Psykisk helse. En veiviser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helse. En veiviser"

Transkript

1 Psykisk helse En veiviser

2

3 PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter som finnes for personer med psykiske lidelser i Bærum kommune. Psykiske lidelser rammer langt flere enn de fleste er klar over. Undersøkelser fra en rekke land viser at over 20 % av befolkningen til enhver tid har klare tegn på en psykisk lidelse både hos barn og voksne. Vi kan derfor anslå at over mennesker i Norge har en psykisk lidelse, og at over av disse bor i Bærum. Noen kan være usikre på om de skal be om hjelp eller ikke dreier det seg om en psykisk lidelse eller er det en naturlig reaksjon? Ring gjerne informasjons-/hjelpetelefonen hvis du er i tvil. En psykisk lidelse får ofte konsekvenser på mange av livets områder samtidig, både i forhold til seg selv og til andre, i forhold til daglig fungering, utdannelse, arbeid, bolig og fritid. Det kan ofte være vanskelig og tungt å finne frem i det kommunale systemet. Brosjyren gir en oversikt over hvor du kan henvende deg. Bjørnegård psykososiale senter har telefonnummer som fungerer som kommunens informasjons- og opplysningstelefon for mennesker med psykiske lidelser. For barn og unge er det Psykisk helsetjeneste for barn og unge (tidligere kalt Gyssestad Psykisk helsetjeneste barn og unge) på telefonnummer som har tilsvarende funksjon. Hvis du trenger veiledning eller bare noen å snakke med, kan du ringe hit. Når du ringer, får du enten svar direkte eller du blir henvist videre. De fleste tilbudene som er omtalt her, har selv egne informasjonsbrosjyrer som har mer utførlig informasjon enn denne veiviseren. Bærum kommunes hjemmesider, har nærmere informasjon om de kommunale tjenestestedene. Søk der for mer informasjon om kommunale tjenestesteder. Avdeling Tjenesteutvikling, koordinatorenheten Sandvika den 10. november 2005

4 INNHOLD HVEM KAN HJELPE? Hjelpe- og informasjonstelefon...6 Fastlegeordningen...6 Bjørnegård psykososiale senter...6 Psykisk helsetjeneste for barn og unge...7 Avdeling psykisk helse...7 Tildelingskontoret...8 Sosialkontoret...8 Helsestasjon...9 Skolehelsetjenesten...10 Helsestasjon for ungdom...10 Barnevernet...10 Senter for sorg og selvhjelp...11 Selvmordsforebyggende team...11 Flyktninge- og innvandrerkontoret (FINN)...11 BOLIG ØKONOMISKE PROBLEMER...12 Boligkontoret...12 Økonomiske problemer...12 FRITID AKTIVITET OPPLÆRING...12 Bjørnegård psykososiale senter...12 Binna kafé...12 Psykiatrisk dagsenter...13 Aktivitetshus på Stabekk...13 FAS-senteret...14 Villa Walle...14 Cafe Kjernehuset...14 Støttekontakt...15 Fritidstilbud psykisk helse Løkkeåsveien Tilbud for barn og unge med AD/HD...15 Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret...16 Mølla kompetansesenter...16

5 SPESIALISERT BEHANDLING...17 Ved behov for akutt hjelp...17 Psykiatrisk akutteam...17 Tilbud til barn og unge...18 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)...18 Psykiatrisk ungdomsteam (PUT)...18 Prosjektteam for ungdom...18 Bjerketun...19 Tilbud til voksne...19 Allmennpsykiatrisk poliklinikk i Sandvika...19 Rehabiliteringspoliklinikken...19 Storenga psykiatriske senter...20 Blakstad sykehus...20 Rusbehandling...20 Sosialmedisinsk klinikk...20 Åsterud behandlingsinstitusjon...20 Sosialmedisinsk poliklinikk...21 Familievernkontorene...21 Psykologer og psykiatere...21 ANDRE TILBUD...22 Brukerrådet for psykisk helse...22 Samarbeidsrådet...22 Fellesblekka...22 Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)...23 Mental Helse Asker og Bærum...23 NaKuHel...23 Frivillighetssenteret...24 Hjelpetelefoner...24 NYTTIGE ADRESSER...25 Egne notater...26

6 HVEM KAN HJELPE? Hvem kan du kontakte for å få hjelp dersom du selv eller din nærmeste blir psykisk syk? Hjelpe- og informasjonstelefon Kommunen har en egen hjelpe - og informasjonstelefon som er åpen til alle døgnets tider, alle dager i året. Ring hit hvis du trenger noen å snakke med, veiledning eller annen faglig bistand på nummer Telefonen betjenes fra Bjørnegård psykososiale senter. Fastlegeordningen Alle innbyggere som er registrert i Folkeregisteret har rett til å få en fastlege. Asylsøkere og deres familier som er medlemmer i folketrygden omfattes også av ordningen. Du kan velge din fastlege blant alle allmennlegene som er med i fastlegeordningen. Det er frivillig å være med i fastlegeordningen, men velger du å stå utenfor, må du selv finne en allmennlege som kan gi deg time. Du betaler også en høyere egenandel hos denne allmennlegen. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger i året, men det krever at det er plass på listen til den legen du ønsker. Ønsker du å bytte, kan du kontakte trygdekontoret i din kommune eller på tlf Sissel Olstad fra Bærum Folkehelsekontor, tlf , er kommunens kontaktperson for fastlegeordningen i Bærum kommune. Bjørnegård psykososiale senter Slependveien 1, 1338 Sandvika, tlf , hjemmeside: Trygghetsenheten: Er et døgnåpent tilbud til deg som trenger trygghet og omsorg i vanskelige perioder. Her kan du få korte opphold uten henvisning fra lege. Det er ønskelig at du ringer før ankomst for å avklare situasjonen på tlf Du betaler en døgnpris på kr 100 som inkluderer fire måltider.

7 Vi samarbeider med andre hjelpeinstanser dersom dette er ønskelig, og vi bistår med å knytte nødvendige kontakter. Psykososial beredskap: Du kan henvende deg til Bjørnegård på tlf dersom du kommer i en akutt krise eller blir utsatt for vold, alvorlig sykdom, plutselig dødsfall eller ulykke. Vi bistår med emosjonell førstehjelp og annen faglig oppfølging. Psykisk helsetjeneste for barn og unge Brynsveien 88A, 1346 Gjettum, tlf Psykisk helsetjeneste for barn og unge er et lavterskeltilbud som har som formål å gi tidlig helsehjelp til barn, unge og deres foreldre. Tilbudet er rettet mot barn i en risikosone eller som er i ferd med å utvikle psykiske vansker. Tjenesten samarbeider nært med helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det kreves ingen henvisning for å få hjelp. Målet er å gi tidlig helsehjelp for forebygge en fastlåst problematikk som krever langvarig behandling. Hvem kan henvende seg: Ungdom selv, foreldre og barn Samarbeidspartnere i kommunen Telefontid for inntak er kl til Avdeling psykisk helse Bekkestua psykisk helse, Bærumsveien 207, 1357 Bekkestua,tlf Rykkinn psykisk helse, Muninsvei 1, 1348 Rykkinn, tlf Sandvika psykisk helse, Rudsdalen 5, 1346 Gjettum, tlf Det finnes tre avdelinger for psykisk helse, inndelt etter geografiske områder, som kan kontaktes for råd, veiledning eller samordning av den hjelpen du har behov for. De kan hjelpe til å fylle ut søknadspapirer og være med som støtte på møter med det offentlige hjelpeapparat. De kan også komme hjem til deg eller ha samtaler med deg på kontoret. Du kan få praktisk bistand i hjemmet, med medisiner og i forhold til bolig, arbeid og økonomi. Avdelingen kan også bistå med sosiale treningstiltak, som butikkbesøk og busstrening.

8 Tildelingskontoret Arnold Haukelandsplass 10, Kommunegården, tlf , baerum.kommune.no. Tildelingskontoret har ansvar for all saksbehandling og tildeling av hjemmebaserte tjenester. Fagkonsulentene ved Tildelingskontoret foretar ofte hjemmebesøk for å snakke om behovene/søknadene. Fagkonsulentene fatter enkeltvedtak som gjelder for en bestemt periode. Vedtaket beskriver hva slags hjelp og hvor mye hjelp som tildeles. Det skal også fremgå av vedtaket hvor mye tjenesten koster dersom det kreves egenbetaling. Følgende tjenester og tilbud kan Tildelingskontoret tildele: Praktisk hjelp i hjemmet (hjemmehjelp) Helsehjelp, hjemmesykepleie, hjelp fra Avdeling psykisk helse Miljøarbeidertjeneste Omsorgslønn Avlastning Personlig assistent Langtids- og korttidsplass i sykehjem Rehabiliteringsopphold Dagsenter for eldre Bolig med service Sosialkontor Sosialtjenesten Bekkestua, Rykkinn, Sandvika, Kommunegården 3. etg., Arnold Haukelands plass 10, 1304 Sandvika, tlf Du kan ringe til Sosialtjenesten tlf eller du kan henvende deg i ekspedisjonen og be om å få snakke med en sosialkurator. Her kan du avtale nærmere tid for samtale og/eller få søknadsskjema. Sosialkurator kan gi deg råd og veiledning. Sosialtjenesten har også en enhet spesielt rettet mot personer med rusavhengighet i alderen år. Du kan ringe til Sosialrådgivertjenesten tlf , eller du kan komme oppom i Rådmann Halmrasts vei 2, 4.etg. Alle voksne som bor og oppholder seg i kommunen kan ta kontakt med sosialtjenesten for råd, veiledning og økonomisk stønad.

9 Du kan komme når du for eksempel opplever: Kriser, som tap av ektefelle, bortfall av inntekt, tap av bolig,samlivsbrudd, rusproblemer, spilleavhengighet, mishandling m.m. Når du ønsker opplysninger om andre hjelpetiltak og dine rettigheter Når du ikke har penger til nødvendige utgifter Vi har plikt til å informere deg om alle forhold som setter deg i stand til å forsørge deg selv. Hjelpetiltak vi kan bidra med: Kartlegging av hjelpebehov Råd og veiledning og eventuell henvisning til rett hjelpeinstans Økonomisk stønad Innsøking og oppfølging til legemiddelassistert rehabilitering - metadon, subutex m.m. Råd og veiledning, eventuell innsøkning til rusinstitusjon Oppfølging før, under og etter institusjonsopphold Ved langvarige og sammensatte behov for tjenester, har du rett til individuell plan. Helsestasjon Helsestasjonen gir tilbud til alle barn og familier fra svangerskap til skoleslutt (0 til 20 år). I svangerskapsomsorgen ved helsestasjonene i Bærum, får den gravide og hennes partner oppfølging av jordmor etter fastlagt program. Svangerskapskontroll finnes på Bekkestua og Sandvika helsestasjon. Helsestasjonen gir et variert helsetilbud til barn 0 6 år innenfor et barnehelseprogram med vaksinasjoner, helseundersøkelse, gruppevirksomhet og foreldreveiledning. Helsestasjonen er også et sted hvor man kan møte andre i samme situasjon, knytte kontakter og utveksle erfaringer. I tillegg til helsesøster, lege og kontorpersonale, finnes barnefysioterapeuter på helsestasjonene. For liste over helsestasjonene kan man kontakte: Helsekontoret for barn og unge, tlf

10 Skolehelsetjenesten Skolehelsetjenesten er en videreføring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i helsestasjonen. Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle barn og unge enten gjennom kontakt med elevene individuelt eller i grupper. Skolehelsetjenesten finnes ved alle skoler, også ved de videregående skoler. Helsesøster treffes på faste dager. Helsestasjon for ungdom Bekkestua Helsestasjon, Gml. Ringeriksvei 43, 1357 Bekkestua, tlf , Sandvika Helsestasjon, Rådmann Halmrast vei 2, 1337 Sandvika, tlf Helsestasjon for ungdom er et supplement til skolehelsetjenesten og kan også nå gruppen av ungdom som ikke går på skole. Målgruppen er ungdom fra 13 til 23 år. På helsestasjonen kan ungdom få råd, veiledning og støtte ved problemer som for eksempel skoleproblemer, vanskelige opplevelser, prevensjonsveiledning, uønsket graviditet, rus, familieproblemer, spiseproblemer, psykisk/fysisk overgrep, seksuelle overgrep. Ungdom må selv oppsøke helsestasjon for ungdom. Helsestasjonen er bemannet med helsesøster og lege, og finnes på Sandvika og Bekkestua helsestasjon. Åpent 4 dager i uken. 10 Barnevernet Barnevernet Rykkinn, Sandvika, Bekkestua, Brynsveien 88, 1346 Gjettum, tlf , Barnevernvakten hos Politiet i Sandvika, Malmskriverveien 2-4, 1337 Sandvika, tlf Barnevernet skal sikre at barn får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Foreldre, barn/ungdom eller andre kan kontakte barnevernet hvis de er bekymret. Barnevernet kan kontaktes for konsultasjon av offentlige og private parter. Det finnes tverrfaglige team knyttet til helsestasjonene, barnehager og skoler der barnevernet er representert. Barnevernvakten kan kontaktes på kveldstid og i helger på tlf

11 Senter for sorg og selvhjelp Rådmann Halmrastsvei 2, 1304 Sandvika, tlf Senter for sorg og selvhjelp er et faglig senter for barn, ungdom og voksne i Asker og Bærum som har opplevd dødsfall i nær familie. Senteret har: Sorggrupper Familiesamtaler Individuelle samtaler Kurs Undervisning/veiledning Ta kontakt for nærmere informasjon. Selvmordsforebyggende team Folkehelsekontoret, Rådmann Halmrastsvei 2, 1304 Sandvika, tlf (man, ons, tor kl 13-15, tir kl 11-13). Selvmordsforebyggende team bistår mennesker i Bærum kommune som prøver å ta sitt eget liv og deres pårørende etter behandling ved Bærum Sykehus/legevakt. Oppfølgingen skjer parallelt med oppfølging i det ordinære behandlingsapparatet. Henvisning skjer direkte fra Bærum sykehus/legevakt. Etterlatte etter selvmord tilbys samtale med teamets psykolog. Tiltak skreddersys etter individuelle behov. Tlf (tir-fre). Henvisning ikke nødvendig. Teamet driver undervisning og kompetanseutvikling for fagpersoner. Flyktninge- og innvandrerkontoret (FINN) Hamangskogen 60, 1300 Sandvika, tlf Flyktninge- og innvandrerkontoret har ansvar for å følge opp ny-bosatte flyktninger som har behov for grunnleggende kvalifisering. Dette skal utgjøre et introduksjonsprogram som varer i inntil to år. Helsetjenesten ved FINN har blant annet psykiatrisk sykepleier. Sykepleierne kartlegger den psykiske og fysiske helsen til deltakerne. Etter dette etableres det kontakt med fastlege. Det gis veiledning og bistand slik at flyktningen kan delta så aktiv som mulig i introduksjonsprogrammet. 11

12 BOLIG ØKONOMISKE PROBLEMER Boligkontoret Rådhustorget 5, 1304 Sandvika, besøksadresse: Brambanigården underetasjen, tlf Boligkontoret skal bistå vanskeligstilte grupper i boligmarkedet med å finne bolig, finansiering og gjeldsrådgivning. Dette inkluderer personer med psykiske lidelser. Økonomiske problemer Se Boligkontoret, tlf eller sosialkontorene Bekkestua, Rykkinn, Sandvika, tlf Boligkontoret og sosialkontorene har ekspertise på å hjelpe folk med økonomiske problemer, så der kan du henvende deg for å få hjelp. FRITID AKTIVITET OPPLÆRING Bjørnegård psykososiale senter Bjørnegård tilbyr arbeidstrening til deg som trenger en tilrettelagt arbeidssituasjon i trygge omgivelser. Arbeidsoppgavene er i hovedsak tilknyttet drift av Binna kafè og noe hagedrift. Ta kontakt for ytterligere informasjon og søknadsskjema på tlf I samarbeid med brukere tilbyr vi ulike aktiviteter og spesielle arrangementer tilknyttet høytider og merkedager. Vi har bibliotek med datamaskiner, blader, aviser og forskjellige spill. Binna kafè Kafeèn er åpen alle dager, og alle er velkomne til et uformelt sosialt treffsted. Vi serverer god og hjemmelaget mat. Åpningstidene er hverdager kl , og i helgene kl

13 Psykiatrisk dagsenter Anthon Walles vei 37, 2. etg., 1337 Sandvika, tlf / , hjemmeside: Psykiatrisk dagsenter er et aktivitets- og rehabiliteringstilbud på dagtid. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser i alderen år. I lys av miljøterapeutiske prinsipper gis tilbud om sosialt samvær, varierte gruppeaktiviteter, individuell oppfølging og samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet. Vår målsetting er å gi brukerne hjelp til å mestre sin daglige livssituasjon, bryte sosial isolering og tilbaketrekking og øke sin psykiske, fysiske og sosiale fungeringsevne. To ganger i uken arrangeres åpent hus hvor alle interesserte kan komme innom. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon. Stabekk Aktivitetshus Gml. Drammensvei 33, 1369 Stabekk, tlf , hjemmeside: Aktivitetshuset er et dagtilbud for mennesker med psykiske lidelser i alderen 18 til 67 år, bosatt i Bærum kommune. Aktivitetshusets målsetting er å skape et levende og inkluderende hus der brukerne deltar aktivt og har ansvar for eget liv. Det skal være rom for den enkeltes egenart og for vekst og utvikling i samspill med andre. Stedet tilbyr varierte aktiviteter i grupper eller individuelt. I tillegg er det åpen kafe 3 dager i uken og felles arrangementer for målgruppen. Det gis mulighet for å delta i drift av kafeen som arbeidstrening. Kafeen er åpen for alle: Mandager fra kl til Onsdager fra kl til Fredager fra kl til For å kunne gå i gruppe eller jobbe i kafeen må man sende søknad som fåes ved henvendelse til huset. Du er velkommen til å komme og få mer informasjon. 13

14 FAS-senteret Hamang terasse 55, 1300 Sandvika, tlf , hjemmeside: FAS-senteret er et lavbemannet tilbud til voksne (18-67) år med fysisk funksjonshemming og/eller kroniske sykdommer, bosatt i Bærum kommune. Senteret har et variert tilbud med ulike formingsaktiviteter, utflukter og mulighet for sosialt samvær. Aktivitetssenteret holder åpent 4 dager i uken: mandag til torsdag kl til De som ønsker å bruke FAS-senteret må ta kontakt og fylle ut en skriftlig søknad. Villa Walle Anthon Walles vei 37, 1337 Sandvika, tlf Villa Walle er et brukerstyrt hus for mennesker som har eller har hatt det tøft psykisk. Her ønsker vi å få den friske delen i deg frem; her finnes ingen terapi eller behandling. Det er viktig at du kan ta del i et fellesskap, for her er alle nødvendige og har betydning for å få et godt miljø. Hver uke har vi husmøte, som er husets tale- og bestemmelsesorgan. Her tar vi opp saker som gjelder driften og innholdet av huset, og det er flertallet som bestemmer. Vi tilrettelegger for aktiviteter, kurs, temakvelder og sosialt samvær, men din innsats er også viktig ingen ting går av seg selv! Cafe Kjernehuset Rykkinn Seniorsenter, Huginsvei 9, 1348 Rykkinn, tlf. til psykisk helse Avd. Psykisk helse Rykkinn arrangerer kafe torsdag kl Alle er velkommen. 14

15 Støttekontakt Støttekontaktordningen er hjemlet i Lov om sosiale tjenester og er til for personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og en meningsfull fritid. En støttekontakt skal også jobbe for å bygge nettverk, samt kunne gi råd og veiledning i ulike sammenhenger. Søknadsskjema kan lastes ned på Bærum kommunes internettsider, Søk deg frem til riktig skjema. For mer informasjon, ta kontakt med fagkonsulent på tlf eller fagansvarlig på tlf Fritidstilbud psykisk helse Løkkeåsveien 2 Fritidstilbudet i Løkkeåsveien organiseres og administreres av Bærum kommune, Natur- og idrettsforvaltningen, Faggruppen for funksjonshemmede. To ganger i året (august/januar) utgis fritidskalenderen psykisk helse med informasjon om de aktuelle tilbudene. Tilbudene omfatter blant annet grupper, forskjellige kurs og Fellestreff siste onsdag i måneden for brukere og støttekontakter. I tillegg arrangerer vi ferieaktiviteter (f. eks. en ukes ferietur på sommeren). Vil du få tilsendt kalenderen eller har spørsmål, ta kontakt med Kultur- og fritidskonsulenten psykisk helse på tlf eller fagansvarlig på tlf Du kan også laste ned kalenderen på Bærum kommunes internettsider, Søk deg frem til aktuelt område. Tilbud for barn og unge med AD/HD AKTIV FRITID er et gruppebasert fritidstilbud for barn og unge med AD/HD. Vi ønsker å bidra og legge til rette for at de som ikke har funnet seg et egnet fritidstilbud i sitt eget nærmiljø, skal få hjelp til dette. Har du spørsmål, innspill eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med fritidskonsulenten på tlf eller fagansvarlig på tlf

16 Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret, J.A. Lippestadv. 8, 1301 Sandvika, tlf , se også hjemmesiden: Til personer over 20 år som trenger tilrettelagt undervisning ved ulike typer funksjonshemming, blant annet psykisk lidelse. Senteret gir opplæring i tilknytning til jobb, bolig eller fritid. Undervisningen kan foregå i grupper eller enetimer. Tidsperioden for undervisningen vil variere med utgangspunkt i den enkeltes behov og opplæringsmål. Spesialundervisning gis etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste. Dersom man ikke får fullført grunnskolen på grunn av sykdom eller funksjonshemming, kan vi kontaktes for nærmere veiledning og råd. Videregående skoler: Dersom man ikke har fullført videregående skole p.g.a. sykdom eller funksjonshemming og ønsker å fullføre utdanningen, kan følgende kontaktes: Stabekk videregående skole tlf , hjemmeside: Holmen videregående skole tlf , hjemmeside: Mølla kompetansesenter Industriveien 33 A, 1300 Sandvika, tlf , hjemmeside: Målgruppen er alle som på en eller annen måte har behov for støtte og/ eller oppfølging i forhold til arbeid eller kvalifisering. De har flere ulike tilbud og ønsker å finne frem til det best mulige opplegget for hver enkelt bruker. Se stedets hjemmeside for mer informasjon om tiltakene. 16

17 SPESIALISERT BEHANDLING Spesialisert behandling Sykehuset Asker og Bærum helseforetak har ansvar for spesialhelsetjenestene innen psykisk helse og rus til befolkningen i Asker og Bærum. Sykehuset ble etablert 1. januar 2003 da Blakstad Sykehus, Asker- og Bærumsklinikken og Bærum Sykehus ble slått sammen. Mer informasjon om Sykehuset Asker og Bærum helseforetaks tilbud finner du på Normalt er det fastlege eller en annen lege som henviser til spesialisert behandling. Legen søker om slik behandling på vegne av deg. Hvis legen er i tvil om hvor hun skal søke om behandling for deg, bør hun henvende seg til Psykiatrisk senter Bærum (distriktspsykiatrisk senter). Psykiatrisk senter Bærum har tlf Hvis du har akutt behov for hjelp, kan du kontakte lege, Legevakten i Asker og Bærum (Legevakten på Bærum sykehus tlf ), Psykiatrisk akutteam eller Bjørnegård Psykososiale senter. Følgende spesialisttilbud er aktuelle for befolkningen i Bærum: 17 Ved behov for akutt hjelp Psykiatrisk akutteam Akutteamet er der for å hjelpe mennesker som opplever at de er i en psykisk krise eller er i ferd med å komme i en slik situasjon. Opplevelsen av hva som er en psykisk krise varierer fra person til person, og terskelen for å kontakte akutteamet skal være lav. Fagfolkene i akutteamet snakker med deg per telefon eller de møter deg på et nærmere avtalt sted. Akutteamet tilbyr rask hjelp i den akutte situasjonen og sørger for kontakt med det øvrige behandlingsapparatet når det er nødvendig. Akutteamet er tilgjengelig hverdager kl , helgedager og helligdager kl Vakttelefon For akutt hjelp utenom disse tidene kan du kontakte Legevakten i Asker og Bærum, tlf

18 Tilbud til barn og unge Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Tokerudkollen 31, 1336 Sandvika, tlf BUP tilbyr hjelp til barn og ungdom opp til 18 år. Henvendelse kan komme fra helsepersonell, foreldre, pedagogisk psykologisk tjeneste, barnehager og andre. Det må alltid følge henvisning fra lege eller leder for kommunalt barnevern. Et eget henvisningsskjema må fylles ut. For personer under 16 år må foreldrene være enige i henvendelsen. Klinikken foretar undersøkelse og gir veiledning og behandling. Samarbeid med pasienten og pasientens familie er grunnleggende i behandlingen. Veiledning kan også omfatte klientens sosiale miljø som for eksempel barnehage, skole eller fritidsmiljø. Ved akutte henvendelser der det er spørsmål om innleggelse, får pasienten time samme dag. Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) 3. etasje, Kreditkassegården, Rådmann Halmrasts vei 7, Sandvika sentrum, tlf Psykiatrisk ungdomsteam er et tilbud til ungdom og unge voksne i alderen år, som på grunn av stoff- og blandingsmisbruk har behov for behandling. Teamet vil også kunne tilby oppfølgning av ungdom som står i fare for å utvikle et rusmiddelmisbruk. 18 Prosjektteam for ungdom 4. etasje, Kreditkassegården, Rådmann Halmrasts vei 7, Sandvika sentrum, tlf Prosjektteam for ungdom er et oppsøkende team. Målgruppen er ungdom og unge voksne mellom 15 og 30 år, som står i fare for å utvikle alvorlig sinnslidelse/psykose. Prosjektteamet legger vekt på å komme inn tidlig i sykdomsforløpet. Arbeidet består blant annet av utredning, samtalebehandling, familiearbeid, medikamentell behandling og veiledning overfor andre deler av helsevesenet.

19 Bjerketun Sopelimekroken 14, Slependen, tlf Bjerketun ungdomspsykiatriske behandlingshjem er et døgntilbud for ungdom i aldersgruppen 12 til 18 år med alvorlige psykiske lidelser. Institusjonen er et åpent og frivillig tilbud til ungdom fra hele fylket. Foreldre eller foresatte gir sitt samtykke til innskrivning dersom ungdommene er under 16 år. Ved fylte 16 år, samtykker ungdommen selv i innskrivning. Målet med behandlingen er å lære ungdommene nye ferdigheter, hjelpe dem til å strukturere hverdagen og gi dem nye handlingsmuligheter i forhold til skole, familie og venner. Tilbud til voksne Allmennpsykiatrisk poliklinikk i Sandvika 4. etasje, Kreditkassegården, Rådmann Halmrasts vei 7, Sandvika sentrum, tlf Allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr vurdering og behandling i form av samtaler med enkeltpersoner og gruppe eller familiebehandling. Poliklinikken gir også veiledning og undervisning til klientenes familiemedlemmer. Poliklinikken i Sandvika gir tilbud til innsatte på Ila landsfengsel og sikringsanstalt, mens Sykehuset Asker og Bærums poliklinikk i Asker har spesiell kompetanse på psykiatrisk behandling av flyktninger og asylsøkere. Rehabiliteringspoliklinikken 4. etasje, Kreditkassegården, Rådmann Halmrasts vei 7, Sandvika sentrum, tlf Psykiatrisk Rehabiliteringspoliklinikk Bærum er et tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser som trenger sammensatt og langvarig behandlingstilbud. Behandlingen foregår i poliklinikkens lokaler, på hjemmebesøk eller andre steder i nærmiljøet. Poliklinikken gir medikamentell behandling, samtalebehandling, psykoterapeutisk gruppebehandling og bistand til praktiske gjøremål i forhold til bolig, arbeid, aktiviteter og nettverk. 19

20 Videre kartlegger poliklinikken behov for ytterligere helsetjenester og sørger for at disse blir iverksatt. Poliklinikken har også flerfamiliegrupper der fire-fem familier deltar. Døgnavdeling Dr. Høsts vei Dr Høsts v 34, 1346 Gjettum, Telefon: Døgnavdelingen har tre poster med totalt 40 sengeplasser. Døgnavdelingen gir et tilbud til pasienter allmennpsykiatriske problemstillinger, kroniske lidelser, og psykose og schizofreni. Døgnavdelingen ligger i rolige omgivelser i Dr. Høsts vei på Gjettum. Det er gangavstand til bussholdeplass, t-banestasjon og dagligvarebutikk. Blakstad sykehus Strandveien 35, Asker, tlf , hjemmside: Blakstad sykehus er psykiatrisk sykehus for innbyggerne i Bærum. Sykehuset har avdelinger for akuttbehandling, psykose og rehabilitering og alderspsykiatri. Alle henvendelser om innleggelse eller behandling ved Blakstad formidles gjennom lege, psykolog eller psykiatriske poliklinikker. Rusbehandling Sosialmedisinsk klinikk Sosialmedisinsk klinikk gir tilbud til mennesker over 18 år som er avhengige av alkohol, narkotika, legemidler og spilling. Klinikken gir også et tilbud til pårørende som berøres av andres avhengighetsproblemer. Klinikken har to enheter: Åsterud behandlingsinstitusjon Åsterudveien 17, Haslum, tlf Åsterud tilbyr inntil seks måneders behandlingsopphold for menn over 18 år med rusproblemer. 20

21 Sosialmedisinsk poliklinikk 4. etasje, Kreditkassegården, Rådmann Halmrasts vei 7, Sandvika sentrum, tlf Sosialmedisinsk poliklinikk gir tilbud til kvinner og menn over 18 år med rusproblemer, samt til familiemedlemmer til personer med rusproblemer. Vi gir både tilbud om individuelle samtaler, par- og familiesamtaler. I tillegg kommer ulike gruppetilbud. Familievernkontorene Familievernkontoret for Asker og Bærum, Løkketangen 10 A, 1300 Sandvika, tlf og Kirkens familievernkontor, Løkketangen 20 B, 1301 Sandvika, tlf Familievernkontoret for Asker og Bærum og Kirkens familievernkontor i Asker og Bærum tilbyr behandling og rådgivning for par, familier og enkeltpersoner som opplever vanskeligheter, kriser eller konflikter i nære relasjoner. Det kan gjelde parforhold, foreldre/barn-forhold eller ved generasjonskonflikter. Familievernkontorene kan også bidra til å bedre barnas situasjon etter samlivsbrudd. Familievernkontorene foretar mekling etter lov om ekteskap i forbindelse med separasjon og skilsmisse og frivillig mekling til samboere med barn. Det kreves ingen henvisning, og familievernkontorene kan kontaktes direkte. Psykologer og psykiatere Oversikt over psykologer og psykiatere som har driftsavtale, kan man få tilsendt ved enten å kontakte poliklinikken i Bærum på tlf eller hjelpe-/informasjonstelefonen på Bjørnegård på tlf

22 ANDRE TILBUD Brukerrådet for psykisk helse Brukerrådet har som hovedoppgave å være et rådgivende organ for kommunen og brukernes talerør i spørsmål vedrørende det psykiske helsearbeidet i kommunen Brukerrådet arbeider for: bedre kommunikasjon mellom brukere og kommunen at brukererfaring inngår som grunnlag for kvalitetsutvikling innen det psykiske helsearbeidet i kommunen å motvirke fordommer og diskriminering av brukere og personer med psykiske lidelse Brukerrådet har regelmessig møter med ledelsen i Bærum kommune og tar opp saker med kommunen som er viktige for brukerne. Brukerrådet fungerer også som høringsinstans for kommunen. Har du tanker, forslag og ideer til saker Brukerrådet bør ta opp, kan du ringe tlf , og du får hjelp. Alle forslag vil bli drøftet i Brukerrådet. Samarbeidsrådet Samarbeidsrådet for aktiviteter innen psykisk helse er et felles samordningsorgan for aktivitetsstedene. Formålet er å få bedre samordning av dagens tilbud på disse stedene. 22 Samarbeidsrådets oppgaver er å: Koordinere aktiviteter slik at stedene utfyller, men ikke overlapper hverandre, i forhold til type aktiviteter Foreslå nye tiltak for å møte behov hos ulike målgrupper, også grupper som i dag bruker tilbudene lite Vektlegge økt brukermedvirkning og brukerstyring Fellesblekka E-post: og hjemmeside: Fellesblekka er en felles informasjonsavis for brukere og ansatte innen psykisk helse i kommunen. Avisen lages av brukere ved aktivitetsstedene samt kommunale samarbeidspartnere. Fellesblekka utgis 4 ganger i året.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Det finnes flere forskjellige hjelpetelefoner og nettsteder der du kan få noen å snakke med når du har det vanskelig. Du kan også få informasjon

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care for ungdom Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når jeg ikke har det bra? En veiviser til tjenester for ungdom med psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer mange Hva er psykiske

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Enhet for fagutvikling BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE Oversikt over: Brukerorganisasjoner Interesseorganisasjoner

Detaljer

AMBULANT AKUTT TEAM. «Du er kommet til rett sted»

AMBULANT AKUTT TEAM. «Du er kommet til rett sted» AMBULANT AKUTT TEAM «Du er kommet til rett sted» «Du er kommet til rett sted» Å finne hjelp kan ofte være utfordrende. Mange spesialiserte tjenester med behov for henvisning, begrenset åpningstid. Vi skal

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Asker og Bærum

Tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Asker og Bærum Tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Asker og Bærum TIPS Asker og Bærum 2 store kommuner med ca 160000 innb. Opprettet i 2002 som Prosjektteam for ungdom. Skiftet navn til TIPS A&B i 2008 1 psykologspesialist

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune

Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune ålesund kommune Veilederbrosjyre Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune Veilederbrosjyren er utarbeidet i samarbeid med Helse Sunnmøre og LPP.

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende.

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Polikinikk_folder.indd 1 19.12.2016 09.23 VÅRT BEHANDLINGS-

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Bokmål Voksen TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD

AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD AMBULANT AKUTTEAM HARSTAD SENTER FOR PSYKISK HELSE SØR TROMS Telefon: 77 01 59 27 Alle mennesker kan rammes av psykiske påkjenninger som kan være vanskelig å håndtere. Det være seg i forbindelse med sykdom,

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Henvendelse til Enhet barn og ungdom

Henvendelse til Enhet barn og ungdom Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Henvendelse til Enhet barn og ungdom Informasjon om barnet/ungdommen Fødselsdato

Detaljer

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år Helsestasjon for barn og unge for barn fra 0 til 5 år 1 Hvem er vi Helsestasjon for barn og unge er et gratis og frivillig lavterskel tilbud. Vi som jobber her er, lege, fysioterapeut, familieterapeut,

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen HVEM - HVA - HVORdan Familieavdelingen Hvem kan ha nytte av Familieavdelingens tilbud? Pasientene ved Familieavdelingen står overfor varierte utfordringer i livet og opplever ulik grad av psykisk belastning.

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig. BÆRUM KOMMUNE Innhold Helsestasjonen, Bærum kommune...3 TIT tidlig innsatsteam,

Detaljer

Epilepsi og sosiale rettigheter

Epilepsi og sosiale rettigheter F HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Kristin Moskvil, sosionom, Avdeling for kompleks

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever.

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Sandnes - i sentrum for fremtiden SANDNES KOMMUNE HELSETJENESTER I VIDEREGÅENDE SKOLE 2015-2020 HELSESTASJONSTJENESTER 1 VIDEREGÅENDE SKOLE Personale:

Detaljer

Det gis tilbud til barn og unge over og under 18 år som har psykososiale problemer. Det er nødvendig med henvisning via fastlege, helsesøster, skole,

Det gis tilbud til barn og unge over og under 18 år som har psykososiale problemer. Det er nødvendig med henvisning via fastlege, helsesøster, skole, Ullensaker KOMMUNE Informasjon om tiltak for barn og ungdom Barnehage tlf. 66 10 82 15 Målgruppe: Beskrivelse: Opptak: Spesialundervisning: Barn i alder 0-6 år 11 barnehager har kommunal drift, mens over

Detaljer

Henvisning og utredning

Henvisning og utredning 12 Henvisning og utredning Julsundvegen 47B, tlf. 97494501/71111229 Ruskonsulent Ruskonsulenten arbeider etter Lov om sosiale tjenester Kap 6 - Hjelpetiltak til rusavhengige. Ruskonsulenten gir råd og

Detaljer

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen Roller, ansvar og samhandling Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen 1 Oppdraget: Fortelle om modellen for samhandling i Midt-Troms og Indre Sør-Troms, mellom kommunene og

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

AMBULANT AKUTTEAM STORSLETT SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD TROMS

AMBULANT AKUTTEAM STORSLETT SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD TROMS AMBULANT AKUTTEAM STORSLETT SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD TROMS Telefon: 99 33 99 60 Alle mennesker kan rammes av psykiske påkjenninger som kan være vanskelig å håndtere. Det være seg i forbindelse med

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 0/896- Arkiv: 44 G3 Sakbeh.: Svein Olav Hansen Sakstittel: UTREDNING AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER:

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp). Brukervalg for brukere som bor i bolig uten bemanning. Generell informasjon:

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang BOKMÅL Legal protection in the event of commitment to mental health care Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012

Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012 TEMAPLAN FOR PSYKISK HELSE Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012 1 INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Opptrappingsplan og opptrappingsmidler (1999-2008)... 3 3 Forekomst av psykiske lidelser... 3 4 Kommunens

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900389 Arkivkode: 219 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Møtedato Oppvekst- og kulturkomiteen

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Innhold. Dagens rettigheter 4. Hvis du ikke har fylt 16 år 10. På skolen: opplæringsloven 12. Forvaltningsloven 13. Helse- og omsorgs tjenesteloven 14

Innhold. Dagens rettigheter 4. Hvis du ikke har fylt 16 år 10. På skolen: opplæringsloven 12. Forvaltningsloven 13. Helse- og omsorgs tjenesteloven 14 Rettighetshefte Innhold Dagens rettigheter 4 Hvis du ikke har fylt 16 år 10 På skolen: opplæringsloven 12 Forvaltningsloven 13 Helse- og omsorgs tjenesteloven 14 På jobb: Arbeidsmiljøloven 16 Beskrivelse

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer