigureres manuelt. Be systemadministratoren om de riktige verdiene. Merk: Pass på at det er merket av for Administrer TCP/IP- egenskaper sammen med profiler på siden Generelle innstillinger/ kategorien Avansert. Hvis denne boksen ikke er avmerket, håndteres TCP/IP-innstillingene av nettverksinnstillinger som kan konfigureres i Kontrollpanel. Hvis du ønsker at datamaskinen skal logge på et bestemt domene, merker du av for Logge på domene. Du må ha et brukernavn og passord for domenet. Merk: Pass på at du har merket av for Administrere domeneinnstillinger sammen med profiler (siden Generelle innstillinger, kategorien Avansert). Hvis denne boksen ikke er avmerket, håndteres påloggingsinnstillingene av nettverksinnstillinger som kan konfigureres i Kontrollpanel. I tekstboksen Arbeidsgruppe kan du skrive inn et navn på en arbeidsgruppe hvis du ønsker at datamaskinen skal tilsluttes en slik. Klikk Neste. Merk: I Windows 95/98/Me må du alltid angi et arbeidsgruppenavn. 6 Vinduet Profil opprettet kommer frem når opprettelsen av en ny profil er fullført. Klikk Fullfør. Merk: Når du har opprettet en ny profil og ønsker å bruke den for første gang, kan det hende du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt. Fjerne profiler Du kan fjerne en profil fra listen over profiler. Velg en profil fra listen og klikk Fjern. Standardprofilene som opprettes automatisk under installeringen (hurtig infrastruktur, hurtig ad hoc og koblet LAN) kan ikke slettes. Profiler som er lagret på et smartkort, kan bare fjernes på Administratorsiden av systemadministratoren. Redigere profiler Det kan være du vil redigere en eksisterende profil eller opprette en ny profil som har liknende innstillinger til en gammel profil. 1 På Profiler-siden velger du en profil fra listen over profiler og klikker Rediger. 2 Utfør nødvendige endringer, og klikk OK. Hvis du vil opprette en helt ny profil, klikker du Lagre som og gir den endrede profilen et nytt navn. 23 Merk: Dialogboksen Rediger profil består av flere kategorier (Generelt, Pålogging, Sikkerhet, TCP/IP, Avansert), og fra noen av kategoriene kan du åpne flere dialogbokser. I hver kategori kan du endre de eksisterende innstillingene, men endringene aktiveres først når du klikker OK eller Lagre som i hovedddialogboksen Rediger profil. Følgende profiltyper kan ikke redigeres: Hurtig infrastruktur- og Hurtig ad hoc-profiler. Profilen for koblet LAN kan bare oppdateres til å samsvare med de gjeldende innstillingene for koblet LAN. Profiler som lagres på et smartkort. Profiler som er skrivebeskyttet. Se "Skrivebeskytt profil" på side 26. De fleste innstillingene kan ha standardverdiene, siden disse innstillingene som oftest er tilstrekkelige for å gi kommunikasjon av god kvalitet. Det er imidlertid situasjoner der det kan være nødvendig å endre standardinnstillingene. I kategorien Generelt kan du redigere følgende egenskaper: BESKRIVELSE Du kan angi en detaljert beskrivelse av profilen, for eksempel navn eller adresse for stedet der det trådløse lokalnettverket befinner seg. Dette åpne tekstfeltet brukes til å angi informasjon som hjelper deg å identifisere ulike profiler. Det finnes to tilgjengelige driftsmodi å velge mellom: I infrastrukturmodus kan datamaskiner kommunisere med hverandre og med koblede LANstasjoner gjennom et tilgangspunkt. I ad hoc-modus kan datamaskiner sende og motta data direkte seg imellom. Tilgangspunkt er ikke nødvendig. Se "Driftsmodus" på side 12 hvis du vil ha mer informasjon. Navnet på det trådløse lokalnettverket, slik det er definert av systemadministratoren. I ad hocdriftsmodus navngir brukerne selv det trådløse lokalnettverket. Nettverksnavnet kan inneholde opptil 32 tegn. Radiofrekvenskanalen som brukes for trådløs kommunikasjon. Du kan velge alternativet Automatisk kanalvalg, eller angi kanalen manuelt. DRIFTSMODUS NETTVERKSNAVN KANAL 24 I kategorien Pålogging kan du redigere følgende egenskaper: LOGG PÅ DOMENE Hvis du velger dette alternativet, logger kortet for trådløst LAN automatisk på et spesifisert domene. Du må ha et brukernavn og passord for domenet. Merk: Pass på at du har merket av for Administrere domeneinnstillinger sammen med profiler på siden Generelle innstillinger/ kategorien Avansert). Hvis denne boksen ikke er avmerket, håndteres påloggingsinnstillingene av nettverksinnstillinger som kan konfigureres i Kontrollpanel. ARBEIDSGRUPPE Navnet på arbeidsgruppen hvis du vil at datamaskinen skal slutte seg til en slik. Merk: I Windows 95/98/Me må du alltid angi et arbeidsgruppenavn. I kategorien Sikkerhet kan du administrere dine felles WEP-nøkler som brukes til å sørge for sikker radiokommunikasjon. Hvis du vil ha en mer detaljert beskrivelse av WEP og hvordan du oppretter og håndterer ulike WEP-nøkler, kan du se "WEP-sikkerhet" på side 40. BRUK WEPSIKKERHET WEP bruker nøkler til å beskytte informasjon som overføres i et trådløst LAN. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, er ikke kommunikasjonen beskyttet mot uautoriserte personer. Personlige WEP-nøkler brukes til å godkjenne brukere i et trådløst LAN. Hvis du vil opprette en personlig WEP-nøkkel, går du til siden Generelle innstillinger og velger kategorien Personlige nøkler. Se "Opprette og redigere personlige nøkler" på side 42 hvis du vil ha mer informasjon. BRUK EN PERSONLIG WEP-NØKKEL 25 Forskjellige nettverks- og radioinnstillinger kan redigeres i kategoriene TCP/IP og Avansert: HENTE EN IPADRESSE FRA EN DHCP-SERVER En IP-adresse for kortet for trådløst LAN kan fås automatisk fra en DHCP-server. Pass på at nettverket har en DHCP-server. IP-adressen, nettverksmasken, standard gateway og de avanserte TCP/IPinnstillingene kan også angis og konfigureres manuelt. Merk: Pass på at det er merket av for Administrer TCP/IP-egenskaper sammen med profiler på siden Generelle innstillinger/ kategorien Avansert.

11 Hvis denne boksen ikke er avmerket, håndteres TCP/IP-innstillingene av nettverksinnstillinger som kan konfigureres i Kontrollpanel. AUTOMATISK KONFIGURASJON Det finnes noen avanserte radioinnstillinger (DTIM-periode, grenseverdi for fragmentering, lytteintervall, grenseverdi for RTS osv.) som konfigureres automatisk. Du kan også angi en ny verdi manuelt, hvis dette er nødvendig. Forsiktig: Ikke endre innstillingene manuelt med mindre du er sikker på hvordan hver innstilling påvirker systemytelsen. Systemytelsen kan reduseres dramatisk hvis automatiske innstillinger ikke brukes. SKRIVEBESKYTT PROFIL Du kan skrivebeskytte en profil slik at den ikke kan redigeres. Profilen kan fremdeles importeres, eksporteres og slettes, men den kan ikke endres lenger. Merk: Det kan være nødvendig å starte maskinen på nytt for å aktivere de nye innstillingene. Importere og eksportere profiler På Profiler-siden klikker du Importer og velger den kilden du ønsker å importere profilen fra. Du kan importere en profil fra en mappe. Systemadministratoren kan importere profiler fra et smartkort. På samme måte kan du eksportere en profil til en mappe. Klikk Eksporter og velg mappen du vil lagre profilen i. Standardprofilene som opprettes automatisk under installeringen (hurtig infrastruktur, hurtig ad hoc og koblet LAN), kan ikke eksporteres. 26 Status På Status-siden kan du finne generell informasjon om gjeldende bruk av Nokia C110/C111-kortet for trådløst LAN og nettverket du bruker. Kategorien Generelt Følgende egenskaper vises i kategorien Generelt i området Driftsinformasjon: PROFIL FORBINDELSE Navn på profilen som brukes. Viser gjeldende status for den trådløse LANforbindelsen. Tilkoblet angir at kortet er koblet til nettverket. Ikke tilkoblet angir at kortet ikke er koblet til nettverket. Koblet til med sikkerhet angir at systemet bruker WEP-nøkler. Ikke kort angir at det ikke er satt inn kort for trådløst LAN i PC-kortsporet på datamaskinen. Svak forbindelse angir at det er noe som hindrer forbindelsen (for eksempel en betongvegg) eller at datamaskinen er flyttet for langt vekk fra tilgangspunktet eller, i ad hoc-driftsmodus, fra de andre stasjonene. Godkjenning mislyktes angir at du muligens har brukt feil WEP-nøkkel, eller at du ikke har tilgangsrettigheter for nettverket. Type nettverkskommunikasjon som brukes. I infrastrukturmodus kan datamaskiner kommunisere med hverandre og med koblede LAN-stasjoner gjennom et tilgangspunkt. I ad hoc-modus kan datamaskiner sende og motta data direkte seg imellom. Tilgangspunkt er ikke nødvendig. Navnet på nettverket som kortet for trådløst LAN er koblet til. DRIFTSMODUS NETTVERKSNAVN 27 TILGANGSPUNKT Navnet på tilgangspunktet som kortet for trådløst LAN er koblet til. En bla gjennom -knapp er synlig i brukergrensesnittet hvis du har installert Administrator-siden, eller hvis systemadministratoren har valgt å installere knappen. Hvis du klikker på den, kan du konfigurere Nokia A032-tilgangspunkt for trådløst LAN ved hjelp av et standard Weblesergrensesnitt. Hvis du vil ha flere detaljer om hvordan du konfigurerer Nokia A032, kan du lese Nokia A032 Wireless LAN Access Point Advanced User Guide. Radiofrekvenskanal som kortet for trådløst LAN brukes på. Hastigheten data overføres på. Mulige hastigheter er 1, 2, 5,5 og 11 Mbps Unik maskinvareadresse for kortet for trådløst LAN. KANAL DATAHASTIGHET MAC-ADRESSE Området Statistikk viser statusen for den gjeldende fobindelsen grafisk. SIGNALSTYRKE Angir kvaliteten på radioforbindelsen mellom datamaskinen og tilgangspunktet, eller, i ad hocmodus, mellom to datamaskiner. Angir den relative hastigheten for dataoverføring i nettverket. DATAFLYT Kategorien Smartkort Området Smartkortinformasjon viser informasjon på smartkortet som brukes av kortet for trådløst LAN: navn og status for smartkortet, når data ble lagret sist og av hvem, og en valgfri beskrivelse av smartkortet. Hvis du ønsker å låse smartkortet midlertidig for å nekte adgang til det, klikker du Lås smartkort. De profilene som brukes fra smartkortet, vil ikke vises i listen over tilgjengelige profiler på Profiler-siden. Hvis du vil åpne smartkortet igjen, klikker du Lås opp smartkort, skriver inn PIN-koden og klikker OK. Du kan angi at den trådløse stasjonen spør om PIN-koden på smartkortet hver gang kortet for trådløst LAN settes inn sammen med smartkortet. Når du vil aktivere denne innstillingen, klikker du på Aktiver forespørsel etter PIN-kode. Du kan også slå av forespørselen om PIN-kode. Merk: Noen smartkort godtar ikke at du slår av forespørsel om PIN-kode. 28 Smartkortet har en standard PIN-kode, for eksempel Av sikkerhetsgrunner er det viktig at du endrer PIN-koden. Når du skal endre PIN-koden, klikker du Endre PIN-kode og skriver inn en ny verdi for PINkoden. PIN-koden kan bestå av 4 til 8 tegn. Skriv inn koden på nytt og klikk OK. Hold den nye koden hemmelig og oppbevar den på et sikkert sted. Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres smartkortet og kan ikke brukes lenger. Hvis du skal endre en deaktivert PINkode, må du ha en PUK-kode (PIN Unblocking Key). PUK-koden er unik for hvert smartkort og kan ikke endres. Du finner PUK-koden for Nokia smartkort i emballasjen for smartkortet. Tilgangspunkter/kategorien Stasjoner I infrastruktur-driftsmodus viser området Tilgangspunkt i område hvilke tilgangspunkter som er innenfor rekkevidde og tilgjengelige. Når en bruker av et kort for trådløst LAN flytter seg fra ett tilgangspunkt til et annet, avtar signalstyrken fra kanalen. Derfor kan nettverket flytte brukeren over til et dekningsområde og en frekvens der signalet er sterkere. I ad hoc-driftsmodus vises navnene på de andre datamaskinene som er koblet til ad hoc-nettverket under området Trådløse stasjoner i ad hoc-nettverket. Vær oppmerksom på at du bare får se navnene på de datamaskinene som bruker Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN. Hvis du dobbeltklikker oppføringene, får du tilgang til mapper som er delt. Kategorien Historie Her kan du overvåke statusen for nettverksforbindelsen. Følgende hendelser kan rapporteres: Kortet er tilbakestilt På grunn av en midlertidig maskinvare- eller programvarefeil kan det være at kortet mistet nettverksforbindelsen for en stund, men kortet har tilbakestilt seg selv. Funnet kort Systemet har funnet kortet. Fant ikke kort Systemet fant ikke kortet.

12 Startet nettverk Et ad hoc-nettverk er opprettet. Kunne ikke starte nettverk Et ad hoc-nettverk kunne ikke opprettes. Tilsluttet nettverk Kortet for trådløst LAN er tilsluttet nettverket og kan begynne å bruke ressursene. Nettverket kan enten være ad hoc eller infrastruktur. Kunne ikke sluttes til nettverk Den utstedte kommandoen om å tilslutte et nettverk mislyktes. Forlatt nettverk Kortet for trådløst LAN har forlatt nettverket som sist ble brukt. 29 Generelle innstillinger På siden Generelle innstillinger kan du angi egenskaper som er felles for alle profiler. Disse innstillingene er uforandret selv når du skifter til en annen profil. Kategorien Generelt Valg av land Du må alltid konfigurere landsinnstillingen i henhold til landet der du for øyeblikket bruker kortet for trådløst LAN. Velg riktig land fra listen over land og klikk Bruk. Advarsel: Bruk bare den nasjonale innstillingen som passer for området der kortet for trådløst LAN brukes. Bruk av kortet for trådløst LAN i et annet, ikke angitt, land eller med uriktige landsinnstillinger, kan være ulovlig. Nokia C110/C111 fungerer i det lisensfrie frekvensbåndet 2,42,4835 GHz, men lokale regler kan begrense bruken av radioutstyr. Derfor varierer utvalget av tilgjengelige kanaler, avhengig av landet der kortet for trådløst LAN brukes. Strømsparing Siden et kort for trådløst LAN ikke har noen direkte kabeltilkobling, bruker det strøm fra vertsdatamaskinen. Nokia C110/C111 er utstyrt med et strømsparingsalternativ som gjør det mulig å kontrollere datamaskinens strømforbruk: du kan forlenge batteriets levetid når du trenger det. Hvis du merker av for Aktiver strømsparing, har kortet for trådløst LAN fullt strømforbruk bare når det sender eller mottar data. Kortet våkner fra strømsparingsmodus med jevne mellomrom for å kontrollere om det finnes data adressert til det i et tilgangspunkt, og våkner umiddelbart ved sending av utgående data. Merk: Kommunikasjonshastigheten minsker når strømsparingsalternativet brukes. Merk: Det kan være at strømsparingsalternativet ikke er kompatibelt med tilgangspunkter som ikke er godkjent for Wi-FiTM (Wireless Fidelity). Ikke bruk strømsparing med slike tilgangspunkter. Monitorvindu Som standard åpnes Monitorvindu midt i visningsområdet på datamaskinen. Hvis du flytter monitorvinduet til et annet sted på skjermen, og vil at det skal vises der neste gang du åpner det, merker du av for Husk plassering av Monitorvindu. Neste gang du åpner monitorvinduet, vises det samme sted som du flyttet det til. Velg Vis alltid Monitorvindu øverst hvis du vil at monitorvinduet skal være synlig selv når du har andre programmer åpne. 30 Når du setter Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN i datamaskinen, vises et lite ikon på oppgavelinjen. Når du høyreklikker dette ikonet, åpnes en hurtigmeny, og du får tilgang til Monitorvindu eller Kontrollvindu. Hvis du imidlertid vil at monitorvinduet skal åpnes automatisk hver gang kortet settes inn, kan du velge alternativet Åpne Monitorvindu automatisk. Hvis du velger Vis alltid ikon på oppgavelinjen, vises det lille Nokia C110/ C111-ikonet på oppgavelinjen også når kortet ikke er satt inn. Klikk Bruk-knappen for at endringene skal tas i bruk. Hvis du har gjort endringer i innstillingene, men vil gå tilbake til de forrige innstillingene, klikker du Gjenopprett. Personlige nøkler, kategori Personlige WEP-nøkler brukes til å godkjenne brukeren i et nettverk. Personlige nøkler opprettes vanligvis av en systemadministrator, som kan lagre dem på smartkort og deretter distribuere dem til brukerne. Personlige nøkler kan også lagres i en fil. Personlige nøkler er ikke nettverksspesifikke, og kan derfor ikke lagres sammen med profiler. De kan derimot lagres uavhengig av profiler. Personlige nøkler kan bare brukes med infrastruktur-driftsmodusen. Ad hoc-nettverk bruker bare fellesnøkler. Se "WEP-sikkerhet" på side 40 hvis du vil ha mer informasjon. Det finnes to typer personlige nøkler, og forskjellen mellom nøklene ligger i typen informasjon som brukes for å identifisere brukeren: BRUKERSPESIFIKK Bruker en identifikator som brukerne selv kan opprette. Bruker MAC-adressen for kortet for trådløst LAN til å identifisere brukeren. STASJONSSPESIFIKK Slik oppretter du en ny personlig nøkkel: 1 Klikk Ny. Navngi den personlige nøkkelen. Du kan også legge til ytterligere beskrivelser av nøkkelen i tekstboksen, for eksempel navnet på nettverket nøkkelen brukes i. 2 Velg hvilken type nøkkel du ønsker å opprette: brukerspesifikk eller stasjonsspesifikk. Hvis du velger en stasjonsspesifikk nøkkel, brukes MAC-adressen for kortet for trådløst LAN som identifikator. Hvis du velger en brukerspesifikk nøkkel, kan du selv velge identifikator. Pass imidlertid på at den samme personlige nøkkelen konfigureres til tilgangspunktet. Hvis tilgangspunktet og kortet for trådløst LAN bruker nøkler som ikke er kompatible, kan de ikke kommunisere. 3 Velg passende nøkkellengde. Støttede nøkkellengder er 40, 56, 64, 104 og 128 bit. Husk at jo flere bit det er i nøkkelen, dess høyere er sikkerhetsnivået. Klikk Generer. Systemet genererer den personlige nøkkelen Klikk på OK for å lagre WEP-nøkkelen og lukke dialogboksen. På samme måte kan du redigere eksisterende nøkler. Du kan også fjerne nøkler du ikke trenger mer. I stedet for selv å opprette en personlig nøkkel, kan du importere en nøkkel som er opprettet av en systemadministrator, fra en mappe. Du kan eksportere og lagre personlige nøkler i mapper. Systemadministratoren kan også lagre personlige nøkler på smartkort. Tips: Du kan også skrive inn og redigere den personlige WEP-nøkkelen i tekstformat. Klikk Som tekst og skriv inn teksten. Klikk OK, og systemet konverterer teksten til heksadesimalformat. Du kan kopiere og lime inn teksten ved å trykke henholdsvis Ctrl+ C og Ctrl+V. Merk at du i kategorien Personlig nøkkel ikke kan velge en personlig WEPnøkkel som skal brukes. Slik velger du en personlig nøkkel som skal brukes med en bestemt profil: 1 På Profiler-siden velger du profilen du ønsker å endre, klikker Rediger og velger kategorien Sikkerhet.

13 Powered by TCPDF ( 2 Velg Bruk WEP-sikkerhet og deretter Bruk en personlig WEP-nøkkel. Klikk Velg. 3 En liste over personlige WEP-nøkler vises. Velg en personlig nøkkel fra listen og klikk OK. 4 Klikk OK for å lukke dialogboksen Rediger profil. Kategorien Avansert Når du oppretter profiler, blir du bedt om å angi om du ønsker at DHCPserveren skal tildele en IP-adresse for kortet for trådløst LAN, og om du ønsker at datamaskinen skal logges på et domene. Som standard administreres disse innstillingene automatisk slik det er definert i hver profil. Hvis det ikke er merket av for Administrer TCP/IP-egenskaper sammen med profiler, vil profiler aktiveres uten TCP/IP-innstillinger. Du kan endre innstillingene manuelt i Kontrollpanel. Profiler aktiveres uten domeneinnstillinger hvis det ikke er merket av for Administrere domeneinnstillinger sammen med profiler. Du kan endre innstillingene manuelt i Kontrollpanel. Merk: Begge disse boksene må være avmerket hvis du ønsker at profilene skal logge deg på et domene eller tildele en IP-adresse. Nettverksnavnet skiller som standard mellom store og små bokstaver. Hvis du vil endre denne egenskapen, fjerner du merket for Nettverksnavn skiller mellom store og små bokstaver. Hvis du ønsker å bli tildelt IP-adresser automatisk, merker du av for Forny DHCP automatisk når nødvendig. Du kan også fornye IPadressen når som helst ved å klikke knappen Forny DHCP nå. 32 Klikk Bruk-knappen for at endringene skal tas i bruk. Hvis du har gjort endringer i innstillingene, men vil gå tilbake til de forrige innstillingene, klikker du Gjenopprett. Diagnose På diagnosesiden kan du kjøre en rekke feildiagnosetester for å sikre at Nokia C110/C111-kortet for trådløst LAN og programvaren fungerer som de skal. Hvis du for eksempel får problemer med å få tilgang til trådløst LAN, kan testene hjelpe deg med å finne årsaken til problemet. Testene kontrollerer at programvarefilene ikke er endret, at innstillingene som er konfigurert på både Profiler- og Generelle innstillinger-sidene er gyldige og ikke i konflikt, og at trådløse LAN-drivere er installert riktig. Hvis kortet ikke består en test, får du råd om hvordan du skal fortsette. Klikk Start for å starte feildiagnosetesten. Du kan stoppe testen når du vil ved å klikke på Stopp. Testresultatene vises i området Melding. Reparer-knappen aktiveres hvis programvaren finner en feil som kan rettes automatisk av programvaren. Hjelp-knappen åpner feilsøkingsdelen i den elektroniske hjelpen, der du kan finne informasjon om hvordan du løser mulige problemer. Støtte-knappen åpner den elektroniske hjelpen, der du får informasjon om hvordan du kontakter Nokias tekniske støtte. Det anbefales at du kjører diagnosetestene når for eksempel Monitorvindu rapporterer en feil med nettverksforbindelsen, eller hvis du har problemer med å få tilgang til et nettverk. Du finner en rekke mulige problemsituasjoner i denne håndboken under "Feilsøking" på side 44. Oppdater Du kan laste ned den nyeste programvareversjonen for Nokia C110/C111kort for trådløst LAN fra Nokias web-område. Du må registrere deg i Nokias kundedatabase for å kunne oppdatere programvaren. Registrere deg i kundedatabasen Du kan registere deg i Nokias kundedatabase elektronisk ved å klikke på Registrer-knappen. Web-leseren åpnes på Nokias web-område. Der finner du en kobling til web-siden som inneholder mer informasjon om registrering, samt selve registreringsskjemaet. Du blir bedt om å velge et brukernavn og passord. Du trenger disse når du skal logge deg på webområdet der den oppdaterte programvaren kan lastes ned. Vær oppmerksom på at du ikke kan laste ned programvareoppdateringene umiddelbart etter registering, da det tar litt tid før brukernavnet og passordet blir gyldig. 33 Tips: Siden det tar litt tid før brukerkontoinformasjonen blir gyldig, anbefales det at du registrerer deg så snart som mulig. Da kan du få programvareoppdateringen så snart du faktisk trenger den. Merk: Når du registrerer deg, blir du bedt om å oppgi serienummeret for kortet for trådløst LAN. Du finner nummeret på kortet eller utenpå emballasjen. Oppdatere programvare Når du har registrert deg i Nokias kundedatabase, og brukernavnet og passordet er gyldig, kan du laste ned nyeste versjon av Nokia C110/C111programvaren fra Nokias web-område. Merk: Før du installerer den oppdaterte programvaren, må du avinstallere den tidligere versjonen av Nokia C110/C111. Se "Avinstallere Nokia C110/C111" på side 17 for detaljer. Klikk på Oppdater-knappen. Web-leseren åpnes på Nokias web-område. Der finner du en kobling til web-siden der du kan hente den nyeste programvaren. Installer den oppdaterte programvareversjonen for kortet for trådløst LAN. Installeringen utføres på samme måte som den opprinnelige installeringen fra CD-ROM-en. Merk: Alle eksisterende innstillinger som du har konfigurert på sidene Profiler og Generelle innstillinger, inkludert de personlige profilene, beholdes uforandret, også etter at programvaren er oppdatert. Merk: Se til at datamaskinen har nok batteri før du begynner å laste ned den oppdaterte programvaren. Administrator Administrator-siden er ment for systemadministratorer og installeres ikke som en del av den typiske installeringsprosedyren. På Administratorsiden kan systemadministratoren lagre viktig data på et smartkort og opprette installeringsdisker, som så kan distribueres til sluttbrukere, for eksempel innenfor et firma, og dermed gi rask tilgang til nettverksressurser. Merk: Når du har installert Administrator-siden, kan du konfigurere Nokia A032-tilgangspunkt for trådløst LAN ved hjelp av et standard web-lesergrensesnitt. Gå til Status-siden i kontrollvinduet og klikk på Bla gjennom-knappen der. Web-leseren åpnes. Hvis du vil ha flere detaljer om hvordan du konfigurerer Nokia A032, kan du lese Nokia A032 Wireless LAN Access Point Advanced User Guide. 34 Opprette smartkort Systemadministratoren kan lagre viktig informasjon, for eksempel personlige WEP-nøkler og nettverksprofiler, på et smartkort. Administratoren kan da gi brukerne smartkort som inneholder de nødvendige nettverksinnstillingene og krypteringsnøklene, slik at disse kan få rask nettverkstilgang. Brukeren setter smartkortet inn i Nokia C110/C111, setter kortet for trådløst LAN inn i en kompatibel datamaskin og får deretter tilgang til det trådløse lokalnettverket.

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Brukerhåndbok. 2. utgave

Brukerhåndbok. 2. utgave Brukerhåndbok 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktet DTE-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):1999/5/EC.

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2 Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave Brukerhåndbok for Medallion I 9362377 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RX-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Installerings- veiledning for PC Suite

Installerings- veiledning for PC Suite Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

2 Plasser CDen i CD-stasjonen.

2 Plasser CDen i CD-stasjonen. Produktinformasjon A: Strøm-/koplingslampe (Kopling: lampe på/blinker) B: USB.0-kontakt C: Beskyttelseshette Installering På Start PCen. Disse instruksjonene beskriver installering for Windows XP. Installeringen

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer