Rapport Delprosjekt Overnatting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Delprosjekt Overnatting"

Transkript

1 Rapport Delprosjekt Overnatting Norges Fotballforbunds søknad om EM

2

3 Innhold 1 Oppsummering Overnattingsbehovet er stort Overnattingsbehov Overnattingskapasitet Overnattingsbehovet er mulig å imøtekomme Bakgrunn Hensikt Transportbehov Avgrensning og forutsetninger Overnatting og treningssenter for deltakernasjonene Utnyttelse av hotellkapasitet Overnatting for frivillige og politi Norske vertsbyer Søknadskrav Krav til antall hotellrom for UEFA Krav til overnatting for besøkende (ikke UEFA) Krav til hotellstandard Krav til avstand til stadion Eksisterende overnattingsmuligheter Gap-analyse Dagens kapasitet vs behov Krav til hotellrom for UEFA vs eksisterende rom Antall besøkende vs hotellkapasitet Hotellkapasitet i Norge vs Polen/Ukraina Hvordan tette gapet? Overordnet overnattingskonsept Nye hoteller Cruiseskip Hotellbrakker Overnattingsmuligheter > 75 km Hytteutleie Privat leie Studentboliger Campingplasser Skoler Ikke-registrerte overnattingssteder Nybygg av boliger Militære forlegninger Sammensetning av overnattingstilbudet Bestilling av overnatting Vedlegg Videre konseptutvikling Etablerte kontakter Overnattingsområder Error! Bookmark not defined. 6.4 Øvrige vedlegg...29

4

5 1 Oppsummering 1.1 Overnattingsbehovet er stort. Dette dokument har til hensikt å redegjøre for UEFA sine krav til overnatting i forbindelse med fotball-em i 2016, eksisterende overnattingskapasitet i Norge, avvik mellom disse og en overordnet skisse til et overnattingskonsept for et fotball EM i Norge i Rapporten skal tjene som en del av grunnlagsdokumentasjonen for Norges Fotballforbund (NFF) sin beslutning om hvorvidt de skal søke om fotball-em i De mest sentrale kildene for rapporten er UEFA sine kravspesifikasjoner for EM i 2012, evalueringsrapporten fra tildelingen av fotball-em 2012 (fase 1), statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), erfaringsdata fra fotball-em i 2008, søknadene fra Tromsø, Oslo og Trondheims på vinter-ol i 2018 og innspill fra turistnæringen i de aktuelle vertsbyene. I søknadskriteriene for 2012 fra UEFA, er det spesifiserte krav til deler av overnattingsbehovet, men ikke til for eksempel tilskuermasser utover UEFA. Kravene bør derfor leses slik at UEFA legger til grunn tilstrekkelig overnattingskapasitet og at det blir opp til den enkelte søker å utvikle et troverdig overnattingskonsept Overnattingsbehov Overnattingsbehovet er beregnet med utgangspunkt i kampprogrammet som er satt opp av NFF. Behovet genereres ut fra stadionstørrelse og hvilke landslag som spiller. Landslagene er delt inn i tre kategorier; A, B og C, der A-Landslag genererer flest supportere og dermed størst overnattingsbehov. Behovet er beregnet størst i gruppespillet. Besøkstall er estimert for to ulike scenario: Scenario 1 Oslo er første vertsby med nasjonalstadion med kapasitet på tilskuere Bergen er andre vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Trondheim er tredje vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Stavanger er fjerde vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Scenario 2 Oslo er første vertsby med nasjonalstadion med kapasitet på tilskuere Lillestrøm er andre vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Trondheim er tredje vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Bergen er fjerde vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere I Scenario 2 behandles Oslo og Lillestrøm under ett, med tanke på antall besøkende og transportstrømmer. Dette skyldes deres geografiske nærhet til hverandre.

6 Krav til antall hotellrom Tabellene under viseren oversikt over krav til antall hotellrom for UEFA i de forskjellige byene. UEFA krever i utgangspunktet 5 stjerners hoteller. Tabell 1-1 Krav til antall hotellrom for UEFA scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad UEFA (HQ, Referees and Doping Control) Commercial Partners of UEFA Media and Broadcasters Transitt-hoteller for lagene Totalt krav til ant hotellrom for UEFA Det er ikke uttrykt hvor stor kapasitet på overnatting søkerlandene må dokumentere for når det gjelder øvrige publikummere. Som en ledesnor oppgis det at det var tilreisende supportere under EM i Portugal i 2004, og at supporterne vil kreve alt fra campingplasser til 5-stjerners hoteller. Kravene vi har lagt til grunn er basert på utregninger gjort i forbindelse med utredningene av transportbehov under arrangementet. Tabell 1-2 Krav til antall hotellrom for UEFA Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim UEFA (HQ, Referees and Doping Control) Commercial Partners of UEFA Media and Broadcasters Transitt-hoteller for lagene Totalt krav til ant hotellrom for UEFA UEFA sitt totale behov for hotellrom antas å forbli uendret, mens fordelingen endres. Overnattingsbehov Tabellene under viser overnattingsbehov i de 2 scenariene Tabell 1-3 Antall besøkende scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad (Antall innbyggere i vertsby) Estimert ant. besøkende (fra delprosjekt Transport) Tabell 1-4 Antall besøkende - Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim (Antall innbyggere i vertsby) Estimert ant. besøkende (fra delprosjekt Transport) Totalt antall besøkende reduseres som følge mindre transport og færre norske besøkende med behov for overnatting. Det legges fortsatt til grunn at kun 1/3 av de norske besøkende har behov for overnatting. Estimert antall besøkende for Oslo/Lillestrøm økes markant som følge av flere kamper og større arenaer, til totalt på det meste. Estimatet for Bergen reduseres som følge av arena med mindre tilskuerkapasitet, men Bergen har fortsatt betydelig høyere estimat enn Trondheim, grunnet flere kamper med høy interesse.

7 1.1.2 Overnattingskapasitet Tabellen under viser en oversikt over eksisterende hotell og hotellrom pr 2007 og viser at kravene til antall hotellrom for UEFA er dekket i alle byer utenom Bodø. Tabell 1-5 Gapanalyse: Krav til hotellrom for UEFA vs antall eksisterende hotellrom Scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad Antall eksisterende hotellrom pr Totalt krav til ant hotellrom for UEFA Antall hotellrom tilgjengelig for øvrige supportere (763) 665 Antall hotellrom som er tilgjengelig for øvrige supportere dekker langt fra behovet til estimert antall besøkende. Den store utfordringen i forbindelse med overnatting er dermed overnatting for publikum. Dette gapet må dekkes gjennom et sammensatt tilbud om overnatting med blant annet cruiseskip, camping, privat innkvartering, skoler og nybygg av hotell. Tabell 1-6 Gapanalyse: Krav til hotellrom for UEFA vs antall eksisterende hotellrom Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim Antall eksisterende hotellrom pr Totalt krav til ant hotellrom for UEFA Antall hotellrom tilgjengelig for øvrige supportere UEFAs krav til hotellrom vil fortsatt dekkes inn med eksisterende hotellkapasitet. 1.2 Overnattingsbehovet er mulig å imøtekomme Fotball-EM er et av verdens største arrangementer, og Norge er et av de minste landene i Europa. Denne rapporten viser at det er et betydelig avvik mellom estimert behov for hotellrom og faktisk hotellkapasitet i Norge. Dette gjelder først og fremst i forhold til volum, men også i forhold til standard. Kravene til antall hotellrom for UEFA (arrangementsstab, kommersielle partnere og media) vil kunne dekkes med eksisterende hotellkapasitet innenfor 75 km fra arenaene, dersom de 4 byene med størst kapasitet velges. I scenario 2 endres ikke dette bilde Utfordringen blir å utvikle et overnattingskonsept som kan håndtere de store mengdene besøkende et slik arrangement gir. Vi har per i dag i underkant av hotellsenger i hele Norge, mens det under fotball-em er estimert at det kommer over besøkende til Oslo alene. I scenario 2 vil det komme om lag besøkende til Oslo/Lillestrøm. Et overnattingskonsept må bestå av en rekke forskjellige typer overnatting for å komme opp i et tilstrekkelig volum, eksempelvis cruiseskip, hotellbrakker, fan camps i skoler, idrettshaller og campingplasser, studentboliger og utleie av private boliger og hytter.

8 Vår vurdering er at scenario 2 med Lillestrøm som vertsby er bedre enn scenario 1. I scenario 2 reduseres overnattingsgapet i Bergen med besøkende. I Oslo/Lillestrøm (scenario 2 vil) overnatting til supportere løses gjennom å benytte overnattingskapasitet i Oslo, Akershus, nedre Buskerud, Østfold, Vestfold, Grenlandsregionen og Gjøvik/Lillehammer i Oppland og Hamar i Hedmark. Dette område sikrer at man kan etablere en overnattingskapasitet som dekker 90 % av overnattingsbehovet for om lag besøkende. I tillegg vil vi påpeke at dette område har Norges beste transportkapasitet som kan betjene de besøkendes transportbehov på en god og effektiv måte. 1.3 UEFAs forløpige krav til fotball-em i 2016 UEFA har i invitasjonen til medlemslandene om å søke fotball-em i 2016 bl.a. indikert om økte krav til stadionstørrelse. Disse kravene kom i sluttfasen av arbeidet med denne rapporten. Vi har i denne rapporten lagt til grunn stadioner med hhv , og tilskuere. I realiteten er dette stadioner som har større kapasitet siden stadionene også skal ha plass til bl.a. presse og sikkerhetspersonell. Vår foreløpige vurdering er derfor at konklusjonene ikke påvirkes vesentlig av kravene indikert i invitasjonen til UEFA.

9 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund (NFF) har blitt invitert av Sveriges fotballforbund (SvFF) til å være med på en felles søknad om avholdelse av Europeisk Mesterskap i fotball i En viktig del av forutsetningene for å søke om et slikt mesterskap, er at søkelandene har vilje og evne til å søke. UEFA stiller en rekke krav til søkerland, bl.a. til overnatting. NFF har på dette stadiet ikke gjort en formell beslutning om å søke. Beslutningen er derimot planlagt tatt tidlig i For å kunne ta denne beslutningen er det behov for tilstrekkelig informasjon, fakta om krav, mangler og konseptuelle muligheter. 2.1 Hensikt Dette dokument har til hensikt å redegjøre for forhold vedrørende overnatting i en eventuell EM-søknad og utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for hvorvidt NFF skal gå videre inn i en søknadsfase. Delprosjektets mandat har vært å etablere en oversikt over eksisterende, planlagte og mulige overnattingsmuligheter kategorisert med hensyn til avstand til stadion/knutepunkt og stjerner, kartlegge behov for nyutvikling og midlertidige løsninger og å koordinere innspill fra turistnæringen og sentrale utbyggere Transportbehov Overnattingstbehovet er beregnet med utgangspunkt i kampprogrammet som er satt opp av NFF. Besøkstallene genereres ut fra stadionstørrelse og hvilke landslag som spiller. Landslagene er delt inn i tre kategorier; A, B og C, der A-landslag genererer flest supportere og dermed størst transportbehov. Besøkstall er estimert for to ulike scenario: Scenario 1 Oslo er første vertsby med nasjonalstadion med kapasitet på tilskuere Bergen er andre vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Trondheim er tredje vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Stavanger er fjerde vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Scenario 2 Oslo er første vertsby med nasjonalstadion med kapasitet på tilskuere Lillestrøm er andre vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Trondheim er tredje vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere Bergen er fjerde vertsby, med stadionkapasitet på tilskuere I Scenario 2 behandles Oslo og Lillestrøm under ett, med tanke på antall besøkende og transportstrømmer. Dette skyldes deres geografiske nærhet til hverandre.

10 2.2 Avgrensning og forutsetninger Overnatting og treningssenter for deltakernasjonene. Deltakerlagene står i sentrum for mesterskapet og det stilles høye krav til både hotell og treningsfasiliteter. Det skal ikke være mer enn 20 minutters kjøring fra hotell til treningsbane, det skal være høy standard på fasilitetene og det skal være mulig å ivareta sikkerhet og velferd for lagene på en god måte. UEFAs krav for EURO 2012 var at det ble tilbudt minimum 15 potensielle hotell med treningssenter per vertsland. I lys av at antall deltakerlag skal økes i 2016, er det grunn til å tro at dette antallet vil øke proporsjonalt med antall deltakerlag. I evalueringsrapporten for 2012 ble det påpekt at verken antall tilbudte hotell eller standard var i henhold til kravene i Polen/Ukraina 1. Liste over valgt overnatting og treningssenter fra Euro ligger i øvrige vedlegg 9. Det er forutsatt at deltakerlagene benytter overnattingsfasiliteter med større avstand til stadion enn 75 km, og det er derfor kun lagt inn transitthoteller 3 for deltakernasjonene. Overnatting og treningsfasiliteter for deltakernasjonene er ikke behandlet i denne utredningen, og må utredes nærmere i en eventuell søknadsfase Utnyttelse av hotellkapasitet Det planlegges med at 100 % av potensiell hotellkapasitet i vertsbyene avsettes til Euro 2016, og at denne kapasiteten utnyttes optimalt. I lys av at det allerede er svært stort press på hotellrom i de aktuelle vertsbyene 4, er det vanskelig å se for seg at samfunn og næringsliv klarer å tilpasse seg slik at de ikke har behov for hotell i perioden EM gjennomføres. EM gjennomføres imidlertid over en begrenset tidsperiode og med en lang planleggingshorisont. I kombinasjon med at UEFA stiller krav til at det inngås kontrakter om tilgjengelighet på hoteller, legges det derfor til grunn i denne rapporten at all hotellkapasitet er tilgjengelig Overnatting for frivillige og politi Det er forutsatt at frivillige og politi kan rekrutteres fra vertsbyene, og at det derfor ikke er behov for overnatting til disse gruppene. Skulle det imidlertid være behov for dette kan bruk av militær forlegninger være et alternativ, da disse ikke er planlagt brukt i forslaget til overnattingskonsept Norske vertsbyer Det er lagt til grunn at det er Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Bodø og Fredrikstad som er de mest aktuelle norske vertsbyene. 1 Vedlegg 3. Euro 2012 Phase I Evaluation Report, s Vedlegg 9. Team and referee accomodation, headquarter hotels, 3 Transitthotell er det hotellet laget bor i en vertsby på dagen før kamp 4 Beleggprosent pr rom i juni 2008: Oslo 80.8%, Trondheim 82.9%, Bergen 88.2%, Stavanger 86.5%, Bodø 87.4%

11 2.3 Søknadskrav I UEFA sine dokumenter Phase I Bid Requirements og Phase II Bid Requirement for EM i 2012 er kravene relatert til EM-søknaden grundig beskrevet. I tillegg er konkrete leveranser i forbindelse med søknadsleveransen listet i Phase I Questionnaire i samme dokument. De spesifikke krav til overnatting er behandlet i kapitel 4 Accomodation, med en tilhørende liste på 15 leveranser i Phase I Questionnaire, herunder 4 åpne spørsmål, 9 skjemaer, 1 kartleveranse og 1 garanti. Vi har i kartleggingen av kravene til fotball-em i 2016 tatt utgangspunkt i disse dokumentene, da vi anser det som høyt sannsynlig at 2016-kravene vil bygge på disse. Basert på erfaringer fra tidligere mesterskap og i forbindelse med at antall deltakerlag øker fra 16 til 24, er det imidlertid sannsynlig at de endelige kravene blir noe endret. I Phase II Bid Requirement var det krav til ytterligere garantier og konkretisering av leveransene i Phase 1, blant annet at det i samarbeid med UEFA ble inngått kontrakter med aktuelle hoteller for å sikre tilgjengelighet på rom og priser Krav til antall hotellrom for UEFA I oppstilling av kravene til overnatting er det antatt høyeste behovet for kapasitet i den aktuelle vertsbyen lagt til grunn. I kategorisering av vertsbyene er det lagt til grunn at Oslo får stadion med størst kapasitet (50.000), deretter Bergen (40.000) og til slutt de øvrige vertsbyene (30.000). Dette reflekteres i krav til antall hotellrom. Enkelte av kravene er utledet av øvrige krav fordi de ikke fremgår eksplisitt i kravspesifikasjonene. Tabell 2-1 Krav til antall hotellrom for UEFA scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad UEFA (HQ, Referees and Doping Control) Commercial Partners of UEFA Media and Broadcasters Transitt-hoteller for lagene Totalt krav til ant hotellrom for UEFA Det er ikke uttrykt hvor stor kapasitet på overnatting søkerlandene må dokumentere for når det gjelder øvrige publikummere. Som en ledesnor oppgis det at det var tilreisende supportere under EM i Portugal i 2004, og at supporterne vil kreve alt fra campingplasser til 5-stjerners hoteller. Kravene vi har lagt til grunn er basert på utregninger gjort i forbindelse med utredningene av transportbehov under arrangementet. Tabell 2-2 Krav til antall hotellrom for UEFA Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim UEFA (HQ, Referees and Doping Control) Commercial Partners of UEFA Media and Broadcasters Transitt-hoteller for lagene Totalt krav til ant hotellrom for UEFA UEFA sitt totale behov for hotellrom antas å forbli uendret, mens fordelingen endres.

12 2.3.2 Krav til overnatting for besøkende (ikke UEFA) I kravspesifikasjonene til EM 2012 er det presisert at det vil komme et betydelig antall utenlandske supportere til EM. Det er imidlertid ikke eksplisitt uttrykt hvor stor kapasitet på overnatting søkerlandene må dokumentere for til denne gruppen. Som en ledesnor oppgis det at det var tilreisende supportere under EM i Portugal i 2004, og at supporterne vil kreve alt fra campingplasser til 5-stjerners hoteller 5. I følge de offisielle hjemmesidene til Euro 2008 var det nesten tilreisende i Klagenfurt under gruppespillkampen mellom Polen og Kroatia. 6 Kravene vi har lagt til grunn er basert på utregninger gjort i forbindelse med utredningene av transportbehov under arrangementet. Tabell 2-3 Antall besøkende scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad (Antall innbyggere i vertsby) Estimert ant. besøkende (fra delprosjekt Transport) Tallene er avrundet, og det er lagt til grunn at kun 1/3 av norske tilreisende trenger overnatting. Det er det maksimale antall besøkende under arrangementet som fremgår av tabellen. I utregningene er det Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som er brukt for simulering. Bodø og Fredrikstad er forutsatt. Som vist i tabellen, vil det på et tidspunkt være behov for losji til besøkende i Bergen. Årsaken til dette er at det i kampoppsettet ligger 3 gruppespillskamper med en dags mellomrom, 5 ulike lag i aksjon og der den midterste kampen er mellom Norge og England. I sum gir dette et svært høyt antall besøkende. Dette belyser hvor dimensjonerende kampoppsettet er i forhold til overnatting og transport, og at en annen trekning av gruppene vil stille helt andre krav til overnattingskapasitet i de forskjellige byene. Ut i fra et overnattingsperspektiv er ikke det foreslåtte kampoppsettet optimalt. Et kampoppsett der gruppene i større grad avviklet kampene i samme by og der flere kamper ble lagt til byer med høyest overnattingskapasitet, ville bidratt til å utjevne dette 7. Tabell 2-4 Antall besøkende - Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim (Antall innbyggere i vertsby) Estimert ant. besøkende (fra delprosjekt Transport) Totalt antall besøkende reduseres som følge mindre transport og færre norske besøkende med behov for overnatting. Det legges fortsatt til grunn at kun 1/3 av de norske besøkende har behov for overnatting. Estimert antall besøkende for Oslo/Lillestrøm økes markant som følge av flere kamper og større arenaer, til totalt på det meste. Estimatet for Bergen reduseres som følge av arena med mindre tilskuerkapasitet, men Bergen har fortsatt betydelig høyere estimat enn Trondheim, grunnet flere kamper med høy interesse. 5 Euro 2012 Phase I Bid Requirements Pkt Det er eksempelvis planlagt med at gruppe A, skal avvikles med kamper i alle norske byer. I tillegg ligger det 5 gruppespillskamper i Bergen og Stavanger, men bare 4 i Oslo.

13 2.3.3 Krav til hotellstandard Alle de aktuelle vertsbyene har hoteller som er store nok til å tilfredsstille UEFA sine krav i forhold til antall rom og møterom 8. UEFA stiller imidlertid også krav til at det er 4- og 5- stjerners standard på hotellene. Det er per i dag ikke et klassifiseringssystem 9 for overnattingssteder i Norge, og vi har derfor ikke inndelt hotellene etter standard. NHO reiseliv har imidlertid, på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, utviklet et forslag til et nasjonalt kvalitetssikringssystem. 10 Primo november 2008 lå dette forslaget fortsatt hos departementet. Dette forslaget er basert på frivillig deltagelse, og det er dermed ikke gitt at en implementering av systemet vil gi oss en komplett kategorisering av hotellene i Norge. I arbeidet med Oslo sin OL-søknad til 2018 ble det konkludert med at ingen av hotellene i Oslo ville klassifiseres som 5-stjerners, men at fem hoteller for perioder kan konverteres til 5 stjerners alternativer i forhold til service (ikke størrelse på rom). 11 Oslo 2018 fikk også positiv bekreftelse fra to aktører på at det ville være interessant å drive 5-stjerners hotell i Oslo, og at de med et OL ville ha startet en prosess for realisering av dette. 12 Dette må utredes nærmere for alle vertsbyene i en eventuell søknadsfase Krav til avstand til stadion I UEFAs Bid Requirements presiseres det at hoteller innen 10 kilometers avstand til arenaene vil bli foretrukket, og at hoteller med større avstand enn 75 km til aktuelle arena ikke vil tas med i vurderingen. Dette legges til grunn i den videre behandlingen. 8 Dersom EM-finalen legges til Norge (Oslo) er det flere hoteller som kan innfri UEFAs krav til antall rom (min 400), møterom (12), Kontorer/konverterte hotellrom (min 30) og 45 min kjøreavstand til stadion. 9 Standardiseringskrav i det danske klassifiseringssystemet finnes på 10 Vedlegg Oslo Horwath Consultings notater 12 Vedlegg 4. Oslo sin OL-søknad for 2018, s. 14.

14 3 Eksisterende overnattingsmuligheter I kartleggingen av eksisterende overnattingsmuligheter, er det tatt utgangspunkt i SSB sin statistikk for Hotell og andre overnattingsbedrifter. Denne statistikken er fra 2007, og er detaljert ned på kommunenivå. Samme statistikk ligger åpent på Tabell 1 Hotell og andre overnattingsbedrifter. Denne er imidlertid kun brutt ned til fylker. Statistikken for overnatting omfatter alle hoteller og lignende overnattingsbedrifter med 20 senger eller mer. Bedriftene er lovpålagt månedlig rapportering. For juni 2008 var det totale tallet innrapporterte hotellsenger i Norge Til sammenligning var det i hotellsenger i Østerrike i Hoteller med avstand på mindre enn 10 km fra vertsstadion er definert som hoteller i vertskommunen. Hoteller med 10 til 75 km avstand fra stadion er definert som hoteller i nabokommuner med kommunesenter mindre enn 75 km fra stadion. Tabell 3-1 Antall eksisterende hotellrom pr 2007 scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad* 10 km from stadium km from stadium Total *Oppgitt kapasitet for Fredrikstad er hotell i Østfold, samt Borre, Tønsberg og Holmestrand. Kapasitet nord for Østfold er medregnet under Oslo. Dersom Fredrikstad blir valgt som vertsby er det en mulighet for å samlokalisere UEFA sine kapasiteter med Oslo. Det vil også være muligheter for at besøkende bor i Sverige. Denne kapasiteten er ikke kartlagt. Det er i overkant av 20 mil til Gøteborg km from stadium 10 km from stadium Oslo Bergen Stavanger Trondheim Fredrikstad* Bodø Figur 3-1 Rangering - Antall eksisterende hotellrom på 2007 Rangeringen av byene etter antall eksisterende hotellrom, synliggjør at det er svært stor forskjell på kapasiteten i de ulike byene. Kapasiteten i Oslo-området er overlegen de andre byene, og det kan være potensial for å benytte flere byer i Østlandsområdet enn bare Oslo. Fredrikstad er skissert her, men andre alternativer kunne være like aktuelle ut i fra et overnattingsperspektiv. Østlandet er folkerikt, og har derfor også høy kapasitet med hensyn til bruk av skoler og privat overnatting. Dersom Fredrikstad ikke blir vertsby, vil dette øke den totale kapasiteten for Oslo. 13 Vedlegg 17. Accomodation establishments and bedplaces. Austria.

15 I figuren under er det synliggjort hvilke kommuner som er tatt med i beregningen av eksisterende hotellkapasitet for de forskjellige byene. Se vedlegg for nærmere detaljer i forhold til utregningene av eksisterende kapasitet.

16 4 Gapanalyse Dagens overnattingskapasitet må sammenlignes med behovet. Dette utgjør det fysiske gapet og illustrerer de overnattingsutfordringene et fotball-em vil gi. 4.1 Dagens kapasitet vs behov Krav til hotellrom for UEFA vs eksisterende rom Krav til hotellrom for UEFA er gitt nedenfor. Tabell 4-1 Gapanalyse: Krav til hotellrom for UEFA vs antall eksisterende hotellrom Scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad Antall eksisterende hotellrom pr Totalt krav til ant hotellrom for UEFA Antall hotellrom tilgjengelig for øvrige supportere (763) 665 Med unntak av Bodø, vil alle byene ha tilstrekkelig med eksisterende hotellkapasitet til å dekke de respektive krav til hotellrom for UEFA. Tabell 4-2 Gapanalyse: Krav til hotellrom for UEFA vs antall eksisterende hotellrom Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim Antall eksisterende hotellrom pr Totalt krav til ant hotellrom for UEFA Antall hotellrom tilgjengelig for øvrige supportere UEFA sine krav til hotellrom vil fortsatt dekkes inn med eksisterende hotellkapasitet Antall besøkende vs hotellkapasitet Antall besøkende vs hotellkapasitet er gitt nedenfor. Tabell 4-3 Gapanalyse: Totalt antall besøkende vs eksisterende hotellkapasitet Scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad Estimert ant. besøkende (fra delprosjekt Transport) Estimert antall besøkende UEFA (1,5 pr rom) Øvrige supportere i eksisterende hotellrom (2 pr rom) Antall besøkende som må ha alternativ overnatting Tabell 4-4 Gapanalyse: Totalt antall besøkende vs eksisterende hotellkapasitet Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim Estimert ant. besøkende (fra delprosjekt Transport) Estimert antall besøkende UEFA (1,5 pr rom) Øvrige supportere i eksisterende hotellrom (2 pr rom) Antall besøkende som må ha alternativ overnatting

17 Utregning av forventet antall besøkende er hentet fra utregningen av transportbehov. Når en trekker fra de som tildeles overnatting gjennom UEFA og de som bor på de resterende hotellrommene, står en igjen med det antall besøkende som må ha alternativ overnatting. For samtlige byer er dette gapet på over , mens det for Bergen er så mye som I scenario 2 dobles gapet for Oslo/Lillestrøm til litt over , mens den reduseres noe for Bergen og er like for Trondheim Det er forutsatt at det i snitt bor 1,5 person per rom i rommene som disponeres av UEFA, mens øvrige besøkende bor 2 personer per hotellrom Hotellkapasitet i Norge vs Polen/Ukraina I UEFA sin Phase I Evaluation Report fra Euro 2012 er det oppgitt at Polen og Ukraina hadde totalt henholdsvis og hotellrom i deres 4 aktuelle vertsbyer 14, gjengitt i Tabell 4-5 under. Polen/Ukraina planlegger i tillegg med svært mange nybygde hoteller. Summen av antall hotellrom i de 4 aktuelle norske vertsbyene med høyest kapasitet er Dette er noe mindre enn Polen, men betydelig mer enn Ukraina. Sett i sammen med Sverige vil vi derfor ha flere hotellrom enn Polen/Ukraina. UEFA sine kommentarer til overnattingskapasiteten for Euro 2012 var blant annet: In both countries the hotel capacity is limited. In general, the hotel capacity does not satisfy UEFA needs, even taking into consideration hotels that will be built until 2012 og The lack of insufficient room capacities is addressed in the bid dossier through a proposal to use alternative solutions (youth hotels, motels, university campuses etc). Tabell 4-5 Hotellkapasitet Polen/Ukraina Host city 5-star 4-star 3-star 2-star 1-star Total Warsaw (Pol) Gdansk (Pol) Wroclaw (Pol) Chorzow (Pol) Polen Kiev (Ukr) Lviv (Ukr) Donetsk (Ukr) Dnipropetrovsk (Ukr) Ukraina Vedlegg 3. UEFA Bidding for Final Tournament 2012, Phase I Evaluation Report, Annexe D

18 5 Hvordan tette gapet? I dette avsnittet skisseres et forslag til et overordnet overnattingskonsept. Dette er gjort for å synliggjøre mulighetene for å innfri kravene til overnattingen og hva som i så fall kreves for å klare dette. 5.1 Overordnet overnattingskonsept Overslagene som er gjort er basert på nøkkeltall og ikke konkrete vurderinger for hver enkelt by. Det kan eksempelvis tenkes at de mindre byene er bedre egnet for overnatting på skoler og i private hjem på grunn av geografisk konsentrasjon og dugnadsinnsats. Dette er det altså ikke hensyn tatt her. Tabell 5-1 Forslag til overordnet overnattingskonsept Scenario 1 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bodø Fredrikstad (Antall innbyggere) Antall besøkende som må ha alternativ overnatting % økning i sengeplasser på hotell frem til Cruiseskip Hotellbrakker (f.eks. medielandsby) Hotell > 75 km Utleie av hytter Privat leie 5 % av folketall i kommunen Studentboliger % av studentboliger Campingplasser (telt, bilder, vogner) Skoler (Antall elever i grunnskolen * 0,33) Ikke-registrerte overnattingssteder 11. Andre nybygg 12. Militær forlegning (frivillige) Antall besøkende uten overnatting Belegg 123 % 55 % 99 % 74 % 68 % 67 % Tabell 5-2 Forslag til overordnet overnattingskonsept Scenario 2 Oslo/Lillestrøm Bergen Trondheim (Antall innbyggere) Antall besøkende som må ha alternativ overnatting % økning i sengeplasser på hotell frem til Cruiseskip Hotellbrakker (f.eks. medielandsby) Hotell > 75 km Utleie av hytter Privat leie 5 % av folketall i kommunen Studentboliger 100 % av studentboliger Campingplasser (telt, bilder, vogner) Skoler (Antall elever i grunnskolen * 0,33) Ikke-registrerte overnattingssteder 11. Andre nybygg 12. Militær forlegning (frivillige) Antall besøkende uten overnatting Belegg 87 % 75 % 99 %

19 Hvilke kommuner som inngår i overnattingskonseptet for hver vertsby er vist i vedlegget Nye hoteller Det er lagt til grunn at det vil bli en økning i antall hotellrom på 20 % frem til Dette er høyere enn trenden de siste 5 årene 15, men understøttes av innspill fra Bergen, Stavanger og Bodø på mulige hotellprosjekter. Det er trolig allerede et udekket behov for hotellrom i byene, så det er lite sannsynlig at det blir bygget hotellkapasitet som blir stående tom etter EM Cruiseskip Cruiseskip vil være et svært viktig element i overnattingskonseptet, fordi de representerer overnattingskapasitet av høy standard, stort volum og sentral beliggenhet i forhold til arrangementet. Andre fordeler med bruk av cruiseskip er at de potensielt kan benyttes til å transportere besøkende til og fra Norge, eller kombineres med cruise i Norge. Cruiseskip har blitt benyttet ved store idrettsarangementer tidligere, blant annet under sommer-ol i 2004 i Athen. I Tromsø sin søknad for OL i 2018 var det laget en plan for å benytte 20 cruiseskip med til sammen 9504 rom 17. Det svenske selskapet Floating Hotels AS utarbeidet en rapport i denne forbindelse som var vedlagt søknaden. I kvalitetssikringsrapporten for Tromsø 2018 ble det imidlertid stilt spørsmålstegn til hvorvidt IOC ville godta bruk av cruiseskip i så stort omfang. I Trondheims OL-søknad var det planlagt å innkvartere personer på cruiseskip 18. I konseptskissen er det lagt til grunn at personer overnatter på cruiseskip i hver vertsby. Dette må utredes nærmere i en eventuell søknadsfase. Det er ikke gjort undersøkelser på tilgjengelighet på cruiseskipkapasitet i den aktuelle perioden, og hvorvidt det vil være mulig å beslaglegge en total kapasitet på senger samtidig. Det antas at det mest naturlige markedet er cruiseskip fra Middelhavet. Havnemyndighetene i de aktuelle vertsbyene bekrefter en kapasitet på 3-5 cruiseskip med dagens fasiliteter. Juni er den mest hektiske cruiseskipssesongen i Norge. Bestilling for cruiseskip gjøres normalt 2 år før anløp. Det er rimelig å tro at cruisenæringen planlegger cirka tre år før de beslutter seilingsrutene Hotellbrakker Hotellbrakker kan være en løsning for å etablere medialandsbyer eller som provisoriske hoteller. Det er flere tilbydere av brakkeløsninger både i inn- og utland. Bruk av hotellbrakker vil kreve investeringer og grunnarbeider, men kan også planlegges med en form for etterbruk. 15 Det har vært en total økning i antall hotellrom i Norge på 7,35% fra juni 2003 til juni 2008 (fra til ). 16 Vedlegg 12. Vil du åpne hjemmet ditt? Artikkel fra Rogaland Avis vdr hotellmangel i forbindelse med Oljemessen i Stavanger Vedlegg 8. Rapport til styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité på vurdering av søknader fra Oslo, Tromsø og Trondheim om å bli N orges offisielle søkerby for vinter-ol og Paralympics 2018, s Vedlegg 5. Trondheim sin OL-søknad 2018, s. 13.

20 5.1.4 Overnattingsmuligheter > 75 km Selv om erfaringer fra tidligere mesterskap viser at de tilreisende supportere ønsker å bo så nært begivenhetenes sentrum som mulig, vil det også være mulig at overnattingssteder lenger borte enn 75 km kan benyttes til overnatting. Eksempelvis i kombinasjon med at det settes opp direktetransport til kampene, at det etableres fan zones i områder med høy konsentrasjon av besøkende og at det tilbys alternative turistopplegg på kampfrie dager. 2 områder som dette kunne vært aktuelt for er Lillehammer-området og Åre i Sverige. Lillehammer ligger ca. 3 timer fra Oslo, mens Åre ligger ca 2,5 timer fra Trondheim. Lillehammer-området er medregnet for overnattingskapasitet med mer enn 75 km avstand fra Oslo. Åre er ikke tatt med i overslaget for Trondheim. I Trondheim sin OL-søknad til 2018 er det oppgitt at det er senger i Åre 19 Eksisterende hotellkapasitet i kommuner lenger bort enn 75 km fremgår av øvrige vedlegg Hytteutleie Det er svært mange fritidsboliger i Norge. Disse representerer en betydelig overnattingskapasitet. Per januar 2008 var det registrert totalt fritidsboliger i Norge 20. I tabellen har vi lagt til grunn at 10 % av hyttene i fylket benyttes, og at det er en kapasitet på 6 senger per hytte. Det er ikke tatt høyde for den store variasjonen i avstander i de ulike fylkene. I Trondheim sin OL-søknad var det estimert at det var et potensial på senger i utleiehytter og senger i private hytter innenfor en avstand på 2 timer fra Trondheim 21. Tabell 5-3 Antall fritidsbygninger per januar 2008 Antall fritidsbygninger per januar 2008 Antall Oslo og Akershus Buskerud Hordaland Sør-Trøndelag Nordland Rogaland Hele Norge Privat leie I Tromsø sin OL-søknad var privat innkvartering skissert som hovedløsning for publikum. Dette var basert på en undersøkelse som viste at 53 % av husholdningene i Tromsø var positive til å leie ut til fremmede. Kvalitetssikringsrapporten stilte mange spørsmål til dette konseptet 22, blant annet til volumet. Det var blant annet regnet med flere publikummere i privat innkvartering, enn det er antall innbyggere i Tromsø. 19 Vedlegg 5. Trondheim sin OL-søknad 2018, s Vedlegg 13. Antall fritidsbygninger1 per januar Vedlegg 5. Trondheim sin OL-søknad 2018, s Vedlegg 7. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018, s. 62.

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø

Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø TØI rapport 946/2008 Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø Arvid Strand Petter Næss ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-0859-0 Elektronisk versjon Oslo, desember 2007/januar 2008 Tittel:

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv. Forskningsspørsmål:

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv. Forskningsspørsmål: RAPPORT Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv Forskningsspørsmål: - Hvor store markedsandeler har de lokale sparebankene? - Er lokale sparebanker en kilde til bedre kapitaltilgang for næringslivet

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill

Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill Rapport Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill MENON-PUBLIKASJON NR. 17/2015 Av Jens Fredrik B. Skogstrøm, Magnus U. Gulbrandsen, Caroline Wang Gierløff, Torbjørn Bull Jenssen, Marcus

Detaljer

Sovebokshotell på Oslo Lufthavn Gardermoen

Sovebokshotell på Oslo Lufthavn Gardermoen Sovebokshotell på Oslo Lufthavn Gardermoen En bedriftsøkonomisk analyse av en etablering av et sovebokshotell på Oslo Lufthavn Gardermoen Av Kandidatnummer 5, Robert Yttri Kandidatnummer 9, Rune Blom Kandidatnummer

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer