Drammen 29. mars 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen 29. mars 2008"

Transkript

1 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008

2 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere. Valg av tellekorps. Godkjenning av saksliste. Sak 1. Behandle og godkjenne fullmakter. Sak 2. Årsberetning for Sak 3. Årsregnskap for Revisors beretning for Sak 4. Fastsette årskontingent for Sak 5. Innkomne saker. Fra Styret: a) Utelukkelse av Kirkenes Guideforening b) Forslag til vedtektsendring. Vedr. 3 Medlemskap c) Endring av Landsmøtefrekvensen Sak 6. Sak 7. Fra Oslo Guidelaug St. Hallvard: d) Etablering av maler/rammer for generelle arbeidsavtaler mellom guider og oppdragsgivere Søknad om medlemskap fra Guide Team Vesterålen. Fastsette honorar for 2007 til styremedlemmer, revisor og valgkomité. Sak 8. Valg av styremedlemmer i henhold til Vedtektene 7a. Sak 9. Valg av revisor i henhold til Vedtektene 7b. Sak 10. Valg av valgkomité i henhold til Vedtektene 7c.

3 SAKSLISTENS SAK 2 ÅRSBERETNING FOR NORGES GUIDEFORBUND Styret, komiteer og kontakter. NGF har i inneværende periode bestått av: Leder: Trine Søraa Trondheim Guideforening Sekretær: Kari Steinsvik Ålesund Guideforening Kasserer: Vibeke Moldvær Trondheim Guideforening Styremedlem: Niels Henrik Jensen Kristiansand og Omland Guideforening 1. Varamedlem Laila Klem Tveten, Drammen Guideforening 2. Varamedlem Beate Rosher Salen Bergen Guideforening Revisor: Bente Blomholt Drammen Guideforening Vararevisor: Henri G. Jaquet Oslo Guideforening Valgkomitè Ellen M. Søvig, Bergen Guideforening Karin Bergh Jørgensen Oslo Guideforening Astrid M Aasum Trondheim Guideforening 1. varamedlem Børge Larsen Harstad og Omegn Guideforening 2. varamedlem Anne Merete Knap Oslo Guideforening Utdanningsleder: Trine Søraa Kontaktperson IATM: Anne Grethe Ottesen Oslo Guideforening IGC: Kari Brox Oslo Guideforening WFTGA: Greta Kristoffersen Oslo Guideforening Regionale utdanningskontakter: Nord-Norge: Chantal Forså Harstad og Omegn Guideforening Midt-Norge: Astrid M Aasum Trondheim Guideforening Møre og Romsdal : Britt Walle Ekroll Ålesund Guideforening Hordaland: Ellen M. Søvig Bergen Guideforening Rogaland: Anne Berit Foldnes Stavanger Guide Forening Sørlandet: Marie T. Sørensen Kristiansand og Omland Guideforening Indre Østland: Inger Line Thallaug Lillehammer Guideforening Oslofjordregionen: Lisen Wikant Oslo Guideforening

4 Styremøter: Styret har i perioden hatt 4 styremøter 1. Trondheim 18. mars Tønsberg 22. september Oslo 14. januar Drammen 28. mars 2008 Styret har kun hatt en utskifting i styreåret, da Niels Henrik Jensen ble valgt som nytt styremedlem i Trondheim. Det har vært et utmerket samarbeid og vi har nytt godt av fagkunnskap på viktige områder som for eksempel data og web. Styret får jevnlige henvendelser, særlig om kurs og utdanning, og vi har også selv vært aktive i forhold til myndigheter og reiselivsorganisasjoner. Guidens rolle ble også tema i en debatt som gikk i Aftenposten sommeren 2007, og NGF bidro med innlegg her. Styret ser det som viktig at dette temaet blir debattert, og har derfor og også vært aktiv i forhold til regionsavisene. 2. Andre møter og konferanser. a) Ledertreffet 2008 Dette ble arrangert på Hotel Børsparken i Oslo. NGF dekket som vanlig overnatting i enkeltrom for tilreisende deltakere. 9 av NGFs medlemsforeninger var representert på Formannstreffet pluss ett enkeltmedlem, dette er 1 mer enn i 2007 Bergen Guideforening Drammen Guideforening Gjøvik/ Toten Guideforening Kristiansand og Omland Guideforening Lillehammer Guideforening Oslo Guideforening Oslo Guidelaug St. Hallvard TønsbergGuidene Ålesund Guideforening Enkeltmedlem, Alta Observatør, Guide Team Vesterålen Beate R Salen, leder Trulte Ellingsen, leder Kari J. Moen, leder Vera Fischer, kasserer Gunn M. Haugen, leder Inger J Bryde, leder Knut Aslaksen, leder Ellen Asplin, nestleder Sidsel W Aurdal, nestleder Henriette Eilertsen Bodil Endresen, leder I tillegg møtte Kari Brox som representant for Inter Nordic Guide Club (IGC), og Karin Bergh Jørgensen for valgkomitéen. Ledertreffet har i mange år vært et svært nyttig møte med mye gjensidig informasjonsutveksling. Det er imidlertid kommet innspill til styret om å se på Ledertreffets innhold med tanke på å utvide det til en hel helg. Tidsrammen blir erfaringsmessig for liten for et så viktig treff. Det lyktes også i år å legge møtet til samme helg som Reiselivsmessen. Lørdag ettermiddag fikk vi en interessant og tankevekkende omvisning i Nobels Fredssenter på Østbanen av Renate Digranes-Boese, Oslo Guidelaug St. Hallvard Det er sendt ut eget referat fra møtet. b) Møte med Nærings- og Handelsdepartementet Styret lyktes også i januar 2008 å få i stand et møte med Nærings- og Handelsdepartementet. Det er kommet ny reiselivsmelding, og styret i NGF ønsket å legge frem forbundets syn på innholdet i meldingen, og å få større klarhet i hvordan de økonomiske tildelingene fungerer i praksis fra departementets side. Mesteparten av de offentlige tildelingene i forbindelse med meldingen er kanalisert gjennom Innovasjon Norge. Det er viktig i denne sammenheng å påpeke at guidene lokalt må holde seg orientert om hvilke prosjekter som er igangsatt, og melde sin interesse for samarbeid. Styret påpekte på dette møtet at guidens rolle er mangelfullt presentert i meldingen. Vi registrerer imidlertid med glede følgende formulering på side 41: Autorisasjon av guider forvaltes av Norges Guideforbund. Det er skrevet eget referat fra dette møtet.

5 b) Møte med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon. Dette møtet var med reiselivsdirektør i HSH, Rolf Forsdahl. Foranledningen var at han hadde uttalt til Aftenposten sommeren 2007 at han ikke så på autorisering av guider som en god løsning. Møtet var svært oppklarende. Forsdahl kjente til det som skjer i EU og ønsker at det blir bedre kvalitetssikring av reiselivsproduktet. NGF orienterte om sitt arbeid, og han vil markedsføre oss overfor sine forbindelser. Det er skrevet referat fra dette møtet. c) Møte med Innovasjon Norge I januar 2008 sto det et innlegg i Dagens Næringsliv med tittelen Turistens dom, ført i pennen av reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Per-Arne Tuftin. Styret nyttet dette høvet til å ta kontakt med han. I skrivende stund er møtet ikke avholdt, men vil finne sted samme helg som NGFs Landsmøte i Drammen. Det er også tatt initiativ til møter med NHO Reiseliv v/ Bjørn Kjetilsson og Riksantikvaren v/ Geir Tvedt. Sistnevnte er ansvarlig for et prosjekt om kulturminner og det nye prosjektet Fortellinger om kysten. 3.Arbeidsprogram a) Kontakt med lokale foreninger. Pr har NGF mottatt kontingent fra 13 foreninger og 4 enkeltmedlemmer, til sammen 502 medlemmer. Sommeren 2007 mottok styret en bekymringsmelding fra Kirkenes. Etter å ha undersøkt saken, viste det seg at KGF ikke har fulgt sine egne vedtekter, og at det ikke har vært avholdt årsmøter siden Dette betyr at foreningen ikke har lovlig valgt styre. De fleste NGF- godkjente medlemmene har meldt seg ut, og det er tatt inn nye medlemmer uten at det er avholdt kurs. Styret i NGF så seg derfor nødt til å gå til det skritt å suspendere Kirkenes Guideforening. b) Øke medlemstallet og bistå ved etablering av lokal forening. Nye lokalforeninger kan kun være aktuelle som medlemmer i NGF etter godkjent NGF-kurs. Styret anser det derfor som en av sine viktigste oppgaver å bistå ved gjennomføring av slike kurs, i samarbeid med NGFs Utdanningskontakter. Et slikt prosjekt nådde sin lykkelige konklusjon i juni 2007, i og med opprettelsen av Guide Team Vesterålen som nå søker medlemskap i NGF. c) NGF- Nytt Vibeke Moldvær har ansvaret for NGF-Nytt. Utsendelsene har fulgt de rutiner som ble vedtatt på årsmøtet I Stavanger, med temabaserte artikler i høstutgaven med stoff knyttet til det stedet hvor årsmøtet skal avholdes neste vår. Siden høsten 2005 har hver utgave av bladet blitt lagt ut på NGFs Web-sider. NGF-Nytt sendes ut på e- post til alle som har det, og i papirutgave til de som ikke har. d) Læreplan for lokalguider og Guideteknikk, Råd og vink Det ble solgt 3 Læreplaner i Dette er et gledelig høyt tall, og NGF høster nå fruktene av det arbeidet som er gjort med planen, og som vi alle har grunn til å være stolt av! Alle som kjøper planen får med et følgebrev som er nytt av året. Det er også solgt 217 eksemplarer av Guideteknikk, Råd og vink. Disse selges kun til de som går på kurs som er godkjent av NGF og til NGF- medlemmer e) Id-kort Det ble utstedt 45 ID-kort i Salget av ID kort har de siste årene ligget høyere enn budsjettert. Styret noterer med tilfredshet at våre medlemmer ser ID-kortet som et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å tydeliggjøre den kvalitet NGF-guidene representerer overfor kundene, og at det er en god markedsføring for NGF. Kasserer Vibeke Moldvær

6 har ansvaret for registrering og utsendelse av kortene. Id-kortet utstedes to ganger i året, og foreningene sender samlet bestilling til kasserer innen 15.mai og 15. oktober. f) Websider Kasserer Vibeke Moldvær har ansvaret for Web-sidene. Vi anbefaler våre medlemmer å bruke dem flittig. Tross flere purringer er det mange av våre lokalforeninger som fortsatt ikke har lagt inn egen presentasjon. Websidene er et viktig utstillingsvindu, og vil bli det i enda større grad i årene som kommer. Bruk dem! Nytt domenenavn er Webredaktørvervet stiller særskilte krav til fagkunnskap, og styret har derfor valgt å skille det ut fra styrevervene. Det er derfor en glede å kunne meddele at Vibeke Moldvær fortsetter som Webredaktør. 4)Utdanning og Kvalitetsikring Utdanningskontaktene hadde sitt andre møte i Trondheim 16.mars Utdanningskontaktene har en svært sentral rolle i NGF og det er av største viktighet at den enkelte UDK er seg denne oppgaven bevisst. Samlet utgjør våre Utdanningskontakter en ressursgruppe som både de selv og vi andre kan dra nytte av, og Styret vil gjøre sitt til for å legge til rette slik at denne gruppen får mulighet til å møtes for faglig utveksling. Styret håper derfor å få til et nytt UDK-treff i Bergen høsten ) Fremtidige Lands/Årsmøter 2008 Drammen Guideforening 2009 TønsbergGuidene 2010 Bergen Guideforening Styret vil rette en stor takk til de foreninger som tar på seg arbeidet med å arrangere Landsmøtet i Norges Guideforbund 6) Generelt Styret vil takke hver enkelt for innsatsen i Trondheim, 29. februar 2008 Trine Søraa Leder

7 REGNSKAP SAKSLISTENS SAK 3 Note Inntekter Virkelige tall 2007 Budsjett Kontingent , ,00 Læreplan 3 000, ,00 Guideteknikk 4 525, ,00 NGF-effekter 5 840, ,00 2 ID-kort 29,75 500,00 Overskudd landsmøte ,50 3 Renteinntekter 1 248,00 Sum: , ,00 Utgifter Virkelige tall 2007 Budsjett Møter, reiser , ,00 5 Porto 4 101, ,00 NGF-nytt 1 810, ,00 6 Styre/revisjonshonorar 8 000, ,00 Kompensasjon for bruk eget utstyr 8 500, ,00 Honorar revisor 1 000, ,00 Honorar valgkomité 1 000, ,00 Rekvisita 1 424, ,00 7 Kontingent Internationale organisasj. 335, ,00 Gaver/styrets disposisjon 1 498, ,00 8 Web 1 991, ,00 9 Diverse 9 945,00 Bankomkostninger 464,00 500,00 Sum: , ,00 Noter: 1 Kontingent 13 foreninger 175*502 kr ,00 4 enkeltmedlemmer 500*4 kr ,00 2 ID-kort Det ble solgt 45 ID-kort i Renteinntekter Renter Plasseringskonto kr 433,00 Renter Brukskonto kr 815,00 kr 1 248,00

8 4 Møter/reiser Det har vært avholdt 3 styremøter: Harstad, Oslo, Drammen Reiser kr ,12 Opphold kr ,62 Formannstreff kr ,00 Landsmøte styret kr ,00 Deltakeravgift kr 3 291,31 kr ,05 5 Porto kr 4 101,90 6 Honorarer og kompensasjon godkjent av årsmøte: Leder kr 6 000,00 Kasserer kr 4 000,00 Sekretær kr 4 000,00 Styremedlem kr 2 500,00 Revisor kr 1 000,00 Valgkomité kr 1 000,00 kr ,00 7 Kontingent internasjonale organisasjoner IGC kr 335,00 WFTGA ikke betalt for 2007 IATM betalt i 2006 kr 335,00 8 Web adresse: Årsavgift for vedlikehold av nettside for NGF kr 1 991,25 9 Diverse Honorar Guideteknikk kr 2 000,00 NGF Varemerke kr 2 300,00 Trykking Guideteknikk kr 5 645,00 kr 9 945,00 Beholdning av effekter: Pr Solgt Pr NGF-skjerf NGF-Pins NGF-Slips NGF-Vesker Mikrofonhetter

9 Sammendrag Regnskap 2007 Inntekter kr ,25 Utgifter kr ,70 Resultat kr ,55 Beholdning pr Beholdning bank kr ,45 Beholdning kasse kr 1 221,00 Beholdning plasseringskonto kr ,00 Beholdning pr Beholdning bank kr 1 652,50 Beholdning kasse kr ,50 Beholdning plasseringskonto kr ,00 kr ,45 kr ,00 Resultat kr ,55 Trondheim, 4 februar 2008 Vibeke Moldvær Kasserer Drammen, 12. februar 2008 Regnskapet er revidert og godkjent Bente Blomholt Revisor

10

11 SAKSLISTENS SAK 3 BUDSJETT Inntekter Beløp Kontingenter kr ,00 Læreplan kr 2 000,00 Guideteknikk kr 4 000,00 NGF-effekter kr 3 000,00 ID-kort kr 500,00 Renter og avkastning kr - Sum: kr ,00 Utgifter Beløp Møter, reiser kr ,00 Porto kr 3 000,00 Styrehonorar kr 8 000,00 Kompensasjon til styret kr ,00 Honorar revisor kr 1 000,00 Honorar valgkomité kr 1 000,00 Rekvisita kr 1 000,00 Kostnad ved web adresse kr 2 500,00 Kontingent Intern.organisasjoner kr 5 000,00 Gaver/styrets disposisjon kr 3 000,00 NGF-Nytt kr 2 000,00 Bankomkostninger kr 500,00 Sum: kr ,00

12 SAKSLISTENS SAK 3 MEDLEMSOVERSIKT FORENING/LAG ENDRINGER Bergen Guideforening Drammen Guideforening Gjøvik-Toten Guideforening Harstad Guideforening Kirkenes Guideforening Kristiansand og Omland Guideforening Lillehammer Guideforening Oslo Guideforening Oslo St Hallvard Stavanger Guideforening Trondheim Guideforening TønsbergGuidene Ålesund Guideforening Enkeltmedlemmer: Janns Adventure (Jann Harald Engstad) Ingjerd Dyrnbe Anda Henriette Bismo Eilertsen Knut S. Kjorstad

13 SAKSLISTENS SAK 4 STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT FOR Styret foreslår for Årsmøtet at kontingent for 2009 fortsatt skal være: Medlem tilsluttet forening kr. 175,- Enkeltmedlem kr. 500,- Ålesund, 20. februar 2008 Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik sekretær

14 Sakslistens sak 5 a UTELUKKELSE AV KIRKENES GUIDEFORENING Styret anbefaler at Kirkenes Guideforening utelukkes som medlem i NGF. Forslag til vedtak: Kirkenes Guideforening strykes som medlem i Norges Guideforbund. Begrunnelse: I vedtektene 3 om Medlemskap siste ledd står det: Medlemmer som går imot NGFs målsetning kan utelukkes fra medlemskap. En slik avgjørelse fattes av årsmøte med 2/3 flertall. Sommeren 2007 fikk styret henvendelse fra ett medlem i Kirkens Guideforening om at forholdene ikke var i orden i foreningen. Etter diverse korrespondanse og nye opplysninger vedtok styret i sak 20-07/08 å suspendere Kirkenes Guideforening. Det viser seg at det ikke har vært avholdt årsmøter i henhold til KGFs vedtekter og i tillegg er det tatt inn medlemmer som ikke har godkjent utdanning. Styret mener at dette faller inn under ovennevnte paragraf om utelukkelse. Det ble i oktober 2007 sendt brev til de gjenværende medlemmene om styrets vedtak uten av det er kommet spesielle kommentarer. Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik sekretær

15 Sakslistens sak 5 b VEDTEKTSENDRING 3 - MEDLEMSKAP Styret ønsker å endre siste del av 3 Medlemskap til også å innholde suspensjon i tillegg til utelukkelse og at dette knyttes opp både til NGFs vedtekter og målsetning. I tillegg er det ønskelig å spesifisere medlemskap til både enkeltmedlemmer og lokalforeninger. Forslag til vedtak: Enkeltmedlemmer eller lokale guideforeninger som arbeider mot NGFs vedtekter og målsetning kan midlertidig suspenderes av styret i NGF. Utelukkelse fra medlemskap avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall. Begrunnelse: Styret ønsker å ha muligheten til å suspendere medlemmer når det blir klart at NGFs vedtekter og målsetning ikke overholdes. I dagens vedtekter er ikke dette tatt med. Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik sekretær 1 vedlegg: NGFs vedtekter, sendes som eget vedlegg i e-post

16 Sakslistens sak 5 c ENDRING AV LANDSMØTEFREKVENSEN. I følge vedtektene til NGF skal Årsmøtet holdes hvert år innen mars måned. Årsmøtet er blitt lagt inn i en Landsmøtehelg. Styret ønsker endring av landsmøtefrekvensen. Forslag til vedtak: Det nedsettes et utvalg på 3 medlemmer, hvorav ett medlem fra NGF-styret, som skal vurdere mulighetene for og konsekvensene av å endre Landsmøtefrekvensen fra hvert år til hvert 2. år. Utvalget får følgende mandat: Se på konsekvensene av å arrangere Landsmøte i Norges Guideforbund hvert 2. år. Se på konsekvensene av å flytte Ledertreffet til mars måned i det mellomliggende år og at Årsmøtet blir et eget møte i forbindelse med Ledertreffet. Gjennomgå vedtektene med tanke på vedtektsendringer i forhold til ovennevnte. Se på konsekvensene av endringsforslaget i forhold til den tekniske gjennomføringen av Årsmøtet/Ledertreffet. Styret behandler utvalgets innstilling i styremøtet høsten Forslaget sendes ut på høring til foreningene. Endringsforslaget legges frem for Årsmøtet i 2009 for endelig behandling og det skal gjelde fra Begrunnelse: Mange av foreningene i NGF er små og et slikt arrangement er ressurskrevende. I tillegg har vi så få medlemsforeninger at det går litt for kort tid mellom hver gang en forening må ta på seg et slikt arrangement. I de siste årene er Ledertreffet i NGF blitt et viktig møtested. Styret er interessert i å utvikle innholdet i Ledertreffet. Et utvidet Ledertreff hvert 2. År med innlagt Årsmøte kan være positivt for NGF. Utvalget gir styret en tilbakemelding før styremøtet i september Styret vil sende en høring til alle foreningene i løpet av høsten og endelig vedtak vil bli tatt på årsmøtet i Tønsberg Det tas sikte på at en slik endring kan gjelde fra Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik sekretær

17 Sakslistens sak 5 d Til Norges Guideforbund Fra Oslo Guidelaug St. Hallvard Forslag til Årsmøtet 29.mars 2008 ETABLERING AV MALER/RAMMER FOR GENERELLE ARBEIDSAVTALER MELLOM GUIDER OG OPPDRAGSGIVERE Forslag til vedtak: Norges Guideforbund nedsetter et hurtigarbeidende utvalg som skal utarbeide maler for generelle arbeidsavtaler som kan inngås mellom Guider og Oppdragsgivere/Guideformidlere. Utvalget kan benytte Oslo Guidelaug St. Hallvards forslag til rammeverk som grunnlag for sitt arbeid. Styret vil foreslå følgende vedtak: Forslaget oversendes styret for videre behandling. Styret sender forslaget til Rammeverk for forhandlinger om lønn og arbeidsforhold mellom autoriserte guider og kjøpere/formidlere av guidetjenester ut på høring til alle foreningene. På bakgrunn av dette utarbeider styret et forslag som kan brukes i fremtidig dialog mellom guideforeninger og deres oppdragsgivere ved utarbeidelse av arbeidsavtaler. Vedlegg: Forslag til årsmøtet fra Oslo Guidelaug St. Hallvard, 3 sider

18 Til Norges Guideforbund Fra Oslo Guidelaug St. Hallvard Forslag til Årsmøtet 29.mars 2008 Etablering av maler/rammer for generelle arbeidsavtaler mellom guider og oppdragsgivere Bakgrunn: Norges Guideforbund gav i 2007 en uttalelse om arbeidsavtaler som bl.a sier følgende: NGF ikke kan akseptere at våre medlemmer blir avkrevd å underskrive arbeidsavtaler ut over den de allerede har gjennom sin lokalforening. Oslo Guidelaug St. Hallvard har ikke etablert noen kollektive arbeidsavtaler med noen av oppdragsgiverne til våre medlemmer og ifølge opplysninger fra Oslo Guideforening eksisterer det heller ikke mellom denne foreningen og ulike oppdragsgivere slike kollektive arbeidsavtaler. Vårt eget tariff- og arbeidsmiljøutvalg har derfor sett det som en viktig oppgave å få etablert slike kollektive/felles avtaler mellom vår forening og våre guiders oppdragsgivere. For å få gjennomslag for slike avtaler finner Guidelauget det påkrevet at Norges Guideforbund etablerer en eller flere maler for hva slike avtaler kan eller bør inneholde. Oslo Guidelaug St. Hallvard har latt utarbeide et forslag til et rammeverk som kan danne grunnlaget for slike standardavtaler. Rammeverket forsøker å presisere hva som skal fastlegges i slike standard arbeidsavtaler og hvilke plikter som pålegger både oppdragsgiver og guide, tidsplaner etc. Forslag: Guidelauget vil herved foreslå overfor Norges Guideforbunds årsmøte at det nedsettes et hurtigarbeidende utvalg som utarbeider mal(er) for generelle arbeidsavtaler mellom oppdragsgivere og guideforeningene som er medlem av Forbundet med utgangspunkt i rammeverket nevnt ovenfor, hvis tekst følger her. Rammeverk for forhandlinger om lønn og arbeidsforhold mellom autoriserte guider og kjøpere/formidlere av guidetjenester 1 Formål med rammeverk/avtale for forhandlinger Formålet med et rammeverk er å gjøre det mulig for begge parter å kjenne hensikt og målsetning med faste forhandlinger. Når man setter seg til forhandlingsbordet har man faste

19 regler og tidsfrister å forholde seg til og begge parter vet på forhånd hvilke problemstillinger det kan forhandles om og hvilke som er uvedkommende. 2. Hvem er parter i forhandlingene Parter i forhandlingene er Guideforeningen som er medlem av Norges Guideforbund og oppdragsgivere/formidlere av Guidetjenester 3. Hva skal/kan det forhandles om Det skal forhandles om Guidenes og Guideformidlernes plikter og rettigheter i arbeidsavtaleforhold mellom disse partene, f.eks Krav til minsteutdannelse for å få guideoppdrag Krav/ønsker om påkledning og om uniformsgodtgjørelse Ønsker om minsteutrustning i guidebusser Minstekrav til sjåfører Krav/ønsker om timegodtgjørelse for forskjellige typer oppdrag Krav/ønsker om overtidsbetaling/ekstra betaling for ubekvem arbeidstid, helligdagsarbeid etc Minstefrister for kansellering av guideoppdrag gjelder begge parter Forhold knyttet til no show. Fordeling av risiko mellom guide og oppdragsgiver ved avlysning av oppdrag fra oppdragsgivers side Forsikringer (ulykke, yrkesskade, etc ). 4. Hovedmålsetninger for avtaler om lønn og godtgjørelser Ved forhandlinger skal det søkes å oppnå avtale om: Hvor lønnsnivået/timelønnen skal ligge i forhold til sammenlignbare arbeidstakergrupper (bli enig om hvem det er naturlig å sammenligne seg med) Hvilke pris/lønnsstigningsindikatorer som skal være retningsgivende for fremsatte lønnskrav 5. Tidsplaner for forhandlinger Det skal søkes å få etablert årlige forhandlinger om neste sesongs lønns- og arbeidsvilkår. Guidene er kjent med at Guideformidlerne gjør avtaler med Reisebyråer/Reisecruisearrangører opptil 1,5 til 2 år før guideoppdragene skal utføres. Som for andre arbeidstakergrupper skal det allikevel søkes å inngå avtaler med en tidshorisont på 2 år begynnende mindre enn 3-4 mnd etter avtaleinngåelsen. Dette betyr en tidsplan for forhandlinger som følger: 1. Desember januar. Forhandlinger om betingelser for sesong begynnende i mai samme år. 2. Februar avtale vedtatt for ikrafttredelse fra og med 1. mai

20 Dersom det viser seg at det er helt nødvendig å gjøre avtaler for lenger frem i tid, dvs i desember-januar forhandle om betingelser for 1,5 år frem i tid, kan dette vurderes, men da må det inntas klausul om rett til nye forhandlinger dersom den generelle lønns- og prisutvikling får et helt annet forløp enn forventet ved avtalens underskrivelse. 6. Fremgangsmåter for å komme i forhandlinger Guideforeningene utarbeider et skriftlig dokument som inneholder alle ønskede endringer i lønns- og arbeidsbetingelser. Dokumentet må også inneholde nødvendig materiale som kan begrunne de fremsatte krav. Dokumentet inviterer til forhandlinger og det gis en svarfrist (Dokumentet bør oversendes i løpet av november- begynnelsen av desember). Dersom en eller flere guideformidlere ikke er villig til å gå til forhandlinger må det tas stilling til mottiltak fra guidenes side. Det bør vurderes å bruke media for å få offentlighetens lys på slike eventuelle problemer. ************************ Forslag til vedtak: Norges Guideforbund nedsetter et hurtigarbeidende utvalg som skal utarbeide maler for generelle arbeidsavtaler som kan inngås mellom Guider og Oppdragsgivere/Guideformidlere. Utvalget kan benytte Oslo Guidelaug St. Hallvards forslag til rammeverk som grunnlag for sitt arbeid Oslo Guidelaug St. Hallvard Knut Aslaksen Formann

21 Sakslistens sak 6 SØKNAD OM MEDLEMSKAP GUIDE TEAM VESTERÅLEN Styret har mottatt søknad fra den nystartede guideforeningen Guide Team Vesterålen om å bli medlem i NGF. Søknaden ligger vedlagt. Guide Team Vesterålen ble startet etter endt eksamen på guidekurset som ble arrangert i regi av Folkeuniversitetet i Vesterålen i samarbeid med NGF v/ UDK Chantal Forså. Harstad og Omegn Guideforening har vært en god samarbeidspartner i oppstarten av foreningen. Styret har behandlet søknaden og vil anbefale Årsmøtet at Guide Team Vesterålen blir tatt opp som medlem i Norges Guideforbund. Styrets forslag til vedtak: Guide Team Vesterålen blir tatt opp som medlemsforening i Norges Guideforbund fra Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik Sekretær 1 vedlegg

22 Guide Team Vesterålen c/o Bodil Endresen Meløya 8432 Alsvåg Norges Guideforbund Trine O. Søraa Tessems vei Trondheim Søknad om opptak av Guide Team Vesterålen i Norges Guideforbund 07. januar 2007 Herved søker Guide Team Vesterålen (GTV) om opptak i Norges Guideforbund. GTV ble etablert , og våre medlemmer er autoriserte guider ved Norges Guideforbund og Folkeuniversitetet Vesterålen. Vi vil gjøre oppmerksom på at det evt. flere personer som er autoriserte guider, men som ikke enda har meldt seg inn i GTV vil kunne komme i tillegg. GTV er registrert forening i Brønnøysundregistrene. Referat fra stiftelsesmøtet og vedtektene er vedlagt. Medlemsliste: Styret: Bodil Endresen Jeremy Åsen Marlies Linden Ssemjon Gerlitz Johanna Bril-Kruk Anna Hennie Vollebu styreleder nestleder sekretær kasserer styremedlem styremedlem Medlemmer: Ole Petter Bergland Hilde Blokhus Marten Bril Hilde Johanne Hansen Annelise Johansen Linda Karlsen Anne Pedersen Lauri Pietikäinen Astrid Ramberg Liv Tjønsø Torunn Ulriksen Kristin Vollan Reiner Walter Vi håper at vår søknad kan behandles i Norges Guideforbunds styremøte førstkommende helg. Vennlig hilsen Bodil Endresen

23 SAKSLISTENS SAK 7 STYRETS FORSLAG TIL HONORAR FOR Styret foreslår for Årsmøtet følgende honorar for 2007: Leder: kr ,- Sekretær: kr ,- Kasserer: kr ,- Styremedlem: kr ,- Revisor: kr ,- Valgkomité: kr ,- Ålesund 20. februar 2008 Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik Sekretær årsmøte-honorar.ks

24 08.03 årsmøte-honorar.ks

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 19.mars 2011 kl. 09.00 Thon Hotel Opera, Oslo

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 19.mars 2011 kl. 09.00 Thon Hotel Opera, Oslo Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 19.mars 2011 kl. 09.00 Thon Hotel Opera, Oslo Inger-Johanne Bryde, Oslo GF ønsket velkommen til Årsmøtet i Oslo og ga ordet til turistsjef Tor Sannerud.

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 29. mars 2008 kl 09.00. Sted: Rica Park Hotell, Drammen

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 29. mars 2008 kl 09.00. Sted: Rica Park Hotell, Drammen Referat Årsmøte i orges Guideforbund 29. mars 2008 kl 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Trulte Ellingsen, Drammen Guideforening ønsket velkommen og introduserte ordfører Tore Opdal Hansen, som presenterte

Detaljer

Bergen 20. mars 2010

Bergen 20. mars 2010 ÅRSMØTE Bergen 20. mars 2010 BERGEN GUIDEFORENING Årsmøte i Norges Guideforbund 20. mars 2010 kl. 09.00 Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 Tilstede: Trine Søraa, Kari Steinsvik, Vibeke Moldvær, Niels Henrik Jensen og Beate Roscher Salen. Sak 22/07-08 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte i Norges Guideforbund

Årsmøte i Norges Guideforbund ÅRSMØTE OSLO 19. mars 2011 Årsmøte i Norges Guideforbund 19. mars 2011 kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere.

Detaljer

BERGEN GUIDEFORENING

BERGEN GUIDEFORENING ÅRSMØTE REFERAT Bergen 20.mars 2010 BERGEN GUIDEFORENING Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 20.mars 2010 kl. 09.00 Grand Hotel Terminus, Bergen Før selve årsmøte startet hadde kommunalråd

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 18. mars 2006 kl 09.00. Sted: Thon Hotell Harstad, Harstad

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 18. mars 2006 kl 09.00. Sted: Thon Hotell Harstad, Harstad Referat Årsmøte i orges Guideforbund 18. mars 2006 kl 09.00 Sted: Thon Hotell Harstad, Harstad Børge Larsen, Harstad og Omegn Guideforening ønsket velkommen til Årsmøtet i Harstad og ga ordet til varaordfører

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Niels Henrik Jensen, leder i Kristiansand og Omland Guideforening, ønsket velkommen til Årsmøtet

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Årsmøtet startet med en presentasjon av Destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren ved Gunhild

Detaljer

Vedtekter for Norges Guideforbund

Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtekter for Norges Guideforbund Vedtatt på NGFs Årsmøte i Trondheim 9.februar 1985 Sist endret på Årsmøtet i Harstad 12.3.2016 1 GENERELT Norges Guideforbund (NGF) er en landsomfattende organisasjon

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 12. Mars 2016 kl Scandic Grand Hotell, Harstad

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 12. Mars 2016 kl Scandic Grand Hotell, Harstad Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 12. Mars 2016 kl 09.00 Scandic Grand Hotell, Harstad Før årsmøtet startet ønsket av Harstads ordfører Marianne Bremnes oss velkommen til byen med sang

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 16. mars 2013 kl. 09.00 Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 16. mars 2013 kl. 09.00 Quality Hotel Waterfront, Ålesund Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 16. mars 2013 kl. 09.00 Quality Hotel Waterfront, Ålesund Leder i Ålesund Guideforening, Ruth Skartveit Rogne, ønsket Årsmøtet i Norges Guideforbund velkommen

Detaljer

Referat Årsmøte i Norges Guideforbund 16. mars 2002 kl. 9.00

Referat Årsmøte i Norges Guideforbund 16. mars 2002 kl. 9.00 Referat Årsmøte i Norges Guideforbund 16. mars 2002 kl. 9.00 Sted: Meyergården Hotell, Mo i Rana Polarsirkelguidenes leder Karin Andersen ønsket alle hjertelig velkommen til Mo. De hadde gledet seg lenge

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Protokoll. Årsmøte i Oslo Guidelaug St. Hallvard. 16. februar kl Sted: Schafteløkken, Frogner Menighets Hus, Oslo

Protokoll. Årsmøte i Oslo Guidelaug St. Hallvard. 16. februar kl Sted: Schafteløkken, Frogner Menighets Hus, Oslo Protokoll Årsmøte i Oslo Guidelaug St. Hallvard 16. februar 2010 - kl. 18.00 20.30 Sted: Schafteløkken, Frogner Menighets Hus, Oslo Renate Digranes-Boese, styreleder i Oslo Guidelaug St Hallvard, ønsket

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MTL 1 Formål 2 Tilslutning 3 Medlemskap 4 Årsmøtet

VEDTEKTER FOR MTL 1 Formål 2 Tilslutning 3 Medlemskap 4 Årsmøtet VEDTEKTER FOR MTL 1 Formål Å organisere tilsatte ved meteorologiske etat til samarbeid for å fremme deres økonomiske, faglige og sosiale interesser ved å: A) arbeide for opprettelse av overenskomster mellom

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 TID: TORSDAG 14. MARS kl 15.00 STED: OLYMPIATOPPEN, MØTEROM «NORSK TIPPING», Sognsveien 228 Saksliste: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til å underskrive

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas:

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas: 1 Navn Fotterapeutforbundet 2 Formål Fotterapeutforbundet er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen Delta, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer