Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen Juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009"

Transkript

1 Avfall Norge Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen Juni 2009 Mai 2009

2 Om Avfallskonferansen 2009 Avfallskonferansen 2009 arrangeres juni i Grieghallen i Bergen. Arrangører er det lokale avfallsselskapet BIR og bransjeorganisasjonen Avfall Norge. Avfallskonferansen er et såkalt business to business -arrangement og er avfallsbransjens viktigste møteplass for faglig oppdatering, utvidelse av kontaktnett og gode opplevelser. Konferansen samler vel 700 beslutningstakere i avfallsbransjen på ett sted til samme tid. Avfallskonferansen består av tre hovedelementer: For det første arrangeres en faglig konferanse med foredrag med høyaktuelle avfallsrelaterte temaer i plenumssalen og parallellsesjoner innen mer spesialiserte fagområder. I fjor deltok tidligere statsminister Göran Persson som trekkplaster og holdt innlegg om verdens klimautfordringer i et avfallsperspektiv. I år vil Jan Egeland fylle den samme rollen og foredrag om avfallsbehandling i et internasjonalt perspektiv. Det andre elementet i avfallskonferansen er utstillingen der ca 75 utstillere og konferansens deltakere møtes for formidling av produkt- og tjenesteinformasjon og inngåelse av avtaler. Utstillingen, som foregår i bilkjelleren i Grieghallen, Dovregubbens hall og utenfor Grieghallen for tyngre kjøretøy, containere og annet tungt utstyr. Nytt av året er et utesirkus som skal trekke deltakerne ut til ute-utstillingen. For det tredje har konferansen en sosial dimensjon. Dette gjenspeiler seg i Bli kjent arrangementet. Her er innholdet alltid hemmelig, men Bli kjent arrangementet har tradisjonelt elementer av god bespisning, trivelig dialog med gamle og nye kjente, og underholdning utover kvelden. På onsdagskvelden arrangeres festmiddagen med god mat og drikke, stjernespekket underholdning og dans for de som ønsker det. I tillegg arrangeres det gjerne besøk til lokale turistattraksjoner i sammenheng med konferansen. I år vil det på tirsdag vil bli arrangert en båttur til kraftprodusenten BKKs fjernvarmeanlegg på Øygarden og en guided tur gjennom Bergen by med avfallshistoriske briller. Om konferansen i Bergen Arrangementskomitéen er delt inn i fire underkomiteer; en programkomité, en sponsor- og utstillerkomité, en fest- og kulturkomité og en mediekomité. I arrangementskomitéen deltar det representanter fra Avfall Norge, teknisk arrangør Atlantic Reiser A/S, en representant fra utstillerne og ansatte i BIR. Leder av arrangementskomitéen er Henrik Lystad, Avfall Norge. Underkomitéene arbeider selvstendig og har samling og rapporterer i arrangementskomité-møtene. Det er i tillegg etablert grupper for spesielle oppgaver. Arbeidet med miljøfyrtårnsertifiseringen følges opp av Henrik Lystad og Geir Ståle Sætre fra Atlantic Reiser. Om Avfall Norge Avfall Norge er en bransjeorganisasjon som samler offentlige og private aktører til faglig utvikling av bransjen. Organisasjonen driver politisk påvirkning på vegne av hele bransjen, med særlig vekt på de kommunale interesser. Avfall Norge har ca 100 kommunalt eide og 60 ikkekommunalt-eide medlemmer innenfor hele verdikjeden til avfallsbransjen. Avfall Norges kommunale og interkommunale medlemmer dekker i dag ca 95 % av landets befolkning. Avfall Norge arrangerer årlig Avfallskonferansen i samarbeid med en vertskommune.

3 Om bransjekrav som er benyttet Bransjekravene for Grønne arrangementer er primært utviklet for musikkfestivaler og arrangementer med et større og annerledes sammensatt publikum enn Avfallskonferansen. Det vil derfor være flere av kravene som ikke vil være aktuelle for en konferanse av denne typen. I denne rapporten er alle kravene likevel kommentert med unntak av kravene knyttet til utslipp/støy og energi. Disse vurderes som irrelevante i denne sammenheng. Det er videre kun et fåtall av de generelle kravene som lar seg bruke på Avfallskonferansen. For eksempel har man ikke noe stasjonært energiforbruk utover konferansens 2-3 dager, og heller ingen stor arbeidsstokk som kan knyttes til en bedriftshelsetjeneste. Det er derfor kun de formuleringene fra det generelle kravet som vi har vurdert som aktuelle som er tatt med i denne rapporten. I de kommende kapitlene er Miljøfyrtårns bransjekrav markert i grønn skrift mens teksten i sort beskriver hva som er gjort eller planlagt gjort. Om Miljøfyrtårnprosessen nå og fremover Avfall Norge fikk i samarbeid med Fredrikstad kommune miljøfyrtårnsertifisert Avfallskonferansen Erfaringene fra dette gjorde at Avfall Norge ønsker å videreføre dette til kommende konferanser. Det er derfor innledet samarbeid med Grønn Hverdag med sikte på veiledning inn mot sertifisering av de tre neste konferansene i år , som vil foregå i Bergen, Lillehammer og Tønsberg. Sertifiseringsgruppa har bestått av: Henrik Lystad leder av arrangementskomiteen og rådgiver i Avfall Norge Geir Ståle Sætre teknisk arrangør fra Atlantic Reiser A/S Astrid Bjerke Miljøfyrtårnkonsulent fra Grønn Hverdag Henrik Lystad vil være Avfallskonferansen miljøansvarlige og kontaktperson overfor Stiftelsen Miljøfyrtårn. Ane Lyng er sertifisør for Avfallskonferansen Miljørapport Innen 1. april 2010 sendes miljørapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsens mal brukes. Miljørapporten distribueres internt og legges ut på nettsidene med epost til deltakere og medlemmer om hvor den ligger. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 3/14

4 1. Generelt Punkter som er relevante for konferansen er tatt med. En god del punkter er ikke relevante for denne konferansen fordi eksisterende konferanselokaliteter med profesjonelle driftsselskaper er valgt. Dessuten er arrangementet et business-to-business -arrangement. Avsnittsnumrene følger nummereringen i bransjekravene 1.8 Internkontroll Mat skal være innført på serveringssteder på arrangements område. Se vedlegg der leverandør av mat (Terminus Catering) redegjør for sitt IK Mat system. 1.9 Miljøarbeidet skal synliggjøres og samarbeidspartnere, medarbeidere og publikum skal informeres om miljø- og sikkerhetstiltak som gjennomføres. Miljøtiltakene som gjennomføres vil bli markedsført. Det skal lages et eget A4-ark i deltakermappa som kortfattet beskriver de miljøtiltakene som er iverksatt. Det skal også lages kortfattet presentasjon av miljøtiltakene som presenteres på skjermene i Grieghallen. I brosjyren skal det blant annet informeres om: Klimabillett Bruk av kollektivtransport Kildesorteringen og hva som skjer med fraksjonene Avfallsminimerende tiltak som er gjennomført Hvilke miljøvalg er tatt med hensyn til mat/ drikke/ produkter Miljøfyrtårn logoen settes inn i programmet og suppleres med teksten: Et miljøsertifisert arrangement, forutsatt bestått sertifisering. Miljøfyrtårn sertifikatet deles ut av Lisbeth Iversen, byråd for klima, miljø og samferdsel i Bergen kommune under åpningen av konferansen. Det fortelles i plenum foran samtlige deltakere hva dette innebærer. Sertifikatet stilles ut under konferansen på egnet sted. Videre skal de ulike miljøtiltakene synliggjøres der de naturlig dukker opp, for eksempel: Når det velges økologisk mat skal dette synliggjøres i menyen / på bordkort Arrangøren bør oppfordre til miljøvennlig drift også i lokaler som ikke er arrangørens egne. Grieghallen er hovedarena og deltakerne overnatter på hoteller i nærheten. Nærhet til Grieghallen er valgt som viktigste kriterie framfor eventuell miljøsertifisering. Det har ikke vært mulig å oppfordre alle overnattingsstedene som benyttes til miljøvennlig drift. Delvis fordi det er mange og delvis fordi alle uansett må benyttes Det skal stilles krav til sponsorer og samarbeidspartnere om å følge arrangementets miljøprofil under gjennomføringen. Det skal arbeides for å begrense utdelingen av flyere og vareprøver og det skal etableres retningslinjer overfor sponsorer for logobruk og estetikk. Det vil bli utstillere på konferansen. En del av disse har med give-aways. Det er gitt generell henstilling utstillere om å begrense mengden av give-aways og at de bør ha en miljøprofil (være nyttige, laget miljøvennlig osv). Det er begrensede muligheter for å påvirke dette umiddelbart fordi mange har kjøpt inn slike effekter i større kvantum på forhånd og for andre arrangementer. Se hva som er gjort i forhold til å oppfordre til bevissthet om give-aways under Avfallsminimering ) k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 4/14

5 Et argument for utdeling av vareprøver/flyere er at mye av materiellet som kommer til å bli delt ut av utstillerne er relatert til produkter knyttet til avfallshåndtering og kildesortering og i felleskap har som mål å optimalisere denne for en bedre avfallshåndtering Arrangementsområdet bør være tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede. Dette er i orden i Grieghallen. Dessuten er dette ikke et åpent arrangement, og man vet dermed på forhånd om det vil komme deltakere med fysiske handicap. Dersom det kommer inn påmeldinger fra deltakere med spesielle behov vil dette håndteres etter hvert som behovet oppstår Det skal være tilfredsstillende sanitærforhold på området, tilpasset antall publikum. Dette er i orden i Grieghallen Det skal være tilgang på gratis drikkevann for publikum og medarbeidere. Det vil bli satt ut mugger med isvann til deltakerne under hele konferansen både i møterom og i utstillingsområdet. I fjor ble det satt inn egne vannkjølere i Kongstenhallen i Fredrikstad. Dette fungerte fint, men vi opplever at også vannmugger vil gi et godt signal om at vann er bra og miljøvennlig. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 5/14

6 2. Arbeidsmiljø Prosedyrer fra Grieghallen benyttes Arrangøren bør være tilknyttet verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste eller annet personell med kompetanse i henhold til forskrift 1994 nr. 333). Arrangøren skal ha et apparat som ivaretar medarbeideres arbeidsmiljø, oppfølging og opplæring under arrangementet. De frivillige bør ha arbeidsavtaler. Ikke aktuelt for denne type arrangement. Alle som deltar er ansatt i andre virksomheter med egne ordninger for dette Medarbeidere og publikum skal forsikres, og medarbeidere og artister skal ha/ tilbys nødvendig verneutstyr. Ikke aktuelt for denne type arrangement Arrangøren skal ha utarbeidet en risikoanalyse og en brannsikkerhetsplan for arrangementet. Det skal være forberedt tiltak for å ivareta publikums sikkerhet. Det skal være medarbeidere med førstehjelpskurs og tilstrekkelig førstehjelpsutstyr tilknyttet arrangementet/ festivalen. Tekniske arrangør har fått branninstruks fra Grieghallen. Før arrangementet vil prosedyrer for brannalarm og evakuering gjennomgås. Det finnes både førstehjelpsutstyr og hjertestarter i hallen. Hvis behov skal vaktmester i hallen kontaktes. Nummer til vaktmestertelefonen vil bli godt synlig merket i sekretariatet Arrangementet skal ha tilgang på lege og øyeblikkelig hjelp til sine medarbeidere, artister og publikum Dette anser vi ikke som nødvendig. Arrangementet finner sted kort vei fra sykehus/legevakt. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 6/14

7 3. Innkjøp 3.1. Virksomheten skal tilpasse og bruke en innkjøpsveileder for innkjøp av varer og tjenester. Se vedlagt innkjøpsveileder for avfallskonferansen 3.2. Virksomheten skal i størst mulig grad velge produkter som innehar eller tilfredsstiller kravene til tredjeparts miljømerking og miljødeklarerte varer I tillegg til de merkeordningene som nevnes her ønsker vi å ta med Fairtrade. Ved hvert innkjøp blir prisdifferansen mellom miljømerkede og ikke-merkede produkter vurdert. De gangene miljømerkede produkter ikke velges pga pris/ andre hensyn er dette dokumentert. Oversikt over status: Vare: Trykksaker Måltider: Bli-kjentmåltid Lunsj Festmiddag Kaffe / te Servise Blomster Gaver til forelesere Status / vurdering / miljømerking: Programmet er trykket på resirkulert papir. Det er valgt fullstendig økologisk/kortreist mat og vin til festmiddagen onsdag. Under lunsjene er dette også vurdert, men prisdifferansen ble for stor til å forsvare økologisk meny innenfor budsjettrammen som er lagt for arrangementet. Fairtrade kaffe/te vil bli etterspurt til all servering, også på hotellene. Det vil bli brukt Grieghallens servise til alle måltider. For pynting av sal/scene vil det ikke være mulig å velge Fairtrademerkede blomster. Generalforsamlingen og andre skal få Fairtrade blomsterbuketter. Gave til foredragsholdere blir av glassvaser lase av resirkulert glass samt en bok fra BIRs restopplag med jubileumsbok Omfang: ca 40 stk Settes en del / deler av virksomhetens drift ut til andre, skal disse leverandørene påvirkes til å miljøsertifisere seg. Teknisk arrangør er henstilt om å miljøsertifisere sin virksomhet 3.9 Arrangementet skal ha innkjøpsansvarlig(e) som systematiserer og koordinerer innkjøpene. Relativt få personer står for innkjøp: Geir Ståle: Overnatting, mat, drikke, biologisk nedbrytbart engangsservise, kulturinnslag Henrik: Mapper og trykksaker Grieghallen: Avfallshåndtering k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 7/14

8 3.10/11 Arrangementet/festivalen skal vurdere å tilby økologisk mat. Lokale varer og leverandører bør prioriteres. Se over Miljøsertifiserte hoteller og campingplasser bør prioriteres ved valg av overnattingssteder Alle tilgjengelige overnattingssteder må benyttes pga kapasiteten (Anslag: 750 deltakere.). Det er også et poeng at hotellene ligger i gangavstand til Grieghallen. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 8/14

9 4. Energi Anses ikke som relevant, siden arrangementet foregår i Grieghallen. 5. Transport 5.2 Virksomheten skal vurdere bruk av telefonmøter, nettmøter, videokonferanser og hjemmekontor for å redusere reising. Planlegging av avfallskonferansen har pågått i over to år. Fysiske møter er lagt til Bergen, hvor flesteparten av deltakerne holder til. I tillegg har det vært utstrakt bruk av telefonmøter både i arrangementskomiteen og underkomiteene /11/12 /13/14 Arrangøren skal ha en plan for å minske privatbilbruk til og fra arrangementet. Arrangementet skal ha et system for logistikk for å unngå unødig kjøring. Publikum og utøvere bør oppfordres til å komme seg til arrangementet ved hjelp av kollektivtrafikk. Arrangementet bør samarbeide med kollektivaktører på kampanjer for kollektivtransport til og fra arrangementet. Mange deltakere vil være langveisreisende. En stor del av disse reisene vil foregå med fly. For å kompensere for klimagassutslippene legges det et påslag for klimabillett på alle flybilletter som bestilles fra teknisk arrangør, Atlantic Reiser A/S. Kvotene kjøpes fra Mitt klima. Avfall Norge oppfordrer deltakere som selv bestiller sine flyreiser til å kjøpe klimabillett gjennom å legge ut en lenke til på hjemmesiden hvor deltakere melder seg på. Det er reservert hotellrom på hoteller i nærheten av Grieghallen der konferansen skal finne sted. Alle ligger i kort gangavstand og det vil derfor ikke være noe transportbehov under konferansen. Grieghallen er valgt som arrangementssted blant annet på grunn av sentral beliggenhet. Alle kveldsarrangementer er lagt til Grieghallen og en av utfluktene er basert på vandring til fots gjennom Bergen sentrum. Det legges opp til å legge ved et eget ark i deltakermappen med info om kollektivtilbud. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 9/14

10 6. Avfallshåndtering 6.1. En avfallsinstruks skal være utarbeidet og tilgjengelig for alle ansatte. Miljøansvarlig skal følge opp avfallshåndteringen jevnlig. Ved avvik eller behov for oppgradering skal strakstiltak iverksettes. Det vil bli satt opp informasjon ved alle fraksjoner som tydelig informerer deltakerne hva som skal kildesorteres. Alle beholdere og annet utstyr merkes med streamers for respektive avfallstype. Dessuten har vi samarbeidet med Grieghallen om å få til en kildesorteringsordning utover det som eksisterer til vanlig i Grieghallen. Grieghallen har også gitt signaler om at utvidet kildesortering kan være interessant på permanent basis. Se for øvrig /18 Ved første gangs sertifisering skal virksomheten ha gjennomført minst tre avfallsreduserende tiltak. Oversikt over hva som kommer til å skape avfall: Avfall Norge: Program/flyers / innstikk i deltakermapper Utstilling: Give-aways, brosjyremateriell, emballasje/brukt utstillingsmateriell Matrester og servise/bestikk ved servering i utstillingsområde/kveldsarrangementer Tiltak som er gjort/vurdert: Avfall Program/flyers/innstikk i deltakermappe Servise Give-aways Dette har blitt vurdert/gjort Flyer er kun utsendt som epost Trykt program er sendt ut før epost med pdf (delvis samtidig, men da med henvisning til at trykket program er underveis i posten) Innstikk i deltakermappe er redusert til et kontraksfestet minimum (sponsoravtale) Alt av servering vil foregå i Grieghallen med ordentlig servise. Under festmiddagen onsdag vil det bli brukt tekstilservietter. Utstillere er henstilt om å redusere mengden give-aways og ha en miljøprofil på dette. 6.3 Bruk av engangsartikler skal være redusert til et absolutt minimum. Ved alle måltider blir det benyttet vanlig servise, bestikk, glass og kopper slik at k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 10/14

11 engangsartikler vil være redusert til et absolutt minimum. Ved festmiddagen benyttes det også tekstilservietter % av avfallet under arrangementet/festivalen skal kildesorteres og leveres til gjenvinning Alt matavfall håndteres av Terminus Catering Følgende fraksjoner skal sorteres: Sorteres Avfallstyper Gjenvinningsmåte Aktør Bioavfall Matavfall, biologisk papirservietter, Materialgjenvinning Gjennom avtale med Terminus Catering går det til SIM sitt komposteringsanlegg i Svartasmoget Papp/ papir Trykksaker, emballasjepapp/ - kartong Materialgjenvinning Aktør for innsamling, sortering og avsetning er ikke valgt p.t Mykplast Emballasjeplast/ strekkplast hovedsaklig fra utstillerne. Materialgjenvinning Aktør for innsamling, sortering og avsetning er ikke valgt p.t Restavfall Brekkasje på stentøy/ glass fra middag, dropspapir o.a Energigjenvinnes BIR Rådalen: Renovatør ikke valgt p.t Sorteringen utføres av konferansedeltakerne og av serveringspersonalet. Fraksjonene som hentes av renovasjonen i Grieghallen vil ikke bli veid fordi bilene ikke har vekt Det skal være et system for kildesortering av avfallet på alle arrangementets/ festivalens områder, også administrative områder, backstage og andre steder hvor publikum ikke har adgang. Avfallsgenerering under konferansen oppstår blant annet under opprigging og nedrigging av stander fra utstillere og under selve konferansen fra deltakere. Det er ulike behov for utstillere og deltakere. Det opprettes 12 returpunkter i utstillings- og plenums/paralellsaler, for kildersortering av fire avfallstyper: papir/papp, plast, restavfall og matrester. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 11/14

12 Det benyttes 140l plastbeholdere med innersekk for papir/papp, restavfall og matrester (ikke innersekk for matrester). Eget stativ med plastsekk for plastavfall. Noen returpunkt vil også ha kasser for retur av panteflasker. Det plasseres ut en 30l papireske hos hver utstiller i Dovregubbens Hall. For utstillere av tyngre utstyr (uteområdet), utplasseres hensiktsmessig plassert en 16m3 container (lukket) for restavfall, 22m3 container (åpen) for trevirke og 20m3 pappresse (utstillingspresse med container) for papir/papp. Utstyret benyttes også for levering av avfall fra returpunkt. Ansvarsperson fra Grieghallen bytter/tømmer sekk med avfall fra returpunktene etter behov, og frakter dette til større enheter plassert utenfor Grieghallen, se ovenfor. For matrester byttes beholder med ny beholder, som trilles ut for videretransport og levering/mottak etter hver bevertning. Utstillerne tømmer papireskene etter behov i respektive returpunkt Publikum skal oppfordres til å kildesortere. Det gjøres enkelt og med god informasjon til publikum. Det vil bli satt opp informasjon ved alle fraksjoner som tydelig informerer deltakerne hva som skal kildesorteres. BIR vil bistå Grieghallen med dette arbeidet. Inngår som en del av skiltplanen for konferansen. I tillegg vil info om dette inngå i deltakermappa. Info om sorteringen og anvendelsen av fraksjonene vil også vises på skjermer i konferanseområdet. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 12/14

13 7. Utslipp til vann Anses ikke relevant i denne sammenheng. 8. Estetikk 8.2. Opprydding Opprydding inne i Grieghallen gjennomføres i samarbeid med utstillere og Grieghallen. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 13/14

14 Vedlegg Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Innkjøpsveileder Oversikt over avfallspunkter under Infoark i deltakermappa k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 14/14

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Årlig klima- og miljørapport for 2016 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 Statistikk mai: Per 20. mai 2010 var det 2281 godkjente sertifiseringer på landsbasis. 10 på topp pr 20. mai 2010 Etter innbyggere pr. sertifisering : 1. Namsskogan

Detaljer

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: KLP Banken AS Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Ansatte som holder til i Oslo, er også en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen i KLP i Oslo, og inngår i miljørapporten til

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole Tingvoll vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 3 269 Antall elever og ansatte 25 2 15 1 5 15 24 23 234 21 149 142 12 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 31 ansatte,

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2014

Årlig klima- og miljørapport for 2014 Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 214 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester, levering av datatjenester, konsulenttjenester og salg av IKT-utstyr.

Detaljer

Kristiansund videregående skole

Kristiansund videregående skole Kristiansund videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Dette er ein yrkesfagleg vidaregåande skole og skal sertifiserast etter bransjekrav til skole og vgs i

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte Antall elever og ansatte 7 6 5 4 3 2 56 65 516 535 561 572 65 1 29 21 211 212 213 214 215 79 ansatte, 526 elever 1 av

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

Rauma videregående skole

Rauma videregående skole Rauma videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 25 233 236 238 224 225 Antall elever og ansatte 2 15 1 5 211 212 213 214 215 1 av 1 25.2.216, 11.45 Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Kristiansund vgs

Miljørapport - Kristiansund vgs Miljørapport - Kristiansund vgs Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2013 03.04.2013 2010 2011 NB! Omsetning var registrert inkludert mva. t.o.m. 2009-rapporten Arbeidsmiljø

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Krav ID. Bransjekra v Barnehage, grunnskole/sfo og videregående skole/folkehøgs kole Endret fra «må virksomheten» til «skal virksomheten».

Krav ID. Bransjekra v Barnehage, grunnskole/sfo og videregående skole/folkehøgs kole Endret fra «må virksomheten» til «skal virksomheten». Bransjekra v Barnehage, grunnskole/sfo og videregående skole/folkehøgs kole arrangement Krav ID Gammel ordlyd 1871 For å oppfylle kravet for økologisk mat må virksomheten velge et av alternativene: Alternativ

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Grønne arrangement. Systemkrav. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut:

Grønne arrangement. Systemkrav. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut: 59 Grønne arrangement Kravets målgruppe: Større kultur-, idrettsarrangementer og konferanser. Forutsetning: Organisasjonens hovedadministrasjon skal være Miljøfyrtårnsertifisert. Virksomheten skal også

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Hotell. 84 Hvert år skal det lages HMS-handlingsplan.

Hotell. 84 Hvert år skal det lages HMS-handlingsplan. 3 Hotell Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 81 Hotellet bør være

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016 https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/1145 Side 1 av 8 9.3.17 Taxi Hedmark AS Årlig klima- og miljørapport for 16 Beskrivelse av virksomheten: Taxisentral med tilknyttede

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 4.1.217 Utskriftsvennlig statistikk - Duett AS - Miljøfyrtårn Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 215 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester,

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Tydal kommune

Miljørapport - Tydal kommune Miljørapport - Tydal kommune Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Millioner kr 3 Millioner kr 33 NB!

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy 14.3.217, 18.47 Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav

Detaljer

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter Veien til Miljøfyrtårn

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Fannefjord videregående skole

Fannefjord videregående skole 17.3.217, 11.5 Fannefjord videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Heal the World - with ITIL

Heal the World - with ITIL Invitasjon til utstillere og sponsorer på itsmf-konferansen 2011 Heal the World - with ITIL itsmf Norges årlige og Nordens største konferanse for IT Service Management og ITIL arrangeres på Clarion Hotel

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Utstillere Veterinærdagene 2017

Utstillere Veterinærdagene 2017 Utstillere Veterinærdagene 2017 Veterinærdagene 2017 Den norske veterinærforening arrangerer Veterinærdagene hver vår. Her møtes veterinærer fra hele Norge til faglig oppdatering og sosialt fellesskap.

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

DEN NORSKE VETERINÆRFORENING

DEN NORSKE VETERINÆRFORENING DEN NORSKE VETERINÆRFORENING Utstillere Veterinærdagene 2015 Veterinærdagene 2015 Jnr. 1249/13/EB/Ark.6.430/Oslo 25.11.2013 Den norske veterinærforening arrangerer Veterinærdagene hver vår. Her møtes veterinærer

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Naturviterne. Arbeidsmiljø. Miljørapport for Sykefravær i prosent 4,18 % 3,69 % 3,6 % 2,72 % 2,29 % 2,28 % 2,3 % 2,22 % 1,45 %

Naturviterne. Arbeidsmiljø. Miljørapport for Sykefravær i prosent 4,18 % 3,69 % 3,6 % 2,72 % 2,29 % 2,28 % 2,3 % 2,22 % 1,45 % Naturviterne Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,18 % 4 3,69 % 3,6 % Prosent 3 2 2,28 % 2,3 % 2,22 % 1,45 % 2,72 % 2,29 % 1 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Innkjøp Antall miljømerkede

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hvorfor miljørapportere? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Surnadal vidaregåande skole

Surnadal vidaregåande skole Surnadal vidaregåande skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Skolen ligg fint til på Øye i Surnadal omlag 1 km frå kommunesenteret Skei. Surnadal vidaregåande skole er

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen

Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen 22.3.217, 15.16 Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Hovedkontor-for konsern

Detaljer

Miljøfyrtårnrapportering 2016

Miljøfyrtårnrapportering 2016 Miljøfyrtårnrapportering 216 Skole/ tannhelsedistrikt Kontaktperson Kristiansund videregående skole Kjersti S Lyngvær Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet kjersti.lyngvar@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Miljøfyrtårnrapportering 2016

Miljøfyrtårnrapportering 2016 Miljøfyrtårnrapportering 216 Skole/ tannhelsedistrikt Kontaktperson Fagerlia videregående skole Anja Tuvik Rødset Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet anja.rodset@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut:

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut: 49a Grunnskole / SFO Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 1002 Tiltak

Detaljer

Skandiabanken. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Skandiabanken. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Skandiabanken Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Skandiabanken ble opprettet i 2, som den første rene nettbanken i Norge. Norsk Kundebarometer har gitt oss prisen for banken

Detaljer

DEN NORSKE VETERINÆRFORENING

DEN NORSKE VETERINÆRFORENING DEN NORSKE VETERINÆRFORENING Utstillere veterinære fagdager 2014 Veterinærdagene 2014 Jnr. 1249/13/EB/Ark.6.430/Oslo 25.11.2013 Den norske veterinærforening (DNV) arrangerer Veterinærdagene hver vår. Her

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Versjon: 19.05.05 Kapitler: 0 Innledning / organisering 1 Generelt 2 Arbeidsmiljø 3 Innkjøp 4 Avfall 5 Energi 6 Transport 7 Utslipp 8 Selvpålagte miljøkrav

Detaljer

Skandiabanken. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Kommentar 4,7 %

Skandiabanken. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Kommentar 4,7 % 8.12.216 Utskriftsvennlig statistikk Skandiabanken Miljøfyrtårn Skandiabanken Årlig klima og miljørapport for Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4 Prosent 3 2 1 Vårt mål for friskhetsgrad er 94

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut:

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut: 36 Barnehage Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 754 Barnehagen

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

KLP - Regionkontoret i Bergen

KLP - Regionkontoret i Bergen 6..216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,25 % Prosent 6 5 3 5,3 %,9 %,67 %,6

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Surnadal vidaregåande skole

Surnadal vidaregåande skole Surnadal vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 5 Antall elever og ansatte 4 3 2 1 27 27 34 35 332 393 357 342 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 56 ansatte,

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole 1.3.217, 12.35 Tingvoll vidaregåande skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Dette dokumentet viser hvilke miljøindikatorer som skal rapporteres per fartøy igjennom året og hva som skal presenteres på konsernnivå i en overordnet

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Reum Miljøkonsult Doblougbakken KONGSVINGER Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

Reum Miljøkonsult Doblougbakken KONGSVINGER Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport 1. Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn: Kongsvinger Centrallaboratorium AS Daglig leder: Stig Are Negård Antall årsverk: 3,5 Organisasjonstype: Tannteknikk E-Post: kclab@kclab.no Postadresse:

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer