ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2012"

Transkript

1 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Bjarne Pedersen Jan Gerad Jonassen Roy Gabrielsen Magne Rosseland Borgny Haga Willy H. Svendsen Karl Jørgen Pettersen Kristian B. Olsen Magne Knutsen Lyder Andreas Marthinussen 3 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

4 ÅRSMØTE i kantine ROSENBERGHALLEN TORSDAG 7. MARS KL DAGSORDEN: 1. BERETNINGER 2. REGNSKAPER 3. INNKOMNE FORSLAG 4. HONORARER 5. VALG For at årsmøtet skal kunne avvikles på en rimelig tid, ber vi alle gå gjennom beretning, regnskap og innkomne forslag på forhånd. 4 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden punkt 1 Beretning Faglig politiske og økonomiske forhold 2. Klubbåret Lønnsforhold 4. Protokoller 5. Velferds- og sosiale saker 6. Klubbens organisasjon 7. Vernearbeidet 8. Lærlinger og studievirksomhet 9. Andre aktiviteter Dagsorden punkt 2 Regnskaper Dagsorden punkt 3 Innkomne forslag 5 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

6 Landenes størrelse er justert i forhold til prosentvis arbeidsledighet Årsmøte Punkt 1 Beretning 2011 Grafikk: Klubben/Roy Kapittel 1 Faglig politiske og økonomiske forhold Krisen sprer seg som ild i gress rundt om i Europa og arbeidsledigheten når nye rekordhøyder i de fleste land. Også våre nærmeste naboland sliter med å holde ledighetstallene nede og flere svensker enn noensinne jobber i Norge. Selv om høyresiden i norsk politikk vil ha deg til å tro noe annet, så går Norge så det suser sammenlignet med de fleste andre land i Europa og resten av verden. Eurosonen har en samlet arbeidsledighet på over 10,4%. Det er nå ca 18 millioner arbeidsløse i eurosonen. I hele EU (27 land) er andelen arbeidsløse på 11,5%, noe som utgjør over 25 millioner mennesker. Ledigheten varierer voldsomt fra land til land med Spania på topp med hele 26,2% til Østerrike med 4,3%. I Spania er ungdomsledigheten på alarmerende 56,5% og man frykter at det kan gå tapt en hel generasjon arbeidskraft. EU mener de har funnet løsningen på problemet i de kriserammede landene og har forlangt kutt i pensjoner og velferdsordninger. Samtidig kjøper EU opp statsgjeld som igjen gjør at de kriserammede landene kan låne mer penger. Forstå det den som kan. Her i Norge viser tall fra SSB at 3,1 prosent av befolkningen i arbeidsdyktig alder (15-74 år) er arbeidsledige. I oktober var den i følge NAV så lav som 2,3%. Rogaland toppe heile driden i år igjen. Sammen med Sogn og fjordane var det her ferrest arbeidledige 1,6% og 1,7%. 6 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

7 Vikarbyrådirektivet I EU framheves Norge som et forbilde når det gjelder arbeidsliv og velferd. Allikevel mener EU at vi skal tilnærme oss deres lovverk, ikke omvendt. Vikarbyrådirektivet er det siste direktivet de har tredd ned over hodene våres. Et direktiv som skal styrke rettighetene for innleide arbeidstakere samt gi strengere forpliktelser for vikarbyråer/ bemanningsforetak og arbeidsgivere som leier inn arbeidskraft. Det de fleste kanskje har lest om vikarbyrådirektivet, er at innleide vikarer får rett til de samme lønns og arbeidsvilkår som de ansatte i innleiebedrift. Med samme lønns og arbeidsvilkår menes blant annet arbeidstidens lengde og plassering, bruk av overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder, nattarbeid og ikke minst feriefritid, feriepenger og godtgjøring på slike dager. I tillegg skal innleide arbeidstakere ha tilgang til samme felles goder og tjenester som ansatte i innleiebedriften, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. Det er dette som kalles likebehandlingsprinsippet. Det var NHO som pushet på for å få inn dette direktivet fordi de trodde det ville gi norske bedrifter muligheten til å dumpe lønninger slik de fleste land i EU har gjort. Norge er heldigvis et av få land i Europa som har innført vikarbyrådirektivet uten unntak for likebehandlingsprinsippene. Mange mener at den såkalte finanskrisen er den eneste årsaken til den skyhøye arbeidsledigheten i EU, men få tør å sette spørsmål med virkningen av vikarbyrådirektivet. Økningen i antall ansatte i vikar og bemanningsbyrå taler alene for at det trengs store endringer i Europeiske arbeidslivspolitikk. Uten likebehandlingsprinsippene virker vikarbyrådirektivet mot sin hensikt og gir bedrifter muligheten til å dumpe lønninger, øke bruken av innleie, midlertidig ansatte og vikarer. Sakset fra Verkstedsoverenskomsten fra 1907 Arbeidsnomader I Russland har det nå blitt billigst med Ukrainsk arbeidskraft. I polen har det blitt rimelig med Russisk arbeidskraft. I Tyskland, Frankrike og England har det i flere år blitt foretrukket billig øst europeisk arbeidskraft. Arbeidsfolk tvinges til å reise ut fra sitt eget land og akseptere lavere lønninger enn normalen i de landene de reiser til. Nå kommer snart spanjolene på markedet sammen med grekere og italienere og vil ganske sikkert bli en del av den massive sosiale dumpingen som foregår i hele EU. Arbeidskraft er blitt en vare som forflyttes der den kan brukes billigst. Norge er langt i fra paradis for disse arbeiderne. Det finnes eksempler på grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft her også som får en til å gremmes. Her bruker foreløpig de fleste bedrifter utenlandsk arbeidskraft fordi de ikke finner fagfolk på det norske arbeidsmarkedet. Det er ok så lenge arbeidsledigheten er lav, men hvem vil bli foretrukket når arbeidsledigheten øker? Norsk eller utenlandsk arbeidskraft? Kampen mot 20% På senhøsten 2012 hadde Dagens Næringsliv en artikkelkampanje der de påsto at innleide polske arbeidere etter innførelsen av vikarbyrådirektivet ville tjene mer enn norske arbeidere. Hovedårsaken til dette mente de er borteboertillegget på 20 prosent. Man regnet med at NHO hadde brukt høsten til å utrede hvordan deres medlemsbedrifter skulle tilpasse seg vikarbyrådirektivet slik at det skulle bli minst mulige forskjell i tolkningen av det. I stedet viser det seg at de har satt inn alle resursene i å finne måter å omgå direktivets likebehandlingsprinsipp. Eksempel på dette er hvordan skal reisende som kvalifiserer til 20% tillegg lønnes. Skal timesatsen deres være reisesats + 20% eller skal den være X + 20% = reisesats? Slike spekulasjoner er mildt sagt skremmende og unødvendige siden likebehandlingsprinsippet sier at innleid arbeidskraft skal lønnes som fast ansatte. 7 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

8 Allmenngjøring er vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for uorganiserte og utenlandske arbeidstakere. 6. oktober 2008 vedtok Tariffnemna å allmenngjøre Verkstedoverenskomsten for skips- og offshoreverksted. NHO og Norsk Industri sluttet seg ikke til Tariffnemndas vedtak om å allmenngjøre deler av verkstedoverenskomsten. På vegne av ni verft gikk de derfor til sak mot staten. Saksøkerne tapte i tingretten, men anket til lagmannsretten hvor de også tapte. Nå skal saken avgjøres i høyesterett. Striden det står om er at verftene ikke ønsker å betale reise, kost og losji, samt et tillegg på 20 prosent for alle tilreisende arbeidere til norske verft. Tillegg for arbeid utenfor verksted, der overnatting er nødvendig har vi hatt i Verkstedoverenskomsten i over 100 år. Verftene angriper Industrioverenskomsten, som er den største i privat sektor. Overenskomsten som legger grunnlaget for alle andre lønnsforhandlinger i Norge. Med dette mener de at vi som arbeidere skal reise rundt for egen regning og arbeide for dem på deres verft. Vi skal altså ikke bare betale for det huset vi reiser i fra, men også for et bosted når vi er vekkreist for å arbeide. Hvordan tror disse verftene det vil bli med denne måten å drive det norske arbeidslivet på? Vi husker vel alle hvordan det ble reagert på Romfolk som i sine primitive boenheter campet i parker og skogholt. Er det slik de ønsker verftsarbeider i Norge skal bo? Vi må for all del ikke få Europeiske tilstander der utenlandsk arbeidskraft lønnes så lavt at de blir foretrukket foran utdannete norske fagarbeidere der konsekvensen er skyhøy arbeidsledighet. Ingen i norsk arbeidsliv skal lønnes etter hvilket land de kommer fra eller bor i, ei heller etter hvilket språk de snakker. Permitteringer til besvær I løpet av vår og sommer 2012 tilegnet NAV seg en håpløs håndtering av permitteringsreglene og selv om vi på Rosenberg ikke hadde noen permitterte S T Å PÅ K R A V A! på det aktuelle tidspunktet er det viktig å stå på krava og bekjempe holdninger vi ikke vil være oss bekjent av. Fra fagforeninger landet rundt ble det varslet om flere tilfeller der arbeidsfolk som ble permittert fikk problemer med å få sin søknad om dagpenger godkjent av NAV. I sitt avslagsbrev brukte NAV en begrunnelse hinsides all fornuft der de mente at mindre til middels store verksteder i Norge skal være i stand til å påvirke og forutse konkurransen fra land i Europa og Asia som opererer under mer gunstige kontraktsforhold. Samtidig oppfordret NAV bedriftene heller å redusere antall ansatte og heller ta i bruk midlertidig ansatte. De brukte også reglene rundt sesongarbeid som en årsak. I permitteringsreglene står det følgende: «Det kan ytes dagpenger til medlem som er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Når permitteringsårsaken er påregnelig og forutsigbar, er det mulig for arbeidsgiveren å påvirke situasjonen. Arbeidsgiver har mulighet til å planlegge driften og eventuelt sørge for redusert bemanning om vinteren dersom det er nødvendig, for eksempel gjennom midlertidige arbeidsavtaler.» I verkstedbransjen for skip og offshore er det varierende oppdragsmengder året rundt, det er ikke spesielt om det er sommer, vinter, dag eller natt. Vinnes ikke anbud så er det ikke arbeid, dette kan skje året rundt. Reglene på dette området var ikke endret fra tidligere, men praktiseringen hadde blitt betydelig inn-skjerpet fra NAV sin side. Som aksjon på denne nye tolkningen av permitteringsreglene tok fagforeninger landet rundt pennen fatt og klaget til NAV. Når ikke det nyttet ble problemet etter hvert tatt opp på konferanser i regi av fellesforbundet og LO. Først når saken nådde Arbeidsminister Anniken Huitfeldt ble det tatt aksjon. Hun inviterte NAV, LO og NHO til sitt bord og klarte å få til nye retningslinjer der den permitterte er mer i fokus. Disse nye retningslinjene kan du lese om på rvklubb.no. 8 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

9 Valg 2013 Det er valg i år og hvem bør man stemme på? For deg som arbeidstaker og fagforeningsmedlem står årets valg mellom en stø kurs videre eller drastiske endringer i dine rettigheter som arbeidstaker. I sammen slengen kan du minnes på at Høyre også ønsker å øke dine karensdager fra 3 til 5 når du blir permittert. Det stopper ikke der, Erna vil også øke pensjonsalderen til 75 år. Ja, sytti fem år. Blågrønt Rødgrønt Høyre har også forslag om å øke normalarbeidsuken fra 40 til 64 timer med begrunnelse at det vil gi deg og arbeidsgiver mer fleksibilitet. Ja, det erna kaller valgmulighet. Er det din mulighet til å velge arbeidstid hun mener eller er det arbeidsgivers mulighet til å sette deg i arbeid på ubekvemmelige tider? Bakover 2013 Fremover Som illustrasjonen viser bør man stemme på rødgrønt for å unngå å bli satt tilbake til 30 årene når det gjelder arbeidstakernes rettigheter. Her er noen få av våres rettigheter du bør være redd for å miste: At arbeidsgiver og arbeidstaker har forpliktelser overfor hverandre Krav til arbeidsmiljøet Verneombudsordningen Arbeidstidsbestemmelser 40 timers normalarbeidsuke Rett til permisjon både med og uten lønn Sykelønnsordningen Rett til ansettelseskontrakt Oppsigelsesvern Innsynsrett ved innleie Hvem er det som har gitt oss disse rettighetene? Er de en gave fra Gud eller er det de snille omtenksomme politikerne som har gitt oss en julepresang i fjern fortid? Nei, dette er rettigheter som Fagforeningen med LO i spissen har kjempet for siden LO ble stiftet i Vi har hatt et trepartssamarbeid i Norge siden 1945 der LO og NHO sammen med regjeringen har fått til ufattelig mye bra for oss arbeidsfolk. Allikevel er det ikke slik at kampen er over og at det ikke trengs fagforeninger lengre. Høyrekrefter i Norsk politikk vil helst at du kun skal ha godene de finner det for godt å gi deg. De Borgerlige partiene rasler med sablene og arbeidsfolk bør virkelig sette seg inn i hva de har som mål med sine lovnader om modernisering av norsk arbeidsliv. Høyres Erna Solberg begynte valgkampen tidlig i fjor og sa at dagpenger for arbeidsløse burde være 70,- kr. Det vil tvinge flere ut i jobb. Hun sa videre at det bør innføres arbeidsplikt og at kravet om å flytte dit jobben befinner seg må praktiseres strengere. Høyre påstår at flere kommer inn i arbeidslivet med midlertidige ansettelser, uten at de viser til reell statistikk. Erna påstår samtidig at faste ansettelser hører fortiden til og at Arbeidsmiljøloven er gått ut på dato. De tre borgerlige partiene Høyre, FrP og Venstre har varslet store kutt i sykelønnsordningen. De tror rett og slett ikke på at du kun er hjemme hvis du føler deg syk. De vil innføre standardiserte sykmeldinger. Leger skal få normer på hvor lang sykmelding hver diagnose bør gi. De har også en diskusjon på om det skal innføres karensdager før man får rett på sykepenger. Med alle disse kuttforslagene er det ikke rart at de får råd til å kutte i formueskatten til de rike. Når det gjelder industripolitikk så ønsker Venstre sammen med KrF å bremse utvinningstakten på norsk sokkel. Det samme gjorde sentrumsregjeringen da de var i regjering. På Rosenberg merket vi dette mellom 2003 og 2005 med prosjekttørke, oppsigelser og permitteringer. Hvem vil tilbake dit? Vel og merke gråt Trine Skei Grande av LO, men vinner de Borgerlige valget er det egentlig vi som har noe å gråte for. Ikke stem deg selv ut i elendighet! 9 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

10 10 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

11 Kapittel 2 Klubbåret 2012 Ved inngangen til 2012 hadde vi fremdeles operatører permittert. Årsaken til det var selvfølgelig mangel på arbeid inne på Rosenberg. Selv om YME slukte en god del bemanning offshore så var ikke den aleine nok til å holde alle aktivert. Først i april ved hjelp av oppbemanning i Kvitebjørnprosjektet klarte vi å få alle i arbeid. Kvitebjørnprosjektet økte bemanningen stegvis gjennom sommeren og har også blitt det første prosjektet på Rosenberg hvor det har blitt godkjent å jobbe en 15/20 landbasert rotasjon. Denne rotasjonsordningen ble godkjent for verftene i det sentrale oppgjøret i april /20 har tidligere kun vært lov å ha på landanlegg i hovedsak fordi under bygging eller modifikasjonsoppdrag er alle tilreisende. Her på Rosenberg er arbeidstiden 7,5 t. pr. dag og vi kan gå kveldskift om nødvendig. Det betyr at vi får et bemanningsproblem i de nødvendige servicejobbene, spesielt verktøybu, lager og transport. Fra klokken 1500 fredag ettermiddag til klokken 0630 mandag morgen har de normalt helg og deres service er utilgjengelig med mindre de jobber overtid. Da Kvitebjørn installasjon startet opp med 15/20 rotasjon for tilreisende innleide i oktober ble det fort et behov for service utenom den normale arbeidstiden. Operatørene i disse faggruppene ordnet selv opp internt i gruppen seg i mellom, slik at prosjektet fikk sitt behov. Dette gjorde de på en måte de skal ha full honnør for. Vi hadde også noen få operatører ute på Statfjord A og C i 2012 som jobbet med tubing. Statoil som var kunden her ønsket plutselig at våres folk skulle gå 14/28, en rotasjon der vi som ikke er fast offshore vil ende opp med å mangle timer i slutten av året. For de aktuelle operatørene er det blitt gjort en gjennomsnittsberegning, og timene er blitt gjort opp i hovedsak ved at siste avspasering ble innkortet. I løpet av juni/juli startet også Åsgard Plem opp i prefab. Selv om plemmene ser like ut har de et unikt kompleks design som er utfordrende å bygge. De største utfordringene i prosjektet har vært, større kompleksitet i designet enn først antatt. Store forsinkelser på design og tegninger. Inspeksjonskategori A/B tilfører store engineerings arbeider. Dette gjør at den stramme leveringsplanen blir hard å holde. I utgangspunktet var bemanningsplanen basert på ca 40 stk på topp, men til nå har den høyeste totalbemanningen vært helt opp mot operatører på en gang. Trange jobber som krever nøye fagarbeid. 11 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

12 4 Åsgard Plemmer satt ut til lufting på kuleplanet Andre prosjekter Eldfisk B cellar deck ble avsluttet i september. 30 til 35 operatører var involvert i denne jobben som startet allerede i mars HookUp jobben EKOL vi skal i gang med i løpet av august 2013 Waste Heat Recovery Unit for Eldfisk startet forsiktig opp i desember 2012 og vil vare ut 2013 inn i begynnelsen av Kneler B Kneler B ble bygget i Roseberghallen i løpet av våren 2012 og ble ferdigstilt i månedsskifte juni/juli. Bildet viser den gamle WHRU på Eldfisk E som skal byttes ut med den nye vi bygger. Skuld gjorde vi kjapt fra mars til april. Dette prosjektet hadde et omfattende kvalifikasjonsprogram med mye prosedyresveising av superduplex rør. Til Visund Sør og Stjerne prosjektene leverte vi til sammen 3 stk Tie Inn Spools. Dette arbeidet startet i løpet av januar og var ferdig etter testing i Juli Gullfaks kranfundament var et lite prosjekt som krevde 4 til 8 operatører i Rosenberghallen. Offshorefasen ble kjørt med 2 stk og ferdig i juni Del av Åsgard prosjektet 12 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

13 BU Det var kun ett ordinært bedriftsutvalgsmøte i 2012 der Rosenbergs strategi var hovedtema. Ellers var det møter angående det nye kontorbygget. AMU Det har vært 2 AMU møter. Tidlig 2012 ble var det sterk økning i øyeskader på Rosenberg. Øyeskadene skjedde etter samme mønster i forbindelse med slipeoperasjoner, og samtlige operatører brukte vernebriller under slipeskjerm. Nærmere undersøkelser viste at operatørene har registrert fremmedlegemer på øynene etter at slipeoperasjonene var avsluttet, og at det ikke har vært mulig å bli kvitt fremmedlegemet ved hjelp av øyeskylling. I to av tilfellene ble fremmedlegemet først fjernt kirurgisk etter et par dager. For å få bukt med slike skader bestemte AMU at det i produksjonen ble satt fokus på riktig bruk av vernebriller. Gamle vernebriller og sveisebriller slutter ikke alltid tett inn mot ansiktet grunnet slakk strikk eller at brillene ikke er tette. Dessuten plasseres sveisebriller oppe på hjelmen nå disse ikke er i bruk. Når så brillene tas på følger det med støv som har samlet seg på brillen, og små støvkorn kan da komme inn på øyet. Er dette jernspon vil disse nærmest skjære seg inn i hornhinnen om man da gnir seg i øyet. Skadete slipebriller må erstattes med nye, og slipebriller er tilgjengelige i verktøybu. Noen andre saker i AMU Midlertidig bruksendring av Rosenberghallen (For at overflatebehandling skal kunne utføres) Webkamera i Rosenberghallen (I forbindelse med Oljemessen) Stygg kuttskade med vinkelsliper. Politisk streik Klubben deltok i politisk streik 18. januar Vi leide båt som transporterte oss inn til Oljemuseumet der vi møtte andre fra avdeling 25. Derfra gikk vi samlet inn til byparken hvor streikemøte mot vikarbyrådirektivet ble arrangert. Det skal legges til at det var ekstremt surt vær denne dagen, men allikevel var streikeviljen stor. På vei til streik Møter og konferanser Forhandlingsmøter sentrale tariff-forhandlinger LOs Konsernkonferanse Vestlandskonferansen Avd.25 Klubblederseminar Medlems og styremøter Avd.25 LO Rogalandskonferansen Faglig politisk seminar Strategikonferanse Avd.25 LO olje og gassutvalg konferanse AMU har også i 2012 gjennomført vernerunde på hele Rosenberg. Bemanning og protokollmøter Onsdag hver uke deltar klubben på bemanningsmøte hvor behovet i produksjonen gås gjennom. Etterpå er det protokollmøter hvor klubb og bedrift diskuterer aktuelle saker. Den mest aktuelle saken i fjor var hvordan vi skal tilpasse oss vikarbyrådirektivet. Opplæringsutvalget Det var ikke aktivitet i utvalget i 2012 Utdanningsfondet Det var ikke aktivitet i utvalget i 2012 Rekordlavt sykefravær i 2012 Vi tror vi satte norgesrekord eller kanskje verdensrekord i lavt sykefravær i fjor. I juni 2012 var fraværet helt nede i 2,7% for medlemmene i klubben. Korttidsfraværet var i samme måned 0,8%. Gratla! 13 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

14 De to toppene i fagforeningsnorge på besøk på Rosenberg Vervekampanjen til Avdeling oktober 2012 hadde vi besøk av representanter fra Fellesforbundet. Fellesforbundets leder Arve Bakke var i Stavanger i anledning oppstart av vervekampanjen til Avdeling 25. Eldar Myhre som er leder i avdeling 25 kom sammen med Emma Wathne som er sekretær i avdelingens hotellprosjekt, og Inger Kristine Byberg som er kontormedarbeider i avdelingen. Da vi snappet opp at Arve Bakke skulle til Stavanger syns vi det var like greit å invitere ham bort til Rosenberg. Og siden vervekampanjen også var rettet mot oss og ikke bare mot IKKE medlemmer, syntes vi det var greit å få presentert vervekampanjen i medlemsmøte hos oss. Emma Wathne presenterte vervekampanjen for oss med disse ordene: Mange av Fellesforbundets medlemmer jobber i bedrifter der omtrent alle er medlemmer av Fellesforbundet fra før av. Men det er jo ingenting i veien for at dere verver utenfor deres egen bedrift. Til og med utenfor bransjen dere jobber i. Kanskje en i familien eller noen du kjenner jobber innenfor hotell og restaurant eller på bilverksted? Avdeling 25 organiserer ordinære jern og metallbedrifter, verksteder, reise og offshore, ISO bedrifter, verft, hotell, restaurant, landforpleining og catering, bilverksteder, tanntekniker og gullsmeder. Til slutt på medlemsmøte holdt Arve Bakke et innlegg der han fortalte om utfordringene fagforeningen står overfor når det gjelder å få vervet utenlandske arbeidere, men ikke minst å beholde de medlemmene vi allerede har. Han beveget seg også inn på sosial dumping temaet der han la vekt på viktigheten av allmenngjøringen og likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet. Etter medlemsmøte ble Eldar Myhre og Arve Bakke med i møte med Direktør Kristin Færøvik der løst og fast omkring norsk og internasjonal industri ble diskutert. Ikke minst det at de store kontraktene går til Asia, helst Sør Korea. På slutten av dagen var de med på et klubbstyremøte. 14 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

15 Kapittel 3 Lønnsforhold Sentrale forhandlinger De sentrale forhandlingene 2012 endte med et historisk resultat. Partene kom frem til enighet om å anbefale et oppgjør der de fire overenskomstene som gikk under frontfag ble smeltet sammen til en ny overenskomst - Industrioverenskomsten. Da er det blitt slik at navnene Verkstedsoverenskomsten, Teknologi- og dataoverenskomsten, Nexansoverenskomsten og Teko-overenskomsten er forsvunnet. Bemanningspolitikk Overenskomsten fikk nye bestemmelser på tre områder: 1. Innleide fra bemanningsforetak/vikarbyråer skal ha de samme lønnsog arbeidsforhold som de ville hatt om de var ansatt i bedriften. 2. Tillitsvalgte kan ivareta innleides interesser overfor innleiebedrift. 3. Overenskomsten kan gjøres gjeldende for vikarbyråer som leier ut ansatte til arbeid innenfor overenskomstens virkeområde. Dermed har vi fått helt nye verktøy for å sikre skikkelige forhold for ansatte i vikarbyråer, både når de er utleid og mellom oppdrag. Hovedtrekkene To ukers lønnet pappapermisjon ved fødsel Innleide fra vikarbyråer sikres samme vilkår og omfattes av Fellesforbundets overenskomster Alle får et generelt tillegg på kr. 1,25 per time Heving av minstelønn og satsene for skift- og ulempetillegg ISO-fagene blir omfattet av den nye Industrioverenskomsten Full kompensasjon ved pålagt eller avtalt 2-4 rotasjon offshore Ny rammeavtale for innarbeidingsordninger Økt nattillegg offshore Ekstra heving av lønnssatser innen teko Korte velferdspermisjoner omfatter også tannlegebesøk Likelønnsvurdering ved lokale forhandlinger Ny og framtidsrettet Industrioverenskomst Enighet om å arbeide for en mer partsstyrt allmenngjøringsordning I uravstemning 9. mai 2012 stemte over 82% ja til riksmeklingsmannens forslag Lokale forhandlinger I 2012 ble oppkjøringen mot forhandlingene startet med medlemsmøte hvor plan for oppkjøring ble skissert. Deretter arrangerte vi en idedugnad der i overkant av 20 medlemmer deltok. Utfall av idedugnaden ble så tatt med inn i gruppemøtene som kom med forslag til forhandlingssaker. Klubbstyret behandlet så forslagene og utarbeidet et lønnskrav som ble vedtatt på medlemsmøte den 27. november Forhandlingene Det ble avholdt 5 forhandlingsmøter som kort forklart forløp som beskrevet under: 1. Bedriften la frem sitt forhandlingsgrunnlag 2. Klubben la frem sitt forhandlingsgrunnlag 3. Klubb overleverte sitt krav 4. Bedriften kom med sitt lønnstilbud 5. Forhandlinger om prinsipper Resultat lokale forhandlinger Verkstedslønn: Fagarbeider: Fikk et tillegg på kr 8 Spesialarbeider: Fikk et tillegg på kr 2 Hjelpearbeider: Fikk et tillegg på kr 2 Spesialarbeider: Ved årets lønnsoppgjør spesialarbeidere plassert i trinn 1 for fagarbeidere. Gjøres gjeldende for spesialarbeidere ansatt per Dette var gjeldende for 10 stk. Reisesats (Gjelder både land og offshore): Fagarbeider: Det gis et lokalt tillegg på kr 8 Spesialarbeider: Det gis et lokalt tillegg på kr 2 Hjelpearbeider: Det gis et lokalt tillegg på kr 2 Tekniske justeringer i Særavtalen Endringene er tekniske og får ingen konsekvenser for dagens medlemmer. Tilpasning til ny industrioverenskomst med en VO del er blitt gjort der paragrafer i særavtalen er rettet opp mot IO/VO Avstemmingsresultat 4. desember Av 255 stemmeberettiget avga 155stk sin stemme. 103stk, 67% stemte JA. 49stk, 32% stemte NEI. 1stk, 0,7% stemte BLANK. 15 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

16 Verksted Faggruppe Trinn Verkstedslønn Fagarbeider 5 210,75 Fagarbeider 4 205,75 Fagarbeider 3 202,75 Fagarbeider 2 200,75 Fagarbeider 1 198,75 Spesialarbeider 4 188,75 Spesialarbeider 3 187,75 Spesialarbeider 2 186,75 Spesialarbeider 1 185,75 Hjelpearbeider 4 183,75 Hjelpearbeider 3 181,75 Hjelpearbeider 2 179,75 Hjelpearbeider 1 175,75 Lønnsskala lærlinger ( % av fagarbeider Timefortjeneste trinn 1) 8. halvår (80 %) 159,00 7. halvår (50 %) 99,38 6. halvår (40 %) 79,50 5. halvår (30 %) 59,63 Reise land Faggruppec Trinn Reisesats 20 % tillegg Tot. reiselønn Verkstedslønn Tillegg lønnsslipp Fagarbeider 5 203,75 40,75 244,50 210,75 33,75 Fagarbeider 4 198,75 39,75 238,50 205,75 32,75 Fagarbeider 3 195,75 39,15 234,90 202,75 32,15 Fagarbeider 2 193,75 38,75 232,50 200,75 31,75 Fagarbeider 1 191,75 38,35 230,10 198,75 31,35 Spesialarbeider 4 181,75 36,35 218,10 188,75 29,35 Spesialarbeider 3 180,75 36,15 216,90 187,75 29,15 Spesialarbeider 2 179,75 35,95 215,70 186,75 28,95 Spesialarbeider 1 178,75 35,75 214,50 185,75 28,75 Hjelpearbeider 4 176,75 35,35 212,10 183,75 28,35 Hjelpearbeider 3 174,75 34,95 209,70 181,75 27,95 Hjelpearbeider 2 172,75 34,55 207,30 179,75 27,55 Hjelpearbeider 1 168,75 33,75 202,50 175,75 26,75 Reise offshore Faggruppe Trinn Reisesats 11,61% Offshore tillegg Totalt Offshore Verkstedslønn 11,61 % av Verkstedslønn Tillegg lønnsslipp Fagarbeider 5 203,75 23,66 63,62 291,03 210,75 24,47 55,81 Fagarbeider 4 198,75 23,07 63,62 285,44 205,75 23,89 55,81 Fagarbeider 3 195,75 22,73 63,62 282,10 202,75 23,54 55,81 Fagarbeider 2 193,75 22,49 63,62 279,86 200,75 23,31 55,81 Fagarbeider 1 191,75 22,26 63,62 277,63 198,75 23,07 55,81 Spesialarbeider 4 181,75 21,10 63,62 266,47 188,75 21,91 55,81 Spesialarbeider 3 180,75 20,99 63,62 265,36 187,75 21,80 55,81 Spesialarbeider 2 179,75 20,87 63,62 264,24 186,75 21,68 55,81 Spesialarbeider 1 178,75 20,75 63,62 263,12 185,75 21,57 55,81 Hjelpearbeider 4 176,75 20,52 63,62 260,89 183,75 21,33 55,81 Hjelpearbeider 3 174,75 20,29 63,62 258,66 181,75 21,10 55,81 Hjelpearbeider 2 172,75 20,06 63,62 256,43 179,75 20,87 55,81 Hjelpearbeider 1 168,75 19,59 63,62 251,96 175,75 20,40 55,81 16 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

17 Kapittel 4 Protokoller Det har i 2012 blitt skrevet: 6 Godkjenninger av innleiefirma Flere permitteringsprotokoller 2 lønnsprotokoller Flere overtidsprotokoller Arbeidstidordning 15/20 2 Nattarbeidsprotokoller for offshore Vaktordningsprotokoll YME 2 stk protokoller 14/28 offshore 2 Stemmeprotokoller^ Streikeprotokoll 17 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

18 18 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012 All Hands Meeting Kvitebjørn

19 Kapittel 5 Velferd og sosiale saker RIVA RIVA, Rosenberg Idrett & Velferdsaktiviteter har ansvaret for trivselstiltak for alle Rosenberg ansatte. Alle ansatte kan bli medlemmer uavhengig av om de deltar i noen aktiviteter. Fra klubben har Rolf Inge Asbjørnsen (leder) og Ove Iversen (styremedlem) sittet i styret. Fordeler LOs fordelsprogram er gratis. Husk å be om Alltid LO ved valg av fordelsprogram. Alltid LO inneholder følgende: SpareBank 1 Visa kort med eller uten legitimasjon Det er er nå hele 11 aktiviteter man kan delta i. Båtgruppe, Bowling, Fotball, Tennis, Badminton, Golf, Løpegruppe, Spinning, Skyting, Orientering og Sykling. Samtidig finnes det rabattavtaler med treningsstudioer samt man kan bruke Buøyhallen og det nye kontorbyggets treningsstudio. Det finnes også en rekke rabattavtaler med diverse firmaer som du kan nyte godt av. Mer informasjon om aktiviteter og rabatter kan du finne på Rosenberg intranett og rvklubb.no. Gebyrfri bruk av kort når du betaler for varer og tjenester i hele verden. Gebyrfri uttak av kontanter i alle SpareBank 1 minibanker i hele Norge. Gebyrfri uttak av kontanter i alle minibanker i utlandet. Gebyrfri regningsbetaling i TelefonBank, NettBank og MobilBank. Gebyrfri veksling av valuta i SpareBank 1 minibank. Valgfritt motiv på ditt Visa kort. Banksaker Klubbens bankforbindelse er Sparebank 1. Kontaktpersoner på forsikringer er Odd Terje Vadla. Grethe Ø. Aukland på banksaker. Valgfri kontokreditt inntil kr ,- (Forutsetter godkjent kredittvurdering) Kontoutskrift og bilag levert i nettbank For andre fordeler i SR-bank kan en se på eller Får du en skade kan du enten ringe eller hvis du har nettbank i en bank i Sparebank 1 gruppen kan du melde skade i nettbanken. Dette gjelder både å melde skader/tyveri/brann på kollektiv hjem forsikringen og ved ulykker på ulykkesforsikringen. Det er også viktig når man skal ta opp boliglån å informere kunderådgiveren i din SR-bank at man er LO medlem. Advokathjelp Klubben har avtale med advokat Odd Netteland som kan ta vanskelige saker angående økonomi, forsikring, hjelp i trygdesystemet og mye mer. Dersom du har spørsmål rundt denne ordningen er det bare å ta kontakt med klubbkontoret. (Se også advokatforsikring side 23) 19 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

20 Salg Klubben har solgt billetter til kongeparken og diverse konserter. Internett og mobil Klubben har nettsider og mobilvarsletjeneste. Husk at du må gi mobilnummeret til oss på klubben for å kunne motta SMS varsler. På rvklubb.no finner du mye nyttig informasjon. Gjør deg kjent med siden og du vil raskt kunne finne svar på mange spørsmål. Rett over 1000 stk i snitt klikker seg inn på rvklubb.no hver dag. Klubben har også nettside på avdeling 25 sine sider, og en nettside for utdanningsfondet 20 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2012

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Oktober. 2016 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller uførhet

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT,

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest HF samt privatinstitusjoner. Personalforsikringer

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning INNSKUDDSPENSJON Folketrygden Yrkesskadeforsikring G Folketrygden er grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler pensjon til uføre, etterlatte, og alderspensjonister. Størrelsen

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER Oppdatert pr. 01.05.2017 INNHOLD TIL DEG SOM ER ANSATT I A. FLAKENBERG EFTF. AS... 3 FOLKETRYGDEN... 4 INNSKUDDSPENSJON... 5 ALDERSPENSJON (ENDRET PR. 01.01.2017)... 5 INVESTERINGSVALG...

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as

virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as INNHOLDSFOrtEGNELSE Ord og uttrykk Yrkesskadeforsikring Gruppeliv Ulykke fritid Fortsettelsesforsikring Hva gjør jeg når skaden har skjedd? innhold

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

PERSONFORSIKRINGER Kværner

PERSONFORSIKRINGER Kværner PERSONFORSIKRINGER Kværner Gjelder fra 1.6.2016. INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 Formål... 3 Hvem er med i forsikringen... 3 Skattemessige forhold... 3 Forenklet sammendrag av personforsikringen:...

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2014 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Personforsikringer Distriktssjef E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Jørgen Synnestvedt Kundeansvarlig Ansvarlig for kundeforholdet med inngående kjennskap til avtalen Gjennomfører årlige møter Følger

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/ til 1/

Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/ til 1/ Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/11-2013 til 1/11-2014 Generell informasjon De til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår og forsikringsavtaler er overordnet vedlagte orientering. Alle forsikringssummer

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Vital Innskuddspensjon

Vital Innskuddspensjon Vital Innskuddspensjon Innskuddspensjons ordninger for deg og meg Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge AS Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge AS

Detaljer