Nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 2011 45. årgang"

Transkript

1 fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr årgang

2 STYRET OG UTVALG Leder: Oddgeir Andersen, Vargstadveien 43, 2619 Lillehammer Nestleder: Tor Suleng, Harpefoss, 2647 Sør Fron Kasserer: Greg Daniels, Hjellumvegen 112, 2322 Ridabu Styremedlem: Tore Østeng, Rudslåtten 36 b, 2830 Raufoss Styremedlem: Elisabeth Haukaas Bjerke, Kantvegen 68, 2618 Lillehammer Varamedlem: Vigdis Kavli, Ilderveien 18, 2406 Elverum Varamedlem: Ståle Grønvold, Myrvoldvegen 29, 2837 Biristrand Sekretær: Hege Leigland Nybakk, Kjerneby 28, 2409 Elverum Revisorer: Varamedlem: Valgkomité: Jan Skrefsrud og Jon Berge Ingvild Herberg Hallgeir Henriksen Stein Heiberg Iver Melby Materialforvalter: Tor Suleng, Medlemsservice: Hege Leigland Nybakk, Redaksjonskomité: Helene Gundersen, Lilleng, 2338 Espa Utstillingsutvalget: Greg Daniels, Jaktprøveutvalget: Leder Tor Suleng, Tore Østeng, Elisabeth Haukaas Bjerke Aktivitetsutvalget: Sjodal: Tor Suleng, Dovrefjell: Ludvig Gråtrud, RSM: Arne Kjeksrud, Bårfjell: Morten Sørensen, og Steinar Sørlie, Nordhue: Tore Wollan, og Jan Cato Torve, Lavland: Per Oskar Stai, Dag Roar Martinsen, Terje Hagen, Dommerutv.: Stein Sorknes, Øyvind Skurdal, Jan Haugen, Innhold: Leder 3 Redaktørens spalte 6 Annonse årsfest 7 Æresmedlem Terje Hagen 10 Referat fra Sjodalsprøva 14 Annonse Sommersamling Domkrikeodden 17 Annonse Elverumsutstillingen 18 Rolf Sevendals Minneløp 19 Dovrefjellsprøven 24 Annonse Mjøsprøvene 26 Gullmerke til Johann Solli 32 Gullmerke til Iver Melby 42 Forsidefoto: Terje Hagen og Ranheims Lord VK finale RSM 2011 Foto: Helene G. Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Opplag: 750 eks Utgivelse: 2 ganger pr. år. Ansvarlig redaktør: Helene Gundersen, Lilleng 2338 Espa Tlf E mail: Lay out/trykk: 2

3 Leder: Oddgeir Andersen Puuuhhh. Nå er nettopp ekstraordinær generalforsamling ferdig. At det i år ble slik at vi måtte avholde ekstraordinær generalforsamling for å ha et regnskap som revisorene kunne godkjenne, kom litt brått på oss i styret. Nå er regnskapet i alle fall godkjent og i orden. At det er rot med regnskap er ikke noe enestående for denne klubben, mange frivillige lag og foreninger opplever nok dette innimellom. Til tross for at enkelte klager over at aktivitetsnivået i klubben har blitt noe redusert de siste årene, gjennomfører klubben tross alt flere meget store arrangementer i løpet av året og vi har en omsetning på over en million kroner, så det er mye å holde styr på. Styret har nå besluttet å leie regnskapsfører og har innhentet tilbud fra flere firma. Hvem dette blir er per i dag ikke avgjort, men jeg kan si at ett av firmaene også ønsker å sponse sølvrypa på Rolf Sevendals minneløp, og det ser vi jo på som positivt. Klubben trenger flere sponsorer. Sommeren står for døren og de aller ivrigste har nok vært i treningsfeltet på Nordhue allerede. Om ikke lenge åpner treningsfeltet i Bårfjell, og vi oppfordrer alle til å ta seg en tur dit i løpet av sommeren. Legg da merke til hvor bra stand vegen innover til Båren er, og hvor fin gapahuken som Morten og Steinar satte i stand innerst i terrenget har blitt. Klubben brukte i fjor en god del penger, ikke bare på vegen innover til Bårfjell, men også på diverse utstyr som startpistoler, to nye utstillingstelt og ny hjemmeside for å nevne noe. Dette var med og bidro til at klubben fikk et dårlig økonomisk resultat, sammen med at ubetalt terrengleie for 2009 også ble betalt i Det er klart at enkelte rutiner i klubben kan forbedres. Dette er styret i gang med å se på, blant annet et «årshjul» som beskriver faste oppgaver klubben har gjennom året og hvordan disse skal utføres. Videre kommer styret til å se på organiseringen av klubben. Ett eksempel er lavlandsaktiviteten som i dag er inndelt i en viltstellgruppe (fasanutsettinger, fóring, revejakt), lavland (trening) og jaktprøveutvalget (Mjøsprøvene). Hvert bidige år er det diskusjoner om økonomien rundt disse aktivitetene på generalforsamlingen. Vi ønsker derfor å organisere både driften og økonomien rundt lavland i en samlet gruppe som rapporterer til styret og ikke tre ulike grupper som i dag. På denne måten vil det bli lettere å se økonomien i regnskapet og vi tror det letter koordineringen av lavlandsaktivitetene. I de fremtidige årsmeldingene er det også ønskelig å dra inn mer historikk, slik det ble gjort for medlemstallet i årets årsmelding. Jeg tror ikke det hadde blitt så mye fokus på medlemsverving hvis ikke figuren som viste utviklingen de siste årene hadde vært med i årsmeldingen. Det økonomiske resultatet for den enkelte aktivitet skal også fremgå i referatet som aktivitetsansvarlig rapporterer inn til styret og skal også gjengis i årsmeldingen. Som allerede nevnt har medlemstallet i klubben avtatt. Dette har skjedd helt siden midt på 90-tallet og nedgangen frem til i dag har da vært på rundt 40%. Det har også vært usikkerhet rundt hvor mange medlemmer vi egentlig er, siden NKK opererer med to forskjellige tall. Dette har vi nå funnet ut av, og vi er per i dag ca 480 medlemmer. Vi trenger flere medlemmer, og alle som kjenner en med fuglehund som ikke er medlem i klubben bør verve vedkommende inn i klubben. Verver alle ett nytt medlem, dobler vi medlemsmassen. Vi bør ha som mål å være 600 aktive medlemmer innen utgangen av året. Hjelp oss med dette, få med venner og kjente inn i klubben. Arrangørene av aktiviteter i klubbens regi bør også ha dette i bakhodet under Hed-Opp arrangementene. Vi skal også i gang med å utdanne nye sau-hund instruktører i klubben nå i sommer. Hed-Opp medlemmer vil da få aversjonsdressuren til en rimeligere penge når de er hos Hed-Opp sine dressører, enn de som ikke er Hed-Opp medlemmer. Det skal lønne seg å være medlem i Hed-Opp. Klubben er ikke bare for jaktprøveeksperter, vi skal ta vare på nybegynnere, de som trenger hjelp og råd underveis i dressuren av hunden og vi er her for hverandre. Forholdene skal legges bedre til rette for de med fuglehunder i Norge! 3

4 Historikken til klubben ønsker vi også å ta bedre vare på for fremtiden. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom å opprette et elektronisk arkiv på hjemmesiden som styret og utvalgsledere vil få tilgang til. Om ikke lenge er det 50 års jubileum, og i den anledning er det ønskelig å utgi en jubileumsbok om klubben. Da bør informasjonen om klubbens historie være lett tilgjengelig for de som skal jobbe med jubileumsberetningen. Informasjonsflyten i klubben skal også bli bedre. Vi tenker da ikke på medlemsbladet vårt, som vi er meget stolte av (tusen, tusen takk Helene). Styret ønsker å etablere en e-post liste på hjemmesiden hvor medlemmer kan melde seg på denne listen og få tilsendt nyhetsbrev, påminnelser om når det er arrangementer, medlemsbladet tilsendt elektronisk og annen informasjon fra klubben. Papirløs informasjon er mer miljøvennlig, samtidig som vi kutter trykkekostnadene og porto. Referater fra styremøtene vil også bli lagt ut på hjemmesiden. Dette er ikke praksis i dag. Etter generalforsamlingen kom det inn forslag om å etablere en ressursgruppe/kompetanseutvalg som ekstraordinær generalforsamling skulle velge. Dette vakte kraftige reaksjoner hos enkelte styremedlemmer og hos noen av medlemmene. Det er ikke å legge skjul på at det luktet mistillit til styret av dette forslaget, selv om det ikke var intensjonen. Forsalget ble derimot forkastet på ekstraordinær generalforsamling. I stedet ble det vedtatt en henstilling til styret om å vurdere å etablere en ressursgruppe, med likestilte medlemmer og en sekretær som rapporterer til styret. I de tilfeller styret trenger å knytte til seg kompetanse eller søke hjelp til vanskelige saker, så gjør vi dette. På representantskapsmøtet i FKF nå i mai, kom det opp en sak som har konsekvenser for klubben, blant annet må vi endre klubbens vedtekter for å tilpasse seg FKF og NKK i fremtidens organisasjonsmodell. En typisk sak som en ressursgruppe, underlagt styret, kan jobbe med, sammen med å jobbe med rekruttering, sponsorer og andre oppgaver styret ønsker hjelp til. Fra fjellet rapporteres det om ekstremt mye smågnagere, enkelte hevder det ikke har vært så mye smågnagere i fjellet på 50 år! Det blir spennende å se om dette blir et kronår for rypa. Siste dagen på Dovreprøven i vinter, gikk jeg på Hjerkinnhø nord. Jeg har ikke sett så mye rype i fjellet på lenge. Det er første gang jeg som dommer har gått tom for startpistolammunisjon og at jeg fylte ut alle feltene for reis og presisjon på et kritikkskjema. Fortsetter sommeren sånn, blir det riktig så bra på Kongsvold til høsten. I forbindelse med jaktprøver ønsker mange at terrengene får «hvile» mellom hver gang man bruker det. Da har jeg lyst til å nevne nylig publisert vitenskaplig artikkel som har sett på hvordan radiomerka ryper i Meråker reagerer på forstyrrelse om høsten. Det viser seg at rype faktisk reduserer arealbruken sin når den blir forstyrret og heller søker til områder med gode skjulmuligheter som for eksempel høy vier. I snitt forflyttet ryper som ble forstyrret seg bare m hver dag, mens ryper som ikke ble forstyrret forflyttet seg lengre mellom hver dag. Så til de som skal på prøve til høsten og får tildelt samme terreng to dager på rad; Rypene er nok der, de har bare gjemt seg bedre enn dagen før Til høsten starter vi opp igjen med Klubbprøve på lavland. Før klubbmesterskapet bør dere benytte treningsmulighetene på lavland godt, vi håper det mange som stiller på klubbmesterskapet og gleder oss til en hyggelig dag og mange flotte premier. Vi vil også ha årsfest med klubbmesterskap i Sjodalen til vinteren. Begge arrangementene har egen annonse i bladet. Denne lederen ble lang, men det var mye jeg hadde på hjertet denne gangen. Nå finner jeg frem fluestanga. Laksesesongen er allerede i gang. I Mjøsa og Gudbrandsdalslågen er det noen digre ørreter som har fått være i fred alt for lenge. Det har jeg tenkt å gjøre noe med. Da gjenstår det bare å ønske dere god sommer, og lykke til med medlemsvervingen! Oddgeir 4

5 Redaktørens spalte: Nok en utgave av Rapport er halt i land for å si det sånn. Det er i grunnen bare fornøyelsen når aktivitetsnivået er høyt og dermed stor tilgang på stoff og gode bilder. I denne utgaven er det opptil flere personomtaler. På generalsforsamlingen 8. mars fikk Johan Solli sitt gullmerke og Terje Hagen sitt æresmedlemskap. I klubbens vedtekter 11 står det skrevet: «Som æresmedlem kan utnevnes person som i særlig grad har gagnet klubbens virksomhet eller hundesportens fremme. Forslag om æresmedlemskap skjer etter innstilling fra et enstemmig styre. Styrets innstilling avgjøres av generalforsamlingen, uten forutgående debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan ellers tildele gullmerke til personer som overfor klubben har gjort seg fortjent til det.» Det er på en måte blitt en tradisjon at alle som får en utmerkelse i Hedopp skal bli presentert litt nærmere her i medlemsbladet. En gullmerketildeling har imidlertid glippet for meg. Iver Melby fikk klubbens Gullmerke i Jeg beklager og retter opp feilen i dette nummer. Formålet med Rapport er bl.a. å kunne gi grundige «referater» eller rapporter om du vil, fra klubbens ulike aktiviteter, samt omtale av personer som på en eller annen måte har utmerket seg. Derfor oppfordrer jeg igjen alle som arrangerer ulike arrangement, stort eller lite, i klubbens regi, om å sende meg bilder og tekst. Samtidig ønsker jeg også konstruktive tilbakemelding på hvordan hjemmesiden oppleves/fungerer. Nå begynner den nye versjonen å gå seg til, men det er alltids mulig å gjøre justeringer innenfor de rammer vi har. I en artikkel fra viltstellgruppa (fasan) i dette nummer, omtales planene for lavlandstreningen til høsten, mens en nærmere annonsering for dette tilbudet vil bli publisert på hjemmesiden etter hvert. Følg med, følg med. Jeg henviser også til hjemme siden for å lese referatet fra ekstra ordinær generalforsamling Rapport er allerede «satt» når referatet kom og jeg skriver de siste linjer i denne spalten til 3. korrektur. Mest av plasshensyn har jeg valgt å utelate resultater fra Rolf Sevendals Minneløp og Dovrefjellsprøven, unntatt Sjodalsprøva, fordi den var relativt kort. Det blir side opp og side ned med tabeller; - synes jeg. Men er du uenig er jeg åpen for å endre på dette neste gang. Alle resultater er uansett å finne på hjemmesiden under fanen «Aktiviteter i klubben». Terminlisten for høstprøvene er heller ikke med. Fordi jeg regner med de fleste har Fuglehunden hvor den er trykt, samt at den er å finne på NKKs hjemmesider. Men her igjen, er jeg åpen for korrigeringer. Ellers ble det plutselig vår og sommer. Desto mere kjærkomment etter nok en vinter med altfor lang kuldeperiode. Den fristet ikke meg til de lengste turene. Snøen forsvant fort også og det ble en tørr/våt påske for de av oss som dro til fjells for å tyne ut siste rest av skiføre. Jeg observerte mye lemen og det snakkes om lemen år. Dette igjen ser lyst ut for rypebestanden eller småvilt bestanden generelt. Nok av mat til ulike predatorer. Vi har pointere og de er som kjent lette å fore. Mine har en grevlings appetitt og er temmelig ukritiske til hva de regner for mat. På fjellturer i vår har jeg avverget mang et ekstra måltid bestående av lemen og mus. Jeg greide ikke å se like positivt på denne yrende lemenbestanden hele tiden må jeg innrømme. Sjøl drakk jeg vann av bekker. Dagen etter en fjelltur sto det med fete oversskrifter «Pass opp for lemen/hare/musepest. Vannkilder kan være forurenset». Neste dag leste jeg om en som aldri kom seg helt etter en hare/muse/lemenpest infeksjon og at det er lang inkubasjonstid. Takk til Dagbladet for altfor mye informasjon. Vet ikke om jeg er utenfor fare enda. Når jeg sukker over dette, minne jeg meg selv på at folk omkring i verden daglig må takle trusler fra adskillig verre sykdommer. Det er bare å bære med seg vannflaska og slutte å syte. Over til noe hyggelig. I en artikkel i Aftenposten nylig ( kan en lese en informativ artikkel av Bjørn P. Kaltenborn, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Den omhandler hundens effekt på folkehelsa med undertittel «Effektene av hundehold er såpass betydelige at man gjerne kunne hatt hund på blå resept». Titredes. Les den selv, men det er vel noe alle vi hundeeiere har funnet ut for lengst. Poenget er at vi samtidig må evne å vise hensyn og sørge for et fornuftig hundehold, spesielt nå som vi har båndtvang. Oppfordrer derfor til hyppig bruk av klubbens utmerkede treningsterreng. Ønsker dere alle en riktig god sommer. Nyt den, høsten kommer alltids. Helene 5

6 Forklaring til regnskap for treningsområdet i Båren Under posten Treningsterrenget i Båren ba Morten Sørensen om ordet. Han fortalte at de tall som er presentert i det reviderte regnskapet er feil og at han og Steinar Sørlie var meget ukomfortabel med dette. De korrekte tallene er: Inntekter kr Utgifter kr Posten utgifter er: Bet. av Morten Sørensen kr (se regnskap), bet. av kasserer kr konvolutter kr gebyr Statskog kr opprusting vei. Feilen må vel skyldes feil kontering. Dessverre ble ikke det regnskapet styret i Hed Opp og revisor presenterer for den ekstraordinære generalforsamling sammenholdt med beretning fra trenningsterrenget i Båren for 2010 slik at denne feilen kunne avdekkes. Det ble under hele sesongen hver gang det hadde vært innskudd i bank sendt en periodisert regnskapsoversikt pr. E post til leder og kasserer. Den ble det nedennevnte regnskap sendt de samme pr. E post mens det til klubbens postboks den samme dagen ble sendt i papirformat sammen med originale kvitteringer. Regnskap for treningsområdet i Båren for 2010 Dato Treningsavgift Utgifter Anmerkn. Innskudd Greg 1710,00 Dressuravgift mottatt på RSM prøven 1710, ,00 Dressuravgift april innkl. 1 årskort 430, ,00 Kjøregodtgjørelse Steinar Sørlie ,00 Bygg Bua. Maling til grensemarkering ,00 Bygg Bua. Maling til grensemarkering ,00 Kjøregodtgjørelse Morten i forb. med vei ,00 Kjøregodtgjørelse Morten Sørensen ,50 Treningsavgift Innskudd bank 5743, ,00 Treningsavgift Innskudd bank 5782, ,50 Treningsavgift Innskudd bank 3600, ,00 Engerdal Kommune (Behandlingsgebyr) ,00 Treningsavgift Innskudd bank 1935,00 Sum 26353, ,00 Sum treningsavgift 26353,00 Føres som inntekt treningsterrenget i Båren Sum utgifter 7152,00 Føres som utgifter treningsterrenget i Båren 6

7 Årsfest Hed-Opp FHK med klubbprøve Bessheim Fjellstue, Sjodalen februar 2012 Vi vil med dette ønske velkommen til vår tradisjonsrike årsfest. Arrangementet holdes ved Bessheim Fjellstue i Sjodalen. Prisen på «full pakke» er kr. 790,- person pr døgn i dobbeltrom, og da er frokost, niste, termos og treretters middag inkludert. (Ordinær pris på dette er kr. 840,- og termos er da ikkje inkludert). For enkeltrom er prisen kr. 900,- for same pakka. For dei som leiger hytter eller bur andre plassar er prisen på jegermiddagen kr. 300,- Lørdag vil det avholdes klubbprøve, med finale lørdag kl Dette er en fin mulighet til å få prøvd hundene før vinterens prøvesesong starter. Startkontingent klubbprøve kr. 150,- Om kvelden vil det serveres festmiddag der godt humør, gode historier og andre kreative innslag vil få utløp. Ring og bestill overnatting på Bessheim Fjellstue, Sjodalen, 2680 Vågå tlf , fax , Husk bur til hundene!!! Påmelding klubbprøve: Ludvig Gråtrud Spørsmål / informasjon: Hallgeir Henriksen Festkomitén består av: Styret, Hallgeir Henriksen, Lena Engstrøm, Ludvig Gråtrud, Gunn Ramsrud Gråtrud, Birte Elvestad Hedemark og Oppland Fuglehundklubb ønsker velkommen! 7

8 Treningsterrenget på Nordhue TRENINGSTERRENGET PÅ NORDHUE, ble åpnet 6.mai i år. Terrenget åpner i løpet mai. TRENINGSTERRENGET BLE ÅPNET Her kan 6. MAI det trenes på egen hånd. Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Bufebevis og Norsk Vorstehhundklubb MÅ tas med. Kontroll har et må stort inngjerdet område ved Nordhue i påregnes. Løten hvor hunder kan trenes hele sommeren. Pris for årskort, medlemmer: 450,- Skiltet mot Nordhue/fuglehundsenter fra RV25. Pris for enkelttur, medlemmer: 70,- Gapahuk og bålpanne for grilling. Det er også en fin sittegruppe lenger Pris for årskort, ikke-medlemmer: inne i terrenget. 650,- Priser: Medlemmer Pris for enkelttur, Årskort ikke-medlemmer: kr 450, 110;- Enkeltturer kr 70, Ikke medlemmer Årskort kr 650, Enkeltturer kr 110, Årskort betales til kto En kan ta med seg inntil tre hunder pr. treningskort. Dere som betaler via nettbank, husk å føre navn på treningskortet!!! Ta med bankkvitteringen når dere er i terrenget. Kontaktpersoner: Tore Wollan, tlf Jan Cato Torve, Veibeskrivelse: Avkjøring i lyskryss i Brennieriroa, Løten RV 25: Kjør mot Budor til veibom. Herfra kjører man over Budor hytteområde og tar ned til Øisetra hvor veien går mot Nordhue. Distanse fra bom til krysset mot Nordhue er 9,1 km Avkjøring ved Ebru (RV25/E3): Skilt mot Nordhue (Fuglehundsenteret og følg veien til veibom. Herfra er det 11 km til avkjøring mot Nordhue. Orienteringstavle på høyre side av Nordhuevegen etter passering av elv. PARKERING og merket sti til Gapahuken. ' bom kr. 40 Nordhue Ta av fra RV 25 ved Brenderiroa bom kr. 40 Ta av fra RV 25 ved Ebru 8

9 Furuhaugli Turisthytter tradisjoner for overnatting og bevertning siden 1930 Velkommen til oss på Dovrefjell! Furuhaugli ligger lunt til på Dovrefjell 1007 meter over havet. Med beliggenhet et stykke fra E6 oppe i bjørkeskogen er det et rolig sted og være for kropp og sjel hele året. Vi ønsker alle medlemmer av Hed-Opp Fuglehundklubb velkommen! Narmovegen 191, Postboks 3022, 2318 Hamar Grunnundersøkelser Grunnboring Prøvegraving Laboratorieundersøkelser Infiltrasjonstest Rystelsesmåling Geoteknisk rådgivning Fundamentering 9

10 Nytt æresmedlem i Hedopp: Terje Hagen Helene Gundersen Terje Hagen ble tildelt æresmedlemskap i Hedmark og Oppland fuglehundklubb under klubbens generalforsamling 8.mars i år. I innstillingen står det bl.a: Fra 1990 var han sekretær for styret fram til han i 1992 overtok ledervervet, som han besatte til Fra 1995 til 2004 var han leder av viltstellkomiteen. I samme periode var han også ansvarlig under 3 NM lavland i klubbens regi. Han var også en av initiativ takerne når klubben i 2008 besluttet å gjenreise lavlandssporten i klubben. Vi kan legge til at han fikk klubbens gullmerke i Jeg besøker Terje den eneste kvelden han hadde fri den uka. Han har bodd i Vang på Hedemarken, ca fire km utenfor Hamar, de siste fem årene. Huset hans ligger midt i «fasanland». Vi hører fasancockene galer (eller hva en skal kalle det) rundt omkring mens vi sitter på verandaen og snakker. Her er det en nydelig utsikt over flate jordbruksåkre avbrutt av velpleide gårdsbruk, åkerrenner og løvskogpartier, perfekte fasanbiotoper. Om høsten blir bl a dette terrenget brukt til klubbens lavlandsprøver, Mjøsprøvene. Når det faller seg sånn tar et parti lunsj i carporten til Terje og Ohlaug. Vi skal ikke unnlate å nevne Terjes bedre halvdel. Monn tro om møtet med henne og deres samliv har bidratt til Terjes utvikling og aktivitet med jakt og fuglehunder. Ohlaug kommer fra Stjørdal, 45 km fra Meråker, hvor svigerfar disponerte flotte jakt og lakserettigheter. Spørsmålet til Terje fra Ohlaug var om det var denne «medgiften» som tiltrakk ham mest eller om det var henne. «Begge deler» svarte Terje. De er fortsatt lykkelig gift og har hytte i Meråker hvor de enkelte år tilbringer opptil hundre dager i året. Terje sier han er heldig som er gift med ei som er oppvokst med og har interesse for fuglehund og fortsetter: «Jeg er Ohlaug en stor takk skyldig for at hun har latt meg bruke så mye tid på fuglehundsporten. Hun har oppriktig en stor del av æren for æresmedlemskapet mitt. Mer enn en gang har hun sagt at det er bedre jeg driver med dette enn for eksempel ishockey.» Terje er født og oppvokst i Hamar. Ingenting med oppveksten skulle tilsi denne altomfattende interessen for jakt, fiske, fuglehunder og friluftsliv han har i dag. Mens han enda var en «guttunge» fikk han ei fiske stang av en onkel. Det var starten på fortsettelsen. Utallige abborer, gjedder og mort fra Åkersvika ble halt opp med den. Militærtjenesten kalte og deretter ble det jobb. Så fikk han et innfall og anskaffet seg sin første fuglehund, en strihåret vorsteh antageligvis i Han kunne ingenting om hund den gang, men han kontaktet mange med kunnskap bl.a. Geggen, Georg Johannesen. Dessverre ble bikkja nervøs og måtte avlives etter relativt kort tid. Det var begynnelsen og han hadde skaffet seg en god del kunnskap underveis. Han fortsatte å jakte uten hund. Så ble det studier både i Oslo og Kristiansand. Han traff Ohlaug og de etablerte seg etter hvert på Hamar. Nå kom den første engelsk setteren i hus. Svigerfar drev med ES og Terje ble spurt om han kunne finne en passende hannhund å pare hans tispe med. Terje gikk nå systematisk tilverks. Og det er det som er gjenganger i omtalen av Terje systematisk og grundig. Skaffer en seg dyr skjer det ikke bare hyggelige ting. Hans første ES døde av magedreining på fjellet. Samme dag kom ned fra fjellet og tok imot svigerfars valpekull. Der var Ohlaug og Terjes første Lord. Idag består husholdet av Lord av Ranheim 4 år og Rampens Vipp 6 mnd. Tilsammen har han hatt ti 10

11 engelske settere, alle hannhunder. Terje synes det er greiest sånn. Noen av dem er blitt benyttet i parringer. Hvordan Terje kom inn i Hedopp miljøet. Det var Arne Dillerud som en dag kom bort til Terje og sa at han burde bli med i Hedopp. Han ble fascinert av miljøet, vennskapet og fellesskapet. Han hadde heller aldri vært på en utstilling før, langt mindre ei jaktprøve. Den første jaktprøva han senere opplevde var derfor som observatør. Han hadde stor respekt for jaktprøver, men den forsvant fort. Fuglehundene han så var ikke bedre enn hans egen hund og mange var ikke spesielt godt dressert heller. Sin første prøvedeltagelse var en «svært positiv opplevelse takket være dommerne. De tok meget godt vare på meg». Dette har han tatt med seg videre i sin egen dommergjerning. Han fikk sin første premie på ei vinterprøve i 1988 med Lord. Terje er et organisasjonsmenneske av natur. Han ble derfor fort «fanget» opp i Hedopp miljøet og videre oppgaver ved ulike arrangementer. Fra 1989 og fram til 1992 var han med i redaksjonen i Rapport. Elias Melby, som var leder i Hedopp på dette tidspunktet så et stort potensiale i Terje. Terje var sekretær i styret fra Han så at det var stor aktivitet i klubben og at det derfor var nødvendig å strukturere organisasjonen bedre. Aktivitetene måtte spres geografisk. Han mente at flest mulige medlemmer burde være med selv som aktivitetsansvarlige. En så stor klubb trengte mange ressurspersoner i de ulike regionene. Disse igjen skulle drive klubbens ulike tilbud som for eksempel dressur- og apportskurs, temamøter, medlemsrekruttering og være ansvarlige for andre tilbud ute i distriktene som jaktprøver osv. Klubben arrangerte flere jaktprøver og utstillinger, derfor ble det etablert egne jaktprøve- og utstillingsutvalg. Terje beskrives som dyktig til å få med seg andre på laget. Selv mener han at det å skape et godt miljø, en vi-følelse er det viktigste i en klubb på denne størrelsen. «Jeg tenker at i et fellesskap som Hed-Opp fhk har vi bruk for alle. Alle kan bidra med noe. Gjennom deltakelse blir man kjent med andre ressurspersoner som man etter hvert kan hente impulser og kunnskap fra. Når medlemmer og andre sier at «nå lyt snart noen gjøre det og det», pleier jeg å svare at han noen har jeg aldri møtt. Alle medlemmene kan nemlig være «han noen» og burde stille seg til disposisjon i denne store dugnaden det er å drive Norges største distriktsklubb for fuglehunder. Desto flere som engasjerer seg, desto mer får vi gjort, desto flere medlemstilbud kan vi ha og desto mer kan vært enkelt medlem få tilbake for sitt medlemskap». Terjes definisjon på en fuglehundklubb er at den skal være et sted hvor medlemmene kan få nye impulser og kunnskap, treffe andre og ha det hyggelig sosialt. «Personlig har jeg høstet mye kunnskap gjennom mennesker jeg har møtt i dette miljøet og ikke minst vennskap og et stort sosialt nettverk. Fuglehundsporten har kort og godt vært med å prege livet mitt. Det har derfor vært helt naturlig for meg å yte noe tilbake til dette flotte fellesskapet.» Da ny organisasjonsstruktur skulle etableres tidlig på nittitallet ble ca. 50 ressurspersoner i klubben invitert til seminar på Bellevue på Hamar hvor de sammen utviklet ideer, ny struktur ble diskutert og det ble gitt anledning til å komme med forslag, si sin mening. Jeg spør om det har vært «mange harde tak». En klubb av denne størrelsen huser vel endel personligheter og meninger om mangt og meget? Medlemsmassen stammer jo ikke bare fra Hedmark og Oppland, det alene kan vel by på noen utfordringer? Han svarer at i nettopp en slik stor klubb er det «På det meste hadde klubben 801 medlemmer i denne tiden», forteller Terje. «Dette var nok et resultat av en bevisst politikk fra klubbens side over flere år, hvor svært mange medlemmer involverte seg og hadde et eierforhold til og et engasjement i en eller flere aktiviteter.» Vi siterer videre fra innstillings teksten: I Terjes tid som leder gjennomgikk klubben en organisatorisk fornyelse og modernisering. Kvaliteten på arrangementene ble betydelig hevet. Betegnelsene kvalitetssikring, og ansvarsdelegering ble begreper med innhold. Dommerutdanning ble iverksatt i stor stil, noe som førte til at klubben på kort tid fikk 10 nye dommer, hvorav en var Terje. 11

12 viktige at vi får fram mange medlemmers meninger. Ved at man har spredd ansvaret på ressurspersoner og godt fungerende utvalg, kan man delegere og kanalisere både kritikk, nye forslag osv. Terje forteller at han brukte utvalgene bevisst. «Hvis det kom et nytt forslag eller mening om f.eks jaktprøver, sendte jeg dette videre til jaktprøveutvalget som igjen konkret behandlet forslaget/kritikken osv. Utvalgene er på en måte styrets fagutvalg innenfor sitt område.» Utvalgene kan på forespørsel lage innstilling til styret. Kommer det et forslag fra et utvalg, har de på forhånd ofte argumentert for forslaget sitt og det er lett å ta stilling til det. Vedtatte forslag blir sendt tilbake til utvalget som får ansvar for å gjennomføre det. «På denne måten er det ikke leder og styret som skal mene noe om absolutt alt» forteller han. Det er veldig vesentlig at det er nære forbindelser mellom styret og disse utvalgene, «jeg brukte mye tid på å snakke og følge opp nettopp utvalgslederne. På grunn av dette kan jeg ikke si at jeg opplevde at det var så mye kritikk, men noe var det selvfølgelig.» Terje kunne oppleve at det kom diverse innspill når en møtte på medlemmer. Da ble de bedt om sende noe skriftlig på det. Kom det noe konstruktivt i form av et brev/mail, vurderte styret om det var noe de skulle ta direkte eller sende det over til et relevant utvalg. «Det er jo absolutt positivt at medlemmene engasjerer seg. Uten en meget god organisasjon i en så stor klubb, vil ofte leder/styret bli stående å trå en masse detaljer og får da problemer med de store linjer/ha oversikten og se helheten.» Terje har holdt flere dressurkurs i klubbens regi. Han ble utdannet dommer i Som dommer er det veldig vesentlig hvordan en oppfører seg, spesielt til nybegynnere mener han. «I grunnen løper en dommer ingen stor risiko ved å gi en ekvipasje et ekstra slipp når de deltar første gang, til tross for at hunden kanskje har sine «unoter» og kanskje ikke fortjener det. En nybegynner på prøve har kanskje aldri sammenliknet egen hund med andres hunder før. De bør derfor tas godt vare på, ting bør sies på en pedagogisk måte slik at dette blir en positiv opplevelse tross alt.» Etter at hans ledertid var over engasjerte han seg i klubbens viltstell. I en ti års periode drev klubben oppdrett av fasan på Bjørby gård på Ilseng. Oppdrett av fasan er som å drive med ku, påstår han. Det handler om levende dyr. Det var morro så lenge det varte, men det var mye arbeide. Det var ei arbeidstreningsgruppe i Stange kommune som sto for mye av det daglige arbeidet til å begynne med. Elias Melby og Inge Johann Martinsen var etter hvert noen av de i klubben som overtok og bidro med en kjempeinnsats i denne driften. Trond Vidar Vedum, som er ornitolog og Hedopp medlem, stilte gården sin til disposisjon. Terje har vært med i viltstellutvalget for fasan i mere eller mindre i 16 år. Nå kjøpes fasan inn fra Vestfold fuglehundklubb. Disse settes ut så sent som mulig, men senest 1. september i henhold til regelverket. Terje var leder av viltstellet fram til I 2008 var han selv med og tok et initiativ til å få løftet viltstellet igjen og ble nok en gang leder av viltstellutvalget. Denne består i dag av nærmere 25 personer. Alle er ikke like aktive, men kjernen består av aktive som alle gjør en stor jobb. Skulle noen få personer ha gjort denne jobben alene vil det være uoverkommelig «At arbeidsoppgavene er fordelt gjør jobben mye enklere og ikke minst morsommere for oss som deltar. Jeg skylder derfor alle mine gode venner som jeg har forespurt om en jobb og arbeidet sammen med gjennom mange år en stor takk også for dette æresmedlemskapet. Mine resultater i klubben skyldes i meget stor grad en stor innsats fra mange andre.» Vittige tunger vil ha det til at er blitt «forstyrrende mye fasan» på Mjøsprøvene nå. Sitt virke i klubben har gitt ham mange venner og bekjentskaper i hele Norge og i Norden forøvrig. Som det står videre i innstillingen til æresmedlemskapet: «Han har et brennende engasjement for vår klubb, er alltid hyggelig med en inkluderende og positiv innstilling Han har i det store og hele vært og er en stor resursperson og ambassadør for klubben og sporten. Terje har vært i Danmark og Sverige som dommer og som deltaker i EM lag. Han har dømt NM finale lav- 12

13 land og vært oppnevnt dommer under Norsk Derby. Han har i samme periode vært medlem av FKF styret, og vært medlem og formann i Derbykomiteen.» Terje er egentlig utdannet som faglærer i kroppsøving og idrett samt viderutdanning i spes ped og biologi. Når han går på jobb er han daglig leder av Nasjonalforeningen for folkehelses fylkeskontorer for Hedmark og Oppland. Her jobber han bl.a. med organisasjonsutvikling og rekruttering, skolering av nye aktivitetsansvarlige og tillitsvalgte, bedre synliggjøring og markesdsføring, økt aktivitet, møteplaser i regi av foreningen, bedre fordeling av arbeidsoppgaver, utvikling av fellesskapet og den sosiale tilhørigheten. Det virker som om han har fått brukt for all denne kompetansen til klubbens beste. Når han ikke er på jobb eller i aktivitet på klubbens vegne, nyter han å bruke naturen så mye som mulig og er fast gjest i skiløypene i Vangsåsen vinterstid. Å jakte er ikke det aller viktigste, sier han, det er en like stor opplevelse å bruke naturen hele året, kunne trene bikkjene, fotografere og bare nyte tiden. Han fisker litt, liker å lese og synger og spiller gitar. Sistnevnte aktivitet har han bidratt med på mang en klubbsamling og jegermiddag. Han opplever at kunnskapsnivået hos i den jevne hundeeier har økt merkbart de siste årene. Han ser det tydelig på jaktprøvene. Før var det noen få veldig gode ekvipasjer å se, men nå har langt flere gode bikkjer. «Vi ser nå mange dyktige unge førere ikke minst jenter Årsakene er at kunnskap og informasjon er lettere tilgjengelig, det skrives mere, det er flere som holder kurs og dette igjen gjør at kvaliteten stadig øker.» Fuglehundpolitisk skulle Terje ønske at det ikke ble brukt så mye ressurser på å krangle innad i fuglehundsporten, men heller bruke kreftene på de utenforstående, de som er potensielt uvitende eller motstandere av aktiviteten vår, jakt, trening og bikkjer og som ønsker båndtvang hele året. «Vi må ikke ta for gitt at det som har vært mulig i dag også er en selvfølge i framtida. Det gjelder å forvalte hundeholdet og aktivitetene våre på en ansvarlig og framtidsrettet måte.» 13

14 Sjodalsprøven 2011 Den 12. og 13. mars ble årets Sjodalsprøve avholdt. Også i år var prøva et samarbeidsprosjekt mellom Gudbrandsdal FHK og Hedemark og Oppland FHK. Prøva var i år som så mange ganger før, lagt til Besseggen Fjellpark Maurvangen. I forkant av prøva hadde vi flere personer ute i terrengene for å sjekke forholda. De kunne melde om brukbart føre og en god del rype observasjoner. Spenninga var derfor stor på prøvens første dag. Etter første prøvedag var tilbakemeldingene brukbare når det gjaldt føreforholda. En del ryper ble observert og noen var så heldige å få seg en premie. Vi hadde ute 3 kvalitetspartier og et VK parti på lørdag. Søndag hadde vi ute tre kvalitetspartier. I alt startet det 91 hunder i løpet av prøvehelga. Selv om det var vanskelige forhold så er det alltid noen som lykkes. Vi delte ut 11 premier i løpet av helga. 2 i uk, 5 i ak og 4 i vk. VK ble vunnet av ES Øst Jydens Bassino(Bass`n) til Jan Terje og Dorthe Haugen. Bass`n fik også CK. Det største problemet med å gjennomføre prøver har etter hvert blitt å skaffe nok dommere. I Hedemark og Oppland Fuglehundklubb og Gudbrandsdal Fuglehundklubb sitt område er vi så heldige å ha mange engasjerte og flinke dommere. Det er derfor sjelden at vi har problemer med dette. Vi vil derfor rette en stor takk til dere som dømte for oss i år og som har hjulpet oss så mange ganger før. Jeg vil også rette en stor takk til fjellstyret som lar oss få bruke disse fine områdene. Likeså sendes en stor takk til Maurvangen som vil huse oss som driver med denne hobbyen. Det er ikke bare uproblematisk å huse så mange hunder og mennesker. For prøvekomiteen Tor Suleng 14

15 Premieliste Sjodals prøva mars: Lørdag 12/3: 1 VK m/ck ES Nordvestjydens Z-Bassino, reg. nr DK22836/2005, eier/fører Jan Terje Haugen 2 VK ES Bjerkestølens Vidda, reg. nr 08946/07, eier/fører Rune Frankmoen 3 VK GS Langsuas Boss, reg. nr NO /09, eier/fører Gudmund Wadahl 4 VK KLM Prestegårdens B-Lyng-Hauk, reg. nr S28461/2008, Eier/fører Oddrun Lina Runde 2 UK LV Fraggle av Mjøsgløtt, reg. nr NO 38446/09, fører Gunnar Klingwall 1 AK KV Hallingfjellas NOR, reg. nr 14276/07, eier/fører Øyvind Skurdal Søndag 13/3: 2 UK GM Era Des Grandes Vorachyres, reg. nr LOF203, eier/fører Christian Bakke 1 AK GS Kråkefjellets Niila, reg. nr NO32171/09, eier/fører Bjørn Bjørgen 1 AK ES Skinnalias Chilli, reg. nr 19638/07, eier/fører Bjørn Bjørgen 2 AK KLM Prestegårdens B-Lyng-Hauk, reg. nr S28461/2008, Eier/fører Oddrun Lina Runde 2 AK IS Kvernsjøbergets Tempo, reg. nr NO42752/09 15

16 Treningsterrenget i Bårfjell Engerdal Treningsterrenget i Båren åpner som tradisjonen tro 1. juli I Båren er det dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsen fra 1. juli. Her kan det på et område på ca. 7,5 km 2 slippes fuglehunder for dressur og kondisjonstrening. Treningskort løses ved brakka. Her finnes også regler for området. Stedet er skiltet fra RV 26 mellom Isterfossen og Sømådalen. Innerst i terrenget er det en idyllisk «oase» med gapahuk. Gamle og nye brukere ønskes hjertelig velkomne! Priser: Kr 30, per hund per dag Kr 250, for sesongkort Ansvarlig er Morten Sørensen, tlf Steinar Sørlie, tlf Terrenggrensen er merket med rødt på trær og steiner og er å betrakte som grense for hund. 16

17 Sommersamling Domkirkeodden 2. juli Valpeshow, barn og hund, apport konkurranse og mulighet for å ta apport bevis på Domkirkeodden lørdag 2. juli 2011 kl Hedmark og Oppland fuglehundklubb ønsker velkommen til sommersamling på Domkirkeodden i Hamar. Påmelding for valpeshow (3 6 mnd og 6 9 mnd) og barn og hund fra kl Påmeldingsavgift: Valpeshow kr. 150 / Barn og Hund kr. 50 (fint om du unngår store sedler) Stedet er Sæteranlegget, inngang ved Jernbanemuseet. Gratis apport bevis for medlemmer av Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Salg av kaffe, brus og kaker. Ta med deg familien, venner og kjente å bli med oss og lag en fin familiedag ved Mjøsas bredder. Lurer du på noe kan du kontakte Greg Daniels mob eller Anita Løvlien mob

18 NKK CERT PÅ DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER Elverumsutstillingen LØRDAG 13. AUGUST 2011 GR. 4. DACHSHUNDER IKKE STOR-CERT Kontaktperson: Anne Bergsengene, tlf Dommere: Bo Paulsson, Sverige GR. 5. JAGENDE SPISSHUNDER, FINSKOGNORRBOTTENSPETS Kontaktperson: Anita Kleven Bjørnstad tlf Dommere: Esko Nummijervi, FIN Norsk elghund grå hann jämthund Cristian Vole NEG tispe + øvrige raser GR. 6/4. ALLE TILHØRENDE NHKF OG BASSETRASENE Kontaktperson: Tommy Nysveen, tlf Dommere: Vigdis Nymark Bassets, finskstøver, viltsporhunder og beagle John Smedbakken Norske raser, svenske/sveitsiske støvere/ Drever GR. 7. ALLE Kontaktperson: Åse Skogsrud, tlf Dommere: Erik Petersen, Danmark Engelsk / Gordonsetter Irene Krogstad Øvrige raser gr. 7 GR. 8. ALLE UNNTATT KOOIKER Kontaktperson: Berit Langdahl Andresen, tlf Berit Lund, tlf Dommere: Trygve Heyerdahl Amerikansk cocker spaniel, cocker spaniel, field spaniel, portugisisk vannhund, wetterhoun Børge Espeland Amerikansk vannspaniel, clumber spaniel, engelsk springer spaniel, irsk vannspaniel, sussex spaniel, wachtelhund, welsh spinger spaniel Angela Hancock, Irland Barbet, labrador retriever, lagotto romagnolo, nova scotia duck tolling retriever, spansk vannhund Chris Hancock, Irland Chesapeake bay retriever, curlycoated retriever, flatcoated retriever Torunn Sørbye Golden retriever FORBEHOLD OM DOMMERENDRINGER Påmeldingsskjema og avgift skal sendes innen 19. juli 2011 til: ELVERUMSUTSTILLINGEN, O. W. Nilssen, Aagård, 2340 Løten Påmelding på mail til oswil eller web til NKK innen 19. juli 2011, kr 350, - forlenget påmelding på web 27. juli kr 500,. Påmeldingsavgift kr 380, til kontonr skal følge påmeldingen. HUSK RIKTIG KONTONUMMER Utstilling av valper søndag 14. august, Påmelding fra kl på utstillingsplassen. Bedømmingen begynner kl Avgift kr 200,-. Velkommen! PS. Merk innbetalingen med reg.nr og rase. Utenlandske utstillere må melde på elektronisk, NKK. 18

19 Rapport fra prøveleder RSM 2011 Årets prøve var lagt til samme dato som NM vinter. Påmeldingstrykket var derfor mer normalt. Det var ca 20 på ventelister mot nærmere 300 i Alle som sto på venteliste fikk en plass. Prøva hadde 373 starter. Det var 27 partier, herav 4 VK partier i kvalifiseringen. 41 dommerdøgn utført av 24 dommerer. Det ble totalt 48 premieringer noe som tilsvarer ca 13 %, det er langt under gjennomsnittet for de siste 10 årene. Finalen i VK ble dominert av Irsksettere, og vinner av «Sølvrypa 2011» ble Neadalens Shakira, 1 VK m/casit, eier og fører Tor Skriubakken, 2 VK gikk til og 3 VK til (Se fullstendig premieliste på hjemmesiden under (aktiviteter i klubben) Teknisk sett fungerte alt meget tilfredsstillende. Det var nedlagt mye arbeide i forberedelsene så vel internt som eksternt. Sekretariatet med Anita Løvlien, Helene Gundersen, Hege Leigland Nybakk og Espen Helgesson fungerte opp mot det perfekte. Innstillingen til service, imøtekommenhet og hjelpsomhet er i særklasse. Terje Hagen, hadde i år som tidligere år, en sikker hånd om dommerkabalen, terreng disponering og kjentmenn,noe som er svært viktig i disse terrengene. Fuglebestanden og fuglens oppførsel er det lite å gjøre med. Vær og føreforhold kunne vi ønsket noe annerledes, men det rår vi heller ikke over. De som kom ned igjen med «full termos» som det heter, fikk mulighet til å trene i treningsterrenget klubben disponerer i Bårfjell. Sekretariatet takker alle våre dyktige dommere som velvillig stiller opp år etter år. Vi takker også sporty og hyggelige deltagere. Prøvekomiteen takker ikke minst våre trofaste sponsorer, Norsk Dyremat for fôrpremier og Eukanuba som sponset hovedpermien «Sølvrypa» og fôrpremier. En spesiell takk retter vi til familien Sømoen som står for forpleining på Skogtun miljøkafe, disse dagene og som trakterte ca 70 gjester på jegermiddagen lørdag med elghakk og multekrem, alt felt og plukket i nærområdet; kortreist mat med andre ord. Stor takk til Johnsgård Turistsenter som bidrar til at dommere og mange av deltakere kan bo godt. Ikke minst er vi glade for at Os,Tolga og Engerdal fjellstyrer samt flere private grunneiere velvillig leier ut terreng til oss, noe de har gjort de siste 29 årene. Til slutt gratulerer vi vinnere av alle valører og ønsker alle velkommen tilbake til neste år! Arne Kjeksrud Prøveleder Våren kom tidlig og brått i år, så også i Sømådalen. Føret var bra på fredag og lørdag, men ei regnskur og pluss grader medførte at det ble tyngre og tyngre å bevege seg i lavtliggende områdene. Muligheter for ekstra tungt føre søndag gjorde vel sitt til at partilistene hadde noen «hull» denne dagen. Utsikter til å «gå seg ned i myra» fristet ikke alle i like stor grad. Det var en optimistisk gjeng i VK finalen som ga seg i vei inn til Gruvaterrenget søndag. Dommere var Steinar Sørli og Petter Skaug. Begge har dømt på Rolf Sevendal i alle de 18 år prøven har vært arrangert. Petter Skaug var også prøvens NKK representant. 19

20 Deltakere VK finalen 1 VK IS Rastaskogens Bixi Bengt Ingemar Søderstrøm 2 VK IS «U S» Tomas Petter Aas 3 VK IS Vindstaden s A-Rex Olav Sand 4 VK IS Neadalens Shakira Tor Skriubakken 5 VK ES Tarpan s Coca Kjell Hansen 6 VK IS C-Ipkiss Av Kjerringholm Rène Meinertsen 7 VK IS Balbergkampens Axi Asgeir Bjørklund 8 VK IS Settermosen Aberlour Rène Meinertsen 9 VK IS Neadalens Eternal Fame Kjetil Mågerud 10 VK B Reisavannet s D-Hårek Martin Haugestad 11 VK ES Skauliens Pivo Leif Gudbrand Lien 12 VK ES Endely s Vinn-Tila Dag Roar Martinsen 13 VK P Luggoms Opa Crakle Ola Thingelstad 14 VK ES Berkjestølen s Vidda Rune Frankmoen 15 VK ES Rapmere s B Dino Terje Moan 16 VK IS Imingens Li Peter Pan Kai Kjernsholen 17 VK ES Tiurlias Røy Hege Leigland Nybakk 18 VK ES Lord Av Ranheim Terje Hagen Dreiebok VK finale Rolf Sevendals minneløp 3.april 2011 Terreng: Gruva 18 hunder til start. Bra vær, noe vekslende føre, men stor sett bra. Lite fugl. 1.slipp IS Bixi mot IS Tomas Begge jakter godt, men Bixi tar føringen i slippet. Tomas blindstand. Bixi over Tomas 2.slipp IS A-Rex mot IS Shakira Shakira tar føringen i slippet og holder dette slippet ut. A-Rex går et ujevnt søk og kontrollerer makker. Shakira over A-Rex som utgår. 4.slipp IS Axi mot IS Abelour Begge går meget godt, men Axi har føringen i slippet. Axi over Abelour. 1 Coca 2 Axi 3 Shakira 4 Abelour 5 Bixi 6 Tomas 1 Shakira 2 Bixi 3 Tomas 1 Coca 2 Shakira 3 Bixi 4 Tomas 3.slipp ES Coca mot IS C-Ipkiss Coca går strålende i hele slippet. Ipkiss går åpent og mangler intensitet. Coca over Ipkiss som utgår. 20

21 5.slipp IS Fame mot B Hårek Begge går meget stort, men noe åpent. Hårek har noe bedre terrengdekning. Hårek over Fame. 1 Coca 2 Axi 3 Shakira 4 Abelour 5 Bixi 6 Hårek 7 Fame 8 Tomas 6.slipp ES Pivo mot ES Vind Tilla Begge går meget godt søk med god terrengdekning. Tilla hårfint over Pivo i søk. 1 Coca 2 Axi 3 Vind Tilla 4 Pivo 5 Shakira 6 Abelour 7 Bixi 8 Hårek 9 Fame 10 Tomas 7.slipp P Opa Crackle mot ES Vidda Begge går meget godt, men noe åpent. Vidda over Opa med bedre terrengdekning. 1 Coca 2 Axi 3 Vind Tilla 4 Pivo 5 Shakira 6 Abelour 7 Bixi 8 Vidda 9 Opa 10 Hårek 11 Fame 12 Tomas 8.slipp ES B Dino mot IS Peter Pan Dino går et meget godt søk og slår Pan klart i søk. Pan holder ikke klassenivå idag og utgår. 1 Coca 2 Axi 3 Vind Tilla 4 Pivo 5 Shakira 6 Abelour 7 Bixi 8 Vidda 9 Opa 10 Hårek 11 Fame 12 Dino 13 Tomas 9.slipp ES Røy mot ES Lord begge går meget godt i uoversiktlig terreng med Lord i føring. Rangering etter første runde 1 Coca 2 Axi 3 Vind Tilla 4 Pivo 5 Lord 6 Shakira 7 Røy 8 Abelour 9 Bixi 10 Vidda 11 Opa 12 Hårek 13 Fame 14 Dino 15 Tomas Oppsett andre runde Bixi Shakira Tomas Coca Axi Fame Abelour Hårek Pivo Opa Crackle Vind Tilla Vidda Dino Røy Lord 1.slipp Bixi mot Shakira Begge går fortsatt meget godt. Shakira tar stand. Reiser villig og presist rype og er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer OK. 2.slipp Coca mot Tomas Coca vinner slippet klart. Søket til Tomas moderer seg så mye at vi velger å avslutte for idag. 1 Shakira m fuglearbeide 2 Coca 3 Bixi, slått på fugl 3.slipp Axi mot Fame Begge går utmerket. Fame tar stand langt ute, reiser villig og presist rype på ordre og er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer OK. 1 Fame m komplett fuglearbeide 2 Shakira m komplett fuglearbeide 3 Coca 4 Axi slått på fugl 5 Bixi slått på fugl 4. slipp Hårek mot Abelour Begge starter meget godt. Kort etter slipp får Hårek stand, reiser rype og går for langt etter og utgår. Vi setter inn Pivo som også går meget godt. Abelour stand, kort reis, rype letter og Abelour er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer OK. 21

22 1 Fame m komplett fuglearbeide 2 Shakira m komplett fuglearbeide 3 Abelourm komplett fuglearbeide, men slått på fugl 4 Coca 5 Axi slått på fugl 6 Bixi slått på fugl 7 Pivo slått på fugl 5.slipp Vind Tilla mot Opa Crackle Begge jobber godt, men søket dabber så mye av at begge utgår. Rangering som før. 6.slipp Vidda mot Røy Begge går meget godt. Vidda tar stand, fugl letter når fører kommer til. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer OK. Senere ser vi Røy i stand langt ute. Vidda sekunderer. Fugl letter og begge går langt etter og begge utgår. 7.slipp Lord mot Dino Begge går meget godt. Dino støkker rype og respekterer. Lord over Dino Rangering etter andre runde 1 Fame m komplett fuglearbeide 2 Shakira m komplett fuglearbeide 3 Abelour m komplett fuglearbeide, men slått på fugl 4 Coca 5 Lord 6 Dino, støkk 7 Axi slått på fugl 8 Bixi slått på fugl 9 Pivo slått på fugl Oppsett tredje runde: Coca Bixi Shakira Aksi Abelour fame Pivo Lord Dino 1.slipp Coca mot Bixi Coca fører slippet og slår Bixi i søk. 2.slipp Shakira mot Axi Shakira noe over i søk. 1 Shakira m komplett fuglearbeide 2 Coca 3 Bixi slått på fugl 3.slipp Fame mot Abelour Begge går fortsatt godt. Fugl letter i området og begge respekterer. Senere tar Abelour stand, fugl letter når fører kommer til. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK. 1 Shakira 2 Abelour 3 Fame 4 Coca 5 Axi, slått på fugl 6 Bixi, slått på fugl 4.slipp Pivo mot Lord Begge går meget godt uten å komme i fugl. Lord over Pivo. 5.slipp Dino mot Coca Fortsetter sitt meget gode søk uten å komme i fugl. Rangering: 1 Shakira m/fugl 2 Abelour m/fugl 3 Fame m/fugl 4 Coca 5 Lord 6 Dino 7 Axi 8 Bixi 9 Pivo Resultat finale: Nr 1 IS Shakira har gått meget godt i hele dag. Har slått 2 makkere i søk og 1 makker i søk og fugl. En meget god søker og med komplett fuglearbeide får hun idag 1. pr VKfinale med Cacit. Nr 2 IS Abelour har gått godt i hele dag. Han har hatt 2 fuglearbeider hvorav en med reis. Er slått av Hårek i fugl. Får idag 2. pr VK finale. Nr 3 IS Fame har gått et fint søk, men noe perifert. Ett fint komplett fuglearbeide. Slått på fugl av Abelour og får idag 3. pr VK finale Vi takker deltagere for sporty opptreden og Hedopp for at vi fikk dømme finalen. Steinar Sørlie og Petter Skaug 22

23 VK finalen Rolf Sevendals minneløp 2011 En liten stemningsbeskrivelse Været var litt grått søndag morgen da VK partiet la i vei opp til terrenget som blir kalt Gruva. Gruvaterrenget er et nydelig fjellområde som ligger i Tufsingdalen. Det er lettgått bare en får pest seg opp dit. Dommerne Petter Skaug og Steinar Sørlie er gjengangere på RSM. Det er enkelte prøvedeltagere i VK også. Blant annet en «danske fra Ålesund «som til og med kvalifiserte seg med begge sine irsksettere til finalen. Rene Meinertsen meldte seg på siste uka og sto derfor på venteliste, men tok en sjanse og reiste helt fra Ålesund til Sømådalen da den lista tross alt var kort. Utfordringen var å få begge bikkjene på samme parti, men det meste lar seg som regel ordne. Han deltok også i finalen i 2009 med en av hundene. Når en går bak i partiet kommer man lett i snakk og undertegnede er alltid interessert i folks historier. Rene har bodd i Norge i sju år. Konas jobb førte dem til Norge og Ålesund og en jobb for ham også. Med på lasset var deres Irske settere og interesse for fuglehundsport. Det er mye lettere å drive med denne sporten i Norge kan han fortelle. Bare tilgangen til så enormt mye fri natur som vi har her til lands, vet en å sette pris på som tidligere har vært vant med å måtte søke om tillatelse til å ferdes på nesten hvert eneste grøntområde. I Danmark er de fleste skogsområder og andre terreng private. Utfordringen da han kom hit til lands var å tilegne seg skiferdigheter. Idag beherskes alle disipliner innen skisport. Selv deltagelse i Birken. Alt kan læres bare en øver nok. glida eller noe sånt en gang, jeg fatter ikke hvorfor). Man skulle anta at rødt ville funke på denne tiden av året, men det gjorde ikke det. På dette føret er det bare smørefritt eller feller som gjelder. Trøsta får være at en forbrente ekstra mange kalorier på veien opp. Humøret ble bedre da vi endelig var oppe og det steg ytterligere da sola etter hvert kom fram. Lunsj på en barflekk i solhellinga er også noe som setter en i godt lune. Det utviklet seg til å bli en svært spennende finale, avviklet over tre runder. Alt kan skje i tredje runde og det gjorde det også. Noen syntes vel de fikk et fuglearbeide for mye, mens andre så absolutt manglet ett og fikk det ikke da heller. That`s the name of the game. Vinner av «Sølvrypa 2011» ble tilslutt Neadalens Shakira som fikk 1 VK m/cacit, med en svært glad og lettet eier og fører Tor Skriubakken. Dommerne takket etterpå alle finaledeltagerne for å ha utvist spesielt god sportsånd. De hadde lojalt fulgt dommernes anvisninger, ikke gått sine egne veier eller forsøkt med andre triks. Slik blir det god stemning av. Det ble en lang og nydelig dag i fjellet, i alle fall for en som ikke skulle prestere noe som helst. Sola skint halve dagen og klisteret satt endelig på vei ned igjen. Hilsen Helene Skiferdighetene ble ikke satt på all verdens prøver denne dagen, bortsett fra at det var umulig å treffe med smurningen. Noe undertegnede igjen fikk merke. Det ble temmelig bakglatt på vei opp (har fått skia 23

Dreiebok VK finale Rolf Sevendals minneløp 3.april 2011

Dreiebok VK finale Rolf Sevendals minneløp 3.april 2011 Dreiebok VK finale Rolf Sevendals minneløp 3.april 2011 Terreng: Gruva 18 hunder til start. Bra vær, noe vekslende føre, men stor sett bra. Lite fugl. 1.slipp IS Bixi mot IS Tomas Begge jakter godt, men

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 Styret i HedOpp FHK 2015. Fra venstre: Arnfinn Berntsen, Lars Perry Øie, Mette Bjørklund, Morten Sørensen, Elisabeth Haukaas Bjerke og Kristian Bryn

Detaljer

Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb.

Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb. Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb. I henhold til våre statutter kalles det inn til generalforsamling i klubben på Vertshuset v/e6 (Biri) torsdag 7. mars 2013. Kl 18 00. Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb 2014

Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb 2014 Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb 2014 I henhold til våre statutter kalles det inn til generalforsamling i klubben på Vertshuset v/e6 (Biri) torsdag 6. mars kl 19:00. Generalforsamlingen

Detaljer

Fredag var den offisielle åpningen av NM med ordføreren i Hamar Morten Aspeli, flaggheising og synging av nasjonalsang. Deretter ble det høytidelig

Fredag var den offisielle åpningen av NM med ordføreren i Hamar Morten Aspeli, flaggheising og synging av nasjonalsang. Deretter ble det høytidelig NM lavland 2015 og Mjøsprøve I 8. 11.okotber Hedmark og Oppland Fuglehundklubb har hatt gleden av å arrangere årets NM lavland i det flotte kulturlandskapet klubben disponerer på Helgøya og i Vang. Prøvekomiteen

Detaljer

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2016

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2016 ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2016 S T Y R E T I H E DOPP FHK 2016: Styreleder: Elisabeth Haukaas Bjerke Nestleder: Arnfinn Berntsen Kasserer/ styremedlem Morten Sørensen Styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2014

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2014 ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2014 Styret i HedOpp FHK 2014, foran fra venstre: Kristian Bryn, Lars Perry Øie, Arnfinn Berntsen Bak fra venstre: Mette Bjørklund, Rune Frankmoen, Elisabeth

Detaljer

Dreiebok NM lavland lag 2015

Dreiebok NM lavland lag 2015 Dreiebok NM lavland lag 2015 Åtte raseklubber stilte 3 ekvipasjer til start under denne lagkonkurransen. Helgøya er kjent for sine fine terreng og god bestand av fugl. Dagens vær var nærmest optimalt med

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2012

ELGHUNDNYTT NR 3 2012 ELGHUNDNYTT NR 3 2012 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2012 Referater Utstillinga 2013 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

En Danske på fjellet

En Danske på fjellet En Danske på fjellet Ført i pennen av Terje Nordheim Vi er bosatt midt i Norge, nærmere bestemt i Trondheim og har holdt på med jakthunder i mange år og som medeier i Kennel Myrteigen har jeg fått opplevd

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014 Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Hans

Detaljer

Sentral Dommerkonferanse

Sentral Dommerkonferanse Sentral Dommerkonferanse For lokale dommerutvalg Gardermoen 24. 25. januar 2013 Dommerutvalget i Fuglehundklubbenes Forbund Program for Dommerkonferansen for fuglehunddommere 24. 25. januar 2013 Sted:

Detaljer

Dreiebok VK finale Hovden Høst 2017 Agder Fuglehund Klubb

Dreiebok VK finale Hovden Høst 2017 Agder Fuglehund Klubb Dreiebok VK finale Hovden Høst 2017 Agder Fuglehund Klubb KV Rugdelias Vlv Cornelia Tore Kallekleiv IS Neadalens Super Liga Åge Røssland GS Østjylland s Sr Eck Jørn Gunnar Bowitz ES Østkysten s Egon Øyvind

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR

ELGHUNDNYTT NR ELGHUNDNYTT NR 3 2011 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2011 Referater Utstillinga 2012 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

DREIEBOK EXIT CUP FINALE

DREIEBOK EXIT CUP FINALE DREIEBOK EXIT CUP FINALE 5.4.09 Følgende hunder var kvalifisert: ES Trix Lady Ingebriktsen IS Ixi Dahlgren ES Aero S.H Hansen P Miss Mouche S. Sellie ES Stegg Bjerke ES Tara S. Martinsen ES Achilles Nylund

Detaljer

VK Final Kiær 26. august 2012

VK Final Kiær 26. august 2012 VK Final Kiær 26. august 2012 Vær: Regn og lavt skydekke fra morgenen. Utover dagen lettere vær. Tidvis kraftig vind. Dommere: Torfinn Stenersen og Øystein Heggelund Dahl Terreng: Graavorda Følgende hadde

Detaljer

Dreiebok Cacit-finale Tolgaprøven 9/ arrangert av Østerdal FHK og Norsk Pointerklubb

Dreiebok Cacit-finale Tolgaprøven 9/ arrangert av Østerdal FHK og Norsk Pointerklubb Dreiebok Cacit-finale Tolgaprøven 9/4-2017 arrangert av Østerdal FHK og Norsk Pointerklubb Flott vær på vei ut i terrenget, og på tur opp i Letningslia blir det observert både tiur og rype. Litt bråkete

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2009

ELGHUNDNYTT NR 3 2009 ELGHUNDNYTT NR 3 2009 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2009 Referater Utstillinga 2010 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

SØLVHUNDFINALEN 24. SEPTEMBER 2017

SØLVHUNDFINALEN 24. SEPTEMBER 2017 DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN 24. SEPTEMBER 2017 DOMMERE: Stein Olav Hestad og Jan Terje Bårseth SKYTTERE: Hans Simensen og Robert Brenden TERRENG: Knudshø Følgende var kvalifisert til finalen: 1. ES MEMO -

Detaljer

BJFF GEILOPRØVEN - VK FINALE, 2.APRIL 2017

BJFF GEILOPRØVEN - VK FINALE, 2.APRIL 2017 BJFF GEILOPRØVEN - VK FINALE, 2.APRIL 2017 Terreng: Ynglesdalen Det er lettskyet vær med fin vind og et par varmegrader i fjellet. Snømengden varierer en del og det er store barflekker i terrenget. Det

Detaljer

DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold

DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold 30.08.2015 Terreng: Hjerkinn nord høy Vær: Lettskyet, 12gr, svak vind. Dommere: Aslak Digernes og Steinar Berg Skyttere: Arne Oppdal og Roy Allan Skaret Deltakere: IS

Detaljer

Dreiebok Finale Sølvhundprøven Kongsvold

Dreiebok Finale Sølvhundprøven Kongsvold Dreiebok Finale Sølvhundprøven 2016. Kongsvold 30.9-2.102016 Terreng: Hjerkinn Høy Dommere: Birger Stene og Geir Henning Strøm Værforhold: Flotte værforhold, minusgrader om natta, sol og svak vind fra

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

DREIEBOK VK-FINALE MJØSPRØVE 1 LAVLAND HAMAR 9/

DREIEBOK VK-FINALE MJØSPRØVE 1 LAVLAND HAMAR 9/ DREIEBOK VK-FINALE MJØSPRØVE 1 LAVLAND HAMAR 9/10-2016 19 hunder var kvalifisert for finalen, men to av hundene møtte ikke opp. Følgende stilte til start: P Ritti Ronny Remvang P Luba Frode Stenerud GS

Detaljer

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 Startrekkefølge 1. slipp: B Tromsørypa s Ad Tim KV Markusfjellet s Gdf Raipas 2. slipp: P Skipsfjordhøna s C Bolt IS US Nokia 3. slipp: ES Ildfoten s L-Yukon SV Tareskogens

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Rangering: Ingen endring

Rangering: Ingen endring Dreiebok Mjøsprøve 1 VK-finale 8/10-17 Dommere: Oddgeir Andersen og Stein Sorknes Sol og flott høstvær på Skurven, Helgøya viser seg fra sin beste side 1.slipp: P Isabella GS Trixie Begge starter friskt.

Detaljer

DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007

DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007 DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007 Dommere: Jan Arild Kingswick, Mette Møllerop Følgende ekvipasjer var kvalifisert til finalen i Forus Open 1 KV Gangster / 23664/06 Dahl, Øystein / Dahl, Øystein

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015.

DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015. DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015. Etter en helg med masse ryper, flotte dager med turboføre og «påskevær» er det mandag og finale med overskyet vær, litt regn og svak vind fra øst. Rypene er på plass

Detaljer

DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015

DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015 DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015 Finaleterrenget er Skurven på vakre Helgøya. Med Mjøsa som ramme rundt et vakkert kulturlandskap med velstelte vakre gårder og overskyet passe temperert høstvær er forhåpningene

Detaljer

Dreiebok VK finale

Dreiebok VK finale Dreiebok VK finale 25.09.16 Terreng: Hjerkinn Nord Høy Delvis skyet oppholdsvær og fin temperatur gjennom dagen. Dommere: Per Zakariassen og Ole Ingebrigtsen, Skyttere Kåre Norum og Sven Tore Kittilsen

Detaljer

Dreiebok Polar Cup VK finale

Dreiebok Polar Cup VK finale Dreiebok Polar Cup VK finale Tromsø 21.02.2015 Terreng: Tromvik Dommere: Stian Henriksen, Rune Hoholm Dommerelev: Mads Hansen 1.slipp IS Tjikkom mot GS Tia Maria Tia Maria tar føringen i slippet på noe

Detaljer

Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016

Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016 Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016 Følgende ekvipasjer var kvalifisert; ES Krokstøens Trico / NO43383/10 Tennebekk, Svein / Tennebekk,

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

DAGSORDEN. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

DAGSORDEN. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere SAK 1 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere 3. Årsberetning for 2016 4. Regnskap for 2016 5. Budsjett og handlingsplan for 2017

Detaljer

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Dato: Onsdag 29.mars 2017 kl 18.30 Sted: Bowlingen Hamar Tilstede: Arnfinn, Morten, Arne, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar og Roar Referent: Arnfinn Saksliste:

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Bilde 1 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på

Detaljer

NM-FINALE Lavland. Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR. VÆRMELDING med UTSIKTER :

NM-FINALE Lavland. Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR. VÆRMELDING med UTSIKTER : NM-FINALE Lavland Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR VÆRMELDING med UTSIKTER : Morgenen så trøstesløs ut. Regnet bøttet ned slik at selv en dommer fra Bergen ble betenkt. Imidlertid klarte

Detaljer

Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb. CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017

Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb. CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017 Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017 Finalen går i Tromvika utenfor Tromsø. Delvis overskyet, klokken 09:00 er temperaturen -3 o C og det er flau vind av skiftende

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Rallylydighet! Bardu Hund arrangerer Rallylydighetskonkurranse lørdag 13. aug og søndag 14. aug 2016 :-)

Rallylydighet! Bardu Hund arrangerer Rallylydighetskonkurranse lørdag 13. aug og søndag 14. aug 2016 :-) Rallylydighet! Bardu Hund arrangerer Rallylydighetskonkurranse lørdag 13. aug og søndag 14. aug 2016 :-) Sted: Gressbanen ved Barduhallen på Setermoen. Dommer: Roger Fredriksen Påmelding på web innen 1.

Detaljer

Dreiebok Norsk Derby Finale 2015.

Dreiebok Norsk Derby Finale 2015. Dreiebok Norsk Derby Finale 2015. Terreng: Hjerkinn Nord/Høy. Dommere: Øyvind Eriksen og Tore Kallekleiv Værforhold: NDF 2015 ble gjennomført under flotte høstforhold. Delvis skyet med gløtt av sol, svak

Detaljer

DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna.

DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna. DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna. UK1 P Roxy / NO43047/12 Dahle, Knut Thore / Dahle, Knut Thore 2 UK1 P Rittis- / NO53425/12 Olsbø, Rune / Olsbø,

Detaljer

Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind.

Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind. Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind. Finalister: 1 ES Pussjo's C-La Chasse, e/f: Morten Berg

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Ørskogfjellprøven Dreiebok VK Vaksvika Overskyet og mildt, tungt føre.

Ørskogfjellprøven Dreiebok VK Vaksvika Overskyet og mildt, tungt føre. Ørskogfjellprøven Dreiebok VK 25.3.17 Vaksvika Overskyet og mildt, tungt føre. Følgende stilte til start: IS Ben Redic Fy Fazan ES Raid P lady Gaga KV Lykke P Suzi ES Streif IS Hugo Boss P Frøken Pil IS

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015

FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015 FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015 Terreng "Skollrudsfjellet". Dommere var Øivind Skurdal og Odd Harald Sørbøen. Følgende hunder hadde kvalifisert seg via 5 kvalifiseringsparti fredag og 2 semifinaleparti på

Detaljer

DREIEBOK EXIT CUP FINALE SØNDAG 24. mars 2013

DREIEBOK EXIT CUP FINALE SØNDAG 24. mars 2013 DREIEBOK EXIT CUP FINALE SØNDAG 24. mars 2013 Dommere: Alfred Sæther og Hege Meldal FØRSTE RUNDE 15 MINUTTER 1. slipp: ES Vasavannets Mielkka mot ES Rapmeres B Dino Begge jakter meget godt og veksler om

Detaljer

TROLLHEIMPRØVEN

TROLLHEIMPRØVEN TROLLHEIMPRØVEN 21.-22.3 2015 Dreiebok VK Finale Følgende hunder og førere var kvalifisert: IS Hinki Pinki av Kjerringholm ES Rakbjørglia s Dell a Rosa ES Vindølas F-Maiden B Kattugla s Buster P Pålamalmen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006.

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Hundens Navn: Fører: 1. ES Sletthallens Ranger Fredrik Aalerud 2. IS US Tornado Randi Halvorsen 3. ES Sølenkletten`s Q Tor E Plassgård 4. KV Rampen`s

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR

ELGHUNDNYTT NR ELGHUNDNYTT NR 3 2013 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Utstillinga 2014 Aktivitetskveld/ aktivitetsdag Lotteriet 2013 Høstens jaktprøver Lederen har ordet Elgjakta

Detaljer

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder Styremøte 5.apr.2011 Sted Marie, Trondheim Møteleder Ref.nr. Sve Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ref. sendt pr. mail Einar Malm x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref. sendt

Detaljer

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008!

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! Kvalifiserte: GS Føyka Knut Østmo ES Slottvidda s I M Junior Per Ivar Sveli ES Berkjestølens Hi-Treff Ingvar Rødsjø P Westpoint s Emil Øystein Johansen ES Ranglefjellet

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016 DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016 De 14 finalistene : IS Mirakel, Presterudstuen IS Abelour, Meinertsen ES Nansen, Kongsli GS Fram, Nybakk P Paco, Lunde IS Vår, Odlolien IS Emillie, Presterudstuen

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år!

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Etter nok ein våt sommar var det tradisjonen tru godt ver heile helga under NVK-Hedmark si 20-års jubileumsprøve. 95 påmeldte vart pga skade og sjukdom redusert

Detaljer

VK FINALE 25 mars 2017 Filefjell

VK FINALE 25 mars 2017 Filefjell VK FINALE 25 mars 2017 Filefjell Terreng: Smedalen Vær og føremelding: Dagen starta med nokre få minusgrader, litt vind og skya opphaldsvær. Etter ei natt med mykje vind var værtilhøva greie. Stort sett

Detaljer

Årsberetning 2016 Vk-partiet Sjodalsprøva høsten 2016

Årsberetning 2016 Vk-partiet Sjodalsprøva høsten 2016 Årsberetning 2016 Vk-partiet Sjodalsprøva høsten 2016 Årsmøte i Gudbrandsdal Fuglehundklubb. I henhold til våre vedtekter kalles det inn til årsmøte i Gudbrandsdal Fuglehundklubb den 23.02.2017 på Pillarguri

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

NM LAG LAVLAND 2014. Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014

NM LAG LAVLAND 2014. Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014 NM LAG LAVLAND 2014 Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014 Lagene: Breton Stenhøj R Molte, Tom Antonius Middelhuis Holmevass B Gilli, Arne Abel-Lunde First Des Grandes Concises, Stian Aaserud Engelsk

Detaljer

SØLVHUNDFINALEN Mette Møllerop og Odd E. Brattset Kåre Ola Botnan og Henrik Monrad Noe vind og forholdsvis mildt

SØLVHUNDFINALEN Mette Møllerop og Odd E. Brattset Kåre Ola Botnan og Henrik Monrad Noe vind og forholdsvis mildt Dreiebok Sølvhundfinalen 2004 Her finner du dreieboken for Sølvhundfinalen 2004. SØLVHUNDFINALEN 2004 Terreng: Dommere: Skyttere: Værforhold: Jaktforhold: Hjerkinn Nord Høy Mette Møllerop og Odd E. Brattset

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Dagen er 30.april og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit.

Dagen er 30.april og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit. Grotli prøven 2017 Dagen er 30.april og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit. Været viser seg fra sin beste side, strålende sol fra en himmel aldeles uten skyer.

Detaljer

Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014

Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014 Resultater UVN 2014 Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014 Lørdag 23. august: Dommer: Morten Riise Speldraget's E-Thea, regnr NO46178/11, eier og fører Jan-Egil

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis

Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis INTERNASJONALE PRØVER. NVK SOM ORGANISASJON- FOKUSOMRÅDER. HVORDAN VI TRENER VÅRE UNGHUNDER. 06.11.15 1 Tore Kallekleiv Kem e eg? Levd i skog og mark rundt

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016 DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016 De 14 finalistene : IS Mirakel, Presterudstuen IS Abelour, Meinertsen ES Nansen, Kongsli GS Fram, Nybakk P Paco, Lunde IS Vår, Odlolien IS Emilie, Presterudstuen

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

VK Våvatn 9.april 2016

VK Våvatn 9.april 2016 VK Våvatn 9.april 2016 Orkla JFF arrangerte sin Våvatn-prøve i strålende solskinn helgen 9.- og 10. april. Parkettføre med litt nysnø og noen minusgrader fra morgenen av. Etter hvert ble det bløtere- og

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 2014 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på dagen skyet det

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

Dreiebok Sør-Norsk Unghundmesterskap finale

Dreiebok Sør-Norsk Unghundmesterskap finale Dreiebok Sør-Norsk Unghundmesterskap finale Hovden 30.04.2017 Finalepartiet drar til terrenget Bjåen/Lislefjødd, i strålende sol og ni minusgrader. De 18 kvalifiserte ekvipasjene var: P Nash, Simensen

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre E k s t r a o r d i n æ r t Å r s m ø t e 2 0 1 4, a v d. S u n n m ø r e Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014

Detaljer

Adama, NO44515/09, eier: Kenneth Bruseland, Farsund, oppdretter: Johansen, Mona, Gamle Fredrikstad

Adama, NO44515/09, eier: Kenneth Bruseland, Farsund, oppdretter: Johansen, Mona, Gamle Fredrikstad Resultater UVN 2012 Utstilling i regi av NKK, Orre, 16. september 2012 Dommer: Christen Lang, Norge Åpen klasse- Hannhund Adama, NO44515/09, eier: Kenneth Bruseland, Farsund, oppdretter: Johansen, Mona,

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer