Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no"

Transkript

1 Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com reiselivsutdanning.no

2 Reiselivet er fremtidsnæringen! Kanskje din fremtid er i reiselivsnæringen? Har du lyst på jobb i en av Norges største næringer? Kunne du tenke deg en jobb der du er med på å gi andre mennesker gode opplevelser? Da er kanskje en utdanning innen reiseliv noe for deg. Ta utdanning ved Norsk hotellhøgskole UiS VI TILBYR DISSE UTDANNINGENE: Bachelor i hotelledelse Bachelor i reiselivsledelse 1-årig studium i restaurantledelse Internasjonal master i hotell- og reiselivsledelse Etter- og videreutdaning: Master i serviceledelse og enkeltkurs Universitetet i Stavanger tilbyr et komplett studie- og fagmiljø innen hotell-, reiseliv og restaurantledelse. AKTIVT STUDENTLIV GODE KARRIEREMULIGHETER VARIERT FAGTILBUD TETT SAMARBEID MED BRANSJEN Etter- og videreutdanning Norsk hotellhøgskole tilbyr skreddersydd etter- og videreutdanning, enkeltkurs og Master i Serviceledelse. Se: for nærmere informasjon om studieplan, opptakskrav og priser. Kontaktinformasjon Norsk hotellhøgskole Tlf Søknadsfrist er 15. april (etter- og videreutdanning har egne søknadsfrister) Vi reiser alle mer. Nordmenn reiser mer i eget land, samtidig kommer folk fra hele verden til oss. Da NHOs økonomibarometer for 2014 ble presentert, var det kun en konkurranseutsatt næring som så positivt på fremtiden; nemlig reiselivsnæringen. Det betyr gode karrieremuligheter der halvparten av de ansatte er under 35 år. Det er altså en skikkelig ungdomsnæring med store muligheter for de som ønsker å gjøre karriere i ung alder. Vi ser at mange unge fra både fjerne og nære utland søker seg til Norge for å jobbe i norsk reiseliv. Norsk natur er en spennende arbeidsplass, og norske hotell- og restaurantbedrifter har høy kvalitet. Det er ikke uten grunn at Norge vinner stadig flere kokkemesterskap, og kokkekunst er blitt folkesport helt ned til egne barne-tv-program. Norsk reiseliv har vært tidlig ute med å ta i bruk ny it-teknologi innen booking og web, og ikke minst brukervennlige apper for å finne og dele opplevelsene. Ungdom som er opptatt av bruk og utvikling av nye sosiale medier, norsk natur, opplevelser, og ikke minst har interesse for mennesker har mye å hente i reiselivet. Reiselivsnæringen åpner for varierte karriereløp. Kanskje vil du jobbe noen år etter videregående og fylle på med mer utdanning etter hvert? Eller er du klar til å velge utdanningsretning med en gang? Uansett hva du velger, så har reiselivet løsninger for deg. Og vi har plass til alle. Knapt noen norsk næring har så mange forskjellige nasjonaliteter i en og samme næring. Reiselivet finnes i hele verden, og gir deg muligheter til å jobbe i det landet eller den regionen du har lyst å bo i. Fleksibiliteten er stor, og med et fagbrev innen kokk,- servitør,- resepsjons- eller reiselivsfaget har du grunnlaget for en spennende karriere over alt i Norge. Arbeidsplassene er mange; i hotell eller restauranter, i opplevelsesbedrifter som Dyreparken eller som ørneguide i Lofoten, på alpindestinasjonene, på turistkontor eller i kulturbedrifter. Bruk dette magasinet til å finne ut hvilke muligheter du har! Lykke til! Vennlig hilsen Kristin Krohn Devold Administrerende direktør, NHO Reiseliv Foto: Thomas Kleiven INNHOLDSFORTEGNELSE Overnatting og servering 4 Turoperatør / Reisearrangør 6 Reiseliv i Finnmark 8 Lofoten som klasserom 12 Reisebyrå 14 Norske reisemål 16 Verdensmester med fremtidsvisjoner 18 Luftfart 20 Reiselivsnæringen byr på mange muligheter 22 Attraksjoner og aktiviteter 23 Reiselivsnæringen trenger gode ledere 24 Fagutdanning 26 Denne brosjyren er produsert av ProSalg. Design/produksjon: identidé as Med forbehold om eventuelle feil og mangler. 3

3 Overnatting og servering En spennende næring med stort behov for arbeidskraft! Det finnes mulighet for jobb innen flere yrkeskategorier: kokk, servitør, resepsjon, reiseliv, salg, markedsføring, økonomi, administrasjon og ledelse. Foto: Rezidor Hotel Group Foto: Nancy Bundt/ Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge Foto: H Veum Foto: Choice Hotels Overnattings- og serve rings nærin gen er svært omfattende, og spredt over hele landet. Det finnes en mengde forskjellige overnattings steder, og det er ikke mange steder i Norge hvor du ikke finner et serve ringssted i en eller annen form. Ved inngangen til 2008 var det i Norge 1335 overnattingssteder med mer enn 20 senger. I tillegg til dette kommer en rekke campingplasse, hytteanlegg og mindre pensjonater. Bare hotellene hadde omkring 20 millioner overnattinger i løpet av Det kommer mange turister til Norge, og ca 1/3 av alle som over natter på norske hoteller er utlen dinger. Dette skaper et spennende miljø, men setter også et krav til at de som jobber i bransjen behersker et minimum av språk. Hotellbransjen er i det hele tatt veldig internasjonalt orientert, og en del av dem som arbeider i bran sjen tilbringer kortere eller lengre perioder hos bedrifter i andre land. Tidligere var de fleste hoteller i Norge drevet av privatpersoner og familier. En del slike hoteller finnes fortsatt, særlig utenfor de store byene, men de aller fleste er i dag knyttet til en av de store hotell kjedene. De største og mest kjente kjedene i Norge er Choice, Radisson Blu, Rica, Scandic og Thon. Grunnen til at mange hoteller går inn i kjedene, er de store fordelene man har av å samarbeide, for eksempel innen markeds føring. Denne sterkt voksende næringen har også enormt behov for arbeids kraft, og det finnes mulighet for jobber i en rekke kategorier; servitør, kokk, resep sjon, reiseliv, markedsføring, admi ni strasjon og ledelse osv. Innen hotell- og restaurant er det mulig å kombinere teoretiske studier med praktisk yrkes trening på en rekke områder. Det fin nes fagutdannelse for både servitør-, kokk-, reiselivs- og resep sjonsfaget. Mange bedrifter tilbyr også læreplasser innen disse fagene (se også side 28 29). Mange av dem som jobber som ledere i denne bransjen, har lært seg faget fra grunnen av i forskjellige av delinger og funksjoner. I tillegg må man som leder også ha teoretiske kunnskaper innen økonomi, salg og markedsføring. Norsk Hotellhøg skole ved Universitetet i Stavanger har tradi sjonelt vært den viktigste utdanningsinstitusjonen for ledere i norsk hotellbransje, men det kommer også ledere fra andre studier innen hotell/reiseliv/økonomi/ markedsføring. 4 5

4 Turoperatør / Reisearrangør Det finnes mange forskjellige reisearrangører i Norge. Disse arbeider i første rekke med å sette sammen og selge ulike former for pakkereiser. Dette innebærer mange og spennende oppgaver, og det finnes jobb muligheter både i Norge og utlandet. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge Foto: C.H./ Innovasjon Norge Mange forbinder kanskje mulig hetene i denne bransjen med å jobbe som guide eller reiseleder. Dette er selvsagt svært viktige funksjoner, som stiller store krav til de ansatte, men det finnes også en rekke andre oppgaver. Det er likevel ingen dum tanke å starte som guide (på et reisemål) eller reiseleder (på rundreiser), fordi mange reisearrangører ofte rekrutterer medarbeidere til sitt hovedkontor nettopp fra denne kategorien ansatte. Dette skyldes at disse allerede kjenner både bedriften og produktet, og at de har bevist at de fungerer i en slik jobbsituasjon. Samtidig er det viktig å være klar over at jobben som guide eller reise leder er krevende, og at fritiden er begrenset. Men jobben gir god og verdifull erfaring, og man treffer også mange hyggelige mennesker. Det finnes et stort antall reisearran gører på det norske markedet i dag, og de har ulike typer reiser, tilbyr ulike destinasjoner/reisemål og har svært varieren de prisnivå. Et hovedskille går tradisjonelt mellom de reisearrangørene som selger charterreiser og de som benytter rutefly i sine pakker. Det er krevende å drive turoperasjon, og lovgivningen stiller store krav til kvalitet og informasjon ved salg av pakkereiser. Charterarrangørene selger omkring en million reiser i Norge i løpet av et år, og typiske eksempler på slike selskaper er Star Tour, My Travel (Ving og Saga), Apollo m.fl., og det kommer fortsatt nye aktører inn på dette markedet. Disse reisearran gørene har stort sett alltid egne guider på sine reisemål, og de har som regel også et eget opplæringsprogram for framtidige guider. Disse opplærings- programmene gir et godt utgangspunkt for å jobbe som guide, men du bør være oppmerksom på at du ikke automatisk får jobb selv om du blir tatt opp på guideskolen. Dersom du skulle bli en av de utvalgte, jobber du ofte på ulike destinasjoner i sommer- og vintersesong. De reisearrangørene som benytter rutefly i sine pakkereiser, har som regel et mer fleksibelt opplegg. Mens charterarrangørene oftest tilbyr reiser som varer i 1, 2 eller 3 uker, kan de operatørene som benytter rutefly være mer fleksible, og ofte tilbys ulike former for weekendreiser, ukesreiser eller du kan i mange tilfeller selv påvirke hvor lenge du vil være borte. På dette området finnes det et svært stort antall selskaper, men de mest typiske aktørene som tilbyr et forholdsvis stort spekter av reiser. Kravene til kunnskap hos de som skal jobbe hos en reisearrangør kan være ganske varierte. Dersom du skal arbeide på destinasjonen som guide, er dine personlige egenskaper det aller viktigste, men du må selv sagt ha kunnskaper om selskapet og destinasjonen du jobber med, samt kunne håndtere mennesker på en hyggelig og profesjonell måte. Fritiden er tross alt noe av det viktigste vi mennesker har, og vi ønsker derfor alle at ting skal fungere som forventet, noe som til en viss grad vil være ditt ansvar. Skal du jobbe ved hovedkontoret eller på et salgs kontor, vil kunnskaper om produktet generelt og reisemål ene spesi elt være viktige, og geografikunnskaper oppfattes som et nødvendig funda ment i denne sektoren. Også arbeidet med salg av reiser forutsetter de rette holdninger og gode kunnskaper når det gjelder service og kundebehandling. Dessuten er kunnskaper om elektro nisk databehandling, gjerne også knyttet til bruk av booking systemer, klart en fordel. Språkkunnskaper vil uten tvil kunne komme til nytte, enten du skal arbeide på et reisemål eller ved operatørens kontor i Norge. Mange reisearrangører har egne avdelinger som selger til grupper av reisende, eller avdelinger som jobber med planlegging av produktet, økonomiavdeling etc. Du vil dermed kunne nyttiggjøre deg ulike kunnskaper hos en reisearrangør, og du kan spesia lisere deg på visse avdelinger eller funksjoner. Kanskje du har spesielle kunnskaper om et land eller et område (språk, kultur, geografi e.l)? Da vil du ofte ha et fortrinn hos en operatør som selger dette området spesielt. Dersom du tar jobb hos en stor operatør, vil du vanligvis ha mer spesialiserte oppgaver, men kunne avansere internt. Jobber du hos en mindre arrangør, vil oppgavene vanligvis være mer om fattende og varierte. 6 7

5 Klare for vinterturistene Nordlys, hundekjøring, hvalsafari, toppturer og andre villmarksopplevelser er den nye trenden blant vinterturistene i Norge. UiT Norges arktiske universitet tilbyr utdanningen Det fascinerende grønne lyset som danser i Nord-Norge og reiselivet i nord er teoriene som studentene lærer underveis an - over himmelen i Nord-Norge har blitt en reiselivsmagnet. Jakten på Nordlyset tiltrekker verden til nord og turistene strøm- med ørkensafari i Dubai har like mye vendbar i hele verden. En som skal drive mer til. Men det er ikke bare nordlysjakt bruk for risk management som en som som er populært, turistene ønsker å oppleve autentiske naturopplevelser slik som i Nord-Norge som driver med hunde- skal jobbe innenfor en opplevelses bedrift samspillet mellom menneske og hund kjøring, forteller Bram Bril som er studiekoordinator for det nye studiet ved UiT. når man fyker gjennom vakker vinterlandskap på en slede med et hundespann foran seg. Topptur-turistene har også oppdaget fjellene i nord. Denne utviklingen et stort forskningsprosjekt som nettopp UiT Norges arktiske universitet har også har fagmiljøet ved UiT Norges Arktiske tar opp arktisk vinterturisme. Universitetet sett. Vi studerer potensialer for utvikling av Vi ønsker å være aktuelle for næringen vinterturisme i Nord-Norge og andre arktiske destinasjoner. I det nye studiet har slik at våre studenter er attraktive i ar - beidsmarkedet og at de kan gå rett ut i studentene frihet til å velge sin egen fordypning som f.eks. event-turisme, guide- jobb etter endt utdanning. Derfor har vi utviklet et helt nytt studiet (oppstart høst yrke, retning økonomi osv. 2014) som nettopp tar utgangspunkt i Nord-Norge og de muligheter som finnes Studentene får både forståelse og ferdigheter som gjør at de kan produserer opp- her. Navnet på det nye studiet er: Arctic Adventure Tourism og tilbys både som et levelser og attraksjoner, samt å planlegge års-program samt et bachelor program. turopplegg på ulike destinasjoner. Dette er viktige egenskaper for de som ønsker å Studiet tilbys i sin helhet på engelsk som jobbe med denne typen reiseliv. gjør at vi nå rekruttere studenter fra hele verden. Dette har som resultat at vi har Enten det er fjellkamper på vidda med veldig variert gruppe med studenter med unike turopplevelser eller at de får prøve ulike bakgrunn og relasjoner til reiseliv seg på arenaer som Finnmarksløpet som skaper et unikt læringsmiljø i klasserommet. Selv om studiet tar utgangspunkt også opp studentene til å bli (Europas lengste sledehundeløp). Vi lærer arrangører gjennom event-kurs. Og det er ikke bare teori, studentene får erfaring gjennom praksisopphold på ulike festivaler og arrangement. De lærer alt fra organisering til markedsføring og gjennomføring. Festival og ulike arrangement blir stadig viktigere med stedsidentitet og hva slags opplevelser turistene oppsøker. Et viktig aspekt ved det nye studiet er den gode miksen av teori-praksis som studentene får og den nærheten vi har med reiselivsnæringen her i nord, sier Bril. ØNSKER DU EN UTDANNING INNENFOR TURISME OG REISELIV? BACHELOR IN ARCTIC ADVENTURE TOURISM NOEN EMNER Experience, Marketing & Sales. Arctic Tourism Management. Event Management New Media Arctic Tourism Practice Studiet tilbys i sin helhet på engelsk. Ny studieplan finnes på UiT sine hjemmesider MASTER OF TOURISM STUDIES NOEN EMNER Event managment Heritage tourism Tourism theories Tourism consumption Master s Thesis. Mer informasjon og flere studietilbud på 8 9

6 BACHELOR I REISELIVSLEDELSE Ønsker du å jobbe med markedsføring og salg innenfor REISELIVET? BACHELOR M/FORDYPNING I TRAVEL AND TOURISM Bachelor i Økonomi og ledelse med fordypning i Travel and Tourism Første og andre år: Studieopplegget følger studieplanen i Økonomi og ledelse. Faglig innhold med bl.a. markedsføring, økonomistyring, bedriftsøkonomi, organisasjon og personalledelse. vizuelli.no Foto: Veronica Melå Bachelor i reiselivsledelse kan gi deg jobben du ønsker deg i Norge eller et annet sted i verden. Reiselivsnæringen er en av verdens største og raskest voksende næringer. Du studerer midt i ett av verdens fremste reisemål Fjord-Norge. Mer informasjon på hisf.no Tredje år: Fordypning i det engelsk-språklige tilbudet Travel and Tourism. Internasjonalt studiemiljø med studenter fra ulike deler av verden faglig inspirerende og nyttig for nettverksbygging over landegrensene. Les mer: Tlf «Draumen er å starte opp eit nisjetilbod innan skikøyring, utanfor fastlagde trasear og anlegg.» Sviggum Design Foto: istock, Ingram, Falkeblikk Internasjonalt studiemiljø Reiselivstudent Lars Tore Lesteberg

7 Lofoten reiselivfagskole med Lofoten som klasserom Foto: Espen Mortensen En yrkesrettet utdanning for reiselivsnæringen Master i naturbasert reiseliv Bærekraftig bruk av naturressurser Verdiskaping Nytenking og kreativitet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har utdanningen som gjør deg ettertraktet i bransjen. Turister forlanger godt vertskap og god kvalitet i alle ledd. Lofoten reiselivfagskole skal tilføre reiselivs- og opplevelsesnæringene ansatte med kunnskap og ferdigheter som vil gi konkurransefortrinn i dag og for fremtiden, sier studierektor Unni Myklevoll. Lofoten reiselivfagskole i Svolvær er landets eneste godkjente offentlige fagskole for praktisk rettet utdanning til reiselivsnæringen. Studiet består av ukesamlinger og praksis. Studiet kan gjennomføre på heltid på et år eller på deltid. De som ønsker å jobbe ved siden av kan ta det på to år. Det er også mulig å delta i enkeltemner, sier Myklevoll. Profesjonelt nivå på utdanningen Myklevoll har mye erfaring fra reiselivsnæringen og ser behovet for et studium som retter seg direkte mot ansatte som har personlig kontakt med gjestene som besøker landet vårt. Gjestene forventer god kvalitet i alle ledd og unike opplevelser. Betalingsvillige gjester forventer godt vertskap, samt meningsfulle og spennende opplevelser, sier Myklevoll. Å utdanne kvalifiserte medarbeidere og avdelingsledere med god kunnskap og praktiske ferdigheter innen både vertskap, opplevelsesdesign, økonomi, markedsføring og destinasjons- og produktutvikling er viktig. Studentene skal kunne gå rett ut i arbeid i en reiselivsbedrift eller kunne utvikle egne reiselivs- eller opplevelsesprodukter etter fullført studium. Yrkesrettet kompetanseheving for unge, unge voksne, voksne og godt voksne Lofoten reiselivfagskole er et yrkesrettet alternativ til høyskoleutdanning for alle som ønsker å øke sin kompetanse innen Tlf: reiselivs- og opplevelsesnæringene. Søkere må ha fullført videregående skole med fagbrev i restaurant og matfag, naturbruk eller service og samferdsel, eller kunne vise til fem års praksis fra reiselivsnæringen. Det er også mulig å ta utdanningen i læretiden og bruke lærebedriften som praksisplass. På studie - planen står emner som reiselivs- og destinasjonskunnskap, markedsføring og merkevarebygging, vertskapsrollen, entreprenørskap, produktutvikling og økonomi. Gjestelærere og forelesere fra ulike kultur- og opplevelsesbedrifter og fra forskningsmiljøer vil benyttes i undervisningen. Vi ønsker studenter som jobber i reise livsog opplevelsesnæringene, sier Mykle voll. Også de som har natur- eller opplevelsesaktiviteter som hobby og fri tidssyssel vil på reiselivfagskolen få en unik mulighet til å lære hvordan man kan gjøre hobbyen til en spennende og menings full jobb. Reiselivet trenger nye, «gåsehudopplevelser» og kompetente aktører. Bachelorutdanning (3-årig) i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Utdanningen gir deg en solid utdanning innen markedsføring og ledelse med fokus på å planlegge og utvikle opplevelser for turistene. I dette studiet vil du blant annet få kunnskaper om viktig heten av kreative prosesser. Det legges vekt på å utvikle dine evner og ferdigheter knyttet til å lede en idéprosess frem til at tilbudet markedsføres for aktuelle kundegrupper. Utdanningen gir deg kvalifikasjoner for arbeidsoppgaver innenfor produktutvikling, markedsføring og ledelse i bedrifter som tilbyr aktivitets-, opplevelses- og arrangementstilbud. Bachelorutdanning (3-årig) i reiselivsledelse Utdanningen passer godt for deg som ønsker å jobbe med utvikling og ledelse av en destinasjon eller med reiselivsprosjekter i privat og offentlig sektor. Du får også faglige kvalifikasjoner til å jobbe med produktutvikling, markedsføring, salg og utvikling av virksomheter som attraksjonsbedrifter, aktivitetsanlegg, turoperatører, kurs- og konferanseaktører og overnattingsanlegg. Årsstudium i reiseliv og turisme Studiet gir grunnleggende kunnskaper om reiselivsnæringen og en solid innføring i fagområdene attraksjonsog opplevelsesutvikling, markedsføring og prosjektledelse. Etter fullført årsstudium kan du søke opptak til andre studieår i bachelorutdanningen reiselivsledelse eller i bachelorutdanningen markedsføring og ledelse av turismeopplevelser. Du kan også søke om å få innpasset årsstudiet i andre bachelorutdanninger. Se også hjemmesiden

8 Reisebyrå Foto: NHO Reiseliv Foto: Terje Rakke/Nordic life/innovasjon Norge Foto: Star Tours Bildarkiv Foto: Innovasjon Norge Foto: Innovasjon Norge For mange representerer det å jobbe i et reisebyrå den store drømmen! Samtidig er det ikke alltid like lett å vite hva dette innebærer i praksis. Drømmen om å reise til fjerne og spennende steder, er nok levende hos mange! Og det å jobbe i reisebyråbransjen kan kanskje gi noen muligheter for å reise. Likevel er jobben i første rekke å selge reiser til andre. At det er en fordel å ha sett steder man skal selge til andre, hersker det ingen tvil om, men det er dessverre ikke mulig for et reisebyrå å sende sine ansatte på reiser til alle de land og steder de kan få spørsmål om fra kundene. Derfor er det også viktig i en slik jobb å ha gode kunnskaper om hvor du kan finne de nødvendige informasjoner, også om steder og produkter som du ikke selv har er faring med. Oppgavene vil i stor grad også av henge av hva slags reisebyrå du jobber i. Noen av byråene har stort sett bare forretningsreisende som kunder, mens andre har spesialisert seg på privatpersoner som skal kjøpe sine feriereiser. Det finnes også byråer som jobber med helt spesielle produkter. Det kan være såkalte incen tives, eller belønningsreiser, eller det kan være cruise, ungdomsreiser, pen sjonistreiser eller andre former for spesialisering. Det å jobbe i et reise byrå er uansett veldig spennen de, og utfordrende! Med det store spekter av produkter som et reisebyrå selger, er det stadig nye ting å forholde seg til, og du blir aldri helt utlært. Her får du jobbe med salg av pakke reiser og ulike destinasjoner/reisemål, eller fly billetter, fergereiser, cruise, hotell opphold, eller kanskje også buss og tog i be grenset grad. Det er mye du må forholde deg til, og som nybegynner i bransjen, må du som regel starte med de enklere tingene, for så å ut vikle deg til å ta ansvaret for mer kreven de oppgaver. Du vil kanskje starte med utskriving og kontroll av billetter, ut sendelse av reisedokumen ter til kundene e.l. Så vil du kanskje bli mer in volvert i bestilling/ booking, enten på telefon eller ved en reise byrå skran ke. En stor andel av kundekontakten skjer pr. telefon, men etter hvert foregår også mye via inter nett. Du kan, med de rette kunn skapene, og så bli gitt ansvar for utarbeidelse og prissetting av mer kompliserte reiser. Svært mange av reisebyråene er i dag med i kjeder. Det vil si at byråer rundt om i landet samarbeider på ulike om - råder, og at de driver sin virksomhet i samme navn. Eksempler på kjeder kan være Berg Hansen, Kilroy Travels, American Express Business Travel, Ticket, Travel net og VIA-gruppen. Samtidig finnes det mange reisebyråer som ikke er med i kjeder, og som i mange til feller har spesiali sert seg på en kundegruppe eller et produktområde. Enkelte har i mange år allerede spådd at reisebyråene mer eller mindre vil forsvinne, særlig som et resultat av internett. Dette har likevel ikke skjedd, men end ringene som hele samfunnet gjennomgår, har ført til at reisebyråene hele tiden må være aktive i arbeidet med å finne nye løs ninger. Inter nett, som ofte blir fremstilt som en trussel, er like mye et hjelpe middel. Og med det enorme spekteret av tilbud som finnes, med et vell av forskjellige priser, alle med sine spesielle regler og betingelser, er det helt umulig å holde styr på dette for de reisen de. Derfor er de reisende ofte avhen gige av samarbeidspartnere som har gode kunnskaper om hva som finnes, slik at de kan finne fram til de produktene de er ute etter. Og her er det at dagens og morgen dagens reisebyrå kommer inn i bildet. Det stilles krav til positive holdnin ger og en utadrettet personlighet hos de som jobber i reisebyrå. Faktakunnskap er selvsagt også av stor betydning. Her er det viktig med gode allmenn kunnskaper, og ikke minst er geografikunnskaper svært avgjørende for å kunne gjøre en god jobb. Generelle kunnskaper om reiselivsnærin gen forøvrig og de produkter den tilbyr, er også viktige. Dessuten etterspørres kunnskaper innen data generelt og om bruk av data baserte bookingsystemer spesielt, fordi det meste av bestil lingene foregår gjennom disse syste mene. Mye av informasjonen er på engelsk, og du arbeider ofte med internasjonale samarbeidspartnere, så språkkunnskaper er også til stor nytte. Du arbeider med mennesker, så du bør like ha med mange mennesker å gjøre, og gjerne ha gode kunnskaper når det gjelder service og kundebehandling, slik at du lett kan kommunisere med kun der, kolleger og samarbeidspartnere

9 Norske Reisemål De fleste kommuner og fylker i Norge har egne reiselivs organisasjoner som arbeider med utviklingen og markedsføringen av reiselivstilbudet i sitt område. I motsetning til de fleste reisebyråer og reisearrangører, som lever av å sende sine kunder ut på reise, arbeider disse organisasjonene for å trekke flere gjester til det reisemålet man arbeider for. Foto: Innovasjon Norge Foto: Bjørn Eirik Østbakken/Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke/Nordic life/innovasjon Norge Foto: Bolognesi/Innovasjon Norge Foto: Pål Hoff/VisitBergen/Innovasjon Norge En reiselivsorganisasjon har ofte flere arbeidsoppgaver, dette er blant annet: Drift av turistinformasjon (VisitOSLO driver for eksempel flere informasjoner i Oslo). Produksjon og distribusjon av brosjyrer og andre trykksaker. Deltagelse på messer og utstil linger i inn- og utland. Utvikling og oppdatering av Internettsider Pressebearbeiding Visningsturer for reisearrangører Utvikling av nye produkter, for eksempel sykkelruter, arrangementer og annet. Reiselivsorganisasjonenes kostnader til utvikling og markedsføring blir som oftest betalt gjennom et spleiselag mellom det offentlige (kommuner og fylker) og reiselivsnæringen. Butikker og shoppingsentere er også gjerne med på å betale, fordi flere besøkende til et område betyr økt omsetning i butikkene på stedet. Eksempler på reiselivsorgani sa sjoner er VisitOSLO og Bergen Reiselivslag, som arbeider med reiselivsproduktet i henholdsvis Oslo og Bergen. Innovasjon Norge Har sitt hovedkontor i Oslo og driver markedsføring av hele Norge. Har for det meste arbeidet med å selge Norge i utlandet, men driver også en del markedsføring av norske tilbud mot nordmenn. Landsdelsselskaper Omfatter flere fylker eks. Fjord- Norge som omfatter de fire fylkene på Vestlandet. Hovedoppgaven er felles markedsføring av Vestlandet i inn- og utland. Destinasjonsselskap Kan omfatte flere kommuner, en kommune eller et mindre område i en kommune. Har forskjellige oppgaver innen informasjon, markedsføring og produktutvikling. Turistinformasjon Arbeider med å formidle infor masjon til de som besøker informasjonskontoret. Turistinformasjonene er som regel del av en reiselivs organisasjon, men kan også operere som frittstående enheter, da vanligvis i kommunal regi. Reiselivsorganisasjoner Det finnes ingen spesialutdanning for å arbeide i denne type organisasjon, men de fleste som jobber her har erfaring og utdanning innen markedsføring/økonomi/reiseliv. Det finnes forskjellige typer reise livsorganisasjoner i Norge, med utgangspunkt i forskjellige geografiske om råder. Grovt sett kan man dele inn organisasjonene på følgende måte: Fylkesselskaper Eksempel på dette er Akershus Reise livsråd som jobber med markeds føring og utvikling av tilbudet i Akers hus fylke

10 Verdensmester med fremtidsvisjoner Populariteten i kokkeyrket har steget mange hakk de siste årene. Verdensmester Øyvind Bøe Dalelv er allerede en inspirator for neste generasjon potensielle kokker. Jeg har aldri angret på at jeg tok fagbrev. Jeg har lyst å bli hotelldirektør en dag og gå i dress. Fagbrevet som kokk gir meg uante muligheter, sier Øyvind Bøe Dalelv. Uten lærlingperioden hos Bent Stiansen på Statholdergaarden, ville det ifølge Dalelv vært nærmest umulig å komme så langt som han har gjort. Ordnede former og ikke minst en meget dyktig lære mester i Bent Stiansen har gitt han en flying start på kokkekarrieren. Jeg er utrolig stolt av yrket mitt. Vi skal prøve å øke rekrutteringen til yrkesfagene, og vise at uten disse fagene stopper Norge. Dette er utvilsomt Norges viktigste lands lag, sier Øyvind Bøe Dalelv som er med i Norges kokkelandslag. 23-årigenen tryller til daglig på kjøkkenet hos Statholdergaarden og kan smykke seg med tittelen verdensmester. Men han tror på ingen måte at toppen er nådd. Kontaktene og nettverket som verdens mestertittelen gir meg, er på mange måter langt viktigere enn selve VM-tittel en i seg selv, sier Øyvind Bøe Dalelv. Etter at han tok gullmedalje i World Skills (VM for unge fagarbeidere) i 2011 i London, har det ikke vært stille rundt Dalelv. Jeg har trent riktig og servert god mat, mat som smaker noe. Det hjelper ikke bare å ha retter som ser godt ut. Jeg tror det falt i smak hos de 34 dommerne fra hele verden, har Dalelv uttalt til NRK. OPPLEVELSESBASERT REISELIV PÅ SØRLANDET! VARIGHET 3 år STUDIEPOENG 180 OMFANG Heltid VIL DU JOBBE MED REISELIVSLEDELSE OG OPPLEVELSESPRODUKSJON? VI TILBYR EN UTDANNELSE SOM: START Høst 2015 STUDIESTED Kristiansand Dalelv er i dag på kokkelands laget, de fikk sølvmedalje i Kokke-OL 2012, men han har større ambisjoner enn som så. Første mål er å komme på kokkelandslaget for senior. Deretter har han, som mange andre kokker, en drøm å kvalifisere seg til Bocuse d'or. Og med resultatene han har levert så langt i sitt korte yrkesaktive liv, er det i alle fall store muligheter for å nå langt. Er utviklet i nært samarbeid med opplevelses- og reiselivsnæringen. Gir deg god faglig bredde. Utfordrer deg som student. Bruker aktører fra næringen i undervisningen. Gir deg mulighet til å delta på ulike bransjesamlinger. Tilbyr studentutveksling i for eksempel Australia, Hawaii eller Spania. Thomas Berg Gir mulighet for å søke bedriftsstipendiatstillinger etter fullført studium. Øyvind Bøe Dalelv en tryllekunstner på kjøkkenet. Foto: World Skills Norway / Jens Haugen UIA.NO/STUDIER/REISELIV 18 19

11 Luftfart Er du interessert i opplæring i et av reiselivsfagene innen luftfart? 20 Få land i Europa er mer avhengige av luftfart enn Norge. Norge er derfor et land med en godt utbygd transporttilbud gjen nom et landsdekkende nett av flyplasser og flyruter. Arbeidsplassene innen luftfart er spredt over hele landet. Variasjonsbredden i oppgaver innenfor luftfart er stor, og yrkene er mange. Arbeidsoppgavene spenner fra flygende personell, bakkepersonell, teknisk vedlikehold, salg og markedsføring, samt arbeid på flyplasser. Luftfarten har en lang tradisjon med lærlinger som av legger fagbrev innenfor flytekniske fag. De siste årene har imidlertid de norske fly- og handlingsselskapene også begynt å rekruttere medarbeidere gjennom læringer fra Utdanningsprogrammet for service og samferdsel. Generelle krav til medarbeidere innen luftfart Luftfarten har behov for medarbeidere som liker å arbeide innen servicesektoren, som er blide, som liker å møte mennesker, som er løsningsorienterte når problemer oppstår, som snakker engelsk godt, og helst også flere fremmedspråk. Mange Foto: Norwegian arbeidsoppgaver forutsetter gode datakunnskaper. Arbeid i luftfartsyrkene stiller krav til gode samarbeidsevner. Du må like å stå i front og representere bedriften i møte med kundene. I de fleste yrkene innenfor luftfart vil det være krav til plettfri vandel siden næringen må etterleve de internasjonale sikkerhetskravene. Luftfarten er global i sitt vesen, og den gir de ansatte muligheter til å få reise både i arbeidssituasjonen og på en rimelig måte når de har fri. Reiselivsfaget Både fly- og handlingsselskapene ansetter lærlinger i reiselivsfaget. Reiselivsfaget har litt ulik sammensetning i de ulike bedriftene, men sentrale arbeidsområder som går inn i opplæringen i faget, er: salg, booking, markedsføring, frontlinjeoppgaver i innsjekk og gate, driftsoppgaver og kundekontakt. I ett av flyselskapene Foto: Norwegian Foto: Norwegian er kabinmedarbeider lagt inn som en del av reiselivsfaget. Salgsfaget I flyselskap med store salgsavdelinger, vil salgsfaget være aktuelt som eget lærefag. Salg omfatter både direktesalg, telefonsalg og planlegging, markedsføring og salg i forhold til større grupper. Flere rekrutterer også fra VG2 salgsfag til læreplass i reiselivsfaget. Logistikkfaget Dette faget omfatter arbeidsoppgaver innenfor handling, bagasje og frakthåndtering, eksternlogistikk, internlogistikk og lagerhold. Det er etablert lærlingording ved frakthåndteringen på Gardermoen. De siste årene har mange medarbeidere i luftfarten gått opp til fagbrev i dette faget. Andre aktuelle fag innen luftfart IKT servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget er andre aktuelle lærefag. I tillegg har bransjen behov for fly - meka nikere, teknikere, kabinpersonell og flygere ved siden av medarbeidere innenfor økonomiske og administrative fag på universitets- og høgskolenivå. Foto: SAS Foto: SAS Les mer om hvilke muligheter du har og Kontakt lærlingetelefon: Norwegian: SAS Ground Handling:

12 Reiselivsnæringen byr på mange muligheter Foto: Gaby Bohle - Visitnorway.com Foto: Morten Brun/ Innovasjon Norge Attraksjoner og aktiviteter Her finnes jobber innen overnatting, servering, opplevelse og destinasjoner. Reiselivet har behov for engasjerte og kunnskapsrike mennesker. Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Næringen representerer en be tydelig andel ansatte i fastlands-norge og tar hele landet i bru k. Mangelen på arbeidskraft representerer en ab bedriftenes største utfordring i årene som kommer. NHO Reiseliv arbeider systematisk for å bedre tilgangen til kvalifisert arbeidskraft for medlemsbedriftene. Vi fokuserer særlig på bedring av søkertall til retningene som gir fagbrev som kokk, servitør, resepsjonist og reiselivsmedarbeider. I rekrutteringsarbeidet er vi til stede på utdanningsmesser, rådgiversamlinger, nettsider og i sosiale medier. I tillegg er struktur, innhold og dimensjonering av videregående skole sentrale aspekter i NHO Reiselivs samarbeid med nasjonale og lokale myndigheter og utdanningsinstitusjoner. En avgjørende faktor for å rekruttere og beholde de beste folkene, er å møte forventningene om personlige utviklingsmuligheter, trygge arbeidsplasser, karriereutvikling og trivsel i hverdagen. Bedrifter som samarbeider med sine nærskoler kan ofte vise til god rekruttering av de beste lærlingene. NHO Reiseliv ønsker å legge til rette for en bedre overgang mellom skole og arbeidsliv og har derfor utviklet verktøyet "Utprøving av yrker" som fritt kan lastes ned fra våre nettsider, eller bestilles via e-post. Ingen dager er lik og alle gjestene er forskjellige. Derfor er en jobb innen reiseliv full av spennende utfordringer. Det er utrolig gøy når man klarer å løse utfordringene som dukker opp, enten alene eller i lag med kollegaer. Man kan reise og arbeide over hele verden, dersom man ønsker det. Man kan starte opp en egen bedrift, eller være på lag med andre entreprenører. Man kan jobbe i en liten bedrift eller i et stort multikulturelt internasjonalt konsert. For å jobbe med reiseliv må du være løsningsorientert, like å arbeide med folk samtidig som du liker å møte nye utfordringer. Med en utdanning innen hotell, restaurant eller reiseliv vil du garantert stå godt rustet til disse oppgavene, sier Hilde Veum, rådgiver i NHO Reiseliv. Reiselivsnæringen trenger arbeidskraft innenfor mange områder, blant annet økonomi, salg, markedsføring, drift og Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com Foto: CH - visitnorway.com ledelse, booking, restaurant, helse, miljø og sikkerhet. Men aller størst er likevel behovet for faglærte kokker, servitører og resepsjonister. Har du et fagbrev som kokk, servitør, reise livsmedarbeider eller resepsjonist, vil du oppleve at jobb- og karrieremulighetene er gode. Det finnes også mange utdanningsmuligheter på høgskoler og universitet for dem som ønsker seg ut - danning utover videregående vi trenger flere flinke folk, avslutter Veum. NHO Reiseliv representerer mer enn 2500 bedrifter innen reiseliv, servering, overnatting, opplevelse og annen reiselivsvirksomhet. I medlemsmassen finnes alt fra store nordiske og interna sjonale hotellkjeder til små, lokale enkeltmannsforetak. For mer informasjon: reiselivsutdanning.no verdenerdin.no nhoreiseliv.no Noe av det viktigste innen reiseliv er det som går under samlebegrepet attraksjoner og aktiviteter. Dette omfatter en rekke forskjellige virksomheter, for eksempel fornøyelsesparker, museer, utendørsaktiviteter, alpinanlegg, båtturer, sightseeing og andre aktiviteter. Norge har et fantastisk utgangspunkt for å levere «gåsehud-opplevelser» til et internasjonalt marked. Samtidig må den norske reiselivsnæringen leve med en sterk konkurranse, høyt kostnadsnivå og profesjonelle konkurrenter. Reiselivsaktørene må både tenke smart, samarbeide og bygge på ny kunnskap for å vinne terreng i den internasjonale konkurransen. Det er stor enighet om at det er opplevelser som er turismens fremtid i store deler av Norge. Foto: Terje Rakke/Nordic life/innovasjon Norge Attraksjonene og aktivitetene er det som trekker besøkende til et reisemål. Overnattingsstedene kan ofte takke attraksjonene og aktivitetene for mange av sine gjester. Alpinstedene er gode eksempler på dette; hvor mange ville reist til Hemsedal om vinteren dersom man ikke hadde hatt alpinanlegget? Sommeren er naturlig nok høysesong for de fleste av landets attraksjoner og aktiviteter (bortsett fra alpinanlegg). Dersom man er heldig å får en sommerjobb på et slikt sted, kan dette være en inngangsbillett til en videre karriere i reiselivsbransjen. En reiselivsutdanning kan kvalifisere for mange ulike jobber i næringen, blant annet innen luftfart, destinasjonsselskaper, aktivitetsturisme, vintersport, reisebyråer, turoperatører, cruiseindustrien og så videre. Stikkord er kundebehandling, service, markedsføring, språk, transport og transportformidling. Du legger vekt på god kommunikasjon, turistinformasjon, å bli en god vert eller vertinne og å sy sammen gode reiselivsopplevelser. Samtidig lærer du å samarbeide med kunder og gjester, kollegaer og samarbeidspartnere med varierende kulturell bakgrunn. Det finnes utdanninger som er rettet mot arbeidet med attraksjoner og aktiviteter. Blant annet kan du studere villmarksturisme, destinasjonsplanlegging og ledelse av turismeopplevelser. Mange av attraksjonene og aktivitetene som har blitt utviklet i Norge, er såkalte naturbaserte aktiviteter. Et godt eksempel på en slik attraksjon er Nordkapp i Finnmark. På 80-tallet bestemte man seg for å tjene mer penger på denne attraksjonen. Man hulte ut fjellet, laget restaurant, butikk og kino inne i hulen. Dette er et godt eksempel på hvordan en gratis naturopplevelse kan utvikles slik at det gir omsetning og dermed skaper arbeidsplasser

13 Reiselivsnæringen Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen Foto: Elisabeth Tønnessen Foto: NHO Reiseliv trenger gode ledere! Over halvparten av alle ordførere i Norge har meget stor tro på at reiselivs næringene kan øke verdiskapningen og syssel settingen i kommunene. Norsk hotell høgskole er spesialist på å utdanne ledere til næringen. Norsk hotellhøgskole er 100 år, men fortsatt i sin beste alder Norsk hotellhøgskole (NHS) ble etablert i 1912, og er verdens nest eldste utdanningsinstitusjon innenfor hotell og reiseliv med et spesialrettet bachelor- og masterprogram innenfor hotell- og reiselivsledelse. Hotell- og reiselivsnæringen er en av verdens hurtigst voksende næringer, og er ett av hovedområdene som Norge skal livnære seg av den dagen oljen tar slutt. Næringen har i framtiden behov for mange engasjerte, dyktige og kreative medarbeidere. Norsk hotellhøgskole legger til rette for at du som student skal få allsidig kunnskap innenfor hotell- eller reiselivsledelse. Det kan være vertskap, hotelldrift, opp levelse- og reisemålsutvikling. I tillegg kommer service, markedsføring, juss, økonomi og ledelse. Samarbeid med Globalstudies gir deg muligheten til å ta deler av studiet, med fokus på økoturisme /ansvarlig turisme, i Kambodsja. Det er inngått et spennende samarbeid med Disney World og Leading Hotel Schools of the World, noe som gir deg mulighet for praksisplass i noen av verdens beste servicebedrifter både før og etter studiet. Utdanningene er skreddersydd for fremtidige lederjobber innenfor servicerelaterte næringer, både på bachelor og masternivå. Forskningsmiljøet ved Norsk hotellhøgskole er det største i Norden innenfor hotelledelse og reiselivsledelse, noe som sikrer høy kvalitet i studieløpene. Utdanningen er lagt opp i nært samarbeid med hotell- og reiselivsbransjen. Aktuelt masterstudium etter fullført bachelor i reiselivsledelse eller hotellledelse er Internasjonal hotell- og reiselivs ledelse. Norsk hotellhøgskole sertifiserer også studenter for etablererprøven. Internasjonalisering Internasjonalisering innebærer at studentene får en utdanning tilpasset et internasjonalt arbeidsmarked og vi samarbeider med andre ledende universitetet rundt om i verden. REISELIVSLEDELSE Virker reiseliv og turisme spennende? Ønsker du å jobbe i en stor og voksende næring, med mangfoldige og interessante arbeidsmuligheter? Hele tiden dukker det opp nye tilbud for reisende. Samtidig krever turistene mer av tjenestene knyttet til reiseliv. Moderne kommunikasjon, bedre infrastruktur og en stadig åpnere verden gir nye muligheter for denne næringen. Nye markeder åpner seg hele tiden, og bransjen er i rask utvikling. For å kunne møte de økende kravene, trengs personer med gode kunnskaper innenfor områder som besøksledelse, lønnsomhet, attraksjonsutvikling, opplevelses økonomi, ledelse og markedsføring. Norsk hotellhøgskole tilbyr dette gjennom bachelor i reiselivsledelse. Vi har også gode utvekslingsavtaler med universiteter over hele verden. Studenter med opptak på bachelorstudiet i reiselivsledelse kan få tilbud om utenlandsopphold i femte semester til følgende land: Australia, Storbritannia, Finland, Frankrike, New Zealand, Spania, Sverige, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike. Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i hotell- og reiselivsledelse eller tilsvarende. Hva kan du bli? Fremtidige arbeidsplasser etter endt bachelor i reiselivsledelse kan være som prosjektleder og konsulent innenfor reise livsbransjen, vertskaps-, transport- eller opplevelsesindustrien, eller leder og mellom leder i privat eller offentlig sektor. Opptak: Alle med generell studiekompetanse kan søke opptak. HOTELLEDELSE Hotellbransjen tilbyr spennende arbeidsplasser. Har du jobbet ett år i bransjen og lyst til å lære mer, er dette studiet for deg. Bachelorstudiet i hotelledelse gir deg en unik mulighet til å spesialisere deg for lederstillinger i en stor nasjonal og internasjonal bransje. Å drive et overnattingssted kan være en utfordring. Besøket svinger etter sesongene, gjestene krever oftest mer enn bare et sted å sove, og de ansatte skal takle de fleste utfordringer med et smil. Å utvikle nye opplevelser, ta i bruk ny teknologi og samtidig sikre bærekraftig drift, er noen av de spennende utfordringene som venter i framtiden. Gjennom bachelorstudiet i hotelledelse vil du bli kjent med teorier, redskaper og metodikk som er nødvendig for å kunne utføre effektiv ledelse og styring av service bedrifter som driver med overnatting og servering. Norsk hotellhøgskole kan tilby en faglig sterk utdanning i hotell- og serviceledelse med gode utvekslingsavtaler over hele verden. Ved å ta deler av utdanningen utenlands, lærer du andre kulturer og tankemåter å kjenne. Det er noe bransjen setter stor pris på. Bachelorgraden kvalifiserer og så til videre masterstudier i hotell- og reiselivsledelse eller siviløkonomstudier. Hva kan du bli? Etter endt bachelorgrad i hotelledelse kan du søke jobber som leder og mellomleder på hotell/overnattingssted, eller i restaurant- og servicebedrifter. Andre sentrale stillinger kan være prosjektleder, event-/ festivalleder, personalkonsulent, Service Manager eller lignende i privat og offentlig sektor. Opptak: Opptak til studiet krever minst ett års praksis i hotell, restaurant eller annen vertskapsvirksomhet i tillegg til generell studiekompetanse. Praksis blir vurdert i forkant av opptak. Varighet: 3 år. Studiepoeng: 180 Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Institutt: Norsk hotellhøgskole OPPTAKSKRAV: Reiselivsledelse: Generell studiekompetanse. Hotelledelse: Minst ett års praksis i hotell, restaurant eller annen vertskapsvirksomhet i tillegg til generell studiekompetanse. Praksis blir vurdert i forkant av opptak. Kontakt: Norsk hotellhøgskole. Telefon: E-post: RESTAURANTLEDELSE Restaurantledelse årsstudium Restaurant og måltidsledelse er i stadig utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Årsstudiet i restaurantledelse gir praktisk og teoretisk kunnskap som kvalifiserer for ulike ledelsesoppgaver i serverings næringen. Emnene i studiet dekker områder som restaurantledelse, ansvarlig vertskap, bedriftsøkonomisk analyse for vertskapsnæringen, serviceledelse, forbrukerinnsikt og salg. Undervisningen foregår i blokker (samlinger på 24 dager) og kan derfor lett kombineres med studentens arbeidssituasjon. Ved å avslutte studieåret med en gruppebasert prosjektoppgave i måltidskunnskap skal studentene sammenfatte kunnskaper fra de ulike emnene rundt kjernen i restaurantledelse. Som eneste studiested i Norge vil du hos oss kunne bli sertifisert i både Etablererprøven og Kunnskapsprøven. Ved bestått årsstudium i restaurantledelse har du også mulighet til å søke opptak direkte til 2. året på bachelorprogrammet i hotelledelse. Årsstudium i restaurantledelse har krav om fagbrev som kokk, institusjonskokk, servitør, resepsjonist, pølsemaker, baker, konditor eller lignende, i tillegg til generell studiekompetanse. Personer over 25 år uten generell studiekompetanse, kan også søke opptak på bakgrunn av relevant fagbrev og realkompetanse. HVORDAN SØKE?: Søkes via Ordinær søknadsfrist 15. april NB: Enkelte søkere har søknadsfrist 1. mars, se

14 Foto: NHO Reiseliv Foto: NHO Reiseliv Faglært kokk og Foto: Terje Rakke. Nordic life - Visitnorway.com Faglært reiselivsmedarbeider og servitør resepsjonist VG2 Kokk- og Servitørfag Her får elevene kunnskaper om mat og drikke, samt fer dig heter i ulike matlagingsmetoder. Videre skal eleven lære om matens betydning for helse, hygge, velvære og sosialt samkvem. Ernæringsmessig riktig kosthold, utnyttelse av ressur sene og bevaring av miljøet. VG2 danner grunnlaget for lære kon trakter som kokk eller institu sjonskokk. Inntakskrav: Bestått VG1 i Restaurant- og Matfag. VG3 Kokkfaget. Opplæring i bedrift, 2 år Opplæringen er praktisk, og foregår på et kjøkken i en bedrift. Her lærer man riktig håndtering og lagring av matvarer, økonomi og nødvendigheten av et sunt kosthold. Mat kan tilberedes på mange måter, derfor gis det stort spillerom for fantasi og kreativitet. Målet er å gi gjesten god mat, samt en positiv og hyggelig opplevelse. Det gis variert opplæring; hvordan sette sammen menyer, kunnskap om dietter og sesongmat, samt innblikk i forskjellige religioners krav til mat. VG3 Servitørfaget. Opplæring i bedrift, 2 år Opplæring er praktisk og foregår i en bedrift. Servitører er bedriftens ansikt utad mot gjesten. Det er derfor viktig at servitøren lærer seg å kommunisere godt med alle typer mennesker. Servitøren skal kunne veilede gjester ved valg av mat og drikke, og en del av opplæringen fore går derfor på restaurantkjøkkenet. Faglærte servitører er svært etterspurte i overnattings- og serveringsbransjen. VG2 Reiseliv VG2 Reiseliv danner grunnlag for å kunne tegne lærekontrakter på veien mot faglært resepsjonist og reiselivsmedarbeider. Et fagbrev gir muligheter for ulike jobber innen reiselivsnæringen, blant annet innen destinasjonsselskaper, hoteller, luftfart, cruiseselskaper osv. Det blir lagt vekt på opplæring innen markedsføring, salg, tjenesteyting og kundebehandling. Inntakskrav: Bestått VG1 Service og Samferdsel. VG3 Reiselivsfaget. Opplæring i bedrift, 2 år Innen reiselivsfaget kan man få jobb i reisebyråer, innen destina sjonsselskaper, eventbyråer, opp levelsesbedrifter og hos turopera tører. Som faglært må en beherske kundebehandling på høyt nivå. En får også god innsikt i informasjonsteknologi som salgs- og støtteverktøy, geografi og annet. VG3 Resepsjonsfaget. Opplæring i bedrift, 2 år Lærling i resepsjonsfaget arbeider i hoteller og andre overnattingsbe drifter. Man lærer service og gjeste behandling, resepsjonsarbeid, bestil lingsrutiner, salg og markedsføring, kurs og konferanse, husøkonomi og hotell sikkerhet. Resepsjonisten skal ha oversikt over alle funksjoner på arbeidsplassen, og en del av opp læringen foregår derfor i ulike av delinger i bedriften. UTDANNINGSMULIGHETER FOR KOKK- OG SERVITØRFAG VG1 i Restaurant- og matfag UTDANNINGSMULIGHETER FOR RESEPSJONS- OG REISELIVSFAG VG1 Service og Samferdsel VG2 Kokk- og Servitørfag VG2 Reiseliv VG3, 2 års læretid i bedrift, kokkfag eller servitørfag. Avsluttende fagprøve VG3, 2 års læretid i bedrift; resepsjons- eller reiselivsfag. Avsluttende fagprøve Bachelor i service management Diplomkokk Gastronomisk Institutt Påbygging Studiekompetanse Vinkelner Restaurantledelse årsstudium NHS Påbygging studiekompetanse eller over 25 år og 5 års praksis (realkompetansevurdering) Bachelor med fordypning i restaurantledelse Bachelor i hotelledelse Bachelor i reiseliv Bachelor i hotelledelse Bachelor i reiseliv Master i naturbasert reiseliv / UMB Internasjonal master i hotell- og reiselivsledelse UiS ved Norsk hotellhøgskole Master i reiseliv Høgskolen i Finnmark Internasjonal master i hotell- og reiselivsledelse UiS ved Norsk hotellhøgskole Master i reiseliv Høgskolen i Finnmark Master i naturbasert reiseliv / UMB 26 27

15 innovasjonnorge.no Vi gir lokale ideer globale muligheter Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Med kontorer i alle fylker og i mer enn 30 land over hele verden er det lett å komme i kontakt med oss. Våre medarbeidere har kunnskap om lokale og internasjonale forhold som skal bidra til at kundenes ideer blir forretningssuksesser. Ønsker du mer informasjon om Innovasjon Norges satsingsområder, samarbeidspartnere og finansieringsmuligheter, ta kontakt med ditt nærmeste Innovasjon Norge kontor. For informasjon om våre tjenester til reiselivsnæringen, besøk våre bransjesider for reiseliv Her finner du blant annet egne studentsider hvor du får tilgang til markedsdata, rapporter og andre ressurser. Du kan også abonnere på vårt nyhetsbrev, Reiselivsnytt. NortherN Lights at Kattfjordeidet, KvaLøya. foto: gaute BruviK - visitnorway.com

Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør. www.verdenerdin.no

Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør. www.verdenerdin.no Velkommen til reiselivsnæringen! resepsjon reiseliv kokk servitør www.verdenerdin.no Hva er Reiselivsnæringen? Opplevelser av Kulturlandskap Ren natur Lokal mat og tradisjoner Kulturminner og norsk kulturarv

Detaljer

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO

SCAN QR-KODENE FOR Å SE VIDEOER FRA FAGENE VÅRE. DU FINNER FLERE PÅ VÅR HJEMMESIDE WWW.ORMNN.NO Om Opplæringskontoret Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland (ORMNN) ble stiftet 1988, og har lang erfaring og god kompetanse. Vårt formål er å kvalitetssikre læretiden for alle

Detaljer

Frihet til å gjøre som du vil

Frihet til å gjøre som du vil Frihet til å gjøre som du vil - med allsidig og spennende utdanning i bagasjen Service og samferdsel Innledning side 5 Salgsfaget side 7 Kontor og administrasjonsfaget side 9 Sikkerhetsfaget side 11 IKT

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Restaurant- og matfag

Restaurant- og matfag Restaurant- og matfag Fagutdanning over 4 år. 1. år på videregående (VG1): VG1 Restaurant- og matfag 2. år (VG2): VG2 Kokk- og servitørfag (Kokk, kokk institusjon, servitør) eller VG2 Matfag (Baker/Konditor,

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Vi satser på utdanning i fremtiden

Vi satser på utdanning i fremtiden Vi satser på utdanning i fremtiden www.ormnn.no Til topps med ORMNN Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland ble stiftet i 1988. Formålet er å kvalitetssikre læretiden for alle lærlinger,

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet Arbeidshefte for elever i ungdomsskolen Tilhører: REISELIVSNÆRINGEN Velkommen til reiselivsnæringen! Utdanningsvalg Mat, drikke,

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Studieprogram B-REILED, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov

The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov Asgeir Skålholt The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov Hva er problemet? 1. Få rekrutteres inn i næringen med fagkompetanse 2. Mange faller fra utdanningen av de som faktisk

Detaljer

utdanning www.reiselivsutdanning.no Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Foto: Radisson SAS

utdanning www.reiselivsutdanning.no Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Foto: Radisson SAS utdanning Foto: Radisson SAS Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Overnatting Servering Resepsjonsfag Reisearrangører Turoperasjon Reisebyrå Norske reisemål Attraksjoner Aktiviteter

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

DET Å VÆRE PROFESJONELL YRKESUTØVER GBE

DET Å VÆRE PROFESJONELL YRKESUTØVER GBE DET Å VÆRE PROFESJONELL YRKESUTØVER SERVITØR OG KOKKEYRKET ER BÅDE GIVENDE OG SLITSOMT Hverdagen kan være stressende. Mange daglige rutiner krever at du er 100 prosent til stede. Arbeidet kan være fysisk

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Studieprogram B-HOTLED, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium:

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Velkommen til. 14. april 2011

Velkommen til. 14. april 2011 Velkommen til Bjørgvin videregående skole Bjørgvin videregående skole 14. april 2011 Utdanningsprogram for Service og samferdsel VG1 VG2 VG3 Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Salgsfaget

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

En spennende videregående skole midt i Oslo

En spennende videregående skole midt i Oslo En spennende videregående skole midt i Oslo Nytt programområde: Vg1: Service og samferdsel Vg2: Transport og logistikk Service og samferdsel - jobb i en bransje med framtid Dette er en vekstnæring Har

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Allemannsretten en ressurs og et ansvar

Allemannsretten en ressurs og et ansvar Allemannsretten en ressurs og et ansvar v/ Knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007 arrangert av FRIFO NHO Reiseliv

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Bachelor i Facility Management

Bachelor i Facility Management Bachelor i Facility Management En helt ny utdanning som gir gode arbeidsmuligheter i sterkt voksende bransjer. Studiet åpner dørene til mange velrenommerte masterprogrammer. To valgfrie profesjonsprofiler

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/euprosjektledelse ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter? Begynn

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer Kapittel 9 Reservasjonssystemer Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne beskrive reservasjonssystemer som blir benyttet i reiselivsnæringen Innhold 9.1 Innledning 9.2 Amadeus 9.3 Reservasjonssystemer

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Restaurant og matfag med Yrkes- og studiekompetanse

Restaurant og matfag med Yrkes- og studiekompetanse Restaurant og matfag med Yrkes- og studiekompetanse Noreveien 2 Postboks 183 1541 Vestby Restaurant- og matfag, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig Dette programmet er sammensatt av restaurant og matfag

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI Rekruttér studenter fra BI Hva kan en handelshøyskole tilby? Vi er en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt faglig miljø og tette bånd til nærings -

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør jeg velge? Digitalisering: mange arbeidsoppgaver

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Karrieremuligheter i reiselivsnæringen Lærlingekontoret i Salten Jørn Gunnar Gundersen

Karrieremuligheter i reiselivsnæringen Lærlingekontoret i Salten Jørn Gunnar Gundersen Karrieremuligheter i reiselivsnæringen Lærlingekontoret i Salten Jørn Gunnar Gundersen Definisjon på reiseliv St.meld. nr. 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk Reiseliv gir grunnlag for virksomhet i mange

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?»

Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?» Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?» ved Jorunn Dahlback Fagskoleutdanning på Vea, Tyskland, Finland etc. Mesterbrev Studiespesialisering/ Studier ved Høgskole

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer