3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Endringer av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Endringer av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol..."

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN Nr årgang Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2005/EØS/61/01 Endringer av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol EFTAs overvåkningsorgan 2005/EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/06 Informasjon meddelt av EFTA-statene om statsstøtte gitt i henhold til EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1d, som innlemmer kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte Informasjon meddelt av EFTA-statene om statsstøtte gitt i henhold til EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f, som innlemmer kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter 7 Informasjon meddelt av EFTA-statene om statsstøtte gitt i henhold til EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1g, som innlemmer kommisjonsforordning (EF) nr. 2204/2002 om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til sysselsetting Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 og overvåkningsog domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om å ikke reise innsigelser med hensyn til et tiltak for å redusere utslipp av nitrogenoksid fra skip i Norsk Skipsregister Kunngjøring fra Norge vedrørende europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 19. tildelingsrunde

2 3. EFTA-domstolen 2005/EØS/61/07 Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av Héraðsdómur Reykjavíkur ved nevnte domstols beslutning av 4. mai 2005 i saken HOB-vín ehf. v Den islandske stat og det islandske statlige alkohol- og tobakkselskap III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 2005/EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/ /EØS/61/20 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3978 Oracle/ Siebel). 15 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4002 OMV/ Aral ČR) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4007 Reckitt Benckiser/Boots Healthcare International) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4008 Logista/ Editorial Planeta/JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4018 E D & F Man/Safic Alcan (Natural Products)) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4019 Fraport/ Deutsche Bank/Budapest Airport) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4031 JCI/ SAFT/JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4032 VSE/ Cegedel/JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M Gerdau/ Grupo Santander/Bogey/Sidenor) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4041 Basell/ Société du Craqueur de l Aubette) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4042 Toepfer/ InVivo/Soulès) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4045 Deutsche Bahn/Bax Global) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4054 Koch Industries/Georgia-Pacific) Fortsetter på siste side...

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/1 EFTA-ORGANER EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ Endringer av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol 2005/EØS/61/01 Avtalene om endring av protokoll 4 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol undertegnet i Brussel 4. juni 2004 og 24. september 2004 trådte i kraft Avtalen om endring av protokoll 4 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, gjennom innsetting av ny artikkel 13 og 22 i del III kapittel XIII, undertegnet i Brussel 4. juni 2004, og avtalen om endring av protokoll 4 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol av 3. desember 2004, trådte i kraft Disse avtalene og den oppdaterte konsoliderte versjonen av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol er nå publisert på EFTA-sekretariatets nettsted. Følg disse lenkene: og

4 Nr. 61/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN Informasjon meddelt av EFTA-statene om statsstøtte gitt i henhold til EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1d, som innlemmer kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte 2005/EØS/61/02 Støttenr. Opplæringsstøtte 2/2005 EFTA-stat Region Norge Troms Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Troms Regionalt utviklingsprogram for Troms Rettslig grunnlag Overføringer til Troms fylkeskommune, statsbudsjettet (St.prp ), post og Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 15 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 7 Gjennomføringsdato 15. november 2004 Ordningens eller den individuelle støttens varighet Støttens formål Til 31. desember 2007 Generell og spesifikk opplæring Berørte økonomiske sektorer Alle sektorer som kan motta opplæringsstøtte Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Navn Troms fylkeskommune Adresse Postboks Tromsø Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 5

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/3 Støttenr. Opplæringsstøtte 3/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Helgeland Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av RDA-styret Helgeland Regionråd IKS, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp EUR 2,5 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 7 Gjennomføringsdato 1. januar 2005 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Generell opplæring Spesifikk opplæring Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Alle sektorer som kan motta opplæringsstøtte Navn RDA-styret Helgeland Regionråd IKS Adresse Postboks Sandnessjøen Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 5 Støttenr. Opplæringsstøtte 4/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Lofoten Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av Lofotrådet, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 1,5 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 7 Gjennomføringsdato 1. januar 2005 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Generell opplæring Spesifikk opplæring Alle sektorer som kan motta opplæringsstøtte Navn Lofotrådet Adresse Postboks Leknes Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 5

6 Nr. 61/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Støttenr. Opplæringsstøtte 5/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Ofoten Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av Ofotsamvirke, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 2 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 7 Gjennomføringsdato 1. januar 2005 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Generell opplæring Spesifikk opplæring Alle sektorer som kan motta opplæringsstøtte Navn Ofotsamvirke Adresse Postboks Narvik Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 5 Støttenr. Opplæringsstøtte 6/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Salten Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av Salten Regionråd, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 3 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 7 Gjennomføringsdato 1. november 2004 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Generell opplæring Spesifikk opplæring Alle sektorer som kan motta opplæringsstøtte Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Navn Adresse Salten Regionråd Prinsens gate 113 A 8001 Bodø Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 5

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/5 Støttenr. Opplæringsstøtte 7/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Sør-Helgeland Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av Sør-Helgeland Regionråd, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 1,5 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 7 Gjennomføringsdato 1. januar 2005 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Generell opplæring Spesifikk opplæring Alle sektorer som kan motta opplæringsstøtte Navn Sør-Helgeland Regionråd Adresse Postboks Brønnøysund Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 5 Støttenr. Opplæringsstøtte 8/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Vesterålen Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av Vesterålen Regionråd, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 2,5 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 7 Gjennomføringsdato 1. januar 2005 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Generell opplæring Spesifikk opplæring Alle sektorer som kan motta opplæringsstøtte Navn Vesterålen Regionråd Adresse Postboks Sortland Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 5

8 Nr. 61/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Støttenr. Opplæringsstøtte 9/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Indre Helgeland Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av Indre Helgeland Regionråd, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 3 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 7 Gjennomføringsdato 1. januar 2005 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Generell opplæring Spesifikk opplæring Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Alle sektorer som kan motta opplæringsstøtte Navn Indre Helgeland Regionråd Adresse Postboks Korgen Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 5

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/7 Informasjon meddelt av EFTA-statene om statsstøtte gitt i henhold til EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1f, som innlemmer kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter 2005/EØS/61/03 Støttenr. Støtte til SMB 2/2005 EFTA-stat Region Norge Troms Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Troms Regionalt utviklingsprogram for Troms Rettslig grunnlag Overføringer til Troms fylkeskommune, statsbudsjettet (St.prp ), post og Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 10 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 6 og artikkel 5 Gjennomføringsdato 15. november 2004 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Støtte til SMB: Investeringsstøtte: bygninger, byggevirksomhet, maskiner, grunninvesteringer, kjøp av patenter, lisenser, teknisk kunnskap, nyinvesteringer. Alle sektorer som kan motta støtte til SMB Navn Troms fylkeskommune Adresse Postboks Tromsø Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 6 Støttenr. Støtte til SMB 3/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Helgeland Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av RDA-styret Helgeland Regionråd, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 2,0 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 6 og artikkel 5 Gjennomføringsdato 1. januar 2005 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Støtte til SMB Alle sektorer som kan motta støtte til SMB Navn RDA-styret Helgeland Regionråd IKS Adresse Postboks Sandnessjøen Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 6

10 Nr. 61/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Støttenr. Støtte til SMB 4/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Lofoten Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av Lofotrådet, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 3 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 6 og artikkel 5 Gjennomføringsdato 1. januar 2005 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Støtte til SMB Alle sektorer som kan motta støtte til SMB Navn Lofotrådet Adresse Postboks Leknes Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 6 Støttenr. Støtte til SMB 5/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Ofoten Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av Ofotsamvirke, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 2 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 6 og artikkel 5 Gjennomføringsdato 1. januar 2005 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Støtte til SMB Alle sektorer som kan motta støtte til SMB Navn Ofotsamvirke Adresse Postboks Narvik Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 6

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/9 Støttenr. Støtte til SMB 6/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Salten Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av Salten Regionråd, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 5 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 6 og artikkel 5 Gjennomføringsdato 1. november 2004 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Støtte til SMB Alle sektorer som kan motta støtte til SMB Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Navn Adresse Salten Regionråd Prinsens gate 113 A 8001 Bodø Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 6 Støttenr. Støtte til SMB 7/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Sør-Helgeland Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av Sør-Helgeland Regionråd, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 1,5 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 6 og artikkel 5 Gjennomføringsdato 1. april 2005 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Støtte til SMB Alle sektorer som kan motta støtte til SMB Navn Sør-Helgeland Regionråd Adresse Postboks Brønnøysund Store individuelle tildelinger I samsvar med forordningens artikkel 6

12 Nr. 61/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Støttenr. Støtte til SMB 8/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Vesterålen Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av Vesterålen Regionråd, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 3,0 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 6 og artikkel 5 Gjennomføringsdato 1. februar 2005 Ordningens varighet Til 31. desember 2005 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Støtte til SMB Alle sektorer som kan motta støtte til SMB Navn Vesterålen Regionråd Adresse Postboks Sortland Store individuelle tildelinger Store individuelle støttetildelinger i samsvar med forordningens artikkel 6 Støttenr. Støtte til SMB 9/2005 EFTA-stat Region Norge Nordland / Indre Helgeland Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Administrert av Indre Helgeland Regionråd, org. nr Rettslig grunnlag Statsbudsjettet (St.prp ), post nr Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 3 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2 6 og artikkel 5 Gjennomføringsdato 1. januar 2005 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Støtte til SMB Alle sektorer som kan motta støtte til SMB Navn: Indre Helgeland Regionråd Adresse: Postboks Korgen Store individuelle tildelinger Store individuelle støttetildelinger i samsvar med forordningens artikkel 6

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/11 Informasjon meddelt av EFTA-statene om statsstøtte gitt i henhold til EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1g, som innlemmer kommisjonsforordning (EF) nr. 2204/2002 om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til sysselsetting 2005/EØS/61/04 Støttenr. EFTA-stat Region Sysselsettingsstøtte 1/2005 Norge Norge Troms Navnet på støtteordningen Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Troms Regionalt utviklingsprogram for Troms Rettslig grunnlag: Overføringer til Troms fylkeskommune, statsbudsjettet (St.prp , post og Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen Samlet årlig støttebeløp: EUR 5 millioner Høyeste støtteintensitet I samsvar med forordningens artikkel 4 nr. 2-5, artikkel 5 og artikkel 6 Gjennomføringsdato 15. november 2004 Ordningens varighet Til 31. desember 2007 Støttens formål Berørte økonomiske sektorer Navn og adresse til den myndighet som gir støtten Krav om forhåndsmelding til Kommisjonen Skape sysselsetting, rekruttere arbeidstakere med yrkeshemming eller funksjonshemming og skape arbeidsplasser for funksjonshemmede Alle fellesskapssektorer( 1 ) som kan få sysselsettingsstøtte All produksjonsvirksomhet( 1 ) Alle tjenester( 1 ) Andre Navn Troms fylkeskommune Adresse Postboks Tromsø I samsvar med forordningens artikkel 9 ( 1 ) Med unntak for skipsbyggingssektoren og andre sektorer som er underlagt særskilte regler i forordninger og direktiver som omfatter all statsstøtte i den aktuelle sektoren.

14 Nr. 61/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 og overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr /EØS/61/05 Vedtaksdato: 26. mai 2005 EFTA-stat: Norge Støttens nr.: Sak Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om å ikke reise innsigelser Tittel: Tiltak for å redusere utslipp av nitrogenoksid fra skip i Norsk Skipsregister. Formål: Hovedformålet med ordningen er miljøvern, ved å redusere utslippene av nitrogenoksider fra skip. Ordningen skal fremme tiltak for å redusere utslipp av nitrogenoksid, inkludert kjøp av nye motorer. Juridisk grunnlag: Stortingsvedtak nr. 124 av 9. desember 2003 (i sak nr. 2, offentliggjort i Stortingstidende s , ), foreslått av Næringskomiteen 3. desember 2003 (Forslag til vedtak IV i Innst.S. nr. 71 ( )). Støttebeløp/varighet: NOK 500 millioner som lån og NOK 75 millioner som rentesubsidier. Ordningen løper til 31. desember Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregister

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/13 Kunngjøring fra Norge vedrørende europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 2005/EØS/61/06 Kunngjøring av innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk kontinentalsokkel 19. tildelingsrunde Det norske olje- og energidepartement kunngjør herved en innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk kontinentalsokkel i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner. Søknader om utvinningstillatelser for petroleum inngis til Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. N-0033 OSLO NORGE innen 15. november 2005 kl , eller senest 90 dager etter denne melding ble offentliggjort i Den europeiske unions tidende og i EØS-tillegget til EUT, med den seneste datoen av disse som gjeldende frist. Tildelingen av utvinningstillatelser for petroleum i 19. tildelingsrunde for norsk kontinentalsokkel, vil etter planen finne sted i første kvartal Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Olje- og energidepartementet, tlf.: (+47)

16 Nr. 61/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EFTA-DOMSTOLEN Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av Héraðsdómur Reykjavíkur ved nevnte domstols beslutning av 4. mai 2005 i saken HOB-vín ehf. v Den islandske stat og det islandske statlige alkohol- og tobakkselskap 2005/EØS/61/07 (Sak E-4/05) Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjavík herredsrett), Island, har ved beslutning av 4. mai 2005 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved domstolens kontor 17. juni 2005, om en rådgivende uttalelse i saken HOB-vín ehf. v Den islandske stat og det islandske statlige alkohol- og tobakkselskap, med følgende spørsmål: 1. Er artikkel 11 og 16 i Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde til hinder for at et statlig foretak, som har enerett på detaljsalg av alkoholholdige drikker, krever at dets leverandører leverer alkoholholdige drikker for detaljsalg på en bestemt type paller (Europaller), og videre at pallens pris skal være inkludert i produktprisen? 2. Er avtalens artikkel 59 til hinder for denne typen vilkår?

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/15 EF-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3978 Oracle/Siebel) 2005/EØS/61/08 1. Kommisjonen mottok 18. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Oracle Corporation ( Oracle ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske foretaket Siebel Systems Inc. ( Siebel ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Oracle: konstruksjon, utvikling og markedsføring av programvare til firmabruk, databaser og annen infrastruktur og programvare, og tilknyttede tjenester, Siebel: konstruksjon, utvikling og markedsføring av programvare for oppfølging av kunderelasjoner og forretningsopplysninger, og tilknyttede tjenester. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 297 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.3978 Oracle/Siebel, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

18 Nr. 61/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4002 OMV/Aral ČR) 2005/EØS/61/09 1. Kommisjonen mottok 17. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det østerrikske foretaket OMV Aktiengesellschaft ( OMV ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det tsjekkiske foretaket Aral ČR, a.s. ( Aral ČR ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: OMV: utvinning, framstilling, raffinering og distribusjon av mineraloljeprodukter, inkludert detalj- og engrossalg av drivstoff, Aral ČR: detalj- og engrossalg av drivstoff i Den tsjekkiske republikk. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 297 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4002 OMV/Aral ČR, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

19 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/17 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4007 Reckitt Benckiser/Boots Healthcare International) 2005/EØS/61/10 1. Kommisjonen mottok 25. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Reckitt Benckiser plc ( Reckitt Benckiser ) ved kjøp av aksjer og eiendeler overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket Boots Healthcare International ( BHI ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Reckitt Benckiser: framstilling og salg av husholdningsprodukter samt helse-, hygiene- og næringsmiddelprodukter, BHI: framstilling og salg, hovedsakelig av legemidler til forbrukersalg. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 304 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4007 Reckitt Benckiser/Boots Healthcare International, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

20 Nr. 61/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4008 Logista/Editorial Planeta/JV) 2005/EØS/61/11 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 16. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Compañía de Distribución Integral Logista S.A. ( Logista, Spania), som tilhører Altadis-konsernet (Spania, Frankrike), og Editorial Planeta S.A. ( Editorial Planeta, Spania), som tilhører Planeta-konsernet (Spania), ved overdragelse av eiendeler og kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet foretak ( Newco, Spania) som utgjør et joint venture-selskap. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Logista: logistikk, Editorial Planeta: utgivelse og salg av bøker, Newco: logistikk i forbindelse med distribusjon av bøker. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 295 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4008 Logista/Editorial Planeta/JV, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

21 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/19 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4018 E D & F Man/Safic Alcan (Natural Products)) 2005/EØS/61/12 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 18. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket E D & F Man Holdings ( Man ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over naturprodukt-avdelingen av det franske foretaket Safic Alcan SAS ( Safic NP ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Man: råvarehandel med sukker, melasse, alkohol, kaffe, kakao og fiskeolje, lagring av væsker og framstilling av dyrefôr, Safic NP: råvarehandel med tropiske vegetabilske oljer, naturgummi og lateks. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 295 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4018 E D & F Man/Safic Alcan (Natural Products), til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

22 Nr. 61/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4019 Fraport/Deutsche Bank/Budapest Airport) 2005/EØS/61/13 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 18. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der de tyske foretakene Fraport AG ( Fraport ) og Deutsche Bank AG ( Deutsche Bank ) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det ungarske foretaket Budapest Airport Rt. ( Budapest Airport ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Fraport: driftstjenester på flyplassene Frankfurt, Frankfurt-Hahn, Saarbrücken, Antalya og Lima, Deutsche Bank: bankvirksomhet, Budapest Airport: driftstjenester på flyplassen i Budapest. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 297 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4019 Fraport/Deutsche Bank/Budapest Airport, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

23 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/21 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4031 JCI/Saft/JV) 2005/EØS/61/14 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 18. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Johnson Controls Inc. ( JCI ) og det franske foretaket Saft Groupe SA ( Saft ) i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet foretak ( JV, USA) som utgjør et joint venture-selskap. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: JCI: kontrollsystemer for biler og bygninger, Saft: industri- og spesialbatterier, JV: batterier til hybridbiler og elektriske biler. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 295 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4031 JCI/Saft/JV, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

24 Nr. 61/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4032 VSE/Cegedel/JV) 2005/EØS/61/15 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 22. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket VSE AG ( VSE ), som tilhører konsernet RWE AG, og Cegedel S.A. ( Cegedel, Luxembourg) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet foretak ( NewJV ) som består av det tyske foretaket VSE NET GmbH ( VSENET ), som tilhører VSE, og det luxembourgske foretaket Cegecom S.A. ( Cegecom ), som tilhører Cegedel. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: VSE: framstilling og distribusjon av elektrisk kraft i det tyske forbundslandet Saarland, Cegedel: framstilling og distribusjon av elektrisk kraft i Luxembourg, VSENET: telekommunikasjonstjenester, Cegecom: telekommunikasjonstjenester, NewJV: telekommunikasjonstjenester. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 297 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4032 VSE/Cegedel/JV, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

25 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/23 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4037 Gerdau/Grupo Santander/Bogey/Sidenor) 2005/EØS/61/16 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 18. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Gerdau S.A. ( Gerdau, Brasil), Banco Santander Central Hispano S.A. ( Grupo Santander, Spania) og Bogey Holding Company Spain S.L. ( Bogey, Spania) ved kjøp av aksjer og inngåelse av forvaltningsavtale i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det spanske foretaket Corporación Sidenor, S.A. ( Sidenor ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Gerdau: framstilling og distribusjon av stål, Grupo Santander: finansierings- og bankvirksomhet, Bogey: verdipapirhandel, Sidenor: framstilling og distribusjon av spesialstål. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 300 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4037 Gerdau/Grupo Santander/Bogey/ Sidenor, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

26 Nr. 61/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4041 Basell/Société du Craqueur de l Aubette) 2005/EØS/61/17 1. Kommisjonen mottok 18. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det nederlandske foretaket Basell Holdings B.V. ( Basell ), som tilhører konsernet Access Industries ( Access, USA), ved kjøp av aksjer og eiendeler overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det franske foretaket Société du Craqueur de l Aubette S.N.C. ( SCA ) og et produksjonsanlegg for butadien ( butadienanlegget, Frankrike) samt tilhørende eiendeler fra Shell-konsernet ( Shell, Nederland). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Basell: framstilling og salg av polyolefiner og tilknyttede produkter, Access: konsern som hovedsakelig er aktivt innenfor sektorene olje, kull, aluminium, strøm og telekommunikasjon, SCA: framstilling og salg av etylen og propylen, Butadienanlegget: framstilling og salg av butadien. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 295 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4041 Basell/Société du Craqueur de l Aubette, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

27 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/25 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4042 Toepfer/InVivo/Soulès) 2005/EØS/61/18 1. Kommisjonen mottok 18. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Union InVivvo ( InVivo, Frankrike) og Alfred C. Toepfer International Netherlands B.V. ( ACTI, Nederland), som tilhører konsernet Archer Daniel Midlands Company ( ADM, USA), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det franske foretaket Soulès CAF S.A. ( Soulès ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: InVivo: innkjøp, salg og tjenester innenfor landbruk, ACTI: handel med landbruksråvarer, ADM: kjøp, bearbeiding og salg av landbruksprodukter, Soulès: distribusjon av andre fôringredienser enn korn. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 300 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4042 Toepfer/InVivo/Soulès, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

28 Nr. 61/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4045 Deutsche Bahn/Bax Global) 2005/EØS/61/19 1. Kommisjonen mottok 22. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket Deutsche Bahn AG ( Deutsche Bahn ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske foretaket BAX Global Inc. ( BAX Global ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Deutsche Bahn: passasjertransport, godstransport, godsekspedisjon og logistikk, BAX Global: godsekspedisjon og logistikk. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 297 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4045 Deutsche Bahn/Bax Global, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

29 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/27 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4054 Koch Industries/Georgia-Pacific) 2005/EØS/61/20 1. Kommisjonen mottok 18. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Koch Industries ( Koch ) gjennom et offentlig tilbud kunngjort 13. november 2005 overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske foretaket Georgia- Pacific Corporation ( Georgia-Pacific ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Koch: handel med, produksjon og markedsføring av energi-råvarer, petrokjemikalier, mineraler og papirmasse, Georgia-Pacific: framstilling og markedsføring av produkter av tynt papir, byggevarer, emballasje og papir. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 304 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4054 Koch Industries/Georgia-Pacific, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

30 Nr. 61/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4056 Hochtief AirPort/CDPQ/Budapest Airport) 2005/EØS/61/21 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 17. november 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket Hochtief AirPort GmbH ( Hochtief AirPort ), som kontrolleres av Hochtief Aktiengesellschaft, og det kanadiske foretaket Caisse de Dépôt et Placement du Québec ( CDPQ ) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det ungarske foretaket Budapest Airport Rt. ( Budapest Airport ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Hochtief AirPort: driftstjenester på flyplassene Athen, Düsseldorf, Hamburg, Sydney og Tirana, CDPQ: forvaltning av offentlige og private pensjons- og forsikringsfond, Budapest Airport: driftstjenester på flyplassen i Budapest. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 297 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4056 Hochtief AirPort/CDPQ/ Budapest Airport, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 14. årgang 18.10.2007 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 54 8.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 11. årgang 2.9.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 18 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 8.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 10 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 11. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 24 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 9.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 13. årgang 3.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 15. årgang 24.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 37 15. årgang 26.6.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

NORSK utgave Domstolen

NORSK utgave Domstolen NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 40 8 årgang 16 8 2001 II III Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 33 10. årgang 3.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 22 20. årgang 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 14. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 9.

Detaljer

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 11. årgang

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 15. årgang 20.3.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 16. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 11. årgang

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 50 13. årgang 12.10.2006 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 7.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 12. årgang 24.11.2005 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 14 12. årgang 24.3.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 19. årgang 30.8.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 74 20. årgang 20.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 9.

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 15. årgang 7.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 6.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 15. årgang 5.1.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 50 20. årgang 5.9.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 36 9.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 28 11. årgang 3.6.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 42 11. årgang 26.8.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 7. årgang 20.7.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 40 19. årgang 19.7.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 20. årgang 4.4.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget ISSN Nr årgang utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN Nr årgang utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 22 17. årgang 6.5.2010 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 12 16. årgang 26.2.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 20 4.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 12. årgang 8.9.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 6 12. årgang 10.2.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.5/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 2. årgang 23.2.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 17. årgang 22.7.2010 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.4.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.4.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 24 18. årgang 28.4.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 31/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 31 3. årgang 18.7.1996 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 52 11. årgang utgave 21.10.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 52 11. årgang utgave 21.10.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 52 11. årgang 21.10.2004 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5293 Santander/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5293 Santander/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 51 15. årgang 21.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 21 16. årgang 23.4.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 5.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS 13.10.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.38/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 1. årgang 13.10.1994

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 42 22. årgang 30.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 62 21. årgang 30.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 58 ISSN 1022-9310. 18. årgang 27.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 58 ISSN 1022-9310. 18. årgang 27.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 58 18. årgang 27.10.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 15. årgang 10.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 32 5.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.49/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 3. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 48 15. årgang 31.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 16. årgang 14.5.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 16. årgang 14.5.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 16. årgang 14.5.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 34 ISSN 1022-9337. 10. årgang 10.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 34 ISSN 1022-9337. 10. årgang 10.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 34 10. årgang 10.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 2 13. årgang 12.1.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

2015/EØS/39/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7667 Danaher/Pall) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

2015/EØS/39/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7667 Danaher/Pall) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 39 22. årgang 9.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 22. årgang 16.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 22. årgang 16.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 40 22. årgang 16.7.2015 II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.17/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 17 2. årgang 11.5.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

2014/EØS/44/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7334 Oracle/MICROS)... 4

2014/EØS/44/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7334 Oracle/MICROS)... 4 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 44 21. årgang 31.7.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01 Nr.40/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 3. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6308 VFC/ Timberland) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6308 VFC/ Timberland) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 44 18. årgang 4.8.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 16. årgang 23.12.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 16. årgang 23.12.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 70 16. årgang 23.12.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3196 Belgium CA-Agricaisse-Lanbokas/ Crédit Agricole Belgique)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3196 Belgium CA-Agricaisse-Lanbokas/ Crédit Agricole Belgique)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 37 10. årgang 24.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4349 Metro/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4349 Metro/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 13. årgang 17.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 11. årgang 10.6.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 42 18. årgang 28.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 21 15. årgang 24.4.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 14. årgang 28.6.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2082 PSA/Vivendi/Wappi!)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2082 PSA/Vivendi/Wappi!)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 7. årgang 31.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3093 INA/AIG/SNFA)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3093 INA/AIG/SNFA)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 10. årgang 25.9.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 33 8 årgang 28 6 2001 4 II III Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 21.8.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 21.8.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 4. årgang 21.8.1997 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 16. årgang 30.7.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 16. årgang 30.7.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 16. årgang 30.7.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 18. årgang 9.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 18. årgang 9.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 32 18. årgang 9.6.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 9. årgang 25.4.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 11/2002

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN 1022-9310. 18. årgang 26.5.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN 1022-9310. 18. årgang 26.5.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 30 18. årgang 26.5.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 6.

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 7 17. årgang 11.2.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 7 17. årgang 11.2.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 7 17. årgang 11.2.2010 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 29 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 29 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 29 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 41 18. årgang 21.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2008/EØS/28/02 Melding fra norske myndigheter om Norsk Romsenters støtteordning... 3

2008/EØS/28/02 Melding fra norske myndigheter om Norsk Romsenters støtteordning... 3 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 28 15. årgang 15.5.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 44 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 44 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 48 ISSN 1022-9310. 16. årgang 10.9.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 48 ISSN 1022-9310. 16. årgang 10.9.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 48 16. årgang 10.9.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 22. årgang 26.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 15. årgang 27.3.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 10.8.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 10.8.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 36 7. årgang 10.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer