SAP HANA 1.0 er her Hva nå?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAP HANA 1.0 er her Hva nå?"

Transkript

1 SAP HANA 1.0 er her Hva nå? HANA teknologien med versjon 1.0 er nå klar og tilgjengelig i markedet. Utfordringen er per i dag at det ikke finnes noen ferdige definerte bruksområder eller i noen stor grad ferdige utviklede løsninger/applikasjoner. Vi vet rett å slett ikke helt hva og hvordan vi kan benytte denne teknologien og utnytte dets potensiale. Det betyr at HANA i dag i stor grad er en teknisk black-box som potensielt kan gjøre mirakler med dine data, men for hva og hvordan må du finne ut selv... Teknologien, fundamentene og til dels utviklingsverktøyene er klare, men du må foreløpig selv gjøre mye at utviklingsarbeidet. Eksempelvis vil dette kunne være å definere hvilke tabeller du ønsker å replikere til HANA og selv definere relasjoner mellom disse. I tillegg må du utvikle rapporter og eller annen funksjonalitet på toppen. Som en analogi til Apple kan dette sammenlignes med at SAP har utviklet plattform, ios, App-store, uten å ha ferdigstilt noen apps. Jo flere apps/løsninger som finnes og følgelig flere problemer som kan løses, øker dermed verdien etterhvert som de utvikles/tilbys. Det kreves en god porsjon kreativitet til å se hvilke muligheter som åpner seg med teknologien og deretter eventuelt mye ressurser for å bygge den. Det at det ikke finnes noen ferdige løsninger er en sannhet med modifikasjon. SAP har/er i ferd med å lansere bl.a. Strategic Workforce Planning, Smart Meter Analytics SAP Trade Promotion Management application SAP Cash and Liquidity Management application. Disse løsningene kan tas i bruk out of the box og er basert på HANA som plattform. Dette er bare noen få eksempler på ferdige apps som SAP er i ferd med å fylle sin App store med fremover. Men noe særlig fart på området tror jeg ikke det blir før SAP leverer komponenter og Business Content som muliggjør at kundene selv på en enkel måte kan lage egne apps uten for mye utvikling. Med det mener jeg ferdig definerte områder hvor oppsett og replikering av nevnte tabeller og relasjoner mellom disse allerede er gjort av SAP (såkalte Rapid-Deployment Solutions). Hva om dette i tillegg tilgjengeliggjøres i utviklingsverktøy vi kjenner i dag som ABAP workbench, Business Objects mm. slik at det kan integreres med eksisterende applikasjoner og prosser? Ved å bruke dette som et utgangspunkt vil det være raskt og enkelt å komme i gang. Så hva vil vi se fremover? Hva er SAP HANA? HANA er en forkortelse for High performance Analytical Appliance og er SAP sin teknologi for In- Memory Computing. In-Memory Computing er kort fortalt at data og prossesering av data gjøres i minne. CPU og minne er direkte koblet til hverandre. HANA som plattform vil utvikles videre med støtte for mer prosesseringsfunksjonalitet som kan ta over for applikasjonslaget vi kjenner i dag. SAP viser i sin Roadmap at HANA vil kunne erstatte database for både BW (v.1.5) og ERP (v.2.0). I tillegg ser det ut til at det vil komme en ny Business Suite som er basert på HANA. Muligens en SAP R/4? I mellomtiden tror og håper jeg at det vil komme

2 mye add-on funksjonalitet som enkelt tilgjengeliggjør HANA i eksisterende og kommende produkter fra SAP. HANA Versjon 1.0 vil nok i hovedsak være et alternativ for kunder som har et akutt problem med store datavolum og hvor dette påvirker forretningen negativt. På tross av potensielle høye kostnader til både infrastruktur og utvikling, vil viktigheten og forretningsverdien forsvare investeringen i HANA. HANA Versjon 1.5 vil i hovedsak være påtenkt som en helt eller delvis erstatter av databasen for Business Warehouse (BW). Her vil lastetider kunne minskes betraktelig i tillegg til at BWA delen vil kunne akselererer rapporteringen. For kunder som har valgt å ikke benytte BW men som allikevel har et enklere analytisk rapporeringskrav kan kanskje kombinasjonen HANA/Business Objects dekke de nødvendige behovene. Om Skye Skye er SAP Partner og har i dag ca 35 SAP konsulenter i Norge og Sverige.Vi har 7 dedikerte Business Intelligence konsulenter som jobber med hele SAPs BI portefølje, inkludert Business Objects. Vi hjelper våre kunder med BI Strategi, KPI utvikling, virksomhetskritisk rapportering, budsjettering og prognostisering, og vi tilstreber oss å alltid ha et forretningsfokus i motsetning til et produktfokus på vårt arbeid. Skye innehar en stor brede- og dybdekompetanse på SAP som platform og kilde for analytisk og strategisk rapportering i BI. Peter Jacobsen, Skye

3 Hvordan vil HANA påvirke SAP Business Warehouse og SAP Business Objects? For å kunne svare på dette spørsmålet vil jeg først kort forklare hva HANA er. Deretter vil jeg forklare skille mellom operasjonell rapportering og analytisk rapportering og hvordan HANA vil påvirke disse på ulike måter. Et lite tilbakeblikk Analyse av store datavolumer har alltid vært et av de store problemene innen all rapportering. Tidligere har mye rapportering vært flyttet fra OLTP systemer som f.eks ERP til BI systemer (OLAP). Dette fordi disse er designet for å kunne gjøre raske oppslag og presentasjon av store datamengder. Men disse systemen har også sine begrensninger ( i den underliggende teknologien). Eksempelvis har datamengden generelt økt eksponensielt, noe som fort resulterer i lange lastetider og sen responstid på rapporteringen. For å bøte på dette er det laget mange work-arounds som indeksering, bruk av aggregater og caching av OLAP. Problemet er at disse løsningene stjeler tid, er lite dynamiske og krever mye vedlikehold. Dette, samtidig som markedets økte krav til sanntids rapportering og evne til raske endringer, har gjort at dagens BI plattform ikke strekker til. For å bøte på dette har markedet i det siste introdusert kolonnebaserte databaser. Men også disse vil ha begrensninger på grunn av at de er benytter lagring på disk og forflytning av data gjennom tradisjonelle IO-bus enheter frem til prosessor som gjør kalkulasjon. Hva er HANA? HANA er forkortelsen for High performance ANalytical Applience og er SAP sin teknologi for In- Memory Computing. HANA er en kombinasjon av hardware og software som tilsammen muliggjør analyse av meget store datavolumer på svært kort tid. Den korte tiden skyldes i hovedsak at all data lagres kolonnebasert i minne/ram i direkte tilknytning til prosessor(cpu) som kan prosessere kalkulasjoner uten å gå omveier via annen arkitektur. HANA leveres sammen med SAP sine HWpartnere og kjører på standard intelbaserte (x86) bladservere. Systemet skal kunne skalere svært godt og kan utvides etter behov. Kort om analytisk og operasjonell rapportering/analyse i dag Tradisjonelt vil jeg generelt påstå at operasjonell rapportering som krever data i sanntid bør kjøres hvor data skapes og benytes som f.eks et OLTP/ERP system. Analytisk rapportering (gjerne bestående av data fra flere kilder) som krever behandling av data før rapportering bør gjøres i et BI system. Det finnes mange gode grunner til å avvike fra dette, men jeg vil påstå at den mest bruke grunnen frem til nå har vært at OLTP systemene ikke har håndtert rapportering på de nødvendige datamengdende og det detaljeringsnivå som finnes i disse systemene. Dermed har mye operasjonell rapportering over tid blitt flyttet til BI-systemene. Som et resultat av dette har kravene til BI systemene også økt med tanke på oppetid, tilnærmet realtids rapportering osv. I og med at BI system har blitt en direkte forlengelse av ERP system har det også blitt forretningskritisk. HANA vil kunne løse både problemer med operasjonell rapportering i et OLTP system og analytisk rapportering i et OLAP system. HANA for operasjonell rapportering Dagens versjon av HANA (1.0) er et stand-alone system som kan replikere eller laste tabeller/data fra andre systemer (f.eks ERP som er benyttet i det følgende eksempelet). På denne måten vil data

4 som skapes i ERP systemet være tilgjengelig i HANA for rapportering nærmest umiddelbart. Rapportering vil deretter kunne skapes i HANA og/eller andre støttede verktøy som Business Objects. Ettersom tabellene replikeres over as-is med alle detaljer vil det kunne gjøres analyse på dette nivået på hastigheter vi tidligere kunne drømme om. Eksempel på et område dette kan være aktuelt for er COPA data. I senere versjoner av HANA vil det integreres mer med SAP systemene ved at funksjoner og rapporter vil kunne aksessere HANA sømløst direkte i SAP systemene i transaksjonene vi kjenner i dag. På sikt vil også hele databasen (planlagt i versjon 2.x) kunne erstattes av HANA. Dette vil kunne bedre ytelsen på systemene betraktelig og muliggjøre avansert operasjonell analyse direkte i f.eks ERP. Dette vil nok ta noe tid da mye av logikk og kode må endres. Som et resultat av overnevnte betrakning tror jeg derfor at mye fremtidens operasjonelle analyse/rapportering vil flyttes tilbake til kildesystemene (f.eks ERP) hvor den den hører hjemme og BI systemene vi har i dag vil bli avlastet med denne typen rapportering. HANA for Business Intelligence Min påstand er at HANA ikke vil erstatte Business Warehouse (BW). Men det vil helt klart endre og påvirke hvordan BW benyttes i dag. Som begrunnet ovenfor vil nok mye av den operasjonelle rapporteringen kunne bli flyttet fra datavarehuset og tilbake til kildesystem/hana. For rapportering på data som krever behandling (kalkulasjon, oppslag mm) av data og kombinasjon av flere data kilder er et BW system overlegent alt annet. Men også i et BI/BW system-mijø vil vi kunne dra stor nytte av HANA som en tilleggskomponent. HANA som erstatning av BWA I dag kjenner vil Business Warehouse Accelerator (BWA) som en løsning for å bedre ytelse for Business Warehouse (BW). HANA er, litt enkelt forklart, neste generasjon av BWA og vil fra neste versjon (trolig 7.3) smelte sammen med HANA. Dermed vil HANA kunne holde Infokuber, Data Store Objects (DSO) i minnet slik som BWA vi kjenner i dag gjør. I tillegg vil HANA få en utvidet støtte for OLAP prosessering som vil øke ytelsen ytteligere. Resultatet vil være forbedret ytelse på BW rapportering ved hjelp av HANA. HANA som erstating av database i BW Fra og med versjon 1.5 av HANA vil den underliggende databasen i BW systemet kunne erstattes 100% av HANA. Dermed vil all lagring av data være i minnet i motsetning til på disk i dag. Dette gjør at lasting og aktivering av data som i dag beslaglegger mye kjøretid vil kunne gjøres langt raskere. Dette gjelder spesielt internt i BW systemet da data både leses og skrives i minnet. For lesing av data fra en ekstern kilde (f.eks ERP), vil datahastighet begrenses til hva dette systemet kan levere. Resultatet vil være forbedret ytelse og kortere lastetider av data i BW ved hjelp av HANA. Kombinasjonen HANA/BusinessObjects som Business Warehouse I noen tilfeller vil kombinasjonen HANA og Business Objects kunne fungere som et fullverdig Business Intelligence løsning; Business Objects Data Services for å laste data inn i HANA som fungerer som datalager, og Business Objects Business Intelligence 4.x som plattform og rapporteringslag. Dette vil være hensiktsmessig dersom det er store datavolum, behov for et høyt detaljeringsnivå og samtidig at det ikke er behov for mye transformasjon og oppslag/kombinasjon i data flyt.

5 Hva kreves og når er dette en reallitet? HANA som erstating for BWA og database er planlagt støttet fra versjon 1.5. Versjon 1.5 er planlagt lansert i Ramp-up versjon (begrenset tilgjengelighet for utvalgte kunder) i andre halvdel av Med en normal tidsramme på 6 måneder i Ramp-up vil denne være generelt tilgjengelig i første halvdel av Støtte for HANA 1.5 i BW er planlagt fra og med Support pakke (SPS) 5 for Netweaver 7.3. Eldre versjoner av netweaver vil etter hva jeg vet ikke være støttet. SPS 5 er planlagt tilgjengelig i slutten av Business Objects (BO) som verktøy på toppen av HANA er støttet fra versjon 4.0 og kan lese data fra HANA versjon 1.0. BO Dataservices 4.0 vil kunne laste data til HANA. Et integrert eksempel på bruk at HANA i Business Intelligence Eksempel inkluderer følgende komponenter: ERP, BW, Business Objects (Analysis for OLAP og Dashboard desiger) samt HANA. HANA benyttes både for analyse av ERP data og som komponent for datalagring (DB) + aksellerering (BWA). Tenk deg et scenario med management dashboard/kpi rapportering i dashboard designer (xcelsius) i Business Objects. Data er på et høyt aggregert nivå fra ulike kilder som hentes fra BW. God ytelse i BW sikres gjennom bruk av HANA som erstatning for database og som akselerator for kuber. Ved bruk av dashboard vil det være mulig å gjøre drilldown-analyse på underliggende detaljeringsnivåer. På grunn av aggregering av data vil BW-systemet ikke kunne gi analyse på dokument nivå. Dette er heller ikke hensiktsmessing da dette kun skjer unntaksmessig (ved dyp analyse) og på grunn av ytelse/data mengde. HANA er satt opp til å replikere aktuelle tabeller i ERP. Disse hentes 1:1 slik at data på høyste detajeringsgrad er tilgjengelig. På toppen av HANA er det satt opp rapportering i Business Objects Analysis for OLAP. Denne vil kunne gjøre analyse ned på høyeste detaljeringsnivå for de områder som er replikert til HANA. På denne måten kan det gjøres en sømløs jump fra f.eks det høyste detaljeringsgraden tilgjengelig i dashboard (f.eks omsetning for en periode) ned til saldovisning på konto for valgte perioder og videre ned til dokument og linjevisning i HANA. En slik drilldown kan selvfølgelig kun gjøres på data som originalt kommer fra ERP systemet.

6 BusinessObjects Analysis for OLAP Jump Dashboard Designer Semantec layer Detailed data from ERP Semantec layer Aggregated/transformed data from BW HANA BW ERP data BW data ERP Konklusjon: For Business Intelligence vil HANA kunne ha følgende effekt: Mindre bruk av BW for operasjonell rapportering Bedre ytelse på BW rapportering Raskere datalaster i BW Tilgang til HANA som kilde i Business Objects for enkel analytisk rapportering Om Skye Skye er SAP Partner og har i dag ca 35 SAP konsulenter i Norge og Sverige.Vi har 7 dedikerte Business Intelligence konsulenter som jobber med hele SAPs BI portefølje, inkludert Business Objects. Vi hjelper våre kunder med BI Strategi, KPI utvikling, virksomhetskritisk rapportering, budsjettering og prognostisering, og vi tilstreber oss å alltid ha et forretningsfokus i motsetning til et produktfokus på vårt arbeid. Skye innehar en stor brede- og dybdekompetanse på SAP som platform og kilde for analytisk og strategisk rapportering i BI. For spørsmål og eller en demonstrasjon ta kontakt med undertegnede. Peter Jacobsen, Skye

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

VÆR ENDRINGENES HELT!

VÆR ENDRINGENES HELT! 2012 UTGAVE 17 LØSNINGER FOR FORRETNINGSDRIVERE INSIDE ONE ENDRINGER ER BRA Tilpasning til virksomhetens behov HOLD FORSPRANGET Oppnå konkurransefordeler LEVE MED ENDRING En del av hverdagen VÆR ENDRINGENES

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Big Data Hva er Big Data, og hva betyr Big Data for deg?

Big Data Hva er Big Data, og hva betyr Big Data for deg? www.pwc.no Big Data Hva er Big Data, og hva betyr Big Data for deg? PwC Consulting Introduksjon Big Data er et begrep som har gått fra å være et buzzword, til å bli noe norske virksomheter nå aktivt må

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer

PÅ NETT MED PUBLIKUM. Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi

PÅ NETT MED PUBLIKUM. Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi PÅ NETT MED PUBLIKUM Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi PÅ NETT MED PUBLIKUM HVORDAN SMARTTELEFONEN OG SOSIALE MEDIER GIR NYE MULIGHETER FOR NORSK POLITI ISBN

Detaljer