Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig"

Transkript

1 Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9 Håndbok for systemansvarlig

2 ii NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte CD-ROM og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil. Hvis du rapporterer om feil innen 30 dager etter kjøpet, erstatter Norman den ødelagte CD-ROMen og/ eller dokumentasjonen. Kjøpsbeviset må vedlegges ethvert krav. Denne garantien er begrenset til erstatning av produktet. Norman er ikke ansvarlig for andre tap eller skader som oppstår på grunn av bruk av programvaren eller dokumentasjonen eller feil eller unøyaktigheter i disse, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste. Med hensyn til defekter eller mangler i CD-ROMen eller dokumentasjonen, eller denne lisensavtalen, erstatter denne garantien alle andre garantier, enten de er direkte angitt eller implisitte, inkludert, men ikke begrenset til, implisitt garanti for merkantil anvendelighet eller brukbarhet for et bestemt formål. Spesielt og uten begrensning av bruken av programlisensen med hensyn til en hvilken som helst anvendelse, bruk eller formål, skal Norman ikke i noe tilfelle være ansvarlig for tap av fortjeneste eller annen kommersiell skade, inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldig eller årsaksbestemt skade. Denne garantien utløper 30 dager etter kjøp. Informasjonen i dette dokumentet og programvarens funksjonalitet kan endres uten forhåndsvarsel. Programvaren kan brukes i samsvar med betingelsene i lisensavtalen. Kjøperen kan lage én kopi av programvaren av sikkerhetshensyn. Ingen deler av denne dokumentasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte, verken elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering og opptak, og kan heller ikke lagres på systemer for lagring og henting av informasjon, for andre formål enn kjøperens personlige bruk, uten utrykkelig skriftlig tillatelse fra Norman. Norman-logoen er et registrert varemerke for Norman ASA. Navn på produkter nevnt i denne dokumentasjonen er enten varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. De er nevnt utelukkende av identifiseringshensyn. NVC-dokumentasjon og -programvare: ASA. Alle rettigheter forbeholdt. Sist endret den 10. mai 2007.

3 iii Norman-kontorer Norman Data Defense Systems AS Blangstedgårdsvej 1, DK-Odense SØ, Denmark Tel Fax: Web: Norman Data Defense Systems GmbH Gladbecker Str. 3, Düsseldorf, Germany. Tel: Fax: Web: Norman/SHARK BV Postbus 159, 2130 AD, Hoofddorp, The Netherlands. Tel: Fax: Web: Norman ASA Mailing address: P.O. Box 43, N-1324, Lysaker, Norway. Physical address: Strandveien 37, Lysaker, N-1324 Norway. Tel: Fax: Web: Norman Data Defense Systems AB Korsgatan 2, Norrköping, Sweden Tel Fax: Web: Norman Data Defense Systems AG Münchensteinerstrasse 43, CH-4052 Basel, Switzerland. Tel: Fax: Web: Norman Data Defense Systems (UK) Ltd 494 Midsummer Boulevard, Milton Keynes MK9 2EA, United Kingdom. Tel: Fax: Web: Norman Data Defense Systems Inc Lee Highway, Suite 950A, Fairfax, VA 22031, USA Tel: , Fax: Web:

4 iv NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Systemkrav Denne versjonen støtter installering av NVC v5 på Windows 95/98/Me- og Windows NT/2000/XP/2003/Vistamaskiner. For Windows 95 kreves Internet Explorer 5.5. WinSock2 må være installert. For Windows NT kreves versjon 4 med SP6 og Internet Explorer 5.5. For Windows XP kreves SP2. For Windows 2000 kreves Update Rollup 1 for SP4. Følg denne koblingen for flere opplysninger. For Windows 2003 kreves SP1. Generelt anbefaler vi at du bruker den nyeste Service Pack / de nyeste sikkerhetsrelaterte oppdateringene for plattformen. Hvem bør lese denne håndboken? Nytt i denne versjonen Denne håndboken er beregnet på systemansvarlige med et overordnet ansvar for vedlikehold av nettverket, inkludert installering og distribusjon av programvare til arbeidsstasjonene. Tillegg og endringer til eldre versjoner av denne håndboken er merket med streker i venstre marg. Denne versjonen har nye filterdrivere som gjør sanntidssøking enklere og mer effektivt på plattformer der Microsofts Filter Manager er implementert, dvs. Windows XP (SP2), Windows 2000 med Update Rollup 1, Windows 2003 (SP1) og Windows Vista. For eksempel er NVCs oppdagelse av rotpakker forbedret med den nye løsningen. Lanseringen av Windows Vista har medført nødvendige justeringer for at enkelte komponenter skal kunne kjøre problemfritt på den nye plattformen. Disse komponentene er NDesk, elogger og SelfXWiz.

5 Vær oppmerksom på at dette er den siste NVC-versjonen som støtter Windows 95/98/ Me og NT4. NVC v5.9 vil imidlertid støttes av søkemotor- og definisjonsfiler helt frem til utgangen av v NVC-produkter Tidligere versjoner av NVC 5 har vært komponentbasert, mens de grunnleggende forskjellene nå ligger i produktet/produktene. Det finnes for tiden fire forskjellige produkter: Norman Programstyring (NPM) Norman Virus Control (NVC) Norman Søkemotor NSE) Norman Karantene (QTN) Hvert produkt installeres i C:\Program Files\Norman (standard), med følgende mappenavn:.\norman\npm.\norman\nvc.\norman\nse.\norman\qtn En av hovedgrunnene til omorganiseringen av produktet er at enkelte filer betjente flere produkter. Den nye modellen har et klarere oppsett, og du kan velge å ikke installere funksjoner du ikke ønsker. På den andre siden er ikke hele Normanproduktpakken tilgjengelig i den nye ordningen, og enkelte produkter krever at andre er inkludert. Du kan derfor ikke utelukke Norman Programstyring eller Norman Søkemotor når du installerer NVC. Den første håndterer interne meldinger og distribusjon av filer, inkludert Internettoppdatering, mens den andre inneholder kjernefunksjonaliteten i søkemotoren og virusdefinisjonsfiler. Som en følge av det nye oppsettet er agenten Zanda nå integrert i produktet Norman Programstyring. Zanda finnes fremdeles som en av mange kjørbare filer i produktet Norman Programstyring. Det finnes fremdeles noen referanser til Zanda i denne håndboken, men bare i beskrivelsen av oppgaver som omfatter kun denne bestemte kjørbare filen.

6 vi NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Teknisk brukerstøtte Forutsetninger Norman yterteknisk brukerstøtte og konsulenttjenester for NVC, og besvarer også generelle spørsmål om sikkerhet. Teknisk brukerstøtte omfatter også kvalitetssikring av antivirusinstalleringen, inkludert hjelp til å skreddersy NVC slik at det passer nøyaktig til dine behov. Vær oppmerksom på at antall tilgjengelige tjenester varierer mellom de forskjellige landene. Du finner flere opplysninger på Normans web-sider. Klikk på Norman-ikonet i systemstatusfeltet og velg Kontaktinformasjon på menyen for å vise en liste over Normans datterselskaper og distributører. For å få fullt utbytte av alle funksjonene i NVC bør du ha en grundig forståelse av de forskjellige modulene i NVC og hvordan de virker sammen. Du finner flere opplysninger i Referansehåndboken. I tillegg bør du ha detaljerte kunnskaper om operativsystemet/ operativsystemene på serverne og arbeidsstasjonene, og om nettverksinstallasjonen i din organisasjon.

7 Innhold vii Systemkrav...iv Hvem bør lese denne håndboken?...iv Nytt i denne versjonen...iv NVC-produkter...v Teknisk brukerstøtte...vi Forutsetninger...vi Installere NVC i et nettverk...11 Les dette før du installerer...11 Oppdatere til NVC v For alle nettverksinstallasjoner Nettverksinstallasjoner som bruker SelfXWiz som distribusjonsverktøy 12 Oppgradere til Windows Vista...12 Installeringsoversikt...12 Norman Programstyring Normans distribusjonsagent...14 Oppdateringsintervaller og nettverkstrafikk elogger...15 Norman Programstyring oppdatering og tilgangsrettigheter Norman Programstyring oppdatering fra andre distribusjonsservere.. 15 ISDN-rutere og NetBIOS NJeeves...18 Karantenevedlikehold Meldingsbehandling NDQ...19 LNQ...19

8 viii NVC for arbeidsstasjoner - Håndbok for systemansvarlig Installere og distribuere på NT-servere...21 Installere NVC på en server i et NT-domene...21 Hvorfor må maskinen noen ganger startes på nytt?...25 Automatiske oppdateringer NIUcf...28 Manuell kontra automatisk modus Konfigurasjon av NIUcf...31 Distribuere NVC til arbeidsstasjoner med Windows 95, 98 eller Me...35 Bruke NDesk til å administrere NVC...38 Installering Bruke NDesk på Windows Vista...42 Omkonfigurere Windows-brannmuren Andre Vista-spesifikke endringer for NDesk Bruke NDesk til å lage selvutpakkende installeringspakker Konfigurasjonsfilstyring Oppgavefilstyring Installere og distribuere NVC i peer-til-peer-miljøer...61 Bruke en Windows NT/2000/XP/2003/Vista-arbeidsstasjon som distribusjonspunkt for NVC Hensyn til filsystemet når du distribuerer NVC fra en Windows XParbeidsstasjon Bruke en Windows 95-, 98 eller Me-arbeidsstasjon som distribusjonspunkt for NVC Hierarkiske distribusjonspunkter...65 Slik fungerer det Installere og distribuere i Novell NetWare...69 Installere NVC i et Novell NetWare-nettverk...69 Hvorfor må maskinen noen ganger startes på nytt?...75 Automatiske oppdateringer NIUcf Manuell kontra automatisk modus Konfigurasjon av NIUcf...82 Distribuere NVC til arbeidsstasjoner med Windows 95, 98 eller Me...86 Bruke NDesk til å administrere NVC...89 Installering... 90

9 Bruke NDesk på Windows Vista...92 Omkonfigurere Windows-brannmuren Andre Vista-spesifikke endringer for NDesk Bruke NDesk til å lage selvutpakkende installeringspakker Konfigurasjonsfilstyring Oppgavefilstyring Feilsøking for installering og distribusjon Bruke elogger Feilmeldinger Konfigurasjon Bruke miljøvariabler til å distribuere forskjellige konfigurasjons-/ oppgavefiler til forskjellige brukergrupper Miljøvariabler på Windows NT/2000/XP/2003/Vista-maskiner Distribuere diverse konfigurasjons-/oppgavefiler til de enkelte arbeidsstasjonene Konfigurasjonsfiler Oppgavefiler Oppdatere nettverk som ikke er koblet til Internett Meldingssystemet Innføring Meldingskjernen og Norman Programstyring NVC-meldinger NPM (Norman Programstyring) Utdatamoduler Meldinger i nettverk Eksempel 1: Grunnleggende konfigurering av nettverksmeldinger Eksempel 2: Nettverksmeldinger med ruting Tekniske betraktninger Opplysninger om protokollen Mer informasjon om sikkerhet Kringkasting Bygge adresselister ix

10 x NVC for arbeidsstasjoner - Håndbok for systemansvarlig Kringkaste en melding Stikkord...137

11 Installere NVC i et nettverk 11 Installere NVC i et nettverk Les dette før du installerer Oppdatere til NVC v5.9 For alle nettverksinstallasjoner Du må følge instruksjonene i denne håndboken nøye, spesielt hvis du installerer på den nye Windows-plattformen Vista. For at installeringen og distribusjonen av NVC5 i Windows Vista skal bli vellykket må du passe på at du følger instruksjonene for NDesk og SelfXWiz. Det følger med egnede administrasjonsverktøy til disse oppgavene. Pass på at du laster ned den riktige versjonen av disse verktøyene (se nedenfor). Når du skal oppgradere nettverksinstallasjoner fra tidligere versjoner av NVC generasjon 5 til NVC v5.9, må du ta hensyn til viktige endringer. Last ned og installer versjon 5.9 av administrasjonsverktøyene (NDesk, SelfXWiz, NIUcf, Lnq, Ndq) på datamaskinen som NVC administreres fra. Følg denne koblingen for å laste ned. Omgrupperingen av plattformer påvirker hvordan filpakkene som lastes ned via Norman Internettoppdatering (NIU), ordnes. Denne endringen innebærer at du må omkonfigurere NIUcf (se side 31 / side 82). Når NVC v5.9 er distribuert i nettverket og de nyeste administrasjonsverktøyene er installert, må administratorer kjøre NIUcf for å kontrollere at distribusjonspunktet er oppdatert. Ingen oppdateringer for distribusjon lastes ned før NIUcf er konfigurert på nytt og lagret.

12 12 NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Nettverksinstallasjoner som bruker SelfXWiz som distribusjonsverktøy Oppgradere til Windows Vista Installeringsoversikt Påse at du følger denne prosedyren for distribusjon av NVC v5.9 hvis du tidligere brukte SelfXWiz som distribusjonsverktøy: 1. Fjern distribusjonspakkeoppføringen Nvc5w32 fra påloggingsskriptet. 2. Kjør Internettoppdatering for å laste ned NVC v5.9- komponenter til distribusjonsserveren/distribusjonsserverne. 3. Last ned den siste versjonen av administrasjonsverktøy. 4. Generer en ny distribusjonspakke ved hjelp av NDesk eller SelfXWiz fra mappen...\norman\npm\bin og lag en ny distribusjonspakke (Nvc5w32.exe) for å erstatte den eksisterende pakken. 5. Aktiver Norman-oppføringen i påloggingsskriptet igjen. Kontroller at banen/pakkenavnet stemmer overens med pakken du akkurat har laget. Oppbyggingen av NVC v5.9 et betraktelig forskjellig fra tidligere versjoner, og du kan få kompatibilitetsproblemer hvis du bruker gamle pakker som er generert av tidligere versjoner av SelfXWiz. Hvis du oppgraderer maskiner med et hvilket som helst Normanprodukt som er installert i Windows Vista, må du kontrollere om relevant(e) produkt(er) er kompatibelt/kompatible, og avinstallere Norman-produkter som er inkompatible, før du oppgraderer operativsystemet. Følg denne koblingen (engelsk) for å kontrollere Vista-kompatibiliteten for Normans produkter. Installering av NVC omfatter kjøring av installeringsprosedyren, distribusjon og klargjøring før bruk. På de neste sidene finner du detaljerte prosedyrer for alle disse oppgavene. Vi anbefaler at du følger disse prosedyrene nøye.

13 Installere NVC i et nettverk 13 Prosedyren omfatter kjøring av en testinstallasjon på en egen maskin før du distribuerer programmet til alle arbeidsstasjoner, og måten du bruker verktøyene SelfXWiz (se side 65) og NDesk (se side 38) på for å distribuere NVC til arbeidsstasjoner med henholdsvis Windows 95/98 og Windows NT/2000/XP/2003/ Vista. Alle viruskontrollprogrammer må oppdateres ofte. NVC inneholder en separat modul Norman Internettoppdatering (IU) for denne oppgaven. Merk: Før du kjører Internettoppdatering første gang, må du kjøre NIUcf. Du finner flere opplysninger på side 65.

14 14 NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Norman Programstyring Normans distribusjonsagent Den viktigste filen i Norman Programstyring (NPM) er zanda.exe en forkortelse for Zero Administration Network Distribution Agent. I likhet med Norman Programstyring, fortjener den spesiell oppmerksomhet. Norman Programstyring er ryggraden i NVC, og er avgjørende for grunnfunksjoner i programmet, for eksempel installering og distribuering, og Internettoppdatering. Norman Programstyring er plassert lokalt, det vil si på arbeidsstasjonen, og bør kjøres kontinuerlig. Den henter programvareoppdateringer og nye konfigurasjons- og oppgavefiler, og sikrer at installasjonen og konfigurasjonen er i samsvar med administratorens spesifikasjoner for hver eneste maskin i nettverket. Oppdateringsintervaller og nettverkstrafikk Programvareoppdateringer replikeres fra serveren cirka 3 minutter etter at du har logget deg på, og deretter en gang per time på arbeidsstasjoner, og en gang hvert femte minutt på distribusjonsservere. Konfigurasjons- og oppgavefiler replikeres hvert femte minutt. Dette er standardinnstillingene, men du kan konfigurere din egen tidsplan for oppdateringer. Avsnittet om LAN/WAN i produktmappen Installer og oppdater produkter i Referansehåndbok. Intervaller på 5 minutter kan gi inntrykk av en betydelig økning i nettverkstrafikken, men dette er ikke tilfelle. Søket etter oppdateringer består av en kontroll av tidsangivelse, der programvare eller distribusjons- og oppgavefiler på distribusjonsserveren sammenlignes med de som er plassert lokalt. Deretter blir eventuelle oppdateringer lastet ned. CPUbruken på distribusjonsserveren er minimal. Bruken av båndbredde varierer med størrelsen på oppdateringene, men den er knapt merkbar. Oppdateringssøk utføres alltid asynkront for å

15 Norman Programstyring Normans distribusjonsagent 15 unngå en situasjon der alle maskinene logger seg på serveren på samme tidspunkt. elogger Hvis det oppstår et distribusjonsproblem eller du får feilmeldinger fra Zanda, er elogger.exe (i C:\Programfiler\norman\npm\bin) et hendig verktøy for å overvåke Norman Programstyring. Du finner flere opplysninger i Bruke elogger på side 113. Norman Programstyring oppdatering og tilgangsrettigheter Norman Programstyring bruker påloggingsinformasjonen (brukernavn og passord) til den påloggede brukeren. Det er to krav som må oppfylles for at oppdateringen skal lykkes: 1. Brukerne må ha lesetilgang til den delte ressursen der NVC er installert på distribusjonsserveren. 2. For å unngå at maskiner som er logget av men ikke slått av ikke får med seg oppdateringene, er det av avgjørende betydning at du lager en NVC-brukerkonto i ditt domene og på din server. Sett opp og definer denne kontoen i konfigurasjonen som beskrevet på side 22. Hvis ikke kontoen har riktig oppsett, eller hvis den påloggede brukeren ikke har lesetilgang til den delte Norman-katalogen, kan ikke Zanda logge seg på og hente oppdateringer utenfor arbeidstid. Dette kan i sin tur resultere i et omfattende sikkerhetshull. Norman Programstyring oppdatering fra andre distribusjonsservere En parameter for Norman Programstyring (som kjøres av zlh.exe) gjør det mulig for brukere som flytter rundt, å oppdatere fra forskjellige distribusjonsservere ved hjelp av miljøvariabler. Parameteren heter /setenv: Eksempel: Stedet der NVC er installert, består av flere bygninger: A, B og C. Alle brukerne i nettverket har sin egen bærbare maskin. Av og til arbeider de i bygning A, av og til i

16 16 NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig bygning B. Når de arbeider i bygning A, skal den bærbare maskinen oppdateres fra serveren i bygning A. Når du arbeider i bygning B, skal den bærbare maskinen oppdateres fra serveren i bygning B. For å administrere dette kan du sette inn følgende kommando i påloggingsskriptene for bygning A og B: Bygning A C:\Programfiler\Norman\NPM\Bin\zlh /setenv:nvcdistsrv=srvbuildinga Bygning B C:\Programfiler\Norman\NPM\Bin\zlh /setenv:nvcdistsrv=srvbuildingb Banen til Zlh er selvfølgelig avhengig av målkatalogen du har valgt for NVC på klientene. Standardbanen er c:\programfiler\norman\npm\bin. Feltet for Navn på distribusjonsserver i nettverkskonfigurasjonsfilen, default.ndf, må da inneholde navnet på miljøvariabelen:

17 Norman Programstyring Normans distribusjonsagent 17 ISDN-rutere og NetBIOS Norman Programstyring kan konfigureres til å hente oppdateringer (programvare, konfigurasjon og oppgaver) fra en delt ressurs på nettverket (for eksempel fra \\<Servernavn>\<nvc delt ressurs>\...). Hvis serveren (servernavn) er tilgjengelig på nettverket gjennom NetBIOS, er alt i orden, men hvis serveren er nede eller servernavnet er stavet feil i konfigurasjonsfilen, vil Windows utføre et DNS-oppslag på servernavnet. Hvis Windows er konfigurert til å bruke en DNS-server utenfor LAN-nettverket, vil Windows rute DNS-oppslaget gjennom gatewayen. Hvis denne gatewayen er en ISDN-ruter, etableres en telefonforbindelse. Dessverre er det ikke mulig å deaktivere NetBIOS over TCP/IP i Windows 95/98/Me. I Windows NT/2000/XP/2003 er denne innstillingen som standard aktivert. De fleste ISDN-rutere kan

18 18 NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig NJeeves Karantenevedlikehold imidlertid konfigureres til å ignorere NetBIOS over TCP/IPpakker. Hvis dette ikke er mulig, er det nødvendig å bekrefte at konfigurasjonen til NVC er riktig, for å bruke en DNS-server på LAN-nettverket, eller for å legge inn en oppføring i vertsfilen (for eksempel Servernavn). De siste to metodene skal også takle servere som midlertidig er frakoblet. For å unngå formålsløse tilkoblinger gjennom en ISDN-ruter, som kan føre til høye telefonregninger, er det viktig at du bekrefter at NVC-konfigurasjonen er riktig både for kategorien LAN/WAN (i Installer og oppdater produkter) og for Meldingsruting. Du kan eksperimentere fra en DOS-ledetekst når ruteren er passiv, for å bekrefte at aktivitetene til Norman Programstyring ikke aktiverer ruteren. Logg deg på en arbeidsstasjon som NVCbrukeren, og forsøk å kopiere en fil fra UNC-banen \\<Servernavn>\<navn på delt ressurs>\distrib\download Hvis dette aktiverer ruteren, må du undersøke NVC- og NetBIOS-innstillingene nærmere. NJeeves er en modul som primært skal utføre flere av oppgavene til Norman Programstyring. NJeeves kontrollerer på timebasis at karantenemappen i NVC er OK. Den beregner størrelsen på karantenemappen og kontrollerer at maksimumsstørrelsen som er angitt i konfigurasjonsfilen, ikke overskrides. I såfall fjerner Njeeves filer som har vært i karantene lenger en minimumstiden. NJeeves kontrollerer også tidsangivelsen for filene i karanteneområdet, for å forsikre seg om at ingen filer ligger lagret her lenger enn maksimumstiden som er angitt i konfigurasjonsfilen. Meldingsbehandling NJeeves er også ansvarlig for meldingssystemet i NVC (se Meldingssystemet på side 127). Det oppfører seg som en server som lytter på port 2868 etter meldinger. Ikke bry deg om det hvis

19 Norman Programstyring Normans distribusjonsagent 19 brannmuren spør om NJeeves skal godtas som server. Faktisk må du bekrefte dette, ellers blir alt som bruker meldingssystemet blokkert. Dette omfatter NDesk, e-post, SMS og SNMP i tillegg til NMP-meldinger (NMP=Norman Message Protocol). En annen av oppgavene til NJeeves er å sjekke på timebasis at meldingskatalogen,...\norman\msg, ikke inneholder meldinger som er utløpt. NDQ NDQ (NDesk Query) er et kommandolinjeverktøy, og en del av NVCs administrasjonsverktøy. Med NDQ kan du spørre NVCinstallasjoner om å hente informasjon om NVC-komponenter og tilstanden deres, for eksempel kontrollere at virusdefinisjonsfilene er oppdatert i hele nettverket. NDQ installeres i mappen \Norman\NPM\Bin hvis du velger Administrasjonsverktøy under installeringen (bare tilgjengelig for bedriftsbrukere). Bruk Opprett en loggfil fra påloggingsskriptet: \\server\programfiler\norman\npm\bin\ndq.exe %computername%>\\server\logs\%computername%.log Utføre en spørring på én bestemt datamaskin i nettverket: c:\programfiler\norman\npm\bin>ndq.exe computername /verbose eller c:\programfiler\norman\npm\bin>ndq.exe ipaddress /verbose LNQ LNQ (Local NDesk Query) er et kommandolinjeverktøy som ble introdusert i NVC v5.7. På samme måte som med NDQ, kan du bruke LNQ til å spørre de lokale NVC-installasjonene om å hente informasjon om NVC-komponenter og tilstanden deres, for eksempel kontrollere at virusdefinisjonsfilene er oppdatert.

20 20 NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig LNQ installeres i mappen...\norman\npm\bin. LNQ bruker ikke det innebygde meldingssystemet (NPT) i NVC og kan derfor bare brukes til lokale forespørsler. En av de viktigste forskjellene mellom LNQ og NDQ er at NDQ bruker NPT til å hente informasjonen, og kan derfor hente den fra nettverket. Du bør bruke NDQ hvis du ønsker å sende forespørsler til andre datamaskiner i nettverket. LNQ er et raskt og effektivt verktøy, og kan brukes til å samle inn statusinformasjon fra alle datamaskinene i nettverket. Du kan for eksempel sammenligne innsamlet informasjon med en mal (Norman leverer ikke applikasjoner til dette formålet), og utføre korrigeringer når NVC-installasjoner i nettverket ikke er i samsvar med malen.

21 Installere og distribuere på NT-servere 21 Installere og distribuere på NT-servere Installere NVC på en server i et NT-domene 1. Kjør installeringen og følg instruksjonene på skjermen. 2. Under installeringen kan du velge å installere Norman Virus Control, Kataloger for nettverksdistribusjon og Administrasjonsverktøy. Vi anbefaler at du velger alle tre alternativene. Hvis du velger alternativet Kataloger for nettverksdistribusjon, installeres følgende mapper:...\distrib...\distrib\download Denne mappen inneholder all programvare som skal distribueres i nettverket....distrib\nvc...\distrib\nvc\config Denne mappen inneholder standard konfigurasjonsfil for nettverket. I denne mappen kan du

22 22 NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig senere legge til konfigurasjonsfiler for bestemte brukere eller grupper. Du finner flere opplysninger under Konfigurasjon på side \distrib\nvc\tasks I denne mappen plasseres tidsstyrte oppgaver som er laget ved hjelp av Oppgaveredigering. Hvis du velger alternativet Administrasjonsverktøy, kopieres programmene SelfXWiz, NDesk og NIUcf til mappen...\norman\npm\bin. Disse filene trenger du senere i installeringen for å oppdatere og distribuere NVC. Den fullstendige katalogstrukturen for NVC skal nå se ut som illustrasjonen i margen. 3. Lag en delt ressurs av målkatalogen som du anga under installeringen. Standardbanen er c:\programfiler\norman. 4. Lag en bruker for NVC i domenet / på serveren. Denne brukeren kan logge seg på distribusjonsagenten fra alle datamaskiner der NVC er installert, for å oppdatere installeringen. Brukeren må ha følgende egenskaper: Bruker kan ikke endre passord Passord utløper aldri Sørg for at du ikke velger Bruker må endre passord ved neste pålogging. Du må likevel definere et passord fordi distribusjonsserveren ikke godtar et tomt passord. NVC-brukeren skal gis lesetilgang til den delte ressursen du laget i trinn 3. Gruppene Alle og Domenebrukere må ha lesetilgang. I tillegg bør du gi full kontroll til systemansvarlig. 5. Fra roten i Norman-katalogen (angitt som målkatalog under installeringen)...distrib\nvc\config dobbeltklikker du på filen default.ndf.

23 Installere og distribuere på NT-servere Fra mappen Installer og oppdater produkter velger du kategorien Installer. Kontroller at firmaets autentiseringsnøkkel er angitt riktig i det tilhørende feltet. 7. I kategorien LAN/WAN velger du Windows NT/2000/XP som nettverkstype, og angir navn på distribusjonsserver og delt ressurs. Hvis du for eksempel angir nvc5server som navn på distribusjonsserver og nvc5share som navn på delt ressurs, tolker NVC automatisk opplysningene på denne måten: Programvare: \\nvc5server\nvc5share\distrib\download Konfigurasjon: \\nvc5server\nvc5share\distrib\nvc\config Oppgaver: \\nvc5server\nvc5share\distrib\nvc\tasks

24 24 NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig 8. Klikk på Påloggingsinformasjon og angi de samme opplysningene som i trinn Velg eventuelle andre konfigurasjonsalternativer du vil inkludere. Vær oppmerksom på at det ikke finnes standardverdier for Meldingsruting. Du finner flere opplysninger i Referansehåndbok. 10. Lagre konfigurasjonsfilen (default.ndf). 11. Kjør filen Niucf.exe fra den lokale mappen [Normanbane]\Norman\NPM\Bin, og følg instruksjonene på skjermen. Pass på at du tar med alle plattformer, produkter og NVCspråk i nettverket. Se også NIUcf på side Kjør Internettoppdatering ved å høyreklikke på Normanikonet i systemstatusfeltet, eller velg Start Programmer Norman Virus

25 Installere og distribuere på NT-servere 25 Control Internettoppdatering. Første gang du kjører Internettoppdatering, blir du bedt om å angi en autentiseringsnøkkel: Velg I have a key, where do I enter it?, klikk på Next og angi produktnøkkelen på 5x5 tegn, atskilt med bindestreker. Hvis du ikke angir lisensnøkkelen eller hvis du angir en ugyldig nøkkel, blir ikke NVC oppdatert. Merk: Når du har lastet ned oppdateringer, bør du alltid vente i fem minutter før du kjører et manuelt virussøk på serveren. Norman Programstyring trenger denne tiden til å pakke ut og installere oppdateringene. Hvis du søker etter virus i dette tidsrommet, brukes de gamle virussignaturfilene. Hvis du starter et søk mens Norman Programstyring prøver å oppdatere filene, må du starte serveren på nytt for at de nye filene skal bli installert. Hvorfor må maskinen noen ganger startes på nytt?

26 26 NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Vanligvis blir NVC oppdatert uten at brukeren behøver å gjøre noe. En vanlig oppdatering består av en oppdatert søkemotor og signaturfiler. Oppdateringen skjer i bakgrunnen uten at brukeren merker noe. Men av og til er også andre moduler inkludert. Selv i slike tilfeller er det vanligvis Norman Programstyring (via den kjørbare filen Zanda) som kontrollerer oppdateringen uten medvirkning fra brukeren. Noen ganger hender det imidlertid at brukeren får beskjed om at maskinen må startes på nytt for at oppdateringen skal bli fullført. Dette skjer når Norman Programstyring oppdager at den ikke kan stoppe en modul som er merket for oppdatering. Maskinen må startes på nytt i disse tilfellene: 1. Det er en ny versjon av Norman Programstyring. Den eneste måten å oppdatere Norman Programstyring på når den kjøres, er å starte systemet på nytt. 2. Det er en ny versjon av filterdriveren. Sanntidssøking på Windows NT/2000/XP/2003/Vista bruker en filfilterdriver til å overvåke filoperasjoner. Med den nye arkitekturen trenger du bare å starte maskinen på nytt hvis du kjører NT 4 eller Windows 2000 uten Update Rollup (se Systemkrav på side iv). 3. Norman Programstyring kan ikke oppdatere en aktiv komponent. Under en oppdatering blir ikke åpne NVCkonsoller lukket automatisk, og en åpen konsoll er per definisjon "i bruk". Derfor bør du gjøre det til en vane å lukke alle NVC-konsoller etter bruk for å unngå unødvendige omstarter. 4. I Referansehåndbok beskrives det hvordan Norman Internet Protection (NIP) settes inn i winsock-prosesser via NIPHK.DLL. Noen applikasjoner, blant annet programvare for direktemeldinger og IRC, er konstant aktive. Slike applikasjoner kan føre til at NIP ikke kan "frigjøre" seg før applikasjonen er avsluttet, selv ikke når Norman Programstyring har gitt instruksjon om at NIP skal lastes ut. Det er her problemet oppstår. Når det kommer en oppdatering, oppstår en situasjon som beskrevet i pkt. 3: Norman Programstyring kan ikke oppdatere en aktiv

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Innhold Internet Security 2015 Innhold Kapitel 1: Installering...5 1.1 Før du installerer for første gang...6 1.2 Installere produktet første gang...6 1.3 Installere og oppgradere

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 INNHOLD OPPGRADERING FRA 7.75 TIL 7.80... 3 Før du oppgraderer...3 Etter oppgradering...3 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 4 Før

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Datasikkerhet ved bruk av Windows NT 4.0

Datasikkerhet ved bruk av Windows NT 4.0 Datasikkerhet ved bruk av Windows NT 4.0 Bakgrunn og anbefalinger Versjon 1.0 5. juli 1999 KITH Rapport 11/99 ISBN 82-7846-069-8 KITH-rapport Tittel Datasikkerhet ved bruk av Windows NT 4.0 Bakgrunn og

Detaljer

MiSeqDx -referanseveiledning

MiSeqDx -referanseveiledning MiSeqDx -referanseveiledning TIL IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK ILLUMINA PROPRIETÆR Delenummer 15038353 Rev. B NOR Februar 2015 Dette dokumentet og dets innhold er opphavsrettslig beskyttet for Illumina, Inc.

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 INNHOLD Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 2 Før installering / oppgradering... 2.NET Framework 3.5.1/4.0 og Windows

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer