PROGRAMVARE- RAPPORTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAMVARE- RAPPORTEN"

Transkript

1 2. utgave PROGRAMVARE- RAPPORTEN Næringsvolum og leverandøroversikt Estimert programvare-omsetning i 2005: 26,8 mrd. kr. fra 1172 foretak - driftstjenster/asp ikke medregnet - Formålet med undersøkelsen er å skape identitet og faktaunderlag for norsk programvarebransje. Oslo og Akershus representerer en omsetning på 19,6 millarder kr. Hvilket utgjør 73% av den totale programvareomsetningen. 55% av programvareomsetningen kommer fra foretak som er registrert under IKT-konsulent-virksomhet. Næringsvolumet er bert på rapporterte tall fra 141 foretak og estimerte tall fra Tall fra rapporten kan fritt gjengis med følgende kildehenvisning: Kilde: IKT-Norges Programvarerapport Regnskapstall fra perioden

2 Bruk av data fra rapporten Tall fra rapporten kan fritt gjengis med følgende kildehenvisning: Kilde: IKT-Norges Programvarerapport Kontaktpersoner: IKT-Norge Per Morten Hoff InfoSector Bård Krogshus Redaksjonsrådet for Programvarerapporten, utgave 2, består av: Per Morten Hoff, IKT-Norge Fredrik Syversen, IKT-Norge Henning Meese, Computerworld Bård Krogshus, InfoSector Bidragsytere og støttespillere Bidragsytere i forbindelse med utvalg av foretak, utforming av spørsmål og innhenting av datagrunnlag m.m. har vært 1. IKT-Norge 2. Norges forskningsråd 3. Innovjon Norge 4. Mamut ASA 5. Linpro AS 6. Microsoft Norge AS 7. Visma BizWeb 8. Confirmit 9. Statistisk sentralbyrå (SSB) 10. InfoSector Side 2 av 30 rev

3 Innhold 1 INNLEDNING OG SAMMENFATNING MÅLSETTING BAKGRUNN OG NÆRINGSPLASSERING DEFINISJON AV PROGRAMVAREVIRKSOMHET SAMMENFATNING METODIKK, PROSESS OG KVALITETSSIKRING FREMTIDIGE NÆRINGSAPPORTER EMATCH.EU NÆRINGSPROFIL MED BRANSJEGRUPPER BRANSJEGUIDEN PÅ COMPUTERWORLD NÆRINGSRAPPORTER INNOVASJONSPROSESSER NÆRINGSBEREGNINGER DRIFTSINNTEKTER FRA PROGRAMVAREVIRKSOMHETEN FORDELING AV PROGRAMVAREINNTEKTER PÅ PRODUKTER OG TJENESTER BRANSJETILHØRIGHET OG FORDELING AV OMSETNING FORDELING AV PROGRAMVARESALG PÅ MARKEDSSEKTORER ANTALL NYETABLERINGER PR ÅR FYLKESFORDELING FORDELINGSTALL FRA UNDERSØKELSEN EKSPORT TEKNOLOGIPLATTFORMER BEGRENSINGER I VEKST NESTE 12 MÅNEDER INTERNASJONAL KONKURRANSEKRAFT PRODUKTER OG TJENESTER DELTAGELSE I INNOVASJONSPROSJEKTER BETYDNINGEN AV INNOVASJONSPROSJEKTENE INTERESSE FOR INTERNASJONALE INNOVASJONSPROSJEKTER VEDLEGG NÆRINGSDEFINISJONER IKT- OG INNHOLDSSEKTORENE EKSEMPLER PÅ FORETAK MED PROGRAMVAREBASERTE PRODUKTER OG TJENESTER DATAGRUNNLAG - FORETAK Side 3 av 30 rev

4 Norges forskningsråd gir råd i forskningspolitiske spørsmål, forvalter årlig over 5 milliarder kroner til forskningsformål og skaper møteplser der forskere, finansiører og brukerne av forskningen møtes. Innovjon Norge fremmer bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløser ulike distrikters og regioner næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovjon, internjonalisering og profilering. Microsofts misjon er å gjøre det mulig for mennesker og virksomheter verden over å realisere hele sitt potensiale. Linpro er spesialistene på Linux og åpen kildekode. Linpro videreselger dataløsninger, og utvikler også egne produkter. Linpro har også bred erfaring fra alle fer av et IT-prosjekt, fra analyse og planlegging til drift og support. Future Information Research Management ASA (FIRM). FIRM is the world s leading provider of software for Market Research (MR) and Enterprise Feedback Management (EFM). Mamut er en ledende leverandør av administrative programvareløsninger og Internettberte tjenester til små og mellomstore virksomheter i Europa. Mer enn kunder i Europa forenkler hverdagen med løsninger fra Mamut. Side 4 av 30 rev

5 Social Impacts of ICT Economic Impacts of ICT Programvarerapporten 2. utgave 1 Innledning og sammenfatning 1.1 Målsetting Formålet med undersøkelsen er å skape identitet og faktaunderlag for norsk programvarebransje i form av næringsvolum og nøkkelfakta samt oversikt over leverandører. 1.2 Bakgrunn og næringsplsering Programvare får en stadig mer sentral betydning for utvikling og effektivisering av samfunn og næringsliv, både som egne produkter og tjenester og innebygd i stadig flere industri- og konsumentprodukter. Første utgave av Programvarerapporten viste en programvareomsetning på 16,6 mrd. (pluss 6,4 mrd. kr i drifts-tjenester og div. programvareinnt.) fra 372 foretak Arbeidet med utgave 2 har IKTindustri 2215 IKT-vare- Telekom IKT-konsulent- Informjonstj. (Manufactoring) 7440 Tjenesteytende virksomhet (Services) avdekket 1172 foretak med en 2214 antatt programvareomsetning på 26,8 mrd. kr., hvilket utgjør 37 % handel virksomhet 9240 Radio og (Wholesale) av totalomsetningen for disse (Consultancy fjernsyn 9220 services) Film og video foretakene. Dette er noe lavere (6 %) enn utgave 1, noe som 9213 skyldes at vi har estimert programvareandelene forsiktig når vi har manglet rapporterte data. Vi har brukt en programvareandel på 29 % der foretakene ikke har rapportert data. Rapporten viser at 88 % av programvareomsetningen kommer fra foretak som er registrert med næringskoder (NACE) fra IKT-næringens 4 offisielle bransjer, da spesielt innen IKTkonsulentvirksomhet (55 %). Fra 2007 vil IKT-sektoren statistisk slås sammen med Innholdssektoren til Informjonssektoren. Foreløpige tall fra SSB viser at informjonssektoren omsatte for 232 mrd kr i 2005, fordelt på 175 mrd. kr. i IKT-sektoren og 49 mrd. kr. i innholdssektoren. Målt i omsetning utgjorde informjonssektoren 8 prosent av ftlandsøkonomien unntatt offentlig sektor. 1 IKT- sektoren er i henhold til tall fra SSB (www.ssb.no/ikt) landets tredje største sektor med 175 mrd. kr. i driftsinntekter i Produksjonstall fra andre, utvalgte sektorer hentet fra njonalregnskapet i : 1. Utvinning av råolje og naturgs 482 mrd. kr. 2. Bygge- og anleggsvirksomhet 206 mrd. kr. IKT-sektoren 175 mrd. kr. Nærings- og nytelsesmiddelindustri 123 mrd. kr. Jordbruk og skogbruk Fiske, fangst og fiskeoppdrett 31 mrd. kr. 27 mrd. kr. Information Society Information Economy Informjonssektoren (Information Sector) IKT-næringen (ICT (ICT sector) Innhold (Content Content) Forlag Programvare 26,8 mrd. (2005) Side 5 av 30 rev

6 1.3 Definisjon av programvarevirksomhet Undersøkelsen har identifisert foretak med mer enn 5 % av sine driftsinntekter fra programvarevirksomhet. Som programvarevirksomhet har vi definert 1. salg og utleie av programvarelisenser (programvareprodukter eller hyllevare) 2. kundetilpset utviklings- og implementeringsarbeid (skreddersøm, opplæring m.m.) 3. programvareberte tjenester levert via web (datafangstverktøy, nyhetsagenter m.m.) 4. vedlikeholdsinntekter (gjelder alle punktene over) Utgave 1 av rapporten inkluderte i tillegg driftstjenester /ASP. En revurdering av definisjonene medførte at driftstjenester ikke skulle inngå i definisjonen av programvarebransjen, bl.a. fordi dette ble ansett som støttefunksjoner. Til sammenligning omfatter programvarerapporter fra IDC 4 kun packaged software (tilsvarende salgs-delen av kategori 1 over) og presenterer dermed et lavere næringsvolum for programvare enn denne rapporten. Vi velger å inkludere inntekter fra kunde-tilpsede programvareløsninger som Altinn m.fl. Dette er en vesentlig del av programvare-bransjens aktiviteter pluss at skreddersøm ofte legger grunnlaget for produktifisering og utvikling av standardprodukter. Fremtidige utgaver av Programvarerapporten vil bruke den nye offentlige næringsgruppestandarden NACE, rev. 2 og vil sannsynligvis bestå av gruppene: 1. Development of generic software products (J ) 2. Development of computer games (J ) 3. Development of generic business software products (J ) 4. Publishing of online software (J ) 5. Customized software programming (J ) 6. Software re-sale by agents etc (G 46 51) I tillegg registrers foretak i gruppen Software licence type : Software solutions bed on an Open source software licence, e.g. GPL. Gruppe J er den nye, offentlige hovedgruppen for Informjonssektoren. Vi har i tillegg tatt med handelsgruppen Agents involved in software sale (G 46.14) fordi den inneholder foretak med kommisjonssalg av programvare, eks. Microsoft Norge. 1.4 Sammenfatning 1. Rapporten har identifisert 1172 foretak med enten rapportert eller estimert vesentlig salg av programvareprodukter og tjenester. Vi tror at dette tallet fanger opp % av antall programvareforetak. 2. Rapporten ftslår at disse 1172 foretakene hadde samlede driftsinntekter i 2005 på 73,3 mrd. kr. og anslår at 37 % - eller 26,8 mrd. kr. av dette er fra programvarevirksomhet i Disse programvareandelene er rapportert inn fra 256 foretak for regnskapsåret 2003 og De rapporterte andelene er også benyttet for regnskapsåret 2005, sammen med estimater for de resterende foretakene foretak rapporterte fordelingstall for regnskapsåret Svarene fra disse fremstår som relative svarprosenter og ikke kroneverdier i kap. 4 (Fordelingstall), mens kap. 3 (Næringsberegninger) inneholder næringsvolum bert på innrapporterte og estimerte tall. 4 Side 6 av 30 rev

7 1.5 Metodikk, prosess og kvalitetssikring Programvarerapporten 2. utgave 1. I forhold til 1. utgave har 2. utgave av Programvarerapporten identifisert 800 flere foretak med antatt programvarevirksomhet foretak er identifisert som leverandører av programvareprodukter og tjenester. Disse er identifisert med foretaksnummer og koblet mot offisielle regnskapsdata for regnskapsårene 2004 og Rundt 100 av disse har ikke omsetning for et eller to av årene foretak av disse har fullført undersøkelsen og har fordelt foretakets driftsinntekter for 2004 på de ulike programvarekategoriene. De resterende 1031 foretakene (88%) har enten estimerte fordelingstall eller fått overført sine rapporterte tall fra 1. utgave av Programvarerapporten. Disse fordelingstallene er benyttet for regnskapstall for Foretak som inngår i konsern er registrert enkeltvis. 5. Fordi svarprosenten er lav (12%) i forhold til samlet antall foretak i datagrunnlaget, må den samlede programvareomsetningen og de vektede tallene ansees som estimater i denne utgaven. 6. Det er utarbeidet en ny løsning for innsamling og årlig oppdatering av data som også skal bidra til økt svarprosent og dermed kvalitet på data, se neste kapittel. 2 Fremtidige næringsapporter ematch.eu IKT-Norge har i samarbeid med Nordisk InnovjonsCenter og de nordiske IKT-organisjonene IT-företagen (Sverige), ITEK (Danmark), ICT-Suomi (Finland) og Federation of Icelandic Industries, etablert en felles nettverksportal for næringskartlegging og innovjonssamarbeid for den digitale delen av informjonssektoren. Registrering skjer i ematch Network Portal som er bert på produktet Community Portal fra Confirmit. Her kan foretakene registrere og oppdatere næringsprofiler med angitt bransjekategorier innovjonsprofiler med angitt prosjekteller markedskategorier og vi kan hente data til rapporter og gjennomføre spesial-undersøkelser til utvalgte målgrupper. I et samarbeid med IDG etableres det en søkbar leverandørguide på leverandorguide.idg.no som henter oppdaterte firmaopplysninger fra nettverksportalen. Dette betyr profilerings-muligheter for deltakerne og vil forhåpentligvis bidra til økt svarprosent. Det er også etablert samarbeid med SSB for å bidra til bedre kvalitet på den offentlige næringsstatistikken innen IKT, bl.a. på Side 7 av 30 rev

8 2.1 Næringsprofil med bransjegrupper I næringsprofilen registreres virksomhetsbeskrivelse på engelsk og norsk samt driftsinntekter fordelt på 6 næringsgrupper. Dette gir et grunnlag for næringsrapporter på bransje- og regionsnivå. Andel driftsinntekter kan fordeles på følgende 6 bransjegrupper 1. Software (online and offline) 2. Consulting services 3. econtent development and sales 4. Hosting and outsourcing services 5. Telecom services 6. Hardware and equipment Disse bransjegruppene består av bransjekoder fra den nye næringsgruppestandarden NACE, rev. 2., se listen under: B 2.1 Software (online and offline) Development of generic software products (J ) Development of computer games (J ) Development of generic business software products (J ) Publishing of online software (J ) Customized software programming (J ) Software re-sale by agents etc (G 46 51) Software licence type: Software solutions bed on an Open source software licence, e.g. GPL B 2.2 Consulting services Information technology consultancy activities (J 62.02) Specialized software consultancy services (J ) B 2.3 econtent development and sales Publishing of books, periodicals and other publishing activities (J 58.1) Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities (J 59) Broadcting services - incl. advertising sales (J 60) B 2.4 Hosting and outsourcing services ASP - application service provisions (J ) Web hotel and portal hosting (J ) Outsourcing of technical services (J ) Outsourcing of business services like wages, accounting etc. (J ) B 2.5 Telecom services Fixed telephone services (J ) ISP and broadband services (J ) Mobile and wireless telecom activities (J 61.20) IP phone services (J ) Other telecommunications activities (J 61.9) B 2.6 Hardware and equipment Manufacture of computers and peripheral equipment (C 26) Wholesale of ICT equipment (G 46 5) Retail sale of ICT equipment in specialized stores (G 47 4) Retail sale of ICT equipment in web-shops (G 47 4) I tillegg registreres Universiteter, institutter og næringsorganisjoner fordi disse kan ha sentrale roller i innovjonsprosjekter. Side 8 av 30 rev

9 2.1.1 Innovjonsprofil med prosjekt- eller markedskategorier De nye næringsrapportene vil ha muligheten for registrering av innovjonsprofiler i form av aktivitet og prosjektinteresse innen 17 prosjekt- eller markedskategorier (IRC-koder hentet fra EUREKA kategorisering av project technology categories ). Dette gir grunnlag for nettverks- og prosjektprosesser. 1. e-games ( ) 2. Software ( ) 3. e-commerce, e-payment, e-signature ( ) 4. Knowledge Management ( ) 5. Simulation ( ) 6. User Interfaces, Usability ( ) 7. e-health ( ) 8. e-tourism ( ) 9. Applications for Transport and Logistics ( ) 10. e-government ( ) 11. GIS Geographical Information Syst. ( ) 12. e-culture ( ) 13. e-learning ( ) 14. e-publishing, Digital Content ( ) 15. Visualisation, Virtual Reality ( ) 16. Broadband Technologies ( ) 17. Mobile Communications ( ) Bruk av disse prosjekt- og markedskategoriene vil gjøre det mulig å finne foretak fra ulike bransjer som arbeider med løsninger innen for eksempel helsesektoren. Innovjonskategoriene er hentet fra IRC-nettverket: Side 9 av 30 rev

10 2.2 Bransjeguiden på Computerworld IDG er i ferd med å utarbeide en søkbar guide på med leverandører og beskrivelser av disse. Oppføringer i guiden vil være bert på registreringer på I tillegg vil det være mulig å profilere sin bedrift ut over den vanlige oppføringen. 2.3 Næringsrapporter InfoSector vil utarbeide et utvalg regionsog bransjerapporter som inneholder næringsvolum og trender bert på omsetningstall fra foretak med godkjente foretaksnummer. 2.4 Innovjonsprosesser Informjon om registrerte innovjonsinteresser vil bli benyttet til bl.a. partnersøk og innovjonsbistand i ulike Norske, Nordisk og Europeiske prosjekter og innovjonsprosesser. Side 10 av 30 rev

11 3 Næringsberegninger 3.1 Driftsinntekter fra programvarevirksomheten Tallene under er bert på antatt programvareomsetning fra de 1172 foretakene i utvalget. Programvareinntekter Figur 3-1 Tall i millioner kr. 3.2 Fordeling av programvareinntekter på produkter og tjenester Spørsmål Fordeling av programvareinntekter på produkter. Vedlikeholdsinntekter % Annet; kurs etc % Programvareprodukter % Utviklingsoppdrag % Programvare via web % Figur 3-2 Tall i millioner kr. Undersøkelsen inneholdt spørsmål om inntektsandel fra open source -leveranser, men kun et foretak hadde tall på dette. Side 11 av 30 rev

12 3.3 Bransjetilhørighet og fordeling av omsetning Programvarerapporten 2. utgave Bransjefordelingen under viser hvor mye av programvareomsetningen som befinner seg innenfor hver offisielle bransje innen informjonssektoren. IKT-konsulentvirksomhet er klart det største med hele 55 % av programvare-omsetningen. Bransje Omsetning % ukjent % IKT-industri % IKT-konsulent-virksomhet % IKT-varehandel % Innholds-sektoren 114 0,4 % Telekom % Sum Tabell 3-1 Tall i millioner kr. IKT-varehandel 10 % Telekom 8 % Innholdssektoren 0,4 % ukjent 12 % IKT-industri 13 % IKT-konsulentvirksomhet 55 % Figur 3-3 Bransjefordeling i IKT-sektoren Side 12 av 30 rev

13 3.4 Fordeling av programvaresalg på markedssektorer Eksport 20 % Salg til privatpersoner 0,4 % Næringsliv 38 % Offentlig sektor 41 % Figur 3-4 Vektet fordeling av programvareomsetning fordelt på markedssektorer Sektor Omsetning % Salg til privatpersoner 16 0,4 % Næringsliv % Offentlig sektor % Eksport % Tabell 3-2 Tall i millioner kr. Tabellen viser markedsektorene i sum (mill. kr.) og prosent. Tallene er høyst usikre fordi de er vektet ut i fra 12 % innrapporterte tall. 3.5 Antall nyetableringer pr år Etableringsår Antall Før ukjent 12 Tabell 3-3 Side 13 av 30 rev

14 3.6 Fylkesfordeling ØSTFOLD 274 VESTFOLD 2325 VEST-AGDER TROMS TELEMARK SØR-TRØNDELAG SOGN OG FJORDANE ROGALAND OSLO/AKERSHUS OPPLAND NORD-TRØNDELAG NORDLAND MØRE OG ROMSDAL HORDALAND HEDMARK FINNMARK BUSKERUD AUST-AGDER Ukjent Figur 3-5 Programvareomsetning pr fylke. Tall i millioner kr. ØSTFOLD VESTFOLD VEST-AGDER TROMS TELEMARK SØR-TRØNDELAG SOGN OG ROGALAND OSLO/AKERSHUS OPPLAND NORD- NORDLAND MØRE OG HORDALAND HEDMARK FINNMARK BUSKERUD AUST-AGDER Ukjent Figur 3-6 Antall bedrifter pr fylke Tallene er bert på hovedkontorets omsetning, dvs at omsetning fra avdelinger i distriktene er registrert på hovedkontorets forretningsadresse. Side 14 av 30 rev

15 4 Fordelingstall fra undersøkelsen Programvarerapporten 2. utgave Følgende % -vise fordelinger er hentet fra svarene fra undersøkelsen. Svarene er ikke vektet, dersom dette ikke er angitt. 4.1 Eksport Spørsmål 1.4 Aktiviteter i utlandet Angi hvilke aktiviteter foretaket har i utlandet. Annet samarbeid i utlandet 31 % 3 % 67 % Har aktivitet i dag Teknologisamarbeid med utenlandske aktører 59 % 8 % 33 % Planlegger Planlegger ikke per idag Agenter/forhandlere i utlandet 43 % 11 % 47 % Forretningsenheter i utlandet (datterselskap eller avdelinger) 31 % 11 % 57 % Markedsføringsaktiviteter i utlandet 46 % 16 % 38 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Figur 4-1 (Svarene er avgitt i 2004) 4.2 Teknologiplattformer Spørsmål 3.1: Hvilke plattformer utvikles dine løsninger for? Plattform Annet (spesifisér) Microsoft Window s Mobile Smartphone 4% 4% Microsoft Pocket PC 6% Symbian (40/60/90) 2% Mac OS 4% Window s XP 25% IBM 0S390 2% AS/400 4% Linux Unix Window s Server 11% 12% 27% Figur 4-2 (Svarene er avgitt i 2004) Side 15 av 30 rev

16 4.3 Begrensinger i vekst neste 12 måneder Programvarerapporten 2. utgave Spørsmål 4.3: Hvilke er de tre viktigste begrensende faktorene for vekst i de nærmeste 12 månedene? Annet 17 % 17 % 67 % Svak investeringsvilje/etterspørsel 31 % 40 % 29 % Ufordelaktig arbeidsmarkedsregulering 5 % 23 % 72 % Viktig Litt viktig Sterk konkurranse 28 % 58 % 14 % Ikke viktig Tilgang til risikokapital 23 % 31 % 47 % Tilgang til kvalifisert personell 64 % 26 % 10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Figur 4-3 (Svarene er avgitt i 2004) 4.4 Internjonal konkurransekraft Spørsmål 4.5: Gradér Norges konkurransekraft internjonalt innen de markedssektorer bedriften oper erer i (e-innhold, programvare, e-læring, internetbert telekom, drift). Svak 5 % Meget svak 0 % Meget bra 14 % Hverken bra eller dårlig 34 % Bra 48 % Figur 4-4: Kommentar: Grafen viser akkumulerte tall for hvordan bedriftene oppfatter Norges konkurransekraft innen sin markedssektor. (Svarene er avgitt i 2004) Side 16 av 30 rev

17 4.5 Produkter og tjenester. Spørsmål 4.8: Innen hvilke av gruppene under har dere produkter og tjenester? Tallene i parentes er produktkoder (CPV). Andre applikjoner 38 % Multimediaprogramvare (1700) Kontorautomjon, CRM (9500) Finans- og økonomisystemer, (9400) 16 % 29 % 27 % Undervisning (9300) Programvare til medisinsk bruk (3000) Kommunikjonsprogramvare (6000) Sikkerhet (2000) Driftstyring (4000) 9 % 18 % 18 % 16 % 36 % 3 Applikjoner generelt 2 Utviklingsverktøy generelt Annen systemprogramvare 16 % 31 % 73 % Databesystemer (1100) Operativsystemer (1400) System- og serverprogramvare (1500) 1 Systemprogramvare generelt 12 % 29 % % % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Figur 4-5 (Svarene er avgitt i 2004) 4.6 Deltagelse i innovjonsprosjekter 5.1 Deltar - eller har virksomheten deltatt - i innovjonsprosjekter? Angi hvilke virkemidler eller nettverk som ble benyttet. 60,00 % 55 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 19 % 29 % 22 % 10,00 % 10 % 7 % 1 % 0,00 % EU Eureka Norges forskningsråd Innovjon Norge/SND SkatteFUNN Nordisk Innovjon Andre Figur 4-6 DELTAGELSE I INNOVASJONSPROSJEKT VEKTET (Svarene er avgitt i 2004) Side 17 av 30 rev

18 4.7 Betydningen av innovjonsprosjektene Programvarerapporten 2. utgave Spørsmål 5.2: Hvilken rolle spiller innovjonsprosjekter (EU, EUREKA, SkatteFUNN etc.) i utviklingen av bedriften? Andel som har svart at Innovjonsprosjekter har stor eller middels stor rolle i utvikling av bedriften Produktutvikling 49 % Finansiering 46 % Nettverksbygging 34 % Eksport 25 % Markedsutvikling 32 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Figur 4-7 (Svarene er avgitt i 2004) Side 18 av 30 rev

19 4.8 Interesse for internjonale innovjonsprosjekter Spørsmål 5.4: Angi interesse for deltakelse i internjonale innovjonsprosjekter. Kategoriene er hentet fra IRC (Innovation Relay Center) og brukes også av EUREKA. Telecommunications 18 % 22 % Visualisation, Virtual Reality 8 % 20 % Information Filtering, Semantics, Statistics 10 % 21 % E-Publishing, Digital Content 21 % 32 % E-Learning 18 % 34 % Positivt interessert Kan være interessert Cultural Heritage Multimedia 5 % 8 % 15 % 22 % GIS Geographical Information Systems 9 % 15 % e-government 24 % 21 % Applications for Transport and Logistics 17 % 25 % Applications for Tourism 11 % 18 % Applications for Health 17 % 14 % Speech Processing/Technology 6 % 12 % Simulation 8 % 19 % Knowledge Management, Process Management 24 % 39 % Imaging, Image Processing, Pattern Recognition 9 % 16 % Electronic Commerce, Electronic Payment, Electronic Signature 23 % 34 % Databes, Databe Management, Data Mining 16 % 35 % Computer Software 17 % 34 % Computer Games 6 % 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Figur 4-8 (Svarene er avgitt i 2004) Side 19 av 30 rev

20 5 Vedlegg 5.1 Næringsdefinisjoner IKT- og innholdssektorene Nåværende Informjonssektor (NACE, rev. 1) 70 % av programvareforetakene ligger innenfor IKT konsulentvirksomhet. Under: Den nye hovedgruppe J: INFORMATION AND COMMUNICATION (NACE, rev. 2). Gjelder fra for alle OECD-land. Næringsstatistikk etter denne strukturen blir rapportert fra SSB første gang i 2008 med tall for Gruppene i grått vil utgjøre hovedvolumet av programvareforetak. 58 Publishing activities 58.1 Publishing of books, periodicals and other publishing activities Book publishing Publishing of directories and mailing lists Publishing of newspapers Publishing of journals and periodicals Other publishing activities 58.2 Software publishing Publishing of computer games Other software publishing 59 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities 59.1 Motion picture, video and television programme activities Motion picture, video and television programme production activities Motion picture, video and television programme postproduction activities Motion picture, video and television programme distribution activities Motion picture projection activities 59.2 Sound recording and music publishing activities Sound recording and music publishing activities 60 Broadcting and programming activities 60.1 Radio broadcting Radio broadcting 60.2 Television broadcting and subscription programming Television broadcting Cable, satellite and other subscription programming 61 Telecommunications 61.1 Wired telecommunications activities Wired telecommunications activities 61.2 Wireless telecommunications activities Wireless telecommunications activities 61.3 Satellite telecommunications activities Satellite telecommunications activities 61.9 Other telecommunications activities Other telecommunications activities 62 Information technology service activities 62.0 Information technology service activities Computer programming activities Information technology consultancy activities Computer facilities management activities Other information technology service activities 63 Information service activities 63.1 Web portals, data processing, hosting and related activities Data processing, hosting and related activities Web portals 63.2 Other information service activities News agency activities Other information service activities n.e.c. Side 20 av 30 rev

21 5.2 Eksempler på foretak med programvareberte produkter og tjenester Eksemplene er hentet fra Computerworlds artikkelserie Godkjent Innovjon og tilhørende Innovjonsprofiler fra som ble presentert på InnovjonsTorget under konferansen Digital Hverdag 07, i Bergen. Selv om ikke disse foretakene sosierer seg (i innovjonsprofilene) med programvare, er deres leveranser bert på egenprodusert programvare Maritime Colours Side 21 av 30 rev

22 5.2.2 Cognit Side 22 av 30 rev

23 5.3 Datagrunnlag - foretak Programvarerapporten 2. utgave Foretakene under inngår i datagrunnlaget for undersøkelsen. De foretakene som vi har e- postadresser til, vil få tilsendt en e-post med sine fordelingstall som er benyttet i denne rapporten, slik at disse kan gå inn og bekrefte eller korrigere sine tall på Data fra disse registreringene vil brukes i kommende utgaver av Programvarerapporten samt for oppføring i Spørsmål om kontaktpersoner, tilgang etc. for det enkelte foretak bes sendes til Foretakene i listen under tilfredsstiller følgende utvalgskriterier: har levert godkjent regnskap i 2003, -04 eller -05, dvs. er også registrert i Foretaksregisteret. har registrert seg som programvareleverandør eller er antatt av redaksjonsrådet som programvareleverandør, dvs. har inntekter fra salg av programvareprodukter eller tjenester i 2003, -04 eller sevenoffice 2. 3d Holding 3. 3d Perception 4. Abadon 5. Abaris Consulting 6. Abb 7. Abeo Gruppen 8. Abile 9. Accenture Ans 10. Achilles Systems 11. Aci Worldwide Norway 12. Acos 13. Acta Corporate Services 14. Active Online Technology 15. Adb Systemer 16. Adb Team Norge 17. Adcom 18. Adcom Data Tromsø 19. Adg Application Development Group 20. Adobe Systems Norge 21. Adonis Data 22. Adra Match Asa 23. Advanced Business Computer Data 24. Aeston 25. Agnitio 26. Agresso 27. Agresso R&d 28. Aimit 29. Ajilon Norway 30. Ajour Data 31. Akelius 32. Aktiv E-Læring 33. Aktiv Pc-Service 34. Aktuar Systemer 35. Akvmart Asa 36. Aladdin Software 37. Albatross it Consultants 38. Alcatel Norway 39. Alcom 40. Alfoft 41. Aller Edge Media 42. Allianse Asa 43. Allianse Øst 44. Allnet Technologies 45. Alternativ Data 46. Ambitiongroup 47. Amesto Solutions Norge 48. Amitec 49. Anacomp 50. Analysesenteret 51. Andhøy Data 52. Antares Gruppen 53. Anthea 54. Applica 55. Applied Technologies 56. Apptix Asa 57. Aproco Data 58. Apropos Internett 59. Arkisign 60. Arktis 61. Arle 62. Arnett 63. Arphiola 64. Arrive 65. Arrive Systems 66. Arrow Norway 67. Artech 68. Arx Innovation 69. As Dal Personalstøttesystem 70. As Fjord-Data 71. Asp 72. Asp Norge 73. Aspector Thincom 74. Aspiro 75. Asplan Viak Internet 76. Astrum Norge 77. At&t Global Network Services Norge Norsk Avdeling 78. Atea Norge 79. Atento 80. Atex Media Command 81. Atlantia 82. Aureus Data 83. Autic System 84. Autocalc 85. Autodata Norge 86. Automated Manufacturing Systems 87. Autonomy Nordic 88. Avant it 89. Avento 90. Avision 91. Axella 92. Axesspartner 93. Axia Nett 94. Axia Transportsystemer 95. Balder Programvare 96. Banqsoft Asa 97. Befarm 98. Bis Consulting 99. Bs 100. Batronic 101. Bbl Datakompetanse 102. Be Found 103. Bedriftssystemer 104. Bedriftssystemer 105. Beep Science 106. Bekk Consulting 107. Berg Data 108. Bergen Itech 109. Bergen Software Services International 110. Better Business Solutions 111. Bibliotekenes it-senter 112. Bibliotek-Systemer A/sS 113. Biiga 114. Birdstep Technology Asa 115. Bitmaker 116. Biz-One 117. Bj Electronics Software 118. Black Box Norge 119. Bluecom 120. Bluegarden 121. Bmc Software 122. Bojo 123. Boos 124. Bouvet 125. Boxer Technologies 126. Bra Bagje Computer Teknikk 127. Braillo Norway 128. Brenden Brenden & Stavnem 129. Brightpoint Norway Nuf 130. Brix Consulting 131. Bro Consulting Side 23 av 30 rev

Programvarebransjen i Norge 2004

Programvarebransjen i Norge 2004 Næringsrapporten Programvarebransjen i Norge 2004 Regnskapstall fra 2003. Versjon 1c, datauttrekk 17.11.04 Bransjen som moderniserer Norge 372 programvareforetak representerer 24 mrd. kr. i omsetning fra

Detaljer

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application Services

Detaljer

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER 2 K ONSULENTGUIDEN INNHOLD I SAMMENDRAG 04 II OM IT-RAPPORTEN 2014 05 1. KJENNSKAP 06 1.1 OVERSIKT - TOPP 10 06 2. INFORMASJON 07 2.1 OVERSIKT

Detaljer

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Fremtiden er (enda mer) mobil

Fremtiden er (enda mer) mobil www.steria.no è Fremtiden er (enda mer) mobil Steria Technology trends 2011 è Top 10 strategic technology trends for 2011: Cloud computing is real hot according to Gartner, but CIO s in Norway and Scandinavia

Detaljer

NORAD Næringslivsordningene hva er det? Business Match Making Programme

NORAD Næringslivsordningene hva er det? Business Match Making Programme Økt konkurransekraft HVORDAN? NORAD Næringslivsordningene hva er det? Business Match Making Programme Sri Lanka India Sør Afrika Vietnam NB! DET ER BEGRENSET ANTALL PLASSER PR ÅR Hvilke muligheter har

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2010. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2010. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. The Nielsen Company Drammensveien 123 Postboks 501 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Arne H. Reiler ; arne.reiler@nielsen.com ; Tlf 22583400; 41506210

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Atea ASA 2009 Årlig oversikt/annual information

Atea ASA 2009 Årlig oversikt/annual information 2009 Årlig oversikt/annual information 19.05.2010 13:48:29 19.05.2010 13:48:29 12.05.2010 08:09:38 12.05.2010 08:09:37 10.05.2010 08:21:29 10.05.2010 08:21:29 03.05.2010 08:44:30 03.05.2010 08:44:29 30.04.2010

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier:

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier: Nummerplan: E.164 Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00 Serier: Fra Til Antall Kategori 20 00 00 00 39 99 99 99 20 000 000 Geografiske nummer 400 00 000 499 99 999

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Forventninger til helsesektoren. Fredrik Syversen IKT-Norge www.ikt-norge fs@ikt-norge.no

Forventninger til helsesektoren. Fredrik Syversen IKT-Norge www.ikt-norge fs@ikt-norge.no Forventninger til helsesektoren Fredrik Syversen IKT-Norge www.ikt-norge fs@ikt-norge.no IKT-næringens interesseorganisasjon Samler 370 bedrifter- med 145 mrd. i omsetning, innen hardware, software, telecom,

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Muligheter etter studiene

Muligheter etter studiene Muligheter etter studiene Presentasjon for IT-SLP Dan Vigeland CEO & Senior Adviser 23.11.2007 Agenda Litt om min bakgrunn Hva kan man arbeide med? Hvor kan man arbeide? Lean Software Development Min bakgrunn

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag

Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor. Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Tilpasse virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og offentlig sektor Lars André Dahle, Forskningsrådets regionkontor i Trøndelag Mobilisere til økt forskning i næringslivet Nasjonale strategier

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Carbon Footprint 2010

Carbon Footprint 2010 Carbon Footprint 2010 16.mars 2012 Atea AS Dag Fodstad CMO Marketing, Partners & Business Development Consolidation with strong local coverage 2006: Ementor Topnordic Atea 2007: Tre65 Informatikk Arendal

Detaljer

Vekst for Innlandets næringsliv

Vekst for Innlandets næringsliv Vekst for Innlandets næringsliv Omstilling og nye muligheter Omstilling gjennom næringsklynger Teknologi- og polymerdagene 2015 Sverre Narvesen Leder Innlandsutvalget Norge og globalisering Regionforstørring

Detaljer

MED PUBLIC CLOUD INNOVASJON OG MULIGHETER. Altinn Servicelederseminar September 2017

MED PUBLIC CLOUD INNOVASJON OG MULIGHETER. Altinn Servicelederseminar September 2017 INNOVASJON OG MULIGHETER MED PUBLIC CLOUD Altinn Servicelederseminar - 21. September 2017 Geir Morten Allum geir.morten.allum@basefarm.com Product Development Basefarm AGENDA ALTINN SERVICELEDERSEMINAR

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Visma Produktutvikling

Visma Produktutvikling Visma Produktutvikling Geir Langeland, Partneransvarlig Visma Brukerkonferanse Proplan CAT 09 Effektivitet på dine premisser Visjon, misjon og verdier Vi arbeider for: At våre kunder blir ledende innen

Detaljer

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Nordiske selskap må være konkurransedyktige til tross for et høyt kostnadsnivå. Automatisering av forretningsprosseser har kommet svært langt i Norden,

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Atea Klientologi. - Læren om leveranse av innhold til klienter

Atea Klientologi. - Læren om leveranse av innhold til klienter Atea Klientologi - Læren om leveranse av innhold til klienter Bjørn M. Riiber Klientologi evangelist bjorn.riiber@atea.no 92018498 Agenda Utrulling Administrasjon Selvbetjening Brukere Software Hardware

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Vårt konsept. Hva er Com2gether?

Vårt konsept. Hva er Com2gether? Vårt konsept Hva er Com2gether? Com2gether er en forhandlerkjede i telecombransjen som leverer tilpassede og komplette kommunikasjons løsninger for bedriftsmarkedet. Vi har lang telecom-erfaring, og består

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Cloud Computing Fremtiden er her allerede Baard Mühlbradt Leder for CoE Cloud tjenester IT:PULS Kunnskap fra ErgoGroup Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Hva skjer i markedet?

Detaljer

Samhandlingsrevolusjonen hvordan utnytte mulighetene?

Samhandlingsrevolusjonen hvordan utnytte mulighetene? www.steria.no è Samhandlingsrevolusjonen hvordan utnytte mulighetene? Steria Agenda è Trender i markedet è Hvordan utnytte mulighetene? è Slik lykkes du med sømløs kommunikasjon è Drømmen om sømløs samhandling

Detaljer

Brukers Arbeidsflate. Tjeneste Katalog. Hva vi leverer... Presentasjon Administrasjon Automatisering

Brukers Arbeidsflate. Tjeneste Katalog. Hva vi leverer... Presentasjon Administrasjon Automatisering Tjeneste Katalog Kunde Sluttbruker Hva vi leverer... Kjøkken IT Avdeling Presentasjon Administrasjon Automatisering Brukers Arbeidsflate Fast tidsramme Prosjektutfordringer + Fast budsjett Dårlig kvalitet

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

PROGRAM kick- off 9. april 2015

PROGRAM kick- off 9. april 2015 10.04.15 1 PROGRAM kick- off 9. april 2015 Velkommen

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Jan Hansen, konsernsjef. Captura, 27. februar 2006

Jan Hansen, konsernsjef. Captura, 27. februar 2006 Jan Hansen, konsernsjef Captura, 27. februar 2006 Om Captura Nordens ledende leverandør av forretningskritiske Mobile IT-løsninger rettet mot det profesjonelle markedet 100 høyt kvalifiserte og kompetente

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Oversikt over besøkende

Oversikt over besøkende www.levanger.kommune.no Oversikt over besøkende 1. mars 21-31. mars 21 Sammenlignet med: Nettsted Besøkende 2 2 1 1 1. mars 8. mars 15. mars 22. mars 29. mars 13 73 personer besøkte dette nettstedet 59

Detaljer

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser?

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Den nordiske modellen: Et forbilde? UiO konferanse, 24. januar 2006 Mål for næringspolitikken

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

SuperOffice Mobil Strategi Hvordan vi har bygget pla8ormuavhengige apper. Gu;orm Nielsen Utviklingsdirektør

SuperOffice Mobil Strategi Hvordan vi har bygget pla8ormuavhengige apper. Gu;orm Nielsen Utviklingsdirektør SuperOffice Mobil Strategi Hvordan vi har bygget pla8ormuavhengige apper Gu;orm Nielsen Utviklingsdirektør Hva er alle bedriaers absolu; største ubordring? Finne kunder! Vinne kunder! Beholde kunder..!

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

ez PARTNER PROGRAM GUIDE Bli en ez Business Partner

ez PARTNER PROGRAM GUIDE Bli en ez Business Partner ez PARTNER PROGRAM GUIDE Bli en ez Business Partner HVORFOR BLI EN PARTNER? Med mer enn 15 års organisk utvikling innfor Open Source CMS feltet, vet vi hva som skal til for å lage robuste og fleksible

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Software Innovation med Public 360 Online. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør og partneransvarlig Oktober 2014

Software Innovation med Public 360 Online. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør og partneransvarlig Oktober 2014 Software Innovation med Public 360 Online Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør og partneransvarlig Oktober 2014 Hva gjør Software Innovation Hvorfor lanserer Software innovation cloud løsninger Utfordringer

Detaljer

Smarte hjem konferansen 2015. Kan vi konkurrere med de store?

Smarte hjem konferansen 2015. Kan vi konkurrere med de store? Smarte hjem konferansen 2015 Kan vi konkurrere med de store? Om oss - Etablert 2003 - Utvikler egen HW og SW - Fokus - DIY - Strømsparing #smartehjem Networks for devices connected to the internet (think

Detaljer

FIBER - SIKKER TRANSPORT TIL OG FRA SKYEN. UTFORDRINGER OG MULIGHETER MED FIBER VIDAR.MYRER@KVANTEL.NO 40 80 00 90

FIBER - SIKKER TRANSPORT TIL OG FRA SKYEN. UTFORDRINGER OG MULIGHETER MED FIBER VIDAR.MYRER@KVANTEL.NO 40 80 00 90 FIBER - SIKKER TRANSPORT TIL OG FRA SKYEN. UTFORDRINGER OG MULIGHETER MED FIBER VIDAR.MYRER@KVANTEL.NO 40 80 00 90 KVANTEL AS 50 ansaae 170 millioner i omsetning Historien Llbake Ll 1997, Eltele Øst, Eltele

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Kan de nye reglene implementeres med bruk av standarder?

Kan de nye reglene implementeres med bruk av standarder? Mai 2016 Kan de nye reglene implementeres med bruk av standarder? JACOB MEHUS Vi utvikler standarder på alle områder i samfunnet PLAN, BYGG OG EIENDOM BARNEHAGE VANN OG AVLØP UTDANNING IKT KULTUR OG FRITID

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015. Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse

Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015. Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse Industri 4.0 - Betydning for norske virksomheter! Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015 Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse 1 Europa satser for fullt

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

BUSINESS SERVICE MANAGEMENT

BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Sykehuspartner BUSINESS SERVICE MANAGEMENT SQS Software Quality Systems Agenda Innledning Om Sykehuspartner Prosjektoversikt Ende til ende målinger Initielle behov og krav Business Service Management og

Detaljer

JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER

JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER www.ifsworld.com JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER Jonn Arne Ve SENIOR BUSINESS CONSULTANT Service & Assets IFS Scandinavia Skysstasjonen 11, P.O Box 3, N-1371 Asker, NORWAY Tel +47 66 90 73 95.

Detaljer

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Forskningsrådet 2 15 departementer Forskningsrådet 8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8% Næringsliv Institutter

Detaljer

IT-ledelse 25.jan - Dagens

IT-ledelse 25.jan - Dagens IT-ledelse 25.jan - Dagens 1. Virksomheters anvendelse av IT-baserte informasjonssystemer 2. Alle nivåer i bedriftshierarkier støttes av informasjonssystemer Operasjonelt nivå, Mellomleder nivå, Toppledelse

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Velkommen. Jon H Berntsen Nordic Director T&E. In business for people.

Velkommen. Jon H Berntsen Nordic Director T&E. In business for people. Velkommen Jon H Berntsen Nordic Director T&E Velkommen til utstillere Eksterne Amesto Solutions CRM Insight AS EuroCard EVRY Interne Unit4 Brukerforening Unit4 Current Software G2Crowd Unit4 (UBW) Dagens

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Altinn informasjonsdag. Erik Fossum Oslo 31.august 2009

Altinn informasjonsdag. Erik Fossum Oslo 31.august 2009 Altinn informasjonsdag Erik Fossum Oslo 31.august 2009 1 Historien bak Altinn Alternativ innrapportering 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Avgiverløsningen (Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene)

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2015 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-5 OMSETNING SIDE 6-7 OPPDRAGSMENGDE SIDE 8 PRISER SIDE 9-10 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer