PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid"

Transkript

1 PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev

2 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:... 4 Solsteins hovedmål og kvalitetspolitikk... 4 Kvalitetspolitikk... 4 Verdigrunnlag... 5 Trygghet... 5 Glede... 5 Respekt... 5 Utvikling... 5 Livskvalitet... 5 Etiske retningslinjer... 5 Alle arbeidsledere og arbeidstakere må:... 6 Som ansatt i varig tilrettelagt arbeid skal du få:... 6 Hva vi forventer av deg :... 6 Rettigheter og plikter:... 7 Lett på jobb... 8 Visjon for Lett på jobb :... 8 Organisasjonskart... 9 Styrets sammensetting Retningslinjer og prosedyrer for klagebehandling... 9 Generelt... 9 Arbeidsreglement Deltakelse Legekontroll Arbeidstid Ferie Økonomisk godtgjørelse Verktøy, utstyr, verneutstyr og arbeidstøy Opptreden Fravær Velferdspermisjon Berusende midler Mobiltelefon Brannforordinger Oppsigelse av arbeidsforhold Introduksjonsprogram for nyansatte RUS OG AKAN Retningslinjer Ved brudd på arbeidsreglementet: Muntlig advarsel Skriftelig advarsel Nyttig informasjon Arbeidsgiverorganisasjon Internkontroll helse, miljø, sikkerhet (HMS) Tillitsmannsordningen Bedriftshelsetjeneste Sykefraværsoppfølging Leie av lokaler Erstatning ved yrkesskade Terminalbriller Bedriftens biler IKA Rutiner ved dødsfall Introduksjon av ansatte VTA, Sjekkliste ved oppstart EQUASS Hovedprinsippene i Equass

3 Til alle ansatte i Solstein AS Vi tilbringer en stor del av våre liv på arbeidsplassen, og det å ha en god og sikker arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø gir bedre livskvalitet. Jeg vil gjerne understreke at i Solstein legger vi stor vekt på å gi alle best mulig arbeidsforhold og vi ønsker at den enkelte skal finne seg til rette og trives på arbeidsplassen. Dette hefte inneholder de reglementer og ordninger du vil/kan bli berørt av som ansatt i Solstein. Heftet er ment som en kortfattet informasjon både til nyansatte og ansatte forøvrig. Ovennevnte regler og ordninger er dessuten stadig under endring, og er du usikker om noe er endret underveis, spør! Kort om Solstein Solstein AS tilbyr arbeid til personer som ikke kan få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Vår hovedoppgave er å gi våre arbeidstakere en trygg og god arbeidsplass. Vi tilbyr mange forskjellige arbeidsoppgaver og tilrettelegger for hver enkelt etter ønske og behov. Solstein AS produserer varer og tjenester for næringslivet i distriktet. Mange trofaste kunder er et godt bevis på at våre produkter og tjenester holder meget høy kvalitet. Vi har vist at vi får til det meste og er alltid åpne for helt nye utfordringer. I 2007 fusjonerte Karmøy Produksjon og Industripartner Karmøy AS. Vi er 90 ansatte og har produksjons- og kontorlokaler på Vea. Karmøy kommune eier 100 % av aksjene. I 2011 byttet vi navn til Solstein. Hvorfor bytte navn til Solstein: Sagaen forteller at solsteinen var en krystall som hjalp vikingene å finne solen i tåke og overskyet vær. De holdt steinen mot lyset slik at den fanget solstrålene og ble skinnende. Solsteinen gjorde at de kunne navigere over store havområder, seile til ukjente land og oppdage nye steder. Visjon I dagens Solstein skal vi også finne solen. Vi skal hjelpe mennesker å navigere mot nye mål, bevege seg trygt i ukjente farvann og oppleve seg selv på nytt vi skal vise vei. 3

4 Solsteins formålsparagraf: Selskapets virksomhet er å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsettingen skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked. Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede. Det skal allikevel vurderes jevnlig formidling til ordinært arbeid, eller overføring til andre arbeidsmarkedstiltak. Solsteins hovedmål og kvalitetspolitikk Solstein sitt hovedmål er todelt: vi skal skape en arbeidsplass som en av de beste i Norge for personer som ikke får jobb i det ordinære arbeidslivet. vi skal være en mulighetsarena og hjelpe mennesker til å navigere mot arbeid eller utdanning. For å få nå målene må vi: arbeide for at alle med tilknytning til bedriften er trygge, er glade, er respekterte og i kontinuerlig utvikling ha et dokumentert og levende kvalitetssystem etterleve Solsteins strategier og prosedyrer ha høy faglig kompetanse ha høy kvalitet på varer og tjenester ha mennesker i fokus Kvalitetspolitikk Med kvalitetspolitikk menes overordet hensikt og retning angående kvalitet Solstein skal etablere en felles plattform og fremgangsmåte i arbeidet med å kontinuerlig forbedre, sikre og dokumentere kvalitet i alle ledd og på alle nivåer. Solstein skal levere til avtalt tid og i samsvar med kundens forventninger og behov. Vi skal alltid ha kunden i fokus. Samtlige ansatte skal være ansvarlige for kvaliteten og bidra til at vi gjør tingene riktig. Vi skal rekruttere ansatte med god kompetanse og ha fokus på å videreutvikle kompetansen i henhold til målene i kompetanseplanen. Vi skal ha høy kvalitet på produksjonsmidler og annet utstyr og klare ansvars- og myndighetsforhold. 4

5 Solstein skal være en arbeidsplass med fornøyde ansatte der orden, helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Ledelsen er avsvarlig for bedriftens kvalitetspolitikk og skal sørge for kontinuerlig forbedring av kvalitet og vedlikeholde et godt dokumentert kvalitetssystem. Velkommen til oss på Solstein vi skal vise vei Verdigrunnlag Solstein har fire kjerneverdier Trygghet Vi mener at trygghet er grunnlaget for alle andre verdier.h Vi skal utvikle en god arbeidsplass med mennesker som hjelper når noen trenger hjelp. Når en har en vanskelig hverdag skal det være godt å komme på jobb. Glede Alle skal være med å skape et arbeidsmiljø med trivsel, humor og arbeidsglede. Det skal vi gjøre med best mulig tilrettelagte arbeidsoppgaver som er utviklende og verdiskapende. Respekt Alle mennesker er ulike og har sine særpreg. Vi skal ha et helhetlig menneskesyn og møte hverandre med åpenhet og respekt. Utvikling Utvikling er forandring og forbedring av deg selv. Solstein skal bidra til at du våger å forandre og fornye dine tanker og veivalg, din adferd, ditt kosthold og dine holdninger og verdier. Livskvalitet Solstein skal bidra til at alle ansatte har en bedre livskvalitet. Hva er livskvalitet? Vi har valgt å bruke Siri Næss sitt begrep på livskvalitet: En person har det godt og har høy livskvalitet i den grad personen er aktiv, har samhørighet, har selvfølelse, har en grunnstemning av glede Hun seier videre at alle punktene til sammen utgjør livskvalitet, og ingen skal tilegnes større vekt enn andre. Etiske retningslinjer Formålet med etiske retningslinjer er å skape en større bevissthet omkring holdninger og etikk som vår virksomhet baseres på. Solstein 5

6 tilbyr varig tilrettelagt arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttegjøre seg andre arbeidstilbud. Dette tilbudet er basert på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet, og skal bidra til å kvalifisere og utvikle resurser, samt skape livsinnhold og selvtillit. Vi tilstreber et godt psykososialt arbeidsmiljø, hvor arbeidstakere og arbeidsledere kan trives med arbeidet og det sosiale fellesskapet. Inkludering og tilbakemeldinger er en viktig del av arbeidsdagen. De ansatte i bedriften er definert som arbeidsledere (tilretteleggere), eller arbeidstakere (mottakere av tilrettelegging). Fra arbeidsetisk ståsted betraktes dette forholdet som et terapeutisk felleskap. Det betyr at arbeidsledere må mestre balansegangen mellom nærhet og distanse til arbeidstakerne, både i arbeid og fritid. Alle arbeidsledere og arbeidstakere må: Skille mellom forhold som gjelder arbeid og fritid og avstå fra rusmidler i arbeidsforholdet Hindre at det oppstår intime forhold og unngå avhengighetsforhold som kan virke uheldig og bindende i forhold til disse. Vise respekt og omtanke for hverandre med ærlig, åpen og høvisk fremferd i forhold til arbeidsplass og kolleger. Alle skal best mulig bidra til et godt arbeidsmiljø. Konsultere daglig leder dersom det oppstår tvil om tolking av disse retningslinjene. Vedtatt i styremøtet Som ansatt i varig tilrettelagt arbeid skal du få: Opplæring og arbeidspraksis innen ulike arbeidsoppgaver. Tilrettelagt arbeid innenfor visse rammer. Oppfølging og veiledning. Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer. Mulighet for personlig vekst og utvikling både arbeidsmessig og sosialt. Hva vi forventer av deg : Arbeidslyst. Du må ha lyst til å være i arbeid. Jobb hos oss er frivillig, og du kan selv avslutte ditt arbeidsforhold dersom du ønsker det. 6

7 Oppmøte og stabilitet. Dette er viktig på alle arbeidsplasser, også hos oss. Vi forventer dermed at du kommer på jobb når du skal, og overholder de pausetidene som bedriften har satt. Bedriften er avhengig av at du stiller på arbeid for at våre kunder skal få sine produkter til fastsatt tid. Du må følge de regler og rutiner som gjelder. Bedriften har et arbeidsreglement og andre rutiner som vi forventer at du evner å innrette deg etter. Du må kunne arbeide minimum 50% stilling. Du er med å bidra til et positivt arbeidsmiljø på bedriften. Du deltar aktivt i forhold til egen utvikling og trivsel. Rettigheter og plikter: Som deltaker i Varig Tilrettelagt Arbeid er du (etter prøvetiden) fast ansatt i Solstein og har de samme rettigheter og plikter som arbeidstakere i det ordinære arbeidslivet. Herunder også rettigheter og plikter i henhold til Arbeidsmiljøloven. Du har videre rett til et individuelt tilrettelagt arbeids- og kvalifiseringsopplegg som er tilpasset dine behov og forutsetninger. Herunder individuell veiledning og oppfølging. Du har rett til medbestemmelse i utforming og evaluering av de individuelle avtaler og planer som er knyttet til ditt ansettelsesforhold i bedriften. På samme måte har du et medansvar for å følge de tilrettelagte avtaler og planer som gjelder ditt ansettelsesforhold. Du har krav på å få aktuell informasjon som er relevant i forhold til ditt ansettelsesforhold. Du har en plikt til å etterkomme, det til en hver tid gjeldende, regelverk, rutiner og arbeidsinstrukser. Alle kan bli bedre, også vi som arbeider i Solstein! Vi setter derfor stor pris på konstruktive tilbakemeldinger i forhold til det tilbudet vi gir. Både fra deg som arbeidstaker og andre interesseparter. Dersom noe er uklart, ta gjerne kontakt med Jan Olav Sørlie på telefon ,. 7

8 Lett på jobb Etter innspill fra flere i bedriften startet bedriften i 2008 prosjektet Lett på jobb. I dagens arbeidsliv er det mye fokus på de ansattes helse, og sammenhengen mellom livsstil og arbeidsinnsats og sykefravær. Solstein ønsker å bidra til et arbeidsmiljø som fremmer alle sin helse og gir bedre livskvalitet. Med dette prosjektet viser Solstein at vi satser på våre ansatte. Visjon for Lett på jobb : Alle ansatte i Solstein skal bevege seg mer og spise sunnere. Solstein skal bidra til å spre kunnskap og kompetanse om aktivitet, trening og ernæring. Det skal bidra til at flere tar aktive valg for å bedre sin egen helsesituasjon. Delmålene nedenfor viser hva vi jobber med i tiltaket. Delmål i Lett på jobb : 1. Tilrettelegge for et arbeidsmiljø som fremmer arbeidstakernes helse og livskvalitet 2. Styrke det sosiale arbeidsmiljø via felles aktiviteter 3. Skape oppmerksomhet, engasjement og bevisstgjøring omkring en helsefremmende livsstil 4. Motivere til positive forandringer i arbeidstakeres livsstil 5. Bedre tilgangen av sunn mat (kantiner) 6. Forebygge overvekt og livsstilssykdommer hos arbeidstakere 7. Tilby vektreduksjonskurs til arbeidstakere med vektproblem 8. Spre matglede og treningsglede 9. Utvikle en modell for å stimulere til en sunnere livsstil i VTAbedrifter Vi har nytt godt utstyrt treningsrom med gode muligheter for variert trening. Hvis du har innspill eller tilbakemeldinger til Lett på jobb - ta kontakt med ernæringsrådgiver Reidun Høines på

9 Organisasjonskart Styrets sammensetting 2011 Leder Bjørn Oddvar Madsen Syremedlemmer Harald Skorpe Merethe Endresen Else Berith Olsen (valgt blant ansatte) Retningslinjer og prosedyrer for klagebehandling Generelt Arbeidsmiljølovens 2-4 sier at alle ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Solstein mener også at kunder og samarbeidspartnere har samme rettighet. Vi ser på klagebehandling som et virkemiddel til kontinuerlig forbedring og omdømmebygging. 9

10 Alle klager skal tas på alvor. Ansatte som varsler om kritikkverdige forhold skal være trygg på at det ikke skal forekomme gjengjeldelse (AML 2-5) Klager skal løses så raskt og enkelt og på lavest mulig nivå Vi skal vise åpenhet og imøtekommenhet Den det klages på skal ha mulighet til å forklare seg Ingen skal behandle klage på seg selv Klager skal gis tilbakemelding på resultatet av klagen Skadetilfeller og tilløp til skader skal behandles i tråd med retningslinjene i HMS systemet. Bedriften skal føre oversikter/statistikk over klager Avdeling: KLAGESKJEMA Den som klager: SOLSTEIN AS Dato: Mottatt av: Beskrivelse av klage: Hva er gjort: Forslag til forbedring: Vurdering av forslaget / hva ble gjort: Verneombud Ja nei Dato for informert: informert Klage som ikke er løst på avdelingsnivå oversendes Dato oversendt: daglig leder. Klagen skal behandles i henhold til prosedyre. Behandlede klager og logg skal oppbevares av faglig leder. Skjema finnes i resepsjonen. 10

11 Arbeidsreglement Deltakelse Ifølge arbeidsavtalen har du skrevet under på. Legekontroll Deltakeren plikter å oppgi sykdom, skade eller andre ting som har betydning for utføring av arbeidet. Hvis Rådgivende Utvalg RU trenger attest fra lege, plikter deltakeren å skaffe tilveie denne. Arbeidstid Hvis ikke annet er avtalt er arbeidstiden er fra mandag fredag. Lunsj er fastlagt fra kl til kl Ferie Ferien ordnes etter regler i den til enhver gjeldende ferielov. Bedriften planlegger ca. en uke av ferien til fellesferie. Det er i forbindelse med helligdager og til planleggingsdager. Økonomisk godtgjørelse Den økonomiske basis i Solstein er uføretrygd. I tillegg vil det bli utbetalt bonuslønn for antall arbeidede timer. Verktøy, utstyr, verneutstyr og arbeidstøy Utstyr som arbeidstaker får utlevert må leveres tilbake til arbeidsleder / avdelingsleder eller settes på anvist sted. Ved skade må arbeidsleder få beskjed. Arbeidstaker plikter å innlevere alt av eventuelt verneutstyr, verktøy og arbeidstøy til arbeidsleder dersom arbeidsforholdet opphører. Opptreden Arbeidstaker skal følge de bestemmelser som gjelder for bruk av firmaets utstyr og maskiner. Arbeidsleder / daglig leder må gi tillatelse til besøk i bedriften. Arbeidstaker har en plikt til å utvise en, i størst mulig utstrekning av, god kundebehandling, dersom slik kontakt er aktuell. Fravær Dersom du er forsinket til jobbstart eller er syk, plikter du å gi beskjed så raskt som mulig og innen første fraværsdag - til nærmeste leder på den avdeling du tilhører. Ved sykdom inntil 8 dager kan egenmelding brukes (maks 4 pr 12 måneder og totalt 24 dager). Ved fravær utover dette kan det kreves sykemelding fra lege. 11

12 Velferdspermisjon Arbeidstaker har muligheter til å søke om velferdspermisjon. Arbeidstaker fyller ut permisjonssøknad som leveres til arbeidsleder. Permisjon utover tre dager må godkjennes av faglig leder. Berusende midler Det er ikke tillatt å nyte berusende midler på arbeidsplassen eller å møte beruset på jobb. Heller ikke må berusende midler inntas utenom arbeidstiden i slike mengder at det fører til fravær fra arbeid, eller at vedkommende ikke kan utføre arbeidet på en tilfredsstillende og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Mobiltelefon Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon i arbeidstiden. Den skal være avslått og kan bare brukes i pausen eller etter spesiell avtale med bedriften. Brannforordinger Det er ikke tillatt å røyke inne på arbeidsplassen eller i bedriftens kjøretøy. Lett antennelig avfall må legges i dunk for dette. Brennbart materiale må håndteres varsomt og ikke legges i nærheten av ildsteder. Oppsigelse av arbeidsforhold Arbeidsavtalen kan sies opp av begge parter med én måneds frist eller den frist som følger av Arbeidsmiljøloven 58. fristen løper fra den 1. i måneden etter oppsigelsen. Introduksjonsprogram for nyansatte Solstein har et introduksjonsprogram for nye medarbeidere. Se side 17 personalhåndboken. Nærmeste overordnet har ansvaret for at programmet blir gjennomført. 12

13 RUS OG AKAN Bruk av alkohol eller andre berusende midler i arbeidstiden eller frammøte til arbeidet i beruset tilstand er i strid med arbeidsreglementet og aksepteres ikke. Det samme gjelder bruk av rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det medfører fravær, eller at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende og at kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles. Overtredelse av reglementets bestemmelser kan føre til oppsigelse eller avskjed. Unntak skal gjøres hvis misbrukeren frivillig eller ved pålegg deltar i det behandlings- og ettervernopplegg som er bestemt, og dette bringer positive resultater innen rimelig tid. Det forutsettes at gjeldende ansettelses- og arbeidsreglement fortsatt følges. Utbyggingen av disse bestemmelsene tar sikte på en aktiv innsats på problemområdet til beste for den enkelte, arbeidsforhold og familien. Retningslinjer Når vi står ovenfor en medarbeider med rusmiddelproblemer, er det viktig å møte vedkommende på en saklig og konsekvent måte. Ved brudd på arbeidsreglementet: En ansatt som møter påvirket på jobb, har brutt arbeidsreglementet og skal bortvises fra arbeidsplassen. Primært er det nærmeste overordnede som har ansvaret for å reagere i en slik situasjon. Dersom nærmeste overordnede ikke er tilstede, har alle ansvar for å sende en påvirket person hjem. Muntlig advarsel Følg opp med personlig samtale Diskuter den konkrete situasjonen og tilby støtte og assistanse. Å ta imot hjelp er frivillig og kan bestå av et individuelt AKAN-opplegg med bistand fra bedriften og BHT. Skriftelig advarsel Ved gjentakelse avtale om individuelt AKAN-opplegg tilbys, med bistand fra BHT. Dersom vedkommende avslår dette foretar arbeidsgiver en tjenesterettslig vurdering av saken. 13

14 Ytterligere brudd - ny skriftelig advarsel Ledelsen og BHT vurderer situasjonen sammen; AKAN-opplegget vurderes: Hvordan fungerer jobbsituasjonen? Er vedkommende motivert? Er det hensiktsmessig å fortsette? Dersom vedkommende avslår dette foretar arbeidsgiver en tjenesterettslig vurdering av saken Går det to år uten brudd på arbeidsreglementet eller avtale, anbefaler AKAN at opplegget avsluttes. 14

15 Nyttig informasjon Arbeidsgiverorganisasjon Solstein er medlem i ASVL = Arbeidssamvirkenes Landssammenslutning. Internkontroll helse, miljø, sikkerhet (HMS) Ledelsen har ansvaret for at bedriften har et godt fungerende internkontrollsystem. Ansatte i bedriften skal: underrette ledelse og verneombudet når ansatte blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet, avbryte arbeidet dersom den ansatte mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, sørge for at ledelse eller verneombudet blir underrettet så snart han/hun blir kjent med at det forekommer trakassering, mobbing eller diskriminering på arbeidsplassen, melde fra til ledelsen dersom han/hun blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som han/hun mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet. melde fra til ledelsen dersom han/hun blir oppmerksom på forhold som kan påvirke den enkeltes ansattes sikkerhetsforhold på jobb, bruke påbudt verneutstyr, gi beskjed og komme med forslag til forbedringer i sitt eget og andres arbeidsmiljø. Bedriften bruker HMS-kontoret sin database for oppdatering og registrering av dokumenter vedrørende HMS-arbeidet. Tillitsmannsordningen Alle avdelinger skal være representert med tillitsvalgt. Tillitsvalgte og representanter for ledelsen skal møtes en gang pr mnd. Det skal føres referat fra møtene. Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjenesten inngår som en del i det forebyggende helse- og miljøarbeidet i bedriften. Solstein har inngått avtale med BHT Hydro Karmøy. Ta kontakt med arbeidsleder om du vil vite mer om bedriftshelsetjenetsen 15

16 Sykefraværsoppfølging Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere er et lederansvar. Arbeidstakerne har likevel informasjonsplikt overfor arbeidsgiver. Leie av lokaler Solstein har flott lyse og moderne lokaler. Alle ansatte har mulighet til å leie lokaler til selskaper og lignede. Ansatte betaler 50 % av normal pris. Erstatning ved yrkesskade Solstein har inngått yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Kontakt leder for mer informasjon. Terminalbriller Arbeidstakere som brukar dataskjerm daglig i arbeidet sitt kan få dekket deler av utgifter til synsprøve/undersøking og briller. Kontakt leder for informasjon. Bedriftens biler Har du behov for å låne bil kan du ta kontakt med Leder fag- og organisasjon for å avtale dette. Lån av bil er til privat bruk ikke andre kommersielle interesser. Den som låner bilen er ansvarlig for at bilen blir levert tilbake ren og pen og eventuelle skader meldes bedriften. Betaling for leie av biler er etter gjeldende satser. IKA En IKA en planlagt og systematisk samtale mellom leder og arbeidstaker. Gjennom samtalen er målet å avklare forventninger og samordne arbeidstakers behov og organisasjonen sine behov. Alle arbeidstakere som er fast ansatt i bedriften skal gjennomføre IKA to ganger i året. Det er arbeidsleder med personalansvar som har ansvaret for at IKA blir gjennomført. Oppmerksomhetsgaver utbetales til følgende: 30 år: 300,- i blomster 40 år: 500,- i gavekort 50 år: 1000,- i gavekort + 1 dag fri med lønn 60 år: 1500,- i gavekort + 1 dag fri med lønn Pensjon: 3000,- i gavekort og Solstein lager en verdig fest Rutiner ved dødsfall Nærmeste overordnet er ansvarlig for at det blir bestilt krans/bårebukett frå Solstein. 16

17 Introduksjon av ansatte VTA, Sjekkliste ved oppstart. Navn: Ansatt dato: Startdato: Oppgave: Mottakelse, kort orientering Orientering, lønnsutbetaling, feriepenger, skattekort, lønnskonto. Arbeidsavtale i 2 eksemplarer Personalhåndbok Utlevering av arbeidstøy og orientering om rutiner ved avdelinger. HMSkontoret. Info om de prosedyrene som gjelder generelt på Solstein og spesifikt på avdelingen. Avtale om evaluering 3 mnd etter oppstart. Melding om oppstart sendes NAV Informasjon om Tillitsmannsapparatet Avdeling: Ansvarlig (nærmeste leder) Ansatte sign når gjennomgått: Når alle punktene er utført og undertegnet (senest 1 uke etter ansettelse) tas kopi av skjema og leveres leder for arkivering i personalmappen. 17

18 EQUASS EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir oss i Solstein anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor arbeidstakerne og andre samarbeidspartnere. I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. I Solstein har vi arbeidet med Equass siden våren Målet vårt er å bli godkjent og sertifisert høsten Hovedprinsippene i Equass Dette er en oversikt på hvordan Equass er bygd opp. Under hvert enkelt tema er det mange forskjellige emner vi må tilfredsstille. Vi må for eksempel ha mange forskjellige prosedyrer og rutiner, vi må gjennomføre møter, ha medarbeidersamtaler og bli flinkere å sette oss mål. Daglig leder har ansvaret for at Solstein blir sertifisert i henhold til kravene i Equass. 18

BRUKERHÅNDBOK FOR ASKIM ASVO AS

BRUKERHÅNDBOK FOR ASKIM ASVO AS 1 BRUKERHÅNDBOK FOR ASKIM ASVO AS 2 Innholdsfortegnelse: 1. INFORMASJON...3 1.1 MÅLSETTING...3 1.2 HISTORIKK...3 1.3 DAGENS SITUASJON...3 1.4 VISJON OG FORMÅL...4 1.5 INFORMASJON OG MEDVIRKNING...4 2.

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer)

AKAN. Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) Vedlegg 3 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Retningslinjer for forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk (AKAN-retningslinjer) 1.0 Innledning AKAN

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09 Tvedestrand kommune Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune Sist endret 01.05.12 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Jan. 09 Vedtatt av Adm.utvalget 17. mars 09. Gjeldende fra 17. mars

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK

AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK AKAN I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED RUSMIDDELPROBLEMATIKK Vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2007 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER VEDRØRENDE ANSATTE MED RUSPROBLEMER I MANDAL

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

RIKTIG LIVSTIL FOR BEDRE TRIVSEL

RIKTIG LIVSTIL FOR BEDRE TRIVSEL RIKTIG LIVSTIL FOR BEDRE TRIVSEL Program: Time 1 Time 2 Time 3 Introduksjon Industripartner Karmøy AS Bakgrunn Hva er Lett på jobb? Metode Resultat Lett på jobb i din bedrift? Karmøy kommune -Rogaland

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden

1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden 1. skriftlige advarsel Brudd på arbeidsreglement rusmiddelpåvirkning/bakrus i arbeidstiden Bakgrunn for advarselen Du har brutt arbeidsreglementet ved å... (hendelsesbeskrivelse/reaksjonsgrunnlag) I samsvar

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet

Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Alta kommune Fagområde Tema Retningslinjer for AKAN-arbeidet Arbeid med rusmiddelbruk og pengespill. Sektor/ avdeling/ virksomhet Kvalitetssystem Utstedt av/ dato HMS AKAN Felles IK-HMS KITO 13.05.13 Versjon

Detaljer

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune Velkommen som medarbeider i Tromsø kommune Kjære medarbeider ved (enhet/avdeling) Som medarbeider i Tromsø kommune har du både rettigheter og plikter i tilsettingsforholdet. Dette vil vi - blant annet

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Regler for minoritetsspråklige deltakere ved Hemne ressurssenter.

Regler for minoritetsspråklige deltakere ved Hemne ressurssenter. Regler for minoritetsspråklige deltakere ved Hemne ressurssenter. Deltakelse Samværsformer og arbeidsmiljø Undervisningsmateriell Fravær Permisjoner Egenmelinger Reaksjoner ved brudd på reglementet Underskrift

Detaljer

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune!

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som medarbeider i Bodø kommune Hjertelig velkommen som medarbeider i Bodø kommune! Vi trenger deg, din kompetanse, ditt engasjement og dine samarbeidsevner

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE 1. Målsetting Målet for introduksjonen er at alle nyansatte hurtigst mulig skal bli dyktige medarbeidere med en positiv innstilling til kommunen

Detaljer

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN

RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN RUSMIDDELBRUK PÅ ARBEIDSPLASSEN Retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune 1 INNLEDNING... 1 2 GRUNNSYN OG KJØREREGLER I AKAN-ARBEIDET... 1 2.1 Grunnsyn...

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS BAKGRUNN Tana Arbeidsservice`s viktigste oppgave er å utvikle mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14.

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Bakgrunn Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA Ved regelmessig oppdatering og jevnlig bruk, fyller systemet kravene til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og avløserlagets kvalitetssystem.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

AKAN I LARVIK KOMMUNE

AKAN I LARVIK KOMMUNE AKAN I LARVIK KOMMUNE (ARBEIDSLIVETS KOMITÉ MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI ) Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vedtatt av Hovedarbeidsutvalget 06.09.2004. Revidert 30.03.05

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake PROSJEKTBESKRIVELSE Aktiv og Trygt Tilbake - Et prøve- og samarbeidsprosjekt for sykemeldte ansatte og ansatte som helt eller delvis står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet er på initiativ fra Mandal

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS-tjenesterder du er, når du trengerdet1 - Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 / 2013 Medarbeider NBHT: FFH Dato: 19 ansatte har fylt ut arbeidsmiljøskjema.

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer