Drammen 29. mars 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen 29. mars 2008"

Transkript

1 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008

2 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere. Valg av tellekorps. Godkjenning av saksliste. Sak 1. Behandle og godkjenne fullmakter. Sak 2. Årsberetning for Sak 3. Årsregnskap for Revisors beretning for Sak 4. Fastsette årskontingent for Sak 5. Innkomne saker. Fra Styret: a) Utelukkelse av Kirkenes Guideforening b) Forslag til vedtektsendring. Vedr. 3 Medlemskap c) Endring av Landsmøtefrekvensen Sak 6. Sak 7. Fra Oslo Guidelaug St. Hallvard: d) Etablering av maler/rammer for generelle arbeidsavtaler mellom guider og oppdragsgivere Søknad om medlemskap fra Guide Team Vesterålen. Fastsette honorar for 2007 til styremedlemmer, revisor og valgkomité. Sak 8. Valg av styremedlemmer i henhold til Vedtektene 7a. Sak 9. Valg av revisor i henhold til Vedtektene 7b. Sak 10. Valg av valgkomité i henhold til Vedtektene 7c.

3 SAKSLISTENS SAK 2 ÅRSBERETNING FOR NORGES GUIDEFORBUND Styret, komiteer og kontakter. NGF har i inneværende periode bestått av: Leder: Trine Søraa Trondheim Guideforening Sekretær: Kari Steinsvik Ålesund Guideforening Kasserer: Vibeke Moldvær Trondheim Guideforening Styremedlem: Niels Henrik Jensen Kristiansand og Omland Guideforening 1. Varamedlem Laila Klem Tveten, Drammen Guideforening 2. Varamedlem Beate Rosher Salen Bergen Guideforening Revisor: Bente Blomholt Drammen Guideforening Vararevisor: Henri G. Jaquet Oslo Guideforening Valgkomitè Ellen M. Søvig, Bergen Guideforening Karin Bergh Jørgensen Oslo Guideforening Astrid M Aasum Trondheim Guideforening 1. varamedlem Børge Larsen Harstad og Omegn Guideforening 2. varamedlem Anne Merete Knap Oslo Guideforening Utdanningsleder: Trine Søraa Kontaktperson IATM: Anne Grethe Ottesen Oslo Guideforening IGC: Kari Brox Oslo Guideforening WFTGA: Greta Kristoffersen Oslo Guideforening Regionale utdanningskontakter: Nord-Norge: Chantal Forså Harstad og Omegn Guideforening Midt-Norge: Astrid M Aasum Trondheim Guideforening Møre og Romsdal : Britt Walle Ekroll Ålesund Guideforening Hordaland: Ellen M. Søvig Bergen Guideforening Rogaland: Anne Berit Foldnes Stavanger Guide Forening Sørlandet: Marie T. Sørensen Kristiansand og Omland Guideforening Indre Østland: Inger Line Thallaug Lillehammer Guideforening Oslofjordregionen: Lisen Wikant Oslo Guideforening

4 Styremøter: Styret har i perioden hatt 4 styremøter 1. Trondheim 18. mars Tønsberg 22. september Oslo 14. januar Drammen 28. mars 2008 Styret har kun hatt en utskifting i styreåret, da Niels Henrik Jensen ble valgt som nytt styremedlem i Trondheim. Det har vært et utmerket samarbeid og vi har nytt godt av fagkunnskap på viktige områder som for eksempel data og web. Styret får jevnlige henvendelser, særlig om kurs og utdanning, og vi har også selv vært aktive i forhold til myndigheter og reiselivsorganisasjoner. Guidens rolle ble også tema i en debatt som gikk i Aftenposten sommeren 2007, og NGF bidro med innlegg her. Styret ser det som viktig at dette temaet blir debattert, og har derfor og også vært aktiv i forhold til regionsavisene. 2. Andre møter og konferanser. a) Ledertreffet 2008 Dette ble arrangert på Hotel Børsparken i Oslo. NGF dekket som vanlig overnatting i enkeltrom for tilreisende deltakere. 9 av NGFs medlemsforeninger var representert på Formannstreffet pluss ett enkeltmedlem, dette er 1 mer enn i 2007 Bergen Guideforening Drammen Guideforening Gjøvik/ Toten Guideforening Kristiansand og Omland Guideforening Lillehammer Guideforening Oslo Guideforening Oslo Guidelaug St. Hallvard TønsbergGuidene Ålesund Guideforening Enkeltmedlem, Alta Observatør, Guide Team Vesterålen Beate R Salen, leder Trulte Ellingsen, leder Kari J. Moen, leder Vera Fischer, kasserer Gunn M. Haugen, leder Inger J Bryde, leder Knut Aslaksen, leder Ellen Asplin, nestleder Sidsel W Aurdal, nestleder Henriette Eilertsen Bodil Endresen, leder I tillegg møtte Kari Brox som representant for Inter Nordic Guide Club (IGC), og Karin Bergh Jørgensen for valgkomitéen. Ledertreffet har i mange år vært et svært nyttig møte med mye gjensidig informasjonsutveksling. Det er imidlertid kommet innspill til styret om å se på Ledertreffets innhold med tanke på å utvide det til en hel helg. Tidsrammen blir erfaringsmessig for liten for et så viktig treff. Det lyktes også i år å legge møtet til samme helg som Reiselivsmessen. Lørdag ettermiddag fikk vi en interessant og tankevekkende omvisning i Nobels Fredssenter på Østbanen av Renate Digranes-Boese, Oslo Guidelaug St. Hallvard Det er sendt ut eget referat fra møtet. b) Møte med Nærings- og Handelsdepartementet Styret lyktes også i januar 2008 å få i stand et møte med Nærings- og Handelsdepartementet. Det er kommet ny reiselivsmelding, og styret i NGF ønsket å legge frem forbundets syn på innholdet i meldingen, og å få større klarhet i hvordan de økonomiske tildelingene fungerer i praksis fra departementets side. Mesteparten av de offentlige tildelingene i forbindelse med meldingen er kanalisert gjennom Innovasjon Norge. Det er viktig i denne sammenheng å påpeke at guidene lokalt må holde seg orientert om hvilke prosjekter som er igangsatt, og melde sin interesse for samarbeid. Styret påpekte på dette møtet at guidens rolle er mangelfullt presentert i meldingen. Vi registrerer imidlertid med glede følgende formulering på side 41: Autorisasjon av guider forvaltes av Norges Guideforbund. Det er skrevet eget referat fra dette møtet.

5 b) Møte med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon. Dette møtet var med reiselivsdirektør i HSH, Rolf Forsdahl. Foranledningen var at han hadde uttalt til Aftenposten sommeren 2007 at han ikke så på autorisering av guider som en god løsning. Møtet var svært oppklarende. Forsdahl kjente til det som skjer i EU og ønsker at det blir bedre kvalitetssikring av reiselivsproduktet. NGF orienterte om sitt arbeid, og han vil markedsføre oss overfor sine forbindelser. Det er skrevet referat fra dette møtet. c) Møte med Innovasjon Norge I januar 2008 sto det et innlegg i Dagens Næringsliv med tittelen Turistens dom, ført i pennen av reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Per-Arne Tuftin. Styret nyttet dette høvet til å ta kontakt med han. I skrivende stund er møtet ikke avholdt, men vil finne sted samme helg som NGFs Landsmøte i Drammen. Det er også tatt initiativ til møter med NHO Reiseliv v/ Bjørn Kjetilsson og Riksantikvaren v/ Geir Tvedt. Sistnevnte er ansvarlig for et prosjekt om kulturminner og det nye prosjektet Fortellinger om kysten. 3.Arbeidsprogram a) Kontakt med lokale foreninger. Pr har NGF mottatt kontingent fra 13 foreninger og 4 enkeltmedlemmer, til sammen 502 medlemmer. Sommeren 2007 mottok styret en bekymringsmelding fra Kirkenes. Etter å ha undersøkt saken, viste det seg at KGF ikke har fulgt sine egne vedtekter, og at det ikke har vært avholdt årsmøter siden Dette betyr at foreningen ikke har lovlig valgt styre. De fleste NGF- godkjente medlemmene har meldt seg ut, og det er tatt inn nye medlemmer uten at det er avholdt kurs. Styret i NGF så seg derfor nødt til å gå til det skritt å suspendere Kirkenes Guideforening. b) Øke medlemstallet og bistå ved etablering av lokal forening. Nye lokalforeninger kan kun være aktuelle som medlemmer i NGF etter godkjent NGF-kurs. Styret anser det derfor som en av sine viktigste oppgaver å bistå ved gjennomføring av slike kurs, i samarbeid med NGFs Utdanningskontakter. Et slikt prosjekt nådde sin lykkelige konklusjon i juni 2007, i og med opprettelsen av Guide Team Vesterålen som nå søker medlemskap i NGF. c) NGF- Nytt Vibeke Moldvær har ansvaret for NGF-Nytt. Utsendelsene har fulgt de rutiner som ble vedtatt på årsmøtet I Stavanger, med temabaserte artikler i høstutgaven med stoff knyttet til det stedet hvor årsmøtet skal avholdes neste vår. Siden høsten 2005 har hver utgave av bladet blitt lagt ut på NGFs Web-sider. NGF-Nytt sendes ut på e- post til alle som har det, og i papirutgave til de som ikke har. d) Læreplan for lokalguider og Guideteknikk, Råd og vink Det ble solgt 3 Læreplaner i Dette er et gledelig høyt tall, og NGF høster nå fruktene av det arbeidet som er gjort med planen, og som vi alle har grunn til å være stolt av! Alle som kjøper planen får med et følgebrev som er nytt av året. Det er også solgt 217 eksemplarer av Guideteknikk, Råd og vink. Disse selges kun til de som går på kurs som er godkjent av NGF og til NGF- medlemmer e) Id-kort Det ble utstedt 45 ID-kort i Salget av ID kort har de siste årene ligget høyere enn budsjettert. Styret noterer med tilfredshet at våre medlemmer ser ID-kortet som et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å tydeliggjøre den kvalitet NGF-guidene representerer overfor kundene, og at det er en god markedsføring for NGF. Kasserer Vibeke Moldvær

6 har ansvaret for registrering og utsendelse av kortene. Id-kortet utstedes to ganger i året, og foreningene sender samlet bestilling til kasserer innen 15.mai og 15. oktober. f) Websider Kasserer Vibeke Moldvær har ansvaret for Web-sidene. Vi anbefaler våre medlemmer å bruke dem flittig. Tross flere purringer er det mange av våre lokalforeninger som fortsatt ikke har lagt inn egen presentasjon. Websidene er et viktig utstillingsvindu, og vil bli det i enda større grad i årene som kommer. Bruk dem! Nytt domenenavn er Webredaktørvervet stiller særskilte krav til fagkunnskap, og styret har derfor valgt å skille det ut fra styrevervene. Det er derfor en glede å kunne meddele at Vibeke Moldvær fortsetter som Webredaktør. 4)Utdanning og Kvalitetsikring Utdanningskontaktene hadde sitt andre møte i Trondheim 16.mars Utdanningskontaktene har en svært sentral rolle i NGF og det er av største viktighet at den enkelte UDK er seg denne oppgaven bevisst. Samlet utgjør våre Utdanningskontakter en ressursgruppe som både de selv og vi andre kan dra nytte av, og Styret vil gjøre sitt til for å legge til rette slik at denne gruppen får mulighet til å møtes for faglig utveksling. Styret håper derfor å få til et nytt UDK-treff i Bergen høsten ) Fremtidige Lands/Årsmøter 2008 Drammen Guideforening 2009 TønsbergGuidene 2010 Bergen Guideforening Styret vil rette en stor takk til de foreninger som tar på seg arbeidet med å arrangere Landsmøtet i Norges Guideforbund 6) Generelt Styret vil takke hver enkelt for innsatsen i Trondheim, 29. februar 2008 Trine Søraa Leder

7 REGNSKAP SAKSLISTENS SAK 3 Note Inntekter Virkelige tall 2007 Budsjett Kontingent , ,00 Læreplan 3 000, ,00 Guideteknikk 4 525, ,00 NGF-effekter 5 840, ,00 2 ID-kort 29,75 500,00 Overskudd landsmøte ,50 3 Renteinntekter 1 248,00 Sum: , ,00 Utgifter Virkelige tall 2007 Budsjett Møter, reiser , ,00 5 Porto 4 101, ,00 NGF-nytt 1 810, ,00 6 Styre/revisjonshonorar 8 000, ,00 Kompensasjon for bruk eget utstyr 8 500, ,00 Honorar revisor 1 000, ,00 Honorar valgkomité 1 000, ,00 Rekvisita 1 424, ,00 7 Kontingent Internationale organisasj. 335, ,00 Gaver/styrets disposisjon 1 498, ,00 8 Web 1 991, ,00 9 Diverse 9 945,00 Bankomkostninger 464,00 500,00 Sum: , ,00 Noter: 1 Kontingent 13 foreninger 175*502 kr ,00 4 enkeltmedlemmer 500*4 kr ,00 2 ID-kort Det ble solgt 45 ID-kort i Renteinntekter Renter Plasseringskonto kr 433,00 Renter Brukskonto kr 815,00 kr 1 248,00

8 4 Møter/reiser Det har vært avholdt 3 styremøter: Harstad, Oslo, Drammen Reiser kr ,12 Opphold kr ,62 Formannstreff kr ,00 Landsmøte styret kr ,00 Deltakeravgift kr 3 291,31 kr ,05 5 Porto kr 4 101,90 6 Honorarer og kompensasjon godkjent av årsmøte: Leder kr 6 000,00 Kasserer kr 4 000,00 Sekretær kr 4 000,00 Styremedlem kr 2 500,00 Revisor kr 1 000,00 Valgkomité kr 1 000,00 kr ,00 7 Kontingent internasjonale organisasjoner IGC kr 335,00 WFTGA ikke betalt for 2007 IATM betalt i 2006 kr 335,00 8 Web adresse: Årsavgift for vedlikehold av nettside for NGF kr 1 991,25 9 Diverse Honorar Guideteknikk kr 2 000,00 NGF Varemerke kr 2 300,00 Trykking Guideteknikk kr 5 645,00 kr 9 945,00 Beholdning av effekter: Pr Solgt Pr NGF-skjerf NGF-Pins NGF-Slips NGF-Vesker Mikrofonhetter

9 Sammendrag Regnskap 2007 Inntekter kr ,25 Utgifter kr ,70 Resultat kr ,55 Beholdning pr Beholdning bank kr ,45 Beholdning kasse kr 1 221,00 Beholdning plasseringskonto kr ,00 Beholdning pr Beholdning bank kr 1 652,50 Beholdning kasse kr ,50 Beholdning plasseringskonto kr ,00 kr ,45 kr ,00 Resultat kr ,55 Trondheim, 4 februar 2008 Vibeke Moldvær Kasserer Drammen, 12. februar 2008 Regnskapet er revidert og godkjent Bente Blomholt Revisor

10

11 SAKSLISTENS SAK 3 BUDSJETT Inntekter Beløp Kontingenter kr ,00 Læreplan kr 2 000,00 Guideteknikk kr 4 000,00 NGF-effekter kr 3 000,00 ID-kort kr 500,00 Renter og avkastning kr - Sum: kr ,00 Utgifter Beløp Møter, reiser kr ,00 Porto kr 3 000,00 Styrehonorar kr 8 000,00 Kompensasjon til styret kr ,00 Honorar revisor kr 1 000,00 Honorar valgkomité kr 1 000,00 Rekvisita kr 1 000,00 Kostnad ved web adresse kr 2 500,00 Kontingent Intern.organisasjoner kr 5 000,00 Gaver/styrets disposisjon kr 3 000,00 NGF-Nytt kr 2 000,00 Bankomkostninger kr 500,00 Sum: kr ,00

12 SAKSLISTENS SAK 3 MEDLEMSOVERSIKT FORENING/LAG ENDRINGER Bergen Guideforening Drammen Guideforening Gjøvik-Toten Guideforening Harstad Guideforening Kirkenes Guideforening Kristiansand og Omland Guideforening Lillehammer Guideforening Oslo Guideforening Oslo St Hallvard Stavanger Guideforening Trondheim Guideforening TønsbergGuidene Ålesund Guideforening Enkeltmedlemmer: Janns Adventure (Jann Harald Engstad) Ingjerd Dyrnbe Anda Henriette Bismo Eilertsen Knut S. Kjorstad

13 SAKSLISTENS SAK 4 STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT FOR Styret foreslår for Årsmøtet at kontingent for 2009 fortsatt skal være: Medlem tilsluttet forening kr. 175,- Enkeltmedlem kr. 500,- Ålesund, 20. februar 2008 Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik sekretær

14 Sakslistens sak 5 a UTELUKKELSE AV KIRKENES GUIDEFORENING Styret anbefaler at Kirkenes Guideforening utelukkes som medlem i NGF. Forslag til vedtak: Kirkenes Guideforening strykes som medlem i Norges Guideforbund. Begrunnelse: I vedtektene 3 om Medlemskap siste ledd står det: Medlemmer som går imot NGFs målsetning kan utelukkes fra medlemskap. En slik avgjørelse fattes av årsmøte med 2/3 flertall. Sommeren 2007 fikk styret henvendelse fra ett medlem i Kirkens Guideforening om at forholdene ikke var i orden i foreningen. Etter diverse korrespondanse og nye opplysninger vedtok styret i sak 20-07/08 å suspendere Kirkenes Guideforening. Det viser seg at det ikke har vært avholdt årsmøter i henhold til KGFs vedtekter og i tillegg er det tatt inn medlemmer som ikke har godkjent utdanning. Styret mener at dette faller inn under ovennevnte paragraf om utelukkelse. Det ble i oktober 2007 sendt brev til de gjenværende medlemmene om styrets vedtak uten av det er kommet spesielle kommentarer. Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik sekretær

15 Sakslistens sak 5 b VEDTEKTSENDRING 3 - MEDLEMSKAP Styret ønsker å endre siste del av 3 Medlemskap til også å innholde suspensjon i tillegg til utelukkelse og at dette knyttes opp både til NGFs vedtekter og målsetning. I tillegg er det ønskelig å spesifisere medlemskap til både enkeltmedlemmer og lokalforeninger. Forslag til vedtak: Enkeltmedlemmer eller lokale guideforeninger som arbeider mot NGFs vedtekter og målsetning kan midlertidig suspenderes av styret i NGF. Utelukkelse fra medlemskap avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall. Begrunnelse: Styret ønsker å ha muligheten til å suspendere medlemmer når det blir klart at NGFs vedtekter og målsetning ikke overholdes. I dagens vedtekter er ikke dette tatt med. Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik sekretær 1 vedlegg: NGFs vedtekter, sendes som eget vedlegg i e-post

16 Sakslistens sak 5 c ENDRING AV LANDSMØTEFREKVENSEN. I følge vedtektene til NGF skal Årsmøtet holdes hvert år innen mars måned. Årsmøtet er blitt lagt inn i en Landsmøtehelg. Styret ønsker endring av landsmøtefrekvensen. Forslag til vedtak: Det nedsettes et utvalg på 3 medlemmer, hvorav ett medlem fra NGF-styret, som skal vurdere mulighetene for og konsekvensene av å endre Landsmøtefrekvensen fra hvert år til hvert 2. år. Utvalget får følgende mandat: Se på konsekvensene av å arrangere Landsmøte i Norges Guideforbund hvert 2. år. Se på konsekvensene av å flytte Ledertreffet til mars måned i det mellomliggende år og at Årsmøtet blir et eget møte i forbindelse med Ledertreffet. Gjennomgå vedtektene med tanke på vedtektsendringer i forhold til ovennevnte. Se på konsekvensene av endringsforslaget i forhold til den tekniske gjennomføringen av Årsmøtet/Ledertreffet. Styret behandler utvalgets innstilling i styremøtet høsten Forslaget sendes ut på høring til foreningene. Endringsforslaget legges frem for Årsmøtet i 2009 for endelig behandling og det skal gjelde fra Begrunnelse: Mange av foreningene i NGF er små og et slikt arrangement er ressurskrevende. I tillegg har vi så få medlemsforeninger at det går litt for kort tid mellom hver gang en forening må ta på seg et slikt arrangement. I de siste årene er Ledertreffet i NGF blitt et viktig møtested. Styret er interessert i å utvikle innholdet i Ledertreffet. Et utvidet Ledertreff hvert 2. År med innlagt Årsmøte kan være positivt for NGF. Utvalget gir styret en tilbakemelding før styremøtet i september Styret vil sende en høring til alle foreningene i løpet av høsten og endelig vedtak vil bli tatt på årsmøtet i Tønsberg Det tas sikte på at en slik endring kan gjelde fra Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik sekretær

17 Sakslistens sak 5 d Til Norges Guideforbund Fra Oslo Guidelaug St. Hallvard Forslag til Årsmøtet 29.mars 2008 ETABLERING AV MALER/RAMMER FOR GENERELLE ARBEIDSAVTALER MELLOM GUIDER OG OPPDRAGSGIVERE Forslag til vedtak: Norges Guideforbund nedsetter et hurtigarbeidende utvalg som skal utarbeide maler for generelle arbeidsavtaler som kan inngås mellom Guider og Oppdragsgivere/Guideformidlere. Utvalget kan benytte Oslo Guidelaug St. Hallvards forslag til rammeverk som grunnlag for sitt arbeid. Styret vil foreslå følgende vedtak: Forslaget oversendes styret for videre behandling. Styret sender forslaget til Rammeverk for forhandlinger om lønn og arbeidsforhold mellom autoriserte guider og kjøpere/formidlere av guidetjenester ut på høring til alle foreningene. På bakgrunn av dette utarbeider styret et forslag som kan brukes i fremtidig dialog mellom guideforeninger og deres oppdragsgivere ved utarbeidelse av arbeidsavtaler. Vedlegg: Forslag til årsmøtet fra Oslo Guidelaug St. Hallvard, 3 sider

18 Til Norges Guideforbund Fra Oslo Guidelaug St. Hallvard Forslag til Årsmøtet 29.mars 2008 Etablering av maler/rammer for generelle arbeidsavtaler mellom guider og oppdragsgivere Bakgrunn: Norges Guideforbund gav i 2007 en uttalelse om arbeidsavtaler som bl.a sier følgende: NGF ikke kan akseptere at våre medlemmer blir avkrevd å underskrive arbeidsavtaler ut over den de allerede har gjennom sin lokalforening. Oslo Guidelaug St. Hallvard har ikke etablert noen kollektive arbeidsavtaler med noen av oppdragsgiverne til våre medlemmer og ifølge opplysninger fra Oslo Guideforening eksisterer det heller ikke mellom denne foreningen og ulike oppdragsgivere slike kollektive arbeidsavtaler. Vårt eget tariff- og arbeidsmiljøutvalg har derfor sett det som en viktig oppgave å få etablert slike kollektive/felles avtaler mellom vår forening og våre guiders oppdragsgivere. For å få gjennomslag for slike avtaler finner Guidelauget det påkrevet at Norges Guideforbund etablerer en eller flere maler for hva slike avtaler kan eller bør inneholde. Oslo Guidelaug St. Hallvard har latt utarbeide et forslag til et rammeverk som kan danne grunnlaget for slike standardavtaler. Rammeverket forsøker å presisere hva som skal fastlegges i slike standard arbeidsavtaler og hvilke plikter som pålegger både oppdragsgiver og guide, tidsplaner etc. Forslag: Guidelauget vil herved foreslå overfor Norges Guideforbunds årsmøte at det nedsettes et hurtigarbeidende utvalg som utarbeider mal(er) for generelle arbeidsavtaler mellom oppdragsgivere og guideforeningene som er medlem av Forbundet med utgangspunkt i rammeverket nevnt ovenfor, hvis tekst følger her. Rammeverk for forhandlinger om lønn og arbeidsforhold mellom autoriserte guider og kjøpere/formidlere av guidetjenester 1 Formål med rammeverk/avtale for forhandlinger Formålet med et rammeverk er å gjøre det mulig for begge parter å kjenne hensikt og målsetning med faste forhandlinger. Når man setter seg til forhandlingsbordet har man faste

19 regler og tidsfrister å forholde seg til og begge parter vet på forhånd hvilke problemstillinger det kan forhandles om og hvilke som er uvedkommende. 2. Hvem er parter i forhandlingene Parter i forhandlingene er Guideforeningen som er medlem av Norges Guideforbund og oppdragsgivere/formidlere av Guidetjenester 3. Hva skal/kan det forhandles om Det skal forhandles om Guidenes og Guideformidlernes plikter og rettigheter i arbeidsavtaleforhold mellom disse partene, f.eks Krav til minsteutdannelse for å få guideoppdrag Krav/ønsker om påkledning og om uniformsgodtgjørelse Ønsker om minsteutrustning i guidebusser Minstekrav til sjåfører Krav/ønsker om timegodtgjørelse for forskjellige typer oppdrag Krav/ønsker om overtidsbetaling/ekstra betaling for ubekvem arbeidstid, helligdagsarbeid etc Minstefrister for kansellering av guideoppdrag gjelder begge parter Forhold knyttet til no show. Fordeling av risiko mellom guide og oppdragsgiver ved avlysning av oppdrag fra oppdragsgivers side Forsikringer (ulykke, yrkesskade, etc ). 4. Hovedmålsetninger for avtaler om lønn og godtgjørelser Ved forhandlinger skal det søkes å oppnå avtale om: Hvor lønnsnivået/timelønnen skal ligge i forhold til sammenlignbare arbeidstakergrupper (bli enig om hvem det er naturlig å sammenligne seg med) Hvilke pris/lønnsstigningsindikatorer som skal være retningsgivende for fremsatte lønnskrav 5. Tidsplaner for forhandlinger Det skal søkes å få etablert årlige forhandlinger om neste sesongs lønns- og arbeidsvilkår. Guidene er kjent med at Guideformidlerne gjør avtaler med Reisebyråer/Reisecruisearrangører opptil 1,5 til 2 år før guideoppdragene skal utføres. Som for andre arbeidstakergrupper skal det allikevel søkes å inngå avtaler med en tidshorisont på 2 år begynnende mindre enn 3-4 mnd etter avtaleinngåelsen. Dette betyr en tidsplan for forhandlinger som følger: 1. Desember januar. Forhandlinger om betingelser for sesong begynnende i mai samme år. 2. Februar avtale vedtatt for ikrafttredelse fra og med 1. mai

20 Dersom det viser seg at det er helt nødvendig å gjøre avtaler for lenger frem i tid, dvs i desember-januar forhandle om betingelser for 1,5 år frem i tid, kan dette vurderes, men da må det inntas klausul om rett til nye forhandlinger dersom den generelle lønns- og prisutvikling får et helt annet forløp enn forventet ved avtalens underskrivelse. 6. Fremgangsmåter for å komme i forhandlinger Guideforeningene utarbeider et skriftlig dokument som inneholder alle ønskede endringer i lønns- og arbeidsbetingelser. Dokumentet må også inneholde nødvendig materiale som kan begrunne de fremsatte krav. Dokumentet inviterer til forhandlinger og det gis en svarfrist (Dokumentet bør oversendes i løpet av november- begynnelsen av desember). Dersom en eller flere guideformidlere ikke er villig til å gå til forhandlinger må det tas stilling til mottiltak fra guidenes side. Det bør vurderes å bruke media for å få offentlighetens lys på slike eventuelle problemer. ************************ Forslag til vedtak: Norges Guideforbund nedsetter et hurtigarbeidende utvalg som skal utarbeide maler for generelle arbeidsavtaler som kan inngås mellom Guider og Oppdragsgivere/Guideformidlere. Utvalget kan benytte Oslo Guidelaug St. Hallvards forslag til rammeverk som grunnlag for sitt arbeid Oslo Guidelaug St. Hallvard Knut Aslaksen Formann

21 Sakslistens sak 6 SØKNAD OM MEDLEMSKAP GUIDE TEAM VESTERÅLEN Styret har mottatt søknad fra den nystartede guideforeningen Guide Team Vesterålen om å bli medlem i NGF. Søknaden ligger vedlagt. Guide Team Vesterålen ble startet etter endt eksamen på guidekurset som ble arrangert i regi av Folkeuniversitetet i Vesterålen i samarbeid med NGF v/ UDK Chantal Forså. Harstad og Omegn Guideforening har vært en god samarbeidspartner i oppstarten av foreningen. Styret har behandlet søknaden og vil anbefale Årsmøtet at Guide Team Vesterålen blir tatt opp som medlem i Norges Guideforbund. Styrets forslag til vedtak: Guide Team Vesterålen blir tatt opp som medlemsforening i Norges Guideforbund fra Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik Sekretær 1 vedlegg

22 Guide Team Vesterålen c/o Bodil Endresen Meløya 8432 Alsvåg Norges Guideforbund Trine O. Søraa Tessems vei Trondheim Søknad om opptak av Guide Team Vesterålen i Norges Guideforbund 07. januar 2007 Herved søker Guide Team Vesterålen (GTV) om opptak i Norges Guideforbund. GTV ble etablert , og våre medlemmer er autoriserte guider ved Norges Guideforbund og Folkeuniversitetet Vesterålen. Vi vil gjøre oppmerksom på at det evt. flere personer som er autoriserte guider, men som ikke enda har meldt seg inn i GTV vil kunne komme i tillegg. GTV er registrert forening i Brønnøysundregistrene. Referat fra stiftelsesmøtet og vedtektene er vedlagt. Medlemsliste: Styret: Bodil Endresen Jeremy Åsen Marlies Linden Ssemjon Gerlitz Johanna Bril-Kruk Anna Hennie Vollebu styreleder nestleder sekretær kasserer styremedlem styremedlem Medlemmer: Ole Petter Bergland Hilde Blokhus Marten Bril Hilde Johanne Hansen Annelise Johansen Linda Karlsen Anne Pedersen Lauri Pietikäinen Astrid Ramberg Liv Tjønsø Torunn Ulriksen Kristin Vollan Reiner Walter Vi håper at vår søknad kan behandles i Norges Guideforbunds styremøte førstkommende helg. Vennlig hilsen Bodil Endresen

23 SAKSLISTENS SAK 7 STYRETS FORSLAG TIL HONORAR FOR Styret foreslår for Årsmøtet følgende honorar for 2007: Leder: kr ,- Sekretær: kr ,- Kasserer: kr ,- Styremedlem: kr ,- Revisor: kr ,- Valgkomité: kr ,- Ålesund 20. februar 2008 Norges Guideforbund Styret Kari Steinsvik Sekretær årsmøte-honorar.ks

24 08.03 årsmøte-honorar.ks

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen 30.10.2012. Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008 INNHOLD FORORD..4

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer