Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen Juni 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009"

Transkript

1 Avfall Norge Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen Juni 2009 Mai 2009

2 Om Avfallskonferansen 2009 Avfallskonferansen 2009 arrangeres juni i Grieghallen i Bergen. Arrangører er det lokale avfallsselskapet BIR og bransjeorganisasjonen Avfall Norge. Avfallskonferansen er et såkalt business to business -arrangement og er avfallsbransjens viktigste møteplass for faglig oppdatering, utvidelse av kontaktnett og gode opplevelser. Konferansen samler vel 700 beslutningstakere i avfallsbransjen på ett sted til samme tid. Avfallskonferansen består av tre hovedelementer: For det første arrangeres en faglig konferanse med foredrag med høyaktuelle avfallsrelaterte temaer i plenumssalen og parallellsesjoner innen mer spesialiserte fagområder. I fjor deltok tidligere statsminister Göran Persson som trekkplaster og holdt innlegg om verdens klimautfordringer i et avfallsperspektiv. I år vil Jan Egeland fylle den samme rollen og foredrag om avfallsbehandling i et internasjonalt perspektiv. Det andre elementet i avfallskonferansen er utstillingen der ca 75 utstillere og konferansens deltakere møtes for formidling av produkt- og tjenesteinformasjon og inngåelse av avtaler. Utstillingen, som foregår i bilkjelleren i Grieghallen, Dovregubbens hall og utenfor Grieghallen for tyngre kjøretøy, containere og annet tungt utstyr. Nytt av året er et utesirkus som skal trekke deltakerne ut til ute-utstillingen. For det tredje har konferansen en sosial dimensjon. Dette gjenspeiler seg i Bli kjent arrangementet. Her er innholdet alltid hemmelig, men Bli kjent arrangementet har tradisjonelt elementer av god bespisning, trivelig dialog med gamle og nye kjente, og underholdning utover kvelden. På onsdagskvelden arrangeres festmiddagen med god mat og drikke, stjernespekket underholdning og dans for de som ønsker det. I tillegg arrangeres det gjerne besøk til lokale turistattraksjoner i sammenheng med konferansen. I år vil det på tirsdag vil bli arrangert en båttur til kraftprodusenten BKKs fjernvarmeanlegg på Øygarden og en guided tur gjennom Bergen by med avfallshistoriske briller. Om konferansen i Bergen Arrangementskomitéen er delt inn i fire underkomiteer; en programkomité, en sponsor- og utstillerkomité, en fest- og kulturkomité og en mediekomité. I arrangementskomitéen deltar det representanter fra Avfall Norge, teknisk arrangør Atlantic Reiser A/S, en representant fra utstillerne og ansatte i BIR. Leder av arrangementskomitéen er Henrik Lystad, Avfall Norge. Underkomitéene arbeider selvstendig og har samling og rapporterer i arrangementskomité-møtene. Det er i tillegg etablert grupper for spesielle oppgaver. Arbeidet med miljøfyrtårnsertifiseringen følges opp av Henrik Lystad og Geir Ståle Sætre fra Atlantic Reiser. Om Avfall Norge Avfall Norge er en bransjeorganisasjon som samler offentlige og private aktører til faglig utvikling av bransjen. Organisasjonen driver politisk påvirkning på vegne av hele bransjen, med særlig vekt på de kommunale interesser. Avfall Norge har ca 100 kommunalt eide og 60 ikkekommunalt-eide medlemmer innenfor hele verdikjeden til avfallsbransjen. Avfall Norges kommunale og interkommunale medlemmer dekker i dag ca 95 % av landets befolkning. Avfall Norge arrangerer årlig Avfallskonferansen i samarbeid med en vertskommune.

3 Om bransjekrav som er benyttet Bransjekravene for Grønne arrangementer er primært utviklet for musikkfestivaler og arrangementer med et større og annerledes sammensatt publikum enn Avfallskonferansen. Det vil derfor være flere av kravene som ikke vil være aktuelle for en konferanse av denne typen. I denne rapporten er alle kravene likevel kommentert med unntak av kravene knyttet til utslipp/støy og energi. Disse vurderes som irrelevante i denne sammenheng. Det er videre kun et fåtall av de generelle kravene som lar seg bruke på Avfallskonferansen. For eksempel har man ikke noe stasjonært energiforbruk utover konferansens 2-3 dager, og heller ingen stor arbeidsstokk som kan knyttes til en bedriftshelsetjeneste. Det er derfor kun de formuleringene fra det generelle kravet som vi har vurdert som aktuelle som er tatt med i denne rapporten. I de kommende kapitlene er Miljøfyrtårns bransjekrav markert i grønn skrift mens teksten i sort beskriver hva som er gjort eller planlagt gjort. Om Miljøfyrtårnprosessen nå og fremover Avfall Norge fikk i samarbeid med Fredrikstad kommune miljøfyrtårnsertifisert Avfallskonferansen Erfaringene fra dette gjorde at Avfall Norge ønsker å videreføre dette til kommende konferanser. Det er derfor innledet samarbeid med Grønn Hverdag med sikte på veiledning inn mot sertifisering av de tre neste konferansene i år , som vil foregå i Bergen, Lillehammer og Tønsberg. Sertifiseringsgruppa har bestått av: Henrik Lystad leder av arrangementskomiteen og rådgiver i Avfall Norge Geir Ståle Sætre teknisk arrangør fra Atlantic Reiser A/S Astrid Bjerke Miljøfyrtårnkonsulent fra Grønn Hverdag Henrik Lystad vil være Avfallskonferansen miljøansvarlige og kontaktperson overfor Stiftelsen Miljøfyrtårn. Ane Lyng er sertifisør for Avfallskonferansen Miljørapport Innen 1. april 2010 sendes miljørapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsens mal brukes. Miljørapporten distribueres internt og legges ut på nettsidene med epost til deltakere og medlemmer om hvor den ligger. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 3/14

4 1. Generelt Punkter som er relevante for konferansen er tatt med. En god del punkter er ikke relevante for denne konferansen fordi eksisterende konferanselokaliteter med profesjonelle driftsselskaper er valgt. Dessuten er arrangementet et business-to-business -arrangement. Avsnittsnumrene følger nummereringen i bransjekravene 1.8 Internkontroll Mat skal være innført på serveringssteder på arrangements område. Se vedlegg der leverandør av mat (Terminus Catering) redegjør for sitt IK Mat system. 1.9 Miljøarbeidet skal synliggjøres og samarbeidspartnere, medarbeidere og publikum skal informeres om miljø- og sikkerhetstiltak som gjennomføres. Miljøtiltakene som gjennomføres vil bli markedsført. Det skal lages et eget A4-ark i deltakermappa som kortfattet beskriver de miljøtiltakene som er iverksatt. Det skal også lages kortfattet presentasjon av miljøtiltakene som presenteres på skjermene i Grieghallen. I brosjyren skal det blant annet informeres om: Klimabillett Bruk av kollektivtransport Kildesorteringen og hva som skjer med fraksjonene Avfallsminimerende tiltak som er gjennomført Hvilke miljøvalg er tatt med hensyn til mat/ drikke/ produkter Miljøfyrtårn logoen settes inn i programmet og suppleres med teksten: Et miljøsertifisert arrangement, forutsatt bestått sertifisering. Miljøfyrtårn sertifikatet deles ut av Lisbeth Iversen, byråd for klima, miljø og samferdsel i Bergen kommune under åpningen av konferansen. Det fortelles i plenum foran samtlige deltakere hva dette innebærer. Sertifikatet stilles ut under konferansen på egnet sted. Videre skal de ulike miljøtiltakene synliggjøres der de naturlig dukker opp, for eksempel: Når det velges økologisk mat skal dette synliggjøres i menyen / på bordkort Arrangøren bør oppfordre til miljøvennlig drift også i lokaler som ikke er arrangørens egne. Grieghallen er hovedarena og deltakerne overnatter på hoteller i nærheten. Nærhet til Grieghallen er valgt som viktigste kriterie framfor eventuell miljøsertifisering. Det har ikke vært mulig å oppfordre alle overnattingsstedene som benyttes til miljøvennlig drift. Delvis fordi det er mange og delvis fordi alle uansett må benyttes Det skal stilles krav til sponsorer og samarbeidspartnere om å følge arrangementets miljøprofil under gjennomføringen. Det skal arbeides for å begrense utdelingen av flyere og vareprøver og det skal etableres retningslinjer overfor sponsorer for logobruk og estetikk. Det vil bli utstillere på konferansen. En del av disse har med give-aways. Det er gitt generell henstilling utstillere om å begrense mengden av give-aways og at de bør ha en miljøprofil (være nyttige, laget miljøvennlig osv). Det er begrensede muligheter for å påvirke dette umiddelbart fordi mange har kjøpt inn slike effekter i større kvantum på forhånd og for andre arrangementer. Se hva som er gjort i forhold til å oppfordre til bevissthet om give-aways under Avfallsminimering ) k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 4/14

5 Et argument for utdeling av vareprøver/flyere er at mye av materiellet som kommer til å bli delt ut av utstillerne er relatert til produkter knyttet til avfallshåndtering og kildesortering og i felleskap har som mål å optimalisere denne for en bedre avfallshåndtering Arrangementsområdet bør være tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede. Dette er i orden i Grieghallen. Dessuten er dette ikke et åpent arrangement, og man vet dermed på forhånd om det vil komme deltakere med fysiske handicap. Dersom det kommer inn påmeldinger fra deltakere med spesielle behov vil dette håndteres etter hvert som behovet oppstår Det skal være tilfredsstillende sanitærforhold på området, tilpasset antall publikum. Dette er i orden i Grieghallen Det skal være tilgang på gratis drikkevann for publikum og medarbeidere. Det vil bli satt ut mugger med isvann til deltakerne under hele konferansen både i møterom og i utstillingsområdet. I fjor ble det satt inn egne vannkjølere i Kongstenhallen i Fredrikstad. Dette fungerte fint, men vi opplever at også vannmugger vil gi et godt signal om at vann er bra og miljøvennlig. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 5/14

6 2. Arbeidsmiljø Prosedyrer fra Grieghallen benyttes Arrangøren bør være tilknyttet verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste eller annet personell med kompetanse i henhold til forskrift 1994 nr. 333). Arrangøren skal ha et apparat som ivaretar medarbeideres arbeidsmiljø, oppfølging og opplæring under arrangementet. De frivillige bør ha arbeidsavtaler. Ikke aktuelt for denne type arrangement. Alle som deltar er ansatt i andre virksomheter med egne ordninger for dette Medarbeidere og publikum skal forsikres, og medarbeidere og artister skal ha/ tilbys nødvendig verneutstyr. Ikke aktuelt for denne type arrangement Arrangøren skal ha utarbeidet en risikoanalyse og en brannsikkerhetsplan for arrangementet. Det skal være forberedt tiltak for å ivareta publikums sikkerhet. Det skal være medarbeidere med førstehjelpskurs og tilstrekkelig førstehjelpsutstyr tilknyttet arrangementet/ festivalen. Tekniske arrangør har fått branninstruks fra Grieghallen. Før arrangementet vil prosedyrer for brannalarm og evakuering gjennomgås. Det finnes både førstehjelpsutstyr og hjertestarter i hallen. Hvis behov skal vaktmester i hallen kontaktes. Nummer til vaktmestertelefonen vil bli godt synlig merket i sekretariatet Arrangementet skal ha tilgang på lege og øyeblikkelig hjelp til sine medarbeidere, artister og publikum Dette anser vi ikke som nødvendig. Arrangementet finner sted kort vei fra sykehus/legevakt. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 6/14

7 3. Innkjøp 3.1. Virksomheten skal tilpasse og bruke en innkjøpsveileder for innkjøp av varer og tjenester. Se vedlagt innkjøpsveileder for avfallskonferansen 3.2. Virksomheten skal i størst mulig grad velge produkter som innehar eller tilfredsstiller kravene til tredjeparts miljømerking og miljødeklarerte varer I tillegg til de merkeordningene som nevnes her ønsker vi å ta med Fairtrade. Ved hvert innkjøp blir prisdifferansen mellom miljømerkede og ikke-merkede produkter vurdert. De gangene miljømerkede produkter ikke velges pga pris/ andre hensyn er dette dokumentert. Oversikt over status: Vare: Trykksaker Måltider: Bli-kjentmåltid Lunsj Festmiddag Kaffe / te Servise Blomster Gaver til forelesere Status / vurdering / miljømerking: Programmet er trykket på resirkulert papir. Det er valgt fullstendig økologisk/kortreist mat og vin til festmiddagen onsdag. Under lunsjene er dette også vurdert, men prisdifferansen ble for stor til å forsvare økologisk meny innenfor budsjettrammen som er lagt for arrangementet. Fairtrade kaffe/te vil bli etterspurt til all servering, også på hotellene. Det vil bli brukt Grieghallens servise til alle måltider. For pynting av sal/scene vil det ikke være mulig å velge Fairtrademerkede blomster. Generalforsamlingen og andre skal få Fairtrade blomsterbuketter. Gave til foredragsholdere blir av glassvaser lase av resirkulert glass samt en bok fra BIRs restopplag med jubileumsbok Omfang: ca 40 stk Settes en del / deler av virksomhetens drift ut til andre, skal disse leverandørene påvirkes til å miljøsertifisere seg. Teknisk arrangør er henstilt om å miljøsertifisere sin virksomhet 3.9 Arrangementet skal ha innkjøpsansvarlig(e) som systematiserer og koordinerer innkjøpene. Relativt få personer står for innkjøp: Geir Ståle: Overnatting, mat, drikke, biologisk nedbrytbart engangsservise, kulturinnslag Henrik: Mapper og trykksaker Grieghallen: Avfallshåndtering k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 7/14

8 3.10/11 Arrangementet/festivalen skal vurdere å tilby økologisk mat. Lokale varer og leverandører bør prioriteres. Se over Miljøsertifiserte hoteller og campingplasser bør prioriteres ved valg av overnattingssteder Alle tilgjengelige overnattingssteder må benyttes pga kapasiteten (Anslag: 750 deltakere.). Det er også et poeng at hotellene ligger i gangavstand til Grieghallen. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 8/14

9 4. Energi Anses ikke som relevant, siden arrangementet foregår i Grieghallen. 5. Transport 5.2 Virksomheten skal vurdere bruk av telefonmøter, nettmøter, videokonferanser og hjemmekontor for å redusere reising. Planlegging av avfallskonferansen har pågått i over to år. Fysiske møter er lagt til Bergen, hvor flesteparten av deltakerne holder til. I tillegg har det vært utstrakt bruk av telefonmøter både i arrangementskomiteen og underkomiteene /11/12 /13/14 Arrangøren skal ha en plan for å minske privatbilbruk til og fra arrangementet. Arrangementet skal ha et system for logistikk for å unngå unødig kjøring. Publikum og utøvere bør oppfordres til å komme seg til arrangementet ved hjelp av kollektivtrafikk. Arrangementet bør samarbeide med kollektivaktører på kampanjer for kollektivtransport til og fra arrangementet. Mange deltakere vil være langveisreisende. En stor del av disse reisene vil foregå med fly. For å kompensere for klimagassutslippene legges det et påslag for klimabillett på alle flybilletter som bestilles fra teknisk arrangør, Atlantic Reiser A/S. Kvotene kjøpes fra Mitt klima. Avfall Norge oppfordrer deltakere som selv bestiller sine flyreiser til å kjøpe klimabillett gjennom å legge ut en lenke til på hjemmesiden hvor deltakere melder seg på. Det er reservert hotellrom på hoteller i nærheten av Grieghallen der konferansen skal finne sted. Alle ligger i kort gangavstand og det vil derfor ikke være noe transportbehov under konferansen. Grieghallen er valgt som arrangementssted blant annet på grunn av sentral beliggenhet. Alle kveldsarrangementer er lagt til Grieghallen og en av utfluktene er basert på vandring til fots gjennom Bergen sentrum. Det legges opp til å legge ved et eget ark i deltakermappen med info om kollektivtilbud. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 9/14

10 6. Avfallshåndtering 6.1. En avfallsinstruks skal være utarbeidet og tilgjengelig for alle ansatte. Miljøansvarlig skal følge opp avfallshåndteringen jevnlig. Ved avvik eller behov for oppgradering skal strakstiltak iverksettes. Det vil bli satt opp informasjon ved alle fraksjoner som tydelig informerer deltakerne hva som skal kildesorteres. Alle beholdere og annet utstyr merkes med streamers for respektive avfallstype. Dessuten har vi samarbeidet med Grieghallen om å få til en kildesorteringsordning utover det som eksisterer til vanlig i Grieghallen. Grieghallen har også gitt signaler om at utvidet kildesortering kan være interessant på permanent basis. Se for øvrig /18 Ved første gangs sertifisering skal virksomheten ha gjennomført minst tre avfallsreduserende tiltak. Oversikt over hva som kommer til å skape avfall: Avfall Norge: Program/flyers / innstikk i deltakermapper Utstilling: Give-aways, brosjyremateriell, emballasje/brukt utstillingsmateriell Matrester og servise/bestikk ved servering i utstillingsområde/kveldsarrangementer Tiltak som er gjort/vurdert: Avfall Program/flyers/innstikk i deltakermappe Servise Give-aways Dette har blitt vurdert/gjort Flyer er kun utsendt som epost Trykt program er sendt ut før epost med pdf (delvis samtidig, men da med henvisning til at trykket program er underveis i posten) Innstikk i deltakermappe er redusert til et kontraksfestet minimum (sponsoravtale) Alt av servering vil foregå i Grieghallen med ordentlig servise. Under festmiddagen onsdag vil det bli brukt tekstilservietter. Utstillere er henstilt om å redusere mengden give-aways og ha en miljøprofil på dette. 6.3 Bruk av engangsartikler skal være redusert til et absolutt minimum. Ved alle måltider blir det benyttet vanlig servise, bestikk, glass og kopper slik at k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 10/14

11 engangsartikler vil være redusert til et absolutt minimum. Ved festmiddagen benyttes det også tekstilservietter % av avfallet under arrangementet/festivalen skal kildesorteres og leveres til gjenvinning Alt matavfall håndteres av Terminus Catering Følgende fraksjoner skal sorteres: Sorteres Avfallstyper Gjenvinningsmåte Aktør Bioavfall Matavfall, biologisk papirservietter, Materialgjenvinning Gjennom avtale med Terminus Catering går det til SIM sitt komposteringsanlegg i Svartasmoget Papp/ papir Trykksaker, emballasjepapp/ - kartong Materialgjenvinning Aktør for innsamling, sortering og avsetning er ikke valgt p.t Mykplast Emballasjeplast/ strekkplast hovedsaklig fra utstillerne. Materialgjenvinning Aktør for innsamling, sortering og avsetning er ikke valgt p.t Restavfall Brekkasje på stentøy/ glass fra middag, dropspapir o.a Energigjenvinnes BIR Rådalen: Renovatør ikke valgt p.t Sorteringen utføres av konferansedeltakerne og av serveringspersonalet. Fraksjonene som hentes av renovasjonen i Grieghallen vil ikke bli veid fordi bilene ikke har vekt Det skal være et system for kildesortering av avfallet på alle arrangementets/ festivalens områder, også administrative områder, backstage og andre steder hvor publikum ikke har adgang. Avfallsgenerering under konferansen oppstår blant annet under opprigging og nedrigging av stander fra utstillere og under selve konferansen fra deltakere. Det er ulike behov for utstillere og deltakere. Det opprettes 12 returpunkter i utstillings- og plenums/paralellsaler, for kildersortering av fire avfallstyper: papir/papp, plast, restavfall og matrester. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 11/14

12 Det benyttes 140l plastbeholdere med innersekk for papir/papp, restavfall og matrester (ikke innersekk for matrester). Eget stativ med plastsekk for plastavfall. Noen returpunkt vil også ha kasser for retur av panteflasker. Det plasseres ut en 30l papireske hos hver utstiller i Dovregubbens Hall. For utstillere av tyngre utstyr (uteområdet), utplasseres hensiktsmessig plassert en 16m3 container (lukket) for restavfall, 22m3 container (åpen) for trevirke og 20m3 pappresse (utstillingspresse med container) for papir/papp. Utstyret benyttes også for levering av avfall fra returpunkt. Ansvarsperson fra Grieghallen bytter/tømmer sekk med avfall fra returpunktene etter behov, og frakter dette til større enheter plassert utenfor Grieghallen, se ovenfor. For matrester byttes beholder med ny beholder, som trilles ut for videretransport og levering/mottak etter hver bevertning. Utstillerne tømmer papireskene etter behov i respektive returpunkt Publikum skal oppfordres til å kildesortere. Det gjøres enkelt og med god informasjon til publikum. Det vil bli satt opp informasjon ved alle fraksjoner som tydelig informerer deltakerne hva som skal kildesorteres. BIR vil bistå Grieghallen med dette arbeidet. Inngår som en del av skiltplanen for konferansen. I tillegg vil info om dette inngå i deltakermappa. Info om sorteringen og anvendelsen av fraksjonene vil også vises på skjermer i konferanseområdet. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 12/14

13 7. Utslipp til vann Anses ikke relevant i denne sammenheng. 8. Estetikk 8.2. Opprydding Opprydding inne i Grieghallen gjennomføres i samarbeid med utstillere og Grieghallen. k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 13/14

14 Vedlegg Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Innkjøpsveileder Oversikt over avfallspunkter under Infoark i deltakermappa k:\4 kompetanseutvikling (kurs og seminarer)\4303 ak 2009 bergen\fyrtårn\miljørapport avfallskonferansen 2009.docx side 14/14

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer