7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING"

Transkript

1 Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1

2 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom våre dyktige medarbeidere, Optimera Akademiet og en serie av Temahefter som regelmessig oppdateres i forhold til nye krav og regler. Norges største Optimera er Norges største aktør innen salg av byggevarer, trelast og interiør. For deg som proffkunde betyr det at vi har store ressurser og kan bidra til å løse nettopp dine utfordringer for å skape en mest mulig rasjonell byggeprosess. Et komplett tilbud til proffen Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, tidsbesparende kundeløsninger, et profftilpasset sortiment, effektiv logistikk og god tilgjengelighet gjennom 95 Optimera proffsentre og Montér byggevarehus. Du bygger vi tar oss av resten Slagordet vårt beskriver vårt tilbud til deg som proffkunde; Du bygger vi tar oss av resten. Det betyr at vår viktigste jobb er å bidra til at din jobb blir enklere, triveligere og mer lønnsom. 2

3 Oppdaterte kunnskaper gir trygge og kostnadseffektive løsninger Vi er glade for å kunne presentere vårt nye Temahefte ENERGIOPPGRADERING. Endringer i forskrifter og produkter skjer kontinuerlig, gjennom Temaheftene skal du føle deg trygg på at du løser de forskjellige byggtekniske utfordringene i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Samtidig som du til enhver tid er oppdatert i forhold til nye produkter og løsninger. Vi ønsker at temaheftene brukes aktivt både under planlegging av prosjekter og på byggeplass. Temaheftene kan også leses eller lastes ned fra optimeraproff.no. Dette temaheftet er tilrettelagt og utarbeidet av Optimera i samarbeid med Boligenøk AS Bruk av innhold eller deler av innhold kun etter tillatelse fra Optimera. Besøk oss på våre hjemmesider for ytterligere informasjon: optimeraproff.no eller monter.no Har du kommentarer eller innspill, send oss en e-post på: Opplag 1, september 2013 AKTUELLE TEMAHEFTER: Tørt Bygg Fasader i tre I Bunn og Grunn Dør og Vindu Tak Byggteknikk Energioppgradering

4 Unike kundeløsninger Logistikk Skreddersydd logistikk gir deg konkurransefortrinn og god lønnsomhet. Vi tilbyr en rekker spesialløsninger som helikoptertransport og leilighets- og etasjepakking. Verktøy og festemidler Våre byggeplasscontainere med verktøy og festemidler tilpasses de forskjellige faser i byggeprosjektet. Dyktige selgere følger opp og er din diskusjonspartner. Teknisk tjenester Bruk oss på salgskalkyle, mengdeberegning, varmetaps- og energiberegning, teknisk rådgiving og byggteknisk prosjektering. Tempererte og fuktstyrte listverksrom Våre tempererte og fuktstyrte listverkstom gir stabil temperatur og luftfuktighet hele året. Det gir listverk av høy kvalitet klart til bruk. Konstruksjonspakker, elementer og takstoler Vi skreddersyr takstoler og konstruksjonspakker for alle bærende konstruksjoner i tre, og leverer store elementer for feltutbygging og bygging av enkelthus. Dokumentasjon Vår løsning sender sikkerhetsdatablader automatisk ved varebestilling. Du får også FDVdokumentasjon som tilfredsstiller myndighetenes krav. E-handel Benytt vår e-handel 24 timer i døgnet, 7 dager i uken - og sjekke lagerbeholdning, nettopriser, ordre- og fakturahistorikk. Vi har korte bestillingsfrister! Kurs og fagtreff Kunnskap gir trygghet og kostnadseffektive løsninger. Derfor gjennomfører Optimera Akademiet opplæring for våre proffkunder over hele landet. Kjøkken, garderobe og bad Vi tilbyr produkter av topp kvalitet velegnet for prosjektmarkedet. Proffkundene verdsetter vår høye servicegrad og konkurransedyktige betingelser. Tomteutvikling Optimera Tomteutvikling tilrettelegger og igangsetter boligfelt for utbygging. Bygging og salg skjer i regi av Optimeras byggmesterog entreprenørkunder. 4

5 INNHOLD 1. Innledning ROT-markedet Optimera Multikomfort Rehabilitere eller oppgradere? 9 2. Rådgivning og befaring Tilbygg Ombygging Utbedre drenering Skifte kledning Nye vinduer Nytt gulv Nytt tak Bygge terrasse Befaring Forberedelse til befaring Boligens tilstand Ventilasjon Oppvarmingsanlegg Elektrisk anlegg Feil og skader Utstyr til befaring Byggets tekniske beskaffenhet Tetthet Fuktproblematikk Levetidsbetraktninger på 16 komponenter 2.5 Kombinasjon av tiltak Lønnsomhet Økt verdi på boligen Økt komfort Bygningstyper og 19 anbefalt løsning Frem til 1900-tallet Fra 1900 til Fra 1920 til Fra 1950 til Fra 1960 til Fra 1980 til Fra 1997 til Fra 2007 til Fra Vinduer/dører Bytte eller bevare? Krav til U-verdi Lønnsomhet Ventilasjon Hvorfor ventilere boliger? Tilstrekkelig frisk luft Fuktighet Avgasser Radon Ventilasjonsprinsipper Naturlig ventilasjon Mekanisk avtrekk Avtrekksventilasjon Balansert ventilasjon Balansert ventilasjon i 32 eksisterende boliger 5. Utnytte solenergien Hvordan utnytte solenergien Solceller Solfangere Fornybar varme Bioenergi Solvarme Varmepumper Kombinasjon av fornybare varmeløsninger Styringssystemer Brukeradferd Besparelsen uteble Vedlegg og referanser Byggtekniske begreper Byggforskrifter (forenklet) Energirådgivning Enova Energimerkeordningen Enovamodulen i EMS Husbanken 51 5

6 9449_Rollup_850x2100.indd :28 MULTIKOMFORT Den nye SAINT-GOBAIN byggestandarden 1. INNLEDNING 1.1. ROT-MARKEDET Boliger må vedlikeholdes for å opprettholde bokomfort og verdi. Norske boligeiere er historisk gode på jevnlig ettersyn og oppgradering, og vi ligger i verdenstoppen i forhold til benyttet krone pr. m 2 på oppussing og ombygging. Vi kaller dette ROT-markedet; Rehabilitering, Ombygging, Tilbygg. Et godt planlagt og gjennomført ROT-prosjekt innebærer en oppgradering av boligen og dermed økt bokomfort og verdi. ROT-markedet er stort og interessant. Mye av ROTprosjektene utføres klattvis knyttet opp mot nødvendig vedlikehold gjerne også i flere trinn over mange år. GOd design God arkitektur og universell utforming Mange av ROT-prosjektene gjennomføres i tillegg uten at boligeier får innspill i forhold til hva som kan lønne seg å gjøre samtidig. Eksempelvis skifter mange tak uten å utbedre isolasjon, lufting og tetthet på loftet eller inn mot boligrom. Du bygger Vi tar oss av resten Et nytt tak har en antatt levetid på år, terskelen for å gjøre noe med dette den perioden er derfor høy! Fokus på energieffektivisering er kommet til som en konsekvens av nasjonale og internasjonale forpliktelser i forhold til bruk av energi og derav reduksjon av miljøbelastningen samtidig som klimaendringer og kraftpriser øker. 6

7 9449_Rollup_850x2100.indd :28 Det er ca. 217 mill. m 2 eneboliger og rekkehus i Norge som er privateid. Disse boligene står for 23 % av det totale energiforbruket. Økt energieffektivitet i disse boligene er avgjørende for å nå Norges målsettninger og forpliktelser i forhold til redusert energibruk og miljøbelastning. MULTIKOMFORT Den nye SAINT-GOBAIN byggestandarden Energirehabilitering kan være komplisert og kostbart isolert sett. Det er derfor viktig at du som byggmester med enkle hjelpemidler kan bistå boligeier ved til valg. Dette er spesielt viktig når kontakten er opprettet ved et behov for ROT som allerede ligger der. Det har i tillegg etablert seg mange myter og mye skepsis om ny byggeskikk. Det går på tykke vegger, små vindusflater, dårlig inneluft, fuktproblemer m.m. Mange boligeiere frykter at bokomfort reduseres som en konsekvens av energirehabilitering. Det er mange farer og fallgruver, det er derfor ekstremt viktig at de løsninger som velges, er kvalitetssikret og trygge i tillegg til at de utføres på korrekt måte. Du som byggmester kan gjennom god rådgiving være med på å synliggjøre for en boligeier potensialet ved å slå sammen flere vedlikeholdsoppdrag og samtidig sørge for en oppgradering av boligen. GOd STØYdEMpING Materialer og løsninger som gir god støydemping og riktig akustikk Du bygger Vi tar oss av resten Dette krever gode løsninger og god kunnskap. Løsninger og kunnskap = Optimera Multikomfort! 7

8 MULTIKOMFORT Den nye byggestandarden Optimera Multikomfort er en veldig god nyhet for deg som byggmester. Velger du Multikomfortløsninger fra Optimera og Montér kan du være trygg på at rehab-prosjektet utføres korrekt og at nybygget ditt alltid er innenfor gjeldende TEK både i dag og i morgen. 8 MILJØVENNLIG BEHAGELIG INNEKLIMA GOD STØYDEMPING VEDLIKEHOLDSVENNLIG GOD DESIGN BEHAGELIG LYS TRYGGE LØSNINGER LØNNSOMT 1.2. OPTIMERA MULTIKOMFORT Multikomfort er et konsept som vektlegger alle de elementer som påvirker boligeierens oppfatning av boligen sin: Hvordan er det å leve i denne boligen? Multikomfort bygger på følgende elementer: MILJØVENNLIG Energieffektive og fornybare løsninger. BEHAGELIG INNEKLIMA Moderne oppvarmings- og ventilasjonsløsninger, som sørger for ren luft og behagelig temperatur hele året. GOD STØYDEMPING Materialer og løsninger som gir støydemping og riktig akustikk. VEDLIKEHOLDSVENNLIG Løsninger og installasjoner som er basert på enkel teknologi, tilpasset alle livsfaser. GOD DESIGN God arkitektur og universell utforming. BEHAGELIG LYS Riktig belysning, og innovative vindusløsninger med sterkt fokus på plassering og solskjerming. TRYGGE LØSNINGER Kjente metoder og produkter, som er kvalitetssikret både teknisk og økonomisk. LØNNSOMT Det gjelder for både boligeier og byggmester. Konseptet inneholder salgsverktøyer og løsninger som gjør din hverdag enklere! Dette temaheftet Energioppgradering vil sammen med tilhørende verktøyer forenkle hverdagen din i kundemøtet. Ved befaring og tilbudsgivning og ikke

9 9449_Rollup_850x2100.indd :28 minst ved den praktiske gjennomføringen av prosjektet REHABILITERE ELLER 1.3. OPPGRADERE? Med rehabilitering menes en istandsettelse av en bolig til opprinnelig stand. Dette innebærer blant annet å rette på manglende vedlikehold eller reparere skade eller feil. En rehabilitering kan innebære at bygningen gjenvinner sin fordums status eller antikvariske verdi. MULTIKOMFORT Den nye SAINT-GOBAIN byggestandarden Oppgradering betyr at det gjøres utbedringer på boligen som løfter den tekniske eller økonomiske verdien av bygget. Vindtetting og isolering av en yttervegg i forbindelse med at ny kledning skiftes, er dermed ikke rehabilitering, men en oppgradering. HVORFOR SKAL VI ANBEFALE EN ENERGIOPPGRADERING? Det er et stort potensial for økt komfort og omfattende energisparing ved riktig oppgradering av boliger. Utvikling i teknisk forskrift sørger for at det som bygges av nye boliger stadig blir bedre og trenger mindre energi til oppvarming. Dette fører til at forskjellen mellom de nye boligene og den boligmassen som allerede er bygget, stadig blir større. NÅR SKAL MAN VURDERE EN ENERGIOPPGRADERING? Typisk levetid for de materialer og det utstyret som er benyttet i en bolig, er år. Dermed krever en bolig jevnlig vedlikehold for å fremstå slik den var da den ble bygget. På mange boliger er dette vedlikeholdsarbeidet mangelfullt, og behovet er stort for at flere tiltak må gjennomføres for å tilbakeføre boligen til opprinnelig stand. Det er i en slik situasjon det vil være mest lønnsomt for en boligeier å vurdere energioppgradering. MILJØVENNLIG Energieffektive og fornybare løsninger Du bygger Vi tar oss av resten 9

10 9449_Rollup_850x2100.indd :28 MULTIKOMFORT Den nye SAINT-GOBAIN byggestandarden Furuskog. 10 TRYGGE LØSNINGER Kjente metoder og produkter, som er kvalitetssikret både teknisk og økonomisk Du bygger Vi tar oss av resten 2. RÅDGIVNING OG BEFARING 2.1. REHABILITERINGSFORESPØRSLER TILBYGG En forespørsel om et tilbygg gir mulighet til å forbedre den delen av huset hvor tilbygget skal integreres. Det er viktig her å sikre gode overganger mellom ny og gammel del, spesielt med tanke på fuktsikring (dampsperre), vindsikring (vindsperre) og reduksjon av mulige kuldebroer. Skal et tilbygg integreres i deler av en yttervegg, må det samtidig vurderes om resten av veggen skal utbedres med økte isolasjonsmengder, fukt og vindtetting og også skifte av vinduer og dører. Ventilering av tilbygget, og boligen for øvrig, må også vurderes i forbindelse med etableringen av et tilbygg. Hvordan er boligen ventilert i dag? Er det våtrom i det nye tilbygget? Skal tilbygget kobles sammen med ventilasjonsanlegget i boligen? Skal det etableres ventilasjonsanlegg i hele boligen som en del av prosjektet? Det er viktig å ha en plan for hvordan ventileringen av boligen skal skje OMBYGGING Ombygging av bolig utføres av flere årsaker: Endrede behov for bruken av boligen, tilpasning til livsløpsstandard slik at boligen kan benyttes lenger, ønske om en mer moderne bolig med dagens krav til komfort. En ombygging av en bolig kan ofte føre til store inngrep i boligens konstruksjoner. Det vil da ofte kunne være svært lønnsomt å kombinere energisparetiltak og komfortheving med ønsker og krav til ombyggingen UTBEDRE DRENERING Levetiden på drenering er år hvor det er store variasjoner mellom hus. Et tegn på at dreneringen er gått tett og bør utbedres er når kjellerveggene har økt fuktighet. Mange eldre hus har uisolerte kjellere, men som i mange hus benyttes som boligrom eller oppvarmede lagerrom. Sommerstid vil man i slike kjellere oppleve «kjellerlukt» som er forårsaket at

11 9449_Rollup_850x2100.indd :28 fuktig, varm luft kondensere på de kalde kjellerveggene. Skal dreneringen utbedres, så anbefales det å samtidig etterisolere kjellerveggene utvendig. En regel er at minimum 1/3 av isolasjonen bør ligge på utsiden og gjerne mer. Merkostnaden ved å isolere er liten sammenlignet med kostnaden på selve dreneringsjobben SKIFTE KLEDNING Er kledningen på huset tørr og sprukken, er det på tide å skifte den ut. Dette gir en mulighet til å betydelig oppgradere boligen samtidig. Ta av gammel kledning og vindsperre, sjekk eksisterende isolasjon for om den fortsatt står godt i veggen og løft bort noen plater for å sjekke at dampsperren er hel og intakt. Reparer dampsperren der det er hull og rifter og erstatt partier med dårlig isolasjonsmateriale. Etterisoler veggen skikkelig. Husk at krav til en moderne vegg er 250 mm isolasjon, så dersom man etterisolerer en eksisterende vegg med 100 mm med ytterligere 50 mm etterisolering, har man fortsatt ikke oppgradert veggen til dagens krav. Velg deretter en så diffusjonsåpen vindsperre som mulig slik at man er sikker på at vindsperren er minst 10 ganger mer dampåpen enn dampsperren. Dette er viktig for å sikre en god fukttransport i veggen slik at den tørker opp innvendig NYE VINDUER Skal vinduene på boligen skiftes, må det gjøres omfattende grep i ytterveggene samtidig. Det kan være vanskelig å gjennomføre et godt vindusskifte samtidig som sikring mot fukt og trekk utføres på en forsvarlig måte. Det er viktig samtidig å sjekke om det er behov for utbedring av ytter- eller innervegg. En samtidig vurdering av yttervegg hvor behov for skifte av kledning eller murfasade gir mulighet for samtidig å etterisolere vegg utvendig og en god lufttetting. Nye beslag rundt vinduer gir bedre fuktsikring, og plassering lengre inn i bygningskroppen gir et lavere varmetap (redusert kuldebroverdi). Dersom byggets behov heller tilsier at veggene innvendig bør MULTIKOMFORT Den nye SAINT-GOBAIN byggestandarden BEHAGELIG LYS Riktig belysning, og innovative vindusløsninger med sterkt fokus på plassering og solskjerming Du bygger Vi tar oss av resten 11

12 utbedres samtidig som vinduene skiftes, bør innvendige paneler eller plater fjernes helt slik at dampsperren kan sjekkes og utbedres før veggene plateslås eller paneleres på nytt NYTT GULV Har boligeier ønsker om nytt gulv i stuen, så er det flere forhold som bør sjekkes. Er gulvet et etasjeskille mellom oppvarmet og uppvarmet sone? Hvordan er gulvet isolert? Oppleves det kald trekk og kalde gulv vinterstid? I forbindelse med at nytt gulv legges, bør boligeier gjøres oppmerksom på at vannbåren gulvvarme kan etableres under det nye gulvet. Vannbåren gulvvarme gir mulighet til å utnytte ulike former for fornybar varme, mens elektriske varmekabler er prisgitt de til enhver tid gjeldende strømpriser NYTT TAK Skifte av tak er et av vedlikeholdstiltakene som blir oftest fulgt opp av boligeiere. Det å skifte tak hvor også undertak og eventuelt lekter/sløyfer blir skiftet, må ses på i sammenheng med resten av boligen. Mye av energien i en bolig forsvinner opp gjennom loft og tak. Om målet er å redusere energibehovet, så er det i forbindelse med skifte av taktekke stort potensial både med å redusere transmisjonsvarmetap ved etterisolering og infiltrasjonstap gjennom bedre vindtetting BYGGE TERRASSE Det å få oppdraget med å sette opp en ny terrasse, kan høres ut som et oppdrag som ikke har noe med energisparing å gjøre. Men en dyktig håndverker bør alltid først vurdere hvilke konsekvenser et slikt oppdrag får for senere vedlikeholds- og oppgraderingstiltak. Sett at et slikt oppdrag skal utføres på en bolig fra 50-tallet hvor drenering er fra byggeår og kjeller benyttes som boligrom. God rådgiving vil her kunne medføre skifte av drenering og utvendig tilleggsisolering og fuktsikring.

13 2.2. BEFARING God rådgivning må alltid inkludere en befaring av boligen. Under en befaring må tre forhold avdekkes: 1. boligens tekniske beskaffenhet 2. boligeiers ønsker for boligen 3. boligeiers økonomiske rammer Boligens tekniske beskaffenhet må avdekkes først. Hvilke komponenter, materialer, bygningsdeler og utstyr er i en slik forfatning at de enten umiddelbart eller innen nær fremtid må skiftes ut. Boligeiers ønsker for boligen er viktige for å lage en god tiltaksplan for utbedring eller oppgradering av boligen. Hvilke endringer ønsker boligeier for boligen, og hvilke tiltak kan kombineres både for å spare energi og for å øke bokomforten. Boligeiers økonomiske rammer for bruk på utbedring eller oppgradering av boligen vil være viktig for å prioritere rekkefølge på tiltak, kombinasjon av tiltak, utbedring av boligens tekniske behov og om boligeiers ønsker for boligen blir tilfredstilt FORBEREDELSE TIL BEFARING Byggmesteren bør i forkant av befaringen be boligeier å finne frem tilgjengelig informasjon om boligen (tegninger, takstrapport, salgrapport, osv.) BOLIGENS TILSTAND Man må være forberedt på å ta en del mål selv, spesielt hvis tegningsgrunnlaget er dårlig (og det er det ofte på eldre boliger). Gå systematisk gjennom boligen og kartlegg tykkelser og oppbygging på vegger, loftisolering, kjellermurer, kjellergulv, vegger mellom kald og varm sone, osv. I tillegg må alle vinduer og dører måles og type vindu, tilstand og alder må vurderes. Sjekk spesielt kjeller og loft for fuktinntrengning 13

14 og skader. Utvendig er det viktig å danne seg et inntrykk av tilstand på kledning, tak, undertak, takrenner og beslag, murer, drenering, osv. Noter alle punkter som kan medføre en skade innen den nærmeste fremtid, og hvilke tiltak som bør prioriteres først VENTILASJON Hva slags ventilasjon har boligen, og hvordan benyttes ventilasjonen? Gå fra rom til rom og fra kjeller til loft for å se hvordan huset ventileres. Sjekk også muligheten for å ettermontere balansert ventilasjon. Finnes det fornuftige føringsveier for ventilasjonskanalene på varm side, eller må man via et kaldt loft? Finnes det steder hvor man kan lage en sjakt for å komme seg fra kjeller til loft, og i hvilke rom kan en nedkassing fungere? OPPVARMINGSANLEGG Hvordan varmes boligen opp? Hvordan varmes tappevann opp? Hva er tilstanden for oppvarmingskilder, og hvilke forbedringer kan gjøres? Er det mulighet for å utnytte fornybar energi i boligen? Byggmesteren bør kunne vurdere eksisterende varmeløsninger og komme med anbefalinger til endringer ELEKTRISK ANLEGG Dersom det er gammelt elektrisk opplegg i boligen, bør byggmesteren anbefale boligeier å gjennomføre en el-sjekk. Dersom boligen er utstyrt med downlights er det spesielt viktig å ta en ekstra sjekk. Ofte er disse ettermontert og er det gjort mot klimaskjermen, så kan en fuktskade allerede ha utviklet seg. Sjekk om dampsperren er brutt og om det fortsatt er tilstrekkelig isolasjon på utsiden av installasjonen FEIL OG SKADER Ofte vil boligeier kunne opplyse om feil og skader ved boligen, men en del skader vil kunne oppdages under befaringen. Det er veldig viktig å notere ned disse skadene og tilstandsgraden. En tiltaksplan bør ta utgangspunkt i disse skadene når det senere vil bli snakk om en prioritering av tiltak. Dette kan medføre at prosjektet får en annen retning enn det boligeier

15 hadde sett for seg, eller at prosjektet blir større enn planlagt UTSTYR TIL BEFARING I tillegg til Optimeras befaringsverktøyer må man ha med måleverktøy og verktøy for å forsiktig åpne konstruksjoner og eventuelt fuktmåler og annet måleutstyr som man er fortrolig med BYGGETS TEKNISKE BESKAFFENHET TETTHET Det er store variasjoner på hvor tette bygg er. Tettheten er avgjørende for å oppnå et energieffektivt bygg. Et godt bygg skal være luft- og damptett på innsiden, være godt isolert mot varmetap, men dampåpent utvendig. Lekkasjetall Luftskifter/timet Tilsvarer: 10,0 Bygg før ,0 Bygg ,0 Eldre bygg hvor det har vært fokus på tetting under bygging. 4,0 Nyere og eldre bygg hvor det har vært benyttet moderne tettematerialer, krav TEK97. 2,5 Krav TEK10 (leiligheter 1,5) 1,0 Krav NS3700 Lavenergi klasse 1 0,6 Krav NS3700 Passivhus Vi bruker bygningens lekkasjetall som et mål på hvor tett bygningen er. For å finne lekkasjetallet benyttes en vifte. Viften lager en trykkforskjell mellom inne og ute på 50 pascal (tilsvarer frisk bris, 9 m/s). Når denne trykkforskjellen oppnås, måles det hvor mye luft som passerer forbi vifta i løpet av en time. Dette er den samme luftmengden som lekker gjennom konstruksjonene i bygningen. Luftmengden som passerer vifta, deles med det innvendige volumet av bygget for 15

16 å regne ut hvor mange ganger per time luften blir skiftet ut (luftomveksling). Det er store variasjoner mellom tettheten på bygg og ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom eldre og nyere hus. For å få et nøyaktig tall må tettheten måles. Dersom det ikke foreligger en tetthetsmåling, kan tallene i tabellen benyttes FUKTPROBLEMATIKK Feil utførelse av etterisolering, valg av materialer, feil vindsperre, feil på plassering av dampsperre osv. kan føre til alvorlige skader på konstruksjoner hvor levetiden reduseres betydelig og utbedringskostnadene kan bli veldig store. I forbindelse med oppgraderingsprosjekter er det derfor viktig å følge godkjente anvisninger fra produktleverandør eller Sintef Byggforsk for å sikre en så god og fuktsikker utførelse som mulig. Eksempler på antatt levetid Komponent Levetid i år: Utvendig kledning (tre) Yttertak Drenering (tetthet grunnmur) Vinduer Ventilasjonsanlegg Varme/energiløsning Takrenner og nedløp Bad LEVETIDSBETRAKTNINGER PÅ KOMPONENTER Materialer, komponenter, bygningsdeler og teknisk utstyr i en eksisterende bolig har veldig ulik levetid. Mange forhold spiller inn; slik som vær og vind, temperatur og luftfuktighet, hyppighet og kvalitet på vedlikehold, samt selve bruken. I vurderingen av om en bolig skal oppgraderes, er det viktig at levetidsbetraktninger blir tatt med når planen for oppgraderingen av boligen utføres KOMBINASJON AV TILTAK Tabellen nedenfor viser noen eksempler på energisparetiltak som kan være lønnsomme dersom de kombineres med utbedring av slitasje/elde eller utbedring av feil/skade. 16

17 Komponent, materiale, utstyr som må skiftes Kledning må skiftes Tak / undertak må skiftes (kaldt loft) Tak / undertak må skiftes (skrått tak) Fukt i kjeller som resultat av tett drenering Fukt i krypkjeller Vinduer må skiftes Varmtvannsbereder må skiftes Ny parkett i stua Skifte / utbedre drenering rundt huset Oljefyr må skiftes Tapetsere gamle ujevne vegger Bygge på Skifte peis / ovn / parafinbrenner Energisparetiltak Utvendig etterisolering av yttervegg. Vurdere skifte av vinduer. Etterisolering og lufttetting av loft, omgjøring fra kaldt luftet til kaldt uluftet loft. Vurdere legging av ventilasjonskanaler til balansert ventilasjon før etterisolering. Vurdere montering av integrerte solfangere som en del av nytt taktekke Etterisolering av tak utvendig dersom ikke plass på innsiden. Lufting over eller under nytt undertak. Vurdere montering av integrerte solfangere som en del av nytt taktekke Utvendig etterisolering av kjellermur samtidig som drening skiftes. Bruk av XPS-plater med riller og duk muliggjør tilbakefylling av eksisterende masser Dampsperre mot grunn, bedret ventilering (eller avfukting). Isolere underside av stubbloft. Bytte til 3-lags energivinduer. Vurdere samtidig skifting av utvending kledning for etterisolering og vindtetting. Bytte til bereder som kan utnytte fornybar energi (sol, bio, varmepumpe). Velg bereder kun for tappevann eller akkumulatortank som også gir mulighet for vannbåren varme Forberede for vannbåren varme for å kunne utnytte fornybar energi. Vurdere isolering dersom gulvet vender mot uoppvarmet sone. Etterisolere mur utvendig Bytt til fornybar energikilde (sol, VP, ved eller kombinasjon av disse). Husk å sjekke om eksisterende vannbårent anlegg kan benyttes Etterisolere innvendig og monter nye veggplater, vurder vindusskifte samtidig Øk isolasjon / forbedre tetting i tilstøtende deler av eksisterende bolig. Husk å vurdere ventilasjon i ny og eksisterende del. Bytt til rentbrennende vedovn/peisovn eventuelt med vannkappe for bruk mot vannbårent anlegg. Luft/luft-varmepumpe kan være en god erstatning for parafinovn 2.6. LØNNSOMHET Det vil ofte vise seg vanskelig å beregne lønnsomheten av oppgraderingsprosjekter. Hvilke tiltak skal det beregnes lønnsomhet av? En måte å regne på er å se på differansen mellom oppgradering og rehabilitering. Som tidligere nevnt er det å rehabilitere det samme som å tilbakeføre huset til opprinnelig tilstand, mens etterisolering vil være en oppgradering. OPPGRADERINGS- KOSTNAD REHABILITERINGS- KOSTNAD = MERKOSTNAD FOR OPPGRADERING 17

18 9449_Rollup_850x2100.indd :28 MULTIKOMFORT Den nye SAINT-GOBAIN byggestandarden Det er kun merkostnaden for oppgradering som bør legges til grunn dersom det skal regnes på tilbakebetalingstid for energisparetiltak. Eksempel: forenklet regnestykke på utbedring av en eksisterende enebolig. Prisene er kun ment som indikasjon og vil ha store variasjoner utfra beliggenhet, størrelse, kvalitet, utførelse, osv. Tiltak Rehabilitering kr Utbedre drenering rundt huset Oppgradering kr - Tilleggsisolere kjellermurer ifm. drenering Skifte bordkledning, lekter og vindsperre Bedret tetthet og etterisolering Skifte vinduer/dører Oppgradere fra 2- til 3-lags glass i vinduer Skifte undertak, lekter og nytt taktekke Etterisolere tak utvendig Skifte varmtvannsbereder Montere solfangere med solbereder VEdLIKEHOLdSVENNLIG Løsninger og installasjoner som er basert på enkel teknologi, tilpasset alle livsfaser Du bygger Vi tar oss av resten Montere balansert ventilasjon Montere luft/luft varmepumpe Sum Sum for oppgradering er dermed kr , men det er kr (merkostnad) det skal regnes lønnsomheten av. Energibesparelsen av tiltak beskrevet ovenfor kan utgjøre mer enn kwh per år avhengig av hvor omfattende hvert tiltak gjøres, kvaliteten og størrelsen på boligen og bruken av boligen. Nedbetalingstiden for hvert tiltak vil variere, men det vil være god lønnsomhet sett i sammenheng med levetiden på hvert tiltak ØKT VERDI PÅ BOLIGEN Det å oppgradere boligen er også med å øke verdien på boligen. Dette kan ha betydning for finansiering en boligeier har for boligen. Økt verdi sett opp mot boliglånet vil kunne gi mer gunstige lånebetingelser. 18

19 2.6.2 ØKT KOMFORT Oppgradering av eldre boliger vil samtidig øke komforten. Bedre isolering og vindtetting, nye vinduer og dører vil føre til en lunere bolig med mindre kaldras hvor det vil være enklere å opprettholde en ønsket innetemperatur. Balansert ventilasjon vil gjenvinne varmen, hindre kald trekk fra ventiler, rense luften som tilføres boligen, og sikre et tilstrekkelig luftskifte i boligen. Det er vanskelig å regne lønnsomheten på økt komfort, men betalingsviljen og ønske om effekten er stor BYGNINGSTYPER OG ANBEFALT LØSNING For å kunne anbefale riktige løsninger for boligen må vi vite hvilken byggemetode som er benyttet. Vi har delt dette inn i forskjellige tidsepoker basert på endringer i gjeldende teknisk forskrift (TEK) og i forhold til hvilke produktmessige muligheter som var tilgjengelige på markedet. Aktuelle løsninger refererer til oppslagsverket Byggtekniske detaljer som viser de Optimera Multikomfortløsninger vi anbefaler. Multikomfortløsningene er trygge ved å utføre best mulige oppgraderingsprosjekter både teknisk, komfortmessig og økonomisk FREM TIL 1900-TALLET Trehus med laftede tømmervegger Laftet Uisolert Varmetapstall (u-verdier) Eksisterende løsning u-verdi Vegg 1,0 Etasjeskiller 1,0 Tak 0,6-0,8 Enkel glass 5,0 19

20 Beskrivelser Vegg Laftet tømmer eller plank. Tettet med laftevatt. Solid håndverk, ofte god håndverksmessig utførelse, meget varierende tetthet og tilstand Etasjeskiller Trebjelkelag med bordgulv, med eller uten stubbloftsfyll. Eventuelt stubbloftsfyll kan være leire, sagflis, e.l. Aktuelle løsninger YTT-A ETA-A LOF-A Tak Åstak. Taktro av over/underliggere. TAK-G Enkeltglass FRA 1900 TIL 1920 Trehus med reisverksvegger VIN-A Bærende mm plank. Uisolert eller etterisolert med innblåst mineralull eller karbamidskum. Varmetapstall (u-verdier) Eksisterende løsning u-verdi Vegg 0,8 Etasjeskiller mot det fri 1,0 Tak 0,6-0,8 Enkel glass 5,0 Beskrivelser Vegg Reisverk av stolper og sviller, stående lafteplank mellom reisverket. 1-2 lag maskinpapp innvendig 1-2 lag impregnert papp utvendig Luftlag mellom stående lafteplank og utvendig kledning. God håndverksmessig utførelse, og god lufttetthet Etasjeskiller Trebjelkelag med stubbloftsfyll og bordgulv. Stubbloftsfyll kan være leire, sagflis, koks e.l. Tak Sperretak, ofte med knevegg. Taktro av over/underliggere. Aktuelle løsninger YTT-A YTT-L ETA-A LOF-A TAK-A 20

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG - Barrierer og muligheter Av Arne Petter Krogstad Kathrine Elshaug Kjetil Bringaker Kirsti Stensland Eksperter i team 2002-1 - Forord Denne

Detaljer

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE Oppdragsgiver Lavenergiprogrammet Rapporttype Utredning 2012.03.02 KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE 3 (25) Oppdragsnr.: 1120080 Oppdragsnavn: Kompetansemål for utførende Dokument

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Liv Bjørhovde Rindal, KanEnergi Fritjof Salvesen, KanEnergi 10 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Norges vassdrags-

Detaljer

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 Nr 4 2012 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Grindhaugen Borettslag s. 32 Perfekt pendlerbolig s. 36 Go KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 d ju a o ss i r f l NY PORTTELEFON? La proffen ta seg av jobben!

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer