Versjonsmerknader. Versjon 3.20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsmerknader. Versjon 3.20"

Transkript

1 Versjonsmerknader Versjon 3.20

2 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California USA. Telefon: Grønt nummer (i USA): Faks: Opphavsrett og varemerker , Trimble Navigation Limited. Alle rettigheter forbeholdt. Globe & Triangle-logoen og Trimble er varemerker for Trimble Navigation Limited. FreeBSD er et registrert varemerke som tilhører The FreeBSD Foundation. Alle andre varemerker tilhører de aktuelle eierne. CAT, CATERPILLAR, aktuelle logoer, AccuGrade og Caterpillar Yellow samt virksomhetens og produktets identitet som er brukt her, er varemerker for Caterpillar og skal ikke brukes uten tillatelse. Versjonsinformasjon Dette er versjonsmerknader for versjon 3.20 av Trimble Business Center - Heavy Construction Edition programvare.

3 Produktoversikt Velkommen til den siste oppdateringen av Business Center - HCE, én av tilpasningene av Office-programvareproduktene som bidrar til Trimble's Connected Site -løsningene. Denne programvaren delvis laget for anleggsentreprenører og delvis for ingeniører som behandler data for en tilhørende byggeplass, og bruker: Grade Control Systems (GCS) Paving Control Systems (PCS) Drilling and Piling Systems (DPS) Site Positioning Systems (SPS) som bruker Site Controller Software (SCS), inkludert Tablet Edition Business Center - HCE forenkler behandlingen av data for flere feltbemanninger som jobber på et anlegg. Du kan importere, gjennomgå og analysere digitale plandata, og deretter tilordne, behandle og spore denne informasjonen ved hjelp av konstruksjonsprosjektets livssyklus. Be forhandleren din om en fullstendig liste over aktuelle objekter som kommer inn i kjerneproduktet og i lisensierte tilleggsmoduler. Språk Programmet med tilhørende dokumentasjon er tilgjengelig på følgende språk: Britisk engelsk Kinesisk (forenklet) Dansk Hollandsk Fransk Finsk Tysk Italiensk Japansk Norsk Portugisisk (Brasil) Russisk Spansk Svensk Amerikansk engelsk Versjonsmerknader 1

4 Nytt i versjon 3.20 Følgende funksjoner er lagt til eller utvidet. Nå kan du: Funksjoner som letter bruken Flytende plan og 3D-visninger Frigjør planvisningen og 3D-visningen for å flytte dem til en annen skjerm slik at du kan gjøre arbeidsplassen din større. (Se Flytende og faste visninger i hjelpefunksjonen.) Bruke utvidede funksjoner for eksterne tjenester Lag én eller flere kontoprofiler for en tjeneste (som f.eks. Connected Community eller Bentley ProjectWise) for å spare tid når du legger inn brukernavn, passord osv. ved innlogging. Det er lett å stille inn en standardprofil for hver tjeneste og være logget inn på flere tjenester samtidig. (Se Alternativer for eksterne tjenester i hjelpefunksjonen.) Bruk snarveier for kommandolinje - Det finnes tre snarveier når du bruker kommandolinjen: Hvis du legger inn en del av et kommandonavn fulgt av et spørsmålstegn (?), vil alle kommandoer som inneholder den navnet vises i Liste over siste kommandoer. Hvis du f.eks. skriver "bilde?" på kommandolinjen og trykker på [Enter], får du følgende resultater: PlasserBilde BildeVisning BildeOmriss GeoReferertBilde TaBilde Hvis du så trykker på pil opp eller pil ned, vises den neste kommandoen i Siste kommandoer-listen i kommandolinjen. Hvis du trykker på [Shift] + pil opp eller pil ned, vises den neste kommandoen i listen Alle kommandoer i kommandolinjen. Versjonsmerknader 2

5 CAD-objekter Opprette vertikale buer i linjestrenger - Når du oppretter og redigerer vertikale kontrollpunkter langs en linjestreng, kan du nå velge Bue som vertikal kurvetype på et punkt. Dette lar deg definere den vertikale kurven ved å spesifisere en radius. (Se Alternativer for vertikal linjestreng i hjelpefunksjonen.) Vektorbaserte fonter - Velg blant 42 slagfonter som kan vises jevnt, justeres i størrelse og plottes for å stemme med andre CAD-programmer. AutoCAD-formfonter konverteres til slagfonter når AutoCAD-tegninger importeres inn i Business Center - HCE for å sikre korrekt gjengivelse og innretting. Dette gir mer sømløs datautveksling samt gir leveranser som ser bedre ut innenfor modulen for avansert skissering. (Se Behandle tekststiler og Opprett og rediger tekst i hjelpefunksjonen.) Linjevekter - Vis og rediger linjevekter for CAD-linjer. Definer også en standard linjevekt for et lag. Dette sikrer mer effektive arbeidsflyter for arbeid med linjer samt for plotting av disse objektene med modulen for avansert skissering. (Se Opprette og redigere et lag i hjelpefunksjonen.) Korridoregenskaper Naviger mellom peler langs en linjeføring Gå til viktige peler basert på: et regelmessig intervall HAL- og VAL-punkter lagrede tverrsnitt korridormaler peler som du spesifiserer for tverrsnittplotting (Se Gå mellom viktige stasjoner i hjelpefunksjonen.) Korridor massetransport Publiser massetransportplaner i VisionLink - Send massetransportplanene dine til VisionLink sømløst slik at du kan spre framgangen til en jobb. Du kan også definere navnene på hovedkutt- og -fyllsoner som er inkludert i massetransportplanen som publiseres. (Se Publiser i VisionLink i hjelpefunksjonen.) Versjonsmerknader 3

6 Arkiver massetransportplaner - Arkiver massetansportplanene når du publiserer i VisionLink slik at du kan gjennomgå den på et senere tidspunkt. (Se Arkivere korridormassetransport i hjelpefunksjonen.) Egenskaper for feltdata Starte VisionLink fra Business Center - HCE - Konfigurer akkreditivene dine for én eller flere kontoer slik at du raskt kan starte VisionLink i en nettleser for å vise statusen for en jobb. (Se Opprett VisionLink-prosjekt i Hjelp.) Opprette VisionLink-prosjekt - Opprett et VisionLink-prosjekt for det tilkoblede anlegget direkte fra Business Center - HCE slik at du ikke må veksle mellom produkter. (Se Opprett VisionLink-prosjekt i Hjelp.) Publiser overflater og linjer i VisionLink - Send plandataoverflater og oppmålte overflater og linjer som representerer eksisterende veier, elver og andre lineære objekter i VisionLink slik at du kan se dem i forhold til massetransportplanene. (Se Publiser i VisionLink i hjelpefunksjonen.) Egenskaper for skisser Plotte planark med rutenett Opprett og plott en oppstilling av planark med en valgt rutenettstil. (Se Opprette og redigere begrensningskontursett og Opprette og redigere arksett i hjelpefunksjonen.) Behandle rutenettstiler Opprett og rediger mange forskjellige rutenettstiler for å kontrollere merking og plotting av visningsvinduer på planrutenettark. (Se Behandle rutenettstiler i hjelpefunksjonen.) Lage og bruke skravering Lag et skraveringsmønster og bruk det på et område i en arkvisning for å vise på skjermen og på plottede ark at området har en spesifikk masse. (Se Lage og bruke skravering i hjelpefunksjonen.) Opprette merkede konturer - Opprett overflatekonturlinjer som inkluderer elevasjonsmerker og -farger. Deretter kan du justere konturmerkenes posisjon for optimal plotting. (Se Opprett overflatekonturer i intervall i hjelpefunksjonen.) Merk konturer ved kryssing - Merk valgte konturlinjer med elevasjoner der hvor de krysser en linje som er merket med et Fra- og et Til-punkt. (Se Merk konturer ved kryssing i hjelpefunksjonen.) Versjonsmerknader 4

7 Smooth curve feature coding - Collect points with feature codes in the field and process them as a smooth curve in BC-HCE. This creates a smooth curve that goes through all the points similar to splines. This allows for more efficient linework creation in BC-HCE using feature coding and allows you to export better looking linework to third-party software packages. Anti-alias option - Use this Advanced Graphics option to diminish stairstep-like lines ("jaggies") that you want rendered more smoothly. (See Advanced Graphics Options in the help.) Show and hide individual point labels - In addition to using the View Filter Manager to show and hide the point ID, feature code, and elevation labels (as applicable) for all points in your project when they are displayed in a graphic view, you can now use the point Properties pane to show and hide these point labels for one or more selected points. See "Show and Hide Labels for Selected Points" in the Help. Peleegenskaper Kjøre en pelekvalitetsrapport Se en oppsummering og detaljer om pelepar: hullene i en peleplan sammenlignet med tilsvarende som-bygd-peler. Hver som-bygd-pel som rapporteres, kvalifiseres som bestått, mislykket eller krever handling (basert på toleranser i Prosjektinnstillinger). (Se Kjør pelekvalitetsrapport i hjelpefunksjonen.) General survey Traverse adjustment - Import, edit, create new, and adjust traverses. Choose stations and settings for each traverse, view closure information, balance angle and vertical misclosures, and perform a compass or transit adjustment. Preview adjustment results before you apply the adjustment, and review the Traverse Adjustment report after the adjustment has been applied. This allows for more flexibility in the office and reduces potential site re-visits. (See Create, Edit, and Adjust a Traverse in the help.) Versjonsmerknader 5

8 Trimble InSphere Data Marketplace - Search for and download geospatial datasets (maps) in TIF (.tif) or Shapefile (.shp) format that you can import into Business Center - HCE. Different types of data sets are available from a variety of sources, including United States Geological Survey (USGS), DigitalGlobe's Precision Aerial Imagery, Open Street Map, TIGER/Line GIS Data, Intermap, and more. This allows you to import background maps more easily as well as leverage any of the existing vector and raster data for design in BC-HCE. In addition, it allows you to manage projects more effectively and supports enhanced collaboration efforts. (See InSphere Data Marketplace in the help.) Import Esri Shapefiles (.shp) - Import Esri Shapefiles (.shp), a popular geospatial vector data format for geographic information systems. You can see the feature information effectively and prepare data for stakeout. (See Import Esri Shapefiles (.shp) in the help.) New geoid models and zones - New geoid models for Canada (CGG2013), Poland (Pl-geoid-2011), and Norway (Norway14) are now available in Coordinate System Manager. To support the new geoid models, associated zones have been added or updated as necessary. In addition, some projection zones for Turkey have been updated. Include zone number in coordinates - Users of the Coordinate System Manager can define a UTM zone with a false easting between to to be able to include a zone number in coordinates. Mer Still inn elevasjoner under null for positive/speilvendte elevasjoner - For marin bruk må du spesifisere at elevasjoner under havnivå skal vises, rapporteres og plottes som positive tall. (Se Enhetsinnstillinger i hjelpefunksjonen.) Dokumentasjon Finn innhold raskere og lær lettere med omstrukturerte og oppdaterte opplæringsvideoer og veiledninger. Versjonsmerknader 6

9 Miscellaneous notes VCE compatibility - You cannot open a VCE project file created with this new version of BC-HCE in an older version of BC-HCE. Brukere av Windows 8 Enkelte komponenter i BC-HCE krever Microsoft.NET Framework 3.5 for å fungere. Hvis du ikke har.net Framework 3.5 installert, vil du bli bedt om å installere det når du installerer BC-HCE. Hvis datamaskinen er koblet til et domene som ikke tillater direkte tilkobling til Windows Update på Internett for aktivering og installering av.net 3.5, kan det hende at du må endre på innstillingene for gruppen. Snakk med systemadministrator for assistanse. Brukere av Windows XP Enkelte komponenter i BC-HCE krever Microsoft.NET Framework 4.5. Dette støttes ikke av operativsystemet Windows XP. Hvis du vil kjøre denne versjonen av BC-HCE, må du installere et annet operativsystem. Se under Systemkrav for fullstendig oversikt over krav til operativsystemet. Kjente problemer med KMZ-panoramaer KMZ (.kmz)-panoramafiler som er opprettet i BC-HCE vises ikke i Google Earth versjon 7.0 og nyere. Det anbefales å bruke versjon 6.2 eller eldre for at disse skal vises på riktig måte. Overføringer med TabletSync Hvis du bruker TabletSync til å overføre store filer (for eksempel panoramaer) til BC-HCE, kan opplastingen ta lang tid. Som et alternativ kan du korte ned overføringstiden ved å kopiere filene fra nettbrettet og legge dem på en USB-penn, og deretter overføre dem fra pennen og inn på BC-HCE. 3D PDF The Create 3D PDF command causes texturized surfaces (that is, a surface to which a texture image has been added) to display as black in the PDF Reader when the surface shading is set to something other than by elevation. To avoid this problem, select Shading: by elevation in the surface Properties pane for any texturized surface before creating a 3D PDF. Versjonsmerknader 7

10 Kjente problemer For en liste over problemer i eksterne programmer eller operativsystemer som påvirker denne programvaren, velg Hjelp i programvaren. Klikk deretter på Indeks-fanen og les hjelpeemnet med tittelen Kjente problemer. Merk: For informasjon om dette produktet i siste liten, se Read me-filen (på engelsk), som kan åpnes fra startsiden ved å velge Read me. Versjonsmerknader 8

11 Systemkrav (32-bit) Disse anbefalingene er basert på subjektive evalueringer av hva som utgjør som ønsket ytelse ved vurdering av det nåværende systemet, samt ved oppgradering av systemet eller kjøp av et nytt system. For anbefalt ytelse: Operativsystem: Business Center - HCE kan kjøres i: Microsoft Windows Vista (32- og 64-bit-versjoner med Service Pack 2) Microsoft Windows 7 (32- og 64-bit-versjoner med Service Pack 1) Microsoft Windows 8 (32- og 64-bit-versjoner) Merknad: Hvis du kjører denne programvaren med 64-bit-versjonen av Windows Vista, må du forsikre deg om at programvaren Windows Mobile Device er installert; den er nødvendig for å koble til en enhet. Ved behov kan du installere den fra programvareinstallasjons-dvd-en. Prosessor: RAM: Tilgjengelig plass på harddisken: Grafikkminne: Dobbelkjerne 1,80 GHz eller mer; i7-prosessor anbefales 2 GB; 4 GB eller mer anbefales 5 GB eller mer Diskret grafikkort i mellomverdiområdet med minimum 512 MB og støtte for DirectX 9.0 (unngå integrert grafikk hvis mulig). 2 GB anbefales. Skjerm: 1280 x 1024 eller høyere oppløsning, med 256 farger; 1920 x 1080 anbefales. Dobbel skjerm vil gi deg en bedre brukeropplevelse. Dette forutsetter at DPI-innstillingen er Normal (96 DPI) og at skriftstørrelsen også er satt til Normal. I/U-porter: Annet: USB 2.0-port for synkronisering av data i et feltminne Det trengs internettilgang for lisensiering (on page 11), kommandoen Søk etter oppdateringer og kommandoen Nedlasting fra internett. Microsoft.Net Framework 4.5 Merknad: For å kjøre Business Center - HCE på en virtuell maskin, må du ha minst to prosessorer og 1 GB minne (2 GB anbefales). Versjonsmerknader 9

12 Systemkrav - HCE (64-bit) For anbefalt ytelse: Operativsystem: Business Center - HCE kan kjøres i: Prosessor: RAM: Tilgjengelig plass på harddisken: Grafikkminne: Microsoft Windows 7 (64-bit-versjon med Service Pack 1) Microsoft Windows 8 (64-bit-versjon) Dobbelkjerne 1,80 GHz; i7-prosessor anbefales 4 GB; 16 GB eller mer anbefales 5 GB Diskret grafikkort i mellomverdiområdet med minimum 512 MB og støtte for DirectX 9.0 (unngå integrert grafikk hvis mulig). 2 GB eller mer anbefales Merknad: Grafikkortet må støtte OpenGL 3.2 for å vise punktskydata. Skjerm: 1280 x 1024 eller høyere oppløsning, med 256 farger; 1920 x 1080 anbefales. Dobbel skjerm vil gi deg en bedre brukeropplevelse. Dette forutsetter at DPI-innstillingen er Normal (96 DPI) og at skriftstørrelsen også er satt til Normal. I/U-porter: Annet: USB 2.0-port for synkronisering av data i et feltminne Det trengs internettilgang for lisensiering (on page 11), kommandoen Søk etter oppdateringer og kommandoen Nedlasting fra internett. Microsoft.Net Framework 4.5 Merknad: For å kjøre Business Center - HCE på en virtuell maskin, må du ha minst to prosessorer og 1 GB minne (2 GB anbefales). Installasjon Denne programvaren krever Microsoft.NET Framework versjon 4.5. Installasjonsveiledningen gir beskjed hvis den nødvendige programvaren ikke finnes på datamaskinen din. Hvis du må installere denne programvaren, kan den lastes ned gratis fra Microsoft downloads-siden på: For å overføre data mellom denne programvaren og anleggets feltminne trenger du Microsoft ActiveSync versjon 4.1 eller nyere. Hvis du må installere Microsoft ActiveSync, kan dette også lastes ned gratis fra Microsoft. Versjonsmerknader 10

13 Merknad: For Microsoft Windows Vista- og Windows 7-brukere er ikke ActiveSync-teknologien nødvendig. Kommunikasjonsfunksjonen som trengs, er inkludert i Vista. Merkbare lisensieringsbetingelser Legg merke til at lisensavtalen for sluttbruker for Trimble Business Center - Heavy Construction Edition gir den lisensierte brukeren følgende friheter (som tatt ut fra den avtalen) vedrørende installering og bruk av programvaren på flere datamaskiner. Du kan installere og bruke, og la andre installere og bruke, Trimble Business Center-programvaren i dens Kjerneprodukt -konfigurering på et hvilket som helst antall personlige datamaskiner eller nettverksservere, herunder de til dine ansatte, underentreprenører og uavhengige konsulenter, men utelukkende for dine interne bedriftsbehov knyttet til din bruk av Trimble-produkter. Du henvises til hele lisensavtalen for sluttbruker for mer informasjon, og denne avtalen skal være overordnet beskrivelsene i dette dokumentet. Denne er tilgjengelig fra programvarens brukergrensesnitt ved å velge Hjelp/Om Trimble Business Center fra menyen og deretter klikke Se på sluttbrukerens lisensavtale. Provisjonens hensikt er å tillate og oppmuntre de som har lisensiert programvaren til å anvende den fritt gjennom deres organisasjon etter behov for å effektivt støtte Trimble-produkter og systemer der den fungerer som en integrert komponent. I tillegg er har du tillatelse og oppmuntring til å dele programvaren etter behov med tredjeparter som du driver forretninger med, der er nødvendig med dataoverføring eller andre typer programvareinteroperabilitet i forbindelse med bruken av Trimble-produkter. Alle slike tredjeparter er nødt til å godta betingelsene i lisensavtalen for sluttbruker under installeringen av Trimble Business Center - Heavy Construction Edition-programvaren på tredjepartens datamaskin. Installasjon eller oppgradering av Trimble Business Center Lisensierte moduler med tilleggsfunksjoner er tilgjengelige for Trimble Business Center-Heavy Construction Edition (TBC-HCE). En beskrivelse av funksjonene i hver modul finner du i Lisensierte funksjoner. Versjonsmerknader 11

14 Lisensinformasjon er inkludert enten i en HASP maskinvarenøkkel (enkeltbrukerlisens) som er koblet til datamaskinen din, eller en HASP nettverksnøkkel (flerbrukerlisens) som er installert i nettverket. Hvis det ikke er installert en lisens, kan du bare bruke ulisensierte funksjoner. Instruksjoner for installasjon eller oppgradering finner du i det tilsvarende avsnittet nedenfor. Å installere en enkeltbrukerlisens: Merk: Ikke oppgi den nye HASP-maskinvarenøkkelen som er inkludert i installasjonspakken før du får beskjed om det i trinn Installer TBC-HCE fra installasjons-dvd-en. 2. Før du kjører programmet må du sette inn den nye HASP-programvarenøkkelen som du mottok i installasjonspakken i en ledig USB-port på datamaskinen. Alle lisensierte funksjoner for din versjon av TBC-HCE vil være tilgjengelige når du kjører programvaren. Garantien på 1 år løper fra du kjører programmet første gang. Å installere en flerbrukerlisens: Informasjon til administratorer: For instruksjoner om installering av en HASP-nettverksnøkkel (multibrukerlisens) og visning og administrasjon av lisensinformasjon, velger du Nettverkslisens "Read Me" i Verktøy-menyen på installasjons-dvd-en. Hvis du har tenkt å bruke en multibrukerlisens som er installert på nettverket, må du følge disse trinnene: 1. Forsikre deg om følgende: Datamaskinen din kan koble til nettverksserveren der hvor multibruker-nettverkslisensen for HASP er installert. Det er ikke koblet SuperPro- eller HASP-maskinvarenøkler til datamaskinen. 2. Installer TBC-HCE fra installasjons-dvd-en. 3. Kjør programmet. Versjonsmerknader 12

15 Programvaren søker automatisk etter nettverket for en HASP-nettverksnøkkel. Hvis det oppdages en HASP-nettverksnøkkel og multibrukerlisensens grense ikke er overskredet, er lisensen tilgjengelig for bruk og alle lisensierte funksjoner i TBC-HCE er tilgjengelige. Hvis det ikke oppdages en HASP-nettverksnøkkel eller multibrukerlisensens grense er overskredet, er ikke de lisensierte funksjonene tilgjengelige, og det vises en melding når du prøver å bruke dem. Du kan bekrefte om du har tilgang til multibrukerlisensen eller ikke ved å velge Hjelp > Om Trimble Business Center og så klikke på Lisens-knappen. For mer informasjon om bruk av Lisenshåndterer-dialogboksen trykker du på [F1] når dialogboksen er åpen. Merk: Hver gang du kjører programvaren, må den ha automatisk tilgang til multibrukerlisensen som er installert på nettverket. Relaterte verktøy SCS Data Manager og Office Synchronizer er to ekstra programmer som installeres med Trimble Business Center - Heavy Construction Edition. Registrering Første gang du starter dette programmet, vil du bli bedt om å registrere med My Trimble-systemet. Hvis firmaet ditt har en eksisterende konto, legger du inn den relevante e-postadressen. Hvis denne e-postadressen ikke gjenkjennes, og du trenger å opprette en konto, vil den neste dialogboksen la deg legge inn den nødvendige informasjonen for den nye kontoen. Beholde brukerinnstillinger ved oppgradering Når du bruker programmet, blir mange av innstillingene og de andre tilpasningene lagret som filer i en programmappe. Disse innstillingene, som forblir konstante uansett hvilket prosjekt som er åpent, omfatter: Versjonsmerknader 13

16 Programinnstillinger Egendefinerte definisjoner for import- og eksportformater Prosjektmaler Konfigurasjon av Internett-nedlasting Målelinjebehandling og nettverksjusteringsstiler Disse programinnstillingene inkluderer oppstartsinnstillinger, plassering av standardfiler og visningsegenskaper. Programinnstillinger finnes primært i Alternativer-dialogen. Disse omfatter endringer av hvordan filformater er definert i Importformatredigering og Eksportformatredigering. Disse inkluderer prosjektinnstillinger, koordinatsystemer, visningsfiltre, valgsett og data du har lagret som prosjektmaler. Dette inkluderer nye dataleverandørgrupper og Internett-områder du har lagt til i kommandoen Internett-nedlasting. Dette inkluderer kombinasjoner av prosjektinnstillinger du har definert som maler for målelinjebehandling og nettverksjustering. Når du oppgraderer fra din gjeldende programversjon til en nyere versjon, søker installasjonsprogrammet etter tidligere filer som inneholder disse innstillingene og tilpasningene. Hvis noen blir funnet, vises dialogen Kopier innstillinger. Slik beholder du tidligere innstillinger og tilpasninger: 1. I Kopier-kolonnen, fjern merket ved hver gammel fil du ikke vil beholde i oppgraderingen. 2. Merk av for hver gammel fil du vil bruke til å overskrive med en ny fil. 3. Klikk Kopier valgte filer. De foregående innstillingene og tilpasningene du valgte, kopieres til den nye installasjonen. Merk:Alle filer som kommer i konflikt med filene i den nye installasjonen, merkes med et rødt flagg og er som standard ikke avmerket. Merk: Det er alltid lurt å bekrefte prosjekt- og programinnstillingene i den nye installasjonen for å sikre at alle nye alternativer i den gjeldende versjonen, er satt til de ønskede standardinnstillingene. Merk: Tilpassede menyer og verktøylinjer kan ikke lagres når du oppgraderer. Versjonsmerknader 14

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Lag sikkerhetskopi av programvare. WD SmartWare. Brukerveiledning Versjon 2.4.x. Brukerveiledning for WD SmartWare Software, versjon

Lag sikkerhetskopi av programvare. WD SmartWare. Brukerveiledning Versjon 2.4.x. Brukerveiledning for WD SmartWare Software, versjon WD SmartWare Brukerveiledning Versjon 2.4.x Brukerveiledning for WD SmartWare Software, versjon Lag sikkerhetskopi av programvare WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

WD My Cloud EX4. Personlig skylagring Brukerveiledning

WD My Cloud EX4. Personlig skylagring Brukerveiledning WD My Cloud EX4 Personlig skylagring Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før produktet returneres. De fleste tekniske spørsmål

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no Brukerhåndbok 3. utgave, mai 2006 Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no EW Bruksanvisning - 1-3. utgave, mai 2006 Forord EasyWorship er etter min mening det beste programmet som er laget for

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Nyheter Nyheter (Acrobat 10.1).................................................................................................

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 INNHOLD OPPGRADERING FRA 7.75 TIL 7.80... 3 Før du oppgraderer...3 Etter oppgradering...3 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 4 Før

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

My Passport for Mac My Passport SE for Mac

My Passport for Mac My Passport SE for Mac My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar placeholder Brukerveiledning for My Passport og Passport SE for Mac WD service og kundestøtte Dersom det

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

My Book. World Edition Brukerhåndbok. Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer

My Book. World Edition Brukerhåndbok. Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer My Book World Edition Brukerhåndbok Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer Viktige sikkerhetsintruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner markert på produktet. 2. Frakoble dette produktet

Detaljer

CA Clarity PPM. Produktmerknader On Premise. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Produktmerknader On Premise. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Produktmerknader On Premise Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 INNHOLD Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 2 Før installering / oppgradering... 2.NET Framework 3.5.1/4.0 og Windows

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Ekstern harddisk. My Book. Elite Brukerhåndbok. Brukerhåndbok for My Book Elite

Ekstern harddisk. My Book. Elite Brukerhåndbok. Brukerhåndbok for My Book Elite My Book Elite Brukerhåndbok Brukerhåndbok for My Book Elite Ekstern harddisk WD service og kundestøtte Hvis du skulle støte på problemer, ber vi om at du gir oss muligheten til å løse problemet før du

Detaljer

Veiledning for programvare på CD-ROM

Veiledning for programvare på CD-ROM Issue 2 NO Veiledning for programvare på CD-ROM Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer