Styrk jordvernet, Sylvi! Naturviterne: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1/ tema. profilen. student / 6 / 20 / 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrk jordvernet, Sylvi! Naturviterne: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1/ 2014. tema. profilen. student / 6 / 20 / 24"

Transkript

1 naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1/ 2014 tema Borreliose - en yrkessykdom? / 6 profilen Professor Atle Nesje om ras og klimaforandring student Finn ditt lokallag og din studentkontakt / 20 / 24 Naturviterne: Styrk jordvernet, Sylvi!

2 / Nr INnHOLD 3 leder 6 4 aktuelt 6 tema: Rolf Stamnestrø er blitt syk av borreliose. Søker Nav om erstatning for yrkessykdom. 12 Reportasje Bekymret for forvaltningen av naturmangfold. 14 meninger 15 DUELLEn Er det farlig å spise oppdrettslaks? 16 Politikk Styrk jordvernet, Sylvi! 18 juristen svarer «Har jeg rett til å få overført to uker ferie?» «Har jeg rett til ammefri?» 20 profilen Professor Atle Nesje snakker om ras og klimaendringene vi opplever. 24 student Finn din studentkontakt og ditt lokallag ny i jobben 27 på arbeidsplassen Generalsekretæren om: «Gøy på jobben». 28 medlemssider mitt bilde forsidefoto: torbjørn hundere Tidsskrift for Naturviterne Naturviteren, 70. årgang, issn Naturviterne Keysersgt. 5, 0165 Oslo tlf fax Nettoopplag: 5500 i henhold til Fagpressens forskrifter Ansvarlig redaktør: Christine Kristoffersen tlf Korrektur: Tone Aamodt Stillings- og forretningsannonser: Flisa Trykkeri Produksjonsplan Se REDAKSJONSRÅD: Merete Skaug Naturviterne Torbjørn Hundere Naturviterne Edith Akerø Naturviterne Per Rønneberg Hauge Fylkesmannen i Buskerud Sunniva Schjetne Statens vegvesen Borghild Hillestad NMBU Finn Erlend Ødegård Norges Bondelag Trykk: Flisa trykkeri as tlf naturviteren

3 leder / Foto: Kimm Saatvedt Finn Roar Bruun Leder i Naturviterne E-post: Universitetet for bærekraft! Fra 1. januar er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) etablert. Det er resultat av en sammenslåing av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøyskole. Det startes bygging av nye lokaler på Ås, og om noen år vil det vitenskapelige miljøet på Campus Ås ha den mest moderne bygningsmassen blant Norges universiteter. Over syv milliarder kroner skal investeres. Man bør allerede nå utnytte de nye mulighetene som ligger i et styrket fagfellesskap. Campus Ås har etterhvert utviklet seg til å bli et fullverdig universitet med mange ulike fagretninger. Landbrukshøyskolens tid er forbi. Hadde man kjørt videre på den strategien hadde man ikke hatt et grunnlag for å være landets viktigste kompetansemiljø innen naturressurs- og matforvaltning i Dette har NMBU til felles med Naturviterne. Vi startet som faglag for studieretningene ved Norges Landbrukshøyskole. Nå er det lenge siden vi begynte å rekruttere fra andre universiteter. I dag har vi medlemmer fra alle universiteter og høyskoler med naturfaglige studier. I de modne aldersgrupper har vi fortsatt mange med bakgrunn fra NLH. De yngre medlemmene har utdanning fra alle landets universiteter, og gjerne med et eller flere år i utlandet. Naturviterne vil endre seg i retning mer generelle naturvitenskapelige fag. Det vil påvirke oss som forening. Det er viktig at vi er klar over denne langsomme endringen og endrer oss i takt med den. Det er et skifte fra praktiske, yrkesrettede studier mot mer spesialiserte naturvitenskapelige studieretninger. Våre medlemmer er fortsatt eksperter! Bærekraft, kretsløpstenking, forvaltning av natur og naturressurser vil alltid være kjerneoppgaver. Mat, klimatilpasning, arealforvaltning og næringsvirksomhet med grunnlag i naturressurser vil også om 10, 20 og 30 år være politiske områder der Naturviternes stemme skal høres. NMBU har i dag god utdanning innen mat, naturressurser, økonomi, teknologi, samfunnsfag, lektorutdanning, dyrehelse og realfag. Universitet betyr helhet og NMBU har nå kommet langt i å favne helheten i det akademiske univers. Det har blitt et universitet på linje med de gamle store: Oslo, Bergen, Trondhjem og Tromsø. NMBU har noen fortrinn som de bør forbedre og markedsføre: mat- og naturressursforvaltning med økonomi. Det ligger en stor utfordring for NMBU framover: Studiene må forbedres i forhold til næringslivets og samfunnets behov. NMBU kan ikke levere gårsdagens løsninger til morgendagens problemer. Dette krever god kontakt mellom arbeidslivet og universitetet. Her har NMBU et utviklingspotensial. Jeg tror miljøet på Ås kan greie dette, men det forutsetter god kommunikasjon og arbeid med aktuelle bransjer. Jeg har store forventinger til at vi får en spennende faglig utvikling fra Ås i årene som kommer! Jeg og Naturviterne gratulerer NMBU, og ønsker lykke til med fortsettelsen! naturviteren 3

4 / aktuelt Medlemsfordelene i DNB Rimeligere lån og forsikring Boliglånsrentene på Naturviternes avtale med DNB er nå slik: Boliglån Ung (BLU) innenfor 85 % av verdigrunnlag: 3,40 % Boliglån (nedbetalingslån) i DNB Boligkreditt, innenfor 75 % av verdigrunnlag: 3,50 % Rammelån i DNB Boligkreditt, innenfor 70 % av verdigrunnlag: 3,60 % Også når det g jelder innbo-, reiseog ulykkesforsikring har Naturviterne en gunstig avtale med DNB. Prisene er fra 1. januar redusert med inntil 20 %. Ta kontakt med DNB for å få tilbud på dine forsikringer. OBS: Overgang til kollektive avtaler fra 1. januar i år. Forsikringsavtalene ble g jort om til kollektive avtaler fra Dette innebærer at Naturviterne vil være forsikringstaker på vegne av medlemmene i foreningen. Det enkelte medlem vil stå som forsikret under avtalen. Fordelen er at Naturviterne kan opptre samlet med de andre tilsluttede Akademikerforeningene i forhandlinger om disse forsikringene. Man kan da bli i stand til å kunne flytte forsikringene samlet til et annet selskap om det blir et ønske. Nærmere informasjon om lån og forsikringer finner du i nettbanken din eller på naturviterne.no. Alle henvendelser til DNB, alle dager, hele døgnet, på tlf: Nettverkssamlinger i mars Naturviterne g jennomfører to åpne nettverkssamlinger i mars. Nettverk for næringsdrivende inviterer til samling 19. og 20. mars ved Tyrifjorden. Her er tema selvledelse, innovasjon og markedsføring på nett. Nettverk for ledere vil avholdes på Holmen Fjordhotell i Asker 26. og 27. mars. Tema her er ledelse av kunnskapsmedarbeidere. For mer informasjon og påmelding, se MANGE: Alf Støle, tillitsvalgt i Vegdirektoratet, Sunniva Schjetne, hovedtillitsvalgt i Statens vegvesen og Daniel Thorsell, varatillitsvalgt i Vegdirektoratet representerer stadig flere medlemmer. (Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen) Solid medlemsvekst i Statens vegvesen Flere og flere ansatte i Statens vegvesen velger å melde seg inn i Naturviterne. At medlemstallet stiger slik er vi strålende fornøyd med, sier Alf Støle, Sunniva Schjetne og Daniel Thorsell. De er alle tillitsvalgte i Naturviterne. Naturviternes medlemmer i Statens vegvesen har økt fra 41 medlemmer i 2006 til 135 medlemmer i Det tilsvarer en g jennomsnittlig vekst på 19 % per år. Noe som er et meget godt resultat innen medlemsrekrutteringen. Jeg er strålende fornøyd med at vi får flere medlemmer og har økt så mye i antall, sier Sunniva Schjetne, hovedtillitsvalgt for Naturviterne. At vi skulle øke antallet medlemmer så raskt trodde vi nok ikke for noen år siden. I dag er arbeidsplassen hennes en av de bedriftene som rekrutterer flest nye medlemme til Naturviterne. Slikt gir mer selvtillit for de tillitsvalgte når de skal verve kollegaer og engasjere seg i tillitsvalgsarbeidet. Schjetne er sikker på at erfaring og gode tillitsvalgte betyr mye for Naturviternes vekst. Vi er nå mer synlige og bidrar til at Naturviterne fremstår som et troverdig og relevant fagforeningsalternativ på arbeidsplassen. At vi blir flere, betyr også at vi har fått på plass tillitsvalgtapparat i alle våre fem regioner og i Vegdirektoratet. Det hjelper selvsagt også at vi har et proft sekretariat i ryggen, sier Schjetne. Naturviterne har 11 heltidsansatte medarbeidere som daglig støtter service- og rådgivningsoppgaver for medlemmene. Henvendelsene dreier seg om alt innen arbeidsliv, lønn, karriere og medlemsfordeler generelt. Vi skal heller ikke legge skjul på at vegvesenet er en etat som stadig rekrutterer, og også vokser i antall ansatte noe som også fører til nye medlemmer, forteller Schjetne. 4 naturviteren

5 Kongen åpnet Norges nye universitet HM Kong Harald var til stede ved den offisielle åpningen av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) torsdag 16. januar. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen knyttet det symbolske båndet mellom UMB og NVH. aktuelt / FLOTT: Rektor Mari Sundli Tveit strålte da hun tok i mot HM Kong Harald til den offisielle begivenheten. (Foto: Torbjørn Hundere) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er en sammenslåing av Norges veterinærhøgskole (NVH) på Adamstuen i Oslo og Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (UMB). Globale utfordringer innen klimaog energiforsyning, miljø, helse, veterinærmedisin, trygg og sikker mat innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av en bærekraftig bioøkonomi, krever økt innsats. NMBU er godt rustet til å gi verdifulle bidrag til dette. Vi ser nå frem i mot alle forventningene som rettes mot oss, sa Sundli Tveit. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen knyttet de symbolske båndene mellom de to institusjonene. I den ene enden sto rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit (fra UMB), og i den andre prorektor Halvor Hektoen (fra NVH). I perioden fram til 2019 vil universitetet ha campus både på Adamstuen og Ås. I 2019 blir nye lokaler for NMBUs veterinærmedisin tatt i bruk på Ås og all virksomhet på Adamstuen flyttes da til Ås. NMBU er delt inn i tre fakulteter: Fakultet for miljøvitenskap og teknologi, Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Sammenslåing i reindriftsforvaltningen Reg jeringen har besluttet at Landbruks- og matministeren g jennomfører en sammenslåing av Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltning (SRF), samt at enheten i Alta styrkes ved at det overføres enkelte fagoppgaver fra SLF til SRF. Sammenslåingen skal være operativ fra 1. juli Reindriftsstyret videreføres som i dag. Naturviterne mener det er viktig at det følges opp med ressurser for å bevare kompetansen hos Fylkesmannen og i Alta. RAPPORT: Det var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som mottok rapporten som ett år i forveien var bestilt av daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. BYEN VÅR Konkrete forslag til råd og tiltak for en statlig bypolitikk ble lagt frem i en sluttrapport fra Fagrådet for bærekraftig bypolitikk rett før jul. Bærekraftig byutvikling handler om å dekke de behov og ønsker dagens innbyggere har uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Rapporten tar for seg tre hovedområder for politikken; byvekst, bykvalitet og byplanlegging. Det faglige rådet er et fritt og politisk uavhengig råd. Medlemmene representerer ulike faggrupper som eiendomsutviklere, samfunnsvitere, arkitekter, leger, studenter og transportplanleggere. Deres mandat har vært å levere faglige råd og bidra til debatten om framtidens bypolitikk. For mer info: reg jeringen.no naturviteren 5

6 / Nr foto: jarle tøndel SYK: Jeg ble syk for tre år siden. Blodprøver viste at jeg hadde borrelia i kroppen. I dag klarer jeg å jobbe 30 prosent, og håper jeg skal bli bedre, sier Stamnestrø. 6 naturviteren

7 Tema: Er borreliose en yrkessykdom? Etter over 30 år som skogsarbeider har Rolf Stamnestrø (57) fra Hemne fått sykdommen borreliose. Han mener han er blitt smittet fra flåttbitt i arbeidstiden og at han dermed har rett på yrkesskadeerstatning. foto: colourbox.com naturviteren 7

8 / tema SKOGINGENIØR: Rolf Stamnestrø var ferdig utdannet skogingeniør i Siden har han hatt skogen som arbeidsplass. Idag er han skogbruksleder i Allskog SA. Jeg får god støtte fra arbeidsgiver. De har blant annet betalt utgifter til alternativ behandling, forteller Stamnestrø. Smittet på jobb krever yrkesskadeerstatning I sommerhalvåret får vi flått på oss daglig. Jeg har ikke tall på alle gangene jeg er blitt bitt. Da jeg ble syk for tre år siden viste blodprøver at jeg har borrelia i kroppen, forteller Rolf Stamnestrø. tekst christine kristoffersen foto jarle tøndel Jeg har smerter i hendene og føttene, og tinnitus i begge ørene. Lyden i ørene kommer og går, og varierer i styrke. Hukommelsen svikter. Og så sover jeg dårlig om natten. Jeg blir vekket av smerter. Lite nattesøvn g jør at jeg ofte må legge meg og hvile litt i løpet av dagen, forteller Rolf Stamnestrø fra Hemne. Han ble syk våren I juni samme år viste blodprøver at han hadde bakterien borrelia i kroppen. Stamnestrø fikk to korte kurer med antibiotika, men kjente ingen bedring. Jeg fortsatte å jobbe for fullt, men kroppen hang ikke med. I den perioden var jeg så hardt kjørt at når jeg var på møter med gamle kolleger husket jeg ikke hva de het, forteller Stamnestrø. I september 2011 gikk han over til delvis sykemelding, og var i % jobb frem til november 2012 da han ble sykemeldt på full tid. Det brant i hendene og føttene mine. I et halvt års tid gikk jeg til akupunktur for å se om det kunne hjelpe. Arbeidsgiveren min, Allskog SA, betalte behandlingene. De har støttet meg hele veien, noe jeg setter stor pris 8 naturviteren

9 tema / FORTVILET: Jeg tror aldri jeg hadde en sykemelding før jeg ble syk i Etter jobb pleide jeg å snekre litt på småbruket vårt. Det er det slutt på nå. Jeg orker ikke holde på ute lenger, sier Stamnestrø. på. Men heller ikke akupunktur kunne hjelpe, sier Stamnestrø. Fastlegen henviste ham til nevrolog. Nevrologen kom frem til at plagene Stamnestrø led av passet best med polynevropati, en følgesykdom av borreliasmitte. Polynevropati betyr at flere av de perifere nervene i kroppen (særlig i føttene) ikke fungerer som de skal. Nevrologen foreslo jeg skulle ta antidepressiva mot smertene, men de pillene ble jeg helt tullete av. Så det kuttet jeg ut med en gang, sier Stamnestrø. Hos akupunktøren han gikk hos fikk han anbefalt å søke hjelp hos Norsk Borreliosesenter, det som nå er stengt av helsemyndighetene. Jeg begynte til behandling på Borreliosesenteret i februar Arbeidsgiveren min betalte for behandlingene, og flyreisen til og fra Oslo. På Borreliosesenteret fikk jeg store doser antibiotika, og kjente at kroppen responderte. Fra konstante smerter begynte smertene å svinge fra nesten ingenting til veldig sterkt, nesten fra dag til dag. Det sa legen var et tegn på at behandlingen virket. Og sakte kjente jeg at jeg ble bedre, sier Stamnestrø. Han fortsatte behandlingen på Norsk Borreliosesenter frem til det ble stengt i september i fjor. Jeg syns det var ille at de måtte stenge. Hvor skal man få hjelp nå? For min egen del var jeg blitt såpass frisk etter syv måneders behandling at jeg snart skulle slutte der likevel. Men hva med alle andre som sliter med de samme smertene? Det er forferdelig å være så syk uten å få hjelp noe sted, sier Stamnestrø. Han begynte som skogingeniør i 1984, og i 1990 ble han skogbruksleder. Hele sommerhalvåret har Stamnestrø pleid å være i skogen på jobb. Flåtten er overalt. Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg er blitt bitt, det er umulig å unngå. Da jeg ble syk i 2010, uten at legen klarte å finne ut hvorfor, ba jeg ham ta en borreliatest. Den viste at jeg hadde borrelia i blodet, forteller Stamnestrø. Ettersom Stamnestrø høyst sannsynlig var blitt smittet av borrelia mens han var på jobb mente han det var rett og rimelig å søke om yrkesskadeerstatning. Ledelsen i Naturviterne var enige med meg og jeg har fått støtte av fagforeningen min hele veien. Å bli syk av flåttbitt g jelder mange flere naturvi- Saken fortsetter på neste side... hva er flått? I Norge fins åtte arter blodsugende midd. Skogsflått er den vanligste. Det er den som kan spre smitte til mennesker ved å bite seg fast og suge blod. Skogsflått blir regnet som den verste smittebæreren blant blodsugerne i de nordlige delene av Europa. Størrelsen på flåtten varierer fra én til over ti millimeter, avhengig av stadium og hvor mye blod den har sugd. (Kilde: Wikipedia) Borreliose Den vanligste flåttbårne sykdommen hos mennesker er Lyme borreliose, som skyldes en bakterie. Borreliose blir ofte behandlet med antibiotika. For å kunne påvise en kronisk aktiv borreliainfeksjon er det ofte nødvendig å ta utvidede blodprøver. Vanlige antistoffprøver vil ikke alltid kunne påvise borreliainfeksjon. For mer info: Et godt råd: Hvis du blir bitt av flått følg med på bittet i dagene etterpå. Hvis det kommer en rød ring rundt bittet, eller du blir uvel og dårlig og får influensafølelse, må du gå til fastlegen din og få antibiotikabehandling så fort som mulig. Borreliainfeksjon kan utvikle seg til sykdom dersom den ikke blir behandlet fort nok og lenge nok til at infeksjonen går helt bort. naturviteren 9

10 / Nr tere enn meg. Det er rett og rimelig at vi får erstatning på lik linje med andre arbeidstakere som blir skadet eller smittet på jobb, sier Stamnestrø. Før han fikk den antatte borrelioseinfeksjonen og følgesykdommen polynevropati, hadde han så og si aldri vært syk. Jeg tror aldri jeg hadde en eneste sykemelding før jeg ble syk i Etter jobb pleide jeg å snekre litt på småbruket vårt. Det er det slutt på. Jeg orker ikke holde på ute lenger og er blitt mer inaktiv. Selv om jeg er bedre etter behandlingene på Borreliosesenteret er jeg ikke helt frisk ennå. Jeg jobber bare 30 prosent likevel blir kreftene brukt opp, sier Stamnestrø. Etter sykemeldingsperioden på ett år er Stamnestrø gått over på arbeidsavklaringspenger. I verste fall blir jeg uføretrygdet. Da vil det utg jøre en stor økonomisk forskjell om jeg får yrkesskadeerstatning eller ikke, sier Rolf Stamnestrø. Jeg mener denne saken g jelder mange flere enn meg. Borrelioseinfeksjon med følgesykdommer må bli godkjent som yrkessykdom. Hvis ikke løper man en økonomisk risiko ved å ha skogen som arbeidsplass. Det kan ingen være tjent med! Nav svarer på spørsmål: Nav Sentralt yrkessykdomskontor har svart på spørsmål fra Naturviteren på generelt grunnlag: Står borreliasmitte og følgesykdommer etter borreliainfeksjon på listen over godkjente yrkessykdommer? Om borreliasmitte og eventuelle følgesykdommer skal kunne godkjennes som yrkessykdom går ikke direkte frem av forskriften til folketrygdloven Smittsomme sykdommer kan være omfattet så lenge to vilkår er oppfylt. 1) Jobben har medført en særskilt sykdoms- eller smittefare. 2) Skadelidte har fått komplikasjon fra hjernen og/eller ryggmargen, hjertet, nyrer eller ledd. I tillegg må man vurdere om de øvrige vilkårene i 13-4 og kapittel 13 er oppfylt, for at en sykdom skal kunne godkjennes som yrkessykdom. Hvem bestemmer hvike sykdommer som godkjennes som yrkessykdommer av Nav, politikerne eller Nav? Politikerne lager lover og forskrifter som regulerer dette, NAV forvalter det som politikerne har bestemt. økonomisk forskjell Eksempel: To 30-åringer tjener kroner per år og to 50-åringer tjener kroner. Alle fire blir syke i år De blir først sykemeldt ett år, deretter får de arbeidsavklaringspenger (AAP) i to år. Deretter blir alle 70 % ufør. De får konstatert en medisinsk invaliditet på 20 %. To av dem får sykdommen godkjent som yrkessykdom, de andre får ikke. Se forskjellen: Kvinne nr. 1 uten yrkessykdom får kroner mindre utbetalt enn kvinne nr. 2 med godkjent yrkessykdom. Kvinne nr. 1 uten yrkessykdom: Kvinne nr. 1 får kun 66 % av inntekt i forbindelse med AAP. Grunnlaget for AAP er også begrenset til 6 * G. Inntekt/ytelser: 2010: cirka kr (sykemeldt) 2011: cirka kr (30 % jobb 70 % AAP) 2012: cirka kr (30 % jobb 70 % AAP) Mann nr. 1 uten yrkessykdom får kroner mindre utbetalt enn mann nr. 2 med godkjent yrkessykdom. Mann nr. 1 uten yrkessykdom: Mann nr.1 vil kun få 66 % av inntekt i forbindelse med AAP. Grunnlaget for AAP er også begrenset til 6 * G. Inntekt/ytelser: 2010: cirka kr (sykemeldt) 2011: cirka kr (30 % jobb 70 % AAP) 2012: cirka kr (30 % jobb 70 % AAP) Verdt å kjempe! Den som ikke får godkjent sin yrkesskade eller yrkessykdom av Nav og forsikringsselskapet, vil ikke få nyte godt av særordningene og vil bli økonomisk skadelidende, sier advokat Stian Henriksen fra firmaet advokat.no. Han har laget utregningseksempelet som du ser til venstre. Tallene er basert på g jennomsnittsinntekten for naturvitere med mastergrad. For offentlige ansatte vil Hovedtariffavtalen komme inn ved erstatningsberegning. Dette vil være alternativ til yrkesskadeforsikringen, der forsikringsselskapet skal g jøre opp saken ut fra beste dekning. Det skal skje en samordning, sier Henriksen. Desto eldre den yrkessyke eller yrkesskadde er, jo mer gunstig vil oppg jør i henhold til Hovedtariffavtalen være. For yngre mennesker vil lovfestet yrkesskade- og yrkessykdomsforsikring gi best dekning, Kvinne nr. 2 med godkjent yrkessykdom: Hun får samme ytelser fra Nav som kvinne nr. 1 pluss: Lidt inntektstap: cirka kr (inkl. renter) fra Tap i fremtidig erverv: cirka kr (70 % varig tap av ervervsevne - tap i fremtidig erverv/uførhet) Menerstatning 20 %: kr Mann nr. 2 med godkjent yrkessykdom: Han får samme ytelser fra Nav som mann nr. 1 pluss: Lidt inntektstap: cirka kr (inkl. renter) fra Tap i fremtidig erverv: cirka kr (70 % varig tap av ervervsevne - tap i fremtidig erverv/uførhet) Menerstatning 20 %: kr (Kilde: advokat.no) Det blir åpenbare økonomiske forskjeller mellom den som får godkjent yrkessykdom/yrkesskade hos forsikringsselskapet og Nav i forhold til den som ikke får det. Det er således verdt å kjempe for sine rettigheter, sier advokat Stian Henriksen. Forsikringsselskapet er forpliktet til å dekke rimelige og nødvendige utgifter for juridisk bistand, noe som kan lette kampen for svært mange. 10 naturviteren

11 Vant kampen mot staten 12. desember 2013 falt en historisk dom i Høyesterett. En 72 år gammel kvinne fikk medhold i at hun har krav på yrkesskadeerstatning for sykdommer som er påført i den perioden hun jobbet som tannlegesekretær siden Hun hadde kjempet mot NAV siden Fagforbundet førte saken for sitt medlem og var i desember svært fornøyd med å vinne over staten. Høyesterett slo fast at kvikksølvskader er yrkesskade. Vi har fått en grundig og god dom som vi mener gir prinsipielle avklaringer som både har betydning for yrkessykdomssaker generelt, men også gir en viktig og prinsipiell avklaring i kvikksølvsakene, sa Fagforbundets advokat Anne Gry Rønning-Aaby i en pressemelding. yrkessykdom Yrkessykdom vil g jelde skadelig eksponering i jobb utover en 24-timers periode. Skadelig påvirkning/arbeidsuhell innenfor en 24-timers periode skal vurderes som yrkesskade, altså som en arbeidsulykke. For mer info: yrkesskade/hva-er-yrkessykdom/ (Kilde: advokat.no) Mangler riktig diagnoseverktøy Det finnes ingen tester som kan påvise en aktiv borreliose i kroppen, foruten infeksjonen som rammer leddene. Eneste sikre tegn på at du er borrelia-infisert er den karakteristiske ringen som etterfølger et bitt av flått, skriver VG. Vi har ingen gode tester som viser at du har en aktiv borreliose i kroppen. De fins rett og slett ikke, sier Elling Ulvestad. Han er professor og avdelingsoverlege ved Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. En liten gruppe pasienter kan få ledd-borreliose. I disse tilfellene kan man påvise aktiv infeksjon ved en DNA-test. Det testene i Norge og utlandet kan vise er om man tidligere har vært infisert av borrelia - med andre ord om man tidligere har vært bitt av flått. (Kilde: VG) tema / STØTTE: Jurist Grete K. Nielsen hos Naturviterne bistår Stamnestrø i hans klage på avslaget om yrkesskadeerstatning. naturviterne anker Så langt har NAV avslått Stamnestrøs søknad om yrkesskadeerstatning med tre ulike begrunnelser. Derfor er det ekstra spennende hva Trygderetten kommer frem til, sier jurist Nielsen. G rete Kristin Nielsen er jurist hos Naturviterne og bistår Rolf Stamnestrø i hans klage på avslaget om yrkesskadeerstatning. Etter å ha fått tre ulikt begrunnede avslag i tre instanser hos Nav skal saken nå opp i Trygderetten. Nav lokalt begrunnet avslaget med at Stamnestrø ikke hadde fått noen objektivt bekreftet diagnose, slik at tilstanden ikke kan vurderes opp mot regelverket. Neste instans hevdet at Stamnestrø ikke ble oppfattet av personkretsbestemmelsen i forskriften da han var skogsarbeider. Mens i Nav Klageinstans var avslaget begrunnet med at alminnelig arbeid i skogen ikke innebærer en spesifikk risikosituasjon utover det enhver kan utsette seg for i det daglige livet, sier Nielsen. Det skal bli spennende å se hva Trygderetten Mange blir syke I følge Sørlandet sykehus blir 300 personer syke av borreliainfeksjon hvert år, og 200 blir innlagt på sykehus. Likevel mangler det gode tester som kan påvise aktiv borreliose i kroppen. Snart får sykehuset sitt eget nasjonale flåttsenter. kommer frem til. Det er mulig de har en annen lovanvendelse enn de tidligere instanser. Er borreliainfeksjon med følgesykdommer godkjent som yrkessykdom per definisjon i folketrygdlovens forskrifter? Regelverket nevner ikke denne sykdommen med følgesykdommer spesifikt, men man kan kanskje rubrisere den under en mer generell kategori av sykdommer som heter «andre smittsomme sykdommer når den yrkesskadde har fått komplikasjon fra hjernen og/eller ryggmargen, hjertet, nyrer eller ledd». Men jeg er ingen medisiner, sier Grete K. Nielsen. Hva g jør Naturviterne hvis dere taper i Trygderetten? Det må bli en intern vurdering både i henhold til regelverk og bevis. Ta kontakt! Er det noe du lurer på i forhold til yrkesskadeerstatning eller yrkessykdom? Ta kontakt med vår jurist Grete K. Nielsen på e-post: foto: christine kristoffersen naturviteren 11

12 / reportasje ÆRLIG: Mye av det vi snakker om fins ikke nødvendigvis langt av gårde til fjells. Naturen ligger også i nærheten av der vi bor. Som politikere møter vi oss selv i døra når vi skal bygge boliger, veier og drive næringsvirksomhet, sier Eva Kristin Hansen. Bekymret for forvaltningen av naturmangfold - Jeg er stolt av Naturmangfoldloven. Den har slått fast føre varprinsippet, der tvilen skal komme naturen til gode. Det er viktig når vi skal forvalte naturen vår, sier Eva Kristin Hansen (Ap). tekst og Foto torbjørn hundere Et frokostmøte om naturmangfold ble nylig avholdt på Litteraturhuset i Oslo. Naturmangfold er grunnlaget for alt liv og dermed avg jørende for vårt livsmiljø, vår velferd og verdiskaping. Hvordan skal vi ta vare på mangfold samtidig som vi bruker arealer til næring, transport og bebyggelse? Foredragsholderne på møtet var: Arild Lindgaard, seniorrådgiver, Artsdatabanken Eva Kristin Hansen (Ap), Energi- og miljøkomiteen, Stortinget Iulie Aslaksen, forsker, SSB Janne Walker Ørka, avdelingsleder, COWI Erik Rigstad, utviklingssjef, COWI For mer info se: Eva Kristin Hansen, stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet og medlem av Energi- og miljøkomiteen, kommenterer den politiske situasjonen rundt naturmangfoldloven slik: Nå skal praktisering av loven tolkes. Vi vil få en vernediskusjon i et nytt og interessant politisk landskap. Jeg er bekymret i forhold til signalene vi får. Mye av det vi snakker om fins ikke nødvendigvis langt av gårde til fjells. Naturen ligger også i nærheten av der vi bor. Som politikere møter vi oss selv i døra når vi skal bygge boliger, veier og drive næringsvirksomhet. Hansen beskriver Miljøverndepartementets rolle som sektorovergripende i det å samordne og koordinere de ulike regjeringers miljøpolitikk. For å ta vare på viktige miljøverdier trenger vi en variert og nyansert verktøykasse og gjennom et samlet lovverk har vi en slik verktøykasse. Jeg må si jeg er bekymret for det som skjer i forvaltningen vår når jeg ser at miljødepartementet blir ribbet for kompetanse. I stedet flyttes ting over til kommunaldepartementet, mener Hansen. Hansen reflekterer også over egen politikk i Trondheim. I programmet vårt er vi for natur og miljø, men vi er også veldig for boligbygging. Nå har vi valgt den beste dyrka marka for å bygge boliger på, fordi det ligger nær alt, er praktisk og fordi folk ønsker det. Men det er ikke smart, sier Hansen. Finn Roar Bruun, leder i Naturviterne og ordstyrer, sier dilemmaet mellom fagmiljøer er godt kjent. Vi mener at rundt alle aktiviteter som 12 naturviteren

13 reportasje / Vi mener at rundt alle aktiviteter som påvirker naturen må det brukes naturviterkompetanse for å lage et godt beslutningsgrunnlag for politikerne, sier Finn Roar Bruun Til høyre i bildet: Arild Lindgaard fra Artsdatabanken. påvirker naturen må det brukes naturviterkompetanse for å lage et godt beslutningsgrunnlag for politikerne. Har du vondt i ei tann går du til tannlegen, har du et rør som er lekk ringer du rørleggeren. Men hvis du skal gjøre noe i naturen da gjør du det selv! Nordmenn har et godt forhold til natur, og dermed tror de fleste at de kan natur, sier Bruun. Christian Steel, generalsekretær i Sabima, er enig med dem som er litt skuffa over situasjonen i dag. Men han ser også en del gode eksempler på at der man faktisk har kunnskap og vet hvor naturverdiene er, der blir planene bedre. Selv om det nok fins eksempler på at politikerne ikke hører på kunnskapen, sier Steel. Arild Lindgaard, seniorrådgiver i Artsdatabanken, forteller om hvordan rødlistene i dag har en sterk posisjon som viktig kunnskapsgrunnlag for norsk naturmangfold. Kompetanse er avgjørende på alle nivå. Vi vet blant annet at den største trusselen mot biologisk mangfold ikke er klimaendringene, men arealendringer. 89 mm bred x 127 mm høy Assisterende kornforedlere i Graminor AS Graminor er et planteforedlingsselskap som driver planteforedling, sortsrepresentasjon og prebasisavl Graminor er for et å planteforedlingsselskap sikre at norsk jord- og hagebruk som driver i fremtiden planteforedling, får tilgang sortsrepresentasjon på klimatilpasset, variert og prebasisavl og sykdomsfritt for å sikre sortsmateriale. norsk jord- Det og hagebruk er 30 ansatte i fremtiden ved bedriften, får tilgang og på hovedkontoret klimatilpasset, ligger variert på og Bjørke sykdomsfritt forsøksgård sortsmateriale. i Hamar kommune. Det er 30 ansatte ved bedriften, og hovedkontoret ligger på Bjørke forsøksgård i Hamar kommune. Flere av Graminor sine erfarne kornforedlere nærmer seg pensjonsalderen, og det er behov Flere av Graminor sine erfarne kornforedlere nærmer seg pensjonsalderen, og det for er rekruttering behov for rekruttering av nye medarbeidere. av nye medarbeidere. Selskapet har Selskapet også oppgaver har også i flere oppgaver i flere forskningsprosjekter tilknyttet tilknyttet planteforedling. planteforedling. I nær framtid I nær framtid ønsker vi ønsker derfor vi å utvide derfor staben å med utvide to hele staben stillinger: med to hele stillinger: Assisterende byggforedler med hovedarbeidsområde i nyopprettet - Assisterende byggforedler med hovedarbeidsområde i nyopprettet foredlingsprogram foredlingsprogram for toradsbygg. for toradsbygg. Assisterende hveteforedler med hovedarbeidsområde innen foredling og prøving - Assisterende av høsthvete. hveteforedler med hovedarbeidsområde innen foredling og prøving av høsthvete. Begge stillingene innebærer arbeid/ansvar for forskningsprosjekter. Begge stillingene innebærer arbeid/ansvar for forskningsprosjekter Vi Vi søker søker yngre yngre personer personer med med utdannelse utdannelse innen innen plantedyrking, plantedyrking, plantefag, plantefag, planteforedling planteforedling på eller masternivå. lignende Du på bør masternivå. ha et hjerte Du for norsk bør ha landbruk et hjerte og for være norsk interessert landbruk i og eller lignende korndyrking være interessert generelt, i korndyrking og gjerne i sorter generelt, og sortsutvikling og gjerne i spesielt. sorter og Kunnskaper sortsutvikling innen spesielt. genetikk og Kunnskaper bioteknologi innen er en genetikk fordel, men og ingen bioteknologi forutsetning. er en Det fordel, vil bli gitt men muligheter ingen forutsetning. til videreutdanning. Det vil bli gitt muligheter Annen nødvendig til videreutdanning. opplæring i den Annen spesielle nødvendig virksomheten opplæring som i den spesielle virksomheten som kornforedling er, vil bli gitt fortløpende. kornforedling er, vil bli gitt fortløpende. Graminor kan kan tilby tilby et interessant et interessant og variert og variert arbeid arbeid med store med faglige store faglige utfordringer. utfordringer. Vi har et godt Vi har fagmiljø et godt og fagmiljø arbeidsmiljø og arbeidsmiljø med en fin blanding med en av fin erfarne blanding og unge av erfarne medarbeidere. og unge medarbeidere. Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger. Ta gjerne kontakt med byggforedler Stein Bergersen, tlf eller Ta hveteforedler gjerne kontakt Jon med Arne byggforedler Dieseth, tlf. Stein 908 Bergersen, for tlf. nærmere opplysninger. eller hveteforedler Jon Arne Dieseth, tlf for nærmere opplysninger. Søknadsfrist 1. mars. Interesserte studenter som regner med å bli ferdige med sine Søknadsfrist 1. mars. Interesserte studenter som regner med å bli ferdige med sine studier i studier i løpet av 2014 oppfordres til å søke. løpet av 2014 oppfordres til å søke. Søknad med CV, attester og evt. referanser sendes til: eller til Graminor AS, Hommelstadvegen 60, 2322 Ridabu. Søknad med CV, attester og evt. referanser sendes til: eller til Graminor AS, Hommelstadvegen 60, 2322 Ridabu. ende kornforedlere i Graminor AS gsselskap som driver planteforedling, sortsrepresentasjon og k jord- og hagebruk i fremtiden får tilgang på klimatilpasset, ateriale. Det er 30 ansatte ved bedriften, og hovedkontoret ØNSKER DU Å BLI LÆRER I NATURBRUK ELLER REALFAG? Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) tilbyr Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i realfag og naturbruk. Søk PPU ved NMBU som kvalifiserer for undervisning i grunnskolen, i videregående opplæring, i lærebedrifter og rådgivnings- og formidlingsarbeid i offentlig og privat virksomhet. Høsten 2014 starter et deltidsstudium over to år og et ettårig heltidsstudium som består av felles ukessamlinger, veiledet praksisopplæring og oppgavearbeid via Internett. Første samling høsten 2014 er lagt til uke 33. Regjeringen innførte i 2009 en ordning med ettergiving av studiegjeld for å rekruttere flere lærere i realfag i videregående skole, se Søknadsfrist 15. april 2014 For mer informasjon kontakt Seksjon for læring og lærerutdanning IMT, NMBU Boks 5003, 1432 Ås tlf faks e-post: naturviteren 13

Naturviterforum Veien til bærekraftig arealplanlegging 12. og 13. november 2014, First Hotel Ambassadeur, Drammen. Velkommen

Naturviterforum Veien til bærekraftig arealplanlegging 12. og 13. november 2014, First Hotel Ambassadeur, Drammen. Velkommen Velkommen 1 Kanskje mer enn noen gang tidligere er problemstillinger rundt bærekraftig arealplanlegging viktig i samfunnsutviklingen. Svært mange naturvitere har en sentral rolle i dette arbeidet. På Naturviterforum

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hvor jobber de med matematiske realfag? De fleste av Naturviternes medlemmer med

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon. Geofag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon. Geofag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Arbeidsmarkedsinformasjon www.naturviterne.no Geofag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er geofag? Geofag handler om hele jordens historie og utvikling. Det omfatter læren om jordens

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Til deg som er blitt skadet i trafikken. Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no

Til deg som er blitt skadet i trafikken. Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no Til deg som er blitt skadet i trafikken Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no Du har sikkert mange spørsmål og er kanskje usikker på hvordan du skal forholde deg. Vi

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Matvitenskap og ernæring. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Matvitenskap og ernæring. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Matvitenskap og ernæring Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er matvitenskap og ernæringsfag? Matvitenskap og ernæringsfag handler om

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet Innledning Brannmenn og kreft Formålet med ys dekning Regelverket og vilkårene for yrkesskade Status forskning/norske arbeidsmedisinske

Detaljer

Verdien av jorda. Jordvern, planlegging og grønne verdier. Eva Falleth Professor i by- og regionplanlegging Fakultet for samfunnsvitenskap

Verdien av jorda. Jordvern, planlegging og grønne verdier. Eva Falleth Professor i by- og regionplanlegging Fakultet for samfunnsvitenskap Verdien av jorda. Jordvern, planlegging og grønne verdier Eva Falleth Professor i by- og regionplanlegging Fakultet for samfunnsvitenskap Gøy på landet og grønt i byen. NAL - kurs 13. mai 2014 Norges miljø-

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Landskapsarkitekt. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Landskapsarkitekt. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Landskapsarkitekt Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er en landskapsarkitekt? En landskapsarkitekt tegner og planlegger utearealer.

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1

Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1 Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1 Agenda Gode forsikringsordninger igjennom jobb? Gangen i uføreutbetalingene Behov for forsikringer?

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk Fakta om hiv og aids Hindi/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Sjømat er sunt og trygt å spise. Dr Lisbeth Dahl Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) lda@nifes.no

Sjømat er sunt og trygt å spise. Dr Lisbeth Dahl Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) lda@nifes.no Sjømat er sunt og trygt å spise Dr Lisbeth Dahl Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) lda@nifes.no Riktig kosthold kan forebygge livsstilsykdommer WHO har anslått at: 80% av hjerteinfarkt

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Hvilken dokumentasjon finnes på fisk som kan brukes til helsepåstander?

Hvilken dokumentasjon finnes på fisk som kan brukes til helsepåstander? Hvilken dokumentasjon finnes på fisk som kan brukes til helsepåstander? Foto: NIFES Ingvild Eide Graff, Fungerende forskningssjef Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Livsstilssykdommer

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Som ammehjelper gjør du en viktig jobb! Vi har samlet noen retningslinjer her som kan gjøre arbeidet lettere. Vær bevisst din egen rolle Ammehjelpere har en utfordring,

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Til Larvik kommune Stokke, 25.02.2015 Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Hva er egentlig (god) helse?

Hva er egentlig (god) helse? 1 Hva er egentlig (god) helse? Fravær av sykdom Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære(who) Helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn A. Haugen Arkiv: V61 &13 Arkivsaksnr.: 09/5713-3 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet HØRING

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Blir landbruk og dyrka mark tatt hensyn til i arealpolitikken?

Blir landbruk og dyrka mark tatt hensyn til i arealpolitikken? Blir landbruk og dyrka mark tatt hensyn til i arealpolitikken? Statssekretær Heidi Sørensen Miljøverndepartementet Seminar om areal- og transportplanlegging Litteraturhuset 14.02.11 Jordvern en global

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

ER DU VÅR NYE KOLLEGA?

ER DU VÅR NYE KOLLEGA? ER DU VÅR NYE KOLLEGA? Nordland fylkeskommune har ansvaret for videregående opplæring i Nordland. Lærer og elev ved Narvik videregående skole og fagskole. VELKOMMEN TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE I MULIGHETENES

Detaljer

NASJONALT JORDVERN OG HÅNDTERING AV LANDBRUKSINTERESSER

NASJONALT JORDVERN OG HÅNDTERING AV LANDBRUKSINTERESSER NASJONALT JORDVERN OG HÅNDTERING AV LANDBRUKSINTERESSER Plan- og byggesakskonferansen 21.11.2016 Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver Landbruksdirektoratet iverksetter landbrukspolitikken og handelspolitikken

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eiendomspolitikk Jordvern for mer mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjord for å mette dagens og kommende generasjoner. Behovet for mat er ventet

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Innlegg nettverkssamling kommunal planlegging Bjørn Casper Horgen

Innlegg nettverkssamling kommunal planlegging Bjørn Casper Horgen 1 Innlegg nettverkssamling kommunal planlegging 20.5.2015 Bjørn Casper Horgen Nok en gang velkommen til nettverkssamling for kommunal planlegging. Vi følger tidsånden effektive med endags samling, nær

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll?

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Universitetet for miljø- og biovitenskap Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Alle trenger kurs Enten behovet er å friske opp gamle kunnskaper eller lære noe

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

«Sjømat ennå like sunn?» Edel Elvevoll, Dekan/ Professor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) UiT - Norges Arktiske Universitet

«Sjømat ennå like sunn?» Edel Elvevoll, Dekan/ Professor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) UiT - Norges Arktiske Universitet «Sjømat ennå like sunn?» Edel Elvevoll, Dekan/ Professor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) UiT - Norges Arktiske Universitet Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold Presentert

Detaljer

Et liv på startstreken...

Et liv på startstreken... VOL sommerutgave VOL sommerutgave VOL sommerutgave vern om livet m e n n e s keve r d somm e r 2012 Etter 21 dager slår hjertet side 2 HVORFOR VELGER SÅ MANGE Å TA ABORT? side 4 Et liv på startstreken...

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2685* - 11.11.1996 GRUPPELIV - Om uførheten kan bedømmes som varig. Forsikrede

Detaljer

Innspill til melding om jordbrukspolitikken

Innspill til melding om jordbrukspolitikken Landbruks- og matdepartementet 1.februar 2016 Innspill til melding om jordbrukspolitikken Norges Bygdekvinnelag viser til Landbruks- og matdepartementet sin invitasjon til å komme med innspill til Regjeringens

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer