Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015 IL Fri Fotball"

Transkript

1 Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag kl Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen og saksliste c. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 2. Årsmelding 3. Godkjenning av regnskap for Godkjenning av budsjett for Valg 6. Innkomne forslag Hjertelig velkommen Hilsen Styret i IL Fri Fotball

2 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenne stemmeberettigede For å ha stemmerett må et medlem være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og betalt kontingent. Ingen kan møte eller stemme med fullmakt. b. Godkjenne innkalling Invitasjon til årsmøte er sendt på mail til alle lagledere, trenere, miljøkontakter, styremedlemmer og alle epost adresser som er registrert i medlemssystemet pr denne dato. Det er i tillegg informert om årsmøte på c. Valg av referent og to medlemmer til å signere protokollen

3 2. Årsmelding a) Styret 2014 Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Helge Mæland Nielsen Siv Anita Lohne Roy Åge Nilsen Ann Helen Dale Vågen Ronny Hammer Opdahl Fredrik Kristoffersen Trine Lohne Fredrik Kristoffersen ble valgt inn som nytt styremedlem på årsmøte i 2014, samt at Trine Lohne ble valgt inn som varamedlem. Helge M Nielsen, Tore Veland, Bent Helge Aardal og Åge Tveit har vært fotballgruppens representanter i IL Fris Hovedlag. Helge M Nielsen har representert fotballgruppen i Espelandshallens husstyret i b) Aktiviteter IL Fri Fotball har som målsetning å skape et sunt og positivt idrettsmiljø for barn og unge i nærmiljøet. Klubben skal fremme kameratskap, sportslig miljø og prøve å holde medlemmene i aktivitet så lenge som mulig. De siste årene har det vært et jevnt antall medlemmer i klubben. I 2014 sesongen var det lag med i serien for følgende årsklasser: Gutter 2007 (G 07) Jenter 2007 (J 07) Gutter 2006 (G 08) Gutter 2005 (G 09) Gutter 2004 (G10) Jenter 2004 (J10) Gutter 2003 (G11) Gutter 2002 (G12) Gutter 2001 (G13) Jenter 2001 (J13) Jenter 2000 (J14) Senior 2 5er lag 1 5er lag 1 5er lag 1 5er lag 2 5er lag 1 5er lag 1 7er lag 1 7er lag 1 9er lag 1 9er lag 1 11er lag 2 11er lag Av sommercuper var det deltagelse i Voss cup, Eidfjord cup, Husnescup og Sognefjord cup. Etter sesongen vr slutt ble Fri Gutter 2001 lagt ned da det var for få spillere til å kunne melde på lag i serien. Klubben ønsker guttene lykke til med fotballkarrieren i nye klubber. Pr var følgende antall registrert i klubben. Dette inkluderer medlemmer og tillitsvalgte.

4 Kjønn Kvinner Menn Alderstrinn Totalt Aktive medlemmer Herav funksjonshemmede c) Sportslige resultater Da klubbens målsetning er å fremme kameratskap, sosiale ferdigheter og hvor det viktigste er å gi alle unge et godt og aktivt fritidstilbud har det ikke vært lagt vekt på å oppnå gode sportslige resultater fra styrets side. For å bedre det sportslige tilbudet til klubbens medlemmer er det opprettet et sportslig utvalg. Dette utvalget består pr dags dato av Fredrik Kristoffersen, Ole Mathiesen, Andreas Garbo og Andrius Zulpa. De lag som spilte med seriespill endte slik: GUTTER 13 HØST JENTER 13 - Høst

5 JENTER 14 HØST Fri Senior 1 7. divisjon avdeling 1

6 Fri Senior 2 7. divisjon avdeling 2 I kampen om kretsmesterskapet ble det 1-0 tap for Bergkrystall. d) Lagledere og trenere Styret er meget fornøyd med den innsatsen som de frivillige trenerne og laglederne gjør for klubben. Uten denne innsatsen ville ikke klubben kunne eksistert. Trenere, lagledere, styremedlemmer og andre støttespillere ble hedret med årsfest i november. e) Økonomi og administrasjon Klubben har for første gang på mange år et negativt årsresultat. Hovedgrunnen til dette er opprettelse av to seniorlag. Nye draktsett, dommerutgifter og overgangsgebyrer er store utgiftposter i året som gikk. For at seniorfotballen ikke skal bli en økonomisk belastning for klubben er det besluttet at fra 2015 må alle seniorspillerne betale en treningsavgift på kr 300. Det har ikke vært betalt lønn fra klubben til noen av trenerne eller laglederne. Lønn disse har mottatt har vært innhentet via sponsorer. Andre utgiftsposter som har bidratt til negativt resultat er utdeling av treningsdress til alle trenere og lagledere. Dette ble gjort i forbindelse med lansering av ny design og endring av utstyrsleverandør. I tillegg har det vært en engangkostnad ved etablering av ny hjemmeside for klubben. Fra ble utstyrsleverandør byttet fra Sport1 åsane til G-sport åsane. Det ble inngått en 4 års avtale med G-sport. For å kompensere for manglende treningstilbud på kunstgress har klubben ikke hatt noen begrensninger på antall cuper lagene kan delta. De fleste lag har deltatt på 3 cuper. For å få bedre kontroll på medlemsmassen og utsendelse av faktura er det besluttet at klubben fra skal bruke 123klubb som medlemsregister. Dette arbeidet ble startet i Også i 2014 hadde banekomiteen hatt møter med Bergen kommune vedrørende kunstgress på Espeland. Etter kommunen i budsjettet for 2015 vedtok å bevilge 8,5 millioner til oppgradering

7 av anlegget har det vært en frustrerende prosess. Kommunen var på befaring på Espeland i mai og prosjektet var utlyst på Doffin i august. Det har vært ett brukermøte med kommunen og Multiconsult høst Her ble klubbens ønsker fremlagt, som er en 11er bane og 1 5er bane(nordover mot Janus). Ettersom IL Fri Friidrett ikke lengre benytter klubbhuset er det også påbegynt et arbeid hvor fotballgruppen overtar dette bygget. Klubbhuset har behov for mye oppgraderinger og dette vil medføre store kostnader for klubben. Klubbens viktigste inntektskilder i egen regi er medlemskontingenten, grasrotandelen, loddsalget på våren og julekalendersalg i november. I tillegg kommer offentlige tilskudd og momskompensasjon. Klubben har en sunn økonomi og god kontroll på utgiftene. Styret har som vanlig fungert meget bra i De oppgaver som er blitt tildelt er utført med glans. Som Leder i IL Fri Fotball vil jeg takke for innsatsen som styremedlemmene har nedlagt i året som gikk. Helge M Nielsen Leder IL Fri Fotball

8 3. Godkjenning av regnskap 2013 For mer detaljer, se vedlegg. IL FRI Fotball Regnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Differanse Driftsinntekter Driftskostnader Driftsoverskudd/Dekningsbidrag Dekningsgrad 7,83 % 32,21 % Fri Fest Trener/Lagledere Andre Driftskostnader Sum driftskostnad Driftsresultat Renteinntekter Bankgebyrer Sum finansposter Årets resultat

9 BALANSE PR. EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Periodiserte inntekter Forskudd dommer Mai forskudd Forskudd Cuper/KX Medlemsregister Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets underskudd Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Gjeld til lagene Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 4. Godkjenning av budsjett 2014 IL FRI Fotball - Budsjett 2015 Konto Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett Sponsor inntekter Shell Lone/Panteinntekter Salg Fri Dagen 3400 Offentlige tilskudd Grassrotandel Medlemskontingenter Medlemskontingenter A-Lag Forsikring A-Lag Mai Salg Loneskole Loddsalg Julekalender salg MVA Kompensasjon Totale salgsinntekter

11 4010 Påmeldingskostnad Barnefotball Påmeldingskostnad Ungdomsfotball Påmeldingskostnad Seniorfotball Forsikring seniorfotball Sesongforberedelse barn Sesongforberedelse Ungdom Sesongforberedelse Senior Lagleder/Ledelses kurs/trener kurs Deltagelse cuper/stevner Deltagelse cuper Ungdomsfotball Deltagelse cuper Voksenfotball Dommerutgifter Barnefotball Dommerutgifter Ungdomsfotball Dommerutgifter Seniorfotball Skadekostnader/Medesinsk utstyr Barnefotball Skadekostnader/Medesinsk utstyr Ungsomsfotball Skadekostnader/Medesinsk Ustyr Seniorfotball Overgangssaker Ungdomsfotball Overgangssaker Seniorfotball Trening/keeper skole/kurs Keeperskole Sosiale aktiviter Kostnader Drakter/Bekledning Barnefotball Kostnader Drakter/Bekledning Ungdomsfotball Kostnader Drakter/Bekledning Seniorfotball Kostnader baller Barne/Ungdomsfotball Kostnader baller Seniorfotball Kostnader Espelandsgrusen Kostnader Lonebanen Forsikring Seniorlag Kostnader Loddboksalg Kostnader Julekalender Totale varekostnader

12 5990 Fri Fest Lagledere/Trenere Total Kostnader Frivillige Leie Fotballgruppens lokaler Espelandshallen Annen kostnad lokaler Inventar Honorar Styre Kontorrekvisita Data/EDB kostnader/tv Internett/Domene/Hosting FRI SIDEN Møtekostnader Porto utsendelse kontingent/kalender Gaver/Premie Sum Andre Driftskostnader Renteinntekter Bankinnskudd Annen Finanskostnad Sum Fianansposter Resultat Valg Følgende personer er på valg: Leder Helge M Nielsen På valg for 1 år Tar gjenvalg Styremedlem Siv Anita Lohne På valg for 2 år Tar gjenvalg Styremedlem Ronny Hammer Opdahl På valg for 2 år Tar gjenvalg Det skal også velge varamedlemmer: Varamedlem Trine Lohne På valg for 1 år Tar gjenvalg Varamedlem Roy Halland På valg for 1 år nyvalg Styret vil konstituere seg på neste styremøte. 6. Innkomne forslag IL Fri Friidrett har gitt fotballgruppen mulighet til å overta klubbhuset ved banen vederlagsfritt. Bygget har behov for oppgradering/oppussing og dette kan medføre store kostnader for klubben. Styret foreslår at det opprettes en arbeidsgruppe som ser på hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha.

13

14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Differanse Driftsinntekter Driftskostnader Driftsoverskudd/Dekningsbidrag Dekningsgrad 7,83 % 32,21 % Fri Fest Trener/Lagledere Andre Driftskostnader Sum driftskostnad Driftsresultat Renteinntekter Bankgebyrer Sum finansposter Årets resultat

15 BALANSE PR. EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Periodiserte inntekter Forskudd dommer Mai forskudd Forskudd Cuper/KX Medlemsregister Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årets underskudd Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Gjeld til lagene Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

16 IL FRI Fotball Noter til årsregnskapet 2014 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og er utarbeidet etter norsk regskapsstandard. Inntekter Inntekter av medlemskontingenter/offentlig støtte/grassrotandel/kalendersalg/loddsalg/sponsorinntekt er ført i henhold til de reele inntektene. Grassrotandel periode 3 er utbetalt i Januar 2015, disse er periodisert til Ikke innbetalt Julekalendere er også periodisert. Kostnder Det er lenge siden Fotballgruppen hadde ett negativt driftsår. Grunnene er lite komplekse, vi hadde ett budsjett som var med underskudd. Innkjøp av treningstøy til alle trenerer/lagledere og ett større antall baller enn forventet skapte negativ avvik på varekostnad. I år hadde vi 2 A-lag som det koster å drifte dette har i år kostet fotballgruppen I tillegg har vi fått ny internett side som var ,50. over budsjett. Renteinntekter Renteinntekter i 2014 Kr en reduksjon på Kr fra Vurdering av balanseposter Omløpsmidler i gruppens sammenheng er "ikke innbetalte julekalender" og grasrotandel kvartal 3. Forskuddsbetalte fotballcuper, cuper betalt i Men er for Fordringer/Gjeld Vi benytter oss IKKE av reskontroføringer på kunde siden. På gjeldssiden bruker vi heller IKKE reskontroføringer. Vi har gjeld til lagene våre.lag har penger tilgode hos klubben med saldo på Kr ,52 (note 6). Note 1 FRI IL Fotball sitt virksomhetsområde FRI IL fotball skal være en lokal idrettsklubb for beboere i vårt nærområde. Vi skal på best mulig måte gi barn/ungdom ett fotballtilbud. Gjennom frivillig innsats fra foreldregruppe, skal vi gjennomføre trening og kampaktivitet for våre medlemmer. Vi skal sørge for at utstyr og midler til kamp/cup er tilstede for våre medlemmer. Note 2 Avstemming av egenkapital SUM EK Egenkapital Årets resultat (underskudd) Egenkapital Note 3 Periodiserte inntekter

17 Konto SUM Grassrotandel 3 kvartal bank Januar Julekalender utsendt ikke betalt, vedlegg Periodiserte inntekter Note 4 Periodiserte kostnads reduksjon (betalt i 2014, gjelder 2015 cuper) Konto SUM KX Medlemsregister for Fotballcuper Forskudd Dommer Periodiserte kostnader 1710/ Note 5 Arve Ones Kunstgressfond Konto SUM Arve Ones begravelse innsamling Fana Sparebank støtte Maren Mjelde Hydro pris Panteinntekter Spar Lone Støtte fra HFK/FRI Fotball Renter Saldo konto Note 6 Gjeld til Lagene Lag Konto SUM FRI A-Lag Gutter Gutter Jenter Gutter Jenter Fri A-Lag Gutter Gutter Jenter Saldo Gjeld lagene tilgode hos Klubb

18 IL FRI Fotball - Budsjett 2015 Konto Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett Sponsor inntekter Shell Lone/Panteinntekter Salg Fri Dagen 3400 Offentlige tilskudd Grassrotandel Medlemskontingenter Medlemskontingenter A-Lag Forsikring A-Lag Mai Salg Loneskole Loddsalg Julekalender salg MVA Kompensasjon Totale salgsinntekter Påmeldingskostnad Barnefotball Påmeldingskostnad Ungdomsfotball Påmeldingskostnad Seniorfotball Forsikring seniorfotball Sesongforberedelse barn Sesongforberedelse Ungdom Sesongforberedelse Senior Lagleder/Ledelses kurs/trener kurs Deltagelse cuper/stevner Deltagelse cuper Ungdomsfotball Deltagelse cuper Voksenfotball Dommerutgifter Barnefotball Dommerutgifter Ungdomsfotball Dommerutgifter Seniorfotball Skadekostnader/Medesinsk utstyr Barnefotball Skadekostnader/Medesinsk utstyr Ungsomsfotball Skadekostnader/Medesinsk Ustyr Seniorfotball Overgangssaker Ungdomsfotball Overgangssaker Seniorfotball Trening/keeper skole/kurs Keeperskole Sosiale aktiviter Kostnader Drakter/Bekledning Barnefotball Kostnader Drakter/Bekledning Ungsomsfotball Kostnader Drakter/Bekledning Seniorfotball Kostnader baller Barne/Ungdomsfotball Kostnader baller Seniorfotball Kostnader Espelandsgrusen Kostnader Lonebanen Forsikring Seniorlag

19 4960 Kostnader Loddboksalg Kostnader Julekalender Totale varekostnader Fri Fest Lagledere/Trenere Total Kostnader Frivillige Leie Fotballgruppens lokaler Espelandshallen Annen kostnad lokaler Inventar Honorar Styre Kontorrekvisita Data/EDB kostnader/tv Internett/Domene/Hosting FRI SIDEN Møtekostnader Porto utsendelse kontingent/kalender Gaver/Premie Sum Andre Driftskostnader Renteinntekter Bankinnskudd Annen Finanskostnad Sum Fianansposter Resultat

20

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball Styrets leder, Rune Gaustad Fokusområder Styret har satt fokus på følgende punkter for å posisjonere fotballavdelingen. Dette skal være med å

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 15.06.10 Tid: Kl 18.30 20.40 Sted: Oscars, Løvenstad Tilstede: Klaus, Ole, Oddrun, Stig, Einar, Nina Forfall: Wenche 40/10 Innkalling, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy I henhold til vedtekter for Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy, vedtatt den 03. april 2003, innkalles det til årsmøte. Tid: den 26.mars 2012,

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer