Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: dager blant masaier i Kenya medisinsk hjelpearbeid for Balder-sykepleier Bernt Petter Jørgensen

2 s4 Kathy Pepper sier takk for seg Etter 5 1/2 år som administrerende direktør og sjef for NSP, går ferden videre tilbake til Houston til ny jobb som Upstream IT Manager. s21 Jobben min Stian Gravdahl Prosjektingeniør Stian jobber i prosjektavdelingen på Slagen og følger opp fremdriften på innkjøp, engineering og feltaktivitet. s30 Forus-bygget 20 år og så godt som nytt I april 1986 flyttet Esso Norge, Leting og Produksjon, inn i ny - bygget sitt på Forus gjennomført kvalitet i alle ledd og det viser igjen den dag i dag. s33 Historiske tilbakeblikk god service på Esso-stasjonene Les en Esso Nytt-artikkel om en service-konkurranse på våre Esso-stasjoner for nøyaktig 50 år siden. Service var nøkkelord da som nå. s13 Lubes-ledere innen Automotive-, Industry- og Distributorforretningsområdene Ny Automotive-organisasjon for Skandinavia gir ny kundeinndeling og forbedret kundeservice. s26 Balder-sykepleier Bernt Petter Jørgensen og medisinsk hjelpearbeid i Kenya I februar fløy han til Kenya og tilbrakte 14 dager blant masaiene for å hjelpe til på sykehuset og i bushen. s35 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten bildeoversikt med ferske kolleger! s8 Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Tor Arne Ingvoldstad, leder for L&S-organisasjonen i Norden, forteller om hvordan drift og organisering blir utført. s17 Stor aktivitet hos Production Operations på Forus I driftsavdelingen for våre offshorefelt, er det for tiden stor aktivitet for å sikre optimal drift av Balder, Jotun og Ringhorne. s24 USA-tur med Stavanger-delegasjon I slutten av januar reiste ledelsen i Stavanger kommune og i regionen til Dallas og Houston for å styrke forholdet og være brobygger mellom regionen og USA. XOM internmagasin mars 2007 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: Pro&Contra. Repro og trykk: NetPrint Norge AS. Internett: Forsidefoto: Bernt Petter Jørgensen 2 Mars 2007 Mars

3 Tekst Kirsten Kathy Pepper sier takk for seg Med våren utenfor vinduet i Stavanger, lysere dager, og kanskje årets fineste måneder i vente, sier Kathy Pepper takk for seg etter 5 1/2 år som administrerende direktør og sjef for NSP. Ferden går videre tilbake til Houston til ny jobb som Upstream IT Manager. Jeg må bare si at både jeg og resten av familien har hatt det flott her i Norge! De gode minnene vil alltid være med oss. Fred og jeg har trivdes med å jobbe på Forus, og de to guttene våre har trivdes med å vokse opp her. En av dem har tilbrakt mer enn halvparten av livet sitt i Stavanger, den andre har vært her nesten halvparten. Favorittaktiviteten på skolen er leirskole og det forteller kanskje litt om hvordan de har tilpasset seg. Vi har nytt alt den norske naturen kan tilby langrennsport, slalombakker og til og med strendene noe jeg aldri kunne ha forestilt meg den kalde dagen i november da jeg først så dem! Akkurat som de fleste nordmenn, har vi brukt skole- og sommerferiene til å se mer av de skandinaviske landene, Europa og Storbritannia. Jeg er sikker på at vi vil komme tilbake for å oppleve enda mer. Endringene i selskapet de siste årene Hva er de største endringene som har skjedd i selskapet siden du startet? Det har vært mange endringer i løpet av 5 1/2 år. Hvis jeg tenker på oppstrøm, har vi gått fra å være i en oppstarts- og gjennomføringsfase til å bli en pålitelig produsent med høy driftsregularitet på våre egenopererte felt. Opprettingen av North Sea Production-organisasjonen var selvsagt en stor endring. På OBOsiden har vi fortsatt å se jevn vekst i produksjonen og nye prosjekter kommer i drift. Prosjektene har endret seg fra å være ganske store i omfang og mindre i antall, til å være mindre i omfang, men større når det gjelder antall. Selv om Developmentselskapet har ferdigstilt flere prosjekter, har de fortsatt store prosjekter som Ormen Lange under utvikling. Våre leteaktiviteter er blitt mer strategiske og fokuserte, og vi har tatt på oss prosjekter i nærliggende geografiske områder. Vi vil alltid ha de gode minnene med oss fra Norge, sier Kathy, men innrømmer samtidig at det skal bli kjekt å komme tilbake til USA. We will always have the fantastic memories from Norway with us, says Kathy, but admits at the same time that they are looking forward to going back to the US. Kathy Pepper says farewell With spring outside the window in Stavanger, lighter days, and maybe the finest months of the year to come, Kathy Pepper is saying farewell after 5 1/2 years as Country Lead and Manager of NSP. The journey goes back to Houston to a new job as Upstream IT Manager. We ve had a great time in Norway! The fantastic memories will be with us always. Fred and I have enjoyed working here, and our 2 boys have enjoyed growing up here. One of them has spent more than half his life here; the other has spent almost half. Their favorite school activity is leirskole, so that should tell you a little bit about how they ve adjusted. We ve enjoyed the nature Norway has to offer, the cross country trails, the downhill ski slopes, and even the beaches which I couldn t possibly imagine doing that cold day in November when I first saw them! Like most Norwegians, we made good use of school breaks and summer vacations to see the Scandinavian countries, Europe, and the UK. I m sure we ll be back for more. The changes in the company the last years What are the biggest changes that have taken place in Esso Norge since you started working here? There have been a lot of changes over the course of 5-1/2 years. If I think about the Upstream, we ve gone from being in a production start-up and line-out mode, to a reliable and high uptime producing mode in our operated fields. Forming the North Sea Production organization was, of course, a big change. On the OBO side, we ve continued to see steady growth in production and new projects come on line. På nedstrømssiden vil jeg si at Slagen raffineriet i dag er sterkere enn det var for 5 år siden. Gjennomstrømningen har økt, sikkerhet og pålitelighet er god, og det er nå flere nøkkelprosjekter for modifikasjoner/oppgraderinger underveis. Marketingsiden har opplevd mange endringer, og en av de mest synlige vil jeg si er innenfor Fuels Marketing-området, med blant annet oppbyggingen av de imponerende On the Run stasjonene. Alt i alt fungerer også den delen av forretningsdriften godt. En annen stor endring vi har gått gjennom, er på bemanningssiden, hvor det nå er en annen måte å arbeide på med sterkere funksjonell samordning, utvalgte støttefunksjoner som blir håndtert fra servicesentre og også hjemmekontorer for noen ansatte. Jeg tror vi fortsatt vil gå gjennom noen tilpasninger på dette området, og med tiden vil vi se mer av de effektiviseringsgevinstene som er forespeilet. Styrker i selskapet Kan du si litt om selskapets styrker, slik du ser det? Det er et lett spørsmål selskapets styrke ligger i menneskene som jobber her. Organisasjonen er full av flinke folk The projects have changed in nature from being fairly large in scope and smaller in number, to being smaller in scope, but larger in terms of numbers. Although the Development Company has completed several projects, they still have major projects like Ormen Lange in progress. Our exploration activities have become more strategic and focused, and we ve taken on work projects for nearby geographic areas. On the Downstream side, the Slagen refinery today, I would say, is stronger than it was 5 years ago. Throughput has been increased, safety and reliability are good, and there are several key projects for modifications/upgrades underway now. The Marketing side of the business has seen many changes, one of the most visible of which is in the Fuels Marketing area and the presence of the impressive On The Run service stations. In summary, I d say the business is in fine shape. Another key change we ve undergone is on the people side, where there is a different way of working, in terms of stronger functional alignments, selected support functions being handled from business service centers, and home offices for some employees. I think we re still going through some adjustments in this area, and given time, will see more of the efficiencies envisioned by these changes. ONS ble en suksess for ExxonMobil på alle vis, med premie for beste stand og godt oppmøte blant selskapets ansatte og deres familier i Run for Fun. Her er Fred og Kathy på den sosiale sammenkomsten etter løpet. ONS was a success for ExxonMobil in all respects with prize for the best stand and high participation among the company s employees and their families in Run for Fun. Here is Fred and Kathy participating in the social gathering after the race. 4 Mars 2007

4 folk med teknisk kunnskap og kjennskap til den industrien vi jobber i, mye erfaring og storartede ideer, som alt bidrar til forretningsdriften på en positiv måte. Jeg må også si at vi har et svært bra ressursgrunnlag å jobbe med en bred oppstrømsportefølje, et av bare 2 raffinerier i dette landet, over 300 bensinstasjoner osv. Vi har mange kvalitetsaktiva som er bygget opp over 110 år i nedstrøm og over 40 år i oppstrøm. Ja, en annen styrke vil jeg si er nettopp langsiktigheten, det at vi har vært her over så lang tid. Kommunikasjon Du er kjent for å være en god ambassadør og en god kommunikatør for selskapet, med et naturlig taletalent og du ser ut til å trives i den rollen eller? Du har kanskje lagt merke til at jeg er ganske stolt av organisasjonen vår her, så fra det perspektivet er det lett å stå foran andre og dele de synspunktene. For meg er det slik at det jeg sier, kommer fra hjertet. Og jeg anser ambassadørrollen som ett av mine viktigste ansvarsområder i denne stillingen som Lead Country Manager. Du går imidlertid for langt når du sier at jeg har et naturlig taletalent det føles i hvert fall ikke slik for meg! Norge og USA Kan du si litt om forskjellene/ likhetene mellom norsk og amerikansk kultur, og også om det er noe du har likt/mislikt? Jeg har funnet ut at kulturene er like på mange måter. Både amerikanere og nordmenn er tilbøyelige til å være ganske frittalende og direkte i måten å kommunisere på. Begge kulturene synes å nyte livet til fulle. Vi ser også ut til å ha de samme etiske og moralske prinsipper og standarder. Nordmenn er sannsynigvis bedre med hensyn til å balansere jobb og privatliv, og sette pris på de små gleder som om livet byr på. Hva innebærer den nye jobben din? Strengths in the company Kathy har vært en god ambassadør og kommunikatør for selskapet her deler hun ut premien til 100 meter vinneren ut under ExxonMobil Bislett Games i Kathy has been a good ambassador and communicator for the company here she awards the prize to the winner of the 100 meter-race in the 2005 ExxonMobil Bislett Games. Can you say a little about strenghts in the company as you see it? Easy question the company s strength is in its people. This organization is full of great people people with technical knowledge and business knowledge, good experience, great ideas, contributing to the business in a positive way. I d also have to say we have an excellent asset base with which to work a broad upstream portfolio, one of only 2 refineries in the country, over 300 service stations, etc. We have a lot of quality assets, built up over a 110 year presence in the Downstream and a 40 year presence in the Upstream, which brings to mind another strength long-term presence. Communication You are known as a very good ambassador and a good communicator for the company with a natural speech talent and you seem to enjoy that role or...? You might have noticed by now that I m pretty proud of our organization here, so it s easy from that perspective to get in front of others and share those views. For me, what works is speaking from the heart. And, I view the ambassador role as one of my key job responsibilities, as Lead Country Manager. You go too far when you say I have a natural speech talent it certainly doesn t feel that way to me! Norway and the US Can you say a little about differences/similarities between Norwegian and American culture and also if there is anything you have liked/disliked? I ve found the cultures to be similar in many ways. Both Americans and Norwegians tend to be fairly outspoken and straightforward in their communications. Both cultures seem Sikkerhet har første prioritet i selskapet og kan også være gøy! Her fra en fotoseanse sammen med Mark Tressler og Mike Cousins i Kathys hage for å sette fokus på en internkampanje. Safety has first priority in the company and can also be fun! Here from a photo sesson in Kathy s garden to focus on an internal campaign together with Mark Tressler and Mike Cousins. Jeg skal være Upstream IT (Information Technology) Manager. Det vil si at jeg vil være ansvarlig for de integrerte prosessene og teknologisystemene som støtter opp om oppstrøms forretningsområder. Mitt kjennskap til produksjonsselskapets forretningsmål og aktiviteter vil helt klart være viktig, og likeså min kunnskap om forretningsområdene leting og utbygging. Men, la det være klart jeg er ikke personen å ringe til når du har problemer med datamaskinen eller trenger et nytt passord! Det er en annen del av EMIT. Hva ser du mest fram til når du nå reiser tilbake til USA? Varmt vær, meksikansk mat, Starbuck s, treffe familie og venner igjen bare for å nevne noe... to have enthusiasm for living life to the fullest. We seem to believe in the same ethical and moral principles and standards. Norwegians probably do a better job of balancing work and life, and finding enjoyment in the simple pleasures life has to offer. What is your new job? I will be the Upstream IT (Information Technology) Manager. I ll be responsible for the integrated business processes and technology systems that support the Upstream business. Certainly, my knowledge of the Production Company business objectives and activities will be key, as well as related knowledge about the Exploration and Development businesses. But let s be clear I am not the person to call when you have a computer problem or need a password reset! That s a different part of EMIT. What do you look most forward to in going back to the US? Warm weather, Mexican food, Starbuck s, catching up with family and friends, to name a few... Fred og Kathy sammen med sønnene Carson og Riley i Guttene har vokst opp i Stavanger, har tilbrakt ca. halve livet sitt i Norge og har trivdes godt. Fred and Kathy together with their sons Carson and Riley in The boys have grown up in Stavanger, have spent about half of their lives in Norway and have been happy here. 6 Mars 2007 Mars

5 Tekst Arvid Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge XOM har snakket med Tor Arne Ingvoldstad som er leder for L&S-organisasjonen i Norden, og vårt første spørsmål var hvordan L&S er organisert. L&S er en sterk, funksjonell organisasjon med sentraliserte støttefunksjoner som Customer Service, Sales Support, Credit. Lokalt i de enkelte land er det i prinsippet kun igjen et feltapparat, hovedsakelig bestående av salgsfolk, men også av Field Engineering, Field Marketing og en liten Business Supportfunksjon. I land som Sverige og Finland, hvor vi fortsatt har produksjonsanlegg, er det også produksjons- og distribusjons - organisasjoner, sier Tor Arne som opplyser videre at geografisk er L&S delt opp i soner (Europa, Afrika og Midtøsten er en sone), som igjen er delt opp i regioner (Vest-Europa er en slik region) og klynger (clusters) som f.eks. Norden. Norden omfatter Norge, Sverige, Danmark, Finland, Baltikum, Island og Færøyene. Smøremidler i Europa lagt under ett selskap ExxonMobil Petroleum and Chemical (EMPC) Nå nylig ble salget av smøremidler i de fleste land i Europa lagt under ett selskap, EMPC (ExxonMobil Petroleum and Chemical bvba), populært kalt SalesCo i Belgia. I Norden er det bare Finland som ikke er i dette systemet. I de andre landene foregår alt salg på vegne av EMPC. I Norge, Sverige og Danmark betyr dette at våre ansatte salgsfolk i Skandinavia gjør forretninger på vegne av EMPC, ikke på vegne av det EM-selskapet de er ansatt i. Som Nordic Lubes Manager, har jeg det overordnede ansvaret for de tre forretningsområdene Automotive, Industrial og Distributors, og jeg rapporterer funksjonelt til Lubes Manager for Vest-Europa, sier Tor Arne og forteller videre: De andre delene av feltapparatet i L&S som Field Marketing, Field Engineering, Strategic Global Accounts, Manufacturing og Distribution, rapporterer funksjonelt til sentrale ledelsesfunksjoner i Europa (Brussel) eller globalt (Fairfax). I Norden har vi to egne produksjonsanlegg for smøremidler, Uddevalla i Sverige og Naantali i Finland. Det Tor Arne Ingvoldstad, leder for L&Sorganisasjonen i Norden. Tor Arne Ingvoldstad, Manager of the L&S organization in the Nordic countries. Lubricants & Specialties big business in Norway and the Nordic countries XOM has talked to Tor Arne Ingvoldstad who is head of the L&S organization in the Nordic countries. Our first question is related to the organization of L&S. L&S is a strong, functional organization with centralized support functions such as Customer Service, Sales Support, Credit. Locally, each country in principle only retains a field organization, mainly consisting of marketing people, but also Field Engineering, Field Marketing and a small Business Support function. Countries like Sweden and Finland, where we still have production facilities, also have production and distribution organizations, Tor Arne says. He further tells us that L&S is geographically divided into zones (Europe, Africa and the Middle East is one zone), which again is divided into regions (Western Europe is one region) and clusters such as the Nordic countries, which include Norway, Sweden, Denmark, Finland, the Baltic States, Iceland, and the Faeroe Islands. Lubricants in Europe marketed by one company ExxonMobil Petroleum and Chemical (EMPC) Recently the marketing of lubricants in the majority of European countries was placed under one company, EMPC (ExxonMobil Petroleum and Chemical bvba), popularly called SalesCo in Belgium. In the Nordic countries only Finland is not part of this system. In the other countries all sale is on behalf of EMPC. For Norway, Sweden and Denmark this finske anlegget leverer foruten til Finland og Baltikum, også til det raskt økende russiske markedet. Milliardomsetning i Norden Smøreoljeforretningen i Norden omsatte i 2006 om lag tonn smøremidler til en verdi av 1,3 milliarder kroner. Nettomarginen på denne forretningen var ca. 120 millioner kroner. Ved utgangen av 2006 var vi 62 ansatte innenfor feltapparatet. I tillegg er det seks Field Engineers som arbeider med smøretekniske problemstillinger for kundene og fire i Field Marketing. Dessuten arbeider en håndfull L&S-ansatte regionalt eller globalt fra hjemmekontor, og i tillegg har vi smøreoljefabrikkene i Uddevalla og Naantali, sier Tor Arne. Smøreoljeforretningen er strukturert i samsvar med de største segmentene i markedet. Automotive er rettet mot alt som beveger seg på hjul, fra den minste personbil til den største anleggsmaskin. Varespekteret til dette segmentet spenner fra motoroljer og gearoljer til oljer som brukes i hydrauliske systemer og fett. Salgskanalene i Automotive er i hovedsak bilforhandlere, bilverksteder, bensinstasjoner, bilrekvisitaforretninger og supermarkeder. Salget foregår enten direkte gjennom vårt feltapparat eller via distributører og Channel Partners. I tillegg selges produkter direkte til store bilfabrikker som Volvo. Det andre store segmentet er Industrial. Det største delsegmentet innenfor Industrial i Norden er papirindustrien. Vi leverer smøretekniske løsninger og produkter til alle typer maskiner og prosesser. På samme måte som innen Automotive, selges produktene direkte i Industrial-segmentet også, eller via distributører og Channel Partners. Tor Arne opplyser at i Norge omsatte L&S om lag tonn smøremidler til en verdi av over 300 millioner kroner i Det er 27 L&S-ansatte i Norge, hvorav 12 er i feltapparatet og direkte ansvarlige for denne omsetningen og med en tilhørende nettomargin på noe over 50 millioner kroner. Av de øvrige 15 er fire i International Marine Lubes (som vil omtales i et senere XOM-nummer), en i Asfalt og seks i regionale eller globale stillinger, to i Marketing, en i Nordisk ledelse og en i Business Support. means that our salespeople in Scandinavia do business on behalf of EMPC, and not on behalf of the EM company they are working for. As Nordic Lubes Manager I have overall responsibility for three business units; Automotive, Industrial and Distributors, and I report functionally to Lubes Manager for Western Europe, Tor Arne says, as he goes on: The other parts of the marketing apparatus of L&S such as Field Marketing, Field Engineering, Strategic Global Accounts, Manufacturing and Distribution, report functionally to central management functions in Europe (Brussels) or globally (Fairfax). In the Nordic countries there are two separate production facilities for lubricants, Uddevalla in Sweden and Naantali in Finland. The Finnish facility supplies Finland and the Baltics, as well as the rapidly increasing Russian market. Turnover exceeding one billion NOK I Norden er det nå igjen to smøreoljefabrikker henholdsvis i Uddevalla, Sverige, (bildet) og Naantali, Finland. Det finske anlegget leverer foruten til Finland og Baltikum også til det raskt økende russiske markedet. Today there are two remaining lubes blending plants in the Nordic countries in respectively Uddevalla, Sweden, and Naantali, Finland. In 2006 the lube oil business in the Nordic countries sold approx. 70,000 tons of lubricants at a value of 1.3 billion NOK. Net margin on this business was approx. 120 billion NOK. End 2006 we were a staff of 62 working within the field organization, in addition to six Field Engineers engaged in sorting out technical issues for customers, and four in Field Marketing. A handful of L&S employees regionally or globally are working from their home offices, and finally there are the lube oil factories in Uddevalla and Naantali, Tor Arne says. The lube oil business is structured in line with the major market segments. Automotive targets anything that moves on wheels, from the tiniest private vehicle to giant construction machines. The product range of this segment spans motor oil and gear oils to oils used in hydraulic systems, and grease. The distribution channels of Automotive are mainly car dealers, auto repair shops, gas stations, car accessory shops, and supermarkets. Sales are either direct or they go through our field organization, or distributors and Channel Partners. There is also some direct sale of products to major car manufacturers like Volvo. Industrial is the second large segment. The most important sub-segment within Industrial in the Nordic countries is the paper industry, to which we deliver technical solutions to lube problems, and products for all kinds of machines and processes. In the same 8 Mars 2007 Mars

6 Omfattende omstrukturering i Norden/Norge de siste årene Omstruktureringen innenfor L&S har vært formidabel etter at Exxon og Mobil slo seg sammen for 7 år siden. Først og fremst skulle vi skape en ny organisasjon ut av de to vi hadde, noe som var utfordrende nok i seg selv. I tillegg gikk vi i L&S i 2003/2004 gjennom nok en omfattende organisasjonsutviklingsprosess som ledet til den sterkt funksjonelle organisasjonen vi har i dag. Og som om ikke dette var nok, har vi siden omstrukturert salget i store deler av Europa under EMPC som tidligere omtalt. I Sverige, Finland og Danmark var Mobil så dominerende at selve sammenslåingen for L&S sin del var relativt enkel. I Norge var situasjonen noe annerledes i og med at vi hadde to relativt store smøreoljeorganisasjoner i tillegg til at vi hadde produksjonsanlegget på Valløy. Dette anlegget er nå borte, og Norge forsynes fra Uddevalla som er et langt mer moderne anlegg enn Valløy var. Uddevalla ligger gunstig til for å forsyne Skandinavia i tillegg til at noe av produksjonen også går til Naantali i Finland og videre til de finske, baltiske og russiske markedene. Utfordringer på systemsiden og med flytting av personell til hjemmekontor I tillegg til de rent organisasjonsmessige og personalmessige utfordringene de nevnte omstruktureringene har medført, har vi i tillegg hatt og har utfordringer både på systemsiden og med å flytte det meste av feltapparatet på hjemmekontor. På systemsiden begynner vi nå å bli komfortable med SAP. Nå er vi imidlertid innenfor L&S midt inne i innføringen av Customer Relationship Management (CRM). Dette er et system som way as for Automotive, products within the Industrial segment are also sold direct, or through distributors and Channel Partners. Tor Arne reports that in 2006 L&S in Norway sold approx. 16,000 tons of lubricants valued at over 300 million NOK. In Norway there are 27 L&S employees, 12 of whom work within the field organization and are directly responsible for this turnover and the associated net margin exceeding 50 million NOK. Of the remaining 15 persons, four are in International Marine Lubes (which will be covered in a later XOM issue), one in Asphalt and six in regional or global positions, two in Marketing, one in Nordic management and one in Business Support. Extensive restructuring in Nordic countries/norway in recent years Following the merger of Exxon and Mobil 7 years ago the restructuring of L&S has been formidable. First and foremost we were to create a new organization out of the two we had, a daunting enough challenge in itself. What is more, in 2003/2004 L&S went through an extensive organizational process that led to the highly functional organization we have today. As if this were not enough, since then we have restructured marketing in large parts of Europe under EMPC, as mentioned above. In Sweden, Finland and Denmark, Mobil held such a dominant position that the merger for L&S part was relatively simple. In Norway the situation was a bit different, since we had two rather large lube oil organizations in addition to the production facility at Valløy. That facility is now gone, and Norway is supplied from Uddevalla, which is a far more up-to-date facility than innebærer at informasjon som er påkrevd for alle transaksjoner mellom EM og kundene, skal inn i systemet, og det er feltapparatet som gjør denne jobben. De må legge inn priser, leveringsadresser, kredittbetingelser, volumanslag og andre detaljer om hver kunde, og alle kundebetingelser må godkjennes på riktig nivå i organisasjonen i systemet for at kundene skal få sine varer når de bestiller. Som med de fleste andre systemer, går ikke alt i CRM på skinner fra første dag, så det brukes mye tid og ressurser til å lære systemet å kjenne, og til å rette opp feil i systemet, forteller Tor Arne, og sier videre at dette har tatt et halvt års tid og dessverre alt for mye tid fra feltapparatet tid som ellers skulle vært brukt til å skaffe nye forretninger. Når vi imidlertid har fått CRM så strømlinjeformet som vi tror det kan bli, blir dette et utmerket hjelpemiddel til effektiv kundebehandling, og til å drive smøreoljeforretningen på en svært rasjonell og effektiv måte. Hvordan har salget av EM-bensinstasjoner i Finland påvirket L&S i Finland? Smøreoljeforretningen i Finland har helt siden sammenslåingen vært drevet gjennom et Mobil-selskap. Siden det kun er Esso-selskapet i Finland som selges, påvirker dette smøreoljevirksomheten i svært liten grad, bortsett fra at det arbeides med å finne et nytt kontor for de ansatte i L&S som ikke har hjemmekontor. Stigende markedsandeler i Norge de siste årene Framtidsutsiktene for smøreoljeforretningen er relativt gode, selv om det nordiske markedet for smøremidler har en årlig tilbakgang på 1 2 % i året som i resten av Vest-Europa. Valløy. Uddevalla is favourably placed for supplying all of Scandinavia. Some of the production goes to Naantali in Finland, and further to the Finnish, Baltic and Russian markets. Computer system and relocation of personnel to home offices pose challenges On top of the organizational and personnel related challenges resulting from the restructuring mentioned above, we have also had challenges related to computer systems and the relocation of the field organization into home offices. On the system side we are beginning to feel comfortable with SAP. However, right now L&S is in the midst of introducing Customer Relationship Management (CRM). The system entails that all information required for every transaction between EM and the customers must be entered into the system, a job the field organization has to do. They have to enter prices, place of delivery, credit terms, volume estimate and other details for each customer, and all customer conditions need to be approved by the correct level in the organization system in order for customers to receive their products as ordered. As is the case with most systems, everything about CRM is not running on rails from day one. We are therefore spending a lot of time and resources learning to understand the system, and to rectify system faults, Tor Arne says. This process has taken around six months, he says, and unfortunately this has been at the expense of efforts that would have been spent to secure new business. However, when CRM is up and running as streamlined as we think it will be, it will be an outstanding tool to achieve efficient customer treatment, and to help us run the lube oil business rationally and efficiently. Smøreoljene fra Esso og Mobil er vel etablerte brands og har i hundre år vært markeds ledere i hele verden. Charles Lindbergh brukte Mobil-smøreolje under sin historiske Atlanterhavskryssing i Smøreoljeforretningen i Norden omsatte i 2006 om lag tonn smøremidler til en verdi av 1,3 milliarder kroner. The lubes business in the Nordic countries sold 70,000 tons of lubes in 2006 at a value of NOK 1.3 billion. Esso and Mobil lubes are well established brands, being world market leaders for more than a hundred years. Charles Lindbergh used Mobil lubes during his historic crossing of the Atlantic Ocean in Mars 2007 Mars

7 Arild Hegrum, Per Olav Munkhaug og Sverre Kirkhus Lubes-ledere innen Automotive-, Industry- og Distributor-forretningsområdene ExxonMobils smøreoljer er populære blant lastebileiere over hele Norden. ExxonMobil s lubes are popular among truck owners in all the Nordic countries. Dette kommer hovedsakelig av at både maskineri og motorer generelt blir mer og mer avanserte, samtidig som smøreoljene blir bedre og bedre. Dermed går det lengre og lengre mellom hvert oljeskift, og oljeforbruket går ned. Imidlertid har EM et godt tak på markedet i Norden. I Norge har vi hatt en stigende markedsandel de siste årene, og ved utgangen av 2006 var den om lag 22 %. Det burde være mulig å klare en nettomargin i Norden på mellom 120 og 150 millioner kroner fremover mot 2010, hvorav om lag 40 % burde komme fra Norge. Den største utfordringen i den nærmeste tiden vil være å stabilisere CRM-systemet vårt, forbedre logistikken i Europa slik at alle våre kunder får det de bestiller til riktig tid og til riktig pris, samt å finjustere feltapparatet vårt på tvers av landegrensene i Norden for å få best mulig utnyttelse av felles ressurser. How has the sale of EM gas stations in Finland affected L&S in Finland? The lubes business in Finland has all along since the merger been operated through a Mobil company. Since it is only the Esso company in Finland that is being sold, the lubes business is affected only to a very little extent, apart from the fact that we are looking for new offices for the L&S employees who do not have a home office. Rising market shares in Norway in recent years Prospects for the lube oil business are relatively good, even though the Nordic market for lubricants sees an annual decrease of 1 2%, like the rest of Western Europe. This is mainly because both machinery and engines in general have become more advanced, at the same time as lube oils have become increasingly refined. This means longer intervals between each oil change, and a decrease in oil consumption. However, EM has a firm grip on the market in the Nordic countries. In Norway we have enjoyed a rising market share in recent years. End 2006 it was around 22%. It should be possible to obtain a net margin in the Nordic countries between 120 and 150 million NOK toward 2010, about 40% of which should derive from Norway. The most demanding challenge in a short perspective will be to stabilize our CRM system, improve logistics in Europe so that all customers get what they order at the right time and price, and to fine-tune our field organization across Nordic national borders in order to obtain optimum utilization of our resources. Tekst Arvid Vi har nettopp implementert en ny Automotive-organisasjon for Skandinavia. I hovedsak går det ut på at vi deler våre kunder i to grupper store kunder og mindre kunder. Våre småkunder betjenes av et firma som heter Meca AS. Dette selskapet har representanter som selger bildeler og våre smøreoljer til bilverksteder rundt om i hele landet. Dermed kan vi gi våre mindre kunder god service og oppfølging, opplyser Arild Hegrum, Automotive Area Manager, Scandinavia. Når det gjelder våre større kunder og grupperinger, tas de hånd om av våre egne Key Account Managers. Hver enkelt av disse betjener en eller flere storkunder for hele det skandinaviske markedet. Eksempler på større kunder er Bilia (Volvo/Renault), Volvo Truck, Bertel O. Steen (Mercedes) og Toyota. Alle Toyota-biler i Skandinavia har som standard Mobil-motoroljer, som er produsert på vårt smøreoljeanlegg i Uddevalla. Vi lever i en tid da selskaper slår seg sammen i større enheter, gjerne over landegrensene. F.eks. har det svenske Bilia-konsernet kjøpt opp Volvo- og Renault-forhandlere over hele Skandinavia, og for oss er det derfor også mest rasjonelt å ha en Key Account Manager som Arild Hegrum, Automotive Area Manager, Scandinavia. Arild Hegrum, Per Olav Munkhaug and Sverre Kirkhus managers of the Automotive, Industrial and Distributor business areas We have recently implemented a new Automotive organization for Scandinavia. It mainly involves splitting our customer groups in two major customers and small and mid market customers. The latter group is served by THE company Meca AS, which has representatives selling car parts and our lube oils to car repair shops around the country. In this way we are able to provide a high level of service and follow-up to our small customers, states Arild Hegrum, Automotive Area Manager, Scandinavia. As concerns major customers and groups, they are handled by our own Key Account Managers, each of whom serves one or several major customers for the entire Scandinavian market. Per Olav Munkhaug er Industrial Manager Norge, Danmark og Island. Her er han samlet med noen av sine medarbeidere. Fra venstre: Terje Haugsmoen, FE Scandinavia, Terje Næssen, TM Industry Rune Kollstrøm, Technical Assistant Local Marine, Nils Leknesund, TM Local Marine, Per Olav Munkhaug, Henrik B. Svendsen, Nordic Industrial og Local Marine Manager og sjefen til Per Olav, Edgar Antonsen, Local Marine. Per Olav Munkhaug is Industrial Manager Norway, Denmark and Iceland. Here he is together with some of his colleagues. From left: Terje Haugsmoen, FE Scandinavia, Terje Næssen, TM Industry, Rune Kollstrøm, Technical Assistant Local Marine, Nils Leknesund, TM Local Marine, Per Olav Munkhaug, Henrik B. Svendsen, Nordic Industrial and Local Marine Manager and the supervisor of Per Olav, Edgar Antonsen, Local Marine. 12 Mars 2007 Mars

8 har ansvar for denne storkunden i alle de tre skandinaviske landene. Vi tenker med andre ord stort og skandinavisk. Vi er heldige som har to sterke varemerker Esso og Mobil, men i Automotive har vi rasjonalisert vår produktlinje de siste årene. I dag selger vi kun Mobil-gearoljer, og vårt flaggskip på smøreoljesiden er Mobil 1 som det selges mest av. Den fullsyntetiske Mobil 1- oljen ligger helt i forkant av ny teknologi, og den tilfredsstiller bl.a. de nye miljøkravene angående partikkelfilter på dieselbiler. Automotive gjør det bra i Norge, og vi har en markedsandel på prosent i vårt produktspekter, opplyser Hegrum. Industri spennende og krevende industrisektor Per Olav Munkhaug, Industrial Manager Norge, Danmark og Island, er leder av et team bestående av fem personer. Jeg har ansvaret for den daglige oppfølgingen av direkte betjente kunder som sorterer under Industri og Lokal Marine. Lokal Marine ble nylig skilt fra International Marine Lubes (som vil omtales i et senere XOM-nummer), og er nå en del av forretningsområdet Industry. Lokal Marine er den sektor i Norge som er mest komplisert å betjene. Fartøyer er stadig i bevegelse, og en stor aktivitet må derfor kunne betjenes av høyt kvalifisert personell som har erfaring fra denne forretningen. Edgar Antonsen, Nils Leknesund og Rune Kollstrøm er de personer som tar hånd om lokal marine i dag, og som har en betydelig markedsandel de kan være stolt av. I tillegg til våre direkte kunder, har vi daglig oppfølging av alle distributører i de samme to sektorene. Industrisektoren har vært under stadig omorganisering, og en stor del av denne forretningen er overført til distributører. De større direktekundene som er tilbake, blir betjent av Terje Næssen og meg selv. Av erfaring ser vi at ExxonMobil er til stede med noen av sine produkter stort sett ved alle større bedrifter. Dette skyldes først og fremst de syntetiske produktene, som ofte bidrar til problemløsninger, og som igjen bidrar til større besparelser hos kunden, forteller Per Olav, som understreker at det er store utfordringer i framtiden, både når det gjelder konkurranse om markedsandeler, omorganiseringer og nedbemanning. Vi ser en betydelig økning i administrative Sverre Kirkhus, Distributor Business Scandinavia Manager. Examples of such customers are Bilia (Volvo/Renault), Volvo Truck, Bertel O. Steen (Mercedes) and Toyota. All Toyota cars in Scandinavia come with Mobil motor oils manufactured at our blending plant at Uddevalla as a standard. We are living in a time when companies are merging into larger units, often across national boundaries. E.g., the Swedish Bilia group has acquired Volvo and Renault distributors across all of Scandinavia. For us it is also most rational to have one Key Account Manager who has sole responsibility for this major customer in all three Scandinavian countries. In other words; we think big and Scandinavian. We are lucky who can boast two strong brands Esso and Mobil. However, within Automotive we have streamlined our product line in recent years. Today we are only marketing Mobil gear oils. Our flag ship on engine oil side is Mobil 1 which is sales product number one. A fully synthetic oil, it is in the leading edge of new technology, satisfying amongst other the new environmental requirements relating to particle filters on diesel cars. Automotive is doing well in Norway, where our product range has a market share of per cent, Hegrum tells us. Industrial an exciting and demanding sector Per Olav Munkhaug, Industrial Manager Norway, Denmark and Island, is head of the team counting five persons. I m in charge of day-to-day followup of customers who receive direct service and that come under Industrial and Local Marine. Local Marine was recently segregated from International Marine Lubes (which will be covered in a later XOM issue), to become part of the Industri-business area. Local Marine is the Norwegian sector which is most challenging to serve. With vessels being in constant movement, it involves a high level of activity, and our personnel need to be highly qualified, with experience from this business. Edgar Antonsen, Nils Leknesund and Rune Kollstrøm are the threesome currently handling the locale marine business, and they have obtained a market share to be proud of. In addition to our direct customers we also have day-to-day follow-up of all distributors within the same two sectors. The industrial sector has been subject to constant restructuring, with a major part of the business De som velger Mobil-smøreoljer, kan dra nytte av et totalt teknisk støtteapparat. Mercedes er en av ExxonMobils store kunder i Norden og Europa. Mobil 1 markedsføres bl.a. gjennom sponsingen av Vodafone McLaren Mercedes Formel 1 Team Those who choose Mobil lube oil may benefit from a total technical support apparatus. Mercedes is one of ExxonMobil's customers in the Nordic countries and Europe. Mobil 1 is i.a. marketed through sponsoring of Vodafone McLaren Mercedes Formel 1 Team oppgaver. Implementering av de sentrale og tunge IT-verktøyene krever mye arbeid og tilpasning for at de skal fungere optimalt. Arbeidstiden på hjemmekontor øker, og en av våre utfordringer blir således å få brukt mer tid mot ny forretning. Dette vil vi løse ved blant annet å kanalisere mange av våre kunder gjennom våre valgte distributører. Her vil de kunne få den samme gode tekniske støtten, en lokal oppfølging og en kortere leveringstid fra lokale lagre. Vi jobber i en spennende, internasjonal organisasjon som gir mange erfaringer over landegrensene, noe som bidrar til økt kompetanse og innflytelse. Omfattende distribusjonsnettverk Sverre Kirkhus, Distributor Business Scandinavia Manager, har ansvaret for å vedlikeholde og bygge opp et nett av autoriserte distributørpartnere i Skandinavia. Sverre understreker at han jobber nært sammen med selskapets erfarne kolleger i felten, og at både Territory Managere fra Automotive, Key Account Managere fra Industry og Field Engineers hjelper til i den daglige kontakten med distributørene. Dette samarbeidet på tvers krever mye av oss, ikke minst med hensyn til hvordan vi kommuniserer internt og spesielt eksternt. Etter sammenslåingen av Esso og Mobil hadde det nye selskapet nær smøreoljekunder i Skandinavia. Vi utførte en stor kundeundersøkelse fra et bredt funksjonsspekter for å se på hvordan vi best kunne betjene smøreoljekundene våre videre. Resultatet ble at vi delte vår kundemasse i to de større kundene med komplekse maskintekniske having been taken over by distributors. The largest direct customers are retained and are served by Terje Næssen and myself. From experience we see that ExxonMobil is present with some of its products at nearly every major company in Norway. This is mainly thanks to the synthetic products, which typically contribute to problem solutions, which again gives major savings for the customer, Per Olav says. He forecasts major challenges ahead, both as concerns the competition for market shares, restructuring and workforce reductions. We are seeing a substantial increase in administrative tasks. Implementation of centralized and complex IT tools requires considerable work and adaptation in order to function optimally. More working hours are being spent in home offices, so one of our challenges will be to find more time for creating new business opportunities. We aim at resolving this dilemma by channelling a number of our customers through our selected distributors. Here they will receive the same quality of technical support, local follow-up and shorter lead time from local warehouses. We are working in an exciting international organization and receive various experiences across national boundaries, which gives enhanced know-how and influence. Extensive distribution network Sverre Kirkhus, Distributor Business Scandinavia Manager, is in charge of maintaining and building up a net of authorized distributor partners in Scandinavia. Sverre underlines that he works closely with the company s experienced colleagues in this field, and that both Automotive Territory Managers and 14 Mars 2007 Mars

9 applikasjoner som handler direkte med et oljeselskap, og mindre kunder som har kontakt med en lokal leverandør, forteller Sverre. For å få en enda bedre forståelse av hvordan vi best kunne betjene kundemassen, ble også forsyningsnettet vårt evaluert. Resultatet er at vi fremover kommer til å levere våre kvalitetsprodukter til en større del av smøreolje-kundene via autoriserte, uavhengige distributører såkalte Strategiske Distributør-partnere. Våre SDP er er valgt ut fra kriterier om at de skal være i stand til å ivareta kundens spesielle behov. Blant annet vil de lettere kunne betjene små og hyppige leveranser og i større grad ha en direkte personlig kontakt. Partnerne gjennomgår en lang og solid trening som sikrer at vi har høy kvalitet i salgskjeden, noe som er avgjørende for oss når ExxonMobils direktekunder besøker anleggene deres. Sverre forteller at Distributør-samarbeidspartnerne har et omfattende distribusjonsnett over hele landet. Småkunder innen Automotive betjenes av Meca AS, som Arild Hegrum har nevnt ovenfor. Langs vår langstrakte kyst har partnerne våre fortsatt mange kystanlegg i drift, som betjener den lokale kystflåten som har behov for å skifte eller etterfylle smøreolje på sine skip. Et eksempel på en marine partner er Bunker Oil AS i Ålesund som har 17 bemannede anlegg langs kysten. En helt ny partner er Lindberg & Lund AS i Vestby, som vil gi service til mindre og mellomstore kunder i et stort geografisk område. Deres brede kunnskap om industrien i Norge gjennom salg av andre industrirelaterte produkter, vil gi oss en økt oppmerksomhet omkring våre industrielle smøreoljer. Visste du at alle Porscher fabrikkfylles med Mobil 1-motorolje? Did you know that all Porsche car factories use Mobil 1 motor oils? Key Account Managers of Industry and Field Engineers assist in day-to-day contact with distributors. This teamwork requires quite a lot from us, not least when it comes to how we communicate internally, not to forget externally. Following the Esso and Mobil merger the new company found itself with almost 5,000 lube oil customers in Scandinavia. We conducted an extensive customer survey on a broad based function range in order to find how we best could serve our lube oil customers. With basis in the survey results our customer groups were split in two major customers with complex, mechanical applications dealing directly with oil companies, and small customers buying from local distributors, Sverre says. In order to get an even better understanding of how we best could serve our clientele, the distribution net was evaluated, too. As a result of that we have decided to let authorized, independent distributors socalled Strategic Distributor Partners take over the supply of our quality products to a larger number of lube oil customers. Our SDPs are selected with basis in criteria that they must be able to handle the individual customer s special needs. Amongst other things it will be easier for them to serve small and frequent deliveries and to maintain a personal, direct contact. Partners go through a long and thorough training which secures a high level of quality in the marketing chain, and this is decisive for us when ExxonMobil s direct customers come to visit their facilities. Sverre tells us our business partners operate an extensive distribution net across the entire country. Small customers within Automotive are served by Meca AS, as mentioned by Arild Hegrum above. Our partners along the long Norwegian coastline operate a number or facilities that serve local coastal fleets needing to exchange or refill lube oil on their vessels. One example of a marine partner is Bunker Oil AS in Ålesund which operates 17 manned facilities along the coast. A brand new partner is Lindberg & Lund AS at Vestby, which will provide service to small and mid market customers over a large geographical area covering most of southern Norway. Their vast knowledge about this industry in Norway through the sale of other, industrially related products, will give enhanced attention on our industrial lube oils. Tekst Arvid Production Operations på Forus stor aktivitet for å sikre optimal drift I Production Operations (Driftsavdelingen for våre offshore-felt) på Forus, er det stor aktivitet om dagen. For å sikre optimal drift av våre tre offshorefelt Balder, Jotun og Ringhorne jobbes det kontinuerlig med oppgraderinger, vedlikehold, systemforbedringer, og med boring av nye produksjonsbrønner. Vi har akkurat avsluttet et brønnoverhalingsprogram på fire produksjonsbrønner, sier Kristin Kragseth, som nylig overtok som Jotun & Sigyn Operations Superintendent. Det er første gang vi kjører et slikt overhalingsprogram på Jotun B-plattformen. Det ble ledet av spesialister fra den britiske siden av NSP, og dette samarbeidet fungerte svært bra. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan dele ekspertise over grensene i NSP-organisasjonen. Vedlikehold av Jotun-skipets svivel Kristin sier videre at det viktigste på programmet for Jotun akkurat nå, er vedlikeholdet på Jotun-skipets svivel som fører høyspenningsstrøm fra Jotun A- til Jotun B-plattformen. Det har vært mye mer slitasje på svivellageret enn forventet, noe som har resultert i at vi ikke kan sende elektrisk strøm gjennom svivelen før den er blitt reparert. Det jobbes nå med å lage en reparasjonsplan, og i mellomtiden må Jotun B- plattformen sørge for sin egen kraftproduksjon, og vi har derfor personell om bord i Jotun B i denne perioden. Et annet større program som gjelder alle ExxonMobils offshorefasiliteter i år, er utskifting og oppgradering av våre livbåter Production Operations at Forus brisk activity to secure optimal operation At Production Operations (the Operating department for our offshore fields) Forus, there is brisk activity these days. In order to secure optimal operation of our three offshore fields Balder, Jotun and Ringhorne work is in continuous progress on upgrading, maintenance, system improvement, and the drilling of new producers. We have just completed a well workover program for four producers, says Kristin Kragseth, who recently took over as Jotun & Sigyn Operations Superintendent. It s the first time we have run such a workover program on the Jotun B platform. It was led by specialists from the UK side of NSP, and this cooperation functioned very well. This is a good example of cross border sharing of expertise within the NSP organization. Maintenance of swivel on the Jotun FPSO Kristin further says that the most important item on the program for Jotun this year is maintenance of the swivel on the Jotun FPSO, which carries high-voltage power from the Jotun FPSO to the Jotun B platform. The wear on the swivel bearing has been more extensive than expected, which means we cannot send electric power through the swivel until it has been repaired. We are now working on a repair Hunter Farris, Operations Manager Norway, Kristin Kragseth, Jotun & Sigyn Operations Superintendent, og Tom Benjaminsen, Balder & Ringhorne Operations Superintendent, arbeider tett sammen for å sikre en optimal drift av vår integrerte offshoreoperasjon og med planlegging av ny Ringhorne produksjon. Hunter Farris, Operations Manager Norway, Kristin Kragseth, Jotun & Sigyn Operations Superintendent, and Tom Benjaminsen, Balder & Ringhorne Operations Superintendent work closely together on optimization of the integrated operation and make plans for new Ringhorne production. 16 Mars 2007 Mars

10 Alle 13 livbåtene på våre installasjoner skal enten skiftes ut med nye eller oppgraderes. Bildet er fra en livbåtøvelse på Jotun-skipet. All 13 lifeboats on our installations will either be changed out with new ones or upgraded. The picture is from a lifeboat excercise at Jotun. Hardt vær på Jotun-feltet. Bildet som viser Jotun-skipet er tatt fra Jotun B- plattformen. Rough weather at Jotun. The picture showing the Jotun FPSO was taken from the Jotun B platform. Som de fleste sikkert husker, var livbåter en stor sak i fjor høst, og noen plattformer (ikke våre) måtte stenge ned fordi livbåtene ikke ble ansett som gode nok til evakuering av personell. Myndighetene og industrien kom imidlertid fram til en løsning på problemet. Vi har totalt 13 livbåter på Balder-, Jotun- og Ringhorne-installasjonene, og i fjor ble det besluttet at ni av disse skal skiftes ut med nye, mens fire skal oppgraderes/bygges om. På Jotun-feltet vil vi skifte ut alle livbåtene på Jotun A-skipet, mens vi oppgraderer alle livbåtene på Jotun B-plattformen. Kristin understreker at selv om Jotunfeltets produksjon er mindre enn på andre felt, så produserer feltet mer enn fat olje per dag, som er et godt bidrag. Jotun-skipet er dessuten svært viktig strategisk for vår høyt integrerte Balder-, Jotun- og Ringhorne-drift. 40 % av Ringhornes produksjon prosesseres på Jotun-skipet, og skipet sørger for tilgang til Statpipe-rørledningen for all gassproduksjon i området. Jotun er selve hjertet i området, sier Kristin med et smil. Dessuten er det en del mindre, men interessante prospekt i området rundt Jotun kanskje dette byr på fremtidige muligheter for Jotun også? Jotun-skipet er i god stand, og våre folk offshore gjør en glimrende jobb med vedlikehold og med å holde systemene operative. Så når det gjelder Jotun, ser vi lyst på framtiden. Boring på Ringhorne og omfattende oppgradering og vedlikehold på Balder-skipet Mye oppmerksomhet er i øyeblikket rettet mot boreprogrammet Reparasjon av lageret på Jotun-skipets svivel som fører høyspentstrøm. The picture shows maintenance on the high voltage swivel on the Jotun production ship. plan, and in the meantime Jotun B must generate its own power, and we therefore have personnel on board Jotun B during this period. Another major program that applies to ExxonMobil s offshore facilities this year, is the replacement and upgrading of lifeboats As most of you probably remember, lifeboats were a big issue last fall, and some platforms (not ours) had to shut down because the lifeboats were not considered adequate for evacuation of personnel. However, the authorities and industry arrived at a solution to the problem. We have a total of 13 lifeboats at the Balder, Jotun and Ringhorne installations, and last year it was decided to replace nine of the boats with new ones, while four will be upgraded/rebuilt. At the Jotun field all lifeboats on the Jotun FPSO will be replaced, while all lifeboats on the Jotun B platform will be upgraded. Kristin emphasizes that even though production at the Jotun field is lower than other assets, it continues to produce above 10,000 barrels oil per day which is a significant contribution. Furthermore, the Jotun FPSO is very important strategically to our highly integrated Balder, Jotun and Ringhorne operations. 40% of Ringhorne s production is processed on the Jotun FPSO, and the Jotun FPSO provides access to Statpipe for all of the area gas production. That is why Jotun is important in the total picture. Jotun is the real core of the area, says på Ringhorne-plattformen. Håpet er at det vil bekrefte produserbare reserver fra Ringhorne-feltet. Vi har nettopp fullført boring av en pilotbrønn som så langt ser lovende ut, og det er selvfølgelig svært gledelig, forteller Tom Benjaminsen, Balder & Ringhorne Operations Superintendent. Brønnen søker å nå reserver meter borte fra plattformen. Total kostnad for brønnen er anslått til 53,5 millioner USD. Etter at denne brønnen er ferdig, vil Ringhorne skifte ut en av kraftgeneratorene som en del av et rullerende program. Av oppgradering på Ringhorne nevner han installasjon av ny vareheis til helidekket som foregår nå. På Balder-skipet har vi et omfattende vedlikeholdsprogram, og et av områdene vi prioriterer høyt, er sjekking av korrosjon, både på synlige flater og under isolasjon. Dette er et program som går over 5 år, sier Tom. Når det gjelder livbåtene, skal alle fire båtene skiftes ut på Ringhorne, mens to livbåter skiftes ut og en oppgraderes på Balder. Livbåt-programmet for alle våre egne installasjoner har en kostnad på ca. 50 millioner kroner. På Balder-skipet kjører vi i tillegg et oppgraderingsprogram for alle tre kranene til 80 millioner kr. Spesielt oppgradering av kran nr. 2 som involverer et løft på 17 tonn, blir ganske spektakulært, sier Tom. Nye brønner på Ringhorne krever utvidelse av eksisterende produksjonsmanifold, da vi aldri regnet med at Ringhorne skulle få så mange produksjonsbrønner! Dette vil kreve nedstenging av Ringhorne i ca. 1 døgn mot slutten av april. Samtidig vil nedstengingssystemene bli testet. Flere lugarer og messa på Balder-skipet er blitt skikkelig oppgradert. Several cabins and the galley on the Balder ship have been extensively upgraded. Kristin with a smile on her face. Furthermore, there are some small, but interesting prospects in the area around Jotun maybe they will offer future possibilities for Jotun as well? As far as Jotun is concerned, we therefore take an optimistic view of the future. Drilling at Ringhorne and extensive upgrading and maintenance on the Balder FPSO The drilling program for the Ringhorne platform currently attracts quite a lot of attention. The hope is that it will confirm producible reserves from the Ringhorne field. We have just completed a pilot well that so far looks very promising, which of course is great news, says Tom Benjaminsen, Balder & Ringhorne Operations Superintendent. The well is targeting resources 7,800 meters from the platform. The total cost of the well is estimated at 53.5 million USD. After the completion of this well, Ringhorne will replace one of the power generators as part of a rolling program. On upgrading, Ringhorne is installing a new freight elevator which is currently being carried out. The Balder vessel has undergone an extensive maintenance program. One area that is on our list of priorities is the monitoring of corrosion, both on visible surfaces and under insulation. This is a program that spans 5 years, Tom says. As far as the lifeboats are concerned, all four lifeboats on Ringhorne will be replaced, while two lifeboats are replaced 18 Mars 2007 Mars

11 Jotun og Balder vil samtidig benytte anledningen til å gjøre tilsvarende tester av sine nedstengingsanlegg. Tom nevner også den elekrostatiske vannutskilleren som er tatt ut av drift for å gjøre systemet enklere og mer robust. Dessuten må de marine systemene stadig vedlikeholdes og nå utføres bl.a. en stor jobb på dreieskive (turret)-motorene. I tillegg vil kontrollsystemet bli oppgradert med en ny versjon i Vi jobber med planer for å ta dampsystemet ut av drift og erstatte det med alternativ oppvarming der det er påkrevd. Vi har utvidet kantinen på Balder-skipet, messa er ombygd og flere lugarer er blitt oppgradert til en-mannslugarer. Messa er blitt så flott at vi kan nesten kan sammenligne Balder med hurtigruta, sier Tom spøkefullt. En annen stor aktivitet er en ekstern OIMS-gjennomgang av NSP som skal utføres senere i år. Helt til slutt nevner Tom at man i NSP for tiden jobber mye med et Loss Prevention System (LPS) et nytt system for samordning og strukturering av sikkerhetsarbeidet. Dette er et av våre største initiativ innen sikkerhetsarbeidet, og vi i produksjonsavdelingen arbeider tett sammen med SHE om å bygge opp og definere dette systemet. Vi forventer at vi skal kunne arbeide dag ut og dag inn uten at en eneste person blir skadet. LPS vil hjelpe oss å oppnå målet vårt Nobody gets hurt. (XOM vil komme tilbake med en artikkel om LPS i et senere nummer.) and one upgraded on Balder. The lifeboat program for all our installations has a cost of approximately 50 million NOK. On the Balder vessel we are also implementing an upgrading program of all three cranes valued at 80 million NOK. The upgrading of crane No. 2, will involve a lift of 17 tonnes, which will be quite spectacular, Tom says. New wells at Ringhorne will require the existing production manifolds to be expanded, since it was never envisioned for Ringhorne to have this many production wells! The manifold extension will require the shutdown of Ringhorne for approx. 36 hours late April. At the same time the safety systems will be tested. Jotun and Balder will take the opportunity to conduct similar tests of their safety systems. Tom also mentions the electrostatic water coalescer which has been removed from operation to make the system more simple and robust. In addition to that, the marine systems need to be maintained constantly right now a major job is being performed on the turret engines. The control systems will also be upgraded by a new version in We are working on plans to take the steam generation system out of operation and replace it with alternative heating where required. We have enlarged the canteen on the Balder vessel, the mess room has been rebuilt, and a number of cabins have been upgraded to single cabins. The mess room has become so elegant that it can be compared with the Coastal Steamer, Tom says jokingly. Another key activity for our operation will be an external OIMS assessment of NSP later this year. By way of completion, Tom mentions that NSP is currently working on a Loss Prevention System (LPS) a new system for coordinating and structuring work safely. This represents one of our major efforts within safety work. The production department is working closely with SHE to build up and define this system. Our expectation is that we can all work day in and out without a single person getting hurt. LPS will be a key enabler helping us to achieve Nobody gets hurt. (XOM will revert with an article on LPS in a later issue.) Reparasjon av hovedmaskineriet på Balder-skipet. Main engine repair works on the Balder ship. Tekst Kirsten Stian Gravdahl styrer med prosjekter på Slagen Jeg har kun vært ansatt som prosjektingeniør på Slagen i ca. 6 måneder, men føler at overgangen til ny jobb har gått veldig greit. Folk på raffineriet er flinke til å ta imot nyansatte, de har mye kompetanse og deler gjerne kunnskapen de har med andre. I tillegg er det et veldig bra sosialt arbeidsmiljø noe som helt klart er trivselsfremmende. Hvilken avdeling jobber du i? Jeg jobber i prosjektavdelingen, som er en del av teknisk avdeling. Denne avdelingen ble opprettet sommeren 2006 for å håndtere fire store prosjekter som skal gjennomføres i perioden 2006 til Jeg jobber med to av disse, kjeleprosjektet, som innebærer utskifting av de fire eksisterende dampkjelene på raffineriet, samt Marine Gas Oil (MGO)- prosjektet hvor Slagen skal kunne produsere MGO med lavere svovelinnhold, og derfor må erstatte nåværende reaktor. Ansvarsområder Hva er dine ansvarsområder? Jeg har ansvaret for kostoppfølging og kostnadskontroll noe som innebærer mye rapportering rundt om i ExxonMobil-systemet. I tillegg følger jeg opp fremdriften på innkjøp, engineering og feltaktivitet for de to prosjektene. Jeg er også involvert i den tekniske delen av kjeleprosjektet med tegninger, spesifikasjoner etc. Det er med andre ord mange aktiviteter som skal følges opp, og slik sett er det en fin jobb å starte med fordi den gir innblikk i så mange deler av organisasjonen. Det er også en god blanding av teknisk og administrativt arbeid en arbeidsfordeling jeg trives godt med. Jeg synes selv jeg har vært heldig med ansettelsestidspunktet, da det for tiden er meget stor aktivitet på Slagen. Dette gir store utfordringer, noe som gjør at jobben blir veldig spennende! Til forskjell fra det jeg har drevet med tidligere, blir det vi bygger og designer værende der jeg er det er ikke slik at vi sender en modul videre som vi aldri ser igjen. Stian Gravdahl works with projects at Slagen I have just been employed as a Project Engineer at Slagen for only about 6 months, but feel that the transfer to a new job has gone very smoothly. People at the refinery are good at receiving new employees, they have much competence and are happy to share their knowledge with others. In addition here is a very good social work environment which clearly is making the job even more enjoyable. What department do you work in? I work in the Project Department, which is a part of Technical Department. This department was set up in the summer of 2006 to handle four large projects which are being carried out in the period 2006 till I work on two of these, the boiler project, which implies replacement of the four existing steel boiler at the refinery, and also the Marine Gas Oil (MGO) project, making Slagen able to produce MGO with lower sulphur content, and therefore the existing reactor has to be changed. Areas of responsibility What are your areas of responsibility? I am responsible for cost follow-up and cost-control which means a lot of reporting inside the ExxonMobil system. In addition I follow up the progress with regard to purchasing, engineering and field activity for the two projects. I am also involved in the technical part of the boiler project with drawings, specifications etc. In other words, there are many activities to follow-up, and as such this is a good place to start working because you learn to know many parts of the organization. It is also a good mix of technical and administrative work a distribution of work I like very much. I, myself, think 20 Mars 2007 Mars

12 JOBBEN MIN Erfaring og utfordringer i prosjektarbeid Kan du si litt om utdanning og tidligere jobber? Jeg har bakgrunn fra NTNU kjemisk prosessteknologi og før det tok jeg Befalskolen. Tidligere har jeg jobbet for et tysk firma som prosjektingeniør og har også vært ansatt som prosjektleder for Grenland Framnes. Det siste firmaet gjør også jobber her på Slagen slik at jeg faktisk har kontakt med flere av mine tidligere arbeidskollegaer. You come a long way with good planning and follow-up, but there will always be unforeseen things and changes you have not taken into account. Hva er det som gjør prosjektarbeid så spennende? Det at man aldri kan forutse alle hindrene som møter en i løpet av prosjektet. Man kommer langt med god planlegging og oppfølging, men det vil alltid være uforutsette ting og endringer man ikke har tatt høyde for. I tillegg er det mange fagdisipliner fra forskjellige nivåer i organisasjonen som er involvert i de ulike prosjektene. Det å få alle til å trekke i samme retning, og gjøre de rette tingene til rett tid, kan ofte være utfordrende, men samtidig er det spennende å se hvordan prosjektet tar form etter hvert som de ulike brikkene faller på plass. Sport og fritid Stian forteller videre at han er født og oppvokst i Tønsberg og slik sett nå er kommet hjem etter å ha bodd i Drammen tidligere med pendling til jobb i Oslo. Nå er et nytt hus anskaffet i Tønsberg, og pendlertilværelsen er et tilbakelagt stadium for både ham og kona. Vi synes begge det er fantastisk å ha 10 minutters vei til jobben, nå får vi faktisk ettermiddagene hjemme. Dersom man ikke har prøvd pendlertilværelsen, tar man det som en selvfølge, men vi har lært å sette skikkelig pris på dette. Kona mi, Hanne Normann, jobber også her på raffineriet, men hun er veteran i forhold til meg, sier Stian med et smil. Hun har jobbet på Slagen i snart 5 år og startet rett fra skolen med pendling fra Drammen til Tønsberg hver dag. I have been lucky with the time of employment, because for the time being there is a lot of activity at Slagen. This implies big challenges, but makes the work very exciting! In contrast to what I have been doing up till now, what we build and design will remain where I am we do not send a module away which we will never see again. Experience and challenges in project work Can you tell a little about your education and previous jobs? My background is chemical process technology at the NTNU in Trondheim. Before starting my studies there, I finished the Officers training school. Previously I have worked for a German company as a process engineer and I was also employed as Project Manager for Grenland Framnes. The latter company also does work here at Slagen, and that means I get in touch with several of my previous work colleagues. What makes project work so exciting? That you can never foresee the obstacles you meet during the project. You come a long way with good planning and follow-up, but there will always be unforeseen things and changes you have not taken into account. In addition, there are many trade disciplines from different levels in the organization involved in the different projects. To have everyone pulling in the same direction and do the right things at the right time can often be a challenge, but at the same time it is exciting to see how the project gradually falls in place as the different pieces come together. Sport and recreation Stian says he was born and has grown up in Tønsberg and in this way he is now back home after having lived in Drammen for some years, commuting to work in Oslo. Now a new house has been bought in Tønsberg, and the commuting way of life is a finished phase for both him and his wife. We both think it is fantastic to have 10 minutes way to work, now we actually get the afternoons at home. If you have not tried commuting, you take this for granted, but we have learnt to really appreciate this. My wife, Hanne Normann, is also working here at the refinery, but she is a veteran compared to me, Stian says smilingly. She has worked at Slagen for nearly 5 years, starting just after school and then commuting from Drammen to Tønsberg every day. Så det blir mye snakk om jobben hjemme da? Nei, faktisk ikke så mye vi prøver å være litt bevisste på det og jobber heldigvis i to forskjellige avdelinger. Fritiden hvordan tilbringes den? Jeg spiller fotball med Slagen-gjengen en gang i uka, spiller squash med kompiser en gang i uka og liker også godt å gå på ski. Så langt i vinter har det imidlertid vært litt varierende med snø, men det kommer seg vel får vi tro. I tillegg har jeg tatt jegerprøven nå i høst, så til neste år håper jeg det kan bli noen fine jaktturer. Stian på engineering-møte hos kjeleleverandøren. Stian at an engineering meeting with the boiler supplier. Stian er glad i friluftsliv, og skigåing er favorittsporten vinterstid her bilde fra en tur til Rauland. Stian likes outdoor life, and in winter skiing is the favorite sport here pictured at a trip to Rauland. So there is a lot of talk about the job at home? No, in fact not so much we try to be a bit conscious not doing that, and luckily we work in two different departments. And how do you spend your leisure time? I play soccer with the Slagen team once a week, play squash with friends once a week and I also enjoy skiing. So far this winter the snow conditions have been somewhat varied, but I think the snow will come. In addition, I have passed the hunter test this autumn, so next year I hope there may be some nice hunting trips. MY JOB 22 Mars 2007

13 USA-tur med Stavanger-delegasjon Tekst Kirsten I slutten av januar reiste ledelsen i Stavanger kommune og i regionen samt en representant for ONSstiftelsen, til Dallas og Houston for å styrke forholdet og være brobygger mellom regionen og USA når det gjelder olje, teknologi og utdanning. Med på turen var også vår informasjonsdirektør Magne Hovda som var tilrettelegger for et møte mellom ledelsen i ExxonMobil og Stavanger-delegasjonen. Tilbakemeldingene vi har fått er entydig positive når det gjelder turen. Delegasjonen satte stor pris på at ExxonMobils ledelse tok seg tid til å treffe dem, sier Magne. Ordfører Leif Johan Sevland og vår styreformann og adm. dir. Rex Tillerson møtte hverandre under ONS i Stavanger i fjor og fikk god kontakt. Sevland ga den gang en middag for Tillerson, nå var det omvendt. Jeg tror jeg har mine ord i behold når jeg sier at det er litt uvanlig at hele vår Management Committee spiser middag med en ordfører i et lite land. Det falt faktisk en bemerkning om at det vel måtte være en feilskrivning når det stod ordfører det var vel statsminister som var det riktige? Dette sier likevel kanskje noe om både ordfører Sevlands, Stavangers og Norges status i ledelsen hos ExxonMobil, sier Magne. Programmet ellers var sammensatt med bl.a. møte med den nye norske generalkonsulen i Houston, mottakelser/møter med senior oljefolk som har forbindelser til Stavanger, Young Professionals med tilknytning til Norge samt møte med 100 ledere av teknologiselskaper i Houston. På mottakelsen/møtet for Young Professionals var to ExxonMobil-ansatte representert Astri Sokn og Victoria Adestal. Vi har spurt dem begge hva de jobber med i Houston: Jeg jobber i EMDC, Deepwater Nigeria, Geoscience, sier Astrid, og jeg har vært i denne gruppa siden jeg kom hit til Ordfører Leif Johan Sevland, Stavanger, møtte ExxonMobils styreformann og adm. dir Rex Tillerson i Dallas. Mayor Leif Johan Sevland, Stavanger, met ExxonMobil s chairman and CEO Rex Tillerson in Dallas. Trip to the US with Stavanger delegation At the end of January the management of Stavanger municipality and of the region and also one representative from the ONS foundation, went to Dallas and Houston to strengthen the relationship and be bridge-builders between the region and the US with regard to oil, technology and education. On the trip was also our PA Manager Magne Hovda who was the facilitator of a meeting between ExxonMobil s management and the Stavanger delegation. The feed-back we have got is clearly positive with regard to the trip. The delegation appreciated very much that ExxonMobil s management took the time to meet them, says Magne. Mayor Leif Johan Sevland and our chairman and CEO Rex Tillerson met each other during the ONS in Stavanger last year and connected very well. At that time Mr. Sevland hosted a dinner for Mr. Tillerson, now it was the other way round. I think I can say it is a bit extraordinary that our whole Management Committee dine with a mayor in a small country. Actually, a remark was made that it had to be a slip of the pen when the title written said Mayor it should be Prime Minister, shouldn t it? This says may be something both about Mayor Sevland s, Stavanger s and Norway s status with the ExxonMobil management, Magne says. The rest of the program was mixed with i.a. a meeting with the new Norwegian Consul-General in Houston, receptions/ meetings with senior petroleum people who are connected to Stavanger, Young Professionals with connections to Norway and also a meeting with 100 leaders from technology companies in Houston. Kjekke karer med flinke jenter fra venstre ordfører Leif Johan Sevland, Astri Sokn, Magne Hovda og Victoria Adestal fra ExxonMobil. Nice guys with clever girls from left mayor Leif Johan Sevland, Astri Sokn, Magne Hovda and Victoria Adestal from ExxonMobil. Houston for 4 1/2 år siden. Nå jobber jeg med Erha North og driver blant annet med seismisk tolkning, geologisk modellering og brønnplanlegging. Jeg har vært her borte siden november 2004, sier Victoria. Jeg jobber i Operations geology core group hvor jeg har en veldig variert og spennende jobb. Jobben omfatter klarering av borelokasjoner, utregning av formasjonstrykk langs den planlagte brønnbanen, samt oppfølging av borelokasjoner for prosjekt over hele verden. Siden jeg begynte, har jeg blant annet jobbet med prosjekter i Norge (Kogge), Nigeria, Australia, Ekvatorial Guinea, Angola, Storbritannia, Columbia og Canada. Hvem inviterte dere til mottakelsen? Vi fikk invitasjon fra konsulatets medarbeidere, men signert av ordfører Sevland selv. Det var rundt 70 inviterte, og vi fikk mye nyttig informasjon om hva som skjer i bransjen hjemme i Stavanger. I tillegg traff vi unge fra andre selskaper det er ikke ofte vi blir invitert på slike sammenkomster, så dette var absolutt et hyggelig avbrekk i hverdagen! At the reception/meeting for the Young Professionals, two ExxonMobil employees were represented Astri Sokn and Victoria Adestal. We asked both what they do in Houston: I work at the EMDC, Deepwater Nigeria, Geoscience, Astri says, and I have been with this group since I came to Houston 4 1/2 years ago. Now I work with Erha North and do i.a. seismic interpretation, geological modelling and well planning. I have been here since November 2004, Victoria says. I work in Operations geology Core Group where I have a very varied and exciting job. The job includes preparation of well locations, calculation of formation pressure along the planned well downhole target, and also follow up of drilling locations for projects all over the world. Since I started, I have i.a. worked on projects in Norway (Kogge), Nigeria, Australia, Equatorial Guinea, Angola, Great Britain, Columbia, and Canada. Who invited you to the reception? We got the invitation from the representatives at the consulate, but it was signed by Mayor Sevland himself. There were about 70 invitees, and we got a lot of useful information about what is going on in the oil business home in Stavanger. In addition, we met young professionals from other companies it is not very often we are invited to such gatherings, so this was absolutely a nice break in our everyday life! 24 Mars 2007 Mars

14 Balder-sykepleier Bernt Petter Jørgensen 14 dagers medisinsk hjelpearbeid blant masaier i Kenya Maken til mottakelse har jeg aldri fått. Det var fantastisk å møte Masaifolket i Kenya, så blide, elskverdige, vennlige og takknemlige, tross de kummerlige kårene de levde under, sier Bernt Petter Jørgensen, sykepleier på Balder-skipet, en uke etter sin hjemkomst fra Kenya. Balder nurse Bernt Petter Jørgensen 14 days of medical relief work among Masayan people in Kenya Tekst Arvid Selv om Bernt Petter kjørte gjennom en nasjonalpark og så både løver og andre ville dyr i Afrika, var det ikke akkurat noen alminnelig safaritur han var ute på. Balder-sykepleieren, som kommer fra Porsgrunn, ble i fjor høst kontaktet av organisasjonen SCILO (Support Cooperation International Living Organisation, SCILO driver med frivillig helsearbeid i Kenya, og organisasjonen ble startet av sykepleiere og helsearbeidere i Grenlandsområdet i Lederen av organisasjonen, som kjente Bernt Petter fra sykepleierutdanningen, spurte ham i september i fjor om han kunne tenke seg dra til Afrika i regi av SCILO på et kortvarig helseoppdrag. Bernt Petter hadde da svart at "du skal ikke se bort i fra det". Hun visste at jeg hadde vært i Thailand/Kambodsja i 1980/81 og jobbet 6 måneder i feltsykehus, da Pol Pot og Bernt Petter Jørgensen vaksinerer et masai-barn. SCILOs mobile klinikker hver til en verdi av kr har gitt positive helseresultater hos masaiene. Blant faste sponsorer er spillerne til OddGrenlands eliteserielag i fotball der hver spiller bidrar med 200 kr månedlig. Bernt Petter Jørgensen vaccinates a Masayan child. SCILO s mobile clinics each costing NOK 5,500 have given positive health results among the Masayan people. Among the regular sponsors is OddGrenland s elite soccer team, where each player contributes with NOK 200 monthly. A better reception I have never received. It was phantastic to meet the Masayan people in Kenya, so content, amiable, and greatful, despite their harsh living conditions, says Bernt Petter Jørgensen, nurse working on the Balder vessel, one week after his return from Kenya. Although Bernt Petter drove through a national park, seeing lions as well as other wild animals, his African trip was definitely not an ordinary safari. The Balder nurse, living at Porsgrunn, was last fall contacted by an organization named SCILO (Support Cooperation International Living Organisation, SCILO is running voluntary health work in Kenya, and it was started by nurses and health workers in the Grenland area Masaifolket er blide, elskverdige, stolte og takknemlige. Høyreiste kvinner og menn er flotte i sine fargerike klær. The Masayan people are very kind, gentle, proud, and grateful. Tall women and men are dazzling in their colourful garments. Røde Khmer-regimet herjet som verst under siste del av tallet og begynnelsen av 80-tallet. Jeg syntes det var flott å få anledning til å gjøre en fysisk innsats for de nødlidende i Afrika, og takket ja til utfordringen i slutten av november måned. Jeg søkte og fikk også noe av reiseutgiftene dekket av ExxonMobil, noe jeg er veldig takknemlig for. Ellers er det slik at vi må dekke alle utgifter selv, mens SCILO finansierer de mobile helseklinikkene (medisiner og medisinsk utstyr) med sponsormidler og innsamling av penger i forbindelse med lotterier etc., forteller sykepleieren. I februar fløy han til hovedstaden Nairobi i Kenya, og derfra gikk turen videre sydvest med lokal buss ca. 30 mil til sykehuset i Loitokitok ved foten av Kilimanjaro-fjellet, basen for oppholdet pasienter behandlet på 6 dager På sykehuset i Loitokitok jobbet Bernt Petter i 4 dager både på anestesi-, postoperativ- og brannskadeavdelingen, hvor han utførte anestesien ved en rekke operasjoner, samt fulgte opp pasienter det første postoperative døgnet og behandlet brannskader, primært hos barn. Sykehuset var basen og utgangspunktet for de to turene han hadde ute i bushen. De lastet opp to biler med medisiner og medisinsk utstyr som SCILO hadde finansiert, og la ut på nokså håpløse veier til to masai-leire først til Eseteti, og deretter til Imisigio. For å komme til Masailand i Eseteti, måtte vi kjøre gjennom Amboseli Natural Park, som var en stor naturopplevelse. Til den andre leiren måtte vi kjøre over grensen til Tanzania og nordover for så å krysse grensen til Kenya igjen for å komme til masailand i (eastern Norway) in The leader of the organization who knew Bernt Petter as they went to the same school of nursing, in September last year asked him whether he would be interested in going to Africa, working a short period for SCILO. Bernt Petter then answered she should not exclude that possibility. She knew I had been in Thailand/Cambodia during 1980/81, working for six months at field-hospital when the Pol Pot regime and the Red Khmer regime were ravaging the country during the latter part of the 1970 s and the beginning of the 1980 s. I thought it was a great opportunity to make an effort at help the suffering people of Africa, and I accepted the challenge by the end of November. I sought and got part of my travel expenses covered by ExxonMobil, which I am very greatful for. Beyond that, the volunteers have to cover all their own expenses, while SCILO is paying the mobile health clinics (medicines and medical equipment) through sponsor support money and collection of money through lotteries, and so on, the nurse tells us. In February he flew to Nairobi, the capital of Kenya. From there the trip went by local bus 300 km southwest to their base, the hospital of Loitokitok, not far from the Kilimanjaro Mountain. 1,200 patients treated in 6 days At the hospital of Loitokitok, Bernt Petter was working for 4 days both at the anesthetic, postoperative, and fire burn departments. Here he provided anesthesia during a number of surgeries, and he followed up patients the first day after their operation. Furthermore, he treated fire burns primarily on 26 Mars 2007 Mars

15 Imisigio. Dette skyldtes at veien som normalt benyttes, ble helt ødelagt under den siste regntiden. Begge steder visste de innfødte at vi skulle komme. Velkomsten var enorm. Da vi på vår andre tur forsinket ankom Imisigio utpå kvelden, hadde de ventet på oss hele dagen, og mottakelsen var hjerteknusende med sang og dans til langt på natt av Masaikvinnene, som satte enorm pris på at vi kom. Ellers var det beinhard jobbing hele tida, og under de 6 dagene vi var ute i bushen, ble pasienter behandlet for ulike lidelser som akutt malaria, spesielt hos barn og gravide kvinner, ulike infeksjoner som mage-/tarminfeksjoner, luftveis- og lungeinfeksjoner, øyeinfeksjoner, sår- og hudinfeksjoner og brannskader. Dessuten vaksinerte vi masser av barn mot tuberkulose, meslinger, tyfoid- og gulfeber, kolera og hepatitt. Ca. 200 av barna ble behandlet for invollsorm og gitt tilskudd av A-vitamin som er essensielt for veksten og immunforsvaret hos barn fra 6 måneder til 5 år. Årsaken til de fleste mage-/ tarminfeksjonene og invollsmark er mangel på reint vann, dårlig hygiene og behandling av mat. Når det gjelder å beskytte seg mot malariamyggen, så er de ikke flinke nok til å bruke myggnett om natten (for de som har), for det er også enormt mange som ikke er i besittelse av slike nett. Hjelpearbeiderne overnattet i masaienes manyatta er. Manyatta betyr hjem og er primitive hytter laget av en blanding av jord, leire og kumøkk. I slike manyatta er bor hele children. The hospital was the base and starting point of his two trips to the bush. Then two cars were fully loaded with medicines and medical equipment financed by SCILO, and they set out on a travel on roads in a very bad shape to two Masayan camps first to Eseteti, and next to Imisigio. Getting to Masayan territory in Eseteti, we had to drive through Amboseli National Park, which was a great nature experience. In order to get to the other camp, we had to drive across the border of Tanzania, heading north, and then crossing the Kenyan border again to Imisigio. This was due to the fact that the road that we normally would use, had been ruined during the last rainy season. At both these locations, the natives knew we were on our way. The welcome greeting was overwhelming. When we during our second trip arrived at Imisigio late at night, they had been waiting for us all day, giving us a heartfelt welcome. The Masayan women were singing and dancing all through the night, showing their appreciation of our arrival. But on the whole, it was tough work all the time, and during our six days of work in the bush, we treated 1,200 patients for various sufferings like stomach/intestinal infections, respiratory and lung infections, eye infections, wound and skin infections, as well as burn injuries. Moreover, we vaccinated a lot of children against tuberclosis, measles, typhoid and yellow fever, colera and hepatitis. Around 200 children were treated for intestinal worms, being given vitamin A which is essential for allowing growth and the immune defense among children from 6 months of age until 5 years. The reason for most stomach and intestinal infections and worms is lack of clean water, bad hygienics and poor food treatment. Regarding protection against the malaria mosquito, they often neglect using mosquito nets (those who are in possession of them) at night, and furthermore, a big part of the population does not own such nets. The help workers sleep in the Masayan manyattas. Manyatta means home, being a primitive hut made of a mixture of soil, clay and cow dung. All the family lives in these manyattas, Masaiene bor i manyatta er primitive hytter laget av en blanding av jord, leire og kumøkk. De har ofte farlige ildsteder, og brannskader blant barn er hyppig. The Masayans live in manyattas i.e. primitive huts made of a mixture of soil, clay and cow dung. They often have dangerous fireplaces, and burn injuries among children are quite frequent. De seks dagene Bernt Petter var ute i bushen, ble pasienter behandlet for ulike lidelser som akutt malaria, spesielt hos barn og gravide kvinner, ulike infeksjoner som mage-/tarminfeksjoner, luftveis- og lungeinfeksjoner, øyeinfeksjoner, sår- og hudinfeksjoner og brannskader. During the six days Bernt Petter worked in the bush, 1,200 patients were treated for various sufferings like stomach/intestinal infections, respiratory and lung infections, eye infections, wound and skin infections, as well as burn injuries. familien, inkludert geitene. De har ofte farlige ildsteder, og brannskader blant barn er hyppig. SCILO kjører nå byggeprosjekter for å lære de innfødte å bygge bedre manyatta er, blant annet ved å lære de innfødte å støpe lecablokker. Lecablokkene ble brukt til å bygge en demonstrasjonsmanyatta med skikkelig dør, vinduer med myggnetting (for å holde malaria myggen ute), og slik at det innvendig blir lysere og ikke minst et sikrere ildsted. Hva er hovedinntrykket fra Afrikaturen? Utvilsomt så er det det fantastiske masaifolket så blide, elskverdige, hjelpsomme og takknemlige. Kvinner og menn er flotte i sine fargerike klær, stolte og høyreiste. De nekter å la seg sivilisere og nyter derfor ikke goder, medisinsk eller annen hjelp fra nasjonalregjeringen. Masaiene insisterer på å leve slik de har gjort i århundrer. Det var mange tøffe opplevelser og ikke en tur jeg kan eller vil anbefale for alle. Det hjelper nok å ha vært speider, vært i det militære, jakt og friluftsmann, eller i det minste å være fortrolig med strabasiøse turer og overnattinger ute i naturen, sier Bernt Petter, tilbake fra en spennende tur mettet med inntrykk som han ikke har fått tid til å fordøye ennå. Balder-sykepleieren sitter igjen med en god følelse etter å ha gjort en innsats for å hjelpe andre som virkelig trenger det. Han drar gjerne til Kenya igjen, for det er stort behov for medisinsk hjelp der. including their goats. They often have dangerous fireplaces, and burn injuries among children are quite frequent. SCILO is now running construction projects to teach the natives to build better manyattas, including teaching them to cast concrete bricks. The concrete bricks are used to build a demonstration manyatta with a proper door, windows with mosquito nets (to keep the mosquitos out of the hut), and finding ways to light up the indoor room, and also building a safer fireplace. What is your main impression from your trip to Africa? Without any doubt the phantastic Masayan people so kind, gentle, helpful, and grateful. The women and men are dazzling in their colourful garments, tall and proud. They refuse to be civilized, and therefore they don t enjoy any benefits, medical or other help from the national government. The Masayans insist to keep their way of living which has not changed for hundreds of years. There were many tough experiences, and I can t recommend such a trip for everyone. It would be helpful if you have been a scout, served in the military, been out hunting and lived in the wilderness, says Bernt Petter, back from an exciting trip saturated with impressions he has not had time to digest yet. The Balder nurse has a good feeling after having done some useful work to relieve the pains of people who really need it. He might well make another trip to Kenya, because there is a great need for medical relief in this country. 28 Mars 2007 Mars

16 Forus-bygget 20 år og så godt som nytt Tekst Kirsten I april 1986 flyttet Esso Norge, Leting og Produksjon, inn i nybygget sitt på Forus i Sandnes kommune. Det var flott den gang, med gjennomført kvalitet i alle ledd og det viser igjen den dag i dag. Bygget har fire etasjer og en total grunnflate på kvadratmeter med plass til 350 personer. Jeg tror vi kan si at bygget var veldig fremtidsrettet, sier Jarl Andreassen i Facilities. Jeg synes faktisk vi kan si at bygget er moderne den dag i dag, mye takket være materialvalget. Tanken var å bruke rustfritt stål, marmor og bøk med gjennomgangsfargene grått, blått, hvitt og sandfarget. Derfor har bygget aluminiumsvinduer, rustfritt stål i inngangsparti, på håndtak og gelendere, i kantine osv. samt marmorgulv i fellesområder som resepsjon, trappeoppgang og kantine. Møblene er da som nå hovedsakelig i bøk. Fasadene er utført i slipte betongelementer i lys farge. Arkitekter og tekniske anlegg i bygget Hvem tegnet bygget? Stavanger-firmaet Helliesen, Wåge og Hallgren var utførende arkitekter. Tomten var i utgangspunktet ikke den enkleste å plassere et bygg på den var lang og smal noe som gir lange ganger. I tillegg var grunnen av blåleire slik at bygget nå hviler på hele 417 peler som er slått meter ned i bakken. Valget arkitektene gjorde var å dele bygget inn i to bygningskropper som overlapper hverandre og danner et åpent sentralrom som blir byggets midtpunkt. Resepsjonsområdet har en åpen forbindelse mellom etasjene og et vegg felt i glass som gir lyse og trivelige forhold. I resepsjonsområdet presenterer selskapet seg utad og rommet kan fungere som en storstue. Jarl forteller videre at både kjøleinstallasjon, belysning, nødaggregater osv. var det mest moderne som kunne skaffes da bygget var nytt. I løpet av 20 år kommer det likevel ny teknologi, slik at for eksempel kjøleanlegget ble for dyrt å bruke og ikke kunne konkurrere da ny teknologi med varmepumper kom på markedet. Dermed ble det skiftet ut for et års tid siden. Nødaggregatene er imidlertid de samme som før og kan fortsatt gi oss strøm i ca. 3 dager The Forus building is 20 years and as good as new In April 1986 Esso Norge, Exploration and Production, moved into its new building at Forus in Sandnes municipality. It was a great building with good quality in all aspects at that time and even today. The building has four floors and a total base of 10,000 square meters with room for 350 persons. I think we can say that the building was very future oriented, says Jarl Andreassen in Facilities. I actually think we can say that the building is modern also today, much thanks to the choice of building materials. The thought was to use stainless steel, marble and beech with the colours grey, blue, white and sand running through the building. Therefore the building has aluminium windows, stainless steel in the lobby, on grips and railings, in the canteen, and so on, and also marble floors in all joint areas of the building such as reception, stairs and canteen. The furniture is mainly beech. The facades are made of polished concrete elements in a light colour. Architects and technical plants in the building Who designed the building? The Stavanger based company Helliesen, Wåge and Hallgren was executing architects. The site was in principle not the easiest one to place a building on it was long and narrow which results in long corridors. In addition, the soil was blue clay so the building now rests on a total of 417 pillars which have been piled meters down into the ground. The choice the architects made was to divide the building into two building sections which overlaps each other and creates an open central room which becomes the center of the building. The reception area has an open connection between the floors and a glass wall panel giving light and friendly surroundings. In the reception area the company presents itself to visitors, and the room can also function as a meeting location. To sentrale personer i bygget Jarl Andreassen og Jakob Østbø i Facilities foran Per Kleivas kunstverk Bølgen i resepsjonen. Two central persons in the building Jarl Andreassen and Jakob Østby in Facilities in front of Per Kleiva s decoration The wave in the reception area. hvis det skulle bli nødvendig. Belysningen måtte skiftes nå for å holde tritt med nye europeiske standarder, men holdt i nesten 20 år. I disse dager innfører vi også sonestyring for både lys og varme. Det vil si at lyset tennes automatisk når man kommer inn i rommet og slukkes ca. 1/2 time etter at man har forlatt det. Temperaturen reduseres også med 1 grad når du er lenge ute av kontoret. Persiennene som styres elektronisk ved hjelp av fotoceller på ytterveggene, har imidlertid holdt seg med jevnlig vedlikehold og fungerer fortsatt godt. Vedlikehold og drift Bygget er med andre ord godt vedlikeholdt? Ja, jeg vil si at vi ved forebyggende vedlikehold klarer å holde tritt med slitasjen. Vi fikk en del kommentarer om at bygget ikke så fint ut på fasadene en periode, men heldigvis fikk vi vasket disse for ca. 1 1/2 år siden. Vi rev også ned den ene midlertidige kontorbygningen, som ble satt opp i 1995, men fortsatt blir nok den andre 2000 m 2 store midlertidige bygningen vi satte opp i 1998, stående en stund til. Jeg kan også nevne at vi fikk en pris for det beste uteanlegget av Sandnes kommune på 90-tallet. Vi har fått satt opp sykkelskur og vi har nylig fått laget kafferom i resepsjonsområdet etter initiativ fra AMU/SAMU noe som ser ut til å ha slått godt an. Kunsten i kontorbygget Vi har jo også veldig mye fin kunst rundt om på bygget. Kan du si litt om den? Totalt har vi arbeider av 111 kunstnere rundt om på bygget. Vi kjøper ikke lenger inn kunst vi har mer enn nok i og med at vi har fått noen arbeider som tidligere stod på Oslo-kontoret Jarl says that both the cooling unit, lighting, stand-by power unit and so on, were the most up to date technology which could be bought at that time. During 20 years new technology has been developed so that for example the cooling unit became too expensive to use and could not compete when new technology with heating pumps came on the market. It was therefore replaced about a year ago. The stand-by power units are, however, the same as before and can still give us electricity for about 3 days if necessary. Also the lighting had to be changed now in order to keep up with new European standards, but it has been in operation for nearly 20 years. Now we also introduce area automation for both light and heating which means that the light switches on automatically when you enter the room and off about 30 minutes after you have left it. The temperature is also reduced by 1 degree when you are long away from your office. The shades which are electronically adjusted by the help of photo cells on the outside walls, are, however, still working well thanks to regular maintenance. Maintenance and operation In other words, the building is well kept? Yes, I would say that we by doing preventive maintenance manage to keep pace with the wear and tear. We got some comments that the facades did not look nice some time ago, but luckily we had these washed about a year and a half ago. We also demolished one of the temporary office buildings, which was put up in 1995, but still the other 2000 m 2 building which we put in 1998, will still be used for a while. I can also mention that we received a prize from the municipality of Sandnes for the best garden layout in the 90-ties. We have put up a bicycle shed and we have recently made a coffee room in the reception area on the initiative of 30 Mars 2007 Mars

17 og fra det midlertidige bygget vi tok ned. Når det gjelder den kunstneriske utsmykningen av resepsjonsområdet, var det Per Kleiva og Dorothea Volkart Nordahl som fikk ansvaret for den. Begge tok utgangspunkt i sjøen og brukte blått som bunnfarge i sine løsninger. Dorothea laget ti tepper noen med påfuglfjær- øyne innvevd som dekorative elementer disse er påfallende like det som oppstår om man heller ut en dråpe olje på vann. De 15 høye stålstengene representerer borestrengene som leter seg fram nedover i jordskorpa, med påfulgfjær på toppen for å symbolisere aktiviteten. De skråstilte teppene på veggen skal dempe takhøyden og samtidig henspeile på sedimentærlagskart. Per Kleivas utsmykning refereres som regel til som bølgen, er relatert til det maritime miljøet, og materialet er små biter med sølvpapir som er satt sammen, herdet og lakket. Foran er det så plassert en stor bølge i laminert tre som også er behandlet, samtidig som rullesteiner er plassert ved bølgen. Og hvem vet kanskje bygget tåler de neste 20 årene like bra! the cooperation committees (AMU/SAMU) and that seems to work well. The art in the office building We also have a lot of nice art in the building. Can you say a little about it? Totally we have work by 111 artists around in the buildings. We do not buy art any longer we have more than we need since we also have got some paintings which were previously located in the Oslo-office and in the temporary building we demolished. With regard to the aesthetic decoration in the reception area, the artists Per Kleiva and Dorothea Volkart Nordahl were responsible for that. Both based their works on the sea and used blue as a basis colour in their solutions. Dorothea made ten carpets some with peacock feather- eyes inwrought as ornamental elements these are strikingly similar to what you see if you pour a drop of oil on water. The 15 tall steel poles represent the drill strings which are searching their way down into the sediments with peacock feathers on the top to symbolize the activity. The oblique position of the carpets on the wall aim at reducing the height of the ceiling and at the same time refer to sedimentary structure maps. Per Kleiva s decoration is normally referred to as the Wave. It connotes to the maritime environment, and the material is small bits of silver paper which are put together, hardened and polished. In the front a large wave made of laminated wood is placed. This has also been polished and rubble stones are placed by the wave. And who knows may be the building will stand the next 20 years just as well! Resepsjonsområdet har en åpen forbindelse mellom etasjene og et veggfelt i glass noe som gir luftige og lyse forhold. For å dempe høyden, laget kunstneren Dorthea Volkart Nordahl ti tepper som pryder den ene veggen. The reception area has an open connection between the floors and a glasswall panel which contributes to spacious and light surroundings. To reduce the height the artist Dorthea Volkart Nordahl made ten carpets decorating one of the walls. Tekst Arvid Historiske tilbakeblikk god service på Esso-stasjonene Bensinstasjonene representerer en stor del av vårt ansikt utad mot publikum. Det er derfor av den største betydning at de varer og den service vi yter fra bensinstasjonene, er av høyeste kvalitet. Disse ordene innleder en Esso Nytt-artikkel om en servicekonkurranse på våre Esso-stasjoner for nøyaktig 50 år siden. Ordene har like stor gyldighet i dag. Esso/ExxonMobil har alltid etterstrebet å være konkurransedyktig på alle forretningsområder, og selskapets nåværende markedsposisjon viser at det i stor grad har lyktes med sine ulike stasjons- og markedskonsepter opp gjennom årene. At servicebegrepet på Essostasjoner hadde et noe annet innhold i 1957 enn i 2007, er tydelig når vi leser videre i artikkelen. Denne konkurransen går ut på (sitat): at stasjonens ekspeditører skal oppfylle i alt 5 punkter under ekspederingen av sin kunde. For det første skal han hilse på en vennlig måte og spørre om å fylle opp tanken. Dernest skal han spørre om å få sjekke vann og olje. Dette er en stor fordel for kunden, for skulle han glemme å fylle vann og olje, kan det bli en meget kostbar affære for bileieren. Som tredje punkt skal han sjekke luft i ringene. Dernest skal han pusse av frontruten og til slutt skal han Historical flashback good customer service at Esso stations The gas stations represent an essential part of our public image. It is therefore of utmost importance that the commodities and customer service provided by our gas stations are of first rate quality. These words introduce an Esso News article on a customer service competition held at Esso stations exactly 50 years ago. The words and their essence are equally valid today. Esso/ExxonMobil has always strived to be competitive within all business areas. The company s present market position goes to show that the various station and market concepts introduced throughout the years have been successes. The fact that the idea of customer service at Esso stations signified something quite different in 1957 than it does in 2007, is evident when we read on in this article. The competition entails (quote): the sales assistant must fulfil a total of 5 points when serving customers. Firstly, he must greet the customer in a friendly manner and ask if the tank is to be filled up. Then he is to ask if he may check the water and oil level. This is of great advantage to the customer, because if he were to forget to refill water and oil, it could turn into a very costly affair for the car owner. As a third point he is to check the air in the tires. Then he is to wipe off the windshield. Finally he will thank the customer for his business, wishing him welcome back, or bidding Mars 2007 Desember Mars

18 takke for besøket og ønske kunden velkommen igjen, eller si adjø på en annen hyggelig måte som han måtte finne passe. Stasjonene ble evaluert av en rekke ukjente kunder som dukket opp uanmeldt og rapporterte til selskapet hvilken service som ble ytet. Noen stasjoner klarte å score fullt hus hver gang de fikk besøk av den ukjente kunden, deriblant Finstad Auto og Autoverksted på Strømmen. Som belønning fikk de stasjonsansatte overrakt hver sin elektriske barbermaskin under en tilstelning på Strømmen Kafeteria. goodbye in any cordial manner he finds suitable. The stations were evaluated by a number of anonymous customers who turned up unannounced and reported to the company of the service they received. Some stations managed to get a full score every time they were visited by the anonymous customer, amongst other Finstad Auto and Autoverksted, Strømmen. As a reward station employees received an electric shaver each during a function held at Strømmen Kafeteria. Vi ønsker velkommen! Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten oversikt over våre nyansatte: MARIANN SCHAEFFER NIELS EINAR KIRKHUS RAFFINERITEKNIKER BEDRIFTSLEGE DRIFTSAVDELINGEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN SLAGEN SLAGEN Med litt godt å spise og litt godt å drikke, en god sigar og en god prat, ble det en hyggelig aften for disse karene som har ytet så god service og derved på en ypperlig måte ivaretatt sine egne og Essos interesser. With something to bite and their glasses filled, a good cigar and a nice chat, it was a pleasant evening for these guys who have provided such good customer service, thereby admirably handling both their own and Esso s interests. VIDAR DYBLIE RAFFINERITEKNIKER DRIFTSAVDELINGEN SLAGEN TROND MATHISEN RESERVOIR ENGINEER DEVELOPMENT FORUS En konklusjon på artikkelen kunne kanskje være: Esso, det er kundeservice, det! A conclusion to the article could be: Esso, that s customer service for you! ROGER HYNNE TVEIT RAFFINERITEKNIKER DRIFTSAVDELINGEN SLAGEN KAI HENRIK MATHISEN RAFFINERITEKNIKER DRIFTSAVDELINGEN SLAGEN OLE-MARTIN TØNNESEN RAFFINERITEKNIKER DRIFTSAVDELINGEN SLAGEN MONA ÅNERUD SENIOR ANALYST NORDIC PRODUCT SUPPLY DEPARTMENT SLAGEN 34 Mars 2007

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden Logiq Kundedager Fredriksten Festning Halden Ehandel 2.0 - utfordringer og muligheter i byggebransjen i Norden Frank Dahlsveen Nordic Service & Return Manager 1 NOK 26,9 Bn Total sales (2013/14) 9500 employees

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG 19th of April 2016

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

IT-ledelse 25.jan - Dagens

IT-ledelse 25.jan - Dagens IT-ledelse 25.jan - Dagens 1. Virksomheters anvendelse av IT-baserte informasjonssystemer 2. Alle nivåer i bedriftshierarkier støttes av informasjonssystemer Operasjonelt nivå, Mellomleder nivå, Toppledelse

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 14. november 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows 8 Muligheter for deg og dine kunder v/leif Christian Henstad (SMB Sales Specialist)

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE which I am afraid may create a lot of uncertainty in the IS community. AT THE CORE OF PERFORMANCE Fremtidige muligheter og utfordringer for industrien i det globale energi / energirelaterte markedet Anne-Lise

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge Litt om Arcus Gruppen «Speed to marked» ---- ved oppkjøp og konsolidering Oppkjøp av

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Kontinuerlig forbedring styringssystemet sett fra sluttbrukers ståsted. Lauren Høivik, Senior Quality Engineer 15 oktober 2014 Qualisoft brukermøte

Kontinuerlig forbedring styringssystemet sett fra sluttbrukers ståsted. Lauren Høivik, Senior Quality Engineer 15 oktober 2014 Qualisoft brukermøte Kontinuerlig forbedring styringssystemet sett fra sluttbrukers ståsted Lauren Høivik, Senior Quality Engineer 15 oktober 2014 Qualisoft brukermøte Innhold Om Technip Om lansering Demo Hva har skjedd siden

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Erfaringer fra arbeid Arctic Suppliers Network. Noen problemstillinger

Erfaringer fra arbeid Arctic Suppliers Network. Noen problemstillinger Narvik 11. februar 2014 Erfaringer fra arbeid Arctic Suppliers Network. Noen problemstillinger Geir Frantzen Seniorrådgiver Forskningsparken i Narvik geir@fpn.no The total network has an annual turnover

Detaljer

Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven?

Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven? Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven? av Tom Rath Co-author of How full is your bucket? oversatt av Kristin Vislie, Coach og partner i HumanKapitalGruppen Er Gallup i mot

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA 4. februar 2015 LIV MONICA STUBHOLT Partner, Advokatfirmaet Hjort DA Om norsk-russisk handelskammer Offensiv satsning i krevende tider Medlemsbedrifter

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer