Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse)."

Transkript

1 Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server og en arbeidsstasjon. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres på arbeidsstasjonen. Klargjør serveren 1. Installere Windows 2000 server og samtidig ta med Internet Information Server. (s. 21) Installasjonen er lik som oppgave 1. Under registrering skrives navn "mulegg" og organisasjon "hiof". Under computer name "OL" og passord "gull". Under Windows 2000 Server Setup haker du av INTERNET INFORMATION SERVICES. 2. Regn ut nettmasken som skal brukes i nettet? Skriv ned utregningen. Nettadresse /29. De 29 første bit brukes til nettmasken. Nettmasken er da IP-adresser i vårt nett er NettID er Maskiner i nettet kan da ha adressene Adressen er broadcast adressen. 3. Det er vanlig å gi ruteren (gateway) den første adressen i nettet. Hva blir gateway-adressen i nettet deres? Gatewayadressen til nettet blir Hvor mange adresser er det i nettet deres? 8 adresser ( ). Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse). 5. Gi serveren det første ledige ip- nummeret i nettet deres. Server: Arbeidsstasjon:

2 Figur 1: Internet Protocol (TCP/IP) Properties - General 6. Bruk DNS-serveren fenris ( ) midlertidig. Vi skal senere sette opp vår egen DNS-server. Skriv denne IP-adressen i tekstfeltet for DNS-server 7. Serveren skal ikke være domainkontroller, men medlem av en Workgroup som dere lager. Workgroup name: "EPO". Dette skrives på både server og arbeidsstasjon. 8. Kjør programmene ipconfig for å kontrollere IP oppsettet. Gå inn i kommandovinduet og skriv inn "ipconfig". Figur 2: Viser ipconfig 9. Bruk ping for å sjekke at dere får tak i andre maskiner på Internett. Gå inn i kommandovindu for å ping. Pinge arbeidsstasjon: "ping ". (bilde s03) Pinge en annen maskin: "ping Dette fungerte. 2

3 Figur 3: Viser ping Figur 4: Viser ping Klargjør klienten 1. Logg inn som administrator med passord "lab" på klienten. Når du få opp feltene brukernavn og passord skrive vi inn "lab" i tekstfeltet passord. 2. Installer klienten på nytt hvis dere ikke kommer inn. Vi kom inn. 3. Sett riktig IP-informasjon og workgroup. Høyreklikk på MY NETWORK PLACEs, trykk PROPERTIES, høyreklikk på LOCAL AREA CONNECTION og velg PROPERTIES. Marker INTERNET PROTOCOL og trykk PROPERTIES. Skriv inn IP adress " ". Subnettmask " ". Gateway " ". DNS-server " ". Trykk OK. 3

4 Figur 5: Internet Protocol (TCP/IP) Properties - General For å sjekke om riktig workgrup høyreklikk på MY COMPUTER, velg PROPERTIES og tykk på tabben NETWORK IDENTIFICATION. Her vil informasjon om workgroup stå. 4. Sjekk at nettverksforbindelsen er i orden ved å pinge deres egen server og en adresse utenfor skolen. Gå inn i kommandovindu for å pinge. Pinge egen server: "ping ". Pinge en annen maskin: "ping Dette fungerte. Figur 6: Viser ping til egen server og adresse utenfor skolen DNS server Vi skal installere en DNS server på 2000-serveren slik at vi kan bruke denne for å gjøre navneoppslag for maskinene i deres eget nett. 4

5 1. Gå til Add/remove software og legg til windows- komponenten DNSserver. Trykk START, velg SETTINGS og CONTROL PANEL. Dobbelklikk på ikonet ADD/REMOVE PROGRAMS. Velg knappen ADD/REMOVE WINDOWS COMPONENTS. Du får da opp Windows Components Wizars. Figur 7: Windows Components Wizard Marker NETWORK SERVICES og klikk på DETAILS. Marker DNS. Figur 8: Networking Services Trykk OK og NEXT (komponenetene blir da konfigurert). Sett inn Windows 2000 server CD'en når du får beskjed om det. Trykk OK (konfigureringen fortsetter). Trykk FINISH. 5

6 Figur 9: Beskjed om å sette inn Windows 2000 server CD- ROM Figur 10: Fullført Windows Components Winzard 2. Gå til konfigureringen av TCP/IP (protocols). (s. 22) Høyreklikk på MY NETWORK PLACEs, trykk PROPERTIES, høyreklikk på LOCAL AREA CONNECTION og velg PROPERTIES. Marker INTERNET PROTOCOL og trykk PROPERTIES. 3. Bytt ut adressen til DNS-serveren til serverens egen IP- adresse. Skriv inn under Preferred DNS server. Trykk OK. 6

7 Figur 11: Setter opp riktige IP-adresser under TCP/IP 4. Start DNS konsollet. Trykk START, PROGRAMS, ADMINISTRATIVE TOOLS og velg DNS. Figur 12: Viser DNS 5. Opprett en sone for ett domene f.eks. mittfirma.no. Høyreklikk på OL og velg NEW ZONE. Du får nå opp New Zone Wizard. Velg STANDARD PRIMARY og trykk next. 7

8 Figur 13: Skal velge hvilken sone for ett domene Velg FORWARD LOOKUP ZONE og trykk NEXT. Skriv inn navn på sonen: "olympianden.no" og trykk NEXT. Figur 14: Skriver inn navnet på zone Marker CREATE A NEW FILE WITH THIS FILENAME og trykk NEXT og FINISH. 8

9 Figur 15: Fullføring av New Zone Wizard Høyreklikk på OL og velg NEW ZONE. Du får nå opp New Zone Wizard. Velg STANDARD SECONDARY og trykk next. Velg REVERSE LOOKUP ZONE og trykk NEXT. Skriv inn nummer til nettid: " " I feltet nedenfor blir tallene vi skriver inn ført inn på x-plassene. Trykk NEXT. Figur 16: Skal lage Reverse Lookup Zone Skriv inn IP-adressen til DNS-serveren " " og trykk ADD. Trykk deretter NEXT og FINISH. 9

10 Figur 17: Skal sette opp New Zone Wizard Figur 18: Fullføring av New Zone Wizard Fikk her opp en feilmelding. IP-adressen er ikke gyldig. Vi hadde valgt STANDARD SECONDARY og skulle ha valgt PRIMARY SECONDARY. Når vi valgte denne og trykket NEXT markerte vi REVERSE LOOKUP ZONE og trykket NEXT. Figur 19: Feilmelding ved oppretning av sone Skriv inn Network ID: " ", marker CREATE A NEW FILE WITH THIS FILENAME og trykk NEXT og FINISH. 10

11 Figur 20: Fullføring av New Zone Wizard 7. Legg inn navn i det nye domene for serveren og klienten. Sørg også for at det blir lagt inn informasjon i revers zone. (Bruk refresh for å se endringene i sonene). For server, høyreklikk og velg NEW HOST. Skriv inn navn "sommer" (sommer.olympiaden.no), IP-adresse " " og marker CREATE ASSICIATED POINTER RECORD. Trykk deretter ADD HOST, OK og DONE. Figur 21: Legge inn navnet i det nye domenet for serveren og klienten Figur 22: Beskjed om at sommer.olympiaden.no er laget uten feil 11

12 Du kan legge inn så mange du ønsker. Du må bare skrive inn et nytt navn og rett IPadresse, enten IP-adresse til server eller arbeidsstasjon. Informasjon er blitt lagt i revers zone også. Figur 23: Viser informasjonen i x subnet 8. Prøv nå å gjøre noen navneoppslag på host'er i deres eget domene med ping eller en web-browser. Ved bruk av ping: skriv inn "ping sommer.olympiaden.no" eller "ping vinter.olympiaden.no". Figur 24: Pinger sommer.olympiaden.no Ved bruk av web-browser: " ". Du får da opp en dialogboks hvor du må skrive inn brukernavn "Administrator", passord "gull" og domene "vinter.olympiaden.no" og trykk OK. 12

13 Figur 25: Passord og brukernavn for å siden Når vi skriver inn i web-browser " " på arbeidsstasjonen får vi opp Under Construction. Figur 26: Får beskjed om at siden er under konstruksjon 9. Prøv også å gjøre noen navneoppslag på domener ute på Internett. Skriv inn noen domennavn i adressefeltet, f.eks "www.vg.no". 10. Gå nå til DNS-manager og sjekk cachen (bruk refresh for å få fram endringer). Høyreklikk på OL og velg VIEW og ADVANCED. Du vil nå få opp alle oppslag som er gjort. 11. Sett opp klienten til å bruke deres egen DNS server og test at oppslag fungerer. Høyreklikk på MY NETWORK PLACEs, trykk PROPERTIES, høyreklikk på LOCAL AREA CONNECTION og velg PROPERTIES. Marker INTERNET PROTOCOL og trykk PROPERTIES. Skriv inn DNS server " ". Trykk Ok 2 ganger. Skriv inn noen adresser i web-browser. Gå tilbake til serveren og se om oppslaget er der. 12. Gjør et revers oppslag fra klienten ved å slå opp navn ut fra ip-adresse. Bruk nslookup eller ping. Ved bruk av ping: "ping ". Dette gikk bra. 13

14 Ved bruk av nslookup: "nslookup " får du opp server navn og IPadresse. Figur 27: Viser et revers oppslag DHCP Vi skal installere DHCP server på 2000 serveren slik at denne kan dele ut IP-adresser dynamisk til klienter i nettet. Sett DHCP til å dele ut adresser for et fornuftig adresseområde. 1. Installer DHCP server. Trykk START, velg SETTINGS og CONTROL PANEL. Dobbelklikk på ikonet ADD/REMOVE PROGRAMS. Velg knappen ADD/REMOVE WINDOWS COMPONENTS. Du får da opp Windows Components Wizard. Marker NETWORK SERVICES og klikk på DETAILS. Marker DHCP. Trykk OK og NEXT (komponenetene blir da konfigurert). Trykk FINISH. 2. Kjør admin-programmet for DHCP serveren og sett serveren til å dele ut gateway- og DNS adresse foruten IP- adressene. Trykk START, PROGRAMS, ADMINISTRATIVE TOOLS og velg DHCP. Høyreklikk og velg NEW SCOPE. Du kommer nå til Welcom to the New Scope Wizard, trykk NEXT. Fyll inn navn: "SaltLake" og beskrivelse "Norge", og trykk NEXT. Skriv inn IP-addresse range, start IP adresse " " og end IP-adresse " ", Length "29" og Subnet mask " ". 14

15 Figur 28: Viser IP Address Range Trykk NEXT. Skriv inn de adressene som du vil eksludere, her skriver vi ikke inn noe. Trykk NEXT. Velg hvor lenge hver klient kan bruke IP-adressen, vi velger 8 dager, trykk NEXT. Marker YES; I WANT TO CONFIGURE THIS OPTIONS NOW og trykk NEXT. Skriv inn IP-adressen til ruteren/gateway " " og trykk ADD og NEXT. Figur 29: Viser informasjonen om ruter Skriv inn Parent Domain "olympiaden.no", Server name "OL" og IP-adressen " " og trykk ADD og NEXT. Når du får opp dialogboks om WINS trykk NWXT. Marker at du vil aktivisere skopet nå, trykk NEXT og FINSH. 15

16 Figur 30: Viser Domain Name og DNS Servers 3. Gå til TCP/IP oppsettet på klienten og sett den til å motta adresse fra nettet. Sjekk at klienten får utdelt en adresse ved å pinge og kjøre winipcfg. Høyreklikk på MY NETWORK PLACEs, trykk PROPERTIES, høyreklikk på LOCAL AREA CONNECTION og velg PROPERTIES. Marker INTERNET PROTOCOL og trykk PROPERTIES. Marker OBTAIN AN IP ADRESS AUTOMATICALLY og OBTAIN DNS SERVER ADRESS AUTOMATICALLY og trykk OK to ganger. Figur 31: Viser at IP- adressen skal hentes automatisk 16

17 Gå inn i kommandovindu og trykk "ping " her får vi svar, "ping her får vi også svar. For å sjekke om konfigureringen er ok bruker vi skriver vi "ipconfig -all" i kommandovinduet. Figur 32: Viser ipconfig - all Webserver 1. Konfigurer webserver Start administrasjonsprogrammet Internet Service Manager ved å velge Start, Programs, Administrative Tools og Internet Service Manager. Høyreklikk på DEFAULT WEB SITE og sjekk om den er startet. Høyreklikk en gang til og velg PROPERTIES. Under tabben Web Site velges rett IP-adresse og trykk OK. For å få frem default webside skriv inn i browser Figur 33: Viser default informasjonen for Web Sites 17

18 Figur 34: Viser hovedsiden 2. Lag en enkel hjemmeside for serveren. Legg denne i C:\ inetpub\ wwwroot med det default- navnet som serveren er satt opp til å bruke. Hva blir webadressen til siden? Hjemmesiden er laget i notepad med filnavn default.htm. Webadressen blir fra server hht://localhost og fra klient Figur 35: html- koden for hovedsiden 3. Prøv å lage et alias for navnet til serveren i DNS, f.eks. www. (OBS, det må brukes fullt navn på aliasnavnet). Gå inn i DNS og høyreklikk på olympiaden.no. Velg NEW ALIAS. Skriv inn alias navn "www" og under fult navn "vinter.olympiaden.no", eller velg BROWSE og dobbelklikk på OL, FORWARD LOOKUP ZONES, OLYMPIADEN.NO og velg VINTER. Trykk OK. 18

19 Figur 36: Lager et alias Hvilken webadresse kan vi bruke nå? Fra server og klient: "www.olympiaden.no". 4. Lag en katalog utenfor wwwroot hierarkiet (f.eks. c:\ test) og koble en virtuell katalog i webserveren til denne. Gå inn i c:, høyreklikk og velg NEW FOLDER. Skriv navn på folder "test". Gå inn in IIS, trykk på ACTION, velg NEW og trykk på Virtual Directory. Kommer nå til Directory Creation Wizard. Trykk NEXT. Skriv inn navn på mappen "resultater" og trykk NEXT. Finn mappen test ved å browse. Velg mappen test og trykk OK og deretter NEXT. Velg de rettigheter som du vil ha (read, run skript) ved å markere ulike alternativer. Trykk NEXT og FINISIH. 19

20 Figur 37: Skal lage mappen test under c:\ Legg en webside i katalogen, og sjekk at du får tilgang til denne websiden ved å bruke directory aliaset Lag en side i notepad med filnavn default.htm under mappen test. Hva blir webadressen? 5. Lag en katalog under wwwroot og legg en webside i denne katalogen. Gå inn i c:, deretter Inetpub og tilslutt i wwwroot. Høyreklikk og velg NEW FOLDER. Skriv inn navn på mappen "medaljer". Lag websiden i notepad med filnavn "default.htm" i mappen medaljer. Lag en lokal bruker på serveren (f.eks. web med passord web). Sett rettighetene på katalogen og i webserveren slik at kun brukeren dere lagde får tilgang men ikke anonym tilgang. Gå i nn i START, PROGRAMS, ADM TOOLS og COMPUTER MANAGEMENT. Høyreklikk og velg NEW USER. Skriv inn navn "web", fullt navn "Olga Danilova", beskrivelse "dopingtatt", passord "en". 20

21 Figur 38: Viser lokale brukere og grupper Marker PASSWORD NEVER EXPIRES og trykk CREATE og CLOSE. Gå inn i IIS og høyreklikk på mappen medaljer, velg PROPERTIES og tabben DIRECTORY SECURITY. Trykk EDIT, ta bort markering for anonym bruker og trykk OK, APPLY og OK. Figur 39: Velger at passordet aldri skal gå ut 21

22 Figur 40: Tar vekk anonym aksess Gå inn i mappen wwwroot og høyreklikk på mappen MEDALJERog velg PROPERTIES. Velg tabben SECURITY og trykk ADD. Finn web og trykk OK. Marker brukeren og gi marker alle RETTIGHETENE. Trykk OK. Ta bort rettigheter til de andre brukerne unntatt administrator og den valgte brukeren. Figur 41: Får beskjed at everyone ikke lenger har tilgang til medaljer Test fra klienten. Start eventuelt web-browseren på nytt for å unngå caching. Hva blir webadressen? Skriv inn brukernavn: "web", passord: "web". 6. Lag en virtuell webtjener. Dette skal være en ny website for ett nytt firma. Den nye serveren skal ha sitt eget domenenavn, slik at webserveren heter f.eks. Gå inn i kontrollpanel og velg NETWORK AND DIAL-UP CONNECTION. Høyreklikk på LOCAL AREA CONNECTION, velg PROPERTIES og marker TCP/IP. Trykk PROPERTIES og velg ADVANCED. Velg tabben IP-SETTINGS og trykk ADD under IP-adresser. Skriv inn IP-adresse " " og subnettmaske " " og trykk ADD og OK 3 ganger. Får konakt ved å bruke ping. 22

23 Figur 42: Informasjon i Advanced TCP/IP Settings Gå inn i mappen Inetpub og lag en ny mappe. Kall mappen "vinner". Start IIS, høyreklikk på OL, velg NEW og trykk på WEB SITE. Kommer nå til Web Site Creation Wizard. Trykk NEXT. Skriv inn en beskrivelse "vinner" og trykk NEXT. Velg IP-adresse " " og trykk NEXT. Skriv inn filstien c:\ Inetpub\ vinner og trykk NEXT. Behold rettighetene og trykk NEXT og FINISH. Figur 43: Setter ulike tilganger til hjemmeområdet 23

24 For å lage et domene går vi inn i DNS og oppretter en sone (se tidligere beskrivelse). Navnet på sonen er "vinner.no". Vi lager også en ny host. Navnet på hosten er "vinner" og IP-adressen er " ". Figur 43: Setter www properties for host (a) Vi lager også en alias til vinner.no. Alias navnet er "www". Figur 44: Lager en alias til vinner.no Tester aliaset fra hostmaskinen og skriver inn i browseren "www.vinner.no". 24

25 Figur 45: Sjekk av 7. Sett opp begge webserverene til å bruke samme ip- adresse og portnummer. Sett "host header name" for å skille serverne (Gå til Advanced der hvor IP adresse og portnummer settes). Gå inn i IIS. Høyreklikk på Default Web Site og velg PROPERTIES. På tabben Web Site klikk ADVANCED. Figur 46: Viser informasjonen om Web Site Under Multiple Identities for this Web Site trykker vi ADD. I neste dialogboks velges IP-adresse " ", TCP Port "80 og Host Header Name "olympiaden.no". Trykk OK 3 ganger. Gjør det samme på vinner. Host Header Name blir "home.vinner.no". Hvis det er flere IP-adresser her så slett alle unntatt " ". 25

26 Figur 47: Velger riktig informasjon Figur 48: Sjekker www Properties 8. Registrer det nye domenet i DNS. Registrer en host som har samme navn som ble brukt i "host header name". Gå inn DNS. Lag en ny sone (se beskrivelse tidligere). Navet på sonen er "home.vinner.no". 9. Legg en enkel hjemmeside på den nye webtjeneren og test at både den nye og gamle webtjeneren virker. Lag den nye siden i notepad. Vi får kontakt med de nye sidene fra host og server. Hva blir webadressen? Mailserver 26

27 Vi skal installere CommuniGate Pro for å kunne håndtere mail på serveren vår. Vi skal sette opp serveren vår til å håndtere mailbokser ved hjelp av IMAP og Web. Vi ønsker å kunne sende mail til dvs vi vil ikke ha med maskinnavnet i mailadressen. 1. Det går en SMTP service som standard på Windows Denne må stoppes før kan installere CommuniGate. Finn fram til oversikten over services og stopp SMTP-servicen. Sørg for at den ikke startes igjen ved en omstart av maskinen. (s. 161) Gå inn på START, PROGRAMS, ADM TOOLS og SERVICES. Marker SMTP, høyreklikk og velg STOPP. Høyreklikk på SMTP og velg PROPERTIES. Figur 49: Velger å stoppe SMTP Under tabben General og under Startup type velges DISABLE. Trykk APPLY og OK. 27

28 Figur 50: Velger at SMTP skal være disable ved oppstart 2. Hent CommuniGate fra Gå inn i browser og skriv inn adressen "www.stalker.com". Finn utgaven til NT og win 9x og last den ned. 3. Finn programmet Winzip på Internet og installer det på serveren slik at dere kan få pakket ut Communigate. Gå inn i browser og skriv inn adressen "www.winzip.com". Last ned siste versjon av dette programmet. 4. Se i filen READ- ME-Win32.txt hvordan programmet installeres og hvordan man kommer i gang med konfigurering. Når vi pakker ut dette programmet legges programmet i mappen CommuniGate Pro Software. Her ligger read-me filen også. 5. Installer programmet. Trykk på INSTALLER i mappen CommuniGate Pro Software. Trykk på knappen INSTALL i neste dialogboks, bekreft installasjonen ved å trykke YES og OK. Programmet ligger nå under C- og WINNT-katalogen. For å finne passordet til kontoen gå inn i mappen C, CommuniGate Files, Accounts og postmaster.macnt. Åpne filen account.settings i notepad. Info fra denne filen { ExternalINBOX = NO; Password = 7998; UseAppPassword = Yes; } 6. Finn fram til admin websidene. Gå inn i browser og skriv inn "www.olympiaden.no:

29 7. Endre hvilket domene mailserveren skal betjene ved skrive inn domenenavnet dere har definert tidligere under General Settings. Når vi er på 8010 trykk SETTINGS og GENERAL. Skriv inn User Name "postmaster", Password "7998" og trykk OK. Kommer nå inn i General Settings. Skriv inn Main Domain Name "olympiaden.no" og trykk UPDATE. Figur 51: Setter opp riktig informasjon 8. Lag så en mailkonto for hver bruker i gruppen. Vi velger å lagre brukernavn og passord i CommuniGate og ikke integrere dem med brukere i Windows. I General Settings trykk ACCOUNTS og skriv inn brukernavn og passord. Vi kommer nå inn i Domain olympiaden.no. Skriv inn navn på konto i feltet Create Account "kjellgu" og trykk CREATE ACCOUNT. Skriv inn fullt navn, ditt eget passord og trykk UPDATE. Gå inn i DNS. Høyreklikk på olympiaden.no og velg "NEW MAIL EXCHANGER". Skriv inn "OL" i Host or domain, Mail server er "sommer.olympiaden.no" og trykk OK. Figur 52: Skal lage en ny Mail Exchanger 29

30 Figur 52: Skriver inn riktig informasjon 9. Kjør Outlook express (eller en annen mailklient med IMAP-støtte) og test at det er mulig å sende og motta mail fra deres egen server. Start Outlook Express. Skriv inn navn ditt under Display name og trykk NEXT. Fyll inn adresse og trykk NEXT. Innkommende og utgående mailserver er "sommer.olympiaden.no", trykk NEXT. Skriv inn ditt brukernavn og passord og trykk NEXT og FINISH. Hvis du legger inn flere brukere, må du i Outlook Express velge IDENTITIES for å skifte profil. 10. Prøv å lage et par nye foldere på mailserveren (fra mail-klienten). Gå inn i Outlook Express og marker en mappe. Høyreklikk og velg NEW FOLDER. Skriv inn Folder name "Dopingmail" og trykk OK. 30

31 Figur 53: Lager nye mapper i Outlook Express 11. Sjekk under "Access" hvordan brukere kan bruke web for å få tak i mailen sin. Gå inn i CommuniGate, trykk SETTINGS og ACCESS. Kan få tak i mail ved bruk av POP3 og IMAP. 12. Prøv å logge inn som en av mailbrukerne via webmail. Sjekk at dere får tak i den samme mailen som i IMAP-klienten. Gå inn i CommuniGate. Trykk SETTINGS og ACCESS. Under Serving HTTP Clients trykk på LISTENER. Finn frem rett IP-adresse under Local Adress. Trykk UPDATE. Figur 54: Sjekker at alt fungerer under webmail Skriv inn i browser "http:// :8010". Vi fikk mottatt og sendt mail. 31

32 Figur 55: Logg inn bilder til webmail 13. Hvis dere får en feilmelding på at domenet ikke har aksess, lag et alias for dette navnet under "domain settings" for deres domene. Vi fikk ikke opp feilemeldinger. 14. Har dere forslag til hvordan webadressen til webmail kan gjøres "penere" og mer brukervennlig? Du kan sette opp et virtuelt domene i IIS. Ruter Vi skal koble oss opp mot ruteren i lab'en og hente ut litt informasjon. 1. Gå til labia-gw.hiof.no. Skriv inn "labia-gw-hiof.no" i browser. 2. Koble dere først opp til ruteren med ASCII konsoll (Telnet). Log inn med brukernavn lab og passord lab. Trykk START, RUN og skriv inn "telnet" i boksen open. Skriv i kommandovinduet "open labia-gw.hiof.no". Skriv inn deretter loginnavn "lab" og passord "lab". Figur 56: Logger oss på labia- gw.hiof.no 3. Finn kommandoen som skriver ut rutingtabellen. Bruk? for hjelp og se i manualen. For å skrive ut rutingtabellen skriv "ip route print". Fant denne kommandoen i manualen. 32

33 Figur 57: Skriver ut rutingstabellen 4. Prøv så å koble dere til ruteren med Winbox- klienten. Last ned WinBox fra labia. Dobbelklikk på ikonet WinBox. I dialogboksen som kommer opp skriver vi Connect To: "labia-gw-hiof.no", Login:"lab" og Password: "lab". Trykk OK og WinBox kommer opp. Figur 58: Kobler oss mot ruteren med Windows- klienten Figur 59: Viser loggen 5. Finn ut følgende: Hva slags type nettverkskort er det i ruteren? 3com 3c59x PCI Hva slags tilleggstjenester kan ruteren utføre? Brannmur DNS 33

34 6. De som ønsker det kan laste ned programmet btest (bandwidth test) fra for å teste båndbredden mellom deres maskin og ruteren. Hvor stor overføringskapasitet er det? Overføringskapasitet er 8.6 Mbps. Figur 60: Test av båndbredde med programmet btest Sikkerhetskopiering Vi skal lage en enkel sikkerhetskopieringsrutine for å kopiere nye eller endrede dokumenter fra et sted til et annet. Lag en katalog c:\ dokument og legg inn noen tekstfiler der. Gå inn i c. Høyreklikk og velg NEW FOLDER. Skriv inn navn "Dokument". Legg inn tekstfiler i denne mappen, f.eks "COM+.txt", "comsetup.txt", "default.htm", "LicenOc.txt", "mmdet.txt" og OEWABLog.txt". Lag en bat-fil som kopierer nye eller endrede filer til c:\ backup. Bruk hjelpen som er innebygd i kommandoene (xcopy /? more) for å finne ut hvordan du kan bruke arkivflagg og eventuelt dato for å velge hvilke filer som skal kopieres. Bruk eventuelt attrib-kommandoen for å sjekke filene. Lag en mappe under c som heter "Backup". Får frem en hjelpemeny ved å skrive inn "xcopy /? more". 34

35 Figur 61: Sjekker hjelpefilen til XCOPY med kommandoen xcopy /? Attributter vi ønsker å bruker source - spesifisere filene som skal kopieres. destination - spesifisere kilden du kopiere fra. /D - kun kopiere filer som er nyere enn dagens dato. /E - kopiere fulle og tomme mapper. /H - kopiere skjulte- og systemfiler. /Y - slippe å få spørsmål ang å overskrive filer eller mapper Kopiere filer fra Dokument til Backup ved å skrive inn "xcopy c:\ Dokument c:\ Backup /D /E /H /Y" i kommandovinduet. Du kan også lage en fil i notepad som inneholder "xcopy c:\ Dokument c:\ Backup /D /E /H /Y". Filen lagres som et.bat fil, f.eks "backup.bat". Figur 62: Laget et enkelt backup script Test bat-filen. For å aktivere filen dobbelklikker man på den. Figur 63: Kjører backup.bat Legg inn noen nye tekstfiler og endre noen andre og kjør bat filen igjen. Dette ble gjort og fungerte helt perfekt. 35

36 Opprydning Slett innholdet av serveren og klienten ved å kjøre programmet Partition Magic (egen DOS boot disk). Pakk ned alt utstyret du fikk utlevert pluss kablene dere har laget, og gi det tilbake til lab-assistenten. 36

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 INNHOLD OPPGRADERING FRA 7.75 TIL 7.80... 3 Før du oppgraderer...3 Etter oppgradering...3 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 4 Før

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 INNHOLD Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 2 Før installering / oppgradering... 2.NET Framework 3.5.1/4.0 og Windows

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilleggsproduktet Mamut Client Manager består av programmene Client Start og Client Update. Ved hjelp av Mamut Client Manager kan du fra ett vindu åpne, oppdatere og administrere

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Trådløst IP-kamera. Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com NORSK. Ver. 200805

Trådløst IP-kamera. Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com NORSK. Ver. 200805 Trådløst IP-kamera Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com 2 Trådløst IP-kamera Artikkelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Les igjennom hele bruksanvisningen

Detaljer

FireWin presentasjon 4

FireWin presentasjon 4 FireWin presentasjon 4 Istallasjonsveiledning Grafisk presentasjon & kontrollsystem for brannalarminstallasjoner 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for NOVAR

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Din bruksanvisning LG N1A1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3913253

Din bruksanvisning LG N1A1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3913253 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FIBER. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH. Trollfjord Bredbånd AS Side 1

FIBER. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH. Trollfjord Bredbånd AS Side 1 Trollfjord Bredbånd AS Side 1 FIBER Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH Trollfjord Bredbånd AS Side 2 Innholdsfortegnelse: Velkommen som abonnent hos Trollfjord

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Installasjonsveiledning Future

Installasjonsveiledning Future Installasjonsveiledning Future Maskinkrav: Operativsystemer CPU/Prosessor RAM/Minne Ledig diskplass Internett tilgang Nettverk Windows 2008r2, Windows 7 Business/Professional/Ultimate. Windows 8, windows

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Visma Contracting til ny server

Visma Contracting til ny server Visma Contracting til ny server Rev.25-05-13 Visma Contracting 5.12 med Runtime 9.1.2.1 har ikke offisiell støtte for Windows 2012/ Windows 8 (per mai 2013) Etter planen skal dette kommer i versjon 5.20.x

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer