Styrk jordvernet, Sylvi! Naturviterne: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1/ tema. profilen. student / 6 / 20 / 24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrk jordvernet, Sylvi! Naturviterne: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1/ 2014. tema. profilen. student / 6 / 20 / 24"

Transkript

1 naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1/ 2014 tema Borreliose - en yrkessykdom? / 6 profilen Professor Atle Nesje om ras og klimaforandring student Finn ditt lokallag og din studentkontakt / 20 / 24 Naturviterne: Styrk jordvernet, Sylvi!

2 / Nr INnHOLD 3 leder 6 4 aktuelt 6 tema: Rolf Stamnestrø er blitt syk av borreliose. Søker Nav om erstatning for yrkessykdom. 12 Reportasje Bekymret for forvaltningen av naturmangfold. 14 meninger 15 DUELLEn Er det farlig å spise oppdrettslaks? 16 Politikk Styrk jordvernet, Sylvi! 18 juristen svarer «Har jeg rett til å få overført to uker ferie?» «Har jeg rett til ammefri?» 20 profilen Professor Atle Nesje snakker om ras og klimaendringene vi opplever. 24 student Finn din studentkontakt og ditt lokallag ny i jobben 27 på arbeidsplassen Generalsekretæren om: «Gøy på jobben». 28 medlemssider mitt bilde forsidefoto: torbjørn hundere Tidsskrift for Naturviterne Naturviteren, 70. årgang, issn Naturviterne Keysersgt. 5, 0165 Oslo tlf fax Nettoopplag: 5500 i henhold til Fagpressens forskrifter Ansvarlig redaktør: Christine Kristoffersen tlf Korrektur: Tone Aamodt Stillings- og forretningsannonser: Flisa Trykkeri Produksjonsplan Se REDAKSJONSRÅD: Merete Skaug Naturviterne Torbjørn Hundere Naturviterne Edith Akerø Naturviterne Per Rønneberg Hauge Fylkesmannen i Buskerud Sunniva Schjetne Statens vegvesen Borghild Hillestad NMBU Finn Erlend Ødegård Norges Bondelag Trykk: Flisa trykkeri as tlf naturviteren

3 leder / Foto: Kimm Saatvedt Finn Roar Bruun Leder i Naturviterne E-post: Universitetet for bærekraft! Fra 1. januar er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) etablert. Det er resultat av en sammenslåing av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøyskole. Det startes bygging av nye lokaler på Ås, og om noen år vil det vitenskapelige miljøet på Campus Ås ha den mest moderne bygningsmassen blant Norges universiteter. Over syv milliarder kroner skal investeres. Man bør allerede nå utnytte de nye mulighetene som ligger i et styrket fagfellesskap. Campus Ås har etterhvert utviklet seg til å bli et fullverdig universitet med mange ulike fagretninger. Landbrukshøyskolens tid er forbi. Hadde man kjørt videre på den strategien hadde man ikke hatt et grunnlag for å være landets viktigste kompetansemiljø innen naturressurs- og matforvaltning i Dette har NMBU til felles med Naturviterne. Vi startet som faglag for studieretningene ved Norges Landbrukshøyskole. Nå er det lenge siden vi begynte å rekruttere fra andre universiteter. I dag har vi medlemmer fra alle universiteter og høyskoler med naturfaglige studier. I de modne aldersgrupper har vi fortsatt mange med bakgrunn fra NLH. De yngre medlemmene har utdanning fra alle landets universiteter, og gjerne med et eller flere år i utlandet. Naturviterne vil endre seg i retning mer generelle naturvitenskapelige fag. Det vil påvirke oss som forening. Det er viktig at vi er klar over denne langsomme endringen og endrer oss i takt med den. Det er et skifte fra praktiske, yrkesrettede studier mot mer spesialiserte naturvitenskapelige studieretninger. Våre medlemmer er fortsatt eksperter! Bærekraft, kretsløpstenking, forvaltning av natur og naturressurser vil alltid være kjerneoppgaver. Mat, klimatilpasning, arealforvaltning og næringsvirksomhet med grunnlag i naturressurser vil også om 10, 20 og 30 år være politiske områder der Naturviternes stemme skal høres. NMBU har i dag god utdanning innen mat, naturressurser, økonomi, teknologi, samfunnsfag, lektorutdanning, dyrehelse og realfag. Universitet betyr helhet og NMBU har nå kommet langt i å favne helheten i det akademiske univers. Det har blitt et universitet på linje med de gamle store: Oslo, Bergen, Trondhjem og Tromsø. NMBU har noen fortrinn som de bør forbedre og markedsføre: mat- og naturressursforvaltning med økonomi. Det ligger en stor utfordring for NMBU framover: Studiene må forbedres i forhold til næringslivets og samfunnets behov. NMBU kan ikke levere gårsdagens løsninger til morgendagens problemer. Dette krever god kontakt mellom arbeidslivet og universitetet. Her har NMBU et utviklingspotensial. Jeg tror miljøet på Ås kan greie dette, men det forutsetter god kommunikasjon og arbeid med aktuelle bransjer. Jeg har store forventinger til at vi får en spennende faglig utvikling fra Ås i årene som kommer! Jeg og Naturviterne gratulerer NMBU, og ønsker lykke til med fortsettelsen! naturviteren 3

4 / aktuelt Medlemsfordelene i DNB Rimeligere lån og forsikring Boliglånsrentene på Naturviternes avtale med DNB er nå slik: Boliglån Ung (BLU) innenfor 85 % av verdigrunnlag: 3,40 % Boliglån (nedbetalingslån) i DNB Boligkreditt, innenfor 75 % av verdigrunnlag: 3,50 % Rammelån i DNB Boligkreditt, innenfor 70 % av verdigrunnlag: 3,60 % Også når det g jelder innbo-, reiseog ulykkesforsikring har Naturviterne en gunstig avtale med DNB. Prisene er fra 1. januar redusert med inntil 20 %. Ta kontakt med DNB for å få tilbud på dine forsikringer. OBS: Overgang til kollektive avtaler fra 1. januar i år. Forsikringsavtalene ble g jort om til kollektive avtaler fra Dette innebærer at Naturviterne vil være forsikringstaker på vegne av medlemmene i foreningen. Det enkelte medlem vil stå som forsikret under avtalen. Fordelen er at Naturviterne kan opptre samlet med de andre tilsluttede Akademikerforeningene i forhandlinger om disse forsikringene. Man kan da bli i stand til å kunne flytte forsikringene samlet til et annet selskap om det blir et ønske. Nærmere informasjon om lån og forsikringer finner du i nettbanken din eller på naturviterne.no. Alle henvendelser til DNB, alle dager, hele døgnet, på tlf: Nettverkssamlinger i mars Naturviterne g jennomfører to åpne nettverkssamlinger i mars. Nettverk for næringsdrivende inviterer til samling 19. og 20. mars ved Tyrifjorden. Her er tema selvledelse, innovasjon og markedsføring på nett. Nettverk for ledere vil avholdes på Holmen Fjordhotell i Asker 26. og 27. mars. Tema her er ledelse av kunnskapsmedarbeidere. For mer informasjon og påmelding, se MANGE: Alf Støle, tillitsvalgt i Vegdirektoratet, Sunniva Schjetne, hovedtillitsvalgt i Statens vegvesen og Daniel Thorsell, varatillitsvalgt i Vegdirektoratet representerer stadig flere medlemmer. (Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen) Solid medlemsvekst i Statens vegvesen Flere og flere ansatte i Statens vegvesen velger å melde seg inn i Naturviterne. At medlemstallet stiger slik er vi strålende fornøyd med, sier Alf Støle, Sunniva Schjetne og Daniel Thorsell. De er alle tillitsvalgte i Naturviterne. Naturviternes medlemmer i Statens vegvesen har økt fra 41 medlemmer i 2006 til 135 medlemmer i Det tilsvarer en g jennomsnittlig vekst på 19 % per år. Noe som er et meget godt resultat innen medlemsrekrutteringen. Jeg er strålende fornøyd med at vi får flere medlemmer og har økt så mye i antall, sier Sunniva Schjetne, hovedtillitsvalgt for Naturviterne. At vi skulle øke antallet medlemmer så raskt trodde vi nok ikke for noen år siden. I dag er arbeidsplassen hennes en av de bedriftene som rekrutterer flest nye medlemme til Naturviterne. Slikt gir mer selvtillit for de tillitsvalgte når de skal verve kollegaer og engasjere seg i tillitsvalgsarbeidet. Schjetne er sikker på at erfaring og gode tillitsvalgte betyr mye for Naturviternes vekst. Vi er nå mer synlige og bidrar til at Naturviterne fremstår som et troverdig og relevant fagforeningsalternativ på arbeidsplassen. At vi blir flere, betyr også at vi har fått på plass tillitsvalgtapparat i alle våre fem regioner og i Vegdirektoratet. Det hjelper selvsagt også at vi har et proft sekretariat i ryggen, sier Schjetne. Naturviterne har 11 heltidsansatte medarbeidere som daglig støtter service- og rådgivningsoppgaver for medlemmene. Henvendelsene dreier seg om alt innen arbeidsliv, lønn, karriere og medlemsfordeler generelt. Vi skal heller ikke legge skjul på at vegvesenet er en etat som stadig rekrutterer, og også vokser i antall ansatte noe som også fører til nye medlemmer, forteller Schjetne. 4 naturviteren

5 Kongen åpnet Norges nye universitet HM Kong Harald var til stede ved den offisielle åpningen av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) torsdag 16. januar. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen knyttet det symbolske båndet mellom UMB og NVH. aktuelt / FLOTT: Rektor Mari Sundli Tveit strålte da hun tok i mot HM Kong Harald til den offisielle begivenheten. (Foto: Torbjørn Hundere) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er en sammenslåing av Norges veterinærhøgskole (NVH) på Adamstuen i Oslo og Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (UMB). Globale utfordringer innen klimaog energiforsyning, miljø, helse, veterinærmedisin, trygg og sikker mat innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av en bærekraftig bioøkonomi, krever økt innsats. NMBU er godt rustet til å gi verdifulle bidrag til dette. Vi ser nå frem i mot alle forventningene som rettes mot oss, sa Sundli Tveit. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen knyttet de symbolske båndene mellom de to institusjonene. I den ene enden sto rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit (fra UMB), og i den andre prorektor Halvor Hektoen (fra NVH). I perioden fram til 2019 vil universitetet ha campus både på Adamstuen og Ås. I 2019 blir nye lokaler for NMBUs veterinærmedisin tatt i bruk på Ås og all virksomhet på Adamstuen flyttes da til Ås. NMBU er delt inn i tre fakulteter: Fakultet for miljøvitenskap og teknologi, Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Sammenslåing i reindriftsforvaltningen Reg jeringen har besluttet at Landbruks- og matministeren g jennomfører en sammenslåing av Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltning (SRF), samt at enheten i Alta styrkes ved at det overføres enkelte fagoppgaver fra SLF til SRF. Sammenslåingen skal være operativ fra 1. juli Reindriftsstyret videreføres som i dag. Naturviterne mener det er viktig at det følges opp med ressurser for å bevare kompetansen hos Fylkesmannen og i Alta. RAPPORT: Det var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som mottok rapporten som ett år i forveien var bestilt av daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. BYEN VÅR Konkrete forslag til råd og tiltak for en statlig bypolitikk ble lagt frem i en sluttrapport fra Fagrådet for bærekraftig bypolitikk rett før jul. Bærekraftig byutvikling handler om å dekke de behov og ønsker dagens innbyggere har uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Rapporten tar for seg tre hovedområder for politikken; byvekst, bykvalitet og byplanlegging. Det faglige rådet er et fritt og politisk uavhengig råd. Medlemmene representerer ulike faggrupper som eiendomsutviklere, samfunnsvitere, arkitekter, leger, studenter og transportplanleggere. Deres mandat har vært å levere faglige råd og bidra til debatten om framtidens bypolitikk. For mer info: reg jeringen.no naturviteren 5

6 / Nr foto: jarle tøndel SYK: Jeg ble syk for tre år siden. Blodprøver viste at jeg hadde borrelia i kroppen. I dag klarer jeg å jobbe 30 prosent, og håper jeg skal bli bedre, sier Stamnestrø. 6 naturviteren

7 Tema: Er borreliose en yrkessykdom? Etter over 30 år som skogsarbeider har Rolf Stamnestrø (57) fra Hemne fått sykdommen borreliose. Han mener han er blitt smittet fra flåttbitt i arbeidstiden og at han dermed har rett på yrkesskadeerstatning. foto: colourbox.com naturviteren 7

8 / tema SKOGINGENIØR: Rolf Stamnestrø var ferdig utdannet skogingeniør i Siden har han hatt skogen som arbeidsplass. Idag er han skogbruksleder i Allskog SA. Jeg får god støtte fra arbeidsgiver. De har blant annet betalt utgifter til alternativ behandling, forteller Stamnestrø. Smittet på jobb krever yrkesskadeerstatning I sommerhalvåret får vi flått på oss daglig. Jeg har ikke tall på alle gangene jeg er blitt bitt. Da jeg ble syk for tre år siden viste blodprøver at jeg har borrelia i kroppen, forteller Rolf Stamnestrø. tekst christine kristoffersen foto jarle tøndel Jeg har smerter i hendene og føttene, og tinnitus i begge ørene. Lyden i ørene kommer og går, og varierer i styrke. Hukommelsen svikter. Og så sover jeg dårlig om natten. Jeg blir vekket av smerter. Lite nattesøvn g jør at jeg ofte må legge meg og hvile litt i løpet av dagen, forteller Rolf Stamnestrø fra Hemne. Han ble syk våren I juni samme år viste blodprøver at han hadde bakterien borrelia i kroppen. Stamnestrø fikk to korte kurer med antibiotika, men kjente ingen bedring. Jeg fortsatte å jobbe for fullt, men kroppen hang ikke med. I den perioden var jeg så hardt kjørt at når jeg var på møter med gamle kolleger husket jeg ikke hva de het, forteller Stamnestrø. I september 2011 gikk han over til delvis sykemelding, og var i % jobb frem til november 2012 da han ble sykemeldt på full tid. Det brant i hendene og føttene mine. I et halvt års tid gikk jeg til akupunktur for å se om det kunne hjelpe. Arbeidsgiveren min, Allskog SA, betalte behandlingene. De har støttet meg hele veien, noe jeg setter stor pris 8 naturviteren

9 tema / FORTVILET: Jeg tror aldri jeg hadde en sykemelding før jeg ble syk i Etter jobb pleide jeg å snekre litt på småbruket vårt. Det er det slutt på nå. Jeg orker ikke holde på ute lenger, sier Stamnestrø. på. Men heller ikke akupunktur kunne hjelpe, sier Stamnestrø. Fastlegen henviste ham til nevrolog. Nevrologen kom frem til at plagene Stamnestrø led av passet best med polynevropati, en følgesykdom av borreliasmitte. Polynevropati betyr at flere av de perifere nervene i kroppen (særlig i føttene) ikke fungerer som de skal. Nevrologen foreslo jeg skulle ta antidepressiva mot smertene, men de pillene ble jeg helt tullete av. Så det kuttet jeg ut med en gang, sier Stamnestrø. Hos akupunktøren han gikk hos fikk han anbefalt å søke hjelp hos Norsk Borreliosesenter, det som nå er stengt av helsemyndighetene. Jeg begynte til behandling på Borreliosesenteret i februar Arbeidsgiveren min betalte for behandlingene, og flyreisen til og fra Oslo. På Borreliosesenteret fikk jeg store doser antibiotika, og kjente at kroppen responderte. Fra konstante smerter begynte smertene å svinge fra nesten ingenting til veldig sterkt, nesten fra dag til dag. Det sa legen var et tegn på at behandlingen virket. Og sakte kjente jeg at jeg ble bedre, sier Stamnestrø. Han fortsatte behandlingen på Norsk Borreliosesenter frem til det ble stengt i september i fjor. Jeg syns det var ille at de måtte stenge. Hvor skal man få hjelp nå? For min egen del var jeg blitt såpass frisk etter syv måneders behandling at jeg snart skulle slutte der likevel. Men hva med alle andre som sliter med de samme smertene? Det er forferdelig å være så syk uten å få hjelp noe sted, sier Stamnestrø. Han begynte som skogingeniør i 1984, og i 1990 ble han skogbruksleder. Hele sommerhalvåret har Stamnestrø pleid å være i skogen på jobb. Flåtten er overalt. Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg er blitt bitt, det er umulig å unngå. Da jeg ble syk i 2010, uten at legen klarte å finne ut hvorfor, ba jeg ham ta en borreliatest. Den viste at jeg hadde borrelia i blodet, forteller Stamnestrø. Ettersom Stamnestrø høyst sannsynlig var blitt smittet av borrelia mens han var på jobb mente han det var rett og rimelig å søke om yrkesskadeerstatning. Ledelsen i Naturviterne var enige med meg og jeg har fått støtte av fagforeningen min hele veien. Å bli syk av flåttbitt g jelder mange flere naturvi- Saken fortsetter på neste side... hva er flått? I Norge fins åtte arter blodsugende midd. Skogsflått er den vanligste. Det er den som kan spre smitte til mennesker ved å bite seg fast og suge blod. Skogsflått blir regnet som den verste smittebæreren blant blodsugerne i de nordlige delene av Europa. Størrelsen på flåtten varierer fra én til over ti millimeter, avhengig av stadium og hvor mye blod den har sugd. (Kilde: Wikipedia) Borreliose Den vanligste flåttbårne sykdommen hos mennesker er Lyme borreliose, som skyldes en bakterie. Borreliose blir ofte behandlet med antibiotika. For å kunne påvise en kronisk aktiv borreliainfeksjon er det ofte nødvendig å ta utvidede blodprøver. Vanlige antistoffprøver vil ikke alltid kunne påvise borreliainfeksjon. For mer info: Et godt råd: Hvis du blir bitt av flått følg med på bittet i dagene etterpå. Hvis det kommer en rød ring rundt bittet, eller du blir uvel og dårlig og får influensafølelse, må du gå til fastlegen din og få antibiotikabehandling så fort som mulig. Borreliainfeksjon kan utvikle seg til sykdom dersom den ikke blir behandlet fort nok og lenge nok til at infeksjonen går helt bort. naturviteren 9

10 / Nr tere enn meg. Det er rett og rimelig at vi får erstatning på lik linje med andre arbeidstakere som blir skadet eller smittet på jobb, sier Stamnestrø. Før han fikk den antatte borrelioseinfeksjonen og følgesykdommen polynevropati, hadde han så og si aldri vært syk. Jeg tror aldri jeg hadde en eneste sykemelding før jeg ble syk i Etter jobb pleide jeg å snekre litt på småbruket vårt. Det er det slutt på. Jeg orker ikke holde på ute lenger og er blitt mer inaktiv. Selv om jeg er bedre etter behandlingene på Borreliosesenteret er jeg ikke helt frisk ennå. Jeg jobber bare 30 prosent likevel blir kreftene brukt opp, sier Stamnestrø. Etter sykemeldingsperioden på ett år er Stamnestrø gått over på arbeidsavklaringspenger. I verste fall blir jeg uføretrygdet. Da vil det utg jøre en stor økonomisk forskjell om jeg får yrkesskadeerstatning eller ikke, sier Rolf Stamnestrø. Jeg mener denne saken g jelder mange flere enn meg. Borrelioseinfeksjon med følgesykdommer må bli godkjent som yrkessykdom. Hvis ikke løper man en økonomisk risiko ved å ha skogen som arbeidsplass. Det kan ingen være tjent med! Nav svarer på spørsmål: Nav Sentralt yrkessykdomskontor har svart på spørsmål fra Naturviteren på generelt grunnlag: Står borreliasmitte og følgesykdommer etter borreliainfeksjon på listen over godkjente yrkessykdommer? Om borreliasmitte og eventuelle følgesykdommer skal kunne godkjennes som yrkessykdom går ikke direkte frem av forskriften til folketrygdloven Smittsomme sykdommer kan være omfattet så lenge to vilkår er oppfylt. 1) Jobben har medført en særskilt sykdoms- eller smittefare. 2) Skadelidte har fått komplikasjon fra hjernen og/eller ryggmargen, hjertet, nyrer eller ledd. I tillegg må man vurdere om de øvrige vilkårene i 13-4 og kapittel 13 er oppfylt, for at en sykdom skal kunne godkjennes som yrkessykdom. Hvem bestemmer hvike sykdommer som godkjennes som yrkessykdommer av Nav, politikerne eller Nav? Politikerne lager lover og forskrifter som regulerer dette, NAV forvalter det som politikerne har bestemt. økonomisk forskjell Eksempel: To 30-åringer tjener kroner per år og to 50-åringer tjener kroner. Alle fire blir syke i år De blir først sykemeldt ett år, deretter får de arbeidsavklaringspenger (AAP) i to år. Deretter blir alle 70 % ufør. De får konstatert en medisinsk invaliditet på 20 %. To av dem får sykdommen godkjent som yrkessykdom, de andre får ikke. Se forskjellen: Kvinne nr. 1 uten yrkessykdom får kroner mindre utbetalt enn kvinne nr. 2 med godkjent yrkessykdom. Kvinne nr. 1 uten yrkessykdom: Kvinne nr. 1 får kun 66 % av inntekt i forbindelse med AAP. Grunnlaget for AAP er også begrenset til 6 * G. Inntekt/ytelser: 2010: cirka kr (sykemeldt) 2011: cirka kr (30 % jobb 70 % AAP) 2012: cirka kr (30 % jobb 70 % AAP) Mann nr. 1 uten yrkessykdom får kroner mindre utbetalt enn mann nr. 2 med godkjent yrkessykdom. Mann nr. 1 uten yrkessykdom: Mann nr.1 vil kun få 66 % av inntekt i forbindelse med AAP. Grunnlaget for AAP er også begrenset til 6 * G. Inntekt/ytelser: 2010: cirka kr (sykemeldt) 2011: cirka kr (30 % jobb 70 % AAP) 2012: cirka kr (30 % jobb 70 % AAP) Verdt å kjempe! Den som ikke får godkjent sin yrkesskade eller yrkessykdom av Nav og forsikringsselskapet, vil ikke få nyte godt av særordningene og vil bli økonomisk skadelidende, sier advokat Stian Henriksen fra firmaet advokat.no. Han har laget utregningseksempelet som du ser til venstre. Tallene er basert på g jennomsnittsinntekten for naturvitere med mastergrad. For offentlige ansatte vil Hovedtariffavtalen komme inn ved erstatningsberegning. Dette vil være alternativ til yrkesskadeforsikringen, der forsikringsselskapet skal g jøre opp saken ut fra beste dekning. Det skal skje en samordning, sier Henriksen. Desto eldre den yrkessyke eller yrkesskadde er, jo mer gunstig vil oppg jør i henhold til Hovedtariffavtalen være. For yngre mennesker vil lovfestet yrkesskade- og yrkessykdomsforsikring gi best dekning, Kvinne nr. 2 med godkjent yrkessykdom: Hun får samme ytelser fra Nav som kvinne nr. 1 pluss: Lidt inntektstap: cirka kr (inkl. renter) fra Tap i fremtidig erverv: cirka kr (70 % varig tap av ervervsevne - tap i fremtidig erverv/uførhet) Menerstatning 20 %: kr Mann nr. 2 med godkjent yrkessykdom: Han får samme ytelser fra Nav som mann nr. 1 pluss: Lidt inntektstap: cirka kr (inkl. renter) fra Tap i fremtidig erverv: cirka kr (70 % varig tap av ervervsevne - tap i fremtidig erverv/uførhet) Menerstatning 20 %: kr (Kilde: advokat.no) Det blir åpenbare økonomiske forskjeller mellom den som får godkjent yrkessykdom/yrkesskade hos forsikringsselskapet og Nav i forhold til den som ikke får det. Det er således verdt å kjempe for sine rettigheter, sier advokat Stian Henriksen. Forsikringsselskapet er forpliktet til å dekke rimelige og nødvendige utgifter for juridisk bistand, noe som kan lette kampen for svært mange. 10 naturviteren

11 Vant kampen mot staten 12. desember 2013 falt en historisk dom i Høyesterett. En 72 år gammel kvinne fikk medhold i at hun har krav på yrkesskadeerstatning for sykdommer som er påført i den perioden hun jobbet som tannlegesekretær siden Hun hadde kjempet mot NAV siden Fagforbundet førte saken for sitt medlem og var i desember svært fornøyd med å vinne over staten. Høyesterett slo fast at kvikksølvskader er yrkesskade. Vi har fått en grundig og god dom som vi mener gir prinsipielle avklaringer som både har betydning for yrkessykdomssaker generelt, men også gir en viktig og prinsipiell avklaring i kvikksølvsakene, sa Fagforbundets advokat Anne Gry Rønning-Aaby i en pressemelding. yrkessykdom Yrkessykdom vil g jelde skadelig eksponering i jobb utover en 24-timers periode. Skadelig påvirkning/arbeidsuhell innenfor en 24-timers periode skal vurderes som yrkesskade, altså som en arbeidsulykke. For mer info: yrkesskade/hva-er-yrkessykdom/ (Kilde: advokat.no) Mangler riktig diagnoseverktøy Det finnes ingen tester som kan påvise en aktiv borreliose i kroppen, foruten infeksjonen som rammer leddene. Eneste sikre tegn på at du er borrelia-infisert er den karakteristiske ringen som etterfølger et bitt av flått, skriver VG. Vi har ingen gode tester som viser at du har en aktiv borreliose i kroppen. De fins rett og slett ikke, sier Elling Ulvestad. Han er professor og avdelingsoverlege ved Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. En liten gruppe pasienter kan få ledd-borreliose. I disse tilfellene kan man påvise aktiv infeksjon ved en DNA-test. Det testene i Norge og utlandet kan vise er om man tidligere har vært infisert av borrelia - med andre ord om man tidligere har vært bitt av flått. (Kilde: VG) tema / STØTTE: Jurist Grete K. Nielsen hos Naturviterne bistår Stamnestrø i hans klage på avslaget om yrkesskadeerstatning. naturviterne anker Så langt har NAV avslått Stamnestrøs søknad om yrkesskadeerstatning med tre ulike begrunnelser. Derfor er det ekstra spennende hva Trygderetten kommer frem til, sier jurist Nielsen. G rete Kristin Nielsen er jurist hos Naturviterne og bistår Rolf Stamnestrø i hans klage på avslaget om yrkesskadeerstatning. Etter å ha fått tre ulikt begrunnede avslag i tre instanser hos Nav skal saken nå opp i Trygderetten. Nav lokalt begrunnet avslaget med at Stamnestrø ikke hadde fått noen objektivt bekreftet diagnose, slik at tilstanden ikke kan vurderes opp mot regelverket. Neste instans hevdet at Stamnestrø ikke ble oppfattet av personkretsbestemmelsen i forskriften da han var skogsarbeider. Mens i Nav Klageinstans var avslaget begrunnet med at alminnelig arbeid i skogen ikke innebærer en spesifikk risikosituasjon utover det enhver kan utsette seg for i det daglige livet, sier Nielsen. Det skal bli spennende å se hva Trygderetten Mange blir syke I følge Sørlandet sykehus blir 300 personer syke av borreliainfeksjon hvert år, og 200 blir innlagt på sykehus. Likevel mangler det gode tester som kan påvise aktiv borreliose i kroppen. Snart får sykehuset sitt eget nasjonale flåttsenter. kommer frem til. Det er mulig de har en annen lovanvendelse enn de tidligere instanser. Er borreliainfeksjon med følgesykdommer godkjent som yrkessykdom per definisjon i folketrygdlovens forskrifter? Regelverket nevner ikke denne sykdommen med følgesykdommer spesifikt, men man kan kanskje rubrisere den under en mer generell kategori av sykdommer som heter «andre smittsomme sykdommer når den yrkesskadde har fått komplikasjon fra hjernen og/eller ryggmargen, hjertet, nyrer eller ledd». Men jeg er ingen medisiner, sier Grete K. Nielsen. Hva g jør Naturviterne hvis dere taper i Trygderetten? Det må bli en intern vurdering både i henhold til regelverk og bevis. Ta kontakt! Er det noe du lurer på i forhold til yrkesskadeerstatning eller yrkessykdom? Ta kontakt med vår jurist Grete K. Nielsen på e-post: foto: christine kristoffersen naturviteren 11

12 / reportasje ÆRLIG: Mye av det vi snakker om fins ikke nødvendigvis langt av gårde til fjells. Naturen ligger også i nærheten av der vi bor. Som politikere møter vi oss selv i døra når vi skal bygge boliger, veier og drive næringsvirksomhet, sier Eva Kristin Hansen. Bekymret for forvaltningen av naturmangfold - Jeg er stolt av Naturmangfoldloven. Den har slått fast føre varprinsippet, der tvilen skal komme naturen til gode. Det er viktig når vi skal forvalte naturen vår, sier Eva Kristin Hansen (Ap). tekst og Foto torbjørn hundere Et frokostmøte om naturmangfold ble nylig avholdt på Litteraturhuset i Oslo. Naturmangfold er grunnlaget for alt liv og dermed avg jørende for vårt livsmiljø, vår velferd og verdiskaping. Hvordan skal vi ta vare på mangfold samtidig som vi bruker arealer til næring, transport og bebyggelse? Foredragsholderne på møtet var: Arild Lindgaard, seniorrådgiver, Artsdatabanken Eva Kristin Hansen (Ap), Energi- og miljøkomiteen, Stortinget Iulie Aslaksen, forsker, SSB Janne Walker Ørka, avdelingsleder, COWI Erik Rigstad, utviklingssjef, COWI For mer info se: Eva Kristin Hansen, stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet og medlem av Energi- og miljøkomiteen, kommenterer den politiske situasjonen rundt naturmangfoldloven slik: Nå skal praktisering av loven tolkes. Vi vil få en vernediskusjon i et nytt og interessant politisk landskap. Jeg er bekymret i forhold til signalene vi får. Mye av det vi snakker om fins ikke nødvendigvis langt av gårde til fjells. Naturen ligger også i nærheten av der vi bor. Som politikere møter vi oss selv i døra når vi skal bygge boliger, veier og drive næringsvirksomhet. Hansen beskriver Miljøverndepartementets rolle som sektorovergripende i det å samordne og koordinere de ulike regjeringers miljøpolitikk. For å ta vare på viktige miljøverdier trenger vi en variert og nyansert verktøykasse og gjennom et samlet lovverk har vi en slik verktøykasse. Jeg må si jeg er bekymret for det som skjer i forvaltningen vår når jeg ser at miljødepartementet blir ribbet for kompetanse. I stedet flyttes ting over til kommunaldepartementet, mener Hansen. Hansen reflekterer også over egen politikk i Trondheim. I programmet vårt er vi for natur og miljø, men vi er også veldig for boligbygging. Nå har vi valgt den beste dyrka marka for å bygge boliger på, fordi det ligger nær alt, er praktisk og fordi folk ønsker det. Men det er ikke smart, sier Hansen. Finn Roar Bruun, leder i Naturviterne og ordstyrer, sier dilemmaet mellom fagmiljøer er godt kjent. Vi mener at rundt alle aktiviteter som 12 naturviteren

13 reportasje / Vi mener at rundt alle aktiviteter som påvirker naturen må det brukes naturviterkompetanse for å lage et godt beslutningsgrunnlag for politikerne, sier Finn Roar Bruun Til høyre i bildet: Arild Lindgaard fra Artsdatabanken. påvirker naturen må det brukes naturviterkompetanse for å lage et godt beslutningsgrunnlag for politikerne. Har du vondt i ei tann går du til tannlegen, har du et rør som er lekk ringer du rørleggeren. Men hvis du skal gjøre noe i naturen da gjør du det selv! Nordmenn har et godt forhold til natur, og dermed tror de fleste at de kan natur, sier Bruun. Christian Steel, generalsekretær i Sabima, er enig med dem som er litt skuffa over situasjonen i dag. Men han ser også en del gode eksempler på at der man faktisk har kunnskap og vet hvor naturverdiene er, der blir planene bedre. Selv om det nok fins eksempler på at politikerne ikke hører på kunnskapen, sier Steel. Arild Lindgaard, seniorrådgiver i Artsdatabanken, forteller om hvordan rødlistene i dag har en sterk posisjon som viktig kunnskapsgrunnlag for norsk naturmangfold. Kompetanse er avgjørende på alle nivå. Vi vet blant annet at den største trusselen mot biologisk mangfold ikke er klimaendringene, men arealendringer. 89 mm bred x 127 mm høy Assisterende kornforedlere i Graminor AS Graminor er et planteforedlingsselskap som driver planteforedling, sortsrepresentasjon og prebasisavl Graminor er for et å planteforedlingsselskap sikre at norsk jord- og hagebruk som driver i fremtiden planteforedling, får tilgang sortsrepresentasjon på klimatilpasset, variert og prebasisavl og sykdomsfritt for å sikre sortsmateriale. norsk jord- Det og hagebruk er 30 ansatte i fremtiden ved bedriften, får tilgang og på hovedkontoret klimatilpasset, ligger variert på og Bjørke sykdomsfritt forsøksgård sortsmateriale. i Hamar kommune. Det er 30 ansatte ved bedriften, og hovedkontoret ligger på Bjørke forsøksgård i Hamar kommune. Flere av Graminor sine erfarne kornforedlere nærmer seg pensjonsalderen, og det er behov Flere av Graminor sine erfarne kornforedlere nærmer seg pensjonsalderen, og det for er rekruttering behov for rekruttering av nye medarbeidere. av nye medarbeidere. Selskapet har Selskapet også oppgaver har også i flere oppgaver i flere forskningsprosjekter tilknyttet tilknyttet planteforedling. planteforedling. I nær framtid I nær framtid ønsker vi ønsker derfor vi å utvide derfor staben å med utvide to hele staben stillinger: med to hele stillinger: Assisterende byggforedler med hovedarbeidsområde i nyopprettet - Assisterende byggforedler med hovedarbeidsområde i nyopprettet foredlingsprogram foredlingsprogram for toradsbygg. for toradsbygg. Assisterende hveteforedler med hovedarbeidsområde innen foredling og prøving - Assisterende av høsthvete. hveteforedler med hovedarbeidsområde innen foredling og prøving av høsthvete. Begge stillingene innebærer arbeid/ansvar for forskningsprosjekter. Begge stillingene innebærer arbeid/ansvar for forskningsprosjekter Vi Vi søker søker yngre yngre personer personer med med utdannelse utdannelse innen innen plantedyrking, plantedyrking, plantefag, plantefag, planteforedling planteforedling på eller masternivå. lignende Du på bør masternivå. ha et hjerte Du for norsk bør ha landbruk et hjerte og for være norsk interessert landbruk i og eller lignende korndyrking være interessert generelt, i korndyrking og gjerne i sorter generelt, og sortsutvikling og gjerne i spesielt. sorter og Kunnskaper sortsutvikling innen spesielt. genetikk og Kunnskaper bioteknologi innen er en genetikk fordel, men og ingen bioteknologi forutsetning. er en Det fordel, vil bli gitt men muligheter ingen forutsetning. til videreutdanning. Det vil bli gitt muligheter Annen nødvendig til videreutdanning. opplæring i den Annen spesielle nødvendig virksomheten opplæring som i den spesielle virksomheten som kornforedling er, vil bli gitt fortløpende. kornforedling er, vil bli gitt fortløpende. Graminor kan kan tilby tilby et interessant et interessant og variert og variert arbeid arbeid med store med faglige store faglige utfordringer. utfordringer. Vi har et godt Vi har fagmiljø et godt og fagmiljø arbeidsmiljø og arbeidsmiljø med en fin blanding med en av fin erfarne blanding og unge av erfarne medarbeidere. og unge medarbeidere. Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger. Ta gjerne kontakt med byggforedler Stein Bergersen, tlf eller Ta hveteforedler gjerne kontakt Jon med Arne byggforedler Dieseth, tlf. Stein 908 Bergersen, for tlf. nærmere opplysninger. eller hveteforedler Jon Arne Dieseth, tlf for nærmere opplysninger. Søknadsfrist 1. mars. Interesserte studenter som regner med å bli ferdige med sine Søknadsfrist 1. mars. Interesserte studenter som regner med å bli ferdige med sine studier i studier i løpet av 2014 oppfordres til å søke. løpet av 2014 oppfordres til å søke. Søknad med CV, attester og evt. referanser sendes til: eller til Graminor AS, Hommelstadvegen 60, 2322 Ridabu. Søknad med CV, attester og evt. referanser sendes til: eller til Graminor AS, Hommelstadvegen 60, 2322 Ridabu. ende kornforedlere i Graminor AS gsselskap som driver planteforedling, sortsrepresentasjon og k jord- og hagebruk i fremtiden får tilgang på klimatilpasset, ateriale. Det er 30 ansatte ved bedriften, og hovedkontoret ØNSKER DU Å BLI LÆRER I NATURBRUK ELLER REALFAG? Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) tilbyr Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i realfag og naturbruk. Søk PPU ved NMBU som kvalifiserer for undervisning i grunnskolen, i videregående opplæring, i lærebedrifter og rådgivnings- og formidlingsarbeid i offentlig og privat virksomhet. Høsten 2014 starter et deltidsstudium over to år og et ettårig heltidsstudium som består av felles ukessamlinger, veiledet praksisopplæring og oppgavearbeid via Internett. Første samling høsten 2014 er lagt til uke 33. Regjeringen innførte i 2009 en ordning med ettergiving av studiegjeld for å rekruttere flere lærere i realfag i videregående skole, se Søknadsfrist 15. april 2014 For mer informasjon kontakt Seksjon for læring og lærerutdanning IMT, NMBU Boks 5003, 1432 Ås tlf faks e-post: naturviteren 13

Omstilling. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013. Politikk. profilen. / 18 økonomi / 22 / 14

Omstilling. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013. Politikk. profilen. / 18 økonomi / 22 / 14 naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013 Tema: Omstilling Slik får du den hjelpen du har krav på / 6 Politikk / 14 profilen / 18 økonomi / 22 Nei til prøveboring i Professoren fra Ås som Sparte

Detaljer

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din!

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014 tema Sjekk pensjonen din! / 6 gi støtte Bli bøssebærer på TV-aksjonen! / 12 Aktuelt Landets største nydyrkingsprosjekt / 14 Profilen: Finn Roar Bruun

Detaljer

Tema: Naturvitere. og arbeidsmarkedet. NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 2/2015. AKTUELT Miljøeffekter i Førdefjorden

Tema: Naturvitere. og arbeidsmarkedet. NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 2/2015. AKTUELT Miljøeffekter i Førdefjorden NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 2/2015 AKTUELT Miljøeffekter i Førdefjorden / 15 Tema: PROFILEN / 18 Ny forbundsleder Vebjørn Knarrum Naturvitere og arbeidsmarkedet / UTGAVE 2/2015 INNHOLD

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

endres FINANSFOKUS 03/ 11 sparebankene

endres FINANSFOKUS 03/ 11 sparebankene Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 03/ 11 Kontantfritt for alle pengene Egenkapitalbevis best i Vest Sosialt entreprenørskap vokser Årets første brudd Farlig seilas

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13 Magasinet Aktualitetsmagasin september/oktober 2010 04 etisk handel Helse Sør-Øst jobber for en etisk leverandørkjede Side 18 Trening på jobb I Horten kommune gjør trening underverker Side 14 Valgets kval

Detaljer

Hamar Catering og Jan Tonny Pettersen sørger for at Ski-VM smaker fantastisk. Med seg har de kokke landslaget og kremen av norske råvarer.

Hamar Catering og Jan Tonny Pettersen sørger for at Ski-VM smaker fantastisk. Med seg har de kokke landslaget og kremen av norske råvarer. hamarregionen hamarregionen utvikling februar 2011 utgave 1 Gir verden smaken av Norge Bio-engasjert friluftselsker Bioklyngen i Hedmark er av internasjonal standard. Bli bedre kjent med Graminors Idun

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

Tre tunge år mot NAV

Tre tunge år mot NAV FOKUS: Arbeidsliv og fagbevegelse i Europa fagblad for negotia et ys-forbund nr 3 2013 Tre tunge år mot NAV Side 6, 7, 8 og 9 Tegn til oppgang i verdensøkonomien s 10 og 11 Arbeidslivets utfordringer i

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer