Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008"

Transkript

1 Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Prosjekt: Lagerstyring på Trostrud-Freno AS Prosjektdeltagere: 05HBTEKDA 05HBTEKDA Utgavedato:

2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Innledning Bakgrunn for oppgavevalg Prosjektets organisering Prosjektets målsetning og rammebetingelser Målsetning:... 7 Hovedmål: Delmål: Resultatmål: Effektmål: Hvorfor bør Trostrud-Freno AS innføre et lagersystem? Forskningsrelatert: Kvalitetssikring: Metodevalg Kravspesifikasjoner fra bedriften (rammebetingelser): Steg 1 Innsamling av tilbydere Steg 2 Utvelgelse av 5 potensielle tilbydere Steg 3 Utvelgelse av de 3 mest aktuelle tilbyderne Steg 4 Valgt tilbyder Økonomi Hvorfor Trostrud-Freno AS bør investere i softwareprogram: Fremtidsrettet Økonomisk vinning

3 1. Sammendrag I faget LiB, Læring i Bedrift, har vi fått i oppgave av Trostrud-Freno AS, å definere en programvare og leverandør, som kan brukes i praksis og passer deres kravspesifikasjoner. Vi har i denne perioden hatt en omfattende søkefase, hvor vi har søkt i markedet for tilbydere av logistikkprogrammer til bruk i bedrift. Gruppen har kontaktet de 5 mest egnede tilbyderne, hvor vi tilslutt satt igjen med den bedriften som kunne tilby det beste programmet og kom til å holde Trostrud-Freno AS i fokus som kunde. Ved at Trostrud-Freno får en god og solid leverandør, med egnet logistikkprogram, vil dette hjelpe dem med å opprettholde et mer strukturert og oversiktlig lager. Selv om det er en stor engangskostnad, vil dette resultere i fremtidlig økonomisk vinning. ØkonomiBistand(Lena) fant vi som beste leverandør til Trostrud-Freno AS. De har allerede en forbindelse seg imellom siden ØkonomiBistand er leverandør av systemet de bruker på å kjøre lønninger og CRM(bistandsprogram). Dette vil da si at Trostrud-Freno AS ikke må betale noe ekstra for servicen på den nye tilleggsmodulen. Dette er en konklusjon vi og Trostrud-Freno AS er veldig enige i og de støtter oss i denne avgjørelsen. 3

4 2. Innledning 2.1 Bakgrunn for oppgavevalg Høsten 2007 hadde vi i TDL (Teknologidesign og ledelse) sammen med IDT (Industriell design og teknologiledelse), faget Teknologiledelse. I dette faget skulle vi ha en praksisuke ute hos en bedrift i samsvar med relevant fagstoff. I den forbindelse fikk Ole Jonny utplassering på Trostrud-Freno AS på Kraby, hvor han og hans gruppe hadde som oppgave å se på lagerstruktur, noe som viste seg å være en utfordring. Etter endt utplasseringsuke, var det ønskelig fra bedriften å få hjelp til et lagersystem, hvor man enkelt kan få en oversikt av hva som befinner seg på lageret til enhver tid. Prosjektet er gitt av Trostrud-Freno AS, som er en produksjonsbedrift med bred og lang erfaring innen tilvirkning av trekister. De leverer produkter over hele landet og har 63% markedsandel av det Norske markedet. De ønsker å ta i bruk et dataprogram til å styre sitt lagersystem. I den forbindelse har de ytret ønske om at vi skal være behjelpelige med å komme opp med et slikt program. Dette gjelder for både interne og eksternt lager i bedriften. Implementering og oppstart av lagersystemet på bedriften, vil ikke være en del av dette faget. 4

5 2.2 Prosjektets organisering Prosjektet blir gjennomført av to studenter fra studieretningen Teknologidesign og Ledelse (TDL) ved avdelingen for ingeniørfag av Høgskolen i Gjøvik. Gruppen: 05 TDL Tlf: E-post: 05 TDL Tlf: E-post: Oppdragsgiver: Prosjektansvarlig ved Trostrud-Freno AS Øystein Skinstad Tlf: / E-post: Veiledere HiG: Terje Bokalrud 1. amanuensis Tlf: E-post: Magnar Eikerol 1. amanuensis Tlf: E-post: 5

6 Kontaktpersoner: (brukt som kontaktperson for informasjonsinnhenting) ØkonomiBistand (Innlandet, Lena) v /Jens Ramstad Konsulent Tlf: / Faks: E-post: Mamut ASA v/joakim Lersbryggen Salgskonsulent Tlf: Faks: E-post: PC-System Senteret AS v/trond Ramstad Salgskonsulent Tlf: Faks: E-post: 6

7 3. Prosjektets målsetning og rammebetingelser 3.1 Målsetning: Hovedmål: Komme frem til et program og leverandør, eller utforme et system(databaseapplikasjon) for vareoversikt på Trostrud-Freno AS. 3.2 Delmål: Gruppa skal sette seg inn i det eksisterende lagersystemet på Trostrud-Freno AS, og ut i fra dette enten utvikle en databasemodul i Access, eller finne et verdig logistikkprogram som kan gi bedriften en god, men enkel oversikt over lagerbeholdningen til enhver tid. 3.3 Resultatmål: Gruppa ønsker å se en mer systematisert og strukturert lageroversikt hos Trostrud-Freno AS. Muligheten for å kunne se hva slags produkter som befinner seg på eksternt lager skal også ligge til grunn. 3.4 Effektmål: Bedriften har i lang tid ikke hatt noen god oversikt på lagerbeholdning. De har i den senere tid fått flere konkurrenter, og innsett nå lønnsomheten med å ha en god og strukturert lageroversikt. Bedriften er nå villig til å legge inn ressurser for å få innført et godt system på Trostrud-Freno AS på Kraby. 7

8 3.5 Hvorfor bør Trostrud-Freno AS innføre et lagersystem? For å ha oversikt over lagerbeholdning til enhver tid For å redusere papirforbruket internt For lettere kunne utføre varetelling For å få kontroll over vareflyt Lettere å gjøre beregninger for lagerbeholdningen Flere av produksjonsarbeiderne kan benytte logistikksystemet, slik at driften av lageret ikke blir personavhengig. Redusere muligheten for feilkilder (missforståelser, dårlig håndskrift, ødelagte papirark etc.) Fremtidsrettet 3.6 Forskningsrelatert: Oppgaven er forskningsrelatert for oss fordi: Vi måtte fordype oss det systemet de har i dag på Trostrud-Freno AS. Utarbeide en kravspesifikasjons liste for Trostrud-Freno AS. Søke blant bekjente og på internett etter mulige tilbydere. Sette oss inn i og sammenligne de mulige tilbyderne med de kravspesifikasjonene vi har utarbeidet. Velge en tilbyder etter nøye samtaler med Trostrud-Freno AS. Knytte oss til ressurspersoner med kompetanse innenfor de forskjellige programmene. 8

9 3.7 Kvalitetssikring: For at vi skal kvalitetssikre vår løsning av problemstillingen er det viktig for oss at vi har et tett samarbeid med Trostrud-Freno AS. All den informasjonen vi har fått av dem har skjedd gjennom samtaler på deres kontor på Kraby. Vi har også på veien knyttet til oss viktige ressurspersoner som har dypere egenskaper innenfor deres områder. Dette har hjulpet oss til å holde et overvåkende fokus samt at vi har undersøk nærmere der vi har følt det har vært nødvendig. Det er også veldig viktig at vi har gjevnlige møter med våre veiledere som er Terje Bokalrud i læring i bedrift og Magnar Eikerol i bacheloroppgaven. Vi har satt opp en detaljert plan over hva vi skulle gjøre og til hvilke tider de skulle avsluttes. Denne planen var det veldig viktig at vi fulgte til punkt å prikke. Milepælene var der for å hjelpe oss å holde fokus og fortelle oss når det kunne flyttes. 4. Metodevalg Det er mange programvare- og utviklere på dagens marked. Alle har produkter som kan brukes i en eller annen sammenheng med vårt prosjekt, men det er i bunn og grunn bedriftens kravspesifikasjon som bestemmer hvilket program vi kan benytte, og som vi til slutt velger ut. Gruppen har valgt å bruke en divergent og konvergent modell ut i fra det som er beskrevet i H. Westhagen sin bok. (Westhagen 2004, Fig 9.3 Divergent og konvergent tenkning s.168). Dette for å få mest mulig ut av søkefasen. Vi har valgt en 4-stegs utvelgelse (henviser til vedlegg 8.5). Først konvergerer vi og samler alle programvarer og utviklere i én samlet gruppe. Ut i fra disse, divergerer vi og velger ut 5 potensielle kandidater som blir nærmere undersøkt i forhold til kravspesifikasjonen (pkt 4.1 i oppgaven). Denne spesifikasjonen inneholder alle krav og ønsker fra bedriften sin side. Så velger vi ut 3 av de 5 som treffer på flest kriterier. Disse 3 blir nøye vurdert opp mot hverandre, og til slutt velger vi ut den kandidaten som vil være mest egnet til bruk på Trostrud-Freno AS. 9

10 4.1 Kravspesifikasjoner fra bedriften (rammebetingelser): Kravspesifikasjon Produkt: 1. Enkelt, lettfattelig og oversiktlig lagersystem (se vedlegg for ordforklaring) 2. Lageroversikt (hva som befinner seg på internt og eksternt lager til enhver tid) 3. Mulighet til å foreta en utskrift over lagerprodukter for vareopptelling 4. Programmet skal ikke koste mer enn kr 5. Varenummer 6. Varenavn 7. Lokasjon på lageret 8. Antall 9. Dato for siste registrerte endring Leverandør: 10. Tilknytting til lokalmiljø, nærhet 11. Service avtale, dette er viktig for at bedriften Trostrud-Freno AS ikke skal stoppe opp pga et lite dataproblem. Derfor er nærhet viktig slik at service kan utøves med kort responstid. 12. Kort responstid 13. Kravspesifikasjon 14. Hvordan sikrer de seg fornøyde kunder? 15. Utvikle seg i takt med tiden. Sørge for at det de tilbyr, er best for kunden. 10

11 Steg 1 Innsamling av tilbydere Dette er virksomheter og konsulenter som har mulighet for å kunne utføre eller bidra med programvare til vårt prosjekt. Det blir ut i fra denne listen vi velger ut 5 mest sannsynlige tilbydere som vi skal undersøke nærmere. 11

12 Steg 2 Utvelgelse av 5 potensielle tilbydere. Vi valgte å se i denne utvelgelsen på punkt 10, tilknytting til lokalmiljø, nærhet, i kravspesifikasjonen. Dette vil være blant annet på grunn av punkt 11, serviceavtale, slik at ikke det blir problemer med geografiske forhold. Bedriften kunne tenke seg å benytte noen som ligger i nærområdet, på grunn av mulig flytting av eksternt lager til Kraby. 12

13 1. Mamut ASA Mamut (OSE MAMUT ) ble etablert i 1994 og er en ledende leverandør av administrative programvareløsninger og Internettbaserte tjenester til små og mellomstore virksomheter i Europa. Mamut tilbyr komplette og brukervennlige løsninger til markedets beste forhold mellom pris og ytelse med integrerte løsninger for økonomistyring/regnskap, salgsstøtte, kunde- og kontaktoppfølging (CRM), innkjøp/logistikk, lønn/personal, prosjektstyring, e- handel, domener, e-post og webhotell. Mer enn kunder i Europa forenkler hverdagen med løsninger fra Mamut. (http://www.mamut.com/no/about/ ) Programmet Mamut er mye brukt i logistikk og økonomisammenhenger i mellomstore bedrifter i Norge. Dette programmet er godt egnet Trostrud-Freno AS sitt bruk, og inneholder mer enn vi trenger. Av alle programpakkene Mamut ASA tilbyr kunder, ville Mamut Enterprise E5 Logistikk, vært den mest aktuelle (http://www.mamut.com/no/enterprise/productchart.asp?pid=2442). Mamut Enterprise E5 Logistikk inneholder følgende: Ledelse rapporter Kundeoppfølging (CRM) Salgsstøtte Timeregistrering Innkjøp/logistikk Lønn/personal Eget nettsted og elektronisk handel System databasen Prisen for systemet koster per lisens eks. mva Obligatorisk serviceavtale, per lisens, per mnd, eks. mva 299,- NOK 6900,- NOK Sum for én lisens av Mamut Enterprise E5 Logistikk : Program 6900,- Serviceavtale 12x299,- 3588,- Sum eks. mva ,- Sum inkl. mva ,- Punkt 4 og 11 i kravspesifikasjonen er oppfylt uten at vi har satt oss grundigere inn i programmet enn overfladisk på dette tidspunktet. 13

14 2. Microsoft Access. Microsoft Access er et databaseverktøy hvor brukeren selv lager sin egen database og modellerer denne til å ha de funksjoner som trengs. Programmet bygger på SQL koder, så det ville i vårt tilfelle vært en konsulentvirksomhet eller en programutvikler som hadde designet dette programmet til å nå de kriterier som er fastsatt. Programmet er én av flere programmer som kan bli kjøpt som en komplett pakke, Microsoft Office. Denne pakken er en av de mest kjente og brukte i verden. De aller fleste som har brukt en datamaskin, har også brukt Microsoft Word. For å få MS Access, må man kjøpe pro utgaven av MS Office. Selv om selve databasemodulene blir satt opp og designet av et eksternt firma, må Trostrud-Freno AS også skaffe seg programvaren for å kunne bruke programmet. Microsoft Office Pro inneholder følgende: Microsoft Access Microsoft Excel Microsoft Power Point Microsoft Publisher Microsoft Word Microsoft Outlook med Business Contact Manager Prisen for systemet koster per lisens eks. mva 4236,- NOK Obligatorisk serviceavtale, per lisens, per mnd, eks. mva ukjent Sum for en lisens av Microsoft Office Pro 2007 : Program 4236,- Serviceavtale 0,- Sum eks. mva. 4236,- Sum inkl. mva. 5295,- (Priser er hentet fra og Med MS Access kommer konsulenthjelp i tillegg, samt serviceavtale med en egnet bedrift. Programmet står sterkt i forhold til kravspesifikasjonen, men minuset er at man må bygge det opp med hjelp av en konsulent. 14

15 3. Visma Unique AS Visma er en av Nordens ledende leverandører av programvare og tjenester knyttet til økonomi og administrasjon. Visma forenkler og gjør virksomhetsprosesser elektroniske innenfor både privat og offentlig sektor. Våre kunder er alt fra små gründerbedrifter til mellomstore og store virksomheter. De skriver også på sin hjemmeside: Innenfor programvare leveres systemer for økonomistyring, innkjøp/logistikk, CRM, lønn/personal, ehandel/nettbutikk, portal/publisering, time/prosjekt, retail/butikkdata, samt fagsystemer for kommuner. (http://www.visma.no/index.asp?strurl=//applications/system/publish/view/showobject.asp?in foobjectid= &menuid= ) Visma er allerede kjent for Trostrud-Freno AS. De benytter dette programmet for å sende fakturaer til sine kunder. I og med at programmet er allerede kjent, står denne tilbyderen sterkt. Det er også her på lik linje med Mamut, mange forskjellige versjoner av Visma. Programpakken som ville ha vært mest aktuell i dette tilfellet, vil være Visma Business. Henviser her til produktinformasjonen som står på bedriften sin hjemmeside: Visma Business gir deg mulighet for å effektivisere logistikkprosessene mellom virksomheten, leverandører og kunder, uavhengig av størrelse på vareutvalg eller ordrestrøm. Mulighetene for skreddersøm tilfredsstiller krevende kunder med kompliserte logistikkprosesser. Systemet har integrasjoner mot fagsystemer som strekkode, materialstyring og produksjonsstøtte. Automatiseringen av den elektroniske handelen mellom innkjøpere og leverandører muliggjøres også med EDI fra Visma. (http://www.visma.no/index.asp?strurl=//applications/system/publish/view/showobject.asp?i nfoobjectid= ) Det vil da si at programmet har blant annet disse funksjonene: Innkjøp Lagerstyring Prisen for systemet koster per lisens eks. mva Obligatorisk serviceavtale, per lisens, per år, eks. mva 6300,- NOK 1200,- NOK Sum for én lisens av Visma Global : Program 6300,- Serviceavtale 1200,- Sum eks. mva. 7500,- Sum inkl. mva. 9375,- 15

16 4. PC-System Senteret AS PC-System Senteret AS leverer tjenester og ADB-løsninger som vi tilpasser de behov hver enkelt kunde måtte ha. (http://www.pcss.as/index.php?n=10). Denne bedriften har spesialisert seg på Visma, noe som gjør dem til en servicebedrift. Bedriften har en avdeling på Lillehammer, noe som gjør dem til en sterk kandidat for både punkt 11 i kravspesifikasjonen Serviceavtale og punkt 10 Nærmiljø. I og med at Visma Unique AS har egne konsulenter som kan bli dyrt i forhold til å bruke en nærliggende servicebedrift, vil denne bedriften med logistikk programmet Visma Global være en mulighet. Prisen for systemet koster per lisens eks. mva Obligatorisk serviceavtale, per lisens, per år, eks. mva 6300,- NOK 1200,- NOK Sum for én lisens av Visma Global : Program 6300,- Serviceavtale 1200,- Sum eks. mva. 7500,- Sum inkl. mva. 9375,- I tillegg vil konsulenthjelp og andre oppstartkostnader komme i tillegg. 16

17 5. ØkonomiBistand Konsulentarbeid på linje med telefonbistand/support, er et av våre aller viktigste satsningsområder. Vi har høyt kvalifiserte ansatte med god formell utdannelse og relevant praksis. ØkonomiBistand har et bredt fagområde innen økonomi, logistikk, CRM og lønn. Hos oss er oppfølging etter at implementeringen er utført det aller viktigste. ØkonomiBistand utfører blant annet: Installasjon Oppgradering Bedriftsintern opplæring Rådgivning Feilrettinger og avstemninger Tilpasning av systemet til bedriftens ulike behov Prosjekter Driftstjenester Online backup (http://www.okonomibistand.no/kat/ asp) ØkonomiBistand har en avdeling på Lena, noe som er meget positivet for Trostrud-Freno AS, i og med at de holder til på Kraby. Det vil si at servicebedriften ØkonomiBistand ligger kun minutter unna Trostrud-Freno AS. Også her er punkt 10 og 11 oppfylt. Samme som PC-System Senteret AS, har ØkonomiBistand spesialisert seg på Visma, som er en stor fordel for Trostrud-Freno AS. Visma er allerede kjent for Trostrud-Freno AS per dags dato. De har lønn- og CRM (oversikt over avtaler med konsulenter), noe som gjør dem kjent med oppbyggingen og utformingen av systemet. Prisen for systemet koster per lisens eks. mva 10400,- NOK Obligatorisk serviceavtale, per lisens, per mnd, eks. mva ukjent Sum for én lisens av Visma Business : Program 10400,- Serviceavtale 0,- Sum eks. mva ,- Sum inkl. mva ,- 17

18 Steg 3 Utvelgelse av de 3 mest aktuelle tilbyderne De 3 mest aktuelle programtilbyderne blir valgt ut. Program/ leverandør Program/ leverandør Program/ leverandør Lokasjon for Nr. Navn på bedrift Levert produkt hovedkontor Avdelinger andre steder i Norge? Kilde 1 Mamut ASA Mamut Enterprise Oslo Nei 2 Pc-system Senteret AS Delleverandør av Visma Sel Lillehammer 6 ØkonomiBistand Delleverandør av Visma Noresund Mange, blant annet Lena Disse tre er valgt ut, etter å ha sammenliknet de forskjellige programmene opp i mot hverandre. Alle stilte relativt likt, og det var kun noen få punkter hvor ett program lot seg fremheve. 18

19 Spesifikasjoner Mamut Enterprise E5 logistikk Visma Visma Er programmet enkelt, lettfattelig og oversiktlig? Ja Ja Ja Er programmet kjent allerede for bedriften? Nei Ja Ja Inneholder programmet en oversikt over lagerbeholdning? Ja Ja Ja Har programmet mulighet til å foreta en varetellingsoversikt? Ja Ja Ja Koster programmet mer enn NOK ,- ferdig installert? Nei Nei Nei Har programtilbyderen tilknytning til lokalmiljøet? Lillehammer Lillehammer Lena Har programtilbyderen mulighet til en serviceavtale med bedriften? Ja Ja Ja Trenger Trostrud-Freno AS å oppgradere sitt eksisterende system for å ta i bruk programmet? Nei Nei Nei Mulighet for implementering av strekkodeleser? Ja Ja Ja Oversiktlig utskrifter? Ja Ja Ja Har bedriften konkrete mål å henvise til? Nei Ja Ja Er kunden i fokus? Ja Ja Ja Er tilbyderen en fullverdig leverandør av programvaren eller bare en konsulentvirksomhet? (se rammebetingelser) Fullverdig Fullverdig Fullverdig 19

20 Steg 4 Valgt tilbyder. Vi har nå gått igjennom 3 steg med utvelgelse. For hver utvelgelse har sterke kandidater gått ut, men som nevnt tidligere i oppgaven, er det rammebetingelsene gitt i kravspesifikasjonen (leverandør og produkt) hvilket er utarbeidet i samarbeid med bedriften som teller. Etter nøye undersøkelser og vurderinger, falt valget på tilbyder ØkonomiBistand på Lena. Lenge var også bedriften Pc-System Senteret AS en sterk kandidat, men etter nærmere undersøkelser, viste det seg at de la veldig mye vekt på at kunden/brukeren selv skulle opparbeide seg kompetanse, og klare-seg-selv. Vi kjenner til fra før at pc-kunnskapene til Trostrud-Freno AS er begrenset, så det er helt nødvendig at de kan få bistand så fort det skjer noe. Dette skal ØkonomiBistand være best på. ØkonomiBistand har en del avdeling på Lena, noe som gav utslag på en av de viktigste kriteriene som ble satt opp i kravspesifikasjonen pkt. 11 nærhet for eventuell servicehjelp. Trostrud-Freno AS har allerede kjennskap til programmet Visma, dermed er det ingen nye og ukjente faktorer annet enn bruken av tilleggsprogrammer. Programmet kan tilpasses Trostrud-Freno sitt lager. Data kan bli registrert på forskjellige måter, eksempel strekkode, manuell innplotting og lignende. Programmet vil ikke overstige det fastsatte budsjettet (kommer an på hvor mange lisenser som skal tas i bruk). ØkonomiBistand har konkrete mål de jobber med. ØkonomiBistand har kunden i fokus (her Trostrud-Freno AS) Et av de viktigste satningsområdene til ØkonomiBistand er telefonbistand og konsulenthjelp til kunder som har bistandavtale. De er en av Norges største forhandlere av Visma Software Norge AS. ØkonomiBistand har 4 grunnleggende verdier: 1. De gir kunden konkrete løsninger som skaper målbar verdi. 2. De tar ansvar og holder det de lover. 3. De tar ansvar for at kundene deres lykkes. 4. De optimerer den emosjonelle opplevelsen. ØkonomiBistand sier selv de går lenger enn sine konkurrenter ved å gi kunden også trygghet. ØkonomiBistand sender ut en årlig spørreundersøkelse til alle sine kunder for å få tilbakemeldinger på hvordan de klarer å opprettholde kundekontakten. 20

21 Dette viser at ØkonomiBistand besvarer alle våre punkter i kravspesifikasjonen. Kunden er hele tiden i fokus, noe som er meget viktig for gode resultater. Ved at ØkonomiBistand sender ut en årlig spørreundersøkelse, sikrer de seg en informasjonsinnhenting som viser dem hvordan kundene opplever kundekontakten og tilfredsheten. ØkonomiBistand skal være en konstruktiv og samarbeidsvillig organisasjon med høy faglig kompetanse innen ovennevnte produkter og tilhørende fagområder. Tilbakemeldinger fra kundene våre tilsier at vi lykkes med dette. Tre fjerdedeler av kundene besvarer den årlige spørreundersøkelsen. Av disse svarer 85 % at de er meget godt fornøyd med ØkonomiBistand som samarbeidspartner, resten svarer godt fornøyd. (http://www.okonomibistand.no/kat/ asp) Punkt 10 i kravspesifikasjonen er viktig for Trostrud-Freno AS. De føler selv at de har en god tilknytning til nærmiljøet, noe som styrer dem veldig til å benytte bedrifter som ligger innenfor rimelighetens grenser. Skulle det være et kritisk problem, eller kun at systemet stopper opp, vil ØkonomiBistand være klar til å yte servicehjelp. Skulle ikke telefonhjelp eller veiledning over internett være nok for å løse problemet, stiller de opp personlig med konsulenthjelp. Trostrud-Freno AS er en produksjonsbedrift som ikke har råd til store og lange datastopp. Derfor er nærhet med kort responstid og god serviceavtale meget viktig, noe som blir oppfylt av ØkonomiBistand. De har et mål om å ha høy kundetilfredshet, og gir seg ikke før kunden er fornøyd! Programmet Visma er, som nevnt tidligere i oppgaven, allerede kjent for Trostrud-Freno AS. De besitter kun enkel datakunnskap, derfor er ord som enkelhet, lettfattelig og strukturert viktig i en slik avgjørelse. Ingen komplekse menyvalg, oversiklig og god navigering blant programvinduer må være i fokus. ØkonomiBistand har konstant utvikling av sine kundekonsulenter med tanke på at kundene skal få det som er best for dem. Disse kursene gir konsulentene bedre grunnlag på å vurdere hva kunden behøver ut i fra deres ønsker. 21

22 5. Økonomi Hvorfor Trostrud-Freno AS bør investere i softwareprogram: Fremtidsrettet Hos Trostrud-Freno AS har de planer om å flytte lageret de har i Ski til Kraby(kommet frem via samtaler med Trostrud-Freno AS). Da vil lageret bestå av både sikkerhetslager og lager. Når dette skjer vil de få store problemer med å holde oversikten og de vil trenge et program som hjelper/holder kontroll på lageret. Et slikt program vil fremstille ferdige lister over hva som skal befinne seg på lager til det gitte tidspunktet. Det er lettere å kontrollere noe ut fra en eksiterende liste enn det er å konstruere enn ny når man klatrer rundt. Slik som lageret er i dag er det ikke mulig å fremstille beregninger og analyser for å få til bedre lagerstyring. Det vil si vi vet ikke hvor stort lager de trenger i fremtiden, men at dette kan kartlegges og planlegges med/via registreringer av programmet. De trenger også et slikt program for å kartlegge gjennomstrømmingen på lageret. Det eneste vi vet er at de har et lager, men ikke hva som befinner seg på det. Dette er et problem, ikke bare for oss men også dem, og det vil ikke bli noe bedre med fremtiden på grunn av at lageret i Ski kommer til Kraby. Det er viktig å kunne lage noen gode prognoser slik at man kan danne seg et bilde av hvordan fremtiden kommer til å bli. Dette er tall som ofte baserer seg på tidligere salg og erfaringer. Ut i fra det tideligere salget vil det kunne gjøres beregninger, analyser og fremtidsrettede kalkulerte anslag på hva behovet i den gitte perioden kommer til å bli. Med dette programmet vil dette forenkle denne prosessen betraktelig. Følge utviklingen som skjer innenfor liknende bransjer. Dette er viktig med tanke at det kan skje uforutsette ting. Dette kan være ting som renteoppgang, nye konkurrenter, brann og sykmeldinger på nøkkelpersoner. Ved innføring av dette programmet vil det gjøre disse hendelsene enklere å takle. Vi ser på dette som forebyggende og det er bedre enn å drive brannslokking. 22

23 Økonomisk vinning Vi har utført noen enkle beregninger bare for å vise at det er økonomisk forsvarlig å investere i dette programmet. Under samtaler med bedriften kom det frem at alle investeringer som kan nedbetales/avskrives på under 3 år er akseptabelt. Vi valgte å se på hvor mye de kan spare eller omdisponere arbeidskraften til andre ting, på det å forenkle varetelling og bestilling av nye varer i Ski. Den lageransvarlige i Ski har en årslønn på kr og bruttolønnen pr time er 182,00 kr. Vi har regnet ut hva dette koster Trostrud-Freno AS med en del av de sosiale kostnadene, men i realiteten vil pålegget på bruttolønnen være på et sted mellom 40-55%, men her er det bare 33,5%. Dette kommer av at yrkesskadetrygden, forskjellige forsikringsordninger, kortidsfravær, pensjonspremier osv er ikke tatt med. Brutto lønn 182,00,- + 4,5 % bevegelige helligdager 8,19,- = Feriepengegrunnlag 190,19, % Feriepenger 22,80,- = Arbeideravgiftsgrunnlag 212,99,- + Arbeidsgiveravgift (sone 1, 14,1 %) 30,03,- = Sum timekost for bedrift 243,02,- (Kjell G. Hoff Bedriftens økonomi s 96) 23

24 Timelønnen * Antall arbeidstimer = Årlige lønnskostnader for den ansatte. Pr år vil det koste Trostrud-Freno AS ,40,- å ha denne personen på lønnslisten medregnet noen av de sosiale kostnadene. Forbruk ved varetelling Ski Kroner , , , , , , , , , , , , Kvartal 1 time 1,5 time 2 timer Denne kalkylen forteller oss hvor mye det koster bedriften at den ansatte bruker 1-1,5-2 timer på varetellingen på Ski. Dette er midler Trostrud-Freno AS, via den ansatte, kan disponere til å gjøre andre ting. For å vise hvor mye lageransvarlig på Ski koster Trostrud-Freno AS i varetelling, fremstiller vi her et diagram som viser kostnadene fra ukentlig til kvartalsvis telling. 1 time 1,5 time 2 timer Telling hver uke 12637, , ,08 Telling hvert kvartal 972, , ,16 Kvartal vs Ukentlig telling Kroner time 1,5 time 2 timer Tid Telling hver uke Telling hvert kvartal 24

25 Summene er ikke så store for tellingen på Kraby, men uten 1 krone får man ikke 10 kroner. Tellinger pr. år 0,5 time 1 time 1,5 time 1 16,2 32,4 48,6 2 32,4 64,8 97,2 3 48,6 97,2 145,8 4 64,8 129,6 194, ,2 194,4 291,6 Kostnader på varetelling Kraby Kroner Antall tellinger 0,5 time 1 time 1,5 time Vi har valgt å sette opp et eksempel på kjøpe av to tilleggsmoduler a 10400,- stk. Avskrivningstiden har vi satt til 3 år, Vi har valgt i dette eksemplet valgt å bruke lineære avskrivninger, som vil si at den årlige avskrivningssum er den samme hvert år. Årlig avskrivning kr = = kr 6 933,33 Økonomisk levetid 3 (Hoff K Bedriftens Økonomi, utgave 6 av Universitetsforlaget) Lineær avskrivning kr ,0 kr ,0 kr ,0 Kroner kr ,0 kr ,0 kr 5 000,0 kr 0,0 kr ,7 kr 6 933,3 kr 0,0 Program År 25

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider!

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Juletilbud til Mamut-kunder Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Kunnskap en sikker investering Kjøp kurs og spar 47%. Ta kursene i 2009. Les mer side 4 47% Utnytt ny funksjonalitet på oppgradering

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 8-2006 2 SJEKKLISTE

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

KONTROLL OG OVERSIKT I 2009 KOMPLETT ØKONOMISYSTEM BEST I TEST ØKONOMISYSTEM. Ring gratis 800 800 65 www.mamut.no/kampanjetilbud

KONTROLL OG OVERSIKT I 2009 KOMPLETT ØKONOMISYSTEM BEST I TEST ØKONOMISYSTEM. Ring gratis 800 800 65 www.mamut.no/kampanjetilbud FLERE ENN 400 000 KUNDER FORENKLER HVERDAGEN MED MAMUT UTFORDRENDE TIDER? Få kontroll og oversikt med komplett løsning. Les mer på side 10. BEST I TEST ØKONOMISYSTEM Regnskap Tilbud/Ordre/Faktura Kontaktoppfølging

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 7-2006 2 SJEKKLISTE

Detaljer

INNBYTTETILBUD! BRUKERVENNLIG ØKONOMISYSTEM. Ring gratis 800 40 800 www.mamut.no/innbytte

INNBYTTETILBUD! BRUKERVENNLIG ØKONOMISYSTEM. Ring gratis 800 40 800 www.mamut.no/innbytte FLERE ENN 350 000 KUNDER FORENKLER HVERDAGEN MED MAMUT BRUKERVENNLIG ØKONOMISYSTEM Alt i én løsning Brukervennlig Kom raskt i gang Tilgjengelig support Markedets mest solgte 47% Kun 1.890,- Inkludert interaktiv

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Mamut inkluderer Microsoft Office 365. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap

Mamut inkluderer Microsoft Office 365. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business Software Det er nærmere

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com MBS 12 & Mamut Online Desktop Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com Agenda MBS & MOD Mamut Business Software Mamut Online Desktop Produkt demo Mamut Business

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Mamut One Innhold. Øyvind B. Rakkestad, Product Manager, Marketing 8. oktober 2008. oyvindr@mamut.com

Mamut One Innhold. Øyvind B. Rakkestad, Product Manager, Marketing 8. oktober 2008. oyvindr@mamut.com Mamut One Innhold Øyvind B. Rakkestad, Product Manager, Marketing 8. oktober 2008 oyvindr@mamut.com Mamut One Består av over 20 ulike funksjoner og tjenester Kan kjøpes enkeltvis Selges som en komplett

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Leverandør presentasjon

Leverandør presentasjon Visma Enterprise Anbud (KGV) og Kontrakt Leverandør presentasjon (Konkurranse Gjennomføring Verktøy) Hva finner dere i denne presentasjonen? Hvem er Visma Unique AS Hva er Anbud (KGV) og Kontrakt Program:

Detaljer

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Hvem er ØkonomiBistand AS? Konsern etablert i 1990 av Nils Ole Fladhus Vi er i dag over 130 ansatte Trygg selskap i vekst Innehar den høyeste sertifiseringen fra

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions Tittel på foredrag Teks Navn Titel Aim Higher Det handler om å sette seg høye mål Det handler om vinnerkultur Norge Effektivitet Dagens og morgendagens forretningssystemer

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning 1 IsoMat er som skreddersydd for oss. Den hjelpen og innsikten vi får i vår bransje, er viktig for å tilfredsstille

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

PlusFlex IT-Concepts. Automatisering og effektivisering av prosessene. Highlights:

PlusFlex IT-Concepts. Automatisering og effektivisering av prosessene. Highlights: PlusFlex IT-Concepts Automatisering og effektivisering av prosessene Highlights: Fleksibelt, skalerbart system Nettbasert standard Enkel datadistribusjon til operatører Brukervennlig operatørgrensesnitt

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Variant Web Mamut Enterprise Variant Web Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Variant Web gir deg muligheten til å ytterligere detaljprofilere dine produkter

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring Bøker, CD-ROM eller Online? For deg som IT-bruker utvikler vi opplæringsprodukter med høy kvalitet til gunstige priser. DataPower Learning er en av Skandinavias største leverandører av opplæringsprodukter

Detaljer

Eventyret om ØkonomiBistand

Eventyret om ØkonomiBistand 2010 Eventyret om ØkonomiBistand 1990 10.5.2010. konserndir. Nils Ole Fladhus En kort reise gjennom de 20 første årene. Eventyret startet den 5. februar i 1990. Vi velger å benevne ØkonomiBistand-selskapene

Detaljer

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Nordiske selskap må være konkurransedyktige til tross for et høyt kostnadsnivå. Automatisering av forretningsprosseser har kommet svært langt i Norden,

Detaljer

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden Et totalsystem med kontroll på verdikjeden CIO Forum 7. februar 2013 Forretningssystemer i et Microsoftmiljø Tor Martin Aspholm, Head of IT/IS Bjørn-Ove Halvorsen, IS Manager Indra Navia AS Agenda 01 Kort

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200

VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER. Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 VISMA som samarbeidspartner på DRIFTSTJENESTER Drift fredag 18. september, kl. 1115-1200 HISTORIKK og «litt om» Visma UNIQUE Drift ble etablert i 1998 i Oslo, og besto i starten av 2 tekniske konsulenter.

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0, 18.1 og 18.2 2 Regnskap 2 Netthandel 4 Kontaktoppfølging 5 Rapporter

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Prosjektplan 2010 Mobile Mapping

Prosjektplan 2010 Mobile Mapping Mobile Mapping, Terratec AS Prosjektplan 2010 Mobile Mapping Høgskolen i Gjøvik, Avd. for teknologi, økonomi og ledelse Ola Vik Aarseth og Lars Drangevåg 25.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

Kassesystem for detaljehandel og butikk

Kassesystem for detaljehandel og butikk Kassesystem for detaljehandel og butikk Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål har

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

Visma Produktutvikling

Visma Produktutvikling Visma Produktutvikling Geir Langeland, Partneransvarlig Visma Brukerkonferanse Proplan CAT 09 Effektivitet på dine premisser Visjon, misjon og verdier Vi arbeider for: At våre kunder blir ledende innen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift Versjon 14.5 MBS.EXT.TKB.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

13/01736 Anskaffelse av service- og vedlikeholdsavtale

13/01736 Anskaffelse av service- og vedlikeholdsavtale 13/01736 Anskaffelse av service- og vedlikeholdsavtale Jf. punkt 3.3 i konkurransegrunnlaget, vil skjema bli publisert på www.doffin.no hver fredag frem til 22. mars.2013. # Dato Spørsmål Svar 1 06.3.2013

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Prosjekt: Web-services og web-grensesnitt til QS Manager EE Oppdragsgiver: IT-tjenesten ved HIG i samarbeid med QS Manager AS

Prosjektbeskrivelse Prosjekt: Web-services og web-grensesnitt til QS Manager EE Oppdragsgiver: IT-tjenesten ved HIG i samarbeid med QS Manager AS "Peace of Mind" Prosjektbeskrivelse Prosjekt: Web-services og web-grensesnitt til QS Manager EE Oppdragsgiver: IT-tjenesten ved HIG i samarbeid med QS Manager AS Bakgrunnen for prosjektet QS Manager EE

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Online Scale TM Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av vektleverandør Papirløse

Detaljer

SSA V, Den store vedlikeholdsavtalen

SSA V, Den store vedlikeholdsavtalen SS V, Den store vedlikeholdsavtalen ilag 1: Kundens kravspesifikasjon Løsning for ny portal Rana kommune Innhold 1.1. Oppbygging av dokumentet 1.2. Mål og omfang 1.3. Juridiske rammebetingelser 1.4. Sikkerhet

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

Arkitekturbistand og systemoptimalisering ved Microsoft Consulting Services

Arkitekturbistand og systemoptimalisering ved Microsoft Consulting Services Arkitekturbistand og systemoptimalisering ved Microsoft Consulting Services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39329227.aspx Ekstern anbuds ID M296363/JUN198773 Konkurranse

Detaljer

Økonomisk perioderapportering (XLrapporten)

Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) Økonomi- og styringsverktøy Sist redigert 01.10.2012 Økonomisk perioderapportering (XLrapporten) Innsiktsfull perioderapportering med analyse for god økonomistyring Fokus på resultat, balanse, kontantstrøm,

Detaljer

VEDLEGG 6 VEDLIKEHOLDSAVTALEN

VEDLEGG 6 VEDLIKEHOLDSAVTALEN Statlig spesialpedagogisk tjeneste VEDLEGG 6 VEDLIKEHOLDSAVTALEN KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON Kursadministrasjonssystem Konkurransegrunnlag Kursadministrasjonssystem Side 2 av 5 Innhold: 1 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG

Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker MINI (tidligere light-bruker) 3-1-bruker Skole/BHG Definisjoner Bruker 3-1-bruker Standard 3-1-bruker Standard benyttes av administrative brukere. Inkluderer Microsoft Office, tilgang til fagapplikasjoner, e-post via MS Outlook og lagring på filserver

Detaljer

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Program for brukerkonferansen Dag 1 10.00-10.15 Velkommen Proplan 10.15-10.45 Visma produktutvikling Geir Langeland, Visma 10.45-11.45

Detaljer

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen av 25.01.14 Tilbyder bes fylle inn nødvendig informasjon i felter som inngår i dokumentets følgende deler/kapitler: 1. Arkitekturprinsipper

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer

Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

Grunnleggende om Evaluering av It-systemer

Grunnleggende om Evaluering av It-systemer Grunnleggende om Evaluering av It-systemer Hva er å evaluere? Foreta en vurdering av systemet og avklare nytten det har for brukerne. En systematisk innsamling av data som gir informasjon om nytteverdien

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM FRA HEALTH TECH Elektronisk Legemiddelsystem reduserer faren for

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

Oppgradering av Handyman til ny versjon

Oppgradering av Handyman til ny versjon Oppgradering av Handyman til ny versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 F.A.Q.... 5 Hvorfor får jeg

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12 1 av 6 1.Innledning 1.1Presentasjon Dato: 01.02.2011 Bacheloroppgave: Produktkalkyle for Granitt Grafisk AS Gruppenr: 11-12 Gruppemedlemmer: Pål Georg Dahl Myran Joakim Haneberg Johansen Michael Venables

Detaljer