Kultur. roner reativitet. Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur. roner reativitet. Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland"

Transkript

1 Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland

2 Initiativtakere til prosjektet: Bergen Næringsråd Kultur Vest Business Region Bergen Bergen Reiselivslag Prosjektet er støttet av: Hordaland fylkeskommune Bergen kommune Bergen Live Visjon Vest

3 Bakgrunn Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra studien «Kultur, kroner, kreativitet». Studien er initiert av Kultur Vest, Business Region Bergen, Bergen Næringsråd og Bergen Reiselivslag, med støtte fra Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Live og Visjon Vest. Arbeidet er utført av ideas2evidense. Hensikten med studien har vært å dokumentere kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Hordaland. Studien viser at publikum til kulturarrangement i Hordaland har et ekstraforbruk på 659 millioner kroner. For Bergen er beløpet 605 millioner. Til sammen genererer kunst- og kultursektoren økonomiske ringvirkninger på nesten 2,4 milliarder kroner. Det tilsvarer 1,3 prosent av den samlede verdiskapningen i fylket. Takk til alle som har bidratt med viktig informasjon til prosjektet, gjennom intervju eller spørreundersøkelser. Den komplette rapporten fra prosjektet kan lastes ned fra denne adressen: Revidert juni 2013.

4 Avgrensing av kunst- og kultursektoren Vi har i denne studien avgrenset kunst- og kultursektoren til å gjelde «all profesjonell utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet for et publikum og de scener, arenaer og støttefunksjoner som er på plass for å tilrettelegge for, og fremme, denne virksomheten». Kjernevirksomheten er utøvende og skapende kunstnerisk eller kulturell virksomhet som primært er rettet mot et publikum. Dette inkluderer: alle former for teater, opera, dans, revy o.l. hvor direkte formidling til et publikum er den primære formidlingsformen alle former for musikk, hvor direkte formidling til et publikum er en blant flere formidlingskanaler alle former for bildende kunst, hvor produktet møter publikum via gallerier, utstillinger e.l. film, hvor kinovisning lever side om side med andre visningskanaler, bl.a DVD, streaming og TV forfattervirksomhet, hvor produktet primært formidles via skriftlige medier og bare unntaksvis via en arena kulturarv Studien omfatter dessuten kulturskoler og offentlige bibliotek. Definisjonen utelukker virksomhet som i hovedsak er rettet mot andre bedrifter og som har som mål å gjøre et annet produkt mer attraktivt, som f.eks. design, arkitektur og reklamevirksomhet. Den utelukker også distribusjonsleddet i verdikjeden, bl.a. bokhandlere, og plate- og videobutikker. Den omfatter heller ikke kulturaktiviteter drevet på frivillig basis.

5

6 Kulturfylket Hordaland Kulturlivet i Hordaland er preget av stort mangfold og favner både de store begivenhetene og det mer hverdagslige kulturtilbudet. Samlet arbeider mennesker i kunst- og kultursektoren i fylket, fordelt på virksomheter. Det gjør sektoren til landets største utenfor Osloregionen. Som i landet ellers, er kultursektoren i Hordaland kjennetegnet av et stort antall små aktører og et fåtall store og tunge aktører med en betydelig markedsposisjon. Sektoren hadde en total omsetning på 2,9 milliarder kroner og et driftsresultat på 166 millioner kroner i Verdiskapingen på ca. 1,1 milliarder kroner er knyttet til lønnsutgifter. Bare 6,5 prosent av den økonomiske verdiskapingen består av positive driftsresultat. Det skyldes delvis den store andelen enkeltpersonforetak de utgjør nesten 65 prosent av kultursektoren i fylket og delvis at sektoren omfatter et betydelig offentlig driftet kulturtilbud. Musikk er den dominerende bransjen i kunst- og kultursektoren i Hordaland, med flest ansatte, høyest omsetning og det beste driftsresultatet. Filmbransjen har også en betydelig høyere omsetning enn øvrige bransjer, mye takket være produksjonsselskapet TV 2 Gruppen og Bergen Kino som står for 65 prosent av omsetningen. Kulturlivet i Hordaland er sterkt økonomisk konsentrert og geografisk sentralisert. De ti største selskapene i sektoren står for 40 prosent av omsetningen. Av disse ligger bare ett utenfor Bergen. Til sammen ligger 70 prosent av foretakene i Bergen. Disse står for 84 prosent av den samlede omsetningen i sektoren. I mange av kommunene utenfor Bergen domineres kulturlivet av kommunale aktører som kulturskoler og folkebibliotek. I disse kommunene arbeider dobbelt så mange i kulturskoler og folkebibliotek som i regnskapspliktige foretak (468 mot 223 personer).

7 Nøkkeltall for kunst- og kulturnæringen i Hordaland, fordelt på Bergen og Hordaland, 2011 (1000 kr). Omsetning fordelt på undergrupper, (1000 kr).

8 Publikums forbruk En særegen egenskap ved kunst- og kultursektoren, er at virksomhetene bidrar til å generere etterspørsel for andre virksomheter ved å trekke publikum til fylket. Tilreisende publikum til Festspillene har for eksempel behov både for overnatting, transport, mat og drikke mens de oppholder seg i byen. Når konsertpublikummet på Koengen fyller barene og pubene langs Bryggen, er det et eksempel på det samme. Ved hjelp av data fra spørreundersøkelser til publikum ved 27 ulike kulturarrangement har vi estimert det samlede forbruket både i Hordaland som helhet og i Bergen. Til sammen viser undersøkelsen at publikum ved kulturarrangement i Hordaland har et ekstraforbruk utover billettkostnadene på 659 millioner kroner. For Bergen isolert sett er ekstraforbruket 605 millioner. I tråd med prinsippet om at ringvirkninger bare kan genereres av forbruk fra tilreisende som har kommet hit utelukkende for å delta i et kulturarrangement, har vi beregnet separate tall for denne gruppen som vi har kalt kulturtilreisende. Disse la igjen vel 223 millioner kroner i Hordaland i perioden september 2011 til september Av dette gikk ca. 118 millioner til overnatting, og vel 105 millioner til andre varer og tjenester. Ser vi bare på Bergen, øker beløpet til 311 millioner kroner. Av dette ble i underkant av 142 millioner brukt på overnatting, og 168 millioner på andre varer og tjenester. At beløpet øker, skyldes at vi inkluderer forbruk fra tilreisende fra andre kommuner i Hordaland. Den største enkeltstående bidragsyteren til det publikumsskapte forbruket er Ole Bull Scene med 123 millioner kroner. En annen viktig aktør er Bergen Live som genererte et forbruk på 93 millioner kroner, derav 52 millioner fra de to konsertene med Bruce Springsteen. Også Grieghallen betyr mye med et samlet publikumsforbruk på 74 millioner kroner utenom konsertene til Harmonien.

9

10 Forbruk alle publikummere Forbruk kulturtilreisende Forbruk per kulturtilreisende Festspillene Nattjazz Bergenfest Springsteen - Koengen Kent - Koengen Bergen Live Harmonien Grieghallen DNS Ole Bull Scene Ricks Teater Raptus tegneseriefestival Bergen kino Rest - estimert Bergen totalt Bygdalarm Fruen fra havet - Oseana Poesifestivalen i Ulvik Rest - estimert Hordaland utenom Bergen totalt Publikums forbruk utover billettkostnader, alle arrangementskategorier i perioden sept.2011-sept.2012.

11

12 Festspillene i Bergen I 2012 kunne Festspillene i Bergen feire sitt 60-årsjubileum. Jubileumssesongen ble en suksess med over solgte billetter en økning på mer enn 7000 billetter fra året før fordelt på 150 arrangement. Festspillene trekker publikum både fra innland og utland. Undersøkelsen viser at ca. 40 prosent av den samlede publikumsmassen i 2012 var tilreisende. 20 prosent kom fra fylker utenfor Hordaland, mens 10 prosent kom fra utlandet. Nærmere tilreisende publikummere i løpet av to uker setter sitt preg på bybildet. Hoteller, restauranter og utesteder er blant de som nyter godt av det tilreisende publikummet. Undersøkelsen viser at Festspill-publikummet hadde et samlet ekstraforbruk på 31 millioner kroner i Av dette la kulturtilreisende igjen ca. 18 millioner kroner, hvor halvparten ble brukt på overnatting og halvparten på andre varer og tjenester, som f.eks. mat, drikke og transport. Forbruk utover billettkostnader i ulike publikumsgrupper målt i norske kroner. Festspillene i Bergen 2012

13

14 Bruce Springsteen Sommeren 2012 spilte Bruce Springsteen for Bergenspublikummet på Bergen Lives utescene på Koengen for andre gang. Til sammen tilskuere hadde sikret seg billett til de to konsertene. Basert på forbruksdata fra 177 tilfeldig utvalgte publikummere på begge Springsteenkonsertene, finner vi at publikum totalt la igjen til sammen 52 millioner kroner i Bergen i forbindelse med de to konsertene. 48 millioner av dette er forbruk fra kulturtilreisende. Rundt 21 millioner ble lagt igjen hos hoteller og andre overnattingssteder og 27 millioner hos andre virksomheter som serveringssteder, transportører etc. I tillegg kommer forbruk av mat og drikkevarer inne på konsertområdet. Dette er trukket fra det estimerte publikumsforbruket siden Bergen Live selv står for cateringen på sine konserter. Konserter med internasjonale artister av Springsteens kaliber er nasjonale begivenheter. De trekker derfor publikum fra store deler av landet og har en høyere andel tilreisende enn kulturarrangementer flest. Av den samlede publikumsmassen på finner vi at over to tredjedeler er tilreisende dvs. bosatt utenfor Bergen kommune. Mer enn én tredel av publikum kommer fra fylker utenfor Hordaland. Dette er den overlegent største andel tilreisende på alle arrangement vi har data for. Forbruk utover billettkostnader i ulike publikumsgrupper målt i norske kroner, Bruce Springsteen-konsertene 23. og 24. juli 2012.

15 Ole Bull Scene Ole Bull Scene byr på et mangfold av kultur- og underholdningstilbud og flere av arrangementene går for fulle hus. I perioden september 2011 til september 2012 hadde revyscenen besøkende. Vel en tredjedel av disse var tilreisende i følge våre anslag. Flesteparten av disse kommer fra omkringliggende kommuner, men det kommer også en betydelig andel fra andre fylker. Dette skyldes trolig at det er blitt populært å kombinere weekend-reiser med revybesøk, noe det også legges til rette for gjennom markedsføring og salg av kombinerte revy- og hotellpakker. Til sammen hadde Ole Bulls publikum i denne perioden et ekstraforbruk på 123 millioner kroner. Av dette kom rundt 70 prosent, eller 89 millioner, fra kulturtilreisende. Siden nesten samtlige tilreisende (94 prosent) overnatter på hotell i forbindelse med arrangementene, går en stor del til overnatting, ca. 48 millioner kroner. Forbruk utover billettkostnader i ulike publikumsgrupper målt i norske kroner. Forestillinger ved Ole Bull Scene, sept sept. 2012

16 Bygdalarm Bygdalarm er en av festivalene utenfor Bergen som virkelig har markert seg de siste årene. Festivalen holdes i Øystese i juli hvert år og publikumstallet har økt sakte men sikkert siden oppstarten i De to siste årene har festivalen vært utsolgt med besøkende. De fleste av disse kommer fra Hordaland, men festivalen trekker også publikum fra andre deler av landet. Undersøkelsen viser at halvparten av publikum er tilreisende fra andre kommuner i Hordaland, mens en fjerdedel er tilreisende fra andre fylker. Samlet genererer Bygdalarm-publikummet ca. 2 millioner kroner i inntekter for lokale virksomheter, hvorav 1,3 millioner kommer fra tilreisende som har kommet til Kvam på grunn av Bygdalarm. Nesten 90 prosent går til mat, drikke o.l., mens bare vel 10 prosent eller brukes på overnatting. Av de som overnatter, oppgir et overveldende flertall (82 prosent) at de overnatter privat, noe som forklarer dette relativt lave beløpet. Det bekrefter for så vidt også inntrykket vi fikk gjennom intervjuene, nemlig at mange Bygdalarm-publikummere har en tilknytning til lokalsamfunnet gjennom venner og familie. Forbruk utover billettkostnader i ulike publikumsgrupper målt i norske kroner, Bygdalarm 2012.

17

18 Samlede økonomiske ringvirkninger av kunst og kultur Studien viser at de samlede økonomiske ringvirkningene av kunst- og kultursektoren i Hordaland er i underkant av 2,4 milliarder kroner. Av dette utgjør den direkte økonomiske verdiskapingen, målt som summen av lønnsutgifter og driftsresultat, vel én milliard. Indirekte ringvirkninger, skapt av kulturvirksomhetenes vare- og tjenestekjøp, utgjør 863 millioner kroner, mens virksomhetenes lønns- og utbytteutbetalinger gir ringvirkninger estimert til 370 millioner kroner. Til sist legger det publikumsskapte forbruket grunnlaget for ytterligere ringvirkninger på 152 millioner. Til sammen tilsvarer disse ringvirkningene omtrent 1,3 prosent av den samlede verdiskapingen i fylket. De tilsvarende økonomiske ringvirkningene for Bergen isolert sett er beregnet til vel 2,0 milliarder kroner. Analysene viser også at de økonomiske ringvirkningene er betydelig større enn den samlede offentlige støtten som kultursektoren mottar. Til sammen mottok kunst- og kulturvirksomhetene i Hordaland 970 millioner kroner i støtte fra stat, kommune og fylkeskommune i Virksomhetene i Bergen fikk totalt 764 millioner i støtte. Til gjengjeld genererte kunst- og kultursektoren samme år totalt i Hordaland skatteinntekter for 1,07 milliarder kroner. For Bergen er skattene beregnet til vel 863 millioner kroner. Skatteinngangen er med andre ord betydelig større enn den samlede offentlige støtten til kunst- og kultursektoren både i Bergen isolert og i Hordaland samlet sett. Estimerte direkte og indirekte virkninger av kunst- og kultursektoren i Hordaland og Bergen, 2011.

19

20 Kunst og kultur som samfunnsutvikler Kunst- og kultur kan også ha andre og mer langsiktige effekter for Bergen og Hordaland enn de som direkte kan måles i kroner og øre. Det har i de siste to tiårene vært økende oppmerksomhet om kunst- og kultursektorens rolle i nærings- og samfunnsutviklingen. Kunst og kultur er i dette perspektivet ikke bare et gode i seg selv, men et middel til å utvikle et samfunn i en ønsket retning. Utgangspunktet er en forståelse av at geografisk avgrensede regioner lever i et konkurranseforhold med hverandre, der målet er å tiltrekke seg viktige ressurser som mennesker, besøkende, talent og næringsvirksomhet. Steder som makter å gjøre seg mer attraktive og synlige ved å utvikle et rikt og pulserende kulturliv, vil øke sine sjanser for å komme seirende ut av denne konkurransen. turister, besøkende folk, bosetning sted/samfunn kunst og kultur arbeidskraft, talenter, bedrifter kreativitet/ innovasjon Kunst- og kultursektorens roller som samfunnsutvikler

21

22 Kultur og bolyst Et rikt tilbud av kulturaktiviteter gir impulser, fornøyelse, muligheter for selvutfoldelse og sosialt felleskap. Men er det nok til å skape tilflytting eller forhindre fraflytting? Forskningen gir ikke et entydig svar, men viser at kulturtilbudet, sammen med en rekke andre faktorer som jobbmuligheter, boligmarkedet og ekteskapsmarkedet er bestemmende for hvor folk ønsker å bo. Kultur og den kreative arbeidskraften I følge Richard Floridas mye omtalte teori, er det byer som klarer å tiltrekke seg de talentfulle kunnskapsarbeiderne som har de beste forutsetningene for å skape vekst og utvikling. Et rikt kulturtilbud og et pulserende gateliv er viktige ingredienser i det «people climate» som får kunnskapsarbeidernes hjerte til å slå. En nyere nordisk studie viser at regionsenter og «nr. 2 byer» som Bergen kan ha mye igjen for å satse på kulturlivet. Slike byer har et smalere arbeidsmarked enn hovedstadsregionen, men kan være konkurransedyktige når det gjelder kulturtilbud.

23 Interviews indicate that the creative class often looks for qualities of place that may provide other inputs and inspirations than those related to their jobs. These may be found in a diverse cultural life (concerts, exhibitions, theatre and sport), urbanity (street life, public spaces and meeting places) and professional communities outside the place of work Andersen, Kristina Vaarst et.al. (2010): One Size Fits All? Applying the Creative Class Thesis onto a Nordic Context.

24 Kultur, nyskaping og kreativitet Mange mener at et rikt kunst- og kulturliv også kan ha en smitteeffekt og bidra til kreativitet og innovasjon i andre deler av samfunns- og næringslivet. I Bergensregionen har det for eksempel vokst fram en ekspansiv næringsklynge i grenseflaten mellom mediebasert innholdsproduksjon og teknologi. Samspillet mellom innhold og teknologi har etablert et gunstig klima for innovasjon og utvikling og en rekke nye selskap har i de siste årene blitt skapt innenfor dette næringsmiljøet.

25 Kulturturisme Det finnes mange eksempler som viser at kunst og kultur kan ha en langsiktig og permanent effekt på reiselivet. Et rikt kulturliv, store kulturpersonligheter, spektakulære kulturbygg eller spesielle kulturuttrykk kan ha en betydelig markedsføringseffekt og øke sannsynligheten for at flere velger å reise til stedet også utenom de store arrangementene. Kunst- og kultursektorens vurdering av hvor viktig ulike fordeler ved å være lokalisert i Hordaland er. Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5.

26 Prinsipper for beregning av ringvirkninger Ringvirkningsstudier er et mye benyttet men omdiskutert verktøy for å kartlegge økonomiske virkninger av kultur. Vi kan i grove trekk skille mellom to hovedtyper virkninger. På den ene siden har vi virkninger som genereres av kultursektorens egen økonomiske aktivitet vare- og tjenestekjøp, lønnsutbetalinger og utbytte. På den andre siden har vi virkninger som skapes av publikum når de kjøper varer og tjenester fra andre virksomheter i forbindelse med et kulturarrangement. I denne forbindelse er det nødvendig å skille mellom lokalt publikum og publikum som kommer til regionen utenfra. Et grunnleggende analyseprinsipp er at bare forbruk fra publikum som har kommet til området utenfra for å delta i et kulturarrangement kan gi grunnlag for ringvirkninger. En ringvirkningsanalyse bør dessuten ta hensyn til fenomener som lekkasjer og fortrengningsvirkninger. All økonomisk aktivitet som går ut av regionen (f.eks. virksomhetenes vare- og tjenestekjøp) defineres som lekkasjer, og skal i prinsippet ikke inkluderes i analysegrunnlaget. Fortrengningsvirkninger innebærer at forbruk fra tilreisende publikum fortrenger forbruk fra andre. Dette vil for eksempel gjelde i situasjoner hvor det er fullt belegg på hotellene og de kulturbesøkende derfor fortrenger eventuelle gjester som ville kommet til regionen av andre grunner, for eksempel en forretningsreise. Dette forbruket skal strengt tatt heller ikke tas med i beregningene. Se hovedrapport for nærmere beskrivelse av ringvirkningsanalyser.

27 «Jeg er overbevist om at bedrifter som bruker kulturtilbudet aktivt, gjennom ulike former for samarbeid, får intellektuell kapital tilbake.» intervju med bedriftsleder i Bergen

28 Tilnærming og metode Hensikten med studien har først og fremst vært å kartlegge sektorens økonomiske verdiskaping, direkte gjennom størrelser som bl.a. sysselsetting, omsetning og resultater, og indirekte gjennom verdiskaping i andre næringer og virksomheter. Men vi ser også nærmere på mindre målbare størrelser som kunst- og kultursektorens betydning for regional utvikling. Analysene er basert på tre hovedkilder: En spørreundersøkelse blant publikummere ved på til sammen 27 kulturarrangement i Hordaland. Regnskapsdata fra Brønnøysundregisterets Enhetsregister via foretaksdatabasen RavnInfo, samt data fra SSB KOSTRA (kommune-stat-rapportering). En spørreundersøkelse rettet mot samtlige virksomheter i kunst- og kultursektoren, slik vi har definert denne. Til sammen 284 virksomheter (28 prosent) svarte på undersøkelsen. Det er i tillegg gjennomført intervju med fem bedrifter i ulike deler av næringslivet. Vi har så langt det har vært mulig forsøkt å holde oss til de grunnleggende analyseprinsippene som vi har beskrevet lenger fremme i rapporten. Se hovedrapport for nærmere beskrivelse av metodevalg.

29

30 Initiativtagere: Kultur Vest, Business Region Bergen, Bergen Næringsråd og Bergen Reiselivslag Gjennomført av selskapet ideas2evidence. Layout og foto: anne jorun sæten Foto: Grieghallen Foto: Bergen Live/Vidar Langeland, Bergen Live/Helge Brekke Trykk: Bodoni

31 Jostein Ryssevik Malin Dahle ideas2evidence rapport nr.2/2013 ISBN Villaveien Bergen Norway tlf

32 «Mostly what I m getting out of Trollhunter is that I really wanna visit Norway.» Twitter «This is a movie that will make everyone who sees it want to go to Norway, everything in the movie just looks to incredibly inviting.» Twitter

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Malin Dahle Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Simon Musgrave rapport 3/2013 ideas2evidence JOSTEIN

Detaljer

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Malin Dahle Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Simon Musgrave rapport 3/2013 ideas2evidence JOSTEIN

Detaljer

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Næringsbarometeret for Hordaland, mai 2015 Utvikling i samla forventingsindeks i ulike delar av fylket frå mai 2014 til mai 2015 Oljenedturen

Detaljer

Økonomiske ringvirkninger av kunst og kultur for Trondheim

Økonomiske ringvirkninger av kunst og kultur for Trondheim Økonomiske ringvirkninger av kunst og kultur for Trondheim Byutviklingskonferansen 16.11.2017 Per Ståle Knardal, førsteamanuensis NTNU Handelshøyskolen NTNU Center for Sport and Culture Management Research

Detaljer

ideas2evidence 11:2014 ideas2evidence Villaveien Bergen Bergen, november 2014 Forsidefoto: Eilif Stene

ideas2evidence 11:2014 ideas2evidence Villaveien Bergen Bergen, november 2014 Forsidefoto: Eilif Stene ideas2evidence 11:2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen post@ideas2evidence.com Bergen, november 2014 Forsidefoto: Eilif Stene ISBN elektronisk 978-82-93181-27-9 INNHOLD Introduksjon...4 Bakgrunn...4

Detaljer

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner KULTURNÆRINGER Kulturnæringer blir definert som de næringene som framstiller produkt

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling. 13.februar 2014. Opplevelsesøkonomi

Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling. 13.februar 2014. Opplevelsesøkonomi Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling 13.februar 2014 Opplevelsesøkonomi Opplevelsesnæring Opplevelsesindustri Kulturnæring.kjært barn har flere navn...med

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Kulturnæringa som identitetsbygger å sponse kulturlivet/lokalsamfunnet for å gjøre seg mer attraktiv Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Synnøve Aabrekk, senior bedriftsrågjevar/partner

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 1-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Justin Bieber spiller tre konserter på Telenor Arena på Fornebu i Akershus med totalt 67 500 tilskuere.

Detaljer

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Innhold: Forutsetninger og avgrensninger for kalkulatoren Sjakk OL, regional verdiskaping pr år: - 2008-2009 - 2010-2011 - 2012-2013: regional og nasjonal verdiskaping

Detaljer

Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05. Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark

Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05. Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark Potensialet for ny- og verdiskaping innen opplevelsesnæringene Finnmarkskonferansen 7.9.05 Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark Hvis du er opptatt av Å trekke til deg ungdom, grûndere Å satse på

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling «Møtepunkt med næringslivet», Øygarden kommune, 21. oktober 2014 1 Sted, attraktivitet

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Regionrådet for Indre Østfold

Regionrådet for Indre Østfold Regionrådet for Indre Østfold 2. desember 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

DMPRO Stein G Lillemoen 31 august 2007. Oversikt: Mediebransjen/Kulturnæringer Medieøkonomi Prosjektledelse Eksempler

DMPRO Stein G Lillemoen 31 august 2007. Oversikt: Mediebransjen/Kulturnæringer Medieøkonomi Prosjektledelse Eksempler DMPRO Stein G Lillemoen 31 august 2007 Oversikt: Mediebransjen/Kulturnæringer Medieøkonomi Prosjektledelse Eksempler agenda Innblikk i mediebransjen(e) Medieøkonomi Perspektiv Noen begreper Verdikjeden

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Mer kulturelle enn nordmenn flest

Mer kulturelle enn nordmenn flest Mer kulturelle enn nordmenn flest Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av. Interessen er også størst her. Flere

Detaljer

Næringsriket Østfold

Næringsriket Østfold Næringsriket Østfold 30. mai 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en del av Osloregionen.

Detaljer

by:larm bygger kulturbyen Oslo Robert Hval Straumann og Line Endresen Normann

by:larm bygger kulturbyen Oslo Robert Hval Straumann og Line Endresen Normann by:larm bygger kulturbyen Oslo Robert Hval Straumann og Line Endresen Normann Hvem er Virke Hele næringslivet. Ledende i tjenesteytende sektorer som handel, helse og omsorg, kunnskap & teknologi, kultur

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Kultur og kommers. - en studie av fem musikkfestivaler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Kultur og kommers. - en studie av fem musikkfestivaler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Jostein Ryssevik Malin Dahle Kultur og kommers - en studie av fem musikkfestivaler i Hordaland og Sogn og Fjordane Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 13/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Kultur og kommers En studie

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND Kort om Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 100.000 ansatte 14 ressursgrupper Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger Næringspolitisk agendasetter

Detaljer

Jostein Ryssevik Ideas2evidence rapport 5/2014

Jostein Ryssevik Ideas2evidence rapport 5/2014 Økonomien i den norske film- og TVproduksjonsbransjen 2014 Jostein Ryssevik Ideas2evidence rapport 5/2014 Økonomien i den norske film og TV produksjonsbransjen 2014 2 Jostein Ryssevik Økonomien i den norske

Detaljer

Elden - bakgrunn «Det brinner en Eld» ble oppført første gang i 1985. Stykket har sitt utspring i musikergruppa «Bergstaden Old Stars» og er skrevet a

Elden - bakgrunn «Det brinner en Eld» ble oppført første gang i 1985. Stykket har sitt utspring i musikergruppa «Bergstaden Old Stars» og er skrevet a et historisk musikkteater på Røros Elden - bakgrunn «Det brinner en Eld» ble oppført første gang i 1985. Stykket har sitt utspring i musikergruppa «Bergstaden Old Stars» og er skrevet av medlemmer av denne.

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

Kulturindustrien i Tromsø

Kulturindustrien i Tromsø Kulturindustrien i Tromsø Erfaringer og muligheter presentert av Roar Dons Behov for innhold i opplevelsessamfunnet som vi i dag befinner oss i er sterkt økende og dagens og fremtidens eldre er villige

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer?

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Birgitte Nestande Prosjektleder, Norway Convention Bureau Opplevelseskonferansen, Halden 6. november 2012 Norway Convention

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag Sammendrag Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015 TØI rapport 1549/2017 Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2017 37 sider Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca.

Detaljer

Kommunens bruk av kultur som virkemiddel

Kommunens bruk av kultur som virkemiddel Kommunens bruk av kultur som virkemiddel Oddveig Storstad Norsk senter for bygdeforskning Omstillingskonferansen 2010 Stjørdal 26. oktober 2010 Bruk av kultur som virkemiddel i norske kommuner (2008) Turisme/reiseliv

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i 2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2007, 36 sider Overnatting: Turisme er mer enn hotell og camping Antallet turistovernattinger i i 2006 (overnattinger

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 RAPPORTENS HOVEDFUNN En stor næring i seg selv men enda «større» som kunnskapsinfrastruktur for resten av næringslivet og offentlig sektor 200 mrd. kroner i omsetning

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen

Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen Vestlandsk VIDSYN Nordfjordeid 25.10.2012 Bjørn Nørstegård Lillehammer Kunnskapspark AS www.lkp.no - INNSPILL TIL NY WEB LKP: Funksjonelle

Detaljer

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte?

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte? RAPPORT Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med? MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2012 Oktober 2012 Av Anne Espelien Innhold 1. Innledning... 2 2. Flest sysselsatte i kulturnæringen som

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byråd: Julie Andersland Kommunaldirektør: Harm-Christian Tolden Antall årsverk: 313,7 Antall ansatte: 416 Budsjett

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Tanker og teori om attraktivitet

Tanker og teori om attraktivitet Buskerud fylkeskommune Tanker og teori om attraktivitet Lars Ueland Kobro forsker/statsviter/tankerløser Lars Ueland Kobro Lars Ueland Kobro Lars Ueland Kobro Hva kjennetegner attraktive steder? At det

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Kreativ næring et uforløst potensiale - Sametingsrådets handlingsplan for kreativ næring -

Kreativ næring et uforløst potensiale - Sametingsrådets handlingsplan for kreativ næring - Kreativ næring et uforløst potensiale - Sametingsrådets handlingsplan for kreativ næring - Periode: August 2017 Desember 2019 Innhold 1 Innledning... 2 2 Hva er kreativ næring?... 2 3 Status kultur- og

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Fremtidens kulturkonsum. Av prof. Anne-Britt Gran Handelshøyskolen BI

Fremtidens kulturkonsum. Av prof. Anne-Britt Gran Handelshøyskolen BI Fremtidens kulturkonsum Av prof. Anne-Britt Gran Handelshøyskolen BI Kulturkonsumets tidløse logikk? - Kvinner er overrepresentert i de fleste kulturtilbud - De med høyere utdannelse er oftere kulturbrukere

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Arbeidslag for reiseliv Dato: 14. august 2008 Frå: Analyse, utgreiing og dokumentasjon Arkivsak: 200705160-4/RSTR Produksjon og ringverknader

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Karlstad 3. februar 2012 Aftenposten 12. april 2011 Vi lever ikke

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 RAPPORT Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 MENON-PUBLIKASJON NR. 7/2011 April 2011 av Anniken Enger og Sveinung Fjose Forord Oslo dannet i perioden 23. februar til 6. mars 2011, rammen

Detaljer

GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping?

GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping? RAPPORT GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping? MENON-PUBLIKASJON NR. XX/2017 Av Sveinung Fjose, Ida Amble Ruge, Lars Stemland Eide og Kaja Høiseth-Gilje Forord

Detaljer