Rapport Delprosjekt Overnatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Delprosjekt Overnatting"

Transkript

1 Rapport Delprosjekt Overnatting Norges Fotballforbunds søknad om EM

2

3 Innhold 1 Oppsummering Overnattingsbehovet er stort Overnattingsbehov Overnattingskapasitet Overnattingsbehovet er mulig å imøtekomme Bakgrunn Hensikt Transportbehov Avgrensning og forutsetninger Overnatting og treningssenter for deltakernasjonene Utnyttelse av hotellkapasitet Overnatting for frivillige og politi Norske vertsbyer Søknadskrav Krav til antall hotellrom for UEFA Krav til overnatting for besøkende (ikke UEFA) Krav til hotellstandard Krav til avstand til stadion Eksisterende overnattingsmuligheter Gap-analyse Dagens kapasitet vs behov Krav til hotellrom for UEFA vs eksisterende rom Antall besøkende vs hotellkapasitet Hotellkapasitet i Norge vs Polen/Ukraina Hvordan tette gapet? Overordnet overnattingskonsept Nye hoteller Cruiseskip Hotellbrakker Overnattingsmuligheter > 75 km Hytteutleie Privat leie Studentboliger Campingplasser Skoler Ikke-registrerte overnattingssteder Nybygg av boliger Militære forlegninger Sammensetning av overnattingstilbudet Bestilling av overnatting Vedlegg Videre konseptutvikling Etablerte kontakter Overnattingsområder Error! Bookmark not defined. 6.4 Øvrige vedlegg...29

4

5 1 Oppsummering 1.1 Overnattingsbehovet er stort. Dette dokument har til hensikt å redegjøre for UEFA sine krav til overnatting i forbindelse med fotball-em i 2016, eksisterende overnattingskapasitet i Norge, avvik mellom disse og en overordnet skisse til et overnattingskonsept for et fotball EM i Norge i Rapporten skal tjene som en del av grunnlagsdokumentasjonen for Norges Fotballforbund (NFF) sin beslutning om hvorvidt de skal søke om fotball-em i De mest sentrale kildene for rapporten er UEFA sine kravspesifikasjoner for EM i 2012, evalueringsrapporten fra tildelingen av fotball-em 2012 (fase 1), statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), erfaringsdata fra fotball-em i 2008, søknadene fra Tromsø, Oslo og Trondheims på vinter-ol i 2018 og innspill fra turistnæringen i de aktuelle vertsbyene. I søknadskriteriene for 2012 fra UEFA, er det spesifiserte krav til deler av overnattingsbehovet, men ikke til for eksempel tilskuermasser utover UEFA. Kravene bør derfor leses slik at UEFA legger til grunn tilstrekkelig overnattingskapasitet og at det blir opp til den enkelte søker å utvikle et troverdig overnattingskonsept Overnattingsbehov Overnattingsbehovet er beregnet med utgangspunkt i kampprogrammet som er satt opp av NFF. Behovet genereres ut fra stadionstørrelse og hvilke landslag som spiller. Landslagene er delt inn i tre kategorier; A, B og C, der A-Landslag genererer flest supportere og dermed størst overnattingsbehov. Behovet er beregnet størst i gruppespillet. Besøkstall er estimert for to ulike scenario: Scenario 1 Oslo er første vertsby med nasjonalstadion med kapasitet på tilskuere Bergen er andre vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Trondheim er tredje vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Stavanger er fjerde vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Scenario 2 Oslo er første vertsby med nasjonalstadion med kapasitet på tilskuere Lillestrøm er andre vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Trondheim er tredje vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Bergen er fjerde vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere I Scenario 2 behandles Oslo og Lillestrøm under ett, med tanke på antall besøkende og transportstrømmer. Dette skyldes deres geografiske nærhet til hverandre.

6 Krav til antall hotellrom Tabellene under viseren oversikt over krav til antall hotellrom for UEFA i de forskjellige byene. UEFA krever i utgangspunktet 5 stjerners hoteller. Tabell 1-1 Krav til antall hotellrom for UEFA scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad UEFA (HQ, Referees and Doping Control) Commercial Partners of UEFA Media and Broadcasters Transitt-hoteller for lagene Totalt krav til ant hotellrom for UEFA Det er ikke uttrykt hvor stor kapasitet på overnatting søkerlandene må dokumentere for når det gjelder øvrige publikummere. Som en ledesnor oppgis det at det var tilreisende supportere under EM i Portugal i 2004, og at supporterne vil kreve alt fra campingplasser til 5-stjerners hoteller. Kravene vi har lagt til grunn er basert på utregninger gjort i forbindelse med utredningene av transportbehov under arrangementet. Tabell 1-2 Krav til antall hotellrom for UEFA Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim UEFA (HQ, Referees and Doping Control) Commercial Partners of UEFA Media and Broadcasters Transitt-hoteller for lagene Totalt krav til ant hotellrom for UEFA UEFA sitt totale behov for hotellrom antas å forbli uendret, mens fordelingen endres. Overnattingsbehov Tabellene under viser overnattingsbehov i de 2 scenariene Tabell 1-3 Antall besøkende scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad (Antall innbyggere i vertsby) Estimert ant. besøkende (fra delprosjekt Transport) Tabell 1-4 Antall besøkende - Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim (Antall innbyggere i vertsby) Estimert ant. besøkende (fra delprosjekt Transport) Totalt antall besøkende reduseres som følge mindre transport og færre norske besøkende med behov for overnatting. Det legges fortsatt til grunn at kun 1/3 av de norske besøkende har behov for overnatting. Estimert antall besøkende for Oslo/Lillestrøm økes markant som følge av flere kamper og større arenaer, til totalt på det meste. Estimatet for Bergen reduseres som følge av arena med mindre tilskuerkapasitet, men Bergen har fortsatt betydelig høyere estimat enn Trondheim, grunnet flere kamper med høy interesse.

7 1.1.2 Overnattingskapasitet Tabellen under viser en oversikt over eksisterende hotell og hotellrom pr 2007 og viser at kravene til antall hotellrom for UEFA er dekket i alle byer utenom Bodø. Tabell 1-5 Gapanalyse: Krav til hotellrom for UEFA vs antall eksisterende hotellrom Scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad Antall eksisterende hotellrom pr Totalt krav til ant hotellrom for UEFA Antall hotellrom tilgjengelig for øvrige supportere (763) 665 Antall hotellrom som er tilgjengelig for øvrige supportere dekker langt fra behovet til estimert antall besøkende. Den store utfordringen i forbindelse med overnatting er dermed overnatting for publikum. Dette gapet må dekkes gjennom et sammensatt tilbud om overnatting med blant annet cruiseskip, camping, privat innkvartering, skoler og nybygg av hotell. Tabell 1-6 Gapanalyse: Krav til hotellrom for UEFA vs antall eksisterende hotellrom Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim Antall eksisterende hotellrom pr Totalt krav til ant hotellrom for UEFA Antall hotellrom tilgjengelig for øvrige supportere UEFAs krav til hotellrom vil fortsatt dekkes inn med eksisterende hotellkapasitet. 1.2 Overnattingsbehovet er mulig å imøtekomme Fotball-EM er et av verdens største arrangementer, og Norge er et av de minste landene i Europa. Denne rapporten viser at det er et betydelig avvik mellom estimert behov for hotellrom og faktisk hotellkapasitet i Norge. Dette gjelder først og fremst i forhold til volum, men også i forhold til standard. Kravene til antall hotellrom for UEFA (arrangementsstab, kommersielle partnere og media) vil kunne dekkes med eksisterende hotellkapasitet innenfor 75 km fra arenaene, dersom de 4 byene med størst kapasitet velges. I scenario 2 endres ikke dette bilde Utfordringen blir å utvikle et overnattingskonsept som kan håndtere de store mengdene besøkende et slik arrangement gir. Vi har per i dag i underkant av hotellsenger i hele Norge, mens det under fotball-em er estimert at det kommer over besøkende til Oslo alene. I scenario 2 vil det komme om lag besøkende til Oslo/Lillestrøm. Et overnattingskonsept må bestå av en rekke forskjellige typer overnatting for å komme opp i et tilstrekkelig volum, eksempelvis cruiseskip, hotellbrakker, fan camps i skoler, idrettshaller og campingplasser, studentboliger og utleie av private boliger og hytter.

8 Vår vurdering er at scenario 2 med Lillestrøm som vertsby er bedre enn scenario 1. I scenario 2 reduseres overnattingsgapet i Bergen med besøkende. I Oslo/Lillestrøm (scenario 2 vil) overnatting til supportere løses gjennom å benytte overnattingskapasitet i Oslo, Akershus, nedre Buskerud, Østfold, Vestfold, Grenlandsregionen og Gjøvik/Lillehammer i Oppland og Hamar i Hedmark. Dette område sikrer at man kan etablere en overnattingskapasitet som dekker 90 % av overnattingsbehovet for om lag besøkende. I tillegg vil vi påpeke at dette område har Norges beste transportkapasitet som kan betjene de besøkendes transportbehov på en god og effektiv måte. 1.3 UEFAs forløpige krav til fotball-em i 2016 UEFA har i invitasjonen til medlemslandene om å søke fotball-em i 2016 bl.a. indikert om økte krav til stadionstørrelse. Disse kravene kom i sluttfasen av arbeidet med denne rapporten. Vi har i denne rapporten lagt til grunn stadioner med hhv , og tilskuere. I realiteten er dette stadioner som har større kapasitet siden stadionene også skal ha plass til bl.a. presse og sikkerhetspersonell. Vår foreløpige vurdering er derfor at konklusjonene ikke påvirkes vesentlig av kravene indikert i invitasjonen til UEFA.

9 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund (NFF) har blitt invitert av Sveriges fotballforbund (SvFF) til å være med på en felles søknad om avholdelse av Europeisk Mesterskap i fotball i En viktig del av forutsetningene for å søke om et slikt mesterskap, er at søkelandene har vilje og evne til å søke. UEFA stiller en rekke krav til søkerland, bl.a. til overnatting. NFF har på dette stadiet ikke gjort en formell beslutning om å søke. Beslutningen er derimot planlagt tatt tidlig i For å kunne ta denne beslutningen er det behov for tilstrekkelig informasjon, fakta om krav, mangler og konseptuelle muligheter. 2.1 Hensikt Dette dokument har til hensikt å redegjøre for forhold vedrørende overnatting i en eventuell EM-søknad og utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for hvorvidt NFF skal gå videre inn i en søknadsfase. Delprosjektets mandat har vært å etablere en oversikt over eksisterende, planlagte og mulige overnattingsmuligheter kategorisert med hensyn til avstand til stadion/knutepunkt og stjerner, kartlegge behov for nyutvikling og midlertidige løsninger og å koordinere innspill fra turistnæringen og sentrale utbyggere Transportbehov Overnattingstbehovet er beregnet med utgangspunkt i kampprogrammet som er satt opp av NFF. Besøkstallene genereres ut fra stadionstørrelse og hvilke landslag som spiller. Landslagene er delt inn i tre kategorier; A, B og C, der A-landslag genererer flest supportere og dermed størst transportbehov. Besøkstall er estimert for to ulike scenario: Scenario 1 Oslo er første vertsby med nasjonalstadion med kapasitet på tilskuere Bergen er andre vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Trondheim er tredje vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Stavanger er fjerde vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Scenario 2 Oslo er første vertsby med nasjonalstadion med kapasitet på tilskuere Lillestrøm er andre vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Trondheim er tredje vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Bergen er fjerde vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere I Scenario 2 behandles Oslo og Lillestrøm under ett, med tanke på antall besøkende og transportstrømmer. Dette skyldes deres geografiske nærhet til hverandre.

10 2.2 Avgrensning og forutsetninger Overnatting og treningssenter for deltakernasjonene. Deltakerlagene står i sentrum for mesterskapet og det stilles høye krav til både hotell og treningsfasiliteter. Det skal ikke være mer enn 20 minutters kjøring fra hotell til treningsbane, det skal være høy standard på fasilitetene og det skal være mulig å ivareta sikkerhet og velferd for lagene på en god måte. UEFAs krav for EURO 2012 var at det ble tilbudt minimum 15 potensielle hotell med treningssenter per vertsland. I lys av at antall deltakerlag skal økes i 2016, er det grunn til å tro at dette antallet vil øke proporsjonalt med antall deltakerlag. I evalueringsrapporten for 2012 ble det påpekt at verken antall tilbudte hotell eller standard var i henhold til kravene i Polen/Ukraina 1. Liste over valgt overnatting og treningssenter fra Euro ligger i øvrige vedlegg 9. Det er forutsatt at deltakerlagene benytter overnattingsfasiliteter med større avstand til stadion enn 75 km, og det er derfor kun lagt inn transitthoteller 3 for deltakernasjonene. Overnatting og treningsfasiliteter for deltakernasjonene er ikke behandlet i denne utredningen, og må utredes nærmere i en eventuell søknadsfase Utnyttelse av hotellkapasitet Det planlegges med at 100 % av potensiell hotellkapasitet i vertsbyene avsettes til Euro 2016, og at denne kapasiteten utnyttes optimalt. I lys av at det allerede er svært stort press på hotellrom i de aktuelle vertsbyene 4, er det vanskelig å se for seg at samfunn og næringsliv klarer å tilpasse seg slik at de ikke har behov for hotell i perioden EM gjennomføres. EM gjennomføres imidlertid over en begrenset tidsperiode og med en lang planleggingshorisont. I kombinasjon med at UEFA stiller krav til at det inngås kontrakter om tilgjengelighet på hoteller, legges det derfor til grunn i denne rapporten at all hotellkapasitet er tilgjengelig Overnatting for frivillige og politi Det er forutsatt at frivillige og politi kan rekrutteres fra vertsbyene, og at det derfor ikke er behov for overnatting til disse gruppene. Skulle det imidlertid være behov for dette kan bruk av militær forlegninger være et alternativ, da disse ikke er planlagt brukt i forslaget til overnattingskonsept Norske vertsbyer Det er lagt til grunn at det er Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Bodø og Fredrikstad som er de mest aktuelle norske vertsbyene. 1 Vedlegg 3. Euro 2012 Phase I Evaluation Report, s Vedlegg 9. Team and referee accomodation, headquarter hotels, 3 Transitthotell er det hotellet laget bor i en vertsby på dagen før kamp 4 Beleggprosent pr rom i juni 2008: Oslo 80.8%, Trondheim 82.9%, Bergen 88.2%, Stavanger 86.5%, Bodø 87.4%

11 2.3 Søknadskrav I UEFA sine dokumenter Phase I Bid Requirements og Phase II Bid Requirement for EM i 2012 er kravene relatert til EM-søknaden grundig beskrevet. I tillegg er konkrete leveranser i forbindelse med søknadsleveransen listet i Phase I Questionnaire i samme dokument. De spesifikke krav til overnatting er behandlet i kapitel 4 Accomodation, med en tilhørende liste på 15 leveranser i Phase I Questionnaire, herunder 4 åpne spørsmål, 9 skjemaer, 1 kartleveranse og 1 garanti. Vi har i kartleggingen av kravene til fotball-em i 2016 tatt utgangspunkt i disse dokumentene, da vi anser det som høyt sannsynlig at 2016-kravene vil bygge på disse. Basert på erfaringer fra tidligere mesterskap og i forbindelse med at antall deltakerlag øker fra 16 til 24, er det imidlertid sannsynlig at de endelige kravene blir noe endret. I Phase II Bid Requirement var det krav til ytterligere garantier og konkretisering av leveransene i Phase 1, blant annet at det i samarbeid med UEFA ble inngått kontrakter med aktuelle hoteller for å sikre tilgjengelighet på rom og priser Krav til antall hotellrom for UEFA I oppstilling av kravene til overnatting er det antatt høyeste behovet for kapasitet i den aktuelle vertsbyen lagt til grunn. I kategorisering av vertsbyene er det lagt til grunn at Oslo får stadion med størst kapasitet (50.000), deretter Bergen (40.000) og til slutt de øvrige vertsbyene (30.000). Dette reflekteres i krav til antall hotellrom. Enkelte av kravene er utledet av øvrige krav fordi de ikke fremgår eksplisitt i kravspesifikasjonene. Tabell 2-1 Krav til antall hotellrom for UEFA scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad UEFA (HQ, Referees and Doping Control) Commercial Partners of UEFA Media and Broadcasters Transitt-hoteller for lagene Totalt krav til ant hotellrom for UEFA Det er ikke uttrykt hvor stor kapasitet på overnatting søkerlandene må dokumentere for når det gjelder øvrige publikummere. Som en ledesnor oppgis det at det var tilreisende supportere under EM i Portugal i 2004, og at supporterne vil kreve alt fra campingplasser til 5-stjerners hoteller. Kravene vi har lagt til grunn er basert på utregninger gjort i forbindelse med utredningene av transportbehov under arrangementet. Tabell 2-2 Krav til antall hotellrom for UEFA Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim UEFA (HQ, Referees and Doping Control) Commercial Partners of UEFA Media and Broadcasters Transitt-hoteller for lagene Totalt krav til ant hotellrom for UEFA UEFA sitt totale behov for hotellrom antas å forbli uendret, mens fordelingen endres.

12 2.3.2 Krav til overnatting for besøkende (ikke UEFA) I kravspesifikasjonene til EM 2012 er det presisert at det vil komme et betydelig antall utenlandske supportere til EM. Det er imidlertid ikke eksplisitt uttrykt hvor stor kapasitet på overnatting søkerlandene må dokumentere for til denne gruppen. Som en ledesnor oppgis det at det var tilreisende supportere under EM i Portugal i 2004, og at supporterne vil kreve alt fra campingplasser til 5-stjerners hoteller 5. I følge de offisielle hjemmesidene til Euro 2008 var det nesten tilreisende i Klagenfurt under gruppespillkampen mellom Polen og Kroatia. 6 Kravene vi har lagt til grunn er basert på utregninger gjort i forbindelse med utredningene av transportbehov under arrangementet. Tabell 2-3 Antall besøkende scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad (Antall innbyggere i vertsby) Estimert ant. besøkende (fra delprosjekt Transport) Tallene er avrundet, og det er lagt til grunn at kun 1/3 av norske tilreisende trenger overnatting. Det er det maksimale antall besøkende under arrangementet som fremgår av tabellen. I utregningene er det Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som er brukt for simulering. Bodø og Fredrikstad er forutsatt. Som vist i tabellen, vil det på et tidspunkt være behov for losji til besøkende i Bergen. Årsaken til dette er at det i kampoppsettet ligger 3 gruppespillskamper med en dags mellomrom, 5 ulike lag i aksjon og der den midterste kampen er mellom Norge og England. I sum gir dette et svært høyt antall besøkende. Dette belyser hvor dimensjonerende kampoppsettet er i forhold til overnatting og transport, og at en annen trekning av gruppene vil stille helt andre krav til overnattingskapasitet i de forskjellige byene. Ut i fra et overnattingsperspektiv er ikke det foreslåtte kampoppsettet optimalt. Et kampoppsett der gruppene i større grad avviklet kampene i samme by og der flere kamper ble lagt til byer med høyest overnattingskapasitet, ville bidratt til å utjevne dette 7. Tabell 2-4 Antall besøkende - Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim (Antall innbyggere i vertsby) Estimert ant. besøkende (fra delprosjekt Transport) Totalt antall besøkende reduseres som følge mindre transport og færre norske besøkende med behov for overnatting. Det legges fortsatt til grunn at kun 1/3 av de norske besøkende har behov for overnatting. Estimert antall besøkende for Oslo/Lillestrøm økes markant som følge av flere kamper og større arenaer, til totalt på det meste. Estimatet for Bergen reduseres som følge av arena med mindre tilskuerkapasitet, men Bergen har fortsatt betydelig høyere estimat enn Trondheim, grunnet flere kamper med høy interesse. 5 Euro 2012 Phase I Bid Requirements Pkt Det er eksempelvis planlagt med at gruppe A, skal avvikles med kamper i alle norske byer. I tillegg ligger det 5 gruppespillskamper i Bergen og Stavanger, men bare 4 i Oslo.

13 2.3.3 Krav til hotellstandard Alle de aktuelle vertsbyene har hoteller som er store nok til å tilfredsstille UEFA sine krav i forhold til antall rom og møterom 8. UEFA stiller imidlertid også krav til at det er 4- og 5- stjerners standard på hotellene. Det er per i dag ikke et klassifiseringssystem 9 for overnattingssteder i Norge, og vi har derfor ikke inndelt hotellene etter standard. NHO reiseliv har imidlertid, på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, utviklet et forslag til et nasjonalt kvalitetssikringssystem. 10 Primo november 2008 lå dette forslaget fortsatt hos departementet. Dette forslaget er basert på frivillig deltagelse, og det er dermed ikke gitt at en implementering av systemet vil gi oss en komplett kategorisering av hotellene i Norge. I arbeidet med Oslo sin OL-søknad til 2018 ble det konkludert med at ingen av hotellene i Oslo ville klassifiseres som 5-stjerners, men at fem hoteller for perioder kan konverteres til 5 stjerners alternativer i forhold til service (ikke størrelse på rom). 11 Oslo 2018 fikk også positiv bekreftelse fra to aktører på at det ville være interessant å drive 5-stjerners hotell i Oslo, og at de med et OL ville ha startet en prosess for realisering av dette. 12 Dette må utredes nærmere for alle vertsbyene i en eventuell søknadsfase Krav til avstand til stadion I UEFAs Bid Requirements presiseres det at hoteller innen 10 kilometers avstand til arenaene vil bli foretrukket, og at hoteller med større avstand enn 75 km til aktuelle arena ikke vil tas med i vurderingen. Dette legges til grunn i den videre behandlingen. 8 Dersom EM-finalen legges til Norge (Oslo) er det flere hoteller som kan innfri UEFAs krav til antall rom (min 400), møterom (12), Kontorer/konverterte hotellrom (min 30) og 45 min kjøreavstand til stadion. 9 Standardiseringskrav i det danske klassifiseringssystemet finnes på 10 Vedlegg Oslo Horwath Consultings notater 12 Vedlegg 4. Oslo sin OL-søknad for 2018, s. 14.

14 3 Eksisterende overnattingsmuligheter I kartleggingen av eksisterende overnattingsmuligheter, er det tatt utgangspunkt i SSB sin statistikk for Hotell og andre overnattingsbedrifter. Denne statistikken er fra 2007, og er detaljert ned på kommunenivå. Samme statistikk ligger åpent på Tabell 1 Hotell og andre overnattingsbedrifter. Denne er imidlertid kun brutt ned til fylker. Statistikken for overnatting omfatter alle hoteller og lignende overnattingsbedrifter med 20 senger eller mer. Bedriftene er lovpålagt månedlig rapportering. For juni 2008 var det totale tallet innrapporterte hotellsenger i Norge Til sammenligning var det i hotellsenger i Østerrike i Hoteller med avstand på mindre enn 10 km fra vertsstadion er definert som hoteller i vertskommunen. Hoteller med 10 til 75 km avstand fra stadion er definert som hoteller i nabokommuner med kommunesenter mindre enn 75 km fra stadion. Tabell 3-1 Antall eksisterende hotellrom pr 2007 scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad* 10 km from stadium km from stadium Total *Oppgitt kapasitet for Fredrikstad er hotell i Østfold, samt Borre, Tønsberg og Holmestrand. Kapasitet nord for Østfold er medregnet under Oslo. Dersom Fredrikstad blir valgt som vertsby er det en mulighet for å samlokalisere UEFA sine kapasiteter med Oslo. Det vil også være muligheter for at besøkende bor i Sverige. Denne kapasiteten er ikke kartlagt. Det er i overkant av 20 mil til Gøteborg km from stadium 10 km from stadium Oslo Bergen Stavanger Trondheim Fredrikstad* Bodø Figur 3-1 Rangering - Antall eksisterende hotellrom på 2007 Rangeringen av byene etter antall eksisterende hotellrom, synliggjør at det er svært stor forskjell på kapasiteten i de ulike byene. Kapasiteten i Oslo-området er overlegen de andre byene, og det kan være potensial for å benytte flere byer i Østlandsområdet enn bare Oslo. Fredrikstad er skissert her, men andre alternativer kunne være like aktuelle ut i fra et overnattingsperspektiv. Østlandet er folkerikt, og har derfor også høy kapasitet med hensyn til bruk av skoler og privat overnatting. Dersom Fredrikstad ikke blir vertsby, vil dette øke den totale kapasiteten for Oslo. 13 Vedlegg 17. Accomodation establishments and bedplaces. Austria.

15 I figuren under er det synliggjort hvilke kommuner som er tatt med i beregningen av eksisterende hotellkapasitet for de forskjellige byene. Se vedlegg for nærmere detaljer i forhold til utregningene av eksisterende kapasitet.

16 4 Gapanalyse Dagens overnattingskapasitet må sammenlignes med behovet. Dette utgjør det fysiske gapet og illustrerer de overnattingsutfordringene et fotball-em vil gi. 4.1 Dagens kapasitet vs behov Krav til hotellrom for UEFA vs eksisterende rom Krav til hotellrom for UEFA er gitt nedenfor. Tabell 4-1 Gapanalyse: Krav til hotellrom for UEFA vs antall eksisterende hotellrom Scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad Antall eksisterende hotellrom pr Totalt krav til ant hotellrom for UEFA Antall hotellrom tilgjengelig for øvrige supportere (763) 665 Med unntak av Bodø, vil alle byene ha tilstrekkelig med eksisterende hotellkapasitet til å dekke de respektive krav til hotellrom for UEFA. Tabell 4-2 Gapanalyse: Krav til hotellrom for UEFA vs antall eksisterende hotellrom Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim Antall eksisterende hotellrom pr Totalt krav til ant hotellrom for UEFA Antall hotellrom tilgjengelig for øvrige supportere UEFA sine krav til hotellrom vil fortsatt dekkes inn med eksisterende hotellkapasitet Antall besøkende vs hotellkapasitet Antall besøkende vs hotellkapasitet er gitt nedenfor. Tabell 4-3 Gapanalyse: Totalt antall besøkende vs eksisterende hotellkapasitet Scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad Estimert ant. besøkende (fra delprosjekt Transport) Estimert antall besøkende UEFA (1,5 pr rom) Øvrige supportere i eksisterende hotellrom (2 pr rom) Antall besøkende som må ha alternativ overnatting Tabell 4-4 Gapanalyse: Totalt antall besøkende vs eksisterende hotellkapasitet Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim Estimert ant. besøkende (fra delprosjekt Transport) Estimert antall besøkende UEFA (1,5 pr rom) Øvrige supportere i eksisterende hotellrom (2 pr rom) Antall besøkende som må ha alternativ overnatting

17 Utregning av forventet antall besøkende er hentet fra utregningen av transportbehov. Når en trekker fra de som tildeles overnatting gjennom UEFA og de som bor på de resterende hotellrommene, står en igjen med det antall besøkende som må ha alternativ overnatting. For samtlige byer er dette gapet på over , mens det for Bergen er så mye som I scenario 2 dobles gapet for Oslo/Lillestrøm til litt over , mens den reduseres noe for Bergen og er like for Trondheim Det er forutsatt at det i snitt bor 1,5 person per rom i rommene som disponeres av UEFA, mens øvrige besøkende bor 2 personer per hotellrom Hotellkapasitet i Norge vs Polen/Ukraina I UEFA sin Phase I Evaluation Report fra Euro 2012 er det oppgitt at Polen og Ukraina hadde totalt henholdsvis og hotellrom i deres 4 aktuelle vertsbyer 14, gjengitt i Tabell 4-5 under. Polen/Ukraina planlegger i tillegg med svært mange nybygde hoteller. Summen av antall hotellrom i de 4 aktuelle norske vertsbyene med høyest kapasitet er Dette er noe mindre enn Polen, men betydelig mer enn Ukraina. Sett i sammen med Sverige vil vi derfor ha flere hotellrom enn Polen/Ukraina. UEFA sine kommentarer til overnattingskapasiteten for Euro 2012 var blant annet: In both countries the hotel capacity is limited. In general, the hotel capacity does not satisfy UEFA needs, even taking into consideration hotels that will be built until 2012 og The lack of insufficient room capacities is addressed in the bid dossier through a proposal to use alternative solutions (youth hotels, motels, university campuses etc). Tabell 4-5 Hotellkapasitet Polen/Ukraina Host city 5-star 4-star 3-star 2-star 1-star Total Warsaw (Pol) Gdansk (Pol) Wroclaw (Pol) Chorzow (Pol) Polen Kiev (Ukr) Lviv (Ukr) Donetsk (Ukr) Dnipropetrovsk (Ukr) Ukraina Vedlegg 3. UEFA Bidding for Final Tournament 2012, Phase I Evaluation Report, Annexe D

18 5 Hvordan tette gapet? I dette avsnittet skisseres et forslag til et overordnet overnattingskonsept. Dette er gjort for å synliggjøre mulighetene for å innfri kravene til overnattingen og hva som i så fall kreves for å klare dette. 5.1 Overordnet overnattingskonsept Overslagene som er gjort er basert på nøkkeltall og ikke konkrete vurderinger for hver enkelt by. Det kan eksempelvis tenkes at de mindre byene er bedre egnet for overnatting på skoler og i private hjem på grunn av geografisk konsentrasjon og dugnadsinnsats. Dette er det altså ikke hensyn tatt her. Tabell 5-1 Forslag til overordnet overnattingskonsept Scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad (Antall innbyggere) Antall besøkende som må ha alternativ overnatting % økning i sengeplasser på hotell frem til Cruiseskip Hotellbrakker (f.eks. medielandsby) Hotell > 75 km Utleie av hytter Privat leie 5 % av folketall i kommunen Studentboliger % av studentboliger Campingplasser (telt, bilder, vogner) Skoler (Antall elever i grunnskolen * 0,33) Ikke-registrerte overnattingssteder 11. Andre nybygg 12. Militær forlegning (frivillige) Antall besøkende uten overnatting Belegg 123 % 55 % 99 % 74 % 68 % 67 % Tabell 5-2 Forslag til overordnet overnattingskonsept Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim (Antall innbyggere) Antall besøkende som må ha alternativ overnatting % økning i sengeplasser på hotell frem til Cruiseskip Hotellbrakker (f.eks. medielandsby) Hotell > 75 km Utleie av hytter Privat leie 5 % av folketall i kommunen Studentboliger 100 % av studentboliger Campingplasser (telt, bilder, vogner) Skoler (Antall elever i grunnskolen * 0,33) Ikke-registrerte overnattingssteder 11. Andre nybygg 12. Militær forlegning (frivillige) Antall besøkende uten overnatting Belegg 87 % 75 % 99 %

19 Hvilke kommuner som inngår i overnattingskonseptet for hver vertsby er vist i vedlegget Nye hoteller Det er lagt til grunn at det vil bli en økning i antall hotellrom på 20 % frem til Dette er høyere enn trenden de siste 5 årene 15, men understøttes av innspill fra Bergen, Stavanger og Bodø på mulige hotellprosjekter. Det er trolig allerede et udekket behov for hotellrom i byene, så det er lite sannsynlig at det blir bygget hotellkapasitet som blir stående tom etter EM Cruiseskip Cruiseskip vil være et svært viktig element i overnattingskonseptet, fordi de representerer overnattingskapasitet av høy standard, stort volum og sentral beliggenhet i forhold til arrangementet. Andre fordeler med bruk av cruiseskip er at de potensielt kan benyttes til å transportere besøkende til og fra Norge, eller kombineres med cruise i Norge. Cruiseskip har blitt benyttet ved store idrettsarangementer tidligere, blant annet under sommer-ol i 2004 i Athen. I Tromsø sin søknad for OL i 2018 var det laget en plan for å benytte 20 cruiseskip med til sammen 9504 rom 17. Det svenske selskapet Floating Hotels AS utarbeidet en rapport i denne forbindelse som var vedlagt søknaden. I kvalitetssikringsrapporten for Tromsø 2018 ble det imidlertid stilt spørsmålstegn til hvorvidt IOC ville godta bruk av cruiseskip i så stort omfang. I Trondheims OL-søknad var det planlagt å innkvartere personer på cruiseskip 18. I konseptskissen er det lagt til grunn at personer overnatter på cruiseskip i hver vertsby. Dette må utredes nærmere i en eventuell søknadsfase. Det er ikke gjort undersøkelser på tilgjengelighet på cruiseskipkapasitet i den aktuelle perioden, og hvorvidt det vil være mulig å beslaglegge en total kapasitet på senger samtidig. Det antas at det mest naturlige markedet er cruiseskip fra Middelhavet. Havnemyndighetene i de aktuelle vertsbyene bekrefter en kapasitet på 3-5 cruiseskip med dagens fasiliteter. Juni er den mest hektiske cruiseskipssesongen i Norge. Bestilling for cruiseskip gjøres normalt 2 år før anløp. Det er rimelig å tro at cruisenæringen planlegger cirka tre år før de beslutter seilingsrutene Hotellbrakker Hotellbrakker kan være en løsning for å etablere medialandsbyer eller som provisoriske hoteller. Det er flere tilbydere av brakkeløsninger både i inn- og utland. Bruk av hotellbrakker vil kreve investeringer og grunnarbeider, men kan også planlegges med en form for etterbruk. 15 Det har vært en total økning i antall hotellrom i Norge på 7,35% fra juni 2003 til juni 2008 (fra til ). 16 Vedlegg 12. Vil du åpne hjemmet ditt? Artikkel fra Rogaland Avis vdr hotellmangel i forbindelse med Oljemessen i Stavanger Vedlegg 8. Rapport til styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité på vurdering av søknader fra Oslo, Tromsø og Trondheim om å bli N orges offisielle søkerby for vinter-ol og Paralympics 2018, s Vedlegg 5. Trondheim sin OL-søknad 2018, s. 13.

20 5.1.4 Overnattingsmuligheter > 75 km Selv om erfaringer fra tidligere mesterskap viser at de tilreisende supportere ønsker å bo så nært begivenhetenes sentrum som mulig, vil det også være mulig at overnattingssteder lenger borte enn 75 km kan benyttes til overnatting. Eksempelvis i kombinasjon med at det settes opp direktetransport til kampene, at det etableres fan zones i områder med høy konsentrasjon av besøkende og at det tilbys alternative turistopplegg på kampfrie dager. 2 områder som dette kunne vært aktuelt for er Lillehammer-området og Åre i Sverige. Lillehammer ligger ca. 3 timer fra Oslo, mens Åre ligger ca 2,5 timer fra Trondheim. Lillehammer-området er medregnet for overnattingskapasitet med mer enn 75 km avstand fra Oslo. Åre er ikke tatt med i overslaget for Trondheim. I Trondheim sin OL-søknad til 2018 er det oppgitt at det er senger i Åre 19 Eksisterende hotellkapasitet i kommuner lenger bort enn 75 km fremgår av øvrige vedlegg Hytteutleie Det er svært mange fritidsboliger i Norge. Disse representerer en betydelig overnattingskapasitet. Per januar 2008 var det registrert totalt fritidsboliger i Norge 20. I tabellen har vi lagt til grunn at 10 % av hyttene i fylket benyttes, og at det er en kapasitet på 6 senger per hytte. Det er ikke tatt høyde for den store variasjonen i avstander i de ulike fylkene. I Trondheim sin OL-søknad var det estimert at det var et potensial på senger i utleiehytter og senger i private hytter innenfor en avstand på 2 timer fra Trondheim 21. Tabell 5-3 Antall fritidsbygninger per januar 2008 Antall fritidsbygninger per januar 2008 Antall Oslo og Akershus Buskerud Hordaland Sør-Trøndelag Nordland Rogaland Hele Norge Privat leie I Tromsø sin OL-søknad var privat innkvartering skissert som hovedløsning for publikum. Dette var basert på en undersøkelse som viste at 53 % av husholdningene i Tromsø var positive til å leie ut til fremmede. Kvalitetssikringsrapporten stilte mange spørsmål til dette konseptet 22, blant annet til volumet. Det var blant annet regnet med flere publikummere i privat innkvartering, enn det er antall innbyggere i Tromsø. 19 Vedlegg 5. Trondheim sin OL-søknad 2018, s Vedlegg 13. Antall fritidsbygninger1 per januar Vedlegg 5. Trondheim sin OL-søknad 2018, s Vedlegg 7. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018, s. 62.

Norske vertsbyer Fotball-EM 2016. Ullevaal stadion 9. juli 2009

Norske vertsbyer Fotball-EM 2016. Ullevaal stadion 9. juli 2009 Norske vertsbyer Fotball-EM 2016 Ullevaal stadion 9. juli 2009 Norge og Sverige ønsker å søke EM 2016 De fire byene er Stavanger Trondheim Lillestrøm Oslo Slik begynte det Disse konkurrerer vi mot Frankrike

Detaljer

NFFs kommentarer til konsulentrapport fra Econ & Holte

NFFs kommentarer til konsulentrapport fra Econ & Holte NFFs kommentarer til konsulentrapport fra Econ & Holte Ullevaal Stadion 8. desember 2009 Defensiv og lite fremtidsrettet rapport Glad for at denne rapporten er kun en av flere innspill som regjeringen

Detaljer

NFFs kommentarer til konsulentrapport fra Econ & Holte

NFFs kommentarer til konsulentrapport fra Econ & Holte NFFs kommentarer til konsulentrapport fra Econ & Holte Ullevaal Stadion 8. desember 2009 Defensiv og lite fremtidsrettet rapport Glad for at denne rapporten er kun en av flere innspill som regjeringen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907800 : E: C21 &80 : Ane Eikehaugen/ Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 FORESPØRSEL

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Saksframlegg Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar at Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag fotballkrets og Rosenborg

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Tidspunkt: Rådhuset, Nygaardsgt.16, møterom formannskapssalen (ekstramøte) 12.11.2009 kl. 08:00 (mrk.tiden) Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Multifunksjonshall Marienlyst. Status

Multifunksjonshall Marienlyst. Status Multifunksjonshall Marienlyst Status Formannskapet 11.12.2012 11.12.2012 1 Fra Bystyresak den 18.09.2012: (Utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall) Det inngås avtaler med Ticon Eiendom

Detaljer

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 OL/PL 2022 Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 Tidligere vedtak, Drammen Bystyre 20. mars 2012. 1. Drammen kommune er positive til å være vertskommune for ishockey i et eventuelt OL/PL 2022.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER Pr. 31.01.2012 Kilder: SSB og Statistikk@Reiseliv Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N - 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com Highlights

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Derfor søker vi fotball-em 2016

Derfor søker vi fotball-em 2016 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 215 OG HITTIL I ÅR NORGE GEILO TRYSIL HAFJELL 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for april

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Norges Fotballforbunds søknad om EM2016 21.12.2008

Norges Fotballforbunds søknad om EM2016 21.12.2008 Rapport Delprosjekt Transport Norges Fotballforbunds søknad om EM216 21.12.28 Besøksadresse/Visiting Address: Norges Fotballforbund/The Football Association of Norway Sognsveien 75 J, Ullevaal Stadion

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Base Camp Aktiviteter

Base Camp Aktiviteter Formannskapet 08.12.09 sak 125/09 vedlegg 1 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Saksframlegg. 2) Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å formalisere samarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Rosenborg Ballklubb.

Saksframlegg. 2) Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å formalisere samarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Rosenborg Ballklubb. Saksframlegg EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/31083 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1) Formannskapet vedtar at EM-komiteen arbeider videre med Trondheims søknadsgrunnlag

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Spillemidler og søknadsmuligheter

Spillemidler og søknadsmuligheter Frode Langø Gymnastikk og Turn - Utstyr og anleggskonferanse 6.-7. november 2015 i Bergen 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 Godkjent søker Søkere om tilskudd

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning Sweden-Norway 2016 Innhold 1 SAMLET VURDERING AV VERTSBYENE... 1 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden?

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? 10.02.2015 1 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011

HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 HOTELLMARKEDET PR. 30.09.2011 Noen highlights fra denne rapport: Møre og Romsdal økte losjiomsetningen med 14.5 % fra september 2010 til 2011. Tilsvarende omsetning falt med 22.4 % i Aust Agder. Oppland

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE. Invitasjon 2015 28. - 30. AUG Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUETURNERINGEN 35 år! Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN I år er det 35. gangen vi har gleden

Detaljer

Byrådssak /09. Dato: 7. april 2009. Byrådet. EM i fotball 2016 - Søkerprosess for aktuelle søkerbyer SARK-0182-200817799-8

Byrådssak /09. Dato: 7. april 2009. Byrådet. EM i fotball 2016 - Søkerprosess for aktuelle søkerbyer SARK-0182-200817799-8 Dato: 7. april 2009 Byrådssak /09 Byrådet EM i fotball 2016 - Søkerprosess for aktuelle søkerbyer RKTI SARK-0182-200817799-8 Hva saken gjelder: Norges Fotballforbund (NFF) har sammen med det svenske fotballforbundet,

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger Sammendrag: InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU

Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling. Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Flyttestraum og hyttedraum. Fritidsbuande og lokal utvikling Winfried Ellingsen Geografisk Institutt, NTNU Fakta om Hytte-Norge Kommunale utfordringer a. Pleie og omsorg b. Demokrati Et blikk i fremtiden

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Studentenes årlige boligundersøkelse

Studentenes årlige boligundersøkelse Studentboligundersøkelsen 2012 Studentenes årlige boligundersøkelse Også i 2012 ser vi at studenter blir en mer og mer utsatt gruppe på boligmarkedet, og tilgang til billige studentboliger er et av de

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer