Styrets årsberetning 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning 2010"

Transkript

1 Styrets årsberetning 2010 Norges Innsamlingsråd Org.nr Styret pr : Ole Chr Kleppe, Redd Barna styreleder Trond Backer, Strømmestiftelsen nestleder Elizabeth Toyer, Sjømannskirken styremedlem Klaus Damlien, Redningsselskapet styremedlem * Anne-Sofie Morsund, Regnskogfondet styremedlem Steinar Johansen, FFHB varamedlem Ellen Døvle Kalland, Kreftforeningen varamedlem ** * Klaus Damlien ble i Generalforsamling i 2010 valgt som varamedlem men rykket opp etter Vidar Solsvik som sluttet i Blå Kors og gikk av fra styret. **Ellen Døvle Kalland ble valgt som varamedlem etter at Klaus Damlien hadde rykket opp som styremedlem. Aktiviteter i styret: Det har blitt avholdt 7 ordinære styremøter. Møtene (6) har blitt holdt i Norges Innsamlingsråd, Youngstorget 2A, 7.etg hvor organisasjonen er leietaker hos NFU(Norsk Forbund for Utviklingshemmede), og i Redd Barna (1). Aktiviteter i 2010 Året 2010 har vært en viktig reetablerings og posisjonerings år for Norges Innsamlingsråd. Gjennom målrettet arbeid har organisasjonen ønsket å vise sin legitimitet og relevans for medlemsorganisasjoner, potensielle nye medlemmer, myndigheter og samarbeidspartnere. A. Fundraising utdanning Arbeidet for å starte en ny EFA-sertifisert fundraising utdanning Bachelor of Management in Fundraising i BI fra høsten 2010 ble lagt til vent pga høy pris og få påmeldte. Arbeidet fortsetter, og målsetting er å starte halvårs kurs (7.5 studiepoeng) vårsemester 2012

2 CRM skolen ble gjennomført i mai/juni 2010 Kurs i Bransjenormen Seminar om skatter og avgifter ble arrangert i samarbeid med Innsamlingskontrollen Organisasjonsseminar Aktiv deltagelse i planlegging, markedsføring og mobilisering sammen med DnBNOR. Norges Innsamlingsråd har sentral rolle i videreutviklingen av Organisasjonsseminar i Max Marketing Mix (MMM) Norges Innsamlingsråd deltok i planleggingen av MMM i NORDMA. For første gang egen kategori, jury og foredragsholder fra UK for frivillige organisasjoner. Medlemsseminarer om Innsamlingsprosenten 7.12, TV2 Artistgalla 26.8 og NRKs TV-aksjon Kurs og seminarer i samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner FRII, ISOBRO og VALA ble ikke gjennomført. Tilbud om alle EFA landenes arrangementer ble kommunisert via B. Rammebetingelser Oppdatert bransjenorm ble vedtatt av styret God dialog med Forbrukerombudet(FO). Arbeidet med tolkningen av begrepet eksisterende kundeforhold fortsatte hele 2010 uten at vi ble enige om dette punktet. Dialogen forsetter i Avtale med FO om at Norges Innsamlingsråd følger opp alle klagene vedr våre medlemmer som kommer til FO. Norges Innsamlingsråd tok kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet i november 2010 for å få de frivillige organisasjonene med i SIFOs evaluering av TM(telefonmarkedsføring ) som er et ledd i evalueringen av markedsføringsloven. Vi ble hørt, og evalueringsarbeid startet i januar Arbeidet for å få til etiske retningslinjer for innsamling ble fullført i Forslaget fra arbeidsgruppen ble presentert i medlemsmøtet 9.11 og sent til høring til alle medlemsorganisasjonene i desember SMS som giverkanal ble lansert i august 2010, etter at arbeidsgruppen hadde jobbet systematisk med både Telenor og NetCom. To ulike løsninger, Telenor med en ren innsamlingsløsning 1990 og NetCom sammen med flere andre teleoperatører med CPA GAS -løsning. Telenor åpnet også for CPA GAS i november I samarbeid med Innsamlingskontrollen fikk vi endringer i beregningsgrunnlaget av Formålsprosenten hvilket førte til opprettelsen av Innsamlingsprosenten i februar Medienes

3 rangering av organisasjoner etter Innsamlingsprosenten og flere negative saker om ikke-seriøse organisasjoner førte til etableringen av arbeidsgruppen som skulle ta tak i ulike sider ved Innsamlingsprosenten, blant annet publiseringen av Innsamlingsprosenten, aktiveringen av kostnader og andre utfordringer i beregningsgrunnlaget, manglende kontroll av de ikke-seriøse og kommunikasjon av IK -merket. Norges Innsamlingsråd sendte brev til styret i Innsamlingskontrollen, og ble invitert til møtet i februar I medlemsseminaret kom politisk rådgiver Roger Solheim med invitasjonen til Innspillkonferansen som ble holdt Arbeidet med lovendringer og forbedringer i beregningsgrunnlaget fortsetter i Norges Innsamlingsråd kontaktet Posten i november 2010 vedr gebyr på retur på adressert DM som givernes skulle betale. Ordningen om samlefaktura ble etablert, og møtet med Posten ble avtalt til Norges Innsamlingsråd sendte brev til Finansdepartementet vedr cross border -giving med tydelig krav om å fortsette med fradragsordningen for gaver fra private givere. C. Medlemmer Det ble gjennomført ni (9)medlemsmøter i tillegg til årsmøtet i I tillegg ble det arrangert tre (4)) Medlemsseminarer som skrevet under punkt A. Fundraising utdanning og punkt B. Rammebetingelser. Møte om CPA GAS (Goods and Services)med teleoperatørene Møte om endring av beregningsgrunnlaget for formålsandelen og hvilke midler skal inn i de 65%, i samarbeid med Innsamlingskontrollen Møte om CRM skolen Møte om bransjenormen Møte om Innsamlingsprosenten Møte om fundraising utdanningen ( i BI) Møte om bransjenormen Møte om Formålssparing Møte om etiske retningslinjer for innsamling Generalforsamling Styreleder Ole Chr Kleppe åpnet møte og presenterte kort styrets arbeid. Maria Ros Jernberg fra FRII holdt engasjert foredrag om engasjement og pasjon i innsamlingsarbeid

4 Ordinær årsmøtet ble ledet av Kaare Moe, Norges Handikapforbund. Årsmøtet vedtok endringer i vedtektene, blant annet ble Generalforsamling endret til Årsmøtet. Norges Innsamlingsråd har arbeidet i 2010 gjennom ni (9)arbeidsgrupper, 22 organisasjoner var representert i arbeidsgruppene: Personvern( bransjenormen) Leif Wien Jensen ( Norges Blindeforbund) Therese Fevang ( Nordma) Christian Sørensen ( Leger Uten Grenser) Hege Brandal (SOS-barnebyer) Etikk Steinar Johansen ( Foreningen for hjertesyke barn) Ole E.Veimodet ( Motorførernes Avholdsforbund) Reidun Tufteland (Bibelselskapet) Ellen Døvle Kalland ( Kreftforeningen) E-kanaler (CRM skolen) Hege Brandal ( SOS-barnebyer) Pål Andre Oftedahl /Rolf Grave( Røde Kors) Elizabeth Toyer ( Sjømannskirken) Truls Røise ( Oculos) Fundraising utdanning ( BI) Ola Wiig-Hanssen ( Unicef) Anne Sofie Morsund ( Regnskogfondet) SMS innsamling Vidar Jøssang ( Røde Kors) Morten Wien (Kreftforeningen) Erik Giercksky ( Flyktninghjelpen) Nils Harald Strøm ( Kirkens Nødhjelp) Birgitte Borkenhagen Flåten ( Redd Barna)

5 MMM ( Max Marketing Mix) Anne Sofie Morsund( Regnskogfondet) Beate Sørum (Kreftforening) Anne Berit Eia (Amnesty) Sesilie Halland ( Revmatikerforbund) Lisbeth Amundsen (Redd Barna) Hanne Lin Prestegård (Redningsselskapet) Helge Hallingby (Sjømannskirken) Innsamlingsprosenten Bernt Apeland ( Røde Kors) Laila Johansen( Røde Kors) Leif Wien Jensen ( Blindeforbund) Siv Moen ( Kreftforeningen) Grethe-Lise Christiansen (Leger Uten Grenser) Erik Giercksky( Flyktninghjelpen) Heidi Berdahl ( Flyktninghjelpen) Betty Wille ( Redd Barna) Marianne Håheim ( Plan) Formålssparing Tanja Waage (Plan) Kristin Lein( Røde Kors) Cecilie Huse ( SOS-barnebyer) Eli Børde Bærland ( Norsk Folkehjelp) Lise Marie Andersen( Norsk Folkehjelp) Kine Parvik(Bellona) Tone Grotmoll( EDB) Leila Raustøl (Norges Innsamlingsråd) Posten( gebyr på retur for adressert DM) Jon Langballe (Nasjonalforeningen for folkehelsen) Håkon Aas (LHL) Helge Hallingby (Sjømannskirken) Knut Blütecher ( Blindeforbund) Resultatene av arbeidsgruppenes arbeid i 2010 er beskrevet i punktene A og B.

6 Kommunikasjon med medlemsorganisasjonene har skjedd via e-post, nyhetsbrev FUNDIT! og i medlemsmøter. For første gang ble det laget Innsamlingsrapport 2010 ( samarbeid med Innsamlingskontrollen). Norges Innsamlingsråd hadde 49 medlemmer i HimalPartner( tidligere Tibetmisjonen), Norges Søndagsskoleforbund og FORUT ble godkjent som nye medlemmer i Hjelp Jødene Hjem sa opp sin medlemskap fra D. Samarbeid Samarbeid og dialog med Stiftelsen Innsamlingskontrollen om innsamlingsprosenten, seminar om skatter og avgifter og Innsamlingsrapport Norges Innsamlingsråd har observatør status i Frivillighet Norges nettverksgruppe for inntekter, ble invitert til Topplederkonferansen, 5- årsfeiringen og utdelingen av Frivillighetsprisen. Frivillighet Norge deltok i bearbeidingen og lanseringen av fundraising utdanningen i våren 2010, og vi informerte om vårt arbeid med sms-innsamling og bransjenormen. Samarbeid med NORDMA om MMM( Max Marketing Mix), informasjon til våre medlemmer om relevante kurs og seminarer i NORDMA. Daglig leder i NORDMA har fungert som juridisk rådgiver i vårt arbeid med bransjenormen. DnBNOR har i 2010 bidratt med kr for å sikre utgivelsen av nyhetsbrevet FUNDIT! og gitt alle møte- og kurslokalene( inkl servering) gratis. Norges Innsamlingsråd har vært aktivt med å planlegge og markedsføre Organisasjonsseminar DnBNOR har holdt foredrag i CRM-skolen. EFA (European Fundraising Association) har i 2010 startet utviklingen av sin webside for å kunne gi mer kunnskap om fundraising markedet i Europa og for å informere bedre om konferanser og seminarer i ulike EFA land. Norges Innsamlingsråd /Leila Raustøl er treasurer i EFA styre, og har deltatt i styremøter og generalforsamling i Krakow i november Sponsor Insight AS inviterte Norges Innsamlingsråd til samarbeid om Sponsormarked 2009/2010 en rapport om det norske sponsormarkedet, blant annet for å få sponsing inn i den offisielle statistikken over mediemarkedet i Norge. Regnskap 2010 Vedlagte regnskap viser et overskudd for 2010 med et årsresultat lik + kr Overskuddet skuldes økte kursinntekter.

7 Drift av sekretariatet Leila V. Raustøl har ledet Norges Innsamlingsrådet i Organisasjonen har kjøpt freelancer tjenester fra kommunikasjonsrådgiver og journalist Gøril Frømyr Borgen. Virksomhetens art og beliggenhet Norges Innsamlingsråd er innsamlingsfaglig og interessepolitisk arena for frivillige organisasjoner som arbeider med innsamling. Virksomheten drives fra Youngstorget 2A, 7.etg ( leietaker hos NFU), Oslo. Rettvisende oversikt over organisasjonens utvikling og stilling Styret mener at regnskapet for 2010 gir et rettvisende bilde av organisasjonens utvikling samt organisasjonens resultat og stilling pr Fortsatt drift Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Det er en ansatt i organisasjonen i 2010 og arbeidsmiljø er bra. Ytre miljø Organisasjonenes virksomhet har ingen påvirkning på det ytre miljø. Det er derfor verken planlagt eller iverksatt spesielle tiltak som kan hindre eller redusere negative miljøvirkninger. Likestilling Organisasjonen har en kvinnelig ansatt og i styret sitter det tre kvinner og fire menn. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i Styret mener det ikke er behov for konkrete likestillingstiltak i den nærmeste fremtid, da det tas tilstrekkelig hensyn til kjønnene. Takk til våre samarbeidspartnere for godt samarbeid og støtte. Takk til alle som har lagt ned tid i arbeidsgrupper, styre og i andre sammenhenger. Oslo, 22.mars 2011

8 Ole Chr Kleppe Anne Sofie Morsund Klaus Damlien Styrets leder Styremedlem Styremedlem Elizabeth Toyer Styremedlem Trond Backer Styremedlem +,

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim ÅRSBERETNING 2014 Virksomhet og lokalisering Foreningen arbeider med adopsjonsformidling som hovedformål. Foreningen har også som formål å hjelpe barn i sitt hjemland i form av hjelpearbeid. Foreningen

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2008 15. april 2009 Innhold Årsberetning og økonomisk beretning fra styret for 2008... 3 Regnskap med noter... 6 Revisjonsberetning... 10 Virksomhetsberetning for

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Styrets årsberetning 2006

Styrets årsberetning 2006 Styrets årsberetning 2006 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap»

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Årsmelding 2011 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Styrets beretning 2011 Dette året har gått langs en vei som har budt på en del ekstra svingninger. Sykefravær i administrasjonen og skiftet

Detaljer

Når barna leker, vinner verden

Når barna leker, vinner verden Årsrapport Right To Play Norge 2014 Styrets leder Det er med stolthet og ydmykhet jeg som ny styreformann introduserer Right To Plays årsrapport for 2014. Right To Play betyr mye for en million barn og

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2008

ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2008 ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2008 1. Landsmøtet 2008 HLs landsmøte 2008 ble avholdt 6. 7. juni på Hotell Caledonien i Kristiansand. Landsmøtet bestod av 91 stemmeberettigede delegater. I tillegg

Detaljer