Statens råd for funksjonshemmede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens råd for funksjonshemmede"

Transkript

1 Statens råd for funksjonshemmede

2 Basketballkamp i Bergen, foto: Pia Mørk Andreassen Hva er ledsagerbevis? Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå for eksempel på kino, idrettsarrangement, teater, konsert, i svømmehall, eller å reise kollektivt. Hovedregelen Ledsagerbeviset gir ledsageren fri adgang til de stedene og arrangementene som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede som er eieren av beviset/kortet, betaler selv gjeldende inngangspris. Det er den enkelte kommune som bestemmer om de vil innføre ordningen, og det er kommunen som utsteder kortet i den funksjonshemmede søkerens navn. Kortholderen velger selv ledsager og kan ha ulike ledsagere. I dag har ca. 300 kommuner ordningen med ledsagerbevis og ca personer har beviset. Hvor gjelder kortet? Ledsagerbeviset skal gjelde i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen. Du må selv ofte undersøke Fordi kortet ikke er akseptert alle steder, må en selv ofte undersøke om kortet aksepteres på det aktuelle stedet. Den instansen i kommunen som utsteder kortet, vil også ha kunnskap om hvor kortet gjelder i kommunen, i nabokommuner og i fylket. Riksteatrets forestilling «ZOOM», foto: Christian Elgvin 2

3 gyldig for. Det vil også kunne variere hvor mye dokumentasjon den enkelte kommune ønsker for å utstede ledsagerbevis. Søknad Ordningen med ledsagerbevis administreres enten av kulturetaten eller helse- og sosialetaten i de fleste kommuner. Men det finnes kommuner som har lagt administrasjonen til andre etater. Varierende rabatter Hva som er gjeldende pris på billetten fastsettes av arrangøren eller transportselskapet. Noen vil kreve full pris av kortholderen dersom ledsager går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatt på full pris til kortholderen, dersom denne for eksempel er trygdet. NSB/tog aksepterer ledsagerbevis for hele landet, men gir 50% rabatt til kortholderen og 50% til ledsageren på full pris. Dette gjelder også en del buss- og båtselskaper. Veiledende retningslinjer Statens råd for funksjonshemmede har utarbeidet veiledende retningslinjer med utfyllende merknader. Disse finner du på rådets internettsider:www.srff.dep.no under informasjon om ledsagerbevis. Du kan også ringe og få dem tilsendt. I små kommuner ser en ofte ikke behovet for omfattende dokumentasjon i forbindelse med en søknad om ledsagerbevis, fordi en ofte kjenner søkerens behov fra før. I noen av de større kommunene kreves ofte mer dokumentasjon og uttalelse fra fagperson, fordi saksbehandleren ikke alltid kjenner søkerens bakgrunn. Uansett bør det være et mål å ha et søknadsskjema som er så enkelt som mulig, med en tilsvarende enkel saksbehandling, samtidig som en ivaretar behovet for nødvendig dokumentasjon. Forslag til søknadsskjema ligger også på Kortet Det er utarbeidet en felles mal for ledsagerbeviset (følgjekortet på nynorsk), som du finner sammen med retningslinjene på rådets internettsider. Skal kortet bli akseptert over hele landet må det ha et enhetlig utseende. Blant annet har NSB satt dette som krav for å akseptere ordningen. De fleste kommuner trykker også kommunevåpenet på kortet, slik at kortet får et mer offisielt preg. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med flere kommuner og fylkeskommuner. Vi anbefaler at de veiledende retningslinjene legges til grunn når en skal innføre ledsagerbevis i kommunen. Ordningen skal gjelde i hele landet og da er det viktig at vi får en mest mulig lik praksis. Det betyr ikke at en ikke kan tilpasse retningslinjene til behov en ser i sin egen kommune. Dette kan for eksempel gjelde aldersgrenser både for kortholderen og ledsageren, eller hvor mange år kortet skal være 3

4 Anvendelse i kommunene I kommuner som har innført ledsagerbevis er ordningen at kortet gjelder på alle kommunale institusjoner som har inngangspenger, for eksempel svømmehall og kino. Kommunene stiller også vanligvis krav om at foreninger, institusjoner og arrangører som mottar økonomisk støtte fra kommunen skal akseptere ordningen med ledsagerbevis. I tillegg er det i noen kommuner inngått avtale med private arrangører uten offentlig støtte, som for eksempel treningssentra. I de kommunene hvor en har ordningen med ledsagerbevis og bruker de veiledende retningslinjene, skal alle som har dette kortet behandles på samme måte, enten en er innbygger i kommunen eller kommer fra et annet sted i landet. Anvendelse i fylkene Noen fylkeskommuner har i flere år samarbeidet med kommunene for å få ledsagerbeviset akseptert. I andre fylkeskommuner er arbeidet kommet kortere. Fylkeskommunen kan stille krav til institusjoner, arrangører og transportselskap som mottar økonomisk støtte fra fylkeskommunen, at de skal akseptere ordningen med ledsagerbevis. I for eksempel Vestfold, Vest-Agder og Nord- Trøndelag har fylkeskommunen inngått avtale med busselskapene at ledsagerbeviset kan brukes på alle busser i fylket. I Møre- og Romsdal er det inngått avtale med fylkesbåtene, det vil si ferger og hurtigbåter. Det er liknende avtaler med transportselskaper også i andre fylker, men ikke i alle. I Vestfold er det avtale med Vestfold Festpillene som har arrangementer over hele fylket. Riksdekkende anvendelse Norges idrettsforbunds arrangementer Riksteateret Rikskonsertene Riksfergene NSB/tog, 50% for den funksjonshemmede, 50% for ledsager på full pris. Norlandia-hotellene, ledsager gratis i dobbeltrom med frokost Kulturdepartementet har fastsatt følgende regel for alle i landet som driver kulturformidling mot billettsalg og som mottar økonomisk tilskudd fra Kulturdepartementet: "Det er en forutsetning for tilskuddet at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede som kjøper billett til full pris til et arrangement gis rett til gratis billett for sin ledsager". Fra venstre: NSB/tog, foto: NSB, Nordlandiahotellet på Karl Johansgate i Oslo, foto: Steinar Bergh, Gruppa Sokora turnerer med Rikskonsertene, foto: C. Dynna.

5 Fra venstre: Vestfold festspillene 2001, «Viva Brasil» konserten på Slottsfjellet i Tønsberg, foto: Vestfold Festspillene, Fergen Larvik-Kristiansand, foto: Color Line, Vestfoldbussene trafikkerer store deler av fylket. Foto: Trond Myhre. Eksempel Vestfold Samtlige 15 kommuner i Vestfold har siden 1998 innført ordningen med ledsagerbevis. Kortet aksepteres på lik linje over hele fylket enten du er fra en av kommunene i Vestfold eller er på besøk fra en kommune ellers i landet som har innført ordningen. Sekretæren for det fylkeskommunale rådet for funksjonshemmede koordinerer samarbeidet mellom kommunene. Hun rapporterer at ordningen nå fungerer fint i hele fylket. De hadde noen små innkjøringsproblemer i starten, da ordningen ikke var så kjent. I Vestfold aksepteres ledsagerbeviset på alle busser og ferger, der kortholderen få 50% og ledsageren 50% på full pris. Alle arrangementer i regi av Vestfold fylkeskommune eller de som mottar tilskudd fra fylkeskommunen skal akseptere ledsagerbeviset. Dette gjelder bl.a. museene i fylket, idrettshaller, idrettsparker og Vestfold Festspillene. Videre gjelder det konserter og forestillinger i kulturhus og kirker. I noen av kommunene i Vestfold er det inngått avtale også med andre private arrangører. I Larvik kommune kan ledsagerbeviset bl.a. brukes på treningssenter og sportssenter, samt i forbindelse inngangspenger på hoteller og lignende som arrangerer konserter eller driver diskotek. I 2001 var det over 700 personer med ledsagerbevis i Vestfold. Kontakt for mer informasjon: Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede v/ rådssekretær Anne Herwell Svend Foynsgate Tønsberg tlf / e-post: 5

6 Eksempel Nord-Trøndelag Samtlige 24 kommuner i Nord-Trøndelag hadde i 2001 innført ordningen med ledsagerbevis. Kortet har i hovedsak det samme bruksområdet som i Vestfold. I dette fylket er det svært mange arrangementer i regi av frivillige lag og organisasjoner. I Nord-Trøndelag får kortholderen 50% rabatt på buss og hurtigbåt dersom vedkommende er trygdet, og betaler vanlig pris hvis en er yrkesaktiv. Ledsageren reiser gratis. Fylkesrådet for funksjonshemmede i Nord- Trøndelag har gjennomført en evaluering av ordningen med ledsagerbevis både blant de som har kortet, de ansvarlige i kommunene og busselskapene: De som har fått kortet er stort sett fornøyd med ordningen. Mange har brukt kortet på buss, tog og ferge, og det har gått greit. Likevel har noen få opplevd at kortet ikke har blitt akseptert fordi arrangøren ikke kjenner eller ikke aksepterer ordningen. De ansvarlige i kommunene er også i hovedsak fornøyd med ordningen. Mange av kommunene har en saksbehandlingstid på under en uke, og ingen bruker mer enn tre uker på å utstede et ledsagerbevis. Busselskapene i Nord-Trøndelag rapporterer heller ikke om noen problemer. De har ikke så mange med ledsagerbevis som benytter bussene at det har noen økonomiske konsekvenser for selskapene. I 2001 var det over 500 brukere av ledsagerbevis i Nord-Trøndelag. Kontakt for mer informasjon: Fylkesrådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag v/ rådssekretær Elsa Skevik/Ingrunn Amdahl Fylkets hus, 7735 Steinkjer tlf e-post: Fra venstre: Simulator i Olympiaparken på Lillehammer, foto: Olympiaparken, Quality Hotel Grand på Gjøvik, foto: Quality Hotel Grand, Raufoss Badeland, foto: Raufoss Badeland. Eksempel Gjøvik og nabokommuner I Gjøvik kommune blir ordningen administrert av kulturetaten. Ordningen har kommunen hatt siden 1995 og i 2001 var det 110 brukere. Kortet blir brukt først og fremst i forbindelse med besøk på kino, i svømmehall og på bybussen. Det er et nært samarbeid med nabokommunene Østre Toten og Vestre Toten når det gjelder ulike tilbud, bl.a. Raufoss badeland. Også i Lillehammer er det flere tilbud som kan være aktuelle for de som har ledsagerbevis, f. eks. Maihaugen og Olympiaparken. I Gjøvik kan kortet brukes bl.a. på idrettsarrangement og kulturarrangement i Tranberghallen og Gjøvik Olympiske fjellhall. Quality Grand hotell i Gjøvik aksepterer også ledsagerbevis og gir gratis overnatting for ledsager i dobbeltrom med kortholderen. Kontakt for nærmere informasjon: Kulturetaten i Gjøvik kommune v/ fritidskonsulent Ola Narten Svendsen serviceboks 39, 2810 Gjøvik tlf e-post: 6

7 Fra venstre: Spelet om Heilag Olaf på Stiklestad, Verdal, foto: Leif Arne Holme og Stiklestad nasjonale kultursenter. Buss-selskapet TrønderBiler har ruter i hele Nord-Trøndelag, foto: TrønderBiler. Eksempel Trondheim Ordningen med ledsagerbevis ble innført i desember 2000 og pr. august 2001 var det 370 brukere i Trondheim. Ansvarlig faglig instans for ordningen er kommunaldirektøren for kultur, mens den daglige administrasjonen er lagt til Byåsen servicekontor for helse- og omsorgstjenester/ transporttjenesten. Som i andre kommuner som har innført ordningen, var det noen misforståelser i starten både blant brukere og på noen brukssteder. Men etter en innkjøringsperiode fungerer systemet fint. Søknadsbehandlingen tar ca. én uke. Kortet brukes mest på kino, svømmehall, teater og konserter. Trøndelag teater, OlavsHallen og Nidarosdomen er tre kjente brukssteder for kortet. Det brukes også i forbindelse med festivaler som Olavsfestdagene og Trondheim Jazzfestival. Ledsagerbevis fra andre kommuner i landet kan brukes på lik linje med kort utstedt i Trondheim. Kontakt for nærmere informasjon: Faglig instans: Kommunaldirektøren for kultur v/ enhetsleder Karin Amble Brøsetveien 168, 7004 Trondheim tlf e-post: Administrasjon: Byåsen servicekontor for helse- og omsorgstjenester/transporttjenesten v/ Unni Tjønndal, Hospitalløkkan 20 B, 7004 Trondheim tlf faks Fra toppen: Forestillingen «YLVIS» i OlavsHallen, med brødrene Bård og Vegard Ylvisåker, Fasade OlavsHallen, foto: OlavsHallen Olavsfestdagene i Trondheim - ridderforestilling, Foto: Trondheim kommune.

8 Noen andre steder... Noen spørsmål og svar Hva med ledsagerbevis i forhold til støttekontakttjenesten? Ledsagerbeviset kan selvsagt også brukes sammen med en støttekontakt. Ellers er ledsagerordningen og støttekontakttjenesten helt uavhengig av hverandre. Hva med tapte billettinntekter? Norges Idrettsforbund, busselskap og andre melder at de ikke ser dette som noe problem. Idrettsforbundet får rapport om det motsatte, ordningen øker besøket og dermed også inntekten. Hva med refusjonsordninger? Refusjonsordninger anbefales ikke. Det krever arbeid, slik at vinninga lett går opp spinninga. Mange arrangører og transportører har allerede offentlig støtte. Mener f.eks. en konsertarrangør at en påføres et urimelige tap, kan en eventuelt ha et visst antall plasser for besøkende med ledsager. Gutt og sel. Foto: Akvariet i Bergen. Tilgjengelig buss i Kristiansand. Foto Inge Os, Vest-Agder Kollektivtrafikk Mer informasjon: Nærmere opplysninger om ordningen med ledsagerbevis får du hos rådssekretærene i de fylkeskommunale rådene for funksjonshemmede (Ring fylkeskommunen - for Oslo, ring Rådhuset) eller Statens råd for funksjonshemmede Postboks 8192 dep, 0034 Oslo Tlf Internett: E-post: Ferge på Hjørundfjorden. Foto: Møre og Romsdal Fylkesbåtar. ISBN nr.: Tekst og fotored.: Steinar Bergh Design og produksjon: April Reklamebyrå as, Oslo Opplag: 3000 Flöibanen i Bergen. Foto Flöibanen AS.

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR REISEKOSTNADER VED SAMVÆR Barn som har foreldre som bor langt fra hverandre, må ut å reise for å ha samvær. Reglene om reisekostnader ved samvær finnes i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven)

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer