Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok"

Transkript

1 Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok

2 Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...7 Justere skjermen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...10 Bærbar stereohåndfrienhet...10 Statuslinje...11 statusikoner...11 Skjermlås...12 Navigering...12 Tilpasse Start-menyen...13 Klokkeslett og dato...13 Alarmer og varslinger...14 Kommunikasjonsbehandling...14 Eierinformasjon...15 Internett- og meldingsinnstillinger...15 Nettverk...15 Håndtere innhold med filutforskeren på telefonen...16 Søke etter informasjon...16 Skrive inn tekst...16 Innstillinger...17 Anbefalt tilbehør...18 Oppdatere telefonen...20 SlideView...21 paneler...22 Veksle mellom paneler og programmer...22 Behandle paneler...22 Automatisk panelveksling...23 Innstillinger for panelbehandling...23 Sony Ericsson-panelet...24 Støttepanel...24 Panelet MS i dag...24 Panelet Spb Mobile Shell...24 Panelet På veien...25 Facebook-panel

3 YouTube -panel...25 Laste ned nye paneler...25 Ringe...26 Ringe og svare på anrop...26 Flere anropsfunksjoner...27 Kontakter...29 Bruke Kontakter...29 SIM-kontakter...30 Søke etter firmakontakter ved hjelp av Microsoft Exchange Server. 31 Kalender...32 Bruke kalenderen...32 Behandle møteinnkallelser ved hjelp av Microsoft Outlook...32 Synkronisere...34 Synkroniseringsmetoder...34 Synkronisere ved hjelp av Sony Ericsson Sync...34 Synkronisere med en Microsoft Windows -datamaskin ved hjelp av Microsoft ActiveSync...35 Synkronisere trådløst med en Microsoft Exchange-server...37 meldingsfunksjoner...40 SMS og MMS...40 e-post...41 Windows Live Messenger...44 Tilkobling...45 Bluetooth -teknologi...45 Wi-Fi...47 Internett-deling...48 Webleser...50 Før du surfer på Internett...50 Surfe på weben...50 Menyalternativer...50 Zoome...51 Behandle favoritter...51 Loggsider...52 Få tilgang til andre funksjoner mens du er på Internett...52 Programmer og spill...53 Installere programmer...53 Lukke et program...53 Fjerne programmer...53 Grønne ideer fra programmet EcoMate...53 Express News...53 Spill

4 Media...55 Bilder...55 Musikk...56 Videoklipp...59 direkteavspilling av media...60 FM-radio...60 PlayNow...62 kamera...63 Bruke kameraet...63 Lagring av bilder og videoklipp...64 Bruke stillbildekameraet...64 Bruke videokameraet...66 Overføre innhold...68 Overføre filer mellom telefonen og en datamaskin...68 Media Go...68 Posisjonstjenester...70 Bruke den interne GPS-mottakeren...70 FastGPS...70 Google Maps...70 Få kjøreanvisninger...71 Låse og beskytte telefonen...72 IMEI-nummer...72 SIM-beskyttelse...72 Telefonbeskyttelse...73 Antivirus...73 Feilsøking...74 Tilbakestille telefonen...74 Jeg kan ikke bruke Internett-baserte tjenester...74 Juridisk informasjon...75 Indeks

5 Komme i gang viktig informasjon Les brosjyren med viktig informasjon før du bruker mobiltelefonen. Denne brukerhåndboken kan referere til tjenester eller programmer fra tredjeparter. Bruk av slike programmer eller tjenester kan kreve at du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren, og kan være underlagt ytterligere vilkår for bruk. For programmer du får tilgang til på eller via webområdet til en tredjepart, må du lese webområdets vilkår for bruk og gjeldende personvernpolicy på forhånd. Sony Ericsson gir ingen garantier for tilgjengeligheten eller ytelsen til webområder eller tjenester fra tredjeparter. Noen av tjenestene og funksjonene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett og/eller tjenesteleverandører i alle områder. Dette gjelder uten begrensning det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig, og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper. Brukerhåndbok på telefonen Du har tilgang til en utvidet brukerhåndbok og en hjelpefunksjon på telefonen. Slik får du tilgang til brukerhåndboken på telefonen Velg > Hjelp > Sony Ericsson Hjelp. Mer hjelp Slik bruker du hjelpefunksjonen i telefonen Velg > Hjelp. Slik bruker du Komme i gang Velg > Komme i gang. Sette sammen telefonen Før du begynner å bruke telefonen, må du sette inn SIM-kortet og batteriet. Slik setter du inn SIM-kortet 1 1 Ta av batteridekslet. 2 Skyv SIM-kortet inn i holderen med de gullfargede kontaktene ned. 2 5

6 Slik setter du inn batteriet Ta av batteridekslet. 2 Sett inn batteriet med Sony Ericsson-hologrammet opp og kontaktene mot hverandre. Slik setter du inn et minnekort 1 Ta av batteridekslet. 2 Sett inn minnekortet med de gullfargede kontaktene ned. Slik tar du ut et minnekort 1 Ta av batteridekslet. 2 Trykk kanten av minnekortet for å løsne det, og ta det ut. 6

7 Slå telefonen på og av Slik slår du på telefonen 1 Trykk og hold nede på/av-tasten til telefonen slås på. 2 Første gang du slår på telefonen, vil en konfigurasjonsveiviser lede deg gjennom de viktigste innstillingene. Du må angi telefonspråket når du starter enheten for første gang. Vær nøye når du angir dette språket. Hvis du velger feil språk, må du installere telefonprogramvaren på nytt. Slik slår du av telefonen 1 Trykk og hold nede på/av-tasten til det vises en melding. 2 Velg Ja. Slik aktiverer du hvilemodus Trykk raskt på/av-tasten for å deaktivere skjermen midlertidig og sette telefonen i hvilemodus. Slik deaktiverer du hvilemodus Trykk raskt på på/av-tasten for å aktivere skjermen. Telefonen aktiveres også når du mottar et anrop eller en melding. Slik aktiverer du flymodus 1 Velg > Innstillinger > Tilkoblinger > Kommunikasjonsbehandling. 2 Velg Fly. Slik aktiverer du telefonmodus 1 Velg > Innstillinger > Tilkoblinger > Kommunikasjonsbehandling. 2 Velg Telefon. Automatisk deaktivering Funksjonen for automatisk deaktivering gjør det mulig å angi at telefonen skal slå seg av automatisk. Du kan også angi at bakgrunnslyset skal slå seg av automatisk hvis telefonen ikke er i bruk i en viss tid. Slik bruker du funksjoner for automatisk deaktivering 1 Velg > Innstillinger > System > Bakgrunnslys og strømstyring > kategorien Avansert. 2 Merk av i boksene for å forkorte tidsintervallet før de ulike funksjonene deaktiveres. Justere skjermen Du må justere skjermen den første gangen du slår på telefonen. Du kan også justere skjermen på nytt ved behov. Du må bruke pekepennen til å justere skjermen. 7

8 Slik justerer du skjermen 1 Velg > Innstillinger > System > Skjerm > kategorien Justering. 2 Velg Juster skjermen. 3 Bruk pekepennen og velg hvert mål hardt og nøyaktig. Du må justere skjermen for å justere berøringspunktene på skjermen. 8

9 Bli kjent med telefonen Telefonoversikt 1 Hodetelefon (3,5 mm) 1 2 På/av-tast 3 Ørehøyttaler Berøringsskjerm 5 Kontakt for lader/usb-kabel 6 Valgtast Anropstast 8 SlideView-tast 9 navigeringstast 10 Avslutningstast for anrop 11 OK-tast Q W A S D Z X E R T C F # ( ) G V B OK Y U I O *. H J K L N M, ; : P - Sym?,! au Pekepenn 13 Volumtast Høyttaler 15 Kameralinse 16 Remfeste Slik bruker du remhullet 1 Fjern dekslet. 2 Plasser remmen rundt remhullet. 3 Sett på dekslet. 9

10 Lade batteriet Telefonbatteriet er delvis ladet når du kjøper telefonen. Når ladingen er påbegynt, kan det ta noen minutter før batteriikonet vises på skjermen. Du kan bruke telefonen mens ladingen pågår. Batteriet utlades noe etter at det er fulladet, og lades igjen etter en viss tid. Dette er for å forlenge batteriets levetid, og kan føre til at ladestatusen viser et nivå under 100 prosent, selv om batteriet er fulladet. Du kan spare strøm ved å koble laderen fra veggkontakten når telefonen er fulladet.

11 Slik bruker du håndfrienheten 1 Koble til en bærbar håndfrienhet. 2 Trykk anropshåndteringstasten for å svare på et anrop. Hvis du hører på musikk, stopper musikken når du mottar et anrop, og fortsetter når anropet er avsluttet. 3 Trykk anropshåndteringstasten for å avslutte et anrop. Hvis en bærbar håndfrienhet ikke leveres med telefonen, kan du kjøpe en håndfrienhet separat. Statuslinje En statuslinje øverst på skjermen inneholder informasjon om telefonstatus og varsler. Du kan aktivere programmene som vises, direkte fra statuslinjen. Slik får du tilgang til et program fra statuslinjen 1 Velg statuslinjen. 2 Velg ett av ikonene som vises. statusikoner Du kan velge et ikon på statuslinjen for å få mer informasjon eller starte et program. 20:40 Følgende statusikoner kan vises på statuslinjen: GPRS er tilgjengelig HSDPA er tilgjengelig EDGE er tilgjengelig 3G/UMTS er tilgjengelig GPRS er i bruk HSDPA er i bruk 3G/UMTS er i bruk Wi-Fi -funksjonen er aktivert Søker etter tilgjengelige Wi-Fi -nettverkstilkoblinger Wi-Fi -nettverk er koblet til Signalstyrke Ikke noe signal Telefonradioen er slått av Taleoppringing pågår EDGE er i bruk Aktiv tilkobling Inaktiv tilkobling Anrop på vent Lyd på Lyd av Tapt anrop Ny innkommende SMS-melding Ny innkommende MMS-melding Flere varslinger. Velg ikonet for å vise alle. Synkronisering pågår Batteriet lades Batteriet er fullt Bluetooth -funksjonen er aktivert Bluetooth -hodetelefon er koblet til Roaming 11

12 OK Skjermlås Slik låser du skjermen Trykk og hold nede. Slik låser du opp skjermen Dra mot venstre eller høyre. Slik bruker du en skjermlåskode 1 Velg > Innstillinger > Lås. 2 Merk av for Spør hvis enheten er ubrukt i, velg et tidsintervall og angi en kode for å låse opp skjermen. 3 Velg OK, og bekreft ved å velge Ja. Navigering Du kan navigere på skjermen på følgende måter: Pekepennen eller fingeren på berøringsskjermen Navigeringstasten Bruke berøringsskjermen QQ WW AA DD SS ZZ XX E R T CC F # ( ) BB V G OK Y U I O P *. L H J K -!? Sym 9 0 ; : N M, 7 8, OK + ; :, -! S au Velg et element for å merke det eller åpne det. Berør og hold nede filen eller mappen for å kopiere, gi nytt navn til eller sende en fil. Velg ønsket handling fra dialogboksen for alternativer. Hvis du vil bla opp eller ned, beveger du fingeren eller pekepennen opp eller ned på skjermen. På enkelte sider kan du også bla sidelengs. Berør skjermen for å stoppe rulling. Hvis du vil panorere på en side, drar du fingeren eller pekepennen på skjermen. Bruke navigeringstasten Slik bruker du navigeringstasten 12

13 Trykk navigeringstasten oppover, nedover, mot venstre eller mot høyre for å navigere på skjermen. Trykk valgtasten (midt på navigeringstasten) for å velge et element. Tilpasse Start-menyen Du kan tilpasse hva som skal vises på Start-menyen. Noen av de tilpassede endringene kan også gjelde for panelet MS i dag. Slik bruker du et egendefinert bakgrunnsbilde 1 Velg > Innstillinger > Startside. 2 Velg kategorien Utseende, og merk av i boksen Bruk dette bildet som bakgrunn. 3 Velg Bla gjennom for å vise en liste over bildefiler. 4 Velg navnet på bildefilen du vil bruke. 5 Velg OK. For best mulig visning anbefaler vi at bildet lagres med en oppløsning på 480 x 800 piksler for WVGA (Wide Video Graphics Array) og 800 x 480 piksler for liggende visningsmodus. Skjerminnstillinger Slik gjør du teksten på skjermen større eller mindre 1 Velg > Innstillinger > System > Skjerm > kategorien Tekststørrelse. 2 Flytt glidebryteren for å forstørre eller forminske teksten. Slik reduserer du lysstyrken på skjermen 1 Velg > Innstillinger > System > Bakgrunnslys og strømstyring > kategorien Bakgr.lys. 2 Dra glidebryteren for å redusere lysstyrken. Regionale innstillinger Formatet for visning av tall, valuta, datoer og klokkeslett angis i de regionale innstillingene. Slik endrer du regionale innstillinger 1 Velg > Innstillinger > System > Regionale innstillinger. 2 Velg ønsket område i listen i kategorien Område. 3 Hvis du vil tilpasse innstillingene ytterligere, velger du de aktuelle kategoriene og angir ønskede alternativer. Selv om du endrer område, endres ikke operativsystemspråket på telefonen. Det valgte området bestemmer hvilke alternativer som er tilgjengelige i de andre kategoriene. Klokkeslett og dato Slik angir du klokkeslett og dato 1 Velg > Innstillinger > Klokke og alarmer. 2 Velg kategorien Klokkeslett. Slik angir du klokkeslett og dato for et annet sted 1 Velg > Innstillinger > Klokke og alarmer. 2 Velg kategorien Klokkeslett. 3 Velg riktig tidssone, og endre klokkeslettet eller datoen. 13

14 Alarmer og varslinger Slik angir du en alarm 1 Velg > Innstillinger > Klokke og alarmer > kategorien Alarmer. 2 Velg Beskrivelse og skriv inn et navn for alarmen. 3 Velg en ukedag for alarmen. Du kan angi flere dager ved å velge hver enkelt dag. 4 Velg klokkeslettet og angi tidspunktet for alarmen. 5 Hvis du vil velge en lyd, velger du listen ved siden av avspillingsknappen og velger en lyd. Velg OK for å bekrefte. Alarmen ringer ikke hvis telefonen er slått av. Slik velger du hvordan du vil bli varslet om hendelser eller handlinger 1 Velg > Innstillinger > Lyder og varslinger. 2 Velg hvordan du vil bli varslet, ved å merke av i de aktuelle avmerkingsboksene i kategorien Lyder. 3 Velg et hendelsesnavn i kategorien Varslinger, og velg hvordan du vil bli varslet ved å velge en ringetype og en ringetone. Ringerinnstillinger Slik endrer du ringetype og ringetone for innkommende anrop 1 Velg > Innstillinger > Lyder og varslinger > kategorien Varslinger. 2 Velg Ringetype > Ringetone. Kommunikasjonsbehandling Wi-Fi - og Bluetooth -teknologi samt datatilkoblinger krever batteristrøm. Det anbefales å deaktivere slike tilkoblinger hvis du ikke trenger dem og vil spare batteristrøm. Slik deaktiverer du tilkoblinger 1 Velg > Innstillinger > Tilkoblinger > Kommunikasjonsbehandling. 2 Velg ved siden av Telefon eller Greenheart, avhengig av den valgte kommunikasjonsprofilen. 3 Deaktiver tilkoblingene som du ikke har bruk for. Wi-Fi -teknologi, Bluetooth -teknologi og Microsoft Direkte push-teknologi bruker strøm. Du kan spare strøm ved å deaktivere disse funksjonene. Strømsparing Bildeanimasjoner, musikk, videoklipp, spill og noen eldre typer SIM-kort kan være svært strømkrevende. Du kan forlenge batteritiden ved å lukke programmer som kjører i bakgrunnen, og deaktivere unødvendige funksjoner. Du kan også aktivere strømsparingsmodus. I så fall endres enkelte innstillinger for å oppnå bedre strømutnyttelse. Når du aktiverer strømsparingsmodus, reduseres lysstyrken på skjermen, bakgrunnslyset slår seg automatisk av etter 10 sekunder, telefonen går i hvilemodus etter 40 sekunder og alle andre strømkrevende kommunikasjonsalternativer deaktiveres. Strømsparing er en miljøvennlig praksis. Slik aktiverer du strømsparingsmodus 1 Velg > Innstillinger > Tilkoblinger > Kommunikasjonsbehandling. 2 Velg Greenheart. Strømsparingsmodus kan også aktiveres eller deaktiveres i Sony Ericsson-panelet. 14

15 Eierinformasjon Slik angir du eierinformasjon 1 Velg > Innstillinger > Personlig > Eierinformasjon. 2 Skriv inn opplysninger om deg selv i kategorien Identifikasjon. Telefonnavn Telefonnavnet brukes til å identifisere telefonen i følgende situasjoner: Synkronisere med en datamaskin Bruke trådløs Bluetooth -teknologi Gjenopprette informasjon fra en sikkerhetskopi Hvis du synkroniserer flere telefoner med samme datamaskin, må hver telefon ha et unikt navn. Slik endrer du telefonnavnet 1 Velg > Innstillinger > System > Om. 2 Velg kategorien Enhets-ID. 3 Skriv inn et nytt navn. 4 Velg OK. Telefonnavnet må begynne med en bokstav og bestå av bokstaver fra A til Z og tall fra 0 til 9, og det kan ikke inneholde mellomrom. Bruk understrekingstegn til å skille ord. Internett- og meldingsinnstillinger Du kan koble til Internett ved hjelp av en 2G-/3G-mobildatatilkobling eller Wi-Fi hvis du har riktige Internett-innstillinger på telefonen. Du kan installere disse innstillingene ved hjelp av programmet Klar til start på telefonen. Du kan også gå til på en datamaskin og laste ned innstillingene til telefonen. Internett-innstillinger kan også legges til eller endres manuelt. Slik laster du ned Internett-innstillinger 1 Velg > Innstillinger > Tilkoblinger > Klar til start. 2 Velg Last ned og angi. Slik konfigurerer du Internett-innstillinger manuelt Kontakt tjenesteleverandøren for å få nødvendig informasjon for manuell konfigurasjon av Internett-innstillinger. 1 Velg > Innstillinger > Tilkoblinger > Tilkoblinger. 2 Velg Legg til en ny modemtilkobling under Mitt ISP-navn. 3 Skriv inn et navn for tilkoblingen, velg Mobillinje (GPRS, 3G) i rullegardinboksen, og velg deretter Neste. 4 Angi Navn på tilgangspunkt, og velg deretter Neste. 5 Rediger eventuelt Brukernavn, Passord, Domene og Avanserte innstillinger. Velg Fullfør. 6 Velg Behandle eksisterende tilkoblinger under Mitt ISP-navn, og velg tilkoblingen du nettopp har opprettet. Nettverk Du kan vise hvilke mobiltelefonnettverk som er tilgjengelige, og ordne dem i ønsket tilgangsrekkefølge for telefonen. Hvis for eksempel det første foretrukne nettverket er utilgjengelig, prøver telefonen å få tilgang til det andre foretrukne nettverket. Når du slår på telefonen, velger den automatisk hjemmenettverket hvis du er innenfor dekningsområdet. Hvis du ikke er innenfor dekningsområdet, kan du bruke et annet nettverk som er godkjent av operatøren. Dette kalles roaming. Telefonen må være innenfor dekningsområdet til et nettverk for at du skal kunne ringe eller motta anrop. 15

16 Slik viser du tilgjengelige nettverk 1 Trykk. 2 Velg Meny > Verktøy > Alternativer, og velg deretter kategorien Nettverk. 3 Velg Manuelt under Velg nettverk. Listen over tilgjengelige nettverk vises. Slik angir du foretrukne nettverk 1 Trykk. 2 Velg Meny > Verktøy > Alternativer, og velg kategorien Nettverk. 3 Velg Angi nettverk, og følg instruksjonene på skjermen. 4 Når du har ordnet nettverkene i foretrukket rekkefølge, velger du OK for å gå tilbake til kategorien Nettverk. 5 Velg Automatisk i listen Velg nettverk. 6 Velg OK. Håndtere innhold med filutforskeren på telefonen Du kan bruke Filutforsker på telefonen til å håndtere innhold som er lagret i telefonminnet eller på et minnekort. Hvis minnet er fullt, må du slette noe av innholdet for å frigjøre plass. Slik bruker du filutforskeren i telefonen Velg > Filutforsker for å åpne Filutforsker. Følgende funksjoner er tilgjengelige i Filutforsker: Oppgave Gå opp ett nivå i Filutforsker Åpne en mappe i gjeldende visning Opprett en ny mappe Åpne en fil Handling Velg Opp Velg mappen Velg Meny > Ny mappe Velg filen Kopier, klipp ut eller lim inn en fil eller mappe Velg filen eller mappen, og velg Meny > Rediger Gi nytt navn til en fil eller mappe Slett en fil eller mappe Gå direkte til en mappe Velg filen eller mappen, og velg Meny > Gi nytt navn Velg filen eller mappen, og velg Meny > Slett Bruk rullegardinboksene øverst til venstre og øverst til høyre på skjermen Søke etter informasjon Du kan søke etter filer og andre elementer som er lagret på telefonen, basert på filnavn eller nøkkelord som finnes i elementet. Slik søker du etter en fil eller et element 1 Velg > Generelt søk. 2 I søkefeltet kan du skrive inn nøkkelord for informasjonen du vil søke etter. 3 Velg Søk enhet. 4 Velg elementet du vil åpne, i resultatlisten. Skrive inn tekst Du kan bruke maskinvaretastaturet til å taste inn tekst og tegn. Bruke maskinvaretastaturet Trykk de aktuelle bokstavtastene for å skrive inn små bokstaver. Trykk og trykk deretter ønsket bokstavtast for å skrive inn én stor bokstav. Trykk to ganger for å bruke bare store bokstaver. Trykk en gang til på for å bruke bare små bokstaver igjen. 16

17 Trykk først bokstavtasten og trykk deretter Sym au til ønsket tegn vises for å skrive inn tegn med aksent. Vil du skrive inn et tall eller et symbol, trykker du på og deretter på den aktuelle tasten. Hvis du vil bruke bare tall- eller symboltaster, trykker du to ganger og taster inn ønskede tall eller symboler. Trykk for å verifisere oppføringer eller avslutte programmet du bruker. Inndataspråk Før du begynner å skrive inn bokstaver, må du velge språkene du vil bruke når du skriver. Du kan bytte til et av de valgte inndataspråkene ved å trykke på når du skriver inn tekst. Slik velger du inndataspråk 1 Velg > Innstillinger > Personlig > Tastatur > Språk. 2 Merk av i avmerkingsboksene for språkene du vil legge til i listen. Slik endrer du inndataspråk 1 Velg når du skriver inn tekst. 2 Velg et alternativ. Slik legger du til ord i tastaturordlisten 1 Velg når du skriver inn tekst. 2 Velg Alternativer > Mine ord > Legg til. 3 Skriv inn et ord, og velg OK. Alternativer for tekstkorrigering Tekstkorrigering foreslår ord etter hvert som du skriver inn bokstaver, noe som gjør at du kan skrive inn tekst raskere. Du kan angi ulike alternativer på tekstkorrigeringsmenyen, for eksempel stavekorrigering, forslag til neste ord, automatisk tilføying og automatisk erstatning. Slik angir du alternativer for tekstkorrigering 1 Velg > Innstillinger > Personlig > Tastatur > Tekstkorrigering. 2 Velg alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike alternativene på tekstkorrigeringsmenyen, går du til > Innstillinger > Personlig > Tastatur > Tekstkorrigering > Hjelp. Innstillinger Du kan konfigurere telefonen med generelle og spesifikke innstillinger etter eget ønske. Slik viser du alle tilgjengelige innstillinger 1 Velg > Innstillinger. 2 Velg og vis én av disse innstillingene: Mappen Personlig Mappen System Mappen Tilkoblinger Bluetooth Klokke og alarmer Lås Hjemme Microsoft My Phone Lyder og varslinger Oversikt over personlig mappe Knapper Eierinformasjon Tilpass knapper. Angi svartiden for tastene Angi opplysninger om deg selv på telefonen 17

18 Telefon Teksttelefoninnstilling Tastatur Tilpass telefoninnstillinger, for eksempel ringetone, angi en PIN-kode for SIM-kortet Aktiver eller deaktiver teksttelefon. Skjermtastatur Oversikt over systemmappe Om Sertifikater Bakgrunnslys og strømstyring Tilbakemelding fra kunde Enhetsinformasjon Kryptering Feilrapportering Ekstern GPS Java Administrerte programmer Minne Nullstill telefon Regionale innstillinger Fjern programmer Vis grunnleggende informasjon, for eksempel Windows Mobile-versjonen og prosessortypen som er brukt i telefonen. Du kan også angi et navn for telefonen Vis informasjon om sertifikater som er installert på telefonen Innstillinger for strømsparing Gjør Windows Mobile bedre ved å delta i programmet for forbedring av kundeopplevelsen Vis informasjon om fastvareversjon, maskinvare og ID Tillat at filer på minnekortet kan krypteres. Krypterte filer kan bare leses på telefonen Aktiver eller deaktiver telefonens funksjon for feilrapportering. Når denne funksjonen er aktivert og en programfeil oppstår, logges tekniske data om programstatusen og telefonstatusen i en tekstfil som du kan velge å sende til Microsofts tekniske brukerstøtte Angi riktige porter for GPS-kommunikasjon om nødvendig. Du må kanskje gjøre dette når det er programmer i telefonen som krever tilgang til GPS-data, eller når du har koblet en GPS-mottaker til telefonen. Se Hjelp for detaljer Last ned og installer Java-programmer, for eksempel spill og verktøy, på telefonen Vis installasjonsloggen for programmer som administreres i telefonen Kontroller tildelingsstatusen for telefonminnet og minnekortinformasjon. Du kan også stoppe programmer som kjører for øyeblikket Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkstandard Angi de regionale innstillingene du vil bruke, inkludert hvordan tall, valuta, dato og klokkeslett skal vises i telefonen Fjern programmer du har installert på telefonen Oppgavebehandling Stopp programmer som kjører, og/eller angi at -knappen skal avslutte programmer umiddelbart Oversikt over mappen Tilkoblinger Overfør trådløst Tilkoblinger Registrering av domene USB til PC Wi-Fi SMS-tjeneste Angi at telefonen skal motta innkommende trådløse Bluetooth -overføringer Konfigurer telefonens datatilkoblinger slik at telefonen kan koble til Internett eller et privat lokalt nettverk Registrer deg i et domene og koble telefonen til firmaressurser Konfigurer en seriell USB-tilkobling mellom telefonen og en datamaskin Konfigurer tilkoblinger til tilgjengelige trådløse nettverk Velg hvilken datatilkobling som skal brukes til å sende SMS-meldinger Kommunikasjonsbehandling Aktiver eller deaktiver ulike kommunikasjonskanaler Klar til start Gjør telefonen klar til bruk ved å laste ned ulike innstillinger, eksempelvis for Internett, MMS-meldinger og GPRS Anbefalt tilbehør Følgende tilbehør anbefales for telefonen: 18

19 Bluetooth Noise Shield Handsfree VH700 Tvillinglader EP750 SD-kort (4 eller 8 GB) Billader AN300 Hvis du vil ha mer informasjon, gå til 19

20 Oppdatere telefonen Du kan oppdatere telefonen med den nyeste programvaren, slik at du får optimal ytelse og de siste forbedringene. Oppdateringer kan lastes ned ved hjelp av programmet Update Service på datamaskinen. Du må koble telefonen til datamaskinen med en kompatibel USB-kabel. Husk å sikkerhetskopiere og lagre alle data på telefonen før du begynner å oppdatere telefonen. Slik bruker du programmet Update Service 1 Koble telefonen til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen. 2 Datamaskin: Gå til i webleseren på en datamaskin. 3 Følg instruksjonene for å installere det siste tilgjengelige Update Service-programmet på telefonen. 20

21 SlideView Slideview gir deg rask tilgang til: Meldinger Kalender Media Paneler Slik åpner du SlideView Trykk. Slik navigerer du i SlideView Trykk på aktiviteten for å åpne en telefonaktivitet. 2 Hvis du vil minimere SlideView og gå tilbake til standardpanelet eller et program, velger du ikonet i Slideview-hovedvisningen. 3 Hvis du vil gå til en undermeny i aktiviteten, velger du ett av ikonene. 4 Trykk på linjen til venstre for å gå tilbake til forrige visning. 5 Hvis du vil gå tilbake til SlideView-hovedvisningen, trykker du linjen til venstre eller. Du kan også bruke navigeringstasten til å navigere i SlideView. Slik veksler du mellom et program og SlideView 1 Trykk i et program. 2 Velg i SlideView for å gå tilbake til programmet. Hvis du ikke bruker et program, og velger i SlideView, kommer du tilbake til standardpanelet. 21

22 Sym paneler Ved hjelp av paneler kan du tilpasse telefonen med ønsket innhold. Telefonen leveres med en rekke forhåndslastede paneler. Du kan vise de valgte panelene på ulike måter, angi automatisk panelveksling samt laste ned nye paneler. Noen av panelene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke av alle nett og/eller tjenesteleverandører i alle områder. Slik går du tilbake til panelet du brukte sist Trykk, eller velg > Hjemme. Veksle mellom paneler og programmer Dobbelttrykk i et panel eller et program for å gå til favorittvisning. Trykk i en panelvisning for å gå tilbake til panelet du brukte sist. Trykk i et program du startet fra Start-menyen, for å gå tilbake til panelet du brukte sist. Behandle paneler Når du åpner et panel, vises følgende ikoner: Favorittvisning Visningen Alle paneler Automatisk panelveksling Innstillinger Slik åpner og lukker du panelvisninger OK * + Q W E R T Y U I O P # ( ) A S D F G H J K L ; : Z X C V B N M,. -,!? au 1 Trykk. 2 Velg et panel. Du kan dobbelttrykke for å gå rett inn i en panelvisning. Favorittvisning Denne visningen inneholder de seks favorittpanelene. Du kan angi paneler som favoritter i visningen Alle paneler. 22

23 Slik åpner du et panel fra favorittvisningen Velg panelet du vil åpne. Visningen Alle paneler Visningen Alle paneler inneholder alle panelene, inkludert favoritter og nedlastede paneler. Du kan også lese informasjon om noen av dem. Slik åpner du et panel fra visningen Alle paneler 1 Bla til høyre eller venstre gjennom panelene til ønsket panel er uthevet. 2 Velg Aktiver. Slik legger du til et panel i Favoritter 1 Velg et panel i listevisningen. 2 Velg Favoritt. Automatisk panelveksling Automatisk panelveksling innebærer at gjeldende panel endres automatisk til fastsatte tider :00 13:00 17:00 1 Tidslinje 2 Tilføyde paneler på tidslinje 3 Liste over tilgjengelige paneler Slik endrer du tiden på tidslinjen Velg eller i visningen for automatisk panelveksling. Slik legger du til paneler på tidslinjen Dra de ønskede panelene fra listen over tilgjengelige paneler til tidslinjen. Slik fjerner du paneler fra tidslinjen Dra panelene du vil fjerne fra tidslinjen, til listen over tilgjengelige paneler. Innstillinger for panelbehandling

24 1 Automatisk panelveksling på eller av Slår Automatisk panelveksling på eller av 2 Versjonsinformasjon/Oppdater Last ned den siste versjonen av programmet Panelbehandling. Hvis du allerede har den siste versjonen av Panelbehandling, er Oppdater deaktivert. 3 Hent flere paneler Last ned nye paneler for enheten Sony Ericsson-panelet Dette panelet viser klokkeslett, værinformasjon, meldinger og andre nyttige snarveier du kan følge for å betjene telefonen og vise telefonstatusen Vær 2 E-post 3 Anropsliste 4 Meldingsfunksjoner 5 Webleser 6 Alarm 7 Strømsparingsmodus 8 Klokkeslett og dato Støttepanel Hvis du har spørsmål eller forespørsler, kan du bruke støttepanelet. Du får enkel tilgang til hjelp og svar på spørsmål. Det finnes hurtigkoblinger til brukerhåndboken, støtterelaterte nyheter og mobil webstøtte. Panelet MS i dag Panelet MS i dag gir deg tilgang til alle grunnleggende telefonfunksjoner, for eksempel kommunikasjon, media og surfing. Du kan tilpasse dette panelet etter eget ønske. Slik tilpasser du startpanelet 1 Velg > Innstillinger > Hjemme. 2 Juster innstillingene etter eget ønske. Panelet Spb Mobile Shell Panelet Spb Mobile Shell finnes i to utgaver: Lifestyle og Professional. Spb Mobile Shell Professional er et mer jobbrelatert panel, med kalenderen og avtaler som hovedvisning. Både Lifestyle- og Professional-panelet kan tilpasses etter eget ønske. Panelene er større enn skjermen for å gi deg mer plass til snarveier og kontrollprogrammer. Se hvis du vil ha mer informasjon. 24

25 Panelet På veien Dette panelet er utformet som dashbordet i en bil, med store berøringsikoner og et forenklet oppsett. Det er velegnet hvis du er på farten og trenger enkel tilgang til eksempelvis telefonlisten, musikk eller navigeringsverktøy. Facebook-panel Ved hjelp av Facebook-panelet kan du delta i sosiale nettverk direkte fra telefonen. Du kan logge på kontoen din og dele informasjon med vennene dine. Med dette panelet vil du aldri gå glipp av et arrangement, ettersom du til enhver tid er synkronisert med alle dine sosiale aktiviteter. Du må ha en Facebook-konto for å kunne bruke dette panelet. Hvis du er logget på Facebook, har du tilgang til Facebook via SlideView ved å trykke. YouTube -panel YouTube -panelet gir deg enkel tilgang til de mest populære videoklippene på YouTube. Videoklippene vises som en liste over miniatyrer fra i dag, forrige uke eller forrige måned. Du kan også bruke dette panelet til å søke etter videoklipp. Laste ned nye paneler Slik laster du ned nye paneler Velg Hent flere paneler i visningen for panelinnstillinger. 25

Utvidet brukerhåndbok

Utvidet brukerhåndbok X2 Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...6 Justere skjermen...7 Bli kjent med telefonen...8 Telefonoversikt...9

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brukerhåndbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innhold Komme i gang...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9 Slik lader du enheten...10 Grunnleggende

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Brukerhåndbok Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0. Brukerhåndbok BlackBerry Storm2 Series BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones Versjon: 5.0 Brukerhåndbok Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0817024546-031

Detaljer

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-24 SWD-20120924171801983 Innhold Hurtighjelp... 8 Komme i gang: Smarttelefonen... 8 Populære

Detaljer

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-27 SWD-20120927135606611 Innhold Hurtighjelp... 9 Komme i gang: Smarttelefonen... 9 Populære emner... 28 Populære

Detaljer

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 7.0 Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/ smartphones. SWD-1735726-0726040753-031

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 1.0. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Det er en brukerveiledning på telefonen din. Den er alltid med deg, tilgjengelig når du trenger den. Sveip

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 920

Brukerhåndbok Nokia Lumia 920 Brukerhåndbok Nokia Lumia 920 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 920 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Antenneplasseringer 6 Sette inn SIM-kortet

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E6 00

Brukerhåndbok for Nokia E6 00 Brukerhåndbok for Nokia E6 00 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet og batteriet 10 Sette inn eller ta ut minnekortet 12 Lade 14 Slå telefonen

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

BlackBerry Tour 9630 Smartphone Versjon: 5.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Tour 9630 Smartphone Versjon: 5.0. Brukerhåndbok BlackBerry Tour 9630 Smartphone Versjon: 5.0 Brukerhåndbok Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0820115050-031 Innhold Velkommen

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: ipad-oversikt 8 Bli kjent med ipad 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Dvale/vekke-knappen 11 Hjem-knappen 12 Volumknappene

Detaljer

GT-S5830. Brukerhåndbok

GT-S5830. Brukerhåndbok GT-S5830 Brukerhåndbok Bruk av denne bruksanvisningen Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: Oversikt over iphone 8 Bli kjent med iphone 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Knapper 12 Symboler som viser status 13

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 5.1-programvare

iphone Brukerhåndbok For ios 5.1-programvare iphone Brukerhåndbok For ios 5.1-programvare Innhold 9 Kapittel 1: iphone-oversikt 9 Bli kjent med iphone 9 Tilbehør 10 knapper 12 Symboler som viser status 14 Kapittel 2: Komme i gang 14 Vise denne brukerhåndboken

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPOD TOUCH http://no.yourpdfguides.com/dref/2359169

Din bruksanvisning APPLE IPOD TOUCH http://no.yourpdfguides.com/dref/2359169 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer