Endringskonsulentene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringskonsulentene"

Transkript

1 Nr escienza og ConsultIT er blitt Abeo: Endringskonsulentene Verden er i rask forandring. Nøkkelen til suksess for alle virksomheter er evnen til å tilpasse seg disse endringene raskt. Abeo kombinerer kompetanse på forretningsutvikling, IKTarkitektur og IKT-integrasjon og identitetshåndtering. En unik kombinasjon for endringsbistand. Vi tilbyr tung IKT-arkitekturkompetanse i kombinasjon med forretningsforståelse. Vi ser sammenhenger og løsninger i et helhetlig endringsperspektiv, sier viseadministrerende direktør Simen Hesleskaug i Abeo. Aasmund Frøseth, Martin Engan, Simen Hesleskaug og Petter Sævik har skapt Norges sterkeste kompetansemiljø for IT-arkitektur og forretningsmessig forandring. Evne til endring Abeo er resultatet av en fusjon mellom de to konsulentselskapene escienza og ConsultIT. Navnet Abeo betyr evne til endring og dette er selve kjernen i Abeos forretningsidé. Vi skal gi råd og utvikle IKT-løsninger som hjelper kundene til å tilpasse seg endrede markedsforhold. Helt avgjørende for suksess er hvor raskt en virksomhet kan tilpasse seg endringer. Altfor ofte ser man at IKT-løsningene bremser endringene. IKTløsninger må utvikles for raskt å tilpasses virksomhetens endrede behov. Vår ambisjon er at IKTløsningene skal virke stimulerende på endringsprosessen og ikke motsatt, sier administrerende direktør Aasmund Frøseth. Abeos tre forretningsområder er IKT-arkitektur og - integrasjon, identitetshåndtering og endringsledelse alle viktig forutsetninger for evnen til endring. IKT-arkitektur for fremtiden Det stilles stadig større krav til informasjonsdeling, endringstakt, integrasjon innenfor og mellom virksomheter og time to market. God IKT-arkitektur er fundamentet for å få dette til, sier Petter Sævik. Vi bygger arkitektur og utvikler systemer basert på prinsippene for tjenesteorientert arkitektur, som er en moderne form for tidligere tiders systemintegrasjonstenkning. Abeos mål er å bidra til at kundene får IKT-løsninger som har tilpasningsevne, er effektive, fleksible, sikre og har lang levetid. Vi jobber for eksempel med store prosjekter i justissektoren hvor det etableres en felles IKTarkitektur som skal ligge til grunn for all fremtidig systemsatsning. Her er informasjonsdeling viktig, og at organisasjoner og arbeidsprosesser kan endres uten at IKT-systemene er en begrensende faktor, illustrerer Sævik. Identitetshåndtering I en gjennomsnittlig stor norsk virksomhet har man ofte systemer som krever sin unike identitet for pålogging. Identitetshåndtering handler om å forbedre prosessene for oppretting, sletting og bruk av disse. Resultatet er bedre kvalitet på identitetsdata, bedret sikkerhet, effektivisering av driften, og en betydelig større fleksibilitet og endringsevne for virksomheten. En bedrift trenger kontroll med både interne og eksterne identiteter. Det er blitt stadig mer vanlig å slippe kunder og publikum inn i datasystemene. Samtidig bør alle systemer spille sammen, og da må det være enkelt og sikkert å håndtere identiteten og tilgangen. Dårlig kvalitet på ID-data gir dårlig informasjonssikkerhet, sier Martin Engan. Vi håndterer identitetsløsninger på alle nivåer; infrastruktur for identitetshåndtering, integrasjon og spredning til systemer, prosesser og det regulatoriske. Det handler om riktig informasjon til riktig tid og til riktig person, sier Engan. Strategi og prosess Abeos tredje forretningsområde er strategi og prosess. Det er i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling, IKT-arkitektur og identitetshåndtering Abeo besitter unik kompetanse. God endringsledelse krever god forretningsforståelse og god forretningsarkitektur. Samspillet mellom forretningsarkitektur og IKT-arkitektur skaper endringsdyktige organisasjoner, konkluderer Hesleskaug som leder en enhet med lang erfaring fra ledelse og konsulentbransjen. Sluppenveien 12D Postboks Trondheim Vika Atrium Munkedamsveien 45D 0250 Oslo Telefon: Telefaks:

2 2 DigiPlex tilbyr nøytral og sikker IT-housing Her er serverne dine i sikkerhet Er du sikker på at serverne dine er trygt plassert, og ikke kan rammes av brann, flom, strømbrudd eller menneskelig svikt? Har du vurdert å bygge et eget datarom, men synes det både er dyrt, komplisert og uforutsigbart? Hos DigiPlex kan du enkelt og greit leie spesialtilpassede areal, der serverne dine er sikret og tilgjengelige på samme tid. Vi driver sikker og nøytral IT-housing, forteller salgsdirektør Kjetil Ertnæs i DigiPlex. Det betyr at du kan leie areal til alt fra rack til spesialtilpassede bur og rom, samt kontorer og arbeidsrom. Vi sørger for full sikkerhet, og tar ansvar for bl.a. redundant strøm, kjøling og adgangskontroll. Du betaler månedlig husleie, og slipper å selv investere dyrt i et sikkert datarom. Er du opptatt av sikker, stabil drift av kritiske systemer bør du se på hva DigiPlex kan tilby, sier Ertnæs. DigiPlex har siden starten i 2000, utviklet seg til det ledende sikkerhetssenteret i Norge for IT-housing. Et teknisk team av ingeniører med lang erfaring fra store datasentre i Europa, sørger for optimal sikkerhet. SLA (Service Level Agreement) gir kundene forutsigbarhet både på pris, service og kvalitet i leieperioden. Sikkerhet og nøytralitet DigiPlex er ISO 9001 sertifisert, og bygget har streng adgangskontroll. Selskapet har en ytre sikkerhetssone, og overvåker både selve bygningen og områdene rundt. Når du slipper i gjennom sikkerhetsporten, passerer du en rekke sjekkpunkter. Et annet viktig poeng er konfidensialitet: Du finner ingen navn eller logoer som viser hvem som har serverne sine hos oss, sier Ertnæs. Vi er også nøytrale, og leverer ikke tjenester som konkurrerer med kundene våre. Du velger selv teleoperatør og driftspartner, eller du kan drifte serverne selv. Risikovurdering Både publikum og investorer forventer at bedrifter og etater er tilgjengelige døgnet rundt. Om serverne stadig er nede, koster det bedriftene dyrt i form av tapt omdømme, kundeflukt og lavere omsetning m.m. Ertnæs mener stabil drift av IT-systemer stiller store krav til miljøet serverne er plassert i, fordi dagens servere krever mye både av strøm og kjøling for å være stabile. Det er svært ressurskrevende å bygge et datarom selv, sier Ertnæs. Du skal vurdere adgangskontroll, strøm, kjøling, fiberforbindelser, drifting, vedlikehold og plassbehov for flere år fremover. Dette gjør det vanskelig å få oversikt over endelige investerings- og driftskostnader. Fleksibilitet Velger du en leieavtale hos DigiPlex, er du sikret både forutsigbarhet, god service, høy kvalitet og stabile IT-systemer, fortsetter Ertnæs. Også fleksibilitet er et viktig stikkord. De fleste teleoperatører kan tilby redundante fibertraseer, og du velger selv hvem du vil bruke. Du kan også øke arealet etter behov, og du betaler kun for det arealet du til enhver tid benytter. Et annet argument er at ved å skille datarommet fra bedriftens administrasjon, står man langt friere i forhold til å velge lokaler. I trygge hender Sikkerhet og stabil drift blir stadig viktigere, sier Ertnæs. Flere og flere bedrifter og etater ser at serverne er i trygge hender hos DigiPlex, og mange har derfor inngått langsiktige leieavtaler hos oss. Hos DigiPlex får du både sikkerhet, stabil drift, lave investeringskostnader og forutsigbarhet. Dette gjør tjenestene våre attraktive for alle som er opptatt av sikkerhet rundt IT-driftsmiljøet, avslutter Ertnæs. DigiPlex IT Housing sikkerhetssenter Ulvenveien 89b 0581 OSLO Telefon: Telefaks:

3 3 Axio er kundens rådgiver når nye IT-systemer skal implementeres Solide støttespillere gir vellykkede IT-prosjekter Mange ledere er bekymret når de skal ha nye systemløsninger. Dårlig definerte behov, svakt mottagerapparat hos kunden og sterke leverandører skaper frykt for mislykkede og unødvendig kostbare prosjekter. Vi er på kundens side i store prosjekter og har kompetanse som matcher leverandørene, sier daglig leder Arild Hermansen i Axio. Ofte ser vi at bedriftene blir stilt til veggs fordi leverandørene er så sterke, sier Hermansen. Dette er kanskje et kontroversielt utsagn, men mange har faktisk opplevd dette. De toneangivende leverandørene har lang erfaring og ekspertise, og kundene har ikke nok kunnskap og erfaring til å matche dette alene. Det er her kunden har bruk for Axio sin kompetanse. Det uavhengige konsulentselskapet Axio tilbyr tjenester innen program og prosjektledelse, ERP (SAP og Oracle), forretningsrådgivning og systemarkitektur. Axio er eksperter på valg, implementering og videreutvikling av komplekse IT-løsninger. Konsulentene i Axio har lang prosjekterfaring og solid fagbakgrunn fra økonomi, personalledelse, logistikk eller forretningsutvikling. Axio arbeider med små og store bedrifter, blant annet innen telekom, shipping og offentlig sektor. Sterke leverandører De siste årene er bedrifter blitt langt mer bevisste på å hente inn profesjonell assistanse for å håndtere sine IT-prosjekter. Hermansen mener kundene er blitt mer krevende og vil ha mer igjen for sine IT-investeringer. Dette øker kravene til kundens profesjonalitet og mottagerapparatets kompetanse. Det er viktig å ha en rådgiver som ser hva du trenger, og kan kommunisere dette mot leverandøren på leverandørens eget språk, sier Morten Bjerkan i Axio. Vi ser kundens dilemmaer, samtidig som vi vet hvordan leverandørene tenker og handler. Det er en god investering å tidlig skaffe seg en dyktig rådgiver som kan være på sin side gjennom hele prosessen. Redningsmenn Bedriftene har ofte problem med å definere hva de egentlig trenger, samtidig som de mangler erfaring i forhold til å vurdere leverandørene godt. Det fører ofte til at kunden får dårligere avtaler, og at det ikke er samsvar mellom kundens og leverandørens forventningsnivå. Axio identifiserer og systematiserer behovene sammen med kunden, og deltar i implementeringen for å sikre kundens interesser. Vi har en kompetanse mange bedrifter selv ikke besitter, og er på deres side under hele prosessen, fra å vurdere om det er grunnlag for prosjektet, valg av systemløsning, kontraktsforhandlinger og gjennomføring av leveransene, understreker Benjamin Sommer Når du skal innføre eller videreutvikle IT- systemer, kan det være en betydelig risiko å stole for mye på leverandørene. Vi er din støttespiller i hele prosessen, og gir råd som sikrer investeringen, sier Morten Bjerkan, daglig leder Arild Hermansen og Benjamin Sommer i Axio. i Axio. Dermed får bedriftene mest mulig ut av IT- investeringene både før, under og etter prosjektgjennomføringen. Kundens beste Axio er med gjennom hele prosessen, sier Bjerkan. I store prosjekter er vi ofte inne på heltid, mens vi i mindre prosjekter gjerne har en sparringsrolle. Alt avhenger hva kunden egentlig trenger og prosjektets egenskap. Kundene kan alltid stole på at vi har deres beste som vårt mål. Vi gir en ærlig og konkret tilbakemelding når vi ser at kunden gjør uheldige veivalg, og loser dem trygt i havn. Leverandørene på sin side vet at Axio har lang erfaring og solid kunnskap, og dette gjør at også de legger seg ekstra i selen for at kundens prosjekter skal bli vellykket, avslutter Hermansen. Axio AS Postboks Lysaker Telefon: Telefaks:

4 4 Maconomy Norge AS Bransjeløsninger for prosjekt- og kompetansebaserte virksomheter De fleste av dagens ERP-løsninger er opprinnelig designet for produksjon og logistikk, og trenger vanligvis tilpasninger og tilleggssystemer for å dekke behovene i prosjektorienterte virksomheter. Maconomy har jobbet med slike virksomheter i 15 år, og leverer helintegrerte ERP-løsninger spesielt tilpasset bedrifter der leveransene foretas i prosjekter og medarbeidernes kompetanse er det man lever av. Rask implementering, lavere risiko og sparte kostnader ved å unngå skreddersøm av dine forretningssystemer Nå har vi tatt den erfaringen og spesialkompetanse som vi har bygget opp innenfor våre segmenter og laget bransjeløsninger for disse, sier daglig leder Martin Flatsetø i Maconomy Norge AS. Våre løsninger er pre-konfigurerte med ferdig oppsett, brukergrensesnitt, funksjonalitet, og Best Practice arbeidsflyt for den aktuelle bransje. Vi har bransjeløsninger for FoU, konsulentvirksomheter, revisjon og reklame/pr. Kort implementeringstid Ved å utnytte de standarder som allerede ligger i våre løsninger oppnår våre kunder korte implementeringstider og en langt bedre Return on Investment totalt. Eksempler på dette er PricewaterhouseCoopers i Danmark som implementerte en komplett løsning for sine Nobody can do what we do har vært Maconomys slagord siden starten i Det gjelder nå mer enn noen gang, mener (f.v) Kristin Geirhovd, Sissel Bakker og Martin Flatsetø i Maconomy Norge AS 1500 ansatte på mindre enn 4 måneder. Som eksempel fra Norge nevner konsulentsjef Sissel Bakker Havforskningsinstituttet, som i mars gikk i drift etter kun 3 måneders implementering. Avansert, bransjetilpasset funksjonalitet Løsningene utgjør komplette ERP-systemer for flerfirma økonomi/finans, prosjektregnskap, prosjekt- og ressursstyring, elektronisk innkjøp, CRM og HR. For de ulike løsningene har vi så i tillegg bransjespesifikk funksjonalitet som f.eks fler-finansierte prosjekter for FoU og avansert fastprishåndtering for konsulentselskaper. Alt er tilgjengelig via en standard browser, tilpasset de ulike brukerrollene. Satser på vekst via partnere I Norge har vi hovedsakelig fokusert på FoU og konsulentvirksomheter, men satser nå i tillegg sterkt på å bygge opp sterke partnere for salg og implementering av de ulike bransjeløsningene fortsetter Flatsetø. Denne satsingen ledes av Kristin Geirhovd, som tidligere har jobbet med dette internasjonalt i konsernet. Vi har bygget opp et sterkt apparat for å håndtere partnerkanalen, og har allerede signert og utdannet en rekke nye partnere i andre land. Med sterke referanser, bred erfaring og godt tilpassede produkter forventer vi å se flere nye partnere i løpet av kort tid også i Norge, sier Geirhovd. Det Maconomy kan tilføre din virksomhet, er ganske enkelt helintegrerte bransjeløsninger som gir deg bedre kontroll over virksomheten og leveransene. Effektiv arbeidsflytstøtte og integrerte løsninger fører til at både ledere og ansatte kan bruke minst mulig tid på administrative oppgaver. Vi gjør kanskje ikke oppgavene morsomme men systemet bidrar til at de kan gjøres enklere, raskere og riktigere. Ledelsen får til enhver tid det korrekte bildet av sin virksomhet, og de ansatte kan fokusere på å gjøre kundene fornøyde. Det er så enkelt som det, avslutter Flatsetø. Vi valgte Maconomy fordi deres løsning stemte overens med våre kriterier god brukervennlighet, full prosesstøtte, innebygde, proaktive påminnelser og varsler, reduserte transaksjonskostnader og mindre papirarbeid. Ole André Hansen, økonomidirektør, NRK Vi valgte Maconomy på grunn av løsningens brukervennlighet og deres fokus på FoU organisasjoners behov. Løsningen gir oss komplett oversikt over fremdrift og økonomi for alle våre prosjekter Frank Arntsen, økonomidirektør, NTNU Hovedårsaken til at vi valgte Maconomy var systemets fleksibilitet og det faktum at det er veldig egnet for våre spesielle behov som konsulentvirksomhet. På grunn av vår IT-strategi, var det også viktig at Maconomy var en standard løsning. Flemming Bligaard Pedersen, CEO, RAMBØLL Group Optimize your business Energize your people Over brukere i over 50 land bruker Maconomy for å forbedre sin virksomhetskontroll og forbedre lønnsomheten i driften. Blant våre kunder finner du WM Data, VPS, Planteforsk, Itera, ViaNova, Den Danske Bank, Deloitte & Touche, KPMG, PwC, Edelman PR, Philips Design, Publicis og WPP Group. Maconomy konsernet har hovedkontor i København. Bryggegata Oslo - Telefon: Telefaks:

5 5 MultiArkiv fra Multi-Support hos BM Ski Bygg: Kraftig effektivisering av papirbaserte arbeidsprosesser I 2002 arkiverte Byggmakker Ski Bygg manuelt kopi av utgående pakksedler i tillegg til titusenvis av andre handelsdokumenter. Det var kjedelig, representerte dårlig ressursutnyttelse og sto i veien for viktige oppgaver så som avvikshåndtering. Nå erstatter selskapet papir med en MultiArkivløsning fra Multi-Support Norge AS. Ski Bygg AS er blant landets største byggevareforretninger med 110 medarbeidere fordelt på 85 årsverk. For syv år siden var omsetningen kr 130 mill. Samme antall administrative medarbeidere håndterer i år en omsetning på ca. kr 285 mill. Ressurskrevende Veksten reflekterer i hovedsak et større antall ordre med ditto vekst i papirmengde både ut og inn. 2-3 årsverk har vært dedikert manuell arkivering og gjenfinning, forteller IT-leder Jon Trygve Markussen. BM Bygg Ski får fjernet en mengde rutinepreget arkivarbeid fra daglige arbeidsprosesser, og frigjort kapasitet til andre, viktigere arbeidsoppgaver, sier Jon Trygve Markussen (til høyre) i BM Ski Bygg og Øivind Sverdrup i Multi-Support. BM Ski Bygg vurderte flere systemer, men landet på MultiArkiv markedets mest komplette system for arkivering av elektroniske og papirbaserte dokumenter. Systemet passet som hånd i hanske med BM Ski Byggs øvrige produkter. Den nye løsningen vil utgjøre et felles arkiv- og gjenfinningssystem for alle bedriftens applikasjoner. Et blikk på dagens arbeidsprosesser hos BM Ski Bygg synliggjør behovet for den nye IT-løsningen. Behandling av en ordre, fra plukkliste, via utlevering av varen til faktura, produserer dokumenter som signeres og arkiveres. Det samme gjelder for varebestilling hos leverandør, med tilhørende mottakskontroll og inngående fakturering. I tillegg skrives det ut journallister som kun skal arkiveres. Arkivering av dokumentene er tid- og ressurskrevende, men viktig. Et systematisert og korrekt arkiv gjør det mulig å gå veien til arkivet for å rekapitulere saksgangen ved etterkontroll. Ulempen med å behandle i papir, er at det tar tid. Alt elektronisk enklere gjenfinning Prosessen blir annerledes med MultiArkiv. Alle dokumenter arkiveres automatisk tilknyttet ordrenummer. Ordrebekreftelser kjøres ut i butikk og signeres av kunde, for så å bli skannet og lagret slik at ingen tvil rår om hva som er bestilt. Plukklister skannes og arkiveres etter bruk. Alle inngående og utgående pakksedler, fakturaer og ordrebekreftelser skannes og lagres elektronisk. BM Ski Bygg kan dessuten la kunder som ønsker det laste ned f.eks. ordrebekreftelser og pakksedler via web. Bedre lønnsomhet Samtidig som hverdagen blir mer interessant for våre kolleger, får vi frigjort kapasitet til andre viktige oppgaver så som avvikshåndtering, oppfølging av kunderestanse, føring av vareregistre med mer. Dette blir en av de største strukturelle endringene i bedriften på mange år, og bidrar til vår profesjonalisering og grunnlag for videre vekst, avslutter Markussen. Multi-Support Norge AS Ringsveien Stabekk Telefon: Telefax: Kontaktperson: Øivind Sverdrup

6 6 Serve leverer økonomiske styringssystemer for ikke-økonomer Moderniserer kommune-norge Kommunene sparer mye på å utnytte lønns-, personal-, og økonomisystem bedre. Tilfører man i tillegg litt ny teknologi blir systemene enkle å bruke for alle. Vi hjelper offentlig sektor til å drive billigere, og gjør kommunene til en bedre arbeidsplass for dem som jobber der. Vi pleier å si at vi er Erna Solbergs hemmelige støttespiller, sier Halvor Walla i Serve. Ved å samkjøre og forenkle IT-systemene blir kommunene mer effektive, og sparer både årsverk og driftskostnader, sier Walla. Serve tilbyr alle de tjeneste som offentlig sektor trenger innen økonomiog personalforvaltning. Vi gir gode råd og leverer løsninger som både er brukervennlige og økonomiske. Blant kundene våre er kommunene Drammen, Tromsø, Asker, Oslo, Larvik og Steinkjer. Også Forsvarsbygg, Innovasjon Norge, Statens Senter for Økonomistyring og Utdanningsdirektoratet er på listen vår. Serves 30 økonomer og ingeniører arbeider med rådgivning, prosjektarbeid og utvikling rundt AGRESSO-system. Siden oppstarten i 2001 har Serve utviklet seg fra å være spesialister på AGRESSO, til å bli rådgivere og løsningsleverandører på alle deler av økonomi-, lønns- og personalsystemer. Serve ser hvilke muligheter som er tilstede og finner gode, realiserbare løsninger. Sterk omstillingsvind Serve har de fleste av kundene sine innen offentlig sektor. Harde innsparingskrav gjør at kommunene må tenke nytt, og finne andre måter å jobbe på. Kommunalt samarbeid, presset økonomi og døgnåpen forvaltning er sentrale stikkord for Serve. Stadig flere kommuner høster gode gevinster på å samarbeide om oppgaver og investeringer, forteller Walla. I tillegg er mange kommuner nå organisert i resultatenheter, som hver for seg måles på resultater. Til dette trengs gode verktøy og rutiner som både er brukervennlige, og sparer tid og penger. Serve syr sammen IT-verktøyene hos kommunene, slik at de blir effektive og enkle å bruke. Stadig flere kommuner ser at dette er en god måte å spare både tid og penger på, sier daglig leder Halvor Walla og partner Morten Svendsen i Serve. Langsiktig vinning Politikerne prioriterer elektroniske portaler og tjenester, og flere kommuner investerer i døgnåpen forvaltning. I takt med at kommunen mer og mer er blitt et servicesenter, forventer også innbyggerne økt tilgjengelighet. Ved døgnåpen forvaltning kan innbyggerne logge inn på min side, og sjekke om søknader er ferdigbehandlet, bestille tjenester og abonnementer. Dette er tjenester som de ellers måtte kontaktet en konsulent for. Prosjektene er både fremtidsrettede og nødvendige, selv om innsparingene ikke kommer over natta, sier Walla. Stor etterspørsel Serve opplever stor etterspørsel etter tjenestene sine, samtidig som de opplever at 2004 har vært et hvileår i markedet med færre offentlige kontraktutlysninger. Serve har imidlertid vunnet svært mange av kontraktene noe kanskje ikke konkurrentene er så glade for. En hovedårsak til at vi har vunnet mange viktige kontrakter er nok at tjenester våre gir tydelig og rask innsparing for kundene. Tjenestene våre er ikke noe som kjøpes bare for gøy, men fordi man faktisk trenger dem. Vi er opptatt av at løsningene våre skal bidra til at kommunene sparer penger, og får enklere jobbhverdag, presiserer Walla. Vi skal nå ansette flere rådgivere, og kan tilby dyktige kollegaer med høy kompetanse og det beste, uavhengige AGRESSO-miljøet i landet, sier Walla. Vi bygger kompetansen vår stein for stein, og vi arbeider hardt for å gjøre kundenes hverdag enklere. Serve ASA Nedre Vollgate Oslo Telefon: Telefaks:

7 7 Robuste IT-løsninger fra MultiPlus Solutions AS: Tett kundedialog sikrer kraftige ERP-leveranser Salgsdirektør Kåre Pettersen kan glede seg over kravstore og aktive kunder. ERP-leverandøren MultiPlus Solutions AS har nemlig gjort aktiv kundedialog og nærhet til sitt største fortrinn noe som igjen gjør kundene til selskapets beste ambassadører. MultiPlus Solutions AS er et nytt navn på et velrenommert selskap som i disse dager feirer sitt 20-årsjubileum i Norge. Inntil nylig het selskapet Lindhard, og var kjent for sine kvalitetsleveranser av ERP-systemet MultiPlus i tide og på budsjett. Selv om navnet er nytt, vil vi ivareta og videreføre det vi er dyktige på: solide produktleveranser fra medarbeidere som er engasjerte, kunnskapsrike og flinke til å forstå våre kunders behov, sier salgsdirektør i selskapet, Kåre Pettersen. Plattform- og databaseuavhengige bransjeløsninger Den egenutviklede ERP-løsningen MultiPlus, en av markedets aller kraftigste, er kjernen i selskapet portefølje. Løsningen har vunnet bifall både blant store norske og internasjonale selskaper, og innen flere bransjer; industri, transport, engineering, maritim sektor og innen prosjektorienterte virksomheter generelt. I dag finnes det installasjoner av MultiPlus i Skandinavia, i Europa forøvrig og i USA. Løsningens åpne og robuste teknologi er viktige fortrinn i kampen om kundene. MultiPlus er bygget for å være plattform- og databaseuavhengig, og byr på unik fleksibilitet, integrasjon og styrke, sier Pettersen. Systemets brede utvalg av moduler dekker alle forretningsprosesser, og den modulære arkitekturen sikrer at kundene aldri må betale for annet enn funksjonalitet de faktisk trenger. Brukergruppens styre utgjør en svært velkommen sparringpartner for MultiPlus Solutions ledelse. Fra venstre: Kåre Pettersen (MultiPlus Solutions AS), Monica Doksheim (ScanRope AS), Kjell H. Skalmeraas (MultiPlus Solutions AS), Bjørn Gundersen (Rolls-Royce Commercial Marine), Ingjerd Wiggen, leder (Color Line AS), Hans Børre Fiskaa (Ulstein Verft AS), Hanne Steen (BioMar AS) og Espen Orderud (Flexit AS). Tett kundedialog Leveranser fra MultiPlus Solutions AS bygger på 20 års erfaring fra de fleste forretningsområder, og selskapets dyktige konsulenter har opparbeidet en imponerende merittliste og dyp innsikt i ulike forretningsprosesser. Deres kompetanse og forretningsforståelse sikrer sømløse og kundetilpassede installasjoner som gir kundene raske gevinster, forteller Pettersen. MultiPlus Solutions slagord, Committed to your business, er alvorlig ment. Selskapets kunder forteller villig om hvor viktig og god dialogen med MultiPlus Solutions konsulenter er. Som hos den svenske gaffeltruckprodusenten Atlet: Den store fordelen med MultiPlus Solutions er at vi samarbeider og utvikler systemet sammen. Begge parter er i praksis med på å videreutvikle MultiPlus, sier Frank Beno, Master Planner i Atlet. Atlet er ikke alene med å ha den opplevelsen. Brukerne av den kraftige ERP-løsningen har mye de skulle sagt om videreutvikling og tilpasninger av MultiPlus. Brukergruppens styre, som møtes jevnlig, har en tett dialog med selskapets ledelse og utviklere. Postboks Sandefjord Telefon: Telefaks:

8 8 Jørn Aalefjær og Jim Korsan presenterer: Eaton Powerware Norges nye utfordrer innen UPS Nestorene Jørn Aalefjær og Jim Korsan er kjente størrelser innenfor IT/Elektro-miljøet. Nå utfordrer de markedet for avbruddsfri strømforsyning (UPS) med selskapet Eaton Powerware. Jørn & Jim har mange års erfaring med å levere UPS-løsninger og tilhørende tjenester til norsk næringsliv. Nå har de samlet kreftene og det beste av erfaring, kunnskap og markedskjennskap i utfordreren Eaton Powerware. Vi har lagt en strategi som betyr at alle i denne bransjen vil måtte forholde seg til oss på ett eller annet vis de nærmeste månedene, sier Jørn. De har planene klare, men vil ikke røpe for mange detaljer enda: Kundefokus Denne bransjen har dessverre vært preget av et altfor svakt kundefokus. Dette skal vi gripe fatt gjennom en sterk satsning på kanal- og løsningssalg, forteller Jim Korsan. Jim er en av bransjens mest erfarne innen salg, og vil jobbe med både løsnings- og tjenestesalg. Eaton Powerware skal selge både direkte og gjennom forskjellige avtaler med strategiske partnere. Leverandøravtale er allerede inngått med IT-konsulentselskapet Steria som tilbyr tjenester innenfor rådgivning, systemintegrasjon og drift. Hele samfunnet er avhengig av at datasystemene er på lufta til enhver tid. Oppetid har blitt kritisk for svært mange virksomheter, private som offentlige, sier Jørn. Det hjelper ikke med de beste antivirusprogrammene om du ikke har stabil strømforsyning uten nettstøy. Om strømmen går ramler hele driften sammen, sier han. Økt risiko Jim supplerer at det blir stadig vanligere med strømavbrudd, noe som gjør det viktigere å sørge for gode avbruddsløsninger. I fjor sommer ble det registrert lynnedslag i Norge i løpet av et døgn og mange bedrifter Jim Korsan og Jørn Aalefjær sammen representerer de all nødvendig erfaring og kompetanse innen UPS. Nå skal de utfordre markedet med Eaton Powerware. mistet strømmen. Samtidig slet NetCom med å gjenopprette dekningen til kunder da uvær forårsaket strømsvikt sist sommer. Dårlig vedlikehold av strømnettene kombinert med stadig mer uforutsigbart og voldsomt vær har høynet risikoen for strømavbrudd, forteller Jim. I Oslo, Asker og Bærum har strømleverandørene cirka næringskunder. Hvor mange har en tilstrekkelig reservedriftsløsning? Beklagelig få, sier han. Service Noe av det som gjør at Jørn og Jim har så sterk tro på at de vil lykkes er serviceapparatet de tilbyr. Eaton Powerware bruker mer ressurser enn de fleste på kompetanseutvikling, delene ligger klar på lager, og alle kunder får tilbud om spesifiserte serviceavtaler. Etter UPS-en er installert er det servicegraden som bestemmer kundens oppetid. Vi satser ekstra sterkt her, sier Jørn. Videre nyter Jørn og Jim godt av Eaton Powerware sitt internasjonale nettverk, kompetansebase og finansielle styrke; Eaton har en omsetning på nærmere ni milliarder kroner, med ansatte verden over. Eaton har en klar strategi på langsiktig tilstedeværelse og setter kunder og partnere først. Vår målsetting er å bli det naturlige førstevalget for kundene. Vi vil konsentrere oss om utvalgte områder innen bedriftsmarkedet, offentlig sektor, telekom, IT, industri, marine og offshore. Konows gate Oslo Telefon: Telefaks:

9 9 IFS Effektiv og lønnsom styring Vår viktigste oppgave er å hjelpe våre kunder til å oppnå full effekt av sine IT-investeringer, slik at disse blir effektive verktøy for å nå forretningsmessige mål. Vi er glade for at mange og tunge aktører innen ulike sektorer erfarer at våre fleksible programvareløsninger bidrar til bedret effektivitet og økt lønnsomhet, sier Glenn Arnesen, administrerende direktør i IFS Norge. Dette sier kundene: Vi har i samarbeid med IFS utviklet en løsning for inngående e-faktura. Elektronisk behandling av årlig fakturaer vil gi en innsparing på minst fire millioner kroner. Innføringen av løsningen er et av de mest vellykkede IT-prosjektene som er gjennomført ved TEV Ragnar Møller, Direktør, Trondheim Energiverk (TEV) Med IFS Applications har vi fått et integrert forretningssystem som støtter våre konstruksjons-, produksjons- og serviceprosesser gjennom hele livssyklusen. Noen av gevinstene vi vil oppnå er en reduksjon i antall manuelle operasjoner, samt en kobling mellom prosjektdata, konstruksjonsdata og materialanskaffelse. Innføringen av web-portaler gjør det mulig å integrere løsningen mot våre underleverandører og kunder. Erik Taule, Administrerende direktør, Dresser-Rand IFS er en stor og anerkjent leverandør av ERPsystemer, både på verdensmarkedet og i Norge. Selskapet har 2800 ansatte, opererer i 45 land og har mer enn brukere verden over. I Norge har IFS 200 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i Asker og regionkontoret i Stavanger. IFS utvikler programvareløsninger av høy kvalitet, tilpasset ulike mellomstore og store virksomheters behov. På kundelisten til IFS Norge finner vi bedrifter som Jotun, Felleskjøpet, Hafslund, Smedvig, Statnett, Trondheim Energiverk, Unitor og Vinmonopolet. Fleksibelt og praktisk IFS Applications er et fleksibelt forretningssystem som kan utvides etter behov. Den komponentbaserte arkitekturen gjør det mulig å ta i bruk ny funksjonalitet gjennom en rask, trinnvis, implementering. Applikasjonen inneholder over 60 komponenter innen produksjon, vedlikehold, logistikk, CRM, økonomi, konstruksjon, service og HR. Vi legger vekt på praktiske og brukervennlige løsninger basert på avansert teknologi, sier Arnesen. Han forteller at IFS benytter standarder og unngår proprietære tillegg slik at det blir enklere å bruke IFS Applications sammen med andre IT-løsninger. Skaper muligheter IFS Applications skaper muligheter for betydelig forenkling og effektivisering av den daglige driften. I noen kontrakter, blant annet med Felleskjøpet Maskin, er IFS sitt honorar gjort avhengig av gevinstene kunden henter ut som følge av IT-løsningen Ved hjelp av våre løsninger kan virksomheten blant annet redusere antall manuelle operasjoner, minimere tidsbruk og frigjøre ressurser. Slik hjelper vi selskaper med å øke fortjenesten, kutte kostnader og ekspandere innen nye forretningsområder, sier Glenn Arnesen. Sterk bransjeforståelse Vårt mål er å være en ledende leverandør av forretningssystemer innen utvalgte bransjer, blant annet luftfart, jernbane, prosessindustri, energi, maritime næringer, telekom, handel og logistikk. Vi legger vekt på at vår kompetanse innen teknologi og rådgivning skal brukes for å løse spesifikke utfordringer hos våre kunder, noe som blant annet resulterer i bevisst rekruttering av fagfolk med lang og relevant erfaring fra våre fokusbransjer, sier Arnesen. Gjennom IFS sine løsninger for vedlikehold, materialadministrasjon og service høster vi nå gevinster fordi vi har fått bedre oversikt over anleggene, kritisk utstyr og reservedelene. Løsningen synliggjør tilstander, kostnader, ressurser og lagerbeholdning på en enkel og oversiktlig måte. Systemet er portal- og webbasert, og kjøres over Internett. Dermed har rigg og landbaserte enheter tilgang til den samme databasen, noe som forenkler og effektiviserer våre arbeidsprosesser Egil Hope, Discipline Lead Engineer Maintenance Improvement, Smedvig Offshore Skysstasjonen 11 Postboks Asker Telefon:

10 10 Nettbasert CRM-alternativ til SMB-markedet Nettbasert CRM gir Kreasoft leverer Extraweb, et nettbasert CRM-vektøy, som har mer funksjonalitet og lavere pris enn tradisjonelle løsninger. Systemet har ingen etableringskostnader, kun en lav månedlig leie. Prismodellen gjør Kreasoft avhengig av fornøyde kunder over tid, for å sikre egen inntjening. Derfor er også implementering og opplæring innbakt i prismodellen. bedre butikk Kreasoft tilbyr en unik og komplett samling av verktøy og tjenester innen CRM. Her finnes alt du trenger, uansett ambisjonsnivå, forteller Rolf-Ørjan Høgset, daglig leder i Kreasoft. Selskapet har gjennom fire år bygget opp et CRM-system som har funksjonalitet langt utover ordinære løsninger, samtidig som prisen er tilpasset mindre virksomheter. Vi har ikke etableringskostnader. Kundene betaler en fast månedspris per bruker og har dermed ikke kostnader før de bruker systemet. Vi tjener ikke penger før kundene har vært hos oss lenge, og jobber derfor knallhardt for at de skal være fornøyde. Det gjør vi gjennom å skape verdier og konkurransekraft for brukerne. Utvidet CRM-begrep Kreasoft tilbyr markedets kraftigste CRMsystem med over 800 integrerte verktøy som kan benyttes etter behov. Så fort kundene har brukernavn og passord har de tilgang til CRM on demand via Internett. Vi har blant annet integrert verktøy for SMSmarkedsføring, medieovervåkning i samarbeid med Retriver, internmarkedsføring/intranett, automatisk kredittsjekk og kobling mot Brønnøysundregistrene for oppdatering av kontaktinfo. Fordelen for kundene er at alt er på plass systemet er fritt for dyre tilleggsmoduler, og alle behov er dekket. Kreasoft tilbyr også løpende støtte og support. Selskapet tilbyr callsenter-tjenester som legger data rett inn i kundens system. Det handler om raffinering av kunnskap og samling av informasjon fra alle kontaktflater i ett system. I tillegg til lav pris og sterk behovsdekning er høy sikkerhet en medvirkende årsak til den store interessen for løsningen. Brukerne legger dataene sine på våre servere, og vi garanterer for sikkerheten. Det gjelder både Extraweb fra Kreasoft er et nettbasert CRM-verktøy som er tilpasset norske små- og mellomstore bedrifter. Produktet har høyere funksjonalitet og lavere pris enn tradisjonelle konkurrenter. Vi leverer alt som kreves for å lykkes som liten bedrift i konkurransen mot de store, sier Rolf-Ørjan Høgset i Kreasoft. backup, virussikring og andre ting. Her har vi mer kompetanse og mulighet til å investere mer enn den enkelte småbedrift, forklarer Høgset. Selger konkurransekraft Fra hovedkontoret i Mo i Rana og avdelingen i Oslo har Kreasoft tatt på seg rollen å fortelle små og mellomstore bedrifter (SMBmarkedet) i Norge hva CRM egentlig kan gjøre. Ifølge Høgset er funksjonaliteten i tradisjonelle CRM-løsninger for liten, og kundene tar seg sjelden råd til å kjøpe de tilleggsproduktene og tjenestene som kreves for å oppnå ønsket effekt. Vi tar ansvar for at kunden får resultater. Alle får brukeropplæring og vi er med hele veien. Vår løsning er intuitiv og ukomplisert, og omfatter langt mer enn hva kundene er vant til å få. I praksis tilbyr vi den første CRM-løsningen som passer for små og mellomstore bedrifter i Norge. Vi er de første som leverer alt det som kreves for å lykkes som liten bedrift i konkurransen mot de store, sier Høgset og forklarer. Det er ikke nok å være flink på enkeltområder. Man må ha tilgang til samme data, markedskunnskap og verktøy som de store, og kunne utnytte disse på en god måte. SMBbedrifter må kunne snu seg raskt og lære seg å kjempe på fremtidens markedsplass. Halvor Heyerdalsvei Mo i Rana Telefon:

11 11 Onsoft Computer Systems (OCS): Multinasjonal lønnsog personaladministrasjon Nisjebedriften Onsoft Computer Systems (OCS) er et norsk IT-eventyr. Selskapet har nylig lansert et unikt multinasjonalt lønnssystem som kompletterer et allerede imponerende personaladministrasjonssystem. Vår nye lønnsmodul er primært utviklet for shipping- og offshoreindustrien, sier administrerende direktør Hans Petter Torsvik i OCS. OCS typiske kunde driver internasjonal virksomhet innenfor shipping, olje og offshore. Selskapet har gjennom 21 års erfaring etablert seg som en sterk nisjeaktør med unike løsninger for personal- og materialadministrasjon. At selskapet setter multinasjonalitet i fokus i sin produktutvikling er avgjørende for å dekke behovene hos disse bransjene. All time high Hans Petter Torsvik og hans 23 ansatte i OCS går mot et all time high i Vi har levert gode resultater i alle år, men vi er spesielt fornøyd med at vi har vokst og levert solide resultater de siste 4-5 årene, som vel er de tyngste i IT-bransjens korte historie. Bare i år har vi fått 19 nye kunder. Nå ansetter vi 4 nye seniorer, og det er ikke utenkelig at vi vil bruke vår erfaring og kompetanse inn mot andre bransjer. Internasjonalisering i næringslivet har skutt fart. Vi har mye å tilby i forhold til denne utviklingen, sier Torsvik. Hans Petter Torsvik har opplevd suksess som nisjeaktør, og er rede for mer vekst. Våre erfaringer og løsninger bygget rundt shipping og offshore kan komme til nytte også i andre bransjer som internasjonaliserer, sier han. Multinasjonalt lønnssystem mennesker får allerede sine lønnslipper via OCS løsninger og OCS investerer mye i produktutvikling for å tilpasse seg kundenes behov. Vi har brukt mer enn 5000 utviklingstimer på vårt multinasjonale lønnssystem. I shipping- og offshoreselskaper finner man ansatte fra en rekke nasjonaliteter. For å få en effektiv og optimal drift av slike komplekse organisasjoner må et moderne lønnssystem håndtere skatte- og lønnsberegning for Filippinene, USA, Balkan, India, UK, Frankrike, i tillegg til nettolønn. Et eksempel på et slikt rederi er Vela, eid av verdens største oljeselskap Saudi Aramco, som vi nylig satt i drift i Dubai, sier Torsvik. Webrekruttering Men det er ikke bare lønn som er en utfordring for personalavdelingene. Timeføring, reiseregninger og rekruttering er andre områder hvor OCS nå tilbyr effektive webbaserte moduler. Vi er i gang med å utvikle et webbasert rekrutteringssystem. Det å ansette folk er en arbeidskrevende og viktig prosess, særlig når man skal rekruttere mennesker samtidig, sier Torsvik. I tillegg til å effektivisere selve søkeprosessen, er det viktig å understøtte hele behandlings- og verifiseringsfasen. Kompetansekrav skal avstemmes mot gyldige sertifikater og attester. I Norge er dette en relativt grei og oversiktlig prosess, men i enkelte land hvor man for noen få dollar kan kjøpe seg et sertifikat eller en attest, blir utfordringene straks større. Vår løsning forenkler denne prosessen. Materialadministrasjon Innenfor shipping, olje/offshore og landbasert industri er vedlikehold av utstyr en kritisk suksessfaktor. OCS Materialadministrasjon er ledende innen denne nisjen. Vi har i år fått flere bekreftelser på at vårt system er ledende også internasjonalt. Vi har nylig fått kunder i Yemen, Australia og på Svalbard. I tillegg har flere norske selskaper som selv har investert flere hundre millioner i store ERP-løsninger, valgt OCS MA for den operasjonelle materialog vedlikeholdsvirksomheten. Vi har etter hvert blitt gode på integrasjon mot SAP og andre internasjonale systemer, avslutter Torsvik. Bønesskogen 124 Postboks 90 Bønes 5894 Bergen Telefon: Telefaks:

12 12 Trondheim kommune Innbyggerportal med digital ID Kantega ble valgt for å lage Trondheims nye nettsted. Kommunen satser for fullt på digital signatur for å effektivisere offentlig tjenesteyting. Trondheims nye portal står klar i 2005, og skal gi publikum et bedre tilbud. Byens innbyggere kan da legitimere seg med digital ID, og signere avtaler på en sikker måte. En digital signatur blir jevngod med en gammeldags underskrift. Kommuneportalen er integrert med Kantega Secure Core, en brukervennlig sikkerhetsløsning som dekker behovet for digital signatur i offentlig sektor. Denne programvaren kan bruke flere ulike digitale IDer, bl.a. BankID fra de norske bankene. Kantega er først i Norge med støtte for den offentlige SEID-standarden, forteller avdelingsleder Gunnar Nordseth. Fra PC-en får innbyggerne tilgang til en rekke tjenester som i dag fordrer brev, skriftlig søknad eller personlig oppmøte. Dette betyr at innbyggerne sparer tid, og får god oversikt over sin kommunikasjon med kommunen. Byens innbyggere skal lett finne det de søker etter. Det vil bli mulig både å bestille kommunale tjenester og å delta i den demokratiske prosessen via nettet. Enova Leder offentlig sektor Marit Collin, avdelingsleder Gunnar Nordseth og prosjektleder Roger Flataker gir Trondheim en kommuneportal med digital ID. Den nye portalen blir svært brukervennlig, sier Marit Collin, Kantegas leder for offentlig sektor. Informasjonsmotoren i portalen er Aksess Publi sering. Dette verktøyet er lett å bygge ut, og har god støtte for integrasjon med kommunens IT-systemer. Portalen vil også være en inngangsport til andre informasjons kilder om Trondheim på nettet. Engasjerende nettsted skaper positive holdninger Enova bruker internett for å øke barn og unges kunnskap om energiforbruk og fornybare energikilder. Dette skal gi mer fornuftig energiforbruk i fremtiden. For å engasjere målgruppen har Enova utviklet konseptet regnmakerne. En regnmaker er et barn som er bevisst på å bruke energi fornuftig. Barna vil møte regnmakerne på internett, i TV, som bok, og som del av skoleundervisningen. Kantega har levert dagens nettsted og intranett, og fikk fornyet tillit da oppdraget ble lagt ut på anbud: Vi har vært meget godt fornøyd med samarbeidet, og mener at Kantega kan levere brukervennlige portaler både for byens befolkning og kommunens an satte. Kantegas løsning var også den økono misk mest gunstige, forteller prosjektleder Roger Flataker i Trondheim kommune. Kantega-kunder i offentlig sektor Stavanger kommune Selvbetjeningsløsning for borgerne med digital ID (PKI) for pålogging og digital signatur på skjemaer. Riksantikvaren IT-system med interaktive kart for saksbehandling og forvaltning av norske kulturminner. Enova Nettsted for barn som opp lyser og bygger positive holdninger. Dette er Kantega: Ledende norsk IT-selskap innen systemintegrasjon og PKI Store kunder innen bank og finans, industri, energi, handel, stat og kommune Brukervennlige og sikre portaler med digital ID og signatur Anerkjent fagmiljø innen systemutvikling og integrasjon med J2EE, XML og Web services Ansatteid kunnskapsbedrift med solid økonomi Nettstedet er laget som et spill. Samarbei det med Kantega har vært morsomt og krea tivt, og vi er godt fornøyd med resultatet, sier prosjektleder Turid Helle i Enova. Regnmakernettstedet er laget som et nettbasert spill. Tanken er at barn får energikunnskap mens de leker. Spillelementet skal ivareta kravet til spenning. Humoristisk fortellerstil, spenstig design og siste skrik i teknologi er brukt for å gjøre spillet utfordrende og engasjerende. Nettstedet skal ikke stå tilbake for kommersielle dataspill. Regnmaker-nettstedet er fullt av kreative idéer og humor, forteller prosjektleder Turid Helle i Enova og designer Siri Pettersen i Kantega. Poenget med spillet er å bli en god regnmaker. Spillet er lagt opp slik at du beveger seg rundt på Jorda, hvor det bl.a. fins rådhus, skole, privathus, og et energisenter hvor man kan kontrollere byens energi forsyning. Når du drar rundt i husene blir du målt på hva du gjør. Det er om å gjøre rette tingene det som er energibesparende. Da får du poeng. Sløser du med energi, eller bruker ikke-fornybar energi, raser poengsummen din ned over, og skumle ting skjer med jorda. Barn er en krevende målgruppe. Kantegas designer Siri Pettersen og Lars Hegdal fra Klipp og Lim har samarbeidet om det kreative uttrykket. Utfordringen har vært å skape regnmakerspillet på barns premisser. I oppstarten brukte vi en barneskoleklasse som referansegruppe. Det ga oss mange bra innspill, forteller Siri Pettersen i Kantega. Oslo: Postboks 1, IT Fornebu, 1330 Fornebu Telefon: Trondheim: Nedre Bakklandet 60, 7014 Trondheim Telefon:

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Integrasjon & Rapportering

Integrasjon & Rapportering Integrasjon & Rapportering Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike datasystemer fungerer sammen er satt i fokus. Keyforce leverer integrasjonsløsninger

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Program for brukerkonferansen Dag 1 10.00-10.15 Velkommen Proplan 10.15-10.45 Visma produktutvikling Geir Langeland, Visma 10.45-11.45

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

En enklere hverdag mer tid til barna

En enklere hverdag mer tid til barna En enklere hverdag mer tid til barna Ved å samle barnehagens IT-løsninger på ett sted, blir hensyn til sikkerhet og personvern ivaretatt. Samtidig er informasjonen alltid tilgjengelig der man trenger den,

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS 80% av alle forretningsdokumenter er skjema (Gartner og PWC) I stedet for å spørre hva det

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver

Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver 1 Kort om ErgoGroup 2 Et ledende nordisk IT-selskap med ca. 3 700 ansatte Omsatte for 6 milliarder

Detaljer

publisering - ehandel - intranett innhold - design

publisering - ehandel - intranett innhold - design publisering - ehandel - intranett innhold - design Om Digitroll AS Digitroll ble etablert i 1999 Microsoft Gullpartner AAA Rated av Dun & Bradstreet for 6. året på rad Digitroll utvikler og leverer standard

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

10 grunner til å velge nettbasert ERP

10 grunner til å velge nettbasert ERP 10 grunner til å velge nettbasert ERP Øk bedriftens produktivitet og konkurranseevne Innledning Kjernen i bedriften ERP-systemet er kjernesystemet i din virksomhet. Gjennom årenes løp er systemet blitt

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Systemer i UH-sektoren. 31. Oktober 2012 Tromsø. Alf Hansen Seniorrådgiver

Systemer i UH-sektoren. 31. Oktober 2012 Tromsø. Alf Hansen Seniorrådgiver Systemer i UH-sektoren 31. Oktober 2012 Tromsø Alf Hansen Seniorrådgiver 1. Innledning Agenda 2. Systemer i forhold til viktige prosesser i UH-sektoren: PBO-prosessen (Plan budsjett og oppfølging) BTB

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Konsulenter i Argon - Rådgiver, prosjektleder, kvalitetssikrer

Konsulenter i Argon - Rådgiver, prosjektleder, kvalitetssikrer Konsulenter i Argon - Rådgiver, prosjektleder, kvalitetssikrer Konsulentene i Argon Consult har lang IT-forretningsmessig kompetanse fra ulike bransjer og oppdrag. Områder vi dekker: IT Strategi/Governance

Detaljer

Identitetsstyring og tilgangskontroll innenfor et SOA-regime. Ragna Fossen, 05.03.2009

Identitetsstyring og tilgangskontroll innenfor et SOA-regime. Ragna Fossen, 05.03.2009 Identitetsstyring og tilgangskontroll innenfor et SOA-regime Ragna Fossen, 05.03.2009 On the Internet, nobody knows you re a dog. SOA-løsninger er på full fart inn i ITarkitekturen et effektivt verktøy

Detaljer

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Nordiske selskap må være konkurransedyktige til tross for et høyt kostnadsnivå. Automatisering av forretningsprosseser har kommet svært langt i Norden,

Detaljer

Erfaringer med elektronisk ID og signatur. Mari Holien, Steinkjer kommune

Erfaringer med elektronisk ID og signatur. Mari Holien, Steinkjer kommune Erfaringer med elektronisk ID og signatur Mari Holien, Steinkjer kommune Filmen - To prosjekter, mange kommuner, én framtidsrettet region Mål om modernisering, effektivisering og bedre tjenester Behov

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Ekte versus hybride skyløsninger IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Xledger 2000 2003 Design og utvikling 2003 2005 Pilotfase 2005 2010 Forretningsmessig vekst i Norge Lang erfaring med skytjenester

Detaljer

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden Et totalsystem med kontroll på verdikjeden CIO Forum 7. februar 2013 Forretningssystemer i et Microsoftmiljø Tor Martin Aspholm, Head of IT/IS Bjørn-Ove Halvorsen, IS Manager Indra Navia AS Agenda 01 Kort

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag TRYGGHET OG INNOVASJON Med base i Modalen, en liten vestlandskommune, har vi i over 30 år levert økonomiløsninger til det norske

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Visma Produktutvikling

Visma Produktutvikling Visma Produktutvikling Geir Langeland, Partneransvarlig Visma Brukerkonferanse Proplan CAT 09 Effektivitet på dine premisser Visjon, misjon og verdier Vi arbeider for: At våre kunder blir ledende innen

Detaljer

Hvordan ser brukere på nytteverdien av Cloudtjenester?

Hvordan ser brukere på nytteverdien av Cloudtjenester? Juni 2012 Ketil Hauge Kundeansvarlig Oslo Hvordan ser brukere på nytteverdien av Cloudtjenester? Praktiske erfaringer fra noen utvalgte virksomheter med hovedsete i Norge Mark Twain 2 Vilhelm Pedersen

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn Vår dato Vår referanse 7.3.2016 15/00988-3 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Henrik Paus Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Detaljer

NextBridge referansen innen Business Intelligence

NextBridge referansen innen Business Intelligence Terje har jobbet som konsulent siden 1999 i en rekke ulike type prosjekter hos mer enn 30 ulike kunder. Siden 2007 har han primært jobbet teknisk BI konsulent på Microsoft. Terje har mye erfaring med og

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i Inmeta Crayon ASA 550 ansatte 15 kontorer, 8 land Forretningsområder: Tjenester (ca. 350 konsulenter) Lisens/SAM Kurs 44% vekst i 2011!

Detaljer

Velferdsteknologi hva nå, hvorhen skal du gå?

Velferdsteknologi hva nå, hvorhen skal du gå? Velferdsteknologi hva nå, hvorhen skal du gå? Øvre Romerike en digital reise om kommuner som øynet nye muligheter Kommunen som turte å tenke annerledes Nannestad Hurdal Gjerdrum Ullensaker Eidsvoll Nes

Detaljer

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning 1 IsoMat er som skreddersydd for oss. Den hjelpen og innsikten vi får i vår bransje, er viktig for å tilfredsstille

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer