SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut"

Transkript

1 SKATTE BETALEREN Nr Utleie av fast eiendom: Grunnkurs for boliginvestorer SKATTEKLAGERI Juksere avslørt og sparket ut SKATTEOPPGJØRETI Ikke la deg blende av at du får penger igjen AS ELLER ENK?I - Valget av selskapsform blir stadig lettere Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned

2 Kikkut.no Bilde: Getty Images / Sir Frank Dicksee 1 ønske Fyll inn tallet hjerter = Berømt kjærlighetshistorie Har du tallene, blir det alltid riktig. Kompliserte oppgaver blir enkle når du bruker økonomisk programvare fra Maestro. Ved utviklingen av Maestro Årsoppgjør har vi lagt vekt på brukervennlighet og fleksibilitet som gir deg et trygt og effektivt verktøy integrert med Altinn. Maestro Årsoppgjør Kontakt oss på for visning og et godt tilbud! Mer informasjon på Maestro leverer programvare for: Årsoppgjør Revisjon Skatt Konsern Klientadmin Cloud Lett å mestre

3 Skattebetaleren nr 3 / Innhold Leder 4 Kutter formuesskatten 5 Barn slipper formuesskatt på erstatninger. Siden sist 6 Ikke la deg blende av skattepengene 8 Er du blant de sløve når skatteoppgjøret kommer? - Ikke hensiktsmessig at Skatteetaten gjør endringer 9 Vil ikke flytte på fradrag for å minimere skatten til ektefeller. - Provokasjon fra Finansdepartementet 10 Skattebetalerforeningen vurderer å forfølge saken i rettssystemet. Avslørte juks med skatteklager 12 Avslørte juks med skatteklager Medlemmer av skatteklagenemnda måtte betale tilbake honorar. Side 12 Er kapitalinntekter «lønn»? 16 Dom i lagmannsretten interessant for pensjonister. Ingen overraskelser fra Johnsen 18 Den største overraskelsen med revidert budsjett var at alt var på nynorsk. Ikke gå i skattefella 19 Bredere grunnlag men lavere satser 22 Statsministeren varsler omfattende skatteendringer. Dette vil partiene 24 Stortingsvalget 2013 kan bli skattevalg. - Valg av selskapsform 26 Enklere hverdag for bedriftseiere 30 Regjeringen med nye forenklinger. Skal feilaktige råd fra Skatteetaten gi straffeskatt? 31 Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? 32 Tenk på pensjonisttilværelsen din før du kommer dit. Regel til besvær 38 Skattebetalerforeningen fikk frist-avklaring fra departementet. Vi svarer deg 42 Oss skattebetalere imellom 44 Rolf kommenterer 46 Ikke gå i skattefella Grunnkurs for boligspekulanter. Side 19 - Valg av selskapsform Skal du velge AS eller ENK? Side 26 FoTo: Bo MAThiESEN

4 4 SKATTEBETALEREN NR 3 / 2013 Tall som teller Skattefritt 0,6 % Prisveksten på boliger i Kristiansand det siste året. 11,8 % Prisveksten på boliger i Tromsø det siste året Gjennomsnittlig leiepris for en 2-roms leilighet i Oslo per mai Antall personer som leverte selvangivelsen på nett med endringer millioner Sum skatter og avgifter innbetalt til staten 1. kvartal Kilder: SSB/Utleiemegleren/NEF/ Skatteetaten Godt skattevalg! Mandag 9. september er den store dagen det er duket for et nytt stortingsvalg. Og det tegner til å bli et spennende valg. To valg på rad har Jens Stoltenberg vært den store vinneren. Nå ligger det enn så lenge an til at vinden i fra venstre har snudd, og at den neste statsministeren heter Erna og ikke Jens. Men det er fortsatt omtrent tre måneder igjen, og mye kan snu. Et tema som vil bli diskutert mange ganger fremover mot september er skatt. I forrige valgkamp var formuesskatten veldig hyppig debattert, og mye tyder på at den kan bli det også nå. I løpet av våren har grupperingen Bedre Skatt jobbet hardt med å få blest rundt formuesskattens uheldige virkninger i norsk næringsliv. Det har derfor blitt synlig for mange hvordan norske bedriftseiere som må slite med dårligere rammebetingelser enn utenlandske eiere. Motargumentene er at formuesskatten er en personskatt, og ikke bedriftsbeskatning. Det er i beste fall kun delvis riktig. En bedriftseier som skal gjøre en investering må selvsagt ta hensyn til beskatningen, både på egen hånd og bedriftens hånd, og dermed vil formuesskatten ha en effekt på bedriften og arbeidsplassene den skaper. Beskatningen av bedrifter har også blitt aktualisert i det siste. I mai hasteinnkalte regjeringen til pressekonferanse for å varsle at de STIG FLESLAND vil sette ned bedriftsbeskatningen til 27 prosent. Igjen viser det seg at det norske skattesystemet har noen huller som bør tettes. Utenlandskeide bedrifter har jevnt over lavere overskudd og betaler dermed mindre skatt enn norskeide bedrifter. Grunnen til dette er blant annet at mange utenlandskeide bedrifter driver med aktiv skattetilpasning, lovlig sådan, for å krympe overskuddet og skatten. Slik vi ser det er denne diskusjonen om rammebetingelsene til norske bedriftseiere svært positiv. Det er ikke gitt at formuesskatten fjernes, men de negative virkningene av skatten har blitt synliggjort og vi er sikre på at mange vil fortsette å vise frem disse helt til skatten eventuelt blir fjernet. Samtidig viser regjeringen en sterk vilje til å redusere skattesatsene for bedrifter. Det nylig nedsatte skatteutvalget skal også gjennomgå skattesystemet for å se hvordan man kan få et bedre system, spesielt innen bedriftsbeskatningen. I tillegg til formuesskatten snakker mange om å fjerne arveavgiften, og man vil se på flere avgiftstyper. Som om ikke det var nok kan det være at skattesatsen for personer også settes ned etter at skatteutvalget har sluttført sitt arbeid. Valget i høst kan derfor meget vel komme til å bli et skattevalg. Uansett utfall ser vi frem til at politikerne gjennom valgkampen har fokus på det temaet vi kan godt her i Skattebetaleren. Godt valg! SKATTE BETALEREN Øvre Vollgate 13 Postboks 213 Sentrum, 0103 Oslo Telefon REDAKTØR: Stig Flesland ABONNEMENT: Skattebetaleren inngår i medlem skapet i Skattebetaler foreningen. Årsabonnement for ikke-medlemmer koster 370 kroner. ANNONSER: John Larsen, Media Team Telefon: GRAFISK PRODUKSJON: Medier og Ledelse AS Telefon: TRYKK: Kroonpress, Estland UTGIVER: Skattebetalerforeningen ISSN Forsidefoto: Bo Mathiesen

5 Barn med erstatninger kan spare store beløp: Får formuesskattefritak for erstatning En rekke mediesaker i fjor skapte oppstuss. Nå slipper familier formuesskatt. Av Stig FleSlAnd Ulykker av forskjellig art kan snu opp ned på livet til familier. I mange tilfeller blir det utbetalt erstatning, for eksempel gjennom forsikringsavtale eller etter skadeerstatningsloven. Men inntil nylig måtte foreldre til barn som hadde fått erstatning utmålt etter forsikringsavtale betale formuesskatt av erstatningsbeløpet. Dette er nå slutt. Fritaket for formuesskatt gjelder nå ikke bare for erstatning etter skadeerstatningsloven (som i dag), men også for kapital fra ulykkesforsikringer, sykdomsforsikringer, uføreforsikringer mv., sier Gry Nilsen, fagsjef i Skattebetalerforeningen. Formuesfritaket gjelder også for erstatninger etter yrkesskadeforsikringsloven og erstatning for personskade og tap av forsørger etter utenlandsk erstatningsrett. For at denne gruppen av forsikringsmottakere også skal få eget personfradrag ved inntektsligningen, foreslår Regjeringen at de ikke lenger skal lignes sammen med foreldrene for avkastning av forsikrings- og erstatningskapital. Etter forslaget er det ikke lenger et krav for fritak for formuesskatt at barn og unge har fått sin ervervsevne nedsatt med minst 50 prosent. Det er tilstrekkelig at man enten har fått erstatning for personskade eller tap av forsørger etter erstatningsregler eller utbetaling av ulykkesforsikring, sykdomsforsikring eller uføreforsikring på grunn av skade, sykdom eller lyte. Vi har hatt flere saker på dette i løpet av våren, og med en skattefri erstatning sparer foreldrene store beløp i formuesskatt. I tillegg kan de spare skatt ved at barnet lignes særskilt, sier Nilsen. Leverandøruavhengig pensjonsrådgivning Våre klienter er bedrifter, næringsdrivende og privatpersoner som innser at de er tjent med en uavhengig rådgiver som ikke selger pensjoner. Våre bedriftskunder etterspør blant annet følgende tjenester: Veiledning i forbindelse med utforming av bedriftsbetalte pensjoner Målet er å utforme best mulige pensjonsordninger tilpasset bedriftens spesielle kjennetegn (lønnsnivå, alderssammensetning) innenfor en gitt kostnadsramme. Seniorrådgiving Pensjonsreformen har gitt arbeidstakere økt valgfrihet i overgangen mellom jobb og pensjon. Samtidig er bedriftene blitt pålagt å legge ennå bedre til rette for fleksible løsninger. Vårt konsept for Seniorplanlegging sikrer at de ansatte føler seg trygge på sine valg samtidig som bedriften får bedre oversikt over sine fremtidige seniorressurser. Rådgivning i forbindelse med uforutsette hendelser Både bedriften og den enkelte ansatte vil ha behov for rådgivning i forbindelse med langvarig sykdom, uførhet, død eller andre uforutsette hendelser. Fordi vi verken selger eller formidler pensjonsprodukter

6 6 SKATTEBETALEREN NR 3 / 2013 Siden sist Store skatteendringer Søndag 5. mai hasteinnkalte regjeringen til pressekonferanse der det ble lagt frem en liten håndfull tiltak som skal komme næringslivet til gode. Regningen er det blant annet huseiere som må ta. Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper (ikke personlige skattytere) settes ned fra 28 til 27 prosent, Skattefunn styrkes og det innføres startavskrivninger for maskiner mv. Skatteutvalget (Scheel-utvalget) som ble oppnevnt i mars, vil vurdere selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen og skattesystemet for øvrig, men her kommer altså regjeringen utvalget i forkjøpet og setter ned selskapsskatten. Skatten på næringsinntekt for selvstendig næringsdrivende, dvs. for enkeltpersonforetak og personlige deltakere i deltakerlignede selskaper, skal også reduseres. Her varsler regjeringen at de kommer tilbake til hvordan dette gjennomføres når statsbudsjettet for 2014 legges frem. Det mange personlige skattytere imidlertid kan komme til å kjenne på kroppen er økningen i verdsettelse av sekundærboliger og næringseiendom. Denne skal, dersom regjeringen blir gjenvalgt, økes fra 50 prosent (sist økt i statsbudsjettet for 2013) til 60 prosent av anslått markedsverdi. Ny G fastsatt 24. mai fastsatte regjeringen det nye grunnbeløpet i folketrygden. Med virkning fra 1. mai 2013 er nå grunnbeløpet kroner. For 2013 innebærer dette at gjennomsnittlig G er på kroner. Samtidig ble også satsene for pensjonsnivå fastsatt. Satsene for minste pensjonsnivå er nå kroner for lav sats, kroner for ordinær sats og kroner for høy sats. Historisk tilbakeblikk på Skattebetalerforeningen Om progresjon Progresjon dette vemmelige ordet som etter min mening nest kan oversettes med utpresning ved hvilken inntektsgrense vil De ta det i Deres munn? Ikke under noen omstendigheter før inntekten overstiger kroner, og selv etter det synes jeg den skulle begynne meget forsiktig med meget lav stigning, og toppbeskatning synes jeg ikke man skulle tale om før inntekten kom opp i kroner. Formannen i Norsk Skattebetalerforening, Knut Lockwood Meyer, intervjuet i Alle Menn, 1966 Om kontroll Automatisk kontroll betyr at selvangivelsen bare kontrolleres om en skatteyter står oppført med restskatt eller skatt til gode over et visst beløp, ifølge Tore Fritsch, direktør i Skattebetalerforeningen. Tidligere lå denne grensen på kroner. Men dette var en relativt lav grense, nå er den antageligvis høyere, hevder han. Aftenposten, 24. juni 2003 Om fødselspenger Fra 1. april i år ble den betalte fødselspermisjonen øket til 33 uker med full lønn, eller 42 uker med 80 prosent lønn. Før dette var fødselspermisjonen 30 uker (full lønn) eller 38 uker med 80 prosent. Den utvidede fødselspermisjonen gjør det aktuelt for stadig flere foreldre å dele på fødselspermisjonen. Men det er ikke alltid så lett for fedre å få fødselspenger, fremgår det av en artikkel i medlemsbladet «Trygd og pensjon», utgitt av Norsk Skattebetalerforening. Aftenposten, 31. mai 1992

7 SKATTEBETALEREN NR 3 / Skattebetaleren.no alltid oppdatert! Advarer mot eldrebølgen Det internasjonale valutafondet, IMF, kom i mai med en uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk. IMF-delegasjonen konkluderer i denne med at norsk økonomi klarer seg godt. Imidlertid blir det påpekt enkelte risikomomenter som kan endre bildet til det negative. Delegasjonen mener norsk økonomi er sårbar overfor lavere etterspørsel etter eksportvarer og lavere oljepriser. Virkningene av slike hendelser vil forsterkes dersom etterspørselen i boligmarkedet skulle gå ned eller bankene får problemer med å finansiere seg ute. I uttalelsen pekes det også på risikoen knyttet til høye boligpriser og et høyt gjeldsnivå i norske husholdninger. De nylig fremlagte alternativene for å styrke risikovektene for boliglån, de foreslåtte endringene i petroleumsbeskatningen og forslaget til endringer i verdsetting av sekundærboliger og næringseiendom i formuesskatten blir også ønsket velkommen. Det blir i uttalelsen hevdet at bruken av oljeinntekter bør holdes under forventet avkastning av oljefondet, blant annet for å dempe presset mot konkurranseutsatt virksomhet. Delegasjonen mener også at en aldrende befolkning bidrar til langsiktige utfordringer i finanspolitikken. Skattefri omdanning av NUF til AS Det er nå mulig å skattefritt omdanne NUF til AS etter at regjeringen endret en forskrift til skatteloven 24. mai De nye reglene gjøres gjeldende umiddelbart, og med disse skal det være like enkelt å omdanne et NUF til AS som det er å omdanne et enkeltpersonforetak til AS. Omdanningen kan bare ha virkning fra 1. januar i et inntektsår, i likhet med gjeldende regler for ENK. Er det overtakende selskapet stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli, kan det overtakende selskapet, på tilsvarende vilkår som i første ledd, lignes for hele den overførte virksomheten mv. fra 1. januar samme år. Aktuell bok Omfattende om pensjon Pensjonsekspertene Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga kom i 2010 ut med en bok om pensjoner. Tre år etter har mye skjedd, og de har kommet med en ny bok om temaet. Målet med boken, er ifølge forfatterne, å få en samlet oversikt over pensjon som samtidig er forståelig og ikke kjedelig. Vi tviler på at boken kommer til å bli referert til mange ganger av intervjuobjektene i DNs faste spalte «På nattbordet», men i det minste har forfatterne «spritet opp» boken med både relevante eksempler og gode illustrasjoner. Det føles derfor ikke så tungt å lese boken som det kunne vært. I utgangspunktet vil boken sannsynligvis fungere som et oppslagsverk, og i så måte er det litt synd at innholdsfortegnelsen er mer omfattende enn stikkordsregisteret. Det er ikke vanskelig å finne frem, men det kunne vært gjort enklere. Boken tar for seg temaene alderspensjon, AFP, annen førtidspensjon, gavepensjon, uføreytelser, etterlattepensjon og pensjon og skatt. Forfatterne viser frem muligheter, feller og har et lettfattelig språk, gitt at det er et komplekst tema det skrives om. Alt du trenger å vite om pensjon Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga Utgivelsesår: 2013 Antall sider: 256 Utgiver: Cappelen Damm Akademisk

8 8 SKATTEBETALEREN NR 3 / 2013 Det første skatteoppgjøret kommer i slutten av juni: Ikke la deg blende av skattepengene Den største tabben du kan gjøre i juni er å si deg fornøyd med å få skattepengene inn på konto. AV STIG FLESLAND Folk sjekker selvangivelsen for dårlig når de får penger tilbake på skatten. Sannsynligvis er akkurat det samme tilfelle når selve skatteoppgjøret kommer. Ikke vær blant dem som går i fellen! Bruk noen minutter og gå grundig gjennom skatteoppgjøret ditt. Gjorde du endringer i selvangivelsen bør du ta en utskrift og sammenligne denne med skatteoppgjøret, sier Joachim K. Johannessen, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen. Ekstra mulighet Det er nemlig ikke gitt at alt stemmer i skatteoppgjøret, og dessuten har du en veldig fin mulighet til å få med deg fradrag du glemte i april. Den enkleste løsningen er selvsagt å gjøre alt riktig den første gangen, altså når selvangivelsen leveres. Men dersom du skulle ha glemt noe, eller at et fradrag du har ført opp ikke har kommet med når du får skatteoppgjøret, er det uproblematisk å klage. Det er derfor ikke for sent å få med seg for eksempel et fradrag til flere tusen kroner selv om fristen for å levere selvangivelsen har gått ut. Rent praktisk må du, dersom du oppdager at du har glemt noe, klage på skatteoppgjøret, sier Johannessen. I klagen må du skrive hva du mener er feil i skatteoppgjøret, og fortelle hva du mener er riktig beløp. Det kommer hvert år nærmere klager på skatteoppgjøret til Skatteetaten, og statistikk viser at mange får medhold i klagen sin. Klagefristen er 6 uker fra du mottar skatteoppgjøret, og den første klagefristen går ut 10. august. Trenger du bistand til skatteklagen eller bistand til å sjekke skatteoppgjøret? Kontakt oss på eller på ! Sjekklisten for skatteoppgjøret Er du i riktig skatteklasse? Har du fått fradragene du førte opp i selvangivelsen? Er inntekter, for eksempel aksjegevinster, kommet med? Hvis du gjorde korreksjoner i noen av postene, er disse tatt hensyn til? Er gjeld og gjeldsrenter, formue og inntekt av fast eiendom fordelt mellom deg og den du eier sammen med slik dere hadde ført opp? Er formuesgjenstander (bil, båt, hus) du kjøpte eller solgte i løpet av året tatt med eller utelatt fra din formue? Har du fått BSU-fradraget? Har du fått fradrag for skatt betalt i utlandet

9 SKATTEBETALEREN NR 3 / Flytting av fradrag kan gi lavere samlet skatt for ektepar: - Ikke hensiktsmessig at Skatteetaten gjør endringer Finansminister Sigbjørn Johnsen mener det ikke er hensiktsmessig at Skatteetaten endrer selvangivelsen til ektefeller slik at de samlet sett får lavere skatt. AV STIG FLESLAND Nye regler har ført til at det til tider kan være svært gunstig å flytte fradrag og inntekter mellom ektefeller for å redusere skatten helt lovlig. Men dette er noe den enkelte ektefelle eller det enkelte ektepar må ordne selv, mener finansministeren. Skatteetaten bør ikke gå inn og endre selvangivelsene slik at skatten blir beregnet på gunstigst mulig måte. Etter min vurdering er det velbegrunnet at Skatteetaten ikke overstyrer ektefellenes valg på dette området, skriver Sigbjørn Johnsen i et svar til Jørund Rytman, som stilte finansministeren et skriftlig spørsmål om i hvilken grad Skatteetaten sjekket at ideell fordeling mellom ektefellene er foretatt. Johnsen viser til dagens regelverk i sitt svar, og skriver at reglene gjør det mulig å spare skatt ved å flytte på inntekter og kostnader. Men han mener det er mange grunner til at Skatteetaten ikke skal endre selvangivelsene slik at ektefellene betaler minst mulig s k a tt. Innenfor rammene av ektefellenes valgrett, forholder Skatteetaten seg til den fordelingen som ektefellene selv ønsker. Fordelingen vil blant annet kunne ha sammenheng med underliggende privatrettslige forhold og hvem av ektefellene som har dekket en kostnad. Skatteetaten vil normalt ikke ha tilstrekkelig informasjon til å kunne ta stilling til alle forhold som har betydning for fordelingen. Det anses verken som ønskelig eller hensiktsmessig at Skatteetaten skal overstyre ektefellenes vurderinger på dette området, heter det i svarbrevet. Det vises også til at dersom Skatteetaten gjorde endringer på fordelingen av inntekter og kostnader ville ektefellene kunne bli påført et annet skatteansvar enn forutsett. Etter min vurdering er det velbegrunnet at Skatteetaten ikke overstyrer ektefellenes valg på dette området. Dette er også i overensstemmelse med den generelle utviklingen hvor ektefeller i større grad enn tidligere behandles som selvstendige subjekter i skattesystemet, avslutter Johnsen. Dermed må ektefeller som vil ha lavest mulig skatt fortsatt ha nok innsikt i skattereglene til å vite når man skal flytte på inntektsposter og/eller fradragsposter og når man ikke trenger å gjøre det.

10 10 Skattebetaleren nr 3 / 2013 Feriehuseiere må betale for mye skatt - Provokasjon fra Finansdepartementet Norske myndigheter nekter å bøye av mot europeiske myndigheter. Det koster mange skattytere dyrt. Av Stig FleSlAnd EFTAs overvåkingsorgan, ESA, mener Norge bryter EØS-reglene når skattytere med feriehus i for eksempel Spania og Italia forskjellsbehandles. Nå skal Norge endre reglene, men vil nekte å gi fradrag for tidligere år. Krev fradraget, og klag dersom du ikke får fradraget godkjent av Skatteetaten, uttaler Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen. Forskjellsbehandling I september 2012 kom en uttalelse fra ESA som gir mange norske skattytere rett til rentefradrag på sine lån til tross for at Finansdepartementet ikke har villet gi dem dette tidligere. ESA slo i uttalelsen fast at det var i strid med EØS-reglene å forskjellsbehandle norske skattytere. Denne forskjellsbehandlingen fører til at nordmenn med feriebolig i for eksempel Italia og Tyskland ikke får fullt rentefradrag, mens nordmenn med feriebolig i Spania og Frankrike får fullt rentefradrag. Vi ser at dette får konsekvenser for den jevne skattebetaler, som i mange tilfeller må betale flere tusen kroner mer i skatt enn det han eller hun egentlig skal, sier Gry Nilsen. - Provoserende av Finansdepartementet Finansdepartementet har kommet med et forslag til regelendring som utbedrer dette, men foreslår at den først får virkning fra skatteåret Det vil si at man vil opprettholde forskjellsbehandlingen i selvangivelsen for Dette er provoserende fra Finansdepartementet. På den ene siden gir man indirekte ESA rett ved å innføre nye regler som etterlever EØS-reglene, mens man på den andre siden nekter å rydde opp i tidligere feil, sier Gry Nilsen, fagsjef i Skattebetalerforeningen. Det er kanskje riktig, som statssekretær Roger Schjerva uttaler i Aftenposten 19. april, at Finansdepartementet ikke har erkjent at reglene er i strid med EØS-avtalen, men dette er altså ESA uenig i, fortsetter Nilsen. Krev fradraget og klag Det står ingenting om ESAs klare uttalelse i rettledningen til selvangivelsen eller i øvrig kommunikasjon fra Finansdepartementet og skattemyndighetene i forbindelse med selvangivelsen. Alle med feriehus i de berørte landene må derfor gjøre en ekstra innsats selv for å unngå å miste muligheten til å kreve fradraget. Skattytere som har fritidsbolig i de landene det gjelder bør føre opp fullt rentefradrag i selvangivelsen for 2012, og dersom de ikke får fradraget bør de klage når skatteoppgjøret kommer. Det burde etter vår mening være unødvendig å måtte klage på skatten for å kreve fradraget, men dersom du ikke krever det, eller ikke klager dersom du ikke får fradraget, vil du miste muligheten til å få fradraget senere, sier Nilsen. Skattebetalerforeningen har anbefalt sine medlemmer å klage på selvangivelsen tre år tilbake i tid, og kommer også til å anbefale alle om å kreve fradraget i selvangivelsen nå i år. Dersom klagene ikke blir tatt til følge kan dette også være en sak det kan være aktuelt å forfølge i rettsapparatet, for eksempel gjennom et gruppesøksmål. Foto: Bo Mathisen OPPFORDRER TIL Å KLAGE: Gry Nilsen, fagsjef i Skatte betalerforeningen, mener mange skattebetalere må betale flere tusen kroner for mye i skatt.

11 SKATTEBETALEREN NR 3 / Slik slår reglene ut (eksempel) Du har en bolig i Norge til 4 millioner kroner og kjøper en bolig i Italia til 2 millioner kroner. Den samlede formuen din er da 6 millioner. 2/3 av formuen din er dermed i Norge, og med dagens regler vil du derfor bare få fradrag denne delen. Har du kroner i samlede renteutgifter vil du bli nektet fradrag for av dem. Vi presiserer at vi fastholder prinsippet om at det ikke skal gis fradrag for objekter som ikke er skattepliktig. Derfor er dagens regler basert på prinsippet om at når Norge ikke kan skattlegge en eiendom i utlandet, så skal det heller ikke gis fradrag for omkostninger i tilknytning til denne eiendommen. Finansdepartementet har ikke erkjent at dagens renteregler er i strid med EØS-avtalen, skriver statssekretær i Finansdepartementet, Roger Schjerva, i en e-post gjengitt i Aftenposten. Skal på høring Finansdepartementet sendte i april ut et høringsforslag der det fremkommer at eiere av boliger i EØS-land skal behandles likt. Forslaget gjelder personer bosatt i Norge som eier bolig eller fritidsbolig i EØS-land der skatteavtalen med Norge benytter unntaksmetoden (fordelingsmetoden) for unngåelse av dobbeltbeskatning. Denne metoden gjør at skattebetalere med gjeld blir nektet en forholdsmessig del av gjeldsrentefradraget i selvangivelsen. Det nye forslaget, som kommer etter EØS-press, vil gi disse skattyterne økt mulighet til å fradragsføre gjeld og gjeldsrenter. På den måten blir det skattemessig likebehandling av fradrag for gjeld og gjeldsrenter for bosatte personer som har investert i bolig eller fritidsbolig i henholdsvis Norge og andre EØS-land på lik linje med det ESA krevde i sitt brev til Finansdepartementet. I dag begrenses fradraget for gjeld og gjeldsrenter når bosatte eier bolig eller fritidsbolig i EØS-land der skatteavtalen med Norge bygger på fordelingsmetoden. I følge disse skatteavtalene er inntekt fra den utenlandske eiendommen unntatt fra beskatning i Norge. For inntektsåret 2012 var det aktuelt for følgende land innenfor EØS-området; Belgia, Bulgaria, Italia, Malta, Portugal og Tyskland. Personer som er bosatt i Norge og som eier bolig eller fritidsbolig i disse landene har derfor ikke krav på fullt rentefradrag ved ligningen i Norge. Dette gjelder både for inntektsåret 2012, og tidligere inntektsår. FORSKJELLS- BEHANDLING: Har du feriebolig i Norge eller i Spania får du fradrag fullt ut for gjeldsrenter. Det gjør du imidlertid ikke i alle land.

12 12 Skattebetaleren nr 3 / 2013

13 Skattebetaleren nr 3 / Medlemmer i skatteklagenemnda måtte gi tilbake honorar for vervet: Avslørte juks med skatteklager De ble valgt inn i Skatteklagenemndene for å avgjøre skatteklager. Nå viser det seg at medlemmer har måttet gi tilbake honoraret fordi det er avslørt at de ikke har lest saksdokumentene før de har avgjort sakene. Av Stig FleSlAnd Etter omleggingen av skatteklageordningen i 2008 viser det seg at alt ikke har gått på skinner. Skattedirektoratet bekrefter overfor Skattebetaleren at tre medlemmer av skatteklagenemndene har sagt fra seg sitt verv, og tilbakebetalt sine honorar, etter at det har blitt oppdaget «mangelfull saksbehandling» av skatte klager. Det er riktig at noen medlemmer har tilbakebetalt honorar. Så langt vi kjenner til, har tre personer av ulike årsaker tilbakebetalt hele eller deler av sitt honorar, skriver seksjonssjef Anita Grini i rettsavdelingen i Skattedirektoratet i en epost til Skattebetaleren. Det skrives «så langt vi kjenner til» på spørsmålet om omfanget av tilbakebetalingene. Har dere grunn til å tro at det er flere som må eller kommer til å tilbakebetale honoraret? Nei. Hvor ofte forekommer det at nemndsmedlemmene ikke leser dokumentene? Vi kan bekrefte at det er tilfeller av mangelfull saksbehandling blant de tre tilfellene med tilbakebetaling av honorar. Vårt generelle inntrykk etter tilbakemeldinger både fra lederne av nemndene og fra skattekontorene, er imidlertid at nemndsmedlemmene leser alle saker samvittighetsfullt og er godt forberedt til fysiske møter. Medlemmene er ansvarsfulle personer som vet hva deres verv innebærer. Vi må ha og har full tillit til at den som påtar seg et verv som medlem av en skatteklagenemnd tar oppgaven på største alvor, skriver seksjonssjefen i sitt svar. Tilbake i tid Disse forholdene skal riktignok ligge noe tilbake i tid, fra omtrent 2008 da ordningen var helt ny, og det har senere blitt tydelig klargjort, blant annet overfor nye nemndsmedlemmer, at dette ikke er akseptabelt, får Skattebetaleren opplyst fra medlemmer av Skatteklagenemnda. Jukset ble avslørt fordi man har gått over til elektronisk saksbehandling. Saksdokumentene sendes ikke ut med post, men elektronisk. Medlemmene i skatteklagenemndene har blitt utstyrt med en egen pc fra Skatteetaten, med et eget elektronisk saksbehandlings-

14 14 SKATTEBETALEREN NR 3 / 2013 system, som benyttes til arbeidet med skatteklager. Det ble oppdaget at noen medlemmer ikke hadde åpnet sakene sine i det elektroniske saksbehandlingssystemet. Til tross for at de ikke hadde åpnet, og dermed heller ikke lest dokumentene, hadde de like fullt gitt inntrykk av det ved at de avga innstilling i saken. Medlemmene det gjaldt ble deretter konfrontert med at dette var avslørt, og de valgte derfor å trekke seg som medlemmer av nemnda og tilbakebetale honoraret. Vil ikke kontrollere flere Ifølge Skattedirektoratet ble dette avslørt ut fra konkret mistanke, og ikke som et ledd i en egen kontroll. Og selv om det er avslørt juks som må sies å være relativt omfattende, ettersom dette gjelder tre tilfeller og det totale antall medlemmer i skatteklagenemndene i Norge ikke overstiger 100, vil ikke Skattedirektoratet ha flere kontroller for å sjekke at ting går rett for seg. Hvilken kontroll har dere på at nemndsmedlemmene faktisk leser dokumentene i en klagesak? En nemndsordning må være basert på tillit til at sakene får en samvittighetsfull behandling hos det enkelte nemndsmedlem. I en elektronisk saksbehandlingsløsning vil det i prinsippet kunne være mulig å undersøke om og når noen er logget inn, eventuelt om dokumenter er åpnet. Muligheten til å avgjøre hvorvidt en person rent faktisk har lest et dokument vil likevel selvsagt alltid være begrenset. Dette gjelder uavhengig av om dokumentet foreligger elektronisk eller på papir. Har dere gjennomgått klagesakene de siste årene for å se om saksdokumenter er åpnet på pc? Det er ikke lagt opp til å gjennomføre mer generelle kontroller. Vi har ingen grunn til å tro at det er flere som ikke har behandlet sakene før de signerer, skriver Anita Grini i en e-post. Saker måtte behandles på nytt Ifølge det Skattebetaleren har fått opplyst måtte man deretter gjennomgå alle klagesakene hvor det var «mangelfull saksbehandling» og behandle disse på nytt. Ut fra det som skrives leser jeg at de sakene som ikke har fått en realitetsbehandling på grunn av mangelfull saksbehandling har fått det i etterkant. Stemmer dette? Det er korrekt. Rent praktisk: Hva skjer dersom et nemndsmedlem som skal behandle en av sakene unnlater å åpne sakens dokumenter? Vil mangelen på handling bli betraktet som samtykke til innstillingen fra Skatteetaten? Nemndsmedlemmene mottar som hovedregel skattekontorets innstilling elektronisk. Ved påloggingsproblemer eller andre problemer av datateknisk karakter kan den eller de aktuelle medlemmer be om å få saksdokumentene tilsendt i papirform. Foruten selve saksdokumentene, mottar hvert medlem pr. post en saksliste/voteringsskjema i papirversjon. Dette inneholder en egenerklæring hvor medlemmet må bekrefte å ha gjennomgått sakene. I tillegg må medlemmet krysse av på om det er enig i innstillingen i hver enkelt sak eller ikke. Voteringsskjemaet skal signeres og sendes skattekontoret. Når skattekontoret mottar et signert voteringssskjema, legges det i utgangspunktet til grunn at medlemmet har satt seg inn i sakens dokumenter og vurdert saken på grunnlag av disse, skriver Grini. Hun påpeker også at dersom det skulle skje at et nemndsmedlem ikke har behandlet sakene som forutsatt, skal skattekontoret overføre de aktuelle sakene til ny behandling hos andre medlemmer av skatteklagenemnda. På den måten skal den som klager være sikret en reell behandling av sin sak av det antall nemndsmedlemmer som er oppgitt i loven. «At noen medlemmer i skatteklagenemndene ikke en gang har åpnet saksdokumentene før de stemmer i saken er ganske utrolig» Rolf Lothe, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen» Dette er skatteklage nemndene Den gjeldende nemndstrukturen på skatte- og avgiftsområdet trådte i kraft 1. januar Reorganiseringen av skatteetaten medførte da blant annet at de fem regionale skatteklagenemndene erstattet en tidligere ordning med én ligningsnemnd og én overligningsnemnd for hvert enkelt ligningskontor. Det ble da også krav om at to tredjedeler av skatteklagenemndens medlemmer skal bestå av personer med «særskilt fagkompetanse», nærmere definert som formell utdanning innen fagområdene regnskap, økonomi eller jus og yrkeserfaring som omfatter minst ett av disse områdene. Medlemmene i skatteklagenemndene utnevnes av fylkestingene landet rundt, og prosedyrene rundt valget av medlemmer er fastsatt i en egen forskrift. Nemndene skal representere «et demokratisk innslag i forvaltningen, og skal være en rettssikkerhetsgaranti», som det heter med Skatteetatens egne ord. I utgangspunktet skal alle som bor i den aktuelle regionen være valgbare, men i praksis viser det seg at partitilhørighet har noe å si for hvem som kommer med i nemnda. Mange både tidligere og nåværende lokalpolitikere er med i skatteklagenemnder. Første gang det ble utnevnt medlemmer til skatteklagenemndene var i Medlemmene blir utnevnt til en periode på fire år. Høsten 2011 ble de nye nemndene utnevnt av fylkeskommunene. Hvilke grep har dere gjort, eller kan dere gjøre, for å sikre skattyters rettssikkerhet når en slik sak har oppstått? Et spørsmål er hvorvidt et slikt vedtak signert av samtlige medlemmer i en nemndsavdeling er gyldig vedtatt. Når det i ettertid viser seg at et medlem likevel ikke har gitt saken en reell behandling, bryter dette med forutsetningen i ligningsloven om at et vedtak skal behandles av tre medlemmer. Skattedirektoratet har vurdert om en slik feil kan rettes på en måte som ivaretar skattyters rettssikkerhet

15 SKATTEBETALEREN NR 3 / samtidig som han ikke påføres unødige ulemper. Vi skal huske at det dreier seg om vedtak som skattyter allerede har mottatt og som han derfor med god grunn har innrettet seg etter. Vår vurdering er at den aktuelle innstillingen må forelegges et nytt nemndsmedlem for at saken skal være sikret den behandling ligningsloven 3-10 nr. 1 anviser, altså en realitetsavgjørelse fattet av tre nemndsmedlemmer. Dersom det nye medlemmet slutter seg til innstillingen, anses vedtaket ratihabert og får da virkning fra samme tidspunkt som det «opprinnelige». Dersom det nye nemndsmedlemmet ved sin gjennomgang av saken finner grunn til å dissentere, fremmes saken for utvidet avdeling på vanlig måte, jf. ligningsloven 3-10 nr.2, skriver Grini. Kritisk til avsløringen Dette er lite tillitvekkende, sier advokatfullmektig Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen i en kommentar. Han kjenner godt til klageordningen, og har vært kritisk til denne i lengre tid blant annet fordi han mener nemndene ikke har god nok kompetanse til å vurdere klagesakene. Denne ordningen er til for skattebetalerne, og den skal ivareta rettighetene til den enkelte skattyter. Derfor blir kvalifikasjonene til dem som sitter i nemndene viktig. Men uansett kvalifikasjoner: Skal vi ha et velfungerende klagesystem må vi være trygge på at klagesakene faktisk behandles. At noen medlemmer i skatteklagenemndene ikke en gang har åpnet saksdokumentene før de stemmer i saken er ganske utrolig, sier Lothe. Advokatfullmektigen i Skattebetalerforeningen er kritisk til dagens ordning. Man har ingen oversikt over hvor godt saksdokumentene leses eller om de i det hele tatt leses. Når vi vet hvor viktige disse avgjørelsene er for skattyterne det gjelder, burde myndighetene satt mer inn på å få til et system som ivaretar rettssikkerheten bedre. De fleste nemndsmedlemmer behandler sikkert sakene samvittighetsfullt og etter beste evne, men like fullt gjør dagens system det for enkelt å behandle saken lemfeldig, noe vi nå har fått et bevis på. Som et minstekrav bør sakene avgjøres i nemndsmøter, slik at en sikrer at dokumentene i alle fall er lest av de som skal ta avgjørelsen. Se også side 46, der Lothe har ytterligere kommentarer til saken. BEKREFTER JUKS: Anita Grini, seksjonssjef i Skattedirektoratet, bekrefter at det har vært «mangelfull saksbehandling» i noen saker. FOTO: SKATTEDIREKTORATET Slik behandles skatteklagen din De aller fleste som klager på skatten får sin klagesak behandlet av Skatteetaten og kun der. Men det kommer like fullt noen tusen saker inn til skatteklagenemndene som etter nyutnevnelser i 2011 består av 75 personer (for fullstendig liste, se Skattebetaleren 04/2012). Enten endrer Skatteetaten avgjørelsen når du klager, og retter opp feil, eller så fastholdes vurderingen og det blir gitt et begrunnet vedtak. Dersom skattebetaleren fortsatt ikke er enig sendes klagen videre til skatteklagenemnda. I skatteklagenemnda fungerer skattekontoret som sekretariat. Det vil si at det er skattekontoret som skriver innstilling til vedtak, men man prøver å få en ny vurdering ved at saksbehandleren byttes. Når sakene så er ferdig forberedt, fordeles de tilfeldig til de forskjellige nemndene. Nemndene består av nøytrale representanter som oppnevnes av fylkestingene i hver enkelt region. Det er et lovkrav at skatteklagenemnda skal være sammensatt slik at minst to tredjedeler av medlemmene har formell utdanning innen fagområdene regnskap, økonomi eller jus og i tillegg har yrkeserfaring som omfatter minst ett av disse områdene. Lederen og nestlederen i skatteklagenemnda skal også oppfylle kravene for å være tingrettsdommer. I tillegg er det et krav at minst 40 prosent av hvert kjønn skal være representert. Hvis du som skattebetaler klager, har du innsynsrett. Det vil si at du som hovedregel har rett til å bli gjort kjent med saksdokumenter som angår ligningen din. Du skal også orienteres om forslaget til vedtak i skatteklagenemnda. Dette ble endret i februar i år, tidligere måtte du kreve å få innsyn mens nå skal du få det automatisk. Skattekontorets saksforberedelse er innrettet slik at skatteklagenemnda skal foreta en reell overprøving av skattekontorets tidligere rettsanvendelse og bevisbedømmelse. For å få en riktig avgjørelse, er det viktig at saken er så godt opplyst som mulig. Den nye ordningen gir skattyteren en klar oppfordring til å sikre at alle faktiske opplysninger som kan ha betydning for saken er kommet med når den legges frem for nemnda, skrives det på Skatteetatens hjemmesider. Det er riktignok noen unntak. Blant annet hvis du har helt rett i klagen din. Automatisk utsendelse vil føre til at saksbehandlingen generelt kan ta noe lenger tid. Utkast til vedtak i saker der det innstilles på fullt medhold for skattyter vil derfor ikke bli sendt ut automatisk. I slike tilfeller vil det som regel være viktigst for skattyter å få det nye skatteoppgjøret så raskt som mulig. Skattyter vil likevel fortsatt ha mulighet til å be om innsyn, skrives det. Når saken skal behandles i skatteklagenemnda kan det gjøres på flere måter. For det første kan saken avgjøres skriftlig, det vil si at ingen tar dissens på innstillingen fra skattekontoret. Dersom det er dissens, eller nemndas leder bestemmer det, skal saken avgjøres i utvidet avdeling. Da utvides avdelingen med to medlemmer, slik at det er fem personer som avgjør klagen. Saken avgjøres med simpelt flertall, og skattekontoret har rett til å stille når sakene behandles i møte. Du som skattebetaler har ikke det. Når klagesaken er behandlet skal nemnda fatte et skriftlig, begrunnet vedtak. Dette skal du ha gjenpart av, og du skal få informasjon om muligheten til å klage. I tillegg kan du ha krav på å få dekket sakskostnader dersom du får medhold. Dette må du selv fremsette, og det må dokumenteres.

16 16 SKATTEBETALEREN NR 3 / 2013 Pensjonist og inntekt ved siden av: Er kapital inntekter Mannen mente han var ufør, men lagmannsretten mente kapitalinntektene og arbeidsinnsatsen for å få dem - var avgjørende. AV GRY NILSEN Hvilke inntekter anses å være resultat av arbeidsinnsats? Det var utgangspunktet for en sak som ble avklart i lagmannsretten i vinter. Striden sto om en mann var å regne som ufør, altså om han oppfylte grunnvilkåret om 50 prosent ervervsuførhet. Han hadde en svært lav lønn og ingen næringsinntekt, men hadde høye kapitalinntekter. Normalt vil imidlertid kapitalinntekter, for eksempel renteinntekter, ikke gi uttrykk for noen restarbeidsevne. Renteinntekter kjennetegnes jo nettopp ved at de er «passive» inntekter, dvs. ikke et resultat av aktivitet. Krav til uførepensjon For å få rett til uførepensjon må inntektsevnen være nedsatt med minst halvparten. (Ved yrkesskade minst 30 %). Friinntekt: Etter ett års uførhet, kan ha en arbeidsinntekt på minst 1 G ( kroner per ). Fra 2015 trer nye regler for uførepensjon i kraft. Pensjonsgivende inntekt i trygdesystemet er lik personinntekt i skattesystemet. Ofte vil størrelsen på personinntekt (lønn, næringsinntekt) anses å gi uttrykk for en persons restarbeidsevne. Men altså ikke alltid. Kilde: Navs hjemmeside: Jobb+og+helse/Uførepensjon Eiendomsutvikling Mannen viste derfor til at den fortjeneste han hadde hatt skrev seg fra kapitalinntekter som ikke er pensjonsgivende, og som derfor heller ikke kunne regnes med ved vurderingen av hans inntektsevne vurdert opp mot kravene til uførepensjon. Men lagmannsretten var ikke enig i dette. Etter lagmannsrettens mening måtte det foretas en konkret vurdering av om vedkommende inntekt er basert på en personlig innsats i form av løpende aktiviteter/vurderinger, ikke om inntekten er pensjonsgivende eller ikke. Vedkommende hadde lånt store beløp, som ble lånt ut til et aksjeselskap han var medeier i, og som drev med eiendomsutvikling. I retten forklarte mannen at han lånte pengene videre til et aksjeselskap som i sin tur kjøpte, rehabiliterte og videresolgte leiligheter. Han forklarte at det var hans datter og hennes ektefelle som har utført det nødvendige arbeidet for selskapet. Arbeidsevnen avgjør Det avgjørende for retten var altså om inntektsevnen er redusert, ikke om den aktuelle inntekten er å regne som personinntekt/pensjonsgivende inntekt. I dommen sies det på denne måten: «Lagmannsretten finner at problemstillingen først og fremst knytter seg til As inntektsevne.» Det som etter lagmannsrettens mening har særlig har interesse i dette tilfellet, er de pengestrømmer som i likningsopplysningene er betegnet som «andre renteinntekter», det vil si fra annet enn bankinnskudd, samt gjeldsfradrag for renter, fordringer og gjeld. Det må vurderes om dette er pengestrømmer som gjør det sannsynlig at det ligger en personlig innsats bak, og som kan bidra til vurderingen av om mannen hadde evne til å delta i løpende aktiviteter/vurderinger. «Ved vurderingen av likningsopplysningene og As forklaring vil lagmannsretten peke på at personlig ansvar for lån tatt opp og gitt videre i forretningsvirksomhet må baseres på en risikovurdering. Det gjelder også i eiendomsmarkedet selv om det i den aktuelle perioden generelt har vært stigende. Aktiviteter med sikte på fortjenester i eiendomsmarkedet særkjennes også ved at engasjement i få objekter kan lede til relativt store fortjenester. Arbeidsinnsatsen målt i timer behøver derfor ikke være stor. A har som det går fram over opplyst til trygdens internrevisjon 23. september 2003 at han arbeidet 20 prosent i Z/Y, og at han også deltok på «nødvendige møter», noe som i seg selv ikke er noen liten aktivitet. Faktisk har As aktivitet over flere år både i 2000, 2001, 2002 og 2003 mens han fikk ytelser fra folketrygden og også i 2004 ledet til «andre renteinntekter» på rundt 1 million kroner hvert år. Dette taler mot at hans ervervsevne tidligere og i disse årene var så nedsatt at det er grunnlag uførepensjon. Lagmannsretten må konkludere med at slik bevisene ligger an, er det sannsynliggjort at A har vært i stand til å yte en personlig innsats og har hatt evne til å delta i løpende aktiviteter/vurderinger, og at han hadde inntektsevne over 50 prosent helt fram til en gang i At han ikke hadde fordringer i 2004 og at

17 SKATTEBETALEREN NR 3 / «lønn»? andre renteinntekter mangler i 2005, tyder på at hans innsats var for nedad gående og peker ut årsskiftet 2005/2006 som et relevant skille.» Saken gjelder direkte vilkåret for å innvilge uførepensjon. Men det er godt mulig at trygdemyndighetene mer generelt vil legge vekt på å gå inntekter nærmere etter i sømmene. Selv om en inntekt skattemessig er klassifisert som kapitalinntekt, kan den trygdemessig anses å være resultat av en innsats. For eksempel betydelige utleieinntekter eller aksjeutbytte. Fortsatt arbeids inntektsbegrensning for uførepensjonister Med pensjonsreformen av 2011 er det for ikke lenger noen begrensning for å jobbe ved siden av. Noen unntak er det likevel: Mottakere av «gammel type» AFP i privat sektor, samt AFPmottakere i Statens pensjonskasse. For øvrig er det fritt frem. For mottakere av uførepensjon er det derimot like strenge krav som før. Ved arbeids- eller næringsinntekt på over 1G (per 1. mai 2013: kroner) reduseres pensjonen. Ved delvis uførhet er fribeløpet høyere det er lov å utnytte restarbeidsevnen.

18 18 SKATTEBETALEREN NR 3 / 2013 Lite nytt i revidert nasjonalbudsjett for 2013: Ingen overraskelser fra Johnsen For personlige skattytere var det lite nytt i årets reviderte nasjonalbudsjett. Men noen endringer av interesse kom det. AV STIG FLESLAND FOTO: WIKIMEDIA COMMONS MÅLSAK: Enkelte hevdet at det mest spennende med revidert budsjett var nynorskbruken. Finansminister Sigbjørn Johnsen hadde ikke med seg mange overraskelser i dokumentmappen da han presenterte skatte- og avgiftsendringene i forbindelse med revidert budsjett. Det var heller ikke mange som hadde ventet store endringer, både fordi det var revidert budsjett og fordi vi er inne i et valgår. Noen endringer kom dog. Dette var endringene Unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet Enklere regler om behandling av skatteklager Økt vrakpant og lavere avgift for ladbare hybridbiler Styrket grensekontroll Nye lovbestemmelser for tollkontroll Reduksjon av fribeløpet i den differensierte arbeidsgiveravgiften Merverdiavgift endringer i representantordningen Fjerner taushetsplikten for advokater Finansdepartementet foreslår i budsjettet at advokater (og «andre tredjeparter») skal gi skatte- og avgiftsmyndighetene opplysninger om pengeoverføringer og innskudd på klientkonti. Dette er opplysninger som tidligere har vært taushetsbelagt, men som nå altså må oppgis. I begrunnelsen til departementet heter det at det er nødvendig å få disse opplysningene for å kunne fastsette korrekt skatt og avgift, og at man vil hindre at skatte- og avgiftspliktige kan unngå kontroll ved å overføre eller oppbevare midler på konti hos en advokat som har taushetsplikt. Forslaget innebærer at Skatteetaten får de samme opplysningene om klientkonti hos advokater som de får om vanlige bankkonti av bankene. Departementet sier også at de ikke vil vente på advokatlovutvalget, som skal komme med en mer fullstendig gjennomgang av blant annet reglene om taushetsplikt, fordi denne endringen har som mål å «tette eit hol i lovgivinga som skapar ein svært uheldig rettssituasjon». Skatteklager Forslaget om å forenkle skatteklagesystemet blir også en realitet. Vi har tidligere omtalt dette og kalt det et godt forslag. Fremover skal skattekontorene selv kunne avgjøre klager der skattyter får medhold i saken. Etter gjeldende rett må disse sakene formelt behandles av skatteklagenemnda før skattyter får endelig medhold. Endringen vil både redusere antall skatteklager, og forhåpentligvis også saksbehandlingstiden. Endringer i representantordning På merverdiavgiftsfeltet kom det også forslag om endringer. Regjeringen foreslår her å oppheve representanters ansvar for betaling av mva. Forslaget skal bare gjelde i de tilfellene der den næringsdrivende er hjemmehørende i et land Norge har avtale om utveksling av informasjon og innkreving av merverdiavgift med.

19 SKATTEBETALEREN NR 3 / Grunnkurs for boligspekulanter: IKKE GÅ I SKATTEFELLA Hvor går egentlig grensen for næringsvirksomhet når du driver med utleie av bolig? AV STIG FLESLAND Driver du med utleie av boliger er noe av det første du må orientere deg om skatteregler. Og noe av det viktigste i så måte er å være klar over hvor mange leiligheter du kan leie ut før virksomheten blir betraktet som næring og skattesatsen øker kraftig. Lignings-ABC har i flere år angitt grenser for når utleie av fast eiendom skal anses som næringsvirksomhet. Det fremkommer der at det som utgangspunkt er næringsvirksomhet ved utleie til: Boligformål, fem boenheter eller mer Forretningsformål, mer enn 500 kvadratmeter Dette er imidlertid kun et utgangspunkt en tommelfingerregel. Gråsonene Men hva er så en leilighet? Hva hvis man leier ut både til boligformål og til forretningsformål? Og spiller størrelsen noen rolle? Det er mange tvilstilfeller her, og det eneste som er sikkert er at Skattedirektoratet i flere uttalelser anser grensene for å være sentrale. Men samtidig sies det at det alltid må foretas en helhetsvurdering hvor aktiviteten er et viktig moment, sier Joachim K. Johannessen, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen. I uttalelsene anser Skattedirektoratet nevnte grenser (ikke mer enn fire leiligheter/500 kvadratmeter) som sentrale. Man kan imidlertid tenke seg en situasjon der man har færre enn fem leiligheter, men der eieren har et høyt aktivitetsnivå fordi man fokuserer på korttidsutleie. Skattedirektoratet har likevel lagt seg på en linje som sier at det må være klare holdepunkt for å fravike nevnte grenser. Det vil si at dersom du holder deg innenfor grensene (antall leiligheter eller størrelsen på næringslokalet), og aktiviteten er normal, blir det ansett at du ikke driver næringsvirksomhet, men har plassert kapital. Det innebærer at du slipper unna med 28 prosent skatt. Normal aktivitet vil her typisk være at det er inngått ordinære leiekontrakter, utfører normalt vedlikehold, visning av utleier og annen administrasjon/regnskapsførsel, sier Johannessen. Kan ha høye inntekter Samtidig spiller det ikke nødvendigvis noen rolle hvor mye penger du tjener eller hvor stor leiligheten er. Skattemyndighetene er av den oppfatning at det ikke er avgjørende om utleien er knyttet til en hybel eller til en større familieleilighet. Aktiviteten hos utleier er ikke nødvendigvis lavere ved utleie av den mindre enheten enn ved den større. Det finnes ingen konkret angivelse av hva som skal anses som en boenhet skattemessig. Men generelt vil familieleiligheter og selvstendige hybler telle hver for seg. Uselvstendige hybler er imidlertid ikke like enkelt, og dette må vurderes nærmere i hvert enkelt tilfelle. Leier du ut en leilighet til et bokollektiv med separate leiekontrakter for den enkelte og separate husleiebetalinger anses dette fortsatt som en boenhet. Men når det innenfor samme boenhet er inngått flere separate leiekontrakter vil aktivitetsnivået kunne være noe høyere enn ved utleie til en enkelt familie. Dette har skattemyndighetene også presisert i siste utgave av Lignings-ABC hvor det fremkommer at utleie i mindre omfang enn 5 boenheter vil kunne bli næringsvirksomhet i tilfeller hvor det innenfor den enkelte boenhet er flere separate leiekontrakter, sier Johannessen. Aktuelle skjema Kapitalplassering: Utleie: Bruk RF-1189 Salg: Gevinst/tap føres direkte i selvangivelsen i realisasjons året. Legg ved vedlegg som viser beregningen av gevinsten/tapet. Næringsdrivende: Utleie: bruk næringsoppgaven (RF-1175) og personinntektsskjema (RF-1224) Salg: Gevinst/tap føres på gevinst- og tapskonto (RF-1219) og overføres til beskatning/fradrag normalt med 20 % (over en femårsperiode).

20 20 Skattebetaleren nr 3 / 2013 Både næring og bolig Det er lite praksis som foreligger ved kombinasjonen utleie av bolig og forretningslokaler, men det er en ting som er krystallklart mener Johannessen: Du kan definitivt ikke leie ut fire boenheter samtidig som du leier ut 500 kvadratmeter næringslokaler. Hvor grensene går ved en slik kombinasjon er uklart. Hver sak må vurderes konkret, sier advokatfullmektigen. I en sak (ligningsbehandlingen i Oslo ) hadde telling av kvadratmeter betydning ved kombinasjonen utleie av leiligheter og forretningslokale: «Utleie av næringsseksjonen på 376 kvm og 2 leiligheter på henholdsvis 80 og 70 kvm, ville etter kontorets oppfatning samlet sett være så vidt betydelig at inntekten vil bli ansett som virksomhetsinntekt.» Dobbelt for ektepar Grensen på fire boenheter gjelder per person, noe som vil si at ektepar som driver separat utleieaktivitet til sammen kan ha åtte boenheter. Her legger Skatteetaten vekt på en rekke momenter, som for eksempel at ektefellene faktisk eier hver sine leiligheter, at de har en selvstendig økonomisk risiko knyttet til dem og at leieinntektene tilfaller eieren (for fullstendig sjekkliste, se Skattebetaleren 4/2012). Ektefeller kan spare mye skatt på å tilpasse seg reglene. Men det holder ikke å tilpasse seg på papiret. Avgjørelser fra Skatteetaten viser at det er hvordan ektefeller faktisk administrer utleien og de økonomiske forholdene rundt leilighetene som blir utslagsgivende for om utleien skal regnes som felles eller om man driver hver for seg, sier Johannessen. Gunstig med egen bolig Leier du ut egen bolig i tillegg til å leie ut andre leiligheter får du et ekstra moment å tenke på. I utgangspunktet trenger imidlertid ikke dette være noe du trenger å tenke på. Forutsetningen er at boligen fritakslignes, altså at leieinntektene er skattefrie. I en bindende forhåndsuttalelse (BFU 25/07) kom Skattedirektoratet til at utleie i fritakslignet bolig skal holdes utenfor ved vurderingen av hvorvidt man er innenfor nevnte grenser (ikke mer enn fire leiligheter/500 kvadratmeter) for utleie man ellers har. I den aktuelle saken bygde skattyter om garasjen til å være ren utleiebolig med tre hybler. I tillegg leide skattyter ut to boligenheter i sin egen bolig. Siden skattyters bolig var en fritakslignet bolig, skulle utleieenhetene her etter direktoratets oppfatning holdes utenfor vurdering av utleievirksomhet. Utleie av tre hybler i egen bygning ble derfor sett på som kapitalplassering, med 28 prosent skatt. Når flere eier sammen Enkelte ganger kan flere gå sammen om å kjøpe eiendom. Dette kompliserer bildet noe i vårt grunnkurs, men ikke verre enn at vi kan forklare det ganske greit. Grensen på ikke mer enn fire leiligheter/500 kvadratmeter gjelder for sameiet, ikke for den enkelte deltaker i sameiet. Det vil si at dersom sameiet for eksempel eier fire utleieleiligheter, er dette kapitalplassering og 28 prosent skatt for sameiet så lenge det foreligger normal aktivitet. Eier sameiet fem eller flere utleieleiligheter, driver sameiet normalt virksomhet og blir betraktet som et ansvarlig selskap (ANS) med hele 48,16 prosent i marginalskattesats (som AS). Imidlertid vurderes utleie fra ANS separat fra privat utleie. Det vil si at dersom du eier eiendom sammen med andre, er det viktig å kartlegge hvorvidt du er deltager i et ANS eller ikke. Hvis du er å regne som deltager i et ANS som driver med utleievirksomhet, kan du eie maksimalt fire leiligheter/500 kvadratmeter på privat hånd i tillegg til det som eies gjennom det ansvarlige selskapet. «Ektefeller kan spare mye skatt på å tilpasse seg reglene. Men det holder ikke å tilpasse seg på papiret» Joachim K. Johannessen, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen KJØP og SALg: Hvis du driver med kjøp og salg av leiligheter, og i tillegg legger ned en egeninnsats, kan terskelen for å drive næringsvirksomhet være ganske lav. Men hvis du derimot eier eiendom i et sameie som ikke er ANS, vil det du eier i sameiet og det du eier utenom, på privat hånd, vurderes samlet. Eksempel: Per og Pål er brødre. De eier to leiligheter i sameie og anses som et ordinært sameie (28 %) og ikke som et ANS. Kjøper Per tre utleieleiligheter alene, vil hans totale utleie inkludert hans sameieandel av utleien anses for næring (fem utleieleiligheter). Skattesatsen for Per vil da kunne komme opp i hele 51 prosent. For Pål vil sameieandelen hans ikke bli påvirket av dette og Pål beskattes med 28 prosent. Dersom du skal selge utleieeiendom er det atter en gang grensen som er utgangspunkt når man skal vurdere om salget er næringsvirksomhet eller ikke. Her er det lett å se for seg at du kan bli ansett som næringsdrivende selv om omfanget er under de nevnte gren-

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil SKATTE TE BETALEREN Nr 4 2011 Nr 4 2011 www.skattebetaleren.no Slik gjør du Lure eiendomsgrep Mitt skattemareritt Krever inn mest eiendomsskatt Nye regler kan gi skattekortfeil Tetter arveavgiftshull Økonomisk

Detaljer

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten SKATTE BETALEREN 5 2009 www.skattebetaleren.no Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Høyest markedsandel blant

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

Nr 04 2006 Årgang 6 Nytt fra inter revisjon

Nr 04 2006 Årgang 6 Nytt fra inter revisjon Nr 04 2006 Årgang 6 Nytt fra inter revisjon Bruker du arbeidsgivers bil/varebil -Før kjørebok før myndighetene tar deg! Skatteetaten i Sør-Trøndelag har gjennomført en stor aksjon rettet mot privat bruk

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Neste år kan du straffes når han ikke betaler skatt. Skatte kritikeren: Erling Ree-Pedersen. Aktiv eller passiv? Billig eller dyrt?

SKATTE BETALEREN. Neste år kan du straffes når han ikke betaler skatt. Skatte kritikeren: Erling Ree-Pedersen. Aktiv eller passiv? Billig eller dyrt? SKATTE BETALEREN Nr 6 2010 www.skattebetaleren.no Neste år kan du straffes når han ikke betaler skatt Reiser kan være en skattefelle Skatte kritikeren: Erling Ree-Pedersen Aktiv eller passiv? Billig eller

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer