INFO NR. 4 SEPTEMBER ÅRGANG. Norges mest lønnsomme næringsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO NR. 4 SEPTEMBER 2004 52. ÅRGANG. Norges mest lønnsomme næringsliv"

Transkript

1 INFO NR. 4 SEPTEMBER ÅRGANG Intelligent formiddag Planene for etablering av Drammensregionens Kunnskapspark på Union ruller videre. Dagens høyskolesenter ønskes flyttet fra området ved sykehuset til Unionområdet. Det er gjennomført et forprosjekt, og nå starter et hovedprosjekt for å vurdere mulighetene og innholdet i en slik kunnskapspark. DNF har tatt et spesielt ansvar for dialogen med næringslivet for å sikre at deres ønsker og behov i en slik sammenheng blir ivaretatt. Mandag 23. august inviterte vi derfor utvalgte representanter fra toneangivende kompetansedrevne virksomheter i Drammensregionen til work-shop i Børsen. Innspillene skal brukes i den videre prosess mot å virkeliggjøre visjonene om Miljøog kompetansebyen Drammen. Intelligent kveld Torsdag 26. august inviterte DNF i samarbeid med Junior Chamber Drammen til Intelligent kveld på First Hotel Ambassadeur. IQ-ekspertene fra Mensa fortalte om myter og fakta om IQ. Mensa er en forening som skal fremme menneskelig intelligens. Etter dette fikk deltagerne prøve seg på en figurbasert IQ-test, som er opptaksprøve for medlemskap i Mensa. Testresultatene vil bli analysert av sertifisert psykolog og deltagernes IQ vil være klar om noen uker. For å bli medlem i Mensa må du være blant de 2 prosentene med høyest IQ i verden. Norges mest lønnsomme næringsliv Det er ikke bare innbyggerne i Drammensregionen som trives bedre her enn i de fleste andre steder i kongeriket. Næringslivet i Buskerud tjener mest penger i landet og trives også svært godt. Nylig forelå Næringsanalysen for Østlandet. Rapporten er utarbeidet i tidsrommet oktober 2003 til februar 2004 og tar for seg utviklingen i næringslivet på Østlandet i perioden 1997 til Der det er tilgjengelig data, er også utviklingen i 2003 beskrevet. Analysene er basert på regnskapstall fra alle regnskapspliktige og offentlig statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Næringslivet i Buskerud er det mest lønnsomme i landet. Andelen av foretak med positivt resultat i Buskerud er høyere enn noe annet fylke både i 2002 og ,9% av foretakene i Buskerud hadde i 2002 positivt resultat. Ser man på perioden , Mandag 16. august var det duket for immatrikulering av ca. 100 nye førsteårsstudenter til bachelorstudier i økonomi og markedsføring ved Handelshøyskolen BI- Buskerud. Igjen kunne Drammen utmerke seg positivt med en jenteandel på hele 60,8%, som er ny rekord ved BI-Buskerud. Denne jenteandelen er også den høyeste blant BIs 16 skoler i Norge ved årets opptak til bachelorstudier. Daglig leder i DNF Hans-Petter Tonum ønsket nye studenter av begge kjønn lykke til med studiet i hans hilsningstale. Prosentvis andel av foretakene i Buskerud som har positivt resultat i forhold til hele landet. har næringslivet i Buskerud hele tiden vært mer lønnsom enn resten av landet. Internt i Buskerud kommer næringslivet i Midtfylket best ut med 72,7% foretak med positivt resultat i 2002, tett fulgt av Drammensregionen med 69,2%. Kongsberg/Numedal har flest underskuddsbedrifter blant de fem Buskerudregionene. I fjor vinter rangerte avisen Dagens Næringsliv i tillegg Drammensregionen blant de aller mest innovative i Norge med flest nyetablerte bedrifter. Samtidig er antall konkurser i vår region lavere enn på landsbasis. DNF hilste nye BI-studenter velkommen Han minnet om hvilken ressurs de vil være for næringslivet i Drammensregionen ved endte studier, og at DNF i studietiden gjerne vil ha de med i vårt nettverk som studentmedlemmer. DNF samarbeider også med BI om deres mentorordning og kontakt med næringslivet for oppgaveløsing. Årets hovedtaler Arthur Buckhardt holdt et flammende foredrag i kjent uformell stil om nøkkelen til suksess. Tenk nytt, ideer folk ler av er ofte de beste, vær kreative, kast lærebøker som er mer enn fem år gamle og ikke les dere bort på BI, var noen av Buckhardts råd til studentene.

2 FORMANNENS HJØRNE DNF som en regional forening Næringsliv er konkurranse, slik har det alltid vært og slik vil det være i fremtiden. Dette har næringslivet et bevisst forhold til og er fortrolig med. Det foregår imidlertid også en konkurranse mellom geografiske områder om å tiltrekke seg og utvikle næringsvirksomhet, skape arbeidsplasser og gi livskvalitet til innbyggerne. Kommuner konkurrerer mot kommuner, regioner mot regioner, landsdeler mot landsdeler og land mot land. Det er mer tvilsomt om alle er like bevisste og fortrolige med dette forhold. Selv om mange suksessbedrifter er skapt av dyktige enkeltmennesker som ville ha lykkes nesten uansett hvor de hadde vært lokalisert, skapes et bredt og livskraftig næringsliv i regioner. Drammensregionen har mange konkurransemessige fortrinn, men er avhengig av å utvikle seg som en region. Drammen er avhengig av sine nabokommuner for å utvikle sitt næringsliv på samme måte som nabokommunene er avhengig av Drammen. Til sammen er vi en del av Stor Oslo. Det selskap jeg arbeider for foretar regelmessige næringsanalyser. Disse analyser viser bl.a. at vår region har hatt en større relativ vekst de siste årene i f. eks. antall bedrifter med en årsomsetning over 10 millioner enn eksempelvis Grendlandsregionen. Dette betyr enten at flere bedrifter i vår region vokser raskere enn bedrifter i Grenlandsregionen eller at relativt flere bedrifter etablerer seg her. Men til tross for denne veksten har kommuner i Drammens nabolag dårlig vekst i næringsvirksomheter. Dette er tankevekkende. DNF har tatt konsekvensen av betydningen av en regional tenkning og har i sin strategi at Lier og Nedre Eiker er DNF s primære nedslagsfelt i tillegg til Drammen. En praktisk følge av dette er at DNF har overtatt sekretariatsfunksjonen for Lier og Nedre Eiker Næringsråd. Dersom andre næringsråd ønsker å knytte seg nærmere til DNF vil vi se positivt på dette. En større regional næringssammenslutning vil ikke redusere betydningen av lokale næringsråd. Hvorfor tar jeg opp et forhold som på mange måter er en selvfølgelighet. Det er to årsaker til dette. For det første er det viktig at våre lokalpolitikere er bevisste på regionens betydning for næringsutvikling. Samarbeid og positive holdninger er nødvendig for å øke konkurransekraften mot andre regioner. For det andre ønsker jeg å reise en debatt i vår forening om vi skal ta konsekvensene av vår strategi og endre navn til Drammensregionens Næringslivsforening. John Erik Nilsen Formann Wildenvey til folket Herman Wildenvey (f. Portaas 1885) er i vinden som aldri før. Benny Borg tar seg av Stavern og her i distriktet er det Rune Temte som står for presentasjonene. I løpet av høsten utgis en CD hvor Rune leser og fiolinist Ole Henrik Moe spiller fiolin og sag. Neste år er det 120 år siden dikteren ble født i Åsen i Mjøndær`n og et uoffisielt 120 års jubileum blir feiret med forestillinger som tilbyes store og små forsamlinger. Temte har på DNFs årlige kulturaften de to siste årene gledet oss med gullkorn fra Wildenvey. Kanskje vi får til et eget Wildenvey-arrangement i jubileumsåret 2005! En personlig næringslivspartner som kan mer enn tradisjonelle banktjenester De store bankene fusjonerer og blir større mens den lokale beslutningsmyndighet blir mindre. Vi er et alliansefritt bankkonsern med fullmakter lokalt til å gi rask behandling av dine henvendelser. Bragernes Torg 2, Drammen. Tlf.:

3 EU-prosjekt Interreg III B - VISP, Norsjøområdet Gjennom tidligere artikler i infobladet har vi fortalt litt om Drammensregionens deltagelse i prosjektet. Denne gang ønsker vi å følge opp ved å gi en informasjon om hvordan prosjektet er organisert samt målsetting ved vår deltagelse. Logoen er utarbeidet av vår lokale prosjektgruppe og godkjent av den sentrale prosjektledelsen som felles logo for prosjektet. På våre hjemmesider kan man lese mer om prosjektet og de deltagende regioner. Prosjektperiode: 1.januar 2004 til 30. juni 2007 Overordnet mål: 1. Å vitalisere Drammen og drammensregionen gjennom økt samarbeid og fokus på kultur og miljø, både nasjonalt og transnasjonalt. Med dette som utgangspunkt, er det vårt mål å inspirere innbyggerne til å ta aktivt del i drammensområdets nærings- og kulturutvikling. Dette vil føre til et mer inkluderende samfunn, og i tillegg bidra til å dra fordeler av regionens flerkulturelle innbyggersammensetning. 2. Å skape og utvikle økonomisk samarbeid i og mellom partner-regionene. Forankring: Drammen kommunes internasjonale samarbeid ble senest behandlet i Bystyret Det skal legges vekt på samarbeid som foregår innenfor europeiske sammenslutninger som har et utviklet nettverk for samarbeid og prosjekter. Det anbefales økt internasjonal satsning innen miljø, nærings- og kompetanseutvikling, kultur. EU-interreg III B-prosjekt VISP oppfyller disse forutsetningene. Økonomi: Vårt prosjekt har en økonomisk ramme på Euro Finansieringsmodellen er at 50 % av midlene må vi skaffe selv, de resterende 50 % får vi fra EU. Av de midler vi må skaffe selv inngår eget arbeid med opp til 80 %. Det blir derfor en forholdsvis liten kontantandel. Ettersom Norge ikke er medlem av EU, får vi våre midler tildelt fra Den Norske Stat. Budsjettet på * er fordelt i prosjektperioden som følger (i euro): 2004: : : : For 2004 vil vi få prosjektstøtte på ca. NOK Dette skal brukes til etablering og drifting av nettportalen, administrativt arbeid og til de enkelte VISP-prosjektene i Drammensregionen. Organisering: VISP-prosjektets styringsgruppe består av prosjektlederne fra de respektive partnerne. Prosjektet ledes fra Mølndal i Sverige, prosjektleder Eva Fabry. Styringsgruppen i Drammensregionen består av: Kari Lien, Drammen kommune (leder), Bjarne Stabæk, Buskerud fylkeskommune, Hans-Petter Tonum, Drammen Næringslivsforening, Morten Lauvbu, Øvre Eiker kommune og Arild Jansson, Drammen kommune. Styringsgruppen har overordnet ansvar for fremdrift og økonomistyring. Prosjektledelsen i Drammen består av: Harald Kollstrøm, Drammen høyskolesenter (prosjektleder), Hilde Farner, Buskerud fylkeskommune, Arne Hjorth, Arena Drammensregionen, Anne Edmann, Drammen kommune og Mia Brambani, Drammen kommune, Prosjektledelsen har ansvaret for den daglige driften av VISP-prosjektet Partnerne vil holde tema-seminarer innen sine respektive fokusområder en til to ganger i året. VISP-prosjektet etablerer en internettportal med eget intranett for partnerne. Hver partner har dessuten en representant med tilgang til å publisere på nettsiden etter gitte retningslinjer. Arbeidsspråk: Engelsk Partnerne og deres ansvarsområder: Mølndal (Sverige) overordnet prosjektledelse, Sheffield University (England) evaluering, Drammen(Norge) kommunikasjon/informasjon, Enscede (Nederland) bredspektret byutvikling Hamburg-Harburg (Tyskland) innbyggermedvirkning, Kortrijk (Belgia) nettverksbygging, Matlock (England) deltar uten spesialansvar) Visjon, mål og strategi for VISP-prosjektene i Drammensregionen Med utgangspunkt i Drammensregionens visjon, strategi og mål i søknaden om deltakelse i EU-interregprosjektet VISP (Vitalizing City Centres through Spatial Planning), har prosjektledelsen formulert følgende kortversjon som basis for våre lokale prosjekters mål og aktiviteter i prosjektperioden. Visjon: Drammensregionen skal være et eksempel på et levende og mangfoldig bynært område i vekst og utvikling. Mål: Gjennomføre konkrete tiltak innen utvikling av kompetanse, næringsliv, kultur, integrering og miljø i Drammensområdet. Strategi: Etablere av nettverk og samarbeidsarenaer med partnerne i Nordsjøområdet for å muliggjøre erfarings- og best practise-utveksling på nett og samlinger. Videreutvikling av etablerte bærekraftige prosjekter. Aktiviteter/prosjekter: Kompetanseutvikling: Hurum Bio-technological Institute, Drammen Region's Business Development Centre Næringsutvikling: Developing tourism business in the Drammen area, Drammen Port Kultur: Internasjonalt kultursenter, Dikt Integrering: Introductory programme for immigrants, Build Bridges, not Walls, Mevlani Ledig annonseplass Ta kontakt med DNF på telefon: eller e-post: for bestilling

4 Ønsker Drammensregionen et robust og fremtidsrettet næringsliv? De senere årene har Miljø- og kompetansebyen Drammen stått på første plansje når Drammens Ordfører presenterer kommunens visjoner for byens utvikling. Begge deler er viktige for å sikre en levedyktig og progressiv utvikling for vår region, men jeg lar miljøaspektet ligge i denne omgang. Norges største SuperOffice leverandør i Drammen? Vårt siste medlem i DNF er Ganske Enkelt AS som gjennom mange år har vært den største partneren til SuperOffice i Norge. SuperOffice er Norges ledene system for kundeoppfølging (CRM) med ca. 50 % markedsandel. 8-manns bedriften har siden starten i 1995 sikret seg over 300 kunder, Drammen ligger lavt på oversikter over studenter. Både i forhold til antall innbyggere med høyere utdannelse, men også antall studieplasser i forhold til byens størrelse. Tallene blir neppe vesentlig styrket av å inkludere hele regionen, i alle fall ikke antall studieplasser. Fremveksten av den såkalte kunnskapsindustrien med utpregede kompetansebedrifter vil medføre endringer. Aldri har klisjeen om medarbeideren som bedriftens viktigste ressurs vært mer riktig enn nå. Mer enn noen gang er det de ansattes kunnskap og kompetanse, ikke deres fysiske arbeidskraft, som er avgjørende for verdiskapingen og konkurranseevnen i bedriftene. Karl Marx fikk altså rett. Hver dag når en ansatt går hjem fra jobb, bør derfor ledelsen spørre seg om den har gjort nok for at den ansatte skal ønske å komme tilbake på jobb neste dag. Økt kompetanse gir større attraktivitet og dermed mobilitet for den ansatte, noe som kan utfordre lojaliteten til arbeidsgiver. Dilemmaet for bedriften er imidlertid at dersom kunnskap ikke utvikles, blir bedriften akterutseilt, og det er verken i den ansattes eller bedriftens interesse. Den beste måten å sikre bedriftens fremtidige eksistens på er derfor å satse på kompetanseutvikling som ivaretar den enkelte ansatte og bedriften samtidig. Det pågår et viktig arbeid med utvikling av Drammen som arena for høyskolesektoren. Drammen kommune har gjort et fortjenestefullt arbeid med tilrettelegging av dagens høyskolesenter. Men alt har sin tid, og nå er tiden inne for å gå videre. Skal Drammen henge med og være attraktiv for morgendagens studenter, må det satses mer. Planene for nytt høyskolesenter på Union Brygge er et skritt i riktig retning. Næringslivet i Drammensregionen har behov for et levende kompetansemiljø for å sikre fremtidsrettet verdiskaping og konkurranseevne. Bedriftene finner imidlertid den kompetansen de trenger der den tilbys. Drammen kommune har derfor et åpenbart ansvar for å sørge for at denne kompetansen utvikles i Drammen. På vegne av næringslivets langsiktige interesser håper jeg kommunen er seg sitt ansvar bevisst! Trond I. Østgaard Varamedlem i DNFs styre og daglig leder Anders Jahren (bildet) forteller at suksessen i stor grad kan knyttes til det enkle faktum at de fokuserer på hvordan CRM-løsningen først og fremst skal bidra til å øke de ansattes arbeidsglede og evne til å pleie kunder. "Ut av dette følger økt kundelojalitet, effektivitet og gode rutiner - og enhver leder vet hvordan det gir utslag på bunnlinjen", forteller Jahren. Frokostmøte om sponsing Torsdag 16. september har DNF i samarbeid med Byen Vår Drammen gleden av å invitere til frokostmøte om sponsing i Børsen. Jacob Lund, sponsorsjef i DnB NOR og en av Norges mest kunnskapsrike og erfarne personer på området, anslår verdien av næringslivets sponsing til å være på 1,5 milliarder kroner. Som sponsorsjef i fusjonsbanken DnB NOR utbetaler han årlig rundt 90 millioner kroner i sponsormidler, mye av dette for å markedsføre merkevarene Cresco, Postbanken, Nordlandsbanken og Vital. Han ligger og vaker like under toppsjiktet i Aftenpostens årlige kåring av de mektigste personene i norsk idrett - og innrømmer at han har mye makt. Det har blitt en veldig sentralisering rundt oss. Vi har mange merkevarer å ta vare på, og har valgt å ha en proaktiv og positiv innfallsvinkel, sier Lund. Lyst til å høre mer? Møt opp 16. september! Kveldsseminar med Helene Bjørnøy Mandag 20. september inviterer DNF og TVaksjonen Hjerterom til kveldsseminar i Gildehallen på AASS Bryggeri. Har du hjerterom for dine ansatte, spør generalsekretær i Kirkens Bymisjon Helene Bjørnøy. Servering av alkoholfritt og kjøttsuppe, ledsaget av kunstneriske innslag. Nye bedriftsmedlemmer Norsk Møteforum, Storebrand Livsforsikring, Designbyrået Blå AS, Ganske Enkelt AS, Eltek ASA, NorgesInvestor Formuesforvaltning ASA og Ferieplaneten AS Det er nå 436 bedriftsmedlemmer i DNF. Målet for 2004 er 500. Innenlands transport Lagerhotell / logistikk Klikk inn på Kundesenter: Ring oss på tlf.: eller fax: Produksjon av treartikler, søm og møbeltrekking. Vedlikehold av grøntanlegg, pakking av utsendelser. Catering, overtids- og møtemat, frisk frukt. Vi gir bindende pristilbud og avtalt levering.

5 Næringslivets dag - Regionens største business-to-businessmesse For fjerde år på rad inviterer DNF i samarbeid med SIF og First Hotel Ambassadeur til Næringslivets dag torsdag 23. september. Stedet er igjen First Hotel Ambassadeur med firmaprofilering fra stands, foredrag og lunsj. DNFs bedriftsmedlemmer, sponsorer i Strømsgodset og First Hotel Ambassadeurs bedriftskunder vil igjen profilere seg i det som har utviklet seg til Drammensregionens største business-to-businessmesse. Manglende kunnskap om regionens egen kompetanse og tilbud, gjør at vi oftere enn nødvendig henvender oss til Oslo for kjøp av varer og tjenester. Det vil vi ha slutt på. Målet med dagen er økt samhandel internt i regionen! Som foredragsholdere har vi engasjert Jan Erik Aalbu(bilde), sportssjefen som i fjor snudde fiasko til suksess for norsk hoppsport. Aalbu ble rett før fellesferien headhuntet til stillingen som sportsdirektør i Stabæk Fotball. I tillegg stiller adm dir Trond Tostrup (bilde) fra regionens egen bank Sparebanken Øst opp med sine betraktninger om hva som skal til for å styrke den enkelte bedrift og Drammensregionens allerede positive utvikling. Dørene åpner kl , og vi holder det gående frem til kl med foredrag, åpent standområde, lunsj og spennende kollegaer fra næringslivet i Drammensregionen. Gratis adgang. Invitasjon kommer. Utvikling av småbåthavner i regionen vil være en styrke for reiseliv, annet næringsliv og kultur Etter at forprosjektet ble avsluttet i oktober 2003, er man nå godt i gang med hovedprosjektet. Det er gledelig å registrere en meget stor interesse. Prosjektet omfatter havner fra Asker rundt Hurumhalvøya og helt opp til Hokksund samt havner i Vestby og Selvik. Det er nå i gang et arbeid med å etablere lokale arbeidsgrupper for de deltagende havner. Prosjektet skal ikke forestå utbygging av havnene, men i samarbeid med arbeidsgruppene bidra til at det blir utarbeidet realistiske utviklingsplaner med tidsplan, illustrasjoner og finansieringsplan. Kystlinjen og vassdraget er en ressurs for allmennheten der båtturisme må utvikles ut fra en helhetsplan i nært samarbeid med bl.a. det næringsliv og kulturtilbud som finnes i havnenes oppland. Prosjektet vil bidra til en samordning og synliggjøring av de sjørelaterte tilbudene i regionen samt knytte de lokale havnetilbud opp mot en fremtidig stedsutvikling. Det er en nær sammenheng mellom utvikling av et tettsted som handels- og servicesenter og de tilbud som båtturister etterspør. Ønsket om et godt tilrettelagt opplegg for båtturisme, vil derfor være en viktig premiss for utvikling av tettstedet eller byen. Som et resultat av prosjektet har Byen Vår Drammen AS tatt initiativ til å merke seilingsleden fra Drammen og opp til Hokksund. Stønad til dette er gitt fra Fylkesmannen i Buskerud, selve arbeidet vil bli utført på dugnad av Kilen Båtforening, Steinberg. Hovedprosjektet skal etter planen være avsluttet i mars «Næringslivets førstevalg» Slutta selskaper. Store og små busser. Limousineservice. Tlf Fax Opplev Toyota eierglede du også! Ing. Rybergsgate Drammen Tlf

6 B E-post: Returadresse: Drammen Næringslivsforening Postboks Drammen Tlf.: Fax: Internettadr.: Aktivitetskalender Mandag 23. august kl : Halvdags Work-shop i Børsen. Tema: Innholdet i Drammensregionens Kunnskapspark. Kun for spesielt inviterte. Torsdag 26. august kl : Intelligent kveld med Mensa på First Hotel Ambassadeur. Tema: Myter og fakta om IQ med IQ-test. Foredrags- og kursansvarlig: Mensa. Medarr.: Junior Chamber Drammen. Torsdag 2. september kl : Frokostmøte Waterhole i Børsen. Tema: Korrupsjon i næringslivet. Foredragsholder: Eva Joly sin høyrehånd - Jurist Henrik Horn. Torsdag 16. september kl : Frokostmøte i Børsen. Tema: Sponsing og merkevarebygging. Foredragsholder: Sponsorsjef Jacob Lund i DnB NOR-konsernet. Medarr.: Byen Vår Drammen. Mandag 20. september kl : Kveldsseminar i Gildehallen, AASS Bryggeri. Tema: Hjerterom for dine ansatte? Foredragsholder: Generalsekretær i stiftelsen Kirkens Bymisjon Helene Bjørnøy. Medarr.: TV-aksjonen Hjerterom Torsdag 23. september kl : Næringslivets dag på First Hotel Ambassadeur. Business-to-business-messe for DNF-medlemmer og SIF-sponsorer. Foredragsholdere: Ikke avklart. Medarr: SIF og First Hotel Ambassadeur. Torsdag 30. september(endret fra 29/9) kl : iport-konferansen 2004 på First Hotel Ambassadeur. Nasjonal. Transportkonferanse. Medarr.: iport Drammen. Torsdag 7. oktober kl : Frokostmøte Waterhole i Børsen. Tema: Statsbudsjettet Medarr.: Sparebanken Øst. Torsdag 14. oktober kl : Gjestebud i Børsen. Sosialt arrangement. Artist: Ikke avklart. Medarr.: TV-aksjonen Hjerterom Torsdag 21. oktober kl (sted ikke fastsatt): Regionkonferansen Tema: Ikke fastsatt: Medarr.: Drammensregionens Utviklingssenter(DRUS). Torsdag 4. november kl : Frokostmøte Waterhole i Børsen. Tema: Ikke fastsatt. Torsdag 11. november kl : Frokostmøte i Lier. Tema: Ikke fastsatt. Onsdag 17. november kl : Frokostmøte i Nedre Eiker. Tema: Ikke fastsatt. Onsdag 1. desember kl : Møljeaften i Børsen. Sosialt arrangement. Fredag 10. desember kl : Kjenn din cognac på Cabana. Sosialt arrangement for den yngre garde av medlemmer. Med forbehold om endringer Vi har store lokale beslutnings fullmakter og kan tilby et bredt produktspekter innen bank tjenester. Derfor er vi en naturlig samarbeids partner og støttespiller innen cashmanagement, plassering, lån/finansiering og eiendom. Vår lokale tilknytning gir oss gode kunnskaper om vårt distrikt. Vi er opptatt av en nær og personlig kontakt med våre kunder. Kontakt oss på tlf Kjell Morten Bakke Regionbanksjef Næringslivsmarked Alt du trenger på ett sted! Investeringssenter, DnB NOR Finans, DnB NOR Eiendom, Vital, DnB NOR Kapitalforvaltning Lay-out/Trykk: Trykk-Service as

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert?

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Besvart: 396 Hoppet over: 0 500 400 300 273 200 100 47 35 17 14 11 17 0 Drammen Lier Nedre Eiker Sande Svelvik Øvre Eiker Annen kommune Drammen Lier Nedre

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker.

Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker. Hurum idrettsråd Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker. Røyken rådhus kommunestyresalen, 15.09.2017 Kåre Møllerhagen, leder Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Prosjektgruppe

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Om verkstedet. Sør-Varanger kommune skal nå i gang med å utforme en byplan for Kirkenes. I planstrategien blir følgende utfordringer løftet frem:

Om verkstedet. Sør-Varanger kommune skal nå i gang med å utforme en byplan for Kirkenes. I planstrategien blir følgende utfordringer løftet frem: Om verkstedet Sør-Varanger kommune arrangerer i samarbeid med programmet Våre gater og plasser et verksted med tema byutvikling, på Thon hotell Kirkenes. Kirkenes har vært en av pilotbyene i programmet

Detaljer

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R HVA ER GLOBAL FUTURE? TALENTMOBILISERING AV INNVANDRERE MED HØYERE UTDANNELSE Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Strategisk plan for Drammensregionen. Behandlet og anbefalt av Rådet for Drammensregionen, 1. oktober 2008

Strategisk plan for Drammensregionen. Behandlet og anbefalt av Rådet for Drammensregionen, 1. oktober 2008 Strategisk plan for 2008 2011 Behandlet og anbefalt av Rådet for, 1. oktober 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKTEN MED REGIONSAMARBEIDET... 3 2. REGIONRÅDETS ROLLE... 4 3. RAMMER... 4 4. NÅSITUASJON...

Detaljer

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14

Status Drammen sentrum. Formannskapsmøtet 11.03.14 Status Drammen sentrum Formannskapsmøtet 11.03.14 Medlemmer i BVD Handel: Servering/hotell: Eiendom/gårdeiere: Annen næring: 55 frittstående butikker + 100 i Magasinet/Torget Vest 27 serveringssteder,

Detaljer

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober Cerebralpareseforeningen i Buskerud ønsker alle medlemmer velkommen til HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg 04.-08 oktober Påmeldings- og betalingsfrist er 15. august Hentet fra hotellets mediabank Fasadebilde

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Samordnet næringsapparat

Samordnet næringsapparat MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 04.11.2014 Sted: Notodden Bok- og Blueshus Tid: 11:00-15:00 Møteleder: John Terje Veset Referent: Fossbakken 1 TIL STEDE: Magne Pedersen, Audun Mogen, John Terje

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

INFO NR. 1 FEBRUAR 2004 52. ÅRGANG. Årets Markedsfører 2003

INFO NR. 1 FEBRUAR 2004 52. ÅRGANG. Årets Markedsfører 2003 INFO NR. 1 FEBRUAR 2004 52. ÅRGANG Årets Markedsfører 2003 For 8. år på rad delte Drammen Næringslivsforening ut Publikumsprisen og Fagprisen for Årets Markedsfører 2003 under et eget arrangement i Børsen

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

REGION VALDRES. Sak nr.50:17. Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel

REGION VALDRES. Sak nr.50:17. Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel REGION VALDRES Sak nr.50:17 Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel Jørand Ødegård Lunde 0 MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr: 50-/-17 Høring,

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

OM KONFERANSEN Målgruppe Er det grunnlag for en slik konferanse?

OM KONFERANSEN Målgruppe Er det grunnlag for en slik konferanse? BAKGRUNN Initiativet til denne kvinnekonferansen kommer fra samfunns- og næringsutviklingsprosjektet "Løft Meldal opp og fram" v/ prosjektleder Hilde Sætertrø og Moment events v/ Ingunn Rekstad. Utgangspunktet

Detaljer

Start HiL Vårsamling 2017 Søknad Lillehammer Kommune

Start HiL Vårsamling 2017 Søknad Lillehammer Kommune Start HiL Vårsamling 2017 Søknad Lillehammer Kommune 1.0 Vårsamling 2017 Studentorganisasjonen Start HiL jobber for å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter ved Høgskolen i Lillehammer. Dette

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter:

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: 295 av svarene fra bedrifter i Drammen (totalt 406 svar) 15 % av svarene fra konsulentvirksomheter 77 % foretrekker å møtes tidlig (frokostmøter)

Detaljer

Samfunnsansvar i en kompetansebedrift

Samfunnsansvar i en kompetansebedrift Samfunnsansvar i en kompetansebedrift Elin Myrmel-Johansen Storebrand ASA Grønn Byggallianse 17. mars 2005 Finansinstitusjonen Storebrand 1 300 ansatte Norges ledende kapitalforvalter 180 milliarder kroner

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Småbyen Spydeberg. Presentasjon 20.1.2014 Jan Gander

Småbyen Spydeberg. Presentasjon 20.1.2014 Jan Gander Småbyen Spydeberg Presentasjon 20.1.2014 Jan Gander Dette er er en Spydbæring! Spydbæringer på kick-off Fra stasjonsby til ..trivelig småby! Småbyen Spydeberg Selskapet skal: Være en drivkraft i å samordne

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Migrasjon: nye byer, nye steder. Mobilisering til nyskaping et virkemiddel for integrering

Migrasjon: nye byer, nye steder. Mobilisering til nyskaping et virkemiddel for integrering 1 1 Norsk planmøte 2006 Migrasjon: nye byer, nye steder 21. 22. september 2006 Mobilisering til nyskaping et virkemiddel for integrering Zahra Moini - leder Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Fremtidens redningsmenn

Fremtidens redningsmenn Menn i helse Fremtidens redningsmenn Hva er Menn i helse? Mål: Rekruttere flere menn til helsesektoren Oppstart i 2010 som et lokalt prosjekt i Trondheim kommune Utviklet seg til et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Tilskuddet utgjør 14 % av prosjektets samlede kostnader på kr

Tilskuddet utgjør 14 % av prosjektets samlede kostnader på kr Saksnr. 4634/08 Løpenr.12853/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad INNOBYGD 2008 - SØKNAD OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Finansnæringens dag 24. mars 2010

Finansnæringens dag 24. mars 2010 Finansnæringens dag 24. mars 2010 Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgt 30 Konferansen starter kl. 09.30 Kaffe serveres fra kl. 09.00 VELKOMMEN På vegne av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

informasjon om kommunereformen informasjon

informasjon om kommunereformen informasjon informasjon om kommunereformen informasjon hvorfor? hva skjer framover? Alle landets kommuner er bedt om å utrede framtiden. Arbeidet er satt i gang gjennom kommunereformen i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch(leder), Ragnar Sundklakk(nestleder), Olav Sandlund, Marit Sibbern og Magnar Simensen. Meldt forfall: Hanna Kirsebom Aronsen

Detaljer

*Markedsundersøkelse nov. 2011

*Markedsundersøkelse nov. 2011 Velkommen til HELGELAND Helgeland har en sterk posisjon innen mange næringer som er viktige for Norge i dag og i framtiden. Og vi kan tilby kunnskapsintensive arbeidsplasser innen en rekke fagområder.

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/352-1 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/352-1 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomiteen for Kultur, idrett og byliv Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/352-1 DRAMMEN 09.01.2015 NOTAT - ORIENTERING OM FAMILIEFEST I DRAMMEN Orientering om

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12 Handlingsplan Utkast 29.03.12 Innhold 1. Bakgrunn 2. Føringer 3. Handlingsplanen 1. Bakgrunn Regionalpark Haldenkanalen er dannet med utgangspunkt i den europeiske landskapskonvensjonen, og gjennom en

Detaljer

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG BREKSTAD Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG OPPDRAGSBESKRIVELSE Innhold 01 NÅ skal kystbyen Brekstad formes!... 3 02 Bakgrunn... 4 03 Målsetting for Kystbyen Brekstad - Oppgaven...

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal september 2015 Trygve Sivertsen PwC

Fylkesmannen i Møre og Romsdal september 2015 Trygve Sivertsen PwC Fylkesmannen i Møre og Romsdal 29. - 30. september 2015 trygve.sivertsen@no.pwc.com Verdens største nettverk av revisorer, rådgivere og advokater Globalt vel 190 000 ansatte, lokalisert i 750 byer i 160

Detaljer

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979 Eldrerådets rolle og funksjon 2016 Hvordan drive godt eldrerådsarbeid? Vi setter søkelys på viktige saker som Eldreråd i dag må og bør ta tak i! Kurset Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22)

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Bystrategi for Drammen 2013-2036 Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Disposisjon Formålet med medvirkningsprosessen Formålet med arbeidet med ny bystrategi for Drammen Videre fremdrift Hovedperspektivene

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/1742-51 140 Tittel: SAKSPROTOKOLL: PROSESS VISJON - HOVEDMÅL - STRATEGI

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/1742-51 140 Tittel: SAKSPROTOKOLL: PROSESS VISJON - HOVEDMÅL - STRATEGI Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.03.2013 Sak: 42/13 Resultat: Enstemmig vedtatt Arkivsak: 12/1742-51 140 Tittel: SAKSPROTOKOLL: PROSESS VISJON - HOVEDMÅL - STRATEGI Behandling: Framtidens

Detaljer

Kommunaløkonomisk konferanse

Kommunaløkonomisk konferanse INVITASJON TIL: Kommunaløkonomisk konferanse Oslo, den 10. 11. september 2014 Høgskolen i Hedmark, Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferansen.

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer