Psykisk helse. En veiviser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helse. En veiviser"

Transkript

1 Psykisk helse En veiviser

2

3 PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter som finnes for personer med psykiske lidelser i Bærum kommune. Psykiske lidelser rammer langt flere enn de fleste er klar over. Undersøkelser fra en rekke land viser at over 20 % av befolkningen til enhver tid har klare tegn på en psykisk lidelse både hos barn og voksne. Vi kan derfor anslå at over mennesker i Norge har en psykisk lidelse, og at over av disse bor i Bærum. Noen kan være usikre på om de skal be om hjelp eller ikke dreier det seg om en psykisk lidelse eller er det en naturlig reaksjon? Ring gjerne informasjons-/hjelpetelefonen hvis du er i tvil. En psykisk lidelse får ofte konsekvenser på mange av livets områder samtidig, både i forhold til seg selv og til andre, i forhold til daglig fungering, utdannelse, arbeid, bolig og fritid. Det kan ofte være vanskelig og tungt å finne frem i det kommunale systemet. Brosjyren gir en oversikt over hvor du kan henvende deg. Bjørnegård psykososiale senter har telefonnummer som fungerer som kommunens informasjons- og opplysningstelefon for mennesker med psykiske lidelser. For barn og unge er det Psykisk helsetjeneste for barn og unge (tidligere kalt Gyssestad Psykisk helsetjeneste barn og unge) på telefonnummer som har tilsvarende funksjon. Hvis du trenger veiledning eller bare noen å snakke med, kan du ringe hit. Når du ringer, får du enten svar direkte eller du blir henvist videre. De fleste tilbudene som er omtalt her, har selv egne informasjonsbrosjyrer som har mer utførlig informasjon enn denne veiviseren. Bærum kommunes hjemmesider, har nærmere informasjon om de kommunale tjenestestedene. Søk der for mer informasjon om kommunale tjenestesteder. Avdeling Tjenesteutvikling, koordinatorenheten Sandvika den 10. november 2005

4 INNHOLD HVEM KAN HJELPE? Hjelpe- og informasjonstelefon...6 Fastlegeordningen...6 Bjørnegård psykososiale senter...6 Psykisk helsetjeneste for barn og unge...7 Avdeling psykisk helse...7 Tildelingskontoret...8 Sosialkontoret...8 Helsestasjon...9 Skolehelsetjenesten...10 Helsestasjon for ungdom...10 Barnevernet...10 Senter for sorg og selvhjelp...11 Selvmordsforebyggende team...11 Flyktninge- og innvandrerkontoret (FINN)...11 BOLIG ØKONOMISKE PROBLEMER...12 Boligkontoret...12 Økonomiske problemer...12 FRITID AKTIVITET OPPLÆRING...12 Bjørnegård psykososiale senter...12 Binna kafé...12 Psykiatrisk dagsenter...13 Aktivitetshus på Stabekk...13 FAS-senteret...14 Villa Walle...14 Cafe Kjernehuset...14 Støttekontakt...15 Fritidstilbud psykisk helse Løkkeåsveien Tilbud for barn og unge med AD/HD...15 Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret...16 Mølla kompetansesenter...16

5 SPESIALISERT BEHANDLING...17 Ved behov for akutt hjelp...17 Psykiatrisk akutteam...17 Tilbud til barn og unge...18 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)...18 Psykiatrisk ungdomsteam (PUT)...18 Prosjektteam for ungdom...18 Bjerketun...19 Tilbud til voksne...19 Allmennpsykiatrisk poliklinikk i Sandvika...19 Rehabiliteringspoliklinikken...19 Storenga psykiatriske senter...20 Blakstad sykehus...20 Rusbehandling...20 Sosialmedisinsk klinikk...20 Åsterud behandlingsinstitusjon...20 Sosialmedisinsk poliklinikk...21 Familievernkontorene...21 Psykologer og psykiatere...21 ANDRE TILBUD...22 Brukerrådet for psykisk helse...22 Samarbeidsrådet...22 Fellesblekka...22 Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)...23 Mental Helse Asker og Bærum...23 NaKuHel...23 Frivillighetssenteret...24 Hjelpetelefoner...24 NYTTIGE ADRESSER...25 Egne notater...26

6 HVEM KAN HJELPE? Hvem kan du kontakte for å få hjelp dersom du selv eller din nærmeste blir psykisk syk? Hjelpe- og informasjonstelefon Kommunen har en egen hjelpe - og informasjonstelefon som er åpen til alle døgnets tider, alle dager i året. Ring hit hvis du trenger noen å snakke med, veiledning eller annen faglig bistand på nummer Telefonen betjenes fra Bjørnegård psykososiale senter. Fastlegeordningen Alle innbyggere som er registrert i Folkeregisteret har rett til å få en fastlege. Asylsøkere og deres familier som er medlemmer i folketrygden omfattes også av ordningen. Du kan velge din fastlege blant alle allmennlegene som er med i fastlegeordningen. Det er frivillig å være med i fastlegeordningen, men velger du å stå utenfor, må du selv finne en allmennlege som kan gi deg time. Du betaler også en høyere egenandel hos denne allmennlegen. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger i året, men det krever at det er plass på listen til den legen du ønsker. Ønsker du å bytte, kan du kontakte trygdekontoret i din kommune eller på tlf Sissel Olstad fra Bærum Folkehelsekontor, tlf , er kommunens kontaktperson for fastlegeordningen i Bærum kommune. Bjørnegård psykososiale senter Slependveien 1, 1338 Sandvika, tlf , hjemmeside: Trygghetsenheten: Er et døgnåpent tilbud til deg som trenger trygghet og omsorg i vanskelige perioder. Her kan du få korte opphold uten henvisning fra lege. Det er ønskelig at du ringer før ankomst for å avklare situasjonen på tlf Du betaler en døgnpris på kr 100 som inkluderer fire måltider.

7 Vi samarbeider med andre hjelpeinstanser dersom dette er ønskelig, og vi bistår med å knytte nødvendige kontakter. Psykososial beredskap: Du kan henvende deg til Bjørnegård på tlf dersom du kommer i en akutt krise eller blir utsatt for vold, alvorlig sykdom, plutselig dødsfall eller ulykke. Vi bistår med emosjonell førstehjelp og annen faglig oppfølging. Psykisk helsetjeneste for barn og unge Brynsveien 88A, 1346 Gjettum, tlf Psykisk helsetjeneste for barn og unge er et lavterskeltilbud som har som formål å gi tidlig helsehjelp til barn, unge og deres foreldre. Tilbudet er rettet mot barn i en risikosone eller som er i ferd med å utvikle psykiske vansker. Tjenesten samarbeider nært med helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det kreves ingen henvisning for å få hjelp. Målet er å gi tidlig helsehjelp for forebygge en fastlåst problematikk som krever langvarig behandling. Hvem kan henvende seg: Ungdom selv, foreldre og barn Samarbeidspartnere i kommunen Telefontid for inntak er kl til Avdeling psykisk helse Bekkestua psykisk helse, Bærumsveien 207, 1357 Bekkestua,tlf Rykkinn psykisk helse, Muninsvei 1, 1348 Rykkinn, tlf Sandvika psykisk helse, Rudsdalen 5, 1346 Gjettum, tlf Det finnes tre avdelinger for psykisk helse, inndelt etter geografiske områder, som kan kontaktes for råd, veiledning eller samordning av den hjelpen du har behov for. De kan hjelpe til å fylle ut søknadspapirer og være med som støtte på møter med det offentlige hjelpeapparat. De kan også komme hjem til deg eller ha samtaler med deg på kontoret. Du kan få praktisk bistand i hjemmet, med medisiner og i forhold til bolig, arbeid og økonomi. Avdelingen kan også bistå med sosiale treningstiltak, som butikkbesøk og busstrening.

8 Tildelingskontoret Arnold Haukelandsplass 10, Kommunegården, tlf , baerum.kommune.no. Tildelingskontoret har ansvar for all saksbehandling og tildeling av hjemmebaserte tjenester. Fagkonsulentene ved Tildelingskontoret foretar ofte hjemmebesøk for å snakke om behovene/søknadene. Fagkonsulentene fatter enkeltvedtak som gjelder for en bestemt periode. Vedtaket beskriver hva slags hjelp og hvor mye hjelp som tildeles. Det skal også fremgå av vedtaket hvor mye tjenesten koster dersom det kreves egenbetaling. Følgende tjenester og tilbud kan Tildelingskontoret tildele: Praktisk hjelp i hjemmet (hjemmehjelp) Helsehjelp, hjemmesykepleie, hjelp fra Avdeling psykisk helse Miljøarbeidertjeneste Omsorgslønn Avlastning Personlig assistent Langtids- og korttidsplass i sykehjem Rehabiliteringsopphold Dagsenter for eldre Bolig med service Sosialkontor Sosialtjenesten Bekkestua, Rykkinn, Sandvika, Kommunegården 3. etg., Arnold Haukelands plass 10, 1304 Sandvika, tlf Du kan ringe til Sosialtjenesten tlf eller du kan henvende deg i ekspedisjonen og be om å få snakke med en sosialkurator. Her kan du avtale nærmere tid for samtale og/eller få søknadsskjema. Sosialkurator kan gi deg råd og veiledning. Sosialtjenesten har også en enhet spesielt rettet mot personer med rusavhengighet i alderen år. Du kan ringe til Sosialrådgivertjenesten tlf , eller du kan komme oppom i Rådmann Halmrasts vei 2, 4.etg. Alle voksne som bor og oppholder seg i kommunen kan ta kontakt med sosialtjenesten for råd, veiledning og økonomisk stønad.

9 Du kan komme når du for eksempel opplever: Kriser, som tap av ektefelle, bortfall av inntekt, tap av bolig,samlivsbrudd, rusproblemer, spilleavhengighet, mishandling m.m. Når du ønsker opplysninger om andre hjelpetiltak og dine rettigheter Når du ikke har penger til nødvendige utgifter Vi har plikt til å informere deg om alle forhold som setter deg i stand til å forsørge deg selv. Hjelpetiltak vi kan bidra med: Kartlegging av hjelpebehov Råd og veiledning og eventuell henvisning til rett hjelpeinstans Økonomisk stønad Innsøking og oppfølging til legemiddelassistert rehabilitering - metadon, subutex m.m. Råd og veiledning, eventuell innsøkning til rusinstitusjon Oppfølging før, under og etter institusjonsopphold Ved langvarige og sammensatte behov for tjenester, har du rett til individuell plan. Helsestasjon Helsestasjonen gir tilbud til alle barn og familier fra svangerskap til skoleslutt (0 til 20 år). I svangerskapsomsorgen ved helsestasjonene i Bærum, får den gravide og hennes partner oppfølging av jordmor etter fastlagt program. Svangerskapskontroll finnes på Bekkestua og Sandvika helsestasjon. Helsestasjonen gir et variert helsetilbud til barn 0 6 år innenfor et barnehelseprogram med vaksinasjoner, helseundersøkelse, gruppevirksomhet og foreldreveiledning. Helsestasjonen er også et sted hvor man kan møte andre i samme situasjon, knytte kontakter og utveksle erfaringer. I tillegg til helsesøster, lege og kontorpersonale, finnes barnefysioterapeuter på helsestasjonene. For liste over helsestasjonene kan man kontakte: Helsekontoret for barn og unge, tlf

10 Skolehelsetjenesten Skolehelsetjenesten er en videreføring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i helsestasjonen. Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle barn og unge enten gjennom kontakt med elevene individuelt eller i grupper. Skolehelsetjenesten finnes ved alle skoler, også ved de videregående skoler. Helsesøster treffes på faste dager. Helsestasjon for ungdom Bekkestua Helsestasjon, Gml. Ringeriksvei 43, 1357 Bekkestua, tlf , Sandvika Helsestasjon, Rådmann Halmrast vei 2, 1337 Sandvika, tlf Helsestasjon for ungdom er et supplement til skolehelsetjenesten og kan også nå gruppen av ungdom som ikke går på skole. Målgruppen er ungdom fra 13 til 23 år. På helsestasjonen kan ungdom få råd, veiledning og støtte ved problemer som for eksempel skoleproblemer, vanskelige opplevelser, prevensjonsveiledning, uønsket graviditet, rus, familieproblemer, spiseproblemer, psykisk/fysisk overgrep, seksuelle overgrep. Ungdom må selv oppsøke helsestasjon for ungdom. Helsestasjonen er bemannet med helsesøster og lege, og finnes på Sandvika og Bekkestua helsestasjon. Åpent 4 dager i uken. 10 Barnevernet Barnevernet Rykkinn, Sandvika, Bekkestua, Brynsveien 88, 1346 Gjettum, tlf , Barnevernvakten hos Politiet i Sandvika, Malmskriverveien 2-4, 1337 Sandvika, tlf Barnevernet skal sikre at barn får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Foreldre, barn/ungdom eller andre kan kontakte barnevernet hvis de er bekymret. Barnevernet kan kontaktes for konsultasjon av offentlige og private parter. Det finnes tverrfaglige team knyttet til helsestasjonene, barnehager og skoler der barnevernet er representert. Barnevernvakten kan kontaktes på kveldstid og i helger på tlf

11 Senter for sorg og selvhjelp Rådmann Halmrastsvei 2, 1304 Sandvika, tlf Senter for sorg og selvhjelp er et faglig senter for barn, ungdom og voksne i Asker og Bærum som har opplevd dødsfall i nær familie. Senteret har: Sorggrupper Familiesamtaler Individuelle samtaler Kurs Undervisning/veiledning Ta kontakt for nærmere informasjon. Selvmordsforebyggende team Folkehelsekontoret, Rådmann Halmrastsvei 2, 1304 Sandvika, tlf (man, ons, tor kl 13-15, tir kl 11-13). Selvmordsforebyggende team bistår mennesker i Bærum kommune som prøver å ta sitt eget liv og deres pårørende etter behandling ved Bærum Sykehus/legevakt. Oppfølgingen skjer parallelt med oppfølging i det ordinære behandlingsapparatet. Henvisning skjer direkte fra Bærum sykehus/legevakt. Etterlatte etter selvmord tilbys samtale med teamets psykolog. Tiltak skreddersys etter individuelle behov. Tlf (tir-fre). Henvisning ikke nødvendig. Teamet driver undervisning og kompetanseutvikling for fagpersoner. Flyktninge- og innvandrerkontoret (FINN) Hamangskogen 60, 1300 Sandvika, tlf Flyktninge- og innvandrerkontoret har ansvar for å følge opp ny-bosatte flyktninger som har behov for grunnleggende kvalifisering. Dette skal utgjøre et introduksjonsprogram som varer i inntil to år. Helsetjenesten ved FINN har blant annet psykiatrisk sykepleier. Sykepleierne kartlegger den psykiske og fysiske helsen til deltakerne. Etter dette etableres det kontakt med fastlege. Det gis veiledning og bistand slik at flyktningen kan delta så aktiv som mulig i introduksjonsprogrammet. 11

12 BOLIG ØKONOMISKE PROBLEMER Boligkontoret Rådhustorget 5, 1304 Sandvika, besøksadresse: Brambanigården underetasjen, tlf Boligkontoret skal bistå vanskeligstilte grupper i boligmarkedet med å finne bolig, finansiering og gjeldsrådgivning. Dette inkluderer personer med psykiske lidelser. Økonomiske problemer Se Boligkontoret, tlf eller sosialkontorene Bekkestua, Rykkinn, Sandvika, tlf Boligkontoret og sosialkontorene har ekspertise på å hjelpe folk med økonomiske problemer, så der kan du henvende deg for å få hjelp. FRITID AKTIVITET OPPLÆRING Bjørnegård psykososiale senter Bjørnegård tilbyr arbeidstrening til deg som trenger en tilrettelagt arbeidssituasjon i trygge omgivelser. Arbeidsoppgavene er i hovedsak tilknyttet drift av Binna kafè og noe hagedrift. Ta kontakt for ytterligere informasjon og søknadsskjema på tlf I samarbeid med brukere tilbyr vi ulike aktiviteter og spesielle arrangementer tilknyttet høytider og merkedager. Vi har bibliotek med datamaskiner, blader, aviser og forskjellige spill. Binna kafè Kafeèn er åpen alle dager, og alle er velkomne til et uformelt sosialt treffsted. Vi serverer god og hjemmelaget mat. Åpningstidene er hverdager kl , og i helgene kl

13 Psykiatrisk dagsenter Anthon Walles vei 37, 2. etg., 1337 Sandvika, tlf / , hjemmeside: Psykiatrisk dagsenter er et aktivitets- og rehabiliteringstilbud på dagtid. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser i alderen år. I lys av miljøterapeutiske prinsipper gis tilbud om sosialt samvær, varierte gruppeaktiviteter, individuell oppfølging og samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet. Vår målsetting er å gi brukerne hjelp til å mestre sin daglige livssituasjon, bryte sosial isolering og tilbaketrekking og øke sin psykiske, fysiske og sosiale fungeringsevne. To ganger i uken arrangeres åpent hus hvor alle interesserte kan komme innom. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon. Stabekk Aktivitetshus Gml. Drammensvei 33, 1369 Stabekk, tlf , hjemmeside: Aktivitetshuset er et dagtilbud for mennesker med psykiske lidelser i alderen 18 til 67 år, bosatt i Bærum kommune. Aktivitetshusets målsetting er å skape et levende og inkluderende hus der brukerne deltar aktivt og har ansvar for eget liv. Det skal være rom for den enkeltes egenart og for vekst og utvikling i samspill med andre. Stedet tilbyr varierte aktiviteter i grupper eller individuelt. I tillegg er det åpen kafe 3 dager i uken og felles arrangementer for målgruppen. Det gis mulighet for å delta i drift av kafeen som arbeidstrening. Kafeen er åpen for alle: Mandager fra kl til Onsdager fra kl til Fredager fra kl til For å kunne gå i gruppe eller jobbe i kafeen må man sende søknad som fåes ved henvendelse til huset. Du er velkommen til å komme og få mer informasjon. 13

14 FAS-senteret Hamang terasse 55, 1300 Sandvika, tlf , hjemmeside: FAS-senteret er et lavbemannet tilbud til voksne (18-67) år med fysisk funksjonshemming og/eller kroniske sykdommer, bosatt i Bærum kommune. Senteret har et variert tilbud med ulike formingsaktiviteter, utflukter og mulighet for sosialt samvær. Aktivitetssenteret holder åpent 4 dager i uken: mandag til torsdag kl til De som ønsker å bruke FAS-senteret må ta kontakt og fylle ut en skriftlig søknad. Villa Walle Anthon Walles vei 37, 1337 Sandvika, tlf Villa Walle er et brukerstyrt hus for mennesker som har eller har hatt det tøft psykisk. Her ønsker vi å få den friske delen i deg frem; her finnes ingen terapi eller behandling. Det er viktig at du kan ta del i et fellesskap, for her er alle nødvendige og har betydning for å få et godt miljø. Hver uke har vi husmøte, som er husets tale- og bestemmelsesorgan. Her tar vi opp saker som gjelder driften og innholdet av huset, og det er flertallet som bestemmer. Vi tilrettelegger for aktiviteter, kurs, temakvelder og sosialt samvær, men din innsats er også viktig ingen ting går av seg selv! Cafe Kjernehuset Rykkinn Seniorsenter, Huginsvei 9, 1348 Rykkinn, tlf. til psykisk helse Avd. Psykisk helse Rykkinn arrangerer kafe torsdag kl Alle er velkommen. 14

15 Støttekontakt Støttekontaktordningen er hjemlet i Lov om sosiale tjenester og er til for personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og en meningsfull fritid. En støttekontakt skal også jobbe for å bygge nettverk, samt kunne gi råd og veiledning i ulike sammenhenger. Søknadsskjema kan lastes ned på Bærum kommunes internettsider, Søk deg frem til riktig skjema. For mer informasjon, ta kontakt med fagkonsulent på tlf eller fagansvarlig på tlf Fritidstilbud psykisk helse Løkkeåsveien 2 Fritidstilbudet i Løkkeåsveien organiseres og administreres av Bærum kommune, Natur- og idrettsforvaltningen, Faggruppen for funksjonshemmede. To ganger i året (august/januar) utgis fritidskalenderen psykisk helse med informasjon om de aktuelle tilbudene. Tilbudene omfatter blant annet grupper, forskjellige kurs og Fellestreff siste onsdag i måneden for brukere og støttekontakter. I tillegg arrangerer vi ferieaktiviteter (f. eks. en ukes ferietur på sommeren). Vil du få tilsendt kalenderen eller har spørsmål, ta kontakt med Kultur- og fritidskonsulenten psykisk helse på tlf eller fagansvarlig på tlf Du kan også laste ned kalenderen på Bærum kommunes internettsider, Søk deg frem til aktuelt område. Tilbud for barn og unge med AD/HD AKTIV FRITID er et gruppebasert fritidstilbud for barn og unge med AD/HD. Vi ønsker å bidra og legge til rette for at de som ikke har funnet seg et egnet fritidstilbud i sitt eget nærmiljø, skal få hjelp til dette. Har du spørsmål, innspill eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med fritidskonsulenten på tlf eller fagansvarlig på tlf

16 Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret, J.A. Lippestadv. 8, 1301 Sandvika, tlf , se også hjemmesiden: Til personer over 20 år som trenger tilrettelagt undervisning ved ulike typer funksjonshemming, blant annet psykisk lidelse. Senteret gir opplæring i tilknytning til jobb, bolig eller fritid. Undervisningen kan foregå i grupper eller enetimer. Tidsperioden for undervisningen vil variere med utgangspunkt i den enkeltes behov og opplæringsmål. Spesialundervisning gis etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste. Dersom man ikke får fullført grunnskolen på grunn av sykdom eller funksjonshemming, kan vi kontaktes for nærmere veiledning og råd. Videregående skoler: Dersom man ikke har fullført videregående skole p.g.a. sykdom eller funksjonshemming og ønsker å fullføre utdanningen, kan følgende kontaktes: Stabekk videregående skole tlf , hjemmeside: Holmen videregående skole tlf , hjemmeside: Mølla kompetansesenter Industriveien 33 A, 1300 Sandvika, tlf , hjemmeside: Målgruppen er alle som på en eller annen måte har behov for støtte og/ eller oppfølging i forhold til arbeid eller kvalifisering. De har flere ulike tilbud og ønsker å finne frem til det best mulige opplegget for hver enkelt bruker. Se stedets hjemmeside for mer informasjon om tiltakene. 16

17 SPESIALISERT BEHANDLING Spesialisert behandling Sykehuset Asker og Bærum helseforetak har ansvar for spesialhelsetjenestene innen psykisk helse og rus til befolkningen i Asker og Bærum. Sykehuset ble etablert 1. januar 2003 da Blakstad Sykehus, Asker- og Bærumsklinikken og Bærum Sykehus ble slått sammen. Mer informasjon om Sykehuset Asker og Bærum helseforetaks tilbud finner du på Normalt er det fastlege eller en annen lege som henviser til spesialisert behandling. Legen søker om slik behandling på vegne av deg. Hvis legen er i tvil om hvor hun skal søke om behandling for deg, bør hun henvende seg til Psykiatrisk senter Bærum (distriktspsykiatrisk senter). Psykiatrisk senter Bærum har tlf Hvis du har akutt behov for hjelp, kan du kontakte lege, Legevakten i Asker og Bærum (Legevakten på Bærum sykehus tlf ), Psykiatrisk akutteam eller Bjørnegård Psykososiale senter. Følgende spesialisttilbud er aktuelle for befolkningen i Bærum: 17 Ved behov for akutt hjelp Psykiatrisk akutteam Akutteamet er der for å hjelpe mennesker som opplever at de er i en psykisk krise eller er i ferd med å komme i en slik situasjon. Opplevelsen av hva som er en psykisk krise varierer fra person til person, og terskelen for å kontakte akutteamet skal være lav. Fagfolkene i akutteamet snakker med deg per telefon eller de møter deg på et nærmere avtalt sted. Akutteamet tilbyr rask hjelp i den akutte situasjonen og sørger for kontakt med det øvrige behandlingsapparatet når det er nødvendig. Akutteamet er tilgjengelig hverdager kl , helgedager og helligdager kl Vakttelefon For akutt hjelp utenom disse tidene kan du kontakte Legevakten i Asker og Bærum, tlf

18 Tilbud til barn og unge Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Tokerudkollen 31, 1336 Sandvika, tlf BUP tilbyr hjelp til barn og ungdom opp til 18 år. Henvendelse kan komme fra helsepersonell, foreldre, pedagogisk psykologisk tjeneste, barnehager og andre. Det må alltid følge henvisning fra lege eller leder for kommunalt barnevern. Et eget henvisningsskjema må fylles ut. For personer under 16 år må foreldrene være enige i henvendelsen. Klinikken foretar undersøkelse og gir veiledning og behandling. Samarbeid med pasienten og pasientens familie er grunnleggende i behandlingen. Veiledning kan også omfatte klientens sosiale miljø som for eksempel barnehage, skole eller fritidsmiljø. Ved akutte henvendelser der det er spørsmål om innleggelse, får pasienten time samme dag. Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) 3. etasje, Kreditkassegården, Rådmann Halmrasts vei 7, Sandvika sentrum, tlf Psykiatrisk ungdomsteam er et tilbud til ungdom og unge voksne i alderen år, som på grunn av stoff- og blandingsmisbruk har behov for behandling. Teamet vil også kunne tilby oppfølgning av ungdom som står i fare for å utvikle et rusmiddelmisbruk. 18 Prosjektteam for ungdom 4. etasje, Kreditkassegården, Rådmann Halmrasts vei 7, Sandvika sentrum, tlf Prosjektteam for ungdom er et oppsøkende team. Målgruppen er ungdom og unge voksne mellom 15 og 30 år, som står i fare for å utvikle alvorlig sinnslidelse/psykose. Prosjektteamet legger vekt på å komme inn tidlig i sykdomsforløpet. Arbeidet består blant annet av utredning, samtalebehandling, familiearbeid, medikamentell behandling og veiledning overfor andre deler av helsevesenet.

19 Bjerketun Sopelimekroken 14, Slependen, tlf Bjerketun ungdomspsykiatriske behandlingshjem er et døgntilbud for ungdom i aldersgruppen 12 til 18 år med alvorlige psykiske lidelser. Institusjonen er et åpent og frivillig tilbud til ungdom fra hele fylket. Foreldre eller foresatte gir sitt samtykke til innskrivning dersom ungdommene er under 16 år. Ved fylte 16 år, samtykker ungdommen selv i innskrivning. Målet med behandlingen er å lære ungdommene nye ferdigheter, hjelpe dem til å strukturere hverdagen og gi dem nye handlingsmuligheter i forhold til skole, familie og venner. Tilbud til voksne Allmennpsykiatrisk poliklinikk i Sandvika 4. etasje, Kreditkassegården, Rådmann Halmrasts vei 7, Sandvika sentrum, tlf Allmennpsykiatrisk poliklinikk tilbyr vurdering og behandling i form av samtaler med enkeltpersoner og gruppe eller familiebehandling. Poliklinikken gir også veiledning og undervisning til klientenes familiemedlemmer. Poliklinikken i Sandvika gir tilbud til innsatte på Ila landsfengsel og sikringsanstalt, mens Sykehuset Asker og Bærums poliklinikk i Asker har spesiell kompetanse på psykiatrisk behandling av flyktninger og asylsøkere. Rehabiliteringspoliklinikken 4. etasje, Kreditkassegården, Rådmann Halmrasts vei 7, Sandvika sentrum, tlf Psykiatrisk Rehabiliteringspoliklinikk Bærum er et tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser som trenger sammensatt og langvarig behandlingstilbud. Behandlingen foregår i poliklinikkens lokaler, på hjemmebesøk eller andre steder i nærmiljøet. Poliklinikken gir medikamentell behandling, samtalebehandling, psykoterapeutisk gruppebehandling og bistand til praktiske gjøremål i forhold til bolig, arbeid, aktiviteter og nettverk. 19

20 Videre kartlegger poliklinikken behov for ytterligere helsetjenester og sørger for at disse blir iverksatt. Poliklinikken har også flerfamiliegrupper der fire-fem familier deltar. Døgnavdeling Dr. Høsts vei Dr Høsts v 34, 1346 Gjettum, Telefon: Døgnavdelingen har tre poster med totalt 40 sengeplasser. Døgnavdelingen gir et tilbud til pasienter allmennpsykiatriske problemstillinger, kroniske lidelser, og psykose og schizofreni. Døgnavdelingen ligger i rolige omgivelser i Dr. Høsts vei på Gjettum. Det er gangavstand til bussholdeplass, t-banestasjon og dagligvarebutikk. Blakstad sykehus Strandveien 35, Asker, tlf , hjemmside: Blakstad sykehus er psykiatrisk sykehus for innbyggerne i Bærum. Sykehuset har avdelinger for akuttbehandling, psykose og rehabilitering og alderspsykiatri. Alle henvendelser om innleggelse eller behandling ved Blakstad formidles gjennom lege, psykolog eller psykiatriske poliklinikker. Rusbehandling Sosialmedisinsk klinikk Sosialmedisinsk klinikk gir tilbud til mennesker over 18 år som er avhengige av alkohol, narkotika, legemidler og spilling. Klinikken gir også et tilbud til pårørende som berøres av andres avhengighetsproblemer. Klinikken har to enheter: Åsterud behandlingsinstitusjon Åsterudveien 17, Haslum, tlf Åsterud tilbyr inntil seks måneders behandlingsopphold for menn over 18 år med rusproblemer. 20

21 Sosialmedisinsk poliklinikk 4. etasje, Kreditkassegården, Rådmann Halmrasts vei 7, Sandvika sentrum, tlf Sosialmedisinsk poliklinikk gir tilbud til kvinner og menn over 18 år med rusproblemer, samt til familiemedlemmer til personer med rusproblemer. Vi gir både tilbud om individuelle samtaler, par- og familiesamtaler. I tillegg kommer ulike gruppetilbud. Familievernkontorene Familievernkontoret for Asker og Bærum, Løkketangen 10 A, 1300 Sandvika, tlf og Kirkens familievernkontor, Løkketangen 20 B, 1301 Sandvika, tlf Familievernkontoret for Asker og Bærum og Kirkens familievernkontor i Asker og Bærum tilbyr behandling og rådgivning for par, familier og enkeltpersoner som opplever vanskeligheter, kriser eller konflikter i nære relasjoner. Det kan gjelde parforhold, foreldre/barn-forhold eller ved generasjonskonflikter. Familievernkontorene kan også bidra til å bedre barnas situasjon etter samlivsbrudd. Familievernkontorene foretar mekling etter lov om ekteskap i forbindelse med separasjon og skilsmisse og frivillig mekling til samboere med barn. Det kreves ingen henvisning, og familievernkontorene kan kontaktes direkte. Psykologer og psykiatere Oversikt over psykologer og psykiatere som har driftsavtale, kan man få tilsendt ved enten å kontakte poliklinikken i Bærum på tlf eller hjelpe-/informasjonstelefonen på Bjørnegård på tlf

22 ANDRE TILBUD Brukerrådet for psykisk helse Brukerrådet har som hovedoppgave å være et rådgivende organ for kommunen og brukernes talerør i spørsmål vedrørende det psykiske helsearbeidet i kommunen Brukerrådet arbeider for: bedre kommunikasjon mellom brukere og kommunen at brukererfaring inngår som grunnlag for kvalitetsutvikling innen det psykiske helsearbeidet i kommunen å motvirke fordommer og diskriminering av brukere og personer med psykiske lidelse Brukerrådet har regelmessig møter med ledelsen i Bærum kommune og tar opp saker med kommunen som er viktige for brukerne. Brukerrådet fungerer også som høringsinstans for kommunen. Har du tanker, forslag og ideer til saker Brukerrådet bør ta opp, kan du ringe tlf , og du får hjelp. Alle forslag vil bli drøftet i Brukerrådet. Samarbeidsrådet Samarbeidsrådet for aktiviteter innen psykisk helse er et felles samordningsorgan for aktivitetsstedene. Formålet er å få bedre samordning av dagens tilbud på disse stedene. 22 Samarbeidsrådets oppgaver er å: Koordinere aktiviteter slik at stedene utfyller, men ikke overlapper hverandre, i forhold til type aktiviteter Foreslå nye tiltak for å møte behov hos ulike målgrupper, også grupper som i dag bruker tilbudene lite Vektlegge økt brukermedvirkning og brukerstyring Fellesblekka E-post: og hjemmeside: Fellesblekka er en felles informasjonsavis for brukere og ansatte innen psykisk helse i kommunen. Avisen lages av brukere ved aktivitetsstedene samt kommunale samarbeidspartnere. Fellesblekka utgis 4 ganger i året.

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen NY I norge? Norsk Allmennyttige midler fra Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen Hvem har finansiert den Bergen Kommune, Sparebanken Vest

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care om barn.9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når barnet mitt ikke har det bra? En veiviser for foreldre med barn som har psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer