INFO NR. 4 SEPTEMBER ÅRGANG. Norges mest lønnsomme næringsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO NR. 4 SEPTEMBER 2004 52. ÅRGANG. Norges mest lønnsomme næringsliv"

Transkript

1 INFO NR. 4 SEPTEMBER ÅRGANG Intelligent formiddag Planene for etablering av Drammensregionens Kunnskapspark på Union ruller videre. Dagens høyskolesenter ønskes flyttet fra området ved sykehuset til Unionområdet. Det er gjennomført et forprosjekt, og nå starter et hovedprosjekt for å vurdere mulighetene og innholdet i en slik kunnskapspark. DNF har tatt et spesielt ansvar for dialogen med næringslivet for å sikre at deres ønsker og behov i en slik sammenheng blir ivaretatt. Mandag 23. august inviterte vi derfor utvalgte representanter fra toneangivende kompetansedrevne virksomheter i Drammensregionen til work-shop i Børsen. Innspillene skal brukes i den videre prosess mot å virkeliggjøre visjonene om Miljøog kompetansebyen Drammen. Intelligent kveld Torsdag 26. august inviterte DNF i samarbeid med Junior Chamber Drammen til Intelligent kveld på First Hotel Ambassadeur. IQ-ekspertene fra Mensa fortalte om myter og fakta om IQ. Mensa er en forening som skal fremme menneskelig intelligens. Etter dette fikk deltagerne prøve seg på en figurbasert IQ-test, som er opptaksprøve for medlemskap i Mensa. Testresultatene vil bli analysert av sertifisert psykolog og deltagernes IQ vil være klar om noen uker. For å bli medlem i Mensa må du være blant de 2 prosentene med høyest IQ i verden. Norges mest lønnsomme næringsliv Det er ikke bare innbyggerne i Drammensregionen som trives bedre her enn i de fleste andre steder i kongeriket. Næringslivet i Buskerud tjener mest penger i landet og trives også svært godt. Nylig forelå Næringsanalysen for Østlandet. Rapporten er utarbeidet i tidsrommet oktober 2003 til februar 2004 og tar for seg utviklingen i næringslivet på Østlandet i perioden 1997 til Der det er tilgjengelig data, er også utviklingen i 2003 beskrevet. Analysene er basert på regnskapstall fra alle regnskapspliktige og offentlig statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Næringslivet i Buskerud er det mest lønnsomme i landet. Andelen av foretak med positivt resultat i Buskerud er høyere enn noe annet fylke både i 2002 og ,9% av foretakene i Buskerud hadde i 2002 positivt resultat. Ser man på perioden , Mandag 16. august var det duket for immatrikulering av ca. 100 nye førsteårsstudenter til bachelorstudier i økonomi og markedsføring ved Handelshøyskolen BI- Buskerud. Igjen kunne Drammen utmerke seg positivt med en jenteandel på hele 60,8%, som er ny rekord ved BI-Buskerud. Denne jenteandelen er også den høyeste blant BIs 16 skoler i Norge ved årets opptak til bachelorstudier. Daglig leder i DNF Hans-Petter Tonum ønsket nye studenter av begge kjønn lykke til med studiet i hans hilsningstale. Prosentvis andel av foretakene i Buskerud som har positivt resultat i forhold til hele landet. har næringslivet i Buskerud hele tiden vært mer lønnsom enn resten av landet. Internt i Buskerud kommer næringslivet i Midtfylket best ut med 72,7% foretak med positivt resultat i 2002, tett fulgt av Drammensregionen med 69,2%. Kongsberg/Numedal har flest underskuddsbedrifter blant de fem Buskerudregionene. I fjor vinter rangerte avisen Dagens Næringsliv i tillegg Drammensregionen blant de aller mest innovative i Norge med flest nyetablerte bedrifter. Samtidig er antall konkurser i vår region lavere enn på landsbasis. DNF hilste nye BI-studenter velkommen Han minnet om hvilken ressurs de vil være for næringslivet i Drammensregionen ved endte studier, og at DNF i studietiden gjerne vil ha de med i vårt nettverk som studentmedlemmer. DNF samarbeider også med BI om deres mentorordning og kontakt med næringslivet for oppgaveløsing. Årets hovedtaler Arthur Buckhardt holdt et flammende foredrag i kjent uformell stil om nøkkelen til suksess. Tenk nytt, ideer folk ler av er ofte de beste, vær kreative, kast lærebøker som er mer enn fem år gamle og ikke les dere bort på BI, var noen av Buckhardts råd til studentene.

2 FORMANNENS HJØRNE DNF som en regional forening Næringsliv er konkurranse, slik har det alltid vært og slik vil det være i fremtiden. Dette har næringslivet et bevisst forhold til og er fortrolig med. Det foregår imidlertid også en konkurranse mellom geografiske områder om å tiltrekke seg og utvikle næringsvirksomhet, skape arbeidsplasser og gi livskvalitet til innbyggerne. Kommuner konkurrerer mot kommuner, regioner mot regioner, landsdeler mot landsdeler og land mot land. Det er mer tvilsomt om alle er like bevisste og fortrolige med dette forhold. Selv om mange suksessbedrifter er skapt av dyktige enkeltmennesker som ville ha lykkes nesten uansett hvor de hadde vært lokalisert, skapes et bredt og livskraftig næringsliv i regioner. Drammensregionen har mange konkurransemessige fortrinn, men er avhengig av å utvikle seg som en region. Drammen er avhengig av sine nabokommuner for å utvikle sitt næringsliv på samme måte som nabokommunene er avhengig av Drammen. Til sammen er vi en del av Stor Oslo. Det selskap jeg arbeider for foretar regelmessige næringsanalyser. Disse analyser viser bl.a. at vår region har hatt en større relativ vekst de siste årene i f. eks. antall bedrifter med en årsomsetning over 10 millioner enn eksempelvis Grendlandsregionen. Dette betyr enten at flere bedrifter i vår region vokser raskere enn bedrifter i Grenlandsregionen eller at relativt flere bedrifter etablerer seg her. Men til tross for denne veksten har kommuner i Drammens nabolag dårlig vekst i næringsvirksomheter. Dette er tankevekkende. DNF har tatt konsekvensen av betydningen av en regional tenkning og har i sin strategi at Lier og Nedre Eiker er DNF s primære nedslagsfelt i tillegg til Drammen. En praktisk følge av dette er at DNF har overtatt sekretariatsfunksjonen for Lier og Nedre Eiker Næringsråd. Dersom andre næringsråd ønsker å knytte seg nærmere til DNF vil vi se positivt på dette. En større regional næringssammenslutning vil ikke redusere betydningen av lokale næringsråd. Hvorfor tar jeg opp et forhold som på mange måter er en selvfølgelighet. Det er to årsaker til dette. For det første er det viktig at våre lokalpolitikere er bevisste på regionens betydning for næringsutvikling. Samarbeid og positive holdninger er nødvendig for å øke konkurransekraften mot andre regioner. For det andre ønsker jeg å reise en debatt i vår forening om vi skal ta konsekvensene av vår strategi og endre navn til Drammensregionens Næringslivsforening. John Erik Nilsen Formann Wildenvey til folket Herman Wildenvey (f. Portaas 1885) er i vinden som aldri før. Benny Borg tar seg av Stavern og her i distriktet er det Rune Temte som står for presentasjonene. I løpet av høsten utgis en CD hvor Rune leser og fiolinist Ole Henrik Moe spiller fiolin og sag. Neste år er det 120 år siden dikteren ble født i Åsen i Mjøndær`n og et uoffisielt 120 års jubileum blir feiret med forestillinger som tilbyes store og små forsamlinger. Temte har på DNFs årlige kulturaften de to siste årene gledet oss med gullkorn fra Wildenvey. Kanskje vi får til et eget Wildenvey-arrangement i jubileumsåret 2005! En personlig næringslivspartner som kan mer enn tradisjonelle banktjenester De store bankene fusjonerer og blir større mens den lokale beslutningsmyndighet blir mindre. Vi er et alliansefritt bankkonsern med fullmakter lokalt til å gi rask behandling av dine henvendelser. Bragernes Torg 2, Drammen. Tlf.:

3 EU-prosjekt Interreg III B - VISP, Norsjøområdet Gjennom tidligere artikler i infobladet har vi fortalt litt om Drammensregionens deltagelse i prosjektet. Denne gang ønsker vi å følge opp ved å gi en informasjon om hvordan prosjektet er organisert samt målsetting ved vår deltagelse. Logoen er utarbeidet av vår lokale prosjektgruppe og godkjent av den sentrale prosjektledelsen som felles logo for prosjektet. På våre hjemmesider kan man lese mer om prosjektet og de deltagende regioner. Prosjektperiode: 1.januar 2004 til 30. juni 2007 Overordnet mål: 1. Å vitalisere Drammen og drammensregionen gjennom økt samarbeid og fokus på kultur og miljø, både nasjonalt og transnasjonalt. Med dette som utgangspunkt, er det vårt mål å inspirere innbyggerne til å ta aktivt del i drammensområdets nærings- og kulturutvikling. Dette vil føre til et mer inkluderende samfunn, og i tillegg bidra til å dra fordeler av regionens flerkulturelle innbyggersammensetning. 2. Å skape og utvikle økonomisk samarbeid i og mellom partner-regionene. Forankring: Drammen kommunes internasjonale samarbeid ble senest behandlet i Bystyret Det skal legges vekt på samarbeid som foregår innenfor europeiske sammenslutninger som har et utviklet nettverk for samarbeid og prosjekter. Det anbefales økt internasjonal satsning innen miljø, nærings- og kompetanseutvikling, kultur. EU-interreg III B-prosjekt VISP oppfyller disse forutsetningene. Økonomi: Vårt prosjekt har en økonomisk ramme på Euro Finansieringsmodellen er at 50 % av midlene må vi skaffe selv, de resterende 50 % får vi fra EU. Av de midler vi må skaffe selv inngår eget arbeid med opp til 80 %. Det blir derfor en forholdsvis liten kontantandel. Ettersom Norge ikke er medlem av EU, får vi våre midler tildelt fra Den Norske Stat. Budsjettet på * er fordelt i prosjektperioden som følger (i euro): 2004: : : : For 2004 vil vi få prosjektstøtte på ca. NOK Dette skal brukes til etablering og drifting av nettportalen, administrativt arbeid og til de enkelte VISP-prosjektene i Drammensregionen. Organisering: VISP-prosjektets styringsgruppe består av prosjektlederne fra de respektive partnerne. Prosjektet ledes fra Mølndal i Sverige, prosjektleder Eva Fabry. Styringsgruppen i Drammensregionen består av: Kari Lien, Drammen kommune (leder), Bjarne Stabæk, Buskerud fylkeskommune, Hans-Petter Tonum, Drammen Næringslivsforening, Morten Lauvbu, Øvre Eiker kommune og Arild Jansson, Drammen kommune. Styringsgruppen har overordnet ansvar for fremdrift og økonomistyring. Prosjektledelsen i Drammen består av: Harald Kollstrøm, Drammen høyskolesenter (prosjektleder), Hilde Farner, Buskerud fylkeskommune, Arne Hjorth, Arena Drammensregionen, Anne Edmann, Drammen kommune og Mia Brambani, Drammen kommune, Prosjektledelsen har ansvaret for den daglige driften av VISP-prosjektet Partnerne vil holde tema-seminarer innen sine respektive fokusområder en til to ganger i året. VISP-prosjektet etablerer en internettportal med eget intranett for partnerne. Hver partner har dessuten en representant med tilgang til å publisere på nettsiden etter gitte retningslinjer. Arbeidsspråk: Engelsk Partnerne og deres ansvarsområder: Mølndal (Sverige) overordnet prosjektledelse, Sheffield University (England) evaluering, Drammen(Norge) kommunikasjon/informasjon, Enscede (Nederland) bredspektret byutvikling Hamburg-Harburg (Tyskland) innbyggermedvirkning, Kortrijk (Belgia) nettverksbygging, Matlock (England) deltar uten spesialansvar) Visjon, mål og strategi for VISP-prosjektene i Drammensregionen Med utgangspunkt i Drammensregionens visjon, strategi og mål i søknaden om deltakelse i EU-interregprosjektet VISP (Vitalizing City Centres through Spatial Planning), har prosjektledelsen formulert følgende kortversjon som basis for våre lokale prosjekters mål og aktiviteter i prosjektperioden. Visjon: Drammensregionen skal være et eksempel på et levende og mangfoldig bynært område i vekst og utvikling. Mål: Gjennomføre konkrete tiltak innen utvikling av kompetanse, næringsliv, kultur, integrering og miljø i Drammensområdet. Strategi: Etablere av nettverk og samarbeidsarenaer med partnerne i Nordsjøområdet for å muliggjøre erfarings- og best practise-utveksling på nett og samlinger. Videreutvikling av etablerte bærekraftige prosjekter. Aktiviteter/prosjekter: Kompetanseutvikling: Hurum Bio-technological Institute, Drammen Region's Business Development Centre Næringsutvikling: Developing tourism business in the Drammen area, Drammen Port Kultur: Internasjonalt kultursenter, Dikt Integrering: Introductory programme for immigrants, Build Bridges, not Walls, Mevlani Ledig annonseplass Ta kontakt med DNF på telefon: eller e-post: for bestilling

4 Ønsker Drammensregionen et robust og fremtidsrettet næringsliv? De senere årene har Miljø- og kompetansebyen Drammen stått på første plansje når Drammens Ordfører presenterer kommunens visjoner for byens utvikling. Begge deler er viktige for å sikre en levedyktig og progressiv utvikling for vår region, men jeg lar miljøaspektet ligge i denne omgang. Norges største SuperOffice leverandør i Drammen? Vårt siste medlem i DNF er Ganske Enkelt AS som gjennom mange år har vært den største partneren til SuperOffice i Norge. SuperOffice er Norges ledene system for kundeoppfølging (CRM) med ca. 50 % markedsandel. 8-manns bedriften har siden starten i 1995 sikret seg over 300 kunder, Drammen ligger lavt på oversikter over studenter. Både i forhold til antall innbyggere med høyere utdannelse, men også antall studieplasser i forhold til byens størrelse. Tallene blir neppe vesentlig styrket av å inkludere hele regionen, i alle fall ikke antall studieplasser. Fremveksten av den såkalte kunnskapsindustrien med utpregede kompetansebedrifter vil medføre endringer. Aldri har klisjeen om medarbeideren som bedriftens viktigste ressurs vært mer riktig enn nå. Mer enn noen gang er det de ansattes kunnskap og kompetanse, ikke deres fysiske arbeidskraft, som er avgjørende for verdiskapingen og konkurranseevnen i bedriftene. Karl Marx fikk altså rett. Hver dag når en ansatt går hjem fra jobb, bør derfor ledelsen spørre seg om den har gjort nok for at den ansatte skal ønske å komme tilbake på jobb neste dag. Økt kompetanse gir større attraktivitet og dermed mobilitet for den ansatte, noe som kan utfordre lojaliteten til arbeidsgiver. Dilemmaet for bedriften er imidlertid at dersom kunnskap ikke utvikles, blir bedriften akterutseilt, og det er verken i den ansattes eller bedriftens interesse. Den beste måten å sikre bedriftens fremtidige eksistens på er derfor å satse på kompetanseutvikling som ivaretar den enkelte ansatte og bedriften samtidig. Det pågår et viktig arbeid med utvikling av Drammen som arena for høyskolesektoren. Drammen kommune har gjort et fortjenestefullt arbeid med tilrettelegging av dagens høyskolesenter. Men alt har sin tid, og nå er tiden inne for å gå videre. Skal Drammen henge med og være attraktiv for morgendagens studenter, må det satses mer. Planene for nytt høyskolesenter på Union Brygge er et skritt i riktig retning. Næringslivet i Drammensregionen har behov for et levende kompetansemiljø for å sikre fremtidsrettet verdiskaping og konkurranseevne. Bedriftene finner imidlertid den kompetansen de trenger der den tilbys. Drammen kommune har derfor et åpenbart ansvar for å sørge for at denne kompetansen utvikles i Drammen. På vegne av næringslivets langsiktige interesser håper jeg kommunen er seg sitt ansvar bevisst! Trond I. Østgaard Varamedlem i DNFs styre og daglig leder Anders Jahren (bildet) forteller at suksessen i stor grad kan knyttes til det enkle faktum at de fokuserer på hvordan CRM-løsningen først og fremst skal bidra til å øke de ansattes arbeidsglede og evne til å pleie kunder. "Ut av dette følger økt kundelojalitet, effektivitet og gode rutiner - og enhver leder vet hvordan det gir utslag på bunnlinjen", forteller Jahren. Frokostmøte om sponsing Torsdag 16. september har DNF i samarbeid med Byen Vår Drammen gleden av å invitere til frokostmøte om sponsing i Børsen. Jacob Lund, sponsorsjef i DnB NOR og en av Norges mest kunnskapsrike og erfarne personer på området, anslår verdien av næringslivets sponsing til å være på 1,5 milliarder kroner. Som sponsorsjef i fusjonsbanken DnB NOR utbetaler han årlig rundt 90 millioner kroner i sponsormidler, mye av dette for å markedsføre merkevarene Cresco, Postbanken, Nordlandsbanken og Vital. Han ligger og vaker like under toppsjiktet i Aftenpostens årlige kåring av de mektigste personene i norsk idrett - og innrømmer at han har mye makt. Det har blitt en veldig sentralisering rundt oss. Vi har mange merkevarer å ta vare på, og har valgt å ha en proaktiv og positiv innfallsvinkel, sier Lund. Lyst til å høre mer? Møt opp 16. september! Kveldsseminar med Helene Bjørnøy Mandag 20. september inviterer DNF og TVaksjonen Hjerterom til kveldsseminar i Gildehallen på AASS Bryggeri. Har du hjerterom for dine ansatte, spør generalsekretær i Kirkens Bymisjon Helene Bjørnøy. Servering av alkoholfritt og kjøttsuppe, ledsaget av kunstneriske innslag. Nye bedriftsmedlemmer Norsk Møteforum, Storebrand Livsforsikring, Designbyrået Blå AS, Ganske Enkelt AS, Eltek ASA, NorgesInvestor Formuesforvaltning ASA og Ferieplaneten AS Det er nå 436 bedriftsmedlemmer i DNF. Målet for 2004 er 500. Innenlands transport Lagerhotell / logistikk Klikk inn på Kundesenter: Ring oss på tlf.: eller fax: Produksjon av treartikler, søm og møbeltrekking. Vedlikehold av grøntanlegg, pakking av utsendelser. Catering, overtids- og møtemat, frisk frukt. Vi gir bindende pristilbud og avtalt levering.

5 Næringslivets dag - Regionens største business-to-businessmesse For fjerde år på rad inviterer DNF i samarbeid med SIF og First Hotel Ambassadeur til Næringslivets dag torsdag 23. september. Stedet er igjen First Hotel Ambassadeur med firmaprofilering fra stands, foredrag og lunsj. DNFs bedriftsmedlemmer, sponsorer i Strømsgodset og First Hotel Ambassadeurs bedriftskunder vil igjen profilere seg i det som har utviklet seg til Drammensregionens største business-to-businessmesse. Manglende kunnskap om regionens egen kompetanse og tilbud, gjør at vi oftere enn nødvendig henvender oss til Oslo for kjøp av varer og tjenester. Det vil vi ha slutt på. Målet med dagen er økt samhandel internt i regionen! Som foredragsholdere har vi engasjert Jan Erik Aalbu(bilde), sportssjefen som i fjor snudde fiasko til suksess for norsk hoppsport. Aalbu ble rett før fellesferien headhuntet til stillingen som sportsdirektør i Stabæk Fotball. I tillegg stiller adm dir Trond Tostrup (bilde) fra regionens egen bank Sparebanken Øst opp med sine betraktninger om hva som skal til for å styrke den enkelte bedrift og Drammensregionens allerede positive utvikling. Dørene åpner kl , og vi holder det gående frem til kl med foredrag, åpent standområde, lunsj og spennende kollegaer fra næringslivet i Drammensregionen. Gratis adgang. Invitasjon kommer. Utvikling av småbåthavner i regionen vil være en styrke for reiseliv, annet næringsliv og kultur Etter at forprosjektet ble avsluttet i oktober 2003, er man nå godt i gang med hovedprosjektet. Det er gledelig å registrere en meget stor interesse. Prosjektet omfatter havner fra Asker rundt Hurumhalvøya og helt opp til Hokksund samt havner i Vestby og Selvik. Det er nå i gang et arbeid med å etablere lokale arbeidsgrupper for de deltagende havner. Prosjektet skal ikke forestå utbygging av havnene, men i samarbeid med arbeidsgruppene bidra til at det blir utarbeidet realistiske utviklingsplaner med tidsplan, illustrasjoner og finansieringsplan. Kystlinjen og vassdraget er en ressurs for allmennheten der båtturisme må utvikles ut fra en helhetsplan i nært samarbeid med bl.a. det næringsliv og kulturtilbud som finnes i havnenes oppland. Prosjektet vil bidra til en samordning og synliggjøring av de sjørelaterte tilbudene i regionen samt knytte de lokale havnetilbud opp mot en fremtidig stedsutvikling. Det er en nær sammenheng mellom utvikling av et tettsted som handels- og servicesenter og de tilbud som båtturister etterspør. Ønsket om et godt tilrettelagt opplegg for båtturisme, vil derfor være en viktig premiss for utvikling av tettstedet eller byen. Som et resultat av prosjektet har Byen Vår Drammen AS tatt initiativ til å merke seilingsleden fra Drammen og opp til Hokksund. Stønad til dette er gitt fra Fylkesmannen i Buskerud, selve arbeidet vil bli utført på dugnad av Kilen Båtforening, Steinberg. Hovedprosjektet skal etter planen være avsluttet i mars «Næringslivets førstevalg» Slutta selskaper. Store og små busser. Limousineservice. Tlf Fax Opplev Toyota eierglede du også! Ing. Rybergsgate Drammen Tlf

6 B E-post: Returadresse: Drammen Næringslivsforening Postboks Drammen Tlf.: Fax: Internettadr.: Aktivitetskalender Mandag 23. august kl : Halvdags Work-shop i Børsen. Tema: Innholdet i Drammensregionens Kunnskapspark. Kun for spesielt inviterte. Torsdag 26. august kl : Intelligent kveld med Mensa på First Hotel Ambassadeur. Tema: Myter og fakta om IQ med IQ-test. Foredrags- og kursansvarlig: Mensa. Medarr.: Junior Chamber Drammen. Torsdag 2. september kl : Frokostmøte Waterhole i Børsen. Tema: Korrupsjon i næringslivet. Foredragsholder: Eva Joly sin høyrehånd - Jurist Henrik Horn. Torsdag 16. september kl : Frokostmøte i Børsen. Tema: Sponsing og merkevarebygging. Foredragsholder: Sponsorsjef Jacob Lund i DnB NOR-konsernet. Medarr.: Byen Vår Drammen. Mandag 20. september kl : Kveldsseminar i Gildehallen, AASS Bryggeri. Tema: Hjerterom for dine ansatte? Foredragsholder: Generalsekretær i stiftelsen Kirkens Bymisjon Helene Bjørnøy. Medarr.: TV-aksjonen Hjerterom Torsdag 23. september kl : Næringslivets dag på First Hotel Ambassadeur. Business-to-business-messe for DNF-medlemmer og SIF-sponsorer. Foredragsholdere: Ikke avklart. Medarr: SIF og First Hotel Ambassadeur. Torsdag 30. september(endret fra 29/9) kl : iport-konferansen 2004 på First Hotel Ambassadeur. Nasjonal. Transportkonferanse. Medarr.: iport Drammen. Torsdag 7. oktober kl : Frokostmøte Waterhole i Børsen. Tema: Statsbudsjettet Medarr.: Sparebanken Øst. Torsdag 14. oktober kl : Gjestebud i Børsen. Sosialt arrangement. Artist: Ikke avklart. Medarr.: TV-aksjonen Hjerterom Torsdag 21. oktober kl (sted ikke fastsatt): Regionkonferansen Tema: Ikke fastsatt: Medarr.: Drammensregionens Utviklingssenter(DRUS). Torsdag 4. november kl : Frokostmøte Waterhole i Børsen. Tema: Ikke fastsatt. Torsdag 11. november kl : Frokostmøte i Lier. Tema: Ikke fastsatt. Onsdag 17. november kl : Frokostmøte i Nedre Eiker. Tema: Ikke fastsatt. Onsdag 1. desember kl : Møljeaften i Børsen. Sosialt arrangement. Fredag 10. desember kl : Kjenn din cognac på Cabana. Sosialt arrangement for den yngre garde av medlemmer. Med forbehold om endringer Vi har store lokale beslutnings fullmakter og kan tilby et bredt produktspekter innen bank tjenester. Derfor er vi en naturlig samarbeids partner og støttespiller innen cashmanagement, plassering, lån/finansiering og eiendom. Vår lokale tilknytning gir oss gode kunnskaper om vårt distrikt. Vi er opptatt av en nær og personlig kontakt med våre kunder. Kontakt oss på tlf Kjell Morten Bakke Regionbanksjef Næringslivsmarked Alt du trenger på ett sted! Investeringssenter, DnB NOR Finans, DnB NOR Eiendom, Vital, DnB NOR Kapitalforvaltning Lay-out/Trykk: Trykk-Service as

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang

DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang info DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang Årets avgangsstudent Nytt nettverk Elvefestivalen Venter på bilde... Nye websider Næringslivets dag 2007 LIER NÆRINGSRÅD

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Har skapt vinnere i 90 år

Har skapt vinnere i 90 år BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #1.2012 Har skapt vinnere i 90 år Magnus Moan, Torbjørn Falkanger, Tommy Ingebrigtsen, Frode Estil og Tor Arne Hetland (bildet) har minst to ting til felles:

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Vil bidra mer til etableringslyst

Vil bidra mer til etableringslyst ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 3 Oktober 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer