Spirometri i allmennpraksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spirometri i allmennpraksis"

Transkript

1 Spirometri i allmennpraksis Hasse Melbye, ISM, UITØ, 2002

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Volum-mål: (Med luftas volum menes den plass lufta tar i lungene) FVC: Forsert vitalkapasitet: Vitalkapasiteten målt ved den forserte ekspiratoriske manøver. Angis i liter. FEV1: Forsert ekspiratorisk volum i det første sekund av den forserte ekspiratoriske manøver. Angis i liter. FEV1//FVC%: FEV1 i % av FVC, dvs hvor stor andel av FVC man klarer å puste ut i løpet av første sekund av ekspirasjonen.

15 Flow-mål (Flow = (luft)strøm = luftmengden som passerer munnen i løpet av en viss tid, angis i liter per tidsenhet) PEF: Peak ekspiratory flow, den maksimale luftstrøm. Angis som regel i liter/min. FEF 50: Forsert ekspiratorisk flow når halvparten av vitalkapasiteten er pustet ut. Kalles også som F50. Angis i liter/sek FEF 25-75: Gjennomsnittlig flow i midtre del av ekspiriet, etter at 25% av vitalkapasiteten er pustet ut og inntil 75% er pustet ut. Angis i liter/sek.kalles også MEF (mid-expiratory flow).

16 Instruksjon til pasienten 1. Fyll lungene med så mye luft du klarer 2. Ta munnstykket i munnen og la leppene slutte tett om. Blås ut så kraftig og så lenge du kan. Ikke gi deg før du ikke har mer luft å puste ut 3. Undersøkeren kan gjerne demonstrere for pasienten med et munnstykke hvordan det skal gjøres.

17

18

19

20

21 Kriterier for godkjent enkelttest Undersøkeren skal ha observert 1. at pasienten har pustet så dypt inn som mulig 2. at munnstykket er satt riktig inn i munnen 3. at pasienten blåser ut med full kraft. Fasongen på flow-volum-kurven kan bekrefte dette. 4. at pasienten fortsetter å blåse i minst 6 sekunder eller så lenge han/hun klarer. Det kan bekreftes når det er oppnådd et platå i volum-tid-kurven. Dersom testen avsluttes for tidlig, for eksempel pga. hoste, kan man likevel oppnå gyldig FEV1-verdi

22 Kriterier for godkjent testserie 1. Det skal gjennomføres 3 godkjente enkelttester 2. Variasjonen mellom beste og nest beste FEV1 og FVC skal ikke overstige 5% eller 100 ml dersom volumet er mindre enn 2 liter.

23 Grenseverdier FEV1 : > 80% av forventet FEV1/FVC%: 70% <50 år: 75% >70 år: 65%

24 20-årig kvinne med hoste og tung pust Hoste og tung pust i 2 dager, plaget både natt og dag Ekspiratoriske pipelyder begge lunger CRP 71 mg/l

25 20-årig kvinne med hoste og tung pust FEV1 = 48% av forventet

26 20-årig kvinne med hoste og tung pust Reversibilitetstest: Forbedring i FEV1 på 25% (til 60% av forventet)

27 20-årig kvinne med hoste og tung pust 3 dager senere Enkelte ekspiratoriske pipelyder CRP 13 mg/l FEV1 = 74% av forventet

28 20-årig kvinne med hoste og tung pust 5 uker senere Fortsatt noe tungpusten Normale auskultasjons - funn CRP <10 mg/l FEV1 = 89% av forventet Mycoplasma IgM positiv

29 Reversibilitetstest Godkjent testserie med 3 godkjente målinger av FEV1 Inhalasjon av en skikkelig dose bronkodilaterende medikament, for eksempel 0,4 mg salbutamol Vente i 15 min. ved β2-agonist og 30 min ved ipratropiumbromid, og ikke mer enn 2 timer Ny testserie med 3 godkjente tester Spray med inhalasjonskammer eller pulverapparat med engangsmunnstykke er velegnet. Forstøverapparat kan også benyttes.

30 Kriterier for positiv reversibilitetstest I følge amerikanske retningslinjer skal FEV1 bedres med minst 12% før man kan si at det foreligger signifikant reversibilitet. I en stor undersøkelse blant friske personer som gjennomgikk reversibilitetstest oppnådde 95% en bedring på 9% eller mindre. Det kan derfor være aktuelt å bruke 10% bedring i FEV1 som kriterium for positiv test. Dersom FEV1 i utgangspunktet er mindre enn 2 liter, kreves en økning på 0,2 liter for å få positiv test. Dersom man utfører reversibilitetstest med PEF-måler, bør man oppnå en bedring på 15% før testen kan regnes som positiv.

31 Oppgave 1: kvinne 58 år med kjent astma

32 Oppgave 1: kvinne 58 år med kjent astma

33 Oppgave 1: kvinne 58 år med kjent astma 15 mndr. senere

34 Oppgave 2: kvinne 47 år som røyker

35 Oppgave 3: mann 80 år med tung pust

36 Oppgave 3: mann 80 år med tung pust

37 Oppgave 3: mann 80 år med tung pust, 14 dager senere

38 Oppgave 4: mann 52 år, som kommer for en sjekk

39 Oppgave 4: mann 52 år, 3 år etter

40 Oppgave 5: kvinne 59 år, med hoste og tung pust

41 Oppgave 5: kvinne 59 år, med hoste og tung pust

42 Oppgave 5: kvinne 59 år, med hoste og tung pust

43 Oppgave 6: mann 33 år, med tung pust

44 Oppgave 7: kvinne 59 år, med tørrhoste

45 Oppgave 7: kvinne 59 år, med tørrhoste

46 Oppgave 8: kvinne 26 år, med lett astma

47 Oppgave 8: kvinne 26 år, med lett astma

48 Oppgave 9: mann 64 år, med KOLS

49 Oppgave 9: mann 64 år, med KOLS

50 Spirometri i allmennpraksis Hasse Melbye, ISM, UITØ, 2002

51 Diagnosing airway obstruction by physical chest examination Hasse Melbye, Institute of Community Medicine, University of Tromsø, Norway Melbye H. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118:

52 Flow chart 11 GPs (in 5 GP offices) took part

53 Criteria for airway obstruction FEV1 < 70% predicted or FEV1 < 70% of FVC

54 129 patients met the criteria for airways obstruction (19%) 74 of the pulmonary patients (35%) 55 of the non-pulmonary patients (11%)

55 Pathological chest findings Wheezes (including rhonchi) Crackles Prolonged inspirium Diminished respiratory sound Strenuous respiration Barrel-shaped chest Hyperresonance to percussion 22 Any pathological finding Uncertain finding Normal finding

56 Diagnostic value of wheezes Pulmonary patients

57 Diagnostic value of wheezes Pulmonary patients Non-pulmonary patients

58 Diagnostic value of any chest finding Pulmonary patients

59 Diagnostic value of any chest finding Pulmonary patients Non-pulmonary patients

60 Diagnostic value of strenuous respiration Pulmonary patients Non-pulmonary patients Sensitivity 41 % Sensitivity 2 % Specificity 92% Specificity 99%

61 FEV1 % predicted according to chest findings Pulmonary patients (n=209) Pulmonary patients (n=209) 80 Number of patients Norm al che s t findings 60 Unce rtain findings only Pathological che s t findings < FEV1 % pre dicte d

62 240 Norm al findings Unce rtain findings only FEV1 % predicted according to chest findings 220 Pathological findings Number of patients Non-pulmonary patients (n=483) < FEV1% pre dicte d

63 Conclusion Airway obstruction is identified by clinical chest examination in the great majority of patients with known or suspected pulmonary disease but the examination is not sensitive enough to be used in screening adults for airway obstruction

64 Nedre luftveisinfeksjoner

65 Nedre luftveisinfeksjoner og differensialdiagnoser

66 Hvordan diagnostisere pneumonier?

67 Røntgenologisk pneumoni hos 1819 pasienter med akutt hoste Akutt røntgenologisk infiltrat n (%) Lungerøntgen på klinisk grunnlag (n=272) Lungerøntgen av kontrollpasienter (n=1547) 16 (6) 32 (2) Diehr et al.: J Chronic Dis 1984; 37:215-25

68 Røntgenologisk og klinisk pneumoni hos 402 voksne pasienter Røntgenologisk diagnose: Klinisk diagnose: Pneumoni Pneumoni Ikke pneumoni Ikke pneumoni Melbye et al.: Scand J Prim Health Care 1992; 10:

69 Knatrelyd og røntgenologisk pneumoni hos 402 voksne pasienter Ikke Pneumoni pneumoni Knatrelyd Ikke knatrelyd Melbye et al.: Scand J Prim Health Care 1992; 10:

70 Frekvens av to typiske symptomer og knatrelyder hos pasienter med og uten røntgenologisk pneumoni Pneumoni Ikke pneumoni (n=20) (n=382) Svært plagsom dyspne 35% 9% Sterke laterale brystsmerter 25% 5% Knatrelyder 35% 9% Melbye et al.: Scand J Prim Health Care 1992; 10:

71 Frekvens av tørrhoste og purulent ekspektorat hos pasienter med og uten røntgenologisk pneumoni Pneumoni Ikke pneumoni (n=20) (n=382) Tørrhoste 40% 19% Purulent ekspektoret 35% 35% Melbye et al.: Scand J Prim Health Care 1992; 10:

72 Randomisert kontrollert forsøk med antibiotika hos pasienter med hoste og purulent oppspytt Stott and West: BMJ 1976; 2:

73 Frequency of ordering chest radiography after presumptive diagnosis % 60 Pneumonia 50 Acute bronchitis Exacerbation of COPD 20 Influenza or viral LRTI 10 Total 0 Woodhead M et al.: Eur Respir J 1999; 9:

74 Interobserver-variability in reading chest X-rays Panel diagnosis: NonPneumonia pneumonia Routine diagnosis: Pneumonia Non-pneumonia Melbye og Dale: Acta Radiol 1992;33:79-81

75 Samsvar mellom CT og Rtg. thorax hos 47 pasienter med NLI, 19 innlagte og 28 polikliniske pas. CT: IkkePneumoni pneumoni Rtg. Thorax: Pneumoni Ikke-pneumoni Syrilä et al: Clin Infect Dis 1998;27:

76 Røntgenologisk og klinisk pneumoni hos 402 voksne pasienter Hva kjennetegner falsk positive og falsk negative Røntgenologisk diagnose: Klinisk diagnose: Pneumoni Pneumoni Ikke pneumoni Ikke pneumoni Melbye et al.: Scand J Prim Health Care 1992; 10:

77 Andre årsaker til knatrelyder enn pneumoni Akutt bronkitt KOLS Astma Hjertesvikt Fibrose

78 CRP i diagnostikk av nedre luftveisinfeksjoner

79 Frekvens av to typiske symptomer og knatrelyder hos pasienter med og uten røntgenologiskikke pneumonia Pneumoni pneumoni Svært plagsom tung pust 35% 9% Sterke laterale brystsmerter 25% 5% Knatrelyder 35% 9% Melbye et al.: Scand J Prim Health Care 1992; 10:

80 Frekvens av tørrhoste og purulent oppspytt hos pasienter med og uten røntgenologisk pneumonia Ikke Pneumoni pneumoni Tørrhoste 40% 19% Purulent oppspytt 35% 35% Melbye et al.: Scand J Prim Health Care 1992; 10:

81 Diagnostisk verdi av CRP-verdi > 50 mg/l i pneumonidiagnostikken ved kort og litt lengre sykdomsvarighet Varighet <7 dager 7 dager eller mer Sensitivitet Specifisitet Melbye et al: Scand J Prim Health care 1992; 10:

82 I en nederlandsk undersøkelse med 243 pasienter med nedre luftveisinfeksjon hadde 32 pneumoni 31 av disse hadde CRP > 10 mg/l Hopstaken et al, Br J Gen Pract 2003; 53:358-64

83 Allmennlegene behandlet 79% av de 243 pasientene med antibiotika, inkludert 27 av de 32 pasientene med pneumoni Hvis antibiotika bare hadde blitt gitt til pasienter med CRP > 20 mg/l, ville 56% fått antibiotika, og 29 av de 32 med pneumoni Hopstaken et al, Br J Gen Pract 2003; 53:358-64

84 CRP-verdier hos 84 voksne pasienter med NLI Ritland og Melbye: Tidsskr Nor Lægeforen 1991; 111:

85 CRP-verdier (mg/l) ved pneumoni i 3 sykehusmaterialer gjennomsnitt variasjonsbredde Stockholm, n= Dundee, n= Dundee, n= Hedlund et al: Scand J Infect Dis 1995; 27: 32-7 Smith et al: Chest 1995; 107: Smith et al: Chest 1995; 108:

86 CRP-verdier hos 50 KOLS-pasienter innlagt med akutt forverring 29 pasienter fikk påvist bakteriell infeksjon, alle disse hadde CRP >10 mg/l 21 pasienter fikk ikke påvist bakteriell infeksjon, 13 av disse hadde CRP > 10 mg/l Dev D et al. Respir Med 1998; 92: 664-7

87 CRP-verdier hos knapt 4000 voksne over 60 år etter lungefunksjon (Tromsø Study 2001)

88 CRP ved virusinfeksjoner

89 CRP values in 5 patients with Influenza A infection CRP mg/l Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 10 Day 14 Duration of illness Melbye et al. Br J Gen Pract 2004; 54: Day 21

90 CRP values in 7 patients with Influenza B infection 100 CRP (mg/l) Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 10 Day 14 Duration of illness Melbye et al. Br J Gen Pract 2004; 54: Day 21

91 CRP values in 5 patients with rhinovirus infection 40 CRP (mg/l) Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day10 Day14 Duration of illness Melbye et al. Br J Gen Pract 2004; 54: Day21

92 C R P-verdier ved luftveis infeks jon etter s ykdoms varig het

93 C R P-verdier ved luftveis infeks jon etter s ykdoms varig het

94 C R P-verdier ved luftveis infeks jon etter s ykdoms varig het

95 20-årig kvinne med akutt hoste Hoste i to uker Sårhet midt i brystet Inspiratoriske knatrelyder venstre lunge

96 20-årig kvinne med akutt hoste Hoste i to uker Sårhet midt i brystet Inspiratoriske knatrelyder venstre lunge CRP: 10 mg/l

97 20-årig kvinne med akutt hoste CRP: 10 mg/l FEV1: 67% av forventet

98 20-årig kvinne med akutt hoste 20% forbedring av FEV1 etter 0.4 mg salbutamol Knatrelyder kan ikke lenger høres

99 20-årig kvinne med akutt hoste 7 dager senere: FEV1 = 96% av forventet

100 Behandling av nedre luftveisinfeksjoner

101 Antibiotika ved akutt bronkitt Conclusion (Fahey et al): Treatment with antibiotics does not affect the resolution of cough or alter the course of illness. The benefits of antibiotic treatment are marginal for most patients with acute bronchitis and may be outweighed by the sideeffects of treatment. Fahey et al. BMJ 1998;316:

102 Antibiotika ved akutt bronkitt Comparison of antibiotic and placebo treatment Comparison of antibiotic and placebo treatment on resolution of productive cough at days 7-11 on clinical improvement at days 7-11 Fahey et al. BMJ 1998;316:

103 Antibiotika ved akutt bronkitt Conclusion (Smucny et al): Antibiotics may be modestly effective for a minoroty of patients with acute bronchitis. It is not clear which subgroups might benefit, and the failure of some studies to report negative findings may have resulted in overestimates of the benefits of antibiotics. Antibiotics are not necessary for every patient with acute bronchitis.

104 Randomisert kontrollert forsøk med antibiotika hos pasienter med hoste og purulent oppspytt Stott and West: BMJ 1976; 2:

105 Nytte av β2-agonist ved akutt bronkitt? Fenoterol-studien 73 pasienter med hoste > 1 uke, normalt lungerøntgen, fenoterol/placebo, dobbelt blindt Daglig symptomregistrering: hoste dag, hoste natt, oppspytt, tung pust, brystsmerter, slapphet, klamhet. Symptomscore: 0-2 poeng per symptom: 0: ikke tilstede, 1: mer plagsomt enn normalt, 2: svært plagsomt Melbye et al. Family Practice 1991;8:216-22

106 Melbye et al. Family Practice 1991;8:216-22

107 Melbye H et al. Family Practice 1991;8:216-22

108 Nytte av β2-agonist ved akutt bronkitt? Fenoterol-studien Konklusjon: En β2-agonist kan være til nytte når det sikre tegn ved spirometri eller klinisk undersøkelse på at bronkiene er involvert Melbye et al. Family Practice 1991;8:216-22

109 Behandling av akutt bronkitt Antibiotika gis bare unntaksvis, først og fremst ved mistanke om pneumoni (obs. CRP) Et makrolid er førstevalg til pasienter yngre enn 65 år, penicillin til eldre pasienter Beta2-agonist har symptomatisk effekt ved tegn på bronkial obstruksjon, efedrin kan også prøves Hostedempende kan gis ved plagsom tørrhoste Statens helsetilsyn 2000

110 Behandling av pneumoni Penicillin bør som oftest være førstevalg Et makrolid gis ved mistanke om mykoplasmaeller klamydiainfeksjon, eller ved penicillinallergi Amoxicillin er aktuelt ved nedsatt motstandskraft (f.eks KOLS) Statens helsetilsyn 2000

111 Behandling av eksaserbasjoner av kronisk bronkitt/ KOLS Antibiotika gis bare til pasienter med betydelig økt mengde ekspektorat og dyspne, dårlige KOLSpasienter og ved mistanke om pneumoni Amoxicillin er førstevalg, doksycyklin andrevalg Kinoloner og trim.-sulfa er sjelden indisert Bronkodilaterende behandling og prednisolonkur er ofte indisert Statens helsetilsyn 2000

112 Behandling av M. pneumoniae og C. Pneumoniae-infeksjon når pasienten ikke har pneumoni Det foreligger ingen dokumentasjon Hva tror dere?

113 Pneumoni - vurdering av alvorlighetsgrad Når legge inn på sykehus? PSI (pneumonia severity index) CURB (confusion, urea, respitatory rate, BT) CRB-65 (confusion, respitatory rate, BT, age > 65 years)

114 CRB-65 Confusion Respiratory rate > 30/min BT: Diastolic <60 or systolic <90 mm Hg Age > 65 years

115 CRB-65 CRB-65 like god som CURB i følge en tysk underundesøkelse

116 The Capnetz Study Bauer TT et al. CRB-65 predicts death from communityacquired pneumonia. Journal of Internal Medicine 2006; 260: pasienter (208 behandlet utenfor sykehus) Mortalitet (i løpet av 30 dager): 4,3%

117 The Capnetz Study Mortalitet etter CRB-65-score (på sykehus) CRB-65 Mortalitet (%) 0 (n=268) 0 1 (n=524) 4 2 (n=283) 11 3 (n=53) 22,6 4 (n=7) 28,6

118 Pulsoximetri PO2<92%: innleggelse på sykehus og O2 under transport Lav sensitivitet i diagnostikken

119 CRP Hos pasienter innlagt på sykehus med pneumoni, bidrar ikke CRP-verdien til prognosen

120 Fall i CRP etter oppstart med antibiotika ved pneumoni 97 pasienter var innlagt på sykehus i Sverige med gjennomsnittlig CRP-verdi på 154 mg/l Det tok gjennomsnittlig 3,3 dager for at CRPverdien ble halvert Hansson LO et al: Scand J Clin Lab Invest 1997; 57:

121 Forløpskurver ved ventilatorbehandlet pneumoni Mortalitet: 0% Mortalitet: 0% Mortalitet: 78% Mortalitet: 75% Povoa P et al: Eur Respir J May;25(5):

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet Nedre luftveisinfeksjoner diagnostikk og behandling Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet NLI: Akutt bronkitt Pneumoni KOLS-forverring Infeksiøs forverring av astma

Detaljer

Spirometri. Lungeakademiet

Spirometri. Lungeakademiet Spirometri Lungeakademiet. 1 Spirometri Kjent i snart 150 år Enkel å utføre Meget godt reproduserbar Den lungefunksjonsmåling hvor man best kjenner normalverdiene. 2 Spirometri i allmennpraksis. Kalibrering:

Detaljer

Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av CRP i sykehjem høst 2013

Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av CRP i sykehjem høst 2013 Til sykehjemslege ved «NAVN» «GATE» «POSTNR» «POSTSTED» Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av CRP i sykehjem høst 13 Kjære sykehjemslege I november 13 sendte Noklus ut en pasienthistorie som omhandlet

Detaljer

Spirometri i Allmennpraksis

Spirometri i Allmennpraksis Spirometri i Allmennpraksis Kristian Jong Høines Fastlege Spesialist i Allmennmedisin Tananger Legesenter NFAs referansegruppe for Astma og KOLS Lunger I Praksis Conflicts of Interest Ingen relevante

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Lungedagene 2012 Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen HVORFOR SKAL VI KUNNE DETTE Riktig diagnose: ASTMA eller KOLS? Riktig behandling og så krever også myndighetene det.. Har legekontorene

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS LUNGEDAGENE 2014 SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Kari Tau Strand Oanes, spesialist i allmennmedisin Stavanger Medisinske Senter Spirometri En pustetest som utreder lungefunksjon Betydning for behandling Nødvendig

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Spirometri introduksjon. Dr. Beraki Ghezai Spesialist i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip

Spirometri introduksjon. Dr. Beraki Ghezai Spesialist i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip Spirometri introduksjon Dr. Beraki Ghezai Spesialist i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip Conflicts of Interest Har mottatt foredragshonorar og advisory board honorar fra: Novartis, GSK, Pfizer,

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

KOLS. Overlege Øystein Almås

KOLS. Overlege Øystein Almås KOLS Overlege Øystein Almås KOLS Samlebegrep for sykdommer der luftveismotstanden ikke er fullt reversibel, vanligvis progredierende, og assosiert med en abnorm inflammatorisk respons på skadelige partikler

Detaljer

Del 2 praktisk tilnærming

Del 2 praktisk tilnærming Del 2 praktisk tilnærming Auskultasjon hos små barn 100 barn innlagt for nedre luftveisinfeksjon (88 hadde bronkiolitt) Wheeze; samsvar mellom 2 erfarne barneleger Ja Nei Totalt Ja 13 14 27 Nei 2 7 9 Totalt

Detaljer

KOLS definisjon ATS/ERS

KOLS definisjon ATS/ERS KOLS definisjon ATS/ERS - sykdom som kan forebygges og kan behandles - karakteriseres med luftveisobstruksjon som ikke er fult reversibel, den er vanligvis progredierende - abnorm inflammatorisk respons

Detaljer

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet KOLS-forverringer En spesiell utfordring Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet KOLS-forverring: definisjon. En forverring (eksaserbasjon) er økning av tungpusthet,

Detaljer

ASTMA HOS BARN H Å V A R D T R Ø N N E S, O V E R L E G E, P H. D. B A R N E K L I N I K K E N I B E R G E N. Lungesykdommer, Solstrand, 25.05.

ASTMA HOS BARN H Å V A R D T R Ø N N E S, O V E R L E G E, P H. D. B A R N E K L I N I K K E N I B E R G E N. Lungesykdommer, Solstrand, 25.05. ASTMA HOS BARN H Å V A R D T R Ø N N E S, O V E R L E G E, P H. D. B A R N E K L I N I K K E N I B E R G E N Lungesykdommer, Solstrand, 25.05.15 DAGENS PLAN Diagnostikk og behandling av astma Supplerende

Detaljer

GOLD Thomas Jürgens. Lill Lena Nyberg. Medisinsk avdeling, GSK Norge. Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017

GOLD Thomas Jürgens. Lill Lena Nyberg. Medisinsk avdeling, GSK Norge. Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017 GOLD 2017 Thomas Jürgens Lill Lena Nyberg Medisinsk avdeling, GSK Norge Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017 Diagnostisering og vurdering av kolspasienter GOLD 2011 Vurdering av luftstrømsobstruksjonens

Detaljer

(Litt) Respirasjonsfysiologi og -patofysiologi. Jon Hardie Andre Pinsedag (!) 2015

(Litt) Respirasjonsfysiologi og -patofysiologi. Jon Hardie Andre Pinsedag (!) 2015 (Litt) Respirasjonsfysiologi og -patofysiologi Jon Hardie Andre Pinsedag (!) 2015 Respirasjonsfysiologi og patofysiologi. Hva er viktig å fortelle på 45 min? Hva er normal pust Mønster Alder Referanseverdier

Detaljer

Fastlegens møte med kreftpasienter. Spesialist allmennmedisin sykehjemslege Bjørn Lichtwarck bjorn.lichtwarck@sentlege.nhn.no

Fastlegens møte med kreftpasienter. Spesialist allmennmedisin sykehjemslege Bjørn Lichtwarck bjorn.lichtwarck@sentlege.nhn.no Fastlegens møte med kreftpasienter Spesialist allmennmedisin sykehjemslege bjorn.lichtwarck@sentlege.nhn.no Presentasjonens innhold 3 pasienter som eks. fastlegens rolle på forløp - og samarbeid kommunehelsetjeneste

Detaljer

KOLS behandling i allmennpraksis

KOLS behandling i allmennpraksis KOLS behandling i allmennpraksis Dr. med. Sjur Humerfelt Avtalespesialist KAL klinikken Ullevål stadion 0855 Oslo 13. februar 2018 Agenda ved KOLS: Diagnostikk og forekomst Prognostiske faktorer Risikofaktorer

Detaljer

Barn med luftveissymptomer. Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad

Barn med luftveissymptomer. Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad Barn med luftveissymptomer Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad 2 Jeg trenger en time til legen... Nå har hun vært så syk så lenge... Kan det være noe farlig...

Detaljer

Luftveisinfeksjoner hos barn Vårmøtet for allmennpraktikere Mars 2016

Luftveisinfeksjoner hos barn Vårmøtet for allmennpraktikere Mars 2016 Luftveisinfeksjoner hos barn Vårmøtet for allmennpraktikere Mars 2016 Jon Olav Gjengstø Hunderi Det syke barnet Observasjon bevissthetsgrad tegn på engstelse, ubehag eller smerte respirasjonsmønster sirkulasjon

Detaljer

Årskontroll av kols-pasienter - Hvordan få det til i en travel praksis?

Årskontroll av kols-pasienter - Hvordan få det til i en travel praksis? Årskontroll a kols-pasienter - Hordan få det til i en trael praksis? Ha sier de nye kolsretningslinjene om urdering a risiko, symptomer og oppfølging? Er et noen som har sett denne?? Nye retningslinjer

Detaljer

Hasse Melbye. /FVC<70% as a criterion of COPD? Respir Med. 2007; 101: 1097-1105.

Hasse Melbye. /FVC<70% as a criterion of COPD? Respir Med. 2007; 101: 1097-1105. Hasse Melbye Vitenskapelige originalartikler: 1. Joensen L, Melbye H. Spirometry in general practice in Northern Norway. Tidsskr Nor Laegeforen 2010; 130: 33-5. 2. Butler CC, Hood K, Verheij T, Little

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of

Detaljer

CPAP ved respirasjonssvikt

CPAP ved respirasjonssvikt CPAP ved respirasjonssvikt Luftveiene omfatter Øvre luftvei omfatter: nese, munn og svelg. Har som oppgave årense luften for partikler større enn 5my. Nedre luftveier omfatter: luftrøret Trachea, bronkiene

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det?

Tungpust dyspné hva er nå det? Tungpust dyspné hva er nå det? Hva tenker du?? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40

Detaljer

Behandling av kols. Anders Østrem Gransdalen Legesenter Lungedagene 2014 Lunger i praksis

Behandling av kols. Anders Østrem Gransdalen Legesenter Lungedagene 2014 Lunger i praksis Behandling av kols. Anders Østrem Gransdalen Legesenter Lungedagene 2014 Lunger i praksis Interessekonflikter (siste 3 år) Honorar for foredrag: BI, GSK, Pfizer, Roche, Sandoz Advisory board deltagelse:

Detaljer

ASTMA. v/lungelege Eva Karin Schmidt, mars GINA, Fagartiklar/kurs div

ASTMA. v/lungelege Eva Karin Schmidt, mars GINA, Fagartiklar/kurs div ASTMA v/lungelege Eva Karin Schmidt, mars 2017 GINA, Fagartiklar/kurs div Agenda Epidemiologi Definisjon Fenotypar Patogenese Diagnostikk Differensiere obstruktive lungesjukdomar Behandling: Behandlingsmål

Detaljer

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Side 16 av 43 Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Del 1: I 20-årsalderen fikk han diagnosen Mb.Bechterew, dvs. en leddsykdom som bl.a. reduserer bevegeligheten av thorax. Bortsett fra dette har han vært frisk

Detaljer

Astma hos små barn har de astma eller bare pipelyder i brystet? Hva syntes dere er problemet?

Astma hos små barn har de astma eller bare pipelyder i brystet? Hva syntes dere er problemet? Astma hos små barn har de astma eller bare pipelyder i brystet? Hva syntes dere er problemet? Definisjon av astma. En kronisk inflammatorisk sykdom i luftveiene. Den kroniske inflammasjonen er assosiert

Detaljer

Antibiotika til tette og surklete småbarn. Er det så lurt?

Antibiotika til tette og surklete småbarn. Er det så lurt? Antibiotika til tette og surklete småbarn Er det så lurt? Agenda Akutt syke barn Protrahert Bakteriell Bronkitt (PBB) 1. Bacharier LB et al. JAMA 2015; 314:2034-44. 2. Stokholm J et al. Lancet Respir Med

Detaljer

KOLS I ALMENNMEDISIN. Fastlege Haldor T. Holien Namsen Legesenter Namdal legeforum 070313

KOLS I ALMENNMEDISIN. Fastlege Haldor T. Holien Namsen Legesenter Namdal legeforum 070313 KOLS I ALMENNMEDISIN Fastlege Haldor T. Holien Namsen Legesenter Namdal legeforum 070313 DISPOSISJON: PASIENTKASUS DEFINISJON, FOREKOMST, ETIOLOGI ANAMNESE OG KLINISK U.S. BEHANDLING EKSERBASJONER RETNINGSLINJER

Detaljer

Lyme nevroborreliose. Diagnostikk og behandling

Lyme nevroborreliose. Diagnostikk og behandling Lyme nevroborreliose Diagnostikk og behandling Bakgrunn Mangler diagnostisk gullstandard Mangler gode behandlingsstudier Mål 1. Å undersøke om peroral doksysyklin er et adekvat behandlingsalternativ ved

Detaljer

Kasuistikker bruk og tolkning av definisjoner. Thale Berg og Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking Overvåkingsdagen, 11.09.

Kasuistikker bruk og tolkning av definisjoner. Thale Berg og Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking Overvåkingsdagen, 11.09. Kasuistikker bruk og tolkning av definisjoner Thale Berg og Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking Overvåkingsdagen, 11.09.2012 Innledning Definisjon av Helsetjeneste Assosierte Infeksjoner (HAI)

Detaljer

VELKOMMEN TIL LUNGEDAGENE 2014

VELKOMMEN TIL LUNGEDAGENE 2014 Norsk forening for Allmennmedisins referansegruppe for astma og KOLS. VELKOMMEN TIL LUNGEDAGENE 2014 Oslo 12. 15. november Astma hos små barn. - har de astma eller bare pipelyder i brystet? Definisjon

Detaljer

allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer

allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer Behandling av astma og allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer Disposisjon Innledning Ulike fenotyper av barneastma Forebyggende behandling av astma Akuttbehandling av astma

Detaljer

Disposisjon. Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt. Pål L Finstad, lungeavd, OUS, Ullevål

Disposisjon. Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt. Pål L Finstad, lungeavd, OUS, Ullevål Bronkiektasier Disposisjon Bronkiektasier ikke relatert til cystisk fibrose CF generelt Epidemiologi Prevalens varierer USA: 110000, Norge 2000? Økende prevalens med alder Hyppigere hos kvinner Storforbrukere

Detaljer

KOLS FASTLEGEN SI OPPGÅVE VED REHABILITERING AV KOLS-PASIENTEN. Lars Johan Lysen Fastlege og kommunelege Tysvær kommune

KOLS FASTLEGEN SI OPPGÅVE VED REHABILITERING AV KOLS-PASIENTEN. Lars Johan Lysen Fastlege og kommunelege Tysvær kommune KOLS FASTLEGEN SI OPPGÅVE VED REHABILITERING AV KOLS-PASIENTEN Lars Johan Lysen Fastlege og kommunelege Tysvær kommune KVA ER KOLS? Kronisk bronkitt Røykehoste Kronisk astmatisk bronkitt Emfysem (sprengte

Detaljer

Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen

Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen Hvis oksygenbehandling skal tjene et formål bør den gi Et lengre liv Bedre livskvalitet Økonomisk

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

KOLS DIAGNOSE. Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad. Fastlege Holter Legekontor, Nannestad

KOLS DIAGNOSE. Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad. Fastlege Holter Legekontor, Nannestad KOLS DIAGNOSE Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of interests Foredrag for Boehringer

Detaljer

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen.

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Kasuistikk tirsdag 08.10.13 Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Bakgrunn Mann, 43 år gammel. Samboer, ett barn. Kontorarbeid. Aldri eksponert for støv eller gass. Aldri røkt. Ingen kjent forekomst av

Detaljer

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR Lungedagene 2016 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of

Detaljer

KOLS behandling i sjukehus. Atle Totland, overlege, lungeseksjonen Haugesund Sjukehus

KOLS behandling i sjukehus. Atle Totland, overlege, lungeseksjonen Haugesund Sjukehus KOLS behandling i sjukehus Atle Totland, overlege, lungeseksjonen Haugesund Sjukehus KOLS Kronisk Obstruktiv Lunge Sjukdom COPD KOLS GOLD definisjon KOLS...luftstrømsobstruksjon som ikkje er fullt reversibel.

Detaljer

KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer

KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer Oslo 11. Mars 2016 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Lunger i Praksis og Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for

Detaljer

Lungefunksjonsundersøkelser. P.Giæver

Lungefunksjonsundersøkelser. P.Giæver Lungefunksjonsundersøkelser P.Giæver Lungenes hovedoppgave Tilstrekkelig O 2 til karene i det lille kretsløp Utlufting av CO 2 fra de samme karene Resultat av 4 delfunksjoner: 1. Ventilasjon 2. Ventilasjonsfordeling

Detaljer

Dette appendikset er et tillegg til artikkelen og er ikke bearbeidet redaksjonelt.

Dette appendikset er et tillegg til artikkelen og er ikke bearbeidet redaksjonelt. Pétur Benedikt Júlíusson, Jøran Hjelmesæth, Robert Bjerknes, Mathieu Roelants. Nye kurver for kroppsmasseindeks blant barn og unge. Tidsskr Nor Legeforen. doi:10.45/tidsskr..0570. Dette appendikset er

Detaljer

Hvorfor lungerehabilitering?

Hvorfor lungerehabilitering? Hvorfor lungerehabilitering? Kols: Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging (2012): 6.5.1 Kommunale helse- og omsorgstjenester De fleste personer med ukomplisert

Detaljer

Nordlandspasienten 10.februar 2010

Nordlandspasienten 10.februar 2010 Nordlandspasienten 10.februar 2010 Pasient 1 Mann -26.Konsultasjon legevakt. stabil AP fra 92.NG-spray før turer/belastninger På reise med hurtigruta. 2 siste netter våknet med retrosternale smerter. Ikke

Detaljer

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Historien om KOLS Heim erfaringer så langt Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 2005: 560 innleggelser pga forverring av KOLS (av ca 2700 innleggelser) 1,6 innleggelse

Detaljer

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Patofysiologi søvnapnoe Forekomst blant hjertesviktpasienter Betydning i en hjertesviktpopulasjon Utredning Søvnapnoe Obstruktiv

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Astma hos små barn. - har de astma eller bare pipelyder i brystet? Hva syntes dere er problemet?

Astma hos små barn. - har de astma eller bare pipelyder i brystet? Hva syntes dere er problemet? Astma hos små barn. - har de astma eller bare pipelyder i brystet? Hva syntes dere er problemet? Definisjon av astma. En kronisk inflammatorisk sykdom i luftveiene. Den kroniske inflammasjonen er assosiert

Detaljer

Antibiotika-forskrivning ved akutte luftveisinfeksjoner på interkommunal legevakt

Antibiotika-forskrivning ved akutte luftveisinfeksjoner på interkommunal legevakt Antibiotika-forskrivning ved akutte luftveisinfeksjoner på interkommunal legevakt Tønsberg og Hedmarken interkommunale legevakter Bent H. Lindberg, fastlege Åkersvika legesenter og overlege Hedmarken interkommunale

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

Laboratorietilbud på legevakt. Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege

Laboratorietilbud på legevakt. Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege Laboratorietilbud på legevakt Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege 1 2 Laboratorietilbud 1. Analyserepertoar 2. Svartid 3. Usikkerhet i prøvesvaret 3 1. Analyserepertoar Legevakt BASISREPERTOAR (Ref. legevakthåndboken)

Detaljer

Akutt hjertesvikt. Hanne R. Iversen, overlege anestesi Akuttavdelingen,Hammerfest sykehus Kautokeino 20.mars-09 22.03.09

Akutt hjertesvikt. Hanne R. Iversen, overlege anestesi Akuttavdelingen,Hammerfest sykehus Kautokeino 20.mars-09 22.03.09 Akutt hjertesvikt Hanne R. Iversen, overlege anestesi Akuttavdelingen,Hammerfest sykehus Kautokeino 20.mars-09 Bakgrunn Prevalens 2%, sterkt økende med alder 15-40% av pas. i med. avdeling har hjertesvikt

Detaljer

2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting

2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting 2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting glucose

Detaljer

BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG

BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG KOLS og BiPAP Indikasjon og oppstart? Hva gjør man når kolspasienter blir avhengig av BiPAP 23,5

Detaljer

INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER. Nada Zafran Groh UNN Harstad sykehus INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER

INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER. Nada Zafran Groh UNN Harstad sykehus INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER Nada Zafran Groh UNN Harstad sykehus INTERSTITIELLE LUNGESYKDOMMER Heterogen gruppe av ikke-maligne, ikke-infeksiøse lungesykdommer I lungeparenkym: inflammatoriske og fibrotiske

Detaljer

GOLD, inhalasjonsmedisiner og inhalasjonsteknikk ved KOLS

GOLD, inhalasjonsmedisiner og inhalasjonsteknikk ved KOLS GOLD, inhalasjonsmedisiner og inhalasjonsteknikk ved KOLS Theresa Hansen Klinisk farmasøyt 1 DIAGNOSE Diagnose KOLS: Ved spirometriske målinger graderes sykdommen i fire stadier hvor alle har en FEV 1

Detaljer

Pusteproblemer hos gamle på sykehjem. 13.9.11 Marit Apeland Alfsvåg geriater

Pusteproblemer hos gamle på sykehjem. 13.9.11 Marit Apeland Alfsvåg geriater Pusteproblemer hos gamle på sykehjem 13.9.11 Marit Apeland Alfsvåg geriater Aldring og pust Redusert muskelmasse med økende alder inkl respirasjonsmuskulatur. Thoraxveggen blir stivere Lungene mister elastisitet

Detaljer

Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Predictors and longitudinal changes Bente Frisk KOLS Fjerde hyppigste

Detaljer

Sykdomslære -kliniske tegn til forverring. 2013 Ingvil Berger Seksjonsoverlege

Sykdomslære -kliniske tegn til forverring. 2013 Ingvil Berger Seksjonsoverlege Sykdomslære -kliniske tegn til forverring 2013 Ingvil Berger Seksjonsoverlege 1 Disposisjon - sykdomslære Normal anatomi Kronisk bronkitt Astma KOLS Lungefunksjon Hvordan lungeskade oppstår Årsaker, symptomer

Detaljer

LHL Røros Rehabiliteringssenter 18.11.06 MKT

LHL Røros Rehabiliteringssenter 18.11.06 MKT LHL Røros Rehabiliteringssenter REHABILITERING Et fagområde som inneholder en rekke tiltak som på kort og lang sikt skal øke trivsel og mestring av hverdagen, og som også skal gi utvikling av ferdigheter

Detaljer

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene?

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene? INNOVASJONSTOGET GÅR - hvor er legene? Utfordring Hvor står de medisinske fagfolkene når innovasjonen pågår, i midten eller på siden, og hva skjer fremover? Jon Endringsmotvilje? Endringsmotvilje? Helse

Detaljer

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Kasuistikk 1, frisk kvinne, 27 år Opereres på HDS med bukplastikk Frisk, ikke

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund URDU. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN

Norges Astma- og Allergiforbund URDU. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN Norges Astma- og Allergiforbund URDU VEILEDER Inhalasjonsmedisiner FOR BARN FORSTØVERAPPARAT Det finnes mange typer forstøverapparat. Ikke alle har sterk nok motor til å forstøve inhalasjonsteroider.

Detaljer

Obstruktive lungesykdommer hos middelaldrende og eldre i Bergen. Reversibilitetstest og helsetjenester.

Obstruktive lungesykdommer hos middelaldrende og eldre i Bergen. Reversibilitetstest og helsetjenester. Prosjektbeskrivelse Obstruktive lungesykdommer hos middelaldrende og eldre i Bergen. Reversibilitetstest og helsetjenester. 1.0 Introduksjon Sverre Lehmann Kronisk obstruktiv lungesykdom (irreversibel

Detaljer

Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder?

Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder? Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Professor, Universitet i Bergen i dag betaler 4 arbeidende for 1

Detaljer

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols)

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Bakgrunn Kols er et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden Siste 40 år er dødelighet av koronar hjertesykdom halvert, mens dødeligheten

Detaljer

Felles telemedisinsk plattform for 30 kommuner på Agder?

Felles telemedisinsk plattform for 30 kommuner på Agder? Felles telemedisinsk plattform for 30 kommuner på Agder? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Professor UiB i dag betaler 4 arbeidende for 1 pensjonist Om 30

Detaljer

Astma hos store barn og ungdom Behandling. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter

Astma hos store barn og ungdom Behandling. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma hos store barn og ungdom Behandling Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Conflicts of interests Har mottatt foredragshonorar fra Novartis, AstraZeneca, Novo Nordisk, Sanofi, GSK, Pfizer,

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Fastlegens oppfølging av kreftpasienter. ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege og stipendiat

Fastlegens oppfølging av kreftpasienter. ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege og stipendiat Fastlegens oppfølging av kreftpasienter ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege og stipendiat PMU 2016 Fastlegens oppgaver Lovdata 10: Fastlegenes listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk,

Detaljer

Analyse av hjertemarkører på 1-2-3. Troponin T, NT-proBNP og D-dimer. Test early. Treat right. Save lives.

Analyse av hjertemarkører på 1-2-3. Troponin T, NT-proBNP og D-dimer. Test early. Treat right. Save lives. Analyse av hjertemarkører på 1-2-3 Troponin T, NT-proBNP og D-dimer Test early. Treat right. Save lives. cobas h 232 Resultater på 8-12 minutter Svært enkel prosedyre Pålitelige resultater med god korrelasjon

Detaljer

ASTMA. Ved barnesykepleier Trude Modell Oktober 2009

ASTMA. Ved barnesykepleier Trude Modell Oktober 2009 ASTMA -Hos barn og unge Ved barnesykepleier Trude Modell Oktober 2009 Hva er ASTMA? ASTMA er en kronisk irritasjon i luftveiene, alt fra nattehoste til Livstruende anfall * En overømfintlighet i lungene

Detaljer

Fagdag om kols- kronisk obstruktiv lungesykdom

Fagdag om kols- kronisk obstruktiv lungesykdom Fagdag om kols- kronisk obstruktiv lungesykdom Årdal mai 2012 Anne Norlund, avdelingsoverlege Spesialist arbeidsmedisin, Glittreklinikken Oversikt Anatomi Astma: definisjon, symptomer, funn Diagnose: lungefunksjonsmålinger

Detaljer

Astma hos voksne Behandling

Astma hos voksne Behandling Astma hos voksne Behandling Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Mål for astmabehandling (GINA) Oppnå og opprettholde symptomkontroll Normalt aktivitetsnivå, inkludert fysisk aktivitet Lungefunksjon

Detaljer

Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP

Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP Spesialfysioterapeut Sarah Wilberg 2011 Pasientgruppene jeg forholder meg til i denne forelesning Sykehus pasienter som ikke har alvorlige kroniske

Detaljer

Epidemiologi ved luftveisinfeksjoner (LVI) Susanne G. Dudman og Gabriel Ånestad Avdeling for virologi Nasjonalt folkehelseinstitutt

Epidemiologi ved luftveisinfeksjoner (LVI) Susanne G. Dudman og Gabriel Ånestad Avdeling for virologi Nasjonalt folkehelseinstitutt Epidemiologi ved luftveisinfeksjoner (LVI) Susanne G. Dudman og Gabriel Ånestad Avdeling for virologi Nasjonalt folkehelseinstitutt Epidemiologi og RTG. har til felles: Begge gir bare en skygge av virkeligheten

Detaljer

Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept

Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept Sigurd Høye Ph.d.-stipendiat Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Disposisjon Om ASP Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Detaljer

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet

Detaljer

Astma hos voksne Behandling. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter

Astma hos voksne Behandling. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma hos voksne Behandling Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Conflicts of interests Har mottatt foredragshonorar fra Novartis, AstraZeneca, Novo Nordisk, Sanofi, GSK, Pfizer, Böhringer

Detaljer

Internasjonale retningslinjer for kols. GOLD 2017, hva er nytt? av professor Per Bakke

Internasjonale retningslinjer for kols. GOLD 2017, hva er nytt? av professor Per Bakke Respiratory Update brought by Boehringer Ingelheim Norway Internasjonale retningslinjer for kols. GOLD 2017, hva er nytt? av professor Per Bakke Hva styrer legens forskrivning av medisiner ved KOLS? av

Detaljer

Undervisning legeforum. 07.Mars

Undervisning legeforum. 07.Mars Undervisning legeforum 07.Mars Lungesykepleier 1. POLIKLINIKK 2. RØYKEAVVENNIN GSTILBUD 3. OKSYGENOPPLÆR ING 4. HJEMMEBESØK 5. KURS 6. LUNGETELEFON 74 21 52 16 O2 behandling i hjemmet. Kriterier og gjennomføring

Detaljer

Inhalasjonsmedisiner - praktisk bruk

Inhalasjonsmedisiner - praktisk bruk Inhalasjonsmedisiner - praktisk bruk v/sykepleier Marit Fønstelien KOLS-seminar 23. oktober 2013 Mål med undervisningen: At dere skal få kjennskap til de ulike inhalasjonssystemene og bruken av disse Viktig

Detaljer

LUNGEDAGENE 2013. Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon?

LUNGEDAGENE 2013. Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? LUNGEDAGENE 2013 Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Oslo 2.november 2013 Knut Weisser Lind Lunger i praksis Kanebogen legesenter, Harstad TUNGPUST årsaker/viktige spørsmål/råd - hos barn

Detaljer

Gunhild Holmaas november 2014. Stive lunger

Gunhild Holmaas november 2014. Stive lunger Gunhild Holmaas november 2014 Stive lunger Evidens based medicine Puls Små oxyme tidalvol ter umved ARDS Respira tor Bukleie Monitor Kriterier for setting av PEEP Evidens based medicine Puls Små oxyme

Detaljer

R etnin gslin jer for an befalt beh an dlin g av k ron isk obstru k tiv lu n gesy k dom (K OLS)

R etnin gslin jer for an befalt beh an dlin g av k ron isk obstru k tiv lu n gesy k dom (K OLS) R etnin gslin jer for an befalt beh an dlin g av k ron isk obstru k tiv lu n gesy k dom (K OLS) BASERT PÅ DEN GLOBALE STRATEGIEN FOR DIAGNOSE, BEHANDLING OG FOREBYGGING AV K OLS. GLOBAL INITIATIV FOR KRONISK

Detaljer

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt INGVILD VIK, LEGE OG FORSKER OSLO KOMMUNE LEGEVAKTEN ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN, UNIVERSITETET I OSLO Bakgrunn Ukomplisert cystitt er en

Detaljer

OBSTRUKTIVE LUNGESYKDOMMER KULL 1B april 2016 Anne Hildur Henriksen Klinikksjef/ Overlege/ Førsteamanuensis Lungemedisinsk avdeling, St.

OBSTRUKTIVE LUNGESYKDOMMER KULL 1B april 2016 Anne Hildur Henriksen Klinikksjef/ Overlege/ Førsteamanuensis Lungemedisinsk avdeling, St. OBSTRUKTIVE LUNGESYKDOMMER KULL 1B april 2016 Anne Hildur Henriksen Klinikksjef/ Overlege/ Førsteamanuensis Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Transportsone -Trakea -Bronkie -Bronkioler -Terminale

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

De sykeste eldre hvem skal behandles hvor i fremtiden? NSH 18.09.22

De sykeste eldre hvem skal behandles hvor i fremtiden? NSH 18.09.22 De sykeste eldre hvem skal behandles hvor i fremtiden? NSH 18.09.22 Morten Mowe Avdelingsleder, dr. med Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus Førsteammanuensis, Universitetet i Oslo 1 Aldring 2 De

Detaljer

K O L S K = Kronisk O = Obstruktiv L = Lunge S = Sykdom

K O L S K = Kronisk O = Obstruktiv L = Lunge S = Sykdom K O L S K = Kronisk O = Obstruktiv L = Lunge S = Sykdom Årsak - Symptomer - Behandling KOLS = samlebetegnelse: KRONISK BRONKITT EMFYSEM KOLS Karakteristisk; Luftstrømsobstruksjon er ikke fullt ut reversibel.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT

Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT Retningslinjer Sånn ser de ut Sendt til alle landets fastleger 2008 og 2012 Løpende revisjon,

Detaljer

Kan kvalitetsforskjeller forklare forskjellene i produktivitet mellom sykehusene i Norden?

Kan kvalitetsforskjeller forklare forskjellene i produktivitet mellom sykehusene i Norden? Kan kvalitetsforskjeller forklare forskjellene i produktivitet mellom sykehusene i Norden? Sverre A.C. Kittelsen, Frisch Centre, Oslo Kjartan S. Anthun, SINTEF & NTNU, Trondheim Fanny Goude, Karolinska

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Arbeidsrelatert astma i Norge

Arbeidsrelatert astma i Norge Arbeidsrelatert astma i Norge Lungekonferanse Granheim Lungesykehus 3.-4. mars 2008 Lillehammer Overlege Håkon Lase Leira Arbeidsmedisinsk bid dii avdeling, dli St Olavs Hospital, Trondheim dhi Arbeidsrelatert

Detaljer

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft Hvordan virker SUTENT for pasienter som er eldre sammenlignet med yngre pasienter? Hvordan optimalisere doseringen med Sutent?

Detaljer