7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING"

Transkript

1 Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1

2 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom våre dyktige medarbeidere, Optimera Akademiet og en serie av Temahefter som regelmessig oppdateres i forhold til nye krav og regler. Norges største Optimera er Norges største aktør innen salg av byggevarer, trelast og interiør. For deg som proffkunde betyr det at vi har store ressurser og kan bidra til å løse nettopp dine utfordringer for å skape en mest mulig rasjonell byggeprosess. Et komplett tilbud til proffen Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, tidsbesparende kundeløsninger, et profftilpasset sortiment, effektiv logistikk og god tilgjengelighet gjennom 95 Optimera proffsentre og Montér byggevarehus. Du bygger vi tar oss av resten Slagordet vårt beskriver vårt tilbud til deg som proffkunde; Du bygger vi tar oss av resten. Det betyr at vår viktigste jobb er å bidra til at din jobb blir enklere, triveligere og mer lønnsom. 2

3 Oppdaterte kunnskaper gir trygge og kostnadseffektive løsninger Vi er glade for å kunne presentere vårt nye Temahefte ENERGIOPPGRADERING. Endringer i forskrifter og produkter skjer kontinuerlig, gjennom Temaheftene skal du føle deg trygg på at du løser de forskjellige byggtekniske utfordringene i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Samtidig som du til enhver tid er oppdatert i forhold til nye produkter og løsninger. Vi ønsker at temaheftene brukes aktivt både under planlegging av prosjekter og på byggeplass. Temaheftene kan også leses eller lastes ned fra optimeraproff.no. Dette temaheftet er tilrettelagt og utarbeidet av Optimera i samarbeid med Boligenøk AS Bruk av innhold eller deler av innhold kun etter tillatelse fra Optimera. Besøk oss på våre hjemmesider for ytterligere informasjon: optimeraproff.no eller monter.no Har du kommentarer eller innspill, send oss en e-post på: Opplag 1, september 2013 AKTUELLE TEMAHEFTER: Tørt Bygg Fasader i tre I Bunn og Grunn Dør og Vindu Tak Byggteknikk Energioppgradering

4 Unike kundeløsninger Logistikk Skreddersydd logistikk gir deg konkurransefortrinn og god lønnsomhet. Vi tilbyr en rekker spesialløsninger som helikoptertransport og leilighets- og etasjepakking. Verktøy og festemidler Våre byggeplasscontainere med verktøy og festemidler tilpasses de forskjellige faser i byggeprosjektet. Dyktige selgere følger opp og er din diskusjonspartner. Teknisk tjenester Bruk oss på salgskalkyle, mengdeberegning, varmetaps- og energiberegning, teknisk rådgiving og byggteknisk prosjektering. Tempererte og fuktstyrte listverksrom Våre tempererte og fuktstyrte listverkstom gir stabil temperatur og luftfuktighet hele året. Det gir listverk av høy kvalitet klart til bruk. Konstruksjonspakker, elementer og takstoler Vi skreddersyr takstoler og konstruksjonspakker for alle bærende konstruksjoner i tre, og leverer store elementer for feltutbygging og bygging av enkelthus. Dokumentasjon Vår løsning sender sikkerhetsdatablader automatisk ved varebestilling. Du får også FDVdokumentasjon som tilfredsstiller myndighetenes krav. E-handel Benytt vår e-handel 24 timer i døgnet, 7 dager i uken - og sjekke lagerbeholdning, nettopriser, ordre- og fakturahistorikk. Vi har korte bestillingsfrister! Kurs og fagtreff Kunnskap gir trygghet og kostnadseffektive løsninger. Derfor gjennomfører Optimera Akademiet opplæring for våre proffkunder over hele landet. Kjøkken, garderobe og bad Vi tilbyr produkter av topp kvalitet velegnet for prosjektmarkedet. Proffkundene verdsetter vår høye servicegrad og konkurransedyktige betingelser. Tomteutvikling Optimera Tomteutvikling tilrettelegger og igangsetter boligfelt for utbygging. Bygging og salg skjer i regi av Optimeras byggmesterog entreprenørkunder. 4

5 INNHOLD 1. Innledning ROT-markedet Optimera Multikomfort Rehabilitere eller oppgradere? 9 2. Rådgivning og befaring Tilbygg Ombygging Utbedre drenering Skifte kledning Nye vinduer Nytt gulv Nytt tak Bygge terrasse Befaring Forberedelse til befaring Boligens tilstand Ventilasjon Oppvarmingsanlegg Elektrisk anlegg Feil og skader Utstyr til befaring Byggets tekniske beskaffenhet Tetthet Fuktproblematikk Levetidsbetraktninger på 16 komponenter 2.5 Kombinasjon av tiltak Lønnsomhet Økt verdi på boligen Økt komfort Bygningstyper og 19 anbefalt løsning Frem til 1900-tallet Fra 1900 til Fra 1920 til Fra 1950 til Fra 1960 til Fra 1980 til Fra 1997 til Fra 2007 til Fra Vinduer/dører Bytte eller bevare? Krav til U-verdi Lønnsomhet Ventilasjon Hvorfor ventilere boliger? Tilstrekkelig frisk luft Fuktighet Avgasser Radon Ventilasjonsprinsipper Naturlig ventilasjon Mekanisk avtrekk Avtrekksventilasjon Balansert ventilasjon Balansert ventilasjon i 32 eksisterende boliger 5. Utnytte solenergien Hvordan utnytte solenergien Solceller Solfangere Fornybar varme Bioenergi Solvarme Varmepumper Kombinasjon av fornybare varmeløsninger Styringssystemer Brukeradferd Besparelsen uteble Vedlegg og referanser Byggtekniske begreper Byggforskrifter (forenklet) Energirådgivning Enova Energimerkeordningen Enovamodulen i EMS Husbanken 51 5

6 9449_Rollup_850x2100.indd :28 MULTIKOMFORT Den nye SAINT-GOBAIN byggestandarden 1. INNLEDNING 1.1. ROT-MARKEDET Boliger må vedlikeholdes for å opprettholde bokomfort og verdi. Norske boligeiere er historisk gode på jevnlig ettersyn og oppgradering, og vi ligger i verdenstoppen i forhold til benyttet krone pr. m 2 på oppussing og ombygging. Vi kaller dette ROT-markedet; Rehabilitering, Ombygging, Tilbygg. Et godt planlagt og gjennomført ROT-prosjekt innebærer en oppgradering av boligen og dermed økt bokomfort og verdi. ROT-markedet er stort og interessant. Mye av ROTprosjektene utføres klattvis knyttet opp mot nødvendig vedlikehold gjerne også i flere trinn over mange år. GOd design God arkitektur og universell utforming Mange av ROT-prosjektene gjennomføres i tillegg uten at boligeier får innspill i forhold til hva som kan lønne seg å gjøre samtidig. Eksempelvis skifter mange tak uten å utbedre isolasjon, lufting og tetthet på loftet eller inn mot boligrom. Du bygger Vi tar oss av resten Et nytt tak har en antatt levetid på år, terskelen for å gjøre noe med dette den perioden er derfor høy! Fokus på energieffektivisering er kommet til som en konsekvens av nasjonale og internasjonale forpliktelser i forhold til bruk av energi og derav reduksjon av miljøbelastningen samtidig som klimaendringer og kraftpriser øker. 6

7 9449_Rollup_850x2100.indd :28 Det er ca. 217 mill. m 2 eneboliger og rekkehus i Norge som er privateid. Disse boligene står for 23 % av det totale energiforbruket. Økt energieffektivitet i disse boligene er avgjørende for å nå Norges målsettninger og forpliktelser i forhold til redusert energibruk og miljøbelastning. MULTIKOMFORT Den nye SAINT-GOBAIN byggestandarden Energirehabilitering kan være komplisert og kostbart isolert sett. Det er derfor viktig at du som byggmester med enkle hjelpemidler kan bistå boligeier ved til valg. Dette er spesielt viktig når kontakten er opprettet ved et behov for ROT som allerede ligger der. Det har i tillegg etablert seg mange myter og mye skepsis om ny byggeskikk. Det går på tykke vegger, små vindusflater, dårlig inneluft, fuktproblemer m.m. Mange boligeiere frykter at bokomfort reduseres som en konsekvens av energirehabilitering. Det er mange farer og fallgruver, det er derfor ekstremt viktig at de løsninger som velges, er kvalitetssikret og trygge i tillegg til at de utføres på korrekt måte. Du som byggmester kan gjennom god rådgiving være med på å synliggjøre for en boligeier potensialet ved å slå sammen flere vedlikeholdsoppdrag og samtidig sørge for en oppgradering av boligen. GOd STØYdEMpING Materialer og løsninger som gir god støydemping og riktig akustikk Du bygger Vi tar oss av resten Dette krever gode løsninger og god kunnskap. Løsninger og kunnskap = Optimera Multikomfort! 7

8 MULTIKOMFORT Den nye byggestandarden Optimera Multikomfort er en veldig god nyhet for deg som byggmester. Velger du Multikomfortløsninger fra Optimera og Montér kan du være trygg på at rehab-prosjektet utføres korrekt og at nybygget ditt alltid er innenfor gjeldende TEK både i dag og i morgen. 8 MILJØVENNLIG BEHAGELIG INNEKLIMA GOD STØYDEMPING VEDLIKEHOLDSVENNLIG GOD DESIGN BEHAGELIG LYS TRYGGE LØSNINGER LØNNSOMT 1.2. OPTIMERA MULTIKOMFORT Multikomfort er et konsept som vektlegger alle de elementer som påvirker boligeierens oppfatning av boligen sin: Hvordan er det å leve i denne boligen? Multikomfort bygger på følgende elementer: MILJØVENNLIG Energieffektive og fornybare løsninger. BEHAGELIG INNEKLIMA Moderne oppvarmings- og ventilasjonsløsninger, som sørger for ren luft og behagelig temperatur hele året. GOD STØYDEMPING Materialer og løsninger som gir støydemping og riktig akustikk. VEDLIKEHOLDSVENNLIG Løsninger og installasjoner som er basert på enkel teknologi, tilpasset alle livsfaser. GOD DESIGN God arkitektur og universell utforming. BEHAGELIG LYS Riktig belysning, og innovative vindusløsninger med sterkt fokus på plassering og solskjerming. TRYGGE LØSNINGER Kjente metoder og produkter, som er kvalitetssikret både teknisk og økonomisk. LØNNSOMT Det gjelder for både boligeier og byggmester. Konseptet inneholder salgsverktøyer og løsninger som gjør din hverdag enklere! Dette temaheftet Energioppgradering vil sammen med tilhørende verktøyer forenkle hverdagen din i kundemøtet. Ved befaring og tilbudsgivning og ikke

9 9449_Rollup_850x2100.indd :28 minst ved den praktiske gjennomføringen av prosjektet REHABILITERE ELLER 1.3. OPPGRADERE? Med rehabilitering menes en istandsettelse av en bolig til opprinnelig stand. Dette innebærer blant annet å rette på manglende vedlikehold eller reparere skade eller feil. En rehabilitering kan innebære at bygningen gjenvinner sin fordums status eller antikvariske verdi. MULTIKOMFORT Den nye SAINT-GOBAIN byggestandarden Oppgradering betyr at det gjøres utbedringer på boligen som løfter den tekniske eller økonomiske verdien av bygget. Vindtetting og isolering av en yttervegg i forbindelse med at ny kledning skiftes, er dermed ikke rehabilitering, men en oppgradering. HVORFOR SKAL VI ANBEFALE EN ENERGIOPPGRADERING? Det er et stort potensial for økt komfort og omfattende energisparing ved riktig oppgradering av boliger. Utvikling i teknisk forskrift sørger for at det som bygges av nye boliger stadig blir bedre og trenger mindre energi til oppvarming. Dette fører til at forskjellen mellom de nye boligene og den boligmassen som allerede er bygget, stadig blir større. NÅR SKAL MAN VURDERE EN ENERGIOPPGRADERING? Typisk levetid for de materialer og det utstyret som er benyttet i en bolig, er år. Dermed krever en bolig jevnlig vedlikehold for å fremstå slik den var da den ble bygget. På mange boliger er dette vedlikeholdsarbeidet mangelfullt, og behovet er stort for at flere tiltak må gjennomføres for å tilbakeføre boligen til opprinnelig stand. Det er i en slik situasjon det vil være mest lønnsomt for en boligeier å vurdere energioppgradering. MILJØVENNLIG Energieffektive og fornybare løsninger Du bygger Vi tar oss av resten 9

10 9449_Rollup_850x2100.indd :28 MULTIKOMFORT Den nye SAINT-GOBAIN byggestandarden Furuskog. 10 TRYGGE LØSNINGER Kjente metoder og produkter, som er kvalitetssikret både teknisk og økonomisk Du bygger Vi tar oss av resten 2. RÅDGIVNING OG BEFARING 2.1. REHABILITERINGSFORESPØRSLER TILBYGG En forespørsel om et tilbygg gir mulighet til å forbedre den delen av huset hvor tilbygget skal integreres. Det er viktig her å sikre gode overganger mellom ny og gammel del, spesielt med tanke på fuktsikring (dampsperre), vindsikring (vindsperre) og reduksjon av mulige kuldebroer. Skal et tilbygg integreres i deler av en yttervegg, må det samtidig vurderes om resten av veggen skal utbedres med økte isolasjonsmengder, fukt og vindtetting og også skifte av vinduer og dører. Ventilering av tilbygget, og boligen for øvrig, må også vurderes i forbindelse med etableringen av et tilbygg. Hvordan er boligen ventilert i dag? Er det våtrom i det nye tilbygget? Skal tilbygget kobles sammen med ventilasjonsanlegget i boligen? Skal det etableres ventilasjonsanlegg i hele boligen som en del av prosjektet? Det er viktig å ha en plan for hvordan ventileringen av boligen skal skje OMBYGGING Ombygging av bolig utføres av flere årsaker: Endrede behov for bruken av boligen, tilpasning til livsløpsstandard slik at boligen kan benyttes lenger, ønske om en mer moderne bolig med dagens krav til komfort. En ombygging av en bolig kan ofte føre til store inngrep i boligens konstruksjoner. Det vil da ofte kunne være svært lønnsomt å kombinere energisparetiltak og komfortheving med ønsker og krav til ombyggingen UTBEDRE DRENERING Levetiden på drenering er år hvor det er store variasjoner mellom hus. Et tegn på at dreneringen er gått tett og bør utbedres er når kjellerveggene har økt fuktighet. Mange eldre hus har uisolerte kjellere, men som i mange hus benyttes som boligrom eller oppvarmede lagerrom. Sommerstid vil man i slike kjellere oppleve «kjellerlukt» som er forårsaket at

11 9449_Rollup_850x2100.indd :28 fuktig, varm luft kondensere på de kalde kjellerveggene. Skal dreneringen utbedres, så anbefales det å samtidig etterisolere kjellerveggene utvendig. En regel er at minimum 1/3 av isolasjonen bør ligge på utsiden og gjerne mer. Merkostnaden ved å isolere er liten sammenlignet med kostnaden på selve dreneringsjobben SKIFTE KLEDNING Er kledningen på huset tørr og sprukken, er det på tide å skifte den ut. Dette gir en mulighet til å betydelig oppgradere boligen samtidig. Ta av gammel kledning og vindsperre, sjekk eksisterende isolasjon for om den fortsatt står godt i veggen og løft bort noen plater for å sjekke at dampsperren er hel og intakt. Reparer dampsperren der det er hull og rifter og erstatt partier med dårlig isolasjonsmateriale. Etterisoler veggen skikkelig. Husk at krav til en moderne vegg er 250 mm isolasjon, så dersom man etterisolerer en eksisterende vegg med 100 mm med ytterligere 50 mm etterisolering, har man fortsatt ikke oppgradert veggen til dagens krav. Velg deretter en så diffusjonsåpen vindsperre som mulig slik at man er sikker på at vindsperren er minst 10 ganger mer dampåpen enn dampsperren. Dette er viktig for å sikre en god fukttransport i veggen slik at den tørker opp innvendig NYE VINDUER Skal vinduene på boligen skiftes, må det gjøres omfattende grep i ytterveggene samtidig. Det kan være vanskelig å gjennomføre et godt vindusskifte samtidig som sikring mot fukt og trekk utføres på en forsvarlig måte. Det er viktig samtidig å sjekke om det er behov for utbedring av ytter- eller innervegg. En samtidig vurdering av yttervegg hvor behov for skifte av kledning eller murfasade gir mulighet for samtidig å etterisolere vegg utvendig og en god lufttetting. Nye beslag rundt vinduer gir bedre fuktsikring, og plassering lengre inn i bygningskroppen gir et lavere varmetap (redusert kuldebroverdi). Dersom byggets behov heller tilsier at veggene innvendig bør MULTIKOMFORT Den nye SAINT-GOBAIN byggestandarden BEHAGELIG LYS Riktig belysning, og innovative vindusløsninger med sterkt fokus på plassering og solskjerming Du bygger Vi tar oss av resten 11

12 utbedres samtidig som vinduene skiftes, bør innvendige paneler eller plater fjernes helt slik at dampsperren kan sjekkes og utbedres før veggene plateslås eller paneleres på nytt NYTT GULV Har boligeier ønsker om nytt gulv i stuen, så er det flere forhold som bør sjekkes. Er gulvet et etasjeskille mellom oppvarmet og uppvarmet sone? Hvordan er gulvet isolert? Oppleves det kald trekk og kalde gulv vinterstid? I forbindelse med at nytt gulv legges, bør boligeier gjøres oppmerksom på at vannbåren gulvvarme kan etableres under det nye gulvet. Vannbåren gulvvarme gir mulighet til å utnytte ulike former for fornybar varme, mens elektriske varmekabler er prisgitt de til enhver tid gjeldende strømpriser NYTT TAK Skifte av tak er et av vedlikeholdstiltakene som blir oftest fulgt opp av boligeiere. Det å skifte tak hvor også undertak og eventuelt lekter/sløyfer blir skiftet, må ses på i sammenheng med resten av boligen. Mye av energien i en bolig forsvinner opp gjennom loft og tak. Om målet er å redusere energibehovet, så er det i forbindelse med skifte av taktekke stort potensial både med å redusere transmisjonsvarmetap ved etterisolering og infiltrasjonstap gjennom bedre vindtetting BYGGE TERRASSE Det å få oppdraget med å sette opp en ny terrasse, kan høres ut som et oppdrag som ikke har noe med energisparing å gjøre. Men en dyktig håndverker bør alltid først vurdere hvilke konsekvenser et slikt oppdrag får for senere vedlikeholds- og oppgraderingstiltak. Sett at et slikt oppdrag skal utføres på en bolig fra 50-tallet hvor drenering er fra byggeår og kjeller benyttes som boligrom. God rådgiving vil her kunne medføre skifte av drenering og utvendig tilleggsisolering og fuktsikring.

13 2.2. BEFARING God rådgivning må alltid inkludere en befaring av boligen. Under en befaring må tre forhold avdekkes: 1. boligens tekniske beskaffenhet 2. boligeiers ønsker for boligen 3. boligeiers økonomiske rammer Boligens tekniske beskaffenhet må avdekkes først. Hvilke komponenter, materialer, bygningsdeler og utstyr er i en slik forfatning at de enten umiddelbart eller innen nær fremtid må skiftes ut. Boligeiers ønsker for boligen er viktige for å lage en god tiltaksplan for utbedring eller oppgradering av boligen. Hvilke endringer ønsker boligeier for boligen, og hvilke tiltak kan kombineres både for å spare energi og for å øke bokomforten. Boligeiers økonomiske rammer for bruk på utbedring eller oppgradering av boligen vil være viktig for å prioritere rekkefølge på tiltak, kombinasjon av tiltak, utbedring av boligens tekniske behov og om boligeiers ønsker for boligen blir tilfredstilt FORBEREDELSE TIL BEFARING Byggmesteren bør i forkant av befaringen be boligeier å finne frem tilgjengelig informasjon om boligen (tegninger, takstrapport, salgrapport, osv.) BOLIGENS TILSTAND Man må være forberedt på å ta en del mål selv, spesielt hvis tegningsgrunnlaget er dårlig (og det er det ofte på eldre boliger). Gå systematisk gjennom boligen og kartlegg tykkelser og oppbygging på vegger, loftisolering, kjellermurer, kjellergulv, vegger mellom kald og varm sone, osv. I tillegg må alle vinduer og dører måles og type vindu, tilstand og alder må vurderes. Sjekk spesielt kjeller og loft for fuktinntrengning 13

14 og skader. Utvendig er det viktig å danne seg et inntrykk av tilstand på kledning, tak, undertak, takrenner og beslag, murer, drenering, osv. Noter alle punkter som kan medføre en skade innen den nærmeste fremtid, og hvilke tiltak som bør prioriteres først VENTILASJON Hva slags ventilasjon har boligen, og hvordan benyttes ventilasjonen? Gå fra rom til rom og fra kjeller til loft for å se hvordan huset ventileres. Sjekk også muligheten for å ettermontere balansert ventilasjon. Finnes det fornuftige føringsveier for ventilasjonskanalene på varm side, eller må man via et kaldt loft? Finnes det steder hvor man kan lage en sjakt for å komme seg fra kjeller til loft, og i hvilke rom kan en nedkassing fungere? OPPVARMINGSANLEGG Hvordan varmes boligen opp? Hvordan varmes tappevann opp? Hva er tilstanden for oppvarmingskilder, og hvilke forbedringer kan gjøres? Er det mulighet for å utnytte fornybar energi i boligen? Byggmesteren bør kunne vurdere eksisterende varmeløsninger og komme med anbefalinger til endringer ELEKTRISK ANLEGG Dersom det er gammelt elektrisk opplegg i boligen, bør byggmesteren anbefale boligeier å gjennomføre en el-sjekk. Dersom boligen er utstyrt med downlights er det spesielt viktig å ta en ekstra sjekk. Ofte er disse ettermontert og er det gjort mot klimaskjermen, så kan en fuktskade allerede ha utviklet seg. Sjekk om dampsperren er brutt og om det fortsatt er tilstrekkelig isolasjon på utsiden av installasjonen FEIL OG SKADER Ofte vil boligeier kunne opplyse om feil og skader ved boligen, men en del skader vil kunne oppdages under befaringen. Det er veldig viktig å notere ned disse skadene og tilstandsgraden. En tiltaksplan bør ta utgangspunkt i disse skadene når det senere vil bli snakk om en prioritering av tiltak. Dette kan medføre at prosjektet får en annen retning enn det boligeier

15 hadde sett for seg, eller at prosjektet blir større enn planlagt UTSTYR TIL BEFARING I tillegg til Optimeras befaringsverktøyer må man ha med måleverktøy og verktøy for å forsiktig åpne konstruksjoner og eventuelt fuktmåler og annet måleutstyr som man er fortrolig med BYGGETS TEKNISKE BESKAFFENHET TETTHET Det er store variasjoner på hvor tette bygg er. Tettheten er avgjørende for å oppnå et energieffektivt bygg. Et godt bygg skal være luft- og damptett på innsiden, være godt isolert mot varmetap, men dampåpent utvendig. Lekkasjetall Luftskifter/timet Tilsvarer: 10,0 Bygg før ,0 Bygg ,0 Eldre bygg hvor det har vært fokus på tetting under bygging. 4,0 Nyere og eldre bygg hvor det har vært benyttet moderne tettematerialer, krav TEK97. 2,5 Krav TEK10 (leiligheter 1,5) 1,0 Krav NS3700 Lavenergi klasse 1 0,6 Krav NS3700 Passivhus Vi bruker bygningens lekkasjetall som et mål på hvor tett bygningen er. For å finne lekkasjetallet benyttes en vifte. Viften lager en trykkforskjell mellom inne og ute på 50 pascal (tilsvarer frisk bris, 9 m/s). Når denne trykkforskjellen oppnås, måles det hvor mye luft som passerer forbi vifta i løpet av en time. Dette er den samme luftmengden som lekker gjennom konstruksjonene i bygningen. Luftmengden som passerer vifta, deles med det innvendige volumet av bygget for 15

16 å regne ut hvor mange ganger per time luften blir skiftet ut (luftomveksling). Det er store variasjoner mellom tettheten på bygg og ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom eldre og nyere hus. For å få et nøyaktig tall må tettheten måles. Dersom det ikke foreligger en tetthetsmåling, kan tallene i tabellen benyttes FUKTPROBLEMATIKK Feil utførelse av etterisolering, valg av materialer, feil vindsperre, feil på plassering av dampsperre osv. kan føre til alvorlige skader på konstruksjoner hvor levetiden reduseres betydelig og utbedringskostnadene kan bli veldig store. I forbindelse med oppgraderingsprosjekter er det derfor viktig å følge godkjente anvisninger fra produktleverandør eller Sintef Byggforsk for å sikre en så god og fuktsikker utførelse som mulig. Eksempler på antatt levetid Komponent Levetid i år: Utvendig kledning (tre) Yttertak Drenering (tetthet grunnmur) Vinduer Ventilasjonsanlegg Varme/energiløsning Takrenner og nedløp Bad LEVETIDSBETRAKTNINGER PÅ KOMPONENTER Materialer, komponenter, bygningsdeler og teknisk utstyr i en eksisterende bolig har veldig ulik levetid. Mange forhold spiller inn; slik som vær og vind, temperatur og luftfuktighet, hyppighet og kvalitet på vedlikehold, samt selve bruken. I vurderingen av om en bolig skal oppgraderes, er det viktig at levetidsbetraktninger blir tatt med når planen for oppgraderingen av boligen utføres KOMBINASJON AV TILTAK Tabellen nedenfor viser noen eksempler på energisparetiltak som kan være lønnsomme dersom de kombineres med utbedring av slitasje/elde eller utbedring av feil/skade. 16

17 Komponent, materiale, utstyr som må skiftes Kledning må skiftes Tak / undertak må skiftes (kaldt loft) Tak / undertak må skiftes (skrått tak) Fukt i kjeller som resultat av tett drenering Fukt i krypkjeller Vinduer må skiftes Varmtvannsbereder må skiftes Ny parkett i stua Skifte / utbedre drenering rundt huset Oljefyr må skiftes Tapetsere gamle ujevne vegger Bygge på Skifte peis / ovn / parafinbrenner Energisparetiltak Utvendig etterisolering av yttervegg. Vurdere skifte av vinduer. Etterisolering og lufttetting av loft, omgjøring fra kaldt luftet til kaldt uluftet loft. Vurdere legging av ventilasjonskanaler til balansert ventilasjon før etterisolering. Vurdere montering av integrerte solfangere som en del av nytt taktekke Etterisolering av tak utvendig dersom ikke plass på innsiden. Lufting over eller under nytt undertak. Vurdere montering av integrerte solfangere som en del av nytt taktekke Utvendig etterisolering av kjellermur samtidig som drening skiftes. Bruk av XPS-plater med riller og duk muliggjør tilbakefylling av eksisterende masser Dampsperre mot grunn, bedret ventilering (eller avfukting). Isolere underside av stubbloft. Bytte til 3-lags energivinduer. Vurdere samtidig skifting av utvending kledning for etterisolering og vindtetting. Bytte til bereder som kan utnytte fornybar energi (sol, bio, varmepumpe). Velg bereder kun for tappevann eller akkumulatortank som også gir mulighet for vannbåren varme Forberede for vannbåren varme for å kunne utnytte fornybar energi. Vurdere isolering dersom gulvet vender mot uoppvarmet sone. Etterisolere mur utvendig Bytt til fornybar energikilde (sol, VP, ved eller kombinasjon av disse). Husk å sjekke om eksisterende vannbårent anlegg kan benyttes Etterisolere innvendig og monter nye veggplater, vurder vindusskifte samtidig Øk isolasjon / forbedre tetting i tilstøtende deler av eksisterende bolig. Husk å vurdere ventilasjon i ny og eksisterende del. Bytt til rentbrennende vedovn/peisovn eventuelt med vannkappe for bruk mot vannbårent anlegg. Luft/luft-varmepumpe kan være en god erstatning for parafinovn 2.6. LØNNSOMHET Det vil ofte vise seg vanskelig å beregne lønnsomheten av oppgraderingsprosjekter. Hvilke tiltak skal det beregnes lønnsomhet av? En måte å regne på er å se på differansen mellom oppgradering og rehabilitering. Som tidligere nevnt er det å rehabilitere det samme som å tilbakeføre huset til opprinnelig tilstand, mens etterisolering vil være en oppgradering. OPPGRADERINGS- KOSTNAD REHABILITERINGS- KOSTNAD = MERKOSTNAD FOR OPPGRADERING 17

18 9449_Rollup_850x2100.indd :28 MULTIKOMFORT Den nye SAINT-GOBAIN byggestandarden Det er kun merkostnaden for oppgradering som bør legges til grunn dersom det skal regnes på tilbakebetalingstid for energisparetiltak. Eksempel: forenklet regnestykke på utbedring av en eksisterende enebolig. Prisene er kun ment som indikasjon og vil ha store variasjoner utfra beliggenhet, størrelse, kvalitet, utførelse, osv. Tiltak Rehabilitering kr Utbedre drenering rundt huset Oppgradering kr - Tilleggsisolere kjellermurer ifm. drenering Skifte bordkledning, lekter og vindsperre Bedret tetthet og etterisolering Skifte vinduer/dører Oppgradere fra 2- til 3-lags glass i vinduer Skifte undertak, lekter og nytt taktekke Etterisolere tak utvendig Skifte varmtvannsbereder Montere solfangere med solbereder VEdLIKEHOLdSVENNLIG Løsninger og installasjoner som er basert på enkel teknologi, tilpasset alle livsfaser Du bygger Vi tar oss av resten Montere balansert ventilasjon Montere luft/luft varmepumpe Sum Sum for oppgradering er dermed kr , men det er kr (merkostnad) det skal regnes lønnsomheten av. Energibesparelsen av tiltak beskrevet ovenfor kan utgjøre mer enn kwh per år avhengig av hvor omfattende hvert tiltak gjøres, kvaliteten og størrelsen på boligen og bruken av boligen. Nedbetalingstiden for hvert tiltak vil variere, men det vil være god lønnsomhet sett i sammenheng med levetiden på hvert tiltak ØKT VERDI PÅ BOLIGEN Det å oppgradere boligen er også med å øke verdien på boligen. Dette kan ha betydning for finansiering en boligeier har for boligen. Økt verdi sett opp mot boliglånet vil kunne gi mer gunstige lånebetingelser. 18

19 2.6.2 ØKT KOMFORT Oppgradering av eldre boliger vil samtidig øke komforten. Bedre isolering og vindtetting, nye vinduer og dører vil føre til en lunere bolig med mindre kaldras hvor det vil være enklere å opprettholde en ønsket innetemperatur. Balansert ventilasjon vil gjenvinne varmen, hindre kald trekk fra ventiler, rense luften som tilføres boligen, og sikre et tilstrekkelig luftskifte i boligen. Det er vanskelig å regne lønnsomheten på økt komfort, men betalingsviljen og ønske om effekten er stor BYGNINGSTYPER OG ANBEFALT LØSNING For å kunne anbefale riktige løsninger for boligen må vi vite hvilken byggemetode som er benyttet. Vi har delt dette inn i forskjellige tidsepoker basert på endringer i gjeldende teknisk forskrift (TEK) og i forhold til hvilke produktmessige muligheter som var tilgjengelige på markedet. Aktuelle løsninger refererer til oppslagsverket Byggtekniske detaljer som viser de Optimera Multikomfortløsninger vi anbefaler. Multikomfortløsningene er trygge ved å utføre best mulige oppgraderingsprosjekter både teknisk, komfortmessig og økonomisk FREM TIL 1900-TALLET Trehus med laftede tømmervegger Laftet Uisolert Varmetapstall (u-verdier) Eksisterende løsning u-verdi Vegg 1,0 Etasjeskiller 1,0 Tak 0,6-0,8 Enkel glass 5,0 19

20 Beskrivelser Vegg Laftet tømmer eller plank. Tettet med laftevatt. Solid håndverk, ofte god håndverksmessig utførelse, meget varierende tetthet og tilstand Etasjeskiller Trebjelkelag med bordgulv, med eller uten stubbloftsfyll. Eventuelt stubbloftsfyll kan være leire, sagflis, e.l. Aktuelle løsninger YTT-A ETA-A LOF-A Tak Åstak. Taktro av over/underliggere. TAK-G Enkeltglass FRA 1900 TIL 1920 Trehus med reisverksvegger VIN-A Bærende mm plank. Uisolert eller etterisolert med innblåst mineralull eller karbamidskum. Varmetapstall (u-verdier) Eksisterende løsning u-verdi Vegg 0,8 Etasjeskiller mot det fri 1,0 Tak 0,6-0,8 Enkel glass 5,0 Beskrivelser Vegg Reisverk av stolper og sviller, stående lafteplank mellom reisverket. 1-2 lag maskinpapp innvendig 1-2 lag impregnert papp utvendig Luftlag mellom stående lafteplank og utvendig kledning. God håndverksmessig utførelse, og god lufttetthet Etasjeskiller Trebjelkelag med stubbloftsfyll og bordgulv. Stubbloftsfyll kan være leire, sagflis, koks e.l. Tak Sperretak, ofte med knevegg. Taktro av over/underliggere. Aktuelle løsninger YTT-A YTT-L ETA-A LOF-A TAK-A 20

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

MULTIKOMFORT. Den nye byggestandarden SAINT-GOBAIN. optimeraproff.no SEPTEMBER 2014

MULTIKOMFORT. Den nye byggestandarden SAINT-GOBAIN. optimeraproff.no SEPTEMBER 2014 Du bygger Vi tar oss av resten MULTIKOMFORT Den nye byggestandarden SAINT-GOBAIN SEPTEMBER 2014 Multikomfort er en standard for nybygg og rehabilitering som forenkler og effektiviserer arbeid og drift

Detaljer

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen.

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Start oppgradering med en Energirådgiver Første steg i en energioppgradering er å gjøre en vurdering av

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING. September optimeraproff.no

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING. September optimeraproff.no Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 1 optimeraproff.no Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive? Norsk bygningsfysikkdag 29.11.2011, Oslo Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF Hvilke tiltak er mest effektive? Hvilke tiltak er mest lønnsomme? Energibruk

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Grindhaugvegen 65 Postnr 5259 Sted Andels- /leilighetsnr. HJELLESTAD / Gnr. 106 Bnr. 618 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 139542835 Bolignr. H0101 Merkenr. Dato Eier Innmeldt av Energimerket angir

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig

NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med NY BOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 1. Etterisoler

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Ventilasjon er ingen ny oppfinnelse Hus har sin egen lukt Forventninger til luftkvalitet St. George s Hall 1854.

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Kildeveien 20 C Postnr 0590 Sted Andels- /leilighetsnr. OSLO / Gnr. 86 Bnr. 597 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80216173 Bolignr. H0101 Merkenr. Dato Eier Innmeldt av Energimerket angir boligens

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

Hvilket hus er det grønneste?

Hvilket hus er det grønneste? Hvilket hus er det grønneste? Sammenligning av klimagassutslipp fra gammalt og nytt Plankonferansen i Bergen, Oktober 2017 Fagdirektør Reduksjon av klimabelastningene ikke bare energisparing Energikilde

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Passivhus Framtidas byggestandard?

Passivhus Framtidas byggestandard? Passivhus Framtidas byggestandard? Forum Fornybar Molde, 8. desember 2011 Arkitekt og forsker Michael Klinski, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Forhåndsannonsert trinnvis skjerpelse Fra KRDs arbeidsgruppe

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Figur 1 Situasjonskart Figur 2 Fasade mot hage På øvre Nausthaugen i Grong er det planlagt 10 miljøvennlige lavenergiboliger i rekkehus, 2 rekker

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Michael Klinski, Peter G. Schild, Karine Denizou 1 Nordre Gran BRL 7 blokker fra 1977-79

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Bergveien 13 Postnr 1903 Sted Andels- /leilighetsnr. GAN / Gnr. 65 Bnr. 12 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 150365848 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-632683 Dato 03.02.2016 Eier Innmeldt av Stein Trygve

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening Energi nye løsninger Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Boligprodusentenes Forening Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser å representere 2/3 av boligproduksjonen i Norge

Detaljer

Er lufttette hus farlige for helsen?

Er lufttette hus farlige for helsen? Er lufttette hus farlige for helsen? BYGNINGSFYSIKK OG INNEKLIMA I PASSIVHUS-BOLIGER Erik Algaard RIF-godkjent rådgiver i bygningsfysikk Hva skiller passivhus fra andre nye hus som tilfredsstiller teknisk

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca Revisjon av energikrav i TEK 2007 (hovedsakelig 8-2 Energibruk) Konsekvenser for maxit Leca Håndverksmur AS - medlemsmøte 23-25. mars 2007, Bergen v /John Christian Forester, Murhusavd. maxit as 1 Tidsplan:

Detaljer

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk g y Ingrid Hole, Norconsult AS Eksempel energibudsjett (TEK) Netto energibehov: Energipost gp Boligblokk Kontorbygg Romoppvarming 37,5 27,9 Ventilasjonsvarme

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

Økoteam på Torød, energi:

Økoteam på Torød, energi: Økoteam på Torød, energi: Møte tre i Kirkestuen på Torød mandag 28.april 2014 kl 17.30 til ca 20.00 Enkelt vedlikehold som sparer energi, tetting og justeringer. Oppvarmingskilder og enkle styringsmetoder,

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Opprustning mot passivhusstandard

Opprustning mot passivhusstandard Opprustning mot passivhusstandard Bergensk bærekraft tre og nye utfordringer til byggebransjen Konferanse i Bergen, 4. juni 2010 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Byggforskserien 2015 2016

Byggforskserien 2015 2016 Byggforskserien 2015 2016 Hva er gjort sist år og hva arbeider vi med nå Anders Kirkhus og Nan Karlsson 1 Hvordan finne Byggforskserien For å komme til forsiden av Byggforsk kunnskapssystemer: http://bks.byggforsk.no/

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway

Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway PEP Norway Introduksjon Hva er PEP? PEP, som står for Promotion of European Passive Houses er et Europeisk samarbeidsprosjekt støttet av EU-kommisjonen - Directorate General for Energy and Transport. Hvorfor

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger Knut Olav Knudsen 60% synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger En oljekjel slipper ut like mye CO 2 tilsvarende 5 biler. I en undersøkelse

Detaljer

INTENSJON KRAV TILTAK

INTENSJON KRAV TILTAK PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK Dr.ing. Tore Wigenstad, SINTEF Byggforsk PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PASSIV AKTIV PASSIV AKTIV 15 kwh/m

Detaljer

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK TAK ISOLASJON VENTILASJON VINDUER DØRER KLEDNING TETTING DRENERING OPPGRADERING HANDLER LITT OM Å GJØRE HUSET FINERE, MEN MEST OM Å GJØRE DET

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Gode forbilder NVE-bygget Påstand: Gode forbilder er trygge på seg selv En angrepsmåte Definer handlingsrommet

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing?

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing? Miljø Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken Hvorfor energisparing? Drivhuseffekten global oppvarming klimakatastrofer Fossile energikilder tømmes kommende global

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING Bydelen Kronsberg, Hannover 25% REDUKSJON av CO2-utslippene til en normal bydel. planlagt og bygget for det meste i årene 1992-1998. Virkemidler: 1. strengere bygningskrav,

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO STATENS VEGVESEN VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO Offentlig kontorbygg OMBYGGING/RENOVERING Totalentreprise Oslo 21-05-12 Side 1 av 15 R a p p o r t T e r m o g r a f e r i n g o g t e t t h e t s p r ø v i

Detaljer

Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus. Krav til lufttetthet - småhus

Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus. Krav til lufttetthet - småhus Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus Peter Blom SINTEF Byggforsk Nasjonalt fuktseminar 21.4.2010 SINTEF Byggforsk 1 Krav til lufttetthet - småhus Lekkasjetall oms./h Byggeforskrift

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten spesielt oppvarmingssystem

Detaljer

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet

5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.12.2015 5. Sjekklister for bruk i tilsynsarbeidet Nedenfor følger sjekklister for tilsyn med oppfyllelse av krav

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger Etterisolering av bygninger Oppgradering til lavenergistandard Løsninger - Anbefalinger Trond Bøhlerengen, Byggmakker fagdag januar mars 2009 1 Byggforskserien Papir CD Internett bare må ha det. Fortløpende

Detaljer

Integrerte elektroniske persienner

Integrerte elektroniske persienner Integrerte elektroniske persienner Vinduer med integrerte persienner er mer en skjerming av sjenerende sollys. Produktet i seg selv reduserer energibehovet i bygg gjennom økt isolering i glasset, og redusert

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Prestegarden Postnr 4130 Sted Hjelmeland Leilighetsnr. Gnr. 59 Bnr. 85 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. Dato Ansvarlig Sigmund Hagen Utført av Energimerket angir boligens energistandard.

Detaljer

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no Strategisk analyse for oppgradering 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no 1 Agenda Strategisk analyse teori og bakgrunn Nordisk forskningsprosjekt SURE Veileder for bærekraftig oppgradering

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer